Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Χριστιανοί

ΔΙΩΓΜΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Διωγμός Χριστιανῶν στὴν Βρετανία

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 2094, 01.08.14

.         Ἀναγνώστης τοῦ «Σωτῆρος» μᾶς ἔστειλε ἕνα ὄχι συνηθισμένο κείμενο ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο: «Μιὰ χριστιανὴ ἐργαζόμενη σὲ παιδικὸ σταθμὸ προστέθηκε στὴν αὐξανόμενη λίστα τῶν ἐργαζομένων ποὺ ἀνακαλύπτουν ὅτι ἡ πίστη τους δὲν εἶναι πλέον ἀνεκτὴ σὲ αὐτὴν τὴν ‘‘πολιτισμένη’’ καὶ ­‘‘προοδευτική’’ μας κοινωνία. Ἡ Sarah Mbuyi (Σάρα Μπούγι), ἡ ὁποία δούλευε στὸν παιδικὸ στα­θμὸ Newpark (Νιούπαρκ) στὸ Λονδίνο, ἐκδιώχθηκε μετὰ ἀπὸ μιὰ πειθαρχικὴ συνεδρίαση, τὴν ὁποία προκάλεσε ἕνα παράπονο ἀπὸ μιὰ ὁμοφυλόφιλη συνάδελφό της. (…) Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πειθαρχικῆς συνάντησης ρωτήθηκε γιὰ τὸ ἂν μπορεῖ νὰ διαβάζει βιβλία στὰ παιδιὰ ποὺ μιλᾶνε γιὰ “ὁμοφυλόφιλους γονεῖς”. Δήλωσε ὅτι δὲν θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ τὸ ­πράξει. (…)
.         Ἡ Mbuyi προσέφυγε στὰ δικαστήρια κατὰ τῆς ἀπόφασης ἀπόλυσης, ­ὑποστηρίζοντας ὅτι εἶναι παράνομη, καθὼς ἀπολύθηκε γιὰ τὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις της. Καὶ ὅλα αὐτὰ τὴν ὥρα ποὺ ὁ Βρετανὸς πρωθυπουρ­γὸς Ντέιβιντ Κάμερον δέχτηκε ἐπιθέσεις, για­τὶ δήλωσε ὅτι ἡ Βρετανία εἶναι ‘‘μιὰ χριστιανικὴ χώρα’’. Μία δήλωση ποὺ ἔγινε ξεκάθαρα γιὰ ψηφοθηρικοὺς λόγους, καθὼς εἶναι ὁ ἴδιος ποὺ προώθησε μετὰ μανίας τὸν ‘‘γάμο’’ τῶν ὁμοφυλόφιλων» («Κόκκινος οὐρανός» 3-5-2014).
.               Μεγάλη ἀνησυχία προκαλοῦν τὸν τελευταῖο καιρὸ ὁρισμένα περιστατικά, ποὺ πληθαίνουν μὲ γοργὸ ρυθμὸ καὶ ἔχουν ὡς κεν­τρικὸ ἄξονά τους τὴν περιθωριοποίηση τῶν πιστῶν χριστιανῶν στὸ ὄνομα τῆς ἀνεκτικότητας καὶ τῆς πολυπολιτισμικότητας ποὺ δεσπόζει στὶς κοινωνίες πολλῶν κρατῶν τῆς δῆθεν προοδευτικῆς ἐποχῆς μας. Εἰδικότερα στὴν Βρετανία, ὅπου τὰ ἄγραφα ἔθιμα ἦταν ἰσοδύναμα μὲ τοὺς γραπτοὺς νόμους, βλέπουμε ὅτι ἀπολακτίζονται πλέον μὲ εὐ­κολία πανάρχαιες χριστιανικὲς ­παραδόσεις, ὥστε νὰ μὴν αἰσθάνονται μειονεκτικὰ οἱ ἀλ­λόθρησκοι κάτοικοι (κυρίως μουσουλμάνοι) ἢ οἱ ἀναίσχυντοι καὶ ἐξαχρειωμένοι Σοδομίτες ποὺ ἔχουν πλημμυρίσει τὰ κοινωνικὰ στρώματα τῆς ἄλλοτε «χώρας τῆς Βίβλου». Ἀλλὰ ὁ αἰώνιος λόγος τοῦ Θεοῦ προ­ειδοποιεῖ μὲ σαφήνεια τοὺς ἀνθρώπους κάθε ἐποχῆς: «ἐλασσονοῦσι φυλὰς ἁμαρτίαι» (Παροιμ. ιδ´ 34). Οἱ ἁμαρτίες καὶ ἀδικίες τῶν ἀνθρώπων ἐλαττώνουν καὶ ἐξαλείφουν ὁλόκληρες φυλές! Οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, ποὺ δεχόμαστε ποικιλόμορφες πιέσεις γιὰ νὰ ἐγκαταλείψουμε τὶς παραδόσεις μας, ἂς τὸ λάβουμε σοβαρὰ ὑπ᾿ ὄψιν μας.

, ,

Σχολιάστε

OI ΧΡΙΣΤΙΑΝΟI ΤΟY IΡAΚ EN ΔΙΩΓΜῼ

Oἱ Χριστιανοὶ τοῦ Ἰρὰκ σὲ διωγμό

 τοῦ περιοδ.«Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ 2094, 01.08.14

.             Τὴν εἴδηση τὴ δημοσίευσε τὸ γνωστὸ εἰ­δησεογραφικὸ περιοδικὸ Spiegel καὶ μᾶς με­ταφέρει στὸν χῶρο τῆς τραγωδίας ποὺ ὑ­­­φίστανται τὰ τελευταῖα χρόνια οἱ Χριστιανοὶ τοῦ Ἰράκ. Ἰδού τί ἔγραψε:
«Ζοῦν ἐλεύθεροι-πολιορκημένοι ἀπὸ τοὺς ἀνελέητους τζιχαντιστὲς τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους ποὺ ἀπειλοῦν νὰ “καταπιοῦν” τὸ Ἰρὰκ καὶ τὴ Συρία στήνοντας τὸ δικό τους Χαλιφάτο. Εἶναι οἱ κάτοικοι τοῦ Καρακός, μιᾶς πόλης στὸ Ἰρακινὸ Κουρδιστάν, ἀνάμεσα στὴ Μοσούλη καὶ τὴν Ἐρμπίλ.
Ἀπὸ τοὺς περίπου 40.000 κατοίκους του μόλις 100 εἶναι μουσουλμάνοι. Τὸ Καρακὸς μὲ τὶς 12 ἐκκλησίες, ὀρθόδοξες καὶ καθολικές, καὶ τὸ μόλις ἕνα τζαμί, ἐπισκέφτηκε ἡ δημοσιογράφος τοῦ Spiegel Katrin Kuntz καὶ ὁ φωτογράφος Christian Werner.
.             Ἡ πόλη λίγο ἔλειψε νὰ πέσει στὰ χέρια τῶν Τζιχαντιστῶν ἀμέσως μετὰ τὴν ­ἅλωση τῆς γειτονικῆς Μοσούλης. Βλέποντας τὶς δυ­νάμεις τους νὰ πλησιάζουν, οἱ ἰρακινὲς δυ­νάμεις ἐγκατέλειψαν τὶς θέσεις τους ἀφή­νο­ντας στὸ ἔλεος τῶν φανατικῶν τοὺς χιλιά­δες φιλήσυχους χριστιανούς. Τὴν πόλη ὑπερασπίστηκαν οἱ κοῦρδοι μαχητὲς Πεσμεργκά, οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ ἀπέκρουσαν τοὺς ἰσλαμιστές, ἔχουν διατηρήσει μία φρουρὰ μέσα στὴν πόλη, ἡ ὁποία καθημερινὰ δίνει μάχες μὲ τοὺς φανατικούς. Τὴν περασμένη ἑβδομάδα ὁ μισὸς πληθυσμὸς ἔφυγε γιὰ τὴν πό­λη Ἐρμπίλ, ποὺ ὑπερασπίζεται ἐπίσης ἀπὸ τοὺς Κούρδους. Οἱ ­ἐναπομείναντες χριστιανοὶ ἀγωνιοῦν γιὰ τὸ μέλλον τους.
Οἱ πόλεμοι καὶ ἡ προσφυγιὰ ἔχουν διαλύσει τὴν μεγάλη χριστιανικὴ κοι­νότητα τοῦ Ἰράκ. Μέσα σὲ 20 χρόνια περισσότεροι ἀπὸ 800.000 χριστιανοὶ ἀναγ­κά­στηκαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν πατρίδα τους. Πίσω ἔχουν μείνει μόλις μισὸ ἑκατομμύριο» («Ρομφαία» 6-7-2014).
.             Αὐτὸ εἶναι μόνο ἕνα ἐλάχιστο δεῖγμα τοῦ διωγμοῦ καὶ τῶν κινδύνων ποὺ ὑφίστανται οἱ Χριστιανοὶ στοὺς χώρους τοῦ τζιχαντικοῦ Μουσουλμανισμοῦ. Τὴν ἴδια ὥρα ὁ ἄλλοτε χριστιανικὸς κόσμος τῆς Δύσεως παρακολουθεῖ ἀπαθὴς τὴν τραγωδία τῶν Χριστιανῶν. Τὸ μόνο ἐνδιαφέρον ποὺ ἔδειξαν οἱ ἡγέτες του τὶς τελευταῖες δεκαετίες εἶναι γιὰ τὰ κοιτάσματα τοῦ πετρελαίου αὐτῶν τῶν περιοχῶν, γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν ὁποίων ἐνήργησαν δύο τρομεροὺς πολέμους μὲ φριχτὰ ἀποτελέσματα. Δὲν ἀντιλαμβάνεται ἡ Δύση ὅτι ἡ ὥρα τῆς κρίσεως καὶ γι᾿ αὐτὴν δὲν εἶναι μακριά. Σὲ λίγο τὰ γιαταγάνια τῶν φανατικῶν τζιχαντιστῶν θὰ ἀρχίσουν νὰ τροχίζονται πάνω στοὺς ἁπαλοὺς λαιμοὺς τῶν καλοαναθρεμένων παιδιῶν της. Ἀλλὰ τότε θὰ εἶναι πολὺ ἀργά.

βλ. σχετ.: Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΙΡΑΚ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

 

,

Σχολιάστε

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΙΡΑΚ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ εὐθύνη τῆς Δύσης γιὰ τὴν ἐξόντωση τῶν Χριστιανῶν τοῦ Ἰρὰκ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Τεράστια εἶναι ἡ εὐθύνη τῆς (χριστιανικῆς;) Δύσης γιὰ τὴν ἐξόντωση τῶν Χριστιανῶν τοῦ Ἰράκ. Ἡ τραγικὴ εἰρωνεία εἶναι πὼς ὁ ἀγνωστικιστὴς Πρόεδρος τῆς Γαλλίας κ. Φρ. Ὀλὰντ ἔκαμε «ἀνθρωπιστικὴ» δήλωση, μὲ τὴν ὁποία ἡ χώρα του εἶναι ἕτοιμη νὰ δώσει ἄσυλο τοὺς χριστιανοὺς τοῦ Ἰράκ… «Δὲν θέλουμε νὰ μᾶς δώσετε ἄσυλο, δὲν ζητᾶμε φιλανθρωπία, ζητᾶμε ἀπὸ ἐσᾶς ποὺ προκαλέσατε τὸ χάος στὸ Ἰρὰκ νὰ μᾶς προστατεύσετε καὶ νὰ μείνουμε στὶς προαιώνιες ἑστίες μας, ποὺ τὶς ἔχουμε ἀπὸ τοὺς προγόνους μας, αἰῶνες τώρα, πολὺ πρὶν ἐμφανιστοῦν τὸ Ἰσλὰμ καὶ οἱ Ἄραβες στὴν περιοχὴ», δήλωσε σωστὰ χριστιανὸς κληρικὸς τοῦ Ἰράκ.
.             Ὁ παραλογισμὸς τοῦ πολέμου στὸ Ἰρὰκ ἄρχισε τὸ 2003, μὲ τὴν ἐπίθεση τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τῶν Βρετανῶν συμμάχων τους – καὶ ἄλλων στὴ συνέχεια-, κατὰ τοῦ σουνίτη δικτάτορα Σαντὰμ Χουσεΐν. Ἡ δικαιολογία ἦταν πὼς διαθέτει πυρηνικὰ ὄπλα, ποὺ ποτὲ δὲν βρέθηκαν. Ἀπὸ τότε τὸ Ἰρὰκ εἶναι στὸ χάος, μὲ κύρια θύματα τοὺς Χριστιανούς, ποὺ εἶναι σὲ πολὺ χειρότερη θέση ἀπὸ πρὶν τὸ 2013. Τότε, ὅπως συμβαίνει καὶ στὴ Συρία, οἱ Χριστιανοὶ ζοῦσαν ὑπὸ ἕνα αὐταρχικὸ καθεστώς, ποὺ ὅμως τοὺς ἔδειχνε μίαν ἀνεκτικότητα. Εἶχαν τὶς ἐκκλησιές τους, τὰ σχολεῖα τους, τὴν θρησκευτικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωή τους. Σήμερα δὲν ἔχουν τίποτε. Εἶναι ἐνδεικτικὸ ὅτι οἱ τζιχαντιστὲς τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους τοῦ Ἰρὰκ καὶ τοῦ Λεβάντε (ΙΚΙΛ), ὅταν κατέλαβαν τὴ Μοσούλη, ζήτησαν ἀπὸ τοὺς ἐκεῖ Χριστιανοὺς νὰ ἐπιλέξουν: Ἢ νὰ ἀσπασθοῦν τὸ Ἰσλὰμ καὶ νὰ τοὺς ἀφήσουν ἐλεύθερους, ἢ νὰ πληρώνουν κεφαλικὸ φόρο (jiziya tax), ὡς «προστατευόμενοι ἄπιστοι ὑποτελεῖς» (ραγιάδες), ἢ νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς οἰκίες καὶ τὶς περιουσίες τους, ἤ, ἂν δὲν ἐφαρμόσουν τὰ ὅσα τοὺς ἐπιτάσσουν, θὰ ἐκτελεσθοῦν!
.             Στὴ Μοσούλη, ποὺ εἶναι ἡ σύγχρονη πόλη δίπλα στὴ βιβλικὴ Ἀσσυριακὴ πόλη Νινευί, ὑπῆρχαν 7.500 Χριστιανοί. Σήμερα δὲν ὑπάρχει κανείς. Οἱ περισσότεροι κατέφυγαν σὲ γειτονικὲς περιοχὲς τοῦ βορειοανατολικοῦ Ἰράκ, ποὺ ἐλέγχουν οἱ Κοῦρδοι, πολλοὶ ὅμως ἔγιναν μάρτυρες, βασανίστηκαν καὶ ἐκτελέστηκαν ἀπὸ τοὺς ἰσλαμιστές. Οἱ χριστιανικοὶ ναοὶ τῆς πόλης ἄλλοι σφραγίστηκαν, ἄλλοι καταστράφηκαν, ἄλλοι μετατράπηκαν σὲ τζαμιά, ἄλλοι σὲ στρατῶνες… Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀναφέρονται στὴ σχετικὴ ἀνακοίνωση τῆς Διεθνοῦς Ὑπηρεσίας Ἔρευνας τῶν ἀνὰ τὸν κόσμο διωγμῶν τῶν Χριστιανῶν (Open Doors) εἶναι συγκλονιστικά. Μεταξὺ τῶν ἱερῶν τόπων ποὺ καταστράφηκαν εἶναι καὶ ὁ τάφος τοῦ προφήτη Ἰωνᾶ, ποὺ εἶχε μετατραπεῖ σὲ τζαμί, ἀλλὰ ποὺ οἱ φανατικοὶ ἰσλαμιστὲς τὸ ἰσοπέδωσαν, γιατί θεώρησαν ὅτι αὐτὸ «εἶχε γίνει χῶρος ἀποστασίας καὶ ὄχι προσευχῆς», γιατί προσεύχονταν σ’ αὐτὸ καὶ σιίτες μουσουλμάνοι…
.             Ὅμως ἡ Δύση ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴ γενοκτονία τῶν Χριστιανῶν τοῦ Ἰρὰκ καὶ γιὰ τὶς καταστροφὲς σὲ θρησκευτικοὺς τόπους καὶ σημαντικὰ πολιτιστικὰ μνημεῖα. Εἶναι ἐντυπωσιακὸ ὅτι ὁ Πρόεδρος Ὀμπάμα, μόλις τὸ Ἰσραὴλ κατήγγειλε ὅτι ἀπήχθη ἀπὸ τὴ Χαμάς ἕνας, ἕνας, στρατιώτης του, ἀμέσως προέβη ὁ ἴδιος σὲ αὐστηρὴ δήλωση γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή του. Γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς τοῦ Ἰράκ, πού, μὲ κύρια τὴν εὐθύνη τῶν ΗΠΑ, ὑφίστανται γενοκτονία ἀπὸ τοὺς ἰσλαμιστὲς ἀντάρτες, δὲν ὑπῆρξε ἀνάλογη πρακτικὴ κίνηση συμπαράστασης ἀπὸ τὸν Ἀμερικανὸ Πρόεδρο.
.             Στὴ γραφειοκρατία τῆς CIA καὶ τῶν ἄλλων δικτύων πληροφοριῶν τῶν ΗΠΑ ἢ τὰ στελέχη τους ἔχουν εὐφυΐα ποὺ δὲν ἀνταποκρίνεται στὴν ἰσχὺ τῆς χώρας, ἢ κάνουν ὑπολογισμοὺς σὲ κολοσσιαῖα ζητήματα γεωστρατηγικῆς ὡς νὰ παίζουν κάποιο παιχνίδι «Ἀτάρι», ἢ ἔχουν παντελῆ ἄγνοια τῆς ἱστορίας καὶ τῶν ἰδιομορφιῶν τῶν χωρῶν καὶ τῶν λαῶν στοὺς ὁποίους ἐμπλέκονται, ἢ τέλος εἶναι τόσο μεγαλοφυεῖς καὶ ἔχουν σχέδιο νὰ κατασκευάσουν ἀπὸ τὸ χάος καὶ τὴν κόλαση τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἕνα νέο χάρτη μὲ καινούργια κράτη, ποὺ θὰ ἐλέγχουν, καὶ νὰ περιθωριοποιήσουν στὴν εὐρύτερη περιοχὴ ὅσες χῶρες δὲν εἶναι συνεργάσιμες, ὅπως λ.χ. τὴ Ρωσία καὶ τὴν Κίνα. Ἂν πάντως οἱ ΗΠΑ σκέφτονταν μὲ τὸ χάος στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴ Λιβύη νὰ ἰδιοποιηθοῦν τὰ πλούσια κοιτάσματα πετρελαίων τους, μὲ ὅσα στοιχεῖα εἶναι γνωστά, ἔχουν ἀποτύχει. Ἂν πάλι σκέφτονταν νὰ κερδοσκοπήσουν μὲ τὶς τιμὲς τοῦ ἀργοῦ πετρελαίου, μὲ τὴ διαφορὰ στὶς τιμὲς Νέας Ὑόρκης καὶ Λονδίνου (Μπρὲντ) ἐκεῖ τὰ ἔχουν καταφέρει.
.             Δὲν εἶναι εὔκολο πάντως νὰ ἐξηγηθοῦν λογικὰ τὰ λάθη τῶν ΗΠΑ καὶ τῶν συμμάχων τους στὴ Λιβύη, στὴν Αἴγυπτο, στὴ Συρία, στὸ Ἰρὰκ καὶ σὲ ἄλλα κράτη, ποὺ προώθησαν τὴν «ἀραβικὴ ἄνοιξη» καὶ ποὺ βρίσκονται στὸ χάος ἐμφυλίων πολέμων. Δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἐξηγηθεῖ ἡ χωρὶς οὐσιαστικὴ ἀντίσταση ἀπὸ τὶς ΗΠΑ ἀνάπτυξη τοῦ ΙΚΙΛ στὴ Συρία καὶ στὸ Ἰρὰκ καὶ ἡ μεγιστοποίηση τοῦ κινδύνου ἱδρύσεως ἀπὸ μέρους του «χαλιφάτου» στὶς περιοχὲς ποὺ ἔχει καταλάβει καὶ ὅπου θὰ ἐφαρμόζει τὴν ἀπάνθρωπη σαρία σὲ βάρος ὄχι μόνο τῶν Χριστιανῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν «ἀντιδραστικῶν» μουσουλμάνων. Δὲν χωράει στὸ μυαλὸ τοῦ κοινοῦ ἀνθρώπου πῶς ἀπὸ τὴν ἐξόντωση τοῦ ἡγέτου τῆς Ἂλ Κάϊντα Ὀσάμα Μπὶν Λάντεν «γεννήθηκε» ὁ κλῶνος του, στὸ πρόσωπο τοῦ ἡγέτη τοῦ ΙΚΙΛ Ἀμποὺ Μπακρ ἄλ Μπαγκνταντὶ καὶ πῶς οἱ ταλιμπάν, ἀντὶ νὰ περιοριστοῦν καὶ νὰ ἐξουδετερωθοῦν στὸ Ἀφγανιστάν, ἐξαπλώθηκαν σὲ νέα κράτη καὶ μὲ περισσότερα μέσα… Πῶς ἐπίσης ἀπὸ τὶς καταστροφὲς στὸ Ἀφγανιστὰν τῶν ἐξελληνισμένων κολοσσιαίων ἀγαλμάτων τοῦ Βούδα, ἦρθαν οἱ καταστροφὲς μεγαλοπρεπῶν ναῶν καὶ τζαμιῶν στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴ Συρία.
.             Ὑπενθυμίζεται ὅτι παλαιότερα ἡ μεγάλη ἀπειλὴ γιὰ τὴ Δύση ἦσαν οἱ Σιίτες τοῦ Ἰρὰν μὲ τοὺς Ἀγιατολάχ, τοῦ Λιβάνου μὲ τὴ Χεζμπολὰ καὶ τῆς Συρίας μὲ τοὺς κατέχοντες τὴν ἐξουσία Ἀλαουίτες. Στὴ συνέχεια οἱ Σουνίτες φάνηκαν περισσότερο ἀπειλητικοὶ γιὰ τὴ Δύση μὲ τὶς Βαχαμπιτικὲς αὐταρχικὲς μοναρχίες τοῦ Κόλπου, τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις τῆς Ἂλ Κάϊντα, τοὺς Τζιχαντιστὲς στὴ Συρία καὶ στὸ Ἰράκ, τοὺς Ταλιμπὰν στὸ Ἀφγανιστὰν καὶ στὸ Πακιστάν, τοὺς Ἀδελφοὺς Μουσουλμάνους στὴν Αἴγυπτο. Προφανῶς τὰ κομπιοῦτερς τῶν στελεχῶν τῶν ΗΠΑ θὰ ἔχουν ζαλιστεῖ ἀπὸ τὶς ραγδαῖες ἐξελίξεις…
.             Δύση δείχνει πιπολαιότητα στ μελέτη το σλμ κα φησυχάζει μ τ στρατιωτικ κα οκονομικ σχύ της. Κάνει λάθος. Δὲν ἀντιλαμβάνεται τὴν ἀπειλή, ποὺ αὐτὸ δημιουργεῖ μὲ τὶς ἀκραῖες, φανατικὲς καὶ πολεμοχαρεῖς ὁμάδες του καὶ μὲ τὸν πακτωλὸ τῶν χρημάτων ποὺ διαθέτουν, ἀνεξάρτητα ἂν εἶναι σουνιτικὲς ἢ σιιτικές. Γιὰ τὴν ἄγνοια τῶν «εἰδικῶν» στὶς ΗΠΑ περὶ τοῦ Ἰσλὰμ εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ περίπτωση τοῦ ἀμερικανοῦ καθηγητῆ Σάμιουελ Χάντινγκτον, ὁ ὁποῖος ἐθεωρεῖτο ὁ κατ’ ἐξοχὴν εἰδικὸς στὰ θέματα γεωστρατηγικῆς. Στὸ παγκόσμιας ἐπιτυχίας βιβλίο του γιὰ τὴ σύγκρουση τῶν πολιτισμῶν, ὀρθὰ πρόβλεψε ὅτι θὰ εἶναι πόλεμος θρησκειῶν, ἀλλὰ ταύτισε τὸ Ἰσλὰμ μὲ τοὺς Χριστιανοὺς Ὀρθοδόξους, ποὺ ἦσαν γιὰ πολλοὺς αἰῶνες τὰ πρῶτα καὶ μοναδικὰ ἀναχώματα τοῦ πολιτισμένου κόσμου καὶ τὰ πρῶτα θύματα τῆς μουσουλμανικῆς ἐπιθετικότητας καὶ βαρβαρότητας.
.             Ἡ Δύση, ἕνεκα τῆς ἀγνοίας ἢ τῆς ἀφροσύνης της, ἀφήνει τὸ Ἰσλὰμ ἀνεξέλεγκτα νὰ ἀναπτύσσεται. Ἡ ἄθεη Γαλλία τοῦ κ. Ὀλὰντ ἔχει γίνει ἕρμαιο τῆς ἰσλαμικῆς προπαγάνδας. Ἡ «Φιγκαρὸ» τῆς 29ης Ἰουλίου 2014 ἔγραψε στὴν πρώτη της σελίδα πὼς μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ Ραμαζανίου Λιβανέζος ἐκδότης μοίρασε ἰσλαμικὲς ἐκδόσεις σὲ 1000 καταστήματα τῆς Γαλλίας. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἐκεῖνα ποὺ ἐκθειάζουν τὴ τζιχὰντ καὶ τὸν θάνατο «τῶν ἀπίστων», ὅπως εἶναι τὸ βιβλίο «Ὁ δρόμος τοῦ Μουσουλμάνου»…
.             Στὴν Ἑλλάδα ἡ κατάσταση δὲν εἶναι καλύτερη, ὡς πρὸς τὴ μὴ γνώση τοῦ Ἰσλάμ. Ἡ κυρία Γιαννάκου, ὡς Ὑπουργὸς Παιδείας, ὅταν ἐξήγγειλε τὴν ἀνέγερση τζαμιοῦ στὸ Βοτανικό, μὲ δαπάνη τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, καὶ ἐρωτήθηκε ποιοὶ θὰ προσεύχονται ἐκεῖ, οἱ Σουνίτες ἢ οἱ Σιίτες, ἔδωσε τὴν ἀπάντηση «ἂς τὰ βροῦν μεταξύ τους», ἀπάντηση ποὺ ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὸ Ἰράκ, ἦταν πρόχειρη καὶ ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν ἠρεμία τῆς Ἀθήνας καὶ τῆς χώρας. Στὸ ἴδιο ἐπίπεδο μὲ τὴν κυρία Γιαννάκου γνώσης τοῦ Ἰσλὰμ κινεῖται τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ σήμερα, μὲ τὴν προώθηση ἵδρυσης Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τοῦ Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Ι. Μπουτάρη, μὲ τὴ διάθεσή του νὰ μετατρέψει τὴν συμπρωτεύουσα σὲ μία πόλη «ἑλκυστικὴ» στοὺς Τούρκους, 102 χρόνια μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσή της ἀπὸ τὴ μακραίωνη καὶ ἀπάνθρωπη δουλεία σ’ αὐτούς.
.             Τὴ γενοκτονία τῶν Χριστιανῶν τοῦ Ἰρὰκ καταδίκασαν μὲ δηλώσεις τους οἱ Ὀρθόδοξοι Πατριάρχες Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννης καὶ Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος δὲν προέβη σὲ κάποια εἰδικὴ δήλωση. Ἀρκέστηκε προφανῶς στὴ γενικὴ μνεία ποὺ ἔγινε στὴν κοινὴ δήλωση μὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο στὰ Ἱεροσόλυμα, τὸν περασμένο Μάϊο, πρὶν δηλαδὴ ἐπιδεινωθεῖ ἡ κατάσταση στὸ Ἰράκ. Τὴ συμπαράστασή του στοὺς δοκιμαζόμενους Χριστιανοὺς τοῦ Ἰρὰκ καὶ γενικότερα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἐξέφρασε, πρὸς τιμήν του, μὲ ἐγκύκλιό του, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τηρεῖ σιγὴ γιὰ τὴ δοκιμασία τῶν Χριστιανῶν στὸ Ἰράκ. Τὸ παράξενο θὰ ἦταν ἂν εἶχε ἐκδώσει κάποια ἀνακοίνωση.-

, , , ,

Σχολιάστε

ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;

ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.
ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;

 Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης 

.              Τὴν ἔντονη ἀνησυχία τοῦ Βατικανοῦ γιὰ τὴν τύχη 150.000 χριστιανῶν τῆς Τουρκίας, (ὅπως τοὺς ὑπολόγισε), ἐξέφρασε στὴν ἰταλικὴ ἐφημερίδα La Stampa ἐκπρόσωπος τοῦ Πάπα καὶ τὴν εἴδηση ἀναμετέδωσε στὴν Τουρκία τὸ τουρκικὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων, CIHAN. Ἡ ἀνησυχία αὐτὴ δημιουργήθηκε, μόλις ἔγινε γνωστὴ ἡ εἴδηση τῆς ἀποφυλάκισης τῶν πέντε Τούρκων δολοφόνων ποὺ στὶς 18 Ἀπρίλιου τοῦ 2007 εἶχαν εἰσβάλει στὸν χριστιανικὸ ἐκδοτικὸ οἶκο στὴν πόλη τῆς Μαλάτειας, τὸν «Zivre Yayinevi», νοτιοανατολικὰ τῆς Ἄγκυρας καὶ εἶχαν δολοφονήσει ἐν ψυχρῷ ἕνα Γερμανὸ ὑπήκοο καὶ τρεῖς Τούρκους χριστιανοὺς δυτικοῦ δόγματος. Ἡ δολοφονία αὐτὴ εἶχε τότε συγκλονίσει τὴν διεθνῆ κοινὴ γνώμη καὶ ἡ Τουρκία ἀναγκάστηκε νὰ λάβει ὅλα τὰ μέτρα γιὰ νὰ συλλάβουν τοὺς πέντε ἐνόχους καὶ νὰ καταδικαστοῦν σὲ πολλὰ χρόνια κάθειρξη. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι αὐτὸς ὁ ἐκδοτικὸς οἶκος ἐξέδιδε βιβλία γενικοῦ χριστιανικοῦ περιεχόμενου χωρὶς νὰ κάνει διάκριση μεταξὺ τῶν δογμάτων καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ εἶχε πελάτες καὶ ἐκ μέρους τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς κοινότητας τῆς Τουρκίας.
.              Ἡ ἀποφυλάκιση τῶν ἐνόχων τῆς δολοφονίας αὐτῆς, προκάλεσε μεγάλη αἴσθηση στὸ Βατικανὸ καὶ ὅπως ἀναφέρθηκε χαρακτηριστικά, ἄρχισαν «νὰ χτυποῦν οἱ καμπάνες» γιὰ τοὺς χριστιανοὺς τῆς Τουρκίας, ἐνῶ ἀναμένονται ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα νέες διώξεις καὶ τρομοκρατία κατὰ ὅποιας χριστιανικῆς δραστηριότητας καὶ ἐκδήλωση χριστιανικῆς ταυτότητας ποὺ θὰ τεθεῖ ὑπὸ διωγμὸ ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἀρχές.  Μάλιστα ἐνδεικτικὴ εἶναι ἡ εἴδηση ποὺ μεταδόθηκε καὶ ἀπὸ τὸ τουρκικὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων, ὅτι οἱ ἀποφυλακισμένοι στὴν ἔξοδό τους ἀπὸ τὶς τουρκικὲς φυλακὲς δήλωσαν μὲ μεγάλο θράσος ὅτι ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα οἱ χριστιανοὶ τῆς Τουρκίας δὲν θὰ πρέπει νά… κοιμοῦνται ἥσυχοι.
.              Ἡ εἴδηση τῆς ἀπελευθέρωσης τῶν δολοφόνων τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου τῆς Μαλάτειας, ξαναφέρνει στὴ ἐπικαιρότητα τὸ καυτὸ θέμα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας στὴν Τουρκία, γιὰ τὸ ὁποῖο, ὅπως συνήθως, κάνουν τὰ στραβὰ μάτια στὴν Εὐρώπη ποὺ γιὰ ἄλλα θέματα κόπτοντας καὶ ὑποκρίνονται τὸν ὑπερασπιστὴ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Εἰδικὰ τὸ θέμα τῶν διαφόρων χριστιανικῶν ἀποστολῶν στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Τουρκίας καὶ εἰδικὰ τῶν προτεσταντικῶν καὶ καθολικῶν, γιατί γιὰ ὀρθόδοξες ἱεραποστολὲς οὔτε λόγος νὰ γίνεται, ἔχει διατυπωθεῖ κατὰ καιροὺς ἡ ἄποψη ὅτι μέσῳ αὐτῶν τῶν ἀποστολῶν οἱ κρυφοὶ ἑλληνορθόδοξοι χριστιανοὶ τῆς σημερινῆς Τουρκίας βρίσκουν τὴν εὐκαιρία νὰ διαβάσουν ἐλεύθερα χριστιανικὰ κείμενα. Χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια ἡ τουρκικὴ ἐπιθεώρηση, Aksyon, εἶχε ὁμολογήσει ὅτι εἶχαν διανεμηθεῖ ἀπὸ τὸ 2005 περίπου… 8 ἑκατομμύρια Εὐαγγέλια, (Incil), σὲ ὅλη τὴν Τουρκία ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἱεραποστολὲς καὶ μάλιστα εἶχαν γίνει ἀνάρπαστα. Χαρακτηριστικὸ εἶναι ἐπίσης ὅτι σὲ μία πρόσφατη ἐκδήλωση κάποιας ἱεραποστολῆς στὴν Ἄγκυρα, ποὺ μεταδόθηκε καὶ ἀπὸ τὴν τουρκικὴ τηλεόραση, ἐνῶ μοιράζονταν Εὐαγγέλια στοὺς Τούρκους ποὺ περίμεναν στὴν οὐρὰ γιὰ νὰ τὰ παραλάβουν, ἐπενέβη κάποια τοπικὴ ἰσλαμικὴ θρησκευτικὴ ὀργάνωση καὶ ἄρχισε νὰ μοιράζει Κοράνια διαλύοντας διὰ τῆς βίας τὴν ἄλλη οὐρὰ τῶν ζητούντων τὰ Εὐαγγέλια.
.              Τὸ δυσάρεστο ὅμως εἶναι ὅτι ἐνῶ τὸ Βατικανὸ ἐκφράζει τὴν ἔντονη ἀνησυχία του γιὰ τοὺς χριστιανοὺς τῆς Τουρκίας, ποὺ μάλιστα τοὺς ὑπολογίζει σὲ 150.000, ἡ ἑλληνορθόδοξη ἱεραρχία «ποιεῖ τὴν νῆσσα» καὶ δὲν τολμᾶ νὰ ἐνοχλήσει τοὺς Τούρκους γιὰ τὴν κατάφωρη παραβίαση τῶν δικαιωμάτων τῶν χριστιανῶν καὶ νὰ κυρίως θίξει τὴν κατάσταση ἑκατοντάδων χιλιάδων κρυφῶν ἑλληνορθόδοξων ποὺ μὲ κάθε μέσο κρύβουν τὴν ἀληθινή τους πίστη κάτω ἀπὸ ἕνα καταπιεστικὸ ἰσλαμικὸ κατεστημένο τῆς σύγχρονης Τουρκίας. Κατὰ τὰ ἄλλα, οἱ διάφοροι τουρκολάγνοι δήμαρχοι, ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα, ἑτοιμάζονται μετὰ τὶς δημοτικὲς ἐκλογὲς νὰ γεμίσουν μὲ μιναρέδες τὶς πόλεις μας.

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

ΠΗΓΗ: olympia.gr

, ,

Σχολιάστε

ΝΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ–5

 

Νηπτικ στοιχεα
π τν διδασκαλία το γίου ωάννου το Χρυσοστόμου [Ε´]

Τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Α´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/10/08/νηπτικὰ-στοιχεῖα-ἀπὸ-τὴν-διδασκαλί/

Β´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/10/14/νηπτικὰ-στοιχεῖα-ἀπὸ-τὴν-διδασκαλί2/

Γ´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/10/17/νηπτικὰ-στοιχεῖα-ἀπὸ-τὴν-διδασκαλί3/

Δ´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/10/23/νηπτικὰ-στοιχεῖα-ἀπὸ-τὴν-διδασκαλί4/

δ) Νήψη

.               Πιὸ πάνω ἔχουμε ὁριοθετήσει τὸ τί σημαίνει νήψη ποὺ συνδέεται καὶ ταυτίζεται μὲ τὴν ἐγρήγορση, τὴν ἑτοιμότητα. Ὡς γνήσιος Πνευματικὸς Πατέρας ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος στὰ κείμενά του ἀναφέρεται συχνὰ σὲ θέματα νήψεως, ἐγρηγόρσεως. Καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ ἐντάσσεται ὀργανικὰ στὸ «πνεῦμα» τῶν ἀναλόγων προτροπῶν τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἀποστόλων καὶ συντονίζεται μὲ τοὺς λεγομένους νηπτικοὺς – φιλοκαλικοὺς Πατέρες.
.               Ἑρμηνεύοντας ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος τὸ ἀποστολικὸ χωρίο «γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν» (Α´ Θεσ. ε´ 7), κάνει διάκριση μεταξὺ ἐγρηγόρσεως καὶ νήψεως. Εἶναι δυνατὸν κανεὶς νὰ εἶναι ξυπνητός, νὰ μὴ κοιμᾶται, ἀλλὰ νὰ μὴ ἐπιτελῆ κανένα ἀγαθὸ ἔργο. «Ὥστε ἐγρηγορήσεως ἐπίτασις ἡ νῆψίς ἐστιν». Καὶ αὐτὴ ἡ νήψη εἶναι ἀπαραίτητη, ἐπειδὴ δὲν γνωρίζουμε πότε θὰ ἔλθη ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ.
.               Ἡ νήψη εἶναι ἀναγκαία καὶ στὸν πόλεμο ἐναντίον τοῦ διαβόλου καὶ τῶν παθῶν. Μὲ τὴν νήψη ἀντιλαμβανόμαστε τὶς κινήσεις τοῦ ἐχθροῦ καὶ στὴν συνέχεια μποροῦμε νὰ τὶς ἀντιμετωπίσουμε. Λέγει ὁ ἅγιος: «Πάντοτε νήφειν καὶ ἐγρηγορέναι δεῖ, καὶ μηδέποτε ἐν ἀδείᾳ εἶναι».
.               Σὲ μιὰ ἑρμηνευτικὴ ἀνάλυση στοὺς Ψαλμοὺς ἀναφέρεται στὴν λήθη τοῦ Θεοῦ, ὅταν δηλαδὴ ὁ Θεὸς ξεχνᾶ κάποιον ἄνθρωπο. Αὐτὴ ἡ λήθη τοῦ Θεοῦ στὴν πραγματικότητα εἶναι ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεό. Δὲν κάνει τίποτε περισσότερο τὸν Θεὸ νὰ ἐνθυμῆται τὸν ἄνθρωπο ὅσο «τὸ ἀγαθόν τι ποιεῖν, τὸ νήφειν, τὸ ἐγρηγορέναι, τὸ ἀρετῆς ἐπιμελεῖσθαι».

ε) Ἡσυχία

.               Ἡ ἡσυχία εἶναι ἡ βασικὴ προϋπόθεση τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς. Ὅταν κάνουμε λόγο γιὰ ἡσυχία, ἐννοοῦμε τὴν ἐξωτερικὴ ἡσυχία τὴν ἀπαλλαγμένη ἀπὸ θορύβους, καὶ τὴν ἐσωτερικὴ ἡσυχία, τὴν ἀπαλλαγμένη ἀπὸ τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰ πάθη ποὺ ὑπάρχουν μέσα στὴν καρδιά. Τὸ ὅτι ἡ ἡσυχία καὶ μάλιστα ἡ λεγομένη νοερὰ ἡσυχία εἶναι βασικὴ προϋπόθεση τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς φαίνεται ἀπὸ τὸ ὅτι ὁ Χριστὸς μᾶς ὑπέδειξε αὐτὸν τὸν τρόπο, μὲ τὸ νὰ ἀποσύρεται ὁ Ἴδιος στὸ ὄρος.
.               Ἑπομένως καὶ αὐτὸς ὁ τρόπος ζωῆς δὲν εἶναι δοσμένος μόνο γιὰ τοὺς μοναχοὺς καὶ τοὺς ἀσκητές, ἀλλὰ γιὰ ὅλους τοὺς Χριστιανούς.
.               Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος γράφει ἐπανειλημμένως γιὰ τὴν ἀξία τῆς ἡσυχίας. Ὅταν κάνη λόγο γιὰ ἡσυχία, ἐννοεῖ τὴν ἡσυχία τοῦ λογικοῦ, τῆς καρδιᾶς καὶ τοῦ τόπου, δηλαδὴ τὴν ἡσυχία ψυχῆς καὶ σώματος.
.               Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος εἶναι γνώστης τῆς ἐσωτερικῆς ἐργασίας ποὺ γίνεται στὸ λογιστικὸ μέρος τῆς ψυχῆς καὶ γνωρίζει τοὺς τρόπους θεραπείας τοῦ ἐσωτερικοῦ αὐτοῦ «χώρου».
.               Ὡς πρότυπο ἡσυχίας πολλὲς φορὲς φέρει στοὺς ἀκροατες του τὸν Χριστό, ὁ Ὁποῖος ἀνέβαινε καὶ στὸ ὄρος γιὰ νὰ προσευχηθῆ μόνος Του, ὄχι γιατί τὸ εἶχε ἀνάγκη, ἀλλὰ γιατί ἤθελε νὰ μᾶς παιδαγωγήση νὰ ἐπιδιώκουμε τόπους ἡσυχαστικοὺς γιὰ νὰ προσευχόμαστε στὸν Θεό. Συνδέει τὴν ἡσυχία μὲ τὴν προσευχή. Ὁ Χριστὸς μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ μᾶς παιδαγωγεῖ «ὅτι καλὸν ἡ ἐρημία καὶ ἡ μόνωσις, ὅταν ἐντυγχάνειν δέῃ Θεῷ». Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς πολλὲς φορὲς κατέφευγε στὶς ἐρημίες καὶ διανυκτέρευε προσευχόμενος γιὰ νὰ μᾶς διδάξη «τὴν ἀπὸ τοῦ καιροῦ καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ τόπου θηράσθαι ἐν ταῖς εὐχαῖς ἀταραξίαν». Καὶ αὐτὸ εἶναι ἀπαραίτητο γιατί «ἡσυχίας γὰρ μήτηρ ἡ ἔρημος, καὶ γαλήνη καὶ λιμὴν ἁπάντων ἀπαλλάττουσα θορύβων ἡμᾶς». Ὁ Χριστὸς καὶ δίδασκε τοὺς ἀνθρώπους νὰ προσεύχωνται καὶ ἀνέβαινε στὸ ὄρος γιὰ νὰ προσευχηθῆ, ὥστε νὰ μᾶς προτρέψη «μήτε χλοις ναμίγνυσθαι διηνεκς, μήτε φεύγειν ε τ πλθος,…» λλ κα τ δύο ν τ χρησιμοποιομε πρς φέλειαν κα ν τ νταλλάσσουμε νάλογα μ τν νάγκη.
.               Πολλὲς φορὲς ἡ διαμονή μας στὸν κόσμο δημιουργεῖ σύγχυση καὶ ταραχή, γὶ αὐτὸ «ἐπιτήδειον πρὸς φιλοσοφίαν ἐρημία». Ἡ ἐρημία βοηθᾶ καὶ στὴν ὑγεία τοῦ σώματος, ἐπειδὴ ἀναπνέουμε καθαρὸ ἀέρα καὶ μᾶς δίνει τὴν δυνατότητα νὰ παρατηρήσουμε ἀπὸ ψηλὰ τὴν οἰκουμένη, ὁπότε φιλοσοφοῦμε καὶ ἀναπαυόμαστε ἀπὸ τὶς βιοτικὲς φροντίδες.
.               Βέβαια, δίνει μεγάλη σημασία στὴν ἡσυχία τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὴν ταραχὴ τῶν λογισμῶν καὶ τῶν παθῶν. Σὲ κάποια ὁμιλία του λέγει ὅτι ὁ Θεὸς θέλει «ἡμῶν τὴν καρδίαν ἐν γαλήνῃ καὶ ἡσυχίᾳ τυγχάνειν, καὶ τὸν λογισμὸν ἡμῶν ἀτάραχον εἶναι, καὶ παντὸς ἀπηλλάχθαι πάθους». Γι᾽ αὐτὸ σὲ ἄλλη ὁμιλία του λέγει ἐπιγραμματικά: «ἐκείνην ἐγὼ ζητῶ τὴν ἡσυχίαν τὴν ἀπὸ διανοίας, τὴν ἀπὸ ψυχῆς».
.               Τὸ ὅτι ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ζοῦσε νηπτικὰ φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι, ὅπως φαίνεται στὶς ὁμιλίες του, ἐκφράζει τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση γιὰ τὴν ἡσυχία τῆς διανοίας καὶ τῆς καρδίας, ἀκόμη καὶ ὅταν ζοῦσε στὸν κόσμο. Ἔχοντας ὑπ᾽ ὄψη του τοὺς μοναχοὺς ποὺ ζοῦσαν στὴν ἔρημο, συνιστᾶ στὸν ἀκροατή του νὰ τοὺς μιμηθῆ καὶ νὰ ἐπιδιώκη τὴν ζωὴ τῆς «ἐπὶ μέσης πόλεως ἐρημίας». Θὰ πρέπει νὰ ζῆ κανεὶς μέσα στὴν πόλη ὡσὰν νὰ εἶναι στὴν ἔρημο. Καὶ στὴν συνέχεια ἐπεξηγεῖ πῶς μπορεῖ νὰ συμβῆ αὐτό. «Ἐὰν τοὺς πονηροὺς φεύγης, ἐὰν τοὺς ἀγαθοὺς διώκης». Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ θὰ ἐπιτύχη ὁ ἄνθρωπος μεγαλύτερη ἀσφάλεια ἀπὸ τοὺς ἐρημίτες μοναχούς, ἀφοῦ δὲν θὰ ἀποφεύγη μόνον τοὺς κακούς, ἀλλὰ καὶ θὰ ὠφελῆται ἐπικοινωνώντας μὲ τοὺς ἀγαθούς. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο συνιστοῦσε στοὺς Χριστιανούς: «Ἐρημίας ἐπιζητῶμεν, μὴ τὰς ἐκ τόπων μόνον, ἀλλὰ τὰς ἀπὸ τῆς προαιρέσεως». Ἐρημία εἶναι καὶ ὁ τόπος, ἀλλὰ καὶ ἡ προαίρεση, ὁ τρόπος ζωῆς.

ΠΗΓΗ: parembasis.gr

, , , , , , ,

Σχολιάστε

ΝΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ–4 «Τὰ πάθη προκαλοῦν ταραχὴ καὶ σύγχυση, διαστρέφουν τὰ πάντα καὶ καταστρέφουν τὴν ὁδὸ τοῦ ἀνθρώπου, ἐκδιώκουν τὴν εἰρήνη καὶ τὸν ὕπνο, δημιουργοῦν ἀφόρητη θλίψη».

Νηπτικ στοιχεα
π τν διδασκαλία το γίου ωάννου το Χρυσοστόμου [Δ´]

Τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Α´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/10/08/νηπτικὰ-στοιχεῖα-ἀπὸ-τὴν-διδασκαλί/

Β´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/10/14/νηπτικὰ-στοιχεῖα-ἀπὸ-τὴν-διδασκαλί2/

Γ´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/10/17/νηπτικὰ-στοιχεῖα-ἀπὸ-τὴν-διδασκαλί3/

γ) Πάθη

.               Ἀπὸ τὴν κακὴ ἀντιμετώπιση τῶν λογισμῶν συλλαμβάνεται ἡ ἐπιθυμία καὶ πραγματοποιεῖται ἡ ἁμαρτία, καὶ ὅταν ἡ ἁμαρτία ἐπαναλαμβάνεται πολλὲς φορές, γίνεται πάθος. Ὁ Ἀδελφόθεος Ἰάκωβος τὸ παρουσιάζει μὲ τὴν εἰκόνα τῆς ἁλιείας: «ἕκαστος δὲ πειράζεται ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος καὶ δελεαζόμενος, εἶτα ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν, ἡ δὲ ἁμαρτία ἀποτελεσθεῖσα ἀποκύει θάνατον» (Ἰακ. α´, 14-15).
.               Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὡς Πνευματικὸς Πατέρας, γνωρίζει ὅλη αὐτὴν τὴν μάχη, ποὺ γίνεται μέσα στὴν καρδιὰ μὲ τὰ πάθη, ἀλλ᾽ ἐπίσης γνωρίζει καὶ νὰ θεραπεύη τὰ πάθη. Ἄλλωστε, ὁ Πνευματικὸς Πατέρας εἶναι πνευματικὸς ἰατρὸς καὶ γνωρίζει νὰ θεραπεύη τὶς πνευματικὲς ἀσθένειες τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ἄγνοια αὐτῆς τῆς θεραπείας δὲν συνιστᾶ κάποιον ὡς καλὸ Κληρικό, ὅπως ἡ ἀδυναμία ἢ ἡ ἄγνοια τοῦ ἰατροῦ νὰ θεραπεύη δὲν τὸν χαρακτηρίζει ὡς καλὸ ἰατρό. Θὰ ἀναφερθοῦν μερικὰ χωρία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἀπὸ τὰ τόσα πολλά, ποὺ ἀναφέρονται σὲ αὐτὸ τὸ σημαντικὸ θέμα τῆς πνευματικῆς ζωῆς.
.               Κατ᾽ ἀρχὰς τὰ πάθη εἶναι ἡ ἐξέλιξη τῶν λογισμῶν – προσβολῶν, ποὺ προχωροῦν καὶ γίνονται ἐπιθυμία, πράξη καὶ ὅταν ἡ πράξη ἐπαναλαμβάνεται στὴν συνέχεια, γίνεται πάθος. Τὰ πάθη εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς προπτωτικῆς ἁμαρτίας, μὲ τὴν ὁποία διεστράφησαν οἱ φυσικὲς δυνάμεις τῆς ψυχῆς καὶ κινοῦνται παρὰ φύση. «Μετὰ τοῦ θανάτου, φησί, καὶ ὁ τῶν παθῶν ἐπεισῆλθεν ὄχλος». Τὰ πάθη ἀναπτύσσονται μὲ τοὺς λογισμοὺς καὶ τὶς ἐπιθυμίες, οἱ ὁποῖες εἶναι ἄκανθες ποὺ ματώνουν τὴν ψυχὴ καὶ τὴν κάνουν νὰ πονᾶ. Ὀνομάζονται δὲ πάθη, διότι ὁ ἄνθρωπος πάσχει καὶ ὑποφέρει: «Διὰ τοῦτο καὶ πάθη καλεῖται ψυχῆς, καὶ τραύματα, καὶ ὠτειλαί». Σὲ ἄλλο σημεῖο παρουσιάζει τὰ πάθη ὡς κύματα «θαλαττίων ἀγριώτερα», ἀλλά, ἐὰν ὁ ἄνθρωπος, ὡς ἔμπειρος κυβερνήτης, γνωρίζη νὰ θέτη τὸν λογισμὸ ὡς κυβερνήτη τοῦ σκάφους τοῦ σώματός του, τότε μπορεῖ νὰ τὸ ὁδηγήση «πρὸς τὸν εὔδιον τῆς φιλοσοφίας λιμένα», διαφορετικά, ἂν εἶναι ἄπειρος, θορυβεῖται.
.               Προτείνει ὡς φάρμακα θεραπείας «τὸ τίμιον αἷμα τοῦ Χριστοῦ», ὅταν κανεὶς τὸ λαμβάνη μὲ παρρησία, τὴν ἀκρόαση τῶν θείων Γραφῶν μὲ ἀκρίβεια, τὴν ἐλεημοσύνη ποὺ θὰ συνοδεύη τὴν ἀκρόαση αὐτή.
.               Στὰ κείμενά του ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καταγράφει καὶ τὶς διαιρέσεις τῶν παθῶν. Πάντοτε, βέβαια, αὐτὸ ποὺ λέγει ἔχει σχέση μὲ τὸ χωρίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς ποὺ ἑρμηνεύει, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν κατάσταση τοῦ ἀκροατηρίου του. Ἔτσι, στὴν διδασκαλία του βλέπουμε ὅτι ὑπάρχουν πάθη σωματικὰ καὶ πάθη ψυχικά. Τὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι σὲ πολλὰ κείμενά του χαρακτηρίζει τὰ πάθη μὲ τὶς ἐκδηλώσεις τῶν ἀγρίων ἀλόγων ζώων καὶ κάνει λόγο γιὰ θηριώδη πάθη καὶ μάλιστα λέγει ὅτι ὁ ἄνθρωπος, ποὺ διακρίνεται ἀπὸ τέτοιες ἐκδηλώσεις, «τῆς ἐκείνων ἀλογίας γέγονεν ἀλογώτερος».
.               Σὲ ὁμιλία του σὲ Ψαλμὸ τοῦ Δαυΐδ ἀναφέρεται σὲ πολλὰ πάθη, ποὺ σκοτίζουν τοὺς ἀνοήτους καὶ δὲν μποροῦν νὰ δοῦν τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ὡς πρῶτο πάθος ὀνομάζει τὸ φιλήδονο, δεύτερο τὴν ἄνοια καὶ τὸ διεστραμμένο τῆς γνώμης, τρίτο ὅτι δὲν γνωρίζουν τί εἶναι καλὸ καὶ τί εἶναι κακὸ καὶ ἔχουν ἐσφαλμένη κρίση γιὰ τὰ πράγματα, τὸ τέταρτο ὅτι δὲν σκέπτονται καθόλου τὰ ἁμαρτήματά τους, τὸ πέμπτον ὅτι ὑφίσταται μεγάλη ἀπόσταση μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ τὸ ἕκτον τὸ ὅτι δὲν θέλει ὁ Θεὸς νὰ φανερώνη ὅλα παντοῦ. Προφανῶς τὰ τελευταῖα δὲν εἶναι πάθη μὲ τὴν ἔννοια ποὺ ἐμεῖς τὰ χαρακτηρίζουμε, ἀλλὰ δείχνει τὴν ἀκαταστασία τοῦ ἀνθρώπου νὰ δεχθῆ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ.
.               Τὰ πάθη, κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, ρρωσταίνουν τν λο νθρωπο κα φυσικ ατ χει κα κοινωνικς συνέπειες. Τὰ πάθη εἶναι ἀσθένειες τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Χρησιμοποιεῖ πολλὲς εἰκόνες γιὰ νὰ δείξη τὶς συνέπειες τῶν παθῶν. Τὰ πάθη εἶναι χειρότερα ἀπὸ τοὺς δημίους καὶ καταξηραίνουν τὴν ψυχή, εἶναι τύραννοι, καθιστοῦν τὸν ἄνθρωπο δοῦλο κλπ.
.               Οἱ χαρακτηρισμοὶ αὐτοὶ τῶν παθῶν δείχνουν καὶ τὸ τί προξενοῦν στὸν ἄνθρωπο. Θὰ ὑπενθυμίσουμε μερικὲς καταστάσεις, ὅπως τὶς συναντοῦμε στὰ ἔργα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Τὰ πάθη προκαλοῦν ταραχὴ καὶ σύγχυση, διαστρέφουν τὰ πάντα καὶ καταστρέφουν τὴν ὁδὸ τοῦ ἀνθρώπου, ἐκδιώκουν τὴν εἰρήνη καὶ τὸν ὕπνο, δημιουργοῦν ἀφόρητη θλίψη. Κάθε πάθος εἶναι «ὠμὸν καὶ τυραννικὸν καὶ ἀκόρεστον» καὶ δὲν παύει νὰ μᾶς κατατρώγη κάθε ἡμέρα, θολώνει τὸν ὀφθαλμὸ τοῦ ἀνθρώπου μὲ ἀποτέλεσμα νὰ χάνη τὴν ἀρετή, δὲν ἀντέχει ὁ ἄνθρωπος στὰ ὑψηλὰ καὶ μεγάλα, ἀποκάμνει καὶ χάνει τὸ θάρρος, τείνει πρὸς τὸν ὕπνο καὶ τὴν ραθυμία καὶ χάνει τὰ ἐνδιαφέροντα γιὰ τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν ζωὴ ποὺ προέρχεται ἀπὸ αὐτήν. Ἡ ἐμπαθὴς ψυχὴ δὲν μπορεῖ νὰ δῆ καὶ νὰ πράξη κάτι γενναῖο καὶ πάσχει ἀπὸ ἀμβλυωπία. Τὰ πάθη ἀνάβουν μεγάλη φωτιὰ στὴν ψυχή, ὅπως γίνεται μὲ τὸ πῦρ ποὺ πυρπολεῖ τὸ δάσος. Γενικά, τὰ πάθη ἀρρωσταίνουν τὸν ἄνθρωπο, γι᾽ αὐτό, ὅπως λέγει, «ἐὰν ἀφῇς εἰς ἀμετρίαν ἐξελθεῖν, νοσήματα γίνεται,…».
.               Γράφει ἐπανειλημμένως γιὰ τὴν ἀξία τῆς ἡσυχίας. Ὅταν κάνη λόγο γιὰ ἡσυχία, ἐννοεῖ τὴν ἡσυχία τοῦ λογικοῦ, τῆς καρδιᾶς καὶ τοῦ τόπου, δηλαδὴ τὴν ἡσυχία ψυχῆς καὶ σώματος.
.               Πέρα ἀπὸ τὴν ἐπισήμανση τῶν κακῶν ποὺ προξενοῦν τὰ πάθη ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος σὲ πολλὰ κείμενά του ὑποδεικνύει καὶ τὸν τρόπο τῆς θεραπείας. Ἐνδεικτικὰ θὰ παρουσιασθοῦν μερικοὶ τρόποι.
.               Στὰ κείμενά του ὁμιλεῖ γιὰ τὴν μεγάλη ἀξία τῆς νήψεως στὸν πόλεμο γιὰ τὰ πάθη τοῦ σώματος ποὺ θὰ ἔχη συνέπεια στὴν θεραπεία τῶν νοσημάτων τῆς ψυχῆς, γιὰ τὸν ὀρθὸ λογισμό, τὴν μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τοὺς βίους τῶν ἁγίων καὶ πρὸ παντὸς τὴν ἐνέργεια τῆς Χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ἑρμηνεύοντας τὴν ἐπὶ τοῦ Ὄρους ὁμιλία τοῦ Χριστοῦ ἀναφέρεται στὸν τρόπο τῆς θεραπείας τῶν παθῶν τοῦ θυμοῦ, τῆς ἐπιθυμίας περὶ τὰ σώματα, περὶ τὰ χρήματα, περὶ τὴν δόξα, περὶ τὸν παρόντα βίο. Μὲ πολὺ ὡραῖο τρόπο διδάσκει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θεραπεύεται τὸ πάθος τῆς φιλαργυρίας.
.               Σὲ κάποια ὁμιλία του προσδιορίζει τὸν ἀποτελεσματικότερο τρόπο θεραπείας τῶν παθῶν. Κατ᾽ ἀρχὰς ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ αἰσθάνεται «καὶ τὸν θυμὸν θηρίον εἶναι». Ἔπειτα, πρέπει νὰ αἰσθάνεται ὅτι οὔτε τὸ λιοντάρι καὶ ἡ ἔχιδνα μποροῦν νὰ κατασπαράξουν τὰ σπλάχνα μας, ὅπως τὸ κάνει ὁ θυμός. Καὶ προτείνει ὡς φάρμακα θεραπείας «τὸ τίμιον αἷμα τοῦ Χριστοῦ», ὅταν κανεὶς τὸ λαμβάνη μὲ παρρησία, τὴν ἀκρόαση τῶν θείων Γραφῶν μὲ ἀκρίβεια, τὴν ἐλεημοσύνη ποῦ θὰ συνοδεύη τὴν ἀκρόαση αὐτή. Μὲ τοὺς τρόπους αὐτοὺς «δυνήσεται νεκρωθῆναι τὰ λυμαινόμενα τὴν ψυχὴν ἡμῶν πάθη». Ὅσο ἔχουμε τὰ πάθη, δὲν εἴμαστε καλύτερα ἀπὸ τοὺς νεκρούς, ἐνῶ, ὅταν θεραπεύσουμε τὰ πάθη, τότε μόνον μποροῦμε νὰ ζήσουμε. Καὶ παραγγέλλει: «Κἂν μὴ φθάσωμεν αὐτὰ ἀποκτείναντες ἐνταῦθα, ἐκεῖ πάντως ἡμᾶς ἀποκτενεῖ», ἀλλὰ μᾶλλον θὰ ὑποστοῦμε καὶ ἐδῶ τὴν τιμωρία.
.           Στὶς ὁμιλίες του βλέπουμε μιὰ ὁλόκληρη διδασκαλία γιὰ τὰ πάθη, τὰ ἀποτελέσματά τους καὶ τὸν τρόπο θεραπείας τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ αὐτά.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/11/01/νηπτικὰ-στοιχεῖα-ἀπὸ-τὴν-διδασκαλί5/

, , , , ,

Σχολιάστε

ΝΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ–3 «Γνωρίζει πολὺ καλὰ τὸ τί δημιουργοῦν οἱ λογισμοί, ἀλλὰ καὶ πῶς μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐλευθερωθῆ ἀπὸ αὐτούς».

Νηπτικ στοιχεα
π τν διδασκαλία το γίου ωάννου το Χρυσοστόμου [Γ´]

Τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Α´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/10/08/νηπτικὰ-στοιχεῖα-ἀπὸ-τὴν-διδασκαλί/

Β´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/10/14/νηπτικὰ-στοιχεῖα-ἀπὸ-τὴν-διδασκαλί2/

β) Λογισμοὶ

.               Οἱ νηπτικοὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας θεωροῦν τὴν προσβολὴ ποὺ γίνεται μὲ τοὺς λογισμοὺς ὡς ἀρχὴ τῆς ἁμαρτίας. Λέγονται λογισμοὶ γιατί, ὅπως προαναφέραμε, πρέπει νὰ εὐρίσκωνται στὴν λογικὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ νὰ μὴ κατέρχωνται στὴν καρδιά. Μὲ τοὺς λογισμοὺς ἡ ἁμαρτία προσβάλλει τὸν ἄνθρωπο καὶ ἀπὸ τοὺς λογισμούς, ὅταν δὲν ἀντιμετωπίζωνται σωστά, γεννᾶται ἡ ἐπιθυμία καὶ ἀκολουθεῖ ἡ διάπραξη τῆς ἁμαρτίας.
.               Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος γνωρίζει πολὺ καλὰ τὸ τί δημιουργοῦν οἱ λογισμοί, ἀλλὰ καὶ πῶς μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐλευθερωθῆ ἀπὸ αὐτούς.
.               Σὲ μιὰ ὁμιλία του κάνει λόγο γιὰ τὴν διαφορὰ μεταξὺ τῶν λογισμῶν. Ὅπως στὴν ἐκτεταμένη καὶ εὐρύχωρη γῆ ὑπάρχουν πολλὰ ζῶα, ἄλλα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡμερότερα καὶ ἄλλα ἀγριότερα, τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς λογισμοὺς στὸ πλάτος τῆς ψυχῆς, «οἱ μὲν εἰσιν ἀλογώτεροι καὶ κτηνώδεις, οἱ δὲ θηριωδέστεροι καὶ ἀγριώτεροι». Ἐπίσης, ὑπάρχουν καὶ λογισμοὶ πού, ἐνῶ ἐκ φύσεως εἶναι ἐχθροί, ἐν τούτοις περιβάλλονται «δορὰν προβάτων».
.               Τὰ πάθη προκαλοῦν ταραχὴ καὶ σύγχυση, διαστρέφουν τὰ πάντα καὶ καταστρέφουν τὴν ὁδὸ τοῦ ἀνθρώπου, ἐκδιώκουν τὴν εἰρήνη καὶ τὸν ὕπνο, δημιουργοῦν ἀφόρητη θλίψη.
.               Οἱ λογισμοὶ δημιουργοῦν μεγάλη ταραχὴ στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ἂν ὁ ἄνθρωπος ἔχη ἐξωτερικὴ εἰρήνη, ἀλλὰ μέσα του γεννιέται ταραχὴ καὶ ζάλη ἀπὸ τοὺς λογισμούς, τότε «οὐδὲν ὄφελος τῆς ἔξωθεν εἰρήνης». Συσχετίζει ὁ ἅγιος τὴν κυοφορία καὶ τὶς ὠδίνες τῆς ἐγκύου γυναικὸς μὲ τὴν ψυχὴ ποὺ κυοφορεῖ καὶ τίκτει τοὺς λογισμοὺς καὶ βρίσκει ὀδυνηρότερη τὴν δεύτερη περίπτωση. Στὸν ἄνθρωπο ποὺ μηχανορραφεῖ «σήμερον οὗτος κατεβλήθη ὁ λογισμός, καὶ πάλιν αὔριον ἕτερος καὶ μύριαι μεταβολαὶ τῶν πονηρῶν τούτων πραγμάτων, καὶ καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν συλλήψεις καὶ ὠδίνες διαφθείρουσαι τὴν ταῦτα τίκτουσαν διάνοιαν».
.               Ὡς πνευματικὸς ἰατρὸς ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος δὲν ἀρκεῖται στὴν διάγνωση, ἀλλὰ προχωρεῖ καὶ στὴν θεραπεία τοῦ προβλήματος ποὺ δημιουργοῦν οἱ λογισμοί. Ἀπαντώντας στὴν ἔνσταση μερικῶν ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ κυριαρχήσουμε στοὺς λογισμοὺς λέγει ὅτι, ἀφοῦ εἶναι δυνατὸν νὰ ἐξουσιάσουμε καὶ νὰ ἡμερώσουμε τὰ λιοντάρια, δὲν πρέπει νὰ ἀμφιβάλλουμε ὅτι μποροῦμε νὰ μεταβάλλουμε τὴν θηριωδία τοῦ λογισμοῦ σὲ ἡμερότητα. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνη, γιατί στὰ θηρία ἡ ἀγριότητα ὑπάρχει κατὰ φύση καὶ τὸ ἥμερο παρὰ φύση, ἐνῶ στὸν ἄνθρωπο κατὰ φύση εἶναι τὸ ἥμερο καὶ παρὰ φύση τὸ ἄγριο καὶ θηριῶδες.
.               Στὰ κείμενά του συναντοῦμε καὶ διαφόρους τρόπους θεραπείας τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τοὺς λογισμούς. Γράφει ὅτι ἄλλοι ἀπὸ τοὺς λογισμοὺς δὲν φθάνουν στὴν ψυχή, ἂν τὴν περιφράξουμε μὲ ἀσφάλεια ἄλλοι γεννιῶνται μέσα μας καὶ βλαστάνουν ὅταν εἴμαστε ράθυμοι, ἀλλὰ ἂν τοὺς προλάβουμε τότε πνίγονται ταχέως καὶ καταχωνιάζονται, ἄλλοι γεννιῶνται καὶ μεγαλώνουν καὶ γίνονται πράξεις, ποὺ διαφθείρουν ὅλη τὴν ὑγεία τῆς ψυχῆς, ὅταν ζοῦμε μὲ ραθυμία. Στὴν συνέχεια, ὡς πνευματικὸς ἰατρός, ὑποδεικνύει καὶ τὸν τρόπο θεραπείας, δηλαδὴ «τὸ μακάριον μήτε ὅλως δέξασθαι τὸν πονηρὸν λογισμόν». Τὸ ἑπόμενο «μακάριον» εἶναι, ἐὰν εἰσῆλθαν οἱ λογισμοὶ στὴν ψυχή, νὰ τοὺς ἀπωθήσουμε ταχέως καὶ νὰ μὴ τοὺς ἐπιτρέψουμε νὰ ἐνδιατρίψουν πολὺ μέσα ἐκεῖ, ὥστε νὰ μὴ κάνουν πονηρὴ βοσκή. Ἐὰν καὶ αὐτὸ δὲν τὸ κατορθώσουμε, τότε γιὰ τὴν παραμυθία τῆς ραθυμίας ἔχουν κατασκευασθῆ ἀπὸ τὴν φιλανθρωπία καὶ τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ πολλὰ φάρμακα γιὰ τὰ τραύματα ποὺ δημιουργοῦν οἱ λογισμοί.
.               Ἀπὸ τὰ λίγα αὐτὰ χωρία φαίνεται ὅτι ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος εἶναι γνώστης τῆς ἐσωτερικῆς ἐργασίας ποὺ γίνεται στὸ λογιστικὸ μέρος τῆς ψυχῆς καὶ γνωρίζει τοὺς τρόπους θεραπείας τοῦ ἐσωτερικοῦ αὐτοῦ «χώρου». Πρόκειται γιὰ διδασκαλία του πρὸς τοὺς Χριστιανοὺς τοῦ ποιμνίου του.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: ΝΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ–4 «Τὰ πάθη προκαλοῦν ταραχὴ καὶ σύγχυση, διαστρέφουν τὰ πάντα καὶ καταστρέφουν τὴν ὁδὸ τοῦ ἀνθρώπου, ἐκδιώκουν τὴν εἰρήνη καὶ τὸν ὕπνο, δημιουργοῦν ἀφόρητη θλίψη».

, , , ,

Σχολιάστε

ΝΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ–2 «Οἱ Χριστιανοὶ πρέπει νὰ γνωρίζωνται “οὐκ ἀπὸ τοῦ τόπου, ἀλλὰ ἀπὸ τοῦ τρόπου” τῆς ζωῆς τους.»

Νηπτικ στοιχεα
π τν διδασκαλία το γίου ωάννου το Χρυσοστόμου [B´]

Τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Α´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/10/08/νηπτικὰ-στοιχεῖα-ἀπὸ-τὴν-διδασκαλί/

.               Ἑρμηνεύοντας τὸ ἀποστολικὸ χωρίο «ὅτι καθὼς περισσεύει τὰ παθήματα τοῦ Χριστοῦ εἰς ἠμᾶς, οὕτω διὰ Χριστοῦ περισσεύει καὶ ἡ παράκλησις ἠμῶν» (Β’ Κόρ. α’, 5), κάνει λόγο γιὰ τὴν συμμετοχή μας στὰ παθήματα τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἐρωτᾶ: «τί γὰρ ἤδιον τοῦ τῷ Χριστῷ με γίνεσθαι κοινωνόν;». Ἐπίσης λέγει ὅτι δὲν εἶναι τίποτε ἰσοδύναμο καὶ καλύτερο ἀπὸ τὸ νὰ μαστιγώνεται κανεὶς μὲ τὸν Χριστὸ καὶ νὰ θλίβεται γιὰ τὴν εὐσέβεια. Καὶ καταλήγει ὅτι κανένας δὲν μπορεῖ νὰ γίνη κοινωνὸς τοῦ Χριστοῦ τρυφώντας καὶ καθεύδοντας καὶ ἀναπίπτοντας, ζώντας τὴν φιλήδονη καὶ παραλυμένη ζωή, ἀλλὰ γίνεται κοινωνὸς τοῦ Χριστοῦ ἐκεῖνος ποῦ περνᾶ θλίψη καὶ πειρασμὸ καὶ ὁδεύει τὴν στενὴ ὁδό.
.               Ἀναλύοντας τὸ ἀποστολικὸ χωρίο ποὺ ἀναφέρεται στοὺς Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ ἔχουν βαπτισθῆ, ἐν τούτοις εἶναι «ἐχθροὶ τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ» (Φιλ. γ´, 18), κάνει λόγο γιὰ ἐκείνους ποὺ ὑποκρίνονται ὅτι ἀνήκουν στὸν Χριστιανισμὸ καὶ ζοῦν μὲ ἄνεση καὶ τρυφή. Μιὰ τέτοια ζωὴ εἶναι «ἐναντίον τῷ σταυρῷ». Τὸ νὰ ζητᾶ κανεὶς ἄνεση καὶ ἀνάπαυση εἶναι «ἀνάρμοστον καὶ ἀλλότριον Χριστιανοῦ», καθὼς ἐπίσης τὸ νὰ προσκολλᾶται κανεὶς στὴν παροῦσα ζωὴ εἶναι ἀλλότριο στὴν ἐπαγγελία καὶ τὴν στρατολογία. Ὅσοι ζοῦν κατ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο «κἂν λέγωσιν εἶναι τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ᾽ ὡς ἐχθροί εἰσι τοῦ σταυροῦ». Ἐρωτᾶ: «ὁ Δεσπότης σου ἐσταυρώθη, καὶ σὺ ἄνεσιν ζητεῖς; ὁ Δεσπότης σου προσηλώθη, καὶ σὺ τρυφᾶς; καὶ ποῦ ταῦτα στρατιώτου γενναίου;». Καὶ μὲ ἀπόλυτο τρόπο γράφει: «εἰ φιλεῖς τὸν Δεσπότην σου, τὸν θάνατον ἀπόθανε τὸν ἐκείνου» καὶ ὅποιος εἶναι φίλος τῆς τρυφῆς καὶ τῆς ἐνταῦθα ἀσφαλείας, «ἐχθρός ἐστι τοῦ σταυροῦ».
.               Τὴν ἴδια προοπτικὴ συναντοῦμε καὶ στὴν ἑρμηνεία τοῦ ἀποστολικοῦ χωρίου «Χριστῷ συνεσταύρωμαι ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστὸς» (Γαλ. β´, 20). Ἑρμηνεύει ὅτι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μὲ τὸ «Χριστῷ συνεσταύρωμαι» ἐννοεῖ τὸ Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος καὶ μὲ τὸ «ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστὸς» ἐννοεῖ «τὴν μετὰ ταῦτα πολιτείαν, δι᾽ ἧς νεκροῦται ἡμῶν τὰ μέλη». Ἡ ὅλη ζωὴ τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι σταυρικὴ ζωὴ καὶ ὁ βίος του εἶναι ἐσταυρωμένος βίος, διότι μόνον ἔτσι μπορεῖ κανεὶς νὰ κοινωνήση τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ, διαφορετικὰ εἶναι ἐχθρὸς τοῦ σταυροῦ.
.               Ἀπὸ αὐτὸ φαίνεται ὅτι ἡ σταυρικὴ ζωή, ποὺ δηλώνει τὴν νέκρωση τῶν παθῶν, καὶ ἡ κοινωνία μὲ τὸν ἀναστάντα Χριστὸ εἶναι εὐαγγελικὴ ζωὴ καὶ κοινὴ σὲ ὅλους τοὺς Χριστιανούς, μοναχοὺς καὶ ἐγγάμους, ποὺ ζοῦν στὸν κόσμο καὶ στὰ Μοναστήρια, Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς. Σὲ πολλὰ κείμενά του κάνει λόγο γιὰ «ἑτέραν πολιτείαν» τὴν ὁποία πρέπει νὰ ζοῦν οἱ Χριστιανοί, γιὰ τὴν «καινὴν ζωὴν» ποῦ πρέπει νὰ τοὺς χαρακτηρίζη.
.               Οἱ Χριστιανοὶ πρέπει νὰ ζοῦν ἀσκητικὴ ζωὴ καὶ νὰ ἐκφράζουν αὐτὴν τὴν νέα ζωὴ ποὺ ἔφερε στὸν κόσμο ὁ Χριστός. Πρέπει νὰ εἶναι «ἀλλότριοι τοῦ παρόντος βίου», ὄχι μὲ τὴν ἔννοια νὰ φύγουν ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμο, ἀλλὰ νὰ μένουν στὸν κόσμο καὶ νὰ δείχνουν στοὺς ἀπίστους «ὅτι εἰς ἑτέραν πολιτείαν ἑαυτοὺς μετέστησαν καὶ οὐδὲν κοινὸν ἔχουσι πρὸς τὴν γῆν καὶ τὰ ἐπὶ γῆς πράγματα». Ο Χριστιανο πρέπει ν γνωρίζωνται «οκ π το τόπου, λλ π το τρόπου» τς ζως τους. Ὁ πιστὸς δὲν πρέπει νὰ φαίνεται ὡς πιστὸς μόνον ἀπὸ τὸ Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος, «ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς ζωῆς τῆς καινῆς». Καὶ σὲ ἄλλο σημεῖο προτρέπει τοὺς Χριστιανούς: «Ἐπιδειξώμεθα τοίνυν καινὴν τινὰ ζωήν, ποιήσωμεν τὴν γῆν οὐρανόν», ὥστε οἱ εἰδωλολάτρες νὰ βλέπουν αὐτὴν τὴν καινὴν ζωὴ καὶ νὰ βλέπουν τὴν ἴδια τὴν εἰκόνα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Δὲν τοὺς συνιστᾶ νὰ φεύγουν ἀπὸ τὶς κοινωνίες καὶ νὰ ἀνεβαίνουν στὰ ὄρη, ὅπως τὸ κάνουν οἱ μοναχοί, ἀλλὰ νὰ ζοῦν μέσα στὴν κοινωνία, τηρώντας τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ. «Οὐδὲν λέγω φορτικὸν οὐ λέγω, μὴ γάμει, οὐ λέγω, καταλίμπανε πόλεις καὶ ἀφίστασο πολιτικῶν πραγμάτων ἀλλ᾽ ἐν αὐτοῖς ὢν δεῖξον τὴν ἀρετήν».

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/10/17/νηπτικὰ-στοιχεῖα-ἀπὸ-τὴν-διδασκαλί3/

, , ,

Σχολιάστε

ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΦΑΝΑΤΙΚΩΝ

Oἱ Xριστιανοὶ στόχος τῶν φανατικῶν

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2073, 1 καὶ 15 .09. 2013

Ἠλ. στοιχειοθ. «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.                  Τὰ τελευταῖα γεγονότα στὴν Συρία καὶ στὴν Αἴγυπτο μὲ τὶς ἐπιθέσεις ἐναντίον Χριστιανῶν καὶ φόνους ἀπὸ τοὺς Ἰσλαμιστές, ἀποκαλύπτουν τὸ ἀληθινὸ πρόσωπο τοῦ Ἰσλάμ. «Ρημαδιὸ στὴ Συρία, οἱ Χριστιανοὶ ἔχουμε γίνει στόχος τῶν φανατικῶν», εἶπε ὁ Ὀρθόδοξος Μητροπολίτης Χαλεπίου κ. Παῦλος στὸν Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα στὴν τελευταία τηλεφωνικὴ συνομιλία ποὺ εἶχαν, λίγο πρὶν ἀπαχθεῖ. Καὶ ὁ δημοσιογράφος ποὺ πῆρε συνέντευξη ἀπὸ Σύρες Ὀρθόδοξες μοναχές, ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν Ἑλλάδα, σημειώνει: «Τὸ νὰ δηλώνει κάποιος Χριστιανός, καὶ μάλιστα Ὀρθόδοξος, σήμερα στην̀ Συρία ἰσοδυναμεῖ μὲ αὐτοκτονία. Οἱ ἐξτρεμιστὲς Ἰσλαμιστὲς τοὺς ἔχουν θέσει στὸ στόχαστρο θεωρώντας τους συνεργάτες τοῦ Ἄσαντ. Τρομοκρατικὲς ἐπιδρομὲς σὲ χωριὰ καὶ συνοικίες Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, κυρίως στὴ βόρεια Συρία, σημειώνονται καθημερινὰ ἀπὸ ἀνεξέλεγκτες ὁμάδες φανατικῶν ἐνόπλων μουσουλμάνων, μεταξὺ τῶν ὁποίων Τσετσένοι, Ἀφγανοί, Σομαλοὶ κ.ἄ.». («Ἡ Καθημερινὴ» 18-8-2013).
.                         Ἀλλὰ καὶ στὴν Αἴγυπτο οἱ Χριστιανοὶ εἶναι στὸ στόχαστρο τῶν φανατικῶν «Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων». «Σύμφωνα μὲ τὸν ἀνταποκριτὴ τοῦ CBN στὸ Κάϊρο Gary Lane, ὑπάρχει ἄνωθεν ἐντολὴ ἀπὸ τοὺς “Ἀδελφοὺς Μουσουλμάνους” νὰ σκοτώνουν τοὺς Χριστιανοὺς ὅπου τοὺς βρίσκουν. Ὁ ἀριθμὸς τῶν νεκρῶν καὶ τραυματιῶν Χριστιανῶν εἶναι ἀνεξακρίβωτος καὶ γίνεται λόγος γιὰ γενίκευση τοῦ ἀντιχριστιανοῦ μένους. Τὶς προηγούμενες ἡμέρες μιὰ μικρή, ἡ Jessica Boulous, ἐκτελέστηκε καθὼς ἔβγαινε ἀπὸ τὸ κατηχητικό. Τὸ γαλλικὸ “Παρατηρητήριο χριστιανοφοβίας” καταγγέλλει ὅτι κόπτης ταξιτζὴς σφαγιάστηκε ἀπὸ Ἰσλαμιστές, ποὺ διέκριναν τὸν σταυρὸ ποὺ εἶχε σὰν φυλαχτὸ στὸ αὐτοκίνητό του, ἐνῶ στὴ συνέχεια ἔβαλαν φωτιὰ στὸ ὄχημα. Τὸ εἰδησεογραφικὸ πρακτορεῖο CBN δημοσίευσε φωτογραφίες καὶ κατάλογο 14 κατεστραμμένων χριστιανικῶν ναῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἑνὸς καμένου ὀρθοδόξου ναοῦ στὸ Σουέζ» («www.triklopodia.gr» 16-8-2013). «Τὸ μόνο μας ἔγκλημα εἶναι ὅτι εἴμαστε Χριστιανοί», λένε οἱ Χριστιανοὶ τῆς Αἰγύπτου.
.                Εἶναι φανερὸ ὅτι πρόκειται γιὰ μιὰ εὐρύτατη ἐπιχείρηση ὄχι ἐθνικῆς, ἀλλὰ θρησκευτικῆς ἐκκαθαρίσεως τῶν ἑκατομμυρίων Χριστιανῶν τῆς Συρίας καὶ τῆς Αἰγύπτου. Ταυτόχρονα δοκιμάζονται καὶ ὅσοι Χριστιανοὶ ἀπέμειναν στὸ Ἰράκ. Οἱ πολιτικοὶ ἀναλυτὲς μιλοῦν γιὰ ἕνα συνολικὸ σχέδιο βίαιου διωγμοῦ τῶν Χριστιανῶν ἀπὸ τὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴν Βόρεια Ἀφρική. Καὶ ἐνῶ αὐτὰ συμβαίνουν, ἡ ἀποστατημένη ἀπὸ τὸν Χριστιανισμὸ Δύση ἀδιαφορεῖ καὶ τηρεῖ στάση παρατηρητοῦ, ἢ καί, ὅπως φανερώνουν τὰ πράγματα, πιθανοῦ ὑποκινητοῦ. Ὅμως ἂς μὴν ἐφησυχάζει ἡ Δύση. Διότι μὲ τὸ αὐξανόμενο Ἰσλὰμ στοὺς κόλπους της θὰ ἀναγκασθεῖ νὰ ξυπνήσει κάποια μέρα. Τότε ὅμως θὰ εἶναι πολὺ ἀργά…

,

Σχολιάστε

ΟΨΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ «ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΥ»…!

πόσπασμα δημοσιεύματος
π τν τίτλο «ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Mokattam:
ΟΨΕΙΖώντας μέσα στ
σκουπίδια
κα
λατρεύοντας τν Θε στς σπηλις»
τοῦ ἱστολογίου «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

.              […] Πολλοὶ Χριστιανοί, σὲ ὅλη τὴν Αἴγυπτο, ζοῦν σὲ κατάσταση ἔνδειας ποὺ εἶναι σχεδὸν ἀδύνατο νὰ φανταστεῖ κανείς, καί, σὲ πολλὲς περιπτώσεις, ἡ φτώχεια τοὺς ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι, ὡς Χριστιανοί, δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ λάβουν τὴν κατάλληλη ἐπαγγελματικὴ κατάρτιση ἢ τὶς κατάλληλες θέσεις ἐργασίας. Οἱ Χριστιανοὶ ὑφίστανται διακρίσεις στὴν κοινωνία, καὶ πιέζονται νὰ ἀσπαστοῦν τὸ Ἰσλάμ, προκειμένου νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὴ φτώχεια τους. Ἔχουν δυσφημιστεῖ στὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, ἀπαγορεύεται νὰ συμμετέχουν σὲ ἐκλογικὴ ἐπιτροπὴ καὶ ἀπαγορεύεται νὰ εἶναι ὑποψήφιοι σὲ ἐκτελεστικὲς θέσεις στὴν κυβέρνηση, στὴν ἀστυνομία, στὸ στρατὸ ἢ σὲ περιφέρειες. Αὐτὸ παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ χριστιανοὶ ἀποτελοῦν τὸ 10% τοῦ πληθυσμοῦ. Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ φτιάξουν νέα κτίρια ἐκκλησιῶν ἢ νὰ ἀνακαινίσουν τὰ ὑφιστάμενα. Ὁ τεράστιος ρόλος ποὺ ἔχει παίξει ὁ Χριστιανισμὸς στὴν ἱστορία τῆς Αἰγύπτου ἀγνοεῖται στὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα. Καὶ στὴν Ἄνω Αἴγυπτο, οἱ Χριστιανοὶ ἔχουν ὑποστεῖ σωρεία ἐπιθέσεων καὶ ἔχουν δολοφονηθεῖ πολλὲς φορὲς τὰ τελευταῖα χρόνια ἀπὸ μουσουλμάνους ἐξτρεμιστές.
.              Κάθε χρόνο χιλιάδες Αἰγύπτιοι χριστιανοὶ ἀσπάζονται τὸ Ἰσλάμ, καθὼς ἡ πίεση νὰ τὸ πράξουν εἶναι σχεδὸν ἀφόρητη. Οἱ νεαρὲς χριστιανὲς γυναῖκες ἐσκεμμένα βρίσκονται στὸ στόχαστρο γιὰ αὐτὸ ποὺ ἔχει χαρακτηρισθεῖ ὡς «προγραμματισμένες ἀποπλανήσεις» ἀπὸ μουσουλμάνους ἄνδρες. Ἐνῶ οἱ χριστιανὲς γυναῖκες κατὰ καιροὺς ἔχουν ἀπαχθεῖ, βιαστεῖ, καὶ διὰ τῆς βίας παντρευτεῖ τοὺς μουσουλμάνους διῶκτες τους, μία πιὸ κοινὴ στρατηγικὴ εἶναι νὰ μαθαίνουν κρυφὰ πολλὰ γιὰ μία νεαρὴ χριστιανὴ γυναίκα καὶ στὴ συνέχεια νὰ τὴν ἀποπλανοῦν, χρησιμοποιώντας τὶς πληροφορίες ποὺ ἔχουν συλλέξει κατὰ τέτοιο τρόπο ὥστε νὰ ἐγγυᾶται οὐσιαστικὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς ἀποπλάνησης. Καθὼς πολλοὶ Χριστιανοὶ εἶναι ἀπελπιστικὰ φτωχοί, πολλὲς κοπέλες εἶναι ἐπιρρεπεῖς στὸ νὰ “πέσουν” ἀπὸ ἕναν νεαρὸ ἄνδρα μὲ χρήματα. Στὴ συνέχεια, ὅταν ἡ νεαρὴ γυναίκα ἐρωτευτεῖ, ἀσπάζεται συνήθως τὸ Ἰσλάμ, προκειμένου νὰ εὐχαριστήσει τὸν ‘ἀγαπημένο’ της καὶ δὲν ὑπάρχει οὐσιαστικὰ τίποτα, ποὺ νὰ μποροῦν νὰ κάνουν οἱ γονεῖς της καὶ ἡ ἐκκλησία γιὰ νὰ τὴν βοηθήσουν.
.              Οἱ Χριστιανοί, ἄντρες μπαίνουν στὸν πειρασμὸ νὰ ἀσπαστοῦν τὸ Ἰσλάμ, προκειμένου νὰ πάρουν μία καλύτερη δουλειὰ ἢ νὰ παντρευτοῦν μία ἄλλη γυναίκα. Ἐὰν ἕνα ζευγάρι χωρίσει, ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο γίνεται συνήθως μουσουλμάνος, προκειμένου νὰ διασφαλιστεῖ ὅτι αὐτὸς ἢ αὐτὴ θὰ πάρει τὴν ἐπιμέλεια τῶν παιδιῶν. Καὶ τὸ νὰ γίνει κάποιος μουσουλμάνος εἶναι κάτι πολὺ εὔκολο. Ὡστόσο, τὸ νὰ γίνει κάποιος Χριστιανὸς εἶναι κάτι πολὺ δύσκολο καὶ ἐπικίνδυνο. Μουσουλμάνοι ποὺ προσηλυτίστηκαν στὸν χριστιανισμὸ δέχονται ἀπειλὲς κατὰ τῆς ζωῆς τους καὶ ἔντονη παρενόχληση. Στὴν Αἴγυπτο, δὲν εἶναι παράνομο νὰ εἶσαι Χριστιανὸς (ἂν γεννήθηκες σὲ μία χριστιανικὴ οἰκογένεια), ἀλλὰ νομικὰ δὲν μπορεῖς νὰ γίνεις (ἀλλάζοντας πίστη καὶ ἐγκαταλείποντας τὸ Ἰσλάμ).

 ΠΗΓΗ: redskywarning.blogspot.gr

, ,

Σχολιάστε