Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ἀτομικὲς ἐλευθερίες

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ στὶς συναλλαγὲς μὲ τὸ Δημόσιο

Χρήση πιστωτικν καρτν στς συναλλαγς μ τ Δημόσιο
σχεδιάζει τ
ΥΠ.ΟΙΚ.

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Οἱ καλοὶ Ἐργολάβοι δὲν πτοοῦνται ἀπὸ τὶς καιρικὲς συνθῆκες. Ἔτσι λοιπὸν προχωροῦν ἀκάθεκτοι στὴν θεσμοθέτηση μέτρων φαλκιδεύσεως τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν. Τώρα οἱ πολλοὶ δὲν τὸ βλέπουν (ἢ δὲν θέλουν νὰ τὸ δοῦν). Ὅταν ὅμως ἔρθει, τότε ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ νὰ τὸ δοῦν, γιατὶ δὲν θὰ τοὺς ἔχουν μείνει μάτια!
.            Στόχος φαινομενικὸς καὶ 
προσχηματικὰ προβαλλόμενος εἶναι ἡ καταπολέμηση τῆς φοροδιαφυγῆς. Τελικὸς ὅμως καὶ πραγματικὸς στόχος εἶναι ἡ ὑπονόμευση τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν καὶ ἡ ἐπιβολὴ τοῦ οἰκονομικοῦ (καὶ κατ᾽ ἐπέκτασιν πολιτικοῦ) ὁλοκληρωτισμοῦ.

.         Ὑποχρεωτικὴ χρήση χρεωστικῶν ἢ πιστωτικῶν καρτῶν στὶς συναλλαγὲς τῶν πολιτῶν σχεδιάζει τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν μὲ στόχο τὴν καταπολέμηση τῆς φοροδιαφυγῆς. Ἀρχικὰ θὰ περιοριστεῖ τὸ ὅριο γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ ἀπαιτεῖται γιὰ τὴ χρήση κάρτας στὰ 500 εὐρὼ ἀπὸ 1.500 ποὺ ἴσχυε σήμερα. Ὁ ὑφυπουργὸς Οἰκονομικῶν Γιῶργος Μαυραγάνης δηλώνει στὴν «Καθημερινὴ» ὅτι ἐξετάζεται ἡ παροχὴ κινήτρων στοὺς καταναλωτὲς γιὰ νὰ χρησιμοποιοῦν τὴν ἠλεκτρονικὴ πληρωμή, ὅπως δῶρα ἢ χρήματα.

 ΠΗΓΗ: skai.gr

,

Σχολιάστε

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ!

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἴσως καὶ νὰ μὴ χρειάζεται σχολιασμός. Εἶναι ὁλοφάνερο τί ἐπιδιώκεται. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἱστολόγιο ἔχει κατ᾽ ἐπανάληψιν τονισθεῖ ὅτι ΥΠΟ ΤΟ (νομιμοφανὲς καὶ ἀληθοφανές) ΠΡΟΣΧΗΜΑ τῆς ΠΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΘΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΦΑΙΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΚΑΡΧΑΡΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΘΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ. Εἶναι γνωστὸ αὐτό! ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. Ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶναι πολλοὶ οἰ «ἀθῶοι καὶ ἀπονήρευτοι» ποὺ δὲν θέλουν νὰ τὸ ἐννοήσουν (ὅπως δὲν καταλάβαιναν καὶ δὲν καταλαβαίνουν, ἢ δὲν θέλουν νὰ καταλάβουν, τὴν Ἐργολαβία Ἀλλοτριώσεως ποὺ προηγήθηκε τὰ τελευταῖα 30 χρόνια καὶ φθάσαμε στὴν τωρινὴ παρακμή), θὰ δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νὰ τὸ ζήσουμε στὸ πετσί μας γιὰ νὰ τὸ καταλάβουν ΚΑΛΑ. Καλῶς ἦλθες λοιπόν πολυαναμενόμενο φακέλωμά μας! Θὰ εἶσαι ἡ ΛΥΤΡΩΣΗ ΜΑΣ, ἡ ΛΥΤΡΩΣΗ τῆς πολύπαθης Δημοκρατίας μας ἀπὸ τὰ βάσανα τῆς… «ἐλευθερίας τῶν ἀνθρώπων»!

Μὲ ἐντολὴ τῶν κατοχικῶν δυνάμεων
ἀρχίζει τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ !!!

 ΣΧΟΛΙΟ Ἱστολογίου klassikoperiptosi.blogspot.com

.    Ἐδῶ καὶ χρόνια ὅπως γνωρίζουν οἱ ἐπισκέπτες τῆς «Κλασσικοπερίπτωσης» μαζὶ μὲ δεκάδες χιλιάδες ἐπωνύμους Ἕλληνες κάνουμε ἀγώνα ἐναντίον μιᾶς παγκόσμιας τυρρανικῆς δικτατορίας , ποὺ στὴν Ἑλλάδα  τὴν πρωτογνωρίσαμε μὲ τὰ ὀνόματα “ΑΜΚΑ”, “ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση”, “κάρτα ὑγείας”,”κάρτα μετανάστου”, “ἠλεκτρονικὴ συνταγογράφηση”, “φοροκάρτα”, “ἑνιαῖο ψηφιακὸ ἐθνικὸ ληξιαρχεῖο”, “Κάρτα Τοῦ Πολίτου”.
.    Ὅλα αὐτὰ τὰ βαρύγδουπα ὀνόματα, ποὺ περιβάλλουν τώρα πιὰ καὶ τὴν …προσπάθεια “ἐπανίδρυσης” καὶ “κάθαρσης” ἑνὸς καταχρεωμένου (ἐπὶ τούτῳ) κράτους, ἐκ μέρους τῶν δωσιλόγων τῆς παρούσας δοτῆς συγκυβέρνησης, δὲν εἶναι παρὰ τμῆμα τῶν ἐντολῶν τῆς “ἀνώτατης διοίκησης” τῶν κατοχικῶν δυνάμεων. Ἀφοῦ λοιπὸν διὰ τῶν δωσιλόγων τῆς κατοχικῆς κυβέρνησης παραδόθηκε ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ἡ ἐθνική μας κυριαρχία στὰ χέρια τῶν ξένων ἐπικυριάρχων τῆς Νέας Τάξης Πραγματων, σειρὰ εἶχε καὶ ἡ παράδοση τῆς ἐλευθερίας τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν στὴν διαχείριση τῆς ντόπιας καὶ ξένης ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης.
.    Ατ τ μισάνθρωπο κα ρα ντίχριστο ργο, θὰ ὁλοκληρωθεῖ βεβαίως μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῆς προαναγγελθείσης “Κάρτας Τοῦ Πολίτου”, στόσο ο ποδομς δη λειτουργον κα τ πιτελεα βιάζονται ν ρχίσουν τ μαζικ λεκτρονικ φακέλωμα.
.    Εἶδαν ὅτι ὁ κόσμος ἔδειξε ἀπροθυμία νὰ χρησιμοποιήσει τὴν φοροκάρτα, τῆς ὁποίας ἡ χρήση μέχρι στιγμῆς εἶναι προαιρετική, καὶ ἔχοντας τὸν “ἀέρα” ἑνὸς ἔτσι κι ἀλλιῶς δικτατορικοῦ καθεστῶτος, διέταξαν ὅσους διατηροῦν βάσεις δεδομένων μὲ στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν τὴν δημόσια καὶ ἰδιωτική μας ζωή, νὰ τὰ παραδώσουν στὸ Ὑπ. Οἰκονομικῶν γιὰ …περαιτέρω ἐπεξεργασία.
.    Τ πρόσχημα ατ τ φορ ταν πάταξη τς φοροδιαφυγς, πράγμα πο χουν ποδείξει παντοιοτρόπως τι δν τος νδιαφέρει παρ μόνο στ πίπεδo τοῦ ντυπωσιασμο, εἴτε μὲ θεατρικὲς συλλήψεις φοροφυγάδων ποὺ μετὰ  τοὺς ἀφήνουν ἐλεύθερους  εἴτε τῆς ἐξόντωσης τῶν μικρομεσαίων ποὺ στέκονται ἐμπόδιο στὰ ὑπερκέρδη  τῶν “μεγάλων”.
.    Ὁ στόχος λοιπὸν δὲν εἶναι προφανῶς οἱ «μεγαλοκαρχαρίες» […] καὶ οἱ ἄλλοι “ἐθνικοὶ εὐεργέτες” , ἀλλὰ ὁ Γιῶργος , ὁ Δημήτρης, ὁ Γιάννης, ἡ Ἑλένη, ἡ Βασιλικὴ, ὁ Παναγιώτης καὶ ὅλοι ἐμεῖς ποὺ πρέπει νὰ ζήσουμε σὰν ραγιάδες, γιὰ νὰ ζήσουν αὐτοὶ καλύτερα καὶ πλουσιώτερα.
.    Δεῖτε λοιπὸν τὴν καινούργια διαταγὴ τῆς κομαντατούρας καὶ θαυμάστε τὸν τρόπο ποὺ κτίζουν γύρω μας τὸν ἠλεκτρονικὸ φράχτη τῆς νέας ψηφιακῆς δικτατορίας:

ΠΗΓΗ: klassikoperiptosi.blogspot.com

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Θὰ ἐλέγχουν κάθε συναλλαγή μας!
Θὰ ἔχουν πρόσβαση παντοῦ!
Θὰ γνωρίζουν μέχρι καὶ τὰ κυβικὰ νεροῦ
ποὺ καταναλώνει ἕνα νοικοκυριὸ

– Στὸ TAXIS ἀναλυτικὰ στοιχεῖα γιὰ δάνεια, πιστωτικὲς κάρτες, καταθέσεις, μετοχὲς κτλ.
– Τὰ στοιχεῖα θὰ ζητηθοῦν ἀναδρομικὰ ἀπὸ τὸ 2010
.        Μόνο τί χρῶμα ἐσώρουχο φορᾶμε δὲν θὰ ρωτάει τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν τὸ ὁποῖο ἀποφάσισε χρησιμοποιώντας τὴν τεχνολογία νὰ μπεῖ στὰ πιὸ προσωπικά μας δεδομένα γιὰ νὰ πατάξει τὴν φοροδιαφυγή! Μὲ τὶς διασταυρώσεις ποὺ θὰ γίνονται γιὰ ὅλα ὅσα ξοδεύει ἕνας πολίτης ἀλλὰ δὲν τὰ δηλώνει, θὰ καλεῖται μετὰ νὰ πληρώσει ἐπιπλέον φόρο.
.     Τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἀπαιτεῖ ἀπό: τράπεζες, κλινικές, τὸ χρηματιστήριο, ἀσφαλιστικὲς ἑταιρεῖες, τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα κύριας καὶ ἐπικουρικῆς ἀσφάλισης, ἑταιρεῖες σταθερῆς καὶ κινητῆς τηλεφωνίας, Δημόσιες ἐπιχειρήσεις κοινῆς ὠφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κτλ.) νὰ στείλουν στὴν Γενικὴ Γραμματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἀναλυτικὰ στοιχεῖα γιὰ ὅλους τοὺς πελάτες τους προκειμένου αὐτὰ νὰ διασταυρωθοῦν μὲ τὶς δαπάνες καὶ τὰ εἰσοδήματα ποὺ ἀναγράφονται στὶς φορολογικὲς δηλώσεις κάθε χρόνο καὶ ὅπου ὑπάρχουν διαφορὲς νὰ ἐπιβάλλονται φόροι καὶ αὐστηρὰ πρόστιμα.
.        Εἰδικότερα: τράπεζες, χρηματοδοτικὰ ἱδρύματα, φορεῖς ἐκκαθάρισης συναλλαγῶν μὲ χρήση καρτῶν πληρωμῶν καὶ τὰ ἱδρύματα πληρωμῶν ποὺ λειτουργοῦν στὴν Ἑλλάδα, τὰ Ἑλληνικὰ Χρηματιστήρια ΑΕ, τὰ ἰδιωτικὰ θεραπευτήρια, τὰ δημόσια θεραπευτήρια καὶ οἱ κλινικὲς τῶν ταμείων ἀσφάλισης, οἱ ἐπιχειρήσεις ἰδιωτικῆς ἀσφάλισης, τὰ ταμεῖα κύριας καὶ ἐπικουρικῆς ἀσφάλισης, οἱ ἑταιρεῖες σταθερῆς καὶ κινητῆς τηλεφωνίας, οἱ παροχοι ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας, καθὼς καὶ οἱ ἑταιρεῖες ὕδρευσης, ὑποχρεοῦνται νὰ διαβιβάζουν στὴ Γενικὴ Γραμματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἀρχεῖα μὲ στοιχεῖα οἰκονομικοῦ καὶ φορολογικοῦ ἐνδιαφέροντος
.        Τὰ πιστωτικὰ καὶ χρηματοδοτικὰ ἱδρύματα, καθὼς καὶ τὰ ἱδρύματα πληρωμῶν διαβιβάζουν στὴ Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν σέ:

α) δάνεια πρὸς νοικοκυριὰ καὶ ἐπιχειρήσεις,
β) ὑπόλοιπο καὶ κινήσεις λογαριασμῶν, ἐνεργῶν ἢ μή, ποὺ ἄνοιξαν ἢ ἔκλεισαν.
γ) κάθε ἄλλο στοιχεῖο ἀναγκαῖο στὶς διαδικασίες βεβαίωσης καὶ εἴσπραξης τοῦ φόρου καθὼς καὶ στὶς διαδικασίες τοῦ ἐλέγχου καὶ τῶν διασταυρώσεων.

Ἀναφορικὰ μὲ τὰ δάνεια πρὸς πελάτες / κατοίκους (ἰδιῶτες καὶ ἐπιχειρήσεις), διαβιβάζονται:

α) Τριψήφιος κωδικὸς τράπεζας ὅπως ὁρίζεται ἀπὸ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἢ ἐπίσημη ἐπωνυμία χρηματοδοτικοῦ ἱδρύματος,
β) ΑΦΜ τοῦ δανειολήπτη,
γ) ΑΔΤ ἢ ἀριθμὸς διαβατηρίου, ἡμερομηνία, τόπος γεννήσεως καὶ διεύθυνση κατοικίας δανειολήπτη, ἐφ᾽ ὅσον δὲν ὑπάρχει ΑΦΜ.
δ) Τὸ εἶδος τοῦ δανείου,
• 01=στεγαστικὸ δάνειο
• 02=καταναλωτικὸ δάνειο
• 03=ἐπιχειρηματικὸ δάνειο
ε) Ἡμερομηνία χορήγησης τοῦ δανείου,
ϛ) Νόμισμα τήρησης τοῦ δανείου, σὲ ISO code 4217,
ζ) Ὑπόλοιπο δανείου στὴν ἀρχὴ τῆς περιόδου τοῦ ἔτους ἀναφορᾶς,
η) Ὑπόλοιπο δανείου στὸ τέλος τῆς περιόδου τοῦ ἔτους ἀναφορᾶς,
θ) Σύνολο χρεώσεων ποὺ ἐπιβαρύνουν τὸ ὑπόλοιπο τοῦ δανείου κατὰ τὸ ἔτος ἀναφορᾶς, συμπεριλαμβανομένων τῶν τόκων,
ι) Σύνολο πιστώσεων ποὺ μειώνουν τὸ ὑπόλοιπο τοῦ δανείου κατὰ τὸ ἔτος ἀναφορᾶς,
ια) Ἔνδειξη ἐπιδότησης δανείων
• Ν=ΝΑΙ
• Ο=ΟΧΙ
ιβ) Ἔνδειξη δανείου α΄ κατοικίας

Ἀναφορικὰ μὲ τὰ ὑπόλοιπα τῶν λογαριασμῶν, ἐνεργῶν ἢ μή, ποὺ ἄνοιξαν ἢ χρησιμοποιοῦνται ἢ ἔκλεισαν διαβιβάζονται:

α) Τριψήφιος κωδικὸς τράπεζας ὅπως ὁρίζεται ἀπὸ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἢ ἐπίσημη ἐπωνυμία ἱδρύματος πληρωμῶν,
β) Ὀνοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου καὶ συνδικαιούχων τοῦ λογαριασμοῦ,
γ) Ἀριθμὸς λογαριασμοῦ,
δ) Ὑπόλοιπο λογαριασμοῦ,
ε) Κωδικὸς νομίσματος, σὲ ISO code 4217,
ϛ) Ἡμερομηνία ἀναφορᾶς.

Ἀναφορικὰ μὲ τὶς κινήσεις τῶν λογαριασμῶν, ἐνεργῶν ἢ μή, ποὺ ἄνοιξαν ἢ χρησιμοποιοῦνται ἢ ἔκλεισαν διαβιβάζονται:

α) Τριψήφιος κωδικὸς τράπεζας ὅπως ὁρίζεται ἀπὸ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἢ ἐπίσημη ἐπωνυμία ἱδρύματος πληρωμῶν,
β) Ὀνοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου καὶ συνδικαιούχων τοῦ λογαριασμοῦ,
γ) Ἀριθμὸς λογαριασμοῦ,
δ) Ἡμερομηνία συναλλαγῆς,
ε) Ὀνοματεπώνυμο τρίτου, σὲ σχέση μὲ τὸ δικαιοῦχο καὶ τοὺς συνδικαιούχους τοῦ λογαριασμοῦ, πληρωτῆ ἢ δικαιούχου,
ϛ) ΑΦΜ τρίτου, σὲ σχέση μὲ τὸν δικαιοῦχο καὶ τοὺς συνδικαιούχους τοῦ λογαριασμοῦ, πληρωτῆ ἢ δικαιούχου (ἐφόσον ὑπάρχει ἡ σχετικὴ πληροφορία),
ζ) Κωδικὸς νομίσματος, σὲ ISO code 4217,
η) Ποσὸ συναλλαγῆς.

Ἀναφορικὰ μὲ κάθε ἄλλο στοιχεῖο ἀναγκαῖο στὶς διαδικασίες βεβαίωσης καὶ εἴσπραξης τοῦ φόρου καθὼς καὶ στὶς διαδικασίες τοῦ ἐλέγχου καὶ τῶν διασταυρώσεων διαβιβάζονται:

α) Ὕπαρξη ἐπενδυτικῶν χαρτοφυλακίων (ἐνδεικτικὰ ἀναφέρονται: ἀμοιβαῖα κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ὁμόλογα, προϊόντα ἐφάπαξ καταβολῆς, ἐπενδύσεις σὲ χρυσὸ ἢ ἀσήμι κ.λ.π.),
β) Κίνηση ἐπενδυτικῶν χαρτοφυλακίων (ἐνδεικτικὰ ἀναφέρονται: ἀμοιβαῖα κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ὁμόλογα κ.λ.π.),
γ) Ὕπαρξη θυρίδων,
δ) Ἀγορὰ χρυσῶν λιρῶν καὶ ράβδων χρυσοῦ.

Ὑποχρεώσεις τῶν ἰδιωτικῶν θεραπευτηρίων
Τὰ ἰδιωτικὰ θεραπευτήρια διαβιβάζουν στὴ Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν κατάσταση μὲ τὰ ἀκόλουθα στοιχεῖα:

α) ΑΦΜ ἰατροῦ ποὺ ἐκτέλεσε τὴν πράξη,
β) ἔνδειξη ἔμμισθου (1) ἢ συνεργαζόμενου (2) ἰατροῦ,
γ) ἡμερομηνία ἐκτελεσθείσης πράξης,
δ) κωδικὸ πράξης, σύμφωνα μὲ τὴν Κωδικοποίηση Νόσων – Διαγνώσεων (ICD 10)/ ἰατρικῶν πράξεων.

Ὑποχρεώσεις τῶν δημοσίων θεραπευτηρίων καὶ κλινικῶν τῶν ταμείων ἀσφαλίσεως
Τὰ δημόσια θεραπευτήρια καὶ οἱ κλινικὲς τῶν ταμείων ἀσφάλισης διαβιβάζουν στὴν Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν κατάσταση μὲ τὰ ἀκόλουθα στοιχεῖα:

α) ΑΦΜ συνεργαζόμενου (μὴ ἔμμισθου) ἰατροῦ ποὺ ἐκτέλεσε τὴν πράξη,
β) ἡμερομηνία ἐκτελεσθείσης πράξεως,
γ) κωδικὸ πράξεως, σύμφωνα μὲ τὴν Κωδικοποίηση Νόσων – Διαγνώσεων (ICD 10)/ ἰατρικῶν πράξεων.

Ὑποχρεώσεις ἐπιχειρήσεων ἰδιωτικῆς ἀσφαλίσεως
Οἱ ἐπιχειρήσεις ἰδιωτικῆς ἀσφάλισης διαβιβάζουν στὴ Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, σὲ ἠλεκτρονικὴ κατάσταση, περιεχόμενο τῶν βεβαιώσεων ποὺ χορηγοῦν στοὺς πελάτες τους γιὰ νὰ τύχουν τῆς ὠφέλειας τῆς μείωσης φόρου.
Τὰ στοιχεῖα ποὺ διαβιβάζονται εἶναι τὰ ἀκόλουθα:

α) ΑΦΜ ὑπόχρεου,
β) Ἀριθμὸς συμβολαίου,
γ) Ποσὸ ἀσφαλίστρων ποὺ κατέβαλε ὁ ὑπόχρεος,
δ) Ἡμερολογιακὸ ἔτος εἰσπράξεως.

Ὑποχρεώσεις ταμείων ἀσφαλίσεως
Τὰ ταμεῖα κύριας καὶ ἐπικουρικῆς ἀσφάλισης διαβιβάζουν στὴ Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, σὲ ἠλεκτρονικὴ κατάσταση, περιεχόμενο τῶν βεβαιώσεων ποὺ χορηγοῦν στοὺς ἀσφαλισμένους τους γιὰ τὶς ὑποχρεωτικές τους εἰσφορὲς σὲ αὐτά, καθὼς καὶ γιὰ τὶς προαιρετικές τους εἰσφορές, ἐφ᾽ ὅσον τὰ ταμεῖα ἔχουν συσταθεῖ μὲ νόμο.
Τὰ στοιχεῖα ποὺ διαβιβάζονται εἶναι τὰ ἀκόλουθα:

α) ΑΦΜ ὑπόχρεου ἀσφαλισμένου,
β) Ποσὸ εἰσφορῶν ποὺ κατέβαλε ὁ ὑπόχρεος ἢ ὁ ἐργοδότης τοῦ ὑπὲρ αὐτοῦ,
γ) Ἡμερολογιακὸ ἔτος εἴσπραξης,
δ) ΑΜΚΑ ὑπόχρεου ἀσφαλισμένου.

Ὑποχρεώσεις ἑταιρειῶν σταθερῆς καὶ κινητῆς τηλεφωνίας
Οἱ ἑταιρεῖες σταθερῆς καὶ κινητῆς τηλεφωνίας διαβιβάζουν στὴ Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, σὲ ἠλεκτρονικὴ κατάσταση, στοιχεῖα τελῶν σταθερῆς καὶ κινητῆς τηλεφωνίας τῶν συνδρομητῶν τους. Στὸ τηλεπικοινωνιακὸ κόστος συμπεριλαμβάνονται τὰ πάγια τέλη καὶ τὰ τέλη χρήσης γιὰ συνδέσεις σταθερῆς καὶ κινητῆς τηλεφωνίας ἢ σύνδεσης στὸ διαδίκτυο μέσῳ σταθερῆς ἢ κινητῆς τηλεφωνίας, εἴτε αὐτὴ γίνεται μέσῳ συμβολαίου, εἴτε μέσῳ κάρτας. Στὸ κόστος αὐτὸ δὲν ὑπολογίζονται οἱ φορολογικὲς ἐπιβαρύνσεις, καθὼς καὶ οἱ λοιπὲς ἐπιβαρύνσεις ὑπὲρ τρίτων.

Τὰ στοιχεῖα ποὺ διαβιβάζονται εἶναι τὰ ἀκόλουθα:
α) ΑΦΜ ὑπόχρεου συνδρομητῆ (ἢ ἀριθμὸς ἀστυνομικῆς ταυτότητας ἐφ᾽ ὅσον στερεῖται ΑΦΜ),
β) Ποσὸ ἐτησίου τηλεπικοινωνιακοῦ κόστους (καθαρὴ ἀξία λογαριασμοῦ),
γ) Ἡμερολογιακὸ ἔτος ἀναφορᾶς.

Ἐπιπλέον, τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν δύναται, κατόπιν ἐγγράφου αἰτήματος τῆς Γ.Γ.Π.Σ. σὲ συνεργασία μὲ τὴν Γενικὴ Διεύθυνση Φορολογίας καὶ τὴν Γενικὴ Διεύθυνση Ἐλέγχων καὶ Εἰσπράξεως Δημοσίων Ἐσόδων, νὰ ζητεῖ καὶ νὰ λαμβάνει τὰ παραπάνω στοιχεῖα εἴτε γιὰ συγκεκριμένους Α.Φ.Μ. ἢ συγκεκριμένους ἀριθμοὺς παροχῆς, εἴτε γιὰ συγκεκριμένα χρονικὰ διαστήματα καὶ εἴτε γιὰ συγκεκριμένα ὅρια ἐτήσιας τηλεπικοινωνιακῆς δαπάνης.

Ὑποχρεώσεις παρόχων ἑταιρειῶν ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας
Οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας διαβιβάζουν στὴ Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, σὲ ἠλεκτρονικὴ κατάσταση, στοιχεῖα κατανάλωσης καὶ κόστος ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας τῶν συνδρομητῶν τους. Στὸ ἐτήσιο κόστος ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας δὲν ὑπολογίζονται οἱ φορολογικὲς ἐπιβαρύνσεις, καθὼς καὶ οἱ λοιπὲς ἐπιβαρύνσεις ὑπὲρ τρίτων.

Τὰ στοιχεῖα ποὺ διαβιβάζονται εἶναι τὰ ἀκόλουθα:
α) Ἀριθμὸς Παροχῆς,
β) ΑΦΜ συνδρομητῆ (ἢ ἀριθμὸς ἀστυνομικῆς ταυτότητας ἐφ᾽ ὅσον στερεῖται ΑΦΜ),
γ) Κατανάλωση ἠλεκτρικοῦ ρεύματος σὲ κιλοβατῶρες (KWh),
δ) Κόστος ἠλεκτρικοῦ ρεύματος (καθαρὴ ἀξία λογαριασμοῦ),
ε) Περίοδος ἀναφορᾶς.

Ἐπιπλέον, τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν δύναται, κατόπιν ἐγγράφου αἰτήματος τῆς Γ.Γ.Π.Σ. σὲ συνεργασία μὲ τὴν Γενικὴ Διεύθυνση Φορολογίας καὶ τὴν Γενικὴ Διεύθυνση Ἐλέγχων καὶ Εἰσπράξεως Δημοσίων Ἐσόδων, νὰ ζητεῖ καὶ νὰ λαμβάνει τὰ παραπάνω στοιχεῖα εἴτε γιὰ συγκεκριμένους Α.Φ.Μ. ἢ συγκεκριμένους ἀριθμοὺς παροχῆς, εἴτε γιὰ συγκεκριμένα χρονικὰ διαστήματα καὶ εἴτε γιὰ συγκεκριμένα ὅρια ἐτήσιας δαπάνης ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας.

Ὑποχρεώσεις ἑταιρειῶν ὑδρεύσεως
Οἱ ἑταιρεῖες ὑδρεύσεως διαβιβάζουν στὴν Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, σὲ ἠλεκτρονικὴ κατάσταση, στοιχεῖα κατανάλωσης καὶ κόστος νεροῦ τῶν συνδρομητῶν τους. Στὸ ἐτήσιο κόστος ὑδρεύσεως δὲν ὑπολογίζονται οἱ φορολογικὲς ἐπιβαρύνσεις, καθὼς καὶ οἱ λοιπὲς ἐπιβαρύνσεις ὑπὲρ τρίτων.

Τὰ στοιχεῖα ποὺ διαβιβάζονται εἶναι τὰ ἀκόλουθα:
α) Ἀριθμὸς Παροχῆς,
β) ΑΦΜ συνδρομητῆ (ἢ ἀριθμὸς ἀστυνομικῆς ταυτότητας ἐφ᾽ ὅσον στερεῖται ΑΦΜ),
γ) Κατανάλωση νεροῦ σὲ κυβικὰ μέτρα (m³),
δ) Κόστος νεροῦ (καθαρὴ ἀξία λογαριασμοῦ),
ε) Περίοδος ἀναφορᾶς.

Ἐπιπλέον, τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν δύναται, κατόπιν ἐγγράφου αἰτήματος τῆς Γ.Γ.Π.Σ. σὲ συνεργασία μὲ τὴν Γενικὴ Διεύθυνση Φορολογίας καὶ τὴν Γενικὴ Διεύθυνση Ἐλέγχων καὶ Εἰσπράξεως Δημοσίων Ἐσόδων, νὰ ζητεῖ καὶ νὰ λαμβάνει τὰ παραπάνω στοιχεῖα εἴτε γιὰ συγκεκριμένους Α.Φ.Μ. ἢ συγκεκριμένους ἀριθμοὺς παροχῆς, εἴτε γιὰ συγκεκριμένα χρονικὰ διαστήματα καὶ εἴτε γιὰ συγκεκριμένα ὅρια ἐτήσιας δαπάνης ὑδρεύσεως.

Συναλλαγὲς πιστωτικῶν καρτῶν ἐκδοτῶν ἐκτὸς Ἑλλάδος
Οἱ φορεῖς (τράπεζες κ.λπ.) ἐκκαθαρίσεως συναλλαγῶν μὲ χρήση καρτῶν πληρωμῶν (πιστωτικῶν ἢ χρεωστικῶν) διαβιβάζουν στὴν Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν σὲ συναλλαγὲς καρτῶν πληρωμῶν ποὺ ἔχουν ἐκδοθεῖ στὴν ἀλλοδαπὴ ἀπὸ πιστωτικὸ ἵδρυμα μὲ ἕδρα ἐκτὸς Ἑλλάδας.

Τὰ στοιχεῖα ποὺ διαβιβάζονται εἶναι:
(α) Ἀριθμὸς Κάρτας
(β) Ἡμερομηνία συναλλαγῆς
(γ) Ἀξία συναλλαγῶν καρτῶν σὲ εὐρὼ γιὰ τὴν περίοδο ἀναφορᾶς, βάσει τῆς ἡμερομηνίας ἐπεξεργασίας τῆς συναλλαγῆς.
(δ) ΑΦΜ ἐπιχειρήσεως (φορέως)
(ε) Τριψήφιος κωδικὸς τράπεζας ὅπως ὁρίζεται ἀπὸ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἢ ἐπίσημη ἐπωνυμία χρηματοδοτικοῦ ἱδρύματος/ ἱδρύματος πληρωμῶν.

Στὴν ἀξία τῶν συναλλαγῶν τοῦ στοιχείου (γ) ἀφαιροῦνται τὰ ποσὰ τῶν ἐπιστροφῶν / ἀκυρώσεων ἀπὸ τὰ ποσὰ τῶν ἀγορῶν (net balance). Στὴν ἀξία τῶν συναλλαγῶν καταγράφεται τὸ σύνολο τοῦ ποσοῦ τῆς ἀγορᾶς σὲ περιπτώσεις δόσεων (καὶ ὄχι τὸ ποσὸ τῆς δόσης).

Χρόνος διαβιβάσεως καὶ διατηρήσεως τῶν στοιχείων

.       Ἡ διαβίβαση τῶν στοιχείων γίνεται κατόπιν αἰτήματος τῆς Γ.Γ.Π.Σ τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν σὲ συνεργασία μὲ τὴν Γενικὴ Διεύθυνση Φορολογίας καὶ τὴν Γενικὴ Διεύθυνση Ἐλέγχων καὶ Εἰσπράξεως Δημοσίων Ἐσόδων. Στὸ αἴτημα αὐτὸ θὰ ὁρίζεται σαφῶς τὸ χρονικὸ διάστημα στὸ ὁποῖο θὰ ἀφοροῦν τὰ ζητούμενα στοιχεῖα, ὁ μορφότυπος αὐτῶν ὅπου δὲν προβλέπεται, καθὼς καὶ ἡ προθεσμία διαβίβασής τους στὴν Γ.Γ.Π.Σ..
.      Ἡ συχνότητα διαβίβασης ὅλων τῶν λοιπῶν στοιχείων εἶναι ἐτησία καὶ ὡς καταληκτικὴ ἡμερομηνία ὁρίζεται ἡ 31η Μαρτίου τοῦ ἑπομένου ἔτους τοῦ ἔτους ἀναφορᾶς. Οἱ φορεῖς διατηροῦν τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀποστέλλουν στὴν Γ.Γ.Π.Σ., στὴν μορφὴ μὲ τὴν ὁποία τὰ ἀποστέλλουν, γιὰ χρονικὸ διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε ἐργάσιμων ἡμερῶν.
.        Ἡ Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν θὰ διατηρεῖ τὰ ὡς ἄνω στοιχεῖα γιὰ χρονικὸ διάστημα ἔξι ἐτῶν.

Κυρώσεις μὴ διαβιβάσεως καὶ διατηρήσεως τῶν στοιχείων
Σὲ περίπτωση μὴ τηρήσεως τῶν ἀνωτέρω ὑποχρεώσεων, ἐφαρμόζονται μὲ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν οἱ ἀνάλογες κυρώσεις
Τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ πρέπει νὰ γνωστοποιήσουν οἱ ἁρμόδιοι φορεῖς στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἀφοροῦν τὶς χρήσεις ἀπὸ τὸ 2010 καὶ ἐφεξῆς.

ΠΗΓΗ: newsit.gr

, , , ,

Σχολιάστε

«ΤΟ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΤΟ» !!!

.       ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»: Ὁ παραλογισμός, ἡ παράνοια δὲν πρόκειται νὰ ἔχει τελειωμό. Ἂς μὴ διαφεύγει τῆς προσοχῆς ὅτι ὅλοι οἱ “πετυχημένοι” ὁλοκληρωτισμοὶ “ὁλοκληρώνονται” μὲ τὴν ὁλοκληρωτικὴ παράνοιαΒέβαια ὁρισμένοι ὀρθόδοξοι κύκλοι τὴν ἀναζητοῦν σὲ λάθος τόπο (ἴσως καὶ αὐτὴ ἡ λάθος ἀναζήτηση νὰ ἀποτελεῖ σκέλος τῆς “παράνοιας”), ἀλλὰ δὲν πειράζει. Σημασία ἔχει ὅτι τὰ πράγματα δείχνουν ἕνα δρόμο. Ὅλο καὶ περισσότερο ἡ προσωπικὴ ζωὴ διώκεται. ΝΟΜΟΙ (κι ἔχει σημασία αὐτὸ μεγάλη), νόμοι προωθοῦνται, γιὰ νὰ ὑπονομεύσουν τὶς ἀτομικὲς ἐλευθερίες καὶ τὸ ἀπόρρητο τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς (μαζὶ καὶ τῶν συναλλαγῶν), πάντοτε μὲ ἕνα εὐλογοφανὲς πρόσχημα. Ἔτσι καὶ ἡ χρήση μετρητῶν τείνει νὰ θεωρεῖται ποινικὸ ἀδίκημα.
.       Ἀλήθεια, ἐκείνη ἡ διαβόητη Κάρτα Συναλλαγῶν ἢ φοροκάρτα ποῦ “βόσκει”;… Κάτι λέγανε γιὰ τὸ 2012!

ΗΠΑ: Κυκλοφορεῖς μὲ μετρητά; Μᾶλλον εἶσαι τρομοκράτης!

Russia Today (Katerina Azarova)
/ μετάφρ. ἱστολόγιο «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

.        Ἔχετε φακό; Ἢ πληρώνετε μὲ μετρητά, ἀντὶ μὲ πιστωτικὴ κάρτα; Καὶ ἔτσι κάνετε τὰ ψώνια σας γιὰ τὴν ἑβδομάδα; Τότε αὐτὴ ἡ συμεπροφορά σας, σύμφωνα μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῆς Ἀσφάλειας καὶ τὸ FBI, θὰ μποροῦσε νὰ σᾶς κάνει «τρομοκράτη».
.          Πρόσφατα, προβλήθηκε στὸ Internet ἕνα βίντεο τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῆς Ἀσφαλείας (DHS), τὸ ὁποῖο λέει στοὺς ἀνθρώπους χωρὶς πολλὰ – πολλά, ὅτι «τ ν πληρώνεις μ μετρητ εναι ποπτο κα περίεργο». Μὲ μία δυναμική, ἀλλὰ καὶ ἤρεμη φωνή, ὁ ἀφηγητὴς λέει στοὺς θεατὲς ὅτι, «ἐὰν κάποιος ἐμφανίζεται μὲ νευρικότητα ἢ ἄγχος, ἢ ἐπιμένει νὰ πληρώσει μὲ μετρητά, ἐπικοινωνῆστε μὲ τὸ προσωπικὸ ἀσφαλείας. Αὐτὴ εἶναι μία ὕποπτη συμπεριφορά». Ἔτσι λοιπόν, ἂν εἴχατε μία ἀγχωτικὴ ἡμέρα καὶ δὲν ἔχτε πιστωτικὴ κάρτα, εἶστε μέσα στοὺς ὕποπτους…
.         Αὐτὴ ἡ πρόταση, καὶ πολλοὶ ἄλλες, ἔχει ἀποσταλεῖ σὲ ξενοδοχεῖα σὲ ὅλες τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὡς μέρος τοῦ συνεχιζομένου προγράμματος τοῦ DHS “See something, Say something” («Βλέπεις κάτι, Πές το»). Περιλαμβάνει ἀκόμη καὶ ἕνα 84σέλιδο ἐγχειρίδιο, μὲ τὸν μεγαλειώδη τίτλο, “Ὁδηγὸς Προστατευτικῶν Μέτρων γιὰ τὴν Βιομηχανία Διαμονῆς τῶν ΗΠΑ” – ἡ ὁποία ἐπισημαίνει ὅτι τ ν ζητ κάποιος τν προστασία τς διωτικς του ζως, μεταξ λλων, ποτελε κόκκινη σημαία.
.         Καὶ σὲ αὐτὸ ἀκριβῶς ἀποσκοπεῖ: σὲ ἕνα πόλεμο κατὰ τῆς προστασίας τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς. νας πιθανς τρομοκράτης, λέει τ πρόγραμμα, εναι πολ πι εκολο ν παρακολουθεται, ν χρησιμοποιε πιστωτικ κάρτα. χρήση τς πιστωτικς κάρτας παρέχει στν Μεγάλο δελφ μεση πρόσβαση σ πληροφορίες γι τν γοραστή, τ στορικ γορν του – καί, ἂν παραστεῖ ἀνάγκη, τὴν δυνατότητα νὰ κοπεῖ ἡ πρόσβασή του σὲ αὐτὴν μέσα σὲ μία στιγμή.
.         Ἀλλὰ ἡ ἐφαρμογὴ αὐτῆς τῆς ἰδέας παρέχει μία μᾶλλον ζοφερὴ προοπτική: τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῆς Ἀσφάλειας καὶ τὸ FBI γιὰ νὰ εἶναι ἀποτελεσματικά, ἀφαιροῦν τὴν ἐλευθερία ἐπιλογῆς ποὺ διασφαλίζεται σὲ μία ὑποτιθέμενη ἐλεύθερη χώρα.
.         Δὲν θέλετε νὰ ἔχετε πιστωτικὴ κάρτα; Εἶστε πιθανὸς τρομοκράτης. Εἶστε νευρικός; Εἶστε πιθανὸς τρομοκράτης. Δὲν θέλουν νὰ σᾶς ἐνοχλοῦν; Εἶστε πιθανὸς τρομοκράτης.
.         Καὶ τὸ πράγμα χειροτερεύει. Σὲ ἕνα φυλλάδιο τοῦ FBI ποὺ ἔχει διανεμηθεῖ σὲ ἀποθῆκες στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ, οἱ ἄνθρωποι ποὺ “κάνουν μαζικὲς ἀγορὲς ἀντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων ἀδιάβροχου ἐξοπλισμοῦ, δοχείων μὲ ἕτοιμα γεύματα ἢ συσκευῶν νυχτερινῆς ὅρασης, συμπεριλαμβανομένων φακῶν», θὰ πρέπει νὰ ἀναφέρονται. Ἐπειδὴ ὅλα αὐτὰ τὰ πράγματα εἶναι «ἐν δυνάμει στοιχεῖα τρομοκρατικῶν δραστηριοτήτων».
.         Φυσικά, οἱ ἄνθρωποι πού, ἂς ποῦμε, θέλουν νὰ πᾶνε γιὰ κατασκήνωση, μποροῦν νὰ πᾶνε χωρὶς νὰ ἔχουν τίποτα ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα στοιχεῖα. Μποροῦν νὰ πάρουν μόνο τὶς πιστωτικές τους κάρτες, νὰ μποῦνε μέσα στὸ δάσος καὶ ἔτσι νὰ κατασκηνώσουν! (!!!!!!)
.         Καὶ παραλογισμς δὲν τελειώνει ἐκεῖ. ποπτος εναι κα ποιος ψιθυρίζει στ κινητό του στέλνει να γραπτ μήνυμα διακριτικ σ δημόσιο χρο. Ἔτσι γιὰ νὰ εἴσαστε νομοταγὴς πολίτης, θὰ πρέπει προφανῶς νὰ συνομιλεῖτε καὶ νὰ διαβάζετε τὴν ἀλληλογραφία σας φωναχτά!
.         Στὸ στόχαστρο εἶναι πάλι οἱ πατριωτικὲς / δεξιὲς πολιτικὲς τάσεις καὶ κυρίως ὁ λευκὸς πληθυσμὸς τῶν ΗΠΑ, καθὼς προηγήθηκε τὸ βίντεο ποὺ στοχοποιοῦσε ξεκάθαρα τοὺς λευκοὺς ὡς «Νο 1 ἐν δυνάμει τρομοκράτες», ἐνῶ ὁ ἀντιπρόεδρος Τζὸ Μπάιντεν παρομοίασε πρόσφατα τοὺς ὑποστηρικτὲς τοῦ Tea Party μὲ τρομοκράτες.

 ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

, , , , , , , , ,

Σχολιάστε