Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Χρεωκοπία

ΦΤΩΧΟΙ, ΕΙΤΕ ΕΝΤΟΣ ΕΙΤΕ ΕΚΤΟΣ (Ἀπίστευτη ἀπάτη ἡ μνημονιακὴ πολιτικὴ τῆς δῆθεν διασώσεως τῆς χώρας μας.)

«Θ φτωχύνετε σ ερὼ  δραχμές;»
λένε οἱ Γερμανοὶ

τοῦ Γ. Δελαστίκ

.           Ὠμό, κυνικό, ἀνελέητο ἀπὸ τὴν πρώτη του κιόλας φράση τὸ πρωτοσέλιδο κύριο ἄρθρο τῆς δεξιᾶς, σοβαρῆς γερμανικῆς ἐφημερίδας «Φράνκφουρτερ Ἀλγκεμάινε», ἡ ὁποία ἐκφράζει τὰ συμφέροντα τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου τῆς ἡγεμονικῆς χώρας τῆς Εὐρώπης, τῆς ΕΕ καὶ τῆς Εὐρωζώνης: «Οἱ Ἕλληνες βρίσκονται ἐνώπιον μίας ἱστορικῆς ἀπόφασης. Πρέπει νὰ διαλέξουν ἂν θέλουν νὰ φτωχύνουν σὲ εὐρὼ ἢ σὲ δραχμές!», τονίζει χωρὶς περιστροφὲς ἡ ἐφημερίδα. Τὸ τι πρέπει ν φτωχύνουν ολληνες εναι πωσδήποτε ναγκαο κατὰ τὸ γερμανικὸ ἔντυπο, τὸ μόνο ποὺ μποροῦν νὰ διαλέξουν εἶναι ἁπλῶς ἂν ἡ Βουλὴ θὰ ὑπερψηφίσει τὸ νέο πακέτο μέτρων, ὁπότε οἱ Ἕλληνες θὰ φτωχύνουν παραμένοντας στὸ εὐρώ, ἢ ἂν θὰ ἀπορρίψει τὰ μέτρα, ὁπότε θὰ φτωχύνουν ἐκτὸς εὐρώ, ἐπιστρέφοντας στὴ δραχμή.
.          Ἡ υἱοθέτηση τοῦ νέου πακέτου λιτότητας «συνεπιφέρει τὴν ἀπώλεια τῆς εὐημερίας τῶν Ἑλλήνων ἐντὸς τοῦ κοινοῦ εὐρωπαϊκοῦ νομίσματος», ὑπογραμμίζει ὁ ἀρθρογράφος, ὁ ὁποῖος, σημειωτέον, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς Ἕλληνες κυβερνητικοὺς παράγοντες, δὲν κάνει καμιὰ σύγκριση ἀνάμεσα στὸ ἂν ἡ φτώχεια τῶν Ἑλλήνων μέσα στὸ εὐρὼ θὰ εἶναι καλύτερη ἀπὸ τὴ φτώχεια τους ἐκτὸς τοῦ κοινοῦ νομίσματος. Ἀντιθέτως, ὁ τίτλος τοῦ κεντρικοῦ θέματος τῆς ἐφημερίδας τὴν ἴδια μέρα στὴ δεύτερη σελίδα της, ποὺ εἶναι καὶ αὐτὸ ἀφιερωμένο στὴν Ἑλλάδα, δίνει μία κάθε ἄλλο παρὰ αἰσιόδοξη προοπτική: «Μετὰ ἀπὸ κάθε περικοπὴ ἀκολουθεῖ νέα περικοπή»! Ἀτελείωτο δηλαδὴ τὸ μαρτύριο τῶν περικοπῶν, τῶν νέων πακέτων μέτρων λιτότητας.
.           Στὸ ἴδιο φύλλο τῆς «Φράνκφουρτερ Ἀλγκεμάινε» καὶ τὸ κεντρικὸ θέμα τῆς πρώτης σελίδας ἦταν ἀφιερωμένο στὴν Ἑλλάδα, μὲ ἕναν ἀκόμη ἀποκαρδιωτικὸ τίτλο: «Ὁ Σόιμπλε ἀρνεῖται περαιτέρω κούρεμα τοῦ χρέους τῆς Ἀθήνας». Ὁ λόγος βεβαίως ποὺ ὁ Γερμανὸς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἀρνεῖται τὸ νέο «κούρεμα» εἶναι πώς, σὲ περίπτωση ποὺ αὐτὸ λάβει χώρα, θὰ ἀφορᾶ ἑλληνικὰ ὁμόλογα ποὺ βρίσκονται στὰ χέρια τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωζώνης καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας. Θὰ πρέπει ἑπομένως νὰ πληρώσουν τὸ «κούρεμα» οἱ ἑταῖροι καὶ ὄχι οἱ ἀσφαλισμένοι καὶ οἱ τράπεζες τῆς Ἑλλάδας, μαζὶ μὲ ξένους ἰδιῶτες, ὅπως ἔγινε μὲ τὸ «κούρεμα» τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους τὸν Μάρτιο ποὺ ὁδήγησε σὲ χρεωκοπία τὰ ἑλληνικὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα καὶ τὸ ἑλληνικὸ τραπεζικὸ σύστημα. Καμιὰ προθυμία δὲν ἔχει ἑπομένως ὁ Σόιμπλε, ὅπως εἶναι φυσικό, νὰ πληρώσει ἡ Γερμανία γιὰ τὸ ἑλληνικὸ χρέος.
.           Ἂν ὅμως δὲν γίνει «κούρεμα», παρ᾽ ὅλη τὴν ψήφιση τῶν νέων μέτρων, ἡ Ἑλλάδα πλέει πλησίστια πρὸς τὴν χρεωκοπία! Ἀρκεῖ μία ἁπλὴ ματιὰ στοὺς θεμελιώδεις πίνακες τοῦ προϋπολογισμοῦ ποὺ κατέθεσε ἡ κυβέρνηση γιὰ νὰ τὸ ἀντιληφθεῖ κανεὶς – καὶ ταυτόχρονα νὰ συνειδητοποιήσει κανεὶς τί πίστευτη πάτη εναι ατὴ  μνημονιακ πολιτικ τς δθεν διάσωσης τς χώρας μας. Μετὰ τὸ περιβόητο «κούρεμα» τῶν 200 δισεκατομμυρίων εὐρὼ τοῦ ἑλληνικοῦ δημόσιου χρέους κατὰ 53% τὸν Μάρτιο, τί διαπιστώνει ἐμβρόντητος κανείς; Ὅτι τὸ χρέος τῆς χώρας ποὺ ἦταν τὸ 2011 στὸ ὕψος τοῦ 170,6% τοῦ ΑΕΠ, ἀντὶ νὰ μειωθεῖ… αὐξήθηκε μετὰ τὸ «κούρεμα» στὸ 175,6% γιὰ τὸ 2012!
.           Ἡ μαθηματικὴ ἐπιστήμη παραδίδει τὰ ὄπλα της καὶ παραιτεῖται! Κι ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλά, ὅπως τονίζεται στὴν εἰσηγητικὴ ἔκθεση τοῦ προϋπολογισμοῦ, τὸ 2013 τὸ δημόσιο χρέος τῆς χώρας μας θὰ ἐκτιναχθεῖ στὸ… 190% τοῦ ΑΕΠ, στὸ 189,1% γιὰ τὴν ἀκρίβεια! Καὶ μάλιστα τὸ χρέος θὰ παραμείνει στὴ γειτονιὰ τοῦ 190% καὶ τὸ 2014 καὶ τὸ 2015 καὶ τὸ 2016 – κι αὐτὸ στὴν καλύτερη περίπτωση! Ζήτω ποὺ σωθήκαμε μὲ τὸ Μνημόνιο ἤ… ζήτω ποὺ καήκαμε; Εἶναι ἐξώφθαλμο ὅτι ἰσχύει τὸ δεύτερο. Εἰδικὰ ἂν λάβει κανεὶς ὑπ᾽ ὄψη του ὅτι τὸ ΑΕΠ τῆς χώρας μας συρρικνώνεται διαρκῶς μὲ τρομακτικοὺς ρυθμούς: Ἀπὸ 231 δισ. εὐρὼ ποὺ ἦταν τὸ 2009 θὰ πέσει τὸ 2013 στὰ… 183 δισ. εὐρώ! Μία ἀσύλληπτη μείωση κατὰ σχεδὸν 50 δισεκατομμύρια (48 γιὰ τὴν ἀκρίβεια) σὲ τέσσερα χρόνια, ἕνα ἐφιαλτικὸ ποσοστὸ πτώσης 20,8%!

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΡΗΜΑΖΕΙ Η ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ («Μόνο σὲ περιπτώσεις πολέμων ὑπάρχει τέτοια καταβαράθρωση».)

Ρημάζει χώρα π τ καθεστς το Μνημονίου

Τοῦ Γ. Δελαστίκ

.             Τίποτα δὲν ἔχει μείνει ὄρθιο στὴν Ἑλλάδα μετὰ ἀπὸ δυόμισι χρόνια ἐφαρμογῆς τῆς πολιτικῆς ποὺ ἐπιβάλλουν ἡ ΕΕ καὶ τὸ ΔΝΤ μέσῳ τῶν ἀλλεπαλλήλων μνημονίων. Ἡ χώρα μας γυρίζει δεκαετίες πίσω σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς – στὶς ἀποδοχές, στὶς συντάξεις, στὸ ἐπίπεδο τῆς ἰατροφαρμακευτικῆς περίθαλψης, στὸ μέγεθος τῆς οἰκονομίας της.
.             Τὰ πάντα συρρικνώνονται μὲ μοναδικὴ ἐξαίρεση τὸ δημόσιο χρέος, τὸ ὁποῖο διαρκῶς αὐξάνει, παρόλο ποὺ οἱ Γερμανοὶ ὑπήγαγαν τὴν Ἑλλάδα ὑπὸ καθεστὼς περιορισμένης ἐθνικῆς κυριαρχίας ἰσχυριζόμενοι ὅτι στόχος τους εἶναι, ὑποτίθεται, ἡ μείωση τοῦ χρέους. Τὸ ἑλληνικὸ ΑΕΠ γίνεται κάθε χρόνο καὶ μικρότερο. Πάνω ἀπὸ 6,5% θὰ μειωθεῖ καὶ φέτος, μὲ ἀποτέλεσμα στὸ τέλος τοῦ χρόνου ἡ σωρευτική του μείωση σὲ σχέση μὲ τὸ 2008 νὰ ὑπερβαίνει τὸ 20%! Μόνο σ περιπτώσεις πολέμων πάρχει τέτοια καταβαράθρωση. Καταποντισμὸς τοῦ ΑΕΠ συνεπιφέρει ἀναπότρεπτα ἔξαρση τῆς ἀνεργίας. Ὑπερτριπλασιάστηκε (!) ἀπὸ τὸν Ἰούνιο τοῦ 2008 ὣς τὸν Ἰούνιο τοῦ 2012 ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνέργων – ἀπὸ τὸ 7,4% τοῦ οἰκονομικὰ ἐνεργοῦ πληθυσμοῦ ποὺ ἦταν, ἐκτινάχθηκε στὸ 24,4%. Φτάσαμε στ τραγικ σημεο 3,8 κατ. λληνες ργαζόμενοι ν πρέπει ν ζήσουν 4,6 κατομμύρια τομα – δηλαδὴ 1,2 ἑκατομμύρια ἀνέργους καὶ 3,4 μὴ οἰκονομικὰ ἐνεργὰ ἄτομα (γέροι, παιδιὰ κ.λπ.)! Αὐτὸ εἶναι ἀδύνατον, βέβαια, χωρὶς δραματικὴ πτώση τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου ὅλων τῶν Ἑλλήνων, τόσο αὐτῶν ποὺ ἐργάζονται ὅσο καὶ αὐτῶν ποὺ δὲν δουλεύουν. Καὶ νὰ σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι μόλις τὸ 2008 ἡ κατάσταση στὴ χώρα μας ἦταν ἀντίστροφη – 4,5 ἑκατ. ἀπασχολούμενοι συντηροῦσαν 3,8 ἑκατομμύρια μὴ οἰκονομικὰ ἐνεργὰ ἄτομα καὶ ἀνέργους. Ὄχι ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ καμιὰ ἰδανικὴ ἀναλογία, ἀλλὰ δὲν ἦταν καὶ τὸ σημερινὸ δράμα. Ἡ κατακρήμνιση τοῦ ἐπιπέδου ζωῆς τῶν Ἑλλήνων δὲν ἐμποδίζει φυσικὰ τὴν αὔξηση τοῦ δημοσίου χρέους – ἀπὸ 115% τοῦ ΑΕΠ ποὺ τὸ παρέλαβε ὁ Γιῶργος Παπανδρέου τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2009, φέτος θὰ διαμορφωθεῖ στὸ… 166,5! ν, πως μς επαν τότε, μασταν χρεωκοπημένοι μ χρέος 115% 125%, πως σχυρίστηκε τ ΠΑΣΟΚ, πς εναι δυνατν νά… «χουμε σωθε» μ χρέος 166%;!
.             Εἶναι προφανὲς ὅτι μέχρι τώρα οἱ ἰσχυρισμοὶ περὶ «σωτηρίας μέσῳ Μνημονίου» εἶναι ἐντελῶς ἀνυπόστατοι. Δὲν συνοδεύονται ἀπὸ στοιχεῖα δημοσιονομικὰ ποὺ νὰ τοὺς ἐπιβεβαιώνουν, ἔστω καὶ στὸ μέλλον. Τὸ ἐντελῶς ἀντίθετο ἀποδεικνύουν μὲ ἐπιστημονικὸ τρόπο δύο μελέτες ποὺ τὰ ἀποτελέσματά τους δημοσιοποιήθηκαν τὴν περασμένη ἑβδομάδα. Παντελῶς ἀνέφικτο χαρακτηρίζουν τὸν στόχο τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους στὰ ἐπίπεδα τῆς… «χρεωκοπίας» τοῦ 2008 τόσο μελέτη τοῦ ΚΕΠΕ ποὺ τὰ πορίσματά της δημοσιεύθηκαν ὅσο καὶ ἄλλη μελέτη τοῦ ΙΟΒΕ, ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμη παρουσιαστεῖ, ἀλλὰ ποὺ δόθηκε στὸν Τύπο τὸ κύριο συμπέρασμά της: ἀκόμη καὶ τὸ 2020, τὸ χρέος δὲν θὰ βρίσκεται στὸ ὕψος τοῦ 120% τοῦ ΑΕΠ ποὺ ἔχει ὡς στόχο τὸ Μνημόνιο. Θὰ κυμαίνεται γύρω στὸ… 150% τοῦ ΑΕΠ! Δέκα κα πλέον χρόνια δηλαδ μνημονιακς πολιτικς καὶ νείπωτων δεινν του λληνικο λαο θὰ χουν δηγήσει σ μία κατάσταση πολ χειρότερη π ατ πού, ποτίθεται, τι θ θεράπευαν! Ἂν συνεχιστεῖ ἡ σημερινὴ μνημονιακὴ πολιτική, ἡ Ἑλλάδα ὁδηγεῖται στὸ βάραθρο. Αὐτὸ εἶναι τὸ συμπέρασμα στὸ ὁποῖο καταλήγουν οἱ πάντες εἴτε τὸ ὁμολογοῦν εἴτε ὄχι.
.              Οἱ Ἕλληνες βυθίζονται στὴ μιζέρια. Πῶς μπορεῖ νὰ κοιμηθεῖ ἤρεμος κανείς, ὅταν ξέρει ὅτι ἡ ἀγοραστικὴ δύναμη τοῦ κατώτατου μισθοῦ, μετὰ τὸ «τσεκούρωμα» τοῦ Φεβρουαρίου φέτος, ἔπεσε στὸ ἐπίπεδο τοῦ… 1978, σχεδὸν 35 χρόνια πίσω; Ὁ κατώτατος μισθὸς βυθίστηκε πλέον στὸ 49% τοῦ μέσου ὅρου τῶν κατώτατων μισθῶν τῶν ἀνεπτυγμένων χωρῶν τῆς ΕΕ ἀπὸ τὸ 60% ποὺ ἦταν πρὶν τὸν Φεβρουάριο. Στὸ τέλος τοῦ 2012, τὸ κατὰ κεφαλὴν εἰσόδημα τῶν Ἑλλήνων θὰ ἀντιστοιχεῖ πλέον στὸ 68,5% τοῦ μέσου ὅρου τῆς ΕΕ, θὰ ἔχουμε γυρίσει δηλαδή… 20 (!) χρόνια πίσω, στὰ ἐπίπεδα σύγκλισης τοῦ 1993. Ἀπὸ τοῦ χρόνου δὲν θὰ ὑπάρχει καμιὰ χώρα τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης φτωχότερη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Θὰ συγκρινόμαστε μόνο μὲ ἀνατολικο-ευρω-παϊκὲς χῶρες, ὅπως ἡ… Κροατία!

 ΠΗΓΗ: ethnos.gr

, ,

Σχολιάστε

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΕΥΡΩΤΟΚΟΓΛΥΦΟΣ Η Ε.Κ.Τ «Ἐκμεταλλεύονται ἀσύστολα τὴν οἰκονομικὴ κρίση τῆς Ἑλλάδας καὶ θησαυρίζουν κυριολεκτικὰ εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων ποὺ ὑποτίθεται ὅτι βοηθοῦν».

ΕΚΤ – χειρότερος ερωτοκογλύφος!

 Γιῶργος Δελαστὶκ

.                Μέσα στὸ κλίμα τῆς μαζικῆς δραπέτευσης τῶν Ἀθηναίων ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα κατὰ τὸ δεύτερο δεκαήμερο τοῦ Αὐγούστου γιὰ μία ἀνάσα «διακοπῶν», ποὺ φέτος ἦταν ἐξαιρετικὰ σύντομες καὶ οἰκονομικὰ λιτές, βοηθούσης καὶ τῆς σιωπῆς τῶν περισσοτέρων μέσων ἐνημέρωσης, ἐλάχιστοι ἀντιλήφθηκαν καὶ συνειδητοποίησαν εἰς βάθος πόσο κοντὰ ἔφερε τὴν Ἑλλάδα στὴν χρεωκοπία ἡ συνδυασμένη δράση τῶν δύο ὑποτιθεμένων σωτήρων μας:… Τῶν… κρατῶν τῆς Εὐρωζώνης καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας! Αὐτῶν δηλαδὴ ποὺ θεωρητικὰ καὶ πρακτικὰ κάνουν ὅ,τι περνάει ἀπὸ τὸ χέρι τους γιὰ νὰ μᾶς γλιτώσουν ἀπὸ τὴν χρεωκοπία!
.                Ἐλάχιστοι κατάλαβαν ἐπίσης πόσο μᾶς στοίχισε ἡ στάση τους αὐτή, ἐνῶ οἱ 99 στοὺς 100 Ἕλληνες ἀγνοοῦν πόσο ἄγρια κερδοσκοπεῖ (ναί, κερδοσκοπεῖ μὲ τὴν πλήρη σημασία τῆς λέξης) εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδας ἡ ΕΚΤ, ἡ ὁποία ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι εἶναι ὁ χειρότερος εὐρωτοκογλύφος γιὰ τὴ χώρα μας!
.                Εἶναι γνωστὸ ὅτι τὴ Δευτέρα, 20 Αὐγούστου, ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση πλήρωσε στὴν ΕΚΤ ὁμόλογο ἀξίας 3,2 δισεκατομμυρίων εὐρὼ ποὺ εἶχε αὐτὴ στὴν κατοχή της.
.           Πρώτη ἀποκάλυψη ποὺ κάνει τὸν κάθε Ἕλληνα νὰ αἰσθάνεται ἀνατριχίλα: τὸ ὁμόλογο αὐτὸ ἡ ΕΚΤ τὸ εἶχε ἀγοράσει τὸ καλοκαίρι τοῦ 2010 στὴ δευτερογενῆ ἀγορὰ μόλις στὸ 70% τῆς ὀνομαστικῆς του ἀξίας. Σὲ ἁπλὰ ἑλληνικά, ἡ ΕΚΤ ἀγόρασε τὸ ὁμόλογο 2,3 δισεκατομμύρια εὐρὼ καὶ μέσα σὲ δύο χρόνια ἔβγαλε…900 ἑκατομμύρια κέρδος!!! Μιλᾶμε γιὰ σοῦπερ – τοκογλυφικὸ οὐσιαστικὸ ἐπιτόκιο ποὺ πλησιάζει τὸ 40%! Εἶναι νὰ τρελαίνεται κανείς.
.            Τὸ κακὸ δὲν σταματάει ἐδῶ. Τὸ ὁμόλογο αὐτὸ θὰ πληρωνόταν μὲ λεφτὰ ποὺ θὰ δίνονταν στὴν περιβόητη δόση ὕψους 31,3 δισ. εὐρὼ τῶν δανείων ποὺ συμφωνήθηκαν μὲ τὶς χῶρες τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὸ ΔΝΤ τὸν Μάρτιο. Μία δόση ἡ ὁποία ἔπρεπε βάσει τῆς σύμβασης νὰ δοθεῖ στὴν Ἑλλάδα στὶς 28 Ἰουνίου.
.                Τὰ κράτη τῆς Εὐρωζώνης ὅμως παρέβησαν τὶς ὑποχρεώσεις τους. Δὲν ἔδωσαν τὰ λεφτὰ τῆς δόσης τὸν Ἰούνιο. Δὲν τὰ ἔδωσαν οὔτε τὸν Ἰούλιο. Οὔτε τὸν Αὔγουστο. Φαίνεται ὅτι προτίθενται νὰ μὴν τὰ δώσουν οὔτε τὸν Σεπτέμβρη. Ἀπὸ Ὀκτώβρη καὶ βλέπουμε…
.              Πῶς θὰ πληρωνόταν τὸ ὁμόλογο, ἀφοῦ ἡ Εὐρωζώνη δὲν εἶχε δώσει τὰ λεφτά; Ἡ λογικὴ ἀπάντηση εἶναι πὼς ἀφοῦ ἡ ΕΚΤ εἶχε πλήρη γνώση ὅτι ἡ Εὐρωζώνη δὲν χορήγησε τὴ δόση τοῦ δανείου, τμῆμα τῆς ὁποίας προοριζόταν καὶ γιὰ τὴν πληρωμὴ τοῦ ὁμολόγου, θὰ ἀνέβαλλε γιὰ δύο-τρεῖς μῆνες τὴν ἀπαίτηση πληρωμῆς τοῦ ὁμολόγου, μέχρι νὰ δοθοῦν στὴν Ἀθήνα τὰ χρήματα γιὰ νὰ ἐξοφλήσει τὸ χρέος της. Δὲν ἐπρόκειτο γιὰ κάποια πρωτοφανῆ ἢ παράλογη λύση. Μόλις πρὸ μηνῶν, ἡ ΕΚΤ εἶχε ἀναβάλει ἐπί… χρόνια (!) τὴν ἐξόφληση ὁμολόγων τῆς Ἰρλανδίας, ὅπως εἴχαμε γράψει σὲ αὐτὴ τὴ σελίδα.
.                Μὲ ἐμᾶς ὅμως ἡ ΕΚΤ ἦταν ἀνυποχώρητη. Ἤθελε τὰ λεφτά της ὁπωσδήποτε στὶς 20 Αὐγούστου! Ἢ τῆς δίναμε τὰ λεφτὰ ἢ μᾶς χρεωκοποῦσε! Πῶς νὰ εἰσπράξει ὅμως ἐκ τοῦ μὴ ἔχοντος ἑλληνικοῦ κράτους; Ἁπλούστατα, βάζοντας τὴν Ἑλλάδα νά… ξαναδανειστεῖ! Αὔξησε τὸ ἐπιτρεπτὸ ὅριο ἔκδοσης ἑλληνικῶν ἐντόκων γραμματίων ἀπὸ τὰ 3 στὰ 7 δισ. εὐρὼ κι ἔτσι ἡ κυβέρνηση Σαμαρᾶ ἐξέδωσε ἔντοκα γραμμάτια 4 δισ. εὐρώ, τρίμηνης διάρκειας. Ἡ ΕΚΤ εἰσέπραξε ἀμέσως τὰ 3,2 δισεκατομμύρια ἀπὸ αὐτά.
.                Οἱ Εὐρωπαῖοι δηλαδὴ μὲ τὸ νὰ μὴ δίνουν ἔγκαιρα τὴ δόση τοῦ δανείου ποὺ ἔχει συμφωνηθεῖ καὶ ἡ ΕΚΤ ἀπαιτώντας νὰ πληρωθεῖ ἕνα ὁμόλογο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἔβγαζε κέρδος σχεδὸν 40%, φόρτωσαν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ μὲ ἕνα νέο χρέος 4 δισ. εὐρὼ καὶ σίγουρη «χασούρα» γιὰ τὴν Ἑλλάδα τουλάχιστον τοὺς τόκους τῶν ἐντόκων γραμματίων!
.                Ἂς μὴν ἀναφερθοῦμε στὴν ἀπίστευτη ἱλαροτραγωδία τοῦ πῶς οἱ ἑλληνικὲς τράπεζες (οἱ ὁποῖες εἶναι οὐσιαστικὰ χρεωκοπημένες κατὰ τὴν ΕΕ, ὅσο δὲν ἔχει δοθεῖ ἡ δόση τοῦ δανείου, ἀφοῦ 23,8 δισ. εὐρὼ ἀπὸ τὰ 31,3 προορίζονται γιὰ τὴν ἐπανακεφαλαιοποίηση τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν) δάνεισαν 4 δισ. εὐρὼ στὸ χρεωκοπημένο ἑλληνικὸ κράτος καὶ ἀμέσως μετὰ κατέθεσαν τὰ ἔντοκα γραμμάτια στὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καὶ πῆραν πίσω τὰ λεφτά τους μέσῳ τοῦ προγράμματος ἔκτακτης παροχῆς ρευστότητας (ΕLΑ), κερδίζοντας σχεδὸν 4% ἀπὸ τὴ διαφορὰ ἐπιτοκίου μὲ τὴν ὁποία παρέχει ρευστότητα ἡ ΕΚΤ (0,75%) καὶ ἐκείνου μὲ τὸ ὁποῖο δάνεισαν τὸ κράτος μέσω τῶν ἐντόκων γραμματίων (4,43%).

 ΓΕΡΜΑΝΟΙ: ΤΩΡΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΟΤΙ ΜΑΣ «ΓΔΕΡΝΟΥΝ»

.                Δὲν κρύβουν πλέον οὔτε οἱ Γερμανοὶ ὅτι ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ πρωτίστως οἱ ἴδιοι καὶ ἡ ΕΚΤ, μαζὶ μὲ τοὺς κερδοσκόπους, κμεταλλεύονται σύστολα τν οκονομικ κρίση τς λλάδας κα θησαυρίζουν κυριολεκτικ ες βάρος τν λλήνων ποὺ ποτίθεται τι βοηθον. «Ἑλληνικὰ ὁμόλογα ἀξίας 10 δισ. εὐρὼ ἀγοράστηκαν γιὰ 7 δισεκατομμύρια, ὅμως ἡ Ἀθήνα πληρώνει γιὰ 10 δισ. σὺν τοὺς τόκους – δηλαδὴ μία πολὺ καλὴ ἀπόδοση γιὰ ὅσους ἀγόρασαν», ἔγραφε προχτὲς ἡ γερμανικὴ ἐφημερίδα «Ζιντόϊτσε Τσάιτουνγκ» ἀναφερόμενη στὰ κέρδη ποὺ θὰ μοιράσει ἡ ΕΚΤ στὶς χῶρες – μέλη της, μὲ πρώτη κερδισμένη τὴ Γερμανία.

ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΕΘΝΟΣ», 25.08.12

, , ,

Σχολιάστε

ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ (τὸ παραμύθι τῆς ἐπαναδιαπραγματεύσεως ἴσως εἶναι τὸ τελευταῖο ποὺ θὰ ἀκούσουμε μὲ τὸ εὐρὼ στὴν τσέπη.)

να παραμύθι πρν τὴν χρεωκοπία

Μάνος Χωριανόπουλος

.               Ὅταν ξεσπᾶ μία κρίση, οἱ κυβερνήσεις κάνουν αὐτὸ ποὺ εἶναι (ἢ παρουσιάζουν ὡς) ἀναγκαῖο γιὰ νὰ τὴν ἀντιμετωπίσουν. Ἐπικαλοῦνται μάλιστα τὶς «ἔκτακτες συνθῆκες» γιὰ νὰ ὑποβαθμίσουν τὴ σημασία τῆς δημοκρατίας, τῆς συναίνεσης καὶ ἑπομένως τῆς νομιμοποίησης τῶν ἐνεργειῶν τους.
.               Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο μπορεῖ κάποιος νὰ λέει «λεφτὰ ὑπάρχουν» καὶ στὴ συνέχεια νὰ παραδίδει τὴν χώρα στοὺς δανειστὲς ἢ νὰ κερδίζει τὶς ἐκλογὲς μὲ τὸ σύνθημα τῆς «ἐπαναδιαπραγμάτευσης», ἔχοντας ξεχάσει νὰ μᾶς ἐνημερώσει ὅτι θὰ προηγηθοῦν μέτρα.

.               Τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες, ζοῦμε γιὰ μία ἀκόμα φορὰ τ γνωστ κακοπαιγμένο δράμα. τρόικα ρχεται διαπιστώνει τι τ πρόγραμμα δν βγαίνει (κάτι γνωστὸ ἀπὸ τὴν πρώτη μέρα ἐφαρμογῆς του) πιέζει γι νέα μέτρα καὶ  κυβέρνηση καμώνεται τι ντιστέκεται γι ν προχωρήσει στ συνέχεια σὲ ριζόντιες περικοπές.

Μόνο ἀποτέλεσμα, ἡ ἐξαθλίωση

.               ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ πήραν  τὶς ἐκλογές, προειδοποιώντας γιὰ τὸν κίνδυνο ἐξόδου ἀπὸ τὸ εὐρὼ καὶ μὲ τὴν δέσμευση γιὰ ἀλλαγὲς στὸ μνημόνιο.
.               Οἱ δανειστές μας γνώριζαν ὅτι δὲν θὰ γίνει ἐπαναδιαπραγμάτευση καὶ ὅτι τὰ μέτρα ποὺ λαμβάνονται, ὁδηγοῦν βαθύτερα στὴν ὕφεση, ὡστόσο χαιρέτισαν τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὰ τρία κόμματα, τὰ ὁποῖα ἐγγυῶνται τὴν ἐφαρμογὴ τῆς νεοφιλελεύθερης συνταγῆς.
.               Χωρὶς νὰ μποῦμε σὲ θεωρίες συνωμοσίας καὶ ἐξετάζοντας μόνο τὰ ἀποτελέσματα τῶν μνημονίων, εὔκολα διαπιστώνουμε ὅτι τὰ τρία χρόνια ποὺ ἐφαρμόζεται  ἡ συγκεκριμένη πολιτικὴ στὴν Ἑλλάδα ἔχουμε:

*Παραγωγὴ φθηνῶν καὶ ἐξαθλιωμένων ἐργατῶν
*Μείωση τῆς ἀξίας τῆς δημόσιας περιουσίας, ποὺ θὰ ξεπουληθεῖ κομμάτι κομμάτι καὶ μὲ τὸ μαχαίρι στὸ λαιμό.
*Ἐγκατάλειψη τῶν ἀδύναμων καὶ διάλυση τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς
*Καταρράκωση τῆς εἰκόνας τῆς χώρας

.               Ἔχουμε μὲ ἄλλα λόγια, τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐφαρμογῆς μιᾶς θεραπείας σόκ, χωρὶς φυσικὰ πραξικόπημα (βλέπε Λ. Ἀμερική), ἀλλὰ μὲ ἐκπτώσεις στὴν Δημοκρατία, αὐταρχισμό, ἰδεολογικὴ τρομοκρατία καὶ  ἀπροκάλυπτα ψέματα.

Πές μου ἕνα ψέμα, ν’ ἀποκοιμηθῶ

.               Ἂν οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ ὑπῆρξαν ἀνίκανοι νὰ ἀντισταθοῦν ἢ συνεργάστηκαν  γνωρίζοντας ποῦ ὁδηγοῦν τὸν λαό τους, θὰ τὸ κρίνει ἡ ἱστορία καὶ ἴσως τὰ δικαστήρια. Γεγονὸς ὅμως εἶναι ὅτι τὸ σύστημα ἔχει παίξει πιὰ ὅλα τὰ χαρτιά του καὶ  τ παραμύθι τς παναδιαπραγμάτευσης σως εναι τ τελευταο πο θὰ κούσουμε μ τ ερ στν τσέπη.
.          Τὰ τελευταῖα τρία χρόνια, εἴχαμε ἀρχικὰ μία «σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση» μὲ χρόνο ἀνοχῆς γιὰ νὰ ἐφαρμόσει τὰ πρῶτα σκληρὰ μέτρα.
.               Στὴ συνέχεια, ἦρθε ὁ ἐναγκαλισμὸς τοῦ συστήματος μὲ τὸ κίνημα τῶν ἀκίνδυνων (ὅπως ἀποδείχθηκε) «ἀγανακτισμένων» ποὺ μὲ τὴν ἄνευ περιεχομένου διαμαρτυρία τους, τοῦ ἔδωσαν τὶς ἀπαραίτητες ἀνάσες.
.               Εἴχαμε ἀκόμα, τὴν κυβέρνηση Παπαδήμου, στὴ λογικη τοῦ νὰ φέρουμε ἕναν «τεχνοκράτη, ποὺ ξέρει τὴ δουλειὰ» καὶ τέλος μπήκαμε στὴ λογικὴ τῶν συνεργασιῶν μὲ τὴν τριμερῆ κυβέρνηση.
.               Καὶ λα ατ μ τὴν βοήθεια τς προπαγάνδας, τν κβιαστικν διλημμάτων κα τς κμετάλλευσης το κοινωνικο ατοματισμο κα το φόβου, ὅσων ἀκόμα πιστεύουν ὅτι παρὰ τὸ ὅτι καίγεται τὸ σπίτι τοῦ γείτονα, τὸ δικό τους θὰ μείνει ἀνέπαφο.

Τὸ τέλος τοῦ δρόμου

.               Τώρα ὅμως τὰ ψέματα τελειώνουν. Ἡ κυβέρνηση ἑτοιμάζεται νὰ πάρει μέτρα εἰς βάρος καὶ πάλι τῶν γνωστῶν θυμάτων καὶ αὐτὸ θὰ εἶναι  πιθανότατα τὸ τέλος ἑνὸς ἐγκληματικοῦ οἰκονομικοῦ προγράμματος, ποὺ οἱ ἐμπνευστές του γνώριζαν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅτι καταλήγει στὴν δραχμή.
.               Τὸ τέλος, θὰ εἶναι ἐπώδυνο γιὰ τοὺς πολίτες, ποὺ ὁδηγοῦνται σταδιακὰ πρὸς τὴν ἐξόντωση, μὲ μοναδικὸ στόχο νὰ προστατευθοῦν  τὰ κέρδη καὶ τὰ συμφέροντα τῶν λίγων, ἔστω καὶ γιὰ λίγους μῆνες.
.               Τὸ ἑπόμενο παραμύθι, ποὺ σύντομα θὰ ἀρχίσει νὰ παίζεται στὰ δελτία τῶν 8, θὰ πρέπει νὰ τὸ ἀκούσουν μόνο αὐτοὶ ποὺ θὰ τὸ ἔχουν γράψει καὶ ὑπαγορεύσει.
.               Ὁ λόγος εἶναι ἁπλός. Αὐτὸ ποὺ ὑποτίθεται ὅτι θέλουν νὰ ἀποφύγουν –τὴν ἔξοδο τῆς χώρας ἀπὸ τὸ εὐρὼ- θὰ ἔρθει, ἀμέσως μόλις συγκεκριμένες τάξεις καὶ οἱ πολιτικοὶ ποὺ τὶς ὑπηρετοῦν, ἔχουν ἐξασφαλίσει τὸ μέλλον τους στὴν Ἑλλάδα τῆς δραχμῆς.
.               Ἂν πρόκειται νὰ μᾶς ἐξοντώσουν βαφτίζοντας τὴν καταστροφή μας, «σωτηρία», «ἀποφυγὴ τῆς (ὀνομαστικῆς) χρεωκοπίας» ἢ ὅπως ἀλλιῶς θέλουν, γιατί νὰ μὴν πέσουμε μαχόμενοι;

ΠΗΓΗ: news247

,

Σχολιάστε

ΕΥΡΩ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Αὐτός, λοιπόν, εἶναι ὁ γερμανικὸς καημός: πῶς θὰ πετάξουν τὴν χώρα μας ἐκτὸς Εὐρωζώνης…)

«Ερω-κτέλεση» τς λλάδας προωθον ο Γερμανο
Γράφει ὁ Γιῶργος Δελαστὶκ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Εὔγλωττος ὁ συνειρμὸς τοῦ τίτλου. Αὐτοὶ ξέρουν!

.                    Μαχαιριὰ στὸ στῆθος ὁ κεντρικὸς πρωτοσέλιδος τίτλος τῆς κεντροαριστερῆς γερμανικῆς ἐφημερίδας Suddeutsche Zeitung τοῦ Μονάχου: «Ἡ Ἑλλάδα πλέει πρὸς τὴν χρεωκοπία»! Καμιὰ παρηγοριὰ δὲν προσφέρουν οἱ ὑπότιτλοι: «Ἡ Γερμανία καὶ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο ἀρνοῦνται στὴν Ἀθήνα νέο πακέτο βοήθειας. Στὸν πρωθυπουργὸ Σαμαρὰ λείπουν ἕως 50 δισ. εὐρώ. Τὸ φθινόπωρο ἀπειλεῖται ἡ χρεωκοπία τοῦ κράτους».
.                    Ἀπὸ τὶς πρῶτες φράσεις τοῦ ρεπορτὰζ τὸ μήνυμα γίνεται σαφέστατο: Εὐρωζώνη καὶ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο ἔχουν ἤδη ἀποφασίσει νὰ ὁδηγήσουν τὴν χώρα μας στὸν οἰκονομικὸ Καιάδα, ἀρνούμενοι κάθε περαιτέρω βοήθεια γιὰ νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ὕφεσης στὸ ὁποῖο μᾶς ἔριξε ἡ πολιτικὴ τῶν Μνημονίων ποὺ μᾶς ἐπέβαλαν. «Μία κρατικὴ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδας γίνεται διαρκῶς πιθανότερη», γράφει ἡ γερμανικὴ ἐφημερίδα καὶ συνεχίζει: «Οἱ σημαντικότεροι δανειστὲς τῆς χώρας -πρὶν ἀπ’ ὅλους ἡ Γερμανία- δὲν εἶναι πλέον διατεθειμένοι νὰ θέσουν στὴν διάθεση τῆς κυβέρνησης τῆς Ἀθήνας δάνεια πέραν τῶν μέχρι τοῦδε ὑπεσχημένων.Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὸ ΔΝΤ. Στὸ πρόγραμμα ἐξυγίανσης τῶν Ἑλλήνων χάσκει ἐκ νέου μία τρύπα διψήφιου ἀριθμοῦ δισεκατομμυρίων».

 «Τέρμα τὰ δανεικὰ»

.                    Μὲ ψυχρὸ τρόπο, ἡ γερμανικὴ ἐφημερίδα παρουσιάζει τὴν θεώρηση τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τοῦ Βερολίνου. «Τὰ δάνεια ὕψους 130 δισ. εὐρὼ ποὺ βρίσκονται στὸ ὑπεσχημένο δεύτερο πακέτο βοήθειας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης δὲν θὰ ἀρκέσουν. Εἴτε ὁ Σαμαρᾶς πρέπει νὰ προχωρήσει σὲ ἀκόμη μεγαλύτερη λιτότητα, παρὰ τὶς προεκλογικὲς ὑποσχέσεις του, εἴτε οἱ ἑταῖροι τῆς Εὐρωζώνης πρέπει νὰ θέσουν στὴν διάθεση τῆς Ἀθήνας περαιτέρω δάνεια, ὕψους ἕως 50 δισ. εὐρώ. Καμιὰ χώρα δὲν εἶναι, ὅμως, ἕτοιμη γιὰ κάτι τέτοιο. Ἀπὸ κυβερνητικοὺς κύκλους τοῦ Βερολίνου λέγεται ὅτι «εἶναι ἀδιανόητο ἡ καγκελάριος Ἀνγκέλα Μέρκελ νὰ ἐμφανιστεῖ γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ ἐνώπιον τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ Κοινοβουλίου καὶ νὰ ζητήσει ἕνα τρίτο πακέτο γιὰ τὴν Ἑλλάδα», ἀναφέρει καὶ στὴ συνέχεια προχωρεῖ στὴν ἐπισήμανση τῆς σοβαρότητας τῆς ἐν ἐξελίξει ἀποστολῆς τῆς τρόικας στὴν Ἑλλάδα.
.                    «Ἂν ἡ τρόικα συμβουλεύσει τὴ διακοπὴ τῶν πληρωμῶν βοηθείας [Σ.Σ.: μὲ αὐτὴ τὴν «κομψὴ» ὁρολογία ἐννοεῖ τὶς δόσεις τοῦ δανείου ποὺ ἔχει ὑποχρέωση νὰ καταβάλει ἡ Εὐρωζώνη], τότε θὰ μποροῦσε ἡ κυβέρνηση Σαμαρὰ νὰ κηρύξει ἀδυναμία πληρωμῶν ἤδη τὸ φθινόπωρο», τονίζει καὶ προσθέτει μὲ ἐμφανῆ ἀπογοήτευση:
.                «Τί θὰ γίνει ἔπειτα εἶναι ἀνοιχτό. Ἀκόμη καὶ στὴν περίπτωση μίας τέτοιας κρατικῆς καταστροφῆς, οἱ ἑταῖροι τῆς Εὐρωζώνης δὲν ἔχουν κατ᾽ ἀρχὴν καμιὰ νομικὴ δυνατότητα χειρισμῶν γιὰ νὰ πετάξουν τὴν Ἑλλάδα ἔξω ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη»!
.              Αὐτός, λοιπόν, εἶναι ὁ γερμανικὸς καημὸς – πῶς θὰ πετάξουν τὴν χώρα μας ἐκτὸς Εὐρωζώνης…

«Εὐρωζώνη χωρὶς Ἀθήνα»

.                    Δὲν ἔχει καταλαγιάσει ἀκόμη ὁ θόρυβος ἀπὸ τὸ δημοσίευμα τοῦ γερμανικοῦ περιοδικοῦ Der Spiegel τῆς περασμένης ἑβδομάδας, τὸ ὁποῖο προανήγγειλε οὐσιαστικὰ τὴν ἔξοδο τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὸ εὐρὼ σὲ ἐλάχιστες ἑβδομάδες.
.                    «Τὸ ΔΝΤ ἔδωσε σῆμα ὅτι δὲν θὰ συμμετάσχει σὲ περαιτέρω βοήθεια πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Αὐτὸ γνωστοποίησαν ὑψηλόβαθμοι ἐκπρόσωποι τῆς ἡγεσίας τῆς ΕΕ στὶς Βρυξέλλες. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ γίνεται πιὸ πιθανὴ μία χρεοκοπία τῆς Ἀθήνας τὸ Σεπτέμβριο», τόνιζε ἀρχίζοντας τὸ ρεπορτὰζ τοῦ τὸ περιοδικό. «Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ κίνδυνος τυχὸν ἐξόδου τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὴ νομισματικὴ ἕνωση θεωρεῖται διαχειρίσιμος πλέον στὶς χῶρες τῆς Εὐρωζώνης», ὑπογράμμιζε.
.                    Δὲν προωθοῦν τὴν ἄποψη αὐτὴ μόνο τὰ ἔντυπα στὴ Γερμανία. Κάθε ἄλλο… Πρωτοστατοῦν οἱ πολιτικοί τοῦ κυβερνητικοῦ συνασπισμοῦ στὸ Βερολίνο. Πρῶτος πρῶτος, φυσικά, ὁ πασίγνωστος πρόεδρος τῶν Ἐλευθέρων Δημοκρατῶν καὶ ἀντικαγκελάριος τῆς Γερμανίας, Φίλιπ Ρέσλερ, ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι δὲν προκαλεῖ πιὰ τρόμο μία ἀποβολὴ τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη.
.                    Ἀκολούθησε δήλωση τοῦ ἀκροδεξιοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν τῆς Γερμανίας, Χὰνς Πέτερ Φρίντριχ, ὁ ὁποῖος προέρχεται ἀπὸ τὴν Χριστιανοκοινωνικὴ Ἕνωση (CSU), τὸ κόμμα ποὺ κυβερνᾶ ἀδιαλείπτως τὴ Βαυαρία μετὰ τοὺς ναζὶ καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ κορυφαῖος ἡγέτης του, Φραντς-Γιόζεφ Στράους, εἶχε πεῖ τὸ περίφημο… «δεξιότερα ἀπὸ ἐμᾶς πρέπει νὰ ὑπάρχει μόνο ὁ τοῖχος»!
.                    «Τὸ σημαντικότερο ζήτημα δὲν εἶναι τὸ μέγεθος τῆς Εὐρωζώνης, ἀλλὰ ἡ βελτίωση τῶν εὐρωπαϊκῶν οἰκονομικῶν», δήλωσε ὁ Φρίντριχ σὲ συνέντευξή του στὴν ἐφημερίδα Rheinische Post, τὴν ὁποία τὸ ἔντυπο τιτλοφόρησε χαρακτηριστικὰ «Ἡ Εὐρωζώνη μπορεῖ καὶ χωρὶς τὴν Ἀθήνα», ἐπισημαίνοντας ὅτι «γιὰ πρώτη φορὰ ὁμοσπονδιακὸς ὑπουργὸς τῆς Ἕνωσης Χριστιανοδημοκρατῶν / Χριστιανοκοινωνιστῶν (CDU/CSU) παίρνει ἀποστάσεις ἀπὸ τὴν προσήλωση στὴ διατήρηση τῆς Ἑλλάδας ἐντός τοῦ εὐρώ»,

 «Πληρῶστε σὲ δραχμές!»

.                    Σὲ ὑπουργικὸ ἐπίπεδο εἶναι ἀλήθεια πὼς οἱ ἀκροδεξιοί τῆς CSU ἀπέφευγαν ἀνθελληνικὲς δηλώσεις. Ὄχι, ὅμως, καὶ σὲ κομματικὸ ἐπίπεδο, ὅπου μῆνες τώρα λυσσομανοῦν κατὰ τῆς χώρας μας, πρωτοστατοῦντος, μάλιστα, τοῦ γενικοῦ γραμματέα τους, Ἀλεξάντερ Ντόμπριντ.
.                    «Μὲ τὴν Ἑλλάδα ἔχουμε ἐξαντλήσει ὅλα τὰ περιθώρια. Δὲν πρέπει νὰ τῆς δοθεῖ περαιτέρω βοήθεια», δήλωσε ἐκ νέου καὶ προχώρησε σὲ μία… «ἐποικοδομητικὴ» πρόταση πρὸς τὴν κυβέρνηση τοῦ ὁμοϊδεάτη του Ἀντώνη Σαμαρᾶ: Τὸν κάλεσε νὰ ἀρχίσει ἀμέσως τώρα νὰ καταβάλλει τὸ 50% τῶν μισθῶν τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων καὶ τῶν συντάξεων σέ… δραχμές, ὥστε ἡ Ἑλλάδα «νὰ ἀπεμπλακεῖ σταδιακὰ ἀπὸ τὸ εὐρώ»!
.                    Τοὺς πολιτικοὺς ἐνισχύουν πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ καὶ κορυφαῖοι Γερμανοὶ ἐπιχειρηματίες: «Μία χώρα δὲν μπορεῖ νὰ παραλύει διαρκῶς τὴν οἰκονομικὴ ἰσχὺ μίας ὁλόκληρης νομισματικῆς ἕνωσης», εἶχε δηλώσει πρὸ δύο ἑβδομάδων ὁ πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Γερμανικῶν Βιομηχανιῶν Χὰνς-Πέτερ Κάιτελ στὴ Rheinische Post.
.                    Ὑπὲρ τῆς ἐξόδου τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη τάχθηκε μὲ ἐπιθετικό, μάλιστα, τρόπο σὲ δηλώσεις του ποὺ ἀναφέρει ἡ Frankfurter Allgemeine καὶ ὁ Λοὺτς Γκέμπελ, πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Οἰκογενειακῶν Ἐπιχειρήσεων τῆς Γερμανίας. «Ἡ Εὐρώπη χάνει τὴν ἀξιοπιστία της, ὅταν παραβλέπει ὅτι οἱ Ἕλληνες προφανῶς οὔτε μποροῦν οὔτε θέλουν καν νὰ ἐκπληρώσουν τὰ καθήκοντά τους», ὑπογράμμισε.

 Διαρροὲς βάσει σχεδίου

.                    Ὅλες αὐτὲς οἱ δηλώσεις ἀποσκοποῦν στὴν προετοιμασία τῆς γερμανικῆς κοινῆς γνώμης γιὰ τὴν ἀποβολὴ τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη. «Δὲν ἀποτελεῖ σύμπτωση πὼς τὸν τελευταῖο καιρὸ πολλαπλασιάζονται οἱ διαρροὲς ἐκθέσεων τοῦ γερμανικοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν γιὰ μία Εὐρωζώνη χωρὶς τὴν Ἑλλάδα», ἐπισήμαινε στὸ προηγούμενο τεῦχος του καὶ τὸ σκληρὸ δεξιὸ καὶ ἔντονα ἀνθελληνικὸ γερμανικὸ περιοδικὸ Focus.
.                    Τὴν ἴδια ἀκριβῶς ἄποψη ἔχει καὶ ἡ ἐπίσης γερμανικὴ ἐφημερίδα Koiner Stadt-Anzeiger: «Καθόλου σύμπτωση δὲν εἶναι ὅτι ἐσχάτως δημοσιοποιοῦνται μὴ ἐγκεκριμένες, ἀλλὰ καλὰ πληροφορημένες ἐκθέσεις περὶ σχεδιασμῶν τοῦ γερμανικοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν γιὰ ἕνα εὐρὼ χωρὶς τὴν Ἑλλάδα», ἐπισημαίνει.
.               «Ἀπὸ μέρα σὲ μέρα γίνεται δυσκολότερο νὰ παίρνει κανεὶς τοὺς Ἕλληνες ἀπὸ τὸ χέρι καὶ νὰ τοὺς προφυλάσσει ἀπὸ τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη», γράφει καὶ ἡ ὀλλανδικὴ ἐφημερίδα De Telegraaf, ἐπικρίνοντας τὴν «κυβερνῶσα πολιτικὴ ἐλὶτ» τῆς χώρας μας γιὰ τὴν κατάσταση στὴν ὁποία ἔχει περιέλθει ἡ Ἑλλάδα.

Συνένοχος ἡ Οὐάσιγκτον

.                    Κι ἐνῶ ἡ γερμανικὴ κυβέρνηση ὁλοένα καὶ περισσότερο δείχνει νὰ τείνει πρὸς τὴν… «εὔρω-ἐκτέλεση» τῆς Ἑλλάδας, ὁ πρώην (μέχρι τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2012) ἐκπρόσωπος τῆς χώρας μας στὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, Τάκης Ρουμελιώτης, ἀποκάλυψε μὲ δηλώσεις του στοὺς The New York Times, ποὺ προκάλεσαν πολιτικὸ πάταγο, ὅτι καὶ ἡ Οὐάσιγκτον εἶχε εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς πλήρη ἐπίγνωσή του ὅτι τὸ Μνημόνιο θὰ ὁδηγοῦσε ἀναπότρεπτα τὴν Ἑλλάδα σὲ αὐτὸ τὸ οἰκονομικὸ καὶ κοινωνικὸ βάραθρο.
.                    «Στὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο γνωρίζαμε εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ὅτι αὐτὸ τὸ πρόγραμμα ἦταν ἀδύνατο νὰ ἐφαρμοστεῖ, γιατί δὲν εἴχαμε κανένα, ἀπολύτως κανένα ἐπιτυχημένο παράδειγμα ἐφαρμογῆς του!» ὑπογράμμισε χωρὶς περιστροφὲς ὁ Τ. Ρουμελιώτης.
.                    «Πολλοὶ εἰδικοὶ λένε ὅτι οἱ ἴδιοι οἱ στόχοι [Σ.Σ.: τοῦ Μνημονίου] ποτὲ δὲν ἦταν ἐφικτοὶ καὶ πὼς οἱ τόσο σκληρὲς πιέσεις ἐπὶ μιᾶς σειρᾶς αὐξανόμενα ἀδύναμων ἑλληνικῶν κυβερνήσεων νὰ συμμορφωθοῦν μὲ τοὺς στόχους αὐτοὺς ἔβλαψαν βαθιὰ τὴν οἰκονομία τῆς Ἑλλάδας», τονίζει μὲ τὴ σειρά της ἡ ἀμερικανικὴ ἐφημερίδα.
.                    Μὲ δεδομένο ὅτι τὸ ΔΝΤ βρίσκεται ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς ἀμερικανικῆς κυβέρνησης, ὄχι μόνο ἡ Γερμανία, ἀλλὰ καὶ οἱ ΗΠΑ γνώριζαν ἀπὸ πρῶτο χέρι καὶ ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποῦ θὰ ὁδηγοῦσε τὴν χώρα μας τὸ Μνημόνιο.
.                    Τὰ ἤξεραν ὅλα καὶ δὲν ἔκαναν τίποτε γιὰ νὰ τὰ σταματήσουν. Ὅσοι, λοιπόν, τρέφουν ψευδαισθήσεις ὅτι ἡ Οὐάσιγκτον μπορεῖ νὰ βρεθεῖ στὸ πλευρὸ τῆς Ἑλλάδας αὐτὲς τὶς δύσκολες ὧρες καλὸ θὰ εἶναι νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὶς αὐταπάτες τους, προτοῦ οἱ ἰδεοληψίες τους ὠθήσουν τὴ χώρα μας σὲ ἀκόμη μεγαλύτερη τραγωδία ἀπὸ τὴν ἤδη διαγραφόμενη.

ΠΗΓΗ: «ΕΠΙΚΑΙΡΑ»

,

Σχολιάστε

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ: ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ!

ΣΧ.  «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»:  ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ οἱ καλοί μας «ἑταῖροι». Ὅσο ὅμως κι ἂν μᾶς αἰφνιδιάζει καὶ μᾶς πληγώνει καὶ μᾶς «θυμώνει» μιὰ τέτοια προκλητικὴ παρέμβαση, δὲν ὀφείλουμε ἆραγε νὰ ἀναρωτηθοῦμε τίμια ποιός ἔδωσε τέτοια δικαιώματα στοὺς ἑταίρους μας; Μήπως ἡ τριακονταετὴς ΑΦΡΟΣΥΝΗ ΜΑΣ; Δὲν γίνεται νὰ φταῖνε πάντα καὶ μόνον οἱ ἄλλοι! Ἡ Μ. Τεσσαρακοστὴ θὰ μᾶς βοηθήσει νὰ ἀφομοιώσουμε τὸ μήνυμα αὐτό, τῆς καθαρῆς εὐθύνης. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν πνευματικὴ παραδοχὴ θὰ γεννηθοῦν οἱ προϋποθέσεις τῆς ἀνακάμψεως. Εἴμαστε ὅμως ἕτοιμοι γιὰ μιὰ τέτοια ἀφυπνιστικὴ παραδοχή; Αὐτὸ ἀσφαλῶς ἐννοοῦσε ὁ Μητρ. Μεσογαίας Νικόλαος, ὅταν εἶπε: «Τ χειρότερο εναι τι δν φαίνονται σημεα φύπνισης σ μς». (βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/02/26/τὸ-χειρότερο-εἶναι-ὅτι-δὲν-φαίνοντα/)

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Γιοῦνκερ πρὸς Ἕλληνες: Νὰ ψηφίσετε μόνο τὰ μεγάλα κόμματα

.           Ἀπίστευτη παρέμβαση στὰ ἐσωτερικὰ πράγματα τῆς χώρας ἔκανε σήμερα ὁ πρόεδρος τοῦ Eurogroup κ. Ζάν-Κλὸντ Γιοῦνκερ, σὲ συνέντευξή του στὴν ἐφημερίδα «Hannoversche Allgemeine Zeitung», ἀποκαλυπτικὴ τοῦ πόσο ὑπολογίζουν τὴν ἑλληνικὴ «δημοκρατία» καὶ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ οἱ εὐρωπαῖοι «σύμμαχοί» μας. Συγκεκριμένα, σὲ ἐρώτηση γιὰ τὸ τί θὰ συμβεῖ ἐὰν στὴν Ἑλλάδα μετὰ τὶς ἐκλογὲς ἔλθουν στὴν ἐξουσία κόμματα ποὺ δὲν προτίθενται νὰ τηρήσουν τὶς ὑποσχέσεις γιὰ μεταρρυθμίσεις ποὺ ἔδωσαν ΝΔ καὶ ΠΑΣΟΚ, ἀπάντησε πὼς  Σαμαρᾶς καὶ Παπανδρέου δεσμεύτηκαν ὅτι θὰ τηρήσουν ὅσα ὑποσχέθηκαν ἐνυπόγραφα καὶ συνέχισε μὲ τὸ ἑξῆς ἀπίθανο:…. «Ἂν ὅμως ἀκραῖα κόμματα ἐνισχυθοῦν σὲ τέτοιο βαθμό, ποὺ τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ ἡ ΝΔ νὰ μὴ μποροῦν νὰ σχηματίσουν ἕναν πλειοψηφικὸ κυβερνητικὸ συνασπισμὸ (θεωροῦν δηλαδὴ βέβαιη τὴν συγκυβέρνηση) καὶ κληθοῦν νὰ κυβερνήσουν πολιτικοί, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀποχωρήσουν ἀπὸ τὸ πρόγραμμα βοήθειας, τότε θὰ ἀποχωρήσουμε κι ἐμεῖς».
.           Στὴν οὐσία δηλαδὴ ὁ κ. Γιοῦνκερ (ἄγνωστο ἀπὸ ποῦ πῆρε τέτοιο θάρρος), ὑποδεικνύει στοὺς ὑποτελεῖς τοῦ προτεκτοράτου Ἑλλάδα, νὰ ψηφίσουν μόνο ΠΑΣΟΚ ἢ ΝΔ, διαφορετικὰ θὰ ἀφήσουν τὴν Ἑλλάδα νὰ χρεωκοπήσει, ὁπότε καὶ πάλι μπαίνει σὲ ἐφαρμογὴ τὸ γνωστὸ παραμύθι ὅτι «δὲν θὰ μποροῦν νὰ καταβληθοῦν μισθοὶ καὶ συντάξεις» καὶ πάει λέγοντας….
.         Μέχρι στιγμῆς, ἀκόμα δὲν ἔχουμε ἀκούσει κάποια διαμαρτυρία. Θὰ ὑπάρξει ἄραγε κάποια ἔστω τυπικὴ διαμαρτυρία πρὸς τὰ ἀφεντικὰ ἢ ἡ παρέμβαση τοῦ Γιουνκὲρ βολεύει;;;

ΠΗΓΗ: olympia.gr

,

Σχολιάστε

ΤΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΚΑΙ Ο ΙΟΣ ΤΗΣ…ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ!

Γιὰ δὲς τὸ κρεμμύδι… νὰ τὸ δοκιμάσουμε

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἄραγε μπορεῖ νὰ ἑλκύσει καὶ τὸν ἰὸ τῆς …χρεωκοπίας;!

.        Ἐπιστήμονες ἔκαναν ἔρευνες καὶ ἀνακάλυψαν ὅτι τὸ κρεμμύδι, ὅταν καθαρίσουμε τὴν ἐξωτερικὴ στοιβάδα ἀπὸ τὶς φλοῦδες του, γίνεται πόλος ἕλξεως γιὰ κάθε εἴδους μικρόβιο ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν ἰὸ τῆς γρίππης. Σὲ πειράματα καθάρισαν ἕνα ἢ δύο κρεμμύδια τὰ τοποθέτησαν σὲ χῶρο μὲ ἀσθενεῖς τοῦ ἰοῦ τῆς γρίπης τὴν ἄλλη ἡμέρα ἔκαναν μικροβιολογικὲς ἐξετάσεις στὸ μαυρισμένο κρεμμύδι, & εἶχε τὸν ἰὸ τῆς γρίππης !!! καὶ δὲν εἶχε κολλήσει ἕνας ὑγιὴς ὀργανισμός. Τὴν ὥρα δηλ. ποὺ θέλει νὰ μετοικήσει ὁ ἰὸς σὲ ἄλλο σῶμα ξενιστῆ, (δηλ. σὲ ἕνα ὑγιὲς ἄτομο) τὸ ἕλκει καὶ πηγαίνει στὸ …κρεμμύδι. Ἂν κάποιος ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ μένουμε μαζί, ἢ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ συναναστρεφόμαστε (στὴν ἐργασία μας), ἔχει γρίππη, καθαρίζουμε τὸ ἐξωτερικὸ μόνο ἀπὸ ἕνα ἢ δύο κρεμμύδια καὶ τὰ τοποθετοῦμε στὸν χῶρο. Τὴν ἄλλη μέρα τὸ κρεμμύδι ἔχει ἀπορροφήσει τὸν ἰὸ τῆς γρίππης ἢ τὸ μικρόβιο, μαυρίζει, καὶ σώζει ἐμᾶς !!!
.         Μία κυρία, δὲν πολυπίστευε σὲ αὐτό, ἔπαθε πνευμονία, τῆς εἶπαν καὶ τὸ δοκίμασε: ἕνα κρεμμύδι καθαρισμένο, ἔκοψαν τὶς δύο ἄκρες, τὸ πηρουνίσανε καὶ τὸ ἔβαλε στὸ κομοδίνο δίπλα της ὅλο τὸ βράδυ. Τὴν ἄλλη μέρα αἰσθανόταν περίφημα. Εἰς ἀντίθεσιν πρὸς τὸ κρεμμύδι ποὺ εἶχε τὰ μαῦρα του χάλια !!!

ΠΗΓΗ: synodoiporia.blogspot.com

, ,

Σχολιάστε

Η ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ

ασιόδοξη πλευρ τς χρεωκοπίας

Τοῦ Γιάννη Βαρουφάκη

(Ὁ Γιάνης Βαρουφάκης διδάσκει οἰκονομικὴ θεωρία
καὶ πολιτικὴ οἰκονομία στὸ Τμῆμα Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν)

.             Γιὰ μέρες τώρα βαραίνουμε τὶς ψυχές μας μὲ μία μόνιμη ἀγωνία: Θὰ χρεωκοπήσει τὸ κράτος μας; Ἔ, λοιπόν, ἦρθε ἡ ὥρα νὰ ἀγκαλιάσουμε αὐτὸ ποὺ φοβόμαστε.
.             Ἂν οἱ φίλοι μας οἱ Γερμανοὶ δὲν ἔχουν πρόβλημα νὰ χρεωκοπήσουμε, καιρὸς εἶναι νὰ τὸ κάνουμε. Χωρὶς δεύτερη κουβέντα. Ὄχι ὡς διαπραγματευτικὴ μπλόφα καὶ οὔτε μόνο γιατί τὸ χειρότερο ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς συμβεῖ εἶναι νὰ χρεωκοπήσουμε σὲ ἕνα χρόνο (βλ. τὸ προηγούμενο ἄρθρο μου Τὸ Πρῶτο Τανγκὸ στὴν Εὐρωζώνη) ἀλλὰ ἐπειδὴ ἦρθε ἡ ὥρα νὰ στρέψουμε τὸ βλέμμα στὴν αἰσιόδοξη πλευρὰ τῆς χρεωκοπίας.
.             Ὑπάρχει τέτοια πλευρά; Καὶ βέβαια ὑπάρχει. Σὲ σχέση μὲ χῶρες ὅπως ἡ γνωστὴ τρόικα Πορτογαλία, Ἱσπανία καὶ Ἰρλανδία, ἀλλὰ καὶ ἡ Βρετανία καὶ τὸ Βέλγιο, τὸ σύνολο τοῦ χρέους μας (δημοσίου καὶ ἰδιωτικοῦ) εἶναι τὸ μικρότερο. Πῶς αὐτό; Ἐπειδὴ οἱ Ἕλληνες, ὡς ἄτομα ἀλλὰ καὶ ὡς ἰδιωτικὸς τομέας, χρωστᾶμε πολὺ λιγότερα ἐκείνων. Ἀκόμα καὶ οἱ ἀντιπαθέστατες τράπεζές μας ἔχουν ἕνα μεγάλο συγκριτικὸ πλεονέκτημα: Πάνω ἀπὸ 150 δισ. πραγματικῶν καταθέσεων! Μιλᾶμε γιὰ ἄνω τοῦ μισοῦ ΑΕΠ σὲ καταθέσεις, κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο οἱ περισσότεροι ἑταῖροι μας θὰ σκότωναν νὰ τὸ ἔχουν, ποὺ λέει ὁ λόγος. Ἂν μάλιστα προσθέσετε καὶ ὅλα τὰ χρήματα Ἑλλήνων ποὺ βρίσκονται στὸ ἐξωτερικό, θὰ δεῖτε ὅτι οἱ Ἕλληνες δὲν εἴμαστε καὶ τόσο φτωχοὶ κατὰ μέσον ὅρο, κι ἂς ἔχουμε τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ φτώχειας στὴν Εὐρώπη (μὲ ἐξαίρεση τὴν Λεττονία).
.             Ὡς πολίτες εἴμαστε ἐλάχιστα χρεωμένοι σὲ σχέση μὲ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ἐπικριτές μας στὶς Λόνδρες, στὰ Παρίσια καὶ στὶς Νέες Ὑόρκες. Αὐτὸ βέβαια δὲν σημαίνει ὅτι εἴμαστε λευκὲς περιστερές. Γιὰ δεκαετίες φορτώναμε τὸ δημόσιο μὲ τόσο μεγάλο χρέος ποὺ τὸ βλέπουμε πλέον νὰ βουλιάζει μπροστὰ στὰ μάτια μας. Ἐδῶ ὅμως ποὺ φτάσαμε, δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε τίποτα. Ἀκόμα καὶ νὰ ἀποφασίσουμε σύσσωμοι (ΣΕΒ καὶ ΓΣΕΕ, γιάπηδες καὶ στελέχη τοῦ ΠΑΜΕ, ἀστοὶ τῶν βορείων προαστίων καὶ ἀναρχικοὶ τῆς Πλατείας Ἑξαρχείων) νὰ δώσουμε ὅ,τι ἔχουμε καὶ δὲν ἔχουμε στὸ κράτος, δὲν ἀρκεῖ. Ἂν μάλιστα τὸ παρακάνουμε στὴν ἀλληλεγγύη πρὸς τὸ δημόσιο, ἡ ‘γενναιοδωρία’ μας αὐτὴ θὰ στεγνώσει τὴν κυκλικὴ ροὴ τοῦ πλούτου, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἐξαρτᾶται τὸ δημόσιο γιὰ τὰ ἔσοδά του τὸ 2011, τὸ 2012 κ.ο.κ.
.             Ποιά εἶναι λοιπὸν τὰ χαρμόσυνα νέα; Ὅτι μία πτώχευση θὰ ἀποδειχθεῖ σχετικὰ ἀνώδυνη. Ὁ λόγος διττός: Πρτον, δν εμαστε κατ μέσον ρο οτε ο φτωχότεροι οτε ο πι περχρεωμένοι. Δεύτερον, σον φορ στ χρέη το δημοσίου, ατ βαραίνουν μς, ς τομα, πολ λιγότερο π σο βαραίνουν τος ξένους.
.           Κάντε τὴν σύγκριση μὲ τὴν Ἰαπωνία, τὸ χρέος τῆς ὁποίας ἀνήκει σὲ Ἰάπωνες σὲ ποσοστὸ 95%. Ἂν τὸ Ἰαπωνικὸ κράτος ἀναγκαστεῖ στὴν πτώχευση, ἡ καταστροφὴ τῆς χώρας θὰ εἶναι ὁλική. Κάτι τέτοιο δὲν ἰσχύει γιὰ ἐμᾶς, καθὼς μᾶς ἀνήκει (δηλαδὴ στὶς δικές μας τράπεζες) μόνο τὸ 25% τοῦ δημόσιου χρέους μας. Ἔτσι λοιπόν, δεδομένου ὅτι ἡ πτώχευση τοῦ δημοσίου διαγράφεται ὡς ἀναπόφευκτη (ἐκτὸς ἂν πανικοβληθοῦν οἱ ἑταῖροι μας ἀρκετὰ καὶ τὸ συνδράμουν γιὰ χρόνια πολλά, ὁπότε ἔχει καλῶς), τὸ κόστος τῆς στάσης πληρωμῶν δὲν θὰ τὸ ὑποστοῦμε μόνοι μας.
.             Μὰ ἂν τὸ δημόσιο κηρύξει στάση πληρωμῶν, τί θὰ γίνει τὴν ἑπόμενη μέρα; Πῶς θὰ ξανα-δανειστεῖ; Πράγματι, τὸ κράτος θὰ στριμωχθεῖ. Γιὰ κάμποσο καιρὸ τὸ δημόσιο θὰ πρέπει ἁπλῶς νὰ ξοδεύει ὅσα μαζεύει ἀπὸ φόρους. Καὶ γιατί εἶναι κακὸ αὐτό;
.             Νὰ μάθει ἐπὶ τέλους, ἀφοῦ θὰ ἔχει ἀνακουφιστεῖ ἀπὸ τὸ νταλκὰ τῶν τοκοχρεωλυσίων, νὰ ζεῖ μὲ αὐτὰ ποὺ εἰσπράττει. Π.χ. νὰ καταγγείλει ὅλες τὶς ἐξοπλιστικὲς συμβάσεις, νὰ συμπιέσει τοὺς ἀνώτερους μισθοὺς (τοῦ δικοῦ μου συμπεριλαμβανομένου), τόσο ποὺ νὰ καλύπτει τὶς δαπάνες του ἀπὸ τοὺς φόρους ποὺ εἰσπράττει κλπ.
.             Οἱ τράπεζές μας; Θὰ ὑποφέρουν, εἶναι ἀλήθεια – δεδομένου ὅτι ἀκόμα καὶ τὸ 25% τοῦ δημόσιου χρέους ποὺ διαθέτουν θὰ παγώσει. Ναί, ἀλλὰ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι τὸ ἔχουν ἤδη διαθέσει στὴν ΕΚΤ ὡς ἐνέχυρο γιὰ ζεστὸ χρῆμα ποὺ ἔχουν ἤδη πάρει. Καὶ ὅτι ἔχουν πρόσβαση στὶς τεράστιες, κατὰ κεφαλήν, ἀποταμιεύσεις μας. Γιὰ νὰ μὴν προσθέσω ὅτι ἀπολαμβάνουν ἐγκληματικὰ ὑψηλὰ ποσοστὰ κέρδους τόσα χρόνια. πως τ κράτος μας, τσι κι ατς ν μάθουν ν ζον λιτ κα μ σύνεση πως κάνουν χρόνια τώρα ο ργαζόμενοι τν 700 ερώ.
.             Ἐπὶ πλέον, ὁ ἀποκλεισμὸς τοῦ κράτους μας ἀπὸ τὶς χρηματαγορὲς δὲν θὰ διαρκέσει πολύ. Ἂν κηρύξει στάση πληρωμῶν, καὶ ἰσοσκελίσει τὸν προϋπολογισμό του, δὲν θὰ περάσει πολὺ καιρὸς ποὺ παλιοὶ δανειστὲς θὰ ἀποδεχθοῦν νέους ὅρους ἀποπληρωμῆς ἑνὸς ποσοστοῦ τῶν περασμένων δανεικῶν καὶ νέοι ὑποψήφιοι δανειστὲς (μπορεῖ καὶ οἱ ἴδιοι μὲ τοὺς παλιοὺς) θὰ σχηματίσουν οὐρὰ ἔξω ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομίας νὰ τὸ δανείσουν! Βλέπετε, τ χρέος μας θ χει μειωθε τόσο πο θ ποτελομε ξαιρετικ πένδυση. τσι εναι τ κεφάλαιο – ταν σφραίνεται να πικερδς deal δν σέβεται οτε τν αυτό του.
.             Σὲ τελικὴ ἀνάλυση, εἶναι λάθος μας νὰ φοβόμαστε τόσο πολὺ τὴν στάση πληρωμῶν τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου. λλοι πρέπει ν φοβονται μία τέτοια ξέλιξη περισσότερο ἀπὸ ἐμᾶς:

 • ἡ κυβέρνηση τῆς κας Μέρκελ, ἡ ὁποία θὰ πρέπει νὰ διασώσει τὶς Γερμανικὲς τράπεζες, ποὺ θὰ κλονιστοῦν ἀπὸ μία δική μας στάση πληρωμῶν
• ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή, ποὺ θὰ πρέπει νὰ δεῖ τί θὰ κάνει μὲ μία χώρα-μέλος τὴν ὁποία δὲν μπορεῖ νὰ ἀποβάλει ἀπὸ τὴν ΕΕ ἀλλὰ ἡ ὁποία τελεῖ ὑπὸ πτώχευση
• οἱ κυβερνήσεις ὅλων τῶν ἄλλων χωρῶν (πλὴν ἴσως τῆς Ὀλλανδίας καὶ τῆς Αὐστρίας) ποὺ θὰ τρέμουν γιὰ τὸ ποιὸς θὰ εἶναι ὁ ἑπόμενος στόχος τῶν ἀγορῶν (τῶν ὁποίων ἡ ὄρεξη θὰ ἔχει ἀνοίξει ἀπὸ τὴν ‘ἐπιτυχημένη’ ἐπίθεση στὸ χρέος τῆς Ἑλλάδας)
• οἱ κυβερνήσεις τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς Βρετανίας (χωρῶν μὲ συνολικὸ χρέος πάνω ἀπὸ 400%)
• ὅλοι ὅσοι ἔχουν ἐπενδύσει στὸ εὐρώ, εἴτε σὲ περιουσιακὰ στοιχεῖα εἴτε ὡς μέσο συναλλαγῆς.

 Στάση πληρωμῶν λοιπόν!
Τώρα!
Μὲ χαμόγελο καὶ αἰσιοδοξία!

(Καὶ ξέρετε ποιό εἶναι τὸ ὡραῖο; Ὅτι ἂν πειθόμασταν νὰ ἀπελευθερωθοῦμε ἀπὸ τὸν φόβο τῆς πτώχευσης, οἱ φίλοι μας οἱ Γερμανοὶ θὰ ἔσπευδαν τὴν ἴδια στιγμὴ νὰ τὴν ἀποσοβήσουν…)

ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.com

, , ,

1 Σχόλιο

«ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ» – «ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΑΝΙΚΑΝΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΝΟΗΜΑ ΝΑ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ.»

Fitch: ὁρατὴ χρεωκοπία

.            Μὲ μία ἑλληνικὴ χρεωκοπία νὰ θεωρεῖται ἤδη ὁρατὴ στὸν ὁρίζοντα, τὸ πῶς θὰ διαμορφωθοῦν τὰ τιτλοποιημένα προϊόντα της Ἑλλάδας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν τύπο τῆς χρεωκοπίας, σύμφωνα μὲ τὴν Fitch Ratings.
.            Ὁ οἶκος ἐπισημαίνει, ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἀναμένεται νὰ καταλήξει σὲ ἐλεγχόμενη ἀναδιάρθρωση τοῦ χρέους, ἡ ὁποία θὰ διασφαλίζει ἕνα σύστημα πληρωμῶν. Ὡστόσο, μία ἄτακτη χρεωκοπία, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ καταλήξει καὶ σὲ ἔξοδο ἀπὸ τὴν εὐρωζώνη, δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλειστεῖ πλήρως, καὶ μπορεῖ νὰ καταλήξει σὲ πιὸ ἐπιζήμια ἀποτελέσματα γιὰ τὰ ἑλληνικὰ τιτλοποιημένα προϊόντα.

 Σέντερ: «Ἡ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδας μόνη ἐπιλογὴ γιὰ τὴν ἀξιοπρέπεια τῶν Ἑλλήνων»

.            Τὴν συντεταγμένη χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδας καὶ τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη θεωρεῖ ὡς μοναδικὴ ἐπιλογή, “γιὰ τὴν ἀξιοπρέπεια τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν σταθερότητα τοῦ εὐρώ”, ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν της Βαυαρίας, Μάρκους Σέντερ. Ὁ Σέντερ διαπιστώνει ἀδιέξοδο στὶς προσπάθειες διάσωσης τῆς χώρας καὶ ἐπισημαίνει ὅτι “δὲν ἐπιτρέπεται ἡ Γερμανία καὶ ἡ Εὐρώπη νὰ πληρώνουν συνεχῶς καὶ ἡ Ἑλλάδα νὰ μὴν κάνει τίποτα”. “Ἂν οἱ Ἕλληνες δὲν εἶναι σὲ θέση καὶ ἐν τέλει δὲν θέλουν νὰ κάνουν τὶς μεταρρυθμίσεις, τότε δὲν ἔχει ἀπολύτως κανένα νόημα”, προσθέτει δὲ ὅτι “μία χρεωκοπία μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει καὶ εὐκαιρία” γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἐπισημαίνει ὡστόσο ὅτι σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση θὰ πρέπει νὰ ἐξασφαλισθεῖ ὅτι δὲν θὰ κινδυνεύσει τὸ εὐρὼ καὶ ἡ Εὐρώπη καὶ ζητεῖ μία ἐθνικὴ στρατηγικὴ γιὰ τὸ θέμα.
.          Ὁ κ. Σέντερ σημειώνει ὅτι πρέπει νὰ ἀποφασιστεῖ ἐὰν πάρχει πλέον νόημα ν ζητομε π τν λλάδα μεταρρυθμίσεις πο δν μπορον ν λοποιηθον ἢ μία νέα πορεία, ἡ ὁποία “δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ μία ἔξοδο ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη”, ὥστε νὰ μποροῦν οἱ Ἕλληνες νὰ ἀποφασίζουν μόνοι τους πῶς θὰ διαμορφώσουν τὴν πορεία τους.
.             Τὸ στέλεχος τῆς CSU πάντως ναγνωρίζει τι λληνικς λας ποφέρει, ν κα φέρει τν μικρότερη εθύνη κα πιρρίπτει τν εθύνη στς προηγούμενες κυβερνήσεις, ο ποες, κτιμ, “δν ταν σ θέση ν ντιμετωπίσουν τ προβλήματα μ ελικρίνεια”.

ΠΗΓΗ: news247.gr

 

,

Σχολιάστε

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΧΡΕΩΚΟΠΗΣΕΙ» (Paul Krugman)

Paul Krugman :
λλάδα θ χρεωκοπήσει κα πιθανότατα ν γκαταλείψει τ ερώ”

.      Ἡ Ἑλλάδα θὰ χρεωκοπήσει καὶ πιθανότατα θὰ ἐγκαταλείψει τὴν εὐρωζώνη, δήλωσε τὴν Πέμπτη ὁ νομπελίστας οἰκονομολόγος Paul Krugman. «Ἡ κατάσταση στὴν Ἑλλάδα εἶναι οὐσιαστικὰ ἀδιέξοδη», δήλωσε χαρακτηριστικὰ ὁ γνωστὸς οἰκονομολόγος σὲ συνέδριο στὴ Μόσχα, γιὰ νὰ προσθέσει: «Θὰ χρεωκοπήσουν. Στὴν πραγματικότητα ἔχουν ἤδη χρεωκοπήσει. Τὸ ἐρώτημα εἶναι κατὰ πόσον θὰ ἐγκαταλείψουν τὸ εὐρώ, τὸ ὁποῖο στὴν παροῦσα φάση θεωρῶ ὅτι εἶναι τὸ πιὸ πιθανὸ σενάριο».

 ΠΗΓΗ: Τμῆμα εἰδήσεων defencenet.gr

,

Σχολιάστε