Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης

ΧΟΙΡΩΔΗΣ ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Χοιρώδης περηφάνεια!

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη,
ἱεροκήρυκος

.             Ἔγιναν μεγαλειώδη συλλαλητήρια γιά τὴν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μας. Ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων σιώπησε. Τὸ μέγαρό της δὲν φωταγωγήθηκε. Γιορτάζονται ἱστορικὰ γεγονότα τῆς πατρίδας μας. Ἡ Ἀκρόπολις τῶν Ἀθηνῶν δὲν φωταγωγεῖται.

 • Ὅταν ὅμως οἱ ὁμοφυλόφιλοι θέλησαν νὰ δείξουν τὴ δύναμί τους (μέσω τῆς ἀνώμαλης ἀδυναμίας τους), τότε ὅλος ὁ κυβερνητικὸς καὶ δημοτικὸς μηχανισμὸς ἔτρεξαν νὰ τιμήσουν μὲ κάθε τρόπο τὸ Athens pride, τὸ φετινὸ φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας τῶν κάθε μορφῆς Gay, πού ὠργανώθηκε στὶς 9 Ἰουνίου.

 • Γιορτάζουν οἱ διεστραμμένοι, οἱ ἔκφυλοι, ποὺ ζοῦν ἄντρες μὲ ἄντρες καὶ γυναῖκες μὲ γυναῖκες! Γρήγορα νὰ φωταγωγηθῆ ἡ Βουλὴ μὲ τὰ χρώματα τῆς σημαίας τοῦ Gay pride!

 • Γιορτάζουν οἱ ὁμοφυλόφιλοι! Γρήγορα, σπεύσατε νὰ δώσετε τὸ «παρών». Παρὼν ὁ πρωθυπουργός κ. Τσίπρας μὲ εἰδικὸ μήνυμά του. Παρὼν ὁ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος κ. Τζανακόπουλος. Παρὼν ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Καμίνης. Παροῦσα ἡ περιφερειάρχης Ἀττικῆς κ. Δούρου. Παρὼν ὁ ὑφυπουργός κ. Μπαλάφας. Παρὼν σύσσωμος σχεδὸν ὁ πολιτικὸς κόσμος, δι᾽ ἐκπροσώπων του. Καί ὅλοι καμάρωναν τὶς δημόσιες ἀσχημοσύνες τῶν ἐκφύλων.

.             Ρωτᾶμε κυβέρνησι καὶ ἀντιπολίτευσι: Καμαρώνατε τὸ βρωμερὸ ἄτομο, πού προσέβαλε τὰ ἱερά τῆς πίστεώς μας, πού σκέπαζε τὰ ἀπόκρυφά του μὲ τὴν εἰκόνα ἑνὸς ἁγίου; Δὲν ντρέπεσθε πλέον τίποτε; Τοὺς ἀφήνετε νὰ κάνουν δημόσια ὅλα τὰ αἴσχη! Ἀλλ᾽ ὄχι καὶ νὰ προσβάλλουν τὸ Σταυρὸ καὶ τοὺς Ἁγίους!

 • Οὔτε σὲ ἐθνικὴ γιορτή δὲν μαζεύτηκε τόσος κόσμος στὴν πλατεία Συντάγματος, ὅσος μαζεύτηκε μὲ τὸ συναγερμὸ τῶν ἀνωμάλων.

 • Βρέθηκαν βέβαια καὶ ἐλάχιστοι βουλευτές, πού δήλωσαν, ὅτι ἡ φωταγώγησις τοῦ κτηρίου τῆς Βουλῆς πρὸς τιμὴν τῶν Gay ὑπῆρξε βεβήλωσις. Ἡ δὲ παρέλασις τῶν ἐκφύλων μὲ τὶς ἐκκεντρικές τους ἐμφανίσεις καὶ τὰ βρωμερὰ τους συνθήματα μπροστὰ ἀπὸ τὸ μνημεῖο τοῦ ἀγνώστου Στρατιώτου ὑπῆρξε ἐθνικὴ ἀσέβεια.

 • Ἡ θυσία τῶν ἡρώων τῆς Πατρίδος δὲν συγκινεῖ πλέον τοὺς κυβερνῶντες. Ἕνα τούς ἐνδιαφέρει: «Τὸ δικαίωμα ἔκφρασης τῆς διαφορετικότητας καὶ τὸν σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ»!

.             Τὸ δικαίωμα τῶν χοίρων νὰ κυλιοῦνται στὰ σκαλοπάτια τῆς Βουλῆς πότε θὰ ἐπιτραπῆ; Τὸ δικαίωμα τῶν σκύλων νὰ κοπρίζουν μέσα στὴ Βουλὴ πότε θὰ ἐπιτραπῆ;

Advertisements

Σχολιάστε

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΟΥΝ;» (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

«Λειτουργοῦμε γιά νά φωτογραφηθοῦμε!»

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη,
ἱεροκήρυκος

.            Ὑπάpχoυv λειτουργοί τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου, ἐπίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι, πού εἶναι δυνατὸν νὰ θέτουν σκοπὸ μιᾶς ἱερῆς ἀκολουθίας τὸ σύνθημα τοῦ παραπάνω τίτλου; Δὲν θέλουμε νὰ τὸ δεχθοῦμε. Πῶς γίνεται ὅμως, ὁ «πνευματικὸς» καρπὸς μιᾶς πανηγυρικῆς ἀρχιερατικῆς συλλειτουργίας, νὰ εἶναι ἡ παραγωγὴ καὶ ἡ προβολὴ (μέσῳ ἱστοσελίδων) ἑκατοντάδων φωτογραφιῶν;
• Σέ προηγούμενο δημοσίευμα σὲ μικρὸ σχόλιο ἀναφέραμε τὸν ἀριθμὸ 134 γιὰ τὶς δημοσιευμένες φωτογραφίες μιᾶς τέτοιας συλλειτουργίας. Τώρα ἔχουμε αὔξησι. Σὲ παρόμοιο ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο μετρήσαμε 168 φωτογραφίες! Κάθε κίνησις καὶ τρεῖς φωτογραφίες. Κάθε εὐλογία πέντε φωτογραφίες. Κάθε ἐκφώνησις δύο φωτογραφίες. Κάθε ἐμφάνισις δέκα φωτογραφίες. Κάθε ἄμφιο πού περιβάλλεται ὁ ἀρχιερέας (καὶ δὲν εἶναι ἕνα!) τέσσερις φωτογραφίες!
• Ρωτήσαμε σοβαρὸ κληρικό, πού συνέβη νὰ μετέχη σὲ μιὰ τέτοια λειτουργία, καὶ μᾶς εἶπε: «Δὲν φταῖμε ἐμεῖς. Ὅσοι διαθέτουν σύγχρονο κινητὸ παίρνουν καὶ φωτογραφίες»!
Ναί, εἶναι γεγονός, ὅτι κατέστη εὔκολη πλέον ἡ φωτογράφησις μὲ τὰ κινητὰ καὶ ὅτι ὁ ὁποιοσδήποτε γίνεται… φωτογράφος. Μὲ μιὰ διαφορά.
• Οἱ φωτογράφοι, πού ἀνεβάζουν σὲ συγκεκριμένες ἱστοσελίδες ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων, δὲν εἶναι αὐτοὶ πού φωτογραφίζουν μὲ κινητὰ τηλέφωνα. Αὐτοὶ δὲν ἔχουν πρόσβασι στοὺς ὑπευθύνους τῶν ἱστοσελίδων. Οὔτε ξενίζουν μιὰ ἢ δυὸ ἀναμνηστικὲς φωτογραφίες γιὰ σημαντικὸ γεγονὸς (π.χ. χειροτονία, γάμος, βάπτισις).
• Τὸ ἀέναο βέβαια τράβηγμα φωτογραφιῶν ἀπό κινητὰ εἶναι καὶ αὐτὸ παντελῶς ἀπαράδεκτο. Ἀπό τὸν προεστῶτα τῆς θείας Λειτουργίας καὶ κάθε ἱεροπραξίας ἐξαρτᾶται τό νὰ τηρῆται ἡ ἱερότητα τῶν ἀκολουθιῶν ἢ ἡ μετατροπή τους σὲ διαρκῆ ἐπιδείξιομανια καὶ μεγαλομανία. Καταντήσαμε νὰ βλέπουμε σὲ πανηγύρια, σὲ πολυαρχιερατικὰ συλλείτουργα καὶ σὲ μυστήρια (γάμους, βαφτίσια κ.λπ.) χέρια ὄχι ὑψωμένα, «ὁσίως» (Α´ Τιμ. β´ 8), ἢ σταυρωμένα πρὸς προσευχή, ἀλλὰ χέρια ὑπερυψωμένα μὲ σύγχρονα κινητὰ ἢ μὲ φωτογραφικὲς μηχανές!
• Πιστεύουμε, ὅτι μιὰ ὑπόδειξις τοῦ προεστῶτος τῆς ἐκκλησιαστικῆς συνάξεως εἶναι ἱκανὴ νὰ σταματήση τὴ διακωμώδησι τῆς θείας λατρείας καὶ νὰ παραμείνη «ὁ οἶκος τοῦ Πατρός» μας «οἶκος προσευχῆς» (ἰδέ καὶ Ἰωάν. β´ 16).
• Ἀλλὰ τὸ πρόβλημα δὲν τὸ δημιουργοῦν τόσο οἱ ἐρασιτέχ νες τῶν κινητῶν. Τὸ δημιουργοῦν κυρίως οἱ «ἐντεταλμένοι» πρὸς φωτογράφησι. Ἔχουν λάβει ἐντολὴ νὰ μὴν ἀφήσουν καμμιὰ κίνησι (καὶ τῆς πιὸ ἱερῆς στιγμῆς), πού νὰ μὴν ἀπαθανατισθῆ. Αὐτοὶ σπεύδουν μόλις τελειώση τὸ πολυαρχιερατικό συλλείτουργο (κάποτε καὶ πρὶν τελειώση) νὰ στείλουν τὶς φωτογραφίες στὶς δυὸ-τρεῖς γνωστότερες «ἐκκλησιαστικὲς» ἱστοσελιδες, ἢ στὴν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεως. Ἔτσι ἡ ὅλη μυσταγωγία, ἀντὶ νὰ εἶναι δοξολογία, γίνεται βιτρίνα καὶ φαρισαϊκή ἐπίδειξις!
• Ὑπάρχουν, δόξα τῷ Θεῷ, καὶ οἱ εὐλογημένες ἐξαιρέσεις. Ὑπάρχουν ἐπίσκοποι, πού τὸ «ἐν κρυπτῷ» τῆς ἀτομικῆς προσευχῆς (Ματθ. ϛ´6) τὸ ἐφαρμόζουν καὶ στὸ Ναό, ἱστάμενοι «ἐν εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι».

,

Σχολιάστε

ΤΗ ΜΙΑ ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΟ ΣΗΜΑΔΕΨΑΜΕ! (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Τή μία παιδοκτόνο σημαδέψαμε!

 

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη,
ἱεροκήρυκος

 .                 Σκότωσε τὸ νεογέννητο βρέφος της μιὰ 22χρονη φοιτήτρια. Τὸ γέννησε μόνη της καὶ τὸ πέταξε στὸν ἀκάλυπτο χῶρο τῆς πολυκατοικίας πού διέμενε. Τῆς ἐπετέθησαν ἐπὶ πολλὲς ἡμέρες (τελευταῖο δεκαήμερο τοῦ Ἀπριλίου) ὅλα τά τηλεοπτικὰ κανάλια, ὅλοι οἱ δημοσιογράφοι καὶ ὅλοι οἱ κοινωνικοὶ φορεῖς. Ἀπεκάλεσαν φρικιαστικὴ καὶ ἐγκληματικὴ τὴν πρᾶξι της. Ἐναντίον της ἀσκήθηκε δίωξις μὲ τὴν κατηγορία τῆς ἀνθρωποκτονίας ἐκ προθέσεως.

 • Διαφωνεῖ κανείς, ὅτι ἦταν φρικιαστικό τό ἔγκλημά της;

 • Νὰ ρωτήσουμε ὅμως κάτι: Ἂν τὸ ἔγκλημα αὐτὸ τὸ διέπραττε μερικοὺς μῆνες νωρίτερα, θὰ τὴν κατηγοροῦσε κανείς; Θὰ τὸ σκότωνε τὸ παιδί της μὲ συνεργὸ ἐγκληματία γιατρό, πού σκοτώνει ζωντανά τά βρέφη, μόνο ποῦ δέν τά ρίχνει στὸν ἀκάλυπτο πολυκατοικίας, ἀλλὰ πολτοποιημένα στὸν ὑπόνομό τῆς κλινικῆς του!

 • Ἄν σκότωνε ζωντανό το παιδί της ἡ 22χρονη μὲ τὴ διαδικασία τῆς ἐκτρώσεως, θὰ ἔφευγε ἀπὸ τὴν κλινικὴ σὰν κὰλή… κυρία καὶ θὰ πήγαινε στὸ σπίτι της, χωρὶς κανεὶς νὰ τὴν καταδιώκη! Βέβαια, ἂν λειτουργοῦσε ἡ συνείδησίς της, θὰ τῆς φώναζε: «Εἶσαι φόνισσα»! Καί τό σφαγιασθὲν βρέφος θὰ τὴν κυνηγοῦσε σ᾽ ὅλη της τὴ ζωὴ καὶ θὰ τῆς βοοῦσε: «Γιατί μὲ σκότωσες;».

 • Ὑποκριτικὴ κοινωνία! Καταδικάζεις μιὰ κοπέλλα, πού ὁ ἄτιμος πού τὴν κατέστησε ἔγκυο τὴν ἔγκατελειψε. Καὶ χειροκροτεῖς τοὺς φονιάδες γονεῖς καὶ γιατρούς, πού σκοτώνουν 300.000 παιδιὰ κάθε χρόνο στὴν Ἑλλάδα!

.              Ἔνοχη φόνου ἀσφαλῶς ἡ 22χρονη φοιτήτρια. Μὰ μυριάδες φορὲς πιὸ ἔνοχοι οἱ αὐτουργοὶ τῶν ἀμβλώσεων (ἐκτρώσεων). Ἑκατομμύρια φορὲς πιὸ ἔνοχο εἶναι τὸ Ἑλληνικὸ κράτος, πού μὲ νόμο του ἐπευλογεῖ τὸ φόνο ἀθώων παιδιῶν καὶ χρηματοδοτεῖ τοὺς φυσικοὺς αὐτουργοὺς τῆς βρεφικῆς μαζικῆς δολοφονίας.

, ,

Σχολιάστε

TO ΠΑΙΔΙ ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ;

Τό παιδὶ τί φταίει;

τοῦ Ἀρχιμ.  Δανιήλ Ἀεράκη

.                        Ἡ διαστροφὴ στὸ ἔπακρο! Σὲ ἄσχετο νομοσχέδιο ἡ Κυβέρνησις εἰσάγει καὶ τὸ θέμα υἱοθεσίας παιδιῶν ἀπό «ζευγάρια» ἀνωμάλων! Δηλαδή, δύο ἄντρες, ποὐ μὲ «σύμφωνο συμβίωσης» ἔχουν… παντρευθῆ, θὰ μποροῦν νὰ ἔχουν (νὰ υἱοθετοῦν ἢ νὰ ἀναδέχωνται) παιδιά! Τὸ ἴδιο καὶ δυὸ γυναῖκες (λεσβίες) ποὺ συζοῦν, ὡς διεστραμμένες, παράνομα, θὰ μποροῦν νὰ υἱοθετοῦν (ἢ νὰ ἀναδέχωνται) παιδιά!
• Δηλαδή, κάποιο παιδί, ποὺ γίνεται «κτῆμα» ἑνὸς ὁμοφυλοφίλου ζευγαριοῦ, δὲν θὰ γνωρίση πατέρα καὶ μητέρα μαζί! Θὰ εἶναι ὑποχρεωμένο νὰ ἔχη δυὸ «μπαμπάδες» ἢ δυὸ «μαμάδες»!
.                Οὐσιαστικὰ βέβαια δὲν θὰ ἔχη καμμιὰ μητέρα, ἀφοῦ στὸ ζευγάρι τῶν λεσβιῶν γυναικῶν καμμιὰ δὲν θὰ εἶναι μητέρα, οὔτε κανένα ἀπό τα δυὸ διεστραμμένα ἄτομα θὰ ἔχη τὸ φίλτρο τῆς μητρότητας.
Τὸ ἴδιο καὶ τὰ δυὸ ἀνώμαλα ἄτομα, ποὺ παριστάνουν δυὸ ἄντρες παντρεμένοι μεταξύ τους, δὲν γνωρίζουν ἀπό πατρικὴ στοργὴ καὶ πατρικὸ ἐνδιαφέρον.
• Τὸ τυχὸν υἱοθετημένο ἀπό διεστραμμένα ὁμόφυλα ζευγάρια παιδὶ, θὰ εἶναι ὑποχρεωμένο νὰ βλέπη καὶ νὰ ἐθίζεται σὲ σκηνὲς ἀντιοικογενειακῆς συμπεριφορᾶς. Θὰ παίρνη ἀπό μικρὸ μαθήματα διαστροφῆς!
• Τὸ φρικτὸ καὶ ἐξοργιστικὸ εἶναι, ὅτι ὅλο καὶ περισσότερο ἱκανοποιοῦνται τὰ αἰτήματα μιᾶς μειονοψηφίας, πού ζοῦν παρὰ φύσιν! Τελικὰ θὰ μᾶς «καπελώσουν» οἱ ὁμοφυλόφιλοι;
Ἄτομα, πού μὲ κατάλληλη ἀγωγὴ στὴν παιδικὴ καὶ νεανικὴ τους ἡλικία θὰ μποροῦσαν νὰ ὑπερνικήσουν τὴ ροπὴ καὶ τὸ πάθος τους, ἀφήνονται νά ἐξελίσσωνται σέ δράστες, πού παρασύρουν καὶ ἄλλους στὴν ἀνωμαλία!
.                  Διαβάσαμε, ὅτι ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευσις (Ν. Δημοκρατία) δήλωσε ἀντίθετη στὴν «υἱοθεσία» παιδιῶν ἀπό ὁμόφυλα ζευγάρια. Τώρα καλῶς ἐνεργεῖ. Γιατί ὅμως ἄφησε πρό καιροῦ πολλοὺς βουλευτές της νά ὑπερψηφίσουν τὸ νόμο γιὰ «σύμφωνο συμβίωσης» διεστραμμένων (ὁμοφυλοφίλων); Τότε ὄφειλε νὰ ἀντίδραση σύσσωμη. Καὶ ὁ λαὸς θὰ τὸ ἐκτιμοῦσε.
• Οἱ φυσιολογικοὶ ἄνθρωποι θέλουν οἰκογένειες, ποὺ τὸ παιδὶ νὰ φωνάζη καὶ «μπαμπὰ» (σέ ἄντρα) καὶ «μαμὰ» (σέ γυναίκα). Δὲν ἀνεχόμαστε σπίτια, ποὺ ἀπό μικρά τα παιδιὰ θα ἐξωθοῦνται στὴ διαστροφή.

Σχολιάστε

«ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΗΣΩ» (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Ἀφῆστε με νὰ ζήσω!

Τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.         Ἐγκληματικὸ γιὰ τά ζῶα χαρακτήρισαν οἱ φιλοζωικὲς ὀργανώσεις νομοσχέδιο, πού ἑτοίμαζε ἡ κυβέρνησις καὶ περιώριζε τὴν ἀδέσποτη κυκλοφορία κυρίως τῶν σκύλων! Σύμφωνα μὲ τὸ νομοσχέδιο, θὰ ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ στείρωσις τῶν σκύλων, ἡ ἔκδοσις… διαβατηρίου τους, τὸ «τσιπάρισμά» τους, ἡ καλὴ μεταχείρισίς τους καὶ βέβαια ἡ εὐζωία τους….
.         Παρὰ τὴν προσπάθεια τοῦ νομοθέτη νὰ ἐξασφαλίση τὴν κοινὴ ἡσυχία στὴν πολυκατοικία καὶ τὴν περισυλλογὴ τῶν ἀκαθαρσιῶν τῶν σκύλων, ἡ φιλοζωικὴ ὁμοσπονδία χαρακτήρισε ἐγκληματικό τό νομοσχέδιο. Καὶ ξεσηκώθηκαν! Μέσα σὲ λίγες ἡμερες μάζεψαν 50.000 ὑπογραφὲς καὶ ὑποχρέωσαν τὴν κυβέρνησι νὰ ἀποσύρη το νομοσχέδιο!
.         Ἡ ἀγάπη στὰ «κυνάρια» εἶναι κάτι τὸ φυσικό. Ἄλλο ὅμως ἀγάπη στὰ ἀκίνδυνα ζῶα, ἄλλο ἀναγκαιότητα μερικῶν εἰδῶν σκύλων πρὸς φύλαξι καὶ ἀσφάλεια, καὶ ἄλλο ἤ… θεοποίησις τῶν ζώων!
.         Ἐγκληματικὸς δὲν εἶναι ὁ νόμος, ποὺ θέτει κάποιους περιορισμοὺς σὲ ἀδέσποτα σκυλιά. Ἐγκληματικὸς εἶναι ὁ νόμος, πού ἀπαγορεύει σὲ ἀνθρώπινες ὑπάρξεις νὰ ζήσουν. Ἐγκληματικὸς εἶναι ὁ νόμος, πού σκοτώνει ἐν ψυχρῷ ἀνθρώπους, παιδιά, βρέφη. Τέτοιος εἶναι ὁ νόμος ὑπὲρ τῶν ἐκτρώσεων!
.         Κάποτε μιλούσαμε γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Τώρα μιλᾶμε γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ζώων! Κάποτε νοιαζόμασταν γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν παιδιῶν. Τώρα νοιαζόμαστε γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν σκυλιῶν! Κάποτε τὰ σπίτια φιλοξενοῦσαν στοργικὰ πολλὰ παιδιά. Τώρα στὸ κρεββάτι πάνω κοιμοῦνται κατοικίδια ζῶα…
.         Εὐαισθησία γιὰ τὰ ζῶα! Ἀναισθησία γιὰ τὰ παιδιά! Ἂν τὸ σκυλὶ γαυγίζη, καὶ κάπως ἐνοχλῆ, τὸ παιδὶ τῆς κυοφορίας βγάζει τὴ «σιωπηλὴ κραυγή», τὴν ὥρα πού ὁ ἐγκληματίας γιατρὸς τοῦ σπάει τὸ κεφαλάκι του καὶ τοῦ πολτοποιεῖ τὸ κορμάκι του!
.         Καὶ ἡ κραυγὴ τοῦ μωροῦ (τοῦ ἐμβρύου) λέει: «Ἀφῆστε μὲ νὰ ζήσω»! Καὶ ἠχεῖ ὅλο καὶ ἐντονώτερα. Καὶ θὰ γίνη ἐκκωφαντική. Ἀκοῦτε;… Φωνάζω: «Ἀφῆστε μὲ νὰ ζήσω»!
.         Ἔχουμε αὐτιά; Θὰ μᾶς πνίξη ἡ φωνὴ αὐτή. Εἶναι φωνὴ ἀθώων! Εἶναι φωνὴ ἁγίων!

 

 

,

Σχολιάστε

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ; (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ;

τοῦ Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκη

 • Σιωπή καί διάλογοι. Ὁ Χριστός σιωπᾶ. Ὁ κατηγορούμενος δέν ἀπολογεῖται. Οἱ ἄλλοι κάνουν διάλογο γι’ Αὐτόν.

—Πιλᾶτος: «Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν; Βαρραβᾶν ἤ Ἰησοῦν τόν λεγόμενον Χριστόν;» (Ματθ. κζ’ 17)
Μέσα του κάποιος τοῦ μιλάει: «Διά φθόνον παρέδωκαν αὐτόν» (Ματθ. κζ´ 18).
Διά φθόνον ἐκεῖνοι, διά θρόνον ἐκεῖνος…
Μεσολαβεῖ ἄλλος διάλογος. Με τή γυναῖκα του. Νά κι ἕνα ὄνειρο ἀληθινό! Προειδοποιητικό. Προεξαγγελτικό.

—Γυναίκα Πιλάτου: «Μηδέν σοι καί τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ. Πολλά γάρ ἔπαθον σήμερον κατ’ ὄναρ δι᾽ αὐτόν» (Ματθ. κζ´ 19).

—Πιλᾶτος: «Τίνα ἀπολύσω;».

 • Φανατίζουν οἱ ἀρχιερεῖς καί οἱ πρεσβύτεροι τόν ὄχλο.

—Πιλάτος (τρίτη φορά): «Τίνα θέλετε ἀπό τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν;» (Ματθ. κζ´ 26).

—’Όχλος: Βαρραβᾶν!

—Πιλᾶτος: «Τί ποιήσω Ἰησοῦν τόν λεγόμενον Χριστόν;».

—’Όχλος (ὑποκινούμενος): «Σταυρωθήτω!».

—Πιλᾶτος: «Πλένω τά χέρια μου! Εἶμαι ἀθῶος γιά τό αἷμα τοῦ δικαίου, πού θά χυθῆ!».

—’Όχλος: «Τό αἷμά Του πάνω μας καί πάνω στά παιδιά μας!». ’Όχι, βέβαια, εἰς ἄφεσιν, ἀλλά εἰς κρίσιν καί κατάκρισιν. Καταριοῦνται τούς ἑαυτούς τους καί τούς ἀπογόνους τους!

 • Πῶς τελειώνει ὁ διάλογος; Μέ βία καί μέ βούλα!

Ὁ διάλογος ἐξελίχθηκε ὑπέρ τοῦ Ἰησοῦ. Ἡ ἀπόφασις ὅμως ἦταν κατά τοῦ Ἰησοῦ! Φραγγέλιο γιά τόν ’Αθῶο!

 • Καί οἱ δύο ὑπογραφές (βοῦλες): Ἐλεύθερος ὁ κακοῦργος! ’Ένοχος θανάτου ὁ ’Αθῶος!

 • Ἐμεῖς δέν ἔχουμε δικαίωμα νά σοῦ ἀπαντήσουμε, Πιλᾶτε;

 • Ἐμείς, κύριοι ἀρχιερεῖς, δέν ἔχουμε δικαίωμα ψήφου; Τί εἴμαστε ἐμεῖς; Βουβά πρόσωπα; ’Ανελεύθερα ὄντα; Θά βλέπουμε καί δέν θά μιλᾶμε; Θά σοῦ ποῦμε, λοιπόν, Πιλᾶτε, κι ἄς εἶσαι ἡγεμόνας! Ἐμεῖς θά σοῦ ποῦμε. ’Ή μᾶλλον θά ἀπαντήσουμε στό συνειδησιακό σου ἐρώτημα: «Τί ποιήσω τόν λεγόμενον Χριστόν;».

 • Τί νά Τόν κάνης τόν Χριστό; Ὅ,τι λέει ἡ δικαιοσύνη! «Ἀπό τοῦ αἵματος τοῦ δικαίου τούτου…». Ἔτσι δέν εἶπες; Νά Τόν ἀποδώσης, λοιπόν, Καθαρό τόν Ἄμωμο. Γιατί πνίγεις τό δίκαιο; Γιατί στραγγαλίζεις τή Δικαιοσύνη;

Πόσο αἷμα δικαίων χύνεται, ἀπό τό αἷμα τοῦ Ἄβελ μέχρι τό αἷμα τῶν παιδιῶν τῆς Βηθλεέμ, μέχρι τό αἷμα τοῦ ἀνυπεράσπιστου βρέφους, πού καί σήμερα, Μ. Παρασκευή, σφαγιάζεται μέ τήν ἔκτρωσι;

 • Τί νά Τόν κάνης τόν Χριστό, Πιλᾶτε; Ὅ,τι σοῦ λέει ἡ συνείδησίς σου! Ρωτᾶς: «Τί κακό ἔκανε;» καί ἡ συνείδησίς σου φωνάζει: «Μόνο καλά ἔκανε ὁ ’Ιησοῦς!». Πνίγεις τή συνείδησί σου, Πιλᾶτε; Τί νά κάνης, καί σύ, ἀδελφέ; Ὅ,τι σοῦ ὑπαγορεύει ἡ συνείδησις, πρίν τήν ἀφήσης καί ἀρρωστήση σαπισμένη!

 • Τί νά Τόν κάνης τόν Χριστό, Πιλᾶτε; Ὅ,τι σέ συμβουλεύει ἡ γυναίκα σου! Νά μιά γυναίκα, πού σπεύδει νά σώση τόν ἄντρα της ἀπό ἀνοσιούργημα. Γιατί δέν ἀκοῦς τή γυναίκα σου, Πιλᾶτε;

 • Tί νά Τόν κάνης τόν Χριστό, Πιλᾶτε; Νά Τόν δεχθῆς, ὄχι ὡς «λεγόμενον» Χριστόν, ἀλλ’ ὡς τόν πραγματικό Χριστό, ὡς Σωτῆρα τοῦ κόσμου!

 • Τί νά Τόν κάνης τόν Χριστό, Πιλᾶτε; Νά Τόν ἀγαπήσης! Νά Τόν ζυγίσης σωστά! Ἐσύ ζύγισες προτιμώντας τόν ἄγριο Βαρραβᾶ καί ὄχι τόν Ἅγιο Ἰησοῦν, τόν Θεάνθρωπο Κύριο! Τί κάνει ἡ πολιτική; Προτιμᾶ τό συμφέρον…

 • Τί νά Τόν κάνης τόν Χριστό, Πιλᾶτε; Τί ρωτᾶς τήν ὀχλοκρατία; ’Αφοῦ ξέρεις καλά, ὅτι «διά φθόνον παρέδωκαν αὐτόν»! Ἀπ᾽ τό φθόνο τό δικό τους γίνεται ὁ φόνος ὁ δικός σου!

 • Τί νά Τόν κάνης τόν Χριστό, Πιλᾶτε; Ἔκανες ὅ,τι ἔκανες!

 • Κάνε τώρα ὅ,τι ἔκανε τό ὄργανό σου, ὁ ἑκατόνταρχος. Κι αὐτός δέν ἦταν μαζί μέ σένα φονευτής τοῦ ’Αθώου; Τώρα εἶναι θαυμαστής Του. Μπορεῖς καί σύ νά γίνης, μά δέν σ’ ἀφήνει ἡ δειλία καί ἡ ἐξουσία!

 • Ἔκανες ὅ,τι ἔκανες! Κάνε τώρα ὅ,τι ἔκανε κι ἐκεῖνος. Γονάτισε μπροστά στόν Ἰησοῦ. Γονάτισε καί σύ, μά δέν σ’ ἀφήνει ὁ ἐγωισμός σου! Καί ὅπως ὡμολόγησε ἐκεῖνος, ὁμολόγησε καί σύ!

 • Καί τότε θά γίνης σάν τή γυναῖκα σου, τήν Πρόκλα. Ἐκείνη ἔγινε ἁγία, ἐσύ ἔμεινες μέ τό στίγμα τοῦ Χριστοκτόνου.

 • Τί κρῖμα! Νά μήν ξέρης καί σύ, φίλε μου, τί νά κάνης τό Χριστό! Νά Τόν ἀγαπήσης! Νά Τόν λατρέψης. Νά Τόν ὁμολογήσης. Νά Τόν ἀγκαλιάσης μές στά φυλλοκάρδια σου! Νά Τοῦ παραδοθῆς ὁλότελα! Καί νά Τοῦ πῆς καί σύ καί μεῖς καί ὅλος ὁ λαός: Μαζί Σου, Χριστέ, γιά πάντα!

, , ,

Σχολιάστε

ΧΑΡΜΟΣΥΝΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Χαρμόσυνη ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.               Εὐκαιρία τονώσεως τῆς πίστεως καί τῆς ἐλπίδας εἶναι ὅλη ἡ Μεγ. Ἑβδομάδα. Ἡ Ἐκκλησία πολύ σοφά καθιέρωσε ὅλα τά γεγονότα, πού φωτίζουν κάθε Μεγαλοβδομαδιάτικη ἡμέρα. Καί εἶναι ἀκόμα συγκινητική ἡ προσέλευσις πιστῶν στίς ἀκολουθίες αὐτές, σέ βαθμό πολύ μεγαλύτερο ἄλλων ἑορτῶν καί Κυριακῶν τοῦ ἔτους. Ἀκριβῶς γιά τό λόγο αὐτό, πρέπει νά οὐσιοποιηθῆ ἡ κάθε κίνησις καί προσκύνησις τῶν ἁγίων Παθῶν καί τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεως.

.                 Αὐτό προϋποθέτει νά φύγη τό ρομαντικό καί «φολκλορικό» στοιχεῖο καί νά δεσπόση τό «ἡμεῖς κηρύσσομεν Χριστόν ἐσταυρωμένον» (Α´ Κορ. α´ 23), τό «ὁ Σταυρός Σου, Κύριε, ζωή καί ἀνάστασις υπάρχει τῷ λαῷ σου» καί τό «ἰδού ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ».

.                 Τρεῖς ἐπισημάνσεις μας σχετικά μέ τή βίωσι τῆς Μεγ. Ἑβδομάδος ἀποσκοποῦν στήν ἐπαναφορά ὅλων τῶν σκηνικῶν στή σωστή καί σωτηριώδη βάσι τους.

* * *

πρώτη ἀφορᾶ στόν ὅλο χαρακτῆρα τῆς Μεγ. Ἑβδομάδος. Ἐπεκράτησε ἡ συναισθηματική φόρτισις, πού δίνει πένθιμο τόνο. Ὁ στολισμός στίς ἐκκλησίες πένθιμος, οἱ καμπάνες κτυποῦν πένθιμα, οἱ εἰκόνες καί ὁ Ἐσταυρωμένος περιβάλλονται μέ πένθιμες (μώβ) ταινίες. Τά φῶτα χαμηλώνουν (μερικές φορές καί σβήνουν). Καί ὅλα τείνουν νά καταδείξουν, ὅτι ἔχουμε νεκροφόρα ἀτμόσφαιρα καί μαυροντύματα!

Νά θρηνήσουμε, ναί, ἀλλά γιά τά δικά μας ἁμαρτωλά πάθη, ὄχι γιά τά ἅγια καί λυτρωτικά Πάθη τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ!

Δέν εἶναι γιά πένθος ἡ Μεγ. Δευτέρα, ὅπου βλέπουμε τό θρίαμβο τῆς ἁγνότητας τοῦ Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου καί ἀκοῦμε τό κάθισμα: «Τά Πάθη τά σεπτά ἡ παροῦσα ἡμέρα ὡς φῶτα σωστικά ἀνατέλλει τῷ κόσμῳ».

Δέν εἶναι γιά πένθος ἡ Μεγ. Τρίτη, ὅπου δεσπόζει ὁ Ὡραῖος Νυμφίος καί βλέπουμε τό «Νυμφῶνα τοῦ Χριστοῦ κεκοσμημένον» (δηλαδή τή Βασιλεία Του στολισμένη).

Δέν εἶναι γιά πένθος ἡ Μεγ. Τετάρτη, ὅπου ὁ Κύριος προκαταβολικά προσφέρει τήν ἄφεσι στήν μαρτωλή γυναῖκα. Τό κλᾶμα τῆς μετάνοιας γεννᾶ τή χαρά τῆς Ἀναστάσεως, τή χαρά τῶν Ἀγγέλων!

Δέν εἶναι γιά πένθος ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ. «Ὁ Σταυρός Σου, Κύριε, ζωή καί ἀνάστασις ὑπάρχει τῷ λαῷ Σου». Τό φάρμακο δέν εἶναι γιά πένθος! Ἡ ἴασις δέν εἶναι γιά πένθος! Ἡ λύτρωσις δέν εἶναι γιά πένθος! Ἡ νίκη δέν εἶναι γιά πένθος! Καί ὅλα αὐτά εἶναι ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ!

Δέν εἶναι γιά πένθος ὁ τάφος τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι «ἡ πηγή τῆς ἡμῶν Ἀναστάσεως».

* * *

.              Ἡ δεύτερη ἐπισήμανσις ἀφορᾶ στό προσκύνημα. Φυσικά θέλουν νά προσκυνήσουν οἱ πιστοί μέ εὐλάβεια τήν εἰκόνα τοῦ Νυμφίου, τήν εἰκόνα τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, τόν Ἐσταυρωμένο. Ἀλλ’ αὐτό τό προσκύνημα ἄς γίνεται στό τέλος τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας. Ἄς τοποθετοῦνται, λοιπόν, οἱ δύο εἰκόνες καί ὁ Ἐσταυρωμένος ἐντός τοῦ σολέα, ἄς κλείνουν οἱ εἴσοδοι τοῦ σολέα καί ἄς στέκουν ὅλοι μέ εὐλάβεια προσευχόμενοι καί νοοῦντες τά ἱερά τροπάρια.

Στούς περισσοτέρους Ναούς τοποθετοῦνται οἱ δύο εἰκόνες καί ὁ Ἐσταυρωμένος στό κέντρο τοῦ Ναοῦ, προσέρχεται ὁ κόσμος, προσκυνᾶ καί τίς περισσότερες φορές ἀναχωροῦν ἀμέσως! Τό ὅλο τους καθῆκον τελείωσε μέ ἕνα… ἁπλό προσκύνημα! Παρατηρεῖται δέ τό φαινόμενο στή δωδεκάτη εὐαγγελική περικοπή τῆς Μεγ. Πέμπτης (τό βράδυ) νά εἶναι σχεδόν ἄδεια ἡ ἐκκλησία!

Τό ἴδιο παρατηρεῖται καί μέ τήν ἐπιστροφή τοῦ Ἐπιταφίου. Ἐλάχιστοι ἀκοῦνε τήν περίφημη προφητεία τοῦ Ἰεζεκιήλ καί τό Ἀποστολικό καί τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα! Τά «φολκλόρ» καί τά «ἐφέ» κατέφαγαν κυριολεκτικά τήν ὅλη προαναστάσιμη οὐσία.

* * *

.              Ἡ τρίτη ἐπισήμανσις ἀφορᾶ στό… «Χριστός Ἀνέστη» τῆς νύκτας τῆς Ἀναστάσεως! Ὑπάρχει πάντως κάποια πρόοδος. Παραμένουν χρόνο με τό χρόνο ὅλο καί περισσότεροι στή θεία Λειτουργία. Οἱ πολλοί ὅμως ἐξακολουθοῦν νά ἀσεβοῦν. Δέν προλαβαίνει ὁ λειτουργός νά ψάλη (ἐν μέσῳ κροτίδων…) τό «Χριστός Ἀνέστη» καί ἔχουν «διασκορπισθῆ»! Σέ λίγο θά ψάλη καί τόν Ψαλμικό στίχο: «Ἀναστήτω ὁ Θεός καί διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροί αὐτοῦ καί φυγέτωσαν ἀπό προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν» (Ψαλμ. 67,2)! Καί σάν νά τήν ἐκπληρώνουν τήν προφητεία αὐτή τοῦ Ψαλμωδοῦ καί στρέφουν τά νῶτα καί φεύγουν, «μουτζώνοντας», τρόπον τινά, τήν Ἀνάστασι!!!

Τόσα χαρμόσυνα κοσμικά γεγονότα τά ζοῦν οἱ Νεοέλληνες μέ ὁλονύχτια γλέντια! Καί τόσες ἀγρυπνίες γιά τή μνήμη ἁγίων τίς πανηγυρίζουν οἱ Ὀρθόδοξοι μέ ὁλονύχτιες ἀκολουθίες! Καί δέν μποροῦν νά γιορτάσουν δύο ὧρες τήν «πανήγυριν τῶν πανηγύρεων»;

Ὅλοι οἱ πιστοί χαίρονται τή Μεγ. Ἑβδομάδα, κατανύσσονται μέ τίς ἱερές ἀκολουθίες καί πανηγυρίζουν τή νύκτα τῆς Ἀναστάσεως.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

 

 

,

Σχολιάστε