Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Χάραγμα

ΔΟΛΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ» (“τσιπαρίσματος”) ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Οἱ ἀπάνθρωποι σχεδιασμοὶ δὲν ὀρρωδοῦν πρὸ οὐδενός. Ἀκάθεκτοι προωθοῦνται γιὰ νὰ ἐξουδενώσουν τὴν ἀνθρώπινη ὑπόσταση, καθὼς ἡ Ἀγέλη τῶν Ὑπνωτισμένων μὲ τὰ Παραισθησιογόνα τῆς Ἀλλοτριώσεως ἀδυνατεῖ νὰ ἀντιληφθεῖ τί ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ.

Ἐδῶ ἡ Ἑλλάδα “καίγεται”
καὶ αὐτοὶ προαναγγέλλουν τὸ “τσιπάρισμα” τῶν παιδιῶν μας

τοῦ ἱστολογίου: «ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ»

.        Ὄχι, δὲν εἶναι σενάριο ἀπὸ ταινία ἐπιστημονικῆς φαντασίας. Εἶναι ἀναγγελία τῆς ἐφαρμογῆς μιᾶς δαιμονικῆς φαντασίας. Μιλᾶμε γιὰ αὐτὸ ποὺ ἀνακοίνωσαν οἱ “ἐρευνητὲς” τοῦ Ἰνστιτούτου βιώσιμης κινητικότητας καὶ δικτύων Μεταφορῶν (ΙΜΕΤ), στὸ πανευρωπαϊκὸ συνέδριο “TRA 2012 – Transport Research Arena Conference” καὶ τοῦ ὁποίου οἱ “ἐργασίες” ἄρχισαν χθὲς στὴν Ἀθήνα καὶ θὰ τελειώσουν αὔριο.
.        Τί μᾶς εἶπαν λοιπὸν τὰ ἐπικουρικὰ ἐπιτελεῖα τῆς παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης (ἠλεκτρονικῆς δικτατορίας); Ὅτι μέχρι τὸ τέλος τοῦ χρόνου θὰ διατίθεται καὶ στὴν ἑλληνικὴ ἀγορὰ ἕνα τσιπάκι ποὺ θὰ ἐμφυτεύεται στὰ παιδιά, τῶν ὁποίων οἱ γονεῖς ἐπιθυμοῦν νὰ τὰ παρακολουθοῦν σὲ πραγματικὸ χρόνο καὶ διαρκῶς ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸ κινητό τους τηλέφωνο.
.        Μὲ λίγα λόγια θὰ ἀρχίσει μὲ αὐτὸν τὸν δόλιο καὶ σοκαριστικὸ τρόπο ἡ prova generale γιὰ τὸ ἐπερχόμενο μαζικὸ τσιπάρισμα ὅλων τῶν πολιτῶν. Ἕνα τσιπάρισμα ποὺ θὰ γίνει, ὅπως δηλώνουν οἱ ἁρμόδιοι τεχνικοὶ τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, στὸ χέρι ἢ στὸ μέτωπο καὶ πού, ὅπως ἀναδείξαμε σὲ προηγούμενη ἀνάρτησή μας, δὲν θὰ χρειάζεται οὔτε κὰν ἐμφύτευση μιᾶς καὶ θὰ μπορεῖ νὰ τοποθετεῖται σὰν διαφανὲς αὐτοκόλητο.
.        Φυσικὰ ὅπως καὶ στὶς ἄλλες λαοκτόνες καὶ ἐθνοκτόνες ἐφαρμογὲς τῆς ἀναδυόμενης νεώτερης “Νέας Τάξης Πραγμάτων” καὶ σὲ αὐτὴν ὑπάρχει … τὸ “ζαχαρωτὸ” ἐπικάλυμμα. Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση προκειμένου νὰ πεισθοῦν οἱ γονεῖς, ὥστε νὰ μεταχειριστοῦν τὸ παιδί τους ὅπως καὶ τὸ κατοικίδιο, γιὰ τὴν κατοχὴ τοῦ ὁποίου ἡ πολιτεία διὰ νόμου ἐπέβαλε τὴν ἐμφύτευση microchip, προσφέρουν τὴν παλιὰ προπαγάνδα ποὺ χρησιμοποίησαν στὸ ἐξωτερικὸ ἑταιρεῖες ποὺ δραστηριοποιοῦνται στὸν τομέα “διαχείριση τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας”. Ἂν λοιπὸν “τσιπάρεις” τὸ παιδί σου ὄχι μόνο θὰ ἐνημερώνεσαι γιὰ τὸ ἂν καὶ πότε μπῆκε ἢ βγῆκε στὸ σχολικὸ λεωφορεῖο, ἀλλὰ καὶ τὸ ἂν φόρεσε τὴν ζώνη ἀσφαλείας, πράγμα γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ ἐνημερώνεται καὶ ὁ ὑπολογιστὴς στὴν θέση τοῦ ὁδηγοῦ.
.        Αὐτὸ πάντως ποὺ μᾶς κάνει ἐντύπωση, εἶναι τὸ ὅτι μέσα σὲ λίγες ἡμέρες οἱ εἰδήσεις ποὺ σχετίζονται ἐμμέσως ἢ ἀμέσως μὲ ἐφαρμογὲς τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης καὶ τῆς διαχείρισης τῆς ἐλευθερίας μας, ἔρχονται μὲ καταιγιστικὸ ρυθμὸ εἴτε ἀφοροῦν στὸ μαζικὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα ἀπὸ τὸ ὑπ. οἰκονομικῶν, εἴτε στὴν ἠλεκτρονικὴ συνταγογράφηση καὶ τὴν κλοπὴ προσωπικῶν δεδομένων 900.000 “φακελωμένων” ἀσθενῶν, εἴτε στὸ “ἑνιαῖο ψηφιακὸ ληξιαρχεῖο” καὶ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη.
.        Ὅταν διαβάσαμε πάντως τὴν εἴδηση γιὰ τὸ “χρηστικὸ” τσιπάρισμα τῶν παιδιῶν, ἦλθε στὸ μυαλό μας ἐκείνη ἡ μέρα, ποὺ ὁ πεινασμένος ἀθηναϊκὸς λαὸς στριμωχνόταν στὴν πλατεία Συντάγματος γιὰ νὰ προμηθευτεῖ δωρεὰν ἀπὸ τοὺς παραγωγοὺς τῆς Βοιωτίας μία σακκούλα πατάτες. Ἐκείνη τὴν ἡμέρα, ποὺ λίγα μέτρα πιὸ κεῖ, μέσα στὸ κοινοβούλιο, οἱ ἐκ τῶν “ἀρίστων” τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ “ἐκπρόσωποι” τοῦ λαοῦ, συζητοῦσαν νομοσχέδιο ποὺ ἀφοροῦσε τὰ “δεσποζόμενα καὶ ἀδέσποτα ζῶα”, τὸ πως καὶ πότε θὰ τσιπάρονται, πόσο θὰ τιμωροῦνται οἱ παραβάτες ἰδιοκτῆτες κλπ.
.        Ἀντὶ λοιπὸν νὰ μαζευτοῦν καὶ νὰ κάνουν ἕνα συνέδριο ποὺ θὰ εἶχε ὡς θέμα π.χ τὸν ὑποσιτισμὸ καὶ τὶς ἐξ αὐτοῦ λιποθυμίες μαθητῶν στὰ δημόσια σχολεῖα, ἀντὶ νὰ στείλουν ὅλο τὸ Δ.Σ τοῦ νοσοκομείου Παίδων “Ἁγία Σοφία” μαζὶ μὲ τὸν προϊστάμενο ὑπουργὸ ὑγείας στὸν εἰσαγγελέα, ἐπειδὴ μὲ δόλιο τρόπο ἔκλεισαν τὸ μοναδικὸ δημόσιο παιδοκαρδιοχειρουργικὸ κέντρο καὶ δημιούργησαν σοβαρὰ ἐμπόδια στὴν θεραπεία τῶν καρδιοπαθῶν παιδιῶν στέλνοντας στὸν θάνατο, μόνο τοὺς τελευταίους δύο μῆνες, τρία ἀπὸ αὐτὰ τὰ παιδάκια, ἀντὶ λοιπὸν νὰ κάτσουν κάτω καὶ νὰ σκεφτοῦν πῶς θὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν διαρκῶς καὶ μὲ ραγδαίους ρυθμοὺς αὐξανόμενη φτώχεια στὴν Ἑλλάδα, κάνουν συνέδρια γιὰ τὸ πῶς θὰ βελτιωθεῖ ἠλεκτρονικὰ ἡ χούντα τὴν ὁποία ἐπὶ τῆς οὐσίας ὑπηρετοῦν.
.        Πιὸ κάτω ἀναδημοσιεύω ἀπὸ τὸν φίλο «id-ont» τὸ σχετικὸ ἄρθρο

Τσὶπ γιὰ μαθητὲς καὶ σχολικὰ

Σχόλιο ID-ont: Πρὶν λίγες ἡμέρες σχολιάζαμε μὲ φρίκη ἀντίστοιχη πρακτικὴ ποὺ ἐφαρμόζεται στὴ Βραζιλία (βλ. σχετ: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/03/26/στολὲς-μὲ-ἐνσωματωμένο-τσὶπ-ἐντοπι/). Τώρα βλέπουμε παρόμοιο σύστημα νὰ ἔρχεται καὶ σὲ ἐμᾶς. Περίπου ἴδιο σχέδιο, ὅμως ἴδια ἐπιχειρήματα καὶ τελικά, στὴν οὐσία, ἴδια λογική. Καὶ ποιό εἶναι τὸ τέλος αὐτοῦ τοῦ δρόμου; Μὰ φυσικὰ τὸ ἐμφυτεύσιμο τσιπάκι!

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Ἕως τὸ τέλος τοῦ ἔτους φιλοδοξοῦν ἐρευνητὲς τοῦ Ἰνστιτούτου Μεταφορῶν ὅτι θὰ διατεθεῖ στὴν ἀγορὰ ἐφαρμογὴ ἡ ὁποία θὰ ἐνημερώνει τοὺς γονεῖς, μέσῳ κινητοῦ τηλεφώνου, πότε ἐπιβιβάζεται καὶ ἀποβιβάζεται τὸ παιδί τους ἀπὸ τὸ σχολικό. Τὸ συγκεκριμένο ἐγχείρημα πραγματοποιεῖται σὲ συνεργασία μὲ τὸ Σουηδικὸ Ἰνστιτοῦτο Μεταφορῶν καὶ παρουσιάστηκε χθὲς στὸ πλαίσιο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συνεδρίου Μεταφορῶν ποὺ ὀργανώθηκε στὴν Ἀθήνα. Στόχος τῶν ἐρευνητῶν εἶναι μὲ τὴν χρήση μιᾶς σειρᾶς τεχνολογιῶν νὰ καταστεῖ ἐφικτὴ ἡ παρακολούθηση ὅλης τῆς πορείας τοῦ παιδιοῦ ἀπὸ τὸ σπίτι πρὸς τὸ σχολεῖο καὶ ἀντίστροφα.
.        Κάθε χρόνο χάνουν τὴν ζωή τους 250 παιδιὰ καὶ τραυματίζονται 350.000 παιδιὰ σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη πηγαίνοντας πρὸς τὸ σχολεῖο καὶ ἐπιστρέφοντας ἀπὸ αὐτό. «Στὴν πλειονότητα τῶν περιπτώσεων τὰ ἀτυχήματα δὲν σημειώνονται ὅταν τὰ παιδιὰ εἶναι μέσα στὸ σχολικό, ἀλλὰ στὴν προσπάθειά τους νὰ φτάσουν στὸ σχολικὸ ἢ κατὰ τὴν ἐπιβίβαση καὶ ἀποβίβαση», ἐξήγησε ὁ κ. Εὐ. Μπεκιάρης, καθηγητὴς στὸ ΕΜΠ καὶ διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Μεταφορῶν.
.        Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν εἰδοποίηση τῶν γονέων γιὰ τὴν ἀσφαλῆ πρόσβαση τῶν παιδιῶν στὰ σχολικά, τὸ συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει εἰδικὸ σύστημα γιὰ τὶς ζῶνες ἀσφαλείας στὰ σχολικὰ -ἀντίστοιχο μὲ αὐτὸ τῶν καινούργιων Ι. Χ. αὐτοκινήτων- ποὺ θὰ εἰδοποιεῖ τὸν ὁδηγὸ ἐὰν τὸ παιδὶ δὲν ἔχει δεμένη τὴν ζώνη ἀσφαλείας.
.        Παράλληλα, περιλαμβάνει εἰδικὸ πρόγραμμα γιὰ τὸ πῶς θὰ σχεδιάζονται τὰ δρομολόγια καὶ ποῦ θὰ πραγματοποιοῦνται οἱ στάσεις καθώς, ὅπως ἐπεσήμανε ὁ κ. Μπεκιάρης, «σήμερα τὰ δρομολόγια καὶ οἱ στάσεις ἐπιλέγονται τυχαία, ἀγνοώντας πολλὲς φορὲς παράγοντες ὅπως εἶναι οἱ ἐπικίνδυνες στροφὲς στὸν δρόμο». Οἱ ἐρευνητὲς σχεδιάζουν ταυτόχρονα ἕνα σύστημα τὸ ὁποῖο θὰ μπορεῖ νὰ συνεργάζεται μὲ ὑφιστάμενες ἐφαρμογὲς τηλεματικῆς -ὅπου αὐτὲς ὑπάρχουν- ἐνημερώνοντας τὸν ὁδηγὸ γιὰ τὸ ἐὰν τὸ παιδὶ πλησιάζει στὴν στάση, ὥστε νὰ τὸ περιμένει. Τὰ παιδιὰ θὰ ἔχουν εἴτε στὴν τσάντα τους εἴτε ἐνσωματωμένα στὸ κινητὸ τηλέφωνό τους εἰδικὸ τσίπ, τὸ ὁποῖο θὰ «ἐπικοινωνεῖ» μὲ τὰ ὀχήματα καὶ θὰ μπορεῖ νὰ ἐνημερώνει τοὺς γονεῖς μέσῳ μηνύματος γιὰ τὴν ἐπιβίβαση ἢ ὄχι τοῦ παιδιοῦ. Τὰ ὀχήματα θὰ διαθέτουν ἐπίσης ὀπτικὸ σῆμα ποὺ θὰ ἐνημερώνει τοὺς ἄλλους ὁδηγοὺς ὅτι τὸ σχολικὸ πρόκειται νὰ πραγματοποιήσει στάση.

Ἐξοπλισμὸς

.        Σχολιάζοντας τὸν νέο νόμο ποὺ ἐπέβαλε αὔξηση τοῦ ὁρίου ἡλικίας τῶν σχολικῶν λεωφορείων στὰ 27 ἀπὸ τὰ 23 χρόνια ποὺ ἴσχυε μέχρι πρότινος, ὁ κ. Μπεκιάρης ὑποστήριξε ὅτι τὸ μεγάλο πρόβλημα μὲ τὰ σχολικὰ λεωφορεῖα στὴν χώρα μας δὲν εἶναι ἡ ἡλικία τους ἀλλὰ ὁ ἐξοπλισμός τους. «Θὰ πρέπει γιὰ παράδειγμα νὰ ὑπάρχει ἔλεγχος τῆς ταχύτητας τῶν σχολικῶν, νὰ ἐξοπλιστοῦν μὲ κόφτες ποὺ δὲν θὰ τοὺς ἐπιτρέπουν νὰ αὐξάνουν ταχύτητα καὶ νὰ εἶναι ὑποχρεωτικὲς οἱ ζῶνες ἀσφαλείας σὲ ὅλα τὰ σχολικὰ λεωφορεῖα», ἐξήγησε ὁ κ. Μπεκιάρης. (http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_24/04/2012_479928)

ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.com

, , ,

Σχολιάστε

π. ΠΑΪΣΙΟΣ: «ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥ ΑΡΚΕΙ [τοῦ Ἀντιχρίστου] ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ. Ἢ ΤΟΝ ΔΕΧΕΣΑΙ Ἢ ΤΟΝ ΑΡΝΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΕΙΣΑΙ»

 Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο
«Γέρων Παΐσιος – ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ»
-Μαρτυρίες Μοναχῶν καὶ Προσκυνητῶν
(Κάρτα Πολίτου, Σφράγισμα, Χάραγμα, Ἀντίχριστος),

Ἀλεξανδρούπολη 2011

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

–Γέροντα, τὸν ρώτησα, εἴπατε πρὶν στοὺς ἀνθρώπους ὅτι αὐτὰ εἶναι µακρινὰ γεγονότα. Πόσο µακρινὰ εἶναι; Ἂς ποῦµε, ἐµεῖς θὰ τὰ ζήσουµε;
Ὁ Γέροντας ἔγινε πολὺ σοβαρὸς καὶ µοῦ ἀπάντησε:
–Ἐγώ, ὄχι. Ἐσύ, ναί.
–Ὁ λογισµὸς ὅμως µοῦ λέει κάτι: Ὅτι κάθε φαινόµενο ποὺ προηγεῖται τῆς παρουσίας τοῦ Ἀντιχρίστου ὡς προετοιµασία, χρειάζεται καὶ τὸν δικό του χρόνο γιὰ νὰ ὡριµάσει καὶ νὰ ἐπιβληθεῖ φυσιολογικά, ὡς χρόνο προετοιµασίας θὰ χρειαζόµασταν πολλὲς δεκαετίες. Δὲν εἶν᾽ ἔτσι;
–Ὄχι, ἔκανε αὐτὸς κουνώντας ἀρνητικὰ τὸ κεφάλι του. Ὅσο πλησιάζουµε πρὸς τὰ κεῖ, τὰ πράγµατα θὰ γίνονται ὅλο καὶ πιὸ γρήγορα, ἕως ὅτου καταλήξουν νὰ ἐξελίσσονται µ’ ἀστραπιαία ταχύτητα. Ἡ τηλεόραση δὲν θὰ προλαβαίνει ν’ ἀνακοινώνει στοὺς ἀνθρώπους τὰ καινούργια γεγονότα. Κι ὅλο αὐτὸ τότε θὰ θεωρεῖται σὰν θρίαµβος τοῦ κακοῦ καὶ τοῦ Ἀντιχρίστου, ἐνῶ στὴν πραγµατικότητα ὁ Χριστὸς θὰ ἐπιτρέψει αὐτὴν τὴν ἐξέλιξη προνοούµενος τὰ δικά Του παιδιὰ καὶ συντέµνοντας τὸν χρόνο ταλαιπωρίας τους.

.        Χαµογέλασε.
–Πόσο χρόνο θὰ πάρουν; τὸν ρώτησα. Ἐγὼ ὅμως θὰ τὰ προλάβω, ἔ; ζήτησα νὰ τὸ διευκρινίσω.
–Ναί, ἔκανε ὁ Γέροντας κουνώντας καταφατικὰ τὸ κεφάλι του. Ἐσὺ θὰ τὰ προλάβεις καὶ θὰ τὰ ζήσεις.
.              Ὁ γερο-Παΐσιος µοῦ ἔκανε µιὰ πάρα πολὺ χρήσιµη διευκρίνηση:
–Ὅταν ρθει ντίχριστος, δν θ προσπαθήσει ν ξαπατήσει τος ἀνθρώπους γι ν περάσει κρυφ τ 666. Ὁ Ἀντίχριστος θά ᾽ναι τὸ ὄχηµα τοῦ Σατανᾶ κι ὁ Σατανᾶς δὲν γνωρίζει τίποτε ἀπὸ τὴν ἔννοια τῆς ἐλευθερίας ἢ τῶν προσωπικῶν δικαιωµάτων. Ὅταν λάβει τὴν ἐξουσία ἀπὸ τὸν Χριστό, θὰ ἐπιβληθεῖ σὰν τύραννος: ὁ πιὸ ἀπαίσιος ἀπ᾽ ὅσους γνώρισε ἡ ἀνθρωπότητα. Θ᾽ ἀπαιτεῖ νὰ τὸν ἀναγνωρίσεις σὰν θεὸ καὶ νὰ τὸν προσκυνήσεις. Κα δν θ τν νοιάζει ν σ ατ τ θέλεις κα ν συµφωνες.  Τὰ πάντα τότε θὰ γεµίσουν καταπίεση καὶ τρόµο, διότι ὁ διάβολος θὰ ζητάει προσωπικὰ κι ἐνσυνείδητα τὴν ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἀποδοχὴ τὴν δική του.  Δν θ το ρκε οδετερότητα κα δν θ πάρχουν πεκφυγές. Ἢ τὸν δέχεσαι κι ὑφίστασαι τὴν ἐγκατάλειψη τῆς χάριτος ἢ τὸν ἀρνεῖσαι καὶ περιθωριοποιεῖσαι µ᾽ ὅλες τὶς συνέπειες ποὺ γράφει στὴν Ἀποκάλυψη: Ὅτι αὐτοὶ δὲν θὰ µποροῦν νὰ πουλήσουν ἢ ν᾽ ἀγοράσουν τίποτα, διότι δὲν θά ᾽χουν τὸ σῆµα τοῦ Ἀντιχρίστου.
–Καὶ τί θὰ γίνει µ᾽ αὐτούς; ρώτησα τὸν Γέροντα. Θὰ πεθάνουν ἀπ’ τὴν πείνα;
–Ἔ, ὄχι εὐλογηµένε κι ἔτσι… Θά ᾽χουν οἱ ἄνθρωποι τὸ ψωµάκι τους, τ᾽ ἀλεύρι τους, τὶς ἐλίτσες, τὰ φροῦτα … Ἀλλοίµονο ὅµως σ᾽ αὐτοὺς ποὺ εἶναι µαθηµένοι σὲ πλούσια τράπεζα. Αὐτοὺς δὲν θὰ τοὺς ἀρκοῦν τὸ ψωµάκι κι οἱ ἐλίτσες καὶ θά ᾽ναι βαρὺ τὸ δίληµµα.

.           Ἐπειδὴ οἱ καλοµαθηµένοι καὶ καλoβoλεµέvoι χριστιανοὶ ἔχουν ἐφεύρει τὴν «ἰδεολογία τοῦ κρυπτοχριστιανοῦ», νοµίζω, ἔγινε σαφὲς ὅτι τέτοιο ἐνδεχόµενο δὲν ὑπάρχει. Ἐδῶ θὰ ἐφαρµοστεῖ αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Χριστὸς στὸ Εὐαγγέλιο: «Ἢ µὲ ὁµολογεῖς ἔµπροσθεν τῶν ἀρχόντων καὶ σὲ ἀποδέχοµαι στὴν Βασιλεία µου ἢ µὲ ἀρνεῖσαι κι ἐγὼ σὲ ἀπορρίπτω».

, , , , , ,

Σχολιάστε

ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ

Τὸ σφράγισμα μὲ μικροτσίπ βρίσκεται σὲ πλήρη ἐφαρμογή!

Δεῖτε στὸ βίντεο, ποὺ ἀκολουθεῖ,
πῶς σὲ κάποιες χῶρες προωθεῖται ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ μικροτσίπ σὲ ἀνθρώπους.

ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2010/12/blog-post_5559.html#ixzz18aVo9FkR

 

, , ,

Σχολιάστε

ΔΕΝ ΗΞΕΡΕΣ; ΤΩΡΑ ΕΜΑΘΕΣ.

Τώρα δὲν μπορεῖς νὰ πεῖς ὅτι δὲν ἤξερες… Εἶσαι γνώστης καὶ ὑπεύθυνος! Κοίταξε τί συμβαίνει γύρω σου, τὰ τελευταῖα παγκόσμια νέα… Θυμήσου τὸ ὄνομα καὶ τὸ λογότυπο τῆς ἑταιρείας MONDEX. Ἐὰν δὲν ἀντισταθοῦμε, αὐτὴ ἡ ραγδαία καὶ μυστικὴ ἐξάπλωση… στὸ τέλος θὰ ἀπειλήσει ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα. Ξόδεψαν περισσότερα ἀπὸ 1,5 ἑκατομμύρια δολάρια, στὴν ἔρευνα γιὰ νὰ ἀνακαλύψουν ἀκριβῶς τὴν καλύτερη θέση γιὰ νὰ παρεμβάλουν τὸ “βίο-τσὶπ” στὸ ἀνθρώπινο σῶμα. Βρῆκαν μόνο δύο ἱκανοποιητικὲς καὶ ἀποδοτικὲς θέσεις. Τὸ κεφάλι, κάτω ἀπὸ τὸ κρανίο καὶ τὴν πίσω πλευρὰ τοῦ χεριοῦ. Καὶ συγκεκριμένα τὸ δεξὶ χέρι (ὅπως προφητεύει καὶ ἡ Ἀποκάλυψη, ἐδῶ καὶ 2000 χρόνια! )… “Ὑποχρεώνει ὥστε ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι,πλούσιοι καὶ φτωχοί, ἐλεύθεροι καὶ σκλάβοι, νὰ λάβουν ἕνα χάραγμα στὸ δεξί τους χέρι ἢ μέτωπά τους καὶ κανεὶς νὰ μὴ μπορεῖ νὰ ἀγοράσει ἢ νὰ πωλήσει ἐκτὸς ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ θὰ ἔχει τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου ἢ τὸν… ἀριθμὸ τοῦ ὀνόματός του…Ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστι, καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξϛ (666)  (Ἀποκάλυψη: Κεφάλαιο. ΙΓ΄16-18)

Ἕνα δισεκατομμύριο “βίο-τσὶπ ” παράγονται ἀπὸ τὴν MONDEX ἐτησίως. Εἶναι στὴν παραγωγὴ γιὰ τουλάχιστον ἕνα ἔτος. Ἀνακάλυψαν, ὅτι ἐὰν θὰ ἦταν σὲ μία κάρτα , θὰ εἶχαν νὰ ἀντιμετωπίσουν σοβαρὰ προβλήματα. Ἡ κάρτα θὰ μποροῦσε νὰ κλαπεῖ, νὰ πλαστογραφηθεῖ, ἐνῶ τὸ χέρι καὶ τὸ κεφάλι ποτέ! Ὑπάρχει μόνο μία λύση σ᾽ αὐτὸ τὸ πρόβλημα, ποὺ ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὴν MOTOROLA … ἐμφυτεύοντας τὸ “βίο-τσὶπ”, στὸ δεξὶ χέρι ἢ στὸ κεφάλι, ἀπ᾽ ὅπου δὲν μπορεῖ νὰ ἀφαιρεθεῖ ποτέ. Ἐὰν προσπαθήσει κάποιος νὰ τὸ ἀφαιρέσει μὲ χειρουργικὴ ἐπέμβαση, τότε ἡ κάψουλα θὰ ἐκραγεῖ καὶ τὸ ἄτομο θὰ μολυνθεῖ βαριὰ ἀπὸ τὸ λίθιο καὶ τὴ χημικὴ οὐσία microbacteria, ἐνῶ τὸ σύστημα θ᾽ ἀνιχνεύσει τὴν ἀφαίρεση καὶ θὰ σηματοδοτήσει ἀμέσως πρὸς τὴν Ἀστυνομία!….
Λογότυπο MONDEX σημαίνει: “τὰ χρήματα στὴν διάθεσή σας” (ΜΟΝ=ΜΟΝetary καὶ DEX=DEXter= δεξιὰ πλευρὰ ).Τώρα ποὺ ἔχετε ἐνημερωθεῖ, ἀλλὰ ὡστόσο ἀμφιβάλλετε πηγαίνετε στὸ google.com.Κάντε ἀναζήτηση στὴ λέξη: “VERICHIP” καὶ διαβάστε μερικὲς ἀπὸ τὶς συνδέσεις…
Κάντε τὸ ἴδιο πράγμα μὲ τὴ λέξη: ” MONDEX SMARTCARD ” (ἔξυπνες κάρτες).

Δὲν μπορεῖτε πλέον νὰ ἰσχυρίζεστε ἄγνοια. Εἶστε τώρα γνῶστες καὶ ὑπεύθυνοι...

ΠΗΓΗ: http://orthodox-watch.blogspot.com (Ἀπὸ τὸ http://epirus-ellas.blogspot.com/)

 

, , , ,

Σχολιάστε

«ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ Η ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ»

Πειραιῶς Σεραφεὶμ: «Ἑτοιμάζονται σχεδιασμοὶ
ὑποδούλωσης τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας»

Στὴ λεγόμενη «Κάρτα τοῦ Πολίτη» ἀλλὰ καὶ στὸ «τσὶπ – χάραγμα» ἀναφέρθηκε ἀπὸ ἄμβωνος σήμερα Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ. Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸ ἐκκλησίασμα, μεταξὺ ἄλλων τόνισε: “Ἑτοιμάζονται σχεδιασμοὶ ὑποδούλωσης τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας, ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς δῆθεν προόδου τῆς τεχνολογίας καὶ ἀνέσεως τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων”. “Στὶς χῶρες τὶς λεγόμενες προηγμένες κυκλοφορεῖ ἤδη, τὸ γεγονὸς τῆς ἐμφυτεύσεως. Οἱ ἄνθρωποι μετατρέπονται σὲ ἑτεροκίνητα νευρόσπαστα, ποὺ ἀποδέχονται τὸν ἔλεγχο τῆς ζωῆς τους, ἀπὸ κάποιο κεντρικὸ σχεδιασμὸ καὶ τὴν ἀλλοτρίωση τῶν προσωπικῶν τους ἀνθρωπίνων καὶ ἀτομικῶν δικαιωμάτων”, πρόσθεσε ἐπίσης ὁ κ. Σεραφείμ. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς μὲ στεντόρεια φωνὴ τόνισε: “Ποιὸς λοιπὸν θὰ ἐμπνεύσει τοὺς νέους ἀνθρώπους τὴν ἀντίσταση, σ’ αὐτὴ τὴν καταιγίδα τῆς τυραννίας ποῦ ἐπέρχεται;“.
Γιὰ νὰ συμπληρώσει κλείνοντας: “Μόνον ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, μόνον ἡ Ὀρθόδοξος Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία ποὺ γεννᾶ μάρτυρες, ἥρωες, ἁγίους, ὁσίους καὶ πνεύματα ἐλεύθερα ποὺ ἔχουν ἐπίγνωση τοῦ μεγαλείου της ἀνθρώπινης ψυχῆς. Μόνον αὐτή!”

(ΠΗΓΗ: ROMFEA.GR)

, , ,

Σχολιάστε