Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ἀφελληνισμός

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΑΠΙΛΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Οἱ μουτζαχεντὶν τῆς ἀθεΐας καὶ ὅσοι ἐπιδιώκουν νὰ ἐπιβάλουν τὸν ὁλοκληρωτισμὸ τοῦ Ροβεσπιέρου καὶ τοῦ Λένιν»!

Ὡρίμανση καὶ σαπίλα

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Βουλευτὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ χαιρετίζοντας μὲ ἱκανοποίηση τὴν ὑπερψήφιση στὴ Βουλὴ τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν δήλωσε ὅτι αὐτὴ ἀποδεικνύει τὴν «ὡρίμανση» τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στὸ Μακεδονικὸ ζήτημα. Παραγνώρισε ὅτι οὐδεμία συμμετοχὴ εἶχε ὁ λαὸς στὴν ἀπόφαση τῆς Βουλῆς, ὅτι περὶ τὸ 80% τοῦ λαοῦ εἶναι ἐναντίον τῆς συμφωνίας, ὅτι τὰ συλλαλητήρια ἦσαν ὅλα κατὰ τῆς συμφωνίας καὶ οὔτε ἕνα ὑπέρ, ὅτι ἡ ἰσχνὴ πλειονοψηφία τῆς Βουλῆς ἦταν ἐναντίον τῆς θελήσεως τοῦ λαοῦ καὶ προϊὸν ψήφων βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ προθύμων ἄλλων Κομμάτων.
.           Ἡ λέξη «ὡρίμανση» δείχνει τὴ θρησκευτικὴ ἀντίληψη τῆς Ἀριστερᾶς. Πιστεύει ὅτι κατέχει τὴν ἰδεολογικὴ Ἀλήθεια, τὴν ὁποία ὁ λαός, σὺν τῷ χρόνῳ, «ὡριμάζει» καὶ ἀποδέχεται. Ἡ Ἀριστερὰ στὴν πραγματικότητα ἔχει πεθάνει ἰδεολογικά. Ἡ κυβέρνησή της στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἕρμαιο τοῦ διεθνοῦς τραπεζικοῦ συστήματος, τῶν παγκόσμιων ἰσχυρότατων οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ λόμπις καὶ τῶν συμφερόντων τῶν μεγάλων δυνάμεων. Ἀπόδειξη τὸ Μακεδονικό.
.           Ἡ Κυβέρνηση τῆς Ἀριστερᾶς στὴν Ἑλλάδα, ἐπειδὴ ἀντιμετωπίζει τὰ κοινωνικὰ ζητήματα καθ’ ὑπαγόρευση τῶν δανειστῶν της, γιὰ νὰ δείξει ὅτι διατηρεῖ κάποια ἰδεολογία, ταυτίζεται μὲ τὶς ἐπιδιώξεις τῆς μηδενιστικῆς, ἡδονιστικῆς καὶ ὑλιστικῆς ἰντελιγκέντσιας. Αὐτὴ κυρίως ἀποτελεῖται ἀπὸ καθηγητὲς πανεπιστημίου, ποὺ χρησιμοποιοῦν τὸν τίτλο καὶ τὴ θέση τους, γιὰ νὰ προωθήσουν τὶς ξένες πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ Παράδοση καὶ Ἰδιοπροσωπία ἀντιλήψεις τους. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἐργάζονται μὲ μέθοδο ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Μεταπολίτευσης καὶ ἡ προσπάθειά τους βρῆκε πρόσφορο ἔδαφος καὶ ἐντάθηκε ἐπὶ κυβερνήσεων Σημίτη.
.           Ἕως τὴν Κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δὲν κατάφεραν ὅλα ὅσα ἐπιδίωκαν. Ἡ ἀντίδραση ἦταν ἰσχυρή. Πρῶτα τοῦ λαοῦ καὶ τῶν βουλευτῶν κατόπιν. Ἡ κυβέρνηση Τσίπρα χωρὶς ἀναστολὲς πῆρε τὶς πρωτοβουλίες γιὰ τὴν ἀποδόμηση τῆς ταυτότητας τῶν Ἑλλήνων ἐπιχειρώντας καίρια κτυπήματα στοὺς πυλῶνες της: στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, στὴν Ἱστορία, στὴν Ὀρθοδοξία, καὶ γενικὰ στὴν ὀντολογία τοῦ ἀνθρώπου. Θεωρεῖ ὅτι ὁ λαὸς «ὡρίμασε» καὶ πλέον εἶναι ἕτοιμος νὰ δεχθεῖ αὐτὰ ποὺ τοῦ ἐπιβάλλει.
.           Ο ξουσιαστς κα ο κπρόσωποι το θεου κα δονιστικο Γαλλικο Διαφωτισμο στν οσία μισον κα περιφρονον τ λαό. Θεωροῦν δογματικὰ ὅτι ἐκφράζουν τὴν Ἀλήθεια, ποὺ εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἀκολουθήσει. Γιὰ νὰ «φωτισθεῖ». Πρόκειται γιὰ μίαν ἄθεη καὶ μηδενιστικὴ ὀλιγαρχία, ποὺ θέλει νὰ διαμορφώσει τὴ συνείδηση τοῦ λαοῦ, κοιτάζοντάς τον ἀφ᾽ ὑψηλοῦ. Ὅμως παραγνωρίζει ὅτι τὴν ὡρίμανση ἀκολουθεῖ ἡ σαπίλα. Δὲν τὸ δέχεται, ἀλλὰ ἐκεῖ θὰ ὁδηγήσει τοὺς Ἕλληνες, ἂν τὴν ἀκολουθήσουν. Τοὺς Ἕλληνες ποὺ ἀπὸ πρόσωπα ἐπιδιώκει νὰ τοὺς μετατρέψει σὲ ἄβουλα ἄτομα.
.           Ἡ προπαγάνδα τῶν ἡδονιστῶν καὶ ὅσων ἀπεργάζονται τὴν ἀποδόμηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι ἰσχυρή. Τὸ ἴδιο ἡ ἀποπληροφόρηση καὶ ἡ διαστροφὴ τῆς Ἀλήθειας. «Δημοκράτες» καὶ «προοδευτικοὶ» εἶναι οἱ μουτζαχεντὶν τῆς ἀθεΐας καὶ ὅσοι ἐπιδιώκουν νὰ ἐπιβάλουν τὸν ὁλοκληρωτισμὸ τοῦ Ροβεσπιέρου καὶ τοῦ Λένιν, ἢ τὸν τρόπο ζωῆς τοῦ Ντὲ Σὰντ καὶ τοῦ Ντιντερό. Αὐτὴ εἶναι ἡ «ἐλευθερία» στὴν ὁποία πιστεύουν. Ἡ «ἐλευθερία» ποὺ ἀποπνέει θανατίλα καὶ ὁδηγεῖ στὸν θάνατο, ὅπως ὁδήγησε τὸν Κυρίλοφ τοῦ Ντοστογιέφσκι.-

Διαφήμιση

, , , , , ,

Σχολιάστε

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ: ΠΙΘΗΚΙΣΜΟΣ ἢ ΕΛΛΗΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ;

Γιδοβοσκὸς μὲ φράκο

Γράφει ὁ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ
ἐφημ. «Καθημερινή», 06.09.15

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΙΛΙΟΓΡ.»: Τὸ δυσοίωνο εἶναι ὅτι ἡ «διαφημιστικ λογικ τς δοντόπαστας  τν πορρυπαντικν, ἡ λογικ το κυνηγητο τν ντυπώσεων», ἐκτὸς τῆς πολιτικῆς -ὅπως σημειώνεται κατωτέρω στὸ ἄρθρο- ἔχει κατακλύσει καὶ τὸν ἐκκκλησιαστικὸ χῶρο! Οἱ πιστοὶ κοντεύουν νὰ καταντήσουν καταναλωτὲς θρησκευτικῶν τελετῶν, ἄλλοτε λαμπρῶν καὶ φαντασμαγορικῶν καὶ ἄλλοτε …«κατανυκτικῶν»!
.            Εὐτυχῶς ἔχουμε τοὺς Ἁγίους, καὶ μάλιστα τοὺς συγχρόνους Πορφύριο καὶ Παΐσιο καὶ Σάββα κ. ἄ., γιὰ νὰ μᾶς δίνουν τὸ μέτρο καὶ νὰ παρηγοροῦν τὶς συνειδήσεις μας μπροστὰ στὸν κατακλυσμὸ πνευματικῆς παρακμῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς ἀμετρίας.  

.             Στὸ πεδίο τοῦ θεωρητικοῦ πολιτικοῦ προβληματισμοῦ (ἂν ὑπάρχει, σήμερα πιά, τέτοιο πεδίο), ὅσοι πολίτες ἑλλαδικοὶ ἐπιμένουν νὰ δηλώνουν προσανατολισμὸ μὲ ἐτικέτες τοῦ τύπου: Ἀριστερά, Δεξιά, Κέντρο, Κεντροαριστερά, Κεντροδεξιά, θὰ διακινδύνευα νὰ τοὺς συστήσω, ὅσο μπορῶ διακριτικότερα, νὰ ἐλέγξουν, ἰατρικά, τοὺς δεῖκτες νοημοσύνης τους. Ἂν ἀπαιτήσουν νὰ ἐξηγήσω τὸ γιατί, θὰ ἀπαντήσω ὅτι ὁ χῶρος τῆς ἐπιφυλλίδας δὲν ἐπαρκεῖ ἢ εἶναι κρίμα νὰ χαραμιστεῖ γιὰ νὰ ἐξηγηθοῦν τὰ αὐτονόητα.
.             Στὰ αὐτονόητα συμπεριλαμβάνεται καὶ ἡ πείρα ὅλων μας στὴν Ἑλλάδα, τὰ τελευταία ἕξι τουλάχιστον χρόνια: Μᾶς κυβέρνησαν ὅλες οἱ ἰδεολογικὲς ἐτικέτες καὶ ἦταν ὅλες διαχειριστικές της μίας καὶ μόνης κοινωνικῆς ἐπιδίωξης: νὰ συντηρηθεῖ ἢ νὰ μεγιστοποιηθεῖ κατὰ τὸ δυνατὸ (ἢ ἀκόμα καὶ μὲ παρανοϊκὸ ὑπερδανεισμὸ) ἡ καταναλωτικὴ εὐχέρεια τῶν ψηφοφόρων. Ἀπέδειξαν ὅλα τὰ κόμματα ὅτι λογαριάζουν ἰδιοτελῶς τοὺς πολίτες μόνο σὰν ψηφοφόρους, ἀπέδειξαν ὅλοι οἱ πολιτευόμενοι, μὰ ἀπολύτως ὅλοι, ὅτι τὸ πρῶτο (ἢ τὸ μόνο) ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ ἐπανεκλογή τους. Νὰ ἐπανεκλεγοῦν κερδίζοντας τὶς ἐντυπώσεις καὶ οἱ ἐντυπώσεις κερδίζονται, ὅταν ὑπόσχεσαι αὔξηση εἰσοδημάτων, ὄχι θεσμικὲς μεταρρυθμίσεις ποὺ θὰ ἀποκαθιστοῦσαν κράτος λειτουργικό, κράτος δικαίου, κράτος πρόνοιας.
.             Ὅλα τὰ κόμματα, μὲ ὅποια ἰδεολογία κι ἂν προσπαθοῦν νὰ ξεγελάσουν τοὺς μειωμένης νοημοσύνης πολίτες, μόλις ἔγιναν κυβέρνηση μοίρασαν μὲ τοὺς συγκυβερνῶντες τὰ ρουσφέτια (4-3-1), διόρισαν σὲ ὅλους τοὺς διοικητικοὺς κόμβους τῶν κρατικῶν θεσμῶν καὶ τῶν δημόσιων ὀργανισμῶν κομματικοὺς κλακαδόρους, ἀνέβασαν σὲ ὑπουργικοὺς θώκους μικρονοϊκὰ ἢ καὶ γελοῖα ἄτομα εὐρείας τηλεοπτικῆς «ἀναγνωρισιμότητας». Καὶ ταυτόχρονα συνεχίζουν νὰ ρητορεύουν τυποποιημένα ἰδεολογήματα «σοσιαλιστικά», «φιλελεύθερα», «ριζοσπαστικῶς ἀριστερά», «κεντρῶα». Ξέρουν ὅτι μεγάλη μερίδα τάχα καὶ πολιτῶν προσδένονται τυφλὰ καὶ ἄλογα σὲ ἕνα κόμμα ὅπως καὶ σὲ μία ποδοσφαιρικὴ ὁμάδα – ἡ ἰδεολογικὴ ἐτικέτα εἶναι τὸ ἀκριβὲς ἀνάλογο τῆς τυχαίας ὀνομασίας τῶν κερδοσκοπικῶν ἀθλητικῶν ἑταιρειῶν.
.             Ἀπὸ τὰ κόμματα ποὺ συγκροτοῦν τὸ πολιτικὸ σκηνικὸ στὴν Ἑλλάδα σήμερα δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνα ἀνυπότακτο στὴ διαφημιστικ λογικ τς δοντόπαστας τν πορρυπαντικν, λογικ το κυνηγητο τν ντυπώσεων. Σκεφθεῖτε τὶς ὀνομασίες τῶν κομμάτων ποῦ διεκδικοῦν ἢ διεκδίκησαν τὴν ψῆφο μας: Τί ἀκριβῶς, ἐκτὸς ἀπὸ παιχνίδι ἐντυπώσεων, δηλώνει ἡ ὀνομασία «Νέα Δημοκρατία» ἢ «Λαϊκὴ Ἑνότητα» ἢ «Πολιτικὴ Ἄνοιξη» ἢ «Ποτάμι» (τὸ ζενὶθ τῆς ἀσυναρτησίας) ἢ «Χρυσὴ Αὐγὴ» ἢ «Λαϊκὸς Ὀρθόδοξος Συναγερμός»; Ποιές κοινωνικς στοχεύσεις ξαγγέλλουν τέτοιοι τίτλοι, ποι ταυτότητα πεποιθήσεων κα πιδιώξεων καταθέτουν;
.             Τὸ κορυφαῖο ρεζιλίκι εἶναι οἱ ὀνομασίες τῆς ἐπαρχιώτικης ξιπασιᾶς, «τὸ κάλπικον δάνειον» ποὺ ἔλεγε ὁ Μακρυγιάννης: Λέξεις ποὺ μᾶς γυάλισαν, ἐπειδὴ εἶναι σὲ χρήση στὴ «λελαμπρυσμένην καὶ πεφωτισμένην Ἑσπερίαν» καὶ τὶς φορέσαμε σὲ δικούς μας κακέκτυπους κομματικοὺς σχηματισμούς, σὰν νὰ ντύναμε γιδοβοσκὸ μὲ φράκο. Τὶς λέξεις «σοσιαλισμός», «φιλελευθερισμός», «Δεξιά», «Ἀριστερά», «Ριζοσπαστικὴ Ἀριστερά», «Κέντρο» τς γέννησαν ο κοινωνίες τς Δύσης μέσα σ τελείως διαφορετικς στορικς συνθκες, γι ν πηρετήσουν τς δικές τους κε ξεχωριστς νάγκες, νάγκες διαμορφωμένες π ριζικ διαφορετικος π τος δικούς μας στορικος θισμούς, λλες νοο-τροπίες, λλες προσλαμβάνουσες. Μᾶς γυάλισαν αὐτὲς οἱ λέξεις, γιατί, πολὺ ἔγκαιρα (μὲ τὴ Βαυαροκρατία στὴν ἀρχὴ καὶ τὸν Κοραϊσμὸ ὣς σήμερα), παγιώσαμε συμπεριφορὲς μετα-ἀποικιακοῦ κράτους: τὰ πάντα στὸ κράτος μας (θεσμοί, ὀργάνωση, λειτουργίες, μόδες – ὅλα) ἦταν καὶ εἶναι μεταπρατικά, ξιπασμένες ἀπομιμήσεις, ὅπως σὲ λαοὺς χωρὶς παρελθόν, χωρὶς Ἱστορία, χωρὶς συνέχεια τῆς πείρας γενεῶν καὶ αἰώνων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἀναγκῶν τους.
.             Θὰ τολμήσω μία παραδειγματικὴ εἰκόνα (πρὸς Θεοῦ, ὄχι συνταγὴ οὔτε ἐξαγγελία): Νομίζω ὅτι τόσο ἡ ἰδιαιτερότητα τῶν ἀναγκῶν τῆς ἑλλαδικῆς κοινωνίας σήμερα (καὶ ἰδιαιτερότητα ἔχει κάθε κοινωνία) ὅσο καὶ ἡ πείρα τῶν ἐφιαλτικῶν συνεπειῶν τοῦ μεταπρατισμοῦ θὰ μποροῦσαν (λογικὰ καὶ ἐνεργὰ) νὰ ἀντιμετωπιστοῦν μὲ ἕναν δικομματισμὸ ποὺ θὰ ἀπηχοῦσε καὶ τὴ μόνη ρεαλιστικὴ διαφοροποίησή μας τῶν Νεοελλήνων. Ἡ λογικὴ συνέπεια καὶ ὁ πολιτικὸς ρεαλισμὸς θὰ ἀπαιτοῦσαν, τὸ ἕνα κόμμα νὰ ὀνομάζεται «Ἑλληνοκεντρικοὶ Ἐκσυγχρονιστὲς» καὶ τὸ ἄλλο «Διεθνιστὲς Ἐκσυγχρονιστές».
.             Τὸ κοινὸ αἰτούμενο, ἀπαίτηση ποὺ μοιάζει πανελλήνια, εἶναι ὁ ἐκσυγχρονισμὸς τῆς χώρας. Τν καταλαβαίνουν μως ο περισσότεροι μόνο σ μία ρμηνευτικ προοπτική: σν μίμηση. κσυγχρονισμς θ πε, ν γίνουμε σν τς χρες πο τς θεωρομε «προηγμένες»: ἔχουν ὑψηλοὺς δεῖκτες καταναλωτικῆς εὐχέρειας, κρατικὲς ὑπηρεσίες ποὺ ὑπηρετοῦν τὸν πολίτη καὶ ὄχι τὴ συνδικαλισμένη δημοσιοϋπαλληλία, ἔχουν ὀρθολογικὴ συνέπεια στὴ θέσπιση καὶ ἐφαρμογὴ τῶν νόμων. Διακόσια περίπου χρόνια, ὅλα τὰ κόμματα προσπαθοῦν (ἄλλα μὲ εἰλικρίνεια καὶ ἄλλα ὑποκριτικὰ καὶ μὲ ἰδιοτέλεια) νὰ μᾶς ὁδηγήσουν σὲ αὐτὴ τὴ μίμηση καὶ ἡ ἀποτυχία εἶναι ὁλοφάνερη, σωρευτικὰ καταστροφική.
.             Καταλήγουμε στὴν πιὸ ταπεινωτικὴ αὐτομεμψία: «Δὲν μποροῦμε, δύο αἰῶνες τώρα, νὰ ἐκσυγχρονιστοῦμε, ἐπειδὴ φταίει ὁ χαρακτήρας μας ἢ τὰ τετρακόσια χρόνια Τουρκοκρατίας ἢ ἡ θρησκοληψία μας. Εἴμαστε ἀνίατα τεμπέληδες, ψυχοπαθολογικὰ ἢ πρωτόγονα ἰδιοτελεῖς, κλέβουμε τὸ κοινωνικὸ χρῆμα σὰν σιχαμεροὶ λωποδύτες, πρωταθλητὲς στὸν βανδαλισμὸ τῆς δημόσιας περιουσίας» καὶ ὅσα μύρια ἀνάλογα. Ὅλες αὐτὲς οἱ αἰτιολογήσεις καὶ ἀναλύσεις τῆς ἀποτυχίας ἐκσυγχρονισμοῦ μας συνοδεύουν τὸν μονόδρομο: ν καταλαβαίνουμε τν κσυγχρονισμ σν μίμηση, σν πιθηκισμό. Ν ψηφίζουμε τ μ χίλιες νοματικς παραλλαγς κόμμα τν «Διεθνιστν κσυγχρονιστν».
.             Ἡ λογικὴ συνέπεια καὶ ὁ πολιτικὸς ρεαλισμὸς ἀπαιτοῦν, νὰ ἐμφανιστεῖ ἐπιτέλους κάποτε καὶ ἡ ἐναλλακτικὴ πρόταση: προγραμματικ στόχευση κα προσπάθεια γι ναν «λληνοκεντρικ κσυγχρονισμό». Ὄχι ἡ ἴδια ἀδιέξοδη μίμηση διανθισμένη μὲ ρητορικὰ – συναισθηματικὰ ἢ πονηρὰ πλουμίδια ἰδεολογικῆς πατριδοκαπηλίας, ἀλλὰ μία ριζικὰ διαφορετικὴ πολιτικὴ ὀπτική: Ἕνας ἑλληνοκεντρικὸς ἐκσυγχρονισμὸς δὲν ταυτίζει τὸν ἐκσυγχρονισμὸ μὲ τὰ ἐπιτεύγματα ἄλλων, ἐπιτεύγματα ποὺ τὰ ἐκδέχεται σὰν ὑποχρεωτικὲς γιὰ ὅλους αὐταξίες. Ξεκινάει π τς δικές μας νάγκες κα ναζητάει: ποι π τ πιτεύγματα τς ποιασδήποτε κοινωνίας (χι μόνο τν «δοκούντων ρχειν» τς φήμερης μόδας) θ ξυπηρετοσαν πληρέστερα τς δικές μας νάγκες κα μ ποις κριτικς προσαρμογς στς νάγκες μας;
.             Καὶ αὐτὴ ἡ κριτικὴ λειτουργία τῆς πολιτικῆς προϋποθέτει, βεβαίως, μίαν ἐμπειρικὰ ἀλλὰ καὶ ὀρθολογικὰ καταξιωμένη ἐκτίμηση τῆς ἰδιαιτερότητας τῶν δικῶν μας ἀναγκῶν: Καλύπτει ζωτικότερες νάγκες το λληνα να δεύτερο στν οκογένεια ατοκίνητο νετη γνώση τς ρχαίας λληνικς γλώσσας, πο ξασφαλίζει πρόσβαση σ ναν πλοτο αώνων κφραστικς τς σοφίας κα το κάλλους; Πολλὲς τέτοιες οὐσιωδέστατες γιὰ τὴν ποιότητα τῆς ζωῆς μας ἀποτιμήσεις, εἶναι πολιτικὲς ἐπιλογές.

.             Ὁ γιδοβοσκὸς μπορεῖ νὰ εἶναι ἄρχοντας ὄχι ὑποχρεωτικὰ μὲ φράκο.

, , , , ,

Σχολιάστε

«ΤΕΛΟΥΜΕ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗΝ ΚΑΙ ΑΦΕΛΛΗΝΙΖΟΜΑΣΤΕ» (π. Γ. Μεταλληνός)

, ,

Σχολιάστε

«ΜΙΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΞΙΟΘΡΗΝΗΤΗ ΕΥΡΩΠΗ» ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΘΕΛΟΔΟΥΛΕΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 

ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978

e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Α.Φ.Μ. 090050859 * Ε´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

.       1. Κατόπιν πιέσεως τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, ἡ ὁποία δὲν ἐπιτρέπει στοὺς Χριστιανοὺς ἀκόμη καὶ τὸ σταυρό τους νὰ κάνουν δημοσίως καὶ τῆς Τουρκίας, ἡ ὁποία ἔχει βεβηλώσει τὴν Ἁγία Σοφία καὶ ἄλλους Ἱεροὺς Ναοὺς μὲ τὸ νὰ κάνῃ ἐκεῖ καλλιστεῖα, ἄσεμνες ἐκθέσεις κ.λπ., κ.λπ., ἐδέχθη τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐπὶ ὑπουργίας κ. Ντόρας Μητσοτάκη-Μπακογιάννη-Κούβελου τὴν οἰκοδόμησι μωαμεθανικοῦ τεμένους στὴν Ἀθήνα χωρὶς τὴν παραμικρὰ ἀμοιβαιότητα νὰ ζητήσουν οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες.
.      2. Ἔτσι εἶχε δεσμευθῆ ὁ λοφίσκος Χούσμουζα στὴν Παιανία ὕψους 65 μέτρων ἐπὶ 350 στρεμάτων γιὰ νὰ ἱδρυθῇ τὸ πρῶτο μωαμεθανικὸ τέμενος…
.     3. Κατόπιν σθεναρᾶς ἀντιστάσεως τῶν κατοίκων τῆς Παιανίας, ἰδίως τοῦ Συλλόγου «Φίλων Ἁγίου Ὄρους Ἀθηνῶν Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης Θεολόγος», τοῦ ὁποίου προΐσταται ὁ μαχητὴς ἰατρὸς κ. Ἀθανάσιος Παπαγεωργίου, ἐματαιώθη ἡ ἐγκατάστασις τοῦ μωαμεθανικοῦ τεμένους στὴν Παιανία, πρᾶγμα, ποὺ δυστυχῶς εἶχε δεχθῆ καὶ ἡ τότε Ἱερὰ Σύνοδος.
.      4. Κατόπιν τούτων ἐδέχθη ἡ Ἐκκλησία νὰ παραχωρήσῃ ἐκκλησιαστικὸν χῶρον ἄνωθεν τοῦ κοιμητηρίου στὸ Σχιστό, διὰ τὴν οἰκοδόμησι μωαμεθανικοῦ τεμένους. Ὅμως ἡ θέσι αὐτὴ δὲν ἄρεσε στοὺς Μωαμεθανοὺς καὶ ἀπαιτοῦσαν ἄλλες θέσεις.
.     5. Ἔτσι βάσει τοῦ Νόμου 3512 ΦΕΚ Α  264/5.12.2006, τὸν ὁποῖο ὑπέγραψαν ὁ λαλίστατος κ. Π. Παυλόπουλος, ὁ τότε «τσάρος» τῆς οἰκονομίας κ. Γ. Ἀλογοσκούφης, ὁ κουτοπόνηρος Σαρακατσάνος Γ. Σουφλιάς, ἡ νεοεποχίτισσα τότε Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων Μ. Γιαννάκου καὶ ὁ Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης Α. Παπαληγούρας, καὶ  προσυπέγραψε καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας, στὸν ὁποῖο εἶχαν τονίσει τὰ ἐκτελεστικὰ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ὅτι ἐπὶ τῆς θητείας του «τὰ ἐθνικὰ σύνορα καὶ ἕν μέρος  τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας θὰ περιορισθοῦν χάριν τῆς εἰρήνης καὶ τῆς εὐημερίας καὶ τῆς ἀσφάλειας στὴ διευρυμένη Εὐρώπη», θὰ ἱδρύετο στὶς βάσεις τοῦ Ναυτικοῦ στὸ Βοτανικὸ μωαμεθανικὸ τέμενος μὲ ἔξοδα οἰκοδομήσεως, συντηρήσεως καὶ λειτουργίας ἀπὸ τὸν κρατικὸ προϋπολογισμό.
.     6. Εὐτυχῶς, τότε δὲν εὐδοκίμησε ἡ ἐν λόγῳ προσπάθεια, διότι τότε ἡ ἡγεσία τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ἐμφορεῖτο ἀπὸ τὶς αἰώνιες ἠθικὲς ἀξίες τῆς φυλῆς μας Θρησκεία, Πατρίδα καὶ Οἰκογένεια καὶ δὲν ἐδέχθηκαν τὴν παραχώρησιν τῆς ἐν λόγῳ ἐκτάσεως.
.     7. Ὅμως τὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο τῆς 28.4.2010 μὲ τὸ Π.Δ. 95/2010 ἐπαναχαρακτήρισε τὰ ὅρια τοῦ ἐναπομείναντος τμήματος τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ στὸν Βοτανικό, γιὰ νὰ προχωρήσουν οἱ διαδικασίες γιὰ τὴν ἀνέγερσι τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους, ἐπικαλούμενον τὸν Νόμο 3512/2006. Μὲ τὸ Π.Δ. 95 ΦΕΚ Α 169/27.9.2010 γιὰ τὴν τροποποίησι τοῦ Π.Δ. 212/2002 (Α’ 202) διευκολύνεται τὸ μωαμεθανικὸ τέμενος στὸν Βοτανικό.
.     8. Μὲ ἀπόφασι τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἀπὸ 5.5.2011 καθορίσθη τελικῶς ἡ ἔκτασις, ποὺ λαμβάνεται ἀπὸ τὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ στὸ Βοτανικὸ σὲ 16 στρέμματα, γιὰ τὴ δημιουργία τεμένους καὶ βοηθητικῶν χώρων, ὡς βιβλιοθήκης , χώρων ὑγιεινῆς, γραφείων κ.λπ.
.    9. Στὸ ΦΕΚ τεῦχος ἀναγκαστικῶν ἀπαλλοτριώσεων καὶ πολεοδομικῶν θεμάτων ὑπ᾿ ἀριθμ. 83/6.5.2011 δημοσιεύεται ἡ ἀπόφασι ὑπ᾿ ἀριθ. 20069 τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Ὑπουργοῦ Περιβάλλοντος, Ἐνεργείας καὶ Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς κ. Σηφουνάκη ὅπου ἀναφέρει γιὰ «στάχτη στὰ μάτια» τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, ὅτι τὸ Μωαμεθανικὸ αὐτὸ τέμενος θὰ εἶναι δῆθεν προσωρινό. Ὅμως οἱ Ἕλληνες ἔχουν ξυπνήσει καὶ συνειδητοποιήσει ὅτι «οὐδὲν μονιμώτερο τοῦ προσωρινοῦ» καὶ δὲν «χάφτουν» τέτοιες μεθοδίες. Μακάρι νὰ συνειδητοποιήσουν καὶ οἱ ἰθύνοντες ὅτι «οὐδὲν προσωρινότερο τοῦ μονίμου».
.    10. Στὴν πραγματικότητα θὰ εἶναι διαθέσιμες προσωρινὰ ἀπὸ ἀμέσως καὶ οἱ ἐγκαταλειπόμενες ἐγκαταστάσεις τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ γιὰ τὶς θρησκευτικὲς ἀνάγκες τῶν Μωαμεθανῶν.
.    11. Στὸν Βοτανικὸ θὰ δημιουργηθοῦν κοντὰ στὸ μωαμεθανικὸ τέμενος καὶ χῶροι σταθμεύσεων, γιὰ νὰ πηγαίνουν οἱ «ἀδελφοί» μουσουλμάνοι νὰ φανατίζωνται καὶ νὰ γίνωνται «καμικάζι»…
.     12. Συνεπῶς στὸν κοινόχρηστο αὐτὸ χῶρο, οἰκοδομικὸ τετράγωνο ὑπ’ἀριθμ. 25 τῆς περιοχῆς Βοτανικοῦ, εἶναι πλέον τετελεσμένο νὰ ἱδρυθῇ τὸ πρῶτο μωαμεθανικὸ τέμενος στὴν Ἀθήνα, διότι οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος ἔχουν ἐντολὴ ἀπὸ τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις νὰ ἐφαρμόζουν τό : «δὲν διεκδικοῦμε τίποτε, διαπραγματευόμεθα τὰ πάντα» …
.     13. Καὶ τοῦτο, διότι δὲν ὑπάρχει οὐδεμία οὐσιαστικὴ σθεναρὰ ἀντίδρασι, ὄχι μόνο ἀπὸ τοὺς πολιτικούς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴ πνευματικὴ καὶ τὴ θρησκευτικὴ ἡγεσία, πλὴν ἐνίων…
.     Ὄχι μόνο δὲν ἀνθίστανται στὴν ἀθρόα εἰσβολὴ ἀλλοφύλων, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας τοὺς νομιμοποιοῦν, τοὺς ἑλληνοποιοῦν καὶ φροντίζουν νὰ τοὺς παγιώσουν ἱδρύοντάς τους καὶ μωαμεθανικὰ τεμένη = βιομηχανίες καμικάζι, γιὰ νὰ ἀλλοιώσουν τὸ ὅμαιμο, τὸ ὁμόδοξο, τὸ ὁμόγλωσσο, τὸ ὁμότροπο καὶ τὸ ὁμόθρησκο καὶ νὰ μᾶς δημιουργήσουν μία πολυεθνικὴ κοινωνία μὲ καθημερινὰ ἀπερίγραπτα προβλήματα, μέχρι καὶ ὁδομαχίες τῶν «ἀδελφῶν» Μουσουλμάνων μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ὅπως γίνεται καὶ στὴν Αἴγυπτο καὶ σὲ ἄλλες χῶρες.
.     Ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του, διότι διαφορετικὰ «ζήτω, ποὺ καήκαμε» …

 ΕΝΔΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

.      1. Οἱ δοτοὶ πολιτικοὶ τῆς Ἑλλάδος ἔφθασαν μέχρι τοιούτου σημείου, ποὺ δὲν τολμοῦν ἀκόμη νὰ ἐφαρμόσουν καὶ τὰ διεθνῆ δίκαια, ὡς π.χ. τῶν 12 μιλίων τῆς θαλάσσης καὶ τῆς Α.Ο.Ζ. κ.λπ., κ.λπ.
.   2. Ἡ τουρκάλα δημοσιογράφος Zeyno Baran ἔγραψε τὴν 14.3.2007 στὸ ἀμερικανικὸ περιοδικὸ «Νational Review» ἄρθρο γιὰ νὰ συγκινήσῃ καὶ προτρέψη τὸν τότε ἐραστή της καὶ μετέπειτα σύζυγό της ἀμερικανὸ βοηθὸ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Μatthew Βryza νὰ ἀποτρέψῃ τὸν τότε Πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος κ. Κων/νο Καραμανλὴ νὰ ὑπογράψῃ συμφωνία τὴν 16.6.2007 μὲ τὸν Πούτιν γιὰ τὸν πετρελαιαγωγὸ Μπουργκάς-Ἀλεξανδρούπολι. Ἐπειδὴ ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργὸς δὲν ὑπάκουσε καὶ ὑπέγραψε τὴν συμφωνία, ἔβαζαν, ὡς ἐνθυμούμεθα ὅλοι, τὸ καλοκαίρι τοῦ 2007, οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ταυτοχρόνως ἑκατοντάδες πυρκαϊὲς ἡμερησίως, προφανῶς μὲ λέιζερ, διὰ νὰ μὴ δύνανται τὰ πενιχρὰ μέσα πυροσβέσεως νὰ σβήνουν τὶς σκόρπιες πυρκαϊὲς. Ἔτσι κάηκε τὸ θέρος τοῦ 2007 σχεδὸν ἡ μισὴ Ἑλλάδα…
.     3. Μήπως ἡ κ. Κλίντον ἦρθε στὴν Ἑλλάδα τὴν 17/18.7.2011 νὰ πῇ στοὺς ἰθύνοντες νὰ εἶναι καλὰ παιδιὰ καὶ νὰ συνεχίσουν νὰ μὴ διεκδικοῦν ἀπολύτως τίποτε, ἀλλὰ νὰ διαπραγματεύωνται τὰ πάντα;
.   4. Τόσο δοτοὶ εἶναι οἱ πολιτικοί μας, ἰδίως τῶν δύο κομμάτων ἐξουσίας, ποὺ ἐνῷ ἔχομε ἤδη 1.000 χωριὰ τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας χωρὶς ὀρθοδόξους κληρικούς, ποὺ θέσπισαν καὶ διατάξεις νὰ χειροτονοῦνται ἕνας (1) στοὺς πέντε (5) κληρικούς, συνταξιοδοτοῦνται ἤ ἀποθνήσκουν. Δηλαδή, ἐὰν ἀποθάνουν ἤ συνταξιοδοτηθοῦν 1.000 κληρικοὶ τὸ 2011, νὰ χειροτονηθοῦν μόνον 200 νέοι, δηλαδὴ νὰ μείνουν ἄλλα 800 χωριὰ χωρὶς ἱερεῖς καὶ ἄλλα 800 χωριὰ τὸ 2012, δηλαδὴ συνολικῶς 2.400 χωριὰ χωρὶς ἱερεῖς. Διότι οἱ πατρωνές τους σιωνιστὲς γνωρίζουν ὅτι, ἐὰν τὰ χωριά μας μείνουν χωρὶς δάσκαλο καὶ παπά, τότε τὰ χωριὰ ἀγριεύουν καὶ ὁ ἀφελληνισμὸς καὶ ἡ ἀποχριστιανοποίησις τῶν Ἑλλήνων καθίστανται δυνατά.
.    5. Ἀντιθέτως γιὰ νὰ διορίζουν ἑκατοντάδες ἱεροδιδασκάλους μωαμεθανοὺς ἔχουν χρῆμα. Ὅπως λέγει ὁ Γ.Α. Παπανδρέου «χρήματα ὑπάρχουν», ἀλλὰ γιὰ μωαμεθανικὰ τεμένη, ἱεροδιδασκάλους μωαμεθανούς, eurovision, special Olympics κ.λπ. ξετσίπωτα προγράμματα τῆς κρατικῆς τηλεοράσεως, ἀλλὰ καὶ τῶν ἰδιωτικῶν «χαζοκουτιῶν», γιὰ νὰ ἐκμαυλίζωνται ἰδίως οἱ νέοι.
.     6. Οἱ δοτοὶ πολιτικοὶ τῆς Ἑλλάδος ἔφθασαν μέχρι τοῦ σημείου νὰ ἀπομακρύνουν κάδρο μὲ τὸν θρυλικὸ Γέρο τοῦ Μοριᾶ, Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ἀπὸ τὸ ξενοδοχεῖο «Μεγάλη Βρετανία» καὶ ἀποκαθήλωσαν καὶ πάλι τὸν περίφημο ἱστορικὸ πίνακα τοῦ Ντελακρουά «ἡ σφαγὴ τῆς Χίου» ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖο τῆς πόλεως Χίου καὶ τὸν καταχώνιασαν σὲ κλειστὴ ἀποθήκη μαζὶ μὲ ἄλλα ἀζήτητα, γιὰ νὰ μὴ στενοχωροῦνται οἱ  «φίλοι» μας οἱ Τοῦρκοι.
.    7. Ὁ δὲ ἀνεκδιήγητος Δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Καμίνης, ποὺ ἐψηφίσθη μὲ τὸ 12% τῶν δημοτῶν, διέταξε τὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τοῦ Δήμου Ἀθηναίων νὰ μὴ ποῦν τὸ Χριστὸς Ἀνέστη, γιὰ νὰ μὴ στενοχωροῦνται «οἱ ἀδελφοί» μουσουλμάνοι.
.    8. Τὰ ὀστᾶ τῶν 124.000 σφαγιασθέντων Ἑλλήνων τῆς Χίου, τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας θὰ «τρίζουν» καὶ θὰ λέν ἑκατομμύρια φορὲς ἀνάθεμα στοὺς ἀπογόνους μας, ποὺ ἐπανέφεραν πολλαπλάσιους μωαμεθανοὺς ἀπ᾿ ὅ,τι ἐμεῖς ἐδιώξαμε κάνοντες τὸ κορμί μας «κόσκινο» καὶ νὰ συμπεριφέρωνται οἱ ἀπόγονοί μας τόσον δουλικῶς πρὸς τοὺς μωαμεθανούς!
.    9. Ἡ ἀναισχυντία τῶν ψευδοδιανοουμένων ἔφθασε στὸ κατακόρυφο, νὰ δημοσιεύῃ ἡ φυλλάδα τοῦ κ. Ἀλαφούζου τὶς βλάσφημες ἀπόψεις μερικῶν ψευδοδιανοουμένων γιὰ τὴν Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ, γιὰ νὰ «χύνουν δηλητήριο» ἀκόμη καὶ τὴν λαμπροτέρα ἡμέρα τῆς Ὀρθοδοξίας τὴν Ἀνάστασι τοῦ Θεανθρώπου.
.    10. Ἄπειρα ἄλλα «ἀνδραγαθήματα» τῶν ὀργάνων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων θὰ ἠδυνάμεθα νὰ ἀναφέρωμε, πλὴν ὅμως δὲν θέλομε νὰ κουράζωμε περαιτέρω τοὺς ἀναγνῶστες μας.
.     11.Ἤδη οἱ ὑγιῶς σκεπτόμενοι Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἔχουν βεβαιωθῆ ὅτι ἔχομε νὰ κάνωμε μὲ ψευδοδιανουμένους σοσιαλ-ληστὲς τῆς δεξιᾶς καὶ τῆς ἀριστερᾶς, οἱ ὁποῖοι ἀδιαντρόπως παραβαίνουν καὶ τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος ἄρθρο 28, παράγραφος 2, ποὺ προβλέπει, ὅτι οἱ ἐπικυρώσεις ἀποφάσεων τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης καὶ ἄλλων διεθνῶν συμβάσεων, ποὺ εἶναι μείζονος ἰσχύος τῶν Ἑλληνικῶν Νόμων, προϋποθέτουν πλειοψηφία 3/5 τοῦ συνόλου τῶν Βουλευτῶν, ὅπως τὸ Σύνταγμα ρητῶς ὁρίζει καὶ ὄχι μία ἰσχνὴ πλειοψηφία διὰ πειθαναγκασμοῦ ὑπὸ τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας. Ὀρθὸ θὰ ἦταν, ἐὰν οἱ ψηφοφορίες στὴ Βουλή, τουλάχιστον διὰ μείζονος σημασίας θέματα, γίνωνται διὰ ὀνομαστικῆς ψηφοφορίας μὲ κρυφὸ ψηφοδέλτιο. Ὀρθότερο δε θὰ ἦταν, ἐὰν γιὰ σπουδαιοτάτης μορφῆς θέματα, ὅπως γιὰ τὸ μνημόνιο 1, μνημόνιο 2 (τὸ ἐπονομαζόμενο μεσοπρόθεσμο) καὶ οἱ σχετικοὶ νόμοι ἐφαρμογῆς τους νὰ μὴ ἀποφασίζουν οἱ Βουλευτὲς σὰν τὰ «γαλιά», ἀλλὰ νὰ λαμβάνωνται ἀπφάσεις μὲ ξεκάθαρα λαϊκὰ ἀντικειμενικὰ δημοψηφίσματα, ὅπως προβλέπει τὸ Σύνταγμα καὶ δυστυχῶς οἱ πολιτικοί μας ἀποφεύγουν τὰ ἀνεπηρέαστα δημοψηφίσματα, ὅπως «ὁ διάολος τὸ λιβάνι»…
.      Καὶ ἔχουν οἱ ἐθνοπατέρες μας τὴν ἀναισχυντία νὰ διαμαρτύρωνται, ὅταν ὁ λαὸς τοὺς γιουχάρει…

  «ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ»…
γιὰ μωαμεθανικὸ τέμενος καὶ γιὰ ἀφιονισμὸ καὶ ἐκμαυλισμὸ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. . . καὶ «ΟΥΤΕ ΣΑΛΙΟ» γιὰ τοὺς δεινοπαθοῦντες Ἕλληνες…

.     Πρὸς τοῦτο ἐπιβάλλουν ἀκόμη καὶ Φ.Π.Α. γιὰ τὰ πρὸς λῆξι τρόφιμα, γιὰ νὰ καλύψουν τὰ ἄφθονα καὶ ἀντεθνικὰ θαλασσοδάνεια… Βαβαὶ τῆς μεγίστης κοινωνικῆς ἀναλγησίας τῶν ἰθυνόντων…
.      Ἔτσι μᾶς κατήντησαν μία δραματικὴ Ἑλλάδα σὲ μία ἀξιοθρήνητη Εὐρώπη.

, ,

Σχολιάστε

ΠΑΡΤΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΤΡΑ

ΠΑΡΤΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΤΡΑ

Ἑλληνικὴ μειονότητα Ἁγ. Παντελεήμονα: Γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἔχουμε μία δολοφονικὴ ἐπίθεση σὲ Ἕλληνα μειονοτικὸ τῆς περιοχῆς. Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ καὶ οὔτε θὰ εἶναι ἡ τελευταία. Μὴ γελιέστε. Δὲν πρόκειται περὶ “τυχαίου” γεγονότος οὔτε περὶ “μεμονωμένου”. Ἐπιτέθηκαν ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου πρωτίστως γιατί ἦταν Ε Λ Λ Η Ν Α Σ καὶ δευτερευόντως ἐπειδὴ πιθανὸν εἶχε κάποιο ἀντικείμενο ἐπάνω του. Γιὰ ἐμᾶς ποὺ ζοῦμε (ἀκόμα) ἐδῶ ξέρουμε ὅτι πρόκειται περὶ ργανωμένου σχεδίου φελληνισμο τς περιοχς δημιουργία πλαστν θνικν μειονοτήτων ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν κατάλληλα γιὰ τὰ μακροπρόθεσμα σχέδια θνικο κρωτηριασμο κάποιων. Πρῶτο βῆμα αὐτῶν τῶν σχεδίων ὁ πλήρης ἀφελληνισμὸς τῆς περιοχῆς καὶ ἡ δημιουργία μίας εὐρύτατης περιοχῆς ἀνομίας, ἀκριβῶς ὅπως ἔγινε καὶ στὸ Κόσσοβο.
Τυχαῖο ὅτι οἱ λαθραῖοι ἔρχονται ἀκόμα καὶ σήμερα κατὰ ἑκατοντάδες στὴν περιοχὴ μὲ χάρτες καὶ μὲ πλήρη ἐνημέρωση γιὰ τὴν περιοχή;
Τυχαῖο ὅτι οἱ ἐπιθέσεις κατὰ τῶν ἡλικιωμένων ποὺ ἀποτελοῦν τοὺς ἐναπομείναντες μειονοτικοὺς κατοίκους, ποὺ εἶναι καὶ οἱ πιὸ ἀντίθετοι στὸ νὰ μετακινηθοῦν, ἔχουν ἐνταθεῖ;
Τυχαῖο ποὺ τὰ τζαμιὰ στὴν περιοχὴ ἔχουν γίνει πιὸ πολλὰ ἀπὸ τοὺς φούρνους;
Τυχαία ἡ ἀφελληνοποίηση τῶν σχολείων τῆς περιοχῆς, ὅπου δὲν ὑπάρχουν πιὰ Ἕλληνες μαθητὲς σὲ πολλὲς τάξεις;
Τυχαία ἡ συνεχὴς κίνηση διπλωματικῶν αὐτοκινήτων (ποιᾶς χώρας ἄραγε); στὴν περιοχή;
Τυχαία ἡ ‘ἵδρυση “πολιτιστικῶν” ἐθνικῶν συλλόγων ἀλλοδαπῶν ποὺ ἐκτελοῦν “διάφορες” ἐργασίες, ὅπως ὁ σύλλογος τῶν Σομαλῶν στὴν ὁδὸ Φυλῆς ποὺ ἔβγαζε πλαστὰ χαρτιά;
Τυχαία ἡ ἀπόπειρα ἐμπρησμοῦ τοῦ Ἁγ. Παντελεήμονα πρὶν κάποια χρόνια ποὺ βαφτίστηκε “πεταμένο τσιγάρο”;
Τυχαῖες οἱ ἀπειλὲς ποὺ ἐκτοξεύουν πρὸς τοὺς κατοίκους οἱ λαθραῖοι νὰ ἐγκαταλείψουμε τὰ σπίτια μας, γιατί ἡ περιοχὴ θὰ γίνει “δική τους”;
Τυχαία ἡ ἐπιδότηση ἀπὸ συγκεκριμένη πρεσβεία γειτονικῆς χώρας πρὸς τοὺς πολίτες της, ὥστε νὰ ἀγοράζουν σπίτια στὴν περιοχή;
Τυχαῖο τὸ δημοσιογραφικὸ black out ποὺ ἐπικρατεῖ ὅσον ἀφορᾶ στὴν κάλυψη τῶν γεγονότων ποὺ γίνονται στὴν περιοχή;

ΠΗΓΗ: http://filopatria.wordpress.com/

ΣΧΟΛΙΟ ΦΙΛΟΥ ΤΗΣ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μὴν κυκλοφορεῖτε πλέον κρατώντας κάμερα, φωτογρ. μηχανὴ κ.λπ.
Γιὰ καλύτερα ἀποτελέσματα προτείνεται νὰ ἀφήνετε τὸν ἑαυτό σας στὸ σπίτι καὶ νὰ κυκλοφορεῖτε μὲ τὸ εἴδωλό σας…

, ,

Σχολιάστε