Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Χαρὰ Νικοπούλου

ΔΥΟ ΛΑΜΠΡΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ στὸ Ἱ. Κοινόβιον Ὁσ. Νικοδήμου (Πεντάλοφο)

ΙΕΡΟΝ   ΚΟΙΝΟΒΙΟΝ   ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ   ΠΑΙΟΝΙΑΣ   ΚΙΛΚΙΣ

 

Μνημόσυνο γιά τίς Ἀλησμόνητες Πατρίδες
Ὁμιλίες μέ ἀφορμή τήν Ἅλωση

Σάββατο 28 Μαΐου
καί Κυριακή 29 Μαΐου 2016

PRO_3023#2.             Τό Σάββατο 28 Μαΐου 2016 καί μέ ἀφορμή τήν παρέλευση 563 ἐτῶν ἀπό τήν ἅλωση τῆς Πόλης, στό Ἱερό Κοινόβιο Ὁσίου Νικοδήμου, ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καί φέτος, ἑκατοντάδες πιστοί ἀνῆλθαν γιά νά συμμετάσχουν στή θεία Λειτουργία καί τό ἱερό Μνημόσυνο. Τό ἱερό Μνημόσυνο ἐτελέσθη εἰς μνήμην τῶν πατέρων μας καί τῶν πατέρων τῶν πατέρων μας πού ἄφησαν βίαια τήν τελευταία τους πνοή στίς Ἀλησμόνητες Πατρίδες.PRO_3012
.             Στή συνέχεια ὅλοι οἱ προσκυνητές κατευθύνθηκαν στό μεγάλο Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς. Ἐκεῖ, μετά ἀπό ἕνα σύντομο κέρασμα, ἡ δασκάλα Χαρά Νικοπούλου ἀνέπτυξε τό θέμα: «Τά πνευματικά αἴτια τῆς Ἅλωσης καί ἡ δωρική προσέγγιση τριῶν Ἑλλήνων».
PRO_3066.             Ἡ Χαρά Νικοπούλου ὑποστήριξε ὅτι τά αἴτια τῆς Ἁλώσεως δέν ἦταν ἄλλα ἀπό τά αἴτια τῆς προσωπικῆς ἁλώσεως τῆς ψυχῆς τοῦ καθενός μας, τά ψυχικά πάθη. Ἡ ἅλωση ἐνεργεῖται πρῶτα ἐντός τῆς ψυχῆς τοῦ καθενός μας καί μετά γενικεύεται σέ ἐπίπεδο συλλογικό, σέ ἐπίπεδο ἔθνους. Στό δεύτερο μέρος τῆς ὁμιλίας της ἡ Χαρά ἐπικεντρώθηκε στόν ὅρο «Ἀνάγκη», ὁ ὁποῖος στά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά σημαίνει τό καθῆκον, τό πρέπον. Στάθηκε σέ τρία παραδείγματα ἀνδρῶν πού βίωσαν αὐτήν τήν «ἀνάγκη» καί θυσιάστηκαν γι᾿ αὐτήν: Τόν Λεωνίδα, βασιλιά τῆς Σπάρτης, πού θυσιάστηκε στίς Θερμοπύλες· τόν φιλόσοφο Σωκράτη· καί τόν τελευταῖο αὐτοκράτορα, τόν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο.

PRO_3221.             Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς μνήμης τῆς Ἁλώσεως, Κυριακή 29 Μαΐου 2016, μετά τήν θεία Λειτουργία στήν ὁποία συμμετεῖχαν ἑκατοντάδες πιστοί, ὁ ἰατρός Φώτης Μιχαήλ ἀνέπτυξε τό θέμα: «Μηνύματα γιά τό σήμερα ἀπό τά γεγονότα τῆς Ἅλωσης». Χρησιμοποιώντας παράλληλα καί ἐποπτικό ὑλικό, ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἔκανε μιά ἀντιπαραβολή τοῦ τότε (1453) μέ τό σήμερα. Κατέδειξε τήν διαχρονική ὑπεροχή τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας σέ σχέση μέ τήν Δύση, καθώς καί τό ἄσβεστο μίσος πού δημιουργήθηκε στή Δύση ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ὑπεροχῆς.PRO_3104
.             Δέν παρέλειψε νά μνημονεύσει τήν ἐπίσης καταστρεπτική ἅλωση ἀπό τούς Λατίνους τό 1204, τούς λεγομένους «Σταυροφόρους» (αὐτοί πού θά ὀνομάζαμε σήμερα «στρατεύματα τοῦ ΝΑΤΟ») οἱ ὁποῖοι μέ τίς εὐλογίες τοῦ τότε (ἤδη αἱρετικοῦ) πάπα κατέλαβαν καί λαφυραγώγησαν τήν Κωνσταντινούπολη.
.             Ἀνέκαθεν περιμέναμε τούς ξένους νά μᾶς σώσουν, ὑπογράμμισε, ὅπως τότε στήν ληστρική Σύνοδο τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας. Τότε ὁ αὐτοκράτωρ Ἰωάννης Η΄ Παλαιολόγος σύρθηκε στήν ὑπογραφή ὅλων τῶν ἀπαιτήσεων τοῦ πάπα. Σήμερα ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἴδια ἱστορία: ἡ Ἑλλάδα σύρεται ἄνευ ὅρων στήν ὑπογραφή τῶν μνημονίων καί στήν ὑποταγή της στούς ξένους.
.             Ὅμως ἡ ἀντίσταση τοῦ ἑνός δέν εἶναι μάταιη. Τότε, τό 1438-39, ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι ἐκπρόσωποι ὑπέγραψαν τά πρακτικά τῆς Συνόδου. Ὅλοι πλήν ἑνός, τοῦ μητροπολίτου Ἐφέσου ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ. Γι᾿ αὐτό καί ὁ ἴδιος ὁ πάπας ὁμολόγησε: «Μᾶρκος οὐχ ὑπέγραψεν, λοιπόν, ἐποιήσαμεν οὐδέν».PRO_3043
.             Πάντως, ὑπογράμμισε ὁ ὁμιλητής, σέ κάθε περίπτωση μνημονίου πού ὁδηγεῖ στήν ὑποδούλωση, εἴτε φυσική εἶναι αὐτή εἴτε πνευματική, ὁ πρῶτος μέ τόν ὁποῖο ἔχουμε νά πολεμήσουμε, δέν εἶναι ὁ ἀπέναντι. Εἶναι ὁ ἐμπαθής ἐαυτός μας. Ἀπό ἐκεῖ ξεκινάει κάθε τάση ὑποταγῆς καί ἐξάρτησης. Κάθε ξεπούλημα τῆς ψυχῆς μας. Ἀπό ἐκεῖ ὀφείλουμε καί ἐμεῖς νά ξεκινήσουμε τό ξεκαθάρισμα καί τήν τακτοποίησή μας.
.             Προδοσία τῆς Πίστεως χάριν τῶν ἀπατηλῶν ἀργυρίων τῆς Δύσης! Τότε, στίς 12 Δεκεμβρίου 1452 ἔγινε τό ἀνίερο καί προδοτικό ἐκεῖνο συλλείτουργο Ὀρθοδόξων μέ τούς παπικούς, πού μόλυνε τόν Ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας. Ἕξι μῆνες μετά, κατά τήν Ἅλωση, ὅταν κατέφυγαν ἐκεῖ τά γυναικόπαιδα γιά νά σωθοῦν, ἡ Ἁγια-Σοφιά γέμισε αἷμα… Σήμερα; Συμπροσευχές καί φιέστες στή Λέσβο χάριν τῶν ἰσλαμιστῶν λαθρομεταναστῶν… Τήν προδοσία τῆς Πίστεως τήν ἀκολουθοῦν πάντα ἐθνικές συμφορές. Λαός πού ἀγνοεῖ τήν ἱστορία του εἶναι καταδικασμένος νά τήν ξαναζήσει.
PRO_3084.             Στό τέλος ἀμφοτέρων τῶν ὁμιλιῶν ὁ Καθηγούμενος τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος, παρότρυνε τούς πιστούς νά λάβουν αὐτά τά μηνύματα μέσα στήν καρδιά τους καί νά τά κάνουν βίωμα καί πράξη στή ζωή τους.
.             Ἔκανε ἐπίσης ἀναφορά στόν ἀείμνηστο Καθηγητή π. Ἰωάννη Ρωμανίδη, ὁ ὁποῖος ἔλεγε ὅτι «στήν Ἑλλάδα οἱ μισοί φραγκέψαμε καί οἱ ἄλλοι μισοί τουρκέψαμε»! Λυποῦμαι πολύ, συνέχισε ὁ σεβαστός Καθηγούμενος, ἀλλά δέν μπορῶ νά δεχθῶ τό αἶσχος αὐτό πού ἔγινε στή Μυτιλήνη. Καημένη Πατρίδα, ποῦ καταντήσαμε! Πῶς παραδίδουμε τήν Πίστη μας στόν Ἀντίχριστο…
.             Ἡ θεολογία τῶν Φράγκων εἶναι ἀντίχριστη, εἶναι πραγματικά «ἀντί τοῦ Χριστοῦ». Οἱ Φράγκοι λένε ὅτι ἀπέτυχε ὁ Χριστός ἐρχόμενος εἰς τόν κόσμον καί τώρα ἀναλάβαμε ἐμεῖς. …Τό κακό πού ἔχει πάθει ἡ Πατρίδα μας, τό ἔχει πάθει ἀπό τούς Φράγκους. Οἱ Φράγκοι βάζουν τά ἀγριόσκυλα, τούς μουσουλμάνους, γιά νά μᾶς δαγκάνουν.
PRO_3130 PRO_3141.             Πρωτεύουσά μας εἶναι ἡ Κωνσταντινούπολη, καί ἡ πρωτεύουσά μας μέχρι καί σήμερα εἶναι σκλαβωμένη. Θά πρέπει νά μάθουμε νά γονατίζουμε, νά σηκώνουμε τά χέρια ψηλά· τά δάκρυα νά αὐλακώνουν τό πρόσωπό μας. Ὅταν θά μάθουμε τήν εὐλογημένη τέχνη τῆς μετάνοιας, τότε τότε θά ἔλθει ἡ ἀνάσταση, τότε θά ἔλθει ἡ ἐλευθερία. Ἀμήν.

 

, , ,

Σχολιάστε

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 60.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΤΟΥΡΚΟΦΩΝΗ” ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

60.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ ΤΟΥΡΚΟΦΩΝΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
[ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ],

ΠΟΥ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΑΝ ΤΗΝ Χ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τοῦ Σταύρου Φανφάνη
ἐφημ. «Ο ΧΡΟΝΟΣ»

.            Ὅλα ξεκίνησαν ἀπὸ ἰδιαίτερα δηκτικὰ καὶ συκοφαντικὰ δημοσιεύματα ποὺ ἀνέφεραν ὅτι «ἡ ἐκπαιδευτικὸς Χαρὰ Νικοπούλου ἔβαλε στὰ μικρὰ παιδιὰ νὰ γράψουν τὴν λέξη Θεὸς καὶ νὰ ζωγραφίσουν τὴν μορφή του, κάτι ποὺ ἀπαγορεύεται αὐστηρὰ στὸ Ἰσλάμ.
.            Ὑπῆρξε ἕνας καταιγισμὸς κατηγοριῶν μέσα ἀπὸ μία ἐπίθεση, ἡ ὁποία ὅμως στὴν πορεία ἀποδείχθηκε δίχως κάποιο ἔρεισμα, δὲν βασιζόταν σὲ ἀληθινὰ περιστατικὰ καὶ ὁ σχολιασμὸς ἐκτὸς ἀπὸ κακεντρεχὴς ἦταν καὶ ἄκρως συκοφαντικός.
.            Ἡ Χαρὰ Νικοπούλου ἀντέδρασε νομικά, προσέφυγε στὴν δικαιοσύνη, ἔδωσε τὸ περιθώριο τῆς ἀποκατάστασής της διὰ τοῦ Τύπου καὶ ὅταν δὲν ὑπῆρξε ἡ παραμικρὴ κίνηση ἀνθρώπινης ἀντιμετώπισης, ἄσκησε ἀγωγὲς καὶ δικαιώθηκε.
.            Οἱ ἀγωγὲς στράφηκαν κατὰ τῆς ἐφημερίδας «Γκιουντὲμ» μὲ κατηγορουμένους τὴν Χουλιὰ Ἐμίν  καὶ τὸν Τζεμὶλ Καπζὰ  καὶ κατὰ τῆς ἐφημερίδας  «Μιλλὲτ» μὲ κατηγορούμενο τὸν Τζεγκὶς Ὀμὲρ καὶ τὴν Μιλλὲτ Media O.E. ποὺ τὴν πρωτοχρονιὰ τοῦ 2010  ἀναφερόταν στὴν δασκάλα τοῦ Μεγάλου Δερείου λέγοντας ὅτι στὴν περίοδο τῶν διακοπῶν τοῦ μειονοτικοῦ σχολείου μεταξὺ ἄλλων ἔβαλε ὡς ἐργασία στὸ σπίτι τὴν ἀντιγραφὴ τῆς λέξης «Θεὸς» καὶ τὴν ἀπεικόνισή του. Στηλίτευαν τὴν ἐνέργεια τῆς κ. Νικοπούλου λέγοντας ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ μετανιώσει καὶ νὰ τιμωρηθεῖ παραδειγματικὰ  παίρνοντας ὡς δεδομένο αὐτὸ τὸ γεγονός.

 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΗΤΑΝ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 .            Ἀποδείχθηκε σὲ πρῶτο ἀλλὰ καὶ σὲ δεύτερο βαθμὸ κατὰ τὴν ἐκδίκαση τῶν ὑποθέσεων ὅτι καμία ἐργασία μὲ τέτοιο περιεχόμενο δὲν εἶχε δοθεῖ, ἁπλὰ στὶς 7 Δεκεμβρίου ποὺ διδασκόταν τὰ παιδιὰ τὸ γράμμα «Θ» εἶχε δοθεῖ ὡς ἐργασία ἡ ἀντιγραφὴ τῶν λέξεων «θάλασσα, Θεός, Θησαυρὸς καὶ θρανίο» στὰ καθήκοντα τῆς ἑπόμενης μέρας! Πρωτόδικα ἀποδείχθηκε ὅτι τὸ γεγονὸς ποὺ ἀναφερόταν στὰ δημοσιεύματα ἦταν ἀπόλυτα ψευδὲς καὶ ἐπιβεβαιώθηκε καὶ μὲ τὶς ἀποφάσεις τοῦ Ἐφετείου ποὺ ἐκδόθηκαν στὶς 22 Μαρτίου τοῦ 2013 μειώνοντας ἁπλὰ τὶς οἰκονομικὲς ἀξιώσεις τῆς προσφεύγουσας.
.            Ὁ δικηγόρος τῆς ἐκπαιδευτικοῦ Εὐτύχιος Νικόπουλος σχολιάζοντας στὸ «Χ» τὸ περιεχόμενο τῶν ἀποφάσεων τοῦ Ἐφετείου τόνισε: «Ἡ ἔκδοση τῶν ἀποφάσεων τοῦ πολιτικοῦ Ἐφετείου Θράκης, ἦρθε νὰ ἐπιβεβαιώσει τὸ πρωτοδίκως ἀναγνωρισθὲν ψεῦδος καὶ κατασκευασμένο τῶν δημοσιευμάτων, ποὺ στόχο εἶχαν νὰ πλήξουν τὴν τιμὴ τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ τὸ ποικιλοτρόπως ἀναγνωρισθὲν ἔργο τῆς Χαρᾶς Νικοπούλου ἐπιβεβαιώνοντας καὶ σὲ δεύτερο βαθμὸ τὴν συκοφαντικὴ δυσφήμιση διὰ τοῦ Τύπου. Ἀποτελεῖ δικαίωση ἠθικὴ γιὰ τὴν ἴδια τὴν Χαρὰ κι ἔμμεση ἀναγνώριση ὅτι τὸ λειτούργημά της τὸ ἀσκεῖ μὲ εὐσυνειδησία, ἀπόλυτο αἴσθημα ἐκπαιδευτικοῦ καὶ ἐθνικοῦ καθήκοντος, χωρὶς νὰ ξεφεύγει ποτὲ ἀπὸ τὰ νόμιμα.
.            Οἱ ὅποιες προσπάθειες σπιλώσεως τοῦ ὀνόματός της καὶ τοῦ ἔργου της κατέπεσαν πανηγυρικῶς καὶ οἱ συκοφάντες θὰ πρέπει νὰ σεβαστοῦν τὶς δικαστικὲς ἀποφάσεις συμμορφούμενοι μὲ αὐτές».
.            Ἡ ἀξίωση ποὺ ἐπιδικάστηκε γιὰ τὴν ἐφημερίδα  «Γκιουντὲμ»  εἶναι 30.000 εὐρὼ  κι ἐνῶ ἔγινε προσπάθεια ἐπικοινωνίας μὲ τὸν δικηγόρο Χαλὴλ Μουσταφᾶ, δὲν ὑπῆρξε κάποια ἀπάντησή του. Ὅπως προέκυψε, δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνα εὐρὼ σὲ καταθέσεις καὶ περιουσιακὰ στοιχεῖα, οὔτε ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα Μιλλὲτ στὴν ὁποία ἐπιδικάστηκε τὸ ποσὸ ἐπίσης τῶν 30.000, ἐνῶ θὰ ἀσκηθεῖ ἀναίρεση γιὰ 60.000 εὐρώ. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ ἐφημερίδα «Μπιρλὶκ» καὶ ὁ ἐκδότης τῆς Ἰλχὰν Ταχσὶν γιὰ τοῦ ἴδιου περιεχομένου δημοσίευμα εἶχε ζητήσει δημόσια συγγνώμη κι ἔτσι παύθηκε ἐκείνη ἡ ἀγωγή.
.            Οἱ συγκεκριμένες ὅμως δύο ἐφημερίδες καὶ οἱ ὑπεύθυνοί τους ἀπέφυγαν τὴν διαλλακτικὴ ὁδό, ἐμμένοντας στὰ δημοσιεύματά τους ποὺ ἐπιχείρησαν νὰ ποῦν ὅτι ἦταν «ἁπλὴ ἀναπαραγωγὴ κειμένων τοῦ διαδικτύου» κάτι ποὺ οὐδέποτε ἐπιβεβαιώθηκε.

ΣΤΟN ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΟΚΡΑΤΗΣΗ

.            Ἡ ὁδὸς πλέον εἶναι μονόδρομος, ἀφοῦ σύμφωνα μὲ τὰ ἔνδικα μέσα προβλέπεται σὲ περίπτωση μὴ καταβολῆς τῶν οἰκονομικὰ ἐπιδικασθέντων ποσῶν, ἡ προσωποκράτηση. Οἱ  κατηγορούμενοι ἀντὶ νὰ σπεύσουν νὰ ἀποκαταστήσουν τὴν τρωθεῖσα τιμὴ τῆς κ. Νικοπούλου, ἐπιχείρησαν νὰ φουντώσουν καὶ νὰ παραπλανήσουν τὴν ὅλη εἰκόνα μιλώντας γιὰ διώξεις τοῦ Τύπου, γιὰ προσπάθεια φίμωσης, ὑπῆρξε κινητοποίηση δημοσιογράφων, δίνοντας διάσταση στὸ θέμα ἐνῶ κάπως ἔτσι ἀναμένεται νὰ κινηθοῦν καὶ ὅταν δοῦν ὅτι θὰ ὁδηγηθοῦν στὴν φυλακὴ πληρώνοντας τὸ τίμημα τῆς πράξης τους, ὅπως προβλέπεται μέσα ἀπὸ τὸ νομικό μας πολιτισμό.
.            Ἤδη γίνονται κινήσεις, ὅπως πληροφορούμαστε, σὲ πολλὰ ἐπίπεδα γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ κάτι τέτοιο, ἐνῶ ὅπως εἶναι γνωστὸ γιὰ τὰ οἰκονομικῆς φύσης ἐγκλήματα οἱ φυλακὲς ποὺ δέχονται κατηγορουμένους εἶναι ὁ Κορυδαλλός, τὸ γυναικεῖο καὶ ἀνδρικὸ τμῆμα.

Πηγή: xronos.gr 

Σχολιάστε

ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΑΠΟ “ΛΕΡΩΜΕΝΑ” ΧΕΡΙΑ (τὰ ὁποῖα ἔχουν ὑπογράψει τὸ ΦΕΚ 240, τὸ ὁποῖο παραχωρεῖ τὴν Ἐθνικὴ κυριαρχία τῆς Ἑλλάδος.)

.      Σὲ ἐκδήλωση ποὺ διοργανώθηκε μὲ πρωτοβουλία τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου Κέλλης σὲ συνεργασία μὲ τὸν Δῆμο Ἀμυνταίου, ἡ ἡρωικὴ δασκάλα τοῦ Ἔβρου, Χαρὰ Νικοπούλου, ποὺ ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ τιμώμενα πρόσωπα, ἀρνήθηκε νὰ λάβει τὴν τιμητικὴ πλακέτα ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ βουλευτῆ Ν.Δ. Φλώρινας, Στάθη Κωνσταντινίδη. “Δὲν μπορῶ νὰ πάρω μία πλακέτα ἀπὸ ἕναν βουλευτὴ ποὺ ἔχει ὑπογράψει τὸ ΦΕΚ 240 ποὺ παραχωρεῖ τὴν Ἐθνικὴ κυριαρχία τῆς Ἑλλάδας”  τόνισε.

ΠΗΓΗ: enikos.gr

Σχολιάστε

«ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΝΑΣ ΒΙΖΒΙΖΗ»: ΕΝΑ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΝΟΗΣ

ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ,
ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ. ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ
(31.08.12)

Τῆς Χαρᾶς Νικοπούλου

.         Σὲ κάθε θεομηνία ὁ ἄνθρωπος ἀναζητοῦσε μία κιβωτό, γιὰ νὰ σωθεῖ. Ἔτσι καὶ σήμερα ποὺ μαστιζόμαστε, ὄχι τόσο ἀπὸ τὴν οἰκονομική, ὅσο ἀπὸ τὴν πνευματικὴ θεομηνία ποὺ ἔχει πλήξει τὴν πατρίδα μας, ἀναζητοῦμε τὴν δική μας κιβωτό. Ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο, λοιπόν, στὴ Θράκη τοῦ Ὀρφέα καὶ τοῦ Δημοκρίτου ρίχνει ἄγκυρα «Ἡ Κιβωτὸς τῆς Δόμνας Βιζβίζη», τὸ δικό μας σχολεῖο ποὺ θὰ λειτουργεῖ ἀπὸ τὸ μεσημέρι γιὰ ὅλους ἐμᾶς τοὺς Θρακιῶτες ποὺ θέλουμε ἕνα καλλίτερο αὔριο γιὰ ἐμᾶς καὶ τὰ παιδιά μας.
.         Ἡ Κιβωτὸς θὰ ἔχει ὡς μαθητὲς πολίτες ἀπὸ 5 ἕως 105 ἐτῶν. Σὲ συνεργασία μὲ ἀκαδημαϊκοὺς καὶ πνευματικοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα θὰ παραδίδονται καθημερινὰ ἀφιλοκερδῶς μαθήματα σχολικῆς ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας, μουσικῆς καὶ ξένων γλωσσῶν σὲ παιδιὰ δημοτικοῦ, γυμνασίου καὶ λυκείου. Παράλληλα, οἱ ἐνήλικες θὰ μποροῦν νὰ παρακολουθοῦν σεμινάρια καὶ ἡμερίδες ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ φιλοσοφία, τὸ ἀρχαῖο θέατρο, τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία καὶ παιδεία, τὴν χριστιανικὴ πίστη, τὴ διδασκαλία καὶ προσέγγιση τῶν παιδιῶν καὶ γενικότερα ἀφουγκραζόμενοι τὶς ἀνάγκες τῶν Θρακιωτῶν θὰ διοργανώνονται ἐνημερωτικὲς ἡμερίδες καὶ συνέδρια, ποὺ θὰ προσεγγίζουν πανεπιστημονικὰ τὸν ἑλληνορθόδοξο τρόπο σκέψης καὶ διανόησης.
.         Ἐπιπλέον, στόχος τῆς «Κιβωτοῦ τῆς Δόμνας Βιζβίζη» θὰ εἶναι νὰ καλυφθοῦν καὶ κάποιες ἄμεσες βιοτικὲς ἀνάγκες συμπολιτῶν μας (ὅπως ἔνδυση, τροφή, παροχὴ ἰατρικῶν ἐξετάσεων κτλ) πάντα ἀφιλοκερδῶς. Ἔχοντας λοιπὸν ὡς ὁδηγὸ τὴν Δόμνα Βιζβίζη, τὴν Μπουμπουλίνα τῆς Θράκης ποὺ πολεμοῦσε τὸ’ 21 ἔχοντας πάνω στὸ καταδρομικὸ τῆς πλοῖο τὰ πέντε παιδιά της καὶ σὲ συνεργασία μὲ μία ὁμάδα Ἑλλήνων καὶ ξένων ἐπιστημόνων, ὅπως ὁ διδάσκαλος καὶ συγγραφέας κ. Σαράντος Καργάκος, ἡ φιλόλογος κ. Ἄννα Εὐσταθίου Τζιροπούλου, ὁ ἐπίτιμος πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου Ἀθηνῶν κ. Βασίλειος Νικόπουλος, ὁ μαθηματικὸς καὶ γεωστρατηγικὸς σύμβουλος κ. Νίκος Λυγερός, ὁ Ἰσπανὸς καθηγητὴς κλασσικῶν σπουδῶν καὶ πρόεδρος τῆς Euroclassica κ. Jose Luis Navarro, ὁ δημοσιογράφος καὶ συγγραφέας κ. Γεώργιος Λεκάκης, ὁ γεωπολιτικὸς καὶ ἱστορικὸς ἐρευνητὴς κ. Ἰωάννης Φριτζαλᾶς, ἡ δασκάλα Χαρὰ Νικοπούλου, καθὼς καὶ μία μεγάλη ὁμάδα ἀπὸ τὴν πανεπιστημιακή, ἀκαδημαϊκὴ καὶ ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα τῆς Ἑλλάδος, θὰ προσπαθήσουμε νὰ θωρακίσουμε τὸν Ἕλληνα Θρακιώτη ποὺ μαστίζεται ἀπὸ τὴν κρίση τῶν ἡμερῶν.
.         Τὸ κάλεσμα τῆς «Κιβωτοῦ» εἶναι διπλό: Ἀφ᾽ ἑνὸς καλοῦμε ὅλους τους ἐκπαιδευτικοὺς ὅλων τῶν βαθμίδων ποὺ τόσα χρόνια μὲ ἡρωικὸ τρόπο κρατοῦν ἄσβεστη τὴ φλόγα τῆς Ἑλλάδος μέσα στὰ σχολεῖα νὰ προσφέρουν ἐθελοντικὰ μία ὥρα διδασκαλίας ἕκαστος στὴν «Κιβωτό» μας, καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου καλοῦμε ὅλους τοὺς ΕΛΛΗΝΕΣ καὶ ΦΙΛΛΕΛΛΗΝΕΣ ποὺ θέλουν νὰ συνδράμουν μὲ κάθε τρόπο στὴν «Κιβωτό», ὑλικὸ καὶ πνευματικὸ νὰ ἐπιβιβαστοῦν μαζί μας, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ σαλπάρουμε ἄμεσα πρὸς τὴ γνώση.

 Ὑπεύθυνος τῆς «Κιβωτοῦ τῆς Δόμνας Βιζβίζη»: Ἰωάννης Φριτζαλᾶς,
Γεωπολιτικὸς καὶ Ἱστορικὸς ἐρευνητὴς

 Διεύθυνση: Μητροπολίτου Μαρωνείας Κωνσταντίου 8, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69100
Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: 6948781892 καὶ 6936868684

Ἀριθμὸς λογαριασμοῦ: Τράπεζα Κύπρου 38550775

 ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ..

 ΠΗΓΗ: macedoniahellenicland.eu

,

Σχολιάστε

ΟΜΙΛΙΑ ΧΑΡΑΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ (Πολεμ. Μουσεῖο 11.03.12 Ἐθν. Ἑταιρεία)

Σχολιάστε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΕΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

T πουργεο Νεοταξικς Παιδείας τς κ. Διαμαντοπούλου
Γράφει ὁ Παναγιώτης Ἀποστόλου

.       Θυμάστε  τὴν πρόταση τῆς ἐπιτρόπου τῆς Ε.Ε. ( 1999-2004 ) κ. Διαμαντοπούλου περὶ θεσμοθέτησης τῆς Ἀγγλικῆς γλώσσας, ὡς δεύτερης ἐπίσημης γλώσσας στὴν Ἑλλάδα; Ἡ πρόταση ἐκείνη ἦταν πολὺ πονηρή, γιατί θὰ σήμαινε πὼς ἡ διδασκαλία τῶν Ἀγγλικῶν ὡς δεύτερης ἐπίσημης γλώσσας καὶ ἡ καθιέρωση τῆς διδασκαλίας της ὡς βασικὸ μάθημα στὸ σχολεῖο θὰ τῆς ἔδινε προτεραιότητα προκειμένου νὰ καταστεῖ σὲ βάθος χρόνου, πρωτεύουσα γλώσσα τοῦ κράτους. Ἔτσι ἐξυπηρετοῦσε τὰ μακροχρόνια νεοταξικὰ καὶ πολυπολιτισμικὰ σχέδια τῶν μεντόρων τῆς Νέας Τάξεως πραγμάτων.
.        Μὲ τὴν κατάθεση τῆς προτάσεως αὐτῆς, ποὺ οὐδέποτε ἀποποιήθηκε μέχρι σήμερα, ὅπως ἦταν ἐπακόλουθο, ξεσήκωσε θύελλα ἀντιδράσεων, ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ περισσότερα πρωτοκλασάτα στελέχη τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Εὐθυμίου, Βενιζέλος κ.α. )
.         Τὸν Μάϊο τοῦ 2006 ἡ κ. Διαμαντοπούλου κυκλοφόρησε τὸ βιβλίο της μὲ τίτλο «ἡ Ἔξυπνη Ἑλλάδα», ποὺ εἶναι ὕμνος στὸν κοινωνικὸ φιλελευθερισμὸ τὸν ὁποῖο καὶ ἡ ἴδια πρεσβεύει καλυπτόμενη πίσω ἀπὸ τὸν ψευδεπίγραφο μανδύα τοῦ σοσιαλισμοῦ. Ἐκεῖ ὑπερασπίζεται τὴν θέση τῆς περὶ τῆς καθιέρωσης τῆς Ἀγγλικῆς ὡς δεύτερης ἐπίσημης γλώσσας, στὸ κεφάλαιο «Ἡ ξένη γλώσσα ὡς συστατικὸ τοῦ ἀνθρωπίνου κεφαλαίου».
.       Ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα ἔχει περάσει ἀρκετὸ χρονικὸ διάστημα καὶ βρίσκουμε τὴν κ. Διαμαντοπούλου, Ὑπουργὸ Παιδείας (ὄχι Ἐθνικῆς) διὰ βίου μάθησης καὶ Θρησκευμάτων νὰ ἔχει ἤδη καταγράψει στὸ πλούσιο βιογραφικό της τὴν ἀποπομπὴ τῆς Ἑλληνίδας δασκάλας Χαρᾶς Νικοπούλου ἀπὸ τὸ μειονοτικὸ σχολεῖο τοῦ Μεγάλου Δερείου Ἕβρου, ὅπου ἡ Χαρὰ προσπαθοῦσε νὰ ἐμφυσήσει τὸν πατριωτισμὸ στὰ Ἑλληνόπουλα καὶ ἐπίσης προσπαθοῦσε νὰ συνενώσει τοὺς Ἕλληνες μὲ τοὺς Πομάκους, ποὺ ἔχουν παραδοθεῖ ἀπὸ ὅλες τὶς Ἑλληνικὲς Κυβερνήσεις, βορὰ στὶς διαθέσεις τῶν Τούρκων.
.       Ξεπερνώντας, τὰ πολιτικὰ ἀτοπήματα ποὺ διαπράττει μὲ τὶς παρεμβάσεις της στὴν ὀργανωτικὴ δομὴ τῆς παιδείας, μὲ τὶς συγχωνεύσεις σχολείων, μὲ τὸ νόμο τῶν ὡρομίσθιων, τῶν ἀδιόριστων καὶ τὶς ἀποσπάσεις τους, ἐν ὀνόματι τῆς τηρήσεως τοῦ Μνημονίου,  θὰ ἤθελα νὰ σταθῶ σὲ δύο ἀπὸ τὶς ἀμέτρητες καὶ ἀπαράδεκτες ἀναφορὲς ποὺ γίνονται σὲ σχολικὰ βιβλία ἀπὸ συντακτικὲς ὁμάδες τύπου, Θάλειας Δραγώνα μὲ τὴν ἔγκριση βεβαίως τοῦ Ὑπουργείου.
.        Ἡ πρώτη ἀπαράδεκτη ἀναφορὰ γίνεται στὸ σχολικὸ βιβλίο τῆς Γ΄ Λυκείου, «Ἱστορία τοῦ νεώτερου καὶ σύγχρονου κόσμου» στὴν σελίδα 130 ὅπου ὑπάρχει χάρτης ποὺ ἀναφέρει τὸ ψευδοκράτος τῶν Σκοπίων μὲ τὸ ὄνομα «Μακεδονία».
.     Σὲ περίοδο ποὺ τὸ μεῖζον Ἐθνικὸ θέμα τῆς ὀνομασίας τῆς γείτονας χώρας βρίσκεται σὲ πολὺ κρίσιμο σημεῖο ἀπὸ διαπραγματευτικῆς πλευρᾶς, τέτοιες «ἀβλεψίες» ὑπονομεύουν τὴν Ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας καὶ διχάζουν τὴν μαθητιῶσα νεολαία τῆς πατρίδος μας.
.       Ἡ δεύτερη ἀναφορὰ εἶναι ἐξ ἴσου σημαντικὴ ὄχι μόνο γιὰ τὸ ὕποπτο περιεχόμενό της ἀλλὰ γιατί ἀπευθύνεται στὴν τρυφερὴ ἡλικία μαθητῶν τῆς Ϛ΄Δημοτικοῦ.
.      Πιὸ συγκεκριμένα στὰ Μαθηματικά, στὸ Τετράδιο ἐργασιῶν, γ΄τεῦχος, στὸ κεφάλαιο 45 καὶ στὴν παράγραφο, Δραστηριότητες μὲ προεκτάσεις: «Ξενοφοβία», ἀναφέρονται τὰ παρακάτω: «Ἡ Ἑλλάδα τὶς τελευταῖες δεκαετίες, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης, ἔγινε τόπος προορισμοῦ πολλῶν οἰκονομικῶν μεταναστῶν. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἔφυγαν ἀπὸ τὶς πατρίδες τοὺς ἀναζητώντας καλύτερη τύχη στὴ δική μας. Ἂν καὶ ἡ Ἑλληνικὴ κοινωνία τοὺς δέχτηκε καὶ τοὺς φιλοξένησε σὰν παιδιά της, ὑπῆρξαν κάποιες, εὐτυχῶς λίγες, φωνὲς διαμαρτυρίας. Νὰ φύγουν οἱ ξένοι, φώναξαν κάποιοι, μᾶς ἀλλάζουν τὴ σύνθεση τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους, εἶπαν ἄλλοι. Ἂς πᾶμε λίγα χρόνια πιὸ πίσω στὸ 1913 καὶ ἂς ἐξετάσουμε τὶς Ἐθνικότητες ποὺ ζοῦσαν στὴν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης.

 Ἐθνικότητες: Ἕλληνες 39.956, Ἑβραῖοι 61.439, Ὀθωμανοὶ 45.867, Βούλγαροι 6.263 καὶ ἄλλοι ξένοι 4.364»
Ζητοῦν δὲ ἀπὸ τὰ παιδιὰ τῆς ἕκτης δημοτικοῦ νὰ συμπληρώσουν μὲ τὰ παραπάνω στοιχεῖα, παράπλευρο ραβδόγραμμα.
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/math_st/covers/teyxos_a.pdf
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/math_st/erg/teyxos_c.pdf

 .        Κα Διαμαντοπούλου, εἰλικρινὰ πιστεύετε πὼς οἱ φωνὲς διαμαρτυρίες κατὰ τοῦ κύματος λαθρομεταναστῶν στὴ χώρα μας εἶναι κάποιες μεμονωμένες φωνὲς πολιτῶν;
.        Κλείνετε τὰ μάτια σας στὶς κατὰ καιροὺς δημοσκοπήσεις ποὺ δείχνουν ποσοστὰ ἄνω τοῦ 80% τοῦ λαοῦ μας, ποὺ ζητοῦν νὰ φύγουν ὅλοι οἱ λαθρομετανάστες;
.        Τυχαία ἔχει ξεσηκωθεῖ ἡ κοινωνία πολιτῶν τῶν πόλεων τῶν Πατρῶν, τῆς Ἠγουμενίτσας καὶ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα Ἀθηνῶν;
.        Εἶναι τυχαία ἡ ἁλματώδης αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητας καὶ ἡ παρουσίαση χρόνιων νοσημάτων ποὺ ἐπὶ δεκαετίες εἶχαν ἐπαλειφθεῖ ἀπὸ τὴν χώρα μας;
.        Εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς τῆς μὴ δυνατότητας κυκλοφορίας σὲ ὁρισμένες περιοχὲς τοῦ κέντρου τῶν Ἀθηνῶν, μετὰ τὴν δύση τοῦ ἡλίου;
.       Εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς τῆς ἀναφορᾶς σας στὸ τετράδιο ἐργασιῶν, τῆς πόλης τῆς Θεσσαλονίκης ὡς παράδειγμα γιὰ τὴν πληθυσμιακή της σύνθεση τὸ 1913;
.        Ἐνδόμυχα εὔχεσθε νὰ γίνει ἐκ νέου πολυπολιτισμικὴ ἡ Θεσσαλονίκη;
.        Tί σχέδια τέλος πάντων ἀπεργάζεστε καὶ προσπαθεῖτε νὰ τὰ περάσετε μέσῳ τῆς τρυφερῆς ἡλικίας παιδιῶν δώδεκα ἐτῶν;
.        Ποιά ἡ σκοπιμότητα τοῦ παραπάνω προβληματισμοῦ, σὲ βιβλίο τῶν μαθηματικῶν;

ΠΗΓΗ: «Ἀντίβαρο»

, ,

Σχολιάστε

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΑΡΑΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Χαρ Νικοπούλου: π τ πτμα μας θ περάσουν σοι σχεδιάζουν Κοσσοβοποίηση τς Θράκης
Λάθος Χαρά μας. Πτώματα εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἐπιδιώκουν τὴν Κοσσοβοποίηση, ἁπλῶς δὲν τὸ ξέρουν ἀκόμα.

Ρεπορτὰζ Μελαχροινὴ Μαρτίδου
(ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΧΡΟΝΟΣ», ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)

Ἐπικοινωνήσαμε μὲ τὴν κ. Νικοπούλου ἀμέσως μετὰ τὴν βράβευσή της (ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν) ποὺ εἶναι μία μεγάλη δικαίωση. Ἦταν ἡ Χαρὰ ποὺ πάντα ξέρουμε, εὐθὺς χαρακτήρας καὶ ἀτόφιος, ποὺ παραμένει ἐκπαιδευτικὸς προσηλωμένη στὶς ἑλληνικὲς ἀξίες, ποὺ πατᾶ στὴν γῆ, δὲν οὐρανοβατεῖ καὶ κυρίως δὲν φλερτάρει πολιτικά. Ἦταν ἱκανοποιημένη γιατί αὐτὸ ποὺ τὴν χαρακτήριζε ὅλα αὐτὰ τὰ δύσκολα χρόνια ποὺ ὑπηρέτησε στὸ πομακοχώρι τοῦ Ἕβρου, ἡ ἀγωνία της νὰ ἀποκτήσουν ἑλληνικὴ παιδεία καὶ πολιτισμὸ τὰ παιδιὰ τοῦ δημοτικοῦ περνώντας ἀπὸ καθημερινὲς τρικλοποδιὲς καὶ συμπληγάδες ἀναγνωρίστηκαν καὶ ἦρθε ἡ ἠθικὴ ἱκανοποίηση. Στὸ πλευρό της ὁ σύζυγός της Ἠλίας Ἐλευθεριάδης, ἀθόρυβος καὶ οὐσιαστικὸς ὑποστηρικτής της.

–Μιλῆστε μας γιὰ τὴν ἰδιαίτερη βράβευσή σας χθὲς ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. Κ. Νικοπούλου εἶναι συγκινητικὰ πράγματα μετὰ ἀπὸ τὶς ἐντάσεις καὶ τὶς φορτίσεις ποὺ ζήσατε, τὸ κυνηγητὸ ἀλλὰ καὶ τὴν δικαίωση ποὺ ζήσατε, βλέπουμε νὰ ἔρχεται κάθε μέρα, εἴτε μὲ δικαστικὲς ἀποφάσεις, εἴτε μὲ τὴν δικαίωση ποὺ βιώνεται ἀπὸ τὶς καρδιὲς καὶ τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων, ἀπὸ τὰ βλέμματα τῶν παιδιῶν καὶ τώρα ἔρχεται ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν νὰ σᾶς βραβεύσει καὶ νὰ σᾶς παρασημοφορήσει δικαιώνοντας τὴν στάση σας γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ πράξατε μὲ συναίσθηση τῆς εὐθύνης σας. Πῶς αἰσθάνεστε;

–Εἶναι ἰδιαίτερη τιμὴ γιὰ τὸ πρόσωπό μου, εἶναι ἰδιαίτερη συγκίνηση, δὲν νιώθω ἁπλὰ δικαιωμένη. Νιώθω πὼς ἄξιζα πραγματικὰ νὰ περάσω κάποια πράγματα στὸ Μεγάλο Δέρειο, σὲ αὐτὸ τὸ πομακοχώρι, γιατί πάντα ἕνας Γολγοθὰς καὶ μία σταύρωση ἔχει στὸ τέλος μία Ἀνάσταση. Αὐτὸ τὸ βραβεῖο δὲν ἀνήκει σὲ ἐμένα, ἀνήκει σὲ κάθε ἁπλὸ Ἕλληνα ποὺ πιστεύει στὴν Ἑλλάδα, ἀνήκει σὲ κάθε μάνα Ἑλληνίδα ποὺ μεγαλώνει τὰ παιδιά της μὲ τὸ ἔθνος μέσα της καὶ κυρίως ἀνήκει στὰ δικά μου πομακόπουλα τοῦ Μεγάλου Δερείου, ποὺ τοὺς τὸ ἀφιερώνω μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μου.

–Τί ἀκριβῶς συνέβη, τί ζήσατε, τί περιλαμβάνει αὐτὴ ἡ ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὸ πρόσωπό σας;

–Ἦταν πολὺ συγκεκριμένη ἡ τιμὴ πού μοῦ ἔχει ἀποδοθεῖ. Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἀποφάσισε πὼς εἶμαι ἄξια νὰ φέρω τὸ Ἀργυρὸ Μετάλλιο Ἀνδρείας γιὰ τὴν ἐθνοπρεπῆ στάση μου στὸ μειονοτικὸ σχολεῖο τοῦ Μεγάλου Δερείου. Εἰλικρινὰ δὲν περίμενα αὐτὴ τὴν ὑπέρτατη τιμή, εὐχαριστῶ εἰλικρινὰ τὴν Ἀκαδημία γιατί ἐν ἔτει 2010 ποὺ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἀφαιρεῖ τὸν ὅρο «Ἐθνικὸ» ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων καὶ προχωράει ἀκόμη πιὸ πολὺ περιθωριοποιώντας ὅλους τοὺς ἁπλοὺς Ἕλληνες ὡς «ἀκραίους ἐθνικιστές», ἐπειδὴ ἀγαποῦν τὸ ἔθνος τους κι ἔρχεται ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν στὸ πρόσωπό μου νὰ παρασημοφορήσει τὴν ἴδια τὴν φιλοπατρία καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸ ἔθνος καὶ νὰ μᾶς δώσει ἕνα μήνυμα,. τι ο πνευματικο νθρωποι βγαίνουν πλέον μπροστ κα μς δείχνουν τν δρόμο, νὰ ἀγαπήσουμε τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἔθνος καὶ νὰ σηκώσουμε ὅλοι τὴν Ἑλληνικὴ σημαία στὰ χέρια μας, ὅπου καὶ ἂν βρισκόμαστε, στὴν Θράκη, στὴν Ἤπειρο, στὴν Μακεδονία, σὲ ὁποιοδήποτε μέρος τῆς Ἑλλάδος, νὰ σηκώσουμε ψηλὰ τὴν σημαία καὶ νὰ ἀγαπήσουμε τὸ ἔθνος μας.

–Καὶ νὰ στηρίξουμε καὶ νὰ ὑποστηρίξουμε τὴν νέα γενιὰ ποὺ εἶναι τὸ μέλλον καὶ τὸ αὔριο, αὐτὸ ποὺ κάνατε ἐσεῖς δηλαδή.

–Ἀκριβῶς.

–Ἡ χρονιὰ κλείνει, τὴν ἀποχαιρετᾶμε καὶ μπαίνουμε σὲ ἕνα δύσκολο ἔτος, ὅπως λένε ὅλοι, 2011, ποιό εἶναι τὸ μήνυμα τῆς Χαρᾶς Νικοπούλου;

–Ἄν μοῦ ἐπιτρέπετε, θὰ ἤθελα νὰ στείλω ἕνα διπλὸ μήνυμα πρῶτα στοὺς Ἕλληνες καὶ μετὰ θὰ ἤθελα νὰ στείλω ἕνα μήνυμα καὶ σ᾽ ἕναν Τοῦρκο. Στοὺς Ἕλληνες ποὺ βρίσκονται σὲ ὁποιοδήποτε σημεῖο τῆς γῆς, εἴτε μέσα στὴν Ἑλλάδα εἴτε ἐκτὸς Ἑλλάδος, θ θελα ν τος π, πς πρέπει ν κλείσουν μέσα τους τν λλάδα κα τν Χριστ κα ν προχωρήσουν χοντας στ χείλη τν φράση το Λεωνίδα «Μολν Λαβ» κα ναλογιζόμενοι τ σύννεφα πο ρχονται στν Θράκη καὶ διαβάζοντας στὸ διαδίκτυο γιὰ κάποια ἄρθρα ποὺ ἀναφέρουν πιθανή. Κοσσοβοποίηση τῆς Θράκης, θὰ ἤθελα νὰ στείλω ἕνα μήνυμα στὸν κ.Σάρνιτς καὶ νὰ τὸ διαβιβάσει στὴν χώρα του, πὼς οἱ Ἕλληνες εἴμαστε λαὸς καὶ ἀπόγονοι τοῦ Λεωνίδα καὶ μόνο πάνω ἀπὸ τὸ πτῶμα μας θὰ Κοσσοβοποιήσει τὴν Θράκη.

–Νὰ σοῦ εὐχηθοῦμε νὰ εἶσαι γερὴ καὶ νὰ παραμείνεις ἀτόφια, ὅπως εἶσαι τώρα.

–Κυρίως θὰ παραμείνω δασκάλα πάνω ἀπὸ ὅλα».

ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΧΡΟΝΟΣ», ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ –  (διαδίκτυο: hellenicrevenge)

 

,

Σχολιάστε

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 276 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΟΡΘΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ἀπό Τὸ Hellenic Academic FORUM
Ἀξιότιμε κύριε Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας
Ἀξιότιμε κύριε Πρόεδρε τῆς Κυβέρνησης
Ἀξιότιμοι κύριοι Ἀρχηγοὶ τῶν Κομμάτων
Ἀξιότιμοι κύριοι Βουλευτὲς

Τὸ Hellenic Academic FORUM ἔχει ὡς μέλη του Ἕλληνες καθηγητὲς πανεπιστημίων καὶ ἐπιστήμονες, κατόχους διδακτορικοῦ πτυχίου, στὴν Ἑλλάδα, τὴν Κύπρο, τὶς ΗΠΑ καὶ σὲ 19 ἀκόμα χῶρες. Εἶναι δὲ κλάδος τοῦ Hellenic Electronic Center (www.greece.org) , μὴ κερδοσκοπικοῦ Ὀργανισμοῦ ποὺ ἔχει ἱδρυθεῖ στὶς ΗΠΑ γιὰ τὴν προώθηση Ἑλληνικῶν θεμάτων καὶ περιλαμβάνει περὶ τὰ 40.000 μέλη.
Τὸν τελευταῖο καιρὸ ἔχουμε γίνει ἀποδέκτες μηνυμάτων ἀπoγνώσεως ἀπὸ συναδέλφους στὴν Θράκη ἀλλὰ καὶ ἀνησυχητικῶν πληροφοριῶν ἀναφορικὰ μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν ἀσκουμένης ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς στὶς περιοχὲς μειονοτήτων τῆς Θράκης. Παρακολουθήσαμε ἐπίσης σχετικὴ εἰδησεογραφία καὶ τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς ἀναφερόμενες τόσο στὸ ζήτημα τῆς ἡρωικῆς, κατὰ τὴν ἄποψή μας, δασκάλας κας Χαρᾶς Νικοπούλου, ὅσο καὶ σὲ θέματα σχετιζόμενα μὲ τὴν δράση ἀτόμων ποὺ ἔχουν στόχο τὴν τουρκοποίηση τῆς περιοχῆς. Ὡς ἁπλοὶ Ἕλληνες ποὺ ἀγαπᾶμε τὸν τόπο μας, ἀλλὰ πολλοὶ ἀπό μᾶς καὶ ὡς ἀκαδημαϊκοὶ δάσκαλοι, θὰ θέλαμε νὰ ἐκφράσουμε τὴν ἔντονη ἀνησυχία καὶ ἀγωνία μας γιὰ τὸν χειρισμὸ ἑνὸς ζωτικῆς σημασίας Ἐθνικοῦ Προβλήματος, ἐκ μέρους τῶν Ἑλληνικῶν Κυβερνήσεων.
Ἔχουμε πληροφορηθεῖ ἀπὸ διάφορες πηγὲς ὅτι ἡ ἀκολουθούμενη ἐκπαιδευτικὴ πολιτικὴ στὴ Θράκη βασίζεται ἐν πολλοῖς σὲ προτάσεις ποὺ προέκυψαν ἀπὸ προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ συνολικοῦ ὕψους 20 ἑκατ. Εὐρὼ καὶ ἐκπονήθηκαν ἀπὸ ἐρευνητικὴ ὁμάδα μὲ τωρινὴ ἕδρα στὸ Παν/μιο Ἀθηνῶν. Δὲν θὰ ὑπεισέλθουμε σὲ ὁποιαδήποτε κριτικὴ τῶν σχετικῶν πορισμάτων. Αὐτὴ ἔχει γίνει ἀπὸ ἄλλους οἱ ὁποῖοι διαθέτουν περισσότερα στοιχεῖα γιὰ τὴ σχετικὴ ἀξιολόγηση. Ἐπισημαίνουμε ὅμως πὼς εἶναι ἀδιανόητο ἡ ἐθνικὴ πολιτικὴ σὲ ἕνα τέτοιο κρίσιμο καὶ εὐαίσθητο θέμα, πολιτικὴ ποὺ ὑποχρεώνει τοὺς Πομάκους καὶ Ρομὰ τῆς Θράκης νὰ διδάσκονται ὡς μητρικὴ τὴν τουρκικὴ γλώσσα, μὲ προφανεῖς συνέπειες γιὰ τὴν κοινωνικὴ καὶ ἐθνική τους ἔνταξη, νὰ βασίζεται σὲ ἀμφιλεγόμενες ἀπόψεις μιᾶς ἐρευνητικῆς ἀκαδημαϊκῆς ὁμάδας, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἐπιστημονικὸ κύρος τῶν ἐμπλεκομένων.
Πιστεύουμε ὅτι ἡ χάραξη Ἐθνικῆς πολιτικῆς σὲ τέτοιου εἴδους ζητήματα θὰ πρέπει νὰ βασίζεται σὲ εἰσηγήσεις ἑνὸς Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Χαράξεως Πολιτικῆς (γιὰ τὴν Θράκη), τὸ ὁποῖο θὰ στελεχώνεται ἀπὸ ὑψηλοῦ κύρους εἰδικούς, ὄχι μόνο ἐκπαιδευτικοὺς ἀλλὰ καὶ ἔμπειρους καταξιωμένους εἰδικοὺς ἐπιστήμονες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους κάποιοι νὰ κατοικοῦν στὴν Θράκη, γιὰ νὰ ἔχουν ἄμεση γνώση τῶν προβλημάτων καὶ τῶν ἐκεῖ συμβαινόντων. Ἕνα τέτοιο Συμβούλιο θὰ μελετᾶ τὶς ἀπόψεις ὄχι μόνο κάποιας ὁμάδας μὲ προσβάσεις στὰ ἑκάστοτε κέντρα ἐξουσίας, ἀλλὰ καὶ πολλὲς ἄλλες, θὰ ἐξετάζει σὲ βάθος τὶς τυχὸν ἐπιπτώσεις τοῦ ἑνὸς ἢ τοῦ ἄλλου μέτρου, στὰ πλαίσια πάντα τῶν ὑφισταμένων συνθηκῶν, ποὺ διέπουν τὸ καθεστὼς τῶν μειονοτήτων, τῆς διεθνοῦς πρακτικῆς, τῆς τοπικῆς ἐμπειρίας, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀντίστοιχης πολιτικῆς τῆς Τουρκίας πρὸς τοὺς Ἕλληνες τῆς Κωνσταντινούπολης, τῆς Ἴμβρου καὶ Τενέδου, καὶ μόνο μετὰ ἀπὸ μία τέτοια ἐνδελεχῆ διερεύνηση θὰ εἰσηγεῖται τὴν ἐνδεικνυομένη Ἐθνικὴ Πολιτικὴ ἀλλὰ καὶ τὰ ἀναγκαῖα μέτρα γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν στόχων της.
Οἱ εὐθύνες τῶν μέχρι σήμερα ἡγεσιῶν γιὰ τὸν τρόπο ἀντιμετώπισης ἑνὸς τόσο ζωτικῆς σημασίας θέματος εἶναι τεράστιες. Δυστυχῶς, αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἄστοχοι, καὶ κάποιες φορὲς ἐπιπόλαιοι, χειρισμοὶ ὁδήγησαν τὴν Ἑλλάδα, σὲ πάρα πολλοὺς τομεῖς, στὴν σημερινή της κατάντια, ποὺ ὅλους μας πληγώνει καὶ μᾶς προκαλεῖ ντροπὴ ὡς πολίτες της.
Θεωροῦμε ὅτι στὰ πλαίσια τῆς ἀνασυγκρότησης τῆς χώρας, ποὺ ἡ παροῦσα Κυβέρνηση ἔχει διακηρύξει, θὰ πρέπει νὰ ἀποτελέσει προτεραιότητα ἡ χωρὶς τυμπανοκρουσίες ἵδρυση ἑνὸς ὑπερκομματικοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τῆς Θράκης, τὸ ὁποῖο σὲ ταχύτατο χρόνο θὰ ἐξετάσει τὰ προβλήματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἐκπαίδευση στὰ σχολεῖα Ἑλλήνων μουσουλμάνων καὶ μὲ τὸν ἐπιχειρούμενο ἐκτουρκισμὸ τῆς περιοχῆς. Τὸ Συμβούλιο αὐτὸ νὰ στελεχωθεῖ μὲ ὅ,τι καλύτερο διαθέτει ὁ Ἑλληνισμός, ἔξω ἀπὸ κομματικὲς σκοπιμότητες καὶ παρεμβάσεις, ὅλα δὲ τὰ πολιτικὰ κόμματα νὰ δεσμευθοῦν γιὰ τὴ συνέχειά του. Εἶναι φυσικὰ αὐτονόητο ὅτι θὰ λειτουργεῖ ἔχοντας συμβουλευτικὸ χαρακτήρα γιὰ τὴν διαμόρφωση προτάσεων στρατηγικοῦ σχεδιασμοῦ, ἐνῶ οἱ ὁποιεσδήποτε ἀποφάσεις θὰ λαμβάνονται ἀπὸ τὴν ἑκάστοτε Κυβέρνηση.
Ἂς διδαχθοῦμε ἀπὸ τοὺς γείτονες στὰ ἀνατολικά μας σύνορα! Ἂς ἀκούσουμε τὶς κραυγὲς ἀγωνίας ποὺ ἔρχονται ἀπὸ Ἕλληνες, χριστιανούς, Πομάκους καὶ Ρομά, τῆς Θράκης μας. Ἂς ξεκινήσουμε κάποτε σὰν χώρα κάνοντας τὰ αὐτονόητα, χωρὶς προκαταλήψεις ἢ ἰδεολογικὲς ἀγκυλώσεις, ἀλλὰ μὲ κριτήριο τὸ συμφέρον τῆς χώρας καὶ τὸν κοινὸ νοῦ. Καὶ ταυτόχρονα ἂς μεριμνήσουμε, ἂν μὴ τί ἄλλο, γιὰ τὴν πλήρη καὶ ὀρθὴ ἐφαρμογὴ τοῦ Νόμου σὲ κάθε πόλη καὶ χωριὸ τῆς Θράκης, ὥστε κανένας Ἕλληνας πολίτης τῆς περιοχῆς, χριστιανὸς ἢ μουσουλμάνος, νὰ μὴν αἰσθάνεται ὅτι ἀνήκει σὲ μία καταπιεζόμενη μειονότητα στὴν ἴδια του τὴν χώρα. Ἴσως ἔτσι νὰ ἀποτρέψουμε μελλοντικές, καὶ γιὰ πολλοὺς ἐπερχόμενες, ἐθνικὲς συμφορές.
Μὲ Τιμή,
Οἱ ὑπογράφοντες, (276 ὑπογραφὲς)
Ἀβραὰμ Δημήτριος Γ., Δρ., Τμ. Τεχνολογιῶν Ἀντιρρύπανσης, ΤΕΙ Δυτικῆς Μακεδονίας.
Ἀβραμίδης Ἰωάννης Ε., Ph.D., Καθηγητής, Τμῆμα Πολιτικῶν Μηχανικῶν, Α. Π. Θεσ/νίκης.
Albrecht-Piliouni Efrossini, Ph.D., Auburn University, Auburn, AL 36849, USA.
Anagnostopoulos Aris, Ph.D., Research Fellow, Sapienza University of Rome, ITALY.
Ἀναγνωστόπουλος Σταῦρος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Antikas Theo. G., DVM, Ph.D., Καθηγητὴς Κτηνιατρικῆς, Skagit Valley College, USA.
Antonopoulos Petros, Dr., Sc. D., Nuclear Engineering Consult., President PMC Inc., USA.
Ἀντωνοπούλου-Χαραλαμποπούλου Εὐγενία, Ἐπ. Καθηγήτρια, Τμ. Φυσικῆς, Παν/μιο Ἀθηνῶν.
Ἀποστολόπουλος Χάρης, Ἐπίκ. Καθηγητής, Τμῆμα Μηχανολόγων, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Ἀρβανιτογιάννης Ἰω., Dr., Ph.D., Ἀν. Καθηγητής, Σχολὴ Γεωπονικῶν Ἐπιστημῶν, Βόλος.
Arkas Evangelos, Ph.D., London, UK.
Ἀρωνιάδου-Anderjaska Βασιλική, Ph.D., Διδάκτωρ Νευροεπιστημῶν, Dept of Anatomy, Physiology, & Genetics, & Dept. of Psychiatry, USUHS, Bethesda, MD 20814, USA.
Ἀσημακόπουλος Βύρων, Ἐπ. Καθηγητής, Ἐργαστήριο Φυσιολογίας, Ἰατρική, Δ. Π. Θράκης.
Βαγενᾶς Κώστας, Καθηγητής, Τμῆμα Χημικῶν Μηχανικῶν, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Βασιλειάδης Λάζαρος, Ἐπ. Καθηγητής, Πολυτεχνικὴ Σχολὴ Ξάνθης, Δ. Π. Θράκης.
Βασιλειάδης Χρῆστος, Ἐπ. Καθηγητής, Διοίκ. Ἐπιχειρήσεων, Π/μιο Μακεδονίας, Θὲσ/νίκη.
Valanides Nicos, Assoc. Professor, Department of Education, University of Cyprus.
Vallianatos Evaggelos, Ph.D., Historian, Claremont, California, USA.
Vahaviolos Sotirios, Ph.D., Chairman & CEO, MISTRAS Group, Inc., Princeton Junction, NJ, USA.
Βελγάκης Μιχαήλ, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Βουδριᾶς Εὐάγγελος, Καθηγητής, Τμῆμα Μηχανικῶν Περιβάλλοντος, Δ. Π. Θράκης.
Gavras Irene, M.D., Professor, School of Medicine, Boston University, Boston, USA.
Γαντὲς Χάρης, Ἀναπλ. Καθηγητής, Ἐθνικὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο Ἀθηνῶν.
Gatzoulis Nina, President of the Committee of World Pan-Macedonian Associations, & Professor, Department of Languages, Literatures & Cultures, University of New Hampshire, USA.
Γερογιαννάκη-Χριστοπούλου Μαρία, Δρ., Τμ. Ἐπιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονικὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.
Georgantzas Nicholas C., Fordham University, New York, USA.
Γεωργίου Δημήτριος Α., Ἀν. Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Georgopoulos Evagelia, Ph.D., Theoretical & Applied Mechanics, USA.
Georgopoulos Panayotis, Ph.D., Materials Science, Illinois, USA.
Γιακουμεττὴς Ἀνδρέας, Δρ., τ. Ἀν. Καθηγητής, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης.
Giannakidou Anastasia, Professor, Dept. of Linguistics, University of Chicago, USA.
Yannopoulos L.N., Ph.D., Pittsburgh, PA, USA.
Γιαννόπουλος Παναγιώτης Χρ., Ἀν. Καθηγητής, Τμ. Πολιτ. Μηχανικῶν, Παν/μιο Πατρῶν.
Yiannos Peter N., Professor, USA.
Γιαννούλης Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμῆμα Φυσικῆς, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Giaralis Agathoklis, Dipl-Eng., MSc., Ph.D., A.M. ASCE, TEE-TCG, Lecturer in Structural Mechanics, Director: MSc Construction Management, School of Engineering & Mathematical Sciences, City University, London, UK.
Γιόκαρης Νικόλαος Δ., Ἀν. Καθηγητής, Τμῆμα Φυσικῆς, Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.
Γκόκας Περικλῆς, Λέκτ. Τμ. Οἰκονομικῆς Ἀνάλυσης & Διεθνῶν Οἰκονομικῶν, Δ. Π. Θράκης.
Γλαρὸς Δημήτριος, Ἐπ. Καθηγητὴς Παθολογίας, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης.
Gregoriades Athanasia, Educator, New York, USA.
Γρηγορόπουλος Σωτήριος, Ὁμ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Δαγκλῆς Ἰωάννης Α., Ph.D., Διευθυντὴς Ἐρευνῶν (ISARS), Ἀστεροσκοπεῖο Ἀθηνῶν.
Damianou Pantelis, Dept. of Mathematics & Statistics, University of Cyprus, CYPRUS.
Danginis Vassilios, Ph.D., Director of Engineering, SMSC, Hauppauge, NY, USA.
Daskalopoulou Stella, MD, MSc, DIC, Ph.D., FRSQ, Assistant Professor, Dept. of Medicine, McGill University, MUHC, Montreal General Hospital, Montreal, CANADA
Δενάζης Σπύρος, Ἐπ. Καθηγητής, Τμ. Ἠλεκτολ. Μηχαν. & Τεχνολογ. Η/Υ, Παν/μιο Πατρῶν.
Δημητρακόπουλος Ἀλέξανδρος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Demopoulos George P., Professor, McGill University, Montreal, CANADA.
Δημοῦτσος Ἀνδρέας Ι., Δρ, Διοργανωτὴς Ἐπιμορφωτικῶν Σεμιναρίων.
Dines Philipp L., M.D., Ph.D., Distinguished Fellow, Assistant Professor, Psychiatric Medical Director, Inpatient Neuropsychiatric Serv., Geropsychiatry Fellowship Dir., University Hospitals Case Medical Center, Case Western Reserve University, USA.
Dokos Socrates, Ph.D., Senior Lecturer, Graduate School of Biomedical Engineering, University of New South Wales, Sydney, AUSTRALIA.
Drakatos Stylianos, Ph.D., PMP, Department of Decision Sciences & Information Systems, Florida International University, USA.
Dritsas Eleftherios, Ph.D., Elecrical Nuclear Engineer, Greek language Educator, California, USA.
Δρίτσος Στέφανος Η., Καθηγητής, Τμ. Πολιτικῶν Μηχανικῶν, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Eleftheriades George Savvas, OAM, GCSCG. CETr, JP, Collegiarch (Head Of Colleges) Athenaeum Communiversity Colleges (1974/91), Educationist-Academician, Government Adviser, Justice Of Peace, New South Wales, AUSTRALIA.
Elias Demetri, Ph.D., Beaconsfield, QC, CANADA.
Ἐπίσκοπος Ἀθανάσιος, Ἀν. Καθηγητής, Τμ. Λογιστικῆς & Χρηματοοικονομικῆς, Οἰκονομικὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.
Evangeliou Christos C., Professor of Philosophy, Towson University, USA.
Evangelou Simos, Lecturer, Departments of Electrical & Electronic, & Mechanical Engineering, Imperial College London, London, UK.
Εὐθυμίου Παῦλος Ν. , Καθηγητής, Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Zavos Panayiotis, Ed.S., Ph.D., Professor Emeritus of Reproductive Medicine & Andrology, University of Kentucky, President & CEO, Zavos Diagnostic Laboratories, Inc. Director, Andrology Institute of America, GM & CEO, Repromed, Ltd. Limassol, Cyprus/ Lexington, KY, USA.
Ζάγκρης Νικόλαος, Ph.D., Καθηγητής, Τμῆμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Ζαφειροπούλου Μαρία, B.Sc., Ph.D., Ἀν. Καθηγήτρια Ψυχοπαθολογίας, Τμ. Προσχολικῆς Ἀγωγῆς, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος.
Zannis-Hadjopoulos Maria, Ph.D., McGill University, Montreal, CANADA.
Zahopoulos Christos, Ph.D., Executive Dir., Center for STEM Education, & Associate Professor, Engineering & Education, Northeastern University, Boston, MA, USA.
Ζερβάκης Μιχάλης, Ph.D., Καθηγητής, Πολυτεχνεῖο τῆς Κρήτης, Χανιά.
Zervos Nicholas, Ph.D., Multimedia Telecom Networks, USA.
Zygouris Constantine, MS, Electrical Engineering, University of Toronto, CANADA.
Ζώτου Βασιλική, Ph.D., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.
Θεοδοσίου Νικόλαος, Ἐπ. καθηγητής, Τμῆμα Πολιτικῶν Μηχανικῶν, Α. Π. Θεσσαλονίκης.
Θεοδωρακόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Θραμπουλίδης Κλεάνθης, Ph.D., Ἀναπλ. Καθηγητής, Τμῆμα ΗΜ&ΤΗ, Παν/μιο Πατρῶν.
Ἰατροῦ Χρῆστος, Ἀν. Καθηγητής, Ἀναισθησιολόγος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Ioannou Petros, Ph.D., Professor, University of Southern California & Cyprus University of Technology, USA.
Κακούλη-Duarte Θωμαΐς, Ph.D., Lecturer/PI, Biosciences/Molecular Ecology, Dept. of Science and Health, EnviroCORE, Carlow Institute of Technology, IRELAND, Πρόεδρος Ἑλληνικῆς Κοινότητας Ἰρλανδίας, IRELAND.
Κακουλλός Θεόφιλος, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Παν/μίου Ἀθηνῶν.
Καλέρης Βασίλειος, Δρ, Καθηγητής, Τμῆμα Πολιτικῶν Μηχανικῶν, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Kaloy (Καλογερόπουλος) Nicolas, B,Sc(Econ), B.Sc.(Philosophy), Ph.D., Former International Official, Geneva, President of The European League of Geneva (Think Tank), SWITZERLAND.
Καμπεζίδης Χάρης Δ., Ph.D., Διευθυντὴς Ἐρευνῶν, Ἐθνικὸ Ἀστεροσκοπεῖο Ἀθηνῶν.
Kamperidis Lambros, Rev. Dr., Concordia University, Classics, Linguistics & Modern Languages, Montreal, Canada, Rector of Saints Constantine & Helen, Greek Orthodox Community of West Island, Montreal, CANADA.
Kaprano Plato, Ph.D., CEng, CEnv, FIMMM, MWJS, Short Courses Director, Postgraduate Taught Admissions Tutor, Room G1, Department of Engineering Materials, The University of Sheffield, Sheffield, UK.
Καραγιάννη Δέσποινα, Ph.D., Τμῆμα Διοίκησης Ἐπιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Karagiannides Iordanes, Adj. Asst. Professor, UCLA, USA.
Καρακώστας Χρῆστος, Δρ. Πόλ. Μηχανικός, Δ/ντὴς Ἐρευνῶν, Ἴνστ. Τεχν. Σεισμολογίας & Ἀντισεισμικῶν Κατασκευῶν (ΙΤΣΑΚ).
Karatzios Christos, M.D. C.M., FRCPC, Ass. Professor of Pediatrics, McGill University Health Centre, Montreal Children’s Hospital; Associate Member, Centre Universitaire Mere-Enfant de l’Hopital Ste Justine, University of Montreal, CANADA.
Karafotias Panayotis, Professor of International Relations, UINDY, Indiana, USA.
Karkamanis Dimitrios, Frm. Senior Research Fellow, Swedish National Defense Research Institute, Stockholm, SWEDEN.
Καρποῦζος Δημήτριος, Λέκτορας, Γεωπονικὴ Σχολή, Α. Π. Θεσσαλονίκης.
Kasimis Basil, MD, DSc, FACP, Professor of Medicine UMDNJ, East Orange, N.J., USA.
Κατσιγιάννης Παναγιώτης Α., Δρ., Ἠλεκτρ. Μηχανικὸς & Μηχανικὸς Η/Υ, Δ. Π. Θράκης.
Κατσιφαράκης Κωνσταντῖνος, Καθηγητής, Τμῆμα Πολιτικῶν Μηχανικῶν, Α. Π. Θεσ/νίκης.
Katsifis Spiros, Ph.D., FACFE, Assoc. Professor & Chair Dept of Biology, University of Bridgeport, CT, USA.
Κατσούφης Ἠλίας, τ. Καθηγητὴς Φυσικῆς, Ε. Μ. Πολυτεχνεῖο Ἀθηνῶν.
Κελεσσίδης Βασίλειος Κ., Ἐπ. Καθηγητής, Πολυτεχνεῖο τῆς Κρήτης, Χανιά.
Κερμανίδης Θεόδωρος, Καθηγητής, Τμῆμα Μηχανολ. Μηχανικῶν, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Κλαουδάτος Σπύρος, Καθηγητής, Τμ. Ἰχθυολογίας & Ὑδάτινου Περιβάλλοντος, Παν/μιο Θεσσαλίας.
Κοζυράκης Κωνσταντῖνος, Ἀν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.
Κοκκινάκης Γεώργιος, Ὁμ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Κόκκινος Δημήτριος, Ph.D, Πυρηνικὴ Τεχνολογία, Brookhaven National Labor., Upton, N. York, USA.
Κοκολάκης Γεώργιος Ε., Καθηγητής, Σχ. Ἐφαρμοσμένων Μαθηματικῶν, Ε. Μ. Π. Ἀθηνῶν.
Κολιόπουλος Παναγιώτης Κ., Καθηγητής, Τμῆμα Πολιτικῶν Δομικῶν Ἔργων, ΤΕΙ Σερρῶν.
Coromilas James, MD, Chief, Division of Cardiovascular Diseases & Hypertension, Professor of Medicine, Robert Wood Johnson Medical School, New Jersey, USA.
Kostas (Κωνσταντάτος) Demosthenes, Ph.D., M.Sc., M.B.A., USA.
Kousmanidis Nick, ABA, AVA, ATA, CBM, CFE, EA, President, Accredited Business Consultants, Inc., N. York, USA.
Κουτρομπᾶς Κωνσταντῖνος, Ph.D., ISARS, Ἐθνικὸ Ἀστεροσκοπεῖο Ἀθηνῶν.
Κουτσελίνη Μαίρη, καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος.
Coutsias Evangelos, Professor, University of New Mexico, USA.
Κρήτας Σπύρος Κ., DVM, Ph.D., Dipl. ECPHM, Ἐπ. καθηγητής, Κτηνιατρικὴ Σχολή, Α. Π. Θ.
Kritikos Haralambos, Professor Emeritus, ESE Dept., University of Pennsylvania, USA.
Κυριακοῦ Ἀναστασία, Ἰνστιτοῦτο Γεωργικῶν Ἐρευνῶν, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ.
Κυριακοῦ Γεώργιος, Καθηγητὴς Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Κυρώζης Ἀνδρέας, Ph.D., Λέκτορας, Νευρολόγος, Ἰατρικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν.
Κωμοδρόμος Πέτρος, Λέκτορας, Τμ. Πολιτικῶν Μηχανικῶν & Μηχανικῶν Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΚΥΠΡΟΣ.
Constantelos Demetrios J., Ph.D., Charles Cooper Townsend Distinguished Professor of History & Religion, Emeritus, Distinguished Research Scholar in Residence, Richard Stockton College of New Jersey, USA.
Κωνσταντινίδου Ἑλένη-Ἴσις Α., Καθηγήτρια, Γεωπονικὴ Σχολή, Α. Π. Θεσσαλονίκης.
Κωνσταντόπουλος Ἰωάννης, Καθηγητής, Σχολὴ Ναυτ. Δοκίμων & Πολυτεχνεῖο Βρυξελλῶν, BELGIUM.
Κώττης Γεώργιος, Ὁμ. Καθηγητής, Οἰκονομικὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.
Λαδοπούλου Κωνσταντία, Δρ, Δ/ντρια ἸατροΠαιδαγωγικοὺ Κέντρου (ΙΠΚ) Ἀθηνῶν.
Λαμπρινίδης Ἀλέξανδρος, Ph.D., Assoc. Professor, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA.
Λαμπροπούλου Βενέττα, Καθηγήτρια, Τμῆμα Εἰδικῆς Ἀγωγῆς, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Λερὸς Ἀσημάκης, Ἐπίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αἰγαίου.
Λευτάκη Μαρία, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια Μηχανικῆς, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Λιαλιάρης Θεόδωρος, Καθηγητὴς Ἰατρικῆς, Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Λυριτζῆς Ἰωάννης, Ph.D. (Edin.), Καθηγητής, Ἀρχαιομέτρης, Πανεπιστήμιο Αἰγαίου, Ρόδος.
Λιώλιος Ἀστέριος, Καθηγητὴς Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Lois Lambros, Ph.D., Nuclear Technology, USA.
Lolos George J., Ph.D., Professor, Physics Dept, University of Regina, Regina, CANADA.
Λουκῆς Εὐριπίδης Ν., Ph.D., Ἀν. Καθηγητής, Πολυτεχνικὴ Σχολή, Παν/μιο Αἰγαίου, Σάμος.
Λυγούρας Ἰωάννης, Ἀν. Καθηγητής, Τμ. Ἠλεκτρολόγων Μήχ. & Μήχ. Ὑπολογιστῶν Δ. Π. Θ.
Μακιὸς Βασίλειος, Ὁμ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Μακράκης Γεώργιος Ν., Ἀν. Καθηγητής, Τμ. Ἐφαρμοσμένων Μαθηματικῶν, Παν/μιο Κρήτης, Ἡράκλειο.
Μακρῆς Νικόλαος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Μανώλης Γεώργιος, Καθηγητής, Α. Π. Θεσσαλονίκης.
Μανωλόπουλος Εὐάγγελος Γ., Ph.D., Ἀν. Καθηγητής, Ἰατρικὴ Σχολή, Δ. Π. Θράκης, Ἀλεξανδρούπολη.
Μαρκέτος Εὐάγγελος, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Ε. Μ. Πολυτεχνείου, Ἀθήνα.
Marinatos Nanno., Professor, University of Illinois, Chicago, USA.
Matziorinis Kenneth, Ph.D. Professor of Economics, McGill University, Montreal, Α.
Μαυρομάτης Ἀθανάσιος, Ἀν. Καθηγητής, Γεωργικὴ & Ἀγροτικὴ Ἀνάπτυξη, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος.
Melakopides Costas, Assoc. Professor of International Relations, University of Cyprus, CYPRUS.
Mermigas Lefteris, Pathology Professor, SUNY, AB, Buffalo, NY, USA.
Metallinos-Katsaras Elizabeth, Ph.D., RD, Assoc. Professor, Department of Nutrition, School for Health Sciences, Simmons College, Boston MA, USA.
Michaelidou Aliki, M.Sc., Ph.D., Research & Technology Adviser, CRA, Montreal, CANADA.
Michopoulos Aristotle, Ph.D., Professor, Greek Studies, Hellenic College, Brookline, MA, USA.
Moraitis Nicholaos L., BA., MA., Ph.D., International Relations, University of California, USA.
Μοσχοβάκης Ἄδωνις, M.D., Ph.D., Καθηγητὴς Φυσιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Μουτσόπουλος Κώνστ., Ἀν. Καθηγητής, Τμ. Μηχανικῶν Περιβάλλοντος, Δ.Π. Θράκης
Μπαζαῖος Νικήτας, Ἀν. Καθηγητής, Τμῆμα Πολιτικῶν Μηχανικῶν, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Μπακάλης Ναούμ, Δρ. Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν, Ἀθήνα.
Balafoutis George, MS(CS), BS(Math), International MBA, 2010, University of Chicago, CISM, CISSP, GSNA, USA.
Baloglou George – Thessaloniki, Associate Professor Emeritus, SUNY Oswego, USA.
Μπαλόπουλος Βίκτωρας, Ἐπ. Καθηγητὴς Σχολῆς Πολιτικῶν Μηχανικῶν, Δ. Π. Θράκης
Barbas John, Ph.D., Professor of Chemistry, Valdosta State University, Valdosta, Α, USA.
Μπατάκης Νικόλαος A., Καθηγητής, Τμῆμα Θεωρητικῆς Φυσικῆς, Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων.
Belbas Stavros A., Professor, Mathematics Dept, University of Alabama, Tuscaloosa, USA.
Μπέσκος Δημήτριος, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Πατρῶν.
Μπίλλης Εὐριπίδης, τ. Ἐπίκουρος Καθηγητής, Ε. Μ. Πολυτεχνεῖο, Ἀθήνα.
Μπῆτρος Γεώργιος Κ., Ὁμ. Καθηγητής, Οἰκονομικὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.
Blytas George C., Ph.D., Physical Chemistry/Chemical Engineering, Research Consultant, Royal Dutch Shell, retired, President, GCB Separations Consulting, Founder: The Hellenic Professional Society of Texas, Author: The First Victory, Greece in the Second World War, 2009, USA.
Botsas Lefteris N., Ph.D., Professor Emer., Oakland University, Rochester, MI, USA.
Bucher Matthias (Μποῦχερ Ματτίας), Ἐπ. Καθηγητής, Πολυτεχνεῖο τῆς Κρήτης.
Μυλωνὰς Νικόλαος, Καθηγητής, Ἐθνικὸ & Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.
Μωρέττη Μαρίνα, Ph.D., Δρ., Τμ. Πολιτ. Μηχανικῶν, Πολυτεχνικὴ Σχολή, Παν/μιο Θεσσαλίας.
Nanas Serafim, MD, Ἀν. Καθηγητής, Ἰατρικὴ Σχολή, Ε. & Κ. Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.
Νέστορος Ἰωάννης Ν., Καθηγητής, Τμῆμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Νικολαΐδης Τάσος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Νικολάου Ἀναστασία, Ἐπ. Καθηγήτρια, Τμ. Ἐπιστημῶν τῆς Θάλασσας, Παν/μιο Αἰγαίου.
Νιχωρίτης Κωνσταντῖνος, Ph.D., Ἀν. Καθηγητής, Τμ. Βαλκανικῶν Σπουδῶν, Παν/μιο Δ. Μακεδονίας.
Nomikos John M., Ph.D., Διευθυντής, Ἵδρυμα Εὐρωπ. & Ἀμερικανικῶν Σπουδῶν, Ἀθήνα.
Ντακούλας Πάνος, Ph.D., Ἀν. Καθηγητής, Τμ. Πολιτ. Μηχανικῶν, Παν/μιο Θεσσαλίας.
Παναγιωτακόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής, Τμῆμα Πολιτικῶν Μηχανικῶν, Δ. Π. Θράκης.
Παναγιώτου-Τριανταφυλλοπούλου Ἄννα, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Παν/μιο Κύπρου, Κύπρος.
Πανοσκάλτσης Βασίλειος, M.S., M.A., Ph.D., Ἀν. Καθηγητής, Πολυτεχνική, Δ.Π.Θ., Ξάνθη.
Πανταζοπούλου Σταυρούλα, Καθηγήτρια Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιο Θράκης.
Παντελῆς Δημήτριος Ι., Ἀν. Καθηγητής, Σχολὴ Ναυπηγῶν, Ε. Μ. Πολυτεχνεῖο Ἀθηνῶν.
Παντελίδης Γεώργιος, Ὁμότιμος Καθηγητής, Ε. Μ. Πολυτεχνεῖο Ἀθηνῶν.
Παντελιοῦ Σοφία Δ., Ἀν. Καθηγήτρια, Τμ. Μηχανολ. & Ἀεροναυπηγῶν, Παν/μιο Πατρῶν.
Papavizas George, Ph.D., Author of “Blood and Tears, Greece 1940-1949” and “Claiming Macedonia, the Struggle for the Heritage, Territory and Name of the Historic Hellenic Land”, Beltsville, MD, USA.
Παπαδόπουλος Δημήτριος, Ὁμ. Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Papadopoulos A. P. (Tom), Ph.D., Ass. Professor & Adjunct Professor (Guelph, Laval), Windsor, Ontario, CANADA.
Papadopoulos Kyriakos, Professor, Chemical & Biomolecular Engineering, Tulane University, New Orleans, Α, USA.
Παπαδόπουλος Νικόλαος Θ., Dr., Καθηγητής, Ὀφθαλμολογία, Ἰατρικὴ Σχολή, Α. Π. Θ.
Παπαδόπουλος Νικόλαος, Λέκτορας, Τμ. Στατιστικῶν-Ἀναλογιστικῶν Μαθηματικῶν, Παν/μιο Αἰγαίου.
Papageorgiou George, Ph.D., Senior Investigator Scientist, Division of Physical Biochemistry, MRC National Institute for Medical Research, London, UK.
Παπαθανασίου Μάρω, Κ., Δρ Μαθηματικῶν & Βυζαντινολογίας, Ἀναπλ. καθηγήτρια, Τμῆμα Μαθηματικῶν, Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν
Papaioannou Maria, Ph.D., Assoc. Professor in Classical Archaeology, Director of the Centre for Hellenic Studies, University of New Brunswick, Fredericton, N.B., CANADA.
Παπακωνσταντίνου Βασίλειος, Ἐπίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιον Πατρῶν.
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Ὁμ. Καθηγητής, Ἐθνικὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο Ἀθηνῶν.
Παπαμαρινόπουλος Σταῦρος Π., Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Παπαμάρκος Νικόλαος, Καθηγητής, Πολυτεχνικὴ Σχολή, Δημοκρίτειο Π. Θράκης, Ξάνθη.
Παπαμίχος Εὐριπίδης, Καθηγητής, Πολυτεχνικὴ Σχολή, Α. Π. Θεσσαλονίκης.
Παταργιᾶς Παναγιώτης, Ἀν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Patitsas Steve, Ph.D., Assoc. Professor, Physics Dept., University of Lethbridge, Alberta, CANADA.
Patitsas Tom, Professor Emeritus, Physics, Laurentian University, Sudbury, CANADA.
Παῦλος Γεώργιος Π., Ἀν. Καθηγητής, Πολυτεχνικὴ Σχολή, Δ. Π. Θράκης, Ξάνθη.
Pelides Panayiotis, Ph.D., Consultant Anesthesiologist, American Heart Institute, Nicosia, CYPRUS.
Περδικάτσης Βασίλειος, Ph.D., Ὁμ. Καθηγητής, Πολυτεχνεῖο Κρήτης, Χανιά.
Περσεφόνης Πέτρος, Καθηγητής, Τμῆμα Φυσικῆς, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Πιντέλας Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμ. Μαθηματικῶν, Τ. Πληροφορικῆς, Παν/μιο Πατρῶν.
Pozios John, LL.B., MBA, Director, Desautels Centre for Private Enterprise & the Law, Faculty of Law, University of Manitoba. Adjunct Professor, Faculty of Graduate Studies, University of Manitoba, Winnipeg, CANADA.
Πολυμέρος Κωνσταντῖνος Γ., Ἀν. Καθηγητής, Σχ. Γεωπον. Σπουδῶν, Παν/μιο Θεσσαλίας.
Πολυχρονιάδης Εὐστάθιος, Καθηγητής, Τμῆμα Φυσικῆς, Ἀριστοτέλειο Π/μιο Θεσσαλονίκης.
Poularikas Alexander, Ph.D., Professor Emer., University of Alabama, Huntsville, Alabama, USA.
Priftis Konstantinos, PhD, Ass. professor, Dept of General Psychology, University of Padova, ITALY.
Raptis Apostolos C., Ph.D., Washington University School of Medicine, St. Louis, MO, USA.
Ρέλλος Νικόλαος Ἔμμ., Ἐπ. Καθηγητής, Σχολικὴ Παιδαγωγική, Πανεπιστήμιο Αἰγαίου.
Ρήγας Φώτης, Ἀναπλ. Καθηγητής, Σχολὴ Χημικῶν Μηχανικῶν, Ε. Μ. Πολυτεχνεῖο Ἀθηνῶν.
Ροηλίδης Ἐμμανουήλ, MD., Ph.D., Καθηγητής, Παιδιατρική, Ἰατρικὴ Σχολή, Α. Π. Θεσ/νίκης.
Ροντογιάννης Γεώργιος Π., Καθηγητὴς Ἀθλητιατρικῆς, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Ρωμανὸς Κωνσταντῖνος, Ἀναπλ. καθηγητὴς Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Αἰγαίου, Ρόδος.
Sakellarides Stefanos, Ph.D., Chemical Engineer, USA.
Saltos Nicholas, Ph.D., Nuclear Power Safety Analysis, Gaithersburg, MD, USA.
Σαμοθράκης Περιανδρός, Ph.D., PE, Ὑδραυλικὸς Μηχανικός, ἀπόφοιτος Δ.Π.Θ., Frederick, MD,USA
Sangvinatsos Antonios, Assistant Professor of Finance, USC, USA.
Σαραντόπουλος Ἀθανάσιος D., Ph.D., Ἠλεκτρ. μηχανικός, Ἐθν. Μετεωρολ. Ὑπηρεσία, Ἀθήνα
Σιδέρης Κοσμᾶς Κ., Ph.D., Ἐπ. Καθηγητής, Τμ. Πολιτικῶν Μηχανικῶν, Δ. Π. Θ., Ξάνθη.
Simitses George J., Professor Emer., Aerospace Engineering, Georgia Tech & the University of Cincinnati, USA.
Σιβροπούλου Εἰρήνη, Ἐπ. Καθηγήτρια, Παιδαγωγικὸ Τμ., Παν/μιο Δ. Μακεδονίας, Φλώρινα.
Sioris Leo J., Pharm.D., Professor, College of Pharmacy, University of Minnesota, USA.
Σκιᾶς Στυλιανὸς Γ., M.Sc., Ph.D., Ἐπ. Καθηγητής,Τμ. Πόλ. Μηχανικῶν, Δ. Π. Θ., Ξάνθη.?Σκόδρας Α. Ν., Καθηγητής, Σχ. Θετικῶν Ἐπιστ. & Τεχνολ., Ἔλλ. Ἀνοικτὸ Παν/μιο Πατρῶν.?Σοφιανόπουλος Δημήτρης, Ἐπ. Καθηγητής, Τμ. Πολιτικῶν Μηχανικῶν, Παν/μιο Θεσσαλίας.
Spyridakis Stylianos V., Professor of History, University of California, Davis, USA.
Στάϊκος Γεώργιος, Καθηγητής, Τμ. Χημικῶν Μηχανικῶν, Πανεπιστήμιο Πατρῶν, Ρίον
Σταματέλλος Ἀναστάσιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Σταμπολιάδης Ἠλίας, Καθηγητής, Πολυτεχνεῖο Κρήτης.
Stavridis Stavros, Professor, AUSTRALIA.
Σταυροπούλου Μίκα, Δρ. Κοινωνιολογίας Π/μίου V Παρισίων, ΕΕΔΙΠ ΙΙ, Παν/μιο Ἀθηνῶν.
Στυλιανίδης Κοσμᾶς-Ἀθανάσιος, Καθηγητής, Πολυτεχνικὴ Σχολή, Α. Π. Θεσσαλονίκης.
Συρόπουλος Σπύρος Δ., Ἐπ. Καθηγητής, Τμ. Μεσογειακῶν Σπουδῶν, Πανεπιστήμιο Αἰγαίου, Ρόδος.
Sfakianakis George N., MD, PhD, Professor of Radiology & Pediatrics,University of Miami, Miller School of Medicine, Miami, USA.
Takoudis Christos G., Professor, Departments of Chemical Engineering and Bioengineering University of Illinois at Chicago, USA.
Ταλασλίδης Δημοσθένης, Καθηγητής, Πολυτεχνικὴ Σχολή, Α. Παν/μιο Θεσσαλονίκης.
Τασιὸς Δημήτρης Π., Ὁμ. Καθηγητής, Ἐθνικὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο Ἀθηνῶν.
Templar Marcus A., U.S. Army (Ret), MA, MS, Adjunct Instructor, National Defence Intelligence College, DC, Balkans and Middle East Subject Matter Expert.
Tetradis Sotirios, DDS, Ph.D., Professor & Chair, Section of Oral and Maxillofacial Radiology UCLA School of Dentistry, Los Angeles, Α, USA.
Τζάνος Κωνσταντῖνος, Ph. D. Πυρηνικὴ Τεχνολογία, Chicago, USA.
Tzanos Panayiotis, Ph.D., Boston, USA.
Τουζόπουλος Δ., τ. Λέκτορας Ε. Μ. Πολυτεχνείου Ἀθηνῶν.
Τριανταφυλλόπουλος Δημήτριος Δ. Τ., Καθηγητής, Φιλοσοφικὴ Σχολή, Παν/μιο Κύπρου, ΚΥΠΡΟΣ.
Τριανταφύλλου Ἀθανάσιος, Καθηγητής, Τμ. Πολιτικῶν Μηχανικῶν, Παν/μιο Πατρῶν.
Triantafillou Georgia, Professor of Mathematics, Temple University, Philadelphia, PA, USA.
Tryphonopoulos Demetrios P., University Research Professor, A/Dean, School of Graduate Studies, Professor, Dept. of English, University of New Brunswick, Fredericton, NB, CANADA.
Τσατσανίφος Χρῆστος, Ph.D., «Παγγαία» Σύμβουλοι Μηχανικοὶ Ε.Π.Ε., ΑΘΗΝΑ.
Τσέκερης Περικλῆς, Ἀν. Καθηγητής, Τμῆμα Φυσικῆς, Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων.
Τσίγκας Ἀλέξανδρος, Ἐπ. Καθηγητής, Πολυτεχνικὴ Σχολή, Δ. Π. Θράκης, Ξάνθη.
Τσιχριντζὴς Βασίλειος Α., Ph.D., P.E., P.H., Καθηγητής, Τμ. Μηχανικῶν Περιβάλλοντος, Δ. Π. Θράκης, Ξάνθη.
Τσιχριντζὴς Γεώργιος Α., Ph.D., Καθηγητής, Τμ. Πληροφορικῆς, Πανεπιστήμιο Πειραιῶς.
Τσόκας Γρηγόριος Ν., Καθηγητής, Ἐργαστήριο Γεωφυσικῆς, Α. Παν/μιο Θεσσαλονίκης.
Τσομπανόγλου Γεώργιος, Ἐπ. Καθηγητής, Τμ. Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Αἰγαίου, Μυτιλήνη.
Τσουλφανίδης Νικόλαος, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Πυρηνικῆς Τεχνολογίας, Πανεπιστημίου Μιζούρι, ΗΠΑ.
Ὑψηλάντη Μαρία, Ἐπ. Καθηγήτρια Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΚΥΠΡΟΣ.
Farsolas James J., Dr., Distinguished Professor Emeritus of History, Dept. of History, Coastal Carolina University, SC, USA.
Φασούλας Ἀριστείδης, Ναύαρχος (ἐ.α), Naval Postgraduate School Monterey, Α, USA.
Ferekides Chris, Professor of Electrical Engineering, University of South Florida, USA.
Fifis Christos N., Ph.D., Honorary Research Associate, La Trobe University, Melbourne, AUSTRALIA.
Φλέσσας Γεώργιος Π., Καθηγητής, Πολυτεχνικὴ Σχολή, Παν/μιο Αἰγαίου, Σάμος.
Flytzani-Stephanopoulos Maria, Robert & Marcy Haber Endowed Professor in Energy Sustainability, Department of Chemical & Biological Engineering, Tufts University, Medford, MA, USA.
Fountas Irene, Professor of Education, Lesley University, Cambridge, MA, USA.
Phufas Ellene, Professor, SUNY- ERIE, Buffalo NY, USA.
Φρύδας Σταῦρος, Καθηγητής, Κτηνιατρικὴ Σχολή, Α. Π. Θεσσαλονίκης.
Φυτρολάκης Νίκος, Γεωλόγος, Ὁμότ. Καθηγητής, Ε. Μ. Πολυτεχνεῖο Ἀθηνῶν.
Halamandaris Pandelis, Ph.D., Ed.D. (HC), Professor Emeritus, Brandon University, Deputy Director, the University of Manitoba Centre for Hellenic Civilization, Brandon, Manitoba, CANADA
Χαμζᾶς Χριστόδουλος, Καθηγητής, Πολυτεχνικὴ Σχολή, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης,.
Hatgil Paul P., Professor Emeritus, UT, Austin, TX, USA.
Χατζηλυγερούδης Ἰωάννης, Ἐπ. Καθηγητής, Τμ. Μηχανικῶν Η/Ὑ & Πληροφορικῆς, Παν/μιο Πατρῶν.
Hatzoglou Maria, Professor, School of Medicine, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA.
Hatzopoulos Ioannis (John) N., Καθηγητής, University Hill. Παν/μιο Αἰγαίου, Μυτιλήνη.
Herald William J., Ph.D., Microbiologist EPA, Arlington, Α, USA.
Χὸρς Γεώργιος, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Πατρῶν.
Χριστοδούλου Νικολέττα, Λέκτ., Τμ. Ἀναλυτ. Προγραμ. Διδασκαλίας, Παν/μιο Frederick, ΚΥΠΡΟΣ.
Christou Theodore, Ph.D., Assist Professor, Faculty of Education, University of New Brunswick, Fredericton, NB, CANADA.
Chronopoulos Anthony Theodore, Ph.D., Professor, The Univ. of Texas at San Antonio, Department of Computer Science, San Antonio, TX, USA.
Ψαρρᾶς Γεώργιος Κ., Ph.D., Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Ψαρροπούλου Αἰκατερίνη, Ph.D., Καθηγήτρια, Τμ. Βιολ. Ἐφαρμογῶν & Τεχνολογιῶν, Παν/μιο Ἰωαννίνων.
Ψιλοβίκος Ἄρης , MSc, Δρ. Ἀν. Καθηγητής, Τμ. Γεωπονικῶν Σπουδῶν, Παν/μιο Θεσσαλίας.
SOME POINTS ON THE FORMULATION OF A CORRECT POLICY FOR THRACE
AN OPEN LETTER TO THE GREEK LEADERSHIP
By The Hellenic Academic FORUM
His Excellency Mr. President of the Hellenic Democracy
Honorable Prime Minister
Honorable Leaders of the Political Parties
Honorable Members of Parliament
The Hellenic Academic FORUM has as members Greek university professors and scientists, Ph.D. holders, from Greece, Cyprus, the USA and from 19 other countries. It is a branch of the Hellenic Electronic Center ( http://www.greece.org) a nonprofit Organization established in the US to promote Greek interests and having close to 40,000 members.
We have recently been recipients of messages of distress from colleagues in Thrace and of alarming information about the results of an education policy which has been pursued for years in the minority areas in Thrace. We have also monitored the relevant news reports and television broadcasts on the matter of the heroic teacher, Ms. Hara Nikopoulou, and the actions of some individuals whose intention is to Turkify the region. As ordinary Greeks who love our homeland, and many of us as teaching scholars, we would like to express our profound concern and alarm with the Greek government’s handling of a national problem of critical importance.
It came to our attention from various sources that the educational policy implemented in Thrace is largely based on proposals by a research group at the University of Athens, funded from EPEAEK programs (Operational Program for Education and Primary Vocational Training) with sums totaling 20 million Euros. We do not wish to enter into any criticism of thesε proposals, as this was done by others who have more information about their relative merit. However, we want to stress that we consider it inconceivable and very dangerous that a national policy on such a crucial and sensitive issue, a policy forcing the Pomaks and Roma of Thrace to be taught Turkish as their mother language, with obvious consequences on their social and national assimilation, to be based on the ambiguous views of a certain academic research group, regardless of the academic credentials of the people involved.
We regard that a national policy on such an issue should be based on the recommendations of a National Policy Council (for Thrace), staffed not just by academics but by highly acknowledged experts, diversely experienced and by reputable scientists, some of whom are now living in Thrace and have direct knowledge of the pertinent problems. Such a Council should consider the views not only of a certain group with direct access to the centers of power, but other views as well; it should examine in depth the impact of any relevant item always within the framework of existing treaties which govern the status of minorities, international practices, local experience, and relevant Turkish policies towards the Greeks of Constantinople, Imbros and Tenedos. Only after such a thorough investigation, the Council should recommend an appropriate national policy and actions necessary to achieve our national objectives.
The manner in which such issues of vital interest have been addressed by the leaders of our country over the past decades, indicates a lack of professionalism or seriousness of purpose at best. Unfortunately, it is this type of not thoroughly examined actions that have led Greece, in many areas, to its current plight which hurts us all and provokes our citizens to cynicism and loss of pride.
We believe that within the framework of the reorganization of the country that the present government has announced, priority should be placed on the creation, without fanfare, of a National,( i.e. above partisan lines), Council for addressing the problems of Thrace, and which will urgently examine the problems related to education in the Greek Muslim schools and the attempted Turkification of the region. This Council must be staffed and supported by the best resources Hellenism can provide, independent of partisan considerations and interventions, and all political parties must guarantee its continuity. Obviously, the council will act as a think tank, in an advisory capacity for strategic planning and formulation of policy alternatives, while the responsibility for the decisions will always be with the government.
Let us take heed of the cries of agony and pay attention to the anxieties of those Greeks, Christian Pomaks and Roma, who have remained in our Thrace. Let us start as a nation doing what is needed, without ideological prejudices or preconceptions but rather with criteria based on national interest and common sense. At the same time, let us make sure at least that the Law is fully applied in every city and village of Thrace, so that no Greek citizen of the region, Christian or Muslim, feels that he/she belongs to an oppressed minority in his/her own country. This way we may prevent future, and as many of us fear upcoming, national calamities.
ΠΗΓΗ:  http://www.greece.org

,

Σχολιάστε

ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ· ΧΑΡΑΣ-ΣΥΜΕΩΝ

  • Μὲ σημερινὴ μεσημεριανὴ ἀπόφαση τοῦ ἁρμοδίου τμήματος τοῦ Ἀρείου Πάγου ὁ ἱερομόναχος Συμεών Βιλόφσκι, πρώην πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπ. Ράσκας καὶ Πριζρένης (Σερβία), δὲν ἐξεδόθη τελικῶς στὴν Σερβία. Εἶναι προφανὲς πὼς οἱ ἐξηγἠσεις ποὺ παρεσχέθησαν ἔπεισαν τοὺς Ἕλληνες ἀνωτάτους δικαστές, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐνέδωσαν στὸν καννιβαλισμό (τριπλῆ (!) ποινή : καθαίρεση, ἀπο-σχηματισμός καί ἀφορισμός) τῆς σερβικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐλίτ.
    Κατωτέρω ἡ «Χριστ. Βιβλιογρ.» δημοσιεύει σχετικὴ ἐπιστολὴ ποὺ ἔλαβε.

Κύριε Διευθυντά,

Παρηκολούθησα τό μεγάλο ἔργο καί τήν περιπέτεια τῆς ἡρωικῆς δασκάλας τοῦ Μεγάλου Δερείου Χαρᾶς Νικοπούλου καί αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά τήν συγχαρῶ κι ἐγώ ἐκ μέρους τῶν ἀνωνύμων Ἑλλήνων γιά τό ὅλο ἔργο της ἀλλά καί νά τῆς γνωρίσω ὅτι στάθηκε πολύ τυχερή γιατί ἡ ἐκδίωξή της ἀπό τή Θράκη δέν συνοδεύθηκε ἀπό κάποιο «κατασκευασμένο» ποινικό ἀδίκημα, ὅπως π.χ. κλοπή χρημάτων ἀπό τό σχολικό ταμεῖο καί ἄλλα χειρότερα μέ σκοπό νά δικαιολογήσουν τήν ἀπομάκρυνσή της ἀπό τή Θράκη. Κι αὐτό γιατί παρακολούθησα τά ὅσα συνέβησαν καί εὑρίσκονται ἐν ἐξελίξει στή Ἐκκλησία τοῦ Κοσόβου (Μητρόπολη Ράσκας-Πριζρένης) –μέ τή ἀνοχή τῶν σερβικῶν ἀρχῶν– θεωρῶ ὅτι ἡ κα Νικοπούλου «φθηνά τή γλίτωσε»!

Κύριε Διευθυντά, γνωρίζουμε ὅλοι τά τῆς δημιουργίας τοῦ κράτους τοῦ Κοσόβου καί τό καθεστώς πού ἐπικρατεῖ σήμερα ἐκεῖ. Τό Κόσοβο (Κοσόβα-Μετόχια), τό λῖκνο τῆς σερβικῆς ἱστορίας, τό «Ἅγιον Ὄρος» τοῦ σερβικοῦ λαοῦ, μέ τά 1300 μοναστήρια καί τίς ἐκκλησίες, ἀπεσπάσθη ἀπό τήν Σερβία, ἀλλά δυστυχῶς γιά τούς ἐμπνευστάς τοῦ σχεδίου ἀνεξαρτητοποιήσεώς του καί γιά τήν σερβική κυβέρνηση –πού ἀπεδέχθη τό γεγονός ὡς τή μόνη λύση γιά νά βρεθεῖ στούς κόλπους τῆς Ε.Ε.– εὑρέθη ὁ ἐπίσκοπος Ἀρτέμιος (Ραντοσάβλιεβιτς), ὁ ποιμήν τοῦ μαρτυρικοῦ Κοσσυφοπεδίου, ὁ ἐθνάρχης τῶν ἐκεῖ  ὀρθοδόξων Σέρβων, που ἀντιστάθηκε στήν ὁλοκλήρωση τῶν σχεδίων γιά τήν δημιουργία ἀνεξάρτητου Κοσσυφοπεδίου ὡς δευτέρου ἀλβανικοῦ κράτους στά Βαλκάνια. Γι᾿ αὐτό καί ἔπρεπε νά ἐξοντωθεῖ ὁ Ἀρτέμιος. Ἀλλά ὁ μικρός τό δέμας ἐπίσκοπος Ἀρτέμιος λατρεύεται ἀπό τό ποίμνιό του καί τίς ἑκατοντάδες τῶν μοναχῶν. Παρά ταῦτα, χωρίς ἐκκλησιαστική δίκη καί ἀπολογία, μέ καταστρατήγηση καί καταπάτηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἡ Ἱεραρχία τῆς σερβικῆς Ἐκκλησίας –προφανῶς μέ ἄνωθεν ἐντολάς– τόν ἀπομάκρυνε ἀπό τήν Ἐπαρχία του καί τόν ἐκήρυξε ἔκπτωτο ἀπό τόν θρόνο του. Καί φυσικά, ἐπειδή τοῦ ἀπηγορεύθη νά παραμείνει στό Κόσοβο, στήν ἐξορία του στή βόρεια Σερβία τόν ἀκολούθησαν ἑκατοντάδες μοναχοί καί μοναχές πού τόν εἶχαν πνευματικό πατέρα.

Ἐπειδή ὅμως εἰς τό ἴδιο «μῆκος κύματος» μέ τόν Ἀρτέμιο ἐκινεῖτο ὁ Ἀρχιμανδρίτης καί Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως Συμεών Βιλόφσκι (πού τήν ἴδια περίοδο στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ἑτοίμαζε τήν διπλωματική του ἐργασία), κατηγορήθη ὅτι δῆθεν καταχράσθη χρήματα πού συνεκεντρώθησαν ἀπό δωρεές καί προορίζονταν γιά ἐπισκευές μονῶν καί ναῶν πού εἶχαν καταστραφεῖ κατά τά πρό ἐτῶν γεγονότα, ἀλλά καί ἀπό τόν πανδαμάτορα χρόνο. Καίτοι ὁ ἐπίσκοπος διαβεβαίωνε πώς ὁ μόνος ἁρμόδιος νά δίνει ἐντολές στόν Ταμία ἦταν αὐτός ὁ ἴδιος ὁ ἐπίσκοπος, κάτι πού ἐπιβεβαίωσε καί ὁ ταμίας στήν κατάθεσή του, καί ὅτι ὁ πρωτοσύγκελλός του Συμεών δέν εἶχε καμία σχέση μέ τήν οἰκονομική διαχείριση τῆς Μητροπόλεως, ἔτι δέ ὅτι γιά ὅλα τά πραγματοποιημένα ἔργα ὑπάρχουν τά σχετικά δικαιολογητικά δαπανῶν, ὁ Συμεών κατηγορήθηκε ἀπό τόν Τοποτηρητή τῆς Μητροπόλεως Ράσκας καί Πριζρένης ὡς καταχραστής. Στή συνέχεια μέ ἀντικανονική δίκη –καί ἐνῶ γνώριζαν ὅτι ἦτο κρατούμενος καί δέν μποροῦσε νά παραβρεθεῖ στή δίκη– τόν καθήρεσαν, τόν ἀποσχημάτισαν καί τόν ἀφόρισαν γιά τρία χρόνια, κατά παράβαση τῶν Ἱερῶν Κανόνων πού προβλέπουν ὡς μεγίστη ποινή γιά ἕναν κληρικό τήν καθαίρεση. Καί μέ ἔνταλμα τῆς Ἰντερπόλ συνελήφθη στή Θεσσαλονίκη, ἐκρατήθη ἀρχικά στό Ἀστυνομικό Τμῆμα Περαίας καί μετέπειτα στίς φυλακές Διαβατῶν. Ἐκεῖ, ἐπειδή ἠρνήθη νά βγάλει τό «ζωστικό» –τό βασικό ἔνδυμα τοῦ μοναχοῦ– ἐστάλη στήν ἀπομόνωση. Τώρα ὁ Ἀρχιμανδρίτης Συμεών κρατεῖται στίς φυλακές Κορυδαλοῦ, ἐν ἀναμονῇ τῆς ἐκδόσεως ἀποφάσεως ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο γιά τήν ὑπόθεση τῆς ἔκδοσής του στή Σερβία. Καί αὐτή ὅλη ἡ σκευωρία γιά νά σιγήσει καί ἡ δεύτερη φωνή τοῦ μαρτυρικοῦ Κοσόβου!

Ἔτσι δέν πρέπει νά παραπονεῖται ἐνδεχομένως γιά τήν ταλαιπωρία της ἡ κ.Νικοπούλου. Ἐδιώχθη καί αὐτή γιά καθαρά πολιτικούς λόγους ὅπως καί ὁ Ἐπίσκοπος Ἀρτέμιος καί ὁ Ἀρχιμανδρίτης Συμεών. Καί αὐτοί διώκονται γιατί φέρνουν προσκόμματα στήν ἐγκαθίδρυση τῆς Νέας Τάξης στή Βαλκανική. Βίοι παράλληλοι.

Μετά τιμῆς

Ἀλ. Ἀ. Φιλίππου

, ,

Σχολιάστε

ΥΠΕΡ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

  • Μιά εἰρηνικὴ καὶ πολιτισμένη διαμαρτυρία ὺπὲρ τῆς Χαρᾶς τῆς Θράκης, στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, στὸ Μαρούσι. Μὲ δροσερὸ ἀέρα καὶ νεανικὸ παλμὸ. Ἀλλὰ ἀπὸ τέτοια δὲν συγκινοῦνται οἱ ἀναίσθητοι μεγαλοεργολάβοι τῆς ἀναξιοπρέπειας καὶ τοῦ ἐνδοτισμοῦ.
  • Συγχαρητήρια ἀξίζουν γιὰ τὴν πρωτοβουλία καὶ τὴν μαγνητοσκόπηση καὶ τὸ μοντάζ.


(Μιὰ πρωτοβουλία τοῦ http://www.antirisis.wordpress.com)

http://www.youtube.com/watch?v=hzH0xV15qX8&feature=player_embedded

Σχολιάστε