Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἀνθρώπινα δικαιώματα

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 3.000 ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Προσφυγὴ στὸ ΣτΕ
γιὰ τὴν ἀπαγόρευση ἀγορῶν ἄνω τῶν 3.000 εὐρὼ μὲ μετρητὰ

.        Ἀντίθετο στὴν Συνθήκη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, τὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση Δικαιωμάτων τοἈνθρώπου (ΕΣΔΑ) καὶ τὸ Σύνταγμα, εἶναι τὸ νομοθετικὸ πλαίσιο ποὑποχρεώνει τοὺς πολίτες νὰ συναλλάσσονται μέσῳ Τραπεζῶν μἐπιταγὲς ἢ πιστωτικὲς κάρτες, ἐφ᾽ ὅσον ἡ κάθε ἀγορὰ-πώληση ἢ παροχὑπηρεσιῶν εἶναι ἄνω τῶν 3.000 εὐρ (καὶ μετὰ τὸ 2012 ἄνω τῶν 1.500 εὐρώ). Αὐτὸ ὑποστηρίζουν μὲ προσφυγή τους στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας δύο Ἕλληνες πολίτες. Ὁ ἕνας ἐξ αὐτῶν εἶναι δικηγόρος Ἀθηνῶν καὶ ἡ δεύτερη κάτοικος Βρυξελλῶν.
.      Εἰδικότερα, σύμφωνα μὲ τὸ Ν. 3842/2010 καὶ τὴν ἀπὸ 9.2.2011 ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν “φορολογικὰ στοιχεῖα, ποὺ ἐκδίδονται ἀπὸ ἐπιτηδευματίες, γιὰ πώληση ἀγαθῶν ἢ παροχὴ ὑπηρεσιῶν σὲ ἰδιῶτες, ἐξοφλοῦνται ἀπὸ τοὺς λῆπτες αὐτῶν ἀποκλειστικὰ μέσῳ Τραπέζης, μὲ χρεωστικὲς ἢ πιστωτικὲς κάρτες τοῦ ἀγοραστῆ τῶν ἀγαθῶν ἢ λήπτη τῶν ὑπηρεσιῶν ἢ μέσῳ τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ ἢ μὲ ἐπιταγές, ἀποκλειομένης τῆς ἐξοφλήσεως τῶν ὑπ᾽ ὄψιν στοιχείων μὲ μετρητά”.
.       Ὡς κατώτερο ὅριο συναλλαγῆς καθορίστηκε τὸ ποσὸν τῶν 3.000 εὐρὼ γιὰ τὸ ἔτος 2011 καὶ τὸ ποσὸν τῶν 1.500 εὐρὼ ἀπὸ 1.1.2012 καὶ μετά. Ὡς ἀξία δὲ συναλλαγῆς νοεῖται τὸ συνολικὸ ποσὸ τῆς συναλλαγῆς, συμπεριλαμβανομένου τοῦ Φ.Π.Α.
.     Παραλλήλως, οἱ δύο πολίτες τονίζουν ὅτι σύμφωνα μ τ νέο μέτρο θ ποχρεωθον ν γίνουν κάτοχοι πιστωτικς χρεωστικς κάρτας, κάτι πο προϋποθέτει τν ναγκαστικ σύναψη τραπεζικς σύμβασης, παρ τὴν θέλησή τους.
.        Οἱ δύο πολίτες ὑπογραμμίζουν ὅτι τὸ νέο μέτρο εἶναι ἀντίθετο στὸ συνταγματικὸ δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης ἀνάπτυξης τῆς προσωπικότητας καὶ τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς (ἄρθρο 5), καθὼς ὑποχρεοῦνται νὰ συνάπτουν παρὰ τὴ θέλησή τους συμβάσεις μὲ τραπεζικὰ ἱδρύματα, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ ἐξοφλοῦν τὶς καταναλωτικὲς ἀγορές τους ποὺ εἶναι ἄνω τῶν 1.500 εὐρώ.
.       Ἀκόμη, ἐπισημαίνουν ὅτι ὑποχρεοῦνται νὰ συνεργάζονται μὲ Τράπεζες σὲ μία περίοδο ποὺ ἐκ τῆς διεθνοῦς χρηματοπιστωτικῆς κρίσεως ἐνέχει κινδύνους, καθὼς ἡ Τράπεζα μὲ τὴν ὁποία θὰ συμβληθοῦν μπορεῖ νὰ βρεθεῖ σὲ ἀδυναμία ἢ ὑπερημερία πληρωμῆς, ἐνῶ ἐπισημαίνουν ὅτι μὲ τὰ νέα νομοθετήματα δὲν θὰ μποροῦν νὰ ὀπισθογραφοῦν οὔτε συναλλαγματικές.
.         Ὅμως, παραβιάζεται κα τ πρτο πρόσθετο Πρωτόκολλο τς ΕΣΔΑ, καθς ποχρεώνονται ν μεταβιβάζουν τν κυριότητα τν χρημάτων τους σ ναν τραπεζικ ργανισμό, ντικαθιστώντας τσι τ περιουσιακό τους δικαίωμα μ νοχικ δικαίωμα.
.         Ὁ περιορισμὸς αὐτὸς ἔρχεται σὲ ἀντίθεση καὶ μὲ τὴ Συνθήκη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Καὶ αὐτὸ γιατί τ νομοθετικ μέτρα δν πιτρέπουν τν λεύθερη διακίνηση τν κεφαλαίων π λλες ερωπαϊκς χρες, ὅπως εἶναι τὰ κεφάλαια ἀπὸ τὸ Βέλγιο (ποὺ διαμένει ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο ποὺ ἔχει προσφύγει στὴ Δικαιοσύνη) πρὸς τὴν Ἑλλάδα.
.        Ἐπίσης, παραβιάζεται καὶ τὸ ἄρθρο 128 τῆς ἐν λόγῳ Συνθήκης, καθὼς ὅλες οἱ συναλλαγὲς εἶναι ἐλεύθερες ἐκτὸς ἐὰν τὰ μέρη (πωλητὴς-ἀγοραστὴς) ἔχουν συμφωνήσει ἄλλα μέσα πληρωμῆς. Πολὺ περισσότερο παραβιάζεται ἡ Συνθήκη, καθὼς τὸ νέο νομοθετικὸ μέτρο ἐπιβάλλει τὴν ἀναγκαστικὴ κυκλοφορία πιστωτικῶν μέσων γιὰ τὴν ἐξόφληση συναλλαγῶν μεταξὺ ἰδιωτῶν.
.      Τὸ μέτρο ατ -τονίζουν οἱ δύο πολίτες- πιβλήθηκε γι τὴν φορολογικ παρακολούθηση κα τν λεγχο τν συναλλαγν κα τν χρηματικν ρον τν διωτν. Ὅμως δν φαίνεται ν ξυπηρετε κάποιο δημόσιο σκοπ καν ν σταθμιστε μ τν περιορισμ τν τομικν δικαιωμάτων πο προκαλε καὶ τὴν στιγμὴ μάλιστα ποὺ γιὰ κάθε συναλλαγὴ ἐκδίδεται φορολογικὸ στοιχεῖο, δηλαδή, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἔχει ἐκδοθεῖ τὸ προβλεπόμενο ἀπὸ τὴ φορολογικὴ νομοθεσία φορολογικὸ στοιχεῖο ἀπὸ τὸν ἐπιτηδευματία στὸν ἰδιώτη, τὸ ταμειακὸ συμφέρον τοῦ δημοσίου ἔχει καλυφθεῖ.

ΠΗΓΗ: http://www.marketbeast.gr (28 Ἀπριλίου 2011)
ΑΠΕ – ΜΠΕ

, , , , ,

Σχολιάστε

ΜΙΑ ΑΜΑΡΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑ

Ὁ Ρῶσος Ὀρθόδοξος Πατριάρχης Κύριλλος καταδίκασε τὴν κίνηση τῆς ἱσπανικῆς κυβέρνησης νὰ εἰσαγάγει αὐτὸ ποὺ ἀποκάλεσε ὁμοφυλοφιλικὴ “προπαγάνδα” στὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια. Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος δήλωσε ὅτι «ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ποτὲ δὲν θὰ παραλείψει νὰ ὀνομάζει μία ἁμαρτία, ἁμαρτία». «Θεωρῶ πολὺ σημαντικὸ νὰ ληφθεῖ ὑπ᾽ ὄψιν τὸ δεύτερο ἄρθρο τοῦ Πρωτοκόλλου 1 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ποὺ ὁρίζει ὅτι «τὸ κράτος πρέπει νὰ σέβεται τὸ δικαίωμα τῶν γονέων νὰ ἐξασφαλίζουν τέτοια ἐκπαίδευση καὶ διδασκαλία, σύμφωνα μὲ τὶς δικές τους θρησκευτικὲς καὶ φιλοσοφικὲς πεποιθήσεις». Σὲ δηλώσεις του τὴν Τετάρτη (13.10.10), ὁ Πατρ. Κύριλλος, δήλωσε ὅτι οἱ πιέσεις κατὰ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας στὴν Εὐρώπη εἶναι μία ἀντιστροφὴ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. «Εἶμαι τρομοκρατημένος ἀπὸ ὅ, τι συμβαίνει σὲ ὁρισμένες χῶρες, ἰδιαίτερα στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη, ὅπου εἶναι ἀναγκαία ἡ ἀπαγόρευση τοῦ σταυροῦ στὰ σχολεῖα, καὶ ἡ διαγραφὴ τῆς θρησκείας ἀπὸ τὴν δημόσια ζωή, στὸ ὄνομα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων», δήλωσε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος σὲ συνάντηση μὲ τὸν Γερμανὸ Πρόεδρο Christian Wulff. «Εἶμαι πεπεισμένος ὅτι ὁ σύγχρονος πολιτισμὸς κάνει τὰ ἴδια λάθη, ὅπως ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση, ὅπου ὁ ἀθεϊσμὸς ἦταν ἡ ἐπίσημη ἰδεολογία.» Καὶ προσέθεσε: «Δὲν ἔχει καμία διαφορὰ σὲ τί ἢ σὲ ποιοῦ ὄνομα τὸ κάνεις. Στὸ τέλος, τὸ σύνθημα εἶναι τὸ ἴδιο: ἡ ἐξασθένηση, ἡ ἀφαίρεση τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης (ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους)».

Russian Orthodox Patriarch Kirill has condemned a move by the Spanish government to insert what he called homosexual “propaganda” into school textbooks. Patriarch Kirill said the Orthodox Church “would never fail to call a sin a sin. I consider it very important to take into account the second article of the Protocol 1 of the European convention on human rights that stipulates that ‘the state shall respect the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own religions and philosophical convictions”. In statements on Wednesday, Kirill said that the push against religious freedom in Europe is an inversion of human rights. “I am frightened by what is happening in certain countries, particularly in western Europe, where it is necessary to ban crosses in schools, and erase religion from public life in the name of human rights,” Patriarch Kirill said in a meeting with German President Christian Wulff. “I am convinced that modern civilisation is making the same mistakes as the Soviet Union, where atheism was an official ideology.” He added, “It doesn’t make any difference in what name you do it. In the end the signal is the same: liquidising, removing the religious consciousness.”
ΠΗΓΕΣ: http://redskywarning.blogspot.com/
http://www.lifesitenews.com/ldn/2010/oct/10101502.html
http://en.rian.ru/world/20101013/160940012.html

 

,

Σχολιάστε