Ἄρθρα σημειωμένα ὡς χωρικὰ ὕδατα

ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ …ΞΕΡΑ; (Ζουράφα: τὸ βορειανατολικότερο ἀναδυόμενο στὴν ἀνοιχτὴ θάλασσα, νησαῖο Ἑλληνικὸ ἔδαφος ὑπόλειμμα μεγάλου ἐδάφους.)

Γιατί εναι τόσο μεγάλο τὸ νδιαφέρον τν Τούρκων γι μία λληνική ξέρα;; 

.               Αὐτὲς τὶς ἡμέρες, οἱ Τοῦρκοι συνεχίζουν νὰ προκαλοῦν στὸ ἀκριτικὸ ἄκρο τοῦ βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου μας «διεκδικώντας» μία μικρὴ ξέρα -τὰ Ζούραφα- ποὺ μόλις καὶ μετὰ βίας καλύπτει ἔκταση ἑνὸς περίπου στρέμματος καὶ ἀμφισβητοῦν εὐθέως τὴν ἑλληνικότητά της. Τὴν εὐκαιρία βρῆκε μὲ ἕνα ἀτύχημα ἀνατροπῆς σκάφους ποὺ ψάρευε στὴν περιοχή. Ὡστόσο εἶναι νὰ ἀπορεῖ κανείς, γιατί τόση μεγάλη ἡ σπουδὴ τῆς γειτονικῆς χώρας γιὰ κάτι ἀπὸ ἐδαφικῆς ἀπόψεως τόσο ἀσήμαντου;; Ἂς δοῦμε ὅμως πιὸ κάτω.
.               Γιὰ τὰ Ζουράφα -κοινῶς Λαδόξερα- τῆς Σαμοθράκης, ὁ λόγιος Νικόλαος Φαρδύς (1853-1901), ἔγραφε: «Σὲ καιρὸ γαλήνης διακρίνεται καὶ ἀπὸ κάποια ὑγρή, ἐλαιώδη οὐσία ποὺ ἐπιπλέει ἐπὶ τῶν πέριξ ὑδάτων, ποὺ ἀποπνέει ὀξεῖα ὀσμὴ πετρελαίου». Στὴν Λαδόξερα ὑπῆρχε καὶ λειτουργοῦσε Φάρος, ποὺ ὅμως ἀπὸ τὶς τρικυμίες καὶ τὸ χαμηλὸ ὕψος τοῦ ἐδάφους τῆς ξέρας, εἶχε ὑποστεῖ μεγάλες καταστροφες. Σήμερα (πρὸ διημέρου) ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς ξεκίνησαν οἱ ἐργασίες ἀνακατασκευῆς τοῦ Φάρου στὴ Λαδόξερα, ποὺ εἶναι μία πολὺ σημαντικὴ ἐξέλιξη γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν ἑλληνικῶν ἐθνικῶν συμφερόντων. Σύμφωνα μὲ τὴν ἰστοσελίδα “Φαροφύλακες” ξεκινησαν τὰ ξημερώματα τοῦ Σαββάτου οἱ ἐργασίες ἀνακατασκευῆς τοῦ Φάρου στὴ Λαδόξερα (Ζουράφα) τῆς Σαμοθράκης ποὺ καταστράφηκε μετὰ ἀπὸ ἔντονο κυματισμὸ τὸν περασμένο Φεβρουάριο. Οἱ ἐργασίες γίνονται ὑπὸ τὴν διακριτικὴ παρακολούθηση ἀκταιωροῦ τῆς τουρκικῆς Ἀκτοφυλακῆς καὶ σκαφῶν τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος ποὺ περιπολοῦν καὶ προστατεύουν τὸ συνεργεῖο.
.               Οἱ Τοῦρκοι ὅπως καὶ σὲ ἄλλες ἀκριτικὲς περιοχὲς τοῦ Αἰγαίου μας, ἔτσι καὶ στὴν Λαδόξερα, προκαλοῦν καὶ ἀποδεικνύεται πὼς «ψάχνονται» γιὰ ἕνα ἐπεισόδιο. Ὅμως γιατί νὰ ἐπιδεικνύουν τέτοια σπουδὴ καὶ ἐνδιαφέρον γιὰ μία περιορισμένης ἔκτασης ἐπιβεβαιωμένη ἐλληνικὴ ξέρα;

.               Ἡ ἀπάντηση βρίσκεται σὲ κείμενο τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου ποὺ ἐπικεντρώνει σὲ δύο σημαντικὲς περιπτώσεις:

Πρῶτον: Ἡ Ζουράφα, κοινότερα Λαδόξερα, εἶναι τ βορειανατολικότερο ναδυόμενο στν νοιχτ θάλασσα νησαο λληνικὸ δαφος πόλειμμα μεγάλου δάφους. Ὁριοθετεῖ δηλαδὴ τὸ Ἑλληνικὸ βορειοανατολικὸ Αἰγαῖο καὶ

Δεύτερον, ὅπως θὰ διαβάσουμε στὴ συνέχεια, γιὰ πρώτη φορὰ τὸ ἔτος 1874 διαπιστώθηκε ἐκεῖ ἡ ὕπαρξη πετρελαίου, τοῦ ὁποίου μάλιστα ἡ πηγὴ εὐρίσκετο ἀκριβῶς ἐπὶ τῆς Ζουράφας!!!

HellasOnTheWeb.Org

[Ἀκολουθεῖ κείμενο ἀπὸ τὴν μελέτη τοῦ Γεωργίου Γιαγκάκη “Η ΖΟΥΡΑΦΑ ΜΑΣ: Βορειοανατολικὴ νησαία προεξοχὴ τῆς χώρας” 1996,
Πανεπιστήμιο Αἰγαίου].

ΟΝΟΜΑ ΝΗΣΟΥ : ΖΟΥΡΑΦΑ -ΛΑΔΟΞΕΡΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ : 40ο 28 23”
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ : 25ο 50 18”
ΕΚΤΑΣΗ (σὲ τετραγωνικὰ χιλιόμετρα) : 0.009
ΜΗΚΟΣ ΑΚΤΗΣ (σὲ χιλιόμετρα) : 0.465
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ : ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

.               Παραμένει ἄσημη, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι διάσημη, ἂν ὄχι γιὰ ἄλλους λόγους, τουλάχιστον γιατί ὁριοθετεῖ τὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια στὸ Βορειοανατολικὸ Αἰγαῖο. Εἶναι ἡ Βορειοανατολικότερη τῶν Θρακικῶν Σποράδων.
.               Ἡ Ζουράφα (Λαδόξερα) μὲ ἐπιφάνεια 9 στρέμματα καὶ μῆκος ἀκτῆς 465 μέτρα σύμφωνα μὲ παλαιότερες μετρήσεις τῆς Ὑδρογραφικῆς Ὑπηρεσία τοῦ Π.Ν., ἐνῶ σύμφωνα μὲ νεώτερους ὑπολογισμούς της εἶναι μικρότερη τοῦ ἑνὸς στρέμματος καὶ ἔχει ἀκτογραμμὴ 32 μέτρα, εἶναι χαμηλὴ καὶ γιὰ αὐτὸ ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνη, ἰδίως μὲ δυσμενεῖς συνθῆκες ὁρατότητας γιὰ ὅσους πλέουν ἀνατολικῶς τῆς Σαμοθράκης, ἀπὸ τὸ Βορειοανατολικὸ ἄκρο τῆς ὁποίας (Ἄκρα Ἄγκιστρο ἢ Σκεπαστὸ) ἀπέχει 6 ν.μ. περίπου. Ἐπ’ αὐτῆς λειτουργεῖ φανὸς μεμονωμένου κινδύνου μὲ ἀναλάμπον λευκὸ φῶς. Ἡ μεταλλικὴ πυραμὶς τοῦ φανοῦ εἶναι χρωματισμένη μαύρη μὲ ἐρυθρὴ λωρίδα. Βάθη μικρότερα ἀπὸ 10 μέτρα βρίσκονται μέχρις ἀποστάσεως 100 μέτρων περίπου γύρω της. Ἀπέχει 22 ν.μ. περίπου ἀπὸ τὸν φάρο τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως, εἶναι ὑπόλειμμα ἡφαιστειογενοῦς νήσου καὶ ἔχει παρατηρηθεῖ ἀξιόλογο θαλάσσιο ρεῦμα ἀνατολικῆς διευθύνσεως κοντά της. Ἡ εὐρύτερη περιοχή της εἶναι πλούσιος ψαρότοπος, ὅπου συχνάζουν ἀκόμη ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ ψάρια. Μὲ τὴν Ζουράφα ἀσχολήθηκε διεξοδικῶς σὲ περισπούδαστο ἄρθρο του στὴ “Θρακικὴ Ἐπετηρίδα” ὁ διακεκριμένος λόγιος τῆς Σαμοθράκης Νικόλαος Φαρδὺς (1853-1901). (“Τὰ Ζγοράφα ὡς κέντρο τῶν σεισμῶν τῆς Σαμοθράκης καὶ λείψανο τεσσάρων νήσων τοῦ Θρακικοῦ Πελάγους πρὸ ἀμνημονεύτων χρόνων καταποντισθεισῶν”)
.               Ὁ συγγραφεὺς αὐτὸς γράφοντας γιὰ τὸ νησὶ τὸ 1897 τὸ ἀποκαλεῖ “Ζγοράφα” (τὰ) καὶ σημειώνει , ὅτι σὲ καιρὸ γαλήνης διακρίνεται καὶ ἀπὸ κάποια ὑγρή, ἐλαιώδης οὐσία ποὺ ἐπιπλέει ἐπὶ τῶν πέριξ ὑδάτων, ποὺ ἀποπνέει ὀξεία ὀσμὴ πετρελαίου. Ὁ ἴδιος μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει ὅτι : α) Γιὰ πρώτη φορὰ διαπίστωσε προσωπικῶς τὴν ὕπαρξη ἐκεῖ πετρελαίου τὸ 1874, τοῦ ὁποίου ἡ πηγὴ εὑρίσκετο ἐπὶ τῆς Ζουράφας β) Ἡ Ζουράφα ἦταν ὀνομαστὴ γιὰ τὴν ποσότητα καὶ τὴν ποιότητα τῶν σπόγγων της γ) Στὴν περιοχή της ὑπῆρχαν πολλὰ ἴχνη κτηρίων, τῶν ὁποίων διακρίνονται οἱ θύρες, τὰ παράθυρα, οἱ κίονες, τὰ κιονόκρανα κ.λ.π. (προφανῶς ἡ ἐναλλακτικὴ ὀνομασία Λαδόξερα ὀφείλεται στὴν ὕπαρξη τῆς παραπάνω ἐλαιώδους οὐσίας).
.               Ὁ κορυφαῖος τῶν θαλασσογράφων μας Σ. Ε. Λυκούδης ἔγραφε πρὸ ἑβδομήντα περίπου ἐτῶν, ὅτι ἡ διαβρωτικὴ ἐπεξεργασία τῆς θάλασσας κατήντησε τὴν Ζουράφα νὰ ἔχει διάσταση μέγιστη 35 μέτρα, τῆς ὁποίας οἱ δύο ἀκραῖες κεφαλὲς εἶναι ξηρὲς σὲ περίοδο γαλήνης καὶ ἀναπαυτήρια γλάρων.

.               Ἡ Ζουράφα εἶναι, ὅπως προαναφέρεται, τὸ βορειανατολικότερο ἀναδυόμενο στὴν ἀνοιχτὴ θάλασσα νησαῖο Ἑλληνικὸ ἔδαφος, ὑπόλειμμα μεγάλου ἐδάφους. Ἀναφέρεται ἀπὸ τὸν Marko Boscini (1613 -1678) , χωρὶς ὄνομα καὶ τὸν Alexander Conze Γερμανὸ ἀρχαιολόγο ποὺ ἐπισκέφτηκε τὴν Σαμοθράκη κατὰ τὸν β΄ ἥμισύ του παρελθόντος αἰῶνος “Τὰ Ζγόραφα” . Χάρη στν π ατς κυριαρχία, ἡ λλς πεκτείνει σημαντικ τς ζνες θαλάσσιας κυριαρχίας της (χωρικὰ δατα κ..) στν κρίσιμο χρο το Β. Α. Αγαίου, πρς τὰ νατολικά. Στὸ στενὸ μεταξὺ τῆς Ζουράφας καὶ τῆς Ἄκρας Γκρέμια (σήμερα Boztepe Burnu, τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης) ἔχει εὖρος 14 ν.μ. περίπου. Στὸ παρελθὸν ἀρκετὰ πλοῖα, προσπαθώντας νὰ ἀποφύγουν τὴν προσέγγιση πρὸς τὴν Ζουράφα, εἶχαν προσαράξει στὰ βραχώδη νησαῖα ἐδάφη ποὺ περιβάλουν τὴν Ἄκρα Γκρέμια. Πόσοι Ἕλληνες γνωρίζουν τὴν ὕπαρξη τῆς Ζουράφας, ποὺ κεῖται Ἀνατολικὰ τῆς Σαμοθράκης  Βόρεια τῆς Ἴμβρου καὶ Νότια τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ τὴν ὁποία περιφρονητικῶς παραλείπουν οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς κυκλοφοροῦντες γιὰ τὸ εὐρὺ κοινὸ (σχολικοί, τουριστικοὶ κ.ἄ.) χάρτες μας, μολονότι σηματοδοτεῖ τὰ ὅρια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας .
.               Σὲ ὅσα Ἀναφέρει o Σ.Ε. Λυκούδης γιὰ τὴν διαβρωτικὴ ἐπεξεργασία τῆς θάλασσας καὶ ἡ ταπεινότητά μας γιὰ τὴν ἐπείγουσα ἀνάγκη προστασίας τῆς Ζουράφας ἀπὸ τὴν ἀέναη δράση τῶν στοιχείων τῆς φύσης, πρέπει νὰ προστεθεῖ ἡ παρατήρηση ποὺ ἔχει καταχωρηθεῖ στὴν παλαιότερη ἔκδοση τοῦ Πλοηγοῦ τοῦ ἔτους 1955, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία σὲ μικρὲς ἀποστάσεις ἀπὸ τὴn Ζουράφα ὑπάρχουν στὰ μὲν Δυτικά της “Βράχος” μικροῦ ὑπὲρ τὴν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας ὕψους, στὰ σὲ Νοτιοανατολικά της “Βράχος” περὶ τὴν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας. Ἤδη, μετὰ ἀπὸ 40 χρόνια, τὰ βραχώδη αὐτὰ νησαῖα ἐδάφη ἔχουν δυστυχῶς ἐξαλειφθεῖ. Προφανῶς περιέπεσαν στὴν κατηγορία τοῦ σκόπελου ἢ καὶ τῆς ὑφάλου …. Ἀπέμεινε ἡ κάπως ὑψηλότερη Ζουράφα. Νησιοφύλακες καὶ νησίαρχοί της (μέχρι πότε); τὰ θαλασσοπούλια……

ΠΗΓΗ: hellasontheweb.org

, , ,

Σχολιάστε

ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΙΣΡΑΗΛ, ΚΥΠΡΟ, ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ, ΛΕΒΙΑΘΑΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 12

Ὅλο τὸ σχέδιο τῆς Τουρκίας γιὰ Ἰσραήλ, Κύπρο, Καστελλόριζο, Λεβιάθαν καὶ Οἰκόπεδο 12
Ὅποιος σκάβει τὸν λάκκο τοῦ ἄλλου…
Τοῦ Σάββα Καλεντερίδη

.        Ἡ Τουρκία, χρησιμοποιώντας τὴν ἐποχὴ τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου παρελκυστικὰ καὶ καταχρηστικὰ τὴν ἀξία τοῦ γεωγραφικοῦ χώρου ποὺ κατέχει ὡς κράτος, κατόρθωσε νὰ ἐξασφαλίσει τὴν στήριξη τῶν χωρῶν τοῦ ΝΑΤΟ καὶ κυρίως τῶν ΗΠΑ καὶ τοῦ Ἰσραήλ, καὶ νὰ θέσει ὑπὸ πολυετῆ ὁμηρία Κύπρο καὶ Ἑλλάδα. Μὲ τὴν καθοριστικὴ στήριξη τῶν ὡς ἄνω χωρῶν, ἡ Τουρκία κατέλαβε τὸ 40% τῆς Κύπρου, τὸ ὁποῖο, παρὰ τὰ σχετικὰ ψηφίσματα τοῦ ΣΑ τοῦ ΟΗΕ, συνεχίζει νὰ κατέχει διατηρώντας 40 χιλιάδες στρατὸ κατοχῆς στὴν πολύπαθη νῆσο.
.        Ταυτόχρονα, ἀσκώντας κρατικὴ τρομοκρατία, ἔθεσε ὑπὸ ὁμηρία τὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία ἐπὶ τριάντα χρόνια δὲν μπορεῖ νὰ κάνει χρήση ἑνὸς κυριαρχικοῦ της δικαιώματος, ποὺ εἶναι ἡ ἐπέκταση τῶν χωρικῶν της ὑδάτων στὰ 12 ναυτικὰ μίλια στὸ σύνολο τοῦ θαλασσίου χώρου της. Γιὰ νὰ ἰσχυροποιήσει δὲ τὶς θέσεις καὶ τὰ ἐπιχειρήματά της ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα, ἡ Τουρκία ἀρνεῖται πεισματικὰ νὰ ἀναγνωρίσει τὸ Διεθνὲς Δίκαιο τῆς Θαλάσσης, ποὺ εἶναι σὲ ἰσχὺ ἀπὸ τὸ 1982.
.        Τὸ Διεθνὲς Δίκαιο τῆς Θαλάσσης ὅμως, δίνει τὸ δικαίωμα στὶς χῶρες ποὺ ἔχουν θαλάσσιες ἀκτές, νὰ ὁρίσουν κάτω ἀπὸ συγκεκριμένες διαδικασίες τὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη (ΑΟΖ), κατόπιν συμφωνίας μὲ τὶς ὅμορες πρὸς αὐτὲς χῶρες. Αὐτοῦ ἀκριβῶς τοῦ δικαιώματος ἔκανε χρήση ἡ μικρὴ καὶ διαμελισμένη Κύπρος, καὶ ὅρισε τὴν ΑΟΖ της μὲ τὴν Αἴγυπτο, τὸ Ἰσραὴλ καὶ τὸν Λίβανο, ἐνῶ εἶναι σὲ ἐξέλιξη ἀνάλογη διαδικασία μὲ τὴν Συρία.
.        Ἡ Τουρκία, ἐγκλωβισμένη στὴν πρακτικὴ τῆς ἀσκήσεως κρατικῆς τρομοκρατίας σὲ Ἑλλάδα καὶ Κύπρο καὶ στὴν ἀπόφασή της νὰ μὴν ἀναγνωρίσει τὸ Διεθνὲς Δίκαιο τῆς Θαλάσσης, ὅσο διαρκοῦσε ἡ διαδικασία τῆς ὁριοθετήσεως, στὴν οὐσία παρέμεινε ἁπλὸς θεατὴς τῶν ἐξελίξεων. Τὸ μόνο ποὺ κατάφερε, ἦταν νὰ ἐπεκτείνει ἐξ ἀντικειμένου τὸ casus belli ποὺ ἴσχυε γιὰ τὴν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων καὶ νὰ θέσει ὑπὸ ὁμηρία τὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ζήτημα τῆς κήρυξης τῆς ΑΟΖ σὲ ὅλο τὸν θαλάσσιο χῶρο ἀπὸ τὸ Θρακικὸ Πέλαγος μέχρι τὸ Αἰγαῖο, τὸ Καστελλόριζο καὶ τὴν Κύπρο.
.        Τουρκία ρχισε ν ντιλαμβάνεται τι πεσε δια στ λάκκο πο σκαβε χρόνια τώρα σ Κύπρο κα λλάδα, ταν ο παλιο καλο φίλοι, σραλ κα ΗΠΑ, καναν πρακτικ βήματα στ ζήτημα τς ξορύξεως το φυσικο ερίου κα πετρελαίου στ θαλάσσια περιοχ μεταξ Κύπρου κα σραήλ. Τότε συνέλαβε να στρατήγημα πού, σύμφωνα μ τος πολογισμούς της, θ τν βγαζε π τ διέξοδο. νακάλυψε τν Παλαιστίνη, τὴν Γάζα καὶ τὸν δοκιμαζόμενο παλαιστινιακὸ λαό. Καὶ ἕνας λαὸς ποὺ πένεται καὶ κυριολεκτικὰ δὲν ἔχει στὸν ἥλιο μοίρα, ἀνταποκρίνεται σὲ ὅποιο χέρι βοηθείας τοῦ ἁπλωθεῖ, ἔστω καὶ τουρκικό.
.        Ποιό ἦταν τὸ κεντρικὸ ζητούμενο τοῦ στρατηγήματος; Νὰ ρίξει τὸ Ἰσραὴλ μέσα στὸ λάκκο ποὺ ἔσκαψε τὸ ἴδιο γιὰ τοὺς Παλαιστινίους. Δηλαδή, ἐκμεταλλευομένη τὸν πόνο τῶν Παλαιστινίων, νὰ θέσει ὑπὸ ὁμηρία ὁλόκληρη τὴ ΝΑ Μεσόγειο, καὶ μέχρι νὰ λυθεῖ τὸ Παλαιστινιακὸ καὶ νὰ ὁρίσει ἡ Παλαιστίνη τὴν δική της ΑΟΖ στὴν Μεσόγειο, νὰ σταματήσει κάθε διαδικασία καθορισμοῦ τῆς ΑΟΖ τῶν γειτονικῶν χωρῶν καὶ νὰ παγώσει κάθε διαδικασία ἐξορύξεως στὴν περιοχὴ αὐτή.
.        Στὰ πλαίσια αὐτοῦ τοῦ στρατηγήματος, ἡ Τουρκία διεκδίκησε τὸν ρόλο τοῦ διαμεσολαβητῆ μεταξὺ τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τῶν Παλαιστινίων, μία διαδικασία ποὺ διακόπηκε βίαια, μὲ τοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμοὺς τοῦ Ἰσραὴλ ἐναντίον τῆς Λωρίδας τῆς Γάζας, τὸν Δεκέμβρη τοῦ 2008. Αὐτὸς ἦταν ὁ λόγος τοῦ ἐκνευρισμοῦ τοῦ Ἐρντογὰν στὸ Νταβός, ἕνα μήνα μετά, ὅταν ἔφυγε ἀπὸ τὸ πάνελ, ἀφήνοντας σύξυλο τὸν Σιμὸν Πέρες, καταγγέλλοντας τὸ Ἰσραὴλ ὡς χώρα δολοφόνο μικρῶν παιδιῶν. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ Ἰσραὴλ καὶ τὸ ἑβραϊκὸ λόμπι, χρόνια τώρα εἶναι ὁ βασικὸς ὑποστηρικτὴς τῆς Τουρκίας στὶς προσπάθειες ποὺ κάνει νὰ ἀποτρέψει τὴν διεθνῆ ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονίας ποὺ ὑπέστησαν Ἀρμένιοι, Ἕλληνες καὶ Ἀσσύριοι ἀπὸ τοὺς Τούρκους. λλος νας λάκκος δηλαδή, πο πέφτουν μέσα κενοι πο τν σκαψαν γι τος λλους, τοὺς γενοκτονημένους λαοὺς τῆς Ἀνατολῆς.
.        Ἐν συνεχείᾳ, στὰ πλαίσια τοῦ ἰδίου στρατηγήματος, ἡ Τουρκία προσπάθησε νὰ σπάσει τὸν ναυτικὸ ἀποκλεισμὸ ποὺ ἐφαρμόζει τὸ Ἰσραὴλ στὴ Λωρίδα τῆς Γάζας, ὑπενδυομένη τὴν προβιὰ τοῦ ἀκτιβιστῆ ἀνθρωπιστῆ αὐτὴ τὴ φορά. Τὸ γενοκτόνο τουρκικὸ κράτος, διέθεσε τὰ ἀπαιτούμενα κεφάλαια γιὰ τὴν μίσθωση τοῦ Μαβὶ Μαρμαρὰ καὶ ἀνέθεσε στὴν παρακρατικὴ ἰσλαμοφασιστικὴ ὀργάνωση ΙΗΗ τὴν ἀποστολὴ νὰ σπάσει τὸ ἐμπάργκο. Ὁ στόχος ἦταν νὰ ἀποκτήσει ναυτικὴ δραστηριότητα ἡ Λωρίδα τῆς Γάζας, γιὰ νὰ ἰσχυροποιηθοῦν τὰ ἐπιχειρήματα τῆς Τουρκίας ποὺ θὰ ὁδηγοῦσαν στὴν ὁμηρία τὴ ΝΑ Μεσόγειο. Τὸ Ἰσραὴλ ἀντέδρασε μὲ τὸν γνωστὸ τρόπο, γιὰ νὰ ὁδηγηθοῦν σὲ ἀδιέξοδο οἱ σχέσεις Τουρκίας-Ἰσραὴλ καὶ νὰ φθάσουμε σήμερα νὰ μιλᾶμε γιὰ τ Σχέδιο Γ΄ τς Τουρκίας;

Ποιό εἶναι τὸ σχέδιο αὐτό; Θὰ παραθέσουμε τοὺς κεντρικούς του ἄξονες.

.        Ἡ Τουρκία σ πρώτη φάση θ πιδιώξει ν χει αξημένη κα μόνιμη παρουσία μ πλοα το πολεμικο της ναυτικο στὴν θαλάσσια περιοχ μεταξύ τοῦ Κόλπου τς λεξανδρέττας κα τς Διώρυγας το Σουζ κα κυρίως στ ρια τς ΑΟΖ Κύπρου-σραήλ, ὑπὸ τ πρόσχημα τς προστασίας τν τουρκικν μπορικν πλοίων ποὺ θὰ κινοῦνται στὴν περιοχή. Μ τν τρόπο ατ θ πιχειρήσει ν μφισβητήσει μπράκτως τς ΑΟΖ Κύπρου κα σραήλ. Μάλιστα, σὲ ἐπιχειρησιακὸ ἐπίπεδο ἡ Τουρκία σχεδιάζει νὰ κάνει ὅ,τι ἀκριβῶς κάνει στὸ Αἰγαῖο μὲ τὰ πολεμικά της ἀεροπλάνα. Δηλαδή, ὅπως μὲ τὶς πτήσεις τῶν πολεμικῶν της ἀεροσκαφῶν ἀμφισβητεῖ ἐμπράκτως τὴν κυριαρχία τῆς Ἑλλάδος στὸ Αἰγαῖο καὶ δὲν ἐπιτρέπει τὴν ἐκμετάλλευση τῶν πλουτοπαραγωγικῶν του πηγῶν, ἔτσι, μὲ τὶς κινήσεις τῶν πολεμικῶν της πλοίων στὴν περιοχὴ μεταξὺ Κύπρου – Ἰσραήλ, θὰ ἐπιδιώξει νὰ ἀμφισβητήσει ἐμπράκτως τὰ νόμιμα καὶ κυριαρχικὰ δικαιώματα τῶν ὡς ἄνω χωρῶν καὶ ὑπὸ τὸν φόβο μιᾶς πολεμικῆς συγκρούσεως, νὰ προκαλέσει τὴν παρέμβαση τῶν ΗΠΑ καὶ νὰ παγώσουν οἱ διαδικασίες ἐξορύξεως καὶ ἐκμεταλλεύσεως.
.        Παράλληλα, ἡ Τουρκία θὰ ἐπιχειρήσει νὰ πετύχει ἐντὸς τοῦ Σεπτεμβρίου τὴν ἀναγνώριση τῆς Παλαιστίνης ὡς κυριάρχου κράτους, στὴν ἐπικειμένη Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ. Ἀμέσως μετά, σχεδιάζει νὰ ἀνακηρύξει μονομερῶς τὴν δική της ΑΟΖ στὴ ΝΑ Μεσόγειο μέχρι τὰ 200 ν.μ., καὶ μὲ βάση τὴν ἀρχὴ τῆς ἀναλογικότητας, νὰ προχωρήσει στὴν ὁριοθέτηση τῆς ΑΟΖ μὲ τὸ ψευδοκράτος, χωρὶς νὰ ἀναγνωρίζει δικαίωμα ΑΟΖ στὸ Καστελόριζο.
.        Ἐν συνεχείᾳ, σχεδιάζει νὰ προχωρήσει στὴν ὁριοθέτηση τῆς ΑΟΖ μὲ τὴν Παλαιστίνη, θέτοντας ἔτσι ὑπὸ τὸν ἔλεγχό της τὸ κοίτασμα Λεβιάθαν, τὸ ὁποῖο ἔχουν λάβει ἐντολὴ νὰ προβοῦν στὶς ἀπαραίτητες ἐπιχειρησιακὲς προετοιμασίες, γιὰ νὰ προστατεύουν, τὰ τουρκικὰ πολεμικὰ πλοῖα.
.        Τέλος, στὰ πλαίσια τοῦ σχεδίου αὐτοῦ, ἡ Τουρκία, μέσῳ τῆς τουρκικῆς ἑταιρείας πετρελαίων ΤΡΑΟ, θὰ προχωρήσει σὲ γεωτρήσεις στὴν ΑΟΖ Τουρκίας-ψευδοκράτους-Παλαιστίνης, ἔχοντας καταφέρει νὰ περικλείσει καὶ νὰ ἀπομονώσει ἐντελῶς ἀπὸ θαλάσσης τὸ Ἰσραήλ, τὸ ὁποῖο θὰ κληθεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει καὶ τὸ βέτο τῆς Ἄγκυρας, στὶς προσπάθειες ποὺ καταβάλλει γιὰ νὰ γίνει μέλος τοῦ ΝΑΤΟ.
.        Ὑπάρχουν καὶ ἄλλα ὑποτιθέμενα «βέλη στὴ φαρέτρα» τῆς Ἄγκυρας, ὅπως ἡ καταγγελία τοῦ Ἰσραὴλ στὸν ΟΗΕ γιὰ τὸ πυρηνικό του ὁπλοστάσιο, ἡ καταγγελία ἐπίσης στὸν ΟΗΕ γιὰ τὸν ἀποκλεισμὸ τῆς Γάζας, ἡ πλήρης διακοπὴ τῶν διπλωματικῶν σχέσεων, τὸ πλῆρες πάγωμα τῶν ἐμπορικῶν σχέσεων καὶ ἄλλα.
.      Ἀσφαλῶς καὶ ὑπάρχουν πολλὰ κενὰ καὶ ἀδυναμίες στὸ Σχέδιο Γ΄ τῆς Τουρκίας ἐναντίον τοῦ Ἰσραήλ, τὸ ὁποῖο ἐπιδέχεται καὶ πολλὲς ἀναγνώσεις. Ἐμεῖς ἁπλῶς νὰ σημειώσουμε ὅτι ἡ Ἑλλάδα, ἐν ὄψει τῆς μονομεροῦς ἀνακηρύξεως τῆς τουρκικῆς ΑΟΖ, πρέπει νὰ εἶναι ἕτοιμη νὰ διαχειριστεῖ τὸ ζήτημα τοῦ Καστελλορίζου, ν δν τ χουν «διευθετήσει» δη κενοι πο χαϊδολογονται χρόνια τώρα μ τν Τουρκία.
.        Ἐπίσης, εἶναι χρήσιμο νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι σ περίπτωση πο ΗΠΑ κα σραλ δν βοηθοσαν μ χέρια κα πόδια τν Τουρκία ν καταλάβει τ 40% το δάφους τς Κύπρου κα ν κρατηθε πάνω στ νησ τόσα χρόνια, λα θ ταν πι εκολα γι λους. Εναι λάκκος πο λέγαμε

 ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 09.09.2011
καὶ infognomonpolitics.blogspot.com

, , , ,

Σχολιάστε

ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τριάντα πέντε χρόνια ἐν λευκῷ ἐξουσιοδοτήσεων
στοὺς Ἀχρήστους τοῦ Ἐνδοτισμοῦ

Ὁδεύοντας σὲ ἕνα μικρότερο Ἑλληνικὸ Αἰγαῖο
Γράφει ἡ Κύρα Ἀδὰμ

.            Ὁ πρώην πρέσβης τῆς Τουρκίας στὴν Ἑλλάδα, διαπραγματευτὴς τῆς γείτονος στὶς διερευνητικὲς ἐπαφὲς τῶν δύο χωρῶν ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 καὶ βαθὺς γνώστης τῶν ἀεροναυτιλιακῶν θεμάτων, Ντενὶζ Μπουλούκμπασι, ἐξέδωσε πρόσφατα βιβλίο στὸ ὁποῖο περιγράφει τὶς θέσεις τῆς Τουρκίας στὸν ἑλληνοτουρκικὸ διάλογο γιὰ τὴν περιοχή, ὑπονοώντας σαφέστατα ὅτι πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἔχει ἤδη ἀποδεχθεῖ ἀτύπως ἡ Ἀθήνα. Μὲ βάση τὰ στοιχεῖα τοῦ βιβλίου ποὺ ἔχουν δεῖ τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας, φαίνεται ὅτι ο δύο χρες «δουλεύουν» στὴν βάση τς αξομειώσεως τν λληνικν χωρικν δάτων στ Αγαο.
.            ** Η ΤΟΥΡΚΙΑ ἐπιμένει νὰ μὴν ὑπάρξει αὔξηση τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων, πέραν τῶν 6 ν.μ., ποὺ εἶναι σήμερα, στὴν βόρεια, ἀνατολικὴ καὶ νότια πλευρὰ τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν τοῦ Ἀν. Αἰγαίου, δηλαδὴ ἐκεῖ ὅπου «βλέπουν» τὶς τουρκικὲς ἀκτές. Αὐτὴ ἡ τουρκικὴ θέση εἶναι περίπου «αὐτονόητη», καθὼς σὲ περίπτωση ἐπεκτάσεως τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων πέραν τῶν 6 ν.μ. στὶς περιοχὲς αὐτές, ἡ Ἄγκυρα δὲν θὰ ἔχει κανένα ἴδιον συμφέρον νὰ καθοριστοῦν ἡ ὑφαλοκρηπίδα καὶ ἡ ΑΟΖ, γιατί τὰ ὀφέλη της θὰ εἶναι μηδαμινά.
.        ** Η ΤΟΥΡΚΙΑ μὲ τὴν θέση της αὐτὴ κινεῖται ἐκ τοῦ πονηροῦ. Διότι ἂν ἡ Ἑλλάδα ἀποδεχθεῖ νὰ περιοριστεῖ στὰ 6 ν.μ. χωρικῶν ὑδάτων στὶς περιοχὲς αὐτές, τότε, σὲ περίπτωση προσφυγῆς τῶν δύο χωρῶν στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο τῆς Χάγης (κάτι ποὺ ψελλίζει ἡ Ἄγκυρα), παρουσιάζεται παρκτς πλέον κίνδυνος τ Δικαστήριο ν θεωρήσει τι τ λληνικ νησι το ν. Αγαίου ποτελον «προέκταση» τς τουρκικς φαλοκρηπίδας, πο εναι πάγια θέση τς γκυρας. Μ βάση τν ρχ τς σότητας, τ ΔΔΧ θ μποροσε ν θεωρήσει τι τ νησι ατ χουν μόνο χωρικ δατα κα δν χουν φαλοκρηπίδα κα ΑΟΖ, ὅπως ἀκριβῶς ἔκανε πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ στὴν περίπτωση τῆς «νήσου τῶν φιδιῶν» στὴ Μαύρη Θάλασσα ἀνάμεσα στὴν Οὐκρανία καὶ τὴν Ρουμανία. Ἡ μεταφορὰ αὐτοῦ τοῦ «μοντέλου» στὴν περίπτωση τοῦ Καστελόριζου εἶναι ἐμφανὴς στόχος τῆς Τουρκίας.
.            ** Η ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ τῶν χωρικῶν ὑδάτων, σύμφωνα μὲ τὴν πρόταση τῆς Τουρκίας καὶ τὰ μισόλογα τῆς Ἀθήνας, θὰ ἀποτελέσει παγκόσμιο φαινόμενο διάσπασης τῆς ἑλληνικῆς κυριαρχίας μ πρόβλεπτες συνέπειες γι τ FIR θηνν, διότι αξομείωση ατ θ πιφέρει κα λλαγς στ σημεα εσόδου – ξόδου εροσκαφν στ FIR θηνν, πο θ παιτήσουν γκριση κα τς Τουρκίας. πομένως θ πιφέρουν ναδιάταξη το FIR κα θ δώσουν τν εκαιρία στν γκυρα ν διαπραγματευθε σκληρ γι τν κατοχύρωση το 25ου μεσημβρινο ς «ρίου» στ Αγαο.
.            Η ΑΠΟΔΟΧΗ τῆς αὐξομείωσης τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων, ἀλλὰ καὶ ἡ διατήρηση τῶν 6 ν.μ. σὲ Ἀντικύθηρα – Κάσο – Ρόδο – Ἰκαρία – Λέσβο – Λῆμνο – Σαμοθράκη, θὰ δώσει τὸ πλεονέκτημα στὴν Τουρκία νὰ ἁλωνίζουν τὰ μαχητικά της στὸ Αἰγαῖο, χωρὶς καμιὰ ἔγκριση ἀπὸ τὴν Ἀθήνα στὸν διεθνῆ ἐναέριο χῶρο, σύμφωνα μὲ τὶς διατάξεις τοῦ ICAO καὶ τοῦ Δικαίου τῆς Θαλάσσης. Ἡ Ἀθήνα, δηλαδή, ἐκτὸς τῶν ἄλλων θὰ ἀποχαιρετήσει καὶ τὰ 10 ν.μ. στὸν ἐθνικὸ ἐναέριο χῶρο της.

ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.com

, , , ,

Σχολιάστε