Ἄρθρα σημειωμένα ὡς χριστιανοφοβία

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΦΟΒΙΑ καὶ ἐπ-ΑΝΑΣΤΑΣΗ «Ὁ χριστιανὸς κυνηγιέται, διώκεται, προσβάλλεται, διασύρεται, χτυπιέται, θυσιάζεται – καὶ ἀνασταίνεται.

Χριστιανοφοβία καὶ ἐπ-Ἀνάσταση

Κωνσταντῖνος Μπογδάνος
protothema.gr 30.04.2019

.           Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ τοὺς ἐρεθίζει τόσο; Εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ χριστιανισμοῦ στὴ φυσιογνωμία τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ καὶ τοῦ καπιταλισμοῦ; Ἡ βουτιὰ στὸ ἄλογο; Ἡ σύνδεση τῆς χριστιανικῆς ταυτότητας μὲ συντηρητικὲς ἀξίες, ὅπως αὐτὲς τῆς πυρηνικῆς οἰκογένειας, τῆς πατριαρχίας, τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, τῆς διάσωσης τῆς γλώσσας, τοῦ σεβασμοῦ σὲ ἤθη, ἔθιμα, προγόνους;
.           Τὴν περίοδο προτοῦ καοῦν ἀπὸ ἀμέλεια ἡ στέγη καὶ τὸ καμπαναριὸ τῆς Notre Dame σημειώθηκαν στὴ Γαλλία 12 ἐμπρηστικὲς ἐπιθέσεις σὲ χριστιανικοὺς ναούς. Δὲν θὰ γινόταν εὐρύτερα γνωστό, ἂν δὲν εἶχε ἔρθει στὴν ἐπιφάνεια ὡς παράπλευρη εἴδηση τῆς πυρκαγιᾶς. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, μαθαίνουμε ἀμεσότατα κάθε ἐπίθεση σὲ τέμενος καὶ συναγωγή. Τί ἀλὰ κὰρτ ἀντιμετώπιση εἶναι αὐτή;
.           Ἐδῶ ἔχουμε συγκεκριμένη ἰδεολογικὴ κατεύθυνση. Ὀμπάμα καὶ Χίλαρι, οἱ παγκόσμιοι πάτρονες τῶν ἁπανταχοῦ «προοδευτικῶν», στὰ tweets τοὺς γιὰ τὴ Σρὶ Λάνκα δὲν ἔγραψαν περὶ ἐπίθεσης ἐναντίον χριστιανῶν, ἀλλὰ «ἐορταστῶν τοῦ Πάσχα»! Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριὰ ἡ ΣΥΡΙΖΕΡΤ τῶν μυρίων ὑπαλλήλων δὲν ἔσπασε καν πρόγραμμα γιὰ τὴ φλεγόμενη Παναγία τῶν Παρισίων.
.           Γιατί ὑπάρχει ὁ ὅρος «ἰσλαμοφοβία» καὶ δὲν ὑπάρχει ὁ ἀντίστοιχος «χριστιανοφοβία»; Εἰδικὰ σὲ μία ἐποχὴ πολὺ ἐξειδικευμένων νεολογισμῶν, τύπου «γυναικοκτονία», ποὺ ὑπακοῦν στὰ κελεύσματα νεοαριστερῶν πολιτικῶν ταυτότητας (identity politics), θὰ περίμενε κανεὶς ἡ μαζικὴ ἐχθρότητα πρὸς τὴ χριστιανικὴ θρησκεία νὰ ἀπεδίδετο τρόπον τινὰ μέσῳ μίας εἰδικῆς λέξης. Ὄχι; Γιατί;
.           Ἐν Ἑλλάδι, δεκάδες εἶναι τὰ τελευταῖα χρόνια οἱ κάθε εἴδους ἐπιθέσεις καὶ βανδαλισμοὶ ἀντεξουσιαστῶν ἐναντίον χριστιανικῶν ναῶν. Πέρυσι εἴδαμε καὶ ἀραβικὰ πανὸ στὸ Πολυτεχνεῖο. Οἱ σύντροφοι ἀγκαλιάζουν τὸ ἰσλὰμ καὶ μαζὶ ἐπιζητοῦν τὴ διάβρωση τῆς Χριστιανοσύνης. Οἱ πρῶτοι γιατί τὴ θεωροῦν πυλώνα τοῦ καπιταλισμοῦ, τὸ δεύτερο διότι θέλει σαρία διὰ οὐδετεροθρησκίας.
Μὰ οἱ χριστιανοί, εἰδικὰ τῆς Ὀρθόδοξης Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ξέρουμε καλὰ ἀπὸ τέτοια. Ὁ χριστιανὸς κυνηγιέται, διώκεται, προσβάλλεται, διασύρεται, χτυπιέται, θυσιάζεται – καὶ ἀνασταίνεται. Εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἐπαναστάτης ὅλων. Κι εἶναι μέσα ἀπὸ τὶς δοκιμασίες ποὺ ἔρχεται σὲ βαθύτερη δύναμη τῆς πίστης του. Καλὸ καὶ εὐλογημένο Πάσχα!

 

 

 

,

Σχολιάστε