Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ Δαμιανός

EΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΟΥΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΜΟΝΗ τοῦ ΣΙΝΑ

λληνες πιστήμονες ψηφιοποιον ρχαῖα γγραφα στ μον το Σιν

.           Στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ, στὴν Αἴγυπτο, μία ὁμάδα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα φωτογραφίζει χιλιάδες εὐαίσθητα χειρόγραφα, ἀνάμεσά τους ρισμένα π τ πι πρώιμα ντίγραφα τν εαγγελίων, χρησιμοποιώντας μία πολύπλοκη διαδικασία ποὺ περιλαμβάνει τὴ λήψη εἰκόνων σὲ κόκκινο, πράσινο καὶ κυανὸ φῶς καὶ τὴ συγχώνευσή τους μὲ λογισμικὸ ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ προκειμένου νὰ δημιουργηθεῖ μία μοναδικὴ ὑψηλῆς ποιότητας ἔγχρωμη εἰκόνα.
.             Ἂν καὶ ἡ μονὴ ἔχει ἐπιβιώσει πολλῶν πολέμων στὴ μακραίωνη ἱστορία της, βρίσκεται σὲ μία περιοχὴ ὅπου ἰσλαμιστὲς μαχητὲς ἔχουν καταστρέψει ἀναρίθμητα τεχνουργήματα καὶ ἔγγραφα στὴ Συρία καὶ στὸ Ἰράκ. Οἱ χριστιανικὲς ἐκκλησίες τῆς Αἰγύπτου ἔχουν τεθεῖ ἐπίσης στὸ στόχαστρο ἀπὸ τοὺς ἰσλαμιστὲς στὸ τραχὺ καὶ ἀραιοκατοικημένο βόρειο Σινά, ἀναφέρει τὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ.
.             «Ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ ὄρους Σινᾶ -ποὺ εἶναι τμῆμα τῆς ἀνατολικῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας- βρίσκεται στὸ ἀσφαλέστερο νότιο μισό τῆς χερσονήσου τοῦ Σινᾶ. Ἀλλὰ τὸ 2017, τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος ἀνέλαβε τὴν εὐθύνη γιὰ ἐπίθεση σὲ κοντινὸ στὴ μονὴ σημεῖο ἐλέγχου τῆς αἰγυπτιακῆς ἀστυνομίας, κατὰ τὴν ὁποία ἕνας ἀστυνομικὸς σκοτώθηκε. Ἡ ἀναταραχὴ ποὺ ἐπικρατεῖ στοὺς καιροὺς μας ἀπαιτεῖ μία γρήγορη ὁλοκλήρωση αὐτοῦ τοῦ προγράμματος», λέει ὁ καθηγούμενος τῆς μονῆς καὶ ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ Δαμιανὸς στὸ Reuters μέσῳ μηνύματος ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου.
.             Σύμφωνα μὲ τὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ, ὁ σκοπὸς εἶναι νὰ δημιουργηθεῖ τὸ πρῶτο ψηφιακὸ ἀρχεῖο ὅλων τῶν 4.500 χειρογράφων της βιβλιοθήκης, ξεκινώντας ἀπὸ περίπου 1.100 στὴ συριακὴ καὶ ἀραβικὴ γλώσσα, τὰ ὁποῖα εἶναι ἰδιαίτερα σπάνια. Ἡ ἐργασία αὐτὴ μπορεῖ νὰ πάρει περισσότερα ἀπὸ δέκα χρόνια, χρησιμοποιώντας ψηφιακὲς κάμερες καὶ σειρὲς ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν μαζὶ μὲ πολύπλοκες βάσεις στήριξης ποὺ ἔχουν σχεδιαστεῖ γιὰ νὰ ὑποστηρίξουν πιὸ εὐαίσθητα χειρόγραφα.

 

 

,

Σχολιάστε

«ΛΑΟΘΑΛΑΣΣΑ ἀπό μυριάδες μυριάδων ἀφανῶν ἡρώων καί ἁπλῶν ἀνθρώπων πού κατοίκησαν τά αἱματοβαμμένα χώματα τῆς πάντοτε ἑλληνικῆς Μακεδονικῆς γῆς» (ΒΡΟΝΤΕΡΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΧΙΕΠ. ΣΙΝΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ)

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΑΡΧIEΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΙΝΑ Δ Α Μ Ι Α Ν Ο Υ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

Ἀγαπητοί Συνέλληνες,
Ἄρχοντες καί Λαέ εὐλογημένε τῆς Πατρίδας μας !

.               Ἄς ξυπνήσουμε ἐπιτέλους! Γιατί καθεύδομεν ἐπαναπαυόμενοι, σάν ἄλλοι νά εἶναι οἱ ἁρμόδιοι; Πολλά μποροῦμε νά πράξουμε ὅλοι μαζί καί καθένας χωριστά μέ τίς δυνάμεις του. Οἱ νέοι, οἱ ὑγιεῖς, τά παιδιά, ὅλοι στήν εἰρηνική διαδήλωση. Οἱ γέροντες, οἱ ἀσθενεῖς, οἱ μή δυνάμενοι νά κινηθοῦν, νά χρησιμοποιήσουν τήν φωνή τους, τήν νουθεσία, τήν προσευχή, τήν συγγραφή, ἰδίως τώρα πού ὑπάρχουν τά ἠλεκτρονικά μέσα ἐπικοινωνίας. Πολλά μποροῦν νά γίνουν γιά τήν πληροφόρηση γιά τό μεγάλο θέμα τῆς Μακεδονίας, ὥστε νά ἀποφευχθῆ, ἔστω τήν τελευταία στιγμή, τό «ἔγκλημα» τῆς ἐπικύρωσης τῆς «συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, πού ἀπό τώρα ἤδη παραβιάζονται σημαντικά της ἄρθρα, ἀπό τήν γείτονα χώρα.
.             Νά ἀναλάβουμε ὅλοι ἐπικοινωνιακά μέ δημοσιεύσεις, μέ e-mail, μέ συνθήματα, μέ ἱστορικά καί ἄλλα τόσα λογικά ἐπιχειρήματα, μέ σύνεση καί εὐπρέπεια, μέ ἐνθουσιασμό καί προσευχή. Πολλά μποροῦν νά γίνουν γιά τήν ἀφύπνιση καί ὁ Οὐρανός νά μιλήσει. Πολλά ἰσχύει δέησις λαοῦ «ἐν πίστει ἐνεργουμένη».
.             Τά συλλαλητήρια ἀναμφιβόλως, εὐπρεπῶς καί νομίμως ἐνεργούμενα, ἔχουν τήν δική τους δυναμική, «Φωνή λαοῦ, ὀργή Θεοῦ». Τό ἄδικον οὐκ εὐλογεῖται. Καί τί ποιό ἄδικο ἀπ’αὐτό πού συντελεῖται, μέ τόν ἀφελληνισμό τῆς Μακεδονίας μας;
.              Μακεδονία, Ἑλλάς ἐστί! (Στράβων) Καί ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, ὁ γίγαντας τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος καί πνευματικός πρόδρομος τοῦ Χριστοῦ, «Μακεδών ἐστί καί Βασιλεύς Ἑλλήνων», ἀναφέρεται προφητικῶς στήν Παλαιά Διαθήκη, στό βιβλίο Βασιλειῶν κατά τόν 4ον π.Χ. αἰ. Μήπως καί τοῦτος εἶναι Σκοπιανός καί μιλοῦσε τήν σλαβοβουλγαρική διάλεκτο τῶν Σκοπιανῶν πρίν ἀκόμη ἐμφανιστοῦν ἱστορικά; Δέν χρειάζονται πολλά γιά τό αὐτονόητο καί γιά τήν ταύτιση τῆς Ἑλλάδος μέ τήν Μακεδονία. Καί ποῖοι ἄραγε σοβαροί λόγοι ἐπιβάλλουν τή λεόντια ὑπέρ τῶν Σκοπίων «συμφωνία τῶν Πρεσπῶν»; Κατ’ οὐσίαν καμία ἀνάγκη. Ἁπλή μόνο ὑποχώρηση στήν εὔκολη πίεση τῶν ἐνδιαφερομένων γιά τά συμφέροντά τους, μικρῶν ἤ μεγάλων «φίλων τῆς Ἑλλάδος», μέ τό μύθευμα νά κρατάει τάχα ἡ Ἑλλάδα τά σκῆπτρα τῆς ἰσορροπίας (ἤ μήπως τῆς ἀνισορροπίας;) στά Βαλκάνια καί τήν ἔνταξη τῶν Σκοπίων στό ΝΑΤΟ, ὅπερ ἑρμηνεύεται «νά κάνουν τήν δουλειά τους» εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος πού ἔχει ἄλλωστε τήν δυνατότητα εὔκολα νά πῆ ἕνα ἁπλό ΟΧΙ γιά τό ὄνομα πού εἶναι ἀδιαπραγμάτευτο γιά κάθε νουνεχές ἔθνος. Ἔχει ἡ Ἑλλάδα μόνη της τήν δυνατότητα νά καταστῆ ἡγέτιδα δύναμις, ἐλπίδα καί φάρος γιά τήν περιοχή, μέ ὁμοψυχία ἀρχόντων καί λαοῦ, ἀλλά μέ τόν ἀμύθητο φυσικό, πολιτιστικό, πνευματικό καί ἐνεργειακό της πλοῦτο.
.                Πιστεύω νά ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι τό γράμμα τοῦτο δέν εἶναι προϊόν ἐμπάθειας, οὔτε σωβινισμοῦ, ἀφοῦ διακονῶ ταπεινά στό Σινᾶ τῆς Αἰγύπτου στό μεγάλο μετερίζι τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδοξίας στό μάτι τοῦ ἀραβικοῦ κόσμου, ἀδιάλειπτα ἀπό τό 1961, γι’ αὐτό ἀδυνατῶ νά διακατέχομαι ἀπό κοντόθωρο βλέμμα καί στενόκαρδο πνεῦμα. Ἐξομολογοῦμαι ὅτι πάντοτε ὅπως καί πρόσφατα μέ τήν φιλόφρονα ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ Ὑφ/γοῦ κ. Μάρκου Μπόλαρη στή Μονή Σινᾶ οἱ ἑκάστοτε Κυβερνῶντες ἔδειχναν καί δείχνουν ἐνδιαφέρον -στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ- γιά τήν παλαίφατη Ἱ. Μονή μας. Γι’αὐτό δέν ἐκφράζω λόγους πικρίας καί ἐμπάθεια. Ἐπί πλέον πάντοτε καί τώρα προσευχόμεθα ἐκεῖ γιά τήν παροῦσα ἀλλά καί γιά τήν κάθε Ἑλληνική Κυβέρνηση, νά φωτίζει ὁ Θεός ὅλους τούς πολιτικούς μας ἡγέτες γιά τό καλύτερο, γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος μέσα σ’ἕνα διεθνῶς τόσο εὐμετάβολο καί δύσκολο κλῖμα.

Ἀγαπητέ κ. Πρωθυπουργέ,

.              Θά σᾶς φανῆ ἴσως περίεργο πού χωρίς νά γνωριζόμαστε προσωπικά, ἰδιαίτερα προσευχήθηκα γιά την Ἐξοχότητά σας, ὅπως ἔχω καθῆκον, γιά ἕνα ἐπί πλέον λόγο. Σέ ἀνύποπτο χρόνο καθηγήτριά σας στό Λύκειο πού φοιτήσατε, μοῦ μίλησε μέ ἀγάπη γιά σᾶς: «Πάτερ μου, γνωρίζω καλά τόν Ἀλέξη, εἶναι καλό παιδί, χρειάζεται συμπαράσταση, βοηθῆστέ τον μέ τήν προσευχή σας, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ νά ὠφελήσει τήν Ἑλλάδα». Μέ συγκίνησε ὁ λόγος της. Δέν μποροῦσα νά κάνω κάτι περισσότερο ἀπό θερμή προσευχή γιά ἐσᾶς. Ὅμως τώρα νοιώθω τήν ἀνάγκη νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας, ἔστω μέ αὐτό τό γράμμα καί σέ τούτη τήν κρίσιμη στιγμή, ἀφοῦ δέν δόθηκε ἀτυχῶς ἄλλη εὐκαιρία.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

.              Δέν εἴμαστε οἱ 10.000.000 Ἕλληνες κι ἄλλοι τόσοι ἡ ἀνά τήν ὑφήλιο ὁμογένειά μας μόνο. Ταπεινά νά σᾶς ὑπενθυμίσω ὅτι ἐκτός τῆς μετρήσιμης λαοθάλασσας τοῦ συλλαλητηρίου τῆς Κυριακῆς ὁ Οὐρανός εἶναι γεμάτος ἀπό μυριάδες μυριάδων ἀφανῶν ἡρώων καί ἁπλῶν ἀνθρώπων πού κατοίκησαν τά αἱματοβαμμένα χώματα τῆς πάντοτε ἑλληνικῆς Μακεδονικῆς γῆς ἀπό τήν προϊστορία μέχρι σήμερα ἀπό ἀμέτρητους ταπεινούς ἥρωες καί ἁγίους τῆς Μακεδονίας μας πού δέν παραμένουν ἄπρακτοι ἀλλά κρίνουν τά ἔργα μας καί μαρτυροῦν τήν ἀλήθεια. Ἀποτελοῦν ὑπερκόσμιο Βουλή στήν ὁποία ἀοράτως προστίθενται καί οἱ ἐπιγενόμενοι τούς ὁποίους συχνά περιφρονοῦμε. Μή λησμονοῦμε ὅτι ὁ Θεός ὑπογράφει τίς τύχες τοῦ καθενός μας καί τῆς Ἑλλάδος μας, γιά νά θυμηθοῦμε τόν μεγάλο ἥρωα Κολοκοτρώνη.
.                 Ὅλων τούτων τά βλέμματα μᾶς ἀκολουθοῦν, μᾶς παρακολουθοῦν καί μᾶς κρίνουν μέ ἕνα μοναδικό ἐρώτημα: Θά εἴμαστε ἄξιοι τέτοιων προγόνων;

Μέ ταπεινές εὐχές καί ἀληθινή ἀγάπη

Ἐν Ἀθήναις τῇ 20ῇ Ἰανουαρίου 2019

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ Δαμιανός
καί οἱ Πατέρες τῆς Ἱ. Μονῆς

,

Σχολιάστε

«ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ “ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ”» (Ἀρχιεπ. Σινᾶ Δαμιανός)

Σχολιάστε

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦ. ΜΩΥΣΕΩΣ

Μήνυμα ἐλπίδας καὶ εἰρήνης ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Προφήτη Μωυσῆ

  Kerdos.gr (ἀπὸ romfea.gr)

.              Μήνυμα ἐλπίδας καὶ εἰρήνης ἀποτέλεσαν τὰ σημερινὰ θυρανοίξια (σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: ὀρθόν ΕΓΚΑΙΝΙΑ) Ναοῦ τοῦ προφήτη Μωυσῆ καὶ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, στὴν Τραγάνα Φθιώτιδας, ἑνὸς ναοῦ ποὺ συνδέει ἄρρηκτα τὴν Μονὴ τοῦ Σινᾶ μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνήκει στὸ Εὐρωσιναϊτικὸ Κέντρο Μελετῶν, Ἐπικοινωνίας καὶ Ἐκθέσεων (ΕΚΜΕΕ) τοῦ Ἱδρύματος Ὄρους Σινᾶ.

.tragana15                  Πρόκειται γιὰ ἕνα μεγαλόπνοο σχέδιο, τὸ ΕΚΜΕΕ, ὅραμα ἐδῶ καὶ μία εἰκοσαετία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ Δαμιανοῦ, ποὺ ἔχει σχεδιαστεῖ γιὰ νὰ λειτουργήσει ὡς alter ego τῆς Μονῆς τοῦ Σινᾶ σὲ εὐρωπαϊκὸ ἔδαφος, ἀφ᾽ ἑνὸς γιὰ νὰ ἀνταποκριθεῖ στὰ αἰτήματα τὶς παγκόσμιας ἐπιστημονικῆς κοινότητας γιὰ τὴν μελέτη τῶν σιναϊτικῶν κειμηλίων, τὰ ὁποῖα θὰ παρέχονται σὲ ψηφιακὴ μορφὴ ὑψηλῆς εὐκρίνειας, καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου γιὰ νὰ λειτουργήσει ὡς πολυδύναμο πολιτιστικὸ κέντρο.

.                     Τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ σηματοδότησαν σήμερα ἕνα πρῶτο βῆμα στὴ δύσκολη πορεία τῆς ἀποπεράτωσης τοῦ Κέντρου καὶ ἐμπεριεῖχαν ἕνα βαθύτερο συμβολισμὸ τόσο ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, ποὺ βιώνει ἡ Ἑλλάδα, ὅσο καὶ ὑπὸ τὴν σκιὰ τῶν δραματικῶν γεγονότων στὴν Αἴγυπτο: Δύο χῶρες καὶ δύο πολιτισμοί, πού, ὅπως τόνισε ὁ ἀρχιεπίσκοπος Δαμιανός, διατήρησαν σταθερὲς σχέσεις φιλίας, μὲ προπύργιο τὴν Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ, ὡς περίτρανη ἀπόδειξη ἁρμονικῆς συμβίωσης διαφορετικῶν λαῶν καὶ θρησκειῶν.

.               Τελέστηκε πανηγυρικὴ Θεία λειτουργία, τὴν ὁποία ἀκολούθησε τιμητικὴ τράπεζα, παρουσίᾳ ἐκπροσώπων τῆς κυβέρνησης καὶ τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, τῶν τοπικῶν καὶ θρησκευτικῶν ἀρχῶν, καθὼς ἐπίσης καὶ τῆς αἰγυπτιακῆς πρεσβείας, μαζὶ μὲ ἑκατοντάδες πιστούς.

.                Κατὰ τοὺς δύσκολους καιροὺς ποὺ διέρχεται ἡ Μέση Ἀνατολή, ὅπως ἐπισήμανε ὁ κ. Δαμιανός, ἡ Μονὴ Σινᾶ ἐκπέμπει μήνυμα ἀγάπης καὶ εἰρήνης ὑπενθυμίζοντας τὴ δική της αἰωνόβια ἐμπειρία διαλόγου καὶ εἰρηνικῆς συνύπαρξης λαῶν καὶ διαφορετικῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων.  Τόνισε ὅτι στὴ δύσκολη καμπὴ ποὺ βρίσκεται ἡ Ἑλλάδα σήμερα, ἕνα ἀναπτυξιακὸ ἔργο μεγάλου βεληνεκοῦς, ὅπως τὸ Εὐρωσιναϊτικὸ κέντρο, ὑπογραμμίζει τὴν ἀνάγκη γιὰ αἰσιόδοξη ἀντιμετώπιση καὶ γιὰ ἀγώνα μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι τὰ πνευματικά, πολιτιστικὰ καὶ ἀνθρωπιστικὰ ἔργα δὲν εἶναι διακοσμητικὰ στοιχεῖα καὶ πολυτέλεια, ἀλλὰ ἀναγκαιότητα καὶ προτεραιότητα.

[…]

, ,

Σχολιάστε

ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΟ ΣΙΝΑ

 .       να θησαυρό, πο τν ποτελον περισσότερες π 100 εκόνες κα λειτουργικ ντικείμενα, νακάλυψαν ρσοι ρευνητς στ μοναστήρι τς γίας Ακατερίνης στ Σινά.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ κ. Δαμιανός

.       Σύμφωνα μὲ ἀνακοινώσεις ποὺ ἔκανε πρόσφατα ἡ Ναταλία Κομάσκο, τοῦ Μουσείου Ἀντρέι Ρουμπλιώφ, τὰ κειμήλια χρονολογοῦνται ἀπὸ τὸν 16ο ἕως τὸν 19ο αἰώνα, καὶ ἡ ἀνακάλυψή τους σημαίνει ὅτι θὰ συμπληρωθοῦν κενὰ στὴν ἱστορία τῶν σχέσεων τῆς Ρωσίας μὲ τὸ μοναστήρι στὸ Σινά. Οἱ εἰκόνες καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἀντικείμενα ἀποτελοῦσαν μέρος τοῦ ἐξοπλισμοῦ τοῦ παρεκκλησίου τῆς Καιομένης Βάτου, ἀλλὰ πρὶν ἀπὸ ἀρκετὲς δεκαετίες εἶχαν ἀποσυρθεῖ γιὰ ἀγνώστους λόγους, χωρὶς νὰ ἔχουν καταλογογραφηθεῖ. Ἐντοπίσθηκαν στὸ σκευοφυλάκιο τοῦ παρεκκλησίου καὶ μάλιστα σὲ ἄριστη κατάσταση. Θὰ ἀπαιτηθεῖ ἐλάχιστη παρέμβαση ἀπὸ τοὺς συντηρητές, ἀναφέρεται στὴν ἀνακοίνωση, διότι στὸ Σινὰ ἐπικρατοῦν οἱ ἰδανικὲς συνθῆκες θερμοκρασίας καὶ ὑγρασίας γιὰ τὴ διατήρηση τῶν εἰκόνων.
.       Σύμφωνα μὲ τοὺς ἱστορικοὺς οἱ σχέσεις τῆς Ρωσίας μὲ τὴν μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ χρονολογοῦνται ἀπὸ τὸν 15ο αἰώνα, ὅταν ἔφθασαν ἐκεῖ οἱ πρῶτοι προσκυνητές. Ἀκολούθησαν πολλοί, ἔμποροι ἀλλὰ ἐπίσημοι ἀντιπρόσωποι τῶν τσάρων, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν στὴν Μονὴ πολύτιμα δῶρα, ἐνῶ καὶ μοναχοὶ ἀπὸ τὸ Σινὰ μετὰ ἀπὸ τὶς συχνὲς ἐπισκέψεις τους στὴν Ρωσία τὸν 17ο καὶ τὸν 18ο αἰώνα ἐπέστρεφαν μεταφέροντας τὶς προσφορὲς τῶν ἐκεῖ πιστῶν.
.       Ἐρευνητὲς ἀπὸ τὰ μουσεῖα Τρετιακὸφ καὶ τὸ Κρατικὸ Ἰνστιτοῦτο Συντηρήσεως ἀποτέλεσαν τὴν ὁμάδα ἡ ὁποία ἔφερε στὸ φῶς τὰ σημαντικὰ εὐρήματα. Πάντα σύμφωνα μὲ τὴν ρωσικὴ πλευρά, εἶχαν προηγηθεῖ ἄλλες δύο ἀποστολές, τὸ 2004 καὶ 2005, μὲ στόχο τὴν καταλογογράφηση ὅσων ἔργων ρωσικῆς τέχνης φυλάσσονται στὴν Μονή. Οἱ ἔρευνες θὰ συνεχισθοῦν καὶ στὸ μέλλον, ἀφοῦ ὑπάρχουν ἐλπίδες νὰ ἐντοπισθοῦν καὶ πολλὰ ἀκόμη κειμήλια, ἄγνωστα μέχρι τώρα στοὺς ἱστορικούς.

ΠΗΓΗ: makthes.gr/news/arts, 06.08.2011 (καὶ  romfea.gr)

,

Σχολιάστε

ΑΡΧΙΕΠ. ΣΙΝΑ ΔΑΜΙΑΝΟΣ: «ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ “ΕΡΗΜΟ”· ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΜΩΥΣΗΣ»

Ἐπίτιμος Διδάκτωρ  ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ Δαμιανὸς

.     Ἀπὸ τὴν εἰδησεογραφία μαθαίνουμε ὅτι:
.  «Στὴν μεγάλη αἴθουσα τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἔγινε χθὲς (23.05.11) τὸ ἀπόγευμα ἡ ἀναγόρευση ἀπὸ τὴν Σύγκλητο τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, σὲ ἐπίτιμο διδάκτορα Θεολογίας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ, Φαρὰν καὶ Ραϊθῶ Δαμιανοῦ, προτάσει τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν τοῦ Τμήματος Θεολογίας.
.   Μετὰ ἀπὸ τὴν σύντομη προσφώνηση τοῦ Πρυτάνεως τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Θεοδοσίου Πελεγρίνη, ἔγινε ἡ παρουσίαση τοῦ τιμωμένου ὑπὸ τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ τοῦ Τμήματος Θεολογίας Πρωτ. κ. Δημητρίου Τζέρπου καὶ ἀμέσως ἀκολούθησε ἡ ἀνάγνωση τῶν κειμένων τοῦ ψηφίσματος τοῦ Τμήματος, τῆς Ἀναγορεύσεως ὡς καὶ τοῦ Διδακτορικοῦ Διπλώματος ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Καθηγητοῦ Νικολάου Ὀλυμπίου.
. Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ τὴν ὁμιλία τοῦ τιμωμένου μὲ θέμα: «Προφήτης Μωυσῆς, ὁ ἐκλεκτός του Θεοῦ» καθὼς καὶ μὲ ὕμνους ὑπὸ Ψαλτικοῦ χοροῦ ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Ἐπίκουρου Καθηγητοῦ κ. Δημητρίου Μπαλαγεώργου.» (romfea.gr)

.      Παρέλειψε ὅμως ἡ εἰδησεογραφία νὰ μᾶς πληροφορήσει ὅτι τὸ πραγματικὸ «ζουμί» τῆς χθεσινῆς ἐπίσημης καὶ τιμητικῆς γιὰ τὸ ἴδιο τὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν -ἀφοῦ ἡ ἀναγνώριση τιμῆς στὸν Ἀρχιεπ. Σινᾶ, δηλ. στὴν ἴδια τὴν Μονή, ἀντανακλᾶ τὸ μεγαλεῖο καὶ τὴν ἀκτινοβολία της στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν- «τὸ ζουμί» λοιπὸν κρυβόταν στὶς τελευταῖες λέξεις τῆς ὁμιλίας τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ Δαμιανοῦ: «Ὁ Μωυσῆς ὑπῆρξε μιὰ μεγαλειώδης μορφὴ ἡγέτου, πολιτικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ. Ὁ Μωυσῆς δὲν ἄφησε κανένα πρόβλημα, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν ἀπαντήσει.» Καὶ κατέληξε: «Καὶ σὲ μᾶς ποὺ βρισκόμαστε στὴν “ἔρημο” χρειάζεται ἕνα Μωυσῆς, ἕνας μικρὸς Μωυσῆς, γιὰ νὰ μᾶς βγάλει στὴν γῆ τῆς Ἐπαγγελίας, ποὺ ρέει μέλι καὶ γάλα».

 .     Αὐτὸ εἶναι μιὰ καθαρὴ φωνή, ἕνας προφητικὸς ἀντίλαλος ἀπὸ τὴν σιναϊτικὴ ἔρημο καὶ τὸ θεοβάδιστο Ὄρος.

. Βλ. σχετ. σχόλιο «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»: «Ζητεῖται ΜΩΥΣΗΣ»! https://christianvivliografia.wordpress.com/2010/12/19/ὁ-«τρελλὸς»-γόρτυνος-τσάκισε-τὴν-ἡτ/)

, , ,

Σχολιάστε

«ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Σινᾶ ὑπὸ τὴν προστασία τῆς Ε.Ε.

βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2010/11/25/στὸ-σινᾶ-στὴν-ἁγ-αἰκατερίνα/

https://christianvivliografia.wordpress.com/2010/11/25/στὸ-σινᾶ-στὴν-ἁγ-αἰκατερίνα-β´/

.       Ἡ θέα σοῦ κόβει τὴν ἀνάσα. Ἰδίως τὴ στιγμὴ ποὺ λιος ξεπροβάλλει γι τν πι ντυπωσιακ νατολ το κόσμου.
.     Σὲ περίπου 2.300 μέτρα στὴν Ἁγία Κορυφή, στὸ ὄρος Χωρὴβ στὸ Σινά, ὅπου ὁ Μωυσῆς ἔλαβε τὶς Δέκα Ἐντολές, ἡ αἴσθηση ὅτι ἀγγίζεις τὸν οὐρανὸ μαζὶ μὲ τὴν καινούργια μέρα τοῦ Θεοῦ κάνει πάνω ἀπὸ 100.000 ἀνθρώπους, κάθε χρόνο, νὰ θέλουν νὰ ζήσουν αὐτὴ τὴ μαγικὴ στιγμή. Ἀπὸ πάνω φαίνεται σὰν σπιρτόκουτο ἡ Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, μέσα στὰ τείχη ποὺ ἔκτισε ὁ Ἰουστινιανὸς τὸν 6ο αἰώνα καὶ ἀπὸ τὸ 2004 ἀποτελεῖ παγκόσμια πολιτιστικὴ κληρονομιὰ τῆς UNESCO, ἐνῶ γιὰ πρώτη φορά, μὲ ἀναπτυξιακὰ ἔργα, ἔθεσε ὑπὸ τὴν προστασία της καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ἡ ἀνάβαση, πολὺ δύσκολη, ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν Μονὴ στὶς τεσσεράμισι τὰ ξημερώματα, μὲ φακοὺς καὶ διαρκεῖ τουλάχιστον δύο ὧρες. Ἀλλά, ὅλοι πιστεύουν ὅτι ἀξίζει τὸν κόπο.
.       Τὸ ἴδιο πίστεψε καὶ ἡ ΕΕ, ποὺ μὲ μία γερὴ χρηματοδότηση, ἀποφάσισε νὰ ἐντάξει στὰ ἀναπτυξιακὰ προγράμματά της καὶ τὸν μοναδικὸ αὐτὸ τόπο τῆς Χριστιανοσύνης. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ εἰς τὸ ἑξῆς οἱ ἀναβάτες θὰ βρίσκουν νὰ τοὺς περιμένει ἕνας φιλόξενος χῶρος γιὰ νὰ προσκυνήσουν ἢ νὰ ξαποστάσουν. Τὰ ἐρείπια, ἡ αἴσθηση τῆς ἐγκατάλειψης, ἡ ἔλλειψη στοιχειώδους ὑποδομῆς στὸ χῶρο γιὰ τὴν «πολιτισμένη» καὶ ἀσφαλῆ διέλευση χιλιάδων ἀνθρώπων εἶναι πλέον παρελθόν. Ἀναστηλωμένη ἡ παλιὰ Βασιλική, τὸ μικρὸ τζαμὶ καὶ τὸ ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀλλὰ καὶ τουαλέτες, καθὼς ἐπίσης καὶ τοιχάκια ἢ κάγκελα στὸν περιβάλλοντα χῶρο καὶ στὰ ἐπικίνδυνα σημεῖα τοῦ μονοπατιοῦ, δίνουν νέα διάσταση στὸ ἱερὸ βουνὸ τοῦ Χωρήβ.
.     Σὲ ὅλη τὴν μακρόχρονη ἱστορία της διατηρήθηκε ὡς ἕνας ἱερὸς τόπος μὲ πολύτιμη θρησκευτικὴ καὶ πολιτιστικὴ κληρονομιά. Πάνω ἀπὸ 2.000 πολύτιμες βυζαντινὲς εἰκόνες συγκροτοῦν τὴν σημαντικότερη πινακοθήκη τοῦ ὀρθόδοξου κόσμου, περισσότερα ἀπὸ 4.500 χειρόγραφα σὲ πολλὲς γλῶσσες, μία σημαντικὴ συλλογὴ παπύρων καὶ παλιῶν ἐντύπων συνθέτουν μία π τς σπουδαιότερες βιβλιοθκες το κόσμου, ἐνῶ ἕνα πλούσιο ἀρχεῖο ἐγγράφων καὶ ἐπιστολῶν, ἀπὸ ἐκκλησιαστικοὺς καὶ κοσμικοὺς ἄρχοντες ὅλων τῶν ἐποχῶν, τὴν καθιστοῦν μοναδικὴ πηγὴ ἱστορικῶν στοιχείων.
.      Μὲ τὸ 1,5 ἑκατομμύριο εὐρὼ ποὺ διατέθηκε (95% τῆς ΕΕ καὶ 5% τῆς Μονῆς) μέσα σὲ μία 4ετία ἔγιναν πολλὰ πράγματα, ποὺ ἔχρηζαν παρεμβάσεως ἐδῶ καὶ χρόνια στὸν περιβάλλοντα χῶρο τῆς Μονῆς.
.      Περήφανοι καὶ ἱκανοποιημένοι γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα, δήλωσαν ὅλοι καὶ ἰδιαίτερα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνη του πρὸς τὴν αἰγυπτιακὴ κυβέρνηση καὶ τὴν Ε.Ε. γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ κατάληξη ἑνὸς τόσο φιλόδοξου ἔργου, ἐπισημαίνοντας ὅτι «ἡ Μονὴ πάντα, ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της, ὑπῆρξε ἕνα κέντρο συνάντησης καὶ εἰρηνικῆς συνύπαρξης λαῶν, πολιτισμῶν καὶ θρησκειῶν». «Τὸ Σινὰ εἶναι ἐπένδυση γιὰ τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν Αἴγυπτο, γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ ἀνάπτυξη ἐδῶ εἶναι πρωτίστης σημασίας», εἶπε ὁ κ. Μπαγιούμι, τονίζοντας ὅτι ἡ παρουσία του στὴν ἐκδήλωση «δείχνει ὅτι μεταξὺ μουσουλμάνων καὶ χριστιανῶν ὑπάρχει ἀλληλοκατανόηση καὶ σεβασμός, ὅπως ἀποδεικνύεται κι ἀπὸ τὴν αἰωνόβια συμβίωση τῆς Μονῆς μὲ τὴν Αἴγυπτο, καθὼς καὶ ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες μποροῦν νὰ συμβιώσουν εἰρηνικά». «Γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση χρηματοδότησε ἔργα στὴν περιοχὴ τοῦ Νότιου Σινᾶ χάρη στὴ Μονή, ἡ ὁποία, λόγῳ τῆς σπουδαιότητάς της, προσελκύει τουρίστες ἀπ᾽ ὅλο τὸν κόσμο ποὺ συμβάλλουν στὴν εὐημερία τῶν Βεδουίνων κατοίκων», εἶπε ὁ κυβερνήτης, κ. Σοῦσα. Τὴν ἱκανοποίησή του ἐξέφρασε καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ΕΕ κ. Κρέα. «Εἴμαστε ὅλοι περήφανοι καὶ λέμε «μαμπούκ», συγχαρητήρια, στοὺς συντελεστὲς καὶ τὸν Αἰγυπτιακὸ λαό», εἶπε προσθέτοντας ὅτι τὸ ἔργο αὐτὸ χρειάζεται καὶ συνέχεια γιὰ καλύτερα ἀποτελέσματα. «Ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἔργο ἐπωφελοῦνται ὅλοι, ἡ Μονή, οἱ ντόπιοι καὶ οἱ ἐπισκέπτες ποὺ εἶναι 400.000 ἐτησίως», εἶπε ὁ ἀρχιεπίσκοπος κλείνοντας τὴν ἐκδήλωση, καὶ διαβεβαίωσε ὅτι πλέον «ὑπάρχει ἀσφάλεια, οἱ προσκυνητὲς μποροῦν νὰ ἔρχονται στὸ μοναστήρι χωρὶς φόβο, γιὰ νὰ δοῦν ἕνα ἀναλλοίωτο συμπυκνωμένο κομμάτι τοῦ βυζαντινοῦ Ἑλληνισμοῦ».

Πηγή: http://www.express.gr/ (ΑΠΕ 12.04.11)

 

, , , ,

Σχολιάστε

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ καὶ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ (Τοῦ Ἀρχιεπ. Σινᾶ) [Γ´]

Ὀρθοδοξία καὶ Παράδοσι
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ, Φαράν καὶ Ραϊθὼ κ. Δαμιανοῦ

Β΄

Α´Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/03/12/τί-εἶναι-ἡ-ὀρθοδοξία-καὶ-ἡ-παράδοση/

Β´Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/03/13/τί-εἶναι-ἡ-ὀρθοδοξία-καὶ-ἡ-παράδοση-2/

.         Γιὰ νὰ πληροφορήσουν οἱ θεούμενοι τοὺς ἀνθρώπους τὴν ὀρθὴ πίστι, μεταχειρίζονται διάφορα θεόπνευστα «σύμβολα», μὲ τὰ ὁποῖα μεταδίδουν τὶς θεῖες ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας. Εἶναι τὰ λεγόμενα «κτιστὰ ρήματα καὶ νοήματα καὶ εἰκονίσματα». Καὶ ποιά εἶναι αὐτά;
.         Εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή, τὰ συγγράμματα τῶν ἁγίων Πατέρων, οἱ ἀποφάσεις τῶν τοπικῶν καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἡ μυστηριακὴ καὶ λατρευτικὴ ζωὴ τῆς ἘκκλησίαςὍλα αὐτά, τὰ «κτιστὰ ρήματα καὶ νοήματα καὶ εἰκονίσματα» ποὺ μᾶς παραδίδουν οἱ θεούμενοι, δηλ. οἱ Προφῆτες, οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Ἅγιοι, εἶναι ἡ ὀρθὴ πίστι. Εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία, ἀφοῦ ὀρθοδοξία σημαίνει ὀρθὴ πίστι.
.        Τὸ ἴδιο ὅμως πράγμα εἶναι καὶ ἡ Παράδοσι. Γιατί ἡ «ὀρθὴ» αὐτὴ πίστι «παρεδόθη». «Παρεδόθη» ἀπὸ τὸν Θεὸ στοὺς Προφῆτες, τοὺς Ἀποστόλους, τοὺς Ἁγίους, μὲ τὶς «θεῖες ἀποκαλύψεις», στὴν Καινὴ δὲ Διαθήκη καὶ μὲ τὴν διδασκαλία καὶ τὰ θαύματα τοῦ Κυρίου. Εἶναι τὰ «ἄρρητα ρήματα».
.        Σὲ δεύτερο δὲ πλάνο, οἱ θεούμενοι παραδίδουν τὴν ἀποκαλυφθεῖσα σ’ αὐτοὺς ὀρθὴ πίστι στὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, μὲ τὰ θεόπνευστα «σύμβολα», τὰ «κτιστὰ δηλ. ρήματα καὶ νοήματα καὶ εἰκονίσματα», ποὺ εἶναι, ὅπως εἴπαμε, ἡ Ἁγία Γραφή, τὰ συγγράμματα τῶν Πατέρων, οἱ ἀποφάσεις τῶν Συνόδων, τὰ μυστήρια καὶ ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας.
.         Ἡ πίστι λοιπὸν ποὺ μᾶς παραδίδουν οἱ Ἅγιοι καὶ περιέχεται σ’ αὐτὰ τὰ «κτιστὰ ρήματα καὶ νοήματα», εἶναι ἡ «ὀρθὴ πίστι».
.        Παράδοσι εἶναι ἡ ὀρθὴ πίστι, ποὺ ἀποκαλύπτεται ἀπὸ τὸν Θεὸ στοὺς θεουμένους καὶ οἱ ὁποῖοι στὴν συνέχεια τὴν παραδίδουν στὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, μέσα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, τὰ συγγράμματα τῶν ἁγίων Πατέρων, τὶς ἀποφάσεις τῶν Συνόδων, τὰ μυστήρια καὶ τὴν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας.
.       Παράδοσι δηλ. εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶναι καὶ Ὀρθοδοξία. Εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἴδιο πράγμα. Ταυτίζονται ἀπολύτως. Γι’ αὐτὸ μιλᾶμε γιὰ «Ὀρθόδοξο Παράδοσι» καὶ γιὰ «Παραδοθεῖσα Πίστι». Οἱ ὀνομασίες ἀλλάζουν, ὄχι ὅμως καὶ τὸ περιεχόμενο.
.     Ἡ Παράδοσι εἶναι μία. Γιατί «μία» Πίστι ἀποκαλύπτεται ἀπὸ τὸν Θεό. Μία Ὀρθοδοξία ὑπάρχει. Ὅλοι οἱ Ἅγιοι, ὅλοι οἱ Προφῆτες, ὅλοι οἱ Ἀπόστολοι μία θεότητα ἐγνώρισαν. Γι’ αὐτό, εἴτε Ἱερὰ Παράδοσι λέμε, εἴτε Ὀρθόδοξο Παράδοσι, εἴτε Ἀποστολικὴ Παράδοσι, εἴτε Ἐκκλησιαστικὴ Παράδοσι, εἴτε Πατερικὴ Παράδοσι, ἀπὸ πλευρᾶς οὐσίας ἐννοοῦμε τὸ ἴδιο πράγμα. Δὲν διαφέρουν γιατί ὡς περιεχόμενό τους ἔχουν τὴν αὐτὴ ὀρθὴ πίστι. Τὴν Ὀρθοδοξία.
.       Ἡ Παράδοσι ἔχει ὡς περιεχόμενο τὴν «θεία ἀποκάλυψι». Δηλαδὴ τὰ «ἄρρητα ρήματα». Ὅλα αὐτά, ὅσοι δὲν ἔχουν φθάσει στὴν θέωσι, δὲν μποροῦν νὰ τὰ καταλάβουν. Τὰ καταλαβαίνουν μόνο ὅσοι ἔχουν ἀποκτήσει τὴν ἐμπειρία τῆς θεώσεως, οἱ Ἅγιοι.
.         Ἡ Παράδοσι ἔχει ἀκόμα σὰν περιεχόμενο τὴν Πίστι ποὺ μᾶς παραδίδουν οἱ θεούμενοι, δηλ. οἱ Προφῆτες, οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Ἅγιοι. Τὰ «κτιστά», δηλ. «ρήματα καὶ νοήματα καὶ εἰκονίσματα», ποὺ εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή, τὰ συγγράμματα τῶν Πατέρων, οἱ ἀποφάσεις τῶν Συνόδων, τὰ μυστήρια καὶ ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας…

ΠΗΓΗ: «Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια» τ. 85, 16.04.1980
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

, , , , , , , , , ,

Σχολιάστε

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ καὶ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ (Τοῦ Ἀρχιεπ. Σινᾶ) [Β´]

Ὀρθοδοξία καὶ Παράδοσι
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ, Φαράν καὶ Ραϊθὼ κ. Δαμιανοῦ

Β´
«Οἱ θεῖες ἀποκαλύψεις»

Α´Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/03/12/τί-εἶναι-ἡ-ὀρθοδοξία-καὶ-ἡ-παράδοση/

.        Οἱ ἅγιοι, οἱ θεούμενοι, ποὺ ἀξιώνονται νὰ δοῦν αὐτὲς τὶς «ἀποκαλύψεις» τοῦ Θεοῦ, βλέπουν ἀοράτως τὰ ἀόρατα. Ἀκούουν ἀνηκούστως τὰ ἀνήκουστα καὶ ἄρρητα. Ἐννοοῦν ὑπερνοητικῶς τὰ ὑπὲρ τὴν νόησι καὶ τὴν λογικὴ μυστήρια τῆς βασιλείας, ὅπως παρατηρεῖ ὁ καθηγητὴς π. Ἰωάννης Ρωμανίδης.
.       Αὐτὲς τὶς θεῖες «ἀποκαλύψεις» εἶδε καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. «Ἐλεύσομαι γὰρ εἰς ὁπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου», γράφει. «Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων˙ εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν˙ ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. Καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἀνθρωπον˙ εἴτε ἐν σώματι, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν˙ ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ρήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι…» (Β΄ Κορ. ιβ´ 1-4).
.      Ὁ Ἀπ. Παῦλος ἔλαβε ἀπὸ τὸν Θεὸ τὶς θεῖες ἀποκαλύψεις. «Ἡρπάγη» στὸν Παράδεισο», δηλ. στὴν «βασιλεία τοῦ Θεοῦ», ἐκεῖ ποὺ εἶναι ὁ Θεός. Ὁ Θεὸς εἶναι ὁ Παράδεισος γιὰ τοὺς ἁγίους. Εἶναι ὅμως καὶ ἡ Κόλασις ὁ Θεὸς γιὰ τοὺς ἁμαρτωλούς, οἱ ὁποῖοι στὴν Μέλλουσα Κρίσι θὰ δοῦν τὸν Θεὸ ὡς «πῦρ καταναλίσκον», σὰν φωτιὰ ποὺ καίει. Τί ἄκουσε ὁ Ἀπ. Παῦλος στὸν Παράδεισο; Ἄκουσε «ἄρρητα ρήματα ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι»! Εἶδε δηλ. τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν βασιλεία Του καὶ τὴν θεότητά Του. Εἶδε ὅλη τὴν «θεολογία». Εἶδε «ἄρρητα ρήματα», ποὺ δὲν μποροῦν νὰ περιγραφοῦν.
.          Αὐτή, λοιπόν, ἡ θεία ἀποκάλυψι, ποὺ γίνεται στοὺς ἁγίους, ὅπως ἔγινε στὸν Ἀπόστολο Παῦλο, εἶναι ἡ ὀρθὴ πίστι. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς τονίζουμε, πὼς πηγὴ τῆς πίστεώς μας εἶναι ἡ Θεία Ἀποκάλυψι.

.        4. Ἡ «ὀρθὴ πίστι», λοιπόν, ἀποκαλύπτεται ἀπὸ τὸν Θεὸ στοὺς θεουμένους, ὅπως εἶναι οἱ Προφῆτες, οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Ἅγιοι, ποὺ ἔχουν ἀποκτήσει τὴν ἐμπειρία τῆς θεώσεως. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τους, γνωρίζουν ὅλη τὴν θεολογία, ὅλα τὰ δόγματα.
.          Ἡ στρατευομένη ὅμως τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς προκρίτους, τοὺς Ἁγίους, ποὺ ἔφθασαν ἤδη στὴν θέωσι, ἔχει σὰ μέλη καὶ κείνους ποὺ ἀγωνίζονται ἀκόμη νὰ φθάσουν. Κανένας ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ φθάση, χωρὶς τὴν ὀρθόδοξη πίστι.
.             Πῶς ὅμως, οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀξιώθηκαν τῶν «θείων ἀποκαλύψεων», θὰ πληροφορηθοῦν τὴν ὀρθόδοξη πίστι;
.           Στὴν παραβολὴ τοῦ πλουσίου καὶ τοῦ Λαζάρου, ποὺ μᾶς περιγράφει ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, ὅταν ὁ πλούσιος παρακάλεσε τὸν Ἀβραὰμ νὰ πέμψη τὸν Λάζαρο στοὺς ἀδελφούς του καὶ νὰ τοὺς πληροφορήση τί συμβαίνει μετὰ τὸν θάνατο, ὁ Ἀβραὰμ ἀπάντησε: «Ἔχουσι Μωϋσέα καὶ τοὺς προφήτας˙ ἀκουσάτωσαν αὐτῶν». Δηλαδή, ἐδῶ θέλει νὰ μᾶς διδάξη ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, πὼς ὅσοι δὲν ἔχουν ἀξιωθῆ τῶν θείων αὐτῶν ἀποκαλύψεων, εἶναι ὑποχρεωμένοι ν’ ἀποδέχωνται τὴν πίστι αὐτῶν ποὺ ἔλαβαν τέτοιες «θεῖες ἀποκαλύψεις», ὅπως ἦταν, τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, οἱ Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
.            Μὲ ἄλλα λόγια, οἱ ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔφθασαν στὴν τελειότητα, τὴν θέωσι κι ἑπομένως δὲν τοὺς «ἀπεκαλύφθη» ἡ ὀρθὴ πίστι, πρέπει ν’ ἀκολουθοῦν πιστὰ τὴν «αὐθεντία» τῶν θεουμένων, δηλ. τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων, τῶν Ἁγίων.
.        Ἐδῶ ὅμως γεννᾶται ἕνα πρόβλημα. Πῶς οἱ θεούμενοι θὰ μεταδώσουν στοὺς μὴ θεουμένους τὴν ὀρθὴ πίστι, ποὺ τοὺς ἀπεκαλύφθη, ἀφοῦ αὐτὴ εἶναι «ἄρρητα ρήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι»;

ΠΗΓΗ: «Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια» τ. 85, 16.04.1980
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

συνεχίζεται

 

, , , , , , , , , , ,

Σχολιάστε

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ καὶ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ (Τοῦ Ἀρχιεπ. Σινᾶ)

Ὀρθοδοξία καὶ Παράδοσι
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ, Φαράν καὶ Ραϊθὼ κ. Δαμιανοῦ

Α΄
Τί εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία

.         Ὀρθοδοξία σημαίνει ὀρθὴ πίστι. Ποιὰ εἶναι ὅμως αὐτὴ ἡ «ὀρθὴ πίστι»;
.      1. Ἡ πίστι στὸν ἀληθινὸ Θεὸ δὲν εἶναι σοφία ἀνθρώπινη. Δὲν εἶναι προϊὸν ὡραίων καὶ βαθυστόχαστων συλλογισμῶν καὶ σκέψεων. Δὲν εἶναι κἂν ἐφεύρημα ἀνθρώπων. Δὲν ἀνακάλυψαν ἄνθρωποι τὴν ὕπαρξι καὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.
.          Ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς «ἀπεκάλυψε» καὶ «ἐφανέρωσε» τὸν Ἑαυτό του στοὺς ἀνθρώπους. Ἡ «ἀποκάλυψι» αὐτὴ τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἀπὸ τὸν Χριστό, «ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ». Ἔγινε, ὄχι μόνο στὴν Καινὴ Διαθήκη, ὅπου ἔχουμε τὴν σάρκωσι τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν «φανέρωσι» τῆς θεότητός Του μὲ τὴν θεία διδασκαλία καὶ τὰ θαύματά Του καὶ τὴν ἀποκαλυφθεῖσα δόξα Του στὴν Βάπτισι, στὴν Μεταμόρφωσι, τὴν Ἀνάστασι, ἀλλὰ καὶ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη.
.          Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὁ Χριστὸς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἐμφανίζεται στοὺς Προφῆτες καὶ συνομιλεῖ μαζί τους, τοὺς λέει τί νὰ ἐξαγγείλουν στὸν περιούσιον λαὸ τοῦ Θεοῦ, τὸν Ἰσραήλ. Ὁ Χριστὸς εἶναι στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὁ Κύριος, ὁ Κύριος τῆς Δόξης, ὁ Ἄγγελος Κυρίου, ὁ Ἄγγελος τῆς δόξης, ὁ Κύριος Σαβαώθ, ὁ Ὤν, ὁ Θεὸς Ἀβραάμ, ὁ Θεὸς Ἰσαάκ, ὁ Θεὸς Ἰακώβ, ὁ Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος κ.λπ.

.            2. Ἡ «θεία Ἀποκάλυψι» ἔγινε σὲ ἀνθρώπους. Σὲ ποιοὺς ὅμως ἀνθρώπους; Σ’ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους; Ὄχι. Δὲν «ἀποκαλύπτεται» ὁ Θεὸς σ’ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Δὲν εἶναι ἱκανοὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ δοῦν τὸν Θεὸ ν’ «ἀποκαλύπτη» τὸν Ἑαυτό Του. Ἡ μεγαλύτερη τιμωρία τοῦ Θεοῦ γιὰ ἕναν ἄνθρωπο εἶναι νὰ δῆ τὸν Θεό, χωρὶς νὰ εἶναι προετοιμασμένος νὰ τὸν δῆ. Γι’ αὐτὸ ὁ κάθε ἄνθρωπος πρέπει νὰ προετοιμάζεται κατάλληλα, νὰ φθάση στὴν τελειότητα, στὴν ἁγιότητα, τὴν θέωσι, γιὰ νὰ μπορῆ νὰ δῆ τὸν Θεό, χωρὶς νὰ πεθάνη. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ φθάνει σ’ αὐτὴ τὴν πνευματικὴ κατάστασι, εἶναι ὁ «θεούμενος», ἔγινε κατὰ χάριν Θεός. Στὴν κατάστασι αὐτὴ μπορεῖ νὰ φθάση ὁ ἄνθρωπος πρὸ τοῦ τάφου, προτοῦ πεθάνη.
.          Ὁ Θεός, λοιπόν, «ἀποκαλύπτει» καὶ «φανερώνει» τὸν Ἑαυτό Του μόνο σ’ ὅσους ἀνθρώπους ἔχουν φθάσει στὴν ἁγιότητα, τὴν θέωσι. «Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ», λέει ὁ Κύριος, «ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὅψονται». Ποιοί εἶναι αὐτοὶ οἱ καθαροί, οἱ τέλειοι, οἱ θεούμενοι; Εἶναι οἱ ἅγιοι.
.        Ὁ Ἀπόστολος Ἰούδας γράφει: «Δεῖ ἐπαγωνίσασθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ πίστει τοῖς ἁγίοις». Ἡ πίστι δηλαδή, λέγει ὁ Ἀπόστολος Ἰούδας, παρεδόθη ὄχι σὲ κάποιους, ἀλλὰ σὲ ἁγίους. Σὲ ἀνθρώπους, δηλ., κατὰ χάριν Θεούς. Ἀνθρώπους χωρὶς ἐπίγειες ἐπιδιώξεις, ἀνθρώπους μὲ ταπείνωσι κι ὅλες τὶς ἀρετές.

.       3. Τί «ἀποκαλύπτει» ὁ Θεὸς στοὺς ἁγίους; «Ἀποκαλύπτει» καὶ «φανερώνει» τὴν θεότητά Του. Τὰ «μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν», δηλαδὴ ἀποκαλύπτει ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ὅλη τὴν «θεολογία». Ὅλην τὴν πίστιν.
.         Αὐτὰ ὅμως τὰ πράγματα, ποὺ βλέπουν οἱ ἅγιοι νὰ τοὺς ἀποκαλύπτη ὁ Θεός, εἶναι πράγματα «ἀπερίγραπτα». Δὲν μοιάζουν μὲ τίποτε ἄλλο. Κι εἶναι φυσικό, γιατί δὲν ὑπάρχει καμμιὰ ὁμοιότητα μεταξὺ «κτιστῶν», ποὺ εἶναι ὅλα τὰ δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, καὶ τῶν «ἀκτίστων», ποὺ εἶναι ὁ Θεός.

ΠΗΓΗ: «Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια» τ. 85, 16.04.1980
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

συνεχίζεται

, , , , , , , , ,

Σχολιάστε