Ἄρθρα σημειωμένα ὡς “ἀντιρατσιστικὸς” νόμος

ΝΑ ΜΗ ΛΕΜΕ ΨΕΜΑΤΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Νὰ μὴ λέμε ψέματα*

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ὁ λαός μας ἔχει ἐθιστεῖ στὸ ψέμα. Καὶ μάλιστα στὸ χοντροκομμένο καὶ μὲ «προοδευτικὴ» ἐπάλειψη! Καὶ γι᾽ αὐτὸ οἱ ἀλήθειες τοῦ πέφτουν βαρειὲς καὶ δὲν τὶς χωνεύει! Τέσσερις δεκαετίες ἐργολαβία ἀλλοτριώσεως εἶναι αὐτές!

.             Στὴ Δημοκρατία πρέπει νὰ κρατάει λίγο τὸ ψέμα. Γιὰ νὰ μὴν περνάει, πρέπει ὁ λαὸς νὰ ἐνημερώνεται γιὰ τὴν ἀλήθεια, ὅσο πικρὴ κι ἂν εἶναι. Δυστυχῶς τὰ ψέματα στὴ χώρα μας τὰ τελευταῖα χρόνια εἶναι πολλὰ καὶ ὅσο πιὸ πολλὰ καὶ μεγάλα εἶναι, τόσο πιὸ πικρὲς γίνονται οἱ ἀλήθειες. Οἱ Ἕλληνες τὰ ψέματα τὰ ἔχουμε πληρώσει – κυριολεκτικὰ– πολὺ ἀκριβὰ καὶ φαίνεται πὼς ἔχουμε ἀποκτήσει πλέον κάποια πικρὴ ἐμπειρία.
.             Ἡ εἰσαγωγὴ ἀφορᾶ στὰ ψέματα ποὺ λέγονται, ἐν ὄψει τῆς κατάθεσης τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχεδίου. Γιὰ τὴν πρόταση – τροπολογία σ’ αὐτὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, νὰ διευρυνθεῖ τὸ σύμφωνο συμβίωσης στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια, πρέπει νὰ ἐπισημανθοῦν ὁρισμένες ἀλήθειες. Ἡ πρώτη καὶ κύρια εἶναι πὼς στὴν Εὐρώπη δὲν εἴμαστε οἱ τελευταῖοι, εἴμαστε ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ ἐπιχειρεῖται νὰ ἐπιβληθεῖ ἡ ἐξομοίωση τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν μὲ τὰ φυσικὰ ζευγάρια.
.             Μόνο ἐννιὰ εἶναι οἱ χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης (ἀπὸ τὶς 28) καὶ δύο ἐκτὸς αὐτῆς ποὺ δέχονται τὸν «γάμο» τῶν ὁμοφύλων (Σημ. Σὲ παρένθεση τὸ ἔτος ἐφαρμογῆς τοῦ σχετικοῦ Νόμου): Ὀλλανδία (2001), Βέλγιο (2003), Ἱσπανία (2005), Σουηδία (2009), Πορτογαλία (2010), Δανία (2012), Γαλλία (2013, ἀπὸ τοὺς πρώτους Νόμους τοῦ κ. Ὀλάντ). Ἐκτὸς ΕΕ εἶναι ἡ Νορβηγία (2009) καὶ ἡ Ἰσλανδία (2010). Μία κάποια μορφὴ ἀστικῆς σύμβασης ἔχουν 17 χῶρες ἀπὸ τὶς 47 τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης – μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ οἱ μικροσκοπικὲς Ἀνδόρα καὶ Λιχτενστάϊν. Γιατί ἐμεῖς προτρέχουμε; Γιὰ νὰ φανοῦμε «προοδευτικοί»; Σὲ ποιούς;…
.             Τὸ συμβόλαιο συμβίωσης δὲν εἶναι κάτι ἁπλό, ὅπως τὸ παρουσιάζουν κάποιοι. Εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα στὸν «γάμο» καὶ στὴν ἐξίσωση τῆς φυσιολογικῆς καὶ πραγματικῆς κατάστασης σύζευξης τῶν δύο φύλων μὲ τὴν φαντασιακὴ κατάσταση. «Τρίτο φύλο» δὲν ὑπάρχει παρὰ στὰ μυαλὰ ὁρισμένων. Ἑρμαφρόδιτα εἶναι στὴ φύση μόνο κατώτερα, ἢ ἀτελέστερα ὄντα.
.             Οἱ ἀκτιβιστικὲς ὁμάδες πίεσης τῶν ὁμοφυλοφίλων προπαγανδίζουν συστηματικὰ καὶ σὲ διεθνῆ κλίμακα, λλ μόνο στς θεωρούμενες χριστιανικς χρες. ντίθετα, μοφυλοφιλία παγορεύεται στ σραήλ, ἀφοῦ ὁ Ἰουδαϊκὸς Νόμος τὴν ἀπορρίπτει ἀπολύτως, κα στ σλμ γιατί τὸ Κοράνι τὴν τιμωρεῖ. Ἀφύσικη θεωρεῖται ἡ ὁμοφυλοφιλία στὶς χῶρες τῆς Ἀσίας μὲ τὶς διάφορες ἀνατολικὲς θρησκεῖες. Οἱ ἡγετικὲς ὁμάδες τῶν ὁμοφυλοφίλων χρησιμοποιοῦν γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν τους διακεκριμένους ἐπιστήμονες, ὅπως ὁ καθηγητὴς Νίκ. Ἀλιβιζάτος, νομικὸς σύμβουλος καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
.             Οἱ ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου συναντοῦν συχνὰ δυσκολίες στὴν ἐκτελεστότητά τους καὶ τὰ ψηφίσματα τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου καὶ τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης γενικά δὲν ἔχουν ὑποχρεωτικὸ χαρακτήρα γιὰ τὶς χῶρες μέλη τους. Ἂν ἦταν, κατὰ τὸ ΕΔΔΑ, λάθος ἡ δημιουργία στὴν Ἑλλάδα τοῦ συμφώνου συμβίωσης μόνο στὰ ἑτερόφυλα ζευγάρια, γιατί προκάλεσε τὴν προσφυγὴ τῶν ὁμοφυλοφίλων, ὅτι παραβιάζεται ἡ ἀρχὴ τῆς ἴσης μεταχείρισης, τότε νὰ καταργηθεῖ τὸ σύμφωνο συμβίωσης καὶ γιὰ τοὺς λίγους ἑτερόφυλους ποὺ τὸ χρησιμοποιοῦν. Τὸ λάθος δὲν διορθώνεται μὲ ἄλλο, σοβαρότερο λάθος.-

*Τὸ παρὸν δημοσιεύθηκε στὴν ἐφημερίδα «Ἐλεύθερος Τύπος» τὴν 26η Αὐγούστου 2014

, ,

Σχολιάστε

ΔΗΛΩΣΗ γιὰ τὸ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας ΝΙΚΟΛΑΟΥ «Ἂς μᾶς ἐξηγήσουν οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ νόμου γιατί νὰ προστατεύεται ὁ ἀντιρατσισμὸς καὶ νὰ ἀπαγορεύεται ἡ “ὁμοφοβία”»-«Μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι»…!.

 

ΔΗΛΩΣΗ
γιὰ τὸ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου
22.8.2014

.                 Μὲ ὑποψιάζουσα σπουδή, στὸ Θερινὸ Τμῆμα τῆς Βουλῆς, ἐμφανίζεται αἰφνιδιαστικὰ πρὸς ψήφιση ἕνα νομοσχέδιο ποὺ λέγεται «ἀντιρατσιστικὸ» καὶ στὸ παρελθὸν δὲν πέρασε, γιατί συναντοῦσε ἔντονες ἀντιδράσεις.
.                 38 βουλευτὲς τῆς ΝΔ ἐπικαλούμενοι λόγους συνειδήσεως ἀπειλοῦν ὅτι θὰ τὸ καταψηφίσουν καὶ ζητοῦν τὴν ἀπόσυρσή του. Ἡ Κυβέρνηση φαίνεται πὼς τοὺς ἀγνοεῖ καὶ ἐπιμένει. Ὑποθέτω πὼς τελικὰ θὰ τοὺς ἐκβιάσει.
.                 Πέντε Μητροπολίτες τὸ ἀποκαλοῦν «καταστροφικὸ» ἢ «πονηρὸ» ἢ κάτι τέτοιο καὶ σὲ ἔντονο ὕφος ἐκφράζουν τὴν ἀντίθεσή τους. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος πρὸς τὸ παρὸν σιωπᾶ. Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι, ἐνῶ στὴν ἐπικεφαλίδα μιλάει καὶ γιὰ ξενοφοβία, κάπου μέσα του εναι κρυμμένη κα μία λλη καινούργια κα ποπτη λέξη, «μοφοβία».
.                 Φυσικὰ καὶ θέλουμε νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ὁ ρατσισμὸς καὶ ἡ μισαλλοδοξία. Κοινωνίες μίσους καὶ ἐκδικητικότητας, ποὺ δὲν εἶναι ἀνεκτικὲς στὴ φυσιολογικὴ διαφορετικότητα, δὲν εἶναι ἱκανὲς νὰ φιλοξενήσουν ἀξίες, οὔτε νὰ δημιουργήσουν πρόοδο καὶ πολιτισμό, οὔτε νὰ συντηρηθοῦν καὶ νὰ ἐπιβιώσουν. Κοινωνίες ὅμως ποὺ ἀπαγορεύουν τὸν στιγματισμὸ καὶ τὸν ἔλεγχο τῶν ψυχοκοινωνικῶν διαστροφῶν, ὅπως εἶναι καὶ οἱ γενοκτονίες καὶ οἱ ὁμοφυλίες, ἀλλὰ καὶ ὁ ρατσισμός, ατς ο κοινωνίες οτε κοινωνίες εναι οτε κα δημοκρατίες. ς μς ξηγήσουν ο ποστηρικτς το νόμου γιατί ν προστατεύεται ντιρατσισμς κα ν παγορεύεται «μοφοβία».
.                 Δὲν ζητοῦμε νὰ ἀποσυρθεῖ ὁ νόμος. Ζητοῦμε νὰ διορθωθεῖ. Γιὰ νὰ χτυπήσεις τὸ μίσος δὲν εἶναι μονόδρομος τὸ νὰ πνίξεις τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου. Γιὰ νὰ ἐξαφανίσεις τὴν κακία δὲν ὑποχρεοῦσαι νὰ ἀπαγορεύσεις τὸ Εὐαγγέλιο. Ὑποχρεοῦσαι νὰ τὸ ἀναστήσεις.
.                 Τελικ τ πρόβλημα δν εναι «μοφοβία», τὴν ὁποία μόλις μάθαμε ὡς λέξη, σο μομανία τν ποία καθημεριν ζομε στν πράξη.
.                 Εἶναι κρίμα αὐτὴ ἡ Κυβέρνηση ὡς τελευταία πράξη πρὶν ἀπὸ τὴν αὐτοκτονία της νὰ μᾶς ἀφήνει ὡς νομοθετημένη πλέον κληρονομιὰ τὰ ἐπίχειρα τοῦ ἠθικοῦ παραλογισμοῦ της.
.                 «Μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι».

ΠΗΓΗ: imml.gr

,

Σχολιάστε

«ΑΘΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ Ο “ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ” ΝΟΜΟΣ» (Μητρ. Γόρτυνος Ἰερεμίας) «κατά τόν ἀντιρατσιστικό νόμο, πού σπεύδετε ταχέως νά ψηφίσετε, ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης εἶναι ρατσιστής».

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡ. ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Ἐξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ,

 .         Νοιώθω δυνατή τήν ἀνάγκη τῆς ψυχῆς μου, ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ὡς Πανεπιστημιακός Διδάσκαλος καί ὡς Ἕλληνας πολίτης, τέκνον ἥρωος ἀλβανικῶν ὀρέων, θυσιασθέντος γιά τήν πατρίδα σέ ἡλικία 25 ἐτῶν, νά σᾶς γράψω τήν παροῦσα σύντομη ἐπιστολή μου, γιά νά διαμαρτυρηθῶ καί ἐγώ γιά τόν ἄθλιο καί ἐλεεινό ἀντιρατσιστικό λεγόμενο νόμο, πού σπεύδετε νά ψηφίσετε καί νά ἐπιβάλετε στήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα.
.         Ὁ νόμος αὐτός εἶναι ἀντίθετος πρός τήν Ἁγία Γραφή, πρός τήν Ἑλληνική σοφία καί παιδεία, ἀλλά καί πρός αὐτήν τήν ἁπλῆ λογική καί τό αἴσθημα τοῦ ἀνθρώπου.
.         Διά τοῦτο εἴμαστε καί σφόδρα ἐνάντιοι πρός αὐτόν ὡς χριστιανοί, ὡς Ἕλληνες καί ὡς κοινοί ἄνθρωποι.
.         Δέν τό περιμέναμε ποτέ ὅτι στήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα θά συζητηθεῖ διά νά ἐφαρμοστεῖ διά νόμου μία τέτοια στυγνή δικτατορία, ἡ ὁποία θά μᾶς ἀπαγορεύει νά ὀνομάσουμε τά «σύκα-σύκα» καί τήν «σκάφη-σκάφη»!
.         Γιατί ἐκεῖ τό πάει τό ὑπό ψήφιση νομοσχέδιό σας. Θά μᾶς ἀπαγορεύει, δηλαδή, ὁ ἀντιρατσιστικός νόμος νά ποῦμε ὅτι οἱ ὁμοφυλόφιλοι εἶναι αἰσχροί, ὅτι εἶναι «κύνες», ὅπως τούς ὀνομάζει ἡ Ἁγία Γραφή στό τελευταῖο της βιβλίο, τήν Ἀποκάλυψη.
.         Οἱ ἄγγελοι πού φυλάγουν τίς πύλες τῆς οὐράνιας πόλης τοῦ Θεοῦ, γιά νά μήν εἰσέρχεται ὁ καθένας σ᾽ αὐτήν, ἀκούγονται νά λέγουν: «Ἔξω οἱ κύνες»! (Ἀποκ. 22,15).
.         Μέ τήν ἔκφραση αὐτή νοοῦνται οἱ ὁμοφυλόφιλοι, οἱ κύναιδοι. Ὥστε λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, κατά τόν ντιρατσιστικό νόμο, πού σπεύδετε ταχέως νά ψηφίσετε, συγγραφεύς τς ποκάλυψης Εαγγελιστής ωάννης εναι ρατσιστής; Ναί!
.         Μέ τόν ὑπό ψήφιση νόμο σας, θά πρέπει ὁ λαός μας νά μήν διαβάζει τήν Ἁγία Γραφή, γιατί οἱ ἥρωές της καί οἱ θεόπνευστοι συγγραφεῖς της, κατά τήν σκέψη τοῦ νόμου αὐτοῦ, εἶναι ρατσιστές.
.         Πραγματικά, κατά τόν ἀντιρατσιστικό νόμο, πού ψηφίζεται ἐπί κυβερνήσεως Ἀντωνίου Σαμαρᾶ, οἱ Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος, πού τόσα γράφει κατά τῶν Ἑβραίων, πρέπει νά καταδικαστοῦν καί νά ὁδηγηθοῦν στίς φυλακές ὡς ρατσιστές.
.         Στήν χώρα μας, κύριε Πρωθυπουργέ, ὅπου ἄνθησε ἡ ὡραία ἑλληνική σοφία καί ἡ ἐλευθερία, φρονῶ, μετά πολλῶν ἄλλων λογίων ἀνδρῶν, ὅτι δέν μπορεῖ νά σταθεῖ ὁ ὑπό ψήφιση νόμος σας κατά τοῦ ρατσισμοῦ, διότι αὐτός καταστρατηγεῖ τήν ἐλεύθερη σκέψη καί ἔκφραση τῶν ρωμαλέων Ἑλλήνων, χαρίσματα καί ἀγαθά, τά ὁποῖα προστατεύονται συνταγματικῶς.
.         Πιστεύω δέ ὅτι ὁ νόμος αὐτός θά προκαλέσει θύελλα διαμαρτυριῶν, οἱ ὁποῖες μάλιστα θά ἔχουν ὡς σημειοφόρους ἐμᾶς τούς κληρικούς καί μάλιστα τούς Ἐπισκόπους, γιατί δέν θά ἀφήσουμε, ὄχι δέν θά ἀφήσουμε, ἐμεῖς οἱ Ἐπίσκοποι τόν λαό νά ἀγωνίζεται μόνος του, γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν δώρων του, πού ἔλαβε ἀπό τόν Θεό.
.         Οἱ Χριστιανοί καί μάλιστα οἱ Ἕλληνες Χριστιανοί δέν θά ἀνεχθοῦν ποτέ δεσμεύσεις στήν σκέψη καί στόν λόγο τους.
.         Ἔχουμε δέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο πού μᾶς λέγει: «Τῇ ἐλευθερίᾳ ᾗ Χριστός ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, στήκετε καί μή πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε» (Γαλ. 5,1).
.         Ἐνημερώνω ὅτι στήν ἐπαρχία μου, τήν Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, κληρικοί καί λαϊκοί καί ἁπλός λαός (τσοπάνηδες καί γεωργοί) εἶναι ὅλοι ὀργισμένοι ἐναντίον σας γιά τό τόλμημά σας νά προωθεῖτε ἕνα τέτοιο ἐλεεινό νομοσχέδιο ἐνάντιο πρός τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας.
.         Μέ τήν καλή ἐλπίδα ὅτι θά φωτισθεῖτε ἀπό τόν Θεό καί θά σκεφθεῖτε συνετότερα καί θά σταματήσετε λοιπόν τήν πορεία τοῦ ὑπό ψήφιση νομοσχεδίου, σᾶς χαιρετῶ

 Μέ τιμή καί εὐχές

 Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

 

ΠΗΓΗ: ksipnistere.blogspot.gr

,

Σχολιάστε

“ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚO” ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: “ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ” ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ

 “Ἀντιρατσιστικὸ” νομοσχέδιο:
“Καραμπινάτη” περίπτωση ἐγκλήματος ἐθνικῆς προδοσίας

τοῦ Νέστορα Νικηφορίδη

.             Νόμοι μέ ἔλλειμμα δικαιοσύνης. Οἰκονομικά μέτρα μέ ἔλλειμμα οἰκονομικῆς λογικῆς. Ἀντιρατσιστικός νόμος μέ περίσσευμα ρατσισμοῦ – κατά τῶν Ἐλλήνων καί δή τῶν ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας. “Μά ἐπί τέλους, ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;”

.               Διάβασα τὸ ἄρθρο μὲ τίτλο “Ἡ συγκυβέρνηση Σαμαρᾶ – Βενιζέλου βεβηλώνει τὴν μνήμη τῶν θυμάτων τῶν γενοκτονιῶν τοῦ Πόντου καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας” (στὴν ἱστοσελίδα infognomonpolitics.blogspot.gr/2014/08/blog-post_323.html#more). Πρόκειται, ὅπως ἀναφέρεται στὸ ἄρθρο, γιὰ τὸ περιβόητο «ἀντιρατσιστικὸ» νομοσχέδιο.
.               Νὰ ὑπενθυμίσουμε μὲ δυὸ λόγια τί λέγεται στὸ ἄρθρο αὐτό, πρὶν περάσουμε στὸν σχολιασμό μας: «Εἶναι τὸ πρῶτο νομοσχέδιο ποὺ θὰ εἰσαχθεῖ πρὸς συζήτηση στὸ Θερινὸ Τμῆμα, ἀμέσως μετὰ τὶς ὀλιγοήμερες διακοπές. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἐπαίσχυντο νομοθέτημα, ποὺ ποινικοποιεῖ τὴν σκέψη καὶ τὴν ἔκφραση, ἀφήνοντας παράλληλα ἀνοιχτὸ τὸ πεδίο στοὺς ἀνθέλληνες, νὰ ἀσχημονοῦν, ἀρνούμενοι τὶς Γενοκτονίες ποὺ ὑπέστη ὁ Ἑλληνισμός. Πρόκειται γιὰ ἕνα νομοσχέδιο ποὺ ἔχει ἤδη κριθεῖ ἀντισυνταγματικὸ ἀπὸ τὴν Κεντρικὴ Νομοπαρασκευαστικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς, ἡ ὁποία ἔκρινε ὅτι «ὑπάρχουν ἀόριστες ἔννοιες ὅπως π.χ. «παροτρύνει, προκαλεῖ ἢ διεγείρει σὲ βιαιοπραγίες ἢ μίσος», ποὺ ἐπιτρέπουν στὸ νομοσχέδιο νὰ χρησιμοποιεῖται κατὰ τὸ δοκοῦν,….. Ὑπάρχει εἰδικὴ διάταξη (στὸ ἐν λόγῳ νομοθέτημα), περὶ τῆς ποινικοποίησης  τῆς ἄρνησης ἢ ἐγκωμιασμοῦ ἐγκλημάτων γενοκτονίας. Ἡ διάταξη αὐτή, κατόπιν διαταγῆς Ἐρντογὰν καὶ σχετικοῦ ἠλεκτρονικοῦ μηνύματος τῆς Βουλευτοῦ τῆς ΔΗΜΑΡ, Μαρίας Ρεπούση, δὲν περιλαμβάνει τὴν Γενοκτονία τῶν Ποντίων, τῶν Ἀρμενίων καὶ τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας».
.               Στὸ προαναφερθὲν ἄρθρο ἀναφέρεται καὶ τὸ ἑξῆς  ἀπόσπασμα ἄρθρου τοῦ Σάββα Καλεντερίδη: «Δηλαδή, ἐπὶ τῆς οὐσίας, ἂν ψηφιστεῖ αὐτὸς ὁ νόμος, ὅποιος στὴν Ἑλλάδα ἐγκωμιάζει ἢ ἀρνεῖται τὸ Ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑβραίων καὶ τὴ γενοκτονία τῶν Τούτσι ἀπὸ τοὺς Χούτου, ποὺ ἀναγνωρίστηκαν ἀπὸ διεθνὲς δικαστήριο, θὰ τιμωρεῖται ἀπὸ τὸ συγκεκριμένο νόμο, ἐνῶ οἱ κεμαλιστὲς καὶ ἰσλαμιστὲς φασίστες μὲ τοὺς ἐν Ἀθήναις καὶ Θεσσαλονίκῃ συνοδοιπόρους τους, θὰ εἶναι ἐλεύθεροι νὰ λοιδωροῦν τὰ θύματα καὶ τοὺς ἀπογόνους τῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τῶν Ἀρμενίων καὶ τῶν Ἀσσυρίων, ἀφοῦ οἱ γενοκτονίες αὐτὲς δὲν ἔχουν ἀναγνωριστεῖ ἀπὸ ἑλληνικὸ ἢ διεθνὲς δικαστήριο!…. ».

Ο ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΑΣ:
.               Κανονικά, ἄν ἐνεργήσουνε ὅπως πρέπει καί πολύ προσεκτικά οἱ ἁρμόδιοι Εἰσαγγελεῖς καί δικαστές, πρέπει νά δοῦν ὅτι αὐτό το νομοσχέδιο, πού ἀγνοεῖ ἐπιδεικτικά καί μετά προθέσεως τίς γενοκτονίες πού ἔχουν γίνει σέ βάρος των Ἑλλήνων καί ἐπιδιώκει τήν καταστροφή τῆς ἐλευθερίας ἐκφράσεως τῶν Ἐλλήνων, ἐπιβάλλοντας την αὐτολογοκρισία, δέν εἶναι ἁπλῶς ἀντισυνταγματικό, ἀλλά εἶναι ἐθνική μειοδοσία πού ἀγγίζει -και νομίζω ὅτι ξεπερνᾶ – τά ὅρια τῆς ποινικά κολαζόμενης ἐθνικῆς προδοσίας. Τό ἴδιο καί ἄν ψηφισθῆ, διότι μέ τήν ψήφιση αὐτοῦ δέν ἀλλάζει ἡ ποινική φύση του.
.               Γιατί λοιπόν ἐθνική προδοσία; Διότι, παραχωρεῖται μέ τό λεγόμενο ἀντιρατσιστικό νομοσχέδιο, ἡ ἐθνική κυριαρχία ὅλου τοῦ περί κοινωνικῆς, οἰκονομικῆς καί ἐθνικῆς ἀμύνης λόγου τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Καί τοῦτο, ἐνῶ συνεχίζουν νά εἰσρέουν μεταξύ τῶν οἰκονομικῶν μεταναστῶν καί πολιτικῶν προσφύγων στήν πατρίδα μας, οὐσιαστικῶς σχεδόν ἀκωλύτως, ἡ Σάρα καί ἡ Μάρα καί τό κακό συναπάντημα τοῦ ἐγκλήματος καί τοῦ πανισλαμιστικοῦ ἤ τουρκικοῦ τζιχαντισμοῦ.
.               Σέ ποῖον παραχωρεῖται δέ μέ τό “ἀντιρατσιστικό” νομοσχέδιο αὐτό, ὁ λόγος τῶν Ἑλλήνων περί ἀμύνης, δεμένος χειροπόδαρα; Στούς ἀφανεῖς καί ἡμι-ἐμφανεῖς διακρατικούς πολιτικο-οἰκονομικούς ἡγέτες  τῆς παγκοσμιοποιήσεως, οἱ ὁποῖοι:
α) ἔχουν ἀπαγορεύσει νά γίνεται λόγος περί αὐτῶν καί κριτική περί τῶν σχεδίων τους, καταδικάζοντας σὲ ἐξόντωση, τοὐλάχιστον ἠθική, ὅποιον παραβιάσει τόν νόμο τῆς σιωπῆς (ὡς “συνομωσιολόγο”), και
β) χρειάζονται τούς ἀντιρατσιτικούς νόμους χωρίς καθόλου ἐθνική χροιά (τήν ὁποία κανονικά θά ἔπρεπε νά εἶχε ὁ δικός μας ἀντιρατσιστικός νόμος), ὥστε διά τῶν μεταναστῶν νά καταστραφοῦν οἱ ἐθνικές ταυτότητες καί νά ἐκμηδενισθοῦν οἱ κοινωνικές καί ἐθνικές ἀντιστάσεις, στήν ἀσύδοτη οἰκονομική ἐκμετάλλευση.
.              Ἑπομένως, ἀφοῦ παραχωρεῖται ὄχι ἁπλῶς ἔδαφος, ἀλλά ὁ ἴδιος περί κοινωνικῆς, οἰκονομικῆς καί ἐθνικῆς ἀμύνης λόγος τοῦ Ἑληνικοῦ λαοῦ, σέ ξένα κέντρα λήψεως πολιτικο-οικονομικῶν ἀποφάσεων, δηλαδή ὑπερκρατικούς και διακρατικούς φορεῖς κρατικῆς ἐξουσίας,  καί ἀφοῦ καλοῦνται τά ὄργανα τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους νά συμβάλλουν – διώκοντας τόν ἐλεύθερο καί καίριο γιά τήν ἄμυνα τῆς πατρίδος λόγο τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ – στήν ἐγκατάσταση τῆς ἰσχύος τῶν ἐν λόγῳ διακρατικῶν κέντρων, μέσα στήν Ἑλληνική Ἐπικράτεια, ἔχουμε “καραμπινάτη” περίπτωση τοῦ ποινικοῦ ἐγκλήματος τῆς ἐθνικῆς προδοσίας.
.            Ὄχι λοιπόν μόνον “οἱ κεμαλιστές καὶ ἰσλαμιστές φασίστες μὲ τοὺς ἐν Ἀθήναις και Θεσσαλονίκῃ συνοδοιπόρους τους, θὰ εἶναι ἐλεύθεροι νὰ λοιδωροῦν τὰ θύματα καὶ τοὺς ἀπογόνους τῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τῶν Ἀρμενίων καὶ τῶν Ἀσσυρίων”, ἀλλά καί ὅποιος μιλήσει γιά ἐθνικούς κινδύνους π.χ. ἀπό τήν Τουρκία γιά τήν Θράκη, θά κινδυνεύῃ νά διωχθῆ ἀπό μουσουλμάνους Τούρκους τῆς Θράκης, μέ τήν κατηγορία ὅτι διεγείρει ἀντικειμενικά (!!!) σέ μίσος ἢ πράξεις ρατσιστικές σέ βάρος τῶν τούρκων τῆς Θράκης!
.               Ὅποιος θά εἰπῆ, ὅτι οἱ εὐκαιρίες ἐργασίας τῶν ἀλλοδαπῶν εἶναι καλλίτερες ἀπό τίς εὐκαιρίες ἐργασίας τῶν Ἑλλήνων στήν ἴδια τήν  πατρίδα μας, σίγουρα διεγείρει ἀντικειμενικά σέ μίσος καί μισαλλοδοξία τούς ἄλλους ἐργαζόμενους!
.               Ὅποιος θά εἰπῆ ὅτι “ὁ Πάπας, ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, εἶναι ὁ Ἀντίχριστος”, θά κινδυνεύῃ μέ ὅλο τό βάρος τῶν μηχανισμῶν τοῦ Βατικανοῦ ἐπάνω του, νά διωχθῆ γιά τό ὅτι διεγείρει, πάλι ἀντικειμενικά, σέ πράξεις μισαλλοδοξίας σέ βάρος τῶν καθολικῶν-παπικῶν!
.               Ὅποιος εἰπῆ  δημόσια, π.χ. σέ μία τάξη Λυκείου, καθηγητής ἤ  μαθητής,  ἤ στήν καφετέρια, ὅτι “δέν μπορῶ νά ἐξηγήσω πῶς γίνεται καί οἱ περισότεροι ἄνδρες πού καλοῦνται νά συμμετέχουν στά τηλεοπτικά πάνελ εἶναι θηλυπρεπεῖς”,  θα κινδυνεύῃ νά συλληφθῆ ἀπό τήν ἀστυνομία πού θα κληθῆ πρός τοῦτο ἀπό  ἕναν παριστάμενο ὁμοφυλόφιλο…

“Μά ἐπί τέλους, ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;” 

.               Ἡ ἀπάντηση εἶναι πλέον ἁπλῆ, ὅσο καί ἀπογοητευτική – ἀλλά καί   ἀφορμή γιά ἀφύπνιση: Τόν κυβερνᾶ ἤ ἔχει ἀξιώσεις νά τήν κυβερνᾶ, ὅποιος προδότης, γράφοντας στά παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων του κάθε δέσμευσή του ἀπό τό Σύνταγμα, ἀποδέχεται νά εἶναι ἡ πατρίδα μας ἕνα μικρό καί οὐσιαστικά ὑπεξούσιο κράτος, παλαιότερα τῆς “Δύσεως” ἤ τοῦ “Παραπετάσματος”, τώρα τῆς λεγομένης παγκοσμιοποιήσεως.
.               Τό κλειδί παλαιότερα γιά τέτοια ἐπαίσχυντη κυριαρχία ἐπί τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, γιά τόν κάθε τυχοδιώκτη, ἰδεολόγο ἤ μή, πού γινόταν ὄργανο τῶν ξένων, ἦταν τό παλάτι μέ τίς εὔκολες ξένες ἐπηροές του, ἡ ἐπίκληση ἐθνικῶν ἀναγκῶν καί ἡ ἐλεύθερη οἰκονομία, ἤ  ἀντίθετα τό Κόμμα, ἡ ἐπίκληση τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης καί μία κομματο-κρατικοποιημένη οἰκονομία.
.               Σήμερα, τό κλειδί γιά τόν κάθε τυχοδιώκτη , ἰδεολόγο ἤ μή, πού θέλει καί γίνεται ὄργανο τῶν ξένων, εἶναι ἡ δουλική του ὑποτέλεια στήν παγκοσμιοποίηση καί τήν ἡμι-ἀφανῆ ἡγεσία της (βλέπουμε μόνο τό προσωπεῖο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως), ἡ ἐπίκληση ἐκτάκτων δημοσίων ἀναγκῶν καί ὁ στοχευμένος κατά τῆς ἐλευθερίας τοῦ λαοῦ “ἀντιρατσισμός” σέ ὅλα τά ἐπίπεδα, κοινωνικό, οἰκονομικό, ἐθνικό.
.               “Ἀντιρατσισμός”, ὁ ὁποῖος, ἀρχίζοντας ἀπό τήν ὑποδούλωση τοῦ δημοσίου λόγου τοῦ λαοῦ περί κοινωνικῆς, οἰκονομικῆς καί ἐθνικῆς ἀμύνης (ἀλλά καί τοῦ ἰδιωτικοῦ ἕως καί τοῦ ἐσωτερικοῦ λόγου τοῦ ἀτόμου πού θά αὐτολογοκρίνεται), θα γίνεται ὁλονένα περισσότερο, σάν τό τσιμέντο πού πήζει, τό θεμέλιο γιά τήν οἰκοδόμηση τῆς κοινωνικῆς, οἰκονομικῆς καί ἀντεθνικῆς ὑποδουλώσεως τοῦ λαοῦ καί τοῦ ἔθνους, ἀλλά καί τοῦ κάθε πολίτου ἀτομικῶς, μέ πράξεις καί δόλιες παραλείψεις τῆς πολιτικῆς καί τῆς οἰκονομικῆς έξουσίας, κατά τῶν ὁποίων πράξεων καί παραλείψεων, οὐδείς θά δικαιοῦται νά ὁμιλεῖ ἐπί τῆς οὐσίας, διότι ἡ κριτική θά ἐνέχῃ “ρατσισμό”.
.               Ὕστερα λοιπόν ἀπό τό “ἀντιρατσιστικό νομοσχέδιο”, ἑπόμενο εἶναι ὅτι θά δημιουργηθῆ τέτοια δυναμική περί πολιτικῆς ὀρθότητας, ὥστε ἡ ἡμι-ἀφανής ἡγεσία τῆς παγκοσμιοποιήσεως, θά ἔχῃ τήν ἀπόλυτη ἄνεση νά ὀργανώσῃ καί ἐνεργήσῃ ὅποιας ἐκτάσεως ἐθνοκάθαρση ἐπιθυμεῖ. Τότε, ἡ ἀντίληψη περί ἐσχάτης προδοσίας θά ἀντιστραφῆ! Ἕνα παράδειγμα τέτοιας δυναμικῆς τῆς “πολιτικῆς ὀρθότητας” τοῦ δημοσίου λόγου, βλέπουμε στήν ἐπιχειρούμενη στήν Οὐκρανία ἐθνοκάθαρση τῶν Ρώσων (οὐκρανόφωνων καί ρωσόφωνων), ἀπό μία κυβέρνηση πού ὑποτίθεται ὅτι δέν κάνει διακρίσεις τῶν “οὐκρανῶν” μέ βάση τό ἔθνος, τήν  γλῶσσα καί τήν θρησκεία, καί ἄρα ἐπιτίθεται σέ ὅσους Ρώσους (οὐκρανόφωνους ἤ ρωσόφωνους) θέλουν νά τά διατηρήσουν! (τήν ἐθνική ρωσική τους συνείδηση, μέ τήν ὀρθόδοξη χριστιανική ταυτότητά της, καί τήν ρωσική γλῶσσα τους, εἴτε μόνη, εἴτε ὡς βάση τῆς οὐκρανικῆς διαλέκτου τους).
.               Ἡ Εἰσαγγελική Ἀρχή καί ἡ δικαστική ἐξουσία, θά ἀντιληφθοῦν τί διακυβεύεται πίσω ἀπό τίς λέξεις τοῦ προδοτικά ἀντεθνικοῦ καί ἀντι-κοινωνικοῦ “ψευδο-ἀντιρατσισμοῦ” τοῦ “ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχεδίου” ἤ νόμου; Καί, θά μπορέσουν νά σταθοῦν στό ὕψος τῶν περιστάσεων;

ΠΗΓΗ: infognomonpolitics.blogspot.gr

,

Σχολιάστε