Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος Ἰωάννης

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ [ΑΧΡΙΔΟΣ] (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἐκκλησιαστικὴ ἐκτέλεση Ἀρχιεπισκόπου (Ἀχρίδος)

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.          Προχθές, Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς, ὁλοκληρώθηκαν οἱ φιλοφρονήσεις καὶ οἱ τιμὲς τῶν Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου καὶ Σερβίας Πορφυρίου πρὸς τὸν τέως σχισματικὸ Ἀρχιεπίσκοπο Ἀχρίδος Στέφανο (Βελιανόφσκι). Ταυτόχρονα ἐκτελέστηκεἐκκλησιαστικὰ ὁ κανονικὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος καὶ Μητροπολίτης Σκοπίων Ἰωάννης (Βρανισκόφσκι). Ἐκτελέστηκε μάλιστα χωρὶς  κάποια δίκη, χωρὶς δημόσια ἐξήγηση πρὸς αὐτόν, χωρὶς ἔστω μία τυπικὴ ἀνακοίνωση, ποὺ νὰ αἰτιολογεῖ τὸ τραγικὸ γεγονός.
.          Δὲν ἔχει γίνει ἀκόμη γνωστὸ ἀπὸ τὴ Σερβικὴ Ἐκκλησία, ποὺ ἔχει ὑπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴδικαιοδοσία της τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων,  τί περιμένει τὸν Ἰωάννη. Θὰ παραμείνει στὴ θέση του, ἀφοῦ ἡ ἴδια  τὸν ἐξέλεξε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀχρίδος; ; Θὰ τὸν καταστήσει πρώην; Θὰ τὸν τιμωρήσει δηλαδή, γιατί ὑπάκουσε στὴν ἀπόφαση τῆς προϊσταμένης του Συνόδου καὶ ἐπὶ εἴκοσι χρόνια, ὡς κανονικὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος, ὑπέστη τὰ πάνδεινα καὶ ἀπὸ τὴν ὑπὸ τὸν Στέφανο σχισματικὴ Ἐκκλησία; Θὰ τοῦ συστήσει νὰ τεθεῖ μαζὶ μὲ τοὺς χειροτονημένους κανονικοὺς ὑπ’ αὐτὸν Ἐπισκόπους ὑπὸ τὸν Στέφανο; Δηλαδὴ χωρὶς αἰτία ἡ Σερβικὴ Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ σκεφθεῖνὰ ζητήσει ἀπὸ τὸν κανονικὸ Ἀρχιεπίσκοπο νὰ τεθεῖ ὑπὸ τὸν πρώην σχισματικό;
.          Γιὰ ὅσους παρακολουθοῦν τὰ συμβαίνοντα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι γνωστὰ τὰγεγονότα. Ὁ ἄθεος Κροάτης κομμουνιστὴς ἡγέτης  τῆς Γιουγκοσλαβίας Τίτο  στὴν ἐπιδίωξή του νὰἀλλοτριώσει τὴν ἐθνικὴ συνείδηση  τῶν Βουλγάρων,  ποὺ κατοικοῦσαν στὴ  χώρα του, κατασκεύασε τὴν «ὁμόσπονδη σοσιαλιστικὴ δημοκρατία τῆς Μακεδονίας». Κοντὰ στὸ ἰδεολογικὸσκέλος χρησιμοποίησε καὶ τὴν  «Ὀρθόδοξη Μακεδονικὴ Ἐκκλησία», ὡς ὄργανο τῆς προπαγάνδας του. Αὐτὴ γιὰ νὰ δρᾶ αὐτόνομα, τὸ 1967 ἀνακήρυξε μονομερῶς τὴν  ἀνεξαρτησία της ἀπὸ τὸΠατριαρχεῖο τῆς Σερβίας, τὸ ὁποῖο ἕως τὸ 2002 ἀπέτυχε  νὰ τὴν ἐπανεντάξει στὴν ΚανονικὴἘκκλησία, μὲ τὴν χορήγηση σὲ αὐτὴν εὐρείας αὐτονομίας. Τότε τὴν κήρυξε σχισματικὴ καὶπροχώρησε στὴν δημιουργία κανονικῆς ὑπὸ τὴν δικαιοδοσία τοῦ Αὐτόνομης ἈρχιεπισκοπῆςἈχρίδος, μὲ Ἀρχιεπίσκοπο τὸν γεννημένο στὸ Μοναστήρι (Μπίτολα) τὸ 1966 Μητροπολίτη Βέλες καὶ Παραβαρδαρίου Ἰωάννη.
.          Ἀπὸ τῆς ἐκλογῆς του ὁ Ἰωάννης, ἄνθρωπος πολλῶν προσόντων καὶ μὲ ἁγιότητα βίου,  ὑπέστη δοκιμασίες, ποὺ θυμίζουν αὐτὲς τῶν πρώτων Χριστιανῶν καὶ καταγράφονται στὸ βιβλίο του (κυκλοφορεῖ καὶ στὰ ἑλληνικὰ) «Ἐλευθερία μέσα στὴν φυλακὴ» (Ἔκδ. Ι. Μ. Βατοπεδίου). Τὸν φυλάκισαν πολλὲς φορὲς μὲ κατασκευασμένες κατηγορίες καὶ προειλημμένες ἀποφάσεις,ἐμποδιζόταν μὲ ποικίλους τρόπους στὴν ἐκτέλεση τῶν καθηκόντων του, βαλλόταν  ἀπὸ τὰ ΜΜΕ ὡς «προδότης» τῆς πατρίδας του… Ὅλα τὰ ὑπέστη, ἐπειδὴ ἔμεινε πιστὸς στὴν ἀποστολὴ ποὺ τοῦἀνατέθηκε, νὰ ὑπάρχει κανονικὴ Ἐκκλησία στὴν γειτονικὴ χώρα.
.          Ἕως πρόσφατα ὁ Ἰωάννης, ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος, ἀναγνωριζόταν ἀπὸ ὅλες τὶςὈρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἀντίθετα ἀπὸ τοὺς σχισματικούς. Τὸ 2018 ἑόρτασε τὰ 1.000 χρόνια ἀπὸ τὴνἵδρυση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος μὲ παρουσία ἐκπροσώπων τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν Σερβίας, Πολωνίας, Ἀλβανίας καὶ Τσεχίας – Σλοβακίας….
.          Στὰ κοσμικὰ πράγματα εἶναι συνηθισμένος ὁ «χρήσιμος ἠλίθιος». Εἶναι τὸ ἄτομο ποὺχρησιμοποιεῖται γιὰ ἐπίτευξη κάποιου στόχου καὶ μετὰ πετάγεται ὡς στημένη λεμονόκουπα. Τὸ νὰσυμβαίνει αὐτὸ καὶ στὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα δείχνει ἐκκοσμίκευση καὶ παρακμή.-

, ,

Σχολιάστε

ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΧΡΙΔΟΣ

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τὸ ἀποκρουστικὸ πρόσωπο τοῦ Αὐταρχισμοῦ εἶναι πάντα ἴδιο. Οἱ μέθοδοι ἐπίσης πληκτικὰ πανομοιότυπες.

Σκληρὲς συνθῆκες φυλάκισης
γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀχρίδος στὸ «Ἰντρίζοβο»

Amen.gr
μὲ πληροφορίες ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος

.          Τὴν μεταφορὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος Ἰωάννου, ὁ ὁποῖος ἐξακολουθεῖ νὰ κρατεῖται στὶς Φυλακὲς «Ἰντρίζοβο» τῶν Σκοπίων, σὲ κελὶ ὑψίστης ἀσφαλείας ἀποφάσισαν οἱ ἁρμόδιες ἀρχὲς τῆς γειτονικῆς χώρας. Σκληραίνοντας τὴν στάση τους ἔναντι τοῦ Ἱεράρχου τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας καὶ Κανονικοῦ ποιμενάρχου τῶν Σκοπίων, οἱ Ἀρχὲς προχώρησαν σὲ αὐτὴ τὴν ἐνέργεια παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐκκρεμεῖ ἡ ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου γιὰ τὸ ἂν θὰ δικαστεῖ ἐκ νέου ὁ κ. Ἰωάννης.
.          Ὑπενθυμίζεται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος καὶ Μητροπολίτης Σκοπίων Ἰωάννης καταδικάστηκε ἐρήμην σὲ φυλάκιση δύο ἐτῶν καὶ ἔξι μηνῶν. Παραταῦτα, ὅπως σημειώνουν συνεργάτες του, αὐτὴ ἡ ποινὴ καὶ οἱ αἰτίες της δὲν ἀποτελοῦν λόγο γιὰ ἕναν τόσο αὐστηρὸ ἐγκλεισμὸ καὶ μία ἐξαιρετικὰ σκληρὴ μεταχείριση δεδομένου ὅτι ἄλλοι κρατούμενοι, μὲ πολὺ μεγαλύτερες ποινές, ἀπολαμβάνουν καλύτερες καὶ ἠπιότερες συνθῆκες κράτησης.
.          Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἀπὸ τὸ περιβάλλον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου, ἡ ἀπόφαση αὐτὴ τῶν Ἀρχῶν φέρεται νὰ εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν πιέσεων καὶ τῶν ἀπαιτήσεων τῆς σχισματικῆς αὐτοπροσδιοριζόμενης «Μακεδονικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας» ποὺ – σύμφωνα μὲ τὶς ἴδιες πηγὲς – ἐπέμεινε ἡ κράτηση τοῦ κανονικοῦ Ποιμενάρχου τῆς χώρας νὰ εἶναι ἰδιαίτερα αὐστηρή, ὥστε νὰ καταστεῖ ἰδιαίτερα δύσκολη ἡ ἐπικοινωνία του μὲ τοὺς συγγενεῖς καὶ συνεργάτες του.

ΠΗΓΗ: amen.gr

Σχολιάστε