Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ἀνυπακοή

«ΚΛΕΙΣ᾽ΤΟΥ ΤΟ. ΚΛΕΙΣ᾽ΤΟ» (Ἅγ. Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης)

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο
«Ὁ ὅσιος Πορφύριος ὁ Προφήτης- Μαρτυρίες»,
τόμος α´,
ἔκδ. «Ἁγιοπαυλίτικο Ἱ. Κελλὶ Ἁγίων Θεοδώρων, Ἅγιον Ὄρος», 2017,
σελ. 222-223.

.                            Κάποτε ἤμουν στὸ κελί του καὶ μιλοῦσε στὸ τηλέφωνο μὲ τὸν μοναχὸ Μ. Ὁ Ἅγιος προσπαθοῦσε νὰ τοῦ πεῖ κάτι ἀλλὰ ἐκεῖνος δὲν ἄκουγε, διότι μιλοῦσε ἀδιάκοπα. Τελικὰ τρεῖς φορὲς τοῦ ἐπανέλαβε μία συμβουλὴ καὶ μετὰ τοῦ εἶπε: «ἄκουσε τί σοῦ λέω, βρὲ παιδάκι μου, ἄκουσέ με…!» ξανὰ καὶ ξανά, ἐνῶ ὁ μοναχὸς ἔφερνε διαρκῶς ἀντιρρήσεις.
.                   Τότε ὁ Ἅγιος στράφηκε πρὸς ἐμένα καὶ μοῦ λέει:
-Ἔλα, πάρε τὸ τηλέφωνο καὶ πές του, σὲ παρακαλῶ, παιδί μου ὅτι, ἂν φύγει ἀπὸ τὸ μοναστήρι του, θὰ πλανηθεῖ. Πές του το, πές του!
-Γέροντα, μιλάει συνέχεια, δὲν ἀκούει…
.                      Προσπάθησα ἐπανειλημμένα νὰ τοῦ μιλήσω ἀλλὰ ὁ μοναχὸς ἔλεγε, ἔλεγε, ἔλεγε ἀκατάπαυστα τὰ δικά του. Μοῦ λέει ὁ Ἅγιος:
– Δὲν ἀκούει, δὲν ἀκούει…, εεε;
-Γέροντα, δὲν καταλαβαίνω τί λέει.
-Κλεῖσ᾽ του το…, Κλεῖσ᾽ το!
.                     Εἶναι ἀπίστευτο ἕνας ἄνθρωπος νὰ ἀντιδρᾶ τόσο πολὺ σὲ ἕνα τόσο μεγάλο Ἅγιο. Φυσικὰ ὅ,τι τοῦ εἶπε ὁἍγιος πραγματοποιήθηκε.

, ,

Σχολιάστε

«ΟΛΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΓΩΪΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ ΛΟΓΙΣΜΟΥΣ» (π. Παΐσιος)

Γέρων Παΐσιος: Τὰ ψυχιατρεῖα θὰ ἦταν ἄδεια,
ἂν οἱ χριστιανοὶ ἐξομολογοῦντο ὀρθόδοξα!

 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ,
«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ», τεῦχ. 62-63,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1995, σ. 38.

Ἀκοῦστε. Τὰ ψυχιατρεῖα θὰ ἦταν ἄδεια, ἂν οἱ χριστιανοὶ ἐξομολογοῦντο ὀρθόδοξα, καθαρά, μὲ εἰλικρίνεια, ταπείνωση καὶ ὑπακοή, σὲ διακριτικὸ Πνευματικό, ἂς εἶναι καὶ λίγο αὐστηρός. Καὶ μετὰ νὰ κοινωνοῦν ἀξίως. Τότε κανεὶς δὲν θὰ εἶχε ἄγχος, προβλήματα καὶ μεγάλους πειρασμούς. Πρέπει νὰ ξέρετε, ὅτι, ὅλα ξεκινοῦν ἀπὸ τὸν ἐγωϊσμό, τὴν ἀνυπακοὴ καὶ τοὺς κακοὺς λογισμούς. Ὑπακοὴ εἶναι Ζωή, Παρακοὴ εἶναι Θάνατος.


ΠΗΓΗ: holyland2.blogspot.gr

, , , ,

Σχολιάστε