Ἄρθρα σημειωμένα ὡς “ἀντιρατσιστικὸς” νόμος

ΙΔΟΥ ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ Ο «ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ»!

Ἡ ἐξέλιξη τῶν «ἀντιρατσιστικῶν» νόμων.
ΗΠΑ: Διαταγὴ τοῦ Δήμου τοῦ Χιοῦστον στοὺς πάστορες:
«Σταματῆστε νὰ μιλᾶτε γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία
καὶ τὴν ὁμοφυλόφιλη δήμαρχό μας, ἀλλιῶς θὰ πᾶτε στὸ δικαστήριο!

.           Ἡ πόλη τοῦ Χιοῦστον ἐπέδωσε κλήτευση σὲ μία ὁμάδα παστόρων, μὲ τὴν ὁποία ἀπαιτεῖ νὰ παραδώσουν κάθε κήρυγμά τους σχετικὰ μὲ τὴν ὁμοφυλοφιλία, τὴν ταυτότητα φύλου ἢ τὴν Annise Parker, τὴν πρώτη ἀνοιχτὰ λεσβία δήμαρχο τῆς πόλης. Ὅσοι πάστορες δὲν συμμορφώνονται, θὰ μποροῦν νὰ ὁδηγοῦνται ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου.
.           «Ἡ κλήτευση τοῦ δήμου γιὰ τὰ κηρύγματα καὶ ἄλλες ποιμαντικὲς ἐπικοινωνίες εἶναι καὶ περιττὴ καὶ ἄνευ προηγουμένου», δήλωσε ἡ δικηγόρος Christina Holcomb τῆς ‘Alliance Defending Freedom’ (ἢ ADF – Συμμαχία γιὰ τὴν Ὑπεράσπιση τῆς Ἐλευθερίας) σὲ μία δήλωση. «Τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο καὶ οἱ δικηγόροι του ἐπιδίδονται σὲ μία ἱερὰ ἐξέταση μὲ σχέδιο νὰ καταπνίξουν κάθε κριτικὴ τῶν ἐνεργειῶν τους».
.           Ἡ ADF, τὸ διεθνῶς γνωστὸ δικηγορικὸ γραφεῖο, ποὺ εἰδικεύεται σὲ περιπτώσεις θρησκευτικῆς ἐλευθερίας-, ἀντιπροσωπεύει πέντε πάστορες τοῦ Χιοῦστον, οἱ ὁποῖοι ἔχουν καταθέσει προσφυγὴ στὸ δικαστήριο τῆς ἐπαρχίας Harris γιὰ νὰ ἐξαφανιστεῖ ἡ κλήτευση, ὑποστηρίζοντας ὅτι εἶναι «ὑπερβολικὰ εὐρεία, ὑπερβολικὰ ἐπαχθάς, προσβλητικὴ καὶ κακόβουλη».
.           «Τὰ πολιτικὰ καὶ τὰ κοινωνικὰ σχόλια δὲν εἶναι ἔγκλημα», εἶπε ἡ Holcomb. «Προστατεύονται ἀπὸ τὴν Πρώτη Τροπολογία τοῦ Συντάγματος».
.           Ἡ κλήτευση αὐτὴ εἶναι μόνο ἡ τελευταία ἐξέλιξη τοῦ νέου διατάγματος γιὰ τὴν «ἐξάλειψη τῶν διακρίσεων» στὸ Χιοῦστον. Ὁ νόμος, μεταξὺ ἄλλων συνεπειῶν, θὰ ἐπιτρέπει σὲ ἄντρες ποὺ προσδιορίζουν τὸν ἑαυτό τους ὡς «γυναίκα» νὰ χρησιμοποιοῦν τὶς τουαλέτες τῶν γυναικῶν καὶ ἀντίστροφα. Τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο ἐνέκρινε τὸ μέτρο τὸν Ἰούνιο.
.           Ἡ ἐφημερίδα ‘Houston Chronicle’ ἀνέφερε ὅτι οἱ ἀντίπαλοι τοῦ διατάγματος ξεκίνησαν μία on line συλλογὴ ὑπογραφῶν – ἀναφορά, μὲ πάνω ἀπὸ 50.000 ὑπογραφὲς – πολὺ περισσότερες ἀπὸ τὶς 17.269 ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ νὰ τεθεῖ ἕνα δημοψήφισμα σὲ ψηφοφορία. Ὡστόσο, ὁ δῆμος ἀπέρριψε τὴν αἴτηση τὸν Αὔγουστο λόγῳ εἰκαζομένων παρατυπιῶν.
.           Μόλις οἱ ἀντίπαλοι τοῦ νομοσχεδίου κατέθεσαν μήνυση, οἱ δικηγόροι τῆς πόλης ἀνταποκρίθηκαν ἐκδίδοντας τὶς κλήσεις κατὰ τῶν ποιμένων. Οἱ ποιμένες δὲν ἀνῆκαν στοὺς μηνυτές. Ὡστόσο, ἦταν μέρος ἑνὸς συνασπισμοῦ περίπου 400 ἐκκλησιῶν τῆς περιοχῆς τοῦ Χιοῦστον, ποὺ ἀντιτάχθηκε στὸ διάταγμα. Οἱ ἐκκλησίες ἀντιπροσωπεύουν διάφορες θρησκευτικὲς ὁμάδες.
.           «Τὰ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου πρέπει νὰ εἶναι δημόσιοι ὑπάλληλοι, καὶ ὄχι ‘Big Brother’ ἡγεμόνες, ποὺ δὲν ἀνέχονται καμία διαφωνία ἢ κριτική», δήλωσε ὁ δικηγόρος τῆς ADF, Erik Stanley. «Αὐτὸ ἔχει σχεδιαστεῖ γιὰ νὰ ἐκφοβίσει τοὺς ποιμένες».
.           Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Δημάρχου Parker δὲν δόθηκε κάποιο σχόλιο. Ὡστόσο, ὁ δικηγόρος Stanley τῆς ADF ὑποψιάζεται ὅτι ἡ δήμαρχος θέλει νὰ ντροπιάσει δημοσίως τοὺς ποιμένες. Εἶπε ὅτι ἀναμένει ὅτι ἐκεῖνοι θὰ συνεχίσουν τὰ κηρύγματά τους καὶ νὰ  ἐλέγχουν δημοσίως καὶ ὁ δῆμος θὰ τὰ θεωρήσει αὐτὰ στοιχεῖα γιὰ νὰ τοὺς ἐκθέσει ὡς «ἀντι-γκέι φανατικούς».
.           Μεταξὺ αὐτῶν ποὺ δέχτηκαν τὴν κλήση εἶναι ὁ Steve Riggle, πάστορας τῆς Grace Community Church. Διετάχθη νὰ παραδώσει ὅλες τὶς ὁμιλίες καὶ τὰ κηρύγματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν Parker, τὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ τὴν ταυτότητα φύλου, καθὼς καὶ ὅλες τὶς ἐπικοινωνίες μὲ τὰ μέλη τοῦ ποιμνίου του.
.           «Αὐτὴ εἶναι μία προσπάθεια νὰ τρομάξουν τοὺς ποιμένες νὰ πάψουν νὰ μιλοῦν γιὰ τὰ πολιτιστικὰ θέματα τοῦ σήμερα», εἶπε ὁ Riggle. «Ἡ δήμαρχος θέλει νὰ φιμώσει τὴ φωνή μας. Εἶναι μία νταὴς (bully)».
.           Ἕνας ἄλλος ποιμένας, ὁ Dave Welch, εἶπε «δὲν θὰ πρέπει νὰ παρασυρόμαστε ἀπὸ τὴ δήμαρχο. Δὲν φοβόμαστε ἀπὸ αὐτὰ τὰ νταηλίκια. Δὲν μᾶς πτοοῦν καθόλου». Ὁ Tony Perkins, ἐπικεφαλῆς τοῦ Family Research Council, δήλωσε ὅτι οἱ ποιμένες ὅλου τοῦ ἔθνους θὰ πρέπει νὰ συσπειρωθοῦν γύρω ἀπὸ τοὺς λειτουργούς τοῦ Χιοῦστον. Ὁ Perkins χαρακτήρισε τὶς ἐνέργειες τῆς δημάρχου «ἕνα σχέδιο γιὰ νὰ κάμψουν τὴν ἐκκλησία».
.           «Στὸ βιβλίο μου, “God Less America” (‘Λιγότερος Θεὸς στὴν Ἀμερικὴ’ – παράφραση τοῦ “God Bless America”) εἶχα προβλέψει ὅτι ἡ κυβέρνηση μία ἡμέρα θὰ προσπαθήσει νὰ φιμώσει τοὺς ἀμερικάνους ποιμένες καὶ ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς ἀνεκτικότητας καὶ τῆς διαφορετικότητας, οἱ αἱρετοὶ θὰ ἐπιχειρήσουν νὰ ἀποδομήσουν τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία. Δυστυχῶς, αὐτὴ ἡ μέρα ἔφτασε νωρίτερα ἀπὸ ὅ, τι ἀκόμη καὶ περίμενα», λέει ὁ συγγραφέας Todd Starnes.

 

ΠΗΓΗ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

Σχολιάστε

ΑΝΟΙΑ, ΠΑΡΑΝΟΙΑ, ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΣ «Τὸ πιὸ σκοταδιστικὸ νομοθέτημα, ἀληθινὴ ἀναβίωση τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως, παρουσιάσθηκε ὡς πρόοδος».

ΑΝΟΙΑ, ΠΑΡΑΝΟΙΑ, ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΣ

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 2097, 15.10.14

Ἠλ. στοιχειοθ. «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

.                Τὸ δῆθεν ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο ψηφίσθηκε. Εἶναι πλέον νόμος τοῦ κράτους. Τὸ Γ´ θερινὸ τμῆμα τῆς Βουλῆς πῆρε πάνω του τὴν τρομερὴ εὐθύνη νὰ ἀντιταχθεῖ στὸ Εὑαγγέλιο καὶ νὰ ὀνομάσει τὸ σκοτάδι φῶς, τὴν καθυστέρηση πρόοδο, τὴν παράνοια λογική. Ταυτόχρονα κατέλυσε αἰωνίους πανανθρωπίνους νόμους, ποινικοποιώντας τὴν ἐλευθερία τῆς ἐκφράσεως καὶ οὐσιαστικὰ ἀπαγορεύοντας τὴν σκέψη, κάτι ποὺ ἔχει συμβεῖ μόνο σὲ ἀπολυταρχικὰ καθεστῶτα. Αὐτὸ δὲν εἶναι παράνοια;
.                 Ἡ ψήφιση ὅμως αὐτοῦ τοῦ τερατώδους νομοθετήματος μεθοδεύθηκε μὲ τέτοιο τρόπο ποὺ προσβάλλει τὴν ἀνθρώπινη νοημοσύνη, ἀφοῦ ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης, ὅπως ἐπίσημα ἀπὸ Ἱεράρχες καταγγέλθηκε, ἐνέπαιξε τὴν Ἱερὰ Σύνοδο ἀποστέλλοντάς της ἀτελὲς τὸ νομοσχέδιο καὶ ἀποδεχόμενος ὡς τροπολογία τὸ βασικότερο ὅλων τῶν θεμάτων ποὺ ἐνδιέφερε τὴν Σύνοδο, αὐτὸ τῆς ἀπαγορεύσεως νὰ καταφέρεται κάποιος ἐναντίον τῆς φρικιαστικῆς διαστροφῆς τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Καὶ διερωτᾶται κανείς: Πρόκειται γιὰ ἁπλῆ ἄνοια ἢ γιὰ κακόβουλο πολιτικὸ παιχνίδι;
.            Αὐτὸ τὸ ἀνελεύθερο νομοθέτημα ὁ δημοσιογραφικὸς κόσμος τὸ παρουσίασε ὡς κατάκτηση τῆς δημοκρατίας, ἐνῶ ἀποτελεῖ καθιέρωση φασισμοῦ καὶ προοίμιο ἐπιβολῆς παγκόσμιας δικτατορίας, ἀφοῦ φιμώνει τὸν ἐλεύθερο λόγο καὶ ποινικοποιεῖ τὴν σκέψη καὶ τὰ αἰσθήματα. Τὸ πιὸ σκοταδιστικὸ νομοθέτημα, ἀληθινὴ ἀναβίωση τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως, παρουσιάσθηκε ὡς πρόοδος. Αὐτὸ δὲν εἶναι σκοταδισμός;
.            139 Πανεπιστημιακοὶ Ἱστορικοὶ ἀπηύθυναν δραματικὴ ἔκκληση νὰ μὴ ψηφισθεῖ τὸ ἀντισυνταγματικὸ νομοθέτημα. Ἔγραψαν:
.             «
Ἐκφράζουμε τὴν ρητὴ ἀντίθεσή μας μὲ μία τέτοια διάταξη. Εἴμαστε ἀντίθετοι στὴν δίωξη ὅλων τῶν “ἀρνητῶν”, ἀκόμη καὶ ἐκείνων τοῦ φριχτότερου ἐγκλήματος τοῦ 20οῦ αἰώνα, τοῦ Ὁλοκαυτώματος».
.              Ἐξηγοῦν δὲ ὅτι δὲν ἀμνηστεύουν τὰ ἐγκλήματα ἀλλὰ ἀντιδροῦν, διότι θεωροῦν πὼς «τέτοιες διατάξεις … πλήττουν καίρια τὸ δημοκρατικὸ καὶ ἀναφαίρετο δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου». Ἡ Βουλὴ ὅμως  τοὺς ἀγνόησε.
.              Ἔτσι ἡ Ἑλλάδα, μὲ τὸ τερατῶδες αὐτὸ νομοθέτημα ποὺ μᾶς ἐπιστρέφει στὴν σκοτεινὴ περίοδο τοῦ μεσαίωνα, εἰσῆλθε στὴν δραματικότερη περίοδο τῆς ἱστορίας της.
.             Δὲν ἔχει ἄραγε δίκαιο ὁ ἔγκριτος νομικὸς Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ὅταν ὑποστηρίζει πὼς τὰ δύο συμπολιτευόμενα κόμματα ἔχουν καταντήσει «ἐξαίσια πτώματα»;

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»:
1. Ἡ Ἐργολαβία τῆς Ἀλλοτριώσεως πέτυχε ἕνα ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους στόχους της μὲ τὸ τερατούργημα αὐτό, ποὺ ὀνομάστηκε ἀντιρατσιστικό.
2. Ἂς εἶναι καλὰ ὅμως ὁ λαὸς ποὺ ἀνέχεται αὐτὴ τὴν καταδολίευση τῆς ἐλευθερίας του. Ἡ Ἀλλοτρίωση δρᾶ καὶ νευροπαραλυτικά.
3. Καὶ μαζὶ νὰ ζήσουν κι ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ μικροὶ ὑπεργολαβίσκοι, ποὺ “βάζουν πλάτη” καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπο στὰ ἀνωτέρω ἀναφερόμενα “ἐξαίσια πτώματα”.
4. Καλὸ θὰ ἦταν ἐπίσης οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ταγοὶ νὰ μὴ περιορίζουν τὸν ἐντοπισμὸ “ἐξαισίων πτωμάτων” στὸν πολιτικὸ χῶρο μόνον ἀλλὰ νὰ ἐπεκτείνονται καὶ… πιὸ μέσα, στὰ ἱερὰ ἄδυτα! Πιθανὸν νὰ ἀνακαλύψουν κι ἐκεῖ ἐνδιαφέροντα εὑρήματα!

 

, , ,

Σχολιάστε

«ΘA ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΥΣΗ ΤΟΣΟ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΩΜΑΕΙ»

«Θ κάνουμε τν Δύση τόσο διεφθαρμένη πο θ βρωμάει»…

.               Οἱ νόμοι γιὰ τὰ «ἐγκλήματα μίσους» ἢ ἀλλιῶς οἱ «ἀντιρατσιστικοὶ νόμοι» ἔχουν τὶς ρίζες τους στὴν κομμουνιστικῆς ἔμπνευσης, λεγόμενη Σχολὴ τῆς Φρανκφούρτης, (Frankfurter Schule) ποὺ ἱδρύθηκε στὴ Φρανκφούρτη, ἀπὸ μπολσεβίκους, κατὰ κύριο λόγο ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, τὸ 1920. Ὁ στόχος της ἦταν νὰ ἐφαρμόσει τὸν κομμουνισμὸ στὴ Δύση ἥσυχα μὲ τὴ σταδιακὴ ὑπονόμευση τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ – ἕνα κίνημα ποὺ εἶναι γνωστὸ ὡς Πολιτιστικὸς Μαρξισμὸς ἢ ἀλλιῶς Πολιτικὴ Ὀρθότητα. Ἕνα ἀπὸ τὰ κορυφαῖα ὀνόματά της, ὁ Herbert Marcuse, ἀποφάνθηκε ὅτι ἡ ἐπικρατοῦσα δυτικὴ κοινωνικὴ τάξη εἶναι «καταπιεστικὴ» ἐξ ὁρισμοῦ καὶ κάνει «διακρίσεις» ἐναντίον τῶν μειονοτήτων, ἁπλὰ καὶ μόνο ἐπειδὴ ὑπάρχει. Αὐτὸ δημιουργεῖ ἕνα φαινόμενο ποὺ ὀνόμασε “κατασταλτικὴ ἢ καταπιεστικὴ ἀνοχὴ” (“repressive tolerance”), κάτι τὸ ὁποῖο θεωροῦσε ὅτι ἦταν ἀπαράδεκτο.
.               Ἀντ’ αὐτοῦ, πρότεινε αὐτὸ ποὺ ἀποκάλεσε «κομματικὴ ἀνοχὴ» (“partisan tolerance” – «τῶν μικρῶν ἀδύνατων κομματιῶν – ὁμάδων» μίας κοινωνίας), δηλαδὴ τὴν ἀνοχὴ μόνο τῶν ἀπόψεων αὐτῶν τῶν “καταπιεσμένων μειονοτήτων” – ποὺ ὁ Marcuse θεωροῦσε ὄτι  μοιράζονται τὸ κομματικό του μίσος γιὰ κάθε τί μὴ κομμουνιστικὸ – ἐνῶ στὴν οὐσία φιμώνουν τὶς ἀπόψεις τῆς πλειοψηφίας.
.             Ἔτσι τώρα ἔχουμε μία λέξη γιὰ τὴν τεράστια ὑποκρισία τῶν ἀριστερῶν, ὅταν ἐπικαλοῦνται τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου, ἐνῶ ταυτόχρονα προσπαθοῦν νὰ καταστείλουν τὶς μὴ-Ἀριστερὲς ἰδέες. Ἔχουμε μία λέξη γιὰ τὰ διπλὰ στάνταρ τῆς Ἀριστερᾶς ποὺ ὑπερασπίζεται τὶς “καταπιεσμένες μειονότητες”, μόνο ὅταν αὐτὲς οἱ μειονότητες συμμερίζονται τὴν πολιτική της, ἐνῶ μαίνεται καὶ ἐκφοβίζει κάθε ἄλλη «συντηρητικὴ» ἄποψη.
.                Ὁ Marcuse, μεταξὺ ἄλλων ὑποστηρικτῶν τῆς Σχολῆς τῆς Φρανκφούρτης ἔφθασε στὶς ΗΠΑ στὴ δεκαετία τοῦ 1930 ἀπὸ τὸν Edward R. Murrow, ὁ ὁποῖος τότε ἦταν ἐπικεφαλῆς ἑνὸς προγράμματος γιὰ τὴν ἐπανεγκατάσταση τῶν διανοουμένων, ποὺ καταπιέζονταν ἀπὸ τὸ ναζιστικὸ καθεστώς. Σύμφωνα μὲ τὴ Wikipedia, ὁ Μαρκοῦζε ἐργάστηκε στὴν OSS, τὸ Στέιτ Ντιπάρτμεντ καὶ δίδαξε στὰ πανεπιστήμια Κολούμπια, Χάρβαρντ καὶ Brandeis. Ἔχει ὀνομαστεῖ «ὁ πατέρας τῆς Νέας Ἀριστερᾶς» καὶ ἐνέπνευσε πολλοὺς ἀπὸ τοὺς νέους ριζοσπαστικοὺς ἀριστεροὺς τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τώρα θέσεις τακτικῶν καθηγητῶν στὰ κολέγια σὲ ὅλη τὴν Ἀμερικὴ καὶ εἶναι εὔκολο νὰ δεῖτε τὴν ἐπιρροὴ τῆς Σχολῆς τῆς Φρανκφούρτης στοὺς «κώδικες ὁμιλίας» στὰ ἀμερικάνικα πανεπιστήμια.
.             Ἡ Σχολὴ τῆς Φρανκφούρτης ἦταν ἀφιερωμένη στὴν καταστροφὴ τῆς Δύσης. Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἱδρυτές της, ὁ Willi Munzenberg, δήλωσε ρητὰ ὅτι στόχος της ἦταν νά: « … ὀργανώσει τοὺς διανοουμένους καὶ νὰ τοὺς χρησιμοποιήσει γι ν κάνουν τν δυτικ πολιτισμ ν βρωμᾶ. Μόνο τότε, φο χουν καταστραφε λες ο ξίες του κα χει γίνει ζωή του δύνατη, μπορομε ν πιβάλουμε τ δικτατορία τοῦ προλεταριάτου».

 Σύμφωνα μὲ ἕνα ἄρθρο τοῦ Timothy Matthews στὸ Catholic Insight, βασικὲς στρατηγικὲς γιὰ τὴν ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ στόχου ἦταν:

 1. Δημιουργία ἀδικημάτων «ρατσισμοῦ».
2. Συνεχὴς ἀλλαγὴ γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ σύγχυση.
3. Διδασκαλία τοῦ σὲξ καὶ τῆς ὁμοφυλοφιλίας στὰ παιδιά.
4. Ὑπονόμευση τῶν σχολείων καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ.
5.  Τεράστια μετανάστευση γιὰ νὰ καταστραφεῖ ἡ Ταυτότητα.
6.  Προώθηση τῆς ὑπερβολικῆς κατανάλωσης οἰνοπνεύματος.
7.   Ἄδειασμα τῶν ἐκκλησιῶν.
8.   Ἀναξιόπιστο νομικὸ σύστημα μὲ προκατάληψη εἰς βάρος τῶν θυμάτων τῆς ἐγκληματικότητας.
9.  Ἐξάρτηση ἀπὸ τὰ ἐπιδόματα τοῦ κράτους.
10. Ἔλεγχος καὶ ἀποχαύνωση ἀπὸ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης.
11. Ἐνθάρρυνση τῆς διάλυσης τῆς οἰκογένειας.

.               Ὁ Munzenberg δήλωσε κατηγορηματικὰ «Θὰ κάνουμε τὴν Δύση τόσο διεφθαρμένη ποὺ θὰ βρωμάει». Σήμερα, ἡ ἀποστολή του φαίνεται νὰ ἔχει σὲ μεγάλο βαθμὸ ἐπιτευχθεῖ. Ἔτσι, αὐτὸ εἶναι τὸ τελευταῖο κομμάτι στὸ πάζλ. Φαίνεται προφανὲς ὅτι ἡ νομοθεσία γιὰ τὰ “Ἐγκλήματα Μίσους” εἶναι τὸ ὄχημα, μὲ τὸ ὁποῖο ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου θὰ σιγήσει μόνιμα στὴν Δύση.

ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ» (American Thinker )

 

Σχολιάστε

Τηλεοπτικὰ “ΙΣΟΚΡΑΤΗΜΑΤΑ” ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ…“ΜΕΛΩΔΗΜΑΤΟΣ”!

Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΜΟΥ, Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ

Ἀπὸ τὸ σημερινὸ (10.09.2014) πρόγραμμα
τῆς κρατικῆς τηλεοράσεως ΝΕΡΙΤ (CINEMA)   

Κωμωδία, παραγωγῆς Γαλλίας 2008.

.             Ὁ Μανοὺ εἶναι παιδίατρος καὶ ὁ σύντροφός του Φιλὶπ δικηγόρος. Γιὰ τοὺς περισσότερους φίλους τους ἦταν “τὸ τέλειο ζευγάρι”. Μέχρι τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ Μανοὺ ἀποφασίζει πὼς θέλει νὰ γίνει πατέρας ἀλλὰ ὄχι καὶ ὁ Φιλίπ. Παρόλα αὐτὰ ὁ Μανοὺ ἀποφασίζει νὰ πάρει τὸ ρίσκο, μὲ κίνδυνο νὰ χάσει τὸν Φιλὶπ καὶ νὰ ὑλοποιήσει τὴν ἐπιθυμία του. Ἀλλὰ πς κάνεις παιδί, ταν ο μόνοι ποψήφιοι γονες εναι ντρες; Παραμονὴ Χριστουγέννων στὸ Παρίσι. Στοὺς δρόμους ἐπικρατεῖ χάος. Ὁ Μανοὺ καὶ ὁ Φιλὶπ βιάζονται προκειμένου νὰ μὴν ἀργήσουν στὸ γιορτινὸ τραπέζι στῆς μητέρας τοῦ Μανοῦ. Ὅταν ὁ Μανοὺ ἀπαντᾶ στὸ τηλέφωνό του, δὲν προσέχει καὶ πέφτει ἐπάνω στὸ αὐτοκίνητο τῆς Φίνα, μιᾶς ὄμορφης νεαρῆς φοιτήτριας ἀπὸ τὴν Ἀργεντινή. Μπορεῖ αὐτὴ ἡ ἀπροσδόκητη γνωριμία νὰ ὁδηγήσει στὴ λύση τοῦ προβλήματος τοῦ Μανού, ἢ μήπως ὄχι καὶ ἀντιθέτως κάνει τὴ ζωή του πιὸ περίπλοκη μὲ τρόπο ποὺ ποτὲ δὲν εἶχε φανταστεῖ;

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Πῶς κάνεις παιδί, ὅταν οἱ μόνοι ὑποψήφιοι γονεῖς εἶναι ἄντρες; Ἁπλὰ πηγαίνεις στὸ κοινοβούλιο. Ἐκεῖ ὅλα τὰ καταφέρνουν!
Πραγματικὰ ἐπίκαιρο ἰσοκράτημα (ἰδεολογικὸ ξέπλυμα καλύτερα) τὴν ὥρα ποὺ ψηφίζεται τὸ “ἀντιρατσιστικό”…  μελώδημα!

Σχολιάστε

ΑΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΣΑΙ ΤΟΝ (φυσιολογικό) ΓΑΜΟ, ΤΟΤΕ ΚΑΝΕΙΣ “ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΙΣΟΥΣ”…!

ΗΠΑ: «Μίσος» ἡ ὑπεράσπιση τοῦ γάμου

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Νὰ στρωθεῖ τὸ κόκκινο χαλὶ γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ “ἀντιρατσιστικοῦ” τερατουργήματος!

.             Στὸν ἀνάποδο κόσμο ποὺ ζοῦμε, ἡ ὑπεράσπιση τοῦ γάμου ὡς ἕνωσης ἑνὸς ἄνδρα καὶ μίας γυναίκας, θεωρεῖται «μίσος», ἐνῶ ἡ στήριξη τῶν “gay” ἢ πολυγαμικῶν σχέσεων θεωρεῖται ἀνεκτική, θαρραλέα καὶ προοδευτική.
.             Οἱ φοιτητὲς τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Stanford, στὴν Καλιφόρνια τῶν ΗΠΑ, ποὺ εἶναι μέλη τῆς ὁμάδας τῆς πανεπιστημιούπολης ποὺ ὑπερασπίζεται τὸν «παραδοσιακὸ γάμο», γνωστὴ ὡς Anscombe Society, κατηγορήθηκαν πρόσφατα γιὰ «μισαλλοδοξία» ἀπὸ τὴν “ἀνεκτικὴ” ἀριστερὰ – καὶ κατηγορήθηκαν ὅτι θέλουν νὰ διαδώσουν «ρητορικὴ μίσους» στὴν πανεπιστημιούπολη. (Ρητορικὴ μίσους εἶναι αὐτὸ ποὺ οἱ ἀριστεροὶ καὶ ὁμοφυλόφιλοι λένε ὅτι εἶναι. Συνήθως ἀφορᾶ ἁπλῶς τὸ νὰ λὲς τὴν ἀλήθεια γιὰ τὶς ὁμοφυλοφιλικὲς σεξουαλικὲς πράξεις). Ὅταν ἡ Κοινωνία Anscombe ἀνακοίνωσε ὅτι διοργάνωνε ἕνα σεμινάριο μὲ τίτλο «Κοινωνώντας Ἀξίες: Γάμος, Οἰκογένεια & Τὰ Media», ἡ διοίκηση τῶν φοιτητῶν ἀρνήθηκε νὰ παράσχει ὁποιαδήποτε φοιτητικὰ δίδακτρα γιὰ τὴν ἐκδήλωση.
.               Ἡ Anscombe Ἑταιρεία βλέπετε, προωθεῖ τόσο ντεμοντὲ ἀπόψεις ὅπως ἁγνότητα πρὶν τὸν γάμο, «παραδοσιακὸς γάμος», καὶ ἀντιτίθεται στὴν ἐξάπλωση τῆς πορνογραφίας στὴν κοινωνία μας.
.               Ἡ διοίκηση τῶν φοιτητῶν, ὅμως, θεωρεῖ αὐτὲς τὶς ἀρχὲς ὡς «ρητορικὴ μίσους» καὶ ἀρνήθηκε νὰ χορηγήσει κεφάλαια σὲ αὐτὴν τὴν ὁμάδα.
.           Στὴν πραγματικότητα, ἀποφάσισαν ὅτι τὸ νὰ διοργανώνεις ἕνα σεμινάριο σχετικὰ μὲ τὸ γάμο θὰ ἦταν τόσο καταστροφικὸ γιὰ τοὺς “γκέι” στὴν πανεπιστημιούπολη, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ τοὺς κάνει νὰ αὐτοκτονήσουν ἢ νὰ αἰσθάνονται λιγότερο ἴσοι ἀπὸ τοὺς ἄλλους στὴν πανεπιστημιούπολη. Ἡ ἐκδήλωση, ὑποστηρίζουν οἱ ἀριστεροὶ φοιτητές, ἁπλὰ ἀποκρύπτει τὶς διακρίσεις καὶ τὰ “μηνύματα μίσους”.
.               Γιὰ τοὺς ἀριστεροὺς καὶ τοὺς «γκέι», ἡ ἀνοχὴ καὶ ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου ἰσχύουν μόνο γιὰ ‘πολιτικὰ ὀρθὲς’ ὁμάδες, ὄχι γιὰ ὁμάδες ὅπως ἡ Anscombe Society ποὺ ὑπερασπίζονται τὸ γάμο καὶ τὴ σεξουαλικὴ ἁγνότητα. Στὸ Στάνφορντ, τὸ πάνω εἶναι κάτω, τὸ μαῦρο εἶναι ἄσπρο, καὶ ἡ χριστιανικὴ ἠθικὴ θεωρεῖται ἀνήθικη.

ΠΗΓΗ: «Κόκκινος Οὐρανὸς»

Σχολιάστε

«ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ» μνημονιακὲς ἐπιταγὲς μὲ συγκεκριμένες σκοπιμότητες σὰν τὸ περιβόητο “ἀντιρατσιστικὸ”.

Ἀπόσπασμα ἄρθρου
τοῦ Γιώργου Χαρβαλιᾶ
στὴν ἐφημ. «Δημοκρατία» τῆς 31.08.14

.               […]  Ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ ξαφνικὴ εὐαισθησία μήπως καί… προσβληθεῖ τὸ πολίτευμα ἀπὸ ποῦ ἐκπορεύεται; Ὅλοι αὐτοὶ οἱ «Ἀστραχὰν» τῆς πολιτικῆς ποὺ φρόντισαν νὰ τὸ τσαλαπατήσουν, φέρνοντας νόμους-ἐκτρώματα, καθ᾽ ὑπαγόρευσιν τῶν δανειστῶν καὶ κατὰ παραβίασιν τοῦ Συντάγματος, θυμήθηκαν τώρα τὴν… τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη τῆς δημοκρατίας μας;
.               Αὐτοὶ ποὺ μᾶς κατέστρεψαν θὰ προνοήσουν τώρα γιὰ τὴν προστασία τῶν θεσμῶν; Μὲ ποιά κριτήρια, ἀλήθεια, θὰ ὁρίζεται ἡ ἔννοια τῆς «προσβολῆς τοῦ πολιτεύματος»; Ποιός θὰ ἀποφασίζει ἂν ἡ δημόσια κριτικὴ στὸ διαδίκτυο ἢ οἱ διαδηλώσεις στοὺς δρόμους ἀποτελοῦν «ἀπειλὴ» γιὰ τοὺς θεσμούς; Οἱ ἠθικοὶ αὐτουργοὶ τῆς ἐξώθησης σὲ αὐτοκτονία μερικῶν χιλιάδων Ἑλλήνων; Αὐτοὶ ποὺ ἐξαπάτησαν τοὺς μικροομολογιούχους; Οἱ σφετεριστὲς τοῦ δημόσιου πλούτου; Οἱ ἔμποροι δασῶν καὶ αἰγιαλοῦ; Οἱ ἄνθρωποι ποὺ διέλυσαν τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα καὶ τὸ ἐθνικὸ σύστημα ὑγείας; Οἱ ὑπόλογοι γιὰ τὸν διεθνῆ ἐξευτελισμό μας; Οἱ παπατζῆδες ποὺ ἄλλα τάζουν προεκλογικὰ καὶ ἄλλα ἐφαρμόζουν μετεκλογικά; Αὐτοὶ ποὺ καταλήστεψαν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ μὲ ἀπίθανες φορολογικὲς ἐπινοήσεις ὅπως ὁ ΕΕΤΗΔΕ καὶ ὁ σημερινὸς ΕΝΦΙΑ; Οἱ βουλευτὲς τῆς συγκυβέρνησης ποὺ ψηφίζουν σὰν τὰ πρόβατα; Οἱ σαλταδόροι τῆς πολιτικῆς ποὺ ἀλλάζουν τὰ κόμματα σὰν τὰ πουκάμισα καὶ ξεπουλᾶνε τοὺς ψηφοφόρους τους γιὰ μία καρέκλα; Οἱ λίγοι ὑψηλόβαθμοι δικαστὲς ποὺ συμπεριφέρονται σὰν κυβερνητικὰ τσιράκια; Ἢ μήπως οἱ ξένοι «δοσατζῆδες» ποὺ οὐσιαστικὰ διοικοῦν τὴ χώρα;
.             Ἔ, λοιπόν, κανεὶς ἀπὸ αὐτοὺς δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ μιλᾶ γιὰ «προσβολὴ τοῦ πολιτεύματος». Γιατί οἱ ἴδιοι μὲ τὴ στάση τους ἔχουν προσβάλει ὅσο πιὸ βάναυσα γίνεται τοὺς πολίτες τῆς πατρίδας μας. Καὶ συνεχίζουν σήμερα νὰ τοὺς κοροϊδεύουν.

 […]

.               Τί σημαίνουν, ἀλήθεια, ὅλα αὐτά; Δυστυχῶς, αὐτὲς οἱ γενναιόψυχες «μεταρρυθμίσεις» ἐπιβάλλονται ἔξωθεν, γιὰ νὰ μὴν ὑποθέσω ὅτι ρχονται γραμμένες στ γερμανικά. ποτελον μνημονιακς πιταγς μ συγκεκριμένες σκοπιμότητες, πως, λλωστε, κα τ περιβόητο ντιρατσιστικ νομοσχέδιο. Γιὰ νὰ πέφτουν στὰ μαλακὰ οἱ διεφθαρμένοι Ἕλληνες πολιτικοὶ «ποὺ τὰ πιάνουν» καὶ νὰ ἁλωνίζουν ἀνενόχλητοι οἱ ξένοι μιζαδόροι τύπου Χριστοφοράκου.
.               Αὐτὲς οἱ διατάξεις ἀποτελοῦν ἀδιανόητη πρόκληση καὶ προσβολὴ γιὰ τὸν ἁπλὸ Ἕλληνα πολίτη, ποὺ τὸν κυνηγάει ἡ Ἐφορία καὶ τοῦ παίρνει τὸ σπίτι ἡ τράπεζα. Καὶ ἀσφαλῶς καμία σχέση δὲν ἔχουν μὲ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τοῦ συστήματος ἀπονομῆς δικαιοσύνης. Γι᾽ αὐτὸ καλὰ θὰ κάνουν νὰ τὸ ξανασκεφτοῦν καὶ νὰ μὴν τολμήσουν νὰ τὶς φέρουν στὴ Βουλή. Εἴπαμε, τὸ θράσος ἔχει καὶ τὰ ὅριά του…

 

ΠΗΓΗ: dimokratianews.gr

,

Σχολιάστε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΥΧΗ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Πωλεῖται ψυχὴ σὲ τιμὴ εὐκαιρίας

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.               Τὴν ὥρα ποὺ γράφονται αὐτὲς οἱ γραμμὲς ἡ τελικὴ τύχη τοῦ λεγόμενου ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχεδίου εἶναι ἄ­­­γνωστη. Ἐπρόκειτο νὰ συζητηθεῖ στὴ Βουλὴ στὶς 26 Αὐγούστου, ­ζητήθηκε ὅμως ἀπὸ τὸν ἁρμόδιο Ὑπουργὸ ἀ­­ναβολὴ γιὰ τὶς ἀρχὲς Σεπτεμβρίου.
.Τὸ πρὸς ψήφιση νομοσχέδιο συν­άν­τησε τὴν ἀντίδραση 38 βουλευτῶν τοῦ κόμματος τῆς Νέας ­Δημοκρατίας, ἐνῶ 8 ἀνεξάρτητοι βουλευτὲς σὲ αὐ­στηρὴ ἀνακοίνωσή τους τονίζουν ὅτι: «Τὸ ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο, ὅπως ἔρχεται γιὰ ψήφιση, ἀποτελεῖ μία κατάπτυστη καὶ ἀντεθνικὴ ­ὑπαγόρευση ἀπὸ τοὺς γνωστούς – ­ἄγνωστους ὑ­­ποβολεῖς. Ἡ ἀπουσία ἀναφορᾶς στὶς γενοκτονίες τῶν Ποντίων, τῶν Ἀρμενίων καὶ τῶν Ἑλλήνων τῆς Μ. Ἀσίας τὸ καθιστᾶ μνημεῖο ὑπόδουλης ἀποικίας».
.               Τὸ νομοσχέδιο αὐτό, ποὺ τάχα συν­τάχθηκε γιὰ νὰ καταπολεμήσει τὴν ξε­νοφοβία καὶ τὸν ρατσισμό, στὴν πρα­­γματικότητα ἐξυπηρετεῖ ἄλλους σκοπούς. Ποιούς; Ἂς ­ὀνομάσουμε κα­θα­ρὰ «τὰ σύκα σύκα καὶ τὴ σκάφη ­σκά­φη»· τοὺς ἑξῆς δύο: ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν τὸν ἐξαναγκασμὸ σὲ ἀπόλυτη σιωπὴ ὡς πρὸς τὰ σχέδια καὶ τὶς μεθόδους τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ γιὰ ἐπιβολὴ παγκόσμιας κυβερ­νήσεως, καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου τὴν προώθηση τῆς διαστροφῆς τῆς ­ὁμοφυλοφιλίας.
.               Ἐναντίον τοῦ νομοσχεδίου ἔχουν ἐκ­φρασθεῖ μὲ δηλώσεις καὶ ἐπιστολὲς πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸ ὁρισμένοι Μη­τρο­πο­λίτες. Περιμένουμε ὅμως τὴ σαφῆ τοποθέτηση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰδικότερα γιὰ τὸ θέμα τῆς ὁμοφυλοφιλίας.
Δικαίως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί­της Μεσογαίας κ. Νικόλαος δήλωσε: «Εἶ­ναι κρίμα αὐτὴ ἡ Κυβέρνηση ὡς τελευταία πράξη πρὶν ἀπὸ τὴν αὐτοκτονία της νὰ μᾶς ἀφήνει ὡς νομοθετημένη πλέον κληρονομιὰ τὰ ἐπίχειρα τοῦ ἠθικοῦ παραλογισμοῦ της».
Ὁ δὲ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σερα­­φεὶμ ἔκλεισε τὴ δραματικὴ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸ μὲ τὴ ­φράση: «Ἐλ­πίζω νὰ συνειδητοποιήσετε ὅτι ­ἐμ­­­­μέ­­­νοντας στὸ ἄθλιο αὐτὸ νομοθέτημα πω­λεῖτε σὲ τιμὴ εὐ­καιρίας τὴν ψυχή σας γιὰ με­ρικοὺς ­ἀκόμη μῆνες ­Πρωθυπουργίας!»
.               Τὸ ζήτημα εἶναι σοβαρότατο, διότι ­πλέον ποινικοποιεῖται ἡ σκέψη, ἡ διατύπωση διαφορετικῆς γνώμης. Σωστὰ τόνισε στὸν Πρωθυπουργὸ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς: «Ἀνοίγετε τὸν ἀσκὸ τοῦ Αἰόλου μὲ αὐτὸ τὸ σχέδιο Νόμου, διότι ποινικοποιεῖτε καὶ αὐτὴ τὴν ἐπιστημονικὴ ἄποψη». Μετὰ τὴν κόλαση τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως, τὴ χιτλερικὴ καὶ τὴν κομμουνιστικὴ δικτατορία ἐπιβάλλεται στὸν πλανήτη ἀπόλυτη λογοκρισία.
Στὴ χώρα ποὺ γέννησε τὴ δημοκρατία δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ φιμωθεῖ ἡ ἐλεύθερη ἔκ­φραση τοῦ λόγου. Ἐκφράζουμε τὴν ἐλπίδα ὅτι τελικὰ θὰ ἐπικρατήσει ἡ σύνεση καὶ ὁ σεβασμὸς στὶς πατροπαράδοτες ἀξίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Σχολιάστε

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Γιὰ νὰ περάσουν τὰ σχέδια καὶ νὰ ἀλλοιωθοῦν οἱ συνειδήσεις τῶν πολιτῶν ἔχει διαστραφεῖ τὸ φυσικὸ καὶ ἔχει παραμορφωθεῖ ἡ ἀλήθεια».

Κουλτούρα θανάτου καὶ εὐτελισμὸς τῆς ζωῆς

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ἰσχυρότατα οἰκονομικὰ ἰδεολογικὰ κέντρα προωθοῦν τὴν κουλτούρα τοῦ θανάτου καὶ τὸν εὐτελισμὸ τῆς ζωῆς στὶς, μὲ ἐπιταχυνόμενους ρυθμούς, παρακμάζουσες πολιτισμικά, ἠθικὰ καὶ κοινωνικά, χῶρες τῆς Δύσης. Μὲ τὴν προπαγάνδα τους σὲ ὅλες τὶς χῶρες πιέζουν τοὺς πολιτικούς, χρησιμοποιοῦν τὰ ΜΜΕ καὶ ἐκπορθοῦν τὸ καλλιτεχνικὸ καὶ ἰδεολογικὸ ἐποικοδόμημα. Ἀνοικτὰ ὑποστηρίζονται, οἰκονομικὰ κυρίως, οἱ ὀργανώσεις τῶν ὁμοφυλοφίλων, πρὸς πραγματοποίηση τῶν σχεδίων τους.
.           Πρόσφατα ἑπτὰ κράτη μέλη τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης (Βέλγιο, Ὀλλανδία, Δανία, Φινλανδία, Σουηδία, Ἡνωμένο Βασίλειο καὶ Ἐλβετία), μετὰ τὴ μείωση τῆς ἐπιχορήγησης ἀπὸ τὸ Συμβούλιο πρὸς τὶς ὀργανώσεις ὁμοφυλοφίλων, ἀποφάσισαν νὰ συγχρηματοδοτήσουν τὶς πρωτοβουλίες τῶν συγκεκριμένων ὀργανώσεων γιὰ τὴν προώθηση τῶν ἰδεῶν τους! Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἀποφάσισε τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2013 νὰ χρηματοδοτήσει τὶς ὀργανώσεις τῶν ὁμοφυλοφίλων ἀπὸ τὰ χρήματα τῶν φορολογουμένων πολιτῶν τῶν χωρῶν μελῶν της, μὲ τὸ ποσὸ τῶν ἑπτὰ ἑκατομμύρια (7.000.000) εὐρώ! Στὸ Παρίσι τὸ λόμπι τῶν ὁμοφυλοφίλων χρηματοδοτεῖται πλουσιοπάροχα ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ τοῦ κ. Ὀλὰντ καὶ ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖο τῶν Παρισίων. Τὸ σοβαρότερο. Ὅπως δημοσιεύθηκε τὴν 21η Αὐγούστου 2014 στὸν μπλὸγκ «Le libre penseur», στὴν Ἀμερικὴ ὁ τραπεζίτης Ed Clark, ἐπιφανὲς μέλος τῆς Λέσχης Μπίλντεμπεργκ καὶ μέλος τῆς Διοικοῦσας Ἐπιτροπῆς της, εἶναι ἐκ τῶν σημαντικότερων χρηματοδοτῶν τῆς προώθησης τῆς νέας σεξουαλικῆς ἐποχῆς στὸν κόσμο. Ὁ Κλὰρκ εἶναι Πρόεδρος καὶ Διευθύνων Σύμβουλος τῆς Τράπεζας Toronto–Dominion καὶ ἀνακοίνωσε ὅτι ἡ Τράπεζά του θὰ χρηματοδοτήσει 40 ὀργανώσεις καὶ λόμπις τῶν ὁμοφυλοφίλων, χωρὶς νὰ τὸν ἐνδιαφέρει ἂν θὰ κερδίσει ἢ θὰ χάσει ἡ τράπεζα ἀπὸ αὐτή του τὴν ἐνέργεια! Ἐπίσης πολυεκατομμυριοῦχοι ὁμοφυλόφιλοι, μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ David Geffen, Michael Koes, Ion Stryker παραδέχθηκαν ὅτι χρηματοδοτοῦν ὀργανώσεις ὁμοφυλοφίλων γιὰ νὰ προωθηθοῦν οἱ σχεδιασμοί τους.
.             Σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο πρόσφατα (1η Μαρτίου 2014) ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ Μπ. Ὀμπάμα πρότεινε νὰ ἀλλάξει τὸ κείμενο τῆς Παγκόσμιας Διακήρυξης τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου, γιὰ νὰ καλύπτει τὰ δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τῶν «οἰκογενειῶν» τους. Στὶς 4 Φεβρουαρίου τοῦ 2014 πέρασε στὸ Εὐρωκοινοβούλιο ψήφισμα ὑπὲρ τῆς ἐπιβολῆς στοὺς Εὐρωπαίους πολίτες ὡς φυσιολογικῆς της νοοτροπίας καὶ τῆς στάσης ζωῆς τῶν ὁμοφυλοφίλων. Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Λαϊκὸ Κόμμα καταψήφισε τὸ Ψήφισμα, ὅμως οἱ βουλευτὲς τῆς ΝΔ, ποὺ ἀνήκουν σ’ αὐτό, σήκωσαν «ἀντάρτικο» καὶ ψήφισαν ὑπὲρ τοῦ Ψηφίσματος, ἢ ἔριξαν λευκό, νίψαντες τὰς χείρας τῶν ὡς Πόντιοι Πιλάτοι! Στὶς 26 Αὐγούστου 2014 ἡ 39χρονη ὑπουργὸς τουρισμοῦ κυρία Ὄλγα Κεφαλογιάννη, τῆς ΝΔ, δήλωσε σὲ τηλεοπτικὸ σταθμὸ ὅτι ἐκείνη θὰ ὑποστηρίξει – μαζὶ μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἄλλους – τὴν ἐπέκταση τοῦ συμφώνου συμβίωσης καὶ στοὺς ὁμοφυλόφιλους! Ἂς ὄψονται ὅλοι ὅσοι, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ὑποστήριξαν δημοσίως καὶ μὲ πολλὴ ζέση τὴν ὑποψηφιότητά της. Πολλαπλὲς καὶ σὲ ὅλες τὶς πολιτικὲς ἡγεσίες τῶν δυτικῶν χωρῶν εἶναι οἱ πιέσεις πρὸς προώθηση τῶν σχεδίων τῶν ὁμοφυλοφίλων.
.                       Σὲ ἐπίπεδο ΜΜΕ μία κατασκευασμένη εἴδηση, ὅτι γρονθοκοπήθηκε ἕνας ὁμοφυλόφιλος σὲ πλατεία τῶν Ἀθηνῶν, χωρὶς νὰ ὑπάρχει κάποιο ἄλλο στοιχεῖο ἐκτὸς ἀπὸ τὸν τόπο (οὔτε σὲ ποιὸ νοσοκομεῖο εἰσήχθη, οὔτε τί τραύματα ὑπέστη, οὔτε σὲ ποιὰ κατάσταση ἦταν, οὔτε πῶς συνέβη τὸ γεγονός…), ἔγινε «σοβαρὴ εἴδηση» ἐδόθη σὲ πανελλαδικὸ τηλεοπτικὸ σταθμὸ καὶ μάλιστα στὸ κεντρικὸ δελτίο εἰδήσεων τῶν 8 μ.μ. τῆς 25ης Αὐγούστου 2014, μὲ χρόνο πολὺ καὶ μὲ τὴν ἐπωδὸ «νὰ τί τραβᾶνε οἱ ὁμοφυλόφιλοι στὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ γιατί εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ψήφιση τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχεδίου…». Ὁλόκληρο προπαγανδιστικὸ σενάριο καὶ πιστὴ ἐφαρμογὴ τῆς ἀποπληροφόρησης τοῦ ψυχροῦ πολέμου γιὰ νὰ προωθηθοῦν τὰ σχέδια τῶν ὁμοφυλοφίλων στὴν Ἑλλάδα…
.                  Γιὰ νὰ περάσουν τὰ σχέδια τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ νὰ ἀλλοιωθοῦν οἱ συνειδήσεις τῶν πολιτῶν ἔχει διαστραφεῖ τὸ φυσικὸ καὶ ἔχει παραμορφωθεῖ ἡ ἀλήθεια. Τείνουμε νὰ ζήσουμε σὲ καταστάσεις, ποὺ περιγράφει ὁ Ὄργουελ στὸ ἐξαιρετικὸ βιβλίο του «1984». Σ’ αὐτὸ ὁ «Μεγάλος Ἀδελφός», ὁ ἡγέτης δηλαδὴ τοῦ Ὁλοκληρωτικοῦ Κράτους, ἐπιβάλλει στοὺς ὑπηκόους του τὴ «νέα γλῶσσα» τῆς «νέας ἐποχῆς». Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἀποδέχονται πὼς « ὁ πόλεμος εἶναι εἰρήνη, ἡ ἐλευθερία εἶναι σκλαβιά, ἡ ἄγνοια εἶναι δύναμη». Στὴ «νέα γλώσσα» τῆς κουλτούρας θανάτου πρέπει νὰ ἀποδεχθοῦν οἱ πολίτες πὼς «τὸ ψέμα εἶναι ἡ ἀλήθεια, τὸ ἀφύσικο εἶναι τὸ φυσιολογικό, ἡ ἀσθένεια εἶναι ὑγεία». Γιὰ νὰ περάσουν οἱ ἰδέες τοῦ Μεγάλου Ἀδελφοῦ δημιουργεῖται ἡ «ἀστυνομία τῆς σκέψης», ποὺ ἐλέγχει αὐστηρὰ καὶ μὲ ὅλα τὰ μέσα παρακολούθησης τῆς σκέψης, ἂν τηρεῖται ἡ «νέα γλῶσσα».
.                  Στὶς ἡμέρες μας θὰ ἐλέγχεται ἂν ἀποδεχόμαστε τὴ γλώσσα τῆς «νέας ἐποχῆς» ἀπὸ λογοκριτὲς καὶ κομισάριους τῆς κουλτούρας θανάτου. Στὴν Ἱσπανία κρατικὸς τηλεοπτικὸς σταθμὸς μετέδωσε πρὸ ἡμερῶν τὴ Λειτουργία, στὴν ὁποία ὁ ἐπίσκοπος Juan Antonio Reig Pla στὸ κήρυγμα τοῦ ἀναφέρθηκε στὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ σημείωσε τὸ αὐτονόητο, ὅτι αὐτὴ εἶναι ἀντίθετη πρὸς τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας καὶ πρὸς τοὺς νόμους τῆς φύσεως. Τὴν ἑπομένη ἡμέρα ἐκλήθη στὴν Εἰσαγγελία νὰ δώσει ἐξηγήσεις καὶ τοῦ ἐδόθη ἡ συμβουλὴ νὰ παύσει νὰ κάνει κηρύγματα ποὺ ἐνοχλοῦν τὰ λόμπι τῶν ὁμοφυλοφίλων, γιατί τὰ θεωροῦν ὡς διδασκαλία «μίσους, ἐπιθετικότητας καὶ ἀνάπτυξης δολοφονικῶν διαθέσεων ἐναντίον τους…».
.               Στὶς ΗΠΑ o Bob Eschliman ἀπολύθηκε ἀπὸ τὴ θέση τοῦ διευθυντοῦ τῆς ἐφημερίδας Newton Daily News, στὴν Iowa, γιατί στὸ προσωπικό του μπλὸγκ ἔκανε κριτικὴ στὴν «Βίβλο» ποὺ κατασκεύασαν οἱ ὁμοφυλόφιλοι, στὴν ὁποία παρέλειψαν τὰ σημεῖα ποὺ τοὺς ἐνοχλοῦσαν καὶ τὴν ἔκαμαν « φιλικὴ» πρὸς αὐτούς… Τὸ κατασκεύασμα τοὺς βοηθάει τὴν ἐκστρατεία τους νὰ ἀποδείξουν ὅτι καὶ ὁ Θεὸς ἔχει προσχωρήσει στὸ κίνημά τους καὶ στὸν τρόπο ζωῆς τους!…   Ἡ ἀπόλυση τοῦ Ἔσλιμαν προῆλθε μετὰ ἀπὸ πιέσεις τῶν ὁμοφυλοφιλικῶν ὀργανώσεων πρὸς τοὺς ἰδιoκτῆτες τῆς ἐφημερίδας. Τοὺς ὁμοφυλόφιλους ἐνόχλησε τὸ σχόλιο ποὺ ἔκανε ὁ δημοσιογράφος μετὰ τὴν ἀπόλυσή του, ὅτι ἡ «Gaystapo» προκάλεσε τὴν ἀπώλεια τῆς δουλειᾶς του καὶ πλέον εἶναι ἄνεργος, μὲ ἄνεργη ἐπίσης σύζυγο καὶ μὲ δύο ἀνήλικες θυγατέρες.

.               Ἡ ἐπιβολὴ ὡς φυσιολογικοῦ τοῦ τρόπου ζωῆς τῶν ὁμοφυλοφίλων θὰ ἐπιτευχθεῖ μὲ τὴν βίαιη καταστολὴ κάθε φωνῆς, ποὺ θὰ καταγγέλλει ἢ θὰ καταδικάζει τὴν ὁμοφυλοφιλία, «ὡς ὑποκινοῦσα τὸ μίσος πρὸς τοὺς ὁμοφυλόφιλους». Αὐτὸ προβλέπει τὸ ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο μὲ τὴν ἀποκήρυξη τοῦ ἐντεταγμένου στὴ «νέα γλώσσα» ὅρου τῆς «ὁμοφοβίας».

.              Ἴσως τὸ παρὸν ἄρθρο νὰ εἶναι ἀπὸ τὰ τελευταῖα ποὺ γράφονται κατὰ τῆς ὁμοφυλοφιλίας χωρὶς λογοκρισία καὶ χωρὶς τὸν φόβο τῆς κλήσης ἀπὸ τὸν εἰσαγγελέα.-

, ,

Σχολιάστε

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ “ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙᾼ” ΕΛΗΛΥΘΕΝ (Ἰω. Καλλιανιώτης)

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Τὸ τερατούργημα ποὺ λέγεται «ἀντιρατσιστικὸ» θὰ ἔχει μακροπρόθεσμες ἀντιδημοκρατικὲς καὶ ἀπάνθρωπες συνέπειες. Ἡ ἀρρώστια (ρατσισμὸς) δὲν θεραπεύεται μὲ μιὰ ἄλλη χειρότερη ἀσθένεια (ποινικοποίηση τῆς σκέψεως καὶ τῶν φρονημάτων).
.               Ἡ δὲ ἀπανθρωπία τοῦ ἐπερχομένου ἀντιρατσιστικοῦ νόμου δὲν αἴρεται μὲ τὴν συμπερίληψη τῆς γενοκτονίας τῶν Ποντίων καὶ τῶν χριστιανῶν τῆς Ἀνατολῆς, τὴν ὁποίαν ζήτησε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος (βλ. σχετ.: 
Η Ι. ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τῆς ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ “ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ” ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ). Αὐτὸ ἦταν ἕνα τέχνασμα τῶν Ἐργολάβων τῆς Ἀλλοτριώσεως, τῶν «υἱῶν τῆς γεένης», τῶν «γεννημάτων ἐχιδνῶν», ποὺ ἔχουμε τὴν τιμὴ νὰ νοιάζονται γιὰ τὸ καλό μας. (Ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ: Νὰ τιμωρηθεῖ ὅποιος διαδίδει τὸ Εὐαγγέλιο, τὀ Ὁποῖο περιέχει τέτοιο “κήρυγμα μίσους”…!…!).
.          Στὸ κατωτέρω ἄρθρο φαίνεται ἀνάγλυφη ἡ τερατουργία: ἡ λοβοτομὴ στὴν σκέψη καὶ στὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου, τὴν ὁποία θὰ ἐπιβάλει ὁ …νόμος.

To Telos tis Eleutherias en Duleia Eliluthen

, , , , ,

Σχολιάστε

Η Ι. ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τῆς ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ “ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ” ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ

[…] Κατὰ τὴν σημερινὴ (26.08.14) Συνεδρία της, ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος συνέχισε τὴν συζήτηση ἐπὶ τοῦ θέματος ποὺ ἔχει ἀνακύψει ἀπὸ τὴν κατάθεση τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχεδίου στὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων καὶ ἀπὸ τὴν προσωρινὴ ἀναβολὴ τῆς συζητήσεώς του πρὸς βελτίωση ὡρισμένων διατάξεων.
.             Ἡ γενικὴ ἄποψη τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου καὶ τῶν Συνοδικῶν Ἀρχιερέων καὶ ἡ ἐκτίμηση αὐτῶν περὶ τῶν ἐπιδιωκομένων σκοπῶν τοῦ Νομοσχεδίου εἶναι ὅτι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια γιὰ τὴν προστασία τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης καὶ ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν προσώπων ἡ ὁμάδων προσώπων, τὰ ὁποῖα προσδιορίζονται μὲ βάση τὴν φυλή, τὸ χρῶμα, τὴν θρησκεία, τὶς γενεαλογικὲς καταβολές, τὴν ἐθνικὴ καταγωγή, καὶ εὑρίσκονται ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς χώρας μας.
.             Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχει δεινοπαθήσει ἀπὸ διωγμοὺς ἀλλοθρήσκων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ κηρύγματα μίσους προερχόμενα ἀπὸ ἀντορθόδοξα θρησκευτικὰ μορφώματα γνωστῶν αἱρετικῶν προπαγανδῶν, ποὺ προσπαθοῦν μὲ μύριες παράνομες μεθόδους νὰ ἀποσπάσουν τοὺς ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν Μητέρα Ἐκκλησία, ἡ ὁποία κηρύσσει ἐπὶ αἰῶνες, ἀλλὰ καὶ τώρα, τὴν ἀγάπη, τὴν εἰρήνη καὶ τὴν συνεργασία μεταξὺ τῶν λαῶν, χωρὶς νὰ ἐνοχλῆ κανένα. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐπὶ χρόνια τώρα βοηθεῖ καὶ περιθάλπει χιλιάδες νομίμων καὶ παρανόμων μεταναστῶν, ἀνεξαρτήτως θρησκευτικῆς πίστεως καὶ φυλετικῆς καταγωγῆς, ἀκόμη καὶ σήμερα ἐν μέσῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. Ἐπιπλέον, διδάσκει ὄχι ἁπλῶς τὴν ἀνοχὴ ἀπέναντι στὸν «ἄλλον», ὅπως ἐπιδιώκεται μὲ τὸ νομοσχέδιο, ἀλλὰ – πολὺ περισσότερο – τὴν ἔμπρακτη ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον.
.            Θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ ὑπογραμμισθῆ, πρὸς πᾶσα κατεύθυνση, ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἤδη ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 2011 παρακολουθεῖ τὴν πορεία διαμορφώσεως τοῦ νομοσχεδίου καὶ ἔχει ὑποβάλει πρὸς τὴν Πολιτεία ἀναλυτικὴ ἐπιστολὴ μὲ προτάσεις βελτιώσεως τῆς ἀρχικῆς του μορφῆς, οἱ ὁποῖες ἔχουν συνεκτιμηθῆ καὶ γίνει δεκτὲς στὸ παρὸν νομοσχέδιο, πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς ἐκλογικεύσεώς του, ὥστε νὰ μὴν ποινικοποιηθῆ ἡ ἐλευθερία δημοσίας ἐκφράσεως.
.             Στὸ ὑπὸ συζήτηση Σχέδιο Νόμου, θεσπίζεται, μεταξὺ ἄλλων (ἄρθρο 2), ὅτι ὅποιος μὲ πρόθεση, δημόσια ἀποδοκιμάζει, εὐτελίζει ἢ κακόβουλα ἀρνεῖται τὴν σοβαρότητα ἐγκλημάτων, γενοκτονιῶν, ἐγκλημάτων πολέμου κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, τοῦ Ὁλοκαυτώματος καὶ τῶν ἐγκλημάτων ναζισμοῦ, καὶ ἡ συμπεριφορὰ αὐτὴ στρέφεται κατὰ ὁμάδος ἀνθρώπων κατὰ τρόπο ποὺ μπορεῖ νὰ ὑποκινήσει βία ἢ μίσος ἢ ἐνέχει ἀπειλὴ ἡ ἐξύβριση, ὑπόκειται σὲ ποινικὴ δίωξη. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐκφράζουσα τὸ κοινὸν αἴσθημα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καὶ τὴν ἀπαίτηση τῶν ἀρχῶν τοῦ δικαίου καὶ τοῦ ἴσου σεβασμοῦ τῆς ἱστορικῆς μνήμης τῶν θυμάτων γενοκτονιῶν, προτείνει ὅπως μετὰ τὴν ἀναφορὰ τοῦ φρικτοῦ Ὁλοκαυτώματος στὸ νομοσχέδιο, προστεθοῦν μὲ σχετικὴ ρητὴ καὶ εἰδικὴ μνεία καὶ οἱ τελεσθεῖσες γενοκτονίες εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων Ποντίων καὶ τῶν Χριστιανῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ ἀναμένει τὴν ὑλοποίηση τῆς σχετικῆς πρόσφατης διαβεβαιώσεως τοῦ κ. Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση.
.             Τὸ κριτήριο τῆς ὡς ἄνω προτάσεως, ποὺ τὴν καθιστᾶ ἔγκυρη καὶ δικαία, εἶναι ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο νομοθετεῖ στὴν Ἑλλάδα καὶ γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες κατὰ τρόπο δίκαιο καὶ δημοκρατικὸ χωρὶς διακρίσεις. Ἡ Ἐκκλησία προσφέρει τὴν εἰρηνικὴ συμβολή της καὶ εὔχεται γιὰ τὴν βελτίωση καὶ εὐόδωση τοῦ νομοθετήματος ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

,

Σχολιάστε