Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ἀλλοτρίωση

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΑΠΙΛΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Οἱ μουτζαχεντὶν τῆς ἀθεΐας καὶ ὅσοι ἐπιδιώκουν νὰ ἐπιβάλουν τὸν ὁλοκληρωτισμὸ τοῦ Ροβεσπιέρου καὶ τοῦ Λένιν»!

Ὡρίμανση καὶ σαπίλα

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Βουλευτὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ χαιρετίζοντας μὲ ἱκανοποίηση τὴν ὑπερψήφιση στὴ Βουλὴ τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν δήλωσε ὅτι αὐτὴ ἀποδεικνύει τὴν «ὡρίμανση» τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στὸ Μακεδονικὸ ζήτημα. Παραγνώρισε ὅτι οὐδεμία συμμετοχὴ εἶχε ὁ λαὸς στὴν ἀπόφαση τῆς Βουλῆς, ὅτι περὶ τὸ 80% τοῦ λαοῦ εἶναι ἐναντίον τῆς συμφωνίας, ὅτι τὰ συλλαλητήρια ἦσαν ὅλα κατὰ τῆς συμφωνίας καὶ οὔτε ἕνα ὑπέρ, ὅτι ἡ ἰσχνὴ πλειονοψηφία τῆς Βουλῆς ἦταν ἐναντίον τῆς θελήσεως τοῦ λαοῦ καὶ προϊὸν ψήφων βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ προθύμων ἄλλων Κομμάτων.
.           Ἡ λέξη «ὡρίμανση» δείχνει τὴ θρησκευτικὴ ἀντίληψη τῆς Ἀριστερᾶς. Πιστεύει ὅτι κατέχει τὴν ἰδεολογικὴ Ἀλήθεια, τὴν ὁποία ὁ λαός, σὺν τῷ χρόνῳ, «ὡριμάζει» καὶ ἀποδέχεται. Ἡ Ἀριστερὰ στὴν πραγματικότητα ἔχει πεθάνει ἰδεολογικά. Ἡ κυβέρνησή της στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἕρμαιο τοῦ διεθνοῦς τραπεζικοῦ συστήματος, τῶν παγκόσμιων ἰσχυρότατων οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ λόμπις καὶ τῶν συμφερόντων τῶν μεγάλων δυνάμεων. Ἀπόδειξη τὸ Μακεδονικό.
.           Ἡ Κυβέρνηση τῆς Ἀριστερᾶς στὴν Ἑλλάδα, ἐπειδὴ ἀντιμετωπίζει τὰ κοινωνικὰ ζητήματα καθ’ ὑπαγόρευση τῶν δανειστῶν της, γιὰ νὰ δείξει ὅτι διατηρεῖ κάποια ἰδεολογία, ταυτίζεται μὲ τὶς ἐπιδιώξεις τῆς μηδενιστικῆς, ἡδονιστικῆς καὶ ὑλιστικῆς ἰντελιγκέντσιας. Αὐτὴ κυρίως ἀποτελεῖται ἀπὸ καθηγητὲς πανεπιστημίου, ποὺ χρησιμοποιοῦν τὸν τίτλο καὶ τὴ θέση τους, γιὰ νὰ προωθήσουν τὶς ξένες πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ Παράδοση καὶ Ἰδιοπροσωπία ἀντιλήψεις τους. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἐργάζονται μὲ μέθοδο ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Μεταπολίτευσης καὶ ἡ προσπάθειά τους βρῆκε πρόσφορο ἔδαφος καὶ ἐντάθηκε ἐπὶ κυβερνήσεων Σημίτη.
.           Ἕως τὴν Κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δὲν κατάφεραν ὅλα ὅσα ἐπιδίωκαν. Ἡ ἀντίδραση ἦταν ἰσχυρή. Πρῶτα τοῦ λαοῦ καὶ τῶν βουλευτῶν κατόπιν. Ἡ κυβέρνηση Τσίπρα χωρὶς ἀναστολὲς πῆρε τὶς πρωτοβουλίες γιὰ τὴν ἀποδόμηση τῆς ταυτότητας τῶν Ἑλλήνων ἐπιχειρώντας καίρια κτυπήματα στοὺς πυλῶνες της: στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, στὴν Ἱστορία, στὴν Ὀρθοδοξία, καὶ γενικὰ στὴν ὀντολογία τοῦ ἀνθρώπου. Θεωρεῖ ὅτι ὁ λαὸς «ὡρίμασε» καὶ πλέον εἶναι ἕτοιμος νὰ δεχθεῖ αὐτὰ ποὺ τοῦ ἐπιβάλλει.
.           Ο ξουσιαστς κα ο κπρόσωποι το θεου κα δονιστικο Γαλλικο Διαφωτισμο στν οσία μισον κα περιφρονον τ λαό. Θεωροῦν δογματικὰ ὅτι ἐκφράζουν τὴν Ἀλήθεια, ποὺ εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἀκολουθήσει. Γιὰ νὰ «φωτισθεῖ». Πρόκειται γιὰ μίαν ἄθεη καὶ μηδενιστικὴ ὀλιγαρχία, ποὺ θέλει νὰ διαμορφώσει τὴ συνείδηση τοῦ λαοῦ, κοιτάζοντάς τον ἀφ᾽ ὑψηλοῦ. Ὅμως παραγνωρίζει ὅτι τὴν ὡρίμανση ἀκολουθεῖ ἡ σαπίλα. Δὲν τὸ δέχεται, ἀλλὰ ἐκεῖ θὰ ὁδηγήσει τοὺς Ἕλληνες, ἂν τὴν ἀκολουθήσουν. Τοὺς Ἕλληνες ποὺ ἀπὸ πρόσωπα ἐπιδιώκει νὰ τοὺς μετατρέψει σὲ ἄβουλα ἄτομα.
.           Ἡ προπαγάνδα τῶν ἡδονιστῶν καὶ ὅσων ἀπεργάζονται τὴν ἀποδόμηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι ἰσχυρή. Τὸ ἴδιο ἡ ἀποπληροφόρηση καὶ ἡ διαστροφὴ τῆς Ἀλήθειας. «Δημοκράτες» καὶ «προοδευτικοὶ» εἶναι οἱ μουτζαχεντὶν τῆς ἀθεΐας καὶ ὅσοι ἐπιδιώκουν νὰ ἐπιβάλουν τὸν ὁλοκληρωτισμὸ τοῦ Ροβεσπιέρου καὶ τοῦ Λένιν, ἢ τὸν τρόπο ζωῆς τοῦ Ντὲ Σὰντ καὶ τοῦ Ντιντερό. Αὐτὴ εἶναι ἡ «ἐλευθερία» στὴν ὁποία πιστεύουν. Ἡ «ἐλευθερία» ποὺ ἀποπνέει θανατίλα καὶ ὁδηγεῖ στὸν θάνατο, ὅπως ὁδήγησε τὸν Κυρίλοφ τοῦ Ντοστογιέφσκι.-

Διαφήμιση

, , , , , ,

Σχολιάστε

ΟΙ «ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ» ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ καὶ ΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΜΙΣΟΥΣ ΤΩΝ «ΓΕΝΙΤΣΑΡΩΝ» ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Φιλόλογοι κατὰ ὑπ. Παιδείας γιὰ τὴν Ἱστορία:
«Ἀλλάζετε ριζικὰ τὸν χαρακτήρα τοῦ μαθήματος»

Ἀπορρίπτουν καθολικὰ τὶς προτάσεις
τῶν «γενίτσαρων» τοῦ Γαβρόγλου
Στὰ σχολικὰ βιβλία «βαφτίζουν» τὰ Σκόπια «Μακεδονία»
καὶ τὸν Ἐμφύλιο «ἐπανάσταση»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ποιός ἀκόμη δὲν ἔχει βεβαιωθεῖ ὅτι τὰ μαθήματα τῶν Θρησκευτικῶν, τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς Γλώσσας βρίσκονται στὸ στόχαστρο μίσους τῶν Ἐργολάβων τῆς Ἀλλοτριώσεως ποὺ βρίσκουν προθύμους Γενιτσάρους, γιὰ νὰ ὑλοποιήσουν τὰ σχέδιά τους. Μὲ τὴν μέθοδο τῶν «νεοπλασιῶν» στὰ διδακτικὰ βιβλία καὶ τὴν ἐν γένει διδασκαλία τῶν Μαθημάτων «αἰχμῆς» ἀποδομοῦν τὰ θεμέλια τῆς συλλογικῆς μνήμης καὶ αὐτοσυνειδησίας , ὥστε νὰ παραχθεῖ ἕνας νέος ἀνθρωπότυπος εὐάλωτος καὶ χειραγωγήσιμος.

Μάθημα Ἱστορίας: Ξεριζώνουν τὴν ἑλληνικὴ μυθολογία καὶ τὴν ἀνακατεύουν μὲ μύθους ἄλλων λαῶν.

.               Ἡ νέα ἀντίληψη ἀφορᾶ μία χρηστική, ἰδεοληπτικὴ ἱστορία σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὰ ἐπιστημονικὰ κριτήρια δὲν θεωροῦνται ἀναγκαῖα, γράφει σὲ ἔκθεσή της ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Φιλολόγων.
.               Δριμεία κριτικὴ κατὰ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας καὶ συγκεκριμένα τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς γιὰ τὶς σχεδιαζόμενες ἀλλαγὲς στὸ μάθημα τῆς ἱστορίας ἀσκεῖ ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Φιλολόγων.
.               Ἡ ΠΕΦ δηλώνει συνολικὰ ἀντίθετη μὲ τὸ προτεινόμενο σχέδιο ἐπισημαίνοντας σὲ ἀνακοίνωσή της ὅτι «τὸ σχέδιο μεταβάλλει ριζικὰ τὸν χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῆς Ἱστορίας ἐκτρέποντάς το πρὸς κατευθύνσεις ποὺ δὲν πληροῦν τοὺς ἐπιστημονικοὺς καὶ παιδαγωγικούς του στόχους».
.               Ἀπὸ τὴν πλευρά του τὸ ΙΕΠ ὑποστηρίζει ὅτι οἱ ἐνστάσεις καὶ οἱ παρατηρήσεις θὰ ληφθοῦν ὑπ᾽ ὄψιν ἀπὸ τὴν ἐπιτροπὴ ποὺ συνέταξε τὸ σχέδιο προκειμένου νὰ καταθέσει μία νεώτερη ἐκδοχὴ τῶν προηγούμενων, ἡ ὁποία θὰ ἀποτελέσει προϊὸν τῆς διαβούλευσης, ὅπως γράφει ἡ Καθημερινή.

Στὴν πεντασέλιδη ἔκθεσής της ἡ Ἕνωση Φιλολόγων ἀναφέρει:

.               – Οἱ προτεινόμενοι θεματικοὶ φάκελοι ἔχουν παιδαγωγικὴ καὶ μαθησιακὴ ἀξία μόνο ἐὰν ἐμπλουτίζουν θεματικὲς ἑνότητες τῆς συγκεκριμένης διδακτέας ὕλης καὶ λειτουργοῦν ἐπικουρικὰ στὴ μαθησιακὴ διαδικασία. Ὁ τρόπος ποὺ προτείνεται νὰ χρησιμοποιηθοῦν (Οἱ ἐκπαιδευτικοὶ θὰ ἔχουν ἐλευθερία νὰ ἐπιλέγουν βάσει καθορισμένων κριτηρίων ἕναν ἀριθμὸ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς φακέλους, προκειμένου νὰ διαμορφώσουν τὸ ἐτήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας τους…) ἀκυρώνει τὴν παροχὴ ἑνιαίας ἱστορικῆς γνώσης πρὸς ὅλους τοὺς μαθητὲς τοῦ ἑλληνικοῦ σχολείου.
.               – Ἡ Ἱστορία ὡς μάθημα δὲν μπορεῖ νὰ ἀπολέσει τὸν πρωταρχικό της στόχο ποὺ εἶναι ἡ προσέγγιση τοῦ παρελθόντος καὶ ἡ ἀξιοποίηση τῆς παρεχόμενης γνώσης στὸ παρὸν γιὰ τὴ συγκρότηση πολιτῶν μὲ ἐλεύθερη καὶ δημοκρατικὴ συνείδηση. Ἡ μονομερὴς ἔμφαση σὲ κάποιον ἀπὸ τοὺς ἐπιμέρους τομεῖς -κοινωνικό, πολιτικό, οἰκονομικό, ἐθνικό, πολιτιστικὸ κ.α.- ὁδηγεῖ τὸ μάθημα σὲ ἀλλότριες κατευθύνσεις, ποὺ ὑπηρετοῦνται ἀπὸ ἄλλες ἐπιστῆμες, ὅπως ἡ κοινωνιολογία, ἡ πολιτικὴ οἰκονομία, ἡ ἱστορία τῆς τέχνης κ.ἄ.
.               – Γιὰ τὴν πρόταση τῆς ἐπιτροπῆς ὅσον ἀφορᾶ τὸ πρόγραμμα τοῦ Δημοτικοῦ σημειώνεται ὅτι οἱ προτάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀδόκιμη χρήση ἱστορικῶν ὅρων, ὅπως «ὑδραυλικοὶ ἄθλοι τοῦ Ἡρακλῆ», «ἑλληνικοὶ μύθοι σχετιζόμενοι μὲ πολεμικὲς ἐνέργειες», «ἐποχὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ» σὲ ἀντικατάσταση τοῦ ὅρου Βυζαντινὴ ἐποχὴ κ.α., σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ἀναδιάρθρωση τῆς ὕλης, δημιουργοῦν παιδαγωγικὰ ζητήματα, ἐφόσον ὑπονομεύουν τὴ διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας. Εἰδικότερα, στὴ Δ´ Δημοτικοῦ ἀντικαθίσταται ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Ἱστορία ἀπὸ τὴν οἰκογενειακὴ καὶ τὴν τοπικὴ ἱστορία, στὴν Ε´ Δημοτικοῦ ἀντικαθίσταται ἡ Βυζαντινὴ Ἱστορία ἀπὸ τὴ συρρικνωμένη συνεξέταση τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς καὶ Βυζαντινῆς Ἱστορίας, στὴν Ϛ´ Δημοτικοῦ προβλέπεται ἡ διδασκαλία μίας μεγάλης χρονικῆς περιόδου ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὸν 15ο αἰώνα καὶ τελειώνει στὴ σύγχρονη ἐποχή. Ἔτσι τὸ ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται κυρίως στὴν ἵδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους καὶ στοὺς δύο παγκόσμιους πολέμους ἐνῶ θεωροῦνται ἥσσονος σημασίας ἡ τουρκοκρατία καὶ ἡ ἑλληνικὴ ἐπανάσταση
.               – Γιὰ τὸ πρόγραμμα δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης τὸ σημαντικότερο πρόβλημα ἐντοπίζεται στὴν ἀναδιάρθρωση τῆς ὕλης ἀνὰ τάξη. Συγκεκριμένα, δίνεται μεγαλύτερο εὖρος στὴ διδασκαλία τῆς Ἱστορίας τῶν Νεωτέρων Χρόνων εἰς βάρος τῆς Ἀρχαίας καὶ τῆς Βυζαντινῆς-Μεσαιωνικῆς Ἱστορίας, δεδομένου ὅτι προβλέπεται ἡ Ἱστορία τῶν Νεωτέρων Χρόνων καὶ τῆς Σύγχρονης Ἐποχῆς νὰ διδαχθεῖ στὴν Γ´ Γυμνασίου, στὴν Α´ Λυκείου καὶ σὲ θεματικὲς ἑνότητες στὴ Β´ καὶ Γ´ Λυκείου.
.               Ἡ ΠΕΦ σημειώνει, τέλος, ὅτι «ἡ νέα ἀντίληψη γιὰ τὴν Ἱστορία καὶ τὴ διδασκαλία της, ποὺ κυριαρχεῖ στὰ Προγράμματα Σπουδῶν τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς, βασίζεται στὴν κατανόηση, κατὰ κύριο λόγο, τοῦ παρόντος, στὴν ἀναζήτηση ταυτοτήτων καὶ στὴν βιωματικὴ προσέγγιση, γεγονὸς ποὺ καταλήγει σὲ μία ἰδεολογικὴ κατασκευὴ καὶ σὲ ὑποκειμενικὲς σχετικιστικὲς ἀλήθειες. Πρόκειται γιὰ μία χρηστική, ἰδεοληπτικὴ ἱστορία σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὰ ἐπιστημονικὰ κριτήρια δὲν θεωροῦνται ἀναγκαῖα».

 

 

ΠΗΓΗ: protothema.gr

 

,

Σχολιάστε

ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ μὲ τὴν «νέα ἰδεολογικὴ πλατφόρμα ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΧΡΩΜΑ ΑΛΛΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝ» (Ἀρχιεπ. Ἱερώνυμος)

.            «Δὲν ἀνήκει στὸ κράτος καὶ δὲν ὑποθηκεύεται» ξεκαθάρισε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἐνῶ μίλησε ἀκόμη καὶ γιὰ «διακριτοὺς ρόλους»!
.            Αὐστηρὸ μήνυμα στὴν κυβέρνηση καὶ σὲ ὅσους «ὀνειρεύονται» νὰ βάλουν… χέρι στὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία ἔστειλε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος, κατὰ τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς 1ης Πανθεσσαλικῆς Ἱερατικῆς Σύναξης. «Ἡ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία εἶναι δική μας. Δὲν ἀνήκει στὸ κράτος, δὲν πωλεῖται, δὲν ὑποθηκεύεται. Ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία θὰ τὴ διαχειριστεῖ» ξεκαθάρισε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, σχολιάζοντας τὶς φῆμες ποὺ κυκλοφοροῦν τὸ τελευταῖο διάστημα περὶ ἀπώλειας τοῦ δημόσιου χαρακτήρα τῆς Ἐκκλησίας καὶ διακοπῆς τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν.
.            «Ὑπάρχουν πολλοὶ σὲ αὐτὸν τὸν τόπο ποὺ κινοῦνται ἐπιπόλαια. Ἀλλὰ ἐμεῖς θὰ τολμήσουμε καὶ θὰ κερδίσουμε», εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος, ἐνῶ, κάνοντας μία ἱστορικὴ ἀναδρομή, ἀναφέρθηκε σὲ ἐκείνους ποὺ συμπεριφέρονται ἐχθρικὰ στὴν Ἐκκλησία, στὸ ὄνομα τοῦ δῆθεν ἐκσυγχρονισμοῦ τῆς χώρας. «Πολλοὶ Ἕλληνες κατέλαβαν ἀξιώματα, ἀλλὰ δὲν ἔχουν ρίζες ἑλληνικὲς καὶ ἐκκλησιαστικὴ ἐμπειρία. χουν δημιουργήσει μία νέα δεολογικ πλατφόρμα κα εσηγονται τρόπους γι ν γίνει χώρα μας δθεν κσυγχρονισμένη, λλάζοντας τ δθεν παρχαιωμένα κα παλιά. Ο νθρωποι ατο δν χουν χρμα, λλ συμφέρον. Ἡ Ἐκκλησία καὶ ὁ κλῆρος δὲν εἴμαστε ἀρεστοί, δὲν μᾶς θέλουν», τόνισε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἐνῶ κλείνοντας τὴν ὁμιλία του μίλησε γιὰ τὸ πλέγμα τῶν σχέσεων μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ κράτους στὴ σημερινὴ ἐποχή.
.            «Χρειαζόμαστε καθαρούς, διακριτοὺς ρόλους. Πρέπει νὰ ἀποκαλύψουμε τὸ διαβρωτικὸ ἔργο αὐτῆς τῆς ἰδεολογικῆς πλατφόρμας καὶ νὰ θέσουμε ὅλους πρὸ τῶν εὐθυνῶν τους. Ἡ Ἐκκλησία ὑπάρχει γιὰ νὰ ὑπηρετεῖ τὸν ἄνθρωπο – αὐτὸς εἶναι ὁ ρόλος μας. Δὲν ξέρουμε ἂν αὔριο θὰ ἔχουμε περισσότερες δυσκολίες, ξέρουμε μως τι κκλησία πάντοτε νικ, πως θ πράξει κα τώρα» κατέληξε, καταχειροκροτούμενος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος.

«Ἀποστολὴ» τροφίμων γιὰ δέκα μῆνες σὲ 1.000 νοικοκυριὰ

.           «Χεῖρα βοηθείας» σὲ 1.000 οἰκογένειες μὲ ἀνήλικα παιδιά, ποὺ ζοῦν στὸ ὅριο τῆς ἀκραίας φτώχειας, ἁπλώνει ὁ Φιλανθρωπικὸς Ὀργανισμὸς «Ἀποστολὴ» τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Στὸ πλαίσιο τῶν δράσεών της γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν νοικοκυριῶν ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ τὴν κρίση, ἡ «Ἀποστολὴ» ἀνακοίνωσε ὅτι θὰ προσφέρει, γιὰ 10 μῆνες, σὲ 1.000 ἄπορες οἰκογένειες φρέσκα φροῦτα, λαχανικὰ γιαούρτι, ἀβγὰ καὶ νωπὸ κοτόπουλο, ἀποκλειστικὰ ἑλληνικῆς παραγωγῆς.
.            Ἡ πρωτοβουλία ἐντάσσεται στὸ πλαίσιο τοῦ νέου προγράμματος «Give For Greece III», τοῦ Διεθνοῦς Ἀνθρωπιστικοῦ Ὀργανισμοῦ International Orthodox Christian Charities (IOCC), μὲ τὴ στήριξη τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἑλληνοαμερικανικῶν ἱδρυμάτων καὶ Ἀμερικανῶν πολιτῶν. Στόχος τοῦ προγράμματος, ποὺ ὑλοποιεῖται γιὰ τέταρτη συνεχῆ χρονιά, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ βοήθεια τῶν ἀνθρώπων ποὺ προμηθεύονται τὰ τρόφιμα, εἶναι καὶ ἡ ἐνίσχυση τῆς ἑλληνικῆς ἀγροτικῆς παραγωγῆς.
.            Χτές, ὁ γενικὸς διευθυντὴς τῆς «Ἀποστολῆς» Κωνσταντῖνος Δήμτσας παρέδωσε τὶς πρῶτες κάρτες στοὺς δικαιούχους, μὲ τὶς ὁποῖες θὰ προμηθεύονται, σὲ μηνιαία βάση, φρέσκα προϊόντα ἀξίας 45 εὐρώ. Ὁ κ. Δήμτσας χαρακτήρισε τὴ συνεργασία τῆς «Ἀποστολῆς» μὲ τὸν IOCC «συνεργασία ἀμοιβαίας ἀγάπης καὶ στήριξης οἰκογενειῶν ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση», ἐνῶ παράλληλα ἐξέφρασε τὶς εὐχαριστίες καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου στὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τῆς Ἀμερικῆς καὶ ἰδιαίτερα στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς Δημήτριο. Τὸ πρόγραμμα «Give For Greece III» ἔχει στηρίξει 6.367 ἄτομα, 3.354 οἰκογένειες μὲ παιδιά, 342 μονογονεϊκὲς οἰκογένειες καὶ 124 οἰκογένειες ἈμεΑ.

ΠΗΓΗ: dimokratianews.gr

 

, ,

Σχολιάστε

Ο ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» ΜΕΣῼ “ΑΛΛΑΓΩΝ” ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ: καταστροφ τς γαλλικς ταυτότητας
μέσ
τν “λλαγν” στν παιδεία.
ρθρο το Guillaume Faye

ΕΙΣΑΓ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Στὸ κατωτέρω ἄρθρο ἀνάγλυφα παρουσιάζεται ἡ καταστροφὴ τῆς γαλλικῆς ταυτότητας ΜΕΣῼ “ΑΛΛΑΓΩΝ στὴν ΠΑΙΔΕΙΑ. Διαβάζοντάς το γίνεται ἀντιληπτὸ ὅτι ἐξ ἴσου ἀφορᾶ καὶ στὸν ἀφανισμὸ τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητας ποὺ συντελεῖται ἀπὸ τὴν Ἐργολαβία τῆς Ἀλλοτριώσεως τῶν Ὀλιγαρχῶν τοῦ Ὑπ. Παιδείας (Ἐξαιρετικὰ συγκινητικὴ περίπτωση ποὺ τὸ «Κράτος» -Ὑπ. Παιδείας- ἐπιδεικνύει τέτοια “συνέχεια’’ μὲ τέτοια συνέπεια καὶ τόση “ἐθνικὴ συνεννόηση’’…!)

Σχόλιο ἱστολογίου «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»: Ἡ παγκοσμιοποίηση – Νέα Τάξη θέλει ὑποτελεῖς μαζανθρώπους χωρὶς ταυτότητα. Καὶ συνεπῶς χωρὶς ἱστορικὴ μνήμη. Ἡ ἐπίθεσή της ἐντός τοῦ δυτικοῦ κόσμου ἀπευθύνεται ἀποκλειστικὰ στοὺς γηγενεῖς Λευκοὺς κατοίκους. (Ἐξ αὐτοῦ φαίνεται, πόσο πολύ τούς ὑπολογίζουν ἢ καὶ τοὺς φοβοῦνται). Οἱ ἑτερόκλητοι μεταναστευτικοὶ πληθυσμοὶ (ποὺ προβάλλονται κάτι ὡς «ἀνώτερο εἶδος» ἢ περίπου «ἅγιοι») ἐξυπηρετοῦν τὸ σχέδιο πολτοποίησης τῶν λαῶν, ἀλλὰ καὶ ἐμπέδωσης ἑνὸς καθεστῶτος φόβου, καθὼς ὁποιαδήποτε ἀντίδραση, ἀπὸ ἐκείνους ποὺ δὲν θέλουν νὰ ἀπολέσουν τὴν ταυτότητά τους, χτυπιέται μὲ τόνους «ἀντιρατσιστικῆς» προπαγάνδας καὶ ψήφιση ὀργουελιανῶν νόμων «κατὰ τοῦ μίσους». Πεδίο δράσης λαμπρὸ εἶναι φυσικά, τὰ (νεοταξικὰ) σχολεῖα ποὺ ἑτοιμάζουν τοὺς «νέους πολίτες». Καὶ ἀφοῦ τὰ “νέα” αὐτὰ σχολεῖα εἶναι πλέον γεμάτα ἀπὸ “νέους Εὐρωπαίους”, θὰ πρέπει νὰ προσαρμοστοῦν στὴ “νέα πραγματικότητα”. Στὴν ἔντονα «πολυπολιτισμικὴ» Γαλλία (ποὺ δείχνει πάντως νὰ ἀντιστέκεται) εἶχε ξεκινήσει (ἐπὶ “Δεξιοῦ” Σαρκοζὶ) ἡ πλύση ἐγκεφάλου μὲ «νέα» βιβλία, τὰ ὁποῖα παρουσιάζουν τὴ γαλλικὴ ἱστορία «ἀναθεωρημένη» προκειμένου νὰ ἀποφεύγουν τὴν ‘προσβολὴ’ τῶν ἐθνοτικῶν μειονοτικῶν μαθητῶν. Ἔτσι, ἕνα «σύγχρονο» βιβλίο ἱστορίας περιέχει τουλάχιστον 20 σελίδες γιὰ τὴν ἱστορία τῶν μαύρων σκλάβων, ἐνῶ τὴν ἴδια ὥρα ἀφιερώνει μόνο 6 σελίδες γιὰ τὸν Ναπολέοντα. (Διάβασε: ΓΑΛΛΙΑ: Πολυπολιτισμικὰ – πολιτικὰ ὀρθὰ βιβλία Ἱστορίας. Οἱ Γάλλοι μαθητὲς μαθαίνουν γιὰ τὸν Ἀφρικάνο βασιλιὰ Μούσα καὶ ὄχι γιὰ τὸν Βίκτωρα Οὐγκώ).

.                 Στὴν Γαλλία ἔχουν ξεκινήσει ἀπεργίες καὶ διαδηλώσεις, ἐνάντια στὶς προτεινόμενες “ἀλλαγὲς στὴν παιδεία”, ποὺ μεταξὺ ἄλλων βάζουν στὸ στόχαστρο τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ καὶ τὰ Λατινικά, τὰ ὁποῖα καὶ θὰ ἀντικαταστήσουν μὲ τὴν ἐπιλογὴ «Γλῶσσες καὶ πολιτισμοὶ τῆς ἀρχαιότητας». Ἡ μαροκινῆς καταγωγῆς ὑπουργὸς Παιδείας τοῦ “σοσιαλιστῆ” Ὀλάντ, Najat Vallaud-Belkacem, (μουσουλμάνα στὸ θρήσκευμα, ἀλλὰ «ὄχι καὶ πολὺ») ἐπανασχεδιάζει πλήρως τὸ πρόγραμμα σπουδῶν γιὰ τὸ Γυμνάσιο (ἡλικίες 11-15 ἐτῶν) καὶ θεωρεῖ τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ καὶ τὰ Λατινικὰ «ἐλιτίστικα» μαθήματα.
.                 Τὸ παρακάτω ἄρθρο σχετικὰ μὲ τὴν ἐκπαίδευση προέρχεται ἀπὸ τὸ blog τοῦ Γάλλου διανοητῆ τῆς ‘Νέας Δεξιᾶς’ Guillaume Faye. Ὁ Faye συνδέει αὐτὸ τὸ ἐκπαιδευτικὸ project στὴ Γαλλία μὲ τὴν ἰσλαμικὴ εἰσβολὴ καὶ δείχνει πῶς τὸ πρῶτο ἔχει σχεδιαστεῖ ρητὰ γιὰ νὰ φιλοξενήσει τὴν δεύτερη. Ὁρισμένα τμήματα τοῦ παρόντος ἄρθρου ἔχουν συμπυκνωθεῖ:
.               Τὰ σχολικὰ προγράμματα ἀναθεωροῦνται ἀπὸ τὴν κα Najat Vallaud-Belkacem θέτοντας τὸ Ἰσλὰμ στὸ προσκήνιο καὶ ἐπιχειρώντας τὴν κατάργηση τῆς μετάδοσης τοῦ γαλλικοῦ καὶ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ δέσμευση αὐτή, προσεκτικὰ στοχευμένη, εἶναι σὲ ἀπόλυτη συσχέτιση μὲ τὴ διαδικασία τοῦ κατακτητικοῦ μεταναστευτικοῦ πληθυσμοῦ, τὸν ἐποικισμὸ καὶ τὴν ἰσλαμοποίηση. Τὰ νέα προγράμματα ἐπιτρέπουν ἕνα κομμάτι τῆς ἱστορίας τῆς Γαλλίας νὰ εἶναι προαιρετικὸ (ὁ Μεσαιωνικὸς Χριστιανισμός), ἀλλὰ ἡ ἱστορία τοῦ Ἰσλὰμ (στημένα, μποροῦμε νὰ ὑποθέσουμε …) νὰ εἶναι ὑποχρεωτική!
.               Εἶναι ἀπίστευτο: Στὰ νέα σχολικὰ προγράμματα ἐπινοημένα ἀπὸ τὴν ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Παιδείας, ἡ ἱστορία τοῦ μεσαιωνικοῦ Χριστιανισμοῦ, τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, τῆς Αὐτοκρατορίας τῶν Καρολιδῶν (800–888 μΧ.) καὶ τὴν περίοδο τοῦ Διαφωτισμοῦ καθίσταται προαιρετική. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, στὴν 7η τάξη, ἡ μελέτη τῆς ἀρχῆς τῆς ἰσλαμικῆς ἐπέκτασης γίνεται … ὑποχρεωτική! Τὸ Ἀνώτατο Συμβούλιο τῶν Προγραμμάτων Σπουδῶν (ΕΕΣ), ποὺ ἔχει γεμίσει μὲ ἰσλαμο-ἀριστερούς, ἐπικύρωσε προσεκτικὰ αὐτὲς τὶς ἐπιλογές. Ἀποτελοῦν μέρος τοῦ σχεδίου γιὰ τὴ σταδιακὴ ἐξάλειψη τῆς ἀφήγησης τῆς γαλλικῆς ἐθνικῆς ἱστορικῆς μνήμης, πρὸς ὄφελος τῶν «νέων πληθυσμῶν», σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιθυμίες τοῦ (ἀριστεροῦ) think tank ‘Terra Nova’. Ὅπως λέει ὁ δοκιμιογράφος Dmitri Casali, «Θέλουν νὰ σβήσουν τὶς χριστιανικὲς ρίζες τῆς Γαλλίας». Εἶναι ἀλήθεια, ἀλλὰ ἡ παρατήρηση αὐτὴ εἶναι ἀνεπαρκὴς καὶ πρέπει νὰ κοιτάξουμε ἀκόμη πιὸ βαθιά. Εἶναι πολὺ ἁπλὰ ἡ ἰσλαμοποίηση (καὶ ἀραβοποίηση) τῆς διδασκαλίας τῆς ἱστορικῆς μνήμης ποὺ ἀρχίζει μὲ τὴν ἐφηβεία.
.             Ἀλλὰ προσπαθοῦν ἐπίσης νὰ μειώσουν ὁτιδήποτε θὰ μποροῦσε νὰ «προσβάλει» τοὺς μουσουλμάνους – ὁ Χριστιανισμός, ὁ Διαφωτισμός, κλπ … «Θὰ νόμιζε κανεὶς ὅτι προσπαθοῦν νὰ μὴν προσβάλουν ὁρισμένες θρησκευτικὲς εὐαισθησίες», δήλωσε δειλά, ὁ Hubert Tison, γενικὸς γραμματέας τοῦ σωματείου καθηγητῶν ἱστορίας καὶ γεωγραφίας. Ὅλα αὐτά, ὑποτίθεται, εἶναι γιὰ νὰ «ἐλαφρύνει» τὸ πρόγραμμα τοῦ σχολείου πού, φέρεται ὅτι εἶναι ὑπερφορτωμένο. Ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα, σὲ αὐτὰ τὰ σχολεῖα μὲ μεγάλο πληθυσμὸ μουσουλμάνων μεταναστῶν, προκειμένου «νὰ μὴν δημιουργηθοῦν προβλήματα», πετᾶνε τὸ μπαλάκι στοὺς ἐκπαιδευτικούς, ὥστε νὰ ἀποκλείσουν «ἐνοχλητικὰ» θέματα.
.             Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὅλοι οἱ μαθητές, ἀκόμα καὶ σὲ ἐκεῖνες τὶς κατηγορίες, ὅπου δὲν ὑπάρχουν μουσουλμάνοι, εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ μελετήσουν τὴν ἱστορία τοῦ Ἰσλάμ! Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι αὐτὴ ἡ ἱστορία (τῶν μουσουλμάνων) ἔχει «καθαριστεῖ» καὶ λογοκριθεῖ ἀπὸ τὴν μελαγχολικὴ πραγματικότητά της – γιὰ παράδειγμα, τὴν ὑποδούλωση τῶν Ἀφρικανῶν, τὶς ἐπιδρομὲς στὴν Βερβερικὴ Ἀκτή, τὴ δίωξη τῶν ἀπίστων, κλπ … Πίσω ἀπὸ αὐτὴ τὴν λαμογιά, αὐτὴ τὴν ὑποταγὴ στὸ Ἰσλάμ, βλέπουμε ἐπίσης καὶ τὶς soft-ὁλοκληρωτικὲς πρακτικές τῆς Ἐθνικῆς Παιδείας, εἰδικευμένες στὴν ἰδεολογικὴ πλύση ἐγκεφάλου. Μεταξὺ τῶν ὑποχρεωτικῶν θεμάτων διαπιστώνουμε ὅτι τὸ Ἀτλαντικὸ ἐμπόριο σκλάβων καὶ οἱ ἀποικιακὲς κατακτήσεις παρουσιάζονται ὡς ἐπιθέσεις, πάντα μὲ τὸν ἴδιο στόχο: νὰ δείξουν μὲ τὸ δάκτυλο τὴν γαλλικὴ ἱστορία.
.             Ἡ Najat Vallaud-Belkacem ξέρει τί κάνει. Μὲ τὴ συνενοχὴ τῶν ἰδεολόγων τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ τὶς εὐλογίες τοῦ François Hollande, ἀσχολεῖται ἐνεργὰ μὲ τὴν ἐπιτάχυνση τῆς ἰσλαμοποίησης τῆς Γαλλίας. Ὡς φεμινίστρια, πιστὴ στὴ «θεωρία τοῦ φύλου», φανατική τῆς θεωρίας τοῦ ἐξισωτισμοῦ, δὲν φαίνεται νὰ συνειδητοποιεῖ τὴν ἀνυπέρβλητη ἀντίφαση τῆς θέσης της. Ἀλλὰ τί σημασία ἔχει αὐτό; Γι’ αὐτήν, ἡ ἀποστέρηση τῆς γαλλικῆς ταυτότητας ἀποτελεῖ προτεραιότητα, συσχετίζεται μὲ τὴ βούληση νὰ προχωρήσει σὲ ἕναν ἀραβο-μουσουλμανικὸ ἐκπολιτισμό. Εἶναι σὰν τὸ Ἰσλὰμ νὰ γίνει, μὲ τὴ βία, «Ἡ ἱστορία μας», σὰν νὰ πρόκειται νὰ τὸ ἐνσωματωθεῖ στὴ μνήμη μας.
.               Αὐτὸ ἀντιστοιχεῖ στὸ συχνὰ ἐπαναλαμβανόμενο ἂν καὶ ἀπατηλὸ δόγμα (στὺλ Στάλιν) τῆς κυρίαρχης ἰδεολογίας, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία «ἡ Γαλλία ἦταν πάντα μία μουσουλμανικὴ χώρα» ἢ μία χώρα ὑποδοχῆς μεταναστῶν καὶ μόνιμη ἀνακατεμένη, χωρὶς σταθερὴ ταυτότητα. Μία πρόσφατη ἔκθεση γιὰ τὴν ἐνσωμάτωση μιλάει, μὲ κάθε σοβαρότητα, γιὰ τὴν «Ἀραβικὴ-Ἀνατολίτικη διάσταση τῆς ταυτότητάς μας». Σκουπίδια, ἱστορικὰ ψεύδη, στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἰδεολογικοῦ φανατισμοῦ.
.                   Στὶς νέες μεταρρυθμίσεις γιὰ τὴν ἀποδόμηση τῆς εὐρωπαϊκῆς ταυτότητας τῆς Γαλλίας, θὰ βρεῖτε ἐπίσης μία ἐπίθεση στὴ διδασκαλία τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν, τῶν λατινικῶν καὶ τῶν γερμανικῶν, τὰ ὁποία προορίζονται νὰ ἐξαφανιστοῦν σταδιακὰ ἢ νὰ γίνουν ἀνέκδοτα ἢ περιθωριακά. Προκύπτει λογικὰ ὅτι ἡ διδασκαλία τῆς μητρικῆς γλώσσας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τῶν παιδιῶν ἀπὸ οἰκογένειες μεταναστῶν, κυρίως Ἄραβες καὶ Τοῦρκοι, θὰ ἐνισχυθοῦν. Αὐτὰ τὰ μαθήματα ἐπηρεάζουν σήμερα 92.500 μαθητὲς ἀπὸ τοὺς ὁποίους 87.000 εἶναι στὸ δημοτικὸ σχολεῖο, ἕνας πληθυσμὸς ποὺ ἔχει αὐξηθεῖ κατὰ 16% ἀπὸ τὸ 2010 ἕως τὸ 2015. Ταυτόχρονα, ἡ διδασκαλία τῆς γραμματικῆς καὶ τοῦ λεξιλογίου τῆς γαλλικῆς γλώσσας σκόπιμα τορπιλίζεται. Οἱ δύο ἐπιχειρήσεις λογικὰ συνδέονται.
.                   Ἐπιπλέον σ ατ τν ντιλιτίστικη ξισωτικ μανία, τόσο πιβλαβ γι τς μέτριες τάξεις, δν εναι μόνο διδασκαλία τς χριστιανικς κληρονομις πο καταστέλλεται, λλ λληνικς κα λατινικς πολιτισμς πίσης. Πρόκειται γιὰ πολιτιστικὴ ἐθνοκτονία.

 Τὰ μαῦρα πρόσωπα πάντα σὲ περίοπτη θέση

.               Εἶναι κάτι τὸ ἀπίστευτο: ἡ Δημοκρατία παραιτεῖται ἀπὸ τὴν ‘ἔνταξη’ καὶ τὴν ‘γαλλοποίηση’ – καὶ ἀκόμα περισσότερο τὴν ‘ἀφομοίωση’. Ὑπόσχεται ἐθνοτικὸ κοινοτισμὸ καὶ ἰσλαμοποίηση (καὶ ὅλα αὐτὰ στὸ διάστημα ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι καταπολεμοῦν τὸν ἰσλαμισμό!). Στν πραγματικότητα, ο κυβερνντες χουν πλήρη πίγνωση τς δημογραφικς πραγματικότητας κα τς μαζικς μετανάστευσης πο προωθεται δ κα δεκαετίες. Τὴν 5η Μαΐου τοῦ 2015, ὁ Manuel Valls δήλωσε στὴν Ἐθνοσυνέλευση, ἐπιτιθέμενος ἐναντίον ὅσων ἀντιτίθενται στὶς μεταρρυθμίσεις: «Προσπαθεῖτε νὰ ὑπερασπιστεῖτε τὴ νοσταλγία, νοσταλγία γιὰ μία Γαλλία ποὺ ἀνήκει στὸ παρελθόν». Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ “Νέα Γαλλία” πρέπει νὰ καταργήσει τὴ μνήμη καὶ τὴν ταυτότητα τῆς «παλιᾶς Γαλλίας». Οἱ ἐθνικὰ Γάλλοι πρέπει νὰ ἀποκηρύξουν τὴν ταυτότητά τους καὶ τὴν ἐθνοτικὴ καταγωγή τους, ἀλλὰ … ὄχι οἱ μετανάστες ποὺ γεννήθηκαν στὸ ἐξωτερικό! Ὅσο γιὰ τοὺς ἀλλοδαπούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐπιλέξει τὴν γαλλικὴ καὶ εὐρωπαϊκὴ ἀφομοίωση, εἶναι ἐξίσου ἄξιοι περιφρόνησης. Ὁ κύριος Valls παραδέχθηκε ὅτι “ὁ ὅρος «ἔνταξη» δὲν ἔχει πλέον κανένα νόημα”. Προτιμᾶ τὴν “ἰθαγένεια”. Πλήρης ἀφέλεια: Ἡ “δημοκρατικὴ ἰθαγένεια” εἶναι ἐντελῶς ἀσύμβατη μὲ τὸ Ἰσλάμ! Κα ληθιν θαγένεια (βλ. Ἀριστοτέλης) εναι δυνατ μόνο μεταξ τν μελν μίας κοινωνίας πο χει τς διες ξίες, τν δια μνήμη. Διαφορετικὰ θὰ ὑπάρξει κάποια ρήξη τῶν (διαφορετικῶν) κοινοτήτων, μὲ πιθανὴ κατάληξη, ἕναν ἐμφύλιο πόλεμο.
.             Ατ νόητη δεολογία, πο στ κάτω μέρος ποπνέει μίσος γι τν ερωπαϊκ κα τν γαλλικ ταυτότητα, ἔχει ἐπίσης διατυπωθεῖ ἀπὸ τὸν Νικολὰ Σαρκοζὶ (ἀλλὰ στὴν περίπτωσή του ἦταν ἐξ αἰτίας πολιτικῶν ὑπολογισμῶν καὶ ὄχι ἰδεολογικοῦ φανατισμοῦ σὰν τοῦ Valls) ὅταν δήλωσε, μετανοημένος : «Ὅταν ἤμουν Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας δὲν ἔπρεπε νὰ μιλήσω γιὰ τὴν ἐθνικὴ ταυτότητα, ἀλλὰ ἤθελε νὰ ὑπερασπιστῶ τὶς ἀξίες τῆς Δημοκρατίας». Ποιᾶς Δημοκρατίας; Τῆς μελλοντικῆς Ἰσλαμικῆς Δημοκρατίας;
.             Βάζουμε στοίχημα ὅτι ἡ Δεξιὰ (δηλαδή, ὁ Σαρκοζί), ἂν ἐπιστρέψει στὴν ἐξουσία τὸ 2017, δὲν θὰ τολμήσει νὰ ἀναθεωρήσει τὰ καταστροφικὰ μέτρα τῆς Vallaud-Belkacem;
.           θνικ συνείδηση κα ο ντόπιες παραδόσεις πομένως ντιμετωπίζονται ς μία μορφ ντεμοντ νοσταλγίας, κόμη κα γκληματικῆς, π τος συνεργάτες τς μαζικς μετανάστευσης κα τς σλαμοποίησης. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὁ τύπος τοῦ «νέου Γάλλου», ποὺ ἀνήκει στοὺς μετανάστες προστατεύεται καὶ “κανακεύεται” ὅπως ποτὲ πρίν. θρησκεία τους, πολιτισμός τους, γλώσσα τους προβάλλεται κα διδάσκεται (…)
.             Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἐντελῶς ἀντὶ-δημοκρατικά, δεδομένου ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν Γάλλων ἀρνεῖται αὐτὴ τὴν πολιτικὴ συνθηκολόγηση καὶ ὑποταγή. Ἀλλὰ ἡ δημοκρατία δὲν εἶναι τὸ χωράφι τῆς ἰδεολογικῆς Ἀριστερᾶς ἢ τῆς συνθηκολογούσας (φοβικῆς) Δεξιᾶς. Παρ’ ὅλα αὐτά, ατ τ νέα μέτρα πο πιβλήθηκαν π τν λιγαρχία το πουργείου Παιδείας εἶναι ἡ λογικὴ συνέπεια τῆς ἐκτὸς ἐλέγχου μετανάστευσης καὶ τῆς δημογραφικῆς διαφορᾶς στὸ ἐσωτερικὸ: συνειδητοποίησαν, μὲ ἀγαλλίαση, ὅτι ἡ ‘ἔνταξη’ καὶ ἡ ‘ἀφομοίωση’ ἦταν πλέον ποσοτικὰ ἀδύνατες. Τώρα πρέπει ο θνοτικ Γάλλοι ν «προσαρμοστον», ν ποκηρύξουν τν αυτό τους κα τς ρίζες τους. Ἡ ἱστορία τους εἶναι τελειωμένη, ἀποκλεισμένη. Ἡ ὀλιγαρχία λέει καὶ ἐλπίζει ὅτι στὸ ἐγγὺς μέλλον ἡ πραγματικὴ ὁρατὴ μειονότητα θὰ εἶναι οἱ ἐθνοτικὰ Γάλλοι.

 Σημείωση: Ὁ Guillaume Faye κλείνει μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι, παρὰ τὶς προσπάθειες προώθησης αὐτῆς τῆς προδοτικῆς ἀντι-γαλλικῆς στρατηγικῆς, αὐτὴ δὲν μπορεῖ νὰ εὐδοκιμήσει, διότι «κάθε σύννεφο ἔχει μία ἀσημένια στρώση ἀσημιοῦ» (πάντα ὑπάρχει ἐλπίδα), πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ἡ ὀλιγαρχία, μὲ τὴν ἐνίσχυση τῶν ἐθνοτικῶν κοινοτήτων, κυρίως τῶν μουσουλμανικῶν, ἔχει ὁδηγήσει στὸ πιὸ βαθὺ χάσμα μεταξύ τοῦ γαλλικοῦ καὶ τοῦ «νέου πληθυσμοῦ»: Ὑποστηρίζουν τὶς ταυτότητες ποὺ εἶναι ἐχθρικὲς μεταξύ τους σὲ αὐτὸ τὸ «δημοκρατικὸ» πασιφιστικὸ ὄνειρό τους. Προετοιμάζουν τὸ ἔδαφος γιὰ παγκόσμιο ἐθνοτικὸ ἐμφύλιο πόλεμο, ποὺ προφανῶς, ἀναγκαστικά, θὰ ἐμπλέξει τὸ Ἰσλάμ, στὴν ἴδια τὴν Εὐρώπη. Παίζουν μὲ τὴ φωτιά, ὅπως τὰ παιδιὰ μὲ τὰ σπίρτα. Ἐκεῖνοι ποὺ δημιούργησαν τὸ χάος, οἱ ἀνεύθυνοι, θὰ καταβροχθιστοῦν ὅπως τὰ παιδιὰ τοῦ Κρόνου.

ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

, , , ,

Σχολιάστε

ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΤΑ «ΞΗΛΩΝΟΥΝ», ΔΕΝ ΤΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΟΥΝ (Δ. Νατσιός) «Ἕνας ὑπόνομος ἀναθυμιάσεων, ποὺ δηλητηριάζει ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἕναν ὁλόκληρο λαό».

Τὰ καρκινώματα τὰ «ξηλώνουν», δὲν τὰ ἀναζωογονοῦν

Γράφει ὁ Δημ. Νατσιός
Δάσκαλος-Κιλκίς

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ὅταν πρὸ τριακονταετίας διαλαλοῦσαν τὸ ἐμπόρευμά τους καὶ ἐπαγγέλλονταν μεσσιανικὰ τὴν «Ἀλλαγή», δὲν ψεύδονταν (ὅπως νομιζόταν). Ἔλεγαν τὴν ἀλήθεια: ὑπόσχονταν δηλ. «Ἐξαλλαγή» (ἢ Μετάλλαξη. Ὡς γνωστὸν στὴν ἰατρικὴ ὁ ὅρος αὐτὸς σημαίνει οὐσιαστικῶς τὸν καρκίνο: Ὅταν δηλ. ἕνα γονίδιο, λόγῳ βλάβης, προκαλεῖ τὴν γένεση καρκινικῶν κυττάρων καὶ τὸν σχηματισμὸ κακοήθων ὄγκων, τότε λέγεται πὼς ἔχει ὑποστεῖ ἐξαλλαγή, καὶ ἔχει μετατραπεῖ σὲ ὀγκογονίδιο.). Καὶ τὴν πέτυχαν τὴν Ἐξαλλαγή. Ἕνας ὁλόκληρος λαὸς ἐξαλλάχθηκε. Ἀλλοτριώθηκε. Ἐκμαυλίστηκε. Ἀποκόπηκε ἀπὸ τὶς παραδοσιακές του Ἀξίες μεθοδικὰ καὶ χειρουργικά. Καὶ ἔγινε ἀγνώριστος.

.               Γνωστή, πασίγνωστη ἡ φράση τοῦ Ἀβραὰμ Λίνκολν (1809-1865), «μπορεῖς νὰ τοὺς ἐξαπατᾶς ὅλους γιὰ λίγο καιρό, λίγους ὅλο τὸν καιρό, ἀλλὰ ὄχι ὅλους γιὰ ὅλο τὸν καιρό». Κι ὅμως σὲ τούτη ἐδῶ τὴν χώρα «ποτὲ τόσο λίγοι, δὲν ἐξαπατοῦν τόσο πολλούς, ὅλο τὸν καιρό». Τὸ «ἐξαπατοῦν» εἶναι ἐνεστώτας διαρκείας, ὅπως λέμε στὴν γραμματική, διότι διαρκεῖ καὶ διαιωνίζεται ἡ ἐξαπάτηση τοῦ λαοῦ ἀπὸ τὸ πυορρέον ἀπόστημα ποὺ ὀνομάζεται ΠΑΣΟΚ.
.               Εἶναι καταπληκτικό! Κανέναν δὲν ἐκφράζει, οἱ πάντες τὸ ἀπεχθάνονται, πλὴν εὐαρίθμων, ἀμετανοήτων ζητωκραυγαστῶν. Κι ὅμως, τὸ καρκίνωμα βρίσκεται στὴν ἐξουσία. Κρίσιμες καὶ κομβικὲς θέσεις τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, τὶς κατέχουν κομματικοὶ σαλταδόροι, ἀνίκανες μετριότητες. Οἱ βατραχομυομαχίες καὶ οἱ καμποτινισμοὶ τῶν στελεχῶν του ἀκόμη ἀποτελοῦν εἴδηση. Χυδαιολογεῖ -«ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ»- κάποια Τώνια Ἀντωνίου, ἡ ὁποία ψήφιζε μὲ χέρια καὶ ποδάρια, τὰ καταστρεπτικὰ «μνημόνια» καὶ τὰ ΜΜΕ (Ἐπιρροῆς-Ἐπιβολῆς-Ἐκχαυνώσεως-Ἐκμαυλισμοῦ-Ἐξαχρειώσεως) προβάλλουν τὰ λεκτικὰ κοπρίσματά της, ἕνα εἶδος ἐπαίνου γιατί «τὰ λέει ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια». Κι ἐδῶ εἶναι καὶ ὁ τρισάθλιος Φαρισαϊσμὸς καὶ ἡ ἐμετικὴ ὑποκρισία τοῦ συστήματος. Ὅταν ἀκούγονται ἀπὸ Χρυσαυγίτες ὑβρεοβωμολοχίες, διαρρηγνύουν τὰ ἱμάτιά τους οἱ συνήθεις γυμνοσάλιαγκες τῆς παραπολιτικῆς, ὑποδύονται τοὺς πνευματικοὺς θεματοφύλακες τῆς ἠθικῆς τοῦ λαοῦ. Ὅταν βρίζει ἡ κ. Τώνια, εἶναι ἐλευθεροστομία καὶ μαγκιὰ (τσογλανομαγκιά). Ὅσοι καντιποτένιοι κηφῆνες αὐτοεντάσσονται ἐντὸς τοῦ λεγομένου εὐφημιστικῶς «δημοκρατικοῦ τόξου», ἀπολαμβάνουν ἀσυλία καὶ ἀνοχὴ λόγων καὶ πράξεων. Ἡ βορβορώδης εὐτέλεια, ἡ φαυλολογία καὶ ἡ αἰσχροήθεια ἐπιτρέπονται στοὺς τοξοδημοκράτες καὶ ἂς καταρρακώνεται τὸ δημόσιο ἦθος. Ὁ δὲ πρωθυπουργὸς ἀντὶ νὰ διώξει κλωτσηδὸν τὰ ὑπολείμματα, τὰ σέρνει μαζί του. Δὲν κατανοεῖ ὅτι στὴν παροῦσα συγκυρία, ἡ μεγαλύτερη εὐεργεσία γιὰ τὸν τόπο θὰ ἦταν νὰ ἀποτινάξει ἀπὸ πάνω του τὸ πασοκικὸ ὄνειδος. Νὰ τοὺς ἀφαιρέσει τὸν ἔσχατο συγκολλητικό τους ἱστό, τὸ κίνητρο τῆς καννιβαλικῆς συνύπαρξής τους: Τὴν ἐξουσία. Δὲν καταλαβαίνει ὅτι μ τν ξαφάνιση ατο τοῦ κόμματος κλείνει νας πόνομος ναθυμιάσεων, πο δηλητηριάζει δ κα δεκαετίες ναν λόκληρο λαό!
.               Εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχουμε ὑπουργὸ παιδείας στέλεχος τοῦ κόμματος ποὺ μαγάρισε τὴν παιδεία τοῦ λαοῦ;
.               Ἐρωτῶ: Ποιός δίδαξε σὲ παιδιὰ 13 ἐτῶν νὰ πραγματοποιοῦν καταλήψεις καὶ βανδαλισμούς, στὰ σχολεῖα μὲ αἴτημα, παλαιότερα, τὴν κατάργηση τῶν ἐξετάσεων; Μήπως βελτιώθηκε ἡ ἐκπαίδευση ἀπὸ τὶς καταλήψεις; Ποιός, μέσῳ τοῦ καταστρεπτικοῦ νόμου-πλαισίου τοῦ 1982, εὐνόησε τὴν ἀναξιοκρατία, τὴν εὐνοιοκρατία, τὸν Νεπωτισμὸ καὶ τὴν… «ἐνδογαμία» στὰ ΑΕΙ. (Δηλαδὴ ἡ πλήρωση θέσεων ΔΕΠ σ’ ἕνα τμῆμα ἀπὸ ἄτομα ποὺ ἔκαναν τὸ διδακτορικό τους ἐκεῖ). Τὸ 2007 ὁ καθηγητὴς Χαρ. Μουτσόπουλος δήλωσε, ὅτι περισσότεροι ἀπ’ τοὺς μισοὺς καθηγητὲς στὸ τμῆμα του (ἰατρικὴ) «κληροδότησαν» τὶς θέσεις τους στὰ παιδιά τους («Βῆμα», 14.1.2007). Ποιός ποινικοποίησε τὴν πειθαρχία καὶ ἐπέβαλε τὴν ἀτιμωρησία στὸ σχολεῖο, καρυκεύοντας τὴν διάλυση μὲ τὸ ἀπατηλὸ σύνθημα «ΠΡΩΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ»;
.               Ἔχω κρατήσει ἐπιστολὴ μιᾶς καθηγήτριας τεχνικοῦ λυκείου, στὴν ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ τῆς 5ης Νοεμβρίου 1991. Ἤμουν νεοδιόριστος δάσκαλος, ἄψητος καὶ «ἄβγαλτος» καὶ μοῦ προκάλεσε μεγάλη ἐντύπωση. «Μέσα στὴν τάξη τὴν ὥρα τοῦ μαθήματος κάθε παιδὶ συμπεριφέρεται, ὅπως νομίζει. Ἄλλος κάθεται μὲ τὰ πόδια ἁπλωμένα στὸ διπλανὸ θρανίο, ἄλλος κοιμᾶται ἢ προκλητικὰ κάνει πὼς κοιμᾶται. Ἄλλος μιλάει ἢ χασκογελάει μὲ τὸν διπλανό του καὶ ἄλλοι τραγουδοῦν χτυπώντας ρυθμικὰ τὰ θρανία. Συχνὰ μαθήτριες βγάζουν καθρεφτάκι καὶ τσατσάρα καὶ χτενίζονται ἢ βάφουν τὰ νύχια τους. Συμβαίνει, ἐπίσης, ἕνας μαθητὴς νὰ βγαίνει ἀπὸ τὴν τάξη, χωρὶς νὰ ζητήσει ἄδεια. Ὅταν τὸν ρωτήσεις ποῦ πάει, μπορεῖ νὰ λάβεις τὴν πιὸ προκλητικὴ ἀπάντηση: Ὅτι πηγαίνει ἔξω νὰ πάρει ἀέρα ἢ ὅτι πείνασε καὶ πηγαίνει νὰ φάει. Ἡ πιὸ συνηθισμένη ἀπάντηση σὲ παρατήρηση εἶναι: Καὶ τί ἔγινε; Ἢ «ποιό τὸ πρόβλημα ἢ ποιόν ἐνοχλῶ;». Σήμερα ἔχουν τὰ κινητὰ καὶ «συζητοῦν» ἐν ὥρᾳ μαθήματος. Ποιό τὸ πρόβλημα ἐξ ἄλλου;
.               paideia1aΔιαβάζω τὸν ἐπίλογο τοῦ βιβλίου «Ἡ Παιδεία σὲ κρίση», τοῦ Γ. Τσέντου, ἐκδ. «Τῆνος»: «Τὸ σχολεῖο εἶναι εἰκόνα τῆς κοινωνίας. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἄποψη, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι τόσο εὔκολο γιὰ μερικοὺς ἀπὸ ἐμᾶς νὰ καταδικάζουμε τοὺς νέους, ὅτι ἔχουν πάρει λάθος δρόμο. Οἱ νέοι δὲν ἔχουν πάρει λάθος δρόμο, ὄχι. Ἁπλῶς –καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ τραγικὸ– βαδίζουν μπροστὰ ἀπὸ ἐμᾶς στὸν δρόμο ποὺ ἐμεῖς τοὺς δείξαμε νὰ βαδίζουν. Ἐμεῖς εἴμαστε αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι στὴν πράξη βάζουμε πάνω ἀπ’ ὅλα τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ χρήματα. Ἐμεῖς μὲ τὰ λόγια μὲν ἐξαίρουμε τὰ ὑψηλά, ἀλλὰ ἀσχολούμαστε ὁλημερὶς μὲ τὰ χαμηλά. Ἐμεῖς, στὴν καλύτερη περίπτωση, μιλᾶμε γιὰ ἀρχὲς καὶ ἀξίες, ἀλλὰ στὴν πράξη ἀποκοπτόμαστε ὅλο καὶ περισσότερο ἀπὸ αὐτές. Ὅταν, λοιπόν, ἐμεῖς ἐνεργοῦμε ἔτσι, θὰ ἦταν παράλογο νὰ ἔχουμε ἀπὸ τοὺς νέους τὴν ἀπαίτηση νὰ βαδίζουν ἄλλο δρόμο. Ἁπλῶς, ἀφοῦ πρῶτα τοὺς διδάξαμε ἐμεῖς, τώρα μᾶς διδάσκουν αὐτοί, δείχοντάς μας ποῦ ὁδηγεῖ ὁ δρόμος ποὺ ἐν τῇ ἀφελείᾳ μας ἐπιλέξαμε νὰ βαδίσουμε».
.               Καί, γιὰ νὰ ἐπανέλθω στὸ θέμα, ποιό κόμμα σάρωσε τὴν γλῶσσα μας, ἐπιβάλλοντας τὴν μονόχνωτη «δημοτικιά», τὸ ξύλινο ἀριστεροκομματικὸ ἰδίωμα, τὸ «κάλεσμα» καὶ «πισωγύρισμα» καὶ λοιπὲς μπουρδολογίες; (Ν μν μιλήσω γι τν βίαιη κατάργηση τς στορικς ρθογραφίας, τς ρτιμελος μορφς τς γλώσσας μας, διότι οἱ περισσότεροι, ἰδίως οἱ νεώτεροι, καὶ δικαίως, τὰ βρίσκουν… κινέζικα αὐτά).
.               Ποιός κατέστρεψε ἀδίστακτα, ἐν ὀνόματι κάποιου νεφελώδους «προοδευτισμοῦ» καὶ ἀβασάνιστου, δῆθεν ἐξευρωπαϊσμοῦ, τὶς ἐθνικές μας ρίζες, μέσῳ τῶν σχολικῶν βιβλίων;
.               Λιμοκτονοῦν πνευματικὰ τὰ παιδιὰ σὲ μία χώρα ποὺ κορδακίζεται καὶ διαλαλεῖ -τώρα λόγῳ καὶ Ἀμφιπόλεως- ὅτι ὑπῆρξε λίκνο τοῦ πολιτισμοῦ καὶ θεματοφύλακας τιμαλφῶν ἀξιῶν παναθρώπινης ἐμβέλειας. Τὰ βιβλία, ἡ ἀλλαγή τους, ἐκπονήθηκε τὸ 2003 ἐπὶ ΓΑΠ καὶ εἰσῆλθαν τὸ 2006 στὰ σχολεῖα, ἐπὶ Γιαννάκου. Ὁ ἠθικὸς καὶ φυσικὸς αὐτουργὸς ποὺ λέει τὸ ποινικὸ Δίκαιο. (Τὸ δὲ ἰνστιτοῦτο ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς, ἄντρο καὶ αὐτὸ «ἐκσυγχρονιστῶν», θεωρεῖ τὰ βιβλία «ἐξαιρετικά»! Θυμίζω τὴν περίπτωση Ρεπούση).
.               Ὁ κατάλογος τῶν πασοκικῶν ἀνομιῶν δὲν κλείνει ἐδῶ. Μόλυνε τ πάντα ατ « κατάρα τς φυλς». Κι ὅμως αὐτὸ τὸ «ἐξαίσιον πτῶμα» τὸ αἱματοδοτεῖ ἡ ΝΔ, τὸ συντηρεῖ στὴν ζωή, διότι ἡ ἀπώλεια τῆς ἐξουσίας τρομάζει τὰ δύο κόμματα. (Τὸ ἐναπομεῖναν 20% ποὺ ψηφίζει τοὺς κ. Κυριάκο, Μίλτο, Ἄδωνι καὶ λοιποὺς συντηρητικοὺς νοικοκυραίους τῆς πάλαι ποτὲ Δεξιᾶς). Τὸ ΠΑΣΟΚ παρασύρει στὸν βοῦρκο καὶ τὸν συγκάτοικο, ἡ μέθη τῆς ἐξουσίας ναρκώνει.
.               «Πρὸς γὰρ τὸ τελευταῖον ἐκβὰν ἕκαστον τῶν πρὶν ὑπαρξάντων κρίνεται». Ἡ τελευταία πράξη, αὐτὴ κρίνει καὶ τὰ προηγούμενα. Ἡ σαμαρικὴ νεοδημοκρατία θὰ μείνει στὴν Ἱστορία, ἐκτὸς τῶν ἄλλων δυσωδιῶν, καὶ γιὰ τὴν ἔσχατη ἀναζωογόνηση τοῦ μεγάλου ὀνείδους αὐτῆς τῆς μεγάλης Ἱστορίας.

, , , , ,

Σχολιάστε

Η ΜΑΝΤΙΛΑ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ καὶ …Ο «ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ!

Φοράει μαντίλα καὶ στὶς μαθήτριες ὁ Ἐρντογάν

ΝΕΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ὅσοι ἔχουν Ταυτότητα ἢ τὴν ξαναβρίσκουν, θὰ ἐπιζήσουν. Ὅσοι θαλασσοδέρνουν μέσα στὶς ἀποτυχημένες “προοδευτικότητες” καὶ ἐνδίδουν στὰ σχεδιασμένα προγράμματα ἀλλοτριώσεως, εἰδικότερα δὲ στὸ ξεχαρβάλωμα τῆς Παιδείας,  θὰ ζήσουν τὸν «συνωστισμὸ» τῆς Ἱστορίας. Ἀπ᾽ ὅ,τι φαίνεται στὴν Ἑλλάδα ἔχουμε ἐπιλέξει ἐδῶ καὶ σαράντα χρόνια τὴν δεύτερη   ἐναλλακτική: … Τὸν «συνωστισμό»!

.             Τὰ «δεδομένα» τῆς κοσμικῆς Τουρκίας τοῦ Κεμὰλ Ἀτατοὺρκ θυσιάζονται πλέον τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο στὸν βωμὸ τῆς ἰσλαμοποίησης ὑπὸ τὸν Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογάν.
.        Τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ κυβέρνηση Ἐρντογὰν μὲ συντονισμένες κινήσεις ἔχει πολλαπλασιάσει τὰ ἰσλαμικὰ σχολεῖα στὴν Τουρκία, ἐνῶ τ θρησκευτικ εναι ποχρεωτικ μάθημα γι λους τους μαθητς νεξαρτήτως… θρησκεύματος.
.             Ἡ «νέα ἐποχή», ποὺ ἐγκαινίασε ὁ Ἐρντογὰν μὲ τὴ θριαμβευτικὴ μετακίνησή του στὴν προεδρία, ἔρχεται νὰ συνοδευτεῖ κι ἀπὸ νέα μέτρα προώθησης τῆς ἰσλαμικῆς ἀτζέντας τοῦ κυβερνῶντος Κόμματος Δικαιοσύνης καὶ Ἀνάπτυξης (AKP).
.             Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης Μπουλὲντ Ἀρίντς ἀνακοίνωσε ἀργὰ τὸ βράδυ τῆς Δευτέρας, ἔπειτα ἀπὸ συνεδρίαση τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου, πὼς ἡ κυβέρνηση δίνει πλέον τὸ «πράσινο φῶς» γιὰ τὴν εἴσοδο τῆς ἰσλαμικῆς μαντίλας καὶ στὰ τουρκικὰ σχολεῖα (μετὰ τὰ πανεπιστήμια καὶ τὶς κρατικὲς ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου).
.             Στὸ ἑξῆς, λοιπόν, ὅλες οἱ μαθήτριες ἀπὸ δέκα ἐτῶν καὶ ἄνω (μετὰ τὴν Ε´ Δημοτικοῦ) θὰ μποροῦν, ἐὰν φυσικὰ τὸ ἐπιθυμοῦν, νὰ πηγαίνουν στὸ σχολεῖο φορώντας μαντίλα. Ὁ Ἀρίντς (κολλητός τοῦ Ἐρντογὰν καὶ συνιδρυτὴς τοῦ AKP, μεταξὺ ἄλλων) δὲν παρέλειψε νὰ προσθέσει πὼς ἔτσι ἱκανοποιεῖται πλέον ἕνα πάγιο αἴτημα τῆς μαθητικῆς κοινότητας, ἡ ὁποία «ἀδημονοῦσε» γιὰ τὴν ἄρση τῆς συγκεκριμένης ἀπαγόρευσης καὶ πλέον πανηγυρίζει μὲ «ἐνθουσιασμό».

Ἐκδημοκρατισμός…

.             Ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση ἐντάσσει τὴν «ἀποκατάσταση τῆς μαντίλας» στὸ γενικότερο πακέτο-πρόγραμμα ἐκδημοκρατισμοῦ ποὺ πρωτο-ἀνακοίνωσε τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2013, μὲ στόχο… τὴν προάσπιση τῶν δικαιωμάτων τῶν μειονοτήτων. Καὶ ὁ ἴδιος ὁ πρωθυπουργὸς Νταβούτογλου ἔσπευσε, ἄλλωστε, νὰ χαιρετίσει τὴν εἴσοδο τῆς μαντίλας στὰ σχολεῖα ὡς πράξη «ἐκδημοκρατισμοῦ».
.             Οἱ ἐχθροὶ τοῦ Ἐρντογάν, ἀπὸ τὴν ἄλλη, βλέπουν τὴν ἐν λόγῳ κίνηση ὡς ἄλλο ἕνα καρφὶ στὸ φέρετρο τοῦ κοσμικοῦ χαρακτήρα τοῦ τουρκικοῦ κράτους… καὶ ἔχουν σοβαροὺς λόγους νὰ ὑποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Τὰ τελευταῖα χρόνια τὰ ἰσλαμικὰ/θρησκευτικὰ γυμνάσια-λύκεια (τὰ γνωστὰ καὶ ὡς imam-hatip) ἔχουν, ὑπὸ τὶς συντονισμένες κινήσεις τῆς κυβέρνησης Ἐρντογάν, πολλαπλασιαστεῖ στὴν Τουρκία.
.             Παράλληλα, αὐτὰ ἔχουν προωθηθεῖ (διὰ τῆς πλαγίας ὁδοῦ) στὸ κέντρο τῆς τουρκικῆς δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης ὡς «αὐτόματος» προορισμὸς γιὰ δεκάδες χιλιάδες ἀποφοίτους τοῦ Δημοτικοῦ ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος, ἀκόμη δηλαδὴ καὶ γιά… Ἑβραίους, ἀλεβίτες καὶ γενικότερα μὴ-μουσουλμάνους, οἱ οἰκογένειες τῶν ὁποίων φυσικὰ διαμαρτύρονται, καθὼς δὲν ἐπέλεξαν νὰ στείλουν τὰ παιδιά τους σὲ θρησκευτικὸ σχολεῖο.
.             Δὲν εἶναι τυχαῖο, βέβαια, πὼς αὐτὸς ποὺ χτίζει καὶ προωθεῖ τὰ ἐν λόγῳ σχολεῖα εἶναι ὁ ἴδιος ὁ υἱὸς τοῦ προέδρου, Μπιλὰλ Ἐρντογάν, ὡς διευθύνων τοῦ ἱδρύματος γιὰ τὴ νεολαία καὶ τὴν ἐκπαίδευση «TURGEV».
.             Σημειώνεται πὼς τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν (ἐν προκειμένῳ ἡ διδασκαλία-θεώρηση τοῦ σουνιτικοῦ ἰσλὰμ) εἶναι ὑποχρεωτικὸ γιὰ ὅλους τους μαθητὲς στὰ σχολεῖα τῆς Τουρκίας… ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος, γεγονὸς τὸ ὁποῖο ἔχει ὁδηγήσει μάλιστα στὴν καταδίκη της χώρας ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECHR). «Ἡ τουρκικὴ κοινωνία ἐπιστρέφει πίσω στὸν Μεσαίωνα», καταγγέλλουν ἀπὸ τὴν πλευρά τους κάποια συνδικάτα δασκάλων, τὰ ὁποῖα μάλιστα παρουσιάζονται ἀποφασισμένα νὰ κινηθοῦν δικαστικὰ ἐναντίον τῶν «ἀντισυνταγματικῶν» ἀποφάσεων τῆς κυβέρνησης.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

 

, , ,

Σχολιάστε

ΜΑΝΤΗΛΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΒΟΥΛΗ μετὰ πολλὲς δεκαετίες!

στορικ στιγμ στν τουρκικ θνοσυνέλευση:
Τρε
ς βουλευτίνες φόρεσαν μαντίλα

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὄχι ποὺ θὰ καθόντουσαν οἱ Τοῦρκοι νὰ μηρυκάζουν τὶς ληγμένες ἀσυναρτησίες τῶν  ἡμετέρων Ἐργολάβων τῆς Ἀλλοτριώσεως καὶ λοιπῶν Ὑπασπιστῶν τοῦ Συνωστισμοῦ, ποὺ τὴν ἴδια ὥρα μεθοδεύουν τὴν καθαίρεση τῶν Συμβόλων. ΟΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ!

16588618_2013_10_31T124313Z_1004578635_GM1E9AV1L3J01_RTRMADP_3_TURKEY_PARLIAMENT_HEADSCARF.limghandler.             Ἡμέρα ὁρόσημο ἦταν ἡ Πέμπτη γιὰ τὴν τουρκικὴ Ἐθνοσυνέλευση, ἀφοῦ γιὰ πρώτη φορὰ στὴ νεώτερη ἱστορία τοῦ τουρκικοῦ κράτους τρεῖς γυναῖκες βουλευτὲς ἔλαβαν μέρος στὴ συνεδρίαση φορώντας μαντίλα.
.             Στὴν τουρκικὴ Ἐθνοσυνέλευση ὑπῆρχαν συγκεκριμένες παραδόσεις καὶ κανόνες ποὺ ἀπαγόρευαν τὴ μαντίλα γιὰ πολλὲς δεκαετίες, καθὼς ἐθεωρεῖτο ὡς σύμβολο κατὰ τοῦ κοσμικοῦ χαρακτήρα τοῦ σώματος ἀλλὰ καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ κράτους.
.             Οἱ βουλευτίνες ἀνήκουν στὸ κυβερνῶν κόμμα Δικαιοσύνης καὶ Ἀνάπτυξης (AKP). Οἱ τρεῖς γυναῖκες δήλωσαν ὅτι ἡ ἀπόφασή τους στηρίζεται ἀποκλειστικὰ στὶς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.
.             «Ἡ Τουρκία σημειώνει πρόοδο στὸ πεδίο τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν», ἀνέφερε ἡ Νουρτζὰν Νταλμπουντάκ. «Ἡ χώρα ἔθεσε τέλος σὲ μία “τεράστια ντροπή”», ὑποστήριξε ἡ ἴδια.
.             «Δὲν θὰ ἀφήσουμε τὴν Ἐθνοσυνέλευση νὰ γίνει ἀποκλειστικὸς χῶρος τοῦ κυβερνῶντος κόμματος. Θὰ ἀντιταχθοῦμε στὴ νέα πρακτικὴ μὲ κάθε εὐκαιρία», εἶπε ἀντίθετα ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ Ρεπουμπλικανικοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος (CHP) Φαροὺκ Λόγογλου.
.             Τὰ δύο ἄλλα κόμματα τῆς Ἀντιπολίτευσης, τὸ Κόμμα Ἐθνικιστικῆς Δράσης (MHP) καὶ τὸ Κόμμα Εἰρήνης καὶ Δημοκρατίας (BDP), δήλωσαν πάντως ὅτι δὲν προτίθενται νὰ ἀντιδράσουν στὴν παρουσία βουλευτῶν μὲ μαντίλα.
.             Τὴν ἀπαγόρευση στὴ χρήση τῆς ἰσλαμικῆς μαντίλας στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες τῆς Τουρκίας κατήργησε πρόσφατα ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση, ρίχνοντας λάδι στὴ φωτιὰ τῆς πάγιας ἀντιπαράθεσης μὲ τοὺς κεμαλιστὲς ποὺ καταγγέλλουν τὸ μέτρο ὡς ἀπόδειξη τῆς προώθησης ἰσλαμικῆς ἀτζέντας ἐκ μέρους τοῦ Ταγὶπ Ἐρντογάν.
.             Ἡ κυβέρνηση εἶχε ἐντάξει τὴν ἄρση τῆς ἀπαγόρευσης στὸ «πακέτο ἐκδημοκρατισμοῦ» τοῦ Ταγὶπ Ἐρντογάν, κεντρικὸς ἄξονας τοῦ ὁποίου εἶναι μέτρα ποὺ συνιστοῦν ἄνοιγμα πρὸς τὴν κουρδικὴ κοινότητα.
.             Ἡ ἀπαγόρευση, ἡ ὁποία ἔχει τὶς ρίζες στὶς πρῶτες ἡμέρες τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ἀπέτρεπε πολλὲς γυναῖκες ἀπὸ τὸ νὰ ἐργαστοῦν σὲ δημόσιες ὑπηρεσίες. Καὶ ἡ κατάργησή της παρουσιάζεται ἀπὸ τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση ὡς ἄρση πολιτικῆς διακρίσεων.
.             Ἡ διαμάχη γύρω ἀπὸ τὴν ἰσλαμικὴ μαντίλα βρίσκεται στὴν καρδιὰ τῆς ἀντιπαράθεσης μεταξὺ ἰσλαμιστῶν καὶ κεμαλιστῶν, οἱ ὁποῖοι κατηγοροῦν τὸ ἰσλαμικῶν καταβολῶν κυβερνῶν κόμμα ὅτι ἐπιδιώκει νὰ διαβρώσει τὰ κοσμικὰ θεμέλια της δημοκρατίας ποὺ οἰκοδομήθηκε τὸ 1923 ἀπὸ τὸν Κεμὰλ Ἀτατοὺρκ πάνω στὰ συντρίμμια τῆς ὀθωμανικῆς θεοκρατίας.

ΠΗΓΗ: tanea.gr

, ,

Σχολιάστε

Η ΚΡΙΣΗ ΕΧΕΙ…“ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ” (Μητροπ. Σερρῶν Θεολόγος: «Τὰ προβλήματα τῆς πατρίδας μας προῆλθαν, διότι κάποιοι παρανόμησαν στὸν ἀνθρώπινο καὶ στὸν θεϊκὸ νόμο».)

Σερρν Θεολόγος:
«
Τ προβλήματα τς πατρίδας μας προλθαν,
διότι κάποιοι παρανόμησαν
».

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ Κρίση ἔχει ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ. Ἔχει ἐνεργητικοὺς αὐτουργούς, τοὺς Ἐργολάβους τῆς Ἀλλοτριώσεως. Κι ἔχει «παθητικοὺς» αὐτουργούς, ἕνα ἕκαστο ἐξ ἡμῶν, ποὺ σιωπήσαμε, ἀνεχθήκαμε, ἀδρανήσαμε, ἢ συμμετείχαμε ἐνεργητικότερα στὴν Ἐργολαβία τῆς Ἀλλοτριώσεώς μας.
.             Μήπως ἔχει ἄδικο ὁ Σεβ. Μητροπ. Σερρῶν, ὅταν ἐπισημαίνει κατωτέρω π.χ. τὴν βαρυτάτη εὐθύνη τοῦ ΛΑΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ γιὰ τὸν ΦΟΝΙΚΟ νόμο τῶν ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ τῆς ἀλήστου «Ἀλλαγῆς»; Μήπως μόνο αὐτὸς ὁ νόμος δὲν ἀρκοῦσε γιὰ νὰ πέσει ὁ οὐρανὸς νὰ μᾶς πλακώσει; Ἄξια ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν!
.            Ἂν δὲν ξεκινήσουμε ἀπὸ τὴν ΒΑΘΕΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ γιὰ τὴν ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ μας, θὰ βυθιζόμαστε ὅλο καὶ περισσότερο στὴν ἄβυσσο τῆς «Κρίσεως.
.           Καὶ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΕΣ βεβαίως σ᾽ αὐτὴν τὴν συνειδητοποίηση καὶ παραδοχὴ πρέπει νὰ εἶναι οἱ Ἄρχοντες. Αὐτοὶ  ποὺ βύθισαν ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ τους τὸν βοσκηματώδη λαὸ στὴν Κρίση καὶ τὸν ἔσυραν στὴν Ἐθνικὴ Περιπέτεια. Ἀλλὰ δυστυχῶς τὰ λόγια καὶ τὰ ἔργα τους δὲν ἀφήνουν αἰσιόδοξα μηνύματα.

.               Λάβρος ἀπὸ ἄμβωνος ἦταν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν κ. Θεολόγος, ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ στὴν πόλη τῶν Σερρῶν. Ὁ κ. Θεολόγος ἐξαπέλυσε πυρὰ ἐναντίον ὅλων ἐκείνων ποὺ ἀπεργάζονται τὴν ἀποχριστιανοποίηση τοῦ τόπου, οἱ ὁποῖοι σύμφωνα μὲ τὸν Μητροπολίτη θὰ δώσουν λόγο γιὰ τὶς πράξεις τους.

.               «Ὁρισμένοι ἐπιθυμοῦν νὰ ταιριάζουν τὰ ἀταίριαστα. Νὰ κόβουν καὶ νὰ ράβουν τὴν πίστη κατὰ τὴ δική τους θέληση καὶ κατὰ τὰ δικά τους συμφέροντα ἕως καὶ τὴ ζωὴ καὶ τὴ στάση καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν ἀρχόντων μας οἱ ὁποῖοι καίτοι διοικοῦν ἕνα χριστιανικὸ λαὸ, ἐν τούτοις τὰ νομοθετήματά τους εἶναι ἀντίθετα μὲ τὸ Νόμο τοῦ Θεοῦ», τόνισε μεταξὺ ἄλλων ὁ Μητροπολίτης Σερρῶν.

.               Ἐπίσης ὁ κ. Θεολόγος ἀνέφερε:

.           «Τί νὰ πρωτοθυμηθεῖ κανείς; Τὸ νόμο γιὰ τὶς ἀμβλώσεις; Αὐτὴ τὴν αἰσχρὴ κι ἀπάνθρωπη δολοφονία ἀνυπεράσπιστων παιδιῶν στὸ ὄνομα δῆθεν τῆς ἐλευθερίας τῆς γυναίκας; Νὰ θυμηθοῦμε τὸν νόμο μὲ τὸν ὁποῖο καταλύθηκε ἡ ἱερότητα καὶ ἡ ὀμορφιὰ τοῦ γάμου καὶ μετατράπηκε σ’ ἕνα σύμφωνο συμβιώσεως νομικοῦ χαρακτήρα ἀνάμεσα σὲ δύο ἀνθρώπους; Νὰ θυμηθοῦμε τὴν ὑπονόμευση τῶν ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν ποὺ χρόνια τώρα ἔθρεψαν αὐτὴ τὴν πατρίδα; Νὰ θυμηθοῦμε νόμους ἀντίθεους, οἱ ὁποῖοι ὀνόμασαν τὴν Ἐκκλησία ἐξωσχολικὸ παράγοντα καὶ τὴν ἐξοβέλισαν ἀπ’ τὸ σχολεῖο; Νὰ θυμηθοῦμε πλῆθος νομοθετημάτων, ὅπως τὴν κατάργηση τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος στὶς ταυτότητες μέχρι καὶ σήμερα, ὅταν ψηφίστηκε ἀπ’ τὸ ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο ἡ κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας, ὡσὰν μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ λυθοῦν ὡς διὰ μαγείας κι αὐτομάτως ὅλα τὰ προβλήματα τὰ οἰκονομικὰ τῆς πατρίδας μας». «Τ προβλήματα τς πατρίδας μας προλθαν διότι κάποιοι παρανόμησαν. Κι αὐτοὶ οἱ κάποιοι βρίσκονταν ψηλὰ καὶ εἶχαν τὴ δυνατότητα νὰ παρανομήσουν. Τ προβλήματα τς πατρίδας μας προλθαν, διότι κάποιοι υοθέτησαν τρόπους κα μεθόδους ο ποοι οτε θεάρεστες ταν λλ πολλς φορς οτε κα νόμιμες. Κι ἀντ’ αὐτοῦ ἀναζητοῦμε τρόπους γιὰ ν’ ἀντιμετωπίσουμε τὸ οἰκονομικὸ πρόβλημα, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀτελέσφοροι καὶ οἱ ὁποῖοι θὰ ἐπισωρεύσουν ἐπάνω στὴν ζωὴ αὐτῆς τῆς πατρίδας μεγαλύτερη τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ», προσέθεσε χαρακτηριστικὰ ὁ Μητροπολίτης Σερρῶν.

.         Ἀναφερόμενος στὴν πρόταση γιὰ κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς, ὁ Μητροπολίτης Θεολόγος ὑπογράμμισε: «Κατήργησαν καὶ θὰ καταργήσουν ἀκόμα περισσότερο τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς, τῆς ἁγίας αὐτῆς ἡμέρας, διότι ἔτσι ἐπιτάσσουν τὰ συμφέροντα τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν. Διότι ἔτσι πρέπει νὰ γίνει. Ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ ν’ ἀποδυναμωθεῖ ἀπ’ ὅλ’ αὐτὰ τὰ ὁποῖα τὸν στήριζαν διαχρονικά».

 ΠΗΓΗ: romfea.gr

, , ,

Σχολιάστε

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ “ΕΚΠΟΡΝΕΥΣΗ” ΤΟΥ ΛΑΟΥ καὶ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 

Oὗτος ὁ λαὸς ἐκπορνεύσει ὀπίσω θεῶν ἀλλοτρίων τῆς γῆς, εἰς ἣν οὗτος εἰσπορεύεται, καὶ καταλείψουσί με καὶ διασκεδάσουσι τὴν διαθήκην μου, ἣν διεθέμην αὐτοῖς. καὶ ὀργισθήσομαι θυμῷ εἰς αὐτοὺς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ καταλείψω αὐτοὺς καὶ ἀποστρέψω τὸ πρόσωπόν μου ἀπ᾿ αὐτῶν, καὶ ἔσται κατάβρωμα, καὶ εὑρήσουσιν αὐτὸν κακὰ πολλὰ καὶ θλίψεις, καὶ ἐρεῖ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ· διότι οὐκ ἔστι Κύριος ὁ Θεός μου ἐν ἐμοί, εὕροσάν με τὰ κακὰ ταῦτα. ἐγὼ δὲ ἀποστροφῇ ἀποστρέψω τὸ πρόσωπόν μου ἀπ᾿ αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ διὰ πάσας τὰς κακίας, ἃς ἐποίησαν, ὅτι ἀπέστρεψαν ἐπὶ θεοὺς ἀλλοτρίους. (Δευτερ. λα´ 16-19)

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μποροῦμε (ὡς λαός μὲ τοὺς …δημοκρατικὰ ἐκλεγμένους ἄρχοντές του -τρομάρα μας) νὰ συνεχίσουμε ὡραιότατα τὴν δουλειά μας: τὴν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς. Κοντὰ σ᾽ ὅλες τὶς ἄλλες θεότητες τῆς ἀλλοτριώσεως, μαζὶ μὲ ὅλες τὶς ἄλλες ὑπεργολαβίες τριακονταετοῦς ἐκπορνεύσεως, δηλ. προδοσίας τῆς σχέσεως μὲ τὸν Θεό, ἂς προσθέσουμε κι αὐτήν, τὴν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς, ὥστε ΘΕΣΜΙΚΑ καὶ πλέον ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ νὰ διαχωρίσουμε τὴν θέση μας ἀπὸ τὸν Θεό καὶ τὴν διαθήκη του (καταλείψουσί με καὶ διασκεδάσουσι τὴν διαθήκην μου)
.            Φαίνεται ὅτι δὲν ἔχουμε χορτάσει συμφορὲς καὶ θλίψεις.Ἔχουμε γίνει «κατάβρωμα», ἔχουμε κατασπαραχθεῖ ἀπὸ τὶς διεθνεῖς ὕαινες, μᾶς ἔχουν βρεῖ ἕνας σωρὸς κακά, ἀλλὰ δὲν ἐννοοῦμε νὰ καταλάβουμε ὅτι αὐτὰ συμβαίνουν, ἐπειδὴ «οὐκ ἔστι Κύριος ὁ Θεός μου ἐν ἐμοί».

, ,

Σχολιάστε

«Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΠΙΖΕΙ» ΜΕ ΤΙΣ …ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ καὶ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἄλλη μιὰ ὄψη τῆς ἐργολαβίας ἀλλοτριώσεως

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 11Ἰουλίου 2013

Πρὸς τοὺς κ.κ. Ὑπουργοὺς Παιδείας καὶ Ἐσωτερικῶν

Θέμα: Τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ ἀθηναϊκοὶ Δῆμοι ὑποστηρίζουν καὶ χρηματοδοτοῦν νεανικὲς(;) ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες ἀποδομοῦν τὴν Πατρίδα, τὴν Ὀρθόδοξη Πίστι καὶ τὴν οἰκογένεια

.        Συμφώνως μὲ δημοσιεύματα τοῦ Τύπου, ἀναρτήσεις ἱστοχώρων τοῦ διαδικτύου, ἀλλὰ καὶ καταγγελίες γονέων, κατὰ τὸ τριήμερο 5, 6 καὶ 7 Ἰουλίου 2013 ἔλαβαν χώρα στὸ Θέατρο Βράχων “ἐκδηλώσεις” μὲ ἀνείπωτες προσβολὲς κατὰ τῆς Πατρίδος μας, τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας καὶ τῆς οἰκογενείας, τὶς ὁποῖες διωργάνωσε μία ὁμάδα ὀνόματι “Schoolwave” μὲ τὴν ὑποστήριξι τῆς Γενικῆς Γραμματείας Νέας Γενιᾶς καὶ τῶν Δήμων Βύρωνος, Ὑμηττοῦ καὶ Δάφνης.
ΕΘ.ΕΤ.        Οἱ “ἐκδηλώσεις” αὐτές, οἱ ὁποῖες ἐπαναλαμβάνονται τὰ τελευταῖα χρόνια, ἐνισχύθηκαν καὶ ἀπὸ ἰδιωτικοὺς φορεῖς, ὅπως μεγάλο τηλεοπτικὸ σταθμό, ἑταιρεία γαλακτοκομικῶν προϊόντων καὶ ὅμιλο κινητῆς τηλεφωνίας. Στὸ διαφημιστικὸ ἔντυπο ἀναφέρεται μία σειρὰ μουσικῶν(;) συγκροτημάτων διαφόρων εἰδῶν ἀκραίας μορφῆς ρόκ, μὲ ὀνόματα ὅπως “Rotting Christ” (Χριστός, ποὺ …σαπίζει!!!) καὶ “Suicidal Angels” (Ἄγγελοι μὲ τάσεις αὐτοκτονίας!!!). Μόνον καὶ μόνον οἱ τρομακτικὲς εἰκόνες καὶ οἱ ἀνατριχιαστικὲς ζωγραφικὲς παραστάσεις τῶν ἐξωφύλλων τῶν κυκλοφορούντων δίσκων τῶν συγκροτημάτων αὐτῶν, προκαλοῦν τὸν ἀποτροπιασμὸ καὶ τὴν ἀπέχθεια κάθε ἀνθρωπίνου ὄντος, ποὺ σέβεται στοιχειωδῶς τὴν ὑπάρξί του!
.        Τὸ “τραγούδι”-σύμβολο τῶν ἐκδηλώσεων, τὸ ὁποῖο ἀποκαλοῦν ἐθνικό(;) τους ὕμνο εἶναι  “Ἡ γιαγιὰ πρεζόνι”! Σ’ αὐτὸ προσβάλλεται ἡ πίστις ἐκατομμυρίων Ἁγίων, μαρτύρων, ἡρώων, ἀλλὰ καὶ τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ λαοῦ, μὲ τὸν χυδαῖο χλευασμὸ τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς, καὶ ἐμπαίζεται ἡ ἀείποτε σοφὴ ἀπὸ τὶς ἐμπειρίες τῆς ζωῆς γιαγιά, ποὺ προσφέρει τὴν στοργὴ καὶ τὴν ἀγάπη της ἀναμεμειγμένες μὲ τὰ δάκρυά της καὶ τὴν θερμὴ προσευχή της, ποὺ ἀνεβαίνει ὡς θυμίαμα στὴν Ἐσταυρωμένη Ἀγάπη ὁλόκληρης τῆς οἰκουμένης.
.        Ἡ σοφία τῶν μεγαλυτέρων, στὸ πρόσωπο τῶν νεωτέρων λογίζεται ὡς ἀπειλή! Ἡ γιαγιὰ στερεῖ ζωτικὸ χῶρο ἀπὸ τὴν κατ’ ἐπίφασιν ἐλευθερία καὶ πρέπει νὰ πηδήξη ἀπ’ τὸ μπαλκόνι! Αὐτό, ποὺ περνᾷ ὡς καταλυτικὸ μήνυμα εἶναι ἡ ὀντολογικὴ διάσπασις τῆς σχέσεως κοινωνίας καὶ ἀγάπης μὲ τὸν πλησίον, πολλῷ δὲ μᾶλλον μὲ κάποιον, ποὺ μᾶς ἀγαπᾷ ἀληθινὰ (γιαγιά, γονέα) καὶ Ἐκεῖνον (τὸν Χριστό), ποὺ ἔχει ἀποδείξει μὲ τὴν ἑκουσία αὐτοθυσιαστική, μοναδική, ἀληθινὴ ἀγάπη Του, ὅτι διαρκῶς μᾶς διακονεῖ καὶ μᾶς συμπαρίσταται στὶς εὐχάριστες, ἀλλὰ καὶ στὶς δυσάρεστες στιγμές μας.
.        Οἱ ἀπερίγραπτες, μεταξὺ ἄλλων, ἀκρότητες, κινήσεις, ἐκφράσεις καὶ χειρονομίες τῶν ἐπὶ σκηνῆς “συγκροτημάτων” καὶ τοῦ ὑστερικῶς κραυγάζοντος κοινοῦ παραπέμπουν σὲ ὁμαδικὲς τελετὲς συγκεκριμένου προσανατολισμοῦ καὶ πρέπει νὰ ἀποτελέσουν ἀντικείμενο εἰδικῆς ἐπιστημονικῆς καὶ ἰατρικῆς ἐρεύνης!

            Ἐρωτᾶσθε:

  1. Ἀποδέχονται καὶ ἐπικροτοῦν τὰ συναρμόδια ὑπουργεῖα τὸ περιεχόμενο αὐτῶν τῶν “μουσικῶν ἐκδηλώσεων”; Ἂν ὄχι, γιατί διαθέτουν κονδύλια; Μήπως ἐπιδοτοῦν καὶ ἄλλες ἀναλόγου περιεχομένου “νεανικὲς” ἐκδηλώσεις; Ἂν ναί, ποιές καὶ μὲ ποιά ποσά;

  2. Μὲ ποιό σκεπτικὸ καὶ πόσα χρήματα δαπανῶνται ἀπὸ τὰ κρατικὰ ταμεῖα στὶς σημερινὲς ἐξαιρετικῶς ἀντίξοες συνθῆκες, γιὰ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς πρωτοφανεῖς καὶ τόσο προσβλητικὲς γιὰ τὴν ἰδιοσυστασία μας ὡς λαοῦ, “ἐκδηλώσεις”; Ἀπὸ πότε ἔχει ἡ διακωμώδησις τῆς Πατρίδος, τῆς Πίστεως καὶ τῆς οἰκογενείας τὴν ἔγκρισι καὶ τὴν χρηματοδότησι κρατικῶν φορέων;

  3. Ποιοί φέρουν ἀπὸ πλευρᾶς τῶν δύο ὑπουργείων, ἀλλὰ καὶ τῶν Δήμων, τὴν εὐθύνη τῆς ἐγκρίσεως αὐτῶν τῶν χορηγιῶν; Θὰ τοὺς ζητηθοῦν ἐγγράφως ἐξηγήσεις;

  4. Ποιά πρότυπα προβάλλουν τὰ ἀνωτέρω περιγραφόμενα γεγονότα στὶς νεώτερες γενεές καὶ μὲ ποιά ἐφόδια τὶς θωρακίζουν ἔναντι τῶν διαρκῶς αὐξανομένων προκλήσεων τῆς ἐποχῆς μας; Ὡς πότε θὰ  γίνεται ἀνεκτὴ ἡ ἀποδόμησις θεσμῶν καὶ ἀξιῶν στὴν πατρίδα μας;

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΥΠΟΜΝΗΣΙΣ! Ἡ ἀνωτέρω ἐρώτησις θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε κατατεθῆ στὴν Βουλὴ μὲ τὴν διαδικασία τοῦ Κοινοβουλευτικοῦ Ἐλέγχου ἀπὸ ἕναν ἔστω ἐκ τῶν 300!

ΠΗΓΗ: ethniki-eteria.blogspot.gr

Σχολιάστε