Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ψυχικὴ ὑγεία

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΟΓῼ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ

ΑΥΞΗΘΗΚΕ Η ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ἔρευνα στὰ λύματα δείχνει δραματικὴ ἐπιδείνωση τῆς ψυχικῆς ὑγείας τῶν Ἀθηναίων

.                    Ἡ χρήση ψυχιατρικῶν καὶ ἄλλων συνταγογραφημένων φαρμάκων, καθὼς καὶ ναρκωτικῶν αὐξήθηκαν δραματικὰ στὴν Ἀθήνα τῆς κρίσης, ὅπως ἀποκαλύπτουν μετρήσεις στὰ ἀστικὰ λύματα τῆς πρωτεύουσας.
.               Μελέτη, ποὺ ὑπογράφει ὁ Νικόλαος Θωμαΐδης ἀπὸ τὸ πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, ἀναδεικνύει τὸ κόστος τῆς κρίσης στὴν ψυχικὴ ὑγεία τῶν πολιτῶν τῆς χώρας, μὲ τις μετρήσεις του νὰ δείχνουν αὔξηση τῆς χρήσης ἀντιψυχωτικῶν καὶ ἀντικαταθλιπτικῶν φαρμάκων ἀπὸ τὸ 2010.
.             Παλαιότερες μετρήσεις στὰ λύματα τῆς πρωτεύουσας ἔχουν καταγράψει τὴ χρήση παράνομων ναρκωτικῶν οὐσιῶν μετὰ ἀπὸ μουσικὰ φεστιβὰλ ἢ τριήμερα. Ὁ κ. Θωμαΐδης, ὅπως ἀναφέρει τὸ περιοδικὸ Chemical and Engineering News, ἀποφάσισε νὰ ἐφαρμόσει ἀντίστοιχη μεθοδολογία, ὅταν ὑπογράφτηκε τὸ πρῶτο μνημόνιο διάσωσης τῆς Ἑλλάδας τὸ 2010.
.             «Σκέφτηκα ὅτι ἡ ἔρευνα θὰ δώσει μία μέτρηση, σὲ πραγματικὸ χρόνο, ὅλων ὅσων συνέβαιναν στὴν κοινωνία», δήλωσε ὁ ἴδιος στὸ περιοδικό. Μάλιστα, ὅπως ἀποκάλυψε, ἡ κατάσταση ἀλλάζει κάθε χρόνο.
.             Ὁ κ. Θωμαΐδης καὶ ἡ ὁμάδα του περισυνέλεξαν δείγματα νεροῦ ἀπὸ τὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ βιολογικοῦ καθαρισμοῦ τῆς Ἀθήνας ἀπὸ τὸ 2010 ἕως τὸ 2014. Τὰ πρῶτα δείγματα συγκεντρώθηκαν μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ πρώτου μνημονίου καὶ τὰ ὑπόλοιπα σὲ διάστημα μίας ἑβδομάδας τὴν ἴδια ἐποχὴ κάθε ἔτους. Μὲ τὴ βοήθεια τῆς μεθόδου ὑγρῆς χρωματογραφίας καὶ τῆς φασματομετρίας μάζας κατάφεραν νὰ μετρήσουν τὰ ἐπίπεδα 148 διαφορετικῶν φαρμάκων, ναρκωτικῶν καὶ τῶν μεταβολιτῶν τους.
.                   Τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας εἶναι ἀποκαλυπτικά… Μέσα σὲ μία τετραετία, ἡ χρήση ἀντιψυχωτικῶν αὐξήθηκε κατὰ 35 φορές, τῶν ἀγχολυτικῶν κατὰ 19 φορὲς καὶ τῶν ἀντικαταθλιπτικῶν κατὰ 11 φορές. Τὴν ἴδια ὥρα, φαίνεται ὅτι διπλασιάστηκε καὶ ἡ χρήση τῶν παράνομων ἀμφεταμινῶν. Σημαντικὲς αὐξήσεις καταγράφτηκαν καὶ στὴ χρήση φαρμάκων γιὰ τὸ γαστρικὸ ἕλκος, τὴν ὑπέρταση καὶ τὴν ἐπιληψία.
.             Ἀντίθετα, ἡ χρήση ἀντιβιοτικῶν ἀλλὰ καὶ μὴ στεροειδῶν ἀντιφλεγμονωδῶν μειώθηκε, κάτι ποὺ ἐνδεχομένως νὰ σχετίζεται μὲ τὶς περικοπὲς στὴν Ὑγεία. «Τὰ εὑρήματα αὐτὰ δείχνουν ὅτι γενικ γεία τν λλήνων πολιτν χειροτέρεψε ατ τν περίοδο, διαίτερα ψυχικ γεία τους», ἀνέφερε ὁ κ. Θωμαΐδης, ποὺ εἰκάζει ὅτι ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἔπληξε περισσότερο τοὺς κατοίκους τῶν μεγάλων πόλεων καὶ λιγότερο αὐτοὺς ποὺ ζοῦν στὴν περιφέρεια.
.              Ὁ Κέβιν Τόμας τοῦ Νορβηγικοῦ Ἰνστιτούτου Ἐρευνῶν Ὕδατος δήλωσε στὸ περιοδικὸ ὅτι ἡ σύνδεση λυμάτων μὲ κοινωνικὰ γεγονότα εἶναι μία χρήσιμη ἀλλὰ ἀκόμη νέα προσέγγιση. Μάλιστα, τονίζει ὅτι οἱ ἔρευνες ποὺ βασίζονται στὰ λύματα δὲν ἔχουν ἀκόμα χρησιμοποιηθεῖ, γιὰ νὰ ἐξεταστεῖ ἡ ἀντίδραση μίας κοινότητας σὲ μία ταχεία ἀλλαγὴ τῆς κοινωνίας ἀλλὰ θὰ ἦταν συναρπαστικὲς τέτοιες νέες μελέτες.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

 

, , , ,

Σχολιάστε

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ «Ὅλα εἶναι θέμα Χριστοῦ».


ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

.           Σήμερα ὅσο ποτὲ ἄλλοτε πρέπει νὰ βοηθήσουμε τοὺς ἑαυτούς μας νὰ ξεπεράσουν τὰ ἀρνητικὰ συναισθήματα καὶ τὰ ἐπιγενόμενα τῶν συνθηκῶν, μέσα στὶς ὁποῖες ζοῦμε. Ἕνα πρῶτο εἶναι ἡ κατάθλιψη, ἡ ὁποία ἔχει σχέση μὲ τὰ βιώματα καὶ τὶς ἐμπειρίες τοῦ παρελθόντος. Ἕνα δεύτερο εἶναι οἱ κρίσεις πανικοῦ, οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν στὴ διαχείριση τοῦ παρόντος, ποὺ συχνὰ εἶναι ἀπαιτητικὸ καὶ κουραστικό. Καὶ ἕνα τρίτο εἶναι τὸ ἄγχος, δηλαδὴ ὁ νοσηρὸς καὶ ἀποδιοργανωτικὸς φόβος γιὰ τὸ ἄγνωστο μέλλον.
.           Ὅλα αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλὰ θεραπεύονται, ἂν ὁ καθένας μας θεραπεύσει πρῶτα τὸν ἑαυτό του. “Ἰατρὲ θεράπευσον σεαυτὸν πρῶτον”. Πῶς ὅμως; Οἱ κοσμικοὶ κύκλοι συνιστοῦν καὶ ἔχουν περὶ πολλοῦ τὴν εὐεξία τοῦ σώματος, τὴν ἁρμονία τοῦ πνεύματος καὶ τὴ γαλήνη τῆς ψυχῆς. Ἄλλοι καλοῦν ἀπὸ τὴν Ἰνδία τοὺς Γκουροὺ γιὰ νὰ φέρουν ἀπάθεια καὶ εὐτυχία, ἀπὸ μία χώρα καὶ μία θρησκευτικὴ φιλοσοφία, ἡ ὁποία ὅμως ἔχει καταδικάσει στὴ δυστυχία ἕνα τόσο καλὸ λαό. Ἀναζητοῦν οἱ θύραθεν φιλόσοφοι τρόπους ἀγωγῆς καὶ μεθόδους ἐκπαιδεύσεως. Ἀλλάζουν συστήματα γιὰ τὴν παιδεία καὶ φωνάζουν στὴ διαπασῶν: “ὅλα εἶναι θέμα παιδείας”. Κι ὅμως ἔρχονται οἱ ἅγιοί μας καὶ λένε ὅτι “τὸ κακὸ θὰ ἔρθει ἀπὸ τοὺς μορφωμένους”.
.           Καλὰ εἶναι ὅλα αὐτὰ τὰ παιδαγωγικὰ καὶ ψυχολογικὰ συστήματα. Ἴσως μπορεῖ νὰ προσφέρουν μία μικρὴ βοήθεια, μία μικρὴ ὤθηση. Ἀλλὰ ποῖος εἶναι πραγματικὰ ὁ Ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων;
.           Τί λέγει ὁ ἄθεος, ἀλλὰ εἰλικρινὴς Renan; “Ὁ Σωκράτης δὲν μπόρεσε νὰ ἀλλάξει οὔτε τὴ γειτονιά του, ὁ Χριστὸς ἄλλαξε ὅλο τὸν κόσμο”.
.           Ὅλα εἶναι λοιπὸν θέμα Χριστοῦ. Ὅλα εἶναι θέμα χάριτος. Καθόμαστε τώρα καὶ φτιάχνουμε νόμους ἐπὶ νόμων, μία ἀπέραντη πολυνομία καὶ γραφειοκρατία καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη δὲν μποροῦμε νὰ πιάσουμε τίποτε.
.           Καλοῦμε εἰδικοὺς ἐπὶ εἰδικῶν: ψυχολόγους, συμβούλους, ψυχιάτρους, γραφιάδες, κι ὅλο προβλήματα ἀντιμετωπίζουμε.
.           Δημιουργοῦμε ὁμάδες θεραπείας καὶ παλιὰ μία γειτονιὰ ἔλυνε ὅλα τὰ θέματα. Ζητοῦμε διαλεκτικότητα καὶ συνεργασία ὅλων τῶν φορέων, ἀφοῦ ὅμως προκύψει τὸ πρόβλημα, καὶ δὲν προλαβαίνουμε, γιατί ἐνεργοῦμε χωρὶς Χριστὸ καὶ Ἐκκλησία. Κατηγοροῦμε τοὺς ἱερεῖς καὶ τὸ κατηχητικὸ σχολεῖο καὶ μετὰ ζητοῦμε ἐξορκισμοὺς καὶ εὐχέλαια.
.           Καὶ στὴν περίοδο τοῦ μεσοπολέμου ὑπῆρχε κρίση, κι ὅμως δὲν εἴχαμε οὔτε βία οὔτε αὐτοκτονίες. Ἀλλὰ τότε δούλευε ἡ πίστη καὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν ἦταν στὸ περιθώριο καὶ στὸ στόχαστρο.
.           λλαγ το κόσμου πο εναι τ ζητούμενο χει ναγκαία κα καν συνθήκη κα βασική της προϋπόθεση τν λλαγ το νθρώπου. Ἡ ἀλλαγὴ δὲ τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἔρχεται εἰ μὴ μόνο μὲ τὴ χάρη τοῦ Ἁγ. Πνεύματος, ἡ ὁποία “τὰ ἀσθενῆ θεραπεύει καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῖ”.
.           Αὐτὸ πρέπει νὰ ἐμφυσήσουμε ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ στὸν κόσμο. Τὸ πῶς ἀλλάζει ὁ ἄνθρωπος. Βεβαίως οἱ μέθοδοι καὶ οἱ διαπιστώσεις καὶ οἱ ἀνθρωπιστικὲς ἐπιστῆμες καλὰ πράγματα εἶναι. Χρήσιμα ἐργαλεῖα. Πρέπει ὅμως νὰ ἐνταχθοῦν μέσα στὸ μεγάλο ἐργαστήρι τῆς ἁγιότητας ποὺ εἶναι ἡ Ἐκκλησία καὶ νὰ δώσουμε προτεραιότητα στὸ Μυστήριο τῆς Μετανοίας καὶ Ἐξομολογήσεως, ποὺ ἀπὸ μόνο του κάνει τὴ μισὴ δουλειὰ στὸν τομέα τῆς ψυχικῆς ὑγείας.
.           Ὁ Κύριος τὸ εἶπε ξεκάθαρα: “Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν”. Αὐτὸ ἂς τὸ φωνάξουμε πρὸς πᾶσαν κατεύθυνση. Σύνθημα ἀλλαγῆς πορείας στὴν κοινωνία καὶ τὴν ψυχή μας.

 

,

Σχολιάστε

«Ο ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤῼ» (Ἀρχιμ. Τύχων Σταυρονικητιανός)

Ἀπομαγνητοφωνημένα ἀποσπάσματα
ἀπὸ τὴν Εἰσήγηση μὲ θέμα: «Ἀληθινὴ ψυχικὴ ὑγεία»
τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Σταυρονικήτα Ἁγ. Ὄρους
Ἀρχιμ. Τύχωνος
στὴν Ἡμερίδα «Θεραπεία ψυχῆς» (16.02.2014)

ΑΛΗΘΙΝΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

βλ. σχετ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΗΜΕΡΙΔΑ «ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΨΥΧΗΣ»

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΨΥΧΗΣ» (16.02.2014)

, , ,

Σχολιάστε

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΑ “ΕΞΥΠΝΑ” ΤΗΛΕΦΩΝΑ

πικίνδυνα γι τὴν ψυχικ γεία τ smartphones

.        Ἐπικίνδυνα γιὰ τὴν ψυχικὴ ὑγεία χαρακτηρίζουν τὰ smartphones βρετανοὶ ἐπιστήμονες καθὼς τὰ ἐντάσσουν στὴν κατηγορία τῶν στρεσογόνων παραγόντων.
.         Ὅλο … καὶ περισσότεροι ἄνθρωποι τείνουν νὰ ἀποκτήσουν σχέσεις ἐξαρτήσεως μὲ τὶς «ἔξυπνες συσκευές» τους, κάνοντας ὅλο καὶ πιὸ ἐντατικὴ χρήση. Αὐξημένα ἐπίπεδα στρὲς παρατήρησαν ψυχολόγοι στοὺς χρῆστες ἐκείνους ποὺ βρίσκονται μὲ τὸ κινητὸ στὸ χέρι, περιμένοντας εἰδοποιήσεις ἀπὸ τὰ δίκτυα, μὲ τὰ ὁποῖα εἶναι συνδεδεμένοι.
.          Τὰ δεδομένα καὶ τὰ εὑρήματα αὐτὰ παρουσιάστηκαν στὸ ἐτήσιο συνέδριο τῆς Βρετανικῆς Ψυχολογικῆς Ἑταιρείας. Ὁ ἐπικεφαλῆς ἐρευνητὴς Ρίτσαρντ Μπόλντινγκ, ἀναφέρθηκε στὰ ὁλοένα αὐξανόμενα τμήματα τοῦ πληθυσμοῦ ποὺ κάνουν χρήση τέτοιων συσκευῶν: «Τὰ smartphones χρησιμοποιοῦνται ὁλοένα περισσότερο, ἀπὸ ὁλοένα περισσότερους ἀνθρώπους». «Ὅσο περισσότερο χρησιμοποιοῦνται, ὅμως, τόσο περισσότερο ἀναπτύσσει κανεὶς ἐξάρτηση καὶ παρορμητικὴ συμπεριφορὰ σὲ αὐτά, μὲ συνέπεια νὰ ἐντείνει τὸ στρές του», σημείωσε ὁ ἐρευνητής.
.        Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὰ συμπεράσματα αὐτὰ ἀφοροῦν κυρίως σὲ ὅσους χρησιμοποιοῦν τὶς συσκευὲς γιὰ προσωπικοὺς καὶ ὄχι γιὰ ἐπαγγελματικοὺς λόγους.

 ΠΗΓΗ: techit.gr

, ,

Σχολιάστε

XAΠΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ!

Χάπι γιὰ τὶς κακὲς μνῆμες!

.            Ὅπως ἀνέγραψαν πρόσφατα οἱ ἐφημερίδες («Ἐλεύθερος Τύπος» 5-10-2011), Βρετανοὶ ἐπιστήμονες «κατάφεραν νὰ ξεκλειδώσουν ὁρισμένα μυστικὰ τοῦ ἐγκεφάλου καὶ νὰ κατανοήσουν τὸ πῶς ἀντιμετωπίζουμε τὸ στρές, ἀνοίγοντας τὸν δρόμο γιὰ τὴν δημιουργία ἑνὸς χαπιοῦ ποὺ θὰ σβήνει τὶς κακὲς ἀναμνήσεις καὶ θὰ θεραπεύει τὴν κατάθλιψη, ἐνῶ θὰ μπορεῖ νὰ ἔχει ἐφαρμογὲς σὲ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ζήσει τραυματικὲς ἐμπειρίες, ὅπως τροχαῖα δυστυχήματα, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄτομα ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ φοβίες.
.         Οἱ ψυχολογικὲς καὶ διανοητικὲς διαταραχὲς ποὺ συνδέονται μὲ τὸ στρές, δήλωσε ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ἔρευνας δρ. Ρόμπερτ Πόλακ, «εἶναι ἐξαιρετικὰ συνηθισμένες καὶ ἐπηρεάζουν περισσότερο ἀπὸ τὸ 30% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς. Θέλουμε νὰ ἐρευνήσουμε ἐὰν οἱ μηχανισμοὶ ποὺ ἀνακαλύψαμε μποροῦν νὰ βοηθήσουν τὴν θεραπεία τῆς κατάθλιψης καὶ νὰ ἁπαλύνουν τὶς ἐπώδυνες ἀναμνήσεις».
.         Εἶναι ἄξιοι ἐπαίνων βέβαια οἱ ἐρευνητὲς ποὺ σκύβουν μέρα καὶ νύχτα μέσα στὰ ἐργαστήριά τους ὑπομονητικὰ ἐπὶ πολὺ χρονικὸ διάστημα, γιὰ νὰ ἀνακαλύψουν κάποιο φαρμακευτικὸ σκεύασμα, μὲ τὸ ὅποιο θὰ μπορέσουν νὰ βοηθήσουν τὸν ἄνθρωπο.
.         Ὅμως ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀποτελεῖται μόνο ἀπὸ ὑλικὰ καὶ χημικὰ συστατικά. Ἔχει μέσα του καὶ τὴν πνοὴ τοῦ Θεοῦ, τὴν ἄϋλη καὶ ἀθάνατη ψυχή, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν πεμπτουσία τῆς ὑπάρξεώς μας. Ἡ ψυχὴ ὅμως δὲν ρυθμίζεται μὲ χημικὲς οὐσίες καὶ χάπια, ἀλλὰ κυρίως μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία «θεραπεύει τὰ ἀσθενῆ».
.         Τὶς ἔνοχες κακὲς ἀναμνήσεις μπορεῖ νὰ τὶς ἐξάλειψει ἐντελῶς ἀπὸ τὴν ψυχή μας ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ μὲ τὸ ἱερὸ Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως. Συγχρόνως ἡ θεία Χάρη μπορεῖ νὰ δώσει ἐλπίδα καὶ θάρρος στὸν ταλαιπωρημένο καὶ τσακισμένο ἄνθρωπο, ὅποιες καὶ ἂν εἶναι οἱ τραυματικὲς ἐμπειρίες τῆς ζωῆς του. Τὰ χάπια εἶναι ἁπλῶς βοηθητικὰ στὶς δύσκολες στιγμές. Καὶ τὸ νὰ θυμᾶται κανεὶς κάποιες καταστάσεις τῆς ζωῆς του τὸν ὠφελεῖ, γιὰ νὰ καταφεύγει στὴν ἀγάπη καὶ πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Δὲν εἶναι τὸ πᾶν ἡ ἐξάλειψη τῆς μνήμης. Τὸ πᾶν εἶναι ἡ ἕνωση μὲ Ἐκεῖνον, ὁ Ὁποῖος διὰ μέσου τῶν αἰώνων μᾶς καλεῖ κοντά του γιὰ νὰ μᾶς ἀναπαύσει: «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. ια´ 28). Εὐτυχεῖς ὅσοι ἀκοῦνε τὴν πρόσκλησή του.

 ΠΗΓΗ: Περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», ἀρ. τ. 2033, 15.11.2011
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

, , , , ,

Σχολιάστε

Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.» Καὶ αὐτὴ ἡ ψυχικῶς κλονισμένη Εὐρώπη ἰσιώνει τοὺς «ἄλλους»! Μὲ Τρόϊκες, Μνημόνια καὶ ἄλλες στοργικὲς πρωτοβουλίες!

.       Ἡ εἴδηση ποὺ δηµοσιεύθηκε στὸν ἡµερήσιο Τύπο πρόσφατα, καὶ µὲ τὸ Διαδίκτυο ἔκαµε τὸν γύρο τοῦ κόσµου, εἶναι συγκλονιστικὴ καὶ ἀποκαλυπτική: Ἡ οἰκονοµικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀποσταθεροποίηση µοιάζει νὰ ταυτίζεται ὁλοένα καὶ περισσότερο µὲ τὴν ψυχικὴ ἀποσταθεροποίηση, τουλάχιστον γιὰ τοὺς κατοίκους τῆς γηραιᾶς ἠπείρου, ποὺ ὑποφέρουν πλέον µαζικὰ ἀπὸ ψυχικὲς καὶ νευρολογικὲς παθήσεις …
.       Ἔπειτα ἀπο µία νέα εὐρωπαϊκὴ ἔρευνα εὐρείας κλίµακας ἀποδείχτηκε πὼς 156.000.000 ἄνθρωποι – ἀριθµὸς ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὰ 35% τῶν Εὐρωπαίων παρουσιάζουν κάθε χρόνο κάποια ψυχικὴ νευρολογικὴ διαταραχή.
.       Τὰ παραπάνω συµπεράσµατα, τὰ ὁποῖα δόθηκαν στὴν δηµοσιότητα ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κολλέγιο Νευροψυχοφαρµακολογίας στὸ Λονδίνο, προέκυψαν ἔπειτα ἀπὸ τριετῆ ἔρευνα σὲ 30 εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 27 εἶναι οἱ χῶρες – µέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Οἱ ὑπόλοιπες τρεῖς εἶναι ἡ Ἑλβετία, ἡ Νορβηγία καὶ ἡ Ἰσλανδία» («Δηµοκρατία» 6-9-2011).
.       Ἡ πιὸ συχνὴ ψυχικὴ ἀσθένεια εἶναι ἡ κατάθλιψη, στὴν ὁποία τὰ πρωτεῖα παρουσιάζονται νὰ τὰ ἔχουν οἱ γυναῖκες ἡλικίας 25 ἕως 40 ἐτῶν καὶ «κυρίως ἐκεῖνες ποὺ καταβάλλουν µεγάλες προσπάθειες νὰ συνδυάσουν καριέρα καὶ οἰκογένεια». Τέσσερις στοὺς δέκα Εὐρωπαίους πάσχουν ἀπὸ κάποιο πρόβληµα ψυχικῆς ὑγείας. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κατάθλιψη κυριαρχοῦν οἱ ἀγχώδεις διαταραχές, ἡ ἀϋπνία κλπ. µέχρι τὴν σχιζοφρένεια.
.       Εἶναι πραγµατικὰ θλιβερὲς αὐτες οἱ διαπιστώσεις. Τὸ σπουδαῖο εἶναι ὅτι δὲν ἀφοροῦν µόνο πολίτες πτωχῶν χωρῶν, ὅπως ἡ πατρίδα µας, ἀλλὰ κυρίως πλουσίων, ὅπως ἡ Ἑλβετία, ἡ Γερµανία, ἡ Γαλλία, ἡ Ἰταλία κλπ.
.       Αὐτὸ ποὺ τονίζουν τὰ ἀποτελέσµατα τῆς ἔρευνας αὐτῆς εἶναι ὅτι τὸ χρῆµα δὲν χαρίζει εὐτυχία στὸν ἄνθρωπο. Ἔχουν χρήµατα οἱ χῶρες αὐτές, δὲν ἔχουν ὅµως οὐσιαστικὴ σχέση µὲ τὸν Θεό· ζοῦν στὴν ἀθεΐα, στὴν αἵρεση, στὴν ἁµαρτία. Γι᾽ αὐτὸ µόλις κάτι συµβεῖ στὴν οἰκονοµία τους καὶ ὅταν δὲν µποροῦν νὰ διασκεδάζουν στὴν ζωή τους, οἱ κάτοικοί τους ἀπελπίζονται, ἀρρωσταίνουν ψυχικά. Δὲν ἔχουν ποῦ νὰ στηριχθοῦν. Ὁ θεός τους, τὸ χρῆµα, δὲν µπορεῖ νὰ τοὺς ἀσφαλίσει καὶ νὰ τοὺς σώσει. Μόνο ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς χαρίζει εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια γιὰ τὸ παρὸν καὶ γιὰ τὸ µέλλον. Ὅσοι συνδέονται µαζί του, δὲν ἀπελπίζονται ποτέ.

ΠΗΓΗ: περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», ἀρ. τ. 2030, 01.10.2011
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

, , ,

Σχολιάστε