Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ἀντιχριστιανικὸ μίσος

ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 2014- ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὰ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα τοῦ 2014 – Μέρος Δεύτερο

Γεγονότα εἰς βάρος τῶν Χριστιανῶν σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

βλ. ΜΕΡΟΣ Α´: ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 2014 – ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

.           Σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο τὸ 2014 κυριάρχησαν οἱ διωγμοὶ καὶ οἱ ἐκτελέσεις χιλιάδων Χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολὴ ἀπὸ τοὺς Τζιχαντιστὲς καὶ γενικὰ τὰ Μουσουλμανικὰ κράτη. Ἐπίσης καθημερινὲς ἦσαν οἱ ἐπιθέσεις εἰς βάρος τῆς Χριστιανοσύνης στὶς χριστιανικὲς χῶρες ἀπὸ τοὺς ὀπαδοὺς τῆς παγκοσμιοποίησης, τῆς ἐπιθετικῆς ἀθεΐας, τῆς μετανεωτερικῆς ἀντιλήψεως ζωῆς, ἐκείνων ποὺ εἶναι ὑπὲρ τῆς κατάργησης τῶν κατασταλαγμένων μέσα στοὺς αἰῶνες παραδοσιακῶν ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν, γενικὰ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Χριστιανισμοῦ, εἴτε γιατί Τὸν ἀντιμετωπίζουν ὡς τὸ «ὄπιο τῶν λαῶν», εἴτε γιατί τὸν ἀποκηρύττουν ὡς «παρωχημένο» καὶ ἐμπόδιο στὰ σχέδια τους.
.           Σύμφωνα μ τ πίσημα στοιχεα διεθνν ργανισμν 100.000 χριστιανο κτελονται κάθε χρόνο στν κόσμο γι τς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις κα 200.000.000 δν χουν τ στοιχειώδη δικαιώματα ν σκον λεύθερα τ θρησκευτικά τους καθήκοντα. Κατὰ τὸ 2014 τὰ δέκα κράτη, στὰ ὁποῖα περισσότερο διώχθηκαν οἱ Χριστιανοί, δηλαδὴ φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν καὶ πολλοὶ ἐκτελέστηκαν, εἶναι κατὰ σειρὰ ἐπιθετικότητας σὲ βάρος τῶν Χριστιανῶν: 1. Βόρεια Κορέα, 2. Σομαλία, 3. Συρία, 4. ράκ, 5. φγανιστάν, 6. Σαουδικ ραβία, 7. Μαλδίβες, 8. Πακιστάν, 9. ράν, 10. εμένη. Πλὴν τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος τῆς Βόρειας Κορέας ὅλες οἱ ἄλλες χῶρες εἶναι ἰσλαμικές.
.           Κατὰ τὸ 2014 ἰδιαίτερα ὑπέφεραν οἱ Χριστιανοὶ τοῦ Ἰρὰκ καὶ τῆς Συρίας. Ὑπολογίζεται ὅτι πάνω ἀπὸ 200.000 χριστιανοὶ στὴ Συρία ἐκτελέστηκαν ἢ ἐκδιώχθηκαν ἀπὸ τὶς ἑστίες τους ἀπὸ τοὺς Σουνίτες τζιχαντιστές. Στὰ θύματα εἶναι καὶ ὁ Ἑλληνορθόδοξος Μητροπολίτης Χαλεπίου Παῦλος, ἀδελφὸς τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας Ἰωάννου. Ὁ Μητροπολίτης Παῦλος ἀπήχθη ἀπὸ τοὺς ἰσλαμιστὲς τοῦ «Ἰσλαμικοῦ Κράτους Ἰρὰκ – Συρίας» στὶς 22 Ἀπριλίου 2013 καὶ ἔκτοτε ἀγνοεῖται ἡ τύχη του. Τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2014 ὁ Πατριάρχης κ. Ἰωάννης τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸ Χαλέπι, παρὰ τὸ ὅτι στὴν πόλη ὑπάρχει πάντα ὁ κίνδυνος ἐπανακατάληψής της ἀπὸ τοὺς τζιχαντιστὲς τρομοκράτες καὶ οἱ συνθῆκες διαβίωσης τῶν κατοίκων της εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολες.
.              Στ ρκ ἀπὸ 1,5 ἑκατομμύριο, ποὺ ἦσαν πρὶν ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις τῶν τζιχαντιστῶν, ζήτημα εἶναι ἂν σήμερα ἔχουν ἀπομείνει 200.000. Σοβαρὰ προβλήματα ἀντιμετωπίζουν οἱ χριστιανοὶ στὸ Σουδὰν καὶ στὴ Λιβύη, καθὼς καὶ στὴ Νιγηρία, πάντα ἀπὸ τοὺς φανατικοὺς μουσουλμάνους. Τὸ καθεστὼς τῆς Λιβύης, ποὺ οἱ δυτικὲς μεγάλες δυνάμεις ἐγκατέστησαν, θεωρεῖται ἡ χώρα τῆς Βόρειας Ἀφρικῆς, μὲ τὶς πιὸ δύσκολες συνθῆκες γιὰ νὰ ζήσει ἕνας Χριστιανός. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς στὶς Ἰσλαμικὲς χῶρες εἶναι μάρτυρες, ἀφοῦ προτίμησαν τὸν θάνατο, ἀπὸ τὸ νὰ ἀλλαξοπιστήσουν καὶ νὰ γίνουν μουσουλμάνοι.
.           Στς θεωρούμενες χριστιανικς χρες καταπίεση τν χριστιανν γίνεται μ λλους τρόπους. Κυρίως παραβιάζονται τ δικαιώματά τους, κβιάζονται ο συνειδήσεις τους, καταργονται ο ρχς κα ο ξίες τους. Στὴ σύγχρονη κοινωνία ἔχει ἐπιβληθεῖ ἕνα ἀθεϊστικὸ πολιτικὸ καὶ πολιτιστικὸ περιβάλλον, ἐχθρικὸ πρὸς τὸν Χριστιανισμό, στὸ ὁποῖο προωθεῖται ὁ συγκρητισμὸς ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ καὶ ἡ κατάργηση κάθε μεταφυσικῆς σκέψης ἀπὸ τὴν ἄλλη. Γεγονότα τοῦ 2014 δείχνουν αὐτὸν τὸν χριστιανικὸ ἀποχρωματισμὸ τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν .

.           Στ Μεγάλη Βρετανία φέτος οἱ κάρτες τῶν Δημοσίων Ὀργανισμῶν γιὰ τὰ Χριστούγεννα εἶχαν φωτογραφία τῶν φορτωμένων ἀπὸ χιόνια κτιρίων τους… Ἐπίσης στὴν ἴδια χώρα προωθεῖται ἡ ἄποψη πὼς ἡ Κυριακὴ εἶναι ὄχι γιὰ ἐκκλησιασμό, ἀλλὰ γιὰ ξεκούραση, ἀγορὲς (τὰ καταστήματα εἶναι ἀνοικτά), ἀθλητικὲς δραστηριότητες… Ἐπίσης προωθεῖται ἡ πλήρης ἀπελευθέρωση τῶν ἐκτρώσεων. Γενικὰ ἔχει πλέον ἐπικρατήσει πλήρως ἡ πολυπολιτισμικότητα, μὲ συνέπεια τὸν σχεδὸν πλήρη ἀποχριστιανισμὸ τῆς κοινωνίας. Ἡ Ἀγγλικανικὴ Ὁμολογία μὲ τὴν ἐκκοσμίκευσή της ὄχι μόνο δὲν ἔχει τὴν πνευματικὴ δύναμη τῆς ἀντίστασης στὴν προωθούμενη μεταχριστιανικὴ ἐποχὴ στὴ Μεγάλη Βρετανία, ἀλλά, σὺν τῷ χρόνῳ, ἐντάσσεται σ’ αὐτήν…
.           Στς ΗΠΑ καὶ στὴν Πολιτεία τοῦ Κολοράντο μοναχὲς ὑποχρεώθηκαν νὰ πληρώσουν φόρο γιὰ τὴν ἀγορὰ προφυλακτικῶν καὶ τὴ δωρεὰν διάθεσή τους στὶς νέες κοπέλες! Ὅταν διαμαρτυρήθηκαν, πῆραν τὴν ἀπάντηση πὼς ὀφείλουν νὰ πληρώσουν τὸ φόρο, ἂν θέλουν νὰ μὴν χρεωθοῦν μὲ ἕνα μεγάλο ποσὸ γιὰ πρόστιμο καὶ νὰ συνεχίσουν τὴ φροντίδα τους σὲ γέροντες ποὺ περιθάλπουν. Ὁ δικηγόρος τους δήλωσε γιὰ τὸ θέμα: « Προκαλεῖ ἐντύπωση πὼς ἡ ἰσχυρότερη κυβέρνηση τοῦ κόσμου δὲν μπορεῖ νὰ διαθέσει αὐτὰ τὰ προϊόντα χωρὶς νὰ ὑποχρεώσει τὶς μοναχὲς νὰ συμμετάσχουν στὴ διάθεση τῶν προφυλακτικῶν».
.           Στν σπανία καὶ στὴν Κόρντοβα τὸ Κόμμα «Ἑνωμένη Ἀριστερὰ» κατέλαβε αὐθαιρέτως τὸν προαύλιο χῶρο τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς πόλεως καὶ ἐγκατέστησε ἐκεῖ πολιτικὸ γραφεῖο.
.           Στ Γαλλία ἡ Κυβέρνηση Ὀλὰντ προωθεῖ τὴ μείωση τῶν οἰκογενειακῶν ἐπιδομάτων, δυσκολεύοντας τὴ ζωὴ τῶν φυσιολογικῶν οἰκογενειῶν καὶ ἰδιαίτερα τῶν χριστιανικῶν οἰκογενειῶν, ποὺ ἔχουν συνήθως πολλὰ παιδιά. Ἐπίσης ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση προωθεῖ τὴν «εὐθανασία», ἀφοῦ, τὸν Ἰούνιο τοῦ 2014, τὸ γαλλικὸ ΣτΕ ἐνέκρινε ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τὸν σχετικὸ Νόμο. Ἀκόμη στὴ Γαλλία μέσα ἀπὸ κανάλια τῆς τηλεόρασης προπαγανδίζεται ὡς φυσιολογικὸς ὁ τρόπος ζωῆς τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ ἐξυβρίζονται ὅσοι δὲν συμφωνοῦν. Στὶς 9 Δεκεμβρίου 2014 καὶ στὸ κανάλι France2 δημοσιογράφοι προσκείμενοι στὰ λόμπι τῶν ὁμοφυλοφίλων ἐπετέθησαν μὲ σφοδρότητα κατὰ ἐκείνων ποὺ τάσσονται ὑπὲρ τῆς φυσιολογικῆς ζωῆς καὶ τῆς οἰκογένειας καὶ τοὺς κατηγόρησαν γιὰ καλλιέργεια μίσους, ἐπειδὴ ἔχουν ἄλλη ἄποψη… Οἱ Γάλλοι ἄθεοι ἡγέτες τῆς χώρας νομίζουν ὅτι ἂν ἐξοντώσουν τὸν Χριστιανισμὸ καὶ τὶς ἀξίες Του, θὰ ἐπιτύχουν τὴν ἐξάλειψη τῆς βίας καὶ τὴν ἐπιβολὴ τῆς εἰρήνης στὴ χώρα. Τὴν ἴδια ὥρα ἐπελαύνουν οἱ ἰσλαμιστὲς ποὺ βρίσκοντας ἀνοχύρωτη πνευματικὰ τὴ Γαλλία δημιουργοῦν μία ἐφιαλτικὴ κατάσταση βίας καὶ φανατισμοῦ. Ἡ Γαλλία ἀποχριστιανιζόμενη ἐξισλαμίζεται.
.           Στν Καναδ προωθεῖται ἡ ἔκτρωση καὶ μετὰ τὴ γέννηση τοῦ μωροῦ, ἂν αὐτὸ πάσχει ἀπὸ βαριὰ ἀσθένεια.
.           Στν λβετία ἱδρύθηκαν, μὲ ἔγκριση τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως, κλινικὲς γιὰ «ἀξιοπρεπῆ ἔξοδο» τῶν ἡλικιωμένων καὶ τῶν ἀσθενῶν, δηλαδὴ γιὰ ἔμμεση ἐκτέλεση τῶν ἀνήμπορων ἀνθρώπων.
.           Στν λλανδία στὸ 2014 ὑπῆρξαν 42 πράξεις «εὐθανασίας» σὲ ψυχιατρικὲς κλινικὲς καὶ σὲ ἀνθρώπους μὲ ψυχικὰ νοσήματα. Ἰσχύει ἐπίσης, ἐδῶ καὶ χρόνια, ὁ γάμος τῶν ὁμοφύλων.
.           Στ Βέλγιο ἀπὸ ἐτῶν ἔχει καθιερωθεῖ ἡ «εὐθανασία» σὲ ἡλικιωμένους καὶ σὲ βαριὰ ἀσθένεια ἀνθρώπους. Ἰσχύει ἐπίσης ἀπὸ ἐτῶν, ὅπως στὴν Ὀλλανδία, ὁ γάμος τῶν ὁμοφύλων.
.           Στν σπανία κα στ Χιλ προωθήθηκε ἡ πλήρης ἀπελευθέρωση τῶν ἐκτρώσεων, ἀπόφαση ποὺ προκάλεσε ἀντιδράσεις σὲ ὀργανώσεις χριστιανικὲς καὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Στὴν Ἱσπανία πρόσφατα ψηφίστηκε ὁ γάμος τῶν ὁμοφύλων καὶ προωθεῖται στὴ Χιλή, ὅπου πάντως βρίσκει ἰσχυρότατη ἀντίδραση.
.           Στν ΟΗΕ ὁμάδα εἰδικῶν συνιστᾶ στὴ Χιλὴ νὰ ψηφίσει Νόμο μὲ τὸν ὁποῖο νὰ ἐπιτρέπονται οἱ ἐκτρώσεις καὶ στὰ ἀνήλικα κορίτσια.
.           Στν ργεντιν συζητεῖται Νόμος γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση χωρὶς ὅρια τῶν ἐκτρώσεων καὶ τιμωρήθηκε δικαστὴς μὲ πρόστιμο, ἐπειδὴ θεωρήθηκε ὅτι ὑπερέβη τὰ καθήκοντά του ἀπαγορεύοντας ἔκτρωση σὲ ἀνήλικο κορίτσι. Στὶς χῶρες ποὺ ἰσχύει Νόμος γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν ἐκτρώσεων ὑπάρχει καὶ ἡ πρόβλεψη ποινῶν σὲ βάρος τῶν ἰατρῶν πού, γιὰ λόγους συνειδήσεως, δὲν προβαίνουν σὲ ἐκτρώσεις. Ἀντίθετα στὴ γειτονική τῆς Ἀργεντινῆς Βραζιλία σὲ δημοσκόπηση τῆς ἐφημερίδας O Estado de Sao Paulo καὶ τοῦ τηλεοπτικοῦ καναλιοῦ O Globo TV τὸ 80% τῶν ἐρωτηθέντων τάχθηκαν κατὰ τῆς νομιμοποίησης τῶν ἀμβλώσεων.
.           Στς Βρυξέλες καὶ στὶς 18 Δεκεμβρίου 2014 τὸ Δικαστήριο   τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἀνέτρεψε προηγούμενη ἀπόφασή του, ποὺ εἶχε ἐκδοθεῖ τὸ 2011 καὶ μὲ τὴ νέα ἐπιτρέπει νὰ γίνονται πειράματα σὲ μὴ γονιμοποιημένα ὠάρια, ποὺ μὲ μία γενετικὴ τεχνολογία θὰ μετατρέπονται σὲ βλαστοκύτταρα καὶ θὰ χρησιμοποιοῦνται στὴν ἔρευνα καὶ γιὰ θεραπευτικοὺς σκοπούς.
.           Στ Ερωπαϊκ Κοινοβούλιο κατὰ πλειονοψηφία ἐγκρίθηκε ψήφισμα, ποὺ ἐξισώνει τὶς φυσιολογικὲς οἰκογένειες μὲ τὰ ζεύγη τῶν ὁμοφύλων καὶ ἀφήνει ἀνοικτὸ τὸ θέμα οἱ ὁμοφυλόφιλοι νὰ μποροῦν νὰ διαδώσουν τὶς ἰδέες τους στὰ σχολεῖα τῶν χωρῶν μελῶν τῆς ΕΕ, ὡς ἐναλλακτικὸ τρόπο ζωῆς καὶ διαβίωσης!… Σημειώνεται ὅτι τὰ λόμπι τῶν ὁμοφυλοφίλων εἶναι ἰσχυρότατα στὶς Βρυξέλες, ὅπως ἐπίσης στὶς ΗΠΑ καὶ στὸν Καναδὰ καὶ προωθοῦν τὶς ἐπιδιώξεις τους παράλληλα καὶ συντονισμένα σὲ ὅλες τὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς καὶ γενικὰ στὶς χῶρες, ποὺ εἶναι, κατὰ πλειονοψηφία, χριστιανικές.
.           Στν ταλία τέλος προωθεῖται ἡ νομιμοποίηση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφύλων, ποὺ ἕως σήμερα ἰσχύει μόνο στὰ πάρα κάτω δεκαέξι (16), κράτη, ἀπὸ τὰ 193 μέλη τοῦ ΟΗΕ. Ἀπὸ αὐτὰ κανένα δὲν εἶναι μουσουλμανικό, βουδιστικό, ἢ μὲ κομμουνιστικὸ καθεστώς:
Δέκα στὴν Εὐρώπη: Βέλγιο, Ὀλλανδία, Δανία, Ἱσπανία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ἡνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ἰσλανδία.
Ἕνα στὴν Ἀφρική, ἡ Νότια Ἀφρική.
Ἕνα στὸν Εἰρηνικό, ἡ Νέα Ζηλανδία.
Τρία στὴ Νότια Ἀμερική, ἡ Ἀργεντινή, ἡ Βραζιλία καὶ ἡ Οὐρουγουάη. Ἕνα στὴ Βόρεια Ἀμερική, ὁ Καναδάς.
Στὶς ΗΠΑ καὶ στὸ Μεξικὸ τὸν ἀναγνωρίζουν ὁρισμένες Πολιτεῖες: Δεκαεπτὰ στὶς ΗΠΑ, ἀπὸ τὶς 50, σὺν αὐτὴ τῆς Πρωτεύουσας Οὐάσινγκτον καὶ
Στὸ Μεξικὸ τέσσερις, ἀπὸ τὶς 31, σὺν αὐτὴ τῆς πρωτεύουσας Μέξικο.-

, , , , , ,

Σχολιάστε

ΑΝΗΛΙΚΟΙ “ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ” ΕΙΣΕΒΑΛΑΝ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΜΑΧΑΙΡΩΘΗΚΕ ΠΙΣΩΠΛΑΤΑ, ΕΠΕΙΔΗ ΕΥΧΗΘΗΚΕ “ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ”

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: νήλικοι μουσουλμάνοι εσβάλλουν σ κκλησία
κα
διακόπτουν τν χριστουγεννιάτικη λειτουργία.
Γερμανς μαχαιρώνεται, γιατί εχήθηκε «Καλ Χριστούγεννα».

.           Σύμφωνα μὲ μία ἀγγλικὴ μετάφραση τῆς εἴδησης ποὺ δημοσιεύτηκε τὴν Παρασκευὴ στὴ γερμανόφωνη RP Online, μία ὁμάδα παιδιῶν μουσουλμάνων, συμπεριλαμβανομένου ἑνὸς ἐφήβου, διατάραξε μία χριστουγεννιάτικη λειτουργία στὴν καθολικὴ ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Μαρίας στὴν πόλη Mönchengladbach-Rheydt. Σύμφωνα μὲ τὴν εἴδηση, οἱ μουσουλμάνοι διέκοψαν τὴν λειτουργία φωνάζοντας ἀντὶ-χριστιανικὲς βλασφημίες. Μία ἀναζήτηση στὸ Google, ὡστόσο, διαπίστωσε ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ διάφορα «συντηρητικὰ» blogs, ἡ εἴδηση ἀγνοήθηκε πλήρως ἀπὸ τὰ λεγόμενα «mainstream μέσα ἐνημέρωσης».
.             Ὁ πάστορας τῆς ἐκκλησίας εἶπε ὅτι προσευχήθηκε γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ νουθέτησε δύο ἀπὸ αὐτὰ γιὰ τὸ πῶς νὰ συμπεριφέρονται σὲ μία ἐκκλησία, ἀλλὰ ἡ ἀστυνομία κλήθηκε οὕτως ἢ ἄλλως. Σύμφωνα μὲ τὴν RP Online, τὰ δύο παιδιὰ προφυλακίστηκαν καὶ μετὰ ἀφέθηκαν ἐλεύθερα, ὅταν ἦρθαν οἱ γονεῖς τους.
.             Ἀφοῦ μίλησαν μὲ τοὺς γονεῖς, οἱ ἀρχὲς ἦταν σὲ θέση νὰ προσδιορίσουν τὴν ταυτότητα τῶν ἄλλων τριῶν ὑπόπτων, ἕνας ἀπὸ τοὺς ὁποίους εἶχε περιγραφεῖ ὡς ἕνα 14χρονο ἀγόρι. Ἀπευθύνθηκαν κατηγορίες γιὰ διατάραξη θρησκευτικῆς λειτουργίας  μόνο κατὰ τοῦ ἐφήβου, ἐνῶ στὰ μικρότερα παιδιὰ δὲν ἀπευθύνθηκε καμία κατηγορία.
.             Τὰ νέα ἀπὸ αὐτὸ τὸ περιστατικὸ ἔρχονται νὰ προστεθοῦν σὲ μία ἄλλη πρόσφατη εἴδηση ὅτι ἕνας Γερμανὸς μαχαιρώθηκε στὴν πλάτη, ἐπειδὴ εὐχήθηκε σὲ ἕναν μουσουλμάνο ἄνδρα καὶ σὲ δύο γυναῖκες “Καλὰ Χριστούγεννα”. Σύμφωνα μὲ τὸ Nez Planet, τὸ 34χρονο θύμα δέχτηκε ξαφνικὰ ἐπίθεση ἀπὸ πίσω καὶ ὑπέστη περικοπὲς στὸ κεφάλι καὶ τὴν πλάτη του. Καὶ οἱ τρεῖς μουσουλμάνοι διέφυγαν μετὰ τὴν ἐπίθεση.
.             Νωρίτερα αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα, περίπου 17.500 Γερμανοὶ βγῆκαν στοὺς δρόμους τῆς Δρέσδης γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦν γιὰ τὴν αὐξανόμενη ἰσλαμοποίηση τῆς χώρας. Ἡ ὁμάδα, «Πατριῶτες Εὐρωπαῖοι κατὰ τῆς Ἰσλαμοποίησης τῆς Δύσης», ἢ Pegida, ἔχει αὐξηθεῖ κατὰ τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες, καὶ λέει ὅτι ἄρχισε διαμαρτυρίες γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἐξάπλωσης τοῦ ριζοσπαστικοῦ Ἰσλὰμ στὴν Εὐρώπη. Σύμφωνα μὲ τὴν Huffington Post, οἱ διαμαρτυρίες συνεχίζονται κάθε ἑβδομάδα ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο, μὲ τὴν πρόσφατη διαμαρτυρία νὰ εἶναι ἡ μεγαλύτερη ποὺ ἔχει καταγραφεῖ μέχρι σήμερα.
.             Ἡ Γερμανίδα Καγκελάριος Ἀνγκέλα Μέρκελ ἐξαπέλυσε δριμεία ἐπίθεση κατὰ τῆς ὁμάδας, λέγοντας ὅτι “δὲν ὑπάρχει θέση γιὰ τὴ διάδοση τοῦ μίσους καὶ συκοφαντιῶν ἐνάντια στοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔρχονται σὲ μᾶς ἀπὸ ἄλλες χῶρες”. [ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τῆς νεοεποχίτικης ὠμῆς ἀντιστροφῆς τοῦ “κέντρου βάρους” καὶ τῶν δεδομένων].

ΠΗΓΗ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

, , ,

Σχολιάστε

«H YΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ» (Γάλλος διανοούμενος, δεδηλωμένος ἄθεος)

«H YΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ»

Πορφύρης Δ./ Σταφυλᾶ Π.

.                 Ἂν καὶ δεδηλωμένος ἄθεος ὁ διακεκριμένος καὶ πολυγραφότατος φιλόσοφος Andre Comte-Sponville  τονίζει ὅτι τὸ «θέμα τῶν διωγμῶν τῶν χριστιανῶν στὸν κόσμο μᾶς ἀφορᾶ ὅλους».
.                 Πρόκειται γιὰ 100 μὲ 150 ἑκατομμύρια, ὅπως ἀναφέρει τὸ Μαῦρο Βιβλίο τῆς κατάστασης τῶν χριστιανῶν στὸν κόσμο, ὅπου 70 πνευματικοὶ ἄνθρωποι ἀνάμεσά τους καὶ ὁ Andre Comte-Sponville ἀναλύουν τὴν σύγχρονη μάστιγα τῶν διωγμῶν. Σὲ συνέντευξή του στὸ lejdd.fr τονίζει ὅτι δὲν πρέπει ν΄ἀφήσουμε τὴν ὑπεράσπιση τῶν διωκομένων χριστιανῶν στὸν κόσμο μόνο στοὺς πιστούς.
.                 Δν μπορομε ν εμαστε Ερωπαοι χωρς ν χουμε να εδος διαίτερης νησυχίας γι τς χριστιανικς κοινότητες πο βρίσκονται π διωγμόν. Γιατί αὐτὲς μοιράζονται μὲ τὸν πολιτισμό μας ἕναν κάποιον ἀριθμὸ ἀξιῶν καὶ ἀρχῶν. περάσπσιη το χριστιανισμο εναι κατ κάποιον τρόπο περάσπιση το πολιτισμο μας.
.                 «Ξεχνᾶμε ὅτι οἱ χριστιανοὶ καταπιέζονται σὲ πολλὰ μέρη τοῦ κόσμου κυρίως σὲ Ἀφρικὴ καὶ Ἀσία. Εἶναι ἐπεῖγον νὰ συνειδητοποιήσουμε αὐτὸ τὸ φαινόμενο.»
.                 Στὴν ἐρώτηση ποὺ τοῦ τίθεται, πὼς ἐξηγεῖ αὐτὴν τὴν ἡμιαδιαφορία ποὺ καταγγέλει τὸ Μαῦρο Βιβλίο, ὁ φιλόσοφος ἀπαντᾶ ὅτι ἔχουμε τὴν τάση νὰ εὐααισθητοποιούμεστε περισσότερο μὲ ζητήματα μειονοτήτων. Ἀντίθετα ὁ χριστιανισμὸς ἀποτελεῖ τὴν πιὸ πολυάριθμη ὁμολογία στὸν πλανήτη. Εἶναι ἐπεῖγον νὰ συνειδητοποιήσουμε λέει τοὺς ὑφιστάμενους διωγμοὺς τῶν χριστιανῶν στὸν κόσμο καὶ νὰ κινητοποιηθοῦμε ὅλοι γιὰ νὰ σταματήσει αὐτὴ ἡ φρίκη.
.                 Πιστότητα καὶ πίστη ἐτυμολογικὰ ἔχουν κοινὴ ρίζα. Λέω συχνὰ ὅτι ἡ πιστότητα εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀπομένει ἀπὸ τὴν πίστη, ὅταν αὐτὴ χάνεται. Εἶναι ἀνάγκη νὰ πιστέψουμε στὸ Θεὸ γιὰ νὰ ἐκτιμήσουμε τὸ εὐαγγελικὸ μήνυμα; Γιὰ νὰ πιστέψουμε ὅτι ἡ εἰλικρίνεια εἶναι προτιμότερη ἀπὸ τὸ ψέμα; Ὅτι ἡ γενναιοδωρία εἶναι καλύτερη ἀπὸ τὸν ἐγωισμό; ὅτι ἡ ἀγάπη εἶναι καλύτερη ἀπὸ τὴ βία καὶ τὴν ἐγκληματικότητα ; ὅτι τὸ θάρρος εἶναι ἀνώτερο τῆς δειλίας; ὅτι ἡ ἀγάπη εἶναι καλύτερη ἀπὸ τὸ μίσος; 2000 χρόνια τώρα οἱ ἀκρότητες συνεχίζονται….ἡ ἀνθρωπότητα δὲν προοδεύει ἀλλὰ οἱ κοινωνίες. Ἡ κοινωνία μας εἰδικὰ στὴν Εὐρώπη εἶναι πολὺ ἀνώτερη ἀλλὰ ἀπὸ ὅλες τὶς ἀπόψεις βρίσκεται στὸ ἐπίπεδο τῆς Ρωμαικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τοῦ Μεσαίωνα. Ἀλλὰ τὸ ἀνθρώπινο εἶδος δὲν ἐξελίχθηκε τὰ 2000 αὐτὰ χρόνια. Ἑπομένως τὸ χειρότερο εἶναι δυνατό. Διαβεβαίωσαν ὅτι ὁ «Θεὸς εἶναι νεκρὸς». Ἀνακαλύψαμε ὅτι ὄχι μόνο δὲν εἶναι νεκρὸς ἢ ὄχι γιὰ ὅλους ἀλλὰ ἀκόμη περισσότερο ὅτι ὑπάρχει αὐτὴ ἡ φημισμένη ἐπιστροφὴ τοῦ θρησκευτικοῦ στοιχείου ποὺ δύναται νὰ πάρει τὶς μορφὲς τὶς πιὸ τρομακτικὲς καὶ τὶς πιὸ ἀρχαικὲς: αὐτὲς τῶν διωγμῶν, τῶν φανατισμῶν, τῶν θρησκευτικῶν πολέμων. ….ὁ ἀγώνας τοῦ Διαφωτισμοῦ συνεχίζεται ἀλλὰ οἱ ἀντίπαλοι δὲν εἶναι πιὰ οἱ ἴδιοι. Ὁ ἀντίπαλος σήμερα δὲν εἶναι ἡ ἐκκλησία, ἀλλὰ ὁ φανατισμός, ὁ σκοταδισμός, ἡ τρομοκρατία ποὺ διακηρύσεται εἴτε ἀπὸ μία θρησκεία εἴτε ἀπὸ ἀπὸ ἕναν ἄθεο, αὐτὸ θέλω νὰ πῶ ὅτι μία νέα συμμαχία εἶναι ἐφικτὴ ἀνάμεσα σ΄ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἀρνοῦνται τοὺς ἐξτρεμισμοὺς ἐναντίον αὐτῶν ποὺ θέλουν νὰ ἐπιβάλουν τὴν κοσμοαντίληψή τους διὰ τῆς βίας. (lejdd.fr 17/11/14)

 

ΠΗΓΗ: dimpenews.com

, ,

Σχολιάστε

«ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ» (Ὁ ἀντιχριστιανικὸς διωγμὸς βρίσκεται σὲ ἕνα θανάσιμο τρίγωνο: τὰ θύματα εἶναι πολὺ χριστιανοί, γιὰ νὰ ἐνδιαφέρουν τὶς ἀριστερὲς συνειδήσεις καὶ πολὺ ξένοι, γιὰ νὰ ἐνδιαφέρουν τὶς συνειδήσεις τῆς δεξιᾶς).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ: Η ΠΙΟ ΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
200.000.000
XΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

Πορφύρης Δ./ Σταφυλᾶ Π.

.               Ἕνα βιβλίο κατηγορητήριο 800 σελίδων (Le livre noir de la condition des chretiens dans le monde) «Τὸ Μαῦρο βιβλίο τῆς κατάστασης τῶν χριστιανῶν μέσα στὸν κόσμο» γράφτηκε ἀπὸ 70 Γάλλους καὶ λοιπῶν ἐθνικοτήτων ἱστορικούς, εἰδήμονες, δημοσιογράφους, κληρικούς, ἐκπροσώπους ΜΚΟ καὶ κυκλοφόρησε στὴν Γαλλία στὶς 23 Ὀκτωβρίου ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο XO. Ἤδη ἔχει δρομολογηθεῖ ἡ μετάφρασή του σὲ πολυάριθμες χῶρες. Ἐμπεριέχει στατιστικά, μαρτυρίες, ἀναλύσεις. Πρόκειται γιὰ ἕνα συλλογικὸ ἔργο ὑπὸ τὴν διεύθυνση τῶν Jean-Michel di Falco, Timothy Radcliffe καὶ Andrea Ricardi ποὺ συντόνισε ὁ Samuel Lieven.
.               Οἱ συγγραφεῖς τοῦ ἔργου ἀναφέρουν ὅτι 150 μὲ 200 ἑκατομύρια χριστιανοὶ εἶναι θύματα διακρίσεων σὲ 140 χῶρες καὶ ἡ χριστιανικὴ θρησκεία εἶναι ἡ πιὸ διωκόμενη θρησκεία στὸν κόσμο.
.               Πρὶν ἀπὸ τὸν πόλεμο τοῦ Κόλπου τὸ 1991 στὸ Ἰρὰκ ὑπῆρχαν 1,5 ἑκατ. χριστιανοί. Μετὰ τὴν ἀμερικανοβρετανικὴ ἐπέμβαση τὸ 2003 καὶ τὸ χάος ποὺ διαδέχθηκε τὴν πτώση τοῦ Sadam Hussein, καὶ τὴν ἄνοδο τῆς al-Qaida καὶ τῆς Daech δὲν ἀπέμειναν παρὰ 200.000. Ἀλλὰ καὶ γύρω ἀπὸ τὸ Ἰρὰκ ὑποφέρουν οἱ Σύριοι χριστιανοί, οἱ κόπτες ἀκόμη καὶ οἱ Παλαιστίνιοι χριστιανοί. Στὴν ὑποσαχάρια Ἀφρικὴ σὲ Νιγηρία, Σουδάν, Κογκὸ ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες χῶρες τῆς ἀφρικανικῆς ἠπείρου ἀμέτρητες ἐκκλησίες κάηκαν, ἱερεῖς καὶ μοναχοὶ χτυπήθηκαν, ἀπήχθησαν, ἐξαφανίστηκαν ἢ δολοφονήθηκαν.
.               Στὴν Ἀφρικὴ ἡ σουνιτικὴ ἰσλαμιστικὴ γουαχαμπίτικη ὀργάνωση Boko Aram κατέσφαξε ὁλόκληρα χωριὰ στὴ Νιγηρία καὶ εὐθύνεται γιὰ τὸν θάνατο 3.000 ἀνθρώπων σὲ 5 χρόνια. Στὸ Σουδὰν μετὰ ἀπὸ ἕναν καταστροφικὸ ἐμφύλιο 35 χρόνων σκοτώθηκαν 2 ἑκατομύρια χριστιανοὶ καὶ μουσουλμάνοι. Μετὰ τὴν ἀπόσχιση τοῦ χριστιανικοῦ καὶ ἀνιμιστικοῦ Νότου, ποὺ τὸ 2011 ἔγινε τὸ Σουδὰν τοῦ Νότου, ἑκατοντάδες χιλιάδες χριστιανοὶ ποὺ εἶχαν καταφύγει κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου στὸ Βορρᾶ ἐκτοπίστηκαν. Οἱ ἐκκλησίες ἔκλεισαν, οἱ χριστιανικὲς ἀντιπροσωπεῖες ἔφυγαν καὶ οὐσιαστικὰ ἀνακοινώθηκε ἡ ἐκμηδένιση καὶ τῆς παραμικρῆς παρουσίας χριστιανῶν στὴ χώρα.
.               Τὸ «Μαῦρο Βιβλίο» μεταφέρει καὶ συγκεκριμένες μαρτυρίες, ὅπως τῆς νεαρῆς σουδανῆς Meriam Ishag ποὺ τὴν ἄνοιξη τοῦ 2014 καταδικάστηκε σὲ θάνατο γιὰ ἀποστασία ἀπὸ τὸ ἰσλάμ. Εἶχε γεννηθεῖ ἀπὸ πατέρα μουσουλμάνο καὶ μητέρα χριστιανὴ τῆς Αἰθιοπίας. Ἀναφέρεται καὶ στὴ νεαρὴ ἀγρότισα ἀπὸ τὸ Πακιστάν, τὴν Asia Bibi ποὺ καταδικάστηκε σὲ θάνατο διὰ λιθοβολιμοῦ γιὰ ἐξύβριση κατὰ τοῦ Μωάμεθ. Ἡ διεθνὴς κινητοποίηση ἀποσόβησε τὸ μοιραῖο γι᾽ αὐτὲς τὶς κοπέλες.
.               Στὴν Ἰνδία ὁ ἰνδουιστικὸς ἐξτρεμισμὸς ἀντιπροσωπεύει τὴν πρωταρχικὴ ἀπειλή. Ἡ χριστιανικὴ μειονότητα ἀπαριθμεῖ τὸ 2,5% τοῦ πληθυσμοῦ ἀλλὰ διώκεται ἀπὸ τοὺς σταρτευμένους ἐξτρεμιστὲς τοῦ BJP (Bharatiya Janata Party) ποὺ ἐπιδιώκει νὰ προσηλυτίσει σὲ νοσοκομεῖα, σχολεῖα, πανεπιστήμια ὅπου εἶναι παρὼν καὶ δραστηριοποιεῖται.
.         Ἀληθινὰ προγκρὸμ ἔλαβαν χώρα στὴν ἐπαρχία Orissa τὸ 2008 προκαλώντας τὸ θάνατο 800 ἀτόμων καὶ τραυματισμὸ χιλιάδων.Ἑκατοντάδες σχολεῖα καὶ ἐκκλησίες καταστράφηκαν. Ἀπὸ τότε οἱ ἀντιχριστιανικὲς ἐνέργειες –βεβήλωση κοιμητηρίων, ἐπιβολὴ ἰνδουιστικῶν τελετουργιῶν στὰ σχολεῖα– συνεχίζονται σὲ μία χώρα ὅπου τὸ ἰνδουιστικὸ κόμμα BJP κέρδισε τὶς γενικὲς ἐκλογές.
.               Στὴν Κίνα οἱ χριστιανοὶ προτεστάντες ποὺ ὑπολογίζονται σὲ 30 ἑκατομύρια περιορίζονται στὶς κατ᾽οἶκον ἐκκλησίες ὑπὸ τὴ στενὴ κρατικὴ παρακολούθηση. Οἱ καθολικοὶ εἶναι περίπου 12 μὲ 14 ἑκατομύρια καὶ ἔχουν διασπαστεῖ σὲ 2 ἐκκλησίες. Ἡ μία ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν Πατριωτικὴ Ἕνωση τῶν Καθολικῶν τῆς Κίνας καὶ ἡ 2η ἀνήκει ἀπόλυτα στὸν πάπα καὶ ἐπίσκοποι καὶ ἱερεῖς τῆς βρίσκονται σὲ στρατόπεδα συγκέντρωσης ἢ κὰτ΄οἶκον περιορισμό.
.              Ὁ John Allen, Ἀμερικανὸς εἰδήμονας τῶν θρησκειῶν καὶ χρονικογράφος στὸ Boston Globe, στὴν ἴδια ἔρευνα δὲν διστάζει νὰ μιλήσει γιὰ θρησκευτικὴ ἐθνοκάθαρση καὶ γιὰ παγκόσμιο πόλεμο κατ τν χριστιανν. Αὐτοὶ ὑποβάλονται σὲ προγκρὸμ πρωταρχικὰ γιὰ λόγους δημογραφικούς: οἱ χριστιανοὶ εἶναι περισσότεροι (2,2 δισ.) ἔναντι 1,4 δισ. τῶν μουσουλμάνων.
.               Οἱ νεοπροσήλυτοι τοῦ ἰσλὰμ ἔχουν σὰν κίνητρο γιὰ τὸ « περασμα » τὴν ἀπόρριψη τῆς παγκοσμιοποιημένης κουλτούρας, τῶν τυφλῶν δυνάμεων τοῦ καπιταλισμοῦ ποὺ εἶναι ὁ καταναλωτισμὸς καὶ μία ἐντύπωση ἀμοραλισμοῦ.
.               Ὅπου οἱ χριστιανοὶ ἀποτελοῦν μειονότητα, εἶναι συνυφασμένοι μὲ τὴν Δύση καὶ ἀντιμετωπίζονται ὡς κατάλοιπα τῆς ἀποικιοκρατίας. Εἰσπράττουν ὡς θύματα τὴν ἀναπόληση τοῦ ἰσλαμικοῦ μεγαλοϊδεατισμοῦ ἑνὸς ἰσλὰμ ποὺ ἄλλοτε ἦταν κυρίαρχο, τὴν θλιβερὴ ἀνάμνηση τῶν σταυροφοριῶν, τὴν ἀποτυχία τῶν πολιτικῶν ἀνάπτυξης, τοὺς ἐμφυλίους καὶ τὴν ἄνοδο τῶν ἐξτρεμιστῶν, ποὺ παραπέμπουν στὴν περιθωριοποίησήτους καὶ στὸν ἐκτοπισμό.
.               Τέλος τὸ βιβλίο ἐπεικαλεῖται τὴ ρήση τοῦ Γάλλου διανοουμένου Regis Debray, ποὺ ἐξηγεῖ τὴν ἀδιαφορία τῆς διεθνοῦς κοινότητας ἀπ᾽ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἀντιχριστιανικὸς διωγμὸς βρίσκεται σὲ ἕνα θανάσιμο τρίγωνο: τὰ θύματα εἶναι πολὺ χριστιανοί, γιὰ νὰ ἐνδιαφέρουν τὶς ἀριστερὲς συνειδήσεις καὶ πολὺ ξένοι, γιὰ νὰ ἐνδιαφέρουν τὶς συνειδήσεις τῆς δεξιᾶς. (slate.fr 29/10/14)

ΠΗΓΗ: dimpenews.com

, ,

Σχολιάστε

«ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΨΟΥΜΕ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ»

«Θ σς κάψουμε Χριστιανο»
φώναζαν
λβανο σ λληνες τς Βορείου πείρου

.         Προκλητικὴ ἐπίθεση δέχθηκε ὁ ἑλληνισμὸς τῆς Βορείου Ἠπείρου στὴν Δερόπολη χθὲς τὸ βράδυ, μετὰ τὰ ἐπεισόδια στὸν ἀγώνα ἀνάμεσα στὴν ἐθνικὴ ὁμάδα τῆς χώρας τους μὲ τὴν Σερβία στὸ Βελιγράδι, γιὰ τὰ προκριματικὰ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 2016.
.         Κάτοικοι τοῦ χωριοῦ Λαζαράτι, δημιουργώντας ἕνα κομβόι αὐτοκινήτων, εἰσέβαλαν στὸ χωριὸ Δερβιτσάνη τῆς Κάτω Δερόπολης καὶ φώναζαν «θὰ σᾶς κάψουμε, Χριστιανοὶ» στὴν ἑλληνικὴ μειονότητα ποὺ κατοικεῖ ἐκεῖ.
.         Δὲν ἀρκέστηκαν ὅμως μόνο στὰ λόγια ἀλλὰ ἐπιτέθηκαν καὶ τραυμάτισαν κατοίκους τοῦ χωριοῦ, ἐνῶ γιὰ ἀρκετὴ ὥρα περιφέρονταν μὲ τὰ αὐτοκίνητά τους στοὺς δρόμους τοῦ χωριοῦ, ἐκφοβίζοντας τοὺς κατοίκους.
.         Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἀκούστηκαν καὶ πυροβολισμοί, ποὺ προέρχονταν ἀπὸ κατοίκους τῆς Δερβιτσάνης καὶ ρίχτηκαν στὸ ἀέρα γιὰ ἐκφοβισμὸ κατὰ τῶν Ἀλβανῶν. Κάποιοι κάτοικοι ἔτρεξαν στὴν ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ καὶ χτύπησαν τὶς καμπάνες, ὥστε νὰ συγκεντρωθοῦν οἱ Ἕλληνες καὶ νὰ ἀπαντήσουν στὴν προκλητικὴ ἐπίθεση τῶν Ἀλβανῶν.

 ΠΗΓΗ: kataskinosi-agkyra.blogspot.gr (ἀπὸ himara.gr)

 

 

,

Σχολιάστε

ΔΙΩΓΜΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Διωγμός Χριστιανῶν στὴν Βρετανία

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 2094, 01.08.14

.         Ἀναγνώστης τοῦ «Σωτῆρος» μᾶς ἔστειλε ἕνα ὄχι συνηθισμένο κείμενο ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο: «Μιὰ χριστιανὴ ἐργαζόμενη σὲ παιδικὸ σταθμὸ προστέθηκε στὴν αὐξανόμενη λίστα τῶν ἐργαζομένων ποὺ ἀνακαλύπτουν ὅτι ἡ πίστη τους δὲν εἶναι πλέον ἀνεκτὴ σὲ αὐτὴν τὴν ‘‘πολιτισμένη’’ καὶ ­‘‘προοδευτική’’ μας κοινωνία. Ἡ Sarah Mbuyi (Σάρα Μπούγι), ἡ ὁποία δούλευε στὸν παιδικὸ στα­θμὸ Newpark (Νιούπαρκ) στὸ Λονδίνο, ἐκδιώχθηκε μετὰ ἀπὸ μιὰ πειθαρχικὴ συνεδρίαση, τὴν ὁποία προκάλεσε ἕνα παράπονο ἀπὸ μιὰ ὁμοφυλόφιλη συνάδελφό της. (…) Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πειθαρχικῆς συνάντησης ρωτήθηκε γιὰ τὸ ἂν μπορεῖ νὰ διαβάζει βιβλία στὰ παιδιὰ ποὺ μιλᾶνε γιὰ “ὁμοφυλόφιλους γονεῖς”. Δήλωσε ὅτι δὲν θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ τὸ ­πράξει. (…)
.         Ἡ Mbuyi προσέφυγε στὰ δικαστήρια κατὰ τῆς ἀπόφασης ἀπόλυσης, ­ὑποστηρίζοντας ὅτι εἶναι παράνομη, καθὼς ἀπολύθηκε γιὰ τὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις της. Καὶ ὅλα αὐτὰ τὴν ὥρα ποὺ ὁ Βρετανὸς πρωθυπουρ­γὸς Ντέιβιντ Κάμερον δέχτηκε ἐπιθέσεις, για­τὶ δήλωσε ὅτι ἡ Βρετανία εἶναι ‘‘μιὰ χριστιανικὴ χώρα’’. Μία δήλωση ποὺ ἔγινε ξεκάθαρα γιὰ ψηφοθηρικοὺς λόγους, καθὼς εἶναι ὁ ἴδιος ποὺ προώθησε μετὰ μανίας τὸν ‘‘γάμο’’ τῶν ὁμοφυλόφιλων» («Κόκκινος οὐρανός» 3-5-2014).
.               Μεγάλη ἀνησυχία προκαλοῦν τὸν τελευταῖο καιρὸ ὁρισμένα περιστατικά, ποὺ πληθαίνουν μὲ γοργὸ ρυθμὸ καὶ ἔχουν ὡς κεν­τρικὸ ἄξονά τους τὴν περιθωριοποίηση τῶν πιστῶν χριστιανῶν στὸ ὄνομα τῆς ἀνεκτικότητας καὶ τῆς πολυπολιτισμικότητας ποὺ δεσπόζει στὶς κοινωνίες πολλῶν κρατῶν τῆς δῆθεν προοδευτικῆς ἐποχῆς μας. Εἰδικότερα στὴν Βρετανία, ὅπου τὰ ἄγραφα ἔθιμα ἦταν ἰσοδύναμα μὲ τοὺς γραπτοὺς νόμους, βλέπουμε ὅτι ἀπολακτίζονται πλέον μὲ εὐ­κολία πανάρχαιες χριστιανικὲς ­παραδόσεις, ὥστε νὰ μὴν αἰσθάνονται μειονεκτικὰ οἱ ἀλ­λόθρησκοι κάτοικοι (κυρίως μουσουλμάνοι) ἢ οἱ ἀναίσχυντοι καὶ ἐξαχρειωμένοι Σοδομίτες ποὺ ἔχουν πλημμυρίσει τὰ κοινωνικὰ στρώματα τῆς ἄλλοτε «χώρας τῆς Βίβλου». Ἀλλὰ ὁ αἰώνιος λόγος τοῦ Θεοῦ προ­ειδοποιεῖ μὲ σαφήνεια τοὺς ἀνθρώπους κάθε ἐποχῆς: «ἐλασσονοῦσι φυλὰς ἁμαρτίαι» (Παροιμ. ιδ´ 34). Οἱ ἁμαρτίες καὶ ἀδικίες τῶν ἀνθρώπων ἐλαττώνουν καὶ ἐξαλείφουν ὁλόκληρες φυλές! Οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, ποὺ δεχόμαστε ποικιλόμορφες πιέσεις γιὰ νὰ ἐγκαταλείψουμε τὶς παραδόσεις μας, ἂς τὸ λάβουμε σοβαρὰ ὑπ᾿ ὄψιν μας.

, ,

Σχολιάστε

OI ΧΡΙΣΤΙΑΝΟI ΤΟY IΡAΚ EN ΔΙΩΓΜῼ

Oἱ Χριστιανοὶ τοῦ Ἰρὰκ σὲ διωγμό

 τοῦ περιοδ.«Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ 2094, 01.08.14

.             Τὴν εἴδηση τὴ δημοσίευσε τὸ γνωστὸ εἰ­δησεογραφικὸ περιοδικὸ Spiegel καὶ μᾶς με­ταφέρει στὸν χῶρο τῆς τραγωδίας ποὺ ὑ­­­φίστανται τὰ τελευταῖα χρόνια οἱ Χριστιανοὶ τοῦ Ἰράκ. Ἰδού τί ἔγραψε:
«Ζοῦν ἐλεύθεροι-πολιορκημένοι ἀπὸ τοὺς ἀνελέητους τζιχαντιστὲς τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους ποὺ ἀπειλοῦν νὰ “καταπιοῦν” τὸ Ἰρὰκ καὶ τὴ Συρία στήνοντας τὸ δικό τους Χαλιφάτο. Εἶναι οἱ κάτοικοι τοῦ Καρακός, μιᾶς πόλης στὸ Ἰρακινὸ Κουρδιστάν, ἀνάμεσα στὴ Μοσούλη καὶ τὴν Ἐρμπίλ.
Ἀπὸ τοὺς περίπου 40.000 κατοίκους του μόλις 100 εἶναι μουσουλμάνοι. Τὸ Καρακὸς μὲ τὶς 12 ἐκκλησίες, ὀρθόδοξες καὶ καθολικές, καὶ τὸ μόλις ἕνα τζαμί, ἐπισκέφτηκε ἡ δημοσιογράφος τοῦ Spiegel Katrin Kuntz καὶ ὁ φωτογράφος Christian Werner.
.             Ἡ πόλη λίγο ἔλειψε νὰ πέσει στὰ χέρια τῶν Τζιχαντιστῶν ἀμέσως μετὰ τὴν ­ἅλωση τῆς γειτονικῆς Μοσούλης. Βλέποντας τὶς δυ­νάμεις τους νὰ πλησιάζουν, οἱ ἰρακινὲς δυ­νάμεις ἐγκατέλειψαν τὶς θέσεις τους ἀφή­νο­ντας στὸ ἔλεος τῶν φανατικῶν τοὺς χιλιά­δες φιλήσυχους χριστιανούς. Τὴν πόλη ὑπερασπίστηκαν οἱ κοῦρδοι μαχητὲς Πεσμεργκά, οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ ἀπέκρουσαν τοὺς ἰσλαμιστές, ἔχουν διατηρήσει μία φρουρὰ μέσα στὴν πόλη, ἡ ὁποία καθημερινὰ δίνει μάχες μὲ τοὺς φανατικούς. Τὴν περασμένη ἑβδομάδα ὁ μισὸς πληθυσμὸς ἔφυγε γιὰ τὴν πό­λη Ἐρμπίλ, ποὺ ὑπερασπίζεται ἐπίσης ἀπὸ τοὺς Κούρδους. Οἱ ­ἐναπομείναντες χριστιανοὶ ἀγωνιοῦν γιὰ τὸ μέλλον τους.
Οἱ πόλεμοι καὶ ἡ προσφυγιὰ ἔχουν διαλύσει τὴν μεγάλη χριστιανικὴ κοι­νότητα τοῦ Ἰράκ. Μέσα σὲ 20 χρόνια περισσότεροι ἀπὸ 800.000 χριστιανοὶ ἀναγ­κά­στηκαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν πατρίδα τους. Πίσω ἔχουν μείνει μόλις μισὸ ἑκατομμύριο» («Ρομφαία» 6-7-2014).
.             Αὐτὸ εἶναι μόνο ἕνα ἐλάχιστο δεῖγμα τοῦ διωγμοῦ καὶ τῶν κινδύνων ποὺ ὑφίστανται οἱ Χριστιανοὶ στοὺς χώρους τοῦ τζιχαντικοῦ Μουσουλμανισμοῦ. Τὴν ἴδια ὥρα ὁ ἄλλοτε χριστιανικὸς κόσμος τῆς Δύσεως παρακολουθεῖ ἀπαθὴς τὴν τραγωδία τῶν Χριστιανῶν. Τὸ μόνο ἐνδιαφέρον ποὺ ἔδειξαν οἱ ἡγέτες του τὶς τελευταῖες δεκαετίες εἶναι γιὰ τὰ κοιτάσματα τοῦ πετρελαίου αὐτῶν τῶν περιοχῶν, γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν ὁποίων ἐνήργησαν δύο τρομεροὺς πολέμους μὲ φριχτὰ ἀποτελέσματα. Δὲν ἀντιλαμβάνεται ἡ Δύση ὅτι ἡ ὥρα τῆς κρίσεως καὶ γι᾿ αὐτὴν δὲν εἶναι μακριά. Σὲ λίγο τὰ γιαταγάνια τῶν φανατικῶν τζιχαντιστῶν θὰ ἀρχίσουν νὰ τροχίζονται πάνω στοὺς ἁπαλοὺς λαιμοὺς τῶν καλοαναθρεμένων παιδιῶν της. Ἀλλὰ τότε θὰ εἶναι πολὺ ἀργά.

βλ. σχετ.: Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΙΡΑΚ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

 

,

Σχολιάστε

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΙΡΑΚ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ εὐθύνη τῆς Δύσης γιὰ τὴν ἐξόντωση τῶν Χριστιανῶν τοῦ Ἰρὰκ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Τεράστια εἶναι ἡ εὐθύνη τῆς (χριστιανικῆς;) Δύσης γιὰ τὴν ἐξόντωση τῶν Χριστιανῶν τοῦ Ἰράκ. Ἡ τραγικὴ εἰρωνεία εἶναι πὼς ὁ ἀγνωστικιστὴς Πρόεδρος τῆς Γαλλίας κ. Φρ. Ὀλὰντ ἔκαμε «ἀνθρωπιστικὴ» δήλωση, μὲ τὴν ὁποία ἡ χώρα του εἶναι ἕτοιμη νὰ δώσει ἄσυλο τοὺς χριστιανοὺς τοῦ Ἰράκ… «Δὲν θέλουμε νὰ μᾶς δώσετε ἄσυλο, δὲν ζητᾶμε φιλανθρωπία, ζητᾶμε ἀπὸ ἐσᾶς ποὺ προκαλέσατε τὸ χάος στὸ Ἰρὰκ νὰ μᾶς προστατεύσετε καὶ νὰ μείνουμε στὶς προαιώνιες ἑστίες μας, ποὺ τὶς ἔχουμε ἀπὸ τοὺς προγόνους μας, αἰῶνες τώρα, πολὺ πρὶν ἐμφανιστοῦν τὸ Ἰσλὰμ καὶ οἱ Ἄραβες στὴν περιοχὴ», δήλωσε σωστὰ χριστιανὸς κληρικὸς τοῦ Ἰράκ.
.             Ὁ παραλογισμὸς τοῦ πολέμου στὸ Ἰρὰκ ἄρχισε τὸ 2003, μὲ τὴν ἐπίθεση τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τῶν Βρετανῶν συμμάχων τους – καὶ ἄλλων στὴ συνέχεια-, κατὰ τοῦ σουνίτη δικτάτορα Σαντὰμ Χουσεΐν. Ἡ δικαιολογία ἦταν πὼς διαθέτει πυρηνικὰ ὄπλα, ποὺ ποτὲ δὲν βρέθηκαν. Ἀπὸ τότε τὸ Ἰρὰκ εἶναι στὸ χάος, μὲ κύρια θύματα τοὺς Χριστιανούς, ποὺ εἶναι σὲ πολὺ χειρότερη θέση ἀπὸ πρὶν τὸ 2013. Τότε, ὅπως συμβαίνει καὶ στὴ Συρία, οἱ Χριστιανοὶ ζοῦσαν ὑπὸ ἕνα αὐταρχικὸ καθεστώς, ποὺ ὅμως τοὺς ἔδειχνε μίαν ἀνεκτικότητα. Εἶχαν τὶς ἐκκλησιές τους, τὰ σχολεῖα τους, τὴν θρησκευτικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωή τους. Σήμερα δὲν ἔχουν τίποτε. Εἶναι ἐνδεικτικὸ ὅτι οἱ τζιχαντιστὲς τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους τοῦ Ἰρὰκ καὶ τοῦ Λεβάντε (ΙΚΙΛ), ὅταν κατέλαβαν τὴ Μοσούλη, ζήτησαν ἀπὸ τοὺς ἐκεῖ Χριστιανοὺς νὰ ἐπιλέξουν: Ἢ νὰ ἀσπασθοῦν τὸ Ἰσλὰμ καὶ νὰ τοὺς ἀφήσουν ἐλεύθερους, ἢ νὰ πληρώνουν κεφαλικὸ φόρο (jiziya tax), ὡς «προστατευόμενοι ἄπιστοι ὑποτελεῖς» (ραγιάδες), ἢ νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς οἰκίες καὶ τὶς περιουσίες τους, ἤ, ἂν δὲν ἐφαρμόσουν τὰ ὅσα τοὺς ἐπιτάσσουν, θὰ ἐκτελεσθοῦν!
.             Στὴ Μοσούλη, ποὺ εἶναι ἡ σύγχρονη πόλη δίπλα στὴ βιβλικὴ Ἀσσυριακὴ πόλη Νινευί, ὑπῆρχαν 7.500 Χριστιανοί. Σήμερα δὲν ὑπάρχει κανείς. Οἱ περισσότεροι κατέφυγαν σὲ γειτονικὲς περιοχὲς τοῦ βορειοανατολικοῦ Ἰράκ, ποὺ ἐλέγχουν οἱ Κοῦρδοι, πολλοὶ ὅμως ἔγιναν μάρτυρες, βασανίστηκαν καὶ ἐκτελέστηκαν ἀπὸ τοὺς ἰσλαμιστές. Οἱ χριστιανικοὶ ναοὶ τῆς πόλης ἄλλοι σφραγίστηκαν, ἄλλοι καταστράφηκαν, ἄλλοι μετατράπηκαν σὲ τζαμιά, ἄλλοι σὲ στρατῶνες… Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀναφέρονται στὴ σχετικὴ ἀνακοίνωση τῆς Διεθνοῦς Ὑπηρεσίας Ἔρευνας τῶν ἀνὰ τὸν κόσμο διωγμῶν τῶν Χριστιανῶν (Open Doors) εἶναι συγκλονιστικά. Μεταξὺ τῶν ἱερῶν τόπων ποὺ καταστράφηκαν εἶναι καὶ ὁ τάφος τοῦ προφήτη Ἰωνᾶ, ποὺ εἶχε μετατραπεῖ σὲ τζαμί, ἀλλὰ ποὺ οἱ φανατικοὶ ἰσλαμιστὲς τὸ ἰσοπέδωσαν, γιατί θεώρησαν ὅτι αὐτὸ «εἶχε γίνει χῶρος ἀποστασίας καὶ ὄχι προσευχῆς», γιατί προσεύχονταν σ’ αὐτὸ καὶ σιίτες μουσουλμάνοι…
.             Ὅμως ἡ Δύση ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴ γενοκτονία τῶν Χριστιανῶν τοῦ Ἰρὰκ καὶ γιὰ τὶς καταστροφὲς σὲ θρησκευτικοὺς τόπους καὶ σημαντικὰ πολιτιστικὰ μνημεῖα. Εἶναι ἐντυπωσιακὸ ὅτι ὁ Πρόεδρος Ὀμπάμα, μόλις τὸ Ἰσραὴλ κατήγγειλε ὅτι ἀπήχθη ἀπὸ τὴ Χαμάς ἕνας, ἕνας, στρατιώτης του, ἀμέσως προέβη ὁ ἴδιος σὲ αὐστηρὴ δήλωση γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή του. Γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς τοῦ Ἰράκ, πού, μὲ κύρια τὴν εὐθύνη τῶν ΗΠΑ, ὑφίστανται γενοκτονία ἀπὸ τοὺς ἰσλαμιστὲς ἀντάρτες, δὲν ὑπῆρξε ἀνάλογη πρακτικὴ κίνηση συμπαράστασης ἀπὸ τὸν Ἀμερικανὸ Πρόεδρο.
.             Στὴ γραφειοκρατία τῆς CIA καὶ τῶν ἄλλων δικτύων πληροφοριῶν τῶν ΗΠΑ ἢ τὰ στελέχη τους ἔχουν εὐφυΐα ποὺ δὲν ἀνταποκρίνεται στὴν ἰσχὺ τῆς χώρας, ἢ κάνουν ὑπολογισμοὺς σὲ κολοσσιαῖα ζητήματα γεωστρατηγικῆς ὡς νὰ παίζουν κάποιο παιχνίδι «Ἀτάρι», ἢ ἔχουν παντελῆ ἄγνοια τῆς ἱστορίας καὶ τῶν ἰδιομορφιῶν τῶν χωρῶν καὶ τῶν λαῶν στοὺς ὁποίους ἐμπλέκονται, ἢ τέλος εἶναι τόσο μεγαλοφυεῖς καὶ ἔχουν σχέδιο νὰ κατασκευάσουν ἀπὸ τὸ χάος καὶ τὴν κόλαση τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἕνα νέο χάρτη μὲ καινούργια κράτη, ποὺ θὰ ἐλέγχουν, καὶ νὰ περιθωριοποιήσουν στὴν εὐρύτερη περιοχὴ ὅσες χῶρες δὲν εἶναι συνεργάσιμες, ὅπως λ.χ. τὴ Ρωσία καὶ τὴν Κίνα. Ἂν πάντως οἱ ΗΠΑ σκέφτονταν μὲ τὸ χάος στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴ Λιβύη νὰ ἰδιοποιηθοῦν τὰ πλούσια κοιτάσματα πετρελαίων τους, μὲ ὅσα στοιχεῖα εἶναι γνωστά, ἔχουν ἀποτύχει. Ἂν πάλι σκέφτονταν νὰ κερδοσκοπήσουν μὲ τὶς τιμὲς τοῦ ἀργοῦ πετρελαίου, μὲ τὴ διαφορὰ στὶς τιμὲς Νέας Ὑόρκης καὶ Λονδίνου (Μπρὲντ) ἐκεῖ τὰ ἔχουν καταφέρει.
.             Δὲν εἶναι εὔκολο πάντως νὰ ἐξηγηθοῦν λογικὰ τὰ λάθη τῶν ΗΠΑ καὶ τῶν συμμάχων τους στὴ Λιβύη, στὴν Αἴγυπτο, στὴ Συρία, στὸ Ἰρὰκ καὶ σὲ ἄλλα κράτη, ποὺ προώθησαν τὴν «ἀραβικὴ ἄνοιξη» καὶ ποὺ βρίσκονται στὸ χάος ἐμφυλίων πολέμων. Δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἐξηγηθεῖ ἡ χωρὶς οὐσιαστικὴ ἀντίσταση ἀπὸ τὶς ΗΠΑ ἀνάπτυξη τοῦ ΙΚΙΛ στὴ Συρία καὶ στὸ Ἰρὰκ καὶ ἡ μεγιστοποίηση τοῦ κινδύνου ἱδρύσεως ἀπὸ μέρους του «χαλιφάτου» στὶς περιοχὲς ποὺ ἔχει καταλάβει καὶ ὅπου θὰ ἐφαρμόζει τὴν ἀπάνθρωπη σαρία σὲ βάρος ὄχι μόνο τῶν Χριστιανῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν «ἀντιδραστικῶν» μουσουλμάνων. Δὲν χωράει στὸ μυαλὸ τοῦ κοινοῦ ἀνθρώπου πῶς ἀπὸ τὴν ἐξόντωση τοῦ ἡγέτου τῆς Ἂλ Κάϊντα Ὀσάμα Μπὶν Λάντεν «γεννήθηκε» ὁ κλῶνος του, στὸ πρόσωπο τοῦ ἡγέτη τοῦ ΙΚΙΛ Ἀμποὺ Μπακρ ἄλ Μπαγκνταντὶ καὶ πῶς οἱ ταλιμπάν, ἀντὶ νὰ περιοριστοῦν καὶ νὰ ἐξουδετερωθοῦν στὸ Ἀφγανιστάν, ἐξαπλώθηκαν σὲ νέα κράτη καὶ μὲ περισσότερα μέσα… Πῶς ἐπίσης ἀπὸ τὶς καταστροφὲς στὸ Ἀφγανιστὰν τῶν ἐξελληνισμένων κολοσσιαίων ἀγαλμάτων τοῦ Βούδα, ἦρθαν οἱ καταστροφὲς μεγαλοπρεπῶν ναῶν καὶ τζαμιῶν στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴ Συρία.
.             Ὑπενθυμίζεται ὅτι παλαιότερα ἡ μεγάλη ἀπειλὴ γιὰ τὴ Δύση ἦσαν οἱ Σιίτες τοῦ Ἰρὰν μὲ τοὺς Ἀγιατολάχ, τοῦ Λιβάνου μὲ τὴ Χεζμπολὰ καὶ τῆς Συρίας μὲ τοὺς κατέχοντες τὴν ἐξουσία Ἀλαουίτες. Στὴ συνέχεια οἱ Σουνίτες φάνηκαν περισσότερο ἀπειλητικοὶ γιὰ τὴ Δύση μὲ τὶς Βαχαμπιτικὲς αὐταρχικὲς μοναρχίες τοῦ Κόλπου, τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις τῆς Ἂλ Κάϊντα, τοὺς Τζιχαντιστὲς στὴ Συρία καὶ στὸ Ἰράκ, τοὺς Ταλιμπὰν στὸ Ἀφγανιστὰν καὶ στὸ Πακιστάν, τοὺς Ἀδελφοὺς Μουσουλμάνους στὴν Αἴγυπτο. Προφανῶς τὰ κομπιοῦτερς τῶν στελεχῶν τῶν ΗΠΑ θὰ ἔχουν ζαλιστεῖ ἀπὸ τὶς ραγδαῖες ἐξελίξεις…
.             Δύση δείχνει πιπολαιότητα στ μελέτη το σλμ κα φησυχάζει μ τ στρατιωτικ κα οκονομικ σχύ της. Κάνει λάθος. Δὲν ἀντιλαμβάνεται τὴν ἀπειλή, ποὺ αὐτὸ δημιουργεῖ μὲ τὶς ἀκραῖες, φανατικὲς καὶ πολεμοχαρεῖς ὁμάδες του καὶ μὲ τὸν πακτωλὸ τῶν χρημάτων ποὺ διαθέτουν, ἀνεξάρτητα ἂν εἶναι σουνιτικὲς ἢ σιιτικές. Γιὰ τὴν ἄγνοια τῶν «εἰδικῶν» στὶς ΗΠΑ περὶ τοῦ Ἰσλὰμ εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ περίπτωση τοῦ ἀμερικανοῦ καθηγητῆ Σάμιουελ Χάντινγκτον, ὁ ὁποῖος ἐθεωρεῖτο ὁ κατ’ ἐξοχὴν εἰδικὸς στὰ θέματα γεωστρατηγικῆς. Στὸ παγκόσμιας ἐπιτυχίας βιβλίο του γιὰ τὴ σύγκρουση τῶν πολιτισμῶν, ὀρθὰ πρόβλεψε ὅτι θὰ εἶναι πόλεμος θρησκειῶν, ἀλλὰ ταύτισε τὸ Ἰσλὰμ μὲ τοὺς Χριστιανοὺς Ὀρθοδόξους, ποὺ ἦσαν γιὰ πολλοὺς αἰῶνες τὰ πρῶτα καὶ μοναδικὰ ἀναχώματα τοῦ πολιτισμένου κόσμου καὶ τὰ πρῶτα θύματα τῆς μουσουλμανικῆς ἐπιθετικότητας καὶ βαρβαρότητας.
.             Ἡ Δύση, ἕνεκα τῆς ἀγνοίας ἢ τῆς ἀφροσύνης της, ἀφήνει τὸ Ἰσλὰμ ἀνεξέλεγκτα νὰ ἀναπτύσσεται. Ἡ ἄθεη Γαλλία τοῦ κ. Ὀλὰντ ἔχει γίνει ἕρμαιο τῆς ἰσλαμικῆς προπαγάνδας. Ἡ «Φιγκαρὸ» τῆς 29ης Ἰουλίου 2014 ἔγραψε στὴν πρώτη της σελίδα πὼς μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ Ραμαζανίου Λιβανέζος ἐκδότης μοίρασε ἰσλαμικὲς ἐκδόσεις σὲ 1000 καταστήματα τῆς Γαλλίας. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἐκεῖνα ποὺ ἐκθειάζουν τὴ τζιχὰντ καὶ τὸν θάνατο «τῶν ἀπίστων», ὅπως εἶναι τὸ βιβλίο «Ὁ δρόμος τοῦ Μουσουλμάνου»…
.             Στὴν Ἑλλάδα ἡ κατάσταση δὲν εἶναι καλύτερη, ὡς πρὸς τὴ μὴ γνώση τοῦ Ἰσλάμ. Ἡ κυρία Γιαννάκου, ὡς Ὑπουργὸς Παιδείας, ὅταν ἐξήγγειλε τὴν ἀνέγερση τζαμιοῦ στὸ Βοτανικό, μὲ δαπάνη τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, καὶ ἐρωτήθηκε ποιοὶ θὰ προσεύχονται ἐκεῖ, οἱ Σουνίτες ἢ οἱ Σιίτες, ἔδωσε τὴν ἀπάντηση «ἂς τὰ βροῦν μεταξύ τους», ἀπάντηση ποὺ ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὸ Ἰράκ, ἦταν πρόχειρη καὶ ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν ἠρεμία τῆς Ἀθήνας καὶ τῆς χώρας. Στὸ ἴδιο ἐπίπεδο μὲ τὴν κυρία Γιαννάκου γνώσης τοῦ Ἰσλὰμ κινεῖται τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ σήμερα, μὲ τὴν προώθηση ἵδρυσης Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τοῦ Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Ι. Μπουτάρη, μὲ τὴ διάθεσή του νὰ μετατρέψει τὴν συμπρωτεύουσα σὲ μία πόλη «ἑλκυστικὴ» στοὺς Τούρκους, 102 χρόνια μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσή της ἀπὸ τὴ μακραίωνη καὶ ἀπάνθρωπη δουλεία σ’ αὐτούς.
.             Τὴ γενοκτονία τῶν Χριστιανῶν τοῦ Ἰρὰκ καταδίκασαν μὲ δηλώσεις τους οἱ Ὀρθόδοξοι Πατριάρχες Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννης καὶ Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος δὲν προέβη σὲ κάποια εἰδικὴ δήλωση. Ἀρκέστηκε προφανῶς στὴ γενικὴ μνεία ποὺ ἔγινε στὴν κοινὴ δήλωση μὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο στὰ Ἱεροσόλυμα, τὸν περασμένο Μάϊο, πρὶν δηλαδὴ ἐπιδεινωθεῖ ἡ κατάσταση στὸ Ἰράκ. Τὴ συμπαράστασή του στοὺς δοκιμαζόμενους Χριστιανοὺς τοῦ Ἰρὰκ καὶ γενικότερα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἐξέφρασε, πρὸς τιμήν του, μὲ ἐγκύκλιό του, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τηρεῖ σιγὴ γιὰ τὴ δοκιμασία τῶν Χριστιανῶν στὸ Ἰράκ. Τὸ παράξενο θὰ ἦταν ἂν εἶχε ἐκδώσει κάποια ἀνακοίνωση.-

, , , ,

Σχολιάστε

ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΓΟΡΓΑ ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

κθεση σόκ:
π διωγμὸν  Χριστιανισμς στν πὸ σλαμοποίηση Ερώπη.

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἡ Εὐρώπη κλώτσησε τὸν Χριστὸ καὶ τὸ εὐαγγγέλιό Του, ὅπως ἔδειξαν οἱ δύο Ἅγιοι,  Νικόλαος Βελιμίροβιτς καὶ Ἰουστίνος Πόποβιτς. Δὲν τῆς ἄρεσαν οὔτε ἡ Ἀγάπη οὔτε τὸ Ἔλεος! Τώρα τὸ «κενὸ» ποὺ δημιουργήθηκε θὰ τὸ γεμίσει τὸ ἰσλάμ μὲ τὸ σπαθί του καὶ τὸ κοράνι. Νομοτέλεια!
(βλ. ἐνδιεκτικῶς: «Χωρὶς τὸν Χριστὸν ἡ Εὐρώπη εἶναι ὁ πτωχότερος ἐπαίτης καὶ ὁ πλέον ἀναίσχυντος ἐκμεταλλευτὴς τοῦ κόσμου τούτου. Ἡ σημερινὴ Εὐρώπη δὲν εἶναι πλέον οὔτε παπικὴ οὔτε λουθηρανική. Εἶναι ὑπεράνω καὶ ἐκτὸς τούτων. Εἶναι ὁλοτελῶς ἐπίγειος, χωρὶς ἔστω καὶ τὸν πόθον νὰ ἀνεβαίνη εἰς τὸν οὐρανόν, εἴτε μὲ τὸ διαβατήριον τοῦ ἀλαθήτου πάπα εἴτε πάλιν διὰ τῆς κλίμακος τῆς προτεσταντικῆς σοφίας. Ἀρνεῖται ἐντελῶς τὸ ταξίδιον ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Ἐπιθυμεῖ νὰ παραμείνη ἐδῶ. Ἐπιθυμεῖ νὰ εἶναι ὁ τάφος της ὅπου καὶ τὸ λίκνον της. Δὲν γνωρίζει περὶ ἄλλου κόσμου. Δὲν αἰσθάνεται τὴν οὐράνιον εὐωδίαν. Δὲν βλέπει εἰς τὸν ὕπνον της τοὺς Ἀγγέλους καὶ τοὺς Ἁγίους. Διὰ τὴν Θεοτόκον δὲν θέλει νὰ ἀκούση. Ἡ ἀκολασία τὴν στερεώνει εἰς τὸ μίσος κατὰ τῆς παρθενίας. Κάποιοι ἀσιατικοὶ καὶ ἀφρικανικοὶ λαοὶ ὀνομάζουν τὴν Εὐρώπην «Λευκὴν Δαιμονίαν. «Λευκήν», ἕνεκα τοῦ χρώματος τοῦ δέρματος, «Δαιμονίαν» δέ, ἕνεκα τῆς μελανότητος τῆς ψυχῆς της…», Ἅγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

.           Συγκλονιστικὰ στοιχεῖα ἀποκαλύπτει ἔκθεση γιὰ τὶς ἐπιθέσεις κατὰ χριστιανῶν ὄχι σὲ κάποιο μέρος τοῦ πλανήτη ἀλλὰ στὴν ὑποτιθέμενη χριστιανικὴ Εὐρώπη, καταδεικνύοντας, τὴν μὲ γοργὸ ρυθμὸ ἰσλαμοποίησή της, ἀπὸ τὴν εἴσοδο τῶν λαθρομεταναστῶν ἀλλὰ καὶ τὴν ἀθεοποίηση μεγάλου τμήματος τοῦ λευκοῦ πληθυσμοῦ, λόγῳ “προοδευτικῶν” δῆθεν ἀντιλήψεων ποὺ μὲ τὴν κατεύθυνση νεοταξίτικων κέντρων ἐπιτίθενται σὲὅσους πιστεύουν ἀκόμα, μὲ τελικὸ στόχο τὴν καταστροφὴ τῆς θρησκείας τῆς Ἀγάπης, γιὰ τὴν ὁποία δὲν ὑπάρχει χῶρος στὴν ὑλιστικὴ Παγκοσμιοποίηση ποὺἐπελαύνει.

[…]              Ὁ Χριστιανισμὸς ἀφήνεται κυριολεκτικὰ στὸ ἔλεος μισαλλόδοξων ὁμάδων εἴτε γηγενῶν “προοδευτικῶν” εἴτε ἰσλαμιστικῶν. Σύμφωνα μὲ ἔκθεση ποὺ συνέταξε τὸ Παρατηρητήριο γιὰ τὴν Μισαλλοδοξία καὶ τὶς Διακρίσεις κατὰ τῶν Χριστιανῶν στὴν Εὐρώπη (Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe), ὁμάδα ποὺ ἑδρεύει στὴ Βιέννη, κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος ἑκατοντάδες ἐπιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ἐναντίον τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Ἡ ἔκθεση τοῦ 2013 κυκλοφόρησε στὰ μέσα Μαΐου καὶ καταγράφει 241 περιπτώσεις μισαλλοδοξίας κατὰ τῶν χριστιανῶν. Ἡ ἔκθεση χωρίζεται σὲ 4 μέρη:

– Περιστατικὰ μίσους ἐναντίον Χριστιανῶν
– Μισαλλοδοξία κατὰ Χριστιανῶν στὸ Δίκαιο καὶ τὴν Πολιτικὴ
– Μισαλλοδοξίας κατὰ τῶν χριστιανῶν στὶς Τέχνες καὶ τὰ Media
– Προτάσεις γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος

Ἡ ἔκθεση τῆς ἐθελοντικῆς ὁμάδας περιλαμβάνει λεπτομέρειες ἐπιθέσεων μίσους κατὰ τῶν χριστιανῶν καὶ τῶν ἱερῶν τους, στὶς ὁποῖες περιλαμβάνονται ἐμπρησμοί, γκράφιτι καὶ βανδαλισμοί.
.          Στὴν ἔκθεση τεκμηριώνονται 133 περιπτώσεις βανδαλισμοῦ κατὰ χριστιανικῶν χώρων σὲ 11 χῶρες.

Τὸν Μάιο τοῦ 2013, ἡἔκθεση ἀναφέρει ὅτι ἀντὶ-χριστιανικὰ συνθήματα γράφτηκαν στὸν ἐξωτερικὸ τοῖχο ἑνὸς καθεδρικοῦ ναοῦ στὴν Αὐστρία. Ἕνα σύνθημα ἔλεγε: «Δὲν θέλουμε τοὺς σταυρούς σας» καὶ περιελάμβανε μία σβάστικα.
Στὴν Γαλλία, ὁ βωμὸς ἑνὸς ναοῦ πυρπολήθηκε, ἐνῶ σὲἄλλη γαλλικὴ ἐκκλησία ρίχτηκαν περιττώματα στὸ βωμό.
Τὸν Ἰούνιο τοῦ 2013, μοναστήρι στὸ Horbranz τοῦ Vorarlberg δέχτηκε ἐπίθεση ἀπὸ δύο ἔνοπλους μασκοφόρους.
Ἄλλα περιστατικὰ περιλαμβάνουν μία βόμβα ποὺ τοποθετήθηκε σὲ μία ἱσπανικὴ ἐκκλησία καὶ βόμβες μολότοφ ποὺ ρίχτηκαν στὴν πόρτα μίας ἐκκλησίας στὴν Ἰταλία, ποὺ εἶχε ἀνακαινιστεῖ.
Νὰ θυμίσουμε καὶ περιστατικὰ μὲ τὶς ὑπαλλήλους τῆς ΝΤΠ femen ποὺ κατέστρεφαν σταυροὺς μὲἠλεκτρικὸ πριόνι.
Τὸ Παρατηρητήριο ἀναφέρει ὅτι ἔχει συγκεντρώσει στοιχεῖα ἀπὸ τοπικὰ μέσα ἐνημέρωσης ποὺἦρθαν σὲἐπαφὴ μὲ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ εἶχαν πληγεῖἄμεσα.

.          Ἡ Δρ Gudrun Kugler, διευθύντρια τοῦ Παρατηρητηρίου, δήλωσε: «Ἡ λοένα κα πι κοσμικ κοινωνία στν Ερώπη χει λο κα λιγότερο χρο γι τν Χριστιανισμό. Ὁρισμένες κυβερνήσεις καὶ φορεῖς τῆς κοινωνίας ἐπιδιώκουν τὸν ἀποκλεισμό. Ἀμέτρητες περιπτώσεις μισαλλοδοξίας κατὰ χριστιανῶν μᾶς ἔχουν ἀναφερθεῖ. Μὲ τὴν ἔρευνα, τὴν τεκμηρίωση καὶ τὴ δημοσίευση αὐτῶν τῶν ὑποθέσεων ἐλπίζουμε νὰ δημιουργήσουμε μία συνειδητοποίηση ποὺἀποτελεῖἕνα πρῶτο βῆμα πρὸς τὴν λύση».

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

, , , ,

Σχολιάστε

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΒΡΩΜΕΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΣΑΘΛΙΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ». (Στὴν ἴδια σχολὴ δηλαδὴ θὰ διδάσκεται ἡ εἰρήνη καὶ ὁ πόλεμος, θὰ ὁμολογεῖται καὶ διακηρύσσεται ἡ θεότητα τοῦ Κυρίου καὶ ὁ ἀκραῖος ἀρειανισμὸς τῆς ἄρνησης καὶ τῆς προδοσίας τοῦ Χριστοῦ.)

“ΟΤΑΝ ΘΑ ΠΑΩ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΘΕΟ,
ΘΑ ΣΑΣ ΜΑΡΤΥΡΗΣΩ ΟΛΟΥΣ…
ΘΑ ΤΟΥ ΤΑ ΠΩ ΟΛΑ…”

τῆς «Χριστιανικῆς Ἑστίας Λαμίας»

.              Ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ καιρὸ βλέπουμε ἀπὸ τὰ μέσα τῆς κοινωνικῆς δικτύωσης ὀλιγόλεπτα βίντεο – ντοκουμέντα ἀναμφισβήτητα καὶ ἀπόλυτα ἀληθινὰ σφαγῆς χριστιανῶν στὴν Συρία καὶ παλιότερα στὴ Β. Ἀφρική. Σφάζουν δηλ. φανατικοὶ μουσουλμάνοι ἀντιπάλους τους χριστιανούς, ὄχι μόνο ἄνδρες, ἀλλὰ καὶ μικρὰ παιδιά. Θύτες οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Ἰσλάμ. Θύματα οἱ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως παλιὰ ἔτσι καὶ τώρα ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται.
.              Οἱ ἐχθροὶ τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου, οἱ ἐσκοτισμένοι καὶ δαιμονισμένοι ἀπὸ τὴν ἡμισέληνο, δηλ. οἱ περιοδικὰ σεληνιαζόμενοι καὶ ὑπὸ πνευμάτων φονικῶν καὶ ἀκαθάρτων ἐλαυνόμενοι, σφάζουν ὑμνώντας οἱ δυστυχεῖς, τὸν Ἀλλάχ. Νομίζουν ὅτι προσφέρουν στὸ θεὸ τους θεάρεστο ἔργο καὶ σφάζοντας θὰ ἐξασφαλίσουν μία θέση στὸν ψεύτικο παράδεισό τους. Οἱ μουσουλμάνοι σφάζουν καὶ οἱ χριστιανοὶ σφαδάζουν.
.              Ἀλήθεια, ὑπάρχει πουθενὰ ἕνα βίντεο σφαγῆς μουσουλμάνου ἀπὸ χριστιανούς; Πουθενά. Οὔτε ἕνα. Τὸ κακὸ ὅμως πιὸ εἶναι καὶ τὸ ἄκρως ἐξοργιστικό: ὅτι ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν θεολόγοι καθηγητὲς τῆς παρεκκλίνουσας θεολογικῆς σχολῆς Θεσσαλονίκης ἐψήφισαν οἱ ἀνόητοι καὶ ἐλλειπτικοί, οἱ συμπλεγματικοὶ καὶ ψοφοδεεῖς, οἱ ἀνθρωπάρεσκοι καὶ εὐρωαλλοιθωρίζοντες, οἱ ἐκκοσμικευμένοι καὶ χαλαροὶ στὸ νοῦ, τὴν ἵδρυση ἕδρας μουσουλμανικῶν σπουδῶν ἀνάμεσα στὶς ἄλλες ἕδρες τῆς ὀρθοδόξου Θεολογίας. Ἔβαλαν οἱ εὐλαβεῖς βλαμμένοι “τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἐν τόπῳ ἁγίῳ”. Τὴν ἄρνηση μὲ τὴν καταλλαγή, τὴν ἁγιότητα μὲ τὴν ἀγριότητα, τὸν φανατισμὸ μὲ τὴν ἀνεκτικότητα, τὸν πόλεμο κατὰ τῶν ἀπίστων μὲ τὸν σεβασμὸ στὴν διαφορετικότητα. Καλὰ ἔλεγαν παλιὰ ὅτι “τὸ κακὸ θὰ ᾽ρθεῖ ἀπὸ τοὺς μορφωμένους”.
.              Ὢ τῆς ἠλιθιότητος καὶ τῆς προκλητικῆς ἀνοησίας τῶν ψηφισάντων τὴν ἵδρυση αὐτοῦ τοῦ μακαβρίου τμήματος ὀθωμανικῶν καὶ κορανικῶν σπουδῶν! Δὲν τήρησαν οὔτε τὴν δογματικὴ ἀκρίβεια οὔτε τὴν ἀρχὴ τῆς ἀμοιβαιότητας. Ποῦ ἀλλοῦ, σὲ ποιά θεολογικὴ σχολὴ τοῦ ἐξωτερικοῦ ὑπάρχει κάτι ἀνάλογο; Σὲ ποιά μουσουλμανικὴ χώρα ὑπάρχει κάτι ἀντίστοιχο; Στν δια σχολ δηλαδ θ διδάσκεται ερήνη κα πόλεμος, θ μολογεται κα διακηρύσσεται θεότητα το Κυρίου κα κραος ρειανισμς τς ρνησης κα τς προδοσίας το Χριστο.
.              Θεέ μου, γιατί χάθηκε τὸ μέτρο καὶ ἡ σύνεση στοὺς νόες τῶν Ἑλλήνων καὶ δὴ τῶν Ὀρθοδόξων; Τί ἔχουμε πάθει; Μὰ δὲν ὑπάρχει μία φωνὴ νὰ σταματήσει τὸν κατήφορο; Μία ἀρχιερατικὴ συνείδηση, μία συνοδικὴ διαγνώμη, ἕνας ἀφορισμός, ἕνα ἀνάθεμα γιὰ τὴν βλακεία τῶν δῆθεν θεολόγων καὶ τῶν δῆθεν εὐσεβῶν; Δηλαδὴ φέραμε ἐδῶ μὲ τὴν ἀνικανότητα καὶ τὴν ζόφωση τῶν πολιτικῶν δύο ἑκατομμύρια μουσουλμάνων, ἀνακατασκευάζουμε τζαμιά, ἀφήνουμε νὰ ἁλωνίζουν ἰμάμηδες καὶ περιτετμημένοι τοῦρκοι ὑπουργοὶ στὴ Θράκη, σκεφτόμαστε νὰ ἀνεγείρουμε καὶ τέμενος στὴν Ἀττικὴ καὶ σὰν νὰ μὴ ἔφταναν ὅλα αὐτά, φτειάχνουμε καὶ ὀργανώνουμε καὶ τὴ θεωρητικὴ ὑποδομὴ γιὰ νὰ μᾶς σφάξουν καλύτερα καὶ μία ὥρα ἀρχύτερα. “Ποιά εἶναι ἡ κοινωνία τοῦ ψεύδους μὲ τὴν ἀλήθεια λέγει ὁ Παῦλος. Ποιά σχέση χει τ μισαλλόδοξο σκοτάδι μ τ νέσπερο, ερηνικ κα λεύθερο φς το Χριστο;
.              “Πρόσθες αὐτοῖς κακὰ Κύριε, προσθες αὐτοῖς κακὰ τοῖς ἐνδοξοις τῆς γῆς… ἐκλίποιεν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς, ὥστε μὴ ὑπάρχειν αὐτούς”, λέγει ὁ ψαλμωδὸς εὐχόμενος πρὸς τὸν δίκαιο Θεό. Ἀντὶ νὰ ἔχει ξεσηκωθεῖ ὅλος ὁ πλανήτης, τὰ χριστιανικὰ κράτη, οἱ Ἐκκλησίες, οἱ θεολογικὲς σχολές, οἱ ἱερωμένοι, οἱ ὅπου γῆς χριστιανοί, οἱ στρατοὶ τῶν ὀρθοδόξων καὶ νὰ καυτηριάσουν καὶ σταματήσουν τὴν αἱματοχυσία τῶν ἀμνῶν τοῦ Χριστοῦ, κάνουν οἱ ἀπαίσιοι τὰ στραβὰ μάτια. Βλέπετε δὲν τοὺς ἀφήνει τοὺς χριστιανοὺς τῆς δύσεως ὁ μαμμωνὰς καὶ ἡ ὁμοφυλοφιλία ψυχῆς καὶ σώματος. Ὁ ἀνθρωποκτόνος πατέρας τους ἐλέγχει τὶς συναγωγὲς τοῦ σατανᾶ, τὶς ἐκκλησίες τῆς δύσεως.
.              Δυστυχῶς κι ἐμεῖς, οἱ ἑλληνορθόδοξοι, ποὺ ἔχουμε τόσα περάσει καὶ βιώσει πάνω στὸ δέρμα μας ὅλους τοὺς αἰῶνες ποὺ εἴμαστε γείτονες μὲ τὴν κατάρα τῆς Ἀνατολῆς, τοῦ μουσουλμάνους τούρκους. Ὁ Παῦλος ὅμως λέγει: “εἴτε πάσχει ἕνα μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη. Πρέπει νὰ χαίρουμε μετὰ χαιρόντων καὶ νὰ κλαῖμε μετὰ κλαιόντων”. Τίποτε δυστυχῶς δὲν κάνουμε. Εμαστε βρωμερο κα τρισάθλιοι χριστιανο το γλυκο νερο. Ζομε στν κόσμο το καλο παγωτο.
.              Γιὰ μαρτύριο καὶ μαρτυρία ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἂς ἀκούσουμε τὸ πικρὸ παράπονο καὶ τὴν ματωμένη προειδοποίηση πρὸς τοὺς σφαγεῖς τοῦ ἑνὸς ἐσφαγμένου μικροῦ σύρου μαθητῆ λίγο προτοῦ τὸ ἅγιο κεφαλάκι του πέσει κομμένο ἀπὸ τὰ ἀνθρωπόμορφα κτήνη, τὰ χασισοποτισμένα τέρατα τοῦ ἀραβικοῦ καὶ μουσουλμανικοῦ τζιχάντ, τοὺς μισθοφόρους τοῦ Κατὰρ καὶ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας: “Ὅταν θὰ πάω ἐπάνω στὸν Θεὸ θὰ σᾶς μαρτυρήσω ὅλους, θὰ τοῦ τὰ πῶ ὅλα”!
.              Ἂν δὲν ἀντιδράσουμε λοιπὸν καὶ δὲν φωνάξουμε στὸν Θεὸ καὶ στοὺς ἀνθρώπους, αὔριο θὰ εἶναι τὸ δικό μας σπλάγχνο ἀποκεφαλισμένο καὶ μὲ πικρὸ παράπονο στὰ χείλη. Μάρτυρας ἅγιος βεβαίως ἀπὸ τὴν δεδομένη σατανικὴ μανία τῶν ἐξτρεμιστῶν μουσουλμάνων ἀλλὰ καὶ τὴν ἀδράνεια τῶν μελῶν τῶν εὐρωπαϊκῶν χριστιανικῶν λεγομένων κοινοβουλίων.

, ,

Σχολιάστε