Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ “ΣΤΗΝ ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ” [«Εἶναι δυνατόν νά χρησιμοποιεῖτε τά χαρούπια τῶν ψυχολογισμῶν τῶν διαφόρων εἰδῶν ψυχοθεραπευτῶν πρός θεραπεία τῶν παιδιῶν μας, ἀφοῦ σάν Ἐκκλησία κατέχουμε τά πιό θεοδραστικά φάρμακα;»] (Ἀρχιμ. Σαρ. Σαράντος)

Σχολιασμός Ἀρχ. Σαράντη Σαράντου
στήν ἐκπομπή «Ἀρχονταρίκι»: «Ἡ χαρά τοῦ ἔρωτα»

Ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο «Ἀναβάσεις»

Οἱ «Ἀναβάσεις» παραθέτουν τὴν εὔλογη ἐπιστολὴ-σχόλιο τοῦ Ἀρχιμ. π. Σαράντη Σαράντου πρὸς τὸν Μητροπολίτη Δημητριάδος Ἰγνάτιο ὡς βασικοῦ παρουσιαστοῦ καὶ ὑπευθύνου τῆς ἐκπομπῆς «Ἀρχονταρίκι» μὲ θέμα «Ἡ χαρὰ τοῦ ἔρωτα» (26.05.13) 

 Σεβασμιώτατε Ἅγιε Δημητριάδος
κ. Ἰγνάτιε
Χριστός Ἀνέστη!

.            Στό “Ἀρχονταρίκι” τῆς περασμένης Κυριακῆς 26ης Μαΐου τοῦ 2013 εἴδαμε, παρακολουθήσαμε καί ἀπορήσαμε γιά ὅσα διημείφθησαν μεταξύ τῆς Ὑμετέρας Σεβασμιότητος καί τοῦ συνομιλητοῦ Σας πανοσιολογιωτάτου Ἱερομονάχου, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα «σεμνύνομαι» νά καταγράψω. Τό θέμα τῆς ἐκπομπῆς ἦταν «ἡ χαρά τοῦ ἔρωτα».
.            Παράλληλα γιά νά γίνεται ζωντανότερος ὁ διάλογος καί γιά νά ἐμπεδωθεῖ ἀκόμα καί στό μακρυνότερο χωριό τῆς Ἑλλάδος μας, ἀλλά καί τῆς ἁπανταχοῦ οἰκουμένης τό θέμα πού ἀμφότεροι προβάλατε, παρενεβάλλοντο συνεντεύξεις μέ κάποιους νέους καί νέες πού ἐπιβεβαίωναν τό ἀλάνθαστο τοῦ περιεχομένου τῆς συνομιλίας σας.
.            Ἐπιπροσθέτως σκοῦρες ἤ φωτεινότερες ταμπέλες ὑποχρέωναν τόν τηλεθεατή σέ ἀνάγνωση, γιά νά μή χαθεῖ τό παραμικρό νόημα καί τό ἐλάχιστο μήνυμα πού προέκυπτε ἑκάστοτε ἀπό τά λεγόμενά σας.  Ἡ κύρια ταμπέλα πού ἐπιδιωκόταν νά κολλήσει στά μυαλά καί στίς καρδιές μικρῶν καί μεγάλων τηλεθεατῶν ἦταν: «Ἡ χαρά τοῦ ἔρωτα».
.            Οὔτε μιά φορά δέν ἀκούστηκε ἀπό ἀμφοτέρους ἡ λέξη γάμος, οὔτε κἄν καί ὑπονοήθηκε.  Οὔτε ὁ ἕνας οὔτε ὁ ἄλλος μπορέσατε νά προφέρετε τή λέξη γάμος, ἴσως γιά νά μή κακοχαρακτηρισθεῖτε ἀπό τούς κοσμικούς νέους, ἀγόρια καί κορίτσια πού σᾶς ἄκουγαν καί σᾶς ἔβλεπαν.  Ἴσως σκεφτήκατε: στό σπίτι τοῦ κρεμασμένου δέν μιλᾶνε γιά σχοινί…
.            Λυπούμαστε βέβαια, διότι ἡ ἀποστασία μας, ἡ ἁμαρτωλότητά μας, μικρῶν καί μεγάλων, μᾶς ἔφερε σ’ αὐτό τό ἀδιέξοδο, νά μή μποροῦν τά παιδιά μας νά κάνουν γάμο λόγῳ τῆς δεινῆς κρίσεως.  Ἡ ἀφροσύνη μας, ὁ σπάταλος παρελθών βίος μας, ἡ ὄντως βαρειά ἔνοχη ἀνοχή ὅλων μας στή βδελυκτή γιά τό Θεό πορνεία, στή μοιχεία, στήν ἀσυγχώρητη, κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο, ὁμοφυλοφιλία, στίς χιλιάδες ἐκτρώσεις, ἔδωσε τά δικαιώματα στούς ντόπιους καί ξένους δυνάστες νά μᾶς ποδοπατοῦν, νά μᾶς γκρεμίζουν τήν πολυτίμητη ἁγία ἑλληνορθό­δοξη παράδοσή μας, νά ἐξευτελί­ζουν τή μοναδική θεανθρώπινη παιδεία μας καί νά ἐκποιοῦν ἀδίστακτα ὅλον τό δημόσιο, τόν ἰδιωτικό καί πολιτιστικό πλοῦτο μας.
.            Ὁ ἅγιος Ἐθναπόστολος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἔλεγε στούς ὑπόδουλους ραγιάδες προγόνους μας, ὅτι οἱ Τοῦρκοι κατακτητές ὅλα μποροῦν νά σᾶς τά πάρουν.  Τό Χριστό καί τήν ψυχή σας κανένας δέν μπορεῖ νά σᾶς πάρει, ἄν σεῖς οἱ ἴδιοι δέν τούς τά δώσετε.  Ἔτσι κράτησαν τήν ἁγία μοναδικότητα τῆς ὀρθοδόξου ἀκαταβλή­του πίστεως.
.            Ἀπορῶ καί ἐξίσταμαι, σεβαστοί ἅγιοι πατέρες! Κατά τήν ἱερά διακονία Σας στό τρισευλογημένο Μυστήριο, τῆς ἱερᾶς ἐξομολο­γήσεως πού ἐπιτελεῖτε, χειρίζεσθε τούς νέους καί τίς νέες μας μέ τά κοσμικά κριτήρια τῆς ψυχαναγκαστικῆς νοοτροπίας τῶν ψυχολόγων καί διαφόρων εἰδῶν ψυχοθεραπευτῶν;  Ἐφ᾽ ὅσον οἱ κοσμικοί ψυχοθεραπευτές δέν γνωρίζουν τήν παντοδύναμη ἄκτιστη Χάρη πού καταξιώνει ὅλες τίς θεανθρώπινες λειτουργίες, τί ἄλλο μποροῦν νά συμβουλεύουν παρά νά νομιμοποιοῦν ἀπροϋπόθετα καί νά συγκατατίθενται ἀναγκαστικά στά ἀνθρώπινα πάθη;  Τά θεωροῦν μάλιστα ὡς κατά φύσιν ἀρετές.  Ὅμως μέ τήν πολλαπλῆ χρήση καί ἐναλλαγή τῶν ἐρωτικῶν συντρόφων βουλιάζει ὁ νέος στήν αὐξανόμενη καί ὀγκούμενη κατάθλιψη, φυσικό ὑποπροϊόν τῆς ἁμαρτίας, κατά τούς φιλόθεους καί φιλανθρωπότατους ἁγίους Πατέρες.
.            Σεβαστοί πατέρες, ἀπορῶ καί ἐξίσταμαι γιά τίς ἐπί μέρους χτυπητές ψυχολογικές φράσεις, τούς ὅρους καί τίς μεθόδους πού δανείζεσθε ἀπό τούς οὐμανιστές, τάχα ἐπιστήμονες, γιά νά ἀμνηστεύσετε τά πολλαπλᾶ πάθη τῶν σαρκικῶν πτώσεων καί νά ἐνθαρρύνετε τούς νέους νά μήν ἀνησυχοῦν, ἐνῷ λιμνάζουν καί σαπίζουν παθητικά μέσα «στή χαρά τοῦ ἔρωτα».
.            Ταπεινῶς φρονῶ, ὅτι ἡ κορύφωση τοῦ τηλεοπτικοῦ δράματος τῆς 26ης Μαΐου στό Ἀρχονταρίκι βρίσκεται στόν εὐτελισμό τῶν παραδοσιακῶν ἱερέων – πνευματικῶν, πού ἐπειδή, κατά τήν ἐκτίμησή σας, δέν κατάφεραν νά ζήσουν τή «χαρά τοῦ ἔρωτα», μπερδεμένοι οἱ ἴδιοι προσπαθοῦν νά ἐπιβάλουν τά ἀπωθημένα τους στούς ἄλλους.  Ὁ νοσηρός γεροντισμός βασανίζει σαδιστικά τούς νέους πού θέλουν οἱ γέροντες νά πατρονάρουν, καθώς ἰσχυρίζεσθε, καί τούς πειθαναγκάζει τούς νέους σέ ἀνέραστες ψυχαναγκαστικές νοσηρές καταστάσεις.
.            Σεβαστοί πατέρες, δικαίωμά σας εἶναι νά λέτε αὐτά πού λέτε καί νά θεωρεῖτε τούς ἄλλους ἱερεῖς ἀγράμματους, ἀνέραστους ἀνώριμους, ἄσχετους μέ τήν ἐν Χριστῷ πνευματική ἄσκηση.  Ἐπι­τρέψατέ μας ὡστόσο νά σᾶς ἐκφράσουμε τό βαθύτατο πόνο μας, γιατί, ἐνῷ θά ἔπρεπε ὡς ἄγαμοι διακριτικοί Κυρηναῖοι νά συμπαρίστασθε στό σκληρό ἀγῶνα τῶν μαχίμων ἐφημερίων τῆς ἁγίας Ἑλλα­δικῆς Ἐκκλησίας μας, στόν ἀγῶνα γιά τήν προσφορά τῆς καλῆς ἐν Χριστῷ παιδείας στά παιδιά μας, στά ἐγγόνια μας καί στά βαρυανασαίνοντα πνευματικά μας τέκνα, ὅμως διαλέγετε νά τούς δη­μιουργεῖτε ἄλλας ἀκοάς, ἄλλες εἰκόνες, ἄλλους δρόμους ἀσύμβα­τους μέ τή δοκιμασμένη θεανθρώπινη Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅλο τό πνεῦμα τῆς ἁγίας ὀρθόδοξης θεανθρωπολογίας μας εἶναι σταυροαναστάσιμο.  Χωρίς Σταυρό, χωρίς σκληρό, ἤπιο ἤ ἀνένδοτο ἐν Χριστῷ πνευματικό ἀγῶνα κατά τῶν σαρκικῶν παθῶν, οὔτε στά βιωτικά ὁ νέος ἤ ἡ νέα μποροῦν νά προκόψουν, οὔτε κατά μείζονα λόγο νά πορεύονται στήν ἐν Χριστῷ θέωση πού εἶναι καί ὁ ὕψιστος προορισμός καί τῶν ἐγγάμων καί τῶν ἀγάμων ἀνδρῶν καί γυναικῶν Χριστιανῶν.
.            Ὁ Μέγας Βασίλειος μέ τούς αὐστηρότατους Ἱερούς Κανόνες του κατά τῶν σαρκικῶν παθῶν ἦταν ἀνέραστος κατά Θεόν καί σαδιστής στήν ποιμαντική συμπεριφορά του πρός τούς νέους;  Ἦταν ἄμοιρος τῆς φλογερῆς ἀγάπης πρός τόν Χριστό καί πρός τόν ἄνθρωπο;
.            Πάντως, ἐφ᾽ ὅσον δημοσίως διακηρύσσετε τά ἀσύμβατα μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη μας, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι μολονότι οἱ ἐλάχιστοι,  καί οἱ χειρότεροι ποιμένες τοῦ Χριστοῦ νά ἐνημερώνουμε μικρούς καί μεγάλους γιά τίς γραμμές σας. Μόνο μέσα στό ἱερό Μυστήριο τοῦ γάμου καταξιώνεται, χριστοποιεῖται, χαλυβδώνεται ἡ χαρά τοῦ ἔρωτα.  Μόνο μέσα στό ὄγδοο μυστήριο τῆς ἁγίας ἐν Χριστῷ Παρθενίας καταξιώνεται ὁ ἐν Χριστῷ ἄγαμος ἤ ἡ ἐν Χριστῷ ἄγαμη παρθένος καί ζοῦν τόν θεῖο ἔρωτα.
.            Ὅλα τά ἄλλα  ἐπιχειρήματα καί εὐφυολογήματα ἐκτρέπουν τούς ἀνθρώπους στούς ἀτομικούς φιλοσοφικούς κρημνούς κατά τόν ἅγιο Ἰουστῖνο Πόποβιτς, καί τούς ὁδηγοῦν ἀργά ἤ γρήγορα στό χάος καί στή δυστυχία.
.            Γνωρίζουμε κοπέλλες σάν τά κρῦα νερά καί παληκάρια πού ἀντιστά­θηκαν στίς πιέσεις γιά προγαμιαῖες σχέσεις. Ἀφοῦ δυνατά, θερμά ἀγαπιώμαστε, γιατί νά μήν ὁλοκληρώσουμε τίς σχέσεις μας, ἰσχυρίζονται κάποιοι ἄλλοι. Ἀφοῦ ἀντιστάθηκαν διακριτικά καί σθεναρά, πέτυχαν μετά τό χαρισματικώτατο Μυστήριο τοῦ Γάμου τή χαρά τοῦ ἔρωτα μέ τίς εὐχές τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας μας καί τοῦ πνευματικοῦ τους πατρός.  Ὁ προηγούμενος ἀγώνας γιά τήν καθαρότητα προετοίμασε τό θαῦμα τοῦ Γάμου τῆς Κανᾶ.
.             Στά πρόσωπα τῶν νέων ἀγοριῶν καί νέων κοριστιῶν, πού τούς παίρνατε συνέντευξη στό δρόμο γιά ἕνα τόσο σπουδαῖο θέμα σέξ – ἐρωτική σχέση, διακρίναμε ἕνα χαμόγελο ἀμηχανίας.  Ἴσως δέν περίμεναν νά κατέβει στό πεζοδρόμιο ἕνα θέμα πού μύχια καί ἀρχετυπικά τό θεωροῦν πολύ σημαντικό, ἔστω καί ἄν δέν ξέρουν ἤ δέν μποροῦν νά τό διαχειρισθοῦν σωστά, χριστιανικά.  Γι᾽ αὐτό καί ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἀπό τούς πρώτους χριστιανικούς αἰῶνες ἀνήγαγε τήν ἐρωτική σχέση στό ἐπίπεδο ἑνός ἐξαιρετικοῦ κατά πάντα ἱεροῦ Μυστηρίου πού συγκεφαλαιώνει ὁλοκληρη τή ζωή τῶν νεονύμφων, τῶν τέκνων, ἐγγόνων κτλ καί τούς συνενώνει στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, μέ Μακαρία Κεφαλή τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστό καί μέλη Του τούς νεονύμφους καί ὅλους τούς μύριους ὀρθοδόξως βαπτισμένους χριστιανούς.  Θησαυροί πολυτιμότατοι τό Εὐαγγελικό καί Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τοῦ Γάμου ἀπό τά ὁποῖα προέκυψε ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου.
.            Τό πρῶτο θαῦμα τοῦ Κυρίου μας ἐπετελέσθη ἐνώπιον τῆς Παναγίας Μητρός Του καί τῶν ἁγίων Μαθητῶν Του στό γάμο τῆς Κανᾶ.  Δέν ἦταν καί τόσο ἀπαραίτητο νά γίνει τό νερό κρασί, ἀφοῦ σέ πολλούς γάμους τό κατωτέρας ποιότητος κρασί σερβίρεται στό τέλος.
.            Ὅμως, κατά τόν Ἱερό Χρυσόστομο, ὁ Κύριος ἤθελε στό τέλος τῆς γαμήλιας εὐωχίας νά ὑπάρχει ὁ καλός οἶνος, προϊόν προερχόμενο ἀπό τήν περίσσεια τῆς θείας εὐλογίας τοῦ Κυρίου καί τῆς θαυματουργικῆς μεταποιητικῆς δυνάμεώς Του, ὥστε προϊόντος τοῦ χρόνου νά μή φθείρεται ἡ ἀγάπη τῶν συζύγων, ἀλλά κραταιούμενοι ἀπό τήν ἄκτιστη θεία Χάρη τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου, νά χαριτώνονται ἔτι περισσότερο διά βίου καί ὡς καταξιωμένοι ἅγιοι, νά γίνωνται μέλη τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.
.            Νά γιατί δέν πρέπει νά συχηματιζόμαστε μέ τό νεοφανές κοσμικό φρόνημα πού προσπαθεῖ να ἐπηρεάζει τά παιδιά μας.  Ἡ ἐλεύθερη συμβίωση, ὁ ἔστω προσωρινός πολιτικός γάμος, ἡ κυοφορία καί οἱ συνοπτικές κοσμικές διαδικασίες βαπτίσεως τοῦ τέκνου καί πιθανόν ἀργότερα τοῦ γάμου, παγώνουν καί ἰσοπεδώνουν τίς ψυχές τῶν παιδιῶν μας. Ἔγκαιρα καί διακριτικά θά πρέπει νά ἐνημερώνουμε τά νέα παιδιά νά μήν ἀρχίζουν ἀνάποδα τή ζωή τους, ἀλλά μέ φρόνημα ὑπακοῆς νά ἀξιοποιοῦν τήν ὑπερδισχιλιετῆ ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μας πρός ὄφελός τους.  Ἀλλά καί ἐάν ἀκόμη ἀνάποδα ἄρχισαν τή ζωή τους, ἄς τούς παρακαλέσουμε διά τῆς μετανοίας τά ἀνάποδα νά τά βάλουν σέ ἐν Χριστῷ σειρά, γιά τό καλό τους καί γιά τό καλό τῆς οἰκογένειάς τους.
.            Ἅγιοι Πατέρες, πού παρουσιάσατε τήν τηλεοπτική ἐκπομπή τῆς 26ης Μαΐου στό γνωστό Ἀρχονταρίκι, μή μέ παρεξηγήσετε, σᾶς παρακαλῶ υἱκῶς καί ἀδελφικῶς.
.            Γνωρίζετε πολύ καλά πόσο ἀγα­ποῦμε καί σεβόμαστε Σᾶς τούς ἀγάμους κληρικούς τῆς Ἐκκλησίας μας.  Σᾶς θεωροῦμε τίς εἰδικές δυνάμεις στήν πύρινη ἐν Χριστῷ προσευχή καί στό ποιμαντικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.  Εἶναι ὅμως τόσο ἀπαραίτητο νά καλεῖτε τούς νέους στή «χαρά τοῦ ἔρωτα» ἀπροϋπό­θετα – ἔξω ἀπό τή θεόπνευστη, σῴζουσα, θεώνουσα ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Γάμου – Εἶναι δυνατόν νά χρησιμοποιεῖτε τά χαρούπια τῶν ψυχολογισμῶν τῶν διαφόρων εἰδῶν ψυχοθεραπευτῶν πρός θεραπεία τῶν παιδιῶν μας, ἀφοῦ σάν Ἐκκλησία κατέχουμε τά πιό θεοδραστικά φάρμακα;
.            Γιά νά σπουδάσει κανείς οἱαδήποτε ἐπιστήμη ἤ τέχνη, θά πρέπει νά μελετήσει ἀπό πέντε ἕως δέκα χρόνια γιά νά φθάσει στό ἐπίπεδο νά τόν ἐμπιστεύονται, γιατί γνωρίζει πολύ καλά τό ἀντικείμενο τῆς τέχνης ἤ τῆς ἐπιστήμης, πού ἔχει ἄμεση ἤ ἔμμεση σχέση μέ τή ζωή μας. Ὅταν γίνεται λόγος γιά τήν ἐν Χριστῷ ζωή καί μάλιστα γιά τήν αἰώνια σωτηρία μας, θά πρέπει νά εἴμαστε ἐρασιτέχνες;
.            Οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας στηριγμένοι σήν Παλαιά καί Καινή  Διαθήκη μέ τό φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔχουν κάνει τόσες ἀναλύσεις καί ἐμβαθύνσεις, πού καταλαβαίνουμε, ὅτι τό θέμα τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας μας χρειάζεται ὑπευθυνότητα, χρόνο, μελέτη, ἄσκηση καί τήν κατάλληλη ἐνημέρωση καί παιδεία ἀπό τούς ἐν Χριστῷ πνευματικούς πατέρες.  Γιά τό θέμα τῆς ἐρωτικῆς ζωῆς, τῆς σεξουαλικῆς ζωῆς, τῆς γεννετήσιας λειτουργίας μόνο τά πορνοπεριοδικά, τό πορνοΐντερνετ, ἡ πορνοτηλεόραση ἔχουν τό δικαίωμα νά ἀνοίγουν τά μάτια ὅλων μας καί νά καταστρέφουν τούς πιστούς μας, μικρούς καί μεγάλους μέχρι καί ἄνω τῶν ὀγδόντα ἐτῶν;
.            Ἐπειδή γνωρίζω ὅτι ἀγαπᾶτε καί οἱ δύο τούς Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, Σᾶς ὑπενθυμίζω ἐλάχιστα, ὁ ἐλάχιστος τῶν πρεσβυτέρων, ἀπό τά πάγχρυσα καί ἀδαμάντινα κείμενά τους, πού φνερώνουν τό ἔμπονο, βαθύ καί ἀληθινό ἐνδιαφέρον τους γιά τόν ἄνθρωπο σέ ὅλα τά ἐπίπεδα ζωῆς.  Δέν ντρέπονταν νά ἀσχοληθοῦν καί μέ τά θέματα ἠθικῆς μέ τή στενή ἔννοιά της καί μέ τήν εὐρύτερη. Σκύβουν πάνω ἀπό τίς πληγές πού ἐπέφεραν οἱ σαρκικές πτώσεις τῶν ἀνθρώπων, νά τίς πλύνουν, νά τίς ἀπολυμάνουν, νά τίς θεραπεύσουν μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ:

1.       Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος στόν ΛΗ΄ λόγο του «Εἰς τά Θεοφάνεια», (ΕΠΕ 5,54-56), φωτιζόμενος ἀπό τήν ἄκιστη Θεία Χάρη λέγει τά ἑξῆς χαρακτηριστικά: «Ἀφοῦ ἔπλασε ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο μέ τήν προσωπική Του δημιουργική ἐνέργεια, τόν τοποθέτησε στόν Παράδεισο.  Τόν τίμησε μέ τό αὐτεξούσιο, γιά νά ἀνήκει τό ἀγαθό σέ ἐκεῖνον πού θά τό ἐπιλέξει δικό του ὄχι λιγότερο ἀπό ὅσο σέ ἐκεῖνον πού τοῦ ἔδωσε τά σπέρματα τοῦ ἀγαθοῦ, τόν ἔκανε γεωργό ἀθανάτων φυτῶν, δηλαδή τῶν θείων ἐνοιῶν καί τῶν πιό ἁπλῶν καί τῶν πιό τελείων, γυμνό ἐξ αἰτίας τῆς ἁπλότητος καί τῆς ζωῆς πού δέν εἶχε πονηρία καί χωρίς κανένα κάλυμμα ἤ πρόβλημα.  Διότι τέτοιος ἔπρεπε νά εἶναι ὁ πρῶτος ἄνθρωπος.  Καί ὡς ἀντικείμενο τοῦ αὐτεξουσίου τοῦ δίνει τό νόμο.  Καί ὁ νόμος ἦταν ἐντολή ἀπό ποιά φυτά μποροῦσε νά φάει καί ποιά δέν ἔπρεπε νά ἀγγίξει.  Σέ αὐτά ἀνῆκε τό δένδρο τῆς γνώσεως, τό ὁποῖο οὔτε φυτεύθηκε ἀπό τήν ἀρχή μέ κακό σκοπό, οὔτε ἀπαγορεύθηκε ἀπό φθόνο…  Ἀλλά ἦταν καλό ἄν τό δοκίμαζε κανείς στόν κατάλληλο καιρό, δέν ἦταν ὅμως καλό γιά τούς ἀδοκίμαστους ἀκόμη καί τούς πιό λαίμαργους στήν ἐπιθυμία, ὅπως ἡ σκληρή τροφή δέν εἶναι ὠφέλιμη γιά ἐκείνους πού εἶναι ἀκόμη ἀδύνατοι καί ἔχουν ἀνάγκη ἀπό γάλα.  Ἀφοῦ ὅμως ἐξ αἰτίας τοῦ φθόνου τοῦ διαβόλου καί τῆς παρακινήσεως τῆς γυναίκας πού ὑπέκυψε σάν πιό ἀδύνατη καί παρακίνησε καί αὐτόν, ὡς ἡ πιό κατάληλη γι’ αὐτό, λησμόνησε τήν ἐντολή πού τοῦ εἶχε δοθεῖ καί νικήθηκε ἀπό τήν προσωρινή γευστική δοκιμή.  Ἔτσι διώχθηκε ἀμέσως ἀπό τό δένδρο τῆς ζωῆς, ἀπό τόν παράδεισο καί ἀπό τόν Θεό ἐξ αἰτίας τῆς κακίας του καί ντύθηκε μέ δερμάτινα ἐνδύματα καί σάν πρῶτο ἀποτέλεσμα ἀντιλαμβά­νετε τή ντροπή του καί κρύβεται ἀπό τό Θεό.  Κερδίζει βέβαια κάτι ἀπό αὐτό, τό ὅτι δηλαδή γίνεται θνητός καί ἔτσι διακόπτεται ἡ ἁμαρτία, γιά νά μή γίνει ἀθάνατο τό κακό.  Ἔτσι ἡ τιμωρία μεταβάλλεται σέ φιλανθρωπία.  Διότι ἐγώ πιστεύω, λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὅτι ἔτσι τιμωρεῖ ὁ Θεός».

2.      Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς στήν ΙΒ΄ ὁμιλία του τήν Δ΄ Κυριακή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἐκτός τῶν ἄλλων θεολογικῶν του διασαφήσεων, ἐντοπίζει τό λόγο του στό συγκεκριμένο σαρκικό πάθος: «Ἀκόμα καί αὐτή ἡ θέα προέρχεται ἀπό περιέργεια καί τήν ἀπό αὐτήν ἐπιθυμία.  Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος καυτηριάζει τήν πονηρή ματιά, γιατί μπορεῖ καί μόνο αὐτή νά ἀνάψει φλόγα καί πτώση πορνική».

Τέλος ἐπιτρέψτε μου, ἅγιοι Πατέρες, νά σᾶς παρακαλέσω νά μή σνομπάρετε τούς ἐγγάμους ἱερεῖς.  Σηκώνουν τόσα βάρη, ὅσα δέν φαντάζεσθε.  Μετέχουν στά πιό «ταπεινωτικά», σκληρά, πεζά ἔργα τῆς οἰκογενείας τους ἐνίοτε.  Ὑφίστανται ξενύχτια ἀπό τίς ἀσταμάτητες παιδικές ἀρρώστιες.   Ἀγωνιοῦν γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν παιδικῶν κινδύνων, τῶν μαθησιακῶν καί ἀπείρων ἄλλων προβλημάτων.  Οἱ ἁπλοῖ ἔγγαμοι ἱερεῖς δέν ἔχουν τήν ὑποχρέωση παντί τρόπῳ νά παιδαγωγοῦν ἐν Χριστῷ καί στόν τομέα τῆς ἐρωτικῆς ζωῆς, ἐν τῷ Μυστηρίῳ τοῦ γάμου, τά παιδιά τους, τούς ἐνορῖτες τους καί τά πνευματικά τους τέκνα, χάριν τῶν ὁποίων ἄπειρες λαχτάρες καί συμφορές ἔχουμε ὑποστεῖ;

.            Εἶναι λοιπόν κατά τή γνώμη σας εἶναι ἐφικτή ἡ «χαρά τοῦ ἔρωτα» μετά ἀπό τίς πολλαπλές πίκρες δίκαιες ἤ ἄδικες ἀπό τή σύζυγό τους, τά παιδιά τους, τούς κοσμικούς ἐνδεχομένως συγγενεῖς τους, ἀπό τά πνευματικά παιδιά τους ἀπό τούς προϊσταμένους τους καί ἀπό ὅσους ἄλλους ἐντός καί ἐκτός πνεύματος τῆς Ἐκκλησίας τούς σνομπάρουν.  Ἔτσι ὅμως βαθαίνουν οἱ ἐν Χριστῷ ἐμπειρίες τους, ξέρουν ἤ προσπαθοῦν νά σκύβουν τό κεφάλι τους στά μικρά ἤ μεγάλα οἰκογενειακά προβλήματα, ξέρουν ἤ προσπαθοῦν νά ἀρνηθοῦν «τή χαρά τοῦ ἔρωτα» ὅταν οἱ ἀδυσώπητες συνθῆκες τό ἀπαιτοῦν.  Τότε δίδεται καί χαρίζεται ἄνωθεν ἡ ἔσω πνευματική χαρά τοῦ θείου ἔρωτα, πού πολλές φορές στή συζήτηση σας στό Ἀρχονταρίκι ὑπαινιχθήκατε.  Ὄχι σπάνια ἐπίσης χαρίζεται καί ἡ ἀνθρώπινη χαρισματική χαρά τοῦ ἔρωτα.
.             Τελειώνοντας ἄς μήν ξεχάσουμε νά παραθέσουμε ἕνα μικρό ἀλλά πολύ ἐνδεικτικό κείμενο τοῦ ἁγίου γέροντος π. Πορφυρίου, τοῦ ὁποίου ἡ πνευματική ἐν Χριστῷ γνώση ἦταν ἀσύλληπτη.  Ἀντιγράφουμε ἀπό τό «Ἀνθολόγιο Συμβουλῶν» σελ. 191: «… ξέρεις, αὐτό πού ὀνομάζουν εὐτυχία μέσα στό γάμο ὑπάρχει, ἀλλά ἀπαιτεῖ μιά προϋπόθεση: νά ἔχουν ἀποκτήσει οἱ σύζυγοι πνευματική περιουσία, ἀγαπώντας τό Χριστό καί τηρώντας τίς ἐντολές Του.  Ἔτσι θά φτάσουν νά ἀγαπιοῦνται ἀληθινά μεταξύ τους καί νά εἶναι εὐτυχισμένοι.  Διαφορετικά, θά εἶναι ψυχικά πτωχοί, δέ θά μποροῦν νά δώσουν ἀγάπη καί θά ἔχουν δαιμονικά προβλήματα, πού θά΄τούς κάνουν δυστηχισμένους…».
.            Ἐπίσης, ὁ ἅγιος γέροντας π. Ἐφραίμ, ἱδρυτής, τοῦ Κυρίου συνεργήσαντος, δέκα ἐννέα ὀρθοδόξων μοναστηριῶν στίς ΗΠΑ ἔχοντας πλήρη συνείδηση τῆς ἀποστασίας τῶν ἡμερῶν μας, προσφέρει ἀκεραία τή θεανθρώπινη ποιμαντική τόσο στούς ὁμογενεῖς ἀδελφούς μας, ὅσο καί στούς προσηλύτους ἀπό ὅλα τά μέρη τοῦ κόσμου.  Γι’ αὐτό καί ἀνθοῦν οἱ Ἱερές Μονές πού ἁγιοπνευματικῶς καθοδηγοῦνται ἀπό τόν ἅγιο γέροντα καί ἀναπαύονται ὅσοι τίς ἐπισκέπτονται.  Τόν περασμένο Ὀκτώβρη πού τόν ἐπισκεφθήκαμε συναντήσαμε νέους και νέες, καθώς καί νέα ζευγάρια μέ τίς οἰκογένειές τους πού μέ τήν ὅλη συμπεριφορά τους καί ἐντός καί ἐκτός τῶν Ἱερῶν Μονῶν ἀποπνέουν τήν χαρά καί τήν εὐτυχία τῶν τρισευλογημένων γάμων.
.            Καί τά τρία παραπάνω κείμενα, καί τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί τοῦ ἁγίου Γέροντος Πορφυρίου ἀποδεικνύουν τή βαθειά ἐκτίμησή τους στό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς του.  Δέν εἶναι δυνατόν ξερά, ἀποσπασματικά, πρόχειρα νά συσχηματιζόμαστε μέ τήν κοσμική νοοτροπία γιά νά εὐχαριστήσουμε τίς ἀκοές τῶν συγχρόνων νέων.  Ὅλοι οἱ ἅγιοι Πατέρες μας, παλαιότεροι καί σύγχρονοι ὑπῆρξαν ἀπόλυτα διδακτικοί, διακριτικοί καί φλογεροί στήν ὀρθόδοξη ποιμαντική τους.  Ἐλεύθερος ὅμως εἶναι καθένας νά κάνει ὅ,τι θέλει ἀναλαμβάνοντας τίς προσωπικές του εὐθύνες καί τίς εὐθύνες τῆς οἰκογενείας του γιά τό τί κατευθύνσεις διαλέγει.

Ἀληθῶς Χριστός Ἀνέστη!

Ἀσπάζομαι τήν δεξιάν Σας,
ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις
ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος

Ἐφημέριος Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

,

Σχολιάστε

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ἢ ΦΘΟΡΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ;

Διαζύγιο, ἐλευθερία ἢ φθορά;

Ἀρχιμανδρίτου Σαράντου Σαράντη
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία ποὺ ἐκφωνήθηκε στὶς 11-03-2000
 στὸ «Σεμινάριο Ὀρθόδοξου Πίστεως» 

.                Τὸ θέμα, ὅπως διατυπώνεται, εἶναι διαζευκτικό. Ἡ διάζευξη ὅμως αὐτὴ δὲν δηλώνει ὑποχρεωτικὰ μία ἀντίθεση, γιατί, ὅπως ἔχει δοθεῖ, καὶ μάλιστα πάρα πολὺ σωστά, δηλώνει ὅτι, ὅταν ζητήσεις τὴν ἐλευθερία σου, προφανῶς προτίθεσαι νὰ διαλύσεις κάποια ἀλλὰ πράγματα γύρω σου.
.                Αὐτὴν τὴν βασικὴ νομοτελειακὴ ἀρχὴ θὰ πρέπει νὰ τοποθετήσουμε στὴν σημερινή μας συνάντηση καὶ στὴν σημερινή μας εἰσήγηση, γιατί εἶναι ὁλοφάνερο ἀκριβῶς τὸ γεγονός, γιατί, ὅταν βρίσκεσαι μέσα στὸν χῶρο τὸν εὐλογημένο τῆς οἰκογενείας καὶ ζητήσεις τὴν ἐλευθερία σου -ὅπως ἐννοεῖται κοσμικά-, τότε ἀσφαλῶς ἡ ἐλευθερία αὐτὴ εἶναι συνδυασμένη μὲ τὴν φθορὰ καὶ μὲ τὴν διάλυση πολλῶν πραγμάτων καὶ εἰδικὰ πολλῶν προσωπικοτήτων γύρω σου. Ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας τὸ θέμα δὲν τίθεται διαζευκτικά, γιατί κάθε φορὰ ποὺ εὐλογεῖται ἕνας γάμος, εὐλογεῖται μὲ μία ὑπερχρονικὴ κατάφαση καὶ ποτὲ μὲ διάζευξη.
.                   Ἐπιτρέψτε μου νὰ τοποθετήσω πιὸ φυσικὰ τὰ πράγματα καὶ μὲ μία φυσιοκρατικὴ ἀντίληψη καὶ σκέψη θὰ μποροῦσα νὰ πῶ κάτι ποὺ εἶναι ἐντελῶς αὐτονόητο. Μποροῦμε νὰ ἀλλάξουμε τὴν κυκλοφορία τοῦ αἵματός μας; Ἔχουμε σκεφτεῖ ποτὲ νὰ τὸ κάνουμε αὐτό; Ἀλλὰ κι ἂν σκεφτοῦμε νὰ τὸ κάνουμε, αὐτὸ εἶναι κατορθωτό; εἶναι ἐφικτό; Μποροῦμε νὰ ποῦμε στὴν καρδιά μας, ἔστω γιὰ λίγα λεπτὰ τῆς ἡμέρας, ὅτι πρέπει νὰ ξεκουράζεται; Τό ᾽χουμε σκεφτεῖ αὐτό; Ἀλλὰ κι ἂν τὸ σκεφτοῦμε, αὐτὸ εἶναι κατορθωτό; Μποροῦμε σὲ κάποια ὄργανα τοῦ σώματός μας νὰ τοὺς δώσουμε τὴν ἐντολὴ ἢ τὸ ἐλεύθερο νὰ λειτουργοῦν μὲ τὴν συχνότητα ποὺ θέλουμε ἐμεῖς; σύμφωνα μὲ μία διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν μέχρι τώρα φυσιολογική τους λειτουργία-κατάσταση; Μποροῦμε νὰ ἀλλάξουμε τοὺς ρυθμοὺς μὲ τοὺς ὁποίους κινεῖται ὅλος ὁ σωματικός μας παράγοντας, χωρὶς νὰ διαταραχθεῖ ἡ ὑγεία μας; Μερικὰ πράγματα μποροῦν νὰ γίνουν. Μερικὰ ὅμως, μερικὲς λειτουργίες πάρα πολὺ βασικές, οὔτε κἂν σκεφτόμαστε ὅτι μποροῦν νὰ ἐπισυμβοῦν. Ἔτσι εἶναι καὶ ἡ οἰκογενειακὴ κατάσταση. Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο συναρμόζει-συναρμολογεῖ τοὺς δύο συζύγους σὲ μία ἀχώριστη ἑνότητα, ἡ ὁποία παράγει ἐπίσης ἑνότητα καὶ δημιουργία.
.                Παρεμβαίνοντας ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς μέσα σ’ αὐτὸ τὸν χῶρο, ἀλλὰ καὶ σ᾽ αὐτὴν τὴν νοοτροπία τῆς οἰκογενείας, ἀλλὰ καὶ γενικότερα στὴν πνευματική μας ζωή, λέγει ὅτι ἡ ἐλευθερία ἐννοεῖται ὡς ὑπακοὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὄντως εἶναι ἐλεύθερος καὶ χαίρεται τὴν ἐλευθερία του ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος εἶναι ὑπάκουος στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἑπομένως εὑρισκόμενος μέσα στὸν χῶρο τῆς οἰκογενείας του ἀπολαμβάνει τὴν μείζονα ἀνθρώπινη εὐτυχία καὶ προετοιμάζεται γιὰ τὴν μέλλουσα εὐτυχία καὶ μακαριότητα.
.                Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς στηρίζεται στὸν ἀπόστολο Παῦλο καὶ δὴ στὴν πρὸς  Ἐφεσίους ἐπιστολή του καὶ δίνει τὶς εὐλογημένες ἀνθρώπινες διαστάσεις τῆς συζυγικῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς συζυγικῆς ἀγάπης. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος -καὶ προεκτείνοντας τὴν σκέψη τοῦ ἀποστόλου Παύλου ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς- λέγει: «Ἀγαπῶ τὸν σύζυγό μου; Ἀγαπῶ καὶ τὸν Χριστό. Ἀγαπῶ τὸν Χριστό; Ἀγαπῶ καὶ τὸν σύζυγό μου. Ἀγαπῶ τὴν σύζυγό μου; Ἀγαπῶ καὶ τὸν Χριστὸ καὶ ἀντίστροφα», ἑπομένως ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι μία συναισθηματικὴ ἢ ἀόριστη κατάσταση, μὴ ὁριοθετούμενη ἐκκλησιολογικά.
.                Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἔχει τὸ παν-κριτήριο τῆς ἀγάπης, τὸ ὁποῖο ὅμως δὲν εἶναι ἕνα κριτήριο χωρὶς συγκεκριμένη συχνότητα καὶ χωρὶς συγκεκριμένες διαστάσεις. Ἡ μία διάστασή της εἶναι ἡ ὁριζόντια, δηλαδὴ ὁ συνάνθρωπος καὶ -θεσμικὰ καὶ μυστηριακὰ κατοχυρωμένη- ἡ ἀγάπη πρὸς τὸ συζυγικὸ πρόσωπο. Καὶ ἡ ἄλλη διάσταση εἶναι ἡ κάθετη, πρὸς τὸν Κύριό μας. Ἑπομένως καὶ οἱ δύο αὐτὲς διαστάσεις συναρμολογοῦν καὶ συνθέτουν τὴν θεανθρώπινη λειτουργία τῆς ἀγάπης, ἡ ὁποία βιώνεται χαρισματικὰ μέσα στὴν κάθε οἰκογένεια καὶ διευρύνεται σὺν τῷ χρόνῳ στὴν εὐρυτέρα οἰκογένεια ποὺ εἶναι ἡ Ἐκκλησία μας.
.                Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος –“συμφωνώντας” μὲ τὸν ἅγιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητὴ- λέγει ὅτι ὁ Κύριός μας βρίσκεται ὁ ἴδιος αὐτοπροσώπως καὶ ὄχι μόνος του, ἀλλὰ μὲ τὴν μητέρα του -τὴν Παναγία μητέρα-, καὶ ὄχι μόνοι τους, ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους. Ἑπομένως ὅλο τὸ ἐκκλησιολογικὸ δυναμικό τῆς πρώτης Ἐκκλησίας μὲ παρόντα τὸν Ἱδρυτή της, τὸν Θεάνθρωπο Κύριό μας, βρίσκεται στὸν γάμο τῆς Κανα, καὶ ἐκεῖ γίνεται τὸ πρῶτο θαῦμα, τὸ ὁποῖο εἶναι ἡ μετατροπὴ τοῦ νεροῦ σὲ κρασί, καὶ λέει πάλι ὁ Χρυσόστομος ὅτι ἡ μετατροπὴ αὐτὴ δηλώνει τν μετατροπ τς βιολογικς συναισθηματικς γάπης σ θειοτέρα -πιὸ θεϊκὴ δηλαδή-, σὲ γλυκυτέρα καὶ σὲ ἀνωτέρα, δηλαδὴ θεανθρώπινη ἀγάπη.
.                Ἐπίσης λέγει ὁ Χρυσόστομος ὅτι θὰ μποροῦσε ὁ Κύριός μας νὰ μὴ βρεθεῖ γιὰ πρώτη φορὰ καὶ νὰ θαυματουργήσει σ᾽ ἕνα τέτοιο χῶρο καὶ σὲ τέτοιες συνθῆκες. Θὰ μποροῦσε νὰ θαυματουργήσει σὲ κάποιο ἄλλο περιβάλλον, σὲ κάποια «πνευματικότερη» συνάθροιση (τὸ πνευματικότερη σὲ εἰσαγωγικὰ) καὶ ὄχι σ᾽ ἕνα, ἔτσι, κοσμικὸ γεγονός, ὅπως εἶναι, ὅπως ἦταν, ὅπως πάντοτε ἦταν ὁ γάμος. Καὶ εὑρισκόμενος μέσα σ’ αὐτὸ τὸ κοσμικὸ γεγονὸς καὶ θαυματουργώντας γιὰ πρώτη φορὰ δίνει τὸ μεγάλο μήνυμα, ὅτι ὁ γάμος δὲν εἶναι ἕνα τυχαῖο γεγονός, ἀλλὰ ἀκτινωτὰ καὶ σταδιακὰ ἀγκαλιάζει ὁλόκληρη τὴν ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. Διότι μετὰ τὴν εὐλογούμενη καὶ ἁγιαζόμενη καὶ χριστοποιούμενη καὶ ἐκκλησιοποιούμενη ἀγάπη τῶν δύο συζύγων, τὴν καταξιούμενη αὐτὴ ἀγάπη -στὸν βαθμὸ ποὺ καὶ οἱ δύο σύζυγοι δέχονται τὴν καταξίωση αὐτὴ- ἔρχεται ἡ δημιουργία νέων ἀνθρώπων. Ἀπὸ τὴν ἔκρηξη τῆς ἀγάπης τῶν δύο ἀνθρώπων ἢ ἀπὸ κάτι λιγότερο ἔρχεται ἡ δημιουργία νέων ἀνθρώπων.
.                Οἱ δύο ἄνθρωποι αὐτοὶ ξεκίνησαν -μιλοῦμε γιὰ τὸν γάμο τῆς Κανᾶ- χωρὶς τὴν συγκεκριμένη ἀρχικὴ παρέμβαση τοῦ Κυρίου μας. Ἔχουν γνωρισθεῖ μόνοι τους ἀπὸ κάποιες συνθῆκες καὶ ἑπομένως ἡ πρώτη γνωριμία εἶναι ἐλεύθερη καὶ ἐπαφίεται στὴν προσωπικὴ ἐπιλογή, τὴν ἀνθρώπινη ἐπιλογὴ τοῦ καθενός, ἡ ὁποία στὴν συνέχεια προσφέρεται καὶ δωρεῖται πρὸς τὸν Θεάνθρωπο Κύριο καὶ ἀνοίγεται πρὸς Αὐτὸν κάθε δυνατότητα, γιὰ νὰ θαυματουργήσει.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

, , ,

Σχολιάστε

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ–1 (20.4.13, Σ.Ε.Φ.) Εἰσαγωγή Ἀρχιμ. Σαρ. Σαράντου (μαγνητοσκόπημα)

,

Σχολιάστε

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΡΧΙΜ. ΣΑΡ. ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ

ΠΗΓΗ: anavaseis.blogspot.gr

,

Σχολιάστε

«ΚΡΑΤΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ». ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ: «Εἶναι ἀπαραίτητη ἡ μετάνοια γιά νά ἀλλάξει ὅλη ἡ κακοδαιμονία τῶν καιρῶν μας καί ὁ καλπασμός πρός τήν καταστροφή, μετάνοια πού θά ἀγγίξει ὅλες τίς πτυχές καί ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς ζωῆς μας». (Ἀρχιμ. Σαρ. Σαράντος)

Κραταιά Προστασία

Ἀρχιμανδρίτης Σαράντης Σαράντος. 

 .           Πρόσφατα πανηγυρίσαμε τήν ἐθνική μας ἑορτή, τήν 28η Ὀκτωβρίου, παράλληλα μέ τήν ὁποία ἔχει καθιερωθεῖ νά τιμοῦμε καί νά θυμόμαστε τήν Ἁγία Σκέπη τῆς Παναγίας μας.  Πράγματι ἡ Παναγία μας ὡς φωτοφόρος νεφέλη, ἀνέκαθεν σκέπαζε καί ἐξακολουθεῖ νά σκεπάζει τό «εὐσεβές»Ἔθνος μας.  Ἁπλοῖ ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ μας, κυρίως ὅμως νέοι πολεμιστές στίς μάχες τοῦ Ἀλβανικοῦ μετώπου, ἔβλεπαν τή Μορφή της καί στήν πράξη διαπίστωναν τήν Κραταιά Προστασία Της.
.            Ἔχει παγιωθεῖ πλέον καί ἔχει ἀποκρυσταλλωθεῖ ὄχι μόνο γενικῶς στίς συνειδήσεις τῶν Ἑλλήνων ἡ Σκέπη τῆς Παναγίας μας, ἀλλά ἔχει ἐκφρασθεῖ ὡς θεία βεβαιότητα μέσα στόν ἱερό χῶρο τῆς θεόπνευστης ὀρθοδόξου λατρείας μας.  Στόν Ἑσπερινό καί στόν Ὄρθρο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, κάθε χρόνο ἀκοῦμε τά καταπληκτικά τροπάρια  πού σταλάζουν τήν παρηγοριά καί τήν ἐλπίδα ὅτι ὅπως τότε, τό 1940, ἔτσι καί σήμερα ἡ Παναγία μας θά βοηθήσει τόν πανταχόθεν χειμαζόμενο καί σφοδρῶς πολεμούμενο λαό μας.

 «Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος πλ. β´.

Σήμερον ὁ πιστὸς λαός σου Θεοτόκε, ὂν ἔθνος ἅγιον, καὶ περιούσιον κλῆρον ἀπεφήνω, τῆς σῆς Σκέπης γεραίρει τὴν χάριν, χαριστηρίους ᾄδων σοι ᾠδάς‧ Σὺ γάρ, οὐ μόνον ἐν παρῳχημέναις γενεαῖς, θαυμαστὰ καὶ παράδοξα ἐν ἡμῖν εἰργάσω, ἀλλὰ καὶ νῦν ἡμᾶς, σκέπεις καὶ ἰθύνεις, καὶ ἐπιδραμόντων ἀπήλλαξας ἐχθρῶν, καὶ εὐφροσύνης ἔπλησας τάς ψυχὰς ἡμῶν. Ὁμολογοῦμεν τοίνυν τὴν χάριν, καὶ τῇ φωταυγεῖ σου Σκέπῃ προστρέχοντες, θερμῶς βοῶμεν‧ Ἄχρι τερμάτων αἰῶνος, σκέπε Παντάνασσα, τοὺς ἀνενδοιάστως ἐπιβοωμένους σου».

«Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος πλ. α´.

Σήμερον ἡ παντάνασσα Μητροπάρθενος, τὴν φωτόμορφον αὐτῆς Σκέπην ἀναπετάσασα, μητρικῶς περισκέπει, τὸ Γένος ἡμῶν· δεῦτε οὖν Ἑλλήνων παῖδες, καὶ καθαρῷ νοῒ κατοπτεύσωμεν, τὴν δαψιλῆ τῆς Θεοτόκου, πρὸς ἡμᾶς προμήθειαν· ὅτι ἐγγὺς ἡμῖν τυγχάνει, ἐν εὐκαιρίαις καὶ θλίψεσι, καὶ ἀσφαλῶς ἡμᾶς διέπει, πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς ἄνω κλήσεως, καὶ χάριν καὶ ἔλεος ἡμῖν πρυτανεύει, οἷα Μήτηρ Θεοῦ, καὶ σωτηρίαν αἰώνιον».

«Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος πλ. α´.

Αἱ δωρεαὶ τῆς Σκέπης σου, ὡς ἀκτῖνες πανταχοῦ ἁπλούμεναι, πολλαχῶς εὐεργετοῦσιν ἡμᾶς Θεοτόκε· νόσων γὰρ τὴν ἀχλὺν διώκουσι, πολεμίων τάς φάλαγγας ἐκτρέπουσιν, ἀδοκήτων συμφορῶν διαλύουσιν τὸν ζόφον, καὶ εἰρήνην σταθηρὰν ἡμῖν παρέχουσιν, Ἀλλ’ ὦ κεχαριτωμένη Παρθένε, τοὺς χαριστηρίους ἡμῶν ὕμνους δέξαι, καὶ ἴσθι ἡμῖν σύμμαχος καὶ προστάτις, μέχρι τερμάτων αἰῶνος δεόμεθα»

.            Στά παραπάνω γραφόμενα ἴσως ἐγερθοῦν ἀντιρρήσεις ἐνδόμυχες ἤ καί εὐρέως διατυπούμενες. Φυσικά οὔτε τότε, οὔτε πολύ περισσότερο στίς μέρες μας, ἐμεῖς αἰσθανόμαστε ἄξιοι τῆς Σκέπης καί Προστασίας τῆς Παναγίας μας.
.            Τότε, τό 1940, ὁλόκληρος ὁ λαός μας ἦταν ἑνωμένος.  Τό ΟΧΙ δέν διατυπώθηκε μόνο ἀπό τόν τότε κυβερνήτη τῆς χώρας μας, ἀλλά ἐξέφραζε τήν βούληση καί τήν ἀπόφαση ὅλου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Σήμερα μέσα στό ἔθνος μας δρᾷ λυσσαλέα μιά πέμπτη φάλαγγα, πού βλασφημεῖ τό Θεάνθρωπο χαρακτηρίζοντάς Τον, «καλλιτεχνικά» βέβαια, ὡς ὁμοφυλόφιλο. Παραχαράσσουν τήν Ἱστορία μας, διαστρεβλώνουν τή Γλῶσσα μας καί πασχίζουν νά μηδενίσουν τήν ἁγία ἑλληνορθόδοξη Παράδοση σέ ὅλα τά ἐπίπεδα, θεσμικά, κοινωνικά, ἠθικά.
.            Ὅμως ἡ ἀθρόα συρροή χιλιάδων προσκυνητῶν στή συμπρωτεύουσα, τή νύμφη τοῦ Θερμαϊκοῦ, ἀκυρώνει τούς ἀγῶνες τῶν ἀθέων πεμπτοφαλαγγιτῶν. Οἱ προσκυνητές ζήτησαν τήν προστασία τῆς Παναγίας γιά λόγους προσωπικούς, ἀλλά σίγουρα καί γιά τή σωτηρία τῆς πατρίδος μας.  Ἡ σιωπηλή, εὐλαβική καί ταπεινή προσέλευση στήν ἁγία εἰκόνα τῆς Ἁγιορείτισσας Παναγίας μας «Ἄξιον ἐστί» ἀποτελεῖ τρανή ἀπόδειξη – ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω καί ὁ ἔχων ὀφθαλμούς, ἄς τούς ἀφήσει ἀνοιχτούς καί νά μή ἐθελοτυφλοῖ – ὅτι ὁ λαός μας δέν ξεπουλάει τά ἱερά καί τά ὅσιά του σέ καμιά περίσταση.  Ἄς μαίνονται ὅλοι οἱ «καλοπροαίρετοι» κουλτουριάρηδες πού ἐπιθυμοῦν νά μᾶς ἐκπολιτίσουν.
.            Γνωρίζουμε πολύ καλά καί δέν ἀπατώμεθα ὅτι εἶναι τόσο δύσκολη ἡ παροῦσα κατάσταση τῆς πατρίδος μας πού δέν ὑπάρχει λύση, οὔτε βούληση στούς ντόπιους καί ξένους κυβερνῆτες μας γιά τήν ἔξοδο ἀπό τά ἀδιέξοδα.  Μᾶλλον ἐπιθυμοῦν νά γίνουμε  τό πρῶτο πιλοτικό κράτος χωρίς τήν ἐθνική μας μακραίωνα συνείδηση καί χωρίς Ὀρθοδοξία. Θέλουν νά γίνουμε τό πρῶτο ὑπόδειγμα νεοεποχίτικου παγκοσμιοποιημένου κράτους.  Μόνο ἔτσι ἴσως θά μποροῦμε νά γλυτώσουμε καί νά τρῶμε ἕνα κομμάτι ψωμί καί νά πίνουμε μιά κόκα κόλα. Ἀσφαλῶς καί τώρα ἡ Παναγία μας μπορεῖ ἄμεσα νά βοηθήσει τήν πατρίδα μας.  Μπορεῖ νά κάνει θαύματα, ὅπως κατά τό ἐγγύς καί τό ἀπώτερο παρελθόν τῆς ἔνδοξης Ἱστορίας μας, ἀπό τή Βυζαντινή Αὐτοκρατορία μέχρι τό 1940 καί ἐντεῦθεν. Φαίνεται ὅμως, ὅπως καί σέ ἀντίστοιχες κρίσιμες καμπές τῆς ἱστορίας μας καί δή στούς Βυζαντινούς προγόνους μας, ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ μετάνοια γιά νά ἀλλάξει ὅλη ἡ κακοδαιμονία τῶν καιρῶν μας καί ὁ καλπασμός πρός τήν καταστροφή. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός περιμένει ἀπό ἐμᾶς τούς «πιστούς Του» τήν μετάνοιά μας, ὥστε οἱ πολλές καί θερμές ἱκεσίες τῆς Παναγίας Μητέρας Του νά ὑλοποιηθοῦν ἀπό τήν αὐτονόητη συγκατάθεση τοῦ Κυρίου στά φιλάνθρωπα αἰτήματά Της.

.            Ταπεινῶς προτείνουμε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἡ μετάνοιά μας νά ἀγγίξει ὅλες τίς πτυχές καί ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς ζωῆς μας, γιά νά λειτουργήσει ἡ σωστική, θυσιαστική, σταυρική προσφορά τοῦ Κυρίου μας πρός τό ἀνθρώπινο γένος, μαζί μέ τή μητρική στοργή τῆς Παναγίας.

.            1. Νά κλείσουμε τά αὐτιά μας καί τά μάτια μας μπροστά στούς δέκτες τῆς τηλεόρασης ἤ μᾶλλον νά κλείσουμε τίς τηλεοράσεις.  Σύγχρονες στατιστικές ἀναφέρουν, ὅτι κατά μέσον ὅρο ὁ Νεοέλληνας δαπανᾷ τέσσερις ὧρες ἡμερησίως στήν τηλεόραση.

.            2. Ἀντ’ αὐτῶν νά δαπανήσουμε τόν μισό χρόνο μας σέ προσευχές, κομποσχοίνι καί παρακλήσεις [Σημ . «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: βλ. σχετ. στὸ τέλος τοῦ παρόντος], μελέτη βιβλίων πού ἀναφέρονται στούς κοντινούς καί παλαιότερους ἁγίους καί τόν ἄλλο μισό χρόνο νά βοηθήσουμε πρακτικά καί ψυχικά ἀδελφούς πού ἔχουν ἀνάγκη.

.            3. Νά μή κατηγοροῦμε τούς πολιτικούς μας οὔτε ἐξωτερικά, οὔτε ἐνδόμυχα, ἀφοῦ σίγουρα ἔχουμε ἕκαστος ἀτομικές εὐθύνες γιά τό κακό, γιά τό μπέρδεμα, γιά τό δαιμονικό ἀδιέξοδο.  Μέ ὕβρεις εἶναι ἀδύνατο νά χτυπηθεῖ τό κακό πού μᾶς βρῆκε.  Ἄν ἕκαστος μέσα στή ζωή του δέν εἶχε ἀφήσει χῶρο γιά τόν Πονηρό, δέν θά ὑπῆρχε τέτοια καταστροφή σέ ὅλα τά ἐπίπεδα κοινωνικοῦ καί ἐθνικοῦ βίου.  Δέν θά μποροῦσαν νά ἔχουν τέτοια κυριαρχία οἱ δαίμονες πάνω μας.

.            4. Νά γίνουμε ἐλεγκτές ἐναέριας κυκλοφορίας, ὅπως ἔλεγε ὁ ἅγιος γέροντας Παΐσιος. Νά μήν ἐπιτρέπουμε ἀνήθικους λογισμούς, λογισμούς πονηρίας νά σουλατσάρουν στό νοῦ μας καί στήν καρδιά μας.  Νά μήν ἐπιτρέπουμε νά προσγειώνονται στό νοῦ μας καί στή συνέχεια νά εἰσχωροῦν λογισμοί κατακρίσεως καί κακίας πρός τούς ἐγγύς ἀδελφούς καί πρός τούς μακράν.  Υἱοθετώντας τούς λογισμούς ἀντιπαθείας σπρώχνουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο στήν ἄβυσσο τῆς καταστροφῆς.

.            5. Δέν θά πρέπει δημοσίως νά καταδικάσουμε ὄχι τούς ἀδελφούς μας, ἀλλά τό σοδομισμό, δηλαδή τήν ἁμαρτία τῆς ὁμοφυλοφιλίας;  Ἐπιτρέψατέ μου νά ὁμολογήσω, ὡς ὁ τελευταῖος ἀνάξιος πνευματικός πατέρας τῆς ἁγιωτάτης ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ὅτι γνωρίζω ἀδελφούς πού σύρονταν ἐξευτελιστικά στό σοδομιστικό πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί ὅμως κατάφεραν, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος, νά πετάξουν ἀπό πάνω τους τό δαιμονικό ἄγκιστρο τῆς βδελυρᾶς ἁμαρτίας καί νά μετέχουν πλέον στά ἄχραντα Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας.

.            6. Δέν θά πρέπει νά διακηρύξουμε χωρίς ντροπή, φόβο καί πάθος, ὅτι οἱ παράνομες προγαμιαῖες σχέσεις ἀλλοτριώνουν τήν θεόσδοτη ἐρωτική δημιουργία καί ταυτοχρόνως ἀλλοτριώνουν καί τά χαριτωμένα πρόσωπα τῶν βαπτισμένων καί θεουμένων χριστιανῶν καί τούς καθιστοῦν, ἄνδρες καί γυναῖκες ἀνεύθυνα ὄντα, τελικά ἀνέραστα, ἄχαρα (χωρίς χαρά) καί ἀχαρίτωτα;
.               Πολύ περισσότερο οἱ χριστιανοί γονεῖς ὡς φίλοι καί ἐν Χριστῷ καλοί παιδαγωγοί τῶν ἐφήβων τέκνων τους θά πρέπει νά καθοδηγοῦν τά ἀγόρια τους καί τά κορίτσια τους νά μή παγιδεύονται στίς φθοροποιές προγαμιαῖες σχέσεις, πού παροπλίζουν ἐπικίνδυνα ὅλη τους τή δημιουργικότητα.  Μέ καθαρή ἐξομολόγηση μποροῦν νά ἀποκατασταθοῦν καί ἐν μέσῳ κρίσεως νά εὐλογηθοῦν μέ τό θεοχαρίτωτο μυστήριο τοῦ γάμου καί νά ζοῦν τήν ἐν Κυρίῳ δημιουργική ἐρωτική χαρά καί χάρη.  Τί νά ποῦμε γιά τό βαρύτατο ἁμάρτημα τῆς μοιχείας;
.              Πόσες σωματικές, νευρολογικές, ψυχολογικές ἀρρώστιες δέν ἐπακολουθοῦν εἴτε εἶναι γνωστή ἡ πτώση στή μοιχεία εἴτε εἶναι καλά κρυμμένη;  Πολλά δράματα εἶναι οἱ πικροί καρποί τῆς συζυγικῆς ἀπάτης!

.            7. Θά πρέπει ἀκόμα νά παραδεχτοῦμε ὅτι μιλώντας ὁ Σεβασμιώτατος μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ γιά κάποιες μή ἐπιτρεπτές ἐνέργειες στήν ἰδιαίτερη σχέση τοῦ ζεύγους δέν ἔκανε λάθος. Δυστυχῶς ἀκοῦμε ὡς πνευματικοί κατά τήν ἱερά ἐξομολόγηση, ὅτι ἀκόμα καί χριστιανικά ζεύγη παρασύρονται ἀπό video τῆς τηλεοράσεως ἤ τοῦ διαδικτύου σέ μή εὐλογημένες ἐρωτικές συμπεριφορές, πού ὄντως ἀλλοτριώνουν τήν ἐν Χριστῷ θεανθρώπινη ἀγάπη καί δημιουργοῦν ἀσυνείδητα ἡφαίστεια ἐκνευρισμοῦ ἤ ἄλλων ἀνεξέλεγκτων καταστάσεων.

.            8. Ἐπίσης μέ πολλή προσοχή καί διάκριση θά πρέπει νά ἐνημερώνουμε τά παιδιά μας καί τά ἐγγόνια μας γιά τίς παγίδες τοῦ πονηροῦ σέ σχέση μέ τά κατά μόνας σαρκικά ἁμαρτήματα.  Δυστυχῶς ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται αὐτές οἱ πτώσεις παρακολουθοῦν πολλούς «πιστούς» καί κατά τήν διάρκεια τοῦ ἐγγάμου βίου τους μολύνοντας καί παραλύοντας τό ἀγωνιστικό ἐν Χριστῷ φρόνημα γιά σώφρονα βίο, δημιουργικό καί εὐλογημένο.

.            9. Ὁ Ἐθναπόστολος τοῦ γένους μας ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ζώντας καί κηρύσσοντας ἀνόθευτο, ἀκαινοτόμητο καί παντοδύναμο τό λόγο τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, ἐκτός τῶν ἄλλων, συνιστοῦσε γιά τήν ἀνάπτυξη καί δημιουργία ἡρωϊκοῦ χριστιανικοῦ φρονήματος στούς συζύγους νά ἀπέχουν καί αὐτῆς τῆς νομίμου συζυγικῆς σχέσεως.  Πίστευε ὅτι οἱ καιροί τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων ἦταν τόσο δύσκολοι καί τό σκοτάδι τῆς σκλαβιᾶς τόσο πηχτό, ὥστε χρειάζονταν κάποιες παραπανήσιες θυσίες, γιά νά βοηθήσει ἀρχοντικά, ὁ Ἄρχοντας Χριστός, τό ὑπόδουλο γένος.  Μήπως καί οἱ δικοί μας καιροί εἶναι ἀποκαλυπτικοί καί οἱ περιστάσεις μας εἶναι τόσο δύσκολες πού χρειάζεται ηὐξημένη ἄσκηση βίου καί ἐν Χριστῷ πνευματικός ἀγώνας λεπτότερος καί ἐπιμελέστερος, ὥστε καί τά ἐπιτρεπόμενα νά προσφέρουμε στόν Χριστό καί στήν χάρη Του καί στήν Παναγία μας, γιά νά μᾶς σπλαγχνισθοῦν καί νά φέρουν τό θαῦμα τῆς ἀπολυτρώσεως ἀπό τούς σύγχρονους δανειστάς μας;  Ἄν προσφέρουμε στόν Χριστό κάτι παραπάνω μπορεῖ τουλάχιστον νά γλυτώσουμε τά παιδιά μας καί τά ἐγγόνια μας ἀπό τήν ἐπικείμενη καταστροφή πού μᾶς ἔχουν στήσει οἱ δυνάμεις τῆς Νέας Ἐποχῆς.  Τό παραπάνω θέμα εἶναι πολύ λεπτό καί θά πρέπει νά θεωρηθεῖ ὡς μία «ἁγία προτροπή» τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ, πάντοτε βέβαια μέ τήν εὐλογία τοῦ πνευματικοῦ τοῦ ζεύγους.  Εὐκολότερα βέβαια μπορεῖ νά κατορθωθεῖ ὡς κοινή πνευματική ἐν Χριστῷ συζυγική ἄσκηση τήν περίοδο αὐτῆς τῆς Σαρακοστῆς.

.            10. Τοῦτο τό γένος οὐκ ἐκπορεύεται, εἰ μή ἐν προσευχῇ καί νηστείᾳ», εἶπε ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας. Ἔρχεται ἡ Σαρακοστή τῶν Χριστουγέννων.  Πρέπει ὅλοι μας, ἰδιαιτέρως τή φετεινή χρονιά πού δυσκολεύουν ὅλο καί περισσότερο τά οἰκονομικά μας, νά χρησιμοποιήσουμε ὡς ἱλαστήριο φάρμακο γιά τούς ἑαυτούς μας καί γιά τή γενικότερη κατάσταση τῆς πατρίδος μας, μαζί μέ τήν προσευχή καί τή νηστεία.

 Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

.            Ἡ γλυκιά μας Παναγία μητέρα μπορεῖ καί δύναται θαυματουργικῶς καί ἀμέσως νά μᾶς φέρει τήν ἀνέλπιστη σωτηρία, μέ τρόπους πού δέν μποροῦμε, ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοί, νά ὑποψιασθοῦμε.  Θά μποροῦσε, ὅπως ὡς φωτοφόρος νεφέλη ἐμφανιζόταν στά βουνά τῆς Πίνδου καί ἁπτά, ἐνεργά καί ἄμεσα βοηθοῦσε τούς Ἕλληνες πολεμιστές, ἔτσι καί τώρα ἄμεσα νά ἀνατινάξει ὅλες τίς ἐνεργοποιημένες μηχανές τοῦ ἐχθροῦ, τῶν τοκογλύφων δανειστῶν, τοῦ Δ.Ν.Τ., τοῦ εὐρωγκρούπ κτλ.   Ὅμως ἡ παροῦσα κρίση ἔχει ἄμεση καί βαθύτατη σχέση μέ ὅλα τά πνευματικά θέματα τῆς ζωῆς μας.
.            Ἄν ἄμεσα μᾶς βοηθήσει ἡ Παναγία μας, ὅπως καί μπορεῖ νά βοηθήσει, ἐμεῖς ὡς κακομαθημένοι θά συνεχίσουμε νά ἀνακατεύουμε τά πνευματικά θέματα, τήν ἐν Χριστῷ δηλαδή πνευματική μας ζωή, μέ τήν ἁμαρτία καί δέν θά καταλαβαίναμε ποτέ, ὅτι οὐ δυνάμεθα δυσί κυρίοις δουλεύειν.  Γι᾽ αὐτό καί χρειάζεται ἐδῶ καί τώρα νά ξεχωρίσουμε τήν ἁμαρτία ἀπό τή ζωή μας οἰκειοθελῶς, γιά νά γίνει κατορθωτή, εἰ δυνατόν, ἀπό ὅλους μας, ἡ ἐλευθερία ἡ προσωπική ἀλλά καί ἡ ἐθνική καί κοινωνική.  Ἔτσι θά βάλουμε γερά θεμέλια στή ζωή μας προσωπικῶς ἀλλά καί θά ἀφήσουμε ἁγία παράδοση θεανθρωπίνου πολιτισμοῦ στήν πατρίδα μας.

Ἔγραψα ἀπό Σικάγο-Ἀριζόνα,
28-29 Ὀκτωβρίου 2012


ἐλάχιστος ἐν πρεβυτέροις,

ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος,
ἐφημέριος Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

ΠΗΓΗ:  «ΟΡΘΡΟΣ»

.        Ἐντὸς τῶν ἀνωτέρω πλαισίων ἡ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ» ἔχει ἀπὸ διμήνου ἀρχίσει τὴν κατὰ δύναμιν ἐπιμελημένη παρουσίαση καὶ ἀνάρτηση ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ στὴν ΚΥΡΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ γιὰ πνευματικὴ ἀξιοποίηση καὶ προσευχητικὴ χρήση.

βλ. σχετ.: 1. ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ»,

2. ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ,

3 ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ

καὶ ἕπεται συνέχεια!

Ἐπίσης βλ.

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΣ -1: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/09/22/παναγία-ἡ-φιλόστοργη-μητέρα-µας/

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΣ -2: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/09/25/παναγία-ἡ-φιλόστοργη-μητέρα-µας2/

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΣ -3: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/09/28/παναγία-ἡ-φιλόστοργη-μητέρα-µας3/

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΣ -4 : https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/10/01/παναγία-ἡ-φιλόστοργη-μητέρα-µας4/

– Γέροντα, πεῖτε µας κάτι γιὰ τὴν προστασία τῆς Παναγίας.

 

, , ,

Σχολιάστε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Η “ΧΡΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ” ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου

 ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

στὸ βιβλίο τοῦ Φώτη Σχοινᾶ
«Λειτουργική Γλῶσσα»
Ἐκδόσεις “ΤΗΝΟΣ”, Ἀθῆναι 2006

.              Ὁ ἀνὰ χεῖρας τόμος ἀποτελεῖ λίαν ἐπιμελημένο πόνημα τοῦ καθηγητοῦ φιλολόγου Dr. Φιλοσοφίας κ. Φώτη Σχοινᾶ περὶ γλώσσης. Ὁ συγγραφεὺς ἐκθέτει ἀναλυτικὰ καὶ τεκμηριωμένα τὴ δύναμη τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης. Δὲν εἶναι μία γλῶσσα ποὺ μπορεῖ εὔκολα νὰ χειραγωγηθεῖ ἀπὸ ποταπὲς κομματικὲς ἢ ἄλλες περιστασιακὲς σκοπιμότητες.
.              Ἡ ἐλληνικὴ γλῶσσα ἔχει μία μοναδικὴ δυναμικότητα. Ἐφ’ ὅσον εἶναι προϊὸν διαχρονικοῦ πολιτισμοῦ αἰώνων, μπορεῖ νὰ ἐκφράσει ὅλο τὸ εὖρος, πλάτος καὶ μῆκος τῶν αἰσθημάτων, τῶν βιωμάτων, τῶν ἐμπειριῶν, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ὑψηλῶν διανοημάτων τῶν ἰσορροπημένων προγόνων μας ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα. Δὲν εἶναι ὁ ἀμύθητος θησαυρὸς τῶν λημμάτων, δὲν εἶναι μόνο ἡ ἀφθονία τῶν καταλήξεων, δὲν εἶναι ἡ πληθώρα τῶν ἐγκλίσεων καὶ τῶν ρηματικῶν τύπων, δὲν εἶναι ἡ χρήση ἀναρίθμητων μορίων οὔτε ἡ ἀποδεδειγμένη πλαστικότητα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐνδογενὴς συνοχή της, ποὺ συγκροτεῖ ὅλο τὸν πλοῦτο της. Μέσῳ αὐτῆς ἐκφράστηκε ὁ οἰκουμενικὸς ἄνθρωπος, ὁ ὥριμος ἄνθρωπος, ὁ φιλοσοφημένος ἄνθρωπος, ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐσωτερικῆς εὐαισθησίας ἀλλὰ καὶ τῆς δημιουργικῆς αὐτοκυριαρχίας.
.              Ἅπαντα τὰ ἀνωτέρω προσόντα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης χριστοποιήθηκαν καὶ θεανθρωποποιήθηκαν ἀπὸ τότε ποὺ ἡ Θεία Χάρις ἀλληλοπεριχωρήθηχε καὶ δέθηκε μαζί της. Ἀπὸ τότε ποὺ ἡ Ἁγία Γραφή, ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐκφράστηκε μέσῳ τοῦ ἑλληνικοῦ λόγου, ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα ἔγινε πιὸ ἐκφραστική, πιὸ χαρούμενη, καθόλου ξύλινη, ὑπάκουη, εὐέλικτη καὶ προσαρμοστική, ἕτοιμη νὰ ἐκφράσει τὶς μεγάλες ἀλήθειες τῆς χριστιανικῆς πίστεως καὶ ζωῆς. Τὰ ὑψηλὰ δόγματα, τὸ τῆς Παναγίας Τριάδος, τὸ Χριστολογικό, τὸ τῆς Θεοτόκου —Μητρὸς καὶ Παρθένου—, τὰ τῶν Ἁγίων, ἀλλὰ καὶ ἅπασα ἡ Ἐκκλησιολογία τῆς Ἐκκλησίας βρῆκαν τὰ κτιστὰ λεκτικὰ σχήματα γιὰ νὰ μορφώσουν τὶς συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπὸ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ ἰσορροπία νὰ τοὺς ὁδηγήσουν στὴν αὐτοσυνειδησία τους ὡς εἰκόνων Θεοῦ πορευομένων πρὸς τὴν «κατὰ Χάριν» θέωση. Ὁ συγγραφέας, ὁ κ. Φώτης Σχοινᾶς, καταφέρνει νὰ παρουσιάσει τὸ μεγαλεῖο του ἀρχετυπικοῦ Ἑλληνικοῦ λόγου, ἀλλὰ στὴ συνέχεια νὰ καταδείξει τὴ μετάλλαξή του σὲ χριστοποιημένο γλωσσικὸ θησαυροφυλάκιο, ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ χρήσιμο καὶ ἕτοιμο νὰ κατανύξει τὶς ψυχὲς καὶ τῶν νεωτέρων καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ νὰ ἀναδείξει εἰλικρινῶς ἀσκούμενες καὶ θεούμενες προσωπικότητες.
.              Ὁ πολυταλαντοῦχος, γλωσσομαθής, τεραστίας μορφώσεως καὶ ἁγιωσύνης Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰουστίνος Πόποβιτς, καθηγητὴς τῆς Δογματικῆς του Πανεπιστημίου τοῦ Βελιγραδίου, παρώτρυνε τὰ πνευματικά του τέκνα, θεολόγους καὶ ἱερεῖς, νὰ ἔλθουν στὴν Ἑλλάδα, νὰ μάθουν εἰς βάθος τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ κατανοήσουν τὰ δόγματα καὶ τὶς ἀλήθειες τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας πληρέστερα. Ἀκράδαντα πίστευε ὁ ἅγιος Γέροντας ὅτι ἐλλειμματικοὶ θεολόγοι θὰ εἶναι οἱ Σέρβοι πτυχιοῦχοι τῆς Θεολογίας χωρὶς τὸν ὁπλισμό, χωρὶς τὸν καταρτισμό τους στὴν ἐλληνικὴ γλῶσσα.
.              Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα μὲ ὅλο τὸ πάμπλουτο ἐκφραστικὸ δυναμικό της κατάφερε νὰ μεταφέρει τὶς οὐράνιες λειτουργικὲς ἐμπειρίες μέσα στὴν κτιστή, ἐνδοκοσμικὴ πραγματικότητα. Καταξιώθηκε νὰ γίνει καὶ γλῶσσα τῆς θείας Λατρείας, μὲ τὴν ὁποία μιλᾶμε στὸν ἐν Τριάδι Θεὸ καὶ μέσα ἀπὸ τὴν ὁποία ἀποκτοῦμε νοῦν Χριστοῦ, χριστιανικὴ συνείδηση καὶ ὀρθόδοξο φρόνημα, ἀληθινὴ δηλαδὴ ὀρθοδοξία καὶ οὐσιωμένη ὀρθοπραξία.
.              Ὁ κ. Φώτης Σχοινᾶς καταφέρνει μὲ τὸ παρὸν πόνημά του νὰ ἀναιρέσει τὶς πρόχειρες καὶ ἀφελεῖς προτάσεις ὅλων τῶν κατὰ τόπους καὶ χρόνους «ἀνανεωτῶν» ποὺ ζητοῦν μεταφράσεις, μεταγλωττίσεις, μεταρρυθμίσεις. Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα δὲν εἶναι δούλη στὰ πόδια χειριστῶν μηχανημάτων. Εἶναι ἡ ἀρχόντισσα καὶ δέσποινα, σύμφωνα μὲ τὴν νοοτροπία τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ, ποὺ κρατάει τὴν αὐθεντικὴ ἀρχετυπική της ὀμορφιὰ σ’ ὅλες τὶς φάσεις τῆς ζωῆς. Εἶναι ἡ ἀρχόντισσα μάνα ποὺ παιδαγωγεῖ, κατευθύνει καὶ τροφοδοτεῖ πνευματικὰ καὶ πραγματικά, διακριτικὰ καὶ χορταστικὰ ὁλόκληρη τὴν πνευματικὴ ζωὴ τῶν Ἑλλήνων παιδιῶν της ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν μετεχόντων ἑκούσια στὴν ἄρτια Ἑλληνικὴ παιδεία.
.              Ἡ δομημένη θεανθρώπινα διανόηση τοῦ συγγραφέα κ. Φώτη Σχοινᾶ, ἡ ἄρτια κλασσικὴ φιλολογική του παιδεία συμπεπλεγμένη μὲ τὴν ἄριστη ἐμβάθυνση στὴ λειτουργικὴ γλῶσσα τῆς θείας Λατρείας τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας, μαζὶ μὲ τὸν καθαρὸ καὶ εὐκολονόητο λόγο τοῦ παρόντος τόμου, προκαλοῦν κάθε καλοπροαίρετο φίλο τοῦ βιβλίου σὲ γόνιμο διάλογο γιὰ τὸ τόσο σοβαρὸ θέμα τοῦ ὀνομαζομένου γλωσσικοῦ ζητήματος.
.              Ἂς ληφθεῖ ἐπὶ πλέον ὑπ’ ὄψιν ὅτι ὁ συγγραφέας δὲν εἶναι ἕνας ἁπλὸς διανοούμενος. Ἡ πολύχρονη θητεία του στὸ χῶρο τῆς δευτεροβάθμιας ἐκπαιδεύσεως καὶ ἡ ἄνετη ἐπικοινωνία του μὲ τοὺς νέους μαθητὲς τοῦ παρέχει τὴν πρακτικὴ παιδαγωγικὴ ἐμπειρία, ἡ ὁποία δὲν εἶναι καθόλου ἄσχετη μὲ τὰ περιεχόμενα τοῦ βιβλίου τούτου. Μὲ ἀλλὰ λόγια ὁ ἄριστος φιλόλογος βλέπει νὰ ἐπαληθεύεται ἡ θεωρητικὴ διδασκαλία του ἀπὸ τὴν ἀποδοχή του ἀπὸ τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριές του. Οἱ σημερινοὶ νέοι δὲν ἀπωθοῦν τὴν ἀληθινὴ ἑλληνικὴ γλωσσικὴ παιδεία. Ἀντίθετα ἡ ἔλλειψή της καθιστᾶ τοὺς μαθητὲς ἀδιάφορους καὶ ἐπιθετικούς, διότι στὸ βάθος τῆς ψυχῆς τους μὲ τὰ ἀρχέτυπα τῆς γνώσεως καὶ μὲ τὰ χαρίσματα τῶν ἱερῶν μυστηρίων τοῦ Βαπτίσματος καὶ τοῦ Χρίσματος ξεχωρίζουν τὸ χρυσάφι ἀπὸ τὸν χαλκό, τὸ διαμάντι ἀπὸ τὸ κρύσταλλο, τὸ ψωμὶ ἀπὸ τὸ ἄχυρο, τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὸ ψέμα.
.              Χαιρόμαστε ἀφάνταστα κάθε φορὰ ποὺ διαβάζουμε τὰ περιεχόμενα σ’ αὐτὸ τὸ βιβλίο ἄρθρα τοῦ κ. Φώτη Σχοινᾶ. Χαιρόμαστε ἀκόμα περισσότερο, ὅταν διαπιστώνουμε ἰδίᾳ ἐμπειρίᾳ ὅτι καὶ οἱ δικοί μας μαθητὲς ἀσμενέστατα ὑποδέχονται καὶ ἀποδέχονται τὶς ἀπόψεις, τοποθετήσεις καὶ γλωσσικὲς μελέτες τοῦ συγγραφέα, κάθε φορὰ ποὺ τὶς παραθέτουμε σ’ αὐτούς.
.              Ἐκθύμως συνιστοῦμε στὰ πνευματικά μας τέκνα, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε φίλο τῆς πνευματικῆς ζωῆς τὸ παρὸν πόνημα. Ἡ προσεκτικὴ μελέτη του μπορεῖ, ταπεινῶς φρονοῦμε, νὰ σταματήσει τὴ μανία τῶν «μέσων ἐπικοινωνίας» νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν δικτατορικὰ μία ξύλινη, ἄχαρη καὶ «ρυθμιστική», τάχα σύγχρονη, γλῶσσα. Μὲ τὴ συμβολὴ τοῦ κ. Φώτη Σχοινὰ ἐπαναποκτοῦμε καὶ ἐπανευρίσκουμε τὰ λανθάνοντα ἀρχετυπικὰ γνήσια γλωσσικά μας κριτήρια.
.              Δὲν ξέρω ἂν ὑπάρχει ἄλλη τόσο ἐμπεριστατωμένη μελέτη ποὺ νὰ δείχνει ὅτι ἐκτιμᾶ, ὅπως τῆς ἀξίζει, τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα.
.              Αἰσθάνομαι πηγαία τὴν ἀνάγκη νὰ εὐχαριστήσω τὸ συγγραφέα γιὰ τὸν κόπο καὶ τὸ μόχθο ποὺ κατέβαλε γιὰ τὸ καλὸ ὅλων μας…
…Καὶ νὰ τοῦ εὐχηθῶ «Δῴη σοι Κύριος κατὰ τὴν καρδίαν σου καὶ πᾶσαν τὴν βουλήν σου πληρώσαι».

ΠΗΓΗ: pemptousia.gr

, , , ,

1 Σχόλιο

«ΝΤΡΟΠΗ ΜΟΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΗΓΑ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ ΓΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ»

 Ντροπή μου πού δέν πῆγα στό Γκάζι γιά ὁμολογία Χριστοῦ …

Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος 

20.10.2012  

«Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων
ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ
ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς
»

(Ματθ. ι´ 32).

.              Ὁ παραπάνω στίχος ἀποτελεῖ ἕνα ἀναφορικοϋποθετικό λόγο κατά τό θεσπέσιο ἑλληνικό συντακτικό.  Τά λόγια τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἦταν πάντοτε καθαρά καί ξάστερα.  Κάθε ἁπλός, καλός καί ἀπροκατάληπτος ἀναγνώστης ἀπολαμβάνει τή Χάρη τοῦ θείου λόγου Του καί τίς θεανθρώπινες διαστάσεις Του.
.              Ὁ ὡς ἄνω στίχος εἶναι ἀδύνατον νά παρερμηνευθεῖ.  Καί ἀκριβῶς γιά νά μή παρερμηνευθεῖ, συμπλήρωσε ὁ Κύριος καί τήν ἀντίθετη στάση.  «…ὅστις δ’ ἄν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτόν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς».  Ὅποιος δέν ἔχει τήν ἁπλῆ στοιχειώδη διάθεση νά ὁμολογήσει ἀνοιχτά καί ἀρνεῖται τόν Χριστό ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, οὔτε ἐγώ θά τόν παρουσιάσω σάν δικό μου μπροστά στόν Πατέρα μου τόν Οὐράνιο.
.              Φοβεροί οἱ λόγοι καί ἀπαρερμήνευτοι.
.              Πιό συγκεκριμένα πρέπει νά τά μεταφέρουμε στή σύγχρονη πραγματικότητα.  Κάποιος, κάπου, κάποτε, ποιός ξέρει γιά ποιούς λόγους ἐμπνεύστηκε ἕνα σενάριο.  Ἔγινε θεατρικό ἔργο.  Παρουσιάζει τή θεανδρική προσωπικότητα τοῦ Χριστοῦ μας μετά τῶν ἀνδρῶν ἁγίων Ἀποστόλων ὡς ὁμοφυλοφίλους.
.              Μιά δαιμονοποιημένη φαντασία πού ἀρδεύεται ἀπό πράξεις καί ζωή διαποτισμένη ἀπό τό σοδομισμό, εἶναι ἑπόμενο νά ξερνάει τέτοια καλλιτεχνικά ἀριστουργήματα. Ἀσφαλῶς καί εἶναι ἐλεύθερος ὁ καθένας νά πουλάει τά προϊόντα του σέ μιά πολυπολιτισμικοποιούμενη «δημοκρατική» κοινωνία, ἐκεῖ πού φθάσαμε.
.              Ἡ μακραίωνη ὅμως παράδοσή μας καί ἡ ἀρχαιοελληνική καί ἡ χριστιανική, δέν ἐνεφορεῖτο ἀπό σοδομικές πρακτικές καί ἐλεύθερη διακίνηση ἀθέσμων σοδομικῶν προϊόντων.  Ὁ πάντα μεγάλος γιά μᾶς πρόγονός μας φιλόσοφος Σωκράτης ἔλεγε ὅτι, ὅταν πᾶς στήν ἀγορά νά ψωνίσεις, παίρνεις τό καλάθι σου καί διαλέγεις τά καλύτερα ἀπό τά προϊόντα πού βλέπεις ἐκτεθειμένα στούς πάγκους.  Ποτέ δέν θά διαλέξεις τά σάπια.
.              Ἀλλά κι ἄν κάνεις λάθος, δέν προσέξεις, ὅταν φθάσεις στό σπίτι σου καί διαπιστώσεις ὅτι μετέφερες καί κάτι ἄχρηστο, ἀμέσως τό ἀπορρίπτεις στόν κάλαθο τῶν ἀπορριμμάτων.  Γι᾽ αὐτό, ἔλεγε ὁ σοφός Σωκράτης, μέσα στήν εὐνομούμενη πολιτεία μας, χάριν τῆς ὁποίας προτίμησε νά θανατωθεῖ καί ὄχι νά δραπετεύσει, ὅπως τοῦ πρότειναν οἱ μαθητές του, πρέπει νά προσέχουμε τί ἀκοῦνε καί ποιά ἀγωγή παίρνουν οἱ νέοι μας.  Ἀκόμα καί ἡ ξενόφερτη μουσική, ἡ ἀσύμβατη μέ τόν πολιτισμό μας καί τό δημοκρατικό φρόνημά μας, μπορεῖ νά ἀλλοτριώσει τίς συνειδήσεις, τίς πράξεις καί τή  δημιουργικότητα τῶν νέων μας καί σταδιακά ὁλόκληρης τῆς πολιτείας μας.
.              Ὅσοι λοιπόν ἀπό μᾶς τούς ὀρθοδόξους πιστούς χριστιανούς δέν βρεθήκαμε ἐκεῖ, ἔξω ἀπό τό θέατρο τῆς Νέας Ἐποχῆς, στό Γκάζι, ἀσφαλῶς εἴμαστε ἔνοχοι μέ βάση τά λόγια τοῦ ἰδίου τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ πού προαναφέραμε.
.              Αἰσθάνομαι ντροπή, πού δέν πρόλαβα ἔγκαιρα νά βρίσκομαι ὡς ὀρθόδοξος κληρικός ἔξω ἀπό τό θέατρο, στό Γκάζι, καί νά κλαίω μετά τῶν πιστῶν χριστιανῶν, γιατί μέ τό χειρότερο τρόπο κάποιοι ἐπώνυμοι ἤ μή, ἀποφασίζουν «δυναμικά» νά ξανασταυρώσουν τό τίμιο πρόσωπο καί νά βεβηλώσουν τό Ὄνομα καί τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ.  Ζητῶ εἰλικρινά ἄπειρα συγγνώμη γι’ αὐτή τήν σοβαρή ἔλλειψη ταπεινῆς, εὐτελοῦς ἀλλά ἀπαραίτητης φυσικῆς παρουσίας μου, γιά ὁμολογία Ἰησοῦ Χριστοῦ.  Γι᾽ αὐτό ἄλλωστε δημόσια καταθέτω αὐτήν τήν ὁμολογία, ἐπιφυλασσόμενος τό συντομότερο νά ἐξομολογηθῶ αὐτή τήν παράλειψη ὡς ἁμαρτία, στόν ἅγιο πνευματικό μου πατέρα.
.              Ἔχασα τήν εὐκαιρία νά βρεθῶ στό δρόμο, ὅπως στό δρόμο (τοῦ μαρτυρίου) βρέθηκε ὁ Κύριός μας καί στό ὕπαιθρο ἔπαθε, μαρτύρησε καί σταυρώθηκε.  Ἔχασα τήν εὐκαιρία ἴσως νά κλεισθῶ γιά μερικές ὧρες στήν κλούβα τῶν ΜΑΤ,  ὅπως πληροφορήθηκα ὅτι κλείσθηκαν κάποιοι ἱερωμένοι ἤ κάποια ἀπό τά πνευματικά μας παιδιά. Τό μόνο δύσκολο, μοῦ ἀνέφερε ἕνα πνευματικό μου τέκνο, ἦταν πού ἐνῷ χρειαζόταν τουαλέτα, δέν ἐπέτρεπαν τήν ἔξοδο ἀπό τήν κλούβα, ἄν δέν δινόταν ἄνωθεν σχετική ἐντολή.
.              Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ ὅτι ἀνάμεσα στούς ἄνδρες τῶν ΜΑΤ διαπιστώθηκε ὅτι ὑπῆρχαν ἄνθρωποι, ἄνθρωποι διαμάντια, πού μέ πολλή διάκριση χειρίστηκαν τούς «διαδηλωτές».  Ἀπό ἐδῶ καί πέρα τά περιστατικά παρόμοιου τύπου «θεάτρου Χυτήριο» θά πληθύνονται καί θά πρέπει χιλιάδες χιλιάδων πιστῶν νά μή φοβόμαστε, νά μή ντρεπόμαστε, νά μή δειλιάζουμε, ἀλλά μέ ἀξιοπρεπῆ, σεμνή, διακριτική φυσική παρουσία νά δίνουμε ἠχηρότατη ὁμολογία στούς συγχρόνους σταυρωτές τοῦ Θεανθρώπου, ἀλλά καί μαζί στούς συγχρόνους βασανιστές τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ δεινῶς δοκιμαζομένου ἑλληνικοῦ λαοῦ.
.              Θά πρέπει ὡς πιστοί χριστιανοί νά φθάσουμε μέ τό χριστιανικό ὕφος καί ἦθος νά ἑνωνόμαστε, εἰ δυνατόν, μέ τίς δυνάμεις καταστολῆς τῶν ΜΑΤ καί νά δίνουμε στήν ἐξουσία, ντόπια καί ξένη, ἀληθινή κοινή ὁμολογία Χριστοῦ.  Ἄς θυμηθοῦμε μόνο ὅτι χιλιάδες μουσουλμάνοι σέ ξένη γι’ αὐτούς χώρα, τή δική μας, μέ μουσουλμανικό τρόπο διαδήλωσαν γιά προσβολή πού ἔγινε ἐναντίον τοῦ θρησκευτικοῦ τους ἀρχηγοῦ σέ ξένη χώρα.

.              Συγχαρητήρια ἀνήκουν στούς ἱερωμένους καί στούς λαϊκούς, ἄνδρες καί γυναῖκες, πού κατέβηκαν καί ὁμολόγησαν τήν πίστη τους στό Χριστό καί τή δυνατή ἀπαρέσκειά τους στήν ὠμή, ἀντισυνταγματική, ἀντιδημοκρατική πρόκληση στόν ἑλληνικό λαό, ἡ συντριπτική πλειονότητα τοῦ ὁποίου ἀγαπᾶ καί λατρεύει τόν Ἕνα τῆς Τριάδος, Κύριό μας θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό.

 ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις
ἀρχιμ.  Σαράντης Σαράντος
ἐφημέριος Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

 ΠΗΓΗ: «ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ»

Σχολιάστε

ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ-ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ (Ἀρχιμ. Σαρ. Σαράντου)

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 47 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ. 210-8025211

Ἀμαρούσιον 23-6-2012

νημέρωση, γρήγορση, προσευχή!

.            Μέ ὑπουργική ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη, ἐν μέσῳ ὑπηρεσιακῆς Κυβέρνησης Πικραμένου, στό πλαίσιο υἱοθέτησης καί ἐφαρμογῆς τοῦ κανονισμοῦ (ΕΚ) 2252/2004 τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἐπιβάλλεται «δημοκρατικῷ τῷ τρόπῳ» ἡ ἀντικατάσταση τῆς ἀστυνομικῆς μας ταυτότητας μέ νέου τύπου ταυτότητα. (βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/06/14/ἔκτακτη-εἴδηση-ἔρχεται-ἡ-κάρτα-ἀνακ/)
.            Στό δελτίο τύπου τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη τῆς 14ης Ἰουνίου δέν ἀναφέρεται ὁ ὅρος «Κάρτα τοῦ Πολίτη» ἀλλά «διαδικασίες ἔκδοσης νέου τύπου δελτίου ἀστυνομικῆς ταυτότητας τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν σέ ἐσωτερικό καί ἐξωτερικό». Καί λίγο πιό κάτω τό δελτίο τύπου ἀναφέρει ὅτι «θά ἔχει τή μορφή πιστωτικῆς κάρτας μέ χαρακτηριστικά ἀσφαλείας καί ἐπίσης θά ἀναγνωρίζεται καί ὡς ταξιδιωτικό ἔγγραφο σέ ἐσωτερικό καί ἐξωτερικό».
.            Ὅλοι ὅσοι διάβασαν τό δελτίο τύπου μέ ἀνησυχία ὑποψιάζονται ὅτι πρόκειται γιά ὁλοκλήρωση διασύνδεσης τῶν κρατικῶν ἠλεκτρονικῶν βάσεων δεδομένων (TAXIS, ἠλ. συνταγογράφηση, δημοτολόγιο …) καί σχέση τους μέ τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη. Ἤδη στό διαδίκτυο ἔχουν δηλώσει περίπου ἑκατό χιλιάδες πολῖτες, ὅτι δέν εἶναι διατεθειμένοι νά παραλάβουν τήν Κάρτα τοῦ πολίτη (ΚτΠ).

.            Ἡ ΠΡΑΟΣ (Πρωτοβουλία Ἀντιρρησιῶν Ὀρθόδοξης Συνείδησης), ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, καί πολλοί ἄλλοι φορεῖς, μέ διάφορα δημοσιεύματα, ἀναρτήσεις σέ ἱστοσελίδες καί συζητήσεις σέ τηλεοπτικά κανάλια ἔχουν ἐκφράσει τούς σοβαρούς λόγους, γιά τούς ὁποίους ἀρνοῦνται νά ἀντικαταστήσουν τήν ἁπλῆ ἀστυνομική ταυτότητα μέ τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη.
.            Οἱ ἀντιδράσεις γύρω ἀπό τήν ΚτΠ ἄρχισαν πρό διετίας περίπου. Τό ὅλο θέμα περί ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων ἔχει ἀπασχολήσει εὐρύ κοινό Ἑλλήνων πολιτῶν περισσότερο ἀπό μιά εἰκοσαετία. Οἱ διάφορες κυβερνήσεις πίεζαν κατά καιρούς δυναστικά νά ἐκδοθοῦν οἱ νέες ταυτότητες, γιά τό καλό καί τή διευκόλυνση τῶν πολιτῶν κατά τίς συναλλαγές τους μέ τούς διαφόρους φορεῖς τοῦ δημοσίου καί τίς τράπεζες. Δέν κατάφεραν ὅμως οἱ δημοκρατικές κυβερνήσεις νά πείσουν τό λαό καί γιαυτό μέχρι τώρα ἀνέβαλαν τή θεσμοθέτηση αὐτοῦ τοῦ ἐγχειρήματος.

.            Συγκρίνοντας τά κατά τό παρελθόν δημοσιεύματα περί τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, μέ τά περιεχόμενα στό ὡς ἄνω «Δελτίο Τύπου», καθώς καί τήν παραπομπή τοῦ «Δελτίου Τύπου» στόν κανονισμό (ΕΚ) ἀριθ. 2252/2004 τοῦ Συμβουλίου τῆς 13ης Δεκεμβρίου 2004 ὑποψιαζόμαστε, ὅτι ὅλα τά παραπάνω λιγοστά χαρακτηριστικά μᾶς παραπέμπουν στήν ΚτΠ. Γνωρίζοντας ἐπίσης , ὅτι ἡ ΚτΠ θά ἀποτελεῖ τό ψηφιακό ἐργαλεῖο πού θά διασυνδέει ὅλες τίς ἀνεξάρτητες ὡς τώρα βάσεις δεδομένων τῶν κρατικῶν. ὑπηρεσιῶν (ὑγείας, ἀσφάλισης, οἰκονομικῶν, δημοτολογίου. κλπ) γιά ὅλη τή ζωή τοῦ κάθε πολίτη, ὀνομάσαμε τήν ΚτΠ ὡς τή πιό τέλεια φυλακή, ἠλεκτρονική φυλακή. Ἑπομένως δέν ἀποτελεῖ ἁπλῆ ἀντικατάσταση τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας.
.            Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη ἐφοδιασμένη μέ τό νέας τεχνολογίας τσιπάκι R.F.I.D. θά ἑνώνει ὅλα τά ἀρχεῖα πού ἀφοροῦν κάθε πολίτη μέσῳ τοῦ Α.Μ.Κ.Α. – ὅπως φαίνεται ἀπο τήν ἐπιμονή τῶν ἀρχῶν γιά παραλαβή τοῦ Α.Μ.Κ.Α. ἀπό ὅλους τούς πολῖτες – ἤ μέ τή χρήση ἄλλου ἑνιαίου ἀριθμοῦ κατά τίς διαθέσεις τῶν κρατούντων καί θά παρέχει ἀνά πᾶσα στιγμή σέ ἄδηλα ντόπια ἤ ξένα κέντρα ἐξουσίας ὅλες τίς πληροφορίες τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς καί ὅλων τῶν χρηματοοικονομικῶν συναλλαγῶν μας. Ἤδη κατά τό ἄμεσο παρελθόν τά συναρμόδια ὑπουργεῖα Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης καί Προστασίας τοῦ Πολίτη μᾶς ἔχουν πληροφορήσει, ὅτι ἔχουν προχωρήσει ἱκανοποιητικά οἱ ἐργασίες γιά ὁλοκλήρωση τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Ἑπομένως ἔχουν δημιουργηθεῖ, σύμφωνα μέ τά λεγόμενά τους, ὅλες οἱ προϋποθέσεις γιά τήν ἔκδοση τῆς ΚτΠ.
.            Βέβαια, λόγῳ τῆς ὀνομασθείσης καί ἐπιβληθείσης οἰκονομικῆς κρίσεως, ἔχουν καταπατηθεῖ τόσοι σοβαροί νόμοι κοινωνικῆς καί οἰκονομικῆς προστασίας τοῦ πολίτη, πού ἡ ἐπιβολή τῆς ΚτΠ θά εἶναι ἡ χαριστική βολή τῆς Νέας Ἐποχῆς πρός ἐξοντωτικό εὐτελισμό τοῦ Ἕλληνα πολίτη. Ἄς ὑπενθυμίσουμε, ὅτι δέν εἶναι ἐλάχιστοι οἱ χάκερς, πού κατάφεραν νά ἐξαιρέσουν χρήματα ἀπό τραπεζικους λογαριασμούς ἁπλῶν πολιτῶν καθώς ἐπίσης καί νά ὑπεξαιρέσουν πολύτιμα ἤ κρίσιμα ἔγγραφα ἀπό μυστικές κρατικές ὑπηρεσίες.
.            Διερωτώμαστε, γιατί ὁ Ὑπουργός τῆς Ὑπηρεσιακῆς Κυβέρνησης ἐξέδωσε τό ὡς ἄνω δελτίο τύπου; Δέν μποροῦσε νά ἀναμείνει τήν ὁρκωμοσία τῆς ὁριστικῆς κυβέρνησης; Γιατί ἔσπευσε νά ἀνακοινώσει τήν ἀντικατάσταση τοῦ δελτίου ἀστυνομικῆς ταυτότητος;
.            Καλόπιστα καί καλοπροαίρετα ζητᾶμε ἀπό τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη νά ἀνακοινώσει τά τεχνικά χαρακτηριστικά τῶν ταυτοτήτων νέου τύπου. Ὁ ἑλληνικός ὀρθόδοξος λαός μας ἔχει ἀποδείξει στήν πράξη καί στή θεωρία, ὅτι δέν εἶναι διατεθειμένος νά ἐφοδιασθεῖ, μέ τέτοιο ἐπίσημο ἔγγραφο, ὅπως εἶναι ἡ Ἀστυνομική Ταυτότητα, πάνω ἤ μέσα στό ὁποῖο θά ὑπάρχουν σύμβολα ἀντίχριστα, δαιμονικά ἤ δυνατότητες πού περιορίζουν ἤ ἀκυρώνουν τή θεόσδοτη ἐλευθερία του. Ἄλλωστε οἱ προθέσεις τῶν διοικητικῶν ὀργάνων τῆς Νέας Ἐποχῆς, πού καταδυναστεύουν διά τῆς «κρίσεως» ὁλόκληρο τόν ἑλληνικό λαό, τόν ἔχουν καταστήσει πιό προσεκτικό πάνω στά εἰσαγόμενα ὑποπροϊόντα τῆς νέας τάξης, πού σερβίρει ἡ κυβέρνηση. Εἶναι τόσο ἐξευτελισμένος ὁ λαός μας ἀπό τήν ἀπαξιωτική συμπεριφορά βουλευτῶν, ὑπουργῶν καί πρωθυπουργῶν, ἀλλά παρά ταῦτα δίνει μεγάλη σημασία στήν ὅποια ἀλλαγή ταυτότητας, μήν ἀποδεχόμενος εὔκολα τήν ὁποιαδήποτε γιά τό καλό του τροποποίηση, μετά ἀπό τόσα πού τοῦ ἔχουν κάνει, καί μάλιστα ἄν ὑποψιασθεῖ ὅτι ἡ ταυτότητα αὐτή, πού τοῦ ἐπιβάλλει ἡ δυναστεία τῶν κυβερνητῶν, προσβάλλει τήν ὀρθόδοξη εἰς Χριστόν πίστη του.
.            Ἐπίσης ἄν ἐφαρμοσθοῦν σταδιακά οἱ ἐπιταγές τῶν μνημονίων, θά εἶναι τόσο πενιχρές οἱ ἀμοιβές τῶν Ἑλλήνων ἐργαζομένων καί συνταξιούχων, πού δέ θά ὑπάρχει κανένα κίνητρο γιά νά σπεύσει ὁ πολίτης νά πάρει ταυτότητα πού θά τόν ἐγκλωβίζει πιό βαθειά στή δυστυχία, στήν ἀνέχεια καί τήν ἀσφυκτική παρακολούθηση ὅλων τῶν δραστηριοτήτων του καί ὁλόκληρης τῆς ζωῆς του.
.            Στήν ἱστοσελίδα naftemporiki.gr παρουσιάστηκε ἡ πρόσθια καί ἡ ὀπίσθια ὄψη τοῦ νέου τύπου ἀστυνομικῆς ταυτότητας πού παραπέμπει στίς ταυτότητες τῶν ἀνδρῶν καί γυναικῶν τῶν σωμάτων ἀσφαλείας. Ἀδυνατοῦμε νά ἐννοήσουμε τί θέλει νά ὑποδηλώσει ἡ ὑποτιθέμενη ὁμοιότητα τοῦ σχεδιαζομένου νέου δελτίου ταυτότητος μέ τίς ταυτότητες τῶν ἀστυνομικῶν. Ἀφοῦ ἔκανε τόν κόπο τό ὑπουργεῖο νά μᾶς πληροφορήσει γιά τό μεῖζον αὐτό θέμα ἐν μέσῃ κρίσει, ἐν ὄψει ἐκλογῶν καί ὑπηρεσιακῆς οὔσης κυβερνήσεως, γιατί δέν μᾶς ἔδινε τουλάχιστον μέ τρόπο συγκεκριμένο τά τεχνικά χαρακτηριστικά τῆς ἐπαγγελομένης νέας ταυτότητος;
.            Εὐτυχῶς, πρίν ἀπό τίς δύσκολες παροῦσες ἡμέρες τῆς κρίσεως ὁ θεοφώτιστος γέροντας π. Παΐσιος μᾶς εἶχε προειδοποιήσει συγκεκριμένα γιά τίς ἀντίχριστες πολιτικές πού θά στραφοῦν ἐνάντια στήν ἐλευθερία καί στά οἰκονομικά τοῦ πολίτη πρός ὑποδούλωσή του στόν ἀντίχριστο τρόπο ζωῆς καί στό ἀντίχριστο χάραγμα. Μεταφέρουμε ἐπακριβῶς τίς θεοφώτιστες ἀπόψεις τοῦ γέροντα, πού μέ τό δικό του γραφικό χαρακτήρα μᾶς πληροφορεῖ: «Πίσω ἀπό τό κοσμικό πνεῦμα τῆς σημερινῆς «ἐλευθερίας», τῆς ἔλλειψης σεβασμοῦ στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, στούς μεγαλυτέρους, γονεῖς καί διδασκάλους, πού ἔχουν φόβο Θεοῦ, κρύβεται ἡ πνευματική σκλαβιά, τό ἄγχος καί ἡ ἀναρχία πού ὁδηγοῦν τόν κόσμο στό ἀδιέξοδο, στήν ψυχική καί σωματική καταστροφή.
.            Πίσω λοιπόν ἀπό τό τέλειο σύστημα «κάρτας ἐξυπηρετήσεως» ἀσφαλείας κομπιοῦτερ, κρύβεται ἡ παγκόσμια δικτατορία, ἡ σκλαβιά τοῦ ἀντιχρίστου: «ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπί τῆς χειρός αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἤ ἐπί τῶν μετώπων αὐτῶν, καί ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἤ πωλῆσαι εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα, τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τόν ἀριθμόν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τόν ἀριθμόν τοῦ θηρίου· ἀριθμός γάρ ἀνθρώπου ἐστί καί ὁ ἀριθμός αὐτοῦ χξϛ´»=666. (Ἀποκ. Ἰωάννου κεφ. ιγ΄ 16-18).
.            Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Καισαρείας γράφει τά ἑξῆς: «περί τοῦ μιαροῦ ὀνόματος τοῦ ἀντιχρίστου καί τήν μέν ἀκρίβειαν τῆς ψήφου, ὡς καί τά λοιπά τά περί αὐτοῦ γεγραμμένα, ὁ χρόνος ἀποκαλύψει καί ἡ πεῖρα τοῖς νήφουσιν·… ἀλλ’ οὐκ εὐδόκησεν ἡ θεία Χάρις ἐν θείᾳ βίβλῳ τό τοῦ λυμεῶνος ὄνομα γραφῆναι· ὡς ἐν γυμνασίας δέ λόγῳ πολλά ἐστιν εὑρεῖν…». (ἁγίου Ἀνδρέα Καισαρείας, ἐξήγησις εἰς τήν Ἰωάννου Ἀποκ. Σελ. 341-342 κεφ. ΛΗ΄).
.            Τό παράξενο ὅμως, καί πολλοί πνευματικοί ἄνθρωποι ἐκτός πού δίνουν δικές τους ἑρμηνεῖες, φοβοῦνται καί αὐτοί τόν κοσμικό φόβο τοῦ φακελλώματος, ἐνῷ ἔπρεπε νά ἀνησυχοῦν πνευματικά, καί νά βοηθήσουν τούς Χριστιανούς μέ τήν καλή ἀνησυχία, καί νά τούς τονώσουν τήν πίστη, νά νοιώθουν θεϊκή παρηγοριά.
.            Ἀπορῶ! Δέν τούς προβληματίζουν ὅλα αὐτά τά γεγονότα; Γιατί δέν βάζουν ἔστω ἕνα ἐρωτηματικό γιά τίς ἑρμηνεῖες τοῦ μυαλοῦ τους; Κι ἄν ἐπιβοηθοῦν τόν ἀντίχριστο γιά τό σφράγισμα, πῶς παρασύρουν καί ἄλλες ψυχές στήν ἀπώλεια; Αὐτό ἐννοεῖ· «… τό ἀποπλανᾶν εἰ δυνατόν καί τούς ἐκλεκτούς» (Μάρκ. ιγ΄). Θά πλανεθοῦν, αὐτοί πού τά ἑρμηνεύουν μέ τό μυαλό». (Ἐννοεῖ τήν ἀφώτιστη ὀρθή λογική).
.            Οἱ παραπάνω ἅγιες προβλέψεις τοῦ ἁγίου γέροντος Παϊσίου ἀσφαλῶς καί δέν μᾶς πανικοβάλλουν. Ἀντιθέτως μᾶς ἐνισχύουν καί μᾶς παρηγοροῦν στήν περίοδο τῆς παρούσης κρίσεως, πού εἶναι συμβατή μέ τίς προφητεῖες του. Ταπεινῶς ἀναμένουμε καί ὅσα ἄλλα ἔχει προβλέψει, ἐν καιρῷ τῷ δέοντι, νά πραγματοποιηθοῦν πρός δόξαν Θεοῦ καί σωτηρία τῶν πιστευόντων στίς Ἀλήθειες τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως πού εἶχε ὡς βάση του καί θεμέλιό του ὁ ἅγιος γέροντας.

Διά τήν Ἑστίαν Πατερικῶν Μελετῶν
ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις
π. Σαράντης Σαράντος
ἐφημέριος Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

ΠΗΓΗ: orthodox-watch.blogspot.gr

, , , , ,

Σχολιάστε

ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ (Ἀρχιμ. Σαρ. Σαράντου) «Νά γίνει ἵλεως ὁ Κύριος γιά μᾶς πού ἀφήνουμε ἐρείπια στούς μεταγενεστέρους μας»

Πρό … τν κλογν. 
Το ρχιμ. Σαράντη Σαράντου

.          Ὁ γιος Κοσμς Ατωλός εχε προείπει, τι θά ρθει καιρός πού ο σώφρονες θά θεωρονται ς φρονες καί ο φρονες ς σώφρονες, ο μή ντιμοι ς ντιμοι καί ο ντιμοι ς νέντιμοι, ο ργατικοί καί δοτικοί ς νόητοι καί ο φυγόπονοι ς ο πιό προσαρμοσμένοι στό κλμα καί στό πνεμα τς ποχς τς ρθυμίας.
.          Στίς ἡμέρες μας φαίνεται νά ἐπιβεβαιώνεται ὁ ἅγιος ἐθνομάρ­τυρας Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.  Ἴσως οἱ καταστάσεις, τά γεγονότα καί οἱ θεσπιζόμενοι ὁσημέραι νόμοι νά ξεπερνοῦν τόν Ἅγιο.
.          Ἐμες, βουλιαγμένοι πάνω στούς καναπέδες πορροφομε μέ βουλιμία τήν νεξέλεγκτη τηλεθέαση. Ναρκωνόμαστε λο καί βαθύτερα στή νοοτροπία της καί τά κελεύσματά της.  Δέν ντιδρομε σέ καμιά προσβολή τς γίας Παραδόσεώς μας, λλά θυσιάζουμε τά πάντα στά νεοειδωλολατρικά σόου τν ποικίλων τηλεπαρουσιάσεων. 
.          Τό κελλί μας, ἤ ὅπως καινοδιαθηκικά ὀνομάζεται «ταμεον», ἤ πολύ πιό ἁπλᾶ, τό ὑπνοδωμάτιό μας, μετατρέπεται σέ χῶρο μολυσμένο ἀπό τίς αἰσχρές εἰκόνες, τά πονηρά σενάρια, τούς κακούς λογισμούς, τά αἰσθήματα πού ἐπιμελημένα καί δαιμονικά στήνει ἡ Νέα Ἐποχή.  Τό κελλίον πλέον δέν ὑψοῖ, σύμφωνα μέ τήν ἁγιοπνευ­ματι­κή ἐμπειρία τῶν πατέρων, ἀλλά γκρεμίζει, κατεδαφίζει, δέν κτίζει.  Ἀλλοτριώνει, δέν μορφώνει.  Ἀποσυνθέτει καί καθόλου δέν  συγκροτεῖ τήν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου.
.          Ἀποσυντονισμός, διαφορία, ποχαύνωση, νία, μηχανία, δράνεια γιά δημιουργία, γιά προγραμματισμό, ρευνα καί ργάνω­ση ζως, κυριεύει τή νεολαία, φο κούσια κούσια πέφτουν θύματα τς μεθοδευμένης περπροσφορς τηλοψίας καί πολύωρης συμμετοχς στίς φθονες πηρεσίες το Internet.
.          Προσκολλημένοι μικροί καί μεγάλοι, δίως ατήν τήν περίοδο τς «κρίσεως» βομβαρδιζόμαστε πί πλέον πό τίς πειλές τν – νεοεποχιτν ς πί τό πλεστον – δημοσιογράφων καί ναμένουμε ναγώνια νά μορφώσουμε, κόμα καί τώρα, γνώμη γιά τά πρόσωπα πού μπορον νά μς κπροσωπήσουν ς κυβέρνηση τς χώρας.
.          Ξεχνμε τι ο διακόσιοι τν δύο κομμάτων δη χουν παραχωρήσει μέ τίς δύο δανειακές συμβάσεις λόκληρη τήν πατρίδα μας; 
.          Κλείσαμε τά ατιά μας γιά νά μήν κούσουν, τι ο δύο γνωστοί ρχηγοί τν δύο γνωστν κομμάτων, στειλαν προσωπική πιστο­λή καστος στούς δανειστές καί τούς βεβαιώνουν, τι θά εναι επειθέστατοι στίς ποχρεώσεις τους πέναντί τους.
.          Ἐκτός μως τν δύο δανειακν συμβάσεων προσποιούμαστε πώς δέν καταλαβαίνουμε τίς ποχρεώσεις πού πιβάλλουν τά δύο μνημόνια;
.          Γιατί δέν ἐννοοῦμε νά πιστέψουμε, ὅτι ἐκτός τῶν γνωστῶν τάχα ἀγνώστων τοκογλύφων δανειστῶν ἔχουμε ὑποχρέωση ὡς κράτος, ὡς διοίκηση, ὡς κυβέρνηση νά εἴμαστε εὐπειθέστατοι στούς τεχνοκράτες τοῦ Δ.Ν.Τ. καί πρέπει νά ἐφαρμόζουμε τίς σκληρές ἀποφά­σεις τῶν διαφόρων Εὐρωπαϊκῶν ἐπιτροπῶν – πάντοτε γιά τό καλό τῆς χώρας μας – στω καί ν συντάξεις καί μισθοί μειωθον στά 150 € μηνιαίως, δηλαδή στά ρια τς λιμοκτονίας.
.          Δέν χουμε ντιληφθε τήν λαζονική συμπεριφορά τν μέχρι τώρα γετν «μας», πού βρίζουν, παξιώνουν καί λοιδωρον ναλλάξ λες τίς τάξεις πιστημόνων, παγγελματιν καί ργαζομένων;
.          Δέν θυμόμαστε, τι 3000 συμπολτες μας φτασαν στό πονενοημένο διάβημα; Σέ ὁποιαδήποτε ἄλλη πολεμική σύρραξη ἤ θερμό ἐπεισόδιο, ὅπως ἐπανειλημμένα ἀπό τούς δημοσιογράφους ἀναφέρεται, θά εἴχαμε τόσα θύματα;
.          Σέ λλες παλαιότερες μεταγενέστερες ποχές εχαμε κατομμύρια νέργων;
.          Εχαμε τόση καταπάτηση νόμων καί συνταγματικν  διατάξεων;
.          Ο λοιποί τν ξιοτίμων κ.κ. βουλευτν, πού δέν πέγραψαν τίς δανειακές συμβάσεις, δέν θά πρεπε νά σπεύσουν παντες, νά ποβάλουν τίς παραιτήσεις τους; Ἔτσι δέν θά ἐξαναγκαζόταν ὁλόκληρο τό σῶμα τῶν βουλευτῶν νά ἀποφύγουν τήν ὁλοκληρωτική παράδοση τῆς πατρίδος μας στούς «δανειστές» μέ ὅρους, φεῦ, μετακλήτους;
.          Ὅμως μέσ τς τηλεοράσεως καί το διαδικτύου χουν γίνει γνωστοί ο λάχιστοι ντιμνημονιακοί βουλευτές, πού χουν δώσει σκληρές καί τεκμηριωμένες γορεύσεις στή βουλή καί κτός ατς, γιά νά γίνει γνωστό τό παχθές γκλημα κατά το λληνικο λαο.
.         ταν μάλιστα πό τούς λάχιστους τν ντιμνημονιακν γνωρίζουμε λαχίστους τν λαχίστων, τι κάνουν τό σημεον το τιμίου Σταυρο ν πιγνώσει, ταν δέν γονται καί δέν φέρονται λόγ κάποιων ξαρτήσεων πό ποκρυφιστικές ργανώσεις, ταν πικα­λονται τή βοήθεια τς Κυρίας Θεοτόκου καί τν γοργοεπηκόων γίων μας, ταν μετέχουν τν χράντων Μυστηρίων τς κκλησίας μας, γιατί νά μήν ποστηριχθον γιά τό καλό λων μας καί τς μοναδικς σέ ξία πατρίδος μας;
.          «ντίστητε τ διαβόλ» λέγει Κύριός μας στήν Καινή Διαθήκη, «καί φεύξεται φ’ μν!» Ατό σημαίνει, τι χρειάζεται νεργοποίηση τς δικς μας ν διακρίσει Χριστο βουλήσεως, γιά νά ρθει βοηθός διος Χριστός.  Οὐδέποτε ἐπεχείρησε, ὑπενόησε ἤ μεθόδευσε κάποια δέσμευση ἤ παραγκωνισμό τῆς βουλήσεώς μας.  Ζητάει πάντοτε τήν ἐλεύθερη συγκατάθεσή μας γιά μικρά, μεγάλα, ὑλικά ἤ πνευματικά ζητήματα καί κατόπιν, τρανώνοντας τό θεόσδοτο δῶρο τῆς ἐλευθερίας, παρεμβαίνει καί δημιουργεῖ νέες καταστάσεις, ἀνέλπιστα θαύματα.
.          Σέ καιρούς πολύ δύσκολους σάν τούς δικούς μας Θεόδωρος Κολοκοτρώνης χει πε κενο τό λησμόνητο:  « Θεός βαλε τήν πογραφή του γιά τήν λευθερία τς λλάδος καί δέν τήν παίρνει πίσω»
.          Μέ αὐτή τήν ἀνδρεία θεανθρώπινη τοποθέτηση παρακινήθηκαν οἱ σκλάβοι πρόγονοί μας, ἀγωνίστηκαν καί, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος, τίναξαν τό ζυγό τῆς δουλείας ἀπο πάνω τους.
.          Τώρα, ν μες δέν ντιδράσουμε πνευματικά μέ τίς θερμές προσευχές μας καί μέ τή σωστή ψφο μας, τί θά πομε αριο στά παιδιά μας, στά γγόνια μας, στά δισέγγονά μας, ταν θά ντιληφθον τι μαχητί τά παραδώσαμε μαζί μέ λες τίς περχόμενες γενιές στά σκλαβοπάζαρα τν «γορν» τς Νέας ποχς;
.          Θά ἔχουμε μοῦτρα καθαρά καί μάτια χωρίς ἐνοχές γιά νά τά κυττάξουμε;
.          Ἄν παρά ταῦτα, ἐξαντλώντας ὅλα τά περιθώρια τῶν πνευματικῶν καί κοινωνικῶν ἐνδοκοσμικῶν ἀντιδράσεων, δέν καταφέρουμε νά ἐκλέξουμε τούς πιό ἄξιους ἐκπροσώπους πού θά ἀρνηθοῦν τό ἐπαχθές χρέος καί τή μνημονιακή ὑποδούλωση, τότε μέ ἄκρα ταπείνωση καί ἐνώπιον τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ καί ἐνώπιον τῶν ἐρχομέ­νων γενεῶν θά μολογομε τήν κ τς λιγωρίας ποτυχία μας.
.          Θά προσευχόμαστε κ βαθέων νά γίνει λεως Κύριος γιά μς πού φήσαμε ρείπια στούς μεταγενεστέρους μας. 
.          Μακάρι νά μή μς ξιώσει φιλάνθρωπος Χριστός τούς νεο­έλληνες ρθοδόξους Χριστιανούς νά κληροδοτήσουμε καμένη γ, χαμένη πατρίδα, ωλα νειρα, μηδενικές προοπτικές στούς περχομένους μας.
.          Προτιμότερο λλως θά εναι τό μαρτύριο γιά μς.
.          Ο μαρτυρικοί θησαυροί θά μπορον σως νά ντισταθμίσουν τήν ναξιότητα καί τήν διακρισία τς γενις μας μέ τήν μολογία τι ξαπατηθήκαμε, γιατί δέν φήσαμε τίς λπίδες μας λες στόν δημουργό καί προνοητή Κύριο, λλά πορεύθημεν ν τος θελήμασι τν καρδιν μν καί τν νομιν μν.
.          Τό ν Χριστ μαρτύριο μπορε νά πανατοποθετήσει νέα βαθιά θεμέλια στό ρθόδοξο λληνικό θνος μας, στε σέ γερές θεανθρώπινες βάσεις νά μεγαλουργήσουν ν Χριστ ο πόμενες γενιές. 
.          Ἴσως κάτω ἀπό τέτοιες χριστομαρτυρικές προϋποθέσεις ὁ Ἅγιος τοῦ αἰώνα μας νά ἔβλεπε, ὅτι τό Ἑλληνικό Ἔθνος εἶναι προορισμένο νά εἶναι ὀφθαλμός καί διδάσκαλος τῆς οἰκουμένης.
.         ξίζει πάντως ες τάς παρχάς τς μέρας ατς, τν κλογν, μετά φόβου Θεο, πίστεως καί γάπης, νά ξεκρεμάσουμε τό κομποσχοίνι μας πό τά εκονίσματά μας νά τό βγάλουμε πό τόν καρπό το χεριο μας καί νά τό γυρίσουμε κατό … κάποιους περισσότερους κόμπους καί κετευτικά νά πικαλεσθομε τήn βοήθειά Του: «Κύριε ησο Χριστέ λέησόν με», ννοώντας λους τούς δελφούς συν-λληνες.

ΠΗΓΗ: «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ»

,

1 Σχόλιο

ΠΟΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΧΙΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Ποιά ἡ προσωπικότητα τοῦ μαχίμου Θεολόγου καθηγητοῦ
στήν ἐκπαίδευση.

 Τοῦ Ἀρχιμ. Σαράντου Σαράντου
Φιλολόγου, Θεολόγου
ἐφημερίου Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

Χριστός Ἀνέστη!
Ἀγαπητοί ἀδελφοί.

.       Εἶναι πιά ἀναμφισβήτητη πραγματικότητα, ὅτι ἡ χώρα μας βρέθηκε κάτω ἀπό τήν τυραννικότερη κυριαρχία πού θά μποροῦ­σε ποτέ νά εὑρεθεῖ.  Συμπολίτευση καί ἀντιπολίτευση συν­ερ­γάστηκαν μέ τίς ξένες ἀνθελληνικές καί ἀντορ­θό­δο­ξες δυνάμεις, σφυροκόπησαν ἀλύπητα τόν ἑλληνικό λαό στερώντας του στέγη, τροφή καί χρήματα γιά νά τόν ἐξαναγκάσουν νά παραδώσει καί νά προδώσει ὅλους τούς  θησαυρούς του, φυσικούς, ὑλικούς καί πνευματικούς στούς ἀφέντες τῆς Νέας Ἐποχῆς.

ΠΟΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΧΙΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

, ,

Σχολιάστε