Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος

«ΒΛΕΠΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» (Ἀρχιεπ. Ἱερώνυμος)

Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος:
«Δὲν βλέπω μία Εὐρώπη ἀλληλεγγύης, ἀλλὰ Εὐρώπη τῆς ἐκμετάλλευσης»

.             Σὲ συνέντευξη ποὺ παραχώρησε στὴν ἐκπομπὴ «Ἐπωνύμως» τῆς ΕΡΤ1 καὶ τὸν Βασίλη Ταλαμάγκα τόνισε χαρακτηριστικά: «Δὲν βλέπω σήμερα μία Εὐρώπη ἀλληλεγγύης, ἀλλὰ βλέπω κάθε μέρα περισσότερο καὶ φανερότερα τὴν Εὐρώπη τῆς ἐκμετάλλευσης» καὶ συνέστησε ὅτι «θὰ πρέπει οἱ βάσεις αὐτῆς τῆς Εὐρώπης νὰ ξαναπᾶνε ἀπὸ τὸ σημεῖο τῆς ἀφετηρίας, ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ξεκίνησε, μὲ τὶς ἴδιες σκέψεις καὶ τὸν ἴδιο σκοπό».
.             Ὁ προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δὲν παρέλειψε νὰ σχολιάσει τὸ πρόσφατο τρομοκρατικὸ χτύπημα στὸ Μάντσεστερ, γιὰ τὸ ὁποῖο ἐξέφρασε τὸν ἀποτροπιασμό του καὶ καταδίκασε τὴν ἐπίθεση μὲ τὴν ἐπισήμανση ὅτι «ἡ τρομοκρατία εἶναι μία ἀπὸ τὶς χειρότερες ἐπιπτώσεις τοῦ πολέμου». Ὡστόσο, τόνισε πὼς «πρέπει νὰ δοῦμε καὶ τὴν ἄλλη πλευρά, ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ ὁδηγοῦν αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους νὰ γίνουν τρομοκράτες».
.             Ἀκολούθως, ἀναφέρθηκε στὶς σχέσεις Ἐκκλησίας – Πολιτείας, γιὰ νὰ σημειώσει ὅτι ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νὰ μιλάει μὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ μὲ ὅσους εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν Πολιτεία, διότι «Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι κόμμα» καὶ ἑπομένως «εἶναι ἀναγκαία ἡ συνεργασία». Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο τοῦ λόγου του, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος μίλησε καὶ γιὰ τὸ θέμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καὶ ὑπογράμμισε ὅτι «χωρὶς στήριξη οἰκονομικὴ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει τὸ πνευματικὸ ἔργο ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ ἐποχή μας». Γνωστοποίησε, μάλιστα, πὼς ἔχει καταθέσει πρόταση γιὰ τὴν ἀξιοποίησή της πρὸς ὄφελος τοῦ λαοῦ καὶ διατύπωσε μὲ ἔμφαση ὅτι «Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ εἶναι ἐλεύθερη καὶ οἰκονομικῶς ἀνεξάρτητη».
.             Ἐπιπροσθέτως, ἀναφέρθηκε στὴ σχέση του μὲ τὸν ὑπουργὸ Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου καὶ ἡ τοποθέτησή του ἦταν ὅτι μὲ τὸν παρόντα ὑπουργὸ Παιδείας ἔχει ἐπικοινωνία. «Εἶναι ἕνας ἄνθρωπος ποὺ μπορεῖς νὰ συζητήσεις», εἶπε, ἐνῶ σὲ ἀναφορὰ ποὺ ἔκανε ἐν συνεχείᾳ στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν σημείωσε πὼς «Τὰ πράγματα μέχρι τώρα ἔχουν δείξει μία καλὴ πορεία», ἀρκεῖ νὰ ὑπάρχει συνεργασία.
.              Καταληκτικὰ καὶ ἐν σχέσει μὲ τὸ Προσφυγικό, ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἐπανέλαβε ὅτι «Ἐμεῖς βλέπουμε τοὺς πρόσφυγες σὰν ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ἀνάγκη» καὶ ἐξέφρασε τὴν ἄποψη ὅτι ὁ προορισμός τους θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ πατρίδα τους. Πάντως, προσέθεσε ἐμφατικὰ πὼς στὸ μέλλον θὰ πρέπει νὰ ἀναρωτηθοῦμε «Μήπως καὶ οἱ πρόσφυγες ἔγιναν ἕνα κομμάτι ἐκμετάλλευσης τοῦ ἀνθρώπου».

 

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

Σχολιάστε

ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ καὶ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

Τ χριστουγεννιάτικο μήνυμα
το
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος

Ἀδελφοί μου καὶ τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Παράδοξον Μυστήριον, οἰκονομεῖται σήμερον! Καινοτομοῦνται φύσεις, καὶ Θεὸς ἄνθρωπος γίνεται»[1]

.           Τὸ κοσμοσωτήριο γεγονὸς τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ δευτέρου Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, εἶναι ὄντως «παράδοξον μυστήριον». Ἡ διαβεβαίωση αὐτὴ δὲν συνιστᾶ μία ὑποκειμενικὴ ἱστορικὴ τοποθέτηση ἀλλὰ μία δυναμικὴ πρόσκληση, ποὺ ἀπευθύνεται στὸν κάθε ἄνθρωπο, γιὰ νὰ τὴν ἐπαληθεύσει στὴν ἐμπειρία τῆς ζωῆς του.
.           «Μυστήριον», γιατί δὲν ὑπακούει στὴ λογικὴ στενότητα θεωρητικῶν ἀρχῶν, ἀλλὰ φανερώνεται καὶ τελεσιουργεῖται μονάχα στὴν ἀγαπητικὴ εὐρύτητα τῆς ἐλεύθερης καὶ ἔμπρακτης ἀνταπόκρισης τοῦ ἀνθρώπου.
.           «Παράδοξον» γιατί θεμελιώνεται στὴν ἀντινομία νὰ πηγάζει ἡ ζωὴ ἀπὸ τὴ θυσία, ὁ πλοῦτος ἀπὸ τὴν πτωχεία, ἡ πληρότητα ἀπὸ τὴν κένωση, ἡ δόξα ἀπὸ τὸν Σταυρό.
.           Ἡ φύση ὅλων τῶν πραγμάτων «καινοτομεῖται» στὸν στίβο τῆς ἀπροϋπόθετης ἀγάπης. Αὐτῆς τῆς ἀγάπης ποὺ ὡς μοναδικὸ ὄρο θέτει τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὸν ἀτομισμό μας, τῆς ἀγάπης ποὺ ἀνατρέπει κάθε εἴδους ἀνισότητες, τῆς ἀγάπης ποὺ στηλιτεύει τὶς ἀδικίες, τῆς ἀγάπης ποὺ δὲν στρέφει ἀδιάφορα τὸ πρόσωπό της μπροστὰ στὴν ποικιλία τῶν ἀνθρωπίνων προβλημάτων, ἀλλὰ τολμᾶ νὰ θέτει τὸ «δάκτυλον ἐπὶ τὸν τύπον τῶν ἥλων».
.           Ἡ ζωντανὴ μαρτυρία καὶ ἐλπίδα τῆς ἀνακαίνισης τοῦ κόσμου συνιστᾶ ἕνα χειροπιαστὸ πνευματικὸ καὶ συγχρόνως ὑλικὸ γεγονός, σὰν τὴν θεανθρώπινη ὑπόσταση τοῦ Χριστοῦ, ποὺ δὲν κραυγάζει ἀλλὰ σιγοκαίει, ποὺ ἐργάζεται ἀθόρυβα, σιωπηλὰ καὶ διακριτικὰ τὴν ἐκ θεμελίων ἀλλαγὴ τῶν πάντων.
.           Αὐτὴ εἶναι ἡ μαρτυρία καὶ ἡ διακονία τῆς Ἐκκλησίας: προσλαμβάνει τὴν ἀγωνία καὶ τὸν ἀγώνα τοῦ ἀνθρώπου, γιὰ νὰ τοῦ ἀποκαλύψει ὅτι σα μς πονον μπορον ν θεραπευθον λοτελς μόνο μ τ βία το κουσίου μαρτυρίου.
.           Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ «Θεὸς ἄνθρωπος γίνεται» κατέλιπε αἰώνια παρακαταθήκη ὅτι ὁ κόσμος ἀλλάζει πάντοτε μαρτυρικά. Διότι ὁ Δημιουργὸς δὲν θέλησε νὰ ἐγκαινιάσει τὴ σωτηρία χωρὶς μαρτύριο, χωρὶς θυσία, χωρὶς πραγματικὴ συμμετοχή Του στὴν ἀρρώστια καὶ τὸν πόνο τοῦ θανάτου. Ἐνδύθηκε τὴν ἀνθρώπινη ἀθλιότητα, γιὰ νὰ τὴν καταργήσει· «μορφν δούλου λαμβάνει», γιὰ νὰ δωρίσει τὴν ἐλευθερία.
.           Ἡ ριζικὴ ἀλλαγὴ συνεπῶς αὐτῶν ποὺ μᾶς καταδυναστεύουν καὶ ἡ προοπτικὴ ἐξόδου ἀπὸ τὴν πολυεπίπεδη κρίση, στὴν ὁποία εἴμαστε ἐγκλωβισμένοι, τόσο ἀληθεύει καὶ ἑδραιώνεται, ὅσο κατευθύνεται πρωτίστως πρὸς τὸ ἐσωτερικό του ἀνθρώπου καὶ ὄχι πρὸς ἀπρόσωπους θεσμούς, ἄψυχους ἀριθμοὺς καὶ στεῖρα δημοσιονομικὰ μεγέθη, ἂν δὲν ἐγκαταλείψουμε τοὺς ἐγωισμούς μας καὶ τὴν ἀλληλοϋπονόμευση καὶ δὲν προσανατολιστοῦμε στὴν ἑνότητα καὶ τὴν μεταξύ μας συνεργασία, δὲν πρόκειται νὰ ἀναδυθεῖ ρεαλιστικὰ ἡ προοπτικὴ νὰ μεταμορφώσουμε θετικὰ καὶ τὰ θεσμικά μας προϊόντα, τὰ ὁποῖα ἀνακυκλώνουν σήμερα τὴν δίνη τῆς κρίσης καὶ δημιουργοῦν ἀποπνικτικὴ ἀσφυξία, ἰδίως στοὺς πιὸ ἀδύνατους καὶ ἐμπερίστατους.
.           Στὸν σπαρασσόμενο κόσμο μας, ποὺ πάσχει καὶ νοσεῖ ἀπὸ τὴ βαρειὰ ἀσθένεια τοῦ συλλογικοῦ καὶ ἀτομικοῦ ἐγωισμοῦ, τῆς ἐπικυριαρχίας, τῆς ἐκμετάλλευσης, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὡς Μητέρα καὶ τροφὸς τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων δὲν θὰ παύσει μὲ κάθε τρόπο νὰ διακηρύττει ὅτι τὸ μήνυμα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, φανερώνει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ μεταμορφώσει τὸ παρὸν συνδημιουργώντας μὲ τὸν ἀναμενόμενο ἐνανθρωπήσαντα Κτίστη τὸ μέλλον.
.           Κι ἂν μπροστὰ σὲ αὐτὴ τὴν ζωοποιὸ προοπτικὴ ἡ «πολυαρχία τῶν ἀνθρώπων»[2] ἀντιδρᾶ καὶ βρυχᾶται, διότι διαισθάνεται ὅτι διακυβεύονται τὰ κατεστημένα συμφέροντά της, ἡ Ἐκκλησία θὰ συνεχίζει νὰ ἀπευθύνει τὸ μήνυμά της μὲ ἀνυπόκριτο σεβασμὸ στὴν μοναδικότητα καὶ στὸ ἀνεπανάληπτό του κάθε ἀνθρώπου: «Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, σήμερον προφητικῶς εὐφραινέσθωσαν. Ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι, πνευματικῶς πανηγυρίσωμεν ὅτι Θεὸς ἐν σαρκὶ ἐπέφανε, τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ καθημένοις»[3]. Ἕνα μήνυμα ὁρατῆς ἐλπίδας καὶ πραγματικῆς χαρᾶς γιὰ τὸ πῶς μποροῦμε νὰ διαλύσουμε τὸ σκοτάδι καὶ νὰ διαβοῦμε στὸ Φῶς.

Εὐλογημένα Χριστούγεννα

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν  καὶ πάσης Ἑλλάδος
Ἱερώνυμος Β´

[1] Στιχηρὸν ἰδιόμελον Ἑσπερινοῦ κϛ´ Δεκεμβρίου, Ἰωάννου Μοναχοῦ.

[2] Δοξαστικὸν Μ. Ἑσπερινοῦ Χριστουγέννων, Κασίας

[3] Στιχηρὸν ἰδιόμελον Λιτῆς κε´ Δεκεμβρίου, Ἰωάννου Μοναχοῦ

 

,

Σχολιάστε

«ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΓΛΙΤΩΣΕΙ ΟΥΤΕ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΟΥΤΕ ΜΟΥΤΣΟΣ» [Ἀρχιεπ. Ἱερώνυμος]

Ἀρχιεπίσκοπος: Τὸ καράβι βουλιάζει
καὶ δὲν θὰ γλιτώσει οὔτε ἀφεντικὸ οὔτε μοῦτσος

skai.gr – Ναντὶν Χαρδαλιὰ
20.12.2016 – 20:19

.            «Ὅποιος θέλει νὰ πάρει τὰ πραγματάκια του καὶ νὰ φύγει», σημείωσε γιὰ τὴ συζήτηση περὶ χωρισμοῦ Κράτους-Ἐκκλησίας. Ζήτησε νὰ ἐπιστραφεῖ ἡ περιουσία τῆς Ἐκκλησίας στὴν ἴδια πρὸς ἀξιοποίηση.
.           Ἠχηρὰ μηνύματα μὲ ἀποδέκτη τὴν κυβερνητικὴ πλειοψηφία καὶ συγκεκριμένα τὸν ΣΥΡΙΖΑ ἀπηύθυνε ἀπὸ τὴ Βουλὴ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος, τονίζοντας ἐκ νέου μὲ νόημα καὶ ἀναφερόμενος στὴν οἰκονομικὴ κρίση πὼς «τὸ καράβι βουλιάζει. Κι ἂν βουλιάξει δὲν γλιτώνει κανένας. Οὔτε ἀφεντικὸ οὔτε μοῦτσος».
.          «Ἄνοιξε πρώτη φορὰ μία χαραμάδα φωτός, γιὰ νὰ συνεργαστοῦμε. Νομίζετε ὅτι θὰ κλαίω, ἂν δὲν προσέλθετε; Ἂν δὲν ὁρκιστεῖτε; Τί μὲ νοιάζει ἐμένα, δὲν θὰ πάθω κάτι. Κι ἂν δὲν ἔρθω νὰ σᾶς κάνω ἕναν ἁγιασμὸ καὶ τί ἔγινε; Θὰ πάω στὸ σπίτι σας νὰ σᾶς κάνω. Δὲν πρέπει νὰ παίζουμε μὲ τέτοια πράγματα. Ὅλοι κουβαλᾶμε παιδικὲς ἀρρώστιες κι ἰδεοληψίες ποὺ μᾶς σπρώχνουν πρὸς τέτοια πράγματα», σημείωσε δηκτικὰ ὁ κος Ἱερώνυμος, σχολιάζοντας οὐσιαστικὰ τὴ στάση ὁρισμένων στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.
.          Ἀναφερόμενος δὲ στὴν ἐπιμονὴ ὁρισμένων νὰ θέτουν στὸ τραπέζι τὸ ζήτημα διαχωρισμοῦ Κράτους – Ἐκκλησίας, ὑπογράμμισε χαρακτηριστικὰ ὅτι στὴν ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας δὲν ὑπάρχει τέτοια φράση γιατί δὲν διώχνει κανέναν καὶ πρόσθεσε μὲ ἔμφαση: « Αὐτὸς ποὺ θέλει φεύγει μόνος του. Θὲς νὰ φύγεις πάρε τὰ πραγματάκια σου καὶ πήγαινε στὴ δουλειά σου γιατί τὸ Εὐαγγέλιο λέει εἶσαι ἐλεύθερος νὰ φύγεις κι ἂν χάσεις τὰ σπίτια τοῦ δουλειά, τὴ δουλειά του καὶ ξαναγυρίσει θὰ τὸν ἀγκαλιάσω. Ὅποιος θέλει φεύγει. Δὲν μᾶς ἀπασχολεῖ κι ὅποτε θέλει ἂς ξαναγυρίσει».
.              Ὁ ἴδιος πάντως κινούμενος στὸ ἴδιο μῆκος κύματος ἐκφράζοντας τὴν ἄποψή του γιὰ τὶς σχέσεις Κράτους-Ἐκλησίας καὶ «δείχνοντας» πρὸς τὴν κυβέρνηση, συμφώνησε μὲ τοὺς διακριτοὺς ρόλους, τονίζοντας ὡστόσο πὼς αὐτοὶ πρέπει νὰ εἶναι καθαροὶ μὲ τὴ ζυγαριὰ νὰ μὴ γέρνει πρὸς τὴ μία πλευρά.
.             Αἴσθηση προκάλεσε τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Μακαριώτατος μιλώντας στὴν Ἐπιτροπὴ Ἑλληνισμοῦ τῆς Διασπορᾶς τῆς Βουλῆς, τόνισε ἐπανειλημμένα τὴν ἀνάγκη συνεργασίας Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, ἀλλὰ ἀπευθυνόμενος στὴ συγκεκριμένη Ἐπιτροπή, ἡ ὁποία εἶναι διακομματικὴ ἔναντι τῆς κυβέρνησης. «Ἔχουμε ἀνάγκη μεγάλης συνεργασίας κι ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ. Καὶ τὴν Ἐκκλησία οὔτε ἐγὼ οὔτε ἐσεῖς μπορεῖτε νὰ τὴν ἐκμεταλλευτεῖτε οὔτε δυνάστες», τόνισε.
.           Στὴν ὁμιλία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, κυριάρχησε καὶ τὸ πολυσυζητημένο ζήτημα τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, μὲ τὸν ἴδιο νὰ ζητᾶ νὰ ἐπιστραφοῦν στὴν Ἐκκλησία ὅσα τῆς ἀνήκουν καὶ ἐκκρεμοῦν δικαστικά, προκειμένου νὰ διαχειριστεῖ ἡ ἴδια τὴν ἀξιοποίηση τῶν ἀκινήτων καὶ νὰ εἶναι οἰκονομικὰ ἐλεύθερη.
.              «Καλὰ τὰ πνευματικὰ ποὺ λέμε ἐμεῖς ἀλλὰ χωρὶς λεφτὰ δὲν μπορεῖς νὰ κάνεις οὔτε ἐλεημοσύνη οὔτε ἀγάπη οὔτε πολιτισμὸ οὔτε τίποτα», σημείωσε χαρακτηριστικὰ ὁ κος Ἱερώνυμος.
.             Αἴσθηση προκάλεσε καὶ ἡ ἀναφορά του στὸν νέο Ὑπουργὸ Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, ποὺ εἶπε σύμφωνα μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ὅτι ἔχουν νὰ ποῦν πολλὰ οἱ δύο του, μὲ τὸν Μακαριώτατο νὰ σχολιάζει μὲ νόημα πὼς «ἂν τὰ πᾶμε καλά, θὰ ἔχουμε νὰ ποῦμε καὶ πολλὰ καὶ καλά».
.             Τὴν ἴδια ὥρα ἀναφερόμενος στὸ ὅραμά του γιὰ πραγματικὴ καὶ εἰλικρινῆ συνεργασία τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν ἐκπροσώπων τῆς Πολιτείας, σημείωσε: «πιστεύω, εἴμαστε πιὸ πολὺ ὀνειροπόλοι παρὰ πραγματιστές. Νὰ κάτσουμε κάτω καὶ νὰ λύσουμε τὸ θέμα ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ χωρὶς ὑπονομεύσεις ἀλλὰ μὲ εἰλικρίνεια καὶ τιμιότητα». Ἀναφορὰ ποὺ ἑρμηνεύτηκε ὡς ἔμμεση βολὴ κυρίως ἐναντίον τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Παιδείας, Νίκου Φίλη γιὰ τὴ διαμάχη ποὺ εἶχαν ἀλλὰ καὶ κατὰ τῆς κυβέρνησης.

[…]

ΠΗΓΗ: skai.gr

 

,

Σχολιάστε

Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΑΙΣΘΗΣΗ

Ὁ λόγος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.             Ἡ συνέντευξη τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου στὸν δημοσιογράφο Ἀλέξη Παπαχελᾶ τὴν 1η Νοεμβρίου δημιούργησε αἴσθηση σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Τόσο μεγάλη ἦταν ἡ ἀπήχηση τῶν λόγων του, ποὺ προκάλεσε τὴν ὀργισμένη ἀντίδραση ὄχι μόνο φιλοκυβερνητικῶν ἀλλὰ καὶ ἀντιπολιτευόμενων ἐφημερίδων καὶ ἄλλων μέσων ἐνημερώσεως.
.             Καὶ τόσο πολύ, ὥστε γνωστὸς σκιτσογράφος, ποὺ ἀρθρογραφεῖ σὲ σημαντικὸ ἐνημερωτικὸ ἱστολόγιο, νὰ γράψει ὠμά: «Ὑπάρχει κράτος. Κι ὅσο ὑπάρχει ρωμαίικο κράτος, ἡ Ἐκκλησία θὰ πρέπει νὰ κάθεται στὰ αὐγά της».
.             Τί ὅμως εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ προκάλεσε τέτοια μανιώδη ἀντίδραση; Εἶπε π.χ. γιὰ τὸ χιλιοβασανισμένο Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν: «Ὁ κ. Φίλης θέλει νὰ ὁρίσει τί θὰ διδάσκονται τὰ παιδιὰ στὰ σχολεῖα. Ἔχει τὸ δικαίωμα ὡς Ὑπουργὸς Παιδείας. Ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ πεῖ ποιὰ εἶναι ἡ πίστη της; Ὅταν βλέπει ὅτι ὅλα κατακρεμνίζονται καὶ στὸ θέμα τῆς Παιδείας καὶ στὸ θέμα τῶν σχέσεων, στὶς παραδόσεις μας, στὴν Ἱστορία… Δὲν ἔχει λόγο αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία νὰ πεῖ πῶς θέλει τὰ Θρησκευτικά;».
.             Ὑπογράμμισε μάλιστα τὴ μεροληπτικὴ εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας στάση τοῦ τότε Ὑπουργοῦ Παιδείας, ὁ ὁποῖος γιὰ τὸ ἀντίστοιχο Μάθημα Θρησκευτικῶν τῶν Ἑλλήνων Μουσουλμάνων δὲν τολμάει «νὰ πάει νὰ πεῖ ὅτι αὐτὸ ποὺ λέει τὸ Κοράνι δὲν εἶναι καλό, θὰ τὸ ἀλλάξετε καὶ θὰ τὸ κάνετε ἀλλιῶς, ὅπως τὸ λέω ἐγώ». Τὸ ἴδιο ἰσχύει, εἶπε, καὶ γιὰ τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς καὶ τοὺς Ἑβραίους μαθητές.
.             Ἀναφέρθηκε ἀκόμη ὁ Μακαριώτατος στὸν κίνδυνο ἰσλαμοποίησης τῆς χώρας μας καὶ εἶπε: «Εἶναι μία ἀπόπειρα ἀλλοίωσης αὐτοῦ τοῦ τόπου ἀπὸ κέντρα ποὺ ξέρουμε. Ὁ τόπος μας προχωράει στὸν ἀφελληνισμὸ καὶ τὸν ἀποχριστιανισμό. Ἐκεῖνοι ποὺ δὲν τὸ βλέπουν εἶναι μακριὰ νυχτωμένοι καὶ κεῖνοι ποὺ τὸ βλέπουν χαίρονται, γιατὶ τὸ σχέδιό τους προχωρᾶ».
.             Αὐτὰ καὶ ἄλλα παρόμοια εἶπε μὲ νηφάλιο ἀλλὰ καὶ ξεκάθαρο λόγο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Δηλαδὴ τὰ αὐτονόητα, αὐτὰ ποὺ συζητεῖ καθημερινὰ ὁ μέσος Ἕλληνας πολίτης. Τότε γιατί ἡ τόση ἀντίδραση; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή: Διότι συνειδητ συνείδητα ποταγμένος στν διεθνισμ πολιτικς κα δημοσιογραφικς κόσμος θέλει τν κκλησία στ περιθώριο. Νὰ μὴν ἀσχολεῖται καὶ νὰ μὴν ἔχει λόγο γιὰ τὰ πράγματα τοῦ τόπου, «νὰ κάθεται στὰ αὐγά της». Νὰ κλεισθεῖ δηλαδὴ μέσα στοὺς ναούς, γιὰ νὰ μπορέσουν ἀνενόχλητοι οἱ ἐχθροὶ τῆς Πατρίδας νὰ τὴν ἐξανδραποδίσουν.
.             Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν θὰ τοὺς περάσει!

, , ,

Σχολιάστε

«Ο κ. ΦΙΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ. ΑΣΥΝΕΠΗΣ στὶς σχέσεις του καὶ τὸ λέω ὡς Ἀρχιεπίσκοπος»! ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ (01.11.16)

«Βλέπω τὴν ἀρενομαχία στὴν Βουλή, αὐτὸ βρύξημο. Αὐτ εἶναι  τὸ χειρότερο μάθημα στὰ παιδιά μας»

«Πρέπει ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ νὰ πᾶμε στὶς Βρυξέλλες καὶ να ποῦμε ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ»

«Ὁ κ. ΦΙΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ. ΑΣΥΝΕΠΗΣ στὶς σχέσεις του καὶ τὸ λέω ὡς Ἀρχιεπίσκοπος!»

«Ἕνα κόμμα τί δουλειά ἔχει στὸ παγκάρι τῆς Ἐκκλησίας!»

«Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα, τὸ λόγο, νὰ πεῖ ποιά εἶναι ἡ Πίστη Της!»

«Μπορεῖ ὁ ὑπουργὸς νὰ πάει νὰ πεῖ ἐσεῖς οἱ Μουσουλμάνοι,… ἐσεῖς οἱ Καθολικοί,… ἐσεῖς οἱ Ἑβραῖοι τῆς Ἑλλάδος δὲν θὰ διδάξετε ἔτσι τὴν θρησκεία σας!»

Σχολιάστε

«ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

.               «Στὶς Βρυξέλλες ἐξελίσσεται ἕνα σχέδιο ἀποχριστιανοποίησης τῆς Εὐρώπης καὶ πρέπει νὰ βρισκόμαστε σὲ ἐγρήγορση» ἀνέφερε, μεταξὺ ἄλλων, ἀπὸ τὸ στρατιωτικὸ φυλάκιο τοῦ Ἁγίου Εὐστρατίου, ὅπου βρίσκεται ἀπὸ σήμερα τὸ μεσημέρι ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος  διανυκτέρευσε σήμερα μαζὶ μὲ τοὺς 150 κατοίκους τοῦ μικροῦ ἀκριτικοῦ νησιοῦ, ἐπιθυμώντας νὰ ὑπογραμμίσει τὴν πολύτιμη προσφορὰ τῶν Ἑλλήνων ποὺ ζοῦν στὰ σύνορά της πατρίδας.
.           Μετὰ τὴν ὑποδοχή του στὸ νησί, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπισκέφθηκε τὸν Ἱ. Ναὸ Γεννήσεως, ἐνῶ στὴ συνέχεια ἀνακηρύχθηκε ἐπίτιμος δημότης τοῦ Ἁγίου Εὐστρατίου σὲ εἰδικὴ ἐκδήλωση ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ Δημαρχεῖο.
.               Κατὰ τὴν ὁμιλία του στὴν τελετὴ ἀνακήρυξής του σὲ ἐπίτιμο δημότη ὁ Μακαριώτατος ἔστειλε μήνυμα ἑνότητας πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις. «Ἡ ἱστορία ἔχει ἀποδείξει ὅτι ἑνωμένοι δὲ νικηθήκαμε ποτέ, ὅσες δυσκολίες καὶ ἂν ἀντιμετωπίσαμε» σημείωσε. «Ἦρθα νὰ πάρω δύναμη καὶ κουράγιο ἀπὸ ἐσᾶς», εἶπε ἀπευθυνόμενος στοὺς κατοίκους τοῦ Ἅη Στράτη.
.                 Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὑπογράμμισε τὴν ἀνάγκη συνεργασίας Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, χαρακτηρίζοντάς το μονόδρομο, γιὰ νὰ ξεπεραστοῦν τὰ προβλήματα τοῦ τόπου. «Ὁ τόπος δὲν πρόκοψε, ὅταν βρεθήκαμε ἀπέναντι ὁ ἕνας στὸν ἄλλο. Ὅταν ὑπῆρξε συνεργασία, ἀπέδωσαν πολλοὶ καὶ καλοὶ καρποί», προσέθεσε. «Μόνο ἑνωμένοι οἱ Ἕλληνες, ὅλοι μαζί, μποροῦμε νὰ ξεπεράσουμε τὶς δυσκολίες».

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

,

Σχολιάστε

«ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΜΕ, Πατρίδα καὶ Ὀρθοδοξία» (ἱστορικῆς σημασίας ὁμιλία)

ταυτότητα τς κοινωνίας μας

Τῆς ἐφημ. «Δημοκρατία», 20.10.2016

.         Στὴν ἑλληνικὴ πολιτικὴ ζωὴ ὑπάρχει ἕνα ταμπού: ἡ κοινωνικὴ ἀτζέντα. Δηλαδή, ὁ ὁρισμὸς ἀπὸ τὴν Πολιτεία τί εἶναι ἠθικὸ καὶ τί ἀνήθικο. Τί πρέπει νὰ ἀκολουθοῦν οἱ πολίτες στὶς ζωές τους καὶ τί νὰ ἀποφεύγουν.
.         Οἱ γάμοι τῶν ὁμοφυλοφίλων, τὸ οὐδετερόθρησκο κράτος (στὴν Ἀμερικὴ ἀναγνωρίζεται ἀκόμα καὶ ὁ σατανισμός!), οἱ πολυγονεϊκὲς οἰκογένειες (πολλοὶ παντρεμένοι μὲ πολλοὺς καὶ πολλές), ὁ μηδενισμός, ἡ ἀποεθνικοποίηση ὡς κυρίαρχη ἰδεολογία καὶ ἄλλα συνθετικὰ στοιχεῖα τοῦ τρόπου ζωῆς μιᾶς σαπισμένης Δύσης τείνουν νὰ θεωροῦνται «προοδευτικά», ἐπειδὴ τὰ ἀντιμετωπίζουν θετικὰ οἱ ΗΠΑ, ὁ Καναδᾶς, ἡ Γαλλία, ἡ γραφειοκρατία τῆς Ε.Ε. καὶ κομμάτι τῶν σκανδιναβικῶν κοινωνιῶν.
.         Στὴν Ἑλλάδα σύσσωμη ἡ Ἀριστερὰ (μὲ ἐξαίρεση τὸ ΚΚΕ) ἐπιδιώκει φανατικὰ νὰ τὰ ἐπιβάλλει. Δὲν τὸ λέει πολὺ δυνατά, ὅμως διατυπώνει αὐτὴ τὴ βούλησή της σταθερὰ – καὶ ἐνίοτε τὴν κραυγάζει μὲ μπροστάρηδες πολιτικοὺς τύπου Φίλη.
.         Σεβαστὸ τμῆμα τῆς Δεξιᾶς βρίσκεται σὲ ἀμηχανία. Δὲν συμφωνεῖ ἰδιαίτερα μὲ ὅλα τὰ παραπάνω ἀλλὰ εὐχαρίστως θὰ τὰ πράξει – ἂν τὸ θελήσει ἡ Νέα Τάξη. Καὶ ἡ συζήτηση ἐπ’ αὐτῶν τῶν κρίσιμων ὑπαρξιακῶν ζητημάτων τοῦ ἔθνους ἀναβάλλεται διαρκῶς.
.           Εὐτυχῶς, ἡ Ἐκκλησία ἐπαγρυπνεῖ καὶ ἔκρουσε μὲ δύναμη τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου διὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου, ὁ ὁποῖος σὲ ἱστορικῆς σημασίας ὁμιλία του στὴ Λιβαδειὰ ἐπισήμανε: «Μπορεῖ νὰ πουλήσατε ἢ νὰ πουλᾶτε τοὺς θησαυροὺς τῆς Ἑλλάδας μας, νὰ πουλᾶμε τὰ λιμάνια μας, νὰ δίνουμε τὰ ἀεροδρόμιά μας, νὰ δίνουμε τὰ τρένα μας ἀλλὰ τὴν Πατρίδα μας καὶ τὴν Ὀρθοδοξία μας δὲν θὰ σᾶς τὴν παραδώσουμε. […] Εἶναι μία δύσκολη ἐποχὴ καὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι προβληματίζονται σὲ ὅλους τοὺς χώρους. Ἀπὸ τὸν πρῶτο μέχρι τὸν τελευταῖο χῶρο. Χρειάζεται νὰ ξεκαθαρίσουμε τί θέλουμε, ποιὰ οἰκογένεια θέλουμε, πῶς θέλουμε τὰ παιδιά μας, πῶς θέλουμε νὰ ζήσουμε αὔριο, κι ἀνάλογα μὲ αὐτὸ ποὺ θέλουμε νὰ πορευθοῦμε».
.         Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὴ δοκιμασία. Ὅλοι πρέπει νὰ πάρουν ἀνοιχτὰ θέση γιὰ τὴν ταυτότητα τῆς κοινωνίας μας καὶ τὴν ἀποστολὴ τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους.

 

Σχολιάστε