Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ἀποχριστιανισμός

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- IA´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὸ 2018

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

     ΜΕΡΟΣ IA΄

Μέρος Α´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018 -Α´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Β´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Β´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Γ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Γ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Δ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Δ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Ε´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- E´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Mέρος ϛ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- ϛ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Mέρος Ζ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Z´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Η´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- H´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος

.           Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι μία ἀκόμη μαρτυρικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Κληρικοί Της καὶ πιστὰ μέλη της ἦσαν οἱ πρωτοπόροι στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Πάντα μένει στὴ μνήμη μου ὁ λόγος Τούρκου καθηγητοῦ Πανεπιστημίου σὲ διεθνὲς συνέδριο, στὴ Λευκωσία. Μὲ πικρία, ποὺ δὲν τὴν ἔκρυψε, σημείωσε πὼς οἱ Ἕλληνες εἶναι τυχεροὶ ποὺ ἔχουν κλῆρο προοδευτικὸ καὶ μπροστάρη στοὺς ἀγῶνες τους, σὲ ἀντίθεση, ὅπως εἶπε, μὲ τοὺς ὀπισθοδρομικοὺς θρησκευτικοὺς ἡγέτες τῆς Τουρκίας καὶ γενικὰ τοῦ Ἰσλάμ.
.           Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τὸ 2018 διέρχεται μία ἀπὸ τὶς δυσχερέστερες περιόδους τῆς 168ης ἱστορίας Της τόσο μὲ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, ὅσο καὶ μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Οἱ σχέσεις Της μὲ τὴν Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ – Παπακώστα διέρχονται μία κρίσιμη φάση. Τὸ σημεῖο τῆς ὁμιλίας τοῦ Ἁλ. Τσίπρα στὴν Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης, ὅτι ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο καὶ στὸ πλαίσιο τῆς ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος θὰ προχωρήσει «στὸν ἐξορθολογισμὸ τῶν σχέσεων καὶ τοὺς διακριτοὺς ρόλους Ἐκκλησίας καὶ Κράτους» προκάλεσαν ἀνησυχία στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο. Αὐτὸ γιατί σὲ σχέση μὲ αὐτὰ ποὺ παλαιότερα εἶχε συζητήσει μὲ τὸν κ. Τσίπρα διαπίστωσε μία στροφή του στὴ Θεσσαλονίκη.
.           Ὅταν ἐπῆλθε ἡ κρίση στὶς σχέσεις τοῦ κ. Ἱερωνύμου μὲ τὸν κ. Νίκο Φίλη, ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ δεύτερου ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, τότε τὰ ΜΜΕ ἔγραψαν ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔχει προσωπικὴ σχέση μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ καὶ κατὰ κάποιο τρόπο τὸν ἐπηρεάζει. Προφανῶς ὄχι πνευματικά, ἀφοῦ τότε αὐτὴ ἡ σχέση ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ «πιστεύω» τοῦ Ἀλ. Τσίπρα, τὴν προσωπική του ζωὴ καὶ τὰ ὅσα προωθεῖ στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία. Ἐπίσης φαίνεται ὅτι ὁ κ. Ἱερώνυμος δὲν τὸν ἐπηρεάζει καὶ στὰ θέματα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ποὺ ἀφοροῦν τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ μετὰ τὸν Νίκ. Φίλη Ὑπουργὸς Κώστας Γαβρόγλου συνεχίζει καὶ ἐπαυξάνει τὰ σχέδια τοῦ προκατόχου του στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ στὰ ἄλλα μαθήματα τῆς κλασσικῆς Παιδείας καὶ τῆς Ἱστορίας. Μετὰ τὴ ΔΕΘ φαίνεται ὅτι δὲν ἐπηρεάζει τὸν Ἀλ. Τσίπρα οὔτε στὸ θέμα τῆς σχέσης Ἐκκλησίας – Πολιτείας, ὅπου εἶναι ἄγνωστες ἀκόμα οἱ βουλὲς τοῦ πρωθυπουργοῦ…
.           Ὁ κ. Ἱερώνυμος καὶ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πιθανὸν νὰ κληθεῖ νὰ λάβει θέση καὶ νὰ δώσει τὸν πνευματικὸ ἀγώνα της σὲ τυχὸν πρόταση νὰ ἀλλάξει τὸ Ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος, νὰ ἀλλάξει ἡ νομικὴ ὑπόσταση τῆς Ἐκκλησίας (ἀπὸ ΝΠΔΔ σὲ ΝΠΙΔ), νὰ παύσει ἡ ἱστορικὰ καὶ ἠθικὰ κατοχυρωμένη συναλληλία καὶ οἱ «διακριτοὶ ρόλοι» νὰ σημαίνουν πλήρη περιθωριοποίηση τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν κοινωνία. Δὲν ἀποκλείεται νὰ τεθεῖ καὶ θέμα μισθοδοσίας τοῦ κλήρου, ποὺ εἶχε δοθεῖ σὲ ἀνταπόδοση τῆς ὑποχρεωτικῆς παραχώρησης τοῦ μεγαλύτερου μέρους τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας στὸ Κράτος.
.           Σὲ ὁρισμένα διοικητικὰ ζητήματα, ὅπως ἡ ἀπογραφὴ τοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἀλλαγὴ τοῦ νομικοῦ καθεστῶτος ποὺ διέπει τὰ Ἱερὰ Ἡσυχαστήρια, ἡ κυβέρνηση ἱκανοποίησε αἰτήματα τοῦ κ. Ἱερωνύμου, ὅπως ὁ Ἀλ. Τσίπρας τοῦ ἔκαμε τὸ χατήρι νὰ διορίσει τὸν κ. Δήμτσα Διοικητὴ τοῦ Ἁγίου Ὅρους, παραβλέποντας τὴν ἀξιοκρατία καὶ τὸ ἐθιμικὸ καθεστώς, τῆς συνεννόησης καὶ τῆς συναίνεσης τοῦ Φαναρίου. Ὅμως αὐτὰ εἶναι ψιχία μπρὸς στὰ ὅσα ἔχουν διαπραχθεῖ σὲ βάρος τοῦ ποιμνίου τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Ὡς πρὸς τὴν ἐλάχιστη ἐκκλησιαστικὴ περιουσία ποὺ ἔχει ἀπομείνει καὶ παρὰ τὶς προσπάθειες τοῦ κ. Ἱερωνύμου, ἀπὸ τῆς ἀναρρήσεώς του στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο, νὰ συνεργασθεῖ μὲ τὶς μετὰ τὸ 2008 κυβερνήσεις γιὰ τὴν κατοχύρωση καὶ ἀξιοποίησή της, ἐλάχιστα ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἐπιτύχει. Ἐπιτροπὲς συγκροτοῦνται, ἀποτελέσματα ὅμως δὲν ὑπάρχουν, ἐνῶ κράτος, τοπικὴ αὐτοδιοίκηση καὶ ἰδιῶτες καταπατοῦν καὶ ἰδιοποιοῦνται τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἀκίνητα…
.           Τὸ σοβαρότερο ποιμαντικὸ ζήτημα, ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἀποχριστιανοποίηση τῆς κοινωνίας. Ἡ Ἑλλάδα γνωρίζει πρωτόφαντα γεγονότα. Ἡ κυβέρνηση προχωρεῖ μὲ γοργὰ βήματα πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση ὑπὸ τὴν ἀδιαφορία τῆς πλειονοψηφίας τοῦ λαοῦ. Πρωθυπουργοί, Ὑπουργοὶ καὶ Βουλευτὲς πλέον δὲν ὁρκίζονται στὸ Εὐαγγέλιο, δείχνοντας φανερὰ τὴν ἀθεΐα τους. Τὸ οἰκογενειακὸ δίκαιο ἔχει ἀλλοιωθεῖ, ἀφοῦ ὑπάρχει μία ὁλομέτωπη ἐπίθεση στὸν θεσμὸ τῆς οἰκογένειας. Οἱ διευκολύνσεις στοὺς ἐφήμερους δεσμούς, μὲ τὰ συμφωνητικὰ συμβίωσης, ἡ ἐπέκταση τῶν συμφωνητικῶν καὶ σὲ ὁμόφυλα ζευγάρια, ἡ προσπάθεια οἱ ὁμόφυλοι νὰ υἱοθετοῦν καὶ παιδιά, μὲ τὴν ἰδέα ὅτι τὸ ὁμόφυλο ζευγάρι εἶναι ἴσης βιολογικῆς καὶ ἠθικῆς ἀξίας μὲ τὸ φυσικὸ ζευγάρι, οἱ «ἔμφυλες ταυτότητες», ποὺ 15 ἐτῶν παιδὶ μπορεῖ νὰ ἀποφασίζει γιὰ τὸ φύλο του… Τὰ θρησκευτικὰ πλέον κατάντησαν ἕνα διεθνιστικὸ πολυθρησκευτικὸ καὶ πολυπολιτισμικὸ μάθημα, ποὺ θὰ μποροῦσαν οἱ ἐμπνευστές του νὰ τὸ στείλουν νὰ διδάσκεται ἐπίσης στοὺς ἀνιμιστὲς τῆς Τανζανίας ἢ στοὺς ἀντβεντιστὲς τῶν ΗΠΑ. Μὲ κάθε δηλαδὴ τρόπο προωθεῖται ἡ ἰδεολογία τοῦ Ἱδρύματος Σόρος γιὰ κατάργηση ἐθνικῶν συνόρων, θρησκειῶν, γλωσσῶν, ἱστοριῶν, ἀξιῶν, ἰδιοπροσωπιῶν, καὶ γιὰ προώθηση τῆς παγκόσμιας ἑνιαίας ἀνθρώπινης ἀντίληψης καὶ τῆς μίας κυβέρνησης, ποὺ θὰ τὴν κατευθύνει.
.           Στὰ ἐθνικὰ θέματα ἡ Ἐκκλησία ἀντιμετωπίζει τὴν ἐπισημοποίηση τῆς φαλκίδευσης τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας στὴ Μακεδονία, μὲ τὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Οἱ σημερινοὶ Μητροπολίτες στὴ Μακεδονία καλοῦνται νὰ μιμηθοῦν τὸ παράδειγμα τοῦ ἐθνομάρτυρος Μητροπολίτου Γρεβενῶν Αἰμιλιανοῦ καὶ τοῦ Μητροπολίτου Καστορίας Γερμανοῦ Καραβαγγέλη καὶ νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ ποίμνιό τους, ἔναντι τῶν σχεδίων τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης, τῶν Σκοπιανῶν, τοῦ ξένου παράγοντα καὶ τοῦ Φαναρίου.
.           Στὶς ἀρχὲς Σεπτεμβρίου καὶ στὴ Σύναξη τῶν Ἀρχιερέων στὴν Κωνσταντινούπολη συζητήθηκε τὸ θέμα τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων. Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος κάλεσε τοὺς Μητροπολίτες τῆς Μακεδονίας νὰ ἐκφράσουν τὴν ἄποψή τους γιὰ τὴν σχισματικὴ Ἐκκλησία. Ὅλοι τους δὲν ἔθεσαν τὸ ζήτημα ὅτι ἡ σχισματικὴ Ἐκκλησία τοῦ γειτονικοῦ κράτους εἶναι ὑπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας, τὸ ὁποῖο ἔχει ἐκλέξει ἐκεῖ κανονικὸ Ἀρχιεπίσκοπο καὶ διαθέτει κανονικοὺς Ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, μοναχοὺς καὶ μοναχές. Αὐτὸ θεώρησαν ὅτι δὲν εἶναι δικό τους ζήτημα καὶ ἂς τὸ λύσει ὁ κ. Βαρθολομαῖος μὲ τὴ Σερβικὴ Ἐκκλησία. Ἦσαν ὅμως ὅλοι ἀπόλυτοι, ὅτι σὲ περίπτωση ποὺ ἀνακηρυχθεῖ ἀπὸ τὸ Φανάρι Αὐτοκέφαλη ἡ Ἐκκλησία τῶν σχισματικῶν δὲν θὰ πρέπει νὰ πάρει τὸ ὄνομα «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία». Ὁ Πατριάρχης τοὺς εἶπε ὅτι εἶναι ἀποφασισμένος, ὅπως στὴν Οὐκρανία, νὰ προχωρήσει στὴν αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων χωρὶς αὐτὴ νὰ ἔχει τὸ ὄνομα «Ἐκκλησία τῆς Μακεδονίας», ἢ «Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχριδῶν καὶ πάσης Μακεδονίας»… Ὅμως οἱ Μητροπολίτες τῆς Μακεδονίας ἀμφιβάλλουν ἂν οἱ Σκοπιανοὶ σχισματικοὶ Ἀρχιερεῖς θὰ τηρήσουν τὰ ὅσα θὰ συμφωνηθοῦν…
.           Ἡ στάση τοῦ κ. Ἱερώνυμου στὸ ἐθνικὸ θέμα εἶναι ὑποτονική. Προσωπικὰ ἐλάχιστα ἐξετέθη καὶ γιὰ τὴ στάση του πῆρε τὰ εὔσημα τῆς κυβέρνησης καὶ τῶν ΜΜΕ, ποὺ τὴν στηρίζουν. Σημειώνεται ἡ πρόσφατη ἀποκάλυψη τοῦ wikileaks, ὅτι ἡ ἀμερικανικὴ πρεσβεία σὲ ἀπόρρητο τηλεγράφημά της, μετὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καὶ τὴν ἐκεῖ ἀποτυχημένη μεταμόσχευση ἥπατος, ἐξέφρασε τὴν ἄποψη ὅτι «ἡ ἐπιλογὴ ἑνὸς διαδόχου του κατὰ πᾶσα πιθανότητα θὰ ἐπηρεάσει τὴ συζήτηση θεμάτων πολιτικῆς καὶ κυρίως τὸ Μακεδονικὸ ζήτημα τοῦ ὀνόματος». Ἕως τὴν ὥρα ποὺ γράφονται οἱ γραμμὲς αὐτὲς τὸ συγκεκριμένο κείμενο δὲν ἔχει διαψευστεῖ.
.           Σοβαρὸ πρόβλημα γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ αἰτία τῆς ἐλάχιστης ἀντίδρασής της στὴν ἐπιχειρούμενη μὲ ἐντατικοὺς ρυθμοὺς ἀποχριστιανοποίηση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας εἶναι ἡ ἔλλειψη ἱεραποστολικοῦ ζήλου καὶ παρρησίας λόγου ἀπὸ πολλοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς. Ἔχει χαθεῖ γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἡ νεολαία. Ἔχει χαθεῖ ἡ γνωριμία μὲ τὰ νέα ζευγάρια καὶ ἡ συζήτηση μὲ αὐτὰ περὶ γάμου καὶ οἰκογένειας. Ἔχει χαθεῖ ἡ ἐπαφή, ἡ ἔξοδος πρὸς τὰ νιάτα. Οἱ μεμονωμένες προσπάθειες ἀρχιερέων καὶ ἱερέων εἶναι σταγόνα στὸν ὠκεανό. Εἶναι πάντως ἑστίες πνευματικῆς ἀντίστασης, κάτι τὸ παρήγορο.
.           Στὴ σημερινὴ παρακμὴ τῆς κοινωνίας εἶναι πρόκληση καὶ σκάνδαλο Ἀρχιερεῖς νὰ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸ ποίμνιό τους. Εἶναι πρόκληση νὰ ἐμφανίζονται ἀποκλειστικὰ καὶ συχνότατα σὲ ἀρχιερατικὰ συλλείτουργα, νὰ διαφημίζονται κυρίως γιὰ τὶς γεωργικές τους ἐπιδόσεις, νὰ συζητοῦνται γιὰ τὰ πολυτελῆ ἄμφιά τους, νὰ θεωροῦν ὅτι ἐπιτελοῦν τὸ ποιμαντικὸ ἔργο τους μὲ τὸ νὰ ἐκδίδουν κάποιες ἀνούσιες ἐγκυκλίους μέσα στὸ χρόνο καὶ ἄλλοι νὰ προσκολλῶνται στὴν ἀνάγνωση τοῦ Τύπου καὶ στὴν ἀνάπτυξη τῶν δημοσίων σχέσεών τους. Πέραν τῶν ἄλλων ὑπολειτουργοῦν οἱ παραγωγικὲς σχολὲς γιὰ ἱερεῖς β΄ κατηγορίας, ποὺ ἐπανδρώνουν τὶς μὲ πολλὰ κενὰ ἱερέων κωμοπόλεις καὶ τὰ χωριά.
.           Ὑπάρχουν στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἕντεκα Ἀρχιερεῖς, 80 ἐτῶν. Φυσικὰ ἔχουν τὶς δυσκολίες τους στὴ διαποίμανση τοῦ λαοῦ. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πρότεινε στὴ Σύνοδο νὰ μεταβοῦν σὲ δύο ἀπὸ αὐτοὺς Ἔξαρχοι (Σημ. Δὲν εἶναι μόνο τὸ Πατριαρχεῖο ποὺ στέλνει Ἐξάρχους..) καὶ νὰ συζητήσουν μαζί τους τὴν παραίτησή τους. Ἡ πρόταση δὲν ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὴν ΔΙΣ, ὡς μὴ σωστὴ συμπεριφορὰ πρὸς πολιοὺς Ἱεράρχες καὶ ὡς μὴ συμβατὴ μὲ τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες.
.           Εὐκολότερα προβάλλεται στὴν κοινὴ γνώμη ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μὲ τὸ σημαντικό, εἶναι ἡ ἀλήθεια, κοινωνικό της ἔργο. Πρόκειται περὶ ὑπαρκτοῦ κινδύνου νὰ καταντήσει ἡ Ἐκκλησία κοινωνικὴ ὑπηρεσία τοῦ κράτους καὶ ἁπλῶς νὰ συμπληρώνει τὰ πολλὰ κενά του στὴν κοινωνικὴ πρόνοια… Ὁ κύριος σκοπὸς τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι νὰ καταστεῖ τὸ συμπλήρωμα τοῦ κράτους καὶ νὰ δείχνει καλὸ πρόσωπο στὴν κοινωνία, ὅπως τὰ πολλὰ φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα, ἀλλὰ ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καὶ βεβαίως, στὸ πλαίσιο αὐτό, ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη στὸν συνάνθρωπο. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει καταντήσει νὰ μὴν ἔχει μαρτυρία ζωῆς, ἀλλὰ μόνο φροντίδα γιὰ τὸ κοινωνικὸ πρόσωπό της καὶ μάλιστα αὐτὴ ἡ φροντίδα γίνεται τυποποιημένα, μέσῳ ΜΚΟ καὶ ἰδιωτικῶν ἐπιχορηγήσεων…
.           Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀνέπτυξε τὶς Ἀνώτατες Ἐκκλησιαστικὲς Σχολές, βλέποντας τὴν ὑποβάθμιση τῶν θεολογικῶν σχολῶν. Εἶναι λυπηρὸ ὅτι οἱ θεολογικὲς σχολὲς δὲν ἔχουν σχεδὸν καμία συνεργασία μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἀκολουθοῦν ἕναν δρόμο νοησιαρχικό, σχολαστικὸ καὶ μακρὰν τῆς Ὀρθόδοξης πνευματικότητας.
.           Στὶς διορθόδοξες σχέσεις ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀντιμετωπίζει σφοδρὴ ἐκκλησιαστικὴ ἐπίθεση ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ προσωπικὰ ἀπὸ τὸν Προκαθήμενό του κ. Βαρθολομαῖο. Στὸ 2018 ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν βρίσκεται στὰ πολιτικὰ δικαστήρια μὲ τὸ Φανάρι, γιατί θέλησε ἀντικανονικὰ νὰ ἀποκτήσει ναὸ μὲ τὸν πέριξ αὐτοῦ χῶρο μέσα στὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Ἐπίσης χωρὶς νὰ ἐρωτήσει, κατὰ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, τὸν κυρίαρχο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διοργάνωσε ἐντός του 2018 «οἰκολογικὸ συνέδριο» στὴν Ἑλληνικὴ πρωτεύουσα καὶ στὰ τουριστικὰ νησιὰ τοῦ Ἀργοσαρωνικοῦ…
.           Ὁ κ. Βαρθολομαῖος προκάλεσε καὶ πάλι ἐνόχληση στὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ σὲ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὸ νὰ προσκαλέσει στὴ Σύναξη τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου (1-3 Σεπτεμβρίου 2018) καὶ τοὺς Ἀρχιερεῖς τῶν «Νέων Χωρῶν» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Βασικὸς Κανόνας τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὅτι οἱ Ἀρχιερεῖς δὲν μποροῦν νὰ μετέχουν σὲ δύο Ἱεραρχίες. Ἀφοῦ οἱ Ἀρχιερεῖς τῶν «Νέων Χωρῶν» ἀνήκουν, συνεδριάζουν καὶ ἐκλέγονται ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἀπολύτως ἀντικανονικὸ νὰ μετέχουν καὶ τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Ὁ κ. Βαρθολομαῖος καὶ ἡ περὶ αὐτὸν Σύνοδος αὐθαιρετοῦν, γιὰ νὰ δείξουν τὸ ἀπαράδεκτο, ὅτι οἱ Νέες Χῶρες τοὺς ἀνήκουν… Ἀπαράδεκτο ἰδιαίτερα μετὰ τὴν ἐνέργεια τοῦ Πατριάρχου στὴν Οὐκρανία. Ἴδιες περιπτώσεις, διαφορετικὴ μεταχείριση ἀπὸ τὸ Φανάρι.
.           Τὸ λυπηρὸ εἶναι ὅτι Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὄχι μόνο ἀπὸ τὶς «Νέες Χῶρες», ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀκόμη καὶ αὐτοὶ ποὺ ἐξελέγησαν ἐπὶ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου καὶ ἔχουν πικρότατα βιώματα ἀπὸ τὴ συμπεριφορὰ τοῦ Πατριάρχου σὲ Ἐκεῖνον, ἀκόμη καὶ αὐτοὶ ποὺ ἐξελέγησαν ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ποὺ ἦρθε σὲ σύγκρουση μὲ τὸ Φανάρι γιὰ νὰ ἐκλεγοῦν, ὑπερβαίνουν τὰ ὅρια τοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς τιμῆς πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ κ. Βαρθολομαίου καὶ συμπεριφέρονται ὡς δόκιμοι μοναχοὶ πρὸς τὸν Ἡγούμενό τους.
.           Εἶναι λυπηρὸ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, ποὺ δείχνουν νὰ κυριαρχεῖ μέσα τους ὁ φόβος «μὴν τοὺς μαλώσει» ὁ Πατριάρχης, μὴν τοὺς ἐκφράσει παράπονα, ὅτι συμπεριφέρονται ἀγνωμόνως πρὸς τὴν «Μητέρα Ἐκκλησία», πρὸς τὸ «Πονεμένο Φανάρι». Τὸ αἴσθημα τοῦ φόβου, μαζὶ τὸ ἐπικάλυμμά του, ποὺ εἶναι τὸ συναίσθημα πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινούπολης φαίνεται ὅτι κυριαρχοῦν ἐπὶ τῆς Κανονικότητας, τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Τάξεως καὶ τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ Μητροπολίτες ποὺ δὲν μετέβησαν στὴν Σύναξη τῆς Κωνσταντινούπολης προέβαλαν λόγους ἀσθενείας, γήρατος, ἢ ἀπασχόλησης στὴ Μητρόπολή τους καὶ οὐδεὶς προέβαλε λόγους κανονικότητας… Αὐτὴ εἶναι ἡ κατάσταση πολλῶν Μητροπολιτῶν στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, τὸ 2018. Λυπηρό, ἀλλὰ μὲ αὐτοὺς πρέπει οἱ ἄλλοι Ἀρχιερεῖς, ὁ ὑπόλοιπος κλῆρος καὶ ὁ πιστὸς λαὸς νὰ ζήσουν καὶ νὰ ἀγωνισθοῦν γιὰ τὴν πνευματικὴ ἐπιβίωση τῆς Ἐκκλησίας.
.           Πολλοὶ διερωτῶνται ἂν ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θὰ ἐγκρίνει τὴν ἐνέργεια τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Οὐκρανία. Μὲ τὰ δεδομένα ὅτι, ὅπως ἀναφέρθηκε προηγουμένως, σὲ πολλοὺς Ἀρχιερεῖς δὲν ἰσχύει ἡ προτεραιότητα τῆς ἐπισκοπικῆς τους συνείδησης, ἀλλὰ βάζουν σὲ προτεραιότητα τί εἰκόνα θὰ παρουσιάσουν στὸν «Κύρη» τους Πατριάρχη δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχει αἰσιοδοξία ὅτι σὲ μία ἐνδεχόμενη ψηφοφορία θὰ ἐνεργήσουν σύμφωνα μὲ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες. Ἂν ἡ ψηφοφορία γίνει μυστική, τότε ὑπάρχει ἡ ἐλπίδα ἡ πλειονοψηφία τῶν Ἀρχιερέων νὰ μὴν ἐγκρίνει τὴν ἐνέργεια τοῦ Πατριάρχου καὶ νὰ μὴν ὑπάρχει στὴν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸ στίγμα ὅτι συνέπραξε μὲ τὸ Φανάρι στὴν πρόκληση σχίσματος στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
.           Νέα πρόκληση ἀπὸ τὸν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ προσωπικὰ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο μέσα στὸ 2018 εἶναι, ποὺ ἔρχεται γιὰ δεύτερη φορά, μέσα στὸ 2018, στὴν Ἀθήνα. Σκοπός του νὰ βραβευθεῖ ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς γιὰ τὸ οἰκολογικό του ἔργο (!!!). Ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἔχει βρεῖ τὴν οἰκολογία γιὰ νὰ συγκεντρώνει βραβεῖα καὶ ἐπαίνους. Σὰν τὸν Ὓβ Κουστό. Μὲ τὴν οἰκολογία καὶ τὰ ἀνοίγματά του πρὸς τὸ Βατικανὸ δὲν μένει στὴν ἀφάνεια.
.           Ὁ κ. Βαρθολομαῖος κατὰ τὴ διαμονή του στὴν Ἀθήνα θὰ μεταβεῖ στὸ Μάτι γιὰ νὰ τελέσει Τρισάγιο στὴ μνήμη τῶν θυμάτων τῆς τραγωδίας τῆς ἐκεῖ πυρκαγιᾶς. Ἐπειδὴ ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει συναισθηματισμούς, οὔτε πρέπει νὰ παίζει ἐπικοινωνιακὰ – λαϊκιστικὰ παιχνίδια, ποὺ μιλᾶνε στὸ θυμικὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀποσποῦν τὸ εὔκολο, ἀλλὰ χωρὶς οὐσία καὶ βάθος χειροκρότημα, ἀρκοῦσε στὸν κ. Βαρθολομαῖο τὸ Τρισάγιο ποὺ τέλεσε στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπως ἔκαμαν καὶ οἱ ἄλλοι Πατριάρχες καὶ Ἀρχιεπίσκοποι. Οὐδεὶς ἀπὸ αὐτοὺς διενοήθη νὰ ἔρθει στὴν Ἑλλάδα νὰ τελέσει Τρισάγιο. Τὸ Μάτι ἔχει τὸν Μητροπολίτη του, ποὺ ἐκπροσωπεῖ τὴν Ἐκκλησία, ἔχει τὸν Προκαθήμενο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Γιατί αὐτοὶ πρέπει νὰ «καπελωθοῦν» ἀπὸ τὸν Πατριάρχη; Ποιό τὸ κέρδος γιὰ τὶς ψυχὲς τῶν, φρικτῷ τῷ τρόπω, θανόντων στὸ Μάτι ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ κ. Βαρθολομαίου; Αὐτὴ ἡ ἐπικοινωνιακὴ κοσμικὴ ἀντίληψη δὲν κάνει καλὸ στὴν Ἐκκλησία, οὔτε στὸν κ. Βαρθολομαῖο, παρὰ τὰ φαινόμενα.
.           Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου, τὸ Τρισάγιο στὸ Μάτι καὶ ἡ βράβευσή του θὰ γίνουν τὶς ἡμέρες ποὺ συνεδριάζει ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος! Στὸ Μάτι θὰ μεταβεῖ τὴν ὥρα ποὺ ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Κηφισίας Κύριλλος θὰ ἀναγιγνώσκει στὴν Ἱεραρχία τὴν εἰσήγησή του! Ἐπίσης τὴν ὥρα ποὺ ὁ Πατριάρχης θὰ βραβεύεται, ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θὰ τιμᾶ τὸν Μητροπολίτη Καρυστίας κ. Σεραφεὶμ γιὰ τὰ 50 χρόνια Ἀρχιερατείας του! Διερωτᾶται πάλι κανεὶς γιατί προκαλεῖ τόσο ὁ Πατριάρχης τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸν Προκαθήμενό της, ποὺ ἄλλοτε ἦταν πιστός του φίλος καὶ ὑπηρετοῦσε τὰ συμφέροντα τοῦ Φαναρίου;…
.           Στὰ διορθόδοξα δὲν δίδεται κάποια βαρύτητα. Ἀποστέλλονται καθηκόντως Ἀρχιερεῖς στὶς ἐπιτροπές, χωρὶς νὰ ὑπάρχουν κάποια ἀποτελέσματα ἀπὸ τὴν παρουσία τους. Γενικὰ στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος αὐτὸν τὸν καιρὸ ἐπικρατεῖ ἡ ἐσωστρέφεια. Ἀποφεύγει νὰ λαμβάνει θέση ἐπὶ τῶν διορθοδόξων ζητημάτων, ποὺ προκύπτουν, ὅπως ἐπίσης δὲν συμμετέχει σὲ διορθόδοξες συναντήσεις. Ἐπίσης κρατάει σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα τὶς διαχριστιανικὲς σχέσεις. Μία ἐξαίρεση στὴν ἐσωστρέφεια εἶναι τὸ Γραφεῖο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὶς Βρυξέλλες καὶ παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει. Ἡ παρουσία του εἶναι ὑψηλοῦ ἐπιπέδου καὶ ἀνταποκρίνεται στὴν ἀποστολή του νὰ ἐκπροσωπεῖ ἐπαξίως στὸ κέντρο τῆς Εὐρώπης τὸν Ὀρθόδοξο Ἑλληνικὸ Λαό. Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐπιδιώκει νὰ κλείσει τὸ ὡς ἄνω γραφεῖο, κάτι ποὺ ἐπιθυμοῦν καὶ κάποιοι Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ κινοῦνται εἴτε ἀπὸ ὠφελιμιστικοὺς λόγους, εἴτε ἀπὸ φθόνο γιὰ τὸ σημαντικὸ ἔργο, γιὰ τὸ ὁποῖο ἱδρύθηκε καὶ τὸ ὁποῖο ἐπιτελεῖ.
.           Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συνεχίζει νὰ προσφέρει πολλὰ στὴν ἱεραποστολὴ στὴν Ἀφρικὴ καὶ στὴ διαποίμανση τῶν ἁπανταχοῦ τῆς Γῆς Ἑλλήνων, μὲ τοὺς κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ποὺ θέτει στὴ διάθεση τῶν Πατριαρχείων Ἀλεξανδρείας καὶ Κωνσταντινουπόλεως. Βεβαίως τὸ Φανάρι θεωρεῖ ὅτι εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ τὸ (ἐξ) ὑπηρετεῖ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος… Οὐδεμία εὐγνωμοσύνη. Ἀντίθετα «χολὴ ἀντὶ τοῦ μάννα». Στὴν ἱεραποστολὴ περιλαμβάνονται καὶ οἱ 150 ὑποτροφίες ποὺ προσφέρει γιὰ σπουδὲς στὴν Ἑλλάδα σὲ σπουδαστὲς διαφόρων Ἐκκλησιῶν.-

, , ,

Σχολιάστε

ΤΑ «ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» ΥΠΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ! «Ὁ ἐπιθετικὸς ἀντιχριστιανισμός, ποὺ συνήθως καλύπτεται ἀπὸ τὸν μανδύα τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας, ἔχει θριαμβεύσει»

Καλὰ Χριστούγεννα!

Σχ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἀκόμα κι ἂν δὲν τοὺς ἀρέσει!

ἐφημ. «Δημοκρατία», 23.12.2017

.            Ἡ εὐχὴ στὸν τίτλο, ἡ ἁπλὴ ἀλλὰ γεμάτη ἀγάπη, χαρά, καὶ αἰσιοδοξία φράση «Καλὰ Χριστούγεννα» βρίσκεται ὑπὸ ἐπίσημη ἢ ἀνεπίσημη ἀπαγόρευση στὶς περισσότερες χῶρες τῆς χριστιανικῆς Δύσης. Ὁ ἐπιθετικὸς ἀντιχριστιανισμός, ποὺ συνήθως καλύπτεται ἀπὸ τὸν μανδύα τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας, ἔχει θριαμβεύσει σὲ τέτοιο βαθμὸ στὴ δημόσια σφαίρα τῶν οἰκονομικὰ ἀνεπτυγμένων χωρῶν, ὥστε νὰ θεσμοθετοῦνται ἀκόμα καὶ ποινικὲς διώξεις ἢ διοικητικὲς κυρώσεις γιὰ τοὺς τοπικοὺς ἄρχοντες ποὺ θὰ ἐκδηλώσουν ἀνοιχτὰ τὴ χριστιανικὴ πίστη τους.
.            Τὰ χριστουγεννιάτικα δέντρα, οἱ φάτνες, οἱ εὐθεῖες ἀναφορὲς στὰ Χριστούγεννα ἀντὶ γιὰ τὸ ἄχρωμο, ἄνοστο καὶ ἄγευστο «καλὲς γιορτὲς» ἔχουν βρεθεῖ στὸ στόχαστρο τῶν σκοτεινῶν κύκλων
ποὺ μισθοδοτοῦν τοὺς δικαιωματιστὲς καὶ τοὺς πολιτικοὺς ποὺ ἐκτελοῦν τὶς ἐντολές τους. Ἡ Εὐρώπη καὶ μεγάλο μέρος τῆς Ἀμερικῆς κατάντησαν ἄσυλα ἐγκλεισμοῦ τῶν χριστιανῶν ποὺ φιμώνονται, καταπιέζονται καὶ οὐσιαστικὰ διώκονται γιὰ τὴν πίστη τους.
.             Ὅλες οἱ συνήθειες, οἱ παραδόσεις, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα παραδίδονται στὸ πῦρ τῆς Νέας Τάξης, μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι «δὲν πρέπει νὰ θιγοῦν» ὅσοι δὲν εἶναι χριστιανοί. Λὲς καὶ τὸ νὰ ἀκούσεις ἀπὸ δημόσια πρόσωπα εὐχὲς καὶ νὰ δεῖς ἔμπρακτες ἐκδηλώσεις τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεών τους προσβάλλει ὁποιονδήποτε πολιτισμένο ἄνθρωπο.
.            Ὁ βασικὸς λόγος τῆς ἀποποίησης τῆς χριστιανικῆς παράδοσης εἶναι τὸ καλόπιασμα στὸ Ἰσλάμ. Ὁ ἐποικισμὸς τῶν χωρῶν τῆς Δύσης ἀπὸ μουσουλμανικοὺς πληθυσμοὺς δὲν εἶναι «σύμπτωση», μία παραξενιὰ τῆς τύχης, ἕνας ἱστορικὸς αὐτοματισμός. Πρόκειται γιὰ μία ἀπόφαση ποὺ ἐλήφθη σὲ ἀνώτατο ἐπίπεδο ἀπὸ ἰσχυρούς, ἀφανεῖς οἰκονομικοὺς καὶ πολιτικοὺς παράγοντες. Αὐτοὶ θὰ προωθήσουν τὰ σχέδιά τους μὲ κάθε τρόπο καὶ θὰ χρησιμοποιήσουν ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ κόλπα καὶ τὶς σοφιστεῖες γιὰ νὰ τὰ καταφέρουν. Οἱ πλειοψηφίες χάνουν διαρκῶς ἔδαφος, καταπιέζουν τὸν ἑαυτό τους, παραδίδουν τὰ δικά τους δικαιώματα γιὰ νὰ μὴ φανοῦν «ἀγενεῖς, σοβινιστές, ρατσιστές».
.            Φυσικά, κάτι τέτοιο δὲν πρέπει καὶ δὲν πρόκειται νὰ περάσει. Οἱ φυσιολογικοί, καλοπροαίρετοι ἄνθρωποι, ὅποιο δόγμα κι ἂν πρεσβεύουν, ὅποιες κι ἂν εἶναι οἱ πεποιθήσεις τους, δὲν ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὴν παράδοση τῶν χωρῶν στὶς ὁποῖες βρίσκονται, οὔτε ἔχουν ἀπαίτηση νὰ ἀλλάξουν οἱ πολλοὶ τὶς συνήθειές τους γιὰ νὰ μὴ θιχτοῦν οἱ ἴδιοι.
.         Οἱ χριστιανοί, ἁπανταχοῦ τῆς γῆς, δὲν διώκουν ἀλλὰ διώκονται. Δὲν κάνουν σφαγὲς ἀλλοθρήσκων ἀλλὰ τὶς ὑφίστανται. Τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος καὶ οἱ συνδεδεμένες μὲ αὐτὸ ὀργανώσεις καὶ πρόσωπα στράφηκαν κυρίως ἐναντίον τῶν χριστιανῶν κι ἦταν δεκάδες χιλιάδες τὰ θύματά τους – μάρτυρες γιὰ τοὺς ὁποίους ἐλάχιστες ἀναφορὲς ἔγιναν ἀπὸ τὰ ἐξωνημένα διεθνῆ ΜΜΕ.
.           Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες δὲν ξεχνᾶμε τὶς ρίζες μας. Δὲν ἔχουμε πρόθεση νὰ ἀποκοποῦμε ἀπὸ τὶς χριστιανικὲς ρίζες μας. Τὸ ἀντίθετο ἰσχύει. Σκοπεύουμε νὰ τὶς δυναμώσουμε. Καλὰ Χριστούγεννα σὲ ὅλους!

, , ,

Σχολιάστε

ΝΕΑ ΣΚΛΑΒΙΑ: «ΜΑΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ “ΜΑΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ”»

Ἡ νέα σκλαβιὰ τῆς Ἑλλάδος

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.                  Ἀφοῦ ἐξαπάτησε τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἡ παροῦσα Κυβέρνηση, ὑποσχόμενη λύτρωση ἀπὸ τὴ δεινὴ οἰκονομική του κατάσταση –ὁδηγώντας τον ὅμως σὲ ἀκόμη δεινότερες συνθῆκες– ἐπιχειρεῖ τώρα, συνεχίζοντας καὶ ἐπιτείνοντας τὴν πολιτικὴ τῶν προηγουμένων Κυβερνήσεων, νὰ τοῦ ἀλλάξει κυριολεκτικὰ τὴν πίστη, σχεδιάζοντας σταδιακὸ ἀποχριστιανισμὸ τῆς Παιδείας.
.                  Aὐτὸ σημαίνουν οἱ ἀλλαγὲς ποὺ εἰσηγεῖται ἡ Ἐπιτροπὴ Ἐθνικοῦ Διαλόγου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας μετὰ ἀπὸ ἕναν προσχηματικὸ διάλογο μὲ τοὺς ἐμπλεκόμενους φορεῖς. Διότι, κατὰ τὰ γραφόμενα στὰ Μέσα Ἐνημερώσεως, μεταξὺ τῶν ἄλλων προτείνει: Κατάργηση τῶν μαθητικῶν παρελάσεων στὶς ἐθνικὲς Ἑορτές, κατάργηση τῆς προσευχῆς στὰ Σχολεῖα καὶ κατάργηση τοῦ ἐκκλησιασμοῦ τῶν μαθητῶν.
.                  Ταυτόχρονα μὲ παρόμοιο προσχηματικὸ Διάλογο γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ), παραβιάζοντας ὠμὰ τὸ Σύνταγμα, ἐπιβάλλει μετατροπὴ τοῦ Μαθήματος σὲ Πολυθρησκειακό – Πολυθεϊστικὸ μὲ βάση τὸ πανθρησκειακὸ «Νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν». Στὸν ὁποῖο Διάλογο ὀρθῶς ἀρνήθηκε νὰ μετάσχει ἡ «Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων» (ΠΕΘ), ἀφοῦ ἡ ὅποια συζήτηση θὰ γινόταν ἐπὶ προειλημμένων ἀποφάσεων. Γι᾿ αὐτὸ καὶ μὲ ἀνοιχτὴ ἐπιστολή της κατήγγειλε ὅτι: «Ἡ μετατροπὴ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σὲ κοκτέϊλ θρησκειῶν, ποὺ ἐπιχειρεῖται, χωρὶς οὐσιαστικὸ διάλογο, μέσω τῆς ἐπιβολῆς τῶν ὡς ἄνω Προγραμμάτων, ἐὰν τελικὰ ἐφαρμοστεῖ… θὰ εἶναι μία ἀπροκάλυπτη δίωξη, ἐκ μέρους τοῦ ΙΕΠ καὶ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, τῆς ὀρθόδοξης πίστεως τῶν μαθητῶν, ἀφοῦ ἀποτελεῖ καθαρὴ κατήχηση καὶ προσηλυτισμὸ στὴν πολυθεΐα καὶ πανθρησκεία».
.                  Καὶ ἐνῶ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ποικιλοτρόπως ἀπεργάζεται τὸν ἀποχριστιανισμὸ τῆς Παιδείας, τὴν ἴδια ὥρα μὲ τὴ νομοθετική του διάταξη (5) στὸ νόμο 4386, ποὺ περιέχει «Ρυθμίσεις γιὰ τὴν ἔρευνα καὶ ἄλλες διατάξεις», λαμβάνει ἰδιαίτερη φροντίδα γιὰ τὴ θρησκευτικὴ διδασκαλία Καθολικῶν καὶ Ἑβραίων μαθητῶν, ὥστε νὰ «εἶναι δυνατὴ ἡ πρόσληψη, ἀνὰ σχολικὸ ἔτος, ἐκπαιδευτικοῦ ἐκτὸς τῶν οἰκείων πινάκων ἀναπληρωτῶν ἐκπαιδευτικῶν γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν τοῦ Καθολικοῦ δόγματος καὶ γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καὶ γλώσσας τῆς Ἑβραϊκῆς θρησκείας… ὕστερα ἀπὸ πρόταση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Καθολικῆς Ἱεραρχίας Ἑλλάδος (Ι.Σ.Κ.Ι.Ε.) καὶ τοῦ Κεν­τρικοῦ Ἰσραηλιτικοῦ Συμβουλίου (Κ.Ι.Σ.) ἀν­τίστοιχα».
.                  Ἀπίστευτη προνομιακὴ φροντίδα γιὰ τοὺς Καθολικοὺς καὶ τοὺς Ἑβραίους καὶ ταυτόχρονη ὑπονόμευση τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ κα­τήχηση τῶν παιδιῶν στὴ θανατηφόρα Πανθρησκεία.
.                  Ὅλη αὐτὴ ἡ ἐξέλιξη δὲν εἶναι δουλικὴ ὑποταγὴ σὲ ἀφανῆ διευθυντήρια, ποὺ ἀπεργάζονται τὴ νέα σκλαβιὰ τῆς Ἑλλάδος;

 

Σχολιάστε