Ἄρθρα σημειωμένα ὡς χρέος

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ “ΠΕΘΑΝΕ”…!

ΤΙΤΛΟΣ–ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»:
ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ “ΠΕΘΑΝΕ
”…!

.                   Γιὰ «θρησκευτικὸ πόλεμο» στὴν Εὐρώπη γιὰ τὸ χρέος, μεταξὺ τῶν Καλβινιστῶν καὶ τῶν Καθολικῶν, ἔκανε λόγο ὁ Γάλλος ὑπουργὸς Οἰκονομίας Ἐμανουὲλ Μακρόν, τονίζοντας ὅτι αὐτὸς πρέπει νὰ τερματισθεῖ. Ὅπως μεταδίδει τὸ πρακτορεῖο Bloomberg, ὁ Μακρὸν ἀνέπτυξε τὴν προσέγγισή του γιὰ τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα τῆς Εὐρωζώνης σὲ συνέδριο Γερμανῶν διπλωματῶν, ἀναφερόμενος στοὺς καλβινιστὲς ἀπὸ τὴ μία πλευρά, ποὺ ἐπιπλήττουν ὅσους ἔχουν χρέη, καὶ τοὺς πολὺ ἐλαστικοὺς καθολικοὺς ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά. Οἱ δύο πλευρές, σημειώνει τὸ Bloomberg, ἀντανακλοῦν τὴ νοητὴ διάκριση μεταξὺ τῶν καθοδηγούμενων ἀπὸ τὴ Γερμανία ὀπαδῶν τῆς δημοσιονομικῆς πειθαρχίας στὸν Βορρᾶ καὶ τοῦ πιὸ χρεωμένου Μεσογειακοῦ Νότου.
.             Μιλώντας στὸ Βερολίνο, ὁ Μακρὸν στὴν ἀρχὴ κέντρισε τοὺς καλβινιστές, λέγοντας: «Κάποιοι ἄνθρωποι, κάποια κράτη-μέλη, χρεωκόπησαν. Δὲν τήρησαν τὶς δεσμεύσεις τους. Θὰ πρέπει νὰ πληρώνουν ἕως τὸ τέλος τῆς ζωῆς τους», εἶπε. Στὸ ἀντίθετο ἄκρο εἶναι οἱ καθολικοί, «σαφῶς ἡ Γαλλία εἶναι στὴν πλευρὰ αὐτή», μὲ μία πιὸ χαλαρὴ προοπτικὴ ὅσον ἀφορᾶ τὴ σπατάλη. «Χρεωκοπήσαμε, ἀλλὰ πᾶμε στὴν ἐκκλησία, ἐξηγοῦμε τὴν κατάσταση καὶ μποροῦμε νὰ ξεκινήσουμε τὴν ἑπόμενη ἡμέρα μία ἄλλη ἑβδομάδα» δήλωσε ὁ Μακρόν. «Μᾶλλον θὰ πρέπει νὰ βροῦμε τὴν ἰσορροπία μεταξὺ τῶν δύο αὐτῶν προσεγγίσεων» σημείωσε ὁ Μακρόν. Πέντε αἰῶνες ἀφοῦ ἡ προτεσταντικὴ μεταρρύθμιση βύθισε τὴν Εὐρώπη σὲ μία θρησκευτικὴ σύγκρουση καὶ ἑπτὰ δεκαετίες μετὰ τὸ τέλος τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ὁ Μακρὸν δήλωσε ὅτι οἱ κατεστημένες θέσεις γιὰ τὴν οἰκονομικὴ καὶ τὴ δημοσιονομικὴ πολιτικὴ ἀποτελοῦν τὸ μεγαλύτερο ἐμπόδιο σὲ μία γνήσια ἑνότητα σήμερα.
.              Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι μία ἀσυμφωνία στὸ τραπέζι τῶν συνεδριάσεων στὶς Βρυξέλλες, μὲ τοὺς καλβινιστὲς νὰ εὐνοοῦν αὐστηρότερους προϋπολογισμοὺς καὶ τοὺς καθολικοὺς νὰ προσφέρουν συγχώρεση γιὰ τὴν παραβίαση τῶν κανόνων «μὲ αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς βῆμα-βῆμα προσέγγισης, βρίσκοντας μία λύση, ἀλλὰ τὴν τελευταία στιγμή», δήλωσε ὁ Μακρόν.

ΠΗΓΗ: news.in.gr (Newsroom ΔΟΛ, μὲ πληροφορίες ἀπὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ)

, , , ,

Σχολιάστε

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ. Μετὰ ἡ Βρετανία, ἡ Γαλλία καὶ ἡ Ἰταλία.

Ἀπό… 2 τρισ. ὀφείλουν Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία καὶ Ἰταλία!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΑΣΤΙΚ

.               Ἀλήθεια, ἔχετε σκεφθεῖ ποτὲ ποιὲς χῶρες τῆς Εὐρωζώνης καὶ τῆς ΕΕ χρωστοῦν τὰ μεγαλύτερα ποσὰ στοὺς δανειστές τους; Ὑποσυνείδητα, μὲ ὅλη αὐτὴ τὴ συζήτηση γιὰ τὰ μνημόνια καὶ τὶς χῶρες, ποὺ ἔχουν ὑπαχθεῖ σὲ μνημονιακὸ καθεστώς, ὑφέρπει ἡ ἐντύπωση ὅτι εἶναι οἱ χῶρες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Νότου ποὺ τὰ ἔχουν κάνει ρημαδιό.
.             Ἂς ἀπαντήσουμε ὅμως στὰ ἐρωτήματα αὐτὰ βάσει τῶν στοιχείων ποὺ ἐξέδωσε τὴν περασμένη ἑβδομάδα ἡ Εὐρωπαϊκὴ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία (Eurostat). Ποιό κράτος τῆς Εὐρωζώνης χρωστάει, λοιπόν, τὰ περισσότερα χρήματα;

Μά, φυσικά, ἡ… Γερμανία!

.                 Χρωστάει πάνω ἀπὸ δύο τρισεκατομμύρια εὐρώ! Ναί, ξεπερνᾶ τὰ δύο τρισ. τὸ δημόσιο χρέος της – γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἀνέρχεται στὰ 2,17 τρισεκατομμύρια! Οἱ Γερμανοὶ δηλαδὴ χρωστοῦν τά… ἑπταπλάσια λεφτὰ ἀπὸ τὴ «χρεωκοπημένη» Ἑλλάδα! Ἡ πρώτη οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης, τῆς ΕΕ, τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου χρωστάει περισσότερα ὡς δημόσιο χρέος ἀπὸ ὅλα τὰ κράτη τῆς Εὐρώπης – ἀπὸ ὅλα πλὴν ἑνός!
.                 Ἂς κρατήσουμε γιὰ πολὺ λίγο μυστικὸ τὸ ὄνομα τοῦ κράτους αὐτοῦ καὶ ἂς πᾶμε στὸ δεύτερο σκέλος τῆς ἐρώτησής μας: Ποιό κράτος τῆς ΕΕ χρωστάει τὰ περισσότερα χρήματα στοὺς δανειστές του; Ἂν βιαστήκατε νὰ ἀπαντήσετε «Μά, φυσικά, ἡ Γερμανία!», χάσατε! Τὸ 2014, βάσει τῆς ἰσοτιμίας τῆς στερλίνας πρὸς τὸ εὐρώ, εἶναι ἡ Βρετανία ἡ πιὸ καταχρεωμένη χώρα τῆς ΕΕ μὲ 2,22 τρισεκατομμύρια εὐρὼ ἢ 1,60 τρισεκατομμύρια στερλίνες! Τόσο ἡ Γερμανία ὅσο καὶ ἡ Ἀγγλία ἀνήκουν στὸν βαθὺ εὐρωπαϊκό… Νότο! Σχεδὸν πάντα μέχρι τώρα ἡ Γερμανία καταλάμβανε τὴ θέση τῆς χώρας μὲ τὸ μεγαλύτερο δημόσιο χρέος τόσο στὴν Εὐρωζώνη ὅσο καὶ στὴν ΕΕ. Φέτος δὲν πῆρε… ντάμπλ, ἔχασε τὸν τίτλο τῆς ΕΕ. Ἀφήνοντας ὅμως κατὰ μέρος τὴν ΕΕ καὶ ἐπιστρέφοντας στὴν Εὐρωζώνη, ποιές χῶρες κατατάσσονται μετὰ τὴ Γερμανία στὴ «λίστα τῆς ντροπῆς» τῶν χωρῶν ποὺ χρωστοῦν τὰ περισσότερα χρήματα; Δεύτερη πανηγυρικὰ ἡ Ἰταλία, ἡ τρίτη δηλαδὴ οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης. Χρωστάει ὁριακὰ λιγότερα ἀπὸ τὴ Γερμανία – 2,13 τρισεκατομμύρια εὐρώ.

.                Μπορεῖ ἡ ἰταλικὴ οἰκονομία νὰ εἶναι μόλις ἡ μισὴ ἀπὸ τὴ γερμανικὴ (τὸ 56% βάσει τοῦ ΑΕΠ τῶν δύο χωρῶν τοῦ 2014), ἀλλὰ οἱ Ἰταλοὶ ἔχουν κατορθώσει νὰ δανειστοῦν ἄνω τοῦ 98% τῶν ὅσων ἔχουν δανειστεῖ οἱ Γερμανοί. Τρίτη χώρα στὴν κατάταξη αὐτὴ εἶναι ἡ Γαλλία, ἡ δεύτερη δηλαδὴ οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης, μὲ δημόσιο χρέος 2,04 τρισεκατομμύρια. Ἡ γαλλικὴ οἰκονομία εἶναι λίγο μικρότερη ἀπὸ τὰ τρία τέταρτα τῆς γερμανικῆς (τὸ 74% βάσει τῶν ΑΕΠ τοῦ 2014), ἀλλὰ καὶ οἱ Γάλλοι κατάφεραν νὰ δανειστοῦν σὲ ἀπόλυτο νούμερο τὸ 94% τῶν χρημάτων ποὺ ἔχουν δανειστεῖ οἱ Γερμανοί. Ἀλλοῦ ὅμως θέλουμε νὰ ἑστιάσουμε τὴν προσοχὴ τῶν ἀναγνωστῶν μας:
.                 Μπορεῖ ἡ ἰταλικὴ οἰκονομία νὰ εἶναι μόλις ἡ μισὴ ἀπὸ τὴ γερμανικὴ (τὸ 56% βάσει τοῦ ΑΕΠ τῶν δύο χωρῶν τοῦ 2014), ἀλλὰ οἱ Ἰταλοὶ ἔχουν κατορθώσει νὰ δανειστοῦν ἄνω τοῦ 98% τῶν ὅσων ἔχουν δανειστεῖ οἱ Γερμανοί. Τρίτη χώρα στὴν κατάταξη αὐτὴ εἶναι ἡ Γαλλία, ἡ δεύτερη δηλαδὴ οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης, μὲ δημόσιο χρέος 2,04 τρισεκατομμύρια. Ἡ γαλλικὴ οἰκονομία εἶναι λίγο μικρότερη ἀπὸ τὰ τρία τέταρτα τῆς γερμανικῆς (τὸ 74% βάσει τῶν ΑΕΠ τοῦ 2014), ἀλλὰ καὶ οἱ Γάλλοι κατάφεραν νὰ δανειστοῦν σὲ ἀπόλυτο νούμερο τὸ 94% τῶν χρημάτων ποὺ ἔχουν δανειστεῖ οἱ Γερμανοί. Ἀλλοῦ ὅμως θέλουμε νὰ ἑστιάσουμε τὴν προσοχὴ τῶν ἀναγνωστῶν μας:
.                 Οἱ τρεῖς πρῶτες οἰκονομίες τῆς Εὐρωζώνης (Γερμανία, Γαλλία, Ἰταλία) εἶναι ταυτόχρονα καὶ αὐτὲς μὲ τὸ μεγαλύτερο δημόσιο χρέος σὲ ἀπόλυτα νούμερα. Καὶ οἱ τρεῖς αὐτὲς χῶρες μαζὶ ἔχουν συνολικὸ δημόσιο χρέος ὕψους 6,34 τρισεκατομμυρίων εὐρώ.
.                 Ἂν λάβει κανεὶς ὑπ᾽ ὄψη του ὅτι τὸ συνολικὸ δημόσιο χρέος καὶ τῶν 19 κρατῶν τῆς Εὐρωζώνης συναθροίζεται σὲ 9,29 τρισεκατομμύρια εὐρώ, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι οἱ τρεῖς οἰκονομικὰ ἰσχυρότερες χῶρες τῆς Εὐρωζώνης εὐθύνονται γιὰ τό… 68% τοῦ ὅλου δημόσιου χρέους τῆς Εὐρωζώνης! Ἂν μάλιστα συνυπολογίσει κανεὶς ὅτι τὸ συνολικὸ δημόσιο χρέος τῶν τεσσάρων κρατῶν τῆς Εὐρωζώνης ποὺ τέθηκαν ὑπὸ μνημονιακὸ καθεστὼς εἶναι 670,9 δισεκατομμύρια εὐρὼ (317,1 ἡ Ἑλλάδα σὺν 225,3 ἡ Πορτογαλία καὶ 109,7 ἡ Ἰρλανδία σὺν 18,8 ἡ Κύπρος), ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι κάθε μία χωριστ π τς τρες σχυρότερες χρες τς Ερωζώνης χει μόνη της περτριπλάσιο δημόσιο χρέος π σο κα ο τέσσερις μαζ μνημονιακς χρες! Ἀφῆστε δὲ ποὺ τὸ δημόσιο χρέος τῶν 15 μικρότερων χωρῶν ἀπὸ τὶς 19 τῆς Εὐρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων στὴν κατηγορία αὐτὴ καὶ τῶν τεσσάρων μνημονιακῶν, εἶναι μικρότερο συνολικὰ ἀπὸ τὸ δημόσιο χρέος τῆς κάθε μίας ἀπὸ τὶς τρεῖς ἰσχυρότερες οἰκονομίες τῆς Εὐρωζώνης.
.                 Δεκαπέντε κράτη ἔχουν ὅλα μαζὶ μικρότερο δημόσιο χρέος ἀπὸ ἕνα κράτος! Αὐτὸ ἐξηγεῖ καλύτερα γιατί οἱ Γερμανοὶ δὲν τόλμησαν νὰ ἐπιβάλουν μνημονιακὸ καθεστὼς στὴν Ἰταλία (μὲ δημόσιο χρέος ὕψους 2,13 τρισεκατομμυρίων εὐρὼ τὸ 2014) ἢ στὴν Ἱσπανία (μὲ δημόσιο χρέος τὸ 2014 ὕψους 1,03 τρισεκατομμυρίου).
.                 Ἐμᾶς φυσικὰ τὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδας εἶναι αὐτὸ ποὺ μᾶς καίει, ἀλλὰ ἐλπίζουμε μὲ τὴ σημερινὴ ἀνάλυση καὶ τὰ σχετικὰ στοιχεῖα νὰ συνειδητοποιοῦν καλύτερα οἱ ἀναγνῶστες ὅτι τὸ πρόβλημα τοῦ εὐρὼ δὲν εἶναι ἑλληνικό. Ὅταν Γερμανία δια χρωστάει πάνω π δύο τρισεκατομμύρια ερ κα εναι μεγαλύτερος φειλέτης στν Ερωζώνη, εναι προφανς τι τ ζήτημα κρίνεται λλο κα χι στς ποφάσεις το λέξη Τσίπρα ν ποταχθε χι, πόφαση πο θ χει συνέπειες μόνο στ ζω τν λλήνων.

ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΕΘΝΟΣ»

,

Σχολιάστε

ΣΤΟΝ ΒΥΘΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ…! (Deutche Bank)

Deutche Bank: Στὸν βυθὸ τς Κρήτης ἡ λύση στὸ χρέος τς λλάδας

 .             Ἡ ὕπαρξη κοιτασμάτων μπορεῖ νὰ λειτουργήσει ὡς «φρένο» στὴν προσπάθεια ἀναδιάρθρωσης τῆς οἰκονομίας…
.         Κοιτάσματα φυσικοῦ ἀερίου, ἀξίας δύο καὶ πλέον φορὲς τὸ Ἀκαθάριστο Ἐθνικὸ Προϊὸν τῆς Ἑλλάδος, ἐκτιμᾶ ἡ Deutche Bank ὅτι ὑπάρχουν νότια τῆς Κρήτης, ἀλλὰ ἐκφράζει ἀνησυχία γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ ὑπάρξει ἐκτροχιασμὸς τοῦ προγράμματος προσαρμογῆς… λόγῳ ἐνθουσιασμοῦ.
.           Συγκεκριμένα, στὴν Ἔκθεση τῆς γερμανικῆς τράπεζας ποὺ δημοσιεύει τὸ capital.gr, ἀναφέρονται οἱ ἐκτιμήσεις ἐπιστημόνων ἀπὸ τὶς γεωλογικὲς μελέτες ποὺ μιλοῦν γιὰ κοιτάσματα φυσικοῦ ἀερίου ἀξίας περίπου 430 δισ. εὐρὼ κάτω ἀπὸ τὸ βυθὸ νότια τῆς Κρήτης.
.           Ἂν ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ ἐκτιμήσεις αὐτές, τότε θὰ πρόκειται γιὰ τὸ 15ο μεγαλύτερο ἀπόθεμα φυσικοῦ ἀερίου στὸν κόσμο, χωρὶς νὰ ὑπολογίζονται τὰ κοιτάσματα ποὺ τυχὸν ὑπάρχουν στὸ Ἰόνιο ἢ στὸ Αἰγαῖο.
.           Οἱ συντάκτες προχωροῦν σὲ λεπτομερεῖς ὑπολογισμοὺς γιὰ τὸ τελικὸ κέρδος τῆς Ἑλλάδος, τονίζοντας ὅτι τὸ κόστος ἐξόρυξης φυσικοῦ ἀερίου ἀνέρχεται στὸ 25% καὶ ἄλλο ἕνα 25% εἶναι τὸ κέρδος τῶν ἑταιρειῶν ποὺ κάνουν τὴν ἐξόρυξη. Ἑπομένως, συνεχίζει ἡ Ἔκθεση, ἂν ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ ἐκτιμήσεις τότε ἡ Ἑλλάδα θὰ ἔχει κέρδος ἴσο μὲ τὸ 50% τῆς συνολικῆς ἀξίας τῶν κοιτασμάτων (δηλαδὴ 215 δισ. εὐρώ).
.           Τὸ ποσὸ αὐτὸ ἀντιστοιχεῖ στὸ 107% τοῦ ΑΕΠ τῆς Ἑλλάδας καί, σύμφωνα μὲ τὴν Ἔκθεση, θὰ ἀρχίσει νὰ εἰσρέει στὰ ταμεῖα τῆς χώρας ἀπὸ τὸ 2020 (δηλαδὴ τὸ χρονικὸ ὅριο ποὺ ἔχει τεθεῖ γιὰ τὴ βιωσιμότητα τοῦ χρέους) καθὼς ἡ διεθνὴς ἐμπειρία δείχνει ὅτι χρειάζονται 8-10 χρόνια γιὰ νὰ ἀρχίσει ἡ πλήρης ἐκμετάλλευση ἑνὸς κοιτάσματος.
.          Ἂν ἀποδειχθεῖ ἡ ὕπαρξη τῶν κοιτασμάτων, ὑπογραμμίζουν οἱ συντάκτες, θὰ εἶναι πιὸ εὔκολη ἡ διαχείριση τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους. Ἐπισημαίνουν ὡστόσο ὅτι ἡ ὕπαρξη κοιτασμάτων μπορεῖ νὰ λειτουργήσει ὡς «φρένο» στὴν προσπάθεια ἀναδιάρθρωσης τῆς οἰκονομίας, γιατί ἡ εὐφορία μπορεῖ ἀφ᾽ ἑνὸς νὰ δώσει ὤθηση σὲ στρατηγικὲς ἐξόδου ἀπὸ τὸ εὐρὼ καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου νὰ ἐπαναφέρει πολιτικὲς ποὺ κρατοῦν χαμηλὰ τὴν ἀνταγωνιστικότητα. Ἀναφέρεται μάλιστα ὡς παράδειγμα τὸ Ὀλλανδικὸ Σύνδρομο, ὅταν ἡ ἀνακάλυψη κοιτασμάτων ἀπὸ τὴν Ὀλλανδία τὸ 1959 κράτησε τὴν ἀνταγωνιστικότητα τῆς χώρας χαμηλά.

 ΠΗΓΗ: epikaira.gr

, ,

Σχολιάστε

NEED FOR CANCELLATION OF THE CURRENT SUPERFICIAL, UNJUSTIFIED AND PERPETUATING GREEK DEBT

Need for Cancellation of the Current Superficial, Unjustified,
and Perpetuating Greek Debt

by
Dr. John N. Kallianiotis
University of Scranton

Introduction

 Greece is a small in size nation surrounding by enemies. Greeks had started abandon Greece since the middle of the 15th century, after the invasion and wars by the uncivilized Mongols (Ottoman Turks) and continues even today with the economic war by the “civilized” West (European partners).  Greece from a big Empire, which civilized the world, was led to occupation and after hundreds of years of revolutions, wars, and sacrifices a small part of the country is, today, free. This nation was forced undemocratically (without referenda) to join the EU and the worst of all to join (without fulfilling even the criteria) the EMU (Euro-zone). Also, it was forced to borrow hundreds of billion of euros to buy unwanted military supplies and pay high commissions (tens of billions of euros). The country has, today, a population of ten million Greeks and two million illegal immigrants (allodox, anti-Greeks and anti-Orthodox, mostly from Albania, Asia, and Africa). Greeks that are abroad (outside of this controlled, dependent, and without sovereignty nation, today) are estimated to be one hundred million people and this number is increasing, due to the austerity measures by the “usury” lenders and their supporters (Troika).  The country is in its worst financial, economic, and social crisis since its conception, seven thousands years ago, and the only solution is to ask the world community to cancel her unfair and usurious debt.

The European Central Bank (ECB) is responsible for these Euro-zone debt crises because it did not increase the liquidity in the EMU economies and financial institutions; also towards governments, and thus, businesses were and are suffering with this financial distress and recession. In periods of economic crises (recessions), the central banks must buy government securities and offer reserves to the financial institutions and consequently, banks will supply loans to businesses and the entire economy. Germany was against any measures that could improve growth in member-nations and IMF was invited to finance the EU members, like they were third-world underdeveloped nations. A rational European has many unanswered questions for all these structures, unions, international institutions, deregulations of the financial markets, politicians without power, and about people without any rights as laborers and protection as persons (personalities). Then, something has to be done to stop this back-sliding of humanity’s achievements, after all its struggles for improvements. These 100% debt (with borrowing money) financing of governments, businesses, and individuals was a big deceit by economists, tax systems, and financial institutions (lenders). We must understand that the optimal amount of debt is zero.[1]

A Swift Economic History of Greece 

Greece, as the most advanced ancient nation on earth, civilized and Christianize the entire West. It gave its culture, values, education, and paideia to the West, but many barbarian invasions to Western Europe made these nations to lose completely these Greek values and virtues and from an obedient daughter, it became an apostate one. These nations, due to envy, rivalry, and inferiority syndrome are against their mother, Greece. Many times, they showed their hostility and declared wars against Greece [from the crusades (from the 1st in 1098 to the 7th in 1270) to Italy and Germany, in 1940]. But, Greece, as a caring mother, civilized a little later, in the 10th century, the Eastern European nations and above all, the vast nation of Russia. Today, for more than a thousand years these nations continue to be faithful, respectful, and admirers of Greece, considering her as their spiritual mother. Unfortunately, the apostate daughters prohibit any relationship between Greece and its daughters in Eastern Europe. Antagonism, malice, ignorance, and stupidity divide Europe and Europeans for thousands of years and it is continued.

 Unfortunately, Greece had started borrowing money from the West (England, France, etc.) since 1824, during the war of independence from the barbarian Turks to be able to buy weapons. And up to now, it continues to borrow from the same nations plus the United States because the threat from the same enemy is there and it is conserved by the sellers of the arms, too. The country has paid, in interest and commissions, ten times the amount of principals. At the time that a loan was offered, the interest and the commission plus indemnities to Turks to leave Greece (Turkey has to pay indemnities to Greece after 400 years of occupation and not Greece, but this also was a decision of Greece’s Western allies and partners, now members of the same union, the EU) were withheld and the poor nation was receiving between 20% to 50% of the total loan. Also, one third of this borrowing money was going back to pay for the purchase of weapons (unnecessary purchase of armaments imposed to Greece by its lenders-allies) and thus, the money was staying in the vaults of the Western lenders. Greece was and is paying only interest (sometimes the interest rate had reached 34%) and if its debt will not be canceled, Greece will pay interest to eternity because her pseudo-politicians signed a memorandum that put the country as collateral for these loans. But, as it was mentioned, the country has already paid ten times the principal; thus, it does not owe any money to anyone and the current artificial debt must be canceled.[2]

 Greece’s national debt is €330 billion (143% of its GDP) and from these loans, as it was mentioned above 1/3 (€110 billion) have been spent to buy military equipments and arms, which most of them are not working and for these weapons the commissions towards politicians, middlemen, and other corrupted people were in tens of billions of euros and in cash not in loans or with credit. These weapons were mostly from the U.S., then from Germany and France, and some fewer from Holland, Russia, and Italy.[3]  This is a serious social crime against Greek citizens, against the security of the country, and against the welfare of the entire nation by its allies and European partners. All these corrupted participants in these irrational and unnecessary arms purchases with borrowing money must go to jail because their actions is the most serious social crime against an entire nation and its citizens. For this reason, Greece has to stop payments on these loans, today, and this action is necessary and just for her citizens’ wellbeing, which is the only objective of any democratic government.

Further, after the Italian invasion and their defeat by Greeks, Germany occupied Greece for four years (1940-1944). The German executive squads executed 38,960 Greeks. Also, there were killed by Germans another 12,103 people, which brings the total casualties to 51,063 Greeks. Furthermore, Germans stole the Greek gold from the Bank of Greece and they forced Greece to take a loan to feed the occupational German army. In addition, they destroyed the Greek livestock, the mineral installations; they destroyed 80% of the railway track, they blew up bridges, stations, and tunnels. From 220 locomotives of the Greek railways, when they left Greece, there were only 33 of them. From 312 passenger wagons, Germans stole 306; thus, Greece was left with 6 wagons. From the 4,544 cargo wagons of the Greek railways, Germans left only 63 for Greece. The German conquerors took over 70% of the Greek cars and they destroyed the entire road system of the country. These German conquerors leveled completely 100,000 houses and they damaged 50,000 others. They burned down whole villages, in other cases. These barbarians destroyed the biggest seaports’ facilities of Greece even the Corinth canal. They stole the 73% of the commercial and passenger ships of the country. According to U.N. statistics, Germany had losses, due to the war that it caused to Europe, of 135% of its GDP and Greece had losses of 170% of her GDP.  Germany that is the only responsible for this WWII (and WWI) had less damages compared to Greece from the German and Italian invasions.[4]

 All these war crimes, lootings, arsons, bombings, and catastrophes were having a cost of hundreds of billions of euros and with the interest since 1940 have become trillions of euros, today, which make the total debt of Greece insignificant. Greek politicians had to have asked during all these years for the war reparation, as the other nations did and received indemnities from Germany. But, even today, the current coalition government has to ask for German indemnities. Thus, Greece will pay back all her loans and the remaining amount it will be a trillion of euros surplus. After taking Germany to the International Court of Justice, Greece has to leave the Euro-zone (or it could be better for Greece if Germany force her to leave and in this case, Greeks will be grateful to Angela Merkel forever); then, to send these corrupted politicians to permanent vacations and to elect a patriotic Greek government, which will lead Greece back to her traditional values and to her true allies (who have the same value system with Greece).

 Troika has to be thrown out of the country because a sovereign nation is inconceivable to have three foreign young people from nowhere to dictate to Greeks their policy, their income, their taxes, their spending, their public wealth, their wellbeing, and their future. Troika’s anti-growth and pro-cyclical austerity measures will keep the country to a permanent recession, to destruction of her social net, and it forces Greece to sell off her entire public wealth (which is very dangerous for the country’s security and safety). The most tragic is what the Greek citizens are facing every day and it is becoming worse; they are becoming immigrants to Germany and Australia and the suicide rate in Greece that was zero is taking enormous dimensions. Then, the question is, here; where are the benefits from the euro, the European partners, the Troika with its conditional loans on two inhumane memoranda,[5] and having the same people in government that have caused the current crisis?

 On September 6, 2012, Mario Draghi (the governor of the ECB) announced a bond-buying plan to reduce interest rates for struggling Euro-zone nations and to fight speculation of a breakup of the euro.[6] Due to this announcement from the ECB, the DJIA gained 244.52 points (1.9% growth) and the same happened to the European stock markets.[7] But, the governor of the Bundesbank (German Central Bank) said that this policy of the ECB is wrong and he voted against this choice of the ECB.[8] This action is good, but it is too late for Europeans (Fed started buying U.S. government securities in 2009 and bought $2 trillion) because already the PIIGS and other European “animals” are in recession since 2009, in high unemployment, in forceful sell off of their public wealth,[9] destruction of their societies, and high suicide rates (even in Orthodox Greece, in France, and other nations of the “Christendom”). Then, the ECB is responsible for the European debt crisis because of its inaction and the same responsibility falls on the EU and the IMF (unfortunately, IMF has the worst reputation in controlling economic crises; it leads them completely out of control and makes the recessions deeper).[10]

Conclusions

 This suspicious Greek debt is unsustainable and every one knows it (EU, IMF, politicians, and even simple people) except the current Greek coalition government, who signed two memoranda of submission of the nation and it is responsible for all these sufferings of the country, its citizens, and its future generations. Greece joined the Euro-zone without referendum, which means undemocratically, and without satisfying the Maastricht criteria that means, the EU (and Kostas Simites with his “helper” from Goldman Sachs) are accountable for violating knowingly EMU’s own criteria. Together with this unfenced yard, the EU, came the millions of illegal immigrants, the unfair regulations and directives from the EU and competition from the outside of the Union economies (mostly from China), which started this creeping, but unexpected and peculiar crisis in the country. There are no benefits from any union or European institution or common currency to offset the loss of public policy, sovereignty, and social welfare of a nation. The enormous corruption of all these anti-Greek, anti-Orthodox, and “new age” agents, who have been imposed as “Greek politicians” the last 38 years, destroyed the economic and social structure of Greece, which cannot be considered as a mistake because no one in human history has ever made a mistake of this magnitude; then, something is very suspicious, here, ant the Justice Department must take in its hand this serious case of enslavement of an entire nation.

 Lastly, it came the planned global financial crisis (systemic risk), which affected most of the nations, due to their high correlation with the extreme market-oriented nations (which created this crisis), and it affected even more the nations, which had lost their public policies, their national currency, and their precious independence and self-sufficiency. One of these nations was the value-oriented Greece, which had no experience from the free-market, its speculators, its instruments, and its innovations (its enormous risk “toxic” assets) and due to her vulnerability became the number one and the most exploited victim of this “modern capitalism”, the unmerciful globalization. The Euro-zone policies, which are imposed by Germany (and seconded by France) are helping only Germany and are against all the other European member-nations. These policies have created enormous economic disequilibria, social disturbances, and astonishing exploitation of small nations (like Greece) and their citizens. Europe is going back to the social state that was during the Roman Empire; if this was the objective of the EU, it has been accomplished; European citizens are living in a social state before the dark ages. But, Greece is not responsible for the falling “New Roman Empire” (the EU); the country needs growth and expansionary public policy, trade policy (to depreciate its national currency and not “internal devaluation” and to impose some import taxes and tariffs to Chinese and other importables that their cost of production is one tenth of the Greek cost), control of tax evasions (which is unfair for the rest of the citizens), self-sufficiency, homogeneity, and protection of her identity. Thus, the country has to leave the Euro-zone, stop the payments of debt, and increase the safety of her citizens (sending the illegal immigrants back to their countries of origin), and the security of her borders. If these actions cannot be taken this fall of 2012, the country will be in very serious and irreparable danger, but there is hope because there is God.


[1] Governments and individuals, today, are working very hard and the largest proportion of their tax revenue and income go for the payment of interest on their enormous debts. We all have spent the present value of our expected future income that we will earn during our entire life. Then, our future consumption, spending, and government expenditures have to be very small, which will affect negatively future growth, employment, and the welfare of the coming generations.  Also, the interest rates on loans are out of control by allowing lenders to put a risk premium up to 40% in some case.

[2] See, Michael Burke, “Cancel The Greek Debt”, Socialist Economic Bulletin, June 16, 2012, pp. 1-2.

[3] See, “How they Made Greece ‘a Rubbish Dump of Armaments’ ”, Dailynews24.gr, September 4, 2012.

[5] The unemployment rate in Greece has passed 24%, more than 1,200,000 people are unemployed and in some regions, the unemployment rate is 50%. The country is in deep depression and Troika is talking about further reductions in salaries, increases in taxes (VAT became 23% in Greece), and laying off of more public workers for the country to receive the next installment of loan. This is exactly the opposite policy of what Greece and every nation in recession require. It is obvious that something is absolutely wrong and suspicious with this Greek debt-political crisis. Greece will never get off from this vicious cycle!..

[6] See, Bloomberg.com, September 6, 2012.

[7] See, The Wall Street Journal, September 7, 2012.

[8] Something must be absolute wrong with these neo-Germans and the rest of European nations must take some serious actions against these German aggressions. See also, Dailynews24.gr, September 7, 2012.

[10] For example, see the followings: The IMF has the obstacle of being unfamiliar with local economic conditions, cultures, and environments in the countries they are requiring policy reform. The Fund knows very little about what public spending on programs like public health and education actually means, especially in African countries; they have no feel for the impact that their proposed national budget will have on people. The economic advice the IMF gives might not always take into consideration the difference between what spending means on paper and how its felt by citizens. For example, Jeffrey Sach’s work shows that “the Fund’s usual prescription is ‘budgetary belt tightening to countries who are much too poor to own belts’.” The IMF’s role as a generalist institution specializing in macroeconomic issues needs reform. Conditionality has also been criticized because a country can pledge collateral of “acceptable assets” in order to obtain waivers on certain conditions. However, that assumes that all countries have the capability and choice to provide acceptable collateral. One view is that conditionality undermines domestic political institutions. The recipient governments are sacrificing policy autonomy in exchange for funds, which can lead to public resentment of the local leadership for accepting and enforcing the IMF conditions. Political instability can result from more leadership turnover as political leaders are replaced in electoral backlashes. IMF conditions are often criticized for their bias against economic growth and reduce government services, thus increasing unemployment. Another criticism is that IMF programs are only designed to address poor governance, excessive government spending, excessive government intervention in markets, and too much state ownership<refname=”The End of Poverty” />. This assumes that this narrow range of issues represents the only possible problems; everything is standardized and differing contexts are ignored. A country may also be compelled to accept conditions it would not normally accept had they not been in a financial crisis in need of assistance. It is claimed that conditionalities retard social stability and hence inhibit the stated goals of the IMF, while Structural Adjustment Programs lead to an increase in poverty in recipient countries. The IMF sometimes advocates “austerity programmes,” cutting public spending and increasing taxes even when the economy is weak, in order to bring budgets closer to a balance, thus reducing budget deficits. Countries are often advised to lower their corporate tax rate. In Globalization and Its Discontents, Joseph E. Stiglitz, former chief economist and senior vice president at the World Bank, criticizes these policies. He argues that by converting to a more monetarist approach, the purpose of the fund is no longer valid, as it was designed to provide funds for countries to carry out Keynesian reflections, and that the IMF “was not participating in a conspiracy, but it was reflecting the interests and ideology of the Western financial community.”  (http://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund)

, , ,

Σχολιάστε

Η ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ

ασιόδοξη πλευρ τς χρεωκοπίας

Τοῦ Γιάννη Βαρουφάκη

(Ὁ Γιάνης Βαρουφάκης διδάσκει οἰκονομικὴ θεωρία
καὶ πολιτικὴ οἰκονομία στὸ Τμῆμα Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν)

.             Γιὰ μέρες τώρα βαραίνουμε τὶς ψυχές μας μὲ μία μόνιμη ἀγωνία: Θὰ χρεωκοπήσει τὸ κράτος μας; Ἔ, λοιπόν, ἦρθε ἡ ὥρα νὰ ἀγκαλιάσουμε αὐτὸ ποὺ φοβόμαστε.
.             Ἂν οἱ φίλοι μας οἱ Γερμανοὶ δὲν ἔχουν πρόβλημα νὰ χρεωκοπήσουμε, καιρὸς εἶναι νὰ τὸ κάνουμε. Χωρὶς δεύτερη κουβέντα. Ὄχι ὡς διαπραγματευτικὴ μπλόφα καὶ οὔτε μόνο γιατί τὸ χειρότερο ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς συμβεῖ εἶναι νὰ χρεωκοπήσουμε σὲ ἕνα χρόνο (βλ. τὸ προηγούμενο ἄρθρο μου Τὸ Πρῶτο Τανγκὸ στὴν Εὐρωζώνη) ἀλλὰ ἐπειδὴ ἦρθε ἡ ὥρα νὰ στρέψουμε τὸ βλέμμα στὴν αἰσιόδοξη πλευρὰ τῆς χρεωκοπίας.
.             Ὑπάρχει τέτοια πλευρά; Καὶ βέβαια ὑπάρχει. Σὲ σχέση μὲ χῶρες ὅπως ἡ γνωστὴ τρόικα Πορτογαλία, Ἱσπανία καὶ Ἰρλανδία, ἀλλὰ καὶ ἡ Βρετανία καὶ τὸ Βέλγιο, τὸ σύνολο τοῦ χρέους μας (δημοσίου καὶ ἰδιωτικοῦ) εἶναι τὸ μικρότερο. Πῶς αὐτό; Ἐπειδὴ οἱ Ἕλληνες, ὡς ἄτομα ἀλλὰ καὶ ὡς ἰδιωτικὸς τομέας, χρωστᾶμε πολὺ λιγότερα ἐκείνων. Ἀκόμα καὶ οἱ ἀντιπαθέστατες τράπεζές μας ἔχουν ἕνα μεγάλο συγκριτικὸ πλεονέκτημα: Πάνω ἀπὸ 150 δισ. πραγματικῶν καταθέσεων! Μιλᾶμε γιὰ ἄνω τοῦ μισοῦ ΑΕΠ σὲ καταθέσεις, κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο οἱ περισσότεροι ἑταῖροι μας θὰ σκότωναν νὰ τὸ ἔχουν, ποὺ λέει ὁ λόγος. Ἂν μάλιστα προσθέσετε καὶ ὅλα τὰ χρήματα Ἑλλήνων ποὺ βρίσκονται στὸ ἐξωτερικό, θὰ δεῖτε ὅτι οἱ Ἕλληνες δὲν εἴμαστε καὶ τόσο φτωχοὶ κατὰ μέσον ὅρο, κι ἂς ἔχουμε τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ φτώχειας στὴν Εὐρώπη (μὲ ἐξαίρεση τὴν Λεττονία).
.             Ὡς πολίτες εἴμαστε ἐλάχιστα χρεωμένοι σὲ σχέση μὲ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ἐπικριτές μας στὶς Λόνδρες, στὰ Παρίσια καὶ στὶς Νέες Ὑόρκες. Αὐτὸ βέβαια δὲν σημαίνει ὅτι εἴμαστε λευκὲς περιστερές. Γιὰ δεκαετίες φορτώναμε τὸ δημόσιο μὲ τόσο μεγάλο χρέος ποὺ τὸ βλέπουμε πλέον νὰ βουλιάζει μπροστὰ στὰ μάτια μας. Ἐδῶ ὅμως ποὺ φτάσαμε, δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε τίποτα. Ἀκόμα καὶ νὰ ἀποφασίσουμε σύσσωμοι (ΣΕΒ καὶ ΓΣΕΕ, γιάπηδες καὶ στελέχη τοῦ ΠΑΜΕ, ἀστοὶ τῶν βορείων προαστίων καὶ ἀναρχικοὶ τῆς Πλατείας Ἑξαρχείων) νὰ δώσουμε ὅ,τι ἔχουμε καὶ δὲν ἔχουμε στὸ κράτος, δὲν ἀρκεῖ. Ἂν μάλιστα τὸ παρακάνουμε στὴν ἀλληλεγγύη πρὸς τὸ δημόσιο, ἡ ‘γενναιοδωρία’ μας αὐτὴ θὰ στεγνώσει τὴν κυκλικὴ ροὴ τοῦ πλούτου, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἐξαρτᾶται τὸ δημόσιο γιὰ τὰ ἔσοδά του τὸ 2011, τὸ 2012 κ.ο.κ.
.             Ποιά εἶναι λοιπὸν τὰ χαρμόσυνα νέα; Ὅτι μία πτώχευση θὰ ἀποδειχθεῖ σχετικὰ ἀνώδυνη. Ὁ λόγος διττός: Πρτον, δν εμαστε κατ μέσον ρο οτε ο φτωχότεροι οτε ο πι περχρεωμένοι. Δεύτερον, σον φορ στ χρέη το δημοσίου, ατ βαραίνουν μς, ς τομα, πολ λιγότερο π σο βαραίνουν τος ξένους.
.           Κάντε τὴν σύγκριση μὲ τὴν Ἰαπωνία, τὸ χρέος τῆς ὁποίας ἀνήκει σὲ Ἰάπωνες σὲ ποσοστὸ 95%. Ἂν τὸ Ἰαπωνικὸ κράτος ἀναγκαστεῖ στὴν πτώχευση, ἡ καταστροφὴ τῆς χώρας θὰ εἶναι ὁλική. Κάτι τέτοιο δὲν ἰσχύει γιὰ ἐμᾶς, καθὼς μᾶς ἀνήκει (δηλαδὴ στὶς δικές μας τράπεζες) μόνο τὸ 25% τοῦ δημόσιου χρέους μας. Ἔτσι λοιπόν, δεδομένου ὅτι ἡ πτώχευση τοῦ δημοσίου διαγράφεται ὡς ἀναπόφευκτη (ἐκτὸς ἂν πανικοβληθοῦν οἱ ἑταῖροι μας ἀρκετὰ καὶ τὸ συνδράμουν γιὰ χρόνια πολλά, ὁπότε ἔχει καλῶς), τὸ κόστος τῆς στάσης πληρωμῶν δὲν θὰ τὸ ὑποστοῦμε μόνοι μας.
.             Μὰ ἂν τὸ δημόσιο κηρύξει στάση πληρωμῶν, τί θὰ γίνει τὴν ἑπόμενη μέρα; Πῶς θὰ ξανα-δανειστεῖ; Πράγματι, τὸ κράτος θὰ στριμωχθεῖ. Γιὰ κάμποσο καιρὸ τὸ δημόσιο θὰ πρέπει ἁπλῶς νὰ ξοδεύει ὅσα μαζεύει ἀπὸ φόρους. Καὶ γιατί εἶναι κακὸ αὐτό;
.             Νὰ μάθει ἐπὶ τέλους, ἀφοῦ θὰ ἔχει ἀνακουφιστεῖ ἀπὸ τὸ νταλκὰ τῶν τοκοχρεωλυσίων, νὰ ζεῖ μὲ αὐτὰ ποὺ εἰσπράττει. Π.χ. νὰ καταγγείλει ὅλες τὶς ἐξοπλιστικὲς συμβάσεις, νὰ συμπιέσει τοὺς ἀνώτερους μισθοὺς (τοῦ δικοῦ μου συμπεριλαμβανομένου), τόσο ποὺ νὰ καλύπτει τὶς δαπάνες του ἀπὸ τοὺς φόρους ποὺ εἰσπράττει κλπ.
.             Οἱ τράπεζές μας; Θὰ ὑποφέρουν, εἶναι ἀλήθεια – δεδομένου ὅτι ἀκόμα καὶ τὸ 25% τοῦ δημόσιου χρέους ποὺ διαθέτουν θὰ παγώσει. Ναί, ἀλλὰ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι τὸ ἔχουν ἤδη διαθέσει στὴν ΕΚΤ ὡς ἐνέχυρο γιὰ ζεστὸ χρῆμα ποὺ ἔχουν ἤδη πάρει. Καὶ ὅτι ἔχουν πρόσβαση στὶς τεράστιες, κατὰ κεφαλήν, ἀποταμιεύσεις μας. Γιὰ νὰ μὴν προσθέσω ὅτι ἀπολαμβάνουν ἐγκληματικὰ ὑψηλὰ ποσοστὰ κέρδους τόσα χρόνια. πως τ κράτος μας, τσι κι ατς ν μάθουν ν ζον λιτ κα μ σύνεση πως κάνουν χρόνια τώρα ο ργαζόμενοι τν 700 ερώ.
.             Ἐπὶ πλέον, ὁ ἀποκλεισμὸς τοῦ κράτους μας ἀπὸ τὶς χρηματαγορὲς δὲν θὰ διαρκέσει πολύ. Ἂν κηρύξει στάση πληρωμῶν, καὶ ἰσοσκελίσει τὸν προϋπολογισμό του, δὲν θὰ περάσει πολὺ καιρὸς ποὺ παλιοὶ δανειστὲς θὰ ἀποδεχθοῦν νέους ὅρους ἀποπληρωμῆς ἑνὸς ποσοστοῦ τῶν περασμένων δανεικῶν καὶ νέοι ὑποψήφιοι δανειστὲς (μπορεῖ καὶ οἱ ἴδιοι μὲ τοὺς παλιοὺς) θὰ σχηματίσουν οὐρὰ ἔξω ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομίας νὰ τὸ δανείσουν! Βλέπετε, τ χρέος μας θ χει μειωθε τόσο πο θ ποτελομε ξαιρετικ πένδυση. τσι εναι τ κεφάλαιο – ταν σφραίνεται να πικερδς deal δν σέβεται οτε τν αυτό του.
.             Σὲ τελικὴ ἀνάλυση, εἶναι λάθος μας νὰ φοβόμαστε τόσο πολὺ τὴν στάση πληρωμῶν τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου. λλοι πρέπει ν φοβονται μία τέτοια ξέλιξη περισσότερο ἀπὸ ἐμᾶς:

 • ἡ κυβέρνηση τῆς κας Μέρκελ, ἡ ὁποία θὰ πρέπει νὰ διασώσει τὶς Γερμανικὲς τράπεζες, ποὺ θὰ κλονιστοῦν ἀπὸ μία δική μας στάση πληρωμῶν
• ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή, ποὺ θὰ πρέπει νὰ δεῖ τί θὰ κάνει μὲ μία χώρα-μέλος τὴν ὁποία δὲν μπορεῖ νὰ ἀποβάλει ἀπὸ τὴν ΕΕ ἀλλὰ ἡ ὁποία τελεῖ ὑπὸ πτώχευση
• οἱ κυβερνήσεις ὅλων τῶν ἄλλων χωρῶν (πλὴν ἴσως τῆς Ὀλλανδίας καὶ τῆς Αὐστρίας) ποὺ θὰ τρέμουν γιὰ τὸ ποιὸς θὰ εἶναι ὁ ἑπόμενος στόχος τῶν ἀγορῶν (τῶν ὁποίων ἡ ὄρεξη θὰ ἔχει ἀνοίξει ἀπὸ τὴν ‘ἐπιτυχημένη’ ἐπίθεση στὸ χρέος τῆς Ἑλλάδας)
• οἱ κυβερνήσεις τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς Βρετανίας (χωρῶν μὲ συνολικὸ χρέος πάνω ἀπὸ 400%)
• ὅλοι ὅσοι ἔχουν ἐπενδύσει στὸ εὐρώ, εἴτε σὲ περιουσιακὰ στοιχεῖα εἴτε ὡς μέσο συναλλαγῆς.

 Στάση πληρωμῶν λοιπόν!
Τώρα!
Μὲ χαμόγελο καὶ αἰσιοδοξία!

(Καὶ ξέρετε ποιό εἶναι τὸ ὡραῖο; Ὅτι ἂν πειθόμασταν νὰ ἀπελευθερωθοῦμε ἀπὸ τὸν φόβο τῆς πτώχευσης, οἱ φίλοι μας οἱ Γερμανοὶ θὰ ἔσπευδαν τὴν ἴδια στιγμὴ νὰ τὴν ἀποσοβήσουν…)

ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.com

, , ,

1 Σχόλιο

ΕΝΑ …ΜΗΛΟ ΞΕΧΡΕΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Τ κέρδη τς Apple μπορον νά ξεχρεώσουν τν λλάδα! 

.           Αὔξηση 116% σημείωσαν τὰ κέρδη τῆς ἑταιρείας Apple τὸ 2011, καὶ τὰ ταμεῖα τοῦ τεχνολογικοῦ κολοσσοῦ ἔχουν πλέον περισσότερα …ἀπὸ 97,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Μὲ τὸ ποσὸ αὐτὸ θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποπληρωθοῦν τὰ χρέη τῆς Ἑλλάδας γιὰ περισσότερα ἀπὸ δύο χρόνια, δηλαδή, σύμφωνα μὲ τὸ Bloomberg, ἀρκετὰ γιὰ νὰ καλυφθοῦν ὅλες οἱ ἀποπληρωμὲς δανείων ποὺ ἔχει λάβει ἡ Ἑλλάδα μέχρι τὸ 2015. «Μποροῦν νὰ σώσουν τὴν Ἑλλάδα», ὑποστηρίζει ὁ Ian Ainsworth, μάνατζερ τῆς Mackenzie Financial Corp στὸ Τορόντο.

 ΠΗΓΗ: techit.gr

Σχολιάστε

ΤΟ “ΚΟΥΡΕΜΑ” ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ

Τὸ «κούρεμα», τὸ PSI, τὰ ὁμόλογα καὶ τὸ βρετανικὸ δίκαιο
Τοῦ Σταυροῦ Λυγεροῦ

.          Ἦταν ἐξ ἀρχῆς σαφὲς ὅτι χωρὶς γενναῖο κούρεμα τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους ἐλπίδα διεξόδου ἀπὸ τὴν κρίση δὲν μποροῦσε νὰ ὑπάρξει. Ἀπὸ αὐτὲς τὶς στῆλες τὸ τονίζαμε, ἀλλὰ ὁ Παπανδρέου δὲν ἤθελε νὰ ἀκούσει κουβέντα γιὰ κούρεμα, ἐπικαλούμενος τὸ ἐθνικὸ συμφέρον! Ἑνάμιση χρόνο μετά, οἱ ἴδιοι ποὺ ξόρκιζαν τὸ κούρεμα τὸ ἔχουν ἀναγάγει στὴν ἀπόλυτη σωτηρία. Ὁ Παπαδῆμος, μάλιστα, τὸ ξόρκιζε μέχρι πρὸ τριμήνου.
.          Ἡ καθυστέρηση εἶχε συνέπειες. Στοὺς 20 μῆνες ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ Μνημονίου, ἡ μερίδα τοῦ λέοντος ἀπὸ τὸ δάνειο τῶν 110 δισ. δόθηκε γιὰ νὰ πληρωθοῦν στὸ ἀκέραιο τόκοι καὶ χρεωλύσια στοὺς δανειστές, καὶ ὄχι γιὰ μισθοὺς καὶ συντάξεις, ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ ντόπιοι προπαγανδιστές. Ἐὰν τὸ κούρεμα εἶχε γίνει τὸν Μάιο 2010, τὸ χρέος θὰ εἶχε μειωθεῖ κατὰ μερικὲς δεκάδες δισ. Τότε ἡ ἑλληνικὴ κρίση ἦταν περισσότερο συστημικὸς κίνδυνος γιὰ τὴν Εὐρωζώνη ἀπ’ ὅ, τι σήμερα. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ κυβέρνηση Παπανδρέου εἶχε διαπραγματευτικὴ ἰσχύ. Δὲν εἶχε, ὅμως, πολιτικὴ βούληση.
.          Ἡ ζημιὰ δὲν περιορίστηκε ἐδῶ. Τ δάνειο τν 110 δισ. π τν Ερωζώνη κα τ ΔΝΤ δν κουρεύεται κα πιπροσθέτως πάγεται στ βρετανικ δίκαιο, δηλαδ εναι νυπόθηκο. Τὸ συζητούμενο αὐτὲς τὶς ἡμέρες κούρεμα ἀφορᾶ 206 δισ., ἐνῶ τὸ συνολικὸ χρέος εἶναι πάνω ἀπὸ 370 δισ. Ἀπὸ τὸ κούρεμα θὰ ἑξαιρεθοῦν καὶ τὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα ποὺ κατέχει ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα. Τὰ ὁμόλογα αὐτὰ συνολικῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας 55 – 60 δισ. ἔχουν ἀγοραστεῖ σὲ πολὺ χαμηλότερη τιμὴ (ὑπολογίζεται γύρω στὰ 40 δισ.) ἀπὸ τὴν δευτερογενῆ ἀγορά. Ἡ ΕΚΤ ἀπαιτεῖ νὰ τὰ εἰσπράξει στὸ ἀκέραιο, δηλαδὴ νὰ κερδοσκοπήσει ἀσυστόλως εἰς βάρος ἑνὸς σκληρὰ δοκιμαζόμενου μετόχου της (Ἑλλάδας). Ἡ ΕΚΤ δὲν δέχεται οὔτε νὰ ἀντικαταστήσει τὰ ὁμόλογα ποὺ κατέχει μὲ νέα, ἡ ὀνομαστικὴ τιμὴ τῶν ὁποίων νὰ εἶναι ἡ τιμὴ ἀγορᾶς τῶν παλιῶν, ὥστε νὰ μὴ χάσει οὔτε ἕνα εὐρώ.
.          Μὲ τὸ PSI, στὴν ἰδανικὴ περίπτωση τὸ χρέος θὰ μειωθεῖ κατὰ 100 δισ. Θὰ κουρευτοῦν ὅμως καὶ τὰ ὁμόλογα ποὺ ἔχουν στὰ χέρια τους τὰ ἑλληνικὰ ἀσφαλιστικὰ Ταμεῖα (περίπου 25 δισ.) καὶ οἱ ἑλληνικὲς τράπεζες (περίπου 50 δισ.). Ἐπειδή, ὅμως, ἡ κυβέρνηση θὰ ὑποχρεωθεῖ νὰ καλύψει κάπως τὶς ἀπώλειες τῶν ἀσφαλιστικῶν Ταμείων καὶ νὰ ἐπανακεφαλαιοποιήσει τὶς τράπεζες, ἡ πραγματικὴ ἐλάφρυνση τοῦ χρέους θὰ εἶναι μικρότερη ἀπὸ 70 δίσ.
.          Καὶ αὐτὰ στὴν ἐλάχιστα πιθανὴ περίπτωση ποὺ τελικῶς συμμετάσχουν ὅλα τὰ hedge funds, τὰ ὁποῖα ὑπολογίζεται ὅτι κατέχουν περίπου 80 ἀπὸ τὰ 206 δισ. Τὰ περισσότερα hedge funds ἀντιδροῦν παρότι ἔχουν ἀγοράσει τὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα σὲ τιμὲς 30 – 40% τῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας τους καὶ ὡς ἐκ τούτου θὰ κερδίσουν ἕνα 10 – 20% καὶ μετὰ τὸ κούρεμα. Ἄλλα ἀντιδροῦν ἐπειδὴ κατέχουν ἀσφάλιστρα κινδύνου (CDS) καὶ θέλουν νὰ τὰ ἐνεργοποιήσουν καὶ ἄλλα ἐπειδὴ ἐλπίζουν ὅτι μποροῦν νὰ ἐκβιάσουν γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν ὑψηλὰ ἐπιτόκια γιὰ τὰ νέα ὁμόλογα – κατὰ πιθανότητα 30ετοῦς διάρκειας.
.          Ἂς σημειωθεῖ ὅτι οἱ τοκογλυφικὲς ἀπαιτήσεις τῶν τραπεζῶν γιὰ ἐπιτόκια 7 – 8% ἀναχαιτίσθηκαν ὄχι τόσο λόγῳ τῆς ἀντίστασης τῆς κυβέρνησης Παπαδήμου ὅσο λόγω τῆς παρέμβασης τοῦ ΔΝΤ. Τὸ συζητούμενο ἐπιτόκιο εἶναι τῆς τάξεως τοῦ 4 – 5%, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι ὑπάρχει πρόβλεψη γιὰ αὔξησή του στὴν πορεία τῶν ἐτῶν. κτς π τ γεγονς τι τ PSI εναι νεπαρκές, γι ν καταστήσει τ λληνικ χρέος ξυπηρετήσιμο, θ παγάγει τ νέα μόλογα στ βρετανικ δίκαιο. Τ διο θ σχύσει κα γι τ νέα δανειακ σύμβαση. Ἡ κυβέρνηση Παπαδήμου ἔχει ἤδη συμφωνήσει καὶ γιὰ τὰ δύο. Μὲ ἄλλα λόγια, ἐνῶ μέχρι πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια ὅλο τὸ ἑλληνικὸ χρέος ὑπαγόταν στὸ ἑλληνικὸ δίκαιο, θὰ γυρίσει στὸ βρετανικό. Ο δανειστς θ μπορον ν βάλουν στ χέρι περιουσιακ στοιχεα κα σοδα το λληνικο κράτους, τ στιγμ πο ατ δν θ μπορε ν κανοποιήσει στοιχειώδεις νάγκες το πληθυσμο.
.          Ο πιπτώσεις τς λλαγς θ εναι κόμα πι καταστροφικς στν καθόλου πίθανη περίπτωση πο κα ατ τ πρόγραμμα ναυαγήσει κα λλάδα βρεθε κτς Ερωζώνης. Ἐὰν τὸ χρέος ὑπαγόταν στὸ ἑλληνικὸ δίκαιο, βασίμως πιθανολογοῦμε ὅτι τὰ ἑλληνικὰ δικαστήρια, ποὺ θὰ ἔκριναν, θὰ ἀποφάσιζαν ὅτι τὸ χρέος θὰ μεταφερόταν σὲ νέες δραχμές. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ χρέος θὰ ὑφίστατο ὑποτίμηση ἀκριβῶς ὅσο καὶ ἡ νέα δραχμὴ καὶ θὰ ὑφίστατο κάθε χρόνο πρόσθετο κούρεμα ἀναλόγως τοῦ ντόπιου πληθωρισμοῦ. Μ τν παγωγ το χρέους στ βρετανικ δίκαιο, βασίμως πιθανολογομε τι τ χρέος θ παραμείνει σ ερώ. Ατ σημαίνει τι θ διπλασιαστε λόγῳ τς ναπόφευκτης ποτίμησης τς νέας δραχμς. Μ λλα λόγια, κυβέρνηση Παπαδήμου θ χει καταφέρει στν λιγόμηνη θητεία της ν λοκληρώσει τ καταστροφικ ργο τς κυβέρνησης Παπανδρέου, καθιστώντας τν λλάδα ρμαιο τν δανειστν της γι πολλ πολλ χρόνια.

 ΠΗΓΗ: http://www.kathimerini.gr

, , , ,

Σχολιάστε

ΕΠΤΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ [Ζ´] (τελευταῖο)

Ἑπτὰ Μύθοι γιὰ τὴν Κρίση τοῦ (Ἑλληνικοῦ) Χρέους

Τοῦ Στέργιου Σκαπέρδα
Καθηγητῆ Οἰκονομικῶν
University of California, Irvine

Ἀρχικὴ ἔκδοση στὴν Ἀγγλική, 28 Ὀκτωβρίου, 2011,

καὶ μετάφραση στὰ Ἑλληνικά.

Μέρος Α´: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/11/14/ἑπτὰ-μύθοι-γιὰ-τὴν-κρίση-χρέους-α´/

Μέρος Β´ : https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/11/15/ἑπτὰ-μύθοι-γιὰ-τὴν-κρίση-χρέους-β´/

Μέρος Γ´: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/11/16/ἑπτὰ-μύθοι-γιὰ-τὴν-κρίση-χρέους-γ´/

 Μέρος Δ´: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/11/17/ἑπτὰ-μύθοι-γιὰ-τὴν-κρίση-χρέους-δ´/

 Μέρος Ε´: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/11/18/ἑπτὰ-μύθοι-γιὰ-τὴν-κρίση-χρέους-ε´/

Mέρος ϛ´: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/11/21/ἑπτὰ-μύθοι-γιὰ-τὴν-κρίση-χρέους-ϛ´/

[Ζ´]

Μύθος 7ος:
Στὶς διαπραγματεύσεις της μὲ τὴν τρόικα
ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἔχει πολὺ μικρὴ διαπραγματευτικὴ ἰσχύ.

.        «Ἂν χρωστᾶς στὴν τράπεζα ἑκατὸ χιλιάδες δολάρια, ἀνήκεις στὴν τράπεζα. Ἂν χρωστᾶς στὴν τράπεζα ἑκατὸ ἑκατομμύρια δολάρια, ἡ τράπεζα σοῦ ἀνήκει.» (Ἀμερικάνικη παροιμία) λλάδα χρωστάει ρκετ χρήματα σ ξένους χρηματοπιστωτικος ργανισμούς, στε κι ν κόμη δν τς «νήκουν», τουλάχιστον χει ρκετ διαπραγματευτικ σχύ, γι ν διαπραγματευτε καλύτερους ρους στν πληρωμ τν μολόγων κα ν κάνει πιότερες τς παιτήσεις λιτότητας τς τρόικας. Βέβαια, οἱ γαλλικὲς καὶ οἱ γερμανικὲς τράπεζες ὅπως καὶ ἡ ΕΚΤ ἔχουν τὴν ὑποστήριξη τοῦ γαλλικοῦ καὶ τοῦ γερμανικοῦ κράτους. Ἀλλά, τότε, κτς π τς τραπεζικς πώλειες χει κα τν πειλ μίας «μολυσματικς» ξαπλώσεως στμόλογα τν λλων κρατν καθὼς καὶ μίας ἀβεβαιότητας ποὺ θὰ προέκυπτε μετὰ ἀπὸ μία ἑλληνικὴ στάση πληρωμῶν καὶ θὰ ἀφοροῦσε ὅσους ἔχουν ὑποχρεώσεις σὲ συμβόλαια ἀντισταθμίσεως πιστωτικοῦ κινδύνου (Credit Default Swap CDS). Ὁ φόβος «μολυσματικῆς» ἐξαπλώσεως μαζὶ μὲ τὰ προβλήματα ἀπὸ CDS θὰ πάγωναν τὶς διατραπεζικὲς ἀγορὲς τοῦ Βορείου Ἠμισφαιρίου.
.        Πέρα ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιήσει ἡ Ἑλλάδα γιὰ στάση πληρωμῶν καὶ ἔξοδο ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη, ὑπάρχουν ἄλλοι δύο σημαντικοὶ ὄροι ποὺ βελτιώνουν τὴ διαπραγματευτικὴ θέση καὶ καθιστοῦν μία ἀπειλὴ ἀξιόπιστη. Πρτον, πρέπει νὰ ἔχεις τὴν πίστη πὼς τὰ συμφέροντά σου διαφέρουν ἀπὸ τοῦ ἀντιπάλου σου, καὶ ὁ ἀντίπαλός σου τὸ ξέρει αὐτό. ν σ προσωπικ πιστεύεις τι ο ντιπρόσωποι τς τράπεζας θ σ «σώσουν», πειδ εναι καλόκαρδοι, κόμη κα ν χρωστς στν τράπεζα κατ κατομμύρια δολάρια, εναι κάτι παραπάνω π βέβαιο πς ποτ δν θ σο νήκει. Πάλι ἐσὺ θὰ ἀνήκεις στὴν τράπεζα. Δεύτερον, πρέπει ν προετοιμάσεις τὴν δική σου πλευρ γι τν σχατη πειλ πο διαθέτεις, στε λλη πλευρ ν χει τν δικαιολογημένο φόβο τι θ πραγματοποιήσεις τν πειλή σου. Ἂν δὲν φέρεις τὸν δικηγόρο σου κι ὅποιους ἄλλους εἰδικούς, ὅταν διαπραγματεύεσαι μὲ τὴν τράπεζα καὶ δὲν εἶσαι ἕτοιμος νὰ σηματοδοτήσεις ὅτι εἶσαι ἀποφασισμένος γιὰ χρεωκοπία, πῶς περιμένεις νὰ σὲ πάρει ἡ τράπεζα στὰ σοβαρά;
.        πως ναλύσαμε παραπάνω, λλάδα θ μποροσε ν εχε κηρύξει στάση πληρωμν ποιαδήποτε στιγμ μέσα στ δύο τελευταα χρόνια κα θ μποροσε ατ ν τ εχε χρησιμοποιήσει ς ξιόπιστη πειλ στς διαπραγματεύσεις της μ τν τρόικα. λλ λληνικ κυβέρνηση προφανς δν κπλήρωσε κανέναν π τος δύο σημαντικος ναγκαίους ρους γι πετυχημένη διαπραγμάτευση.
.       Πρῶτον, υἱοθέτησε τὸ πλαίσιο καὶ ἴσως τοὺς στόχους τῆς τρόικας καὶ ἀκόμη καὶ τῆς λαϊκίστικης Bild γιὰ τὴ χώρα καὶ τοὺς Ἕλληνες. Τὰ κυβερνητικὰ στελέχη ἐμφανίστηκαν νὰ γνοον τὴν διαφορ νάμεσα στος στόχους τν τραπεζν, τς τρόικας κα το λαο ποὺ ὑποτίθεται ἐκπροσωποῦσαν αὐτὰ τὰ τελευταῖα δύο χρόνια. Ἴσως νὰ παρασύρθηκαν ἀπὸ τὴ ρητορικὴ περὶ «εὐρωπαϊκῆς ἀλληλεγγύης» καὶ «εἴμαστε ὅλοι μαζὶ σ’ αὐτὴ τὴν προσπάθεια». Τέτοιες διακηρύξεις μπορεῖ νὰ εἶναι χρήσιμες ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ τὶς πάρει κανεὶς σοβαρά, ὅταν προετοιμάζει τὴν διαπραγματευτική του θέση.
.        Χωρὶς συνειδητοποίηση τῶν διαφορετικῶν στόχων, δὲν μποροῦν νὰ γίνουν βήματα γιὰ τὴν δημιουργία μίας ἰσχυρῆς ἑλληνικῆς διαπραγματευτικῆς θέσης. Ἀντὶ νὰ δρᾶ κανεὶς ἀνεξάρτητα, γίνεται διανοητικὸς αἰχμάλωτος τῆς ἄλλης πλευρᾶς.
.        Χωρς συνειδητοποίηση τν διισταμένων στόχων, γραφειοκρατικς μηχανισμς δν μποροσε ν κατευθυνθε στν παραγωγ στοιχείων κα πιχειρημάτων πο θ διευκόλυναν τ λληνικ συμφέροντα. Ἂν οἱ εἰδικοὶ τοῦ ΔΝΤ ἤθελαν νὰ ἐφαρμόσουν τὴν τυποποιημένη συνταγή, ποὺ χρησιμοποίησαν σὲ ἄλλες χῶρες, ἡ κυβέρνηση θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε βρεῖ ἐπιχειρήματα γιὰ τὴ ζημιὰ ποὺ οἱ συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις θὰ προξενοῦσαν στὴν Ἑλλάδα. Παραδείγματα γι’ αὐτὸ θὰ ἀποτελοῦσαν ἡ ζημιὰ ποὺ θὰ προκαλοῦσαν κάποιες ἀλλαγὲς στὴν ἀγορὰ ἐργασίας τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα καὶ τὰ ὑποτιθέμενα 50 δισεκατομμύρια εὐρὼ ποὺ θὰ ἀπέφεραν οἱ ἰδιωτικοποιήσεις.
.        Στν προετοιμασία γι τν σχατη πειλ τς στάσεως πληρωμν κα τς ξόδου π τν Ερωζώνη παιτεται σχηματισμς μιᾶς μάδας εδικν μακρι π τ φτα τς δημοσιότητας κα μ πόλυτη μυστικότητα. Τέτοια προετοιμασία ἐπιβάλλει νὰ ἀναπτυχθοῦν διάφορα σενάρια, νὰ «παιχτοῦν» καὶ νὰ δοκιμαστεῖ ἡ εὐρωστία τῶν διαφορετικῶν προσεγγίσεων. Παραδείγματα τῶν μυριάδων ζητημάτων ποὺ θὰ πρέπει νὰ μελετηθοῦν συμπεριλαμβάνουν τὸ πῶς θὰ ἐφαρμοστοῦν ἀποτελεσματικοὶ κεφαλαιακοὶ ἔλεγχοι σὲ περίπτωση ἐξόδου ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη, τὸ πῶς θὰ γίνουν μετατροπὲς τῶν τραπεζικῶν συστημάτων πληρωμῶν, τὸ πῶς θὰ χορηγηθεῖ ρευστότητα στὴν οἰκονομία.
.        Βέβαια, πρέπει ν πιστεύεις κα διος πς εσαι διατεθειμένος ν πραγματοποιήσεις τν πειλή σου, ἂν ἡ ἄλλη πλευρὰ εἶναι διατεθειμένη νὰ φθάσει στὰ ἄκρα καὶ νὰ δώσεις μὲ τρόπο στὴν ἄλλη πλευρὰ νὰ καταλάβει πὼς ἔχει προετοιμαστεῖ καὶ εἶσαι διατεθειμένος νὰ πᾶς κι ἐσὺ μέχρι τὸ τέλος.
.        Δὲν ὑπάρχουν στοιχεῖα ἢ ἄλλες ἔμμεσες ἐνδείξεις ὅτι τὰ μέλη τῆς κυβερνήσεως ποὺ κατεῖχαν τὶς πιὸ καίριες θέσεις εἴτε πίστευαν στὴν διαπραγμάτευση ἢ εἶχαν κάνει τὶς ἀπαραίτητες προετοιμασίες γιὰ νὰ βελτιώσουν τὴν διαπραγματευτική τους θέση ἀπέναντι στὴν τρόικα.
.        Δὲν πρέπει λοιπὸν νὰ μᾶς προκαλεῖ καμιὰ ἔκπληξη ποὺ ὁ τωρινὸς Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν προκάλεσε δύο φορὲς τὸ γέλιο – τὸν Ἰούνιο καὶ τὸν Σεπτέμβριο – ὅταν προσπάθησε νὰ «διαπραγματευτεῖ» μὲ τὴν τρόικα. Πῶς μποροῦσε νὰ γίνει ἀλλιῶς, ὅταν αὐτὸς καὶ ἡ κυβέρνησή του δὲν ἦταν πρόθυμοι νὰ χρησιμοποιήσουν ἀπειλές, πόσῳ μᾶλλον νὰ πιστέψουν σ’ αὐτές;
.        Ἐκφράζονται ἀπόψεις πὼς ἡ κυβέρνηση χρειάζεται τεχνοκράτες ποὺ θὰ πάρουν τὸ τιμόνι τῆς χώρας καὶ θὰ τὴν βγάλουν ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς δύσκολους καιρούς. ν ο μάδες εδικν πο προαναφέρθηκαν χρειάζονται τεχνοκράτες, χρειάζονται πίσης ν καθοδηγηθον π κείνους πο πιστεύουν πς τ συμφέροντα τν λλήνων δν συμπίπτουν μ κενα τς τρόικας κα εναι διατεθειμένοι ν τ περασπιστον.
.        Μερικο πιφυλακτικο παρατηρητς καθς κα κάποιοι ποστηρικτς τς τολμίας τς κυβερνήσεως θέτουν τ ζήτημα τν πιθανν πειλν στν θνικ σφάλεια, ποὺ ἴσως προέλθουν ἀπὸ κάποιες ξένες κυβερνήσεις, ἂν ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἦταν νὰ ἀκολουθήσει μία σκληρὴ γραμμὴ στὶς διαπραγματεύσεις.
.        Ἂς ἐπισημάνουμε πρῶτα ἀπ’ ὅλα πὼς πολὺ πρόσφατα χῶρες ὅπως ἡ Ἰσλανδία καὶ ἡ Οὐγγαρία τήρησαν σκληρὴ στάση ἀπέναντι στὶς ἐπιθυμίες τῆς Μεγάλης Βρετανίας καὶ τῆς Ὀλλανδίας (στὴν περίπτωση τῆς Ἰσλανδίας) καὶ ἐνάντια στὸ ΔΝΤ στὴν περίπτωση τῆς Οὐγγαρίας. Ἡ Μεγάλη Βρετανία καὶ ἡ Ἀγγλία μάλιστα προχώρησαν σὲ ἀνοιχτὲς ἀπειλές, ἂν ἡ Ἰσλανδία δὲν πλήρωνε γιὰ τὶς ζημιὲς ποὺ ὑπέστησαν τράπεζες συγγενεῖς τῶν ἰσλανδικῶν τραπεζῶν σ’ αὐτὲς τὶς δύο χῶρες. Ὁ λαὸς τῆς Ἰσλανδίας, λοιπόν, ἀντίθετα πρὸς τὶς συστάσεις τῆς τρομοκρατημένης πολιτικῆς τους ἡγεσίας, ψήφισαν νὰ μὴν πτοηθοῦν ἀπὸ τὶς ἀπειλές. Κι ὅμως. Τίποτα δὲν συνέβη στὴν Ἰσλανδία. Ἴσα-ἴσα, προετοιμάζεται νὰ ἐνταχθεῖ στὴν ΕΕ. Καὶ οὔτε στὴν Οὐγγαρία συνέβη τίποτα κακό.
.        Ο πειλς στν θνικ σφάλεια τς λλάδας θ προέρχονταν προφανς π τν Τουρκία. Δν εναι σαφς ν Γερμανία κάποια λλη χώρα θ εχε συμφέρον ν δαπανήσει τεράστιους διπλωματικος κα λλους πόρους ν πείσει μίαν λλη χώρα – τν Τουρκία – ν πιτεθε στν λλάδα, ν λλάδα ταν ν κηρύξει στάση πληρωμν κα ν βγε π τν ερωζώνη. Τί θ κέρδιζε π κάτι τέτοιο, διαίτερα φο χει δη συμβε να νεπιθύμητο γεγονς κατόπιν ορτς; πιπλέον, Τουρκία παραεναι πασχολημένη ατν τν καιρ κα εναι ξαιρετικ σαφς τ πς θ βελτίωνε τὴν δική της θέση πιτιθεμένη σ ναν ποτιθέμενο σύμμαχό της.

 Συμπερασματικὰ σχόλια

 .        Εἴτε ἐν γνώσει τους εἴτε ἀγνοώντας το, ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ ὁ εὐρείας κυκλοφορίας Τύπος ἐπαναλαμβάνουν τοὺς περισσότερους ἀπὸ τοὺς μύθους ποὺ διατυπώθηκαν καὶ συζητήθηκαν παραπάνω. Τοὺς χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν πολιτικὴ ποὺ ἔχουν ἀκολουθήσει μέχρι τώρα καὶ τὰ μέτρα ποὺ σκοπεύουν νὰ ψηφίσουν καὶ νὰ ἐφαρμόσουν στὸ μέλλον.
.        Ο μύθοι διευκολύνουν πίσης τν σχεδν λοκληρωτικ πουσία διαλόγου γι ναλλακτικς προτάσεις στ δρόμο τς τρόικας. Ο βουλευτς πο ψηφίζουν τιδήποτε τος ζητάει τρόικα χρησιμοποιον ς φύλλο συκς να συνδυασμ μύθων κα πουσίας καλοεπεξεργασμένων ναλλακτικν προτάσεων.
.        Ὅλα τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης στὸ κοινοβούλιο εἶναι ἐπίσης κατὰ ἕνα μέρος ὑπεύθυνα γιὰ αὐτὴ τὴν κατάσταση. Διαμαρτύρονται καὶ ἀντιτίθενται στὶς σημερινὲς πολιτικὲς ἀλλὰ σπάνια ἀμφισβητοῦν τοὺς μύθους μὲ συνεπῆ, ὀργανωμένο καὶ διανοητικὰ ἔντιμο τρόπο. Ἐπιπλέον, δὲν ἔχουν παρουσιάσει πειστικὲς ἐναλλακτικὲς λύσεις ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ πείσουν βουλευτὲς τοῦ ΠΑΣΟΚ νὰ ἀποσχιστοῦν ἢ νὰ δημιουργήσουν τὶς συνθῆκες γιὰ μία συμμαχικὴ κυβέρνηση ποὺ θὰ ἀκολουθοῦσε ἕνα γνήσια διαφορετικὸ δρόμο.
.        Δὲν εἶναι σαφὲς τὸ γιατί οἱ παρανοήσεις γιὰ ἐξαιρετικὰ σημαντικὲς ἀποφάσεις πολιτικῆς μποροῦν καὶ διατηροῦνται μέσα σὲ μία φιλελεύθερη δημοκρατία μὲ ἀρκετὰ ἐλεύθερο Τύπο. Δὲν μπορῶ νὰ ἐξηγήσω πλήρως ἱκανοποιητικὰ αὐτὸ τὸ φαινόμενο ἐδῶ, ἀλλὰ ὁρισμένες μικρὲς παρατηρήσεις ἴσως βοηθήσουν σὲ μία ἀρχικὴ κατανόηση τοῦ προβλήματος.
.        Ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς κρίσεως, οἱ Ἕλληνες κυβερνητικοὶ ἀξιωματοῦχοι καὶ τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ Τύπου υἱοθέτησε τὶς παρανοήσεις. Στὴ συνέχεια, ὁ καθένας ποὺ ἐπιχειρηματολογοῦσε ἐναντίον μιᾶς συγκεκριμένης παρανοήσεως εἶχε συνήθως νὰ ἀντιμετωπίσει μία σειρὰ ἐρωτήσεων, οἱ ὁποῖες βασίζονταν σὲ ἄλλες παρανοήσεις, πράγμα ποὺ ἐξασθένιζε τὸ ἀρχικὸ ἐπιχείρημα. Γιὰ παράδειγμα, ὅταν κάποιος ὑποστηρίζει ὅτι ἡ χρεωκοπία δὲν θὰ ἦταν κάτι κακό, ἀντιμετωπίζει μία σειρὰ ἐρωτήσεων γιὰ τὸ πόσο ἀχάριστοι θὰ ἤμασταν ἀπέναντι στοὺς Εὐρωπαίους ἑταίρους μας, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νὰ μᾶς «σώσουν»· γιὰ τὸ πῶς ἡ τρόικα ἔχει ἕνα καλὸ σχέδιο τὸ ὁποῖο θὰ ἀπαλλάξει τὴ χώρα ἀπὸ τὴ διαφθορὰ καὶ θὰ τὴν ὁδηγήσει πάλι στὴν εὐημερία· γιὰ τὸ πῶς ἡ χρεωκοπία ὁδηγεῖ ἔξω ἀπὸ τὴν εὐρωζώνη, κάτι ποὺ εἶναι, ἀσφαλῶς, ὅ,τι χειρότερο μπορεῖ νὰ συμβεῖ· καὶ οὕτω καθεξῆς. Δηλαδή, ο μύθοι ναντίον τν ποίων πιχειρηματολόγησα δουλεύουν συνεργικά, λληλοτροφοδοτούμενοι, συμπληρώνοντας νας τν λλον. Ὅταν πιστεύει κάποιος τὸν ἕνα τείνει νὰ πιστεύει καὶ τοὺς ἄλλους. ταν, λοιπόν, κυρίαρχη φήγηση στ μέσα μαζικς νημερώσεως προωθε τος περισσότερους π ατος τος μύθους, εναι δύσκολο γι να πρόσωπο κόμη κα γι μία ργάνωση ν πιχειρηματολογήσει ποτελεσματικ ναντίον τους χωρὶς νὰ ἀναπτύξει τὴ δική του ὁλοκληρωμένη ἀφήγηση ἢ ἀντιπροτάσεις, κάτι ποὺ ἀπαιτεῖ χρόνο.
.        Ἐπιπλέον, ἀκόμη καὶ ὅταν ἡ κυβέρνηση βρίσκεται ὑπὸ ἰσχυρὴ πίεση στὸ ἐξωτερικὸ καὶ στὸ ἐσωτερικό, συνεχίζει νὰ διατηρεῖ τὸν ἔλεγχο τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ. Τότε εἶναι ποὺ ἔχει λόγους νὰ ἀσκήσει αὐτὴ τὴν ἐξουσία μὲ τρόπο ποὺ δὲν θὰ ἀσκοῦσε ὑπὸ ὁμαλὲς συνθῆκες. Μπορεῖ νὰ ἐπηρεάσει τοὺς φύλακες τῶν εὐρείας κυκλοφορίας μέσων ἐνημερσεως, καὶ αὐτοὶ μὲ τὴ σειρὰ τους μποροῦν νὰ ἐπηρεάσουν ποιὸς θὰ ἐμφανιστεῖ καὶ μὲ ποιὸν τρόπο θὰ ἐμφανιστεῖ στὴν τηλεόραση καὶ στὶς μεγάλες ἐφημερίδες. Αὐτοὶ ποὺ ἐμφανίζονται τελικὰ στὰ μέσα ἐνημερώσεως καὶ ποὺ θὰ ἦταν κανονικὰ ἐπικριτικοὶ πρέπει νὰ σκεφτοῦν περισσότερο ἀπὸ τὸ κανονικὸ γιὰ τὸ τί θὰ ποῦν καὶ πῶς θὰ τὸ ποῦν, μὲ τρόπο ποὺ δὲν θὰ προσβάλει τὸν τηλεοπτικὸ οἰκοδεσπότη τους. Κάποιοι δημοσιογράφοι, εἰδικοὶ καὶ πανεπιστημιακοὶ μπορεῖ νὰ αὐτολογοκριθοῦν ἢ καὶ νὰ μὴν ἐκφράσουν γνώμη φοβούμενοι ὅτι θὰ γίνουν ἀμφιλεγόμενοι ἢ θὰ προσβάλλουν κάποιους συναδέλφους τους.
.        Ὑπάρχουν ἐνδείξεις, πάντως, πιθανὸν κατὰ ἕνα μέρος ὡς ἀποτέλεσμα τῆς λαϊκῆς πίεσης καὶ τοῦ βάρους τῆς πραγματικότητας, ὅτι ἔχει ἀρχίσει νὰ χαλαρώνει ἡ κυριαρχία τῶν περισσότερων μύθων στὰ εὐρείας κυκλοφορίας μέσα ἐνημερώσεως.
.        Αὐτὸ δίνει τὴ δυνατότητα σὲ παραγκωνισμένους πολιτικοὺς ἢ σὲ αὐτοὺς ποὺ βρίσκονται σὲ δυσμένεια ἢ ἐκτὸς Βουλῆς, σὲ πανεπιστημιακούς, καὶ σὲ ἄλλους μὲ ἐπιρροὴ νὰ σταματήσουν νὰ συναινοῦν στὴν ἐπανάληψη τῶν μύθων καὶ νὰ μιλήσουν, ὅταν ἔχουν μία γνήσια διαφορετικὰ ἄποψη.

Ὁλοκληρώνω μὲ ὁρισμένες βασικὲς συνέπειες γιὰ τὸ μέλλον τῶν ἐπιχειρημάτων ποὺ ἀναπτύχθηκαν κατὰ τῶν ἑπτὰ μύθων:

• Ἡ σημερινὴ πορεία τοῦ χρέους δὲν εἶναι βιώσιμη καὶ ἔτσι ἡ χρεωκοπία εἶναι ἀναπόφευκτη. Θὰ ἀποτελοῦσε ἔκπληξη ἂν ἡ προσωρινὴ συμφωνία τῆς 26ης Ὀκτωβρίου γιὰ τὸ διαφημιζόμενο κούρεμα 50% φέρει σημαντικὴ μείωση στὸ δημόσιο χρέος (βλέπε ὑποσημ. 2 γιὰ τοὺς λόγους). Ἐπιπλέον, ὅπως ἀκριβῶς συνέβη μὲ τὴ συμφωνία τῆς 21ης Ἰουλίου, δὲν εἶναι πιθανὸ ὅτι τελικὰ θὰ συμφωνήσει ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν κατόχων ὁμολόγων. Εἴτε συμφωνήσουν εἴτε ὄχι, ἡ ἐπίπτωση στὸ ἑλληνικὸ δημόσιο χρέος καὶ στὴ βιωσιμότητά του θὰ εἶναι μικρή. Συνεπῶς, ἡ χώρα θὰ χρειαστεῖ μία πολὺ μεγαλύτερη μείωση στὸ χρέος καὶ αὐτὸ εἶναι ἀπίθανο νὰ γίνει «ἐθελοντικὰ» δεκτὸ ἀπὸ τοὺς κατόχους ὁμολόγων.

συνέχιση τς παρούσας πορείας θ παιτήσει διάκοπη λιτότητα στ ρατ μέλλον χωρς τ δυνατότητα ν φανε κάποιο «φς στ βάθος το τονελ». λες ο σημαντικς δημοσιονομικς ποφάσεις θ ληφθον ξω π τ χώρα. Οἱ νέοι καὶ οἱ προσοντοῦχοι ποὺ μποροῦν νὰ βροῦν δουλειὰ στὸ ἐξωτερικὸ θὰ μεταναστεύσουν, ἀφήνοντας πίσω ἕναν γερασμένο, λιγότερο παραγωγικό, μὲ μεγαλύτερες ἀνάγκες, συρρικνούμενο πληθυσμὸ ὁ ὁποῖος θὰ πρέπει νὰ ἀντέξει ἕνα συντριπτικὸ βάρος ἀπὸ τὸ χρέος.

 • Ἑπομένως, ποχρεωτικ στάση πληρωμν μ πρωτοβουλία τς λλάδας εναι πι ρεαλιστικ ναλλακτικ λύση στς «θελοντικς» λλ ναποτελεσματικς χρεωκοπίες πο κατ καιρος συμφωνονται σ συνόδους κορυφς τς ερωζώνης. Μία τέτοια στάση πληρωμῶν δὲν θὰ εἶχε σχέση μὲ τὶς πλασματικὲς ἑκατοστιαῖες περικοπές, οἱ ὁποῖες μοιάζουν νὰ εἶναι κυρίως πρωτοβουλίες Δημοσίων Σχέσεων ἀπὸ μία ἡγεσία τῆς εὐρωζώνης ποὺ δὲν ἔχει νὰ προσφέρει τίποτα ἄλλο. Θὰ ἐπιτρέψει τὴν ἄμεση παύση πληρωμῶν τόκων καὶ ἔτσι θὰ ἀποφύγει κάποιες περικοπὲς στὸν προϋπολογισμὸ καὶ θὰ περιορίσει τὴν συνεχιζόμενη ὑποχώρηση τοῦ εἰσοδήματος. Θὰ μετατρέψει ἐπίσης τὴν Ἑλλάδα σὲ ἕναν δραστήριο, κεντρικὸ συμμέτοχο στὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὸ χρέος της, ἀντὶ νὰ ἀποτελεῖ ἡ χρεωκοπία ἕνα θέμα ἰδιωτικῆς συζήτησης μεταξύ τῆς Γερμανίδας Καγκελλαρίου καὶ τοῦ Γάλλου Προέδρου.

• Μία τέτοια στάση πληρωμῶν θὰ ἦταν πολὺ δύσκολο νὰ στηριχθεῖ ἐντός της εὐρωζώνης καθὼς ἡ Ἑλλάδα θὰ ἔπρεπε νὰ ἑξαρτιέται ἀπὸ τὴν συνεχιζομένη χρηματοδότηση ἀπὸ τὴν ΕΚΤ γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν καὶ ἀσφαλιστικῶν ταμείων. Αὐτὸ καὶ ἄλλοι παράγοντες θὰ περιόριζαν πολὺ τὴν διαπραγματευτικὴ δύναμη τῆς Ἑλλάδας νὰ μειώσει τὸ χρέος της, κι ἔτσι πιθανὸν νὰ ἀναιροῦσαν τὰ ὀφέλη ἀπὸ τὴν ὑποχρεωτικὴ στάση πληρωμῶν. Ἀντίθετα, ἔχοντας τὸ δικό της νόμισμα, ἡ χώρα θὰ ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ στηρίξει καλύτερα τὶς τράπεζές της καὶ τὰ ταμεῖα, καθὼς καὶ νὰ ἔχει τὰ ἄλλα πλεονεκτήματα, τὰ ὁποῖα συζήτησα.
.         Ἡ στάση πληρωμῶν μὲ πρωτοβουλία τῆς Ἑλλάδας καὶ ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὴν εὐρωζώνη θὰ ἀπαιτήσει γρήγορο καὶ ἐκτενῆ προγραμματισμὸ γιὰ τὴν ἀποτελεσματικὴ ἐφαρμογή τους καὶ ἐπίσης πίστη ἐκ μέρους τῆς κυβερνήσεως ὅτι πρόκειται γιὰ τὴν σωστὴ πολιτικὴ ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθήσει ἡ χώρα. Ἡ παροῦσα κυβέρνηση δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀκολουθήσει τέτοια πολιτική, ἀφοῦ εἶναι ξεκάθαρο ὅτι τὰ μέλη της δὲν ἔχουν τέτοια πεποίθηση ἢ τέτοιο προσανατολισμό. Μία συμμαχικὴ κυβέρνηση ποὺ διαθέτει πλατειὰ ὑποστήριξη καὶ περιλαμβάνει πολιτικὲς προσωπικότητες ἀπὸ τὴ δεξιὰ ἕως τὴν ἀριστερά, καθὼς καὶ προσωπικότητες εὐρείας ἀποδοχῆς, θὰ ἦταν ἡ καταλληλότερη γιὰ νὰ ξετυλίξει τὸ νῆμα μέσα στὸ δύσκολο μονοπάτι ποὺ βρίσκεται ἐμπρός. Μία τέτοια κυβέρνηση θὰ μποροῦσε νὰ κινητοποιήσει τὸν πληθυσμό, ὥστε νὰ δεχτεῖ τὶς θυσίες ποὺ εἶναι ἀπαραίτητες βραχυπρόθεσμα καὶ μεσοπρόθεσμα, μιὰ καὶ θὰ ἦταν σὲ θέση νὰ προσφέρει μία ἐναλλακτικὴ πορεία στὴν ὁποία ἡ κυβέρνηση καὶ ὁ λαὸς θὰ εἶχαν τουλάχιστον ἕνα λέγειν γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα. Ὡς δῶρο, θὰ μποροῦσε ἀκόμη καὶ νὰ ἐπιφέρει τὶς θεμελιώδεις ἀλλαγὲς στὴ διακυβέρνηση τὶς ὁποῖες ὅλοι σχεδὸν ζητοῦν στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ τὶς ὁποῖες δὲν μπορεῖ νὰ προσφέρει τὸ ὑπάρχον, καταρρέον πολιτικὸ σύστημα.

 (1) Εὐχαριστῶ θερμὰ τὸν Παναγιώτη Ἀλεξανδρίδη γιὰ τὴν ἀπόδοση τοῦ κειμένου στὰ Ἑλληνικά. Γιὰ συζητήσεις καὶ σχόλια εὐχαριστῶ τοὺς Jean-Paul Carvalho, Michelle Garfinkel, Γκίκα Χαρδούβελη, David Hewitt, Κώστα Λαπαβίτσα, Θωμὰ Μοῦτο, Gary Richardson, Νικόλα Σαμπάνη καὶ Φάνη Τσουλούχα. Κανένας τους δὲν εἶναι ὑπεύθυνος (καὶ μερικοὶ διαφωνοῦν) μὲ τὶς ἰδέες καὶ ἐπιχειρηματολογίες τοῦ κειμένου.
(2) Ἕνα κούρεμα 50% δὲν θὰ ἔφερνε σημαντικὴ μείωση τοῦ ἑλληνικοῦ δημόσιου χρέους. Ὑπάρχουν δύο ζητήματα μὲ τὴ (ὑπερβολικὴ φιλολογία περὶ κουρεμάτων. Πρῶτον, δὲν ἰσχύουν γιὰ χρέη πρὸς τὴν τρόικα ἢ γιὰ ὁμόλογα ποὺ ἔχει στὴν κατοχή της ἡ ΕΚΤ καὶ ἴσως κάποιοι ἄλλοι δημόσιοι φορεῖς. Ἔτσι, ἕνα κούρεμα 50% αὐτοῦ του μέρους τοῦ χρέους θὰ ἐφαρμοζόταν σὲ ἕνα τμῆμα τοῦ συνολικοῦ χρέους. Δεύτερον, ἕνα κούρεμα 50% τοῦ ἐναπομείναντος χρέους δὲν σημαίνει 50% μείωση τοῦ ἀρχικοῦ κεφαλαίου [ἀρχικοῦ ποσοῦ τοῦ δανείου] (ἂν καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἦταν ἔτσι ἂν ἐπρόκειτο γιὰ μία καθαρὴ μείωση τῆς λογιστικῆς ἀξίας τοῦ χρέους [write-down]). Ἀντὶ γι’ αὐτό, ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ ἕνα συνδυασμὸ ἐπιμήκυνσης τῶν ὁμολόγων (π.χ., διπλασιασμὸ ἀπὸ τὰ 15 στὰ 30 χρόνια)  μέσῳ  ἔκδοσης νέων ὁμολόγων μὲ χαμηλότερο ἐπιτόκιο καὶ μία ἴσως μικρὴ μείωση τοῦ ἀρχικοῦ κεφαλαίου. Ὅποτε, τὸ «ἐκτιμώμενο» κούρεμα ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ προεξοφλητικὸ ἐπιτόκιο καὶ ὅσο ψηλότερο εἶναι αὐτό, τόσο πιὸ μικροσκοπικὴ εἶναι ἡ Παροῦσα Ἀξία τῶν πληρωμῶν ποὺ τὰ ὁμόλογα θὰ φέρουν στὸ μέλλον καὶ ὡς ἐκ τούτου τόσο μεγαλύτερο τὸ ἐννοούμενο ἢ ἐκτιμώμενο «κούρεμα» σήμερα. Στὴ συμφωνία τῆς 21ης Ἰουλίου, γιὰ παράδειγμα, χρησιμοποιήθηκε προεξοφλητικὸ ἐπιτόκιο 9% γιὰ νὰ φτάσουν στὸ ὑποτιθέμενο κούρεμα τοῦ 21%, ἐνῶ ἕνα πιὸ συνηθισμένο προεξοφλητικὸ ἐπιτόκιο (σὰν αὐτὰ ποὺ ἰσχύουν στὴν ἀγορὰ) θὰ ἔβγαζε σὲ ἕνα περίπου 10% τοῦ χρέους πρὸς ἰδιῶτες. Ἄρα, δὲν μποροῦμε νὰ ὑπολογίσουμε ἀκριβῶς τὴν πραγματικὴ μείωση τοῦ χρέους ἂν δὲν γνωρίζουμε ἀκριβῶς ποιὸ μέρος τοῦ χρέους ἑξαιρεῖται ἀπὸ τὶς διαπραγματεύσεις, τοὺς ἀκριβεῖς ὅρους μὲ τοὺς ὁποίους τὰ παλαιὰ ὁμόλογα ἀνταλλάσσονται μὲ νέα καὶ τὸ προεξοφλητικὸ ἐπιτόκιο ποὺ χρησιμοποιεῖται στοὺς ὑπολογισμούς.
(3) Ἄν, ὅπως τὸν παλιὸ καιρό, ὁ δανειστὴς μποροῦσε νὰ διεκδικήσει ὅλα τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα ἑνὸς δανειολήπτη ἢ ἀκόμη καὶ νὰ τὸν καταστήσει δουλοπάροικό του ὥστε νὰ ἐξασφαλίσει πλήρη ἀποπληρωμή, τότε ὁ δανειστὴς δὲν θὰ εἶχε κίνητρο νὰ παρέχει δάνεια μὲ ὑψηλὲς πιθανότητες ἀποπληρωμῆς καὶ θὰ χρησιμοποιοῦσε τὸν δανεισμὸ κυρίως ὡς μία μορφὴ ἀπόκτησης τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ δανειολήπτη, συμπεριλαμβανομένης πιθανὸν καὶ τῆς ἐργασίας του.
(4) Γιὰ μία πιὸ ἐκτεταμένη ἀνάλυση γιὰ τὰ ἀναμενόμενα κέρδη καὶ ὀφέλη ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων τῶν πολιτῶν τῶν ἄλλων χωρῶν τῆς Εὐρωζώνης, βλ. Σκαπέρδας (2011).
(5) Ἀρχικά, αὐτὴ ἡ ἐγχώρια ἀγορὰ ὁμολόγων θὰ εἶχε προέλθει ἀπὸ ὑπάρχοντα περιουσιακὰ στοιχεῖα, κυρίως ἀπὸ τραπεζικὰ ἀποθέματα. Γιὰ νὰ συνεχιστεῖ αὐτὴ ἡ πρακτικὴ γιὰ τὰ ἑπόμενα χρόνια θὰ ἔπρεπε νὰ γίνει μία σημαντικὴ αὔξηση τῶν ἀποταμιευτικῶν ἐπιτοκίων στὴν Ἑλλάδα. Ἡ ἀγορὰ τῶν κυβερνητικῶν ὁμολόγων θὰ εἶχε μειώσει τὰ ἀποθέματα τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν οἱ ὁποῖες μὲ τὴ σειρά τους θὰ προκαλοῦσαν ἕναν συνδυασμὸ ἀπομόχλευσης (: μείωσης τῶν ξένων σὲ σχέση μὲ τὰ ἴδια κεφάλαια) καὶ χρηματοδότησης ἀπὸ τὴν ΕΚΤ ἢ  μέσῳ  τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδας χρησιμοποιώντας τὸν μηχανισμὸ ἔκτακτης παροχῆς ρευστότητας (ELA). Ἡ μείωση τῶν τραπεζικῶν ἀποθεμάτων ἔχει γίνει ἔτσι κι ἀλλιῶς χωρὶς αὐτὸ τὸ πρώιμο σενάριο στάσης πληρωμῶν.
(6)Κατσίμη καὶ Μοῦτος (2010) παρέχουν μία ἐπισκόπηση τῆς ἐγχώριας πολιτικῆς οἰκονομίας τῆς Ἑλλάδας πρὶν καὶ μετὰ τὴν υἱοθέτηση τοῦ εὐρώ.
(7) Οἱ ἑπόμενες τρεῖς παράγραφοι στηρίζονται ἐν μέρει στὸ Σκαπέρδας (2011
(8)Βλ. Research on Money and Finance (2010, Fig. 14, 27
(9) Βλ. Ahamed, 2009, γιὰ μία συζήτηση περὶ τῆς ἐπίπονης καὶ ἐπίμονης προσπάθειας τῆς Μεγάλης Βρετανίας νὰ ἐπιστρέψει στὸν Χρυσὸ Κανόνα μὲ τιμὲς συναλλάγματος ποὺ ἴσχυαν πρὶν ἀπὸ τὸν Πρῶτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
(10) Ὅπως ἀναπτύχθηκε ἀπὸ τὸν Rodrik (2011) καὶ ἐξειδικεύτηκε γιὰ τὴν Εὐρωζώνη ἀπὸ τὸν O’Rourke (2011), ὑπάρχει ἕνα θεμελιῶδες «τρίλημμα» ἀνάμεσα στὴ δημοκρατία, τὴν ἐθνικὴ αὐτοδιάθεση καὶ τὴν οἰκονομικὴ παγκοσμιοποίηση. Δὲν μπορεῖς νὰ ἔχεις καὶ τὰ τρία ταυτόχρονα. Ὄντας μέλος τῆς Εὐρωζώνης (παράδειγμα οἰκονομικῆς παγκοσμιοποίησης), κανονικὰ ἐκχωρεῖς ἕνα μέρος τῆς ἐθνικῆς αὐτοδιάθεσης, ἀλλὰ στὴν περίπτωση τῆς Ἑλλάδας ἀκόμη καὶ ἡ δημοκρατία ἔχει διαβρωθεῖ σημαντικὰ ἐφ’ ὅσον ὅλες οἱ σοβαρὲς ἀποφάσεις ποὺ ὑπαγορεύονται ἀπὸ τὴν τρόικα ψηφίζονται παρὰ τὴν ἰσχυρὴ λαϊκὴ ἀντίθεση καὶ ἀναμφίβολα στὴν περίπτωση τῶν σημαντικῶν ψηφοφοριῶν χωρὶς τὴν πλειοψηφία τῶν 2/3 ποὺ ἀπαιτοῦνται ἀπὸ τὸ Σύνταγμα.

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Ahamed, Liaquat (2009), Lords of Finance: The Bankers Who Broke the World, Penguin Press, New York.

Feldstein, Martin (2011) “Vaclav Klaus and the Euro,” March, NBER. http://www.nber.org/feldstein/essaysinhonorofVaclavKlaus.pdf

International Monetary Fund (IMF) (2011), Greece: Third Review Under the Stand-By Arrangement, Country Report No. 11/68, March.

Katsimi, Margarita and Moutos, Thomas (2010), “EMU and the Greek Crisis,” European Journal of Political Economy, December, 26(4), 568-576.

Lewis, Michael (2011), “It’s the Economy, Dummkopf!,” Vanity Fair, September.

http://www.vanityfair.com/business/features/2011/09/europe-201109

OECD (2011), Government at a Glance, OECD Publishing. http://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2011_gov_glance-2011-en

O’Rourke, Kevin H. (2011), “A Tale of Two Trilemmas,” Trinity College Dublin, March.

 Research on Money and Finance (2010), “Eurozone Crisis: Begar Thyself and ThyNeighbour,” C.Lapavitsas, A. Kaltenbrunner, D. Lindo, J. Michell, J.P.Painceira, E. Pires, J. Powell, A. Stenfors, N. Teles, Occasional Report 1, March. http://www.researchonmoneyandfinance.org

Rodrik, Dani (2011), The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy, W.W.Norton, New York.

UBS, (2011), “Euro break-up – the consequences,” UBS Investment Research, Global Economic Perspectives, September.

Skaperdas, Stergios, “Policymaking in the Eurozone and the Core vs. Periphery Problem,” CESifo Forum, 2/2011, 12-18 – downloadable in: http://www.cesifogroup.de/portal/page/portal/ifoHome/bpubl/b2journal/30publforum/_publforum?item_link=forumindex2-11.htm

 ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.com

, , , , , , , ,

Σχολιάστε

ΕΠΤΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ [ϛ´] (Οἰκονομικοὶ λόγοι, δημοκρατικὴ νομιμοποίηση, ἐθνικὴ αὐτοδιάθεση, ἀκόμη καὶ στοιχειώδης ἀξιοπρέπεια σχετίζονται καὶ δείχνουν πρὸς ἕνα ἐθνικὸ νόμισμα

Ἑπτὰ Μύθοι γιὰ τὴν Κρίση τοῦ (Ἑλληνικοῦ) Χρέους

Τοῦ Στέργιου Σκαπέρδα
Καθηγητῆ Οἰκονομικῶν University of California, Irvine

Ἀρχικὴ ἔκδοση στὴν Ἀγγλική,
28 Ὀκτωβρίου, 2011,
 καὶ μετάφραση στὰ Ἑλληνικά.

Μέρος Α´: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/11/14/ἑπτὰ-μύθοι-γιὰ-τὴν-κρίση-χρέους-α´/

Μέρος Β´ : https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/11/15/ἑπτὰ-μύθοι-γιὰ-τὴν-κρίση-χρέους-β´/

Μέρος Γ´: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/11/16/ἑπτὰ-μύθοι-γιὰ-τὴν-κρίση-χρέους-γ´/

 Μέρος Δ´: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/11/17/ἑπτὰ-μύθοι-γιὰ-τὴν-κρίση-χρέους-δ´/

 Μέρος Ε´: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/11/18/ἑπτὰ-μύθοι-γιὰ-τὴν-κρίση-χρέους-ε´/

[ϛ´]

Μύθος 6ος:
Ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη
θὰ ἦταν τὸ χειρότερο δυνατὸ ἀποτέλεσμα.

.          Τὸ νὰ ἔχεις τὸ δικό σου νόμισμα συγκεντρώνει ἀρκετὰ πλεονεκτήματα ποὺ εἶχαν ὑποτιμηθεῖ κατὰ τὰ χρόνια τῆς μεγάλης ἀνάπτυξης τῆς Εὐρωζώνης.
.         Πρῶτα ἀπ’ ὅλα, ο οκονομολόγοι συμφωνον πς εκολότερος μηχανισμς γι ν ποκτήσει μία χώρα διεθν νταγωνιστικότητα εναι ποτίμηση το νομίσματός της. Μὲ ἔξοδο ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη, αὐτοκίνητα καὶ i-phones θὰ ἀκριβύνουν ἀλλὰ τὰ τρόφιμα θὰ μποροῦσαν καὶ νὰ φθηνύνουν. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, εσαγωγ το ερ φερε στρεβλώσεις στς σχετικς τιμς πο ο οκονομολόγοι κόμη κα σήμερα δυσκολεύονται ν κατανοήσουν καὶ ἡ εἰσαγωγὴ μιᾶς νέας δραχμῆς ἴσως ἐν μέρει βοηθήσει στὴ διόρθωση αὐτῶν τῶν στρεβλώσεων. Ἀνεξάρτητα ἀπὸ αὐτό, πάντως, τὰ ὀφέλη ἀπὸ τὸ νὰ ἔχεις δικό σου νόμισμα ὡς ἕναν τρόπο προσαρμογῆς στοὺς διεθνεῖς κραδασμοὺς καὶ τὸν διεθνῆ ἀνταγωνισμὸ εἶναι πολὺ γνωστὰ καὶ ποσοτικὰ καθόλου εὐκαταφρόνητα.

.         Δεύτερον, παρξη δικο σου νομίσματος ποδηλώνει τι ναρμονίζεις τ νομισματική σου πολιτικ μ τς μεσες νάγκες τς χώρας, ντ ν ποφασίζεται σύμφωνα μ τς νάγκες τς πι σχυρς χώρας τς νομισματικς νωσης, οἱ ὁποῖες εἶναι μᾶλλον ἀπίθανο νὰ εὐθυγραμμίζονται μὲ τὶς δικές σου. Αὐτὸ εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικὸ σὲ περιόδους ὕφεσης καὶ κρίσης σὰν αὐτὴ ποὺ βιώνει σήμερα ἡ Ἑλλάδα.

 .         Τρίτον, μπειρία τν δεκαοχτ τελευταίων μηνν δειξε μ σαφήνεια πς τ ν εσαι στν Ερωζώνη δν εναι παραίτητα συμβατ μ τ δημοκρατία στν λλάδα κα μ τν θνικ κυριαρχία (10). Ὅπως συζητήσαμε καὶ παραπάνω (Μύθος 5ος), ἂν ἀκολουθηθεῖ ὁ σημερινὸς δρόμος, δὲν πρόκειται νὰ ἀλλάξει τίποτα. Ἡ μόνη περίπτωση νὰ παραμείνει ἡ Ἑλλάδα στὴν Εὐρωζώνη καὶ οἱ Ἕλληνες νὰ ἔχουν κάποιο λόγο στὰ τεκταινόμενα εἶναι νὰ ἔχουμε πολιτικὴ ἐνοποίηση ὁλόκληρης τῆς Εὐρωζώνης μὲ πλήρη δημοκρατικὰ δικαιώματα γιὰ ὅλους τοὺς πολίτες τῶν συμμετεχόντων χωρῶν. Κάτι τέτοιο θὰ ἔδινε δημοκρατικὴ νομιμοποίηση στὴν Εὐρωζώνη, ἂν καὶ θὰ σήμαινε τὸ τέλος ὅλων τῶν ἐθνικὰ κυρίαρχων κρατῶν. Ὡστόσο, οὔτε κἂν ἁπλὴ πολιτικὴ ἐνοποίηση δὲν εἶναι πιθανή, πόσῳ μᾶλλον πολιτικὴ ἐνοποίηση μὲ δημοκρατία σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρωζώνη.

 .         Ἡ δημοκρατικὴ νομιμοποίηση καὶ ἡ ἐθνικὴ αὐτοδιάθεση δὲν εἶναι ἁπλῶς κάποιες ἀφηρημένες ἔννοιες ποὺ δὲν σχετίζονται μὲ τὴν καθημερινότητα τῶν ἀνθρώπων καὶ τὴν ἐργασία τους. Γιὰ τὸν ἔμπορο, ὑποδηλώνουν πὼς ἡ κυβερνητικὴ πολιτικὴ γιὰ τὶς τράπεζες καὶ τὴ ρευστότητα γενικὰ λαμβάνει ὑπ᾽ ὄψη της τὰ συμφέροντά του. Γιὰ τὸν ἐργαζόμενο, ὅτι ἡ ἀνησυχία του γιὰ τὴν ἀνεργία καὶ τὸν πληθωρισμὸ θὰ γίνει ἀκουστὴ στὴν Ἀθήνα ἀντὶ (νὰ μὴν ἀκουστεῖ) στὸ Βερολίνο, στὴ Φρανκφούρτη ἢ στὶς Βρυξέλες. Οἱ βιομήχανοι θὰ ἔχουν ἐπίσης τὴν εὐκαιρία νὰ γίνουν ἀκουστοὶ καὶ νὰ ἐπηρεάσουν τὰ πολιτικὰ πράγματα.
.         Ἔτσι, οκονομικο λόγοι, δημοκρατικ νομιμοποίηση, θνικ ατοδιάθεση, κόμη κα στοιχειώδης ξιοπρέπεια, λα σχετίζονται μεταξύ τους κα δείχνουν πρς να θνικ νόμισμα. Οἱ περισσότεροι ἀπὸ ὅσους ἐναντιώνονται στὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη ἀνησυχοῦν κυρίως γιὰ τὸ κόστος τῆς μετάβασης. Δὲν θὰ γίνει ἀκόμη πιὸ βαρὺ τὸ ἐξωτερικὸ χρέος λόγω ὑποτίμησης; Πῶς θὰ προσαρμοστοῦν οἱ τράπεζες στὴ νομισματικὴ ἀλλαγή; Πῶς θὰ εἰσάγει ἡ χώρα εἴδη πρώτης ἀνάγκης, ὅπως πετρέλαιο καὶ φαρμακευτικὰ προϊόντα; Τί θὰ συμβεῖ μὲ τὶς τραπεζικὲς καταθέσεις; Δὲν θὰ δημιουργήσουν ὅλα αὐτὰ ἕνα ἀπόλυτο χάος;
.         Οἱ παραπάνω, καὶ πολλὲς ἄλλες, εἶναι ὅλες δικαιολογημένες ἐρωτήσεις. Τ σημαντικ εναι τώρα ν δομε πόσο κανοί, ντιμοι κα τοιμοι ν περασπιστον τ λληνικ συμφέροντα θ εναι κενοι πο θ χειριστον τ μετάβαση. Πόσο γρήγορα καὶ εὐέλικτα θὰ προσαρμόζονται στὰ ἀπρόβλεπτα προβλήματα ποὺ θὰ ἀνακύπτουν. Κατὰ πόσο θὰ μποροῦν νὰ ἐξηγήσουν στὸν ἑλληνικὸ λαὸ τὶς πράξεις τους, ἔτσι ὥστε νὰ ἐλαχιστοποιηθοῦν οἱ ἀρνητικὲς ἀντιδράσεις. Μία ἐντελῶς ἀνεξέλεγκτη καὶ ἀπρογραμμάτιστη ἔξοδος ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη θὰ εἶναι χαοτικὴ καὶ πολὺ πιὸ ὀδυνηρὴ ἀπὸ μία ἐλεγχόμενη καὶ προγραμματισμένη ἀποχώρηση.
.         Ἂς ἐπιστρέψουμε στὶς ἐρωτήσεις γιὰ τὴν μεταβατικὴ περίοδο, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ ζήτημα τοῦ βάρους τοῦ χρέους. Ὅπως προαναφέρθηκε, σχεδὸν ὅλο τὸ ἐκτὸς τρόικας χρέος διέπεται ἀπὸ τοὺς ἑλληνικοὺς νόμους καὶ συνάφθηκε στὸ ἐθνικὸ νόμισμα τῆς χώρας, τὸ ὁποῖο ἦταν τὸ εὐρὼ πρὶν τὴ μετάβαση ἀλλά, μετὰ τὴν μετάβαση, ὅλα τὰ χρηματοοικονομικὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα καὶ χρέη θὰ ἐκφραστοῦν στὸ νέο νόμισμα στὴν ἰσοτιμία ποὺ θὰ θεσπιστεῖ τὴν πρώτη μέρα τῆς μετάβασης. Θὰ ὑπάρξουν ἐπιχειρήματα ὑπὲρ καὶ κατὰ τῆς ἔκφρασης τῶν παλιῶν χρεῶν σὲ «νέες δραχμὲς» ἀλλὰ ἡ τελικὴ διευθέτηση τῆς διαφωνίας θὰ εἶναι στὴν ἁρμοδιότητα τῶν ἑλληνικῶν δικαστηρίων. Ἀφοῦ τὰ ἄλλα χρέη καὶ τὰ τραπεζικὰ διαθέσιμα θὰ ἐκφραστοῦν ἐπίσης σὲ νέες δραχμές, θὰ εἶναι δύσκολο νὰ βρεῖ κανεὶς ἐπιχειρήματα, γιὰ νὰ μὴ γίνει τὸ ἴδιο μὲ τὸ δημόσιο χρέος. Αὐτὴ ἡ μετονομασία τῶν χρεῶν θὰ εἶναι ἕνα κίνητρο γιὰ τὶς ἄλλες χῶρες νὰ μὴν ἐνθαρρύνουν μίαν ἄκαιρη καὶ ἀδικαιολόγητη ὑποτίμηση τῆς νέας δραχμῆς.
.         Ἡ προσαρμογὴ τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος θὰ πάρει κάποιον χρόνο μὲ πολλὲς περιπλοκές, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ προβλεφθοῦν προκαταβολικά, ἀλλὰ τίποτα δὲν θὰ εἶναι ἀξεπέραστο. Ὅπως ἀνέφερε ὁ πρώην πρόεδρος τῆς Τσεχίας Βάκλαβ Κλάους, μὲ βάση τὴν ἐμπειρία του ἀπὸ τὴν διάλυση τῆς Τσεχοσλοβακίας καὶ τὴν νομισματικὴ μετάβαση ἐκεῖ, ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη δὲν θὰ παρουσιάσει ἀνυπέρβλητα τεχνικὰ προβλήματα. Φυσικά, θὰ πρέπει νὰ ἐπιβληθοῦν κεφαλαιακοὶ ἔλεγχοι καὶ νὰ ληφθοῦν ἄλλα μέτρα, ὥστε νὰ καταμεριστεῖ ξένο συνάλλαγμα γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης.
.         Οἱ τραπεζικὲς καταθέσεις θὰ προσαρμοστοῦν αὐτόματα στὸ νέο νόμισμα, ὅπως θὰ γίνει καὶ μὲ ὅλα τὰ ἐγχώρια χρέη. Ἀναπόφευκτα, οἱ καθαροὶ πιστωτὲς [net creditors] θὰ χάσουν λίγο καὶ οἱ καθαροὶ ὀφειλέτες [net debtors] θὰ κερδίσουν βραχυπρόθεσμα ἀλλὰ ἀκόμη καὶ οἱ καθαροὶ πιστωτὲς ἴσως ἀποκομίσουν κέρδη μακροπρόθεσμα καθὼς ἡ οἰκονομία θὰ ἀναπτυχθεῖ ταχύτερα παρὰ ἂν παρέμενε ἡ χώρα στὴν Εὐρωζώνη.
.         μετάβαση θ εναι δύσκολη κα δυνηρ λλά, ν γίνουν σωστο χειρισμοί, δύνη θ εναι βραχυπρόθεσμη. Μὲ τὸ δικό τους νόμισμα ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ Κυβέρνηση θὰ μπορέσουν νὰ χορηγήσουν τὴν ἀπόλυτα ἀναγκαία ρευστότητα σὲ μία ἐγχώρια ἀγορὰ ποὺ αὐτὴ τὴ στιγμὴ πεθαίνει ἐξ αἰτίας τῆς σοβαρότατης ἔλλειψης πιστώσεων καὶ ρευστότητας. Ἡ αὐξημένη ρευστότητα μαζὶ μὲ τὰ εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα τῆς ὑποτίμησης  μέσῳ  τῆς ὑποκατάστασης τῶν εἰσαγωγῶν, τῆς μείωσης τῶν εἰσαγωγῶν καὶ τῆς αὔξησης τῶν ἐξαγωγῶν θὰ ξαναζωντανέψουν τὴν οἰκονομία καὶ θὰ αὐξήσουν τὴν ἀπασχόληση. Βέβαια, ἡ κυβέρνηση θὰ πρέπει νὰ διαπραγματευτεῖ μία λεπτὴ ἰσορροπία ἀνάμεσα στὴν αὐξημένη ρευστότητα καὶ τὴ συγκράτηση τοῦ πληθωρισμοῦ σὲ λογικὰ ἐπίπεδα.
.         Ἐνῶ πολὺ οἰκονομολόγοι ποὺ βρίσκονται ἐκτός τῆς Εὐρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων προσωπικοτήτων ὅπως ὁ Πὸλ Κρούγκμαν καὶ ὁ Μάρτιν Φέλντσταϊν, ἀναγνωρίζουν τὰ ὀφέλη ἢ ἀκόμη καὶ τὴν ἀναγκαιότητα ἐξόδου τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη, οἱ περισσότεροι οἰκονομολόγοι ἐντὸς αὐτῆς ἀποφεύγουν ἐπιμελῶς ἀκόμη καὶ νὰ ἀναφερθοῦν στὸ ζήτημα. Μερικὲς μελέτες τραπεζῶν παρουσιάζουν μᾶλλον ζοφερὰ σενάρια. Ἡ UBS (UBS, 2011), παραδείγματος χάριν, ὑποστηρίζει ὅτι τὸ ἑλληνικὸ ΑΕΠ θὰ μειωθεῖ στὸ μισό, ἂν βγεῖ ἀπὸ τὴν εὐρωζώνη. Ἀφήνοντας κατὰ μέρος τὸ γεγονὸς πὼς τὸ ἑλληνικὸ ΑΕΠ θὰ μποροῦσε νὰ πάει στὸ μισὸ αὐτοῦ ποὺ ἦταν τὸ 2009 ἀκολουθώντας τὸν δρόμο ποὺ συνιστᾶ ἡ τρόικα, ἡ ὑπόθεση ποὺ κάνει ἡ μελέτη εἶναι πὼς ὁποιαδήποτε ὑποτίμηση τῆς νέας δραχμῆς θὰ συνοδευτεῖ ἀμέσως ἀπὸ αὐξημένους δασμοὺς ἐκ μέρους τῶν χωρῶν τῆς ΕΕ. Τέτοια ἀπειλὴ ἀντεκδίκησης ἀναφέρεται καὶ ἀπὸ ἄλλους.
.         Τὸ ἐρώτημα εἶναι ποιός θὰ εἶχε συμφέρον νὰ ἐφαρμόσει μία τέτοια ἀντεκδικητικὴ τακτική, νὰ τὴ συντονίσει σὲ ὅλη τὴν ΕΕ καὶ τί θὰ ὑποδήλωνε κάτι τέτοιο γιὰ τὸ σημερινὸ διεθνὲς ἐμπορικὸ σύστημα; Γιὰ νὰ ἐμπλακοῦν σὲ μία τέτοια διαδικασία ἀντεκδίκησης, θὰ ἔπρεπε νὰ συμφωνήσουν ὅλες οἱ χῶρες τῆς ΕΕ, τὴ στιγμὴ ποὺ κάποιες ἀπὸ αὐτὲς σκέπτονται σοβαρὰ νὰ βγοῦν ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη οἱ ἴδιες. Γιατί νὰ θέλουν στὴν οὐσία νὰ ἀποκλείσουν ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους; Ἐπιπλέον, τέτοιοι ἀντεκδικητικοὶ δασμοὶ θὰ εἶχαν σοβαρὲς ἐπιπλοκὲς ὄχι μόνο γιὰ τὸ μέλλον τῆς ΕΕ ἀλλὰ γιὰ τὸ σημερινὸ παγκοσμιοποιημένο διεθνὲς σύστημα ἐμπορίου. Θὰ ἦταν ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους γιὰ τὸν κόσμο, ὅπως τὸν ξέρουμε σήμερα καὶ κάθε χώρα θὰ ἤθελε νὰ προστατεύσει τὸν ἑαυτό της καὶ τὸν λαό της ἀπὸ τὸ ἐπερχόμενο τσουνάμι.
.         Αὐτὸ στὴν πραγματικότητα θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἕνα πρόσθετο ἐπιχείρημα στὸ νὰ ἔχει ἡ Ἑλλάδα τὸ δικό της νόμισμα, ἔτσι ὥστε νὰ διατηρήσει τὴ μέγιστη δυνατὴ εὐελιξία στὴν οἰκονομική της πολιτική, σὲ ἕναν πολὺ λιγότερο παγκοσμιοποιημένο καὶ πιθανὸν φτωχότερο κόσμο.
.         Τελικά, θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ πὼς ἡ Εὐρωζώνη μπορεῖ νὰ διαλυθεῖ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ τί θὰ κάνει ἡ Ἑλλάδα Οἱ πραγματικὲς ἐναλλακτικὲς λύσεις εἶναι εἴτε ἡ πολιτικὴ ἐνοποίηση ἢ ἡ διάλυση. Ὁτιδήποτε ἀνάμεσο δὲν θὰ εἶναι βιώσιμο, οὔτε πολιτικὰ οὔτε οἰκονομικά. φσον νοποίηση δν φαίνεται στν ρίζοντα, τ ζήτημα εναι κατ κύριο λόγο πότε κα πς θ συμβε διάλυση.
.         Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ποιὸς ἔχει τὴν κυβέρνηση, εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν νὰ ἔχουν ὁμάδες ποὺ νὰ ἐπεξεργάζονται ἕνα σενάριο ἐξόδου ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη, Αὐτὸ θὰ μποροῦσε πραγματικὰ νὰ κάνει τὴ διαφορὰ ἀνάμεσα σὲ μία χαοτικὴ καὶ μία ὀργανωμένη ἔξοδο.
.         Τέλος, μία στάση πληρωμῶν καὶ ἔξοδος ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ γίνει μὲ ἀνοιχτὴ ἀντιπαράθεση ἀπέναντι στὴ Γερμανία καὶ τὶς ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρωζώνης. Ἅπαξ καὶ μία τέτοια κίνηση γίνει ξεκάθαρη ἢ ἀναπόφευκτη ἀπὸ τὶς περιστάσεις, ὅπως πολὺ πιθανὰ θὰ συμβεῖ, θὰ εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων μερῶν οἱ ἐξελίξεις νὰ εἶναι ὅσο πιὸ ὁμαλὲς γίνεται. Ὑπάρχουν πολλοὶ οἰκονομικοὶ καὶ πολιτικοὶ παράγοντες στὴ Γερμανία ποὺ θὰ εὕρισκαν μία τέτοια πιθανότητα εὐπρόσδεκτη καὶ ἀμοιβαία ἐπωφελῆ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, τὴ Γερμανία καὶ γιὰ τὸ μέλλον μιᾶς πιὸ συνεκτικῆς καὶ βιώσιμης Εὐρωζώνης. Ἐπίσης, δὲν θὰ ὑπῆρχε λόγος νὰ ἐγκαταλείψει ἡ Ἑλλάδα τὴν ΕΕ ἢ κάποια ἄλλα μέλη νὰ ἀπαιτήσουν τὴν ἀποπομπή της. Τὰ σενάρια Ἀποκάλυψης ποὺ κυκλοφοροῦν κάποιοι εἶναι κάποιες φορὲς ἁπλῶς μέρος μίας διαπραγματευτικῆς τακτικῆς ὁρισμένων, γιὰ νὰ ἐμποδίσουν μία πλευρὰ νὰ κάνει αὐτὸ ποὺ δὲν θέλει νὰ κάνει, ἀλλὰ δὲν ἔχουν ἀπαραίτητα καὶ πολλὴ σχέση μὲ τὴν πραγματικότητα.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.com

, , , , , , , ,

Σχολιάστε

ΑΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ – ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΤΟΧΕΙΡΙΑ

Ἡ Ἑλλάδα νὰ κάνει ἀθέτηση πληρωμῶν

Ζήτημα ἑβδομάδων θεωρεῖ τὴν διάλυση τῆς εὐρωζώνης
ὁ καθηγητὴς Κ. Λαπαβίτσας
καὶ προτείνει ὡς μόνη ἐναλλακτικὴ λύση τὴν ἀθέτηση πληρωμῶν
καὶ ἔξοδο ἀπὸ τὴν ΟΝΕ. Ἀναλυτικά:

ΕΡΩΤΗΣΗ: Βρισκόμαστε μπροστὰ στὴν διάλυση τῆς εὐρωζώνης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ἡ διαδικασία διάλυσης εἶναι ἤδη πολὺ προχωρημένη. Ἡ ΟΝΕ πάσχει ἀπὸ τεράστιες ἀνισορροπίες, ὅπου τὰ πλεονάσματα τοῦ κέντρου, κυρίως τῆς Γερμανίας, ἀντιστοιχοῦν μὲ ἐλλείμματα τῆς περιφέρειας. Τὸ χρέος ποὺ πνίγει τὴν περιφέρεια εἶναι ἀπόρροια αὐτῶν τῶν ἀνισορροπιῶν. Ἡ λιτότητα κάνει τὰ πράγματα χειρότερα, γιατί φέρνει ὕφεση. Ἀκόμη καὶ τὰ κράτη τοῦ κέντρου θὰ ἔχουν πλέον μεγάλα προβλήματα στὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ χρέους τους. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ οἱ χρηματοπιστωτικὲς ἀγορὲς ξεφορτώνονται τὰ ὁμόλογα ἄλλων χωρῶν καὶ ἀγοράζουν γερμανικά, ποὺ τὰ θεωροῦν τὰ μόνα ἀσφαλῆ. Τὶς πρόσφατες μέρες ἀνέβηκαν τὰ σπρὲντ τῆς Ἰταλίας, τῆς Ἱσπανίας, τοῦ Βελγίου, ἀλλὰ καὶ τῆς Γαλλίας. Ὅσο ἀνεβαίνουν τὰ σπρέντ, τόσο εὐνοεῖται ἡ κερδοσκοπία καὶ στὴν οὐσία καταρρέει ἡ ἀγορὰ κρατικῶν ὁμολόγων της Εὐρώπης. Ἂν συνεχιστεῖ αὐτὴ ἡ πορεία, ἡ διάλυση εἶναι θέμα ἑβδομάδων.

 ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιοί κινδυνεύουν περισσότερο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οἱ τράπεζες κέντρου καὶ περιφέρειας ποὺ εἶναι ἐκτεθειμένες στὸ κρατικὸ χρέος. Στὴν πρώτη γραμμὴ βρίσκονται οἱ γαλλικὲς τράπεζες, ποὺ καὶ μόνο ἡ ἔκθεσή τους στὰ ἰταλικὰ ὁμόλογα ἴσως νὰ ξεπερνάει τὰ 300 δισ. Πιθανὴ κατάρρευση τῶν τραπεζῶν θὰ μᾶς ὁδηγήσει σὲ πανευρωπαϊκὴ κρίση χωρὶς προηγούμενο.

 ΕΡΩΤΗΣΗ: Ὑπάρχει τρόπος θεσμικῆς παρέμβασης γιὰ διάσωση τοῦ εὐρώ; Εἶναι δυνατὴ μία παρεμβατικὴ κεϊνσιανὴ πολιτική;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ὁ μόνος διαθέσιμος μηχανισμὸς εἶναι ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, ποὺ ἤδη παρεμβαίνει ἀγοράζοντας ἰταλικὰ καὶ ἱσπανικὰ ὁμόλογα. Πιέζεται νὰ γιγαντώσει τὶς ἀγορὲς τῆς διαθέτοντας ἴσως καὶ πάνω ἀπὸ 2 τρίσ. καὶ ὑπερδιπλασιάζοντας τὸν ἰσολογισμό της. Ἀντιδρᾶ ὅμως ἡ Γερμανία ποὺ ἔχει σοβαροὺς λόγους ἀπὸ τὴ δική της σκοπιά. Πρῶτον, ἡ παρέμβαση τῆς ΕΚΤ θὰ ἦταν ἁπλῶς παράταση χρόνου ποὺ ἀπὸ μόνη της δὲν θὰ μποροῦσε νὰ λύσει τὶς βασικὲς ἀνισορροπίες τῆς ΟΝΕ. Δεύτερον, ὁ δανεισμὸς θὰ ἔθετε σὲ κίνδυνο τὴν ἀξιοπιστία τῆς ΕΚΤ καὶ ἄρα τὸ ἴδιο τὸ εὐρώ. Κεϊνσιανὴ λύση εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολη, διότι τ ερ φτιάχτηκε γι ν προωθήσει τ συμφέροντα τν μεγάλων τραπεζν, τν μεγάλων πιχειρήσεων κα τν χωρν το κέντρου. ν πάρξει δομικ λύση, ατ θ χει «γερμανικ» χαρακτηριστικά, δηλαδ δημοσιονομικ λεγχο π τ Βερολίνο, κυρώσεις γι τος «τακτους» κα τεράστια πίεση στος ργαζόμενους γι ν νεβε νταγωνιστικότητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τί μπορεῖ νὰ κάνει ἡ Ἑλλάδα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ἡ Ἑλλάδα θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε κάνει ἀθέτηση πληρωμῶν στὸ δημόσιο χρέος καὶ ἔξοδο ἀπὸ τὴν ΟΝΕ μὲ δικιά της πρωτοβουλία καὶ συντεταγμένα ἤδη ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 2010. Θὰ εἴχαμε ἀποφύγει τὴν τραγικὴ καταστροφὴ ποὺ ζοῦμε ἀπὸ τὸ μνημόνιο καὶ μετά, μὲ συρρίκνωση τοῦ ΑΕΠ ἴσως καὶ 7% μόνο τὸ 2011, ἐπίσημη ἀνεργία πάνω ἀπὸ 18%, ἀπόλυτη κατάρρευση τῶν ἐπενδύσεων καὶ δημόσιο χρέος ἐκτὸς ἐλέγχου. Δὲν βλέπω τί θὰ ἀλλάξει μὲ τὴ νέα κυβέρνηση, ἀφοῦ ὁ κ. Παπαδῆμος δήλωσε ξεκάθαρα ὅτι θὰ ἀκολουθήσει τὴν ἴδια πολιτική. Πρόκειται γι κοινωνικ κα θνικ ατοχειρία. λλάδα θ φτάσει κα πάλι στν θέτηση πληρωμν κα τν ξοδο π τν ΟΝΕ, λλ μ γονατισμένη οκονομία κα διαλυμένη κοινωνία. Εναι νάγκη ν πάρξει μετωπικ συστράτευση, μ παράλληλη κοινωνικ λλαγ πρ τν λαϊκν στρωμάτων, γι ν ποφευχθε καταστροφή.

 ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιοί εἶναι οἱ κίνδυνοι αὐτῆς τῆς ἐπιλογῆς;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ὑπάρχουν τρεῖς μεγάλοι κίνδυνοι, ὅλοι ἀντιμετωπίσιμοι. Πρῶτον, ἐμφάνιση τραπεζικῆς κρίσης κυρίως λόγῳ τῆς ἀθέτησης πληρωμῶν. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι καὶ μὲ τὴ σημερινὴ πολιτικὴ οἱ ἑλληνικὲς τράπεζες εἶναι οὐσιαστικὰ χρεωκοπημένες καὶ ἴσως βρεθοῦν σὲ ξένα χέρια. Ἡ λύση εἶναι νὰ περάσουν σὲ δημόσια ἰδιοκτησία. Ἡ τελικὴ κατάληξη πρέπει νὰ εἶναι μικρότερες τράπεζες, ἑστιασμένες στὴν ἐγχώρια οἰκονομία, ποὺ θὰ στηρίζουν τὴν παραγωγὴ καὶ τὴν ἀπασχόληση. Δεύτερον, κρίση νομισματικῆς κυκλοφορίας λόγῳ τῆς ἀλλαγῆς νομίσματος. Παρὰ τὰ ὅσα ἔχουν ἀκουστεῖ, πρόκειται γιὰ τὸ μικρότερο ἀπὸ τὰ προβλήματα. Ἡ ἀλλαγὴ πρέπει νὰ γίνει ξαφνικὰ καὶ γρήγορα, μὲ δημόσια ἐγγύηση τῶν καταθέσεων. Ἂν τὸ κράτος δείξει ἀποφασιστικότητα, ἡ κυκλοφορία θὰ προσαρμοστεῖ σύντομα. Προσφέρει ἐπίσης τὴ δυνατότητα ἀναδιανεμητικῆς πολιτικῆς, διότι ἡ ἀλλαγὴ στὴ νέα δραχμὴ μπορεῖ νὰ γίνει μὲ εὐνοϊκότερους ὅρους γιὰ τοὺς μικροκαταθέτες. Τρίτον, συναλλαγματικὴ κρίση, διότι ἡ νέα δραχμὴ θὰ ὑποτιμηθεῖ. Βραχυπρόθεσμα θὰ ὑπάρξουν δυσκολίες στὰ καύσιμα, στὰ τρόφιμα, στὰ φάρμακα. Θὰ χρειαστεῖ νὰ γίνουν διμερεῖς συμφωνίες καὶ νὰ ἐφαρμοστοῦν διοικητικὰ μέτρα γιὰ νὰ στηριχτοῦν τὰ φτωχότερα στρώματα. Μεσοπρόθεσμα τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι θετικό, διότι θὰ πάρει ἀνάσα ἡ ἐγχώρια παραγωγὴ καὶ θὰ τονωθοῦν οἱ ἐξαγωγές. Τὸ λαϊκὸ εἰσόδημα θὰ μειωθεῖ, διότι θὰ ἀκριβύνουν τὰ εἰσαγόμενα, ὅπως τὰ αὐτοκίνητα, ἀλλὰ καὶ θὰ βελτιωθεῖ, διότι θὰ φτηνύνουν ἐγχώρια προϊόντα, ὅπως τὰ τρόφιμα. Τ μεγάλο κέρδος θ εναι δυνατότητα ν προστατευτε πασχόληση, φο θ γίνει νάκτηση κυριαρχίας στν οκονομικ πολιτική.

 ΕΡΩΤΗΣΗ: Δὲν θὰ εἶναι ἀπομονωμένη καὶ ἀδύναμη ἐκτὸς εὐρὼ ἡ Ἑλλάδα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κάθε ἄλλο. Ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ νὰ παραμείνει ἀνοιχτὴ χώρα, μὲ λιγότερη ἀνισότητα καὶ βελτίωση τοῦ εἰσοδήματος, χωρς τν χυδαο νεοπλουτισμ τς ποχς το ερώ. Τὰ λαϊκὰ καὶ ἐργατικὰ στρώματα μποροῦν νὰ προστατεύσουν τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία καὶ νὰ ξαναδώσουν ἀξιοπρέπεια στὸν ἑλληνικὸ λαό. Πάνω ἀπ’ ὅλα, μποροῦν νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴ δημοκρατία ποὺ πλέον καταρρακώνεται μέσα στὴν ΟΝΕ. Ὅσο γρηγορότερα γίνει ἡ ἀλλαγὴ τόσο τὸ καλύτερο γιὰ ὅλους μας.

 ΠΗΓΗ: enet.gr

, , , ,

Σχολιάστε