Ἄρθρα σημειωμένα ὡς φύλο

ΑΓΟΡΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ. «Ὕβρις τέκος (= παιδὶ) δυσσεβείας»

«βρις τέκος (= παιδ) δυσσεβείας»

Τοῦ Στέλιου Παπαθεμελῆ

.             Τὰ παρδαλὰ παιχνιδίσματα τῆς ἐξουσίας «θριάμβευσαν» στὸ Κοινοβούλιό μας. Μὲ 141 τελικὰ ψήφους χάρη στοὺς ἀνευθυνοϋπεύθυνους «παρόντες – ἀπόντες» τὸ ἔκτρωμα τῆς ἀλλαγῆς φύλου ἀπὸ τὰ 15χρονα ἀνώριμα πλάσματα ἔγινε νόμος τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους.
.             Σατιρικὴ ποιητικὴ γραφίδα μὲ ὕφος Ἀνδρέα Λασκαράτου σχολίασε μὲ πόνο, ὄχι εἰρωνεία, ὡς ἑξῆς τὸ γεγονός:
«Γιὰ μπούλινγκ / δὲν ἠξεύρω! / Μά, ὤχου! Μανούλα μου! / Τὸ γέλιο ὅπου θὰ γένει! / Στὸ δρόμο νὰ κοιτᾶς «ἀγόρια» δίχως γένι, / «κορίτσια» μὲ μπογιὰ – ὀκά / ᾽πο  κάτω ἀπ’ τὸ μουστάκι / καὶ «μίνι» ὡς ᾽κεῖ πάνω / τὸ κόκκινο φουστάκι! / ᾽Πὰ σὲ ψηλὰ τακούνια νὰ τρικλίζουν – ξύλινες μαριονέτες νὰ θυμίζουν – κι ἀπ’ τὸ χεράκι νὰ κρατοῦν / γλυκὰ καὶ χαϊδεμένα / «ἀγόρια» μὲ ψιλὴ φωνὴ / καὶ … γκαστρωμένα!».
.             «Ὕβρις τέκος δυσσεβείας» (= ἡ ὕβρις εἶναι παιδὶ τῆς ἀσέβειας) (Αἰσχύλος Εὐμενίδες 534). «Ἐξανθοῦσα ἐκάρπωσε στάχυν ἄτης» (= ὅταν φουντώσει δίνει γιὰ καρπὸ τη  συμφορά), «ὅθεν πάγκλαυστον ἐξεμᾶ θέρος» (= ἀπ’ ὅπου θὰ θερίσει κανεὶς ἄφθονα δάκρυα) (Αἰσχύλος, Πέρσαι, Ϛ´ 821).
.             Οἱ ἐγκυρότερες ἰατρικὲς ἀκαδημίες τοῦ πλανήτη ὑποστηρίζουν μετὰ λόγου γνώσεως αὐτὸ ποὺ ὁ κοινὸς νοῦς ἐπιβεβαιώνει, ὅτι κανεὶς γεννιέται μὲ ἀποτυπωμένο τὸ φύλο του. «Ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς». Στὸν τέταρτο μήνα ἐμβρυακῆς ἡλικίας, ὁ προσδιορισμὸς ἀπὸ τὴ φύση τοῦ φύλου (ἄρρεν-θῆλυ) καὶ σύγχρονη ἀνεξίτηλη καταγραφὴ στὸν ἐγκέφαλο.
.             Κορυφαῖοι εἰδικοί, ἀνάμεσά τους ὁ διεθνῶς ἀνεγνωρισμένος ἡμέτερος καθηγητὴς Σ. Μπαλογιάννης, μέλος 56 ξένων ἰατρικῶν ἑταιρειῶν, τῆς Ἀμερικανικῆς  Νευρολογικῆς  Ἑταιρείας, τῆς Νευρολογικῆς Ἀκαδημίας Λονδίνου (ΕΑΝ) κλπ κλπ, ὑποστηρίζει ὅτι «οἱ διαφορὲς μεταξὺ τῶν δύο φύλων ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν ὀργανογένεση καὶ συνεχίζονται σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τῶν ἀτόμων. Μεταξὺ τῶν κυρίων ἀνατομικῶν διαφορῶν εἶναι οἱ διαστάσεις τοῦ ἐγκεφάλου, οἱ κατὰ θέσεις διαφορὲς τῆς φαιᾶς οὐσίας, ἡ διαφορὰ τοῦ πάχους τοῦ προσθίου συνδέσμου, τὸ γόνυ τοῦ μεσολοβίου, καὶ τὸ πρόσθιον τμῆμα τοῦ σώματος, ὁ φλοιὸς τῶν κογχικῶν ἑλίκων, ὁ ὁποῖος εἶναι εὐρύτερος στὶς γυναῖκες, μεταβαλλομένης τῆς σχέσεως μεταξὺ κογχικοῦ φλοιοῦ και ἀμυγδαλοειδοῦς πυρῆνος, τὸ σχῆμα καὶ ὁ ὄγκος τοῦ ὑπερχιασματικοῦ πυρῆνος (SCN)».
.             Ἡ Ἐκκλησία εἶπε τὸν δικό της τίμιο καὶ πρέποντα λόγον: «Τὸ φύλο στὸν ἄνθρωπο ἀποτελεῖ ἱερὴ παρακαταθήκη καὶ ὑπηρετεῖ στὴ βάση τῆς ψυχοσωματικῆς συμπληρωματικότητας τὸ μυστήριο τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀγάπης. Ὑπὸ τὴν ἔννοια αὐτή δὲν εἶναι ἐπιλέξιμο, ἀλλὰ ὡς δῶρο ἀποτελεῖ θεῖο χάρισμα στὸν ἄνθρωπο, ποὺ πρέπει αὐτὸς νὰ τὸ ἀξιοποιήσει γιὰ τὸν ἁγιασμό του».
.             Τὸ πρόσφατο νομοθετικὸ ἐξάμβλωμα «προκαλεῖ τὸ αἴσθημα τῆς κοινωνίας, τορπιλίζει τὸν ἱερὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας, ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ χρηστὰ ἤθη καὶ τὴν κοινὴ λογικὴ καὶ κυρίως καταστρέφει τὸν ἄνθρωπο. Ἀντὶ νὰ λιγοστεύει τὴ σύγχυση καὶ τὶς ψυχικὲς διαταραχές, θὰ τὶς αὐξήσει καὶ θὰ δώσει διαστάσεις ἐπικίνδυνου κοινωνικοῦ φαινομένου. Ἰδίως ὅταν ἐπεκτείνει τὶς δυνατότητές του και  μεταξὺ τῶν μαθητῶν, δημιουργεῖ ἐκρηκτικὴ καὶ στὰ σχολεῖα» (ἀνακοίνωση Ἱεραρχίας).
.             Προφανῶς ὁ στόχος τῶν ποικιλώνυμων κέντρων ἰδίως τῆς παρεξουσίας: ἡ ἀποσύνθεση τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς.
.             Στὸ αὐτὸ μῆκος κύματος ἡ ἀνακοίνωση τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων.
.             Γιὰ πρώτη φορὰ τὰ τελευταῖα χρόνια παρήλασαν τόσοι πολλοὶ ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Βουλῆς. Συχνὴ ἡ ἀναφορὰ τῶν ὑπερασπιστῶν τοῦ ἰδιωνύμου «ἀντιδρᾶ ἡ Ἐκκλησία καὶ τί μ᾽ αὐτό; Θὰ ἠρεμήσει, ὅπως ἠρέμησε μὲ τὶς ταυτότητες». Αὐτὸ ὑπ’ ὄψη τῆς Ἱεραρχίας, ἡ ὁποία δὲν πειθανάγκασε τὸν Καραμανλῆ (2004) σὲ ὑλοποίηση τῆς δέσμευσής του γιὰ ἐπαναφορὰ τοῦ θρησκεύματος στὶς ταυτότητες.
.             Ὁ Τζὼν Μάνεϊ, τοῦ πανεπιστημίου Χόπκινς, εἰδικὸς στὸν ἑρμαφροδιτισμό, εἰσήγαγε τὴ θεωρία τοῦ γένους.
.             Τὸ 1966 δύο γονεῖς τοῦ πῆγαν τὰ ἡλικίας 8 μηνῶν δίδυμα ἀγοράκια τους γιὰ περιτομή. Στὸν Ντέϊβιντ ἀπέτυχε καὶ κάηκε τὸ πέος του, στὸν Μπράϊαν δὲν ἔγινε περιτομή. Ὁ Μάνεϊ παρόλα αὐτὰ ἄδραξε τὴν εὐκαιρία νὰ καταστήσει τὰ δύο ἀδελφάκια πειραματόζωα. Ὁ Μπράϊαν μεγάλωσε ὡς ἀγόρι, ὁ Ντέϊβιντ μετονομάστηκε Μπρέντα ὡς κορίτσι. Τοῦ ἀφήρεσαν τοὺς ὄρχεις, τοῦ ξεκίνησαν ὁρμονικὴ θεραπεία, οἱ γονεῖς τὸ ἕντυσαν κορίτσι καὶ τοῦ πρόσφεραν ἀνάλογα παιχνίδια.
.             Ὁ Μάνεϊ ἐξετάζει τὰ παιδιὰ κάθε χρόνο καὶ πιστεύει ὄτι  τὸ βιολογικὸ φύλο ἐξαφανίζεται, ὅταν τοῦ μεταγγίζουν ἕνα ἄλλο γένος.
.             Ἡ Μπρέντα μεγαλώνει μὲ τρόπο ὀδυνηρό. Στὴν ἐφηβεία, αἰσθάνεται ἡ φωνή της νὰ γίνεται βαρειά, ἐξομολογεῖται ὅτι ἕλκεται ἀπὸ τὰ κορίτσια, ἀρνεῖται τὸν πλαστικὸ κόλπο ποὺ θέλει νὰ τῆς ἐπιβάλει ὁ Μάνεϊ.  Ἡ Μπρέντα παύει νὰ καταπίνει τὴ θεραπεία της, καταφεύγει στὴν τεστοστερόνη, παραμιλάει, πίνει ὑπερβολικά. Ἡ Μπρέντα αἰσθάνεται ἀγόρι περιορισμένο μέσα σὲ ἕνα σῶμα κοριτσιοῦ. Σαστισμένοι, οἱ γονεῖς ἀποκαλύπτουν τὴν ἀλήθεια στὰ δίδυμα. Ἡ Μπρέντα γίνεται καὶ πάλι Ντέϊβιντ καὶ παντρεύεται μία γυναίκα. Ἀλλὰ οἱ ταυτοτικὲς μεταπτώσεις ἀποσταθεροποίησαν τὰ ἀγόρια. Ὁ Μπράϊαν αὐτοκτονεῖ τὸ 2002 καὶ τὸν ἀκολουθεῖ ὁ Ντέϊβιντ, στὶς 5 Μαΐου 2004…
.             Ἡ ἱστορία εἶναι ἀληθινή. Ἀλλὰ πόσο διδακτικὴ εἶναι γιά μᾶς;

 

ΠΗΓΗ: arpati.blogspot.gr

, ,

Σχολιάστε

«ΕIΜΑΙ “OΜΟΦΟΒΙΚΟΣ”, “ΦΑΣΙΣΤΑΣ” καὶ “ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΤΑΛΙΜΠΑΝ”…» (τώρα μπορῶ νὰ μιλήσω;)

Εμαι «μοφοβικός», «φασίστας»
κα
«χριστιανοταλιμπά
ν»… (τώρα μπορ ν μιλήσω;)

Νίκος Συρίγος

11.10.17

.             Μεγάλη βραδιὰ ἡ χθεσινή. Σπουδαία. Ἡ Ἑλλάδα πῆγε μπροστά. Πολλὰ βήματα. Ἔτη φωτός. Ἀπὸ τό… σύμφωνο συμβίωσης εἴχαμε νὰ νιώσουμε τέτοια χαρά. Νιώσαμε, ρὲ παιδί μου, Εὐρωπαῖοι… Ἀνοικτοὶ στὶς προκλήσεις τῶν καιρῶν. Ἀνοικτοὶ γενικῶς. Καμαρώσαμε τὴν… παλικάρι, μὲ τὸ μούσι της καὶ τὴ φούστα της, ποὺ πανηγύρισε ἀπὸ τὰ θεωρεῖα τῆς Βουλῆς καὶ μᾶς ἦρθαν στὸ μυαλὸ γιὰ μία ἀκόμη φορὰ οἱ στιγμὲς ποὺ ὁ Κώστας φίλησε στὸ στόμα τὸν Μηνά, ὅταν ὁ Τσίπρας μὲ τὸν Καμμένο καὶ τὶς λοιπές… προοδευτικὲς δυνάμεις, εἶχαν ἀναγνωρίσει τὸ δικαίωμά τους, νὰ ζοῦν σὰν ζευγάρι. Μεγάλες στιγμές. Δικαίωση ἀγώνων ἐτῶν καὶ ἐτῶν… Ξέρετε σὲ πόσα gay pride συμμετεῖχαν ὁ Μηνὰς καὶ ὁ Κώστας γιὰ νὰ ἀναγνωριστεῖ τὸ δίκαιο τοῦ αἰτήματός του, νὰ εἶναι ζευγάρι καὶ νὰ κάνουν οἰκογένεια; Ἀλλὰ δὲν μᾶς/τοὺς ἔφτανε αὐτό. Θέλανε καὶ ὁ Μηνὰς νὰ μπορεῖ πρὶν καλὰ-καλὰ καταλάβει ὅτι ὑπάρχει, νὰ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ γίνει Σούλα… Στὰ 15 του. Γιατί ὄχι στὰ 14; Στὰ 12; Στὰ 8; Νὰ κάνει ἡ μάνα… Λάθος! Μὴν γινόμαστε ὀπισθοδρομικοὶ τώρα… Ποιά μάνα; Αὐτὴ ποὺ γεννήθηκε καὶ θὰ πεθάνει μάνα ἢ ἡ ἄλλη ποὺ γεννήθηκε πατέρας ἀλλὰ στὴν πορεία ἀποφάσισε πὼς θέλει νὰ γίνει μάνα; Τί σημαίνει δὲν μπορεῖ νὰ γίνει μάνα, ἐπειδὴ γεννήθηκε ἀρσενικός; Σιγὰ μὴν μᾶς πεῖ ἡ φύση τί γίνεται καὶ τί δὲν γίνεται… Ποιά φύση; Τώρα προέχει ἡ πρόοδος! Νὰ πᾶμε μπροστά. Ἔστω καὶ μὲ τὴν ὄπισθεν… Ποιά οἰκογένεια, τώρα, ὅπως τὴν ξέρατε; Μὲ τὸν μπαμπά, τὴ μαμὰ καὶ τὰ παιδιά. Τί «παλιακὰ» εἶναι αὐτά; Ἡ σωστὴ οἰκογένεια πρέπει νὰ ἔχει δύο μπαμπάδες ἢ δύο μαμάδες, ποὺ θὰ πάρουν τὸ καροτσάκι τους καὶ θὰ πηγαίνουν, ἅμα λάχει, μέχρι τὰ Jumbo νὰ κάνουν τὰ ψώνια τους… Αὐτὲς εἶναι οἱ οἰκογένειες ποὺ εἶναι ΙΝ. Οἱ ἄλλες εἶναι passé…
.         Τὸ ρεῦμα, παιδιά, τὸ ρεῦμα! Μὴν χάσουμε τὴν πρόοδο, ἐπ᾽ οὐδενί… Αὐτή, ποὺ ἂν πεῖς «παιδιά, αὐτὸ δὲν εἶναι φυσιολογικὸ», σὲ λέει «ὁμοφοβικό»… Αὐτή, ποὺ ἂν ἀγανακτεῖς ἐπειδὴ κάποια «καλόπαιδα» καῖνε τὴν ἑλληνικὴ σημαία, σὲ λέει «φασίστα»… Κι αὐτή, ποὺ ἂν κάνεις τὸν Σταυρό σου, σὲ λέει «χριστιανοταλιμπάν»… Ἄ… Κι αὐτὴ ποὺ δίνει δικαίωμα σὲ ἕναν τύπο νὰ εὔχεται νὰ «ψοφήσει» ἕνα κοριτσάκι ποὺ δίνει μάχη μὲ τὸν καρκίνο ἀλλὰ πέφτει νὰ «φάει» ἕναν ἄλλο ποὺ διαφωνεῖ δημόσια μὲ τὴν ἀλλαγὴ φύλου κτλ.
.         Τὰ πράγματα εἶναι ἁπλά. Ὅσο, ἡ πλειοψηφία, ἡ πραγματική, ὅλοι ἐσεῖς, ἐμεῖς ποὺ διαφωνοῦμε μὲ ὅλα αὐτά, καθόμαστε στὸν καναπὲ καὶ τὸ πιὸ βαρὺ εἶναι νὰ πατήσουμε κάνα… dislike στὸ Facebook, ὅλη αὐτὴ ἡ παρωδία θὰ συνεχίζεται… Καὶ θὰ συνεχίζεται, γιατί τ σχέδιο λωσης τς χώρας πο λέγεται λλάδα, γι ν φτάσει μέχρι τ τέλος, τ τέρμα, ο πυλνες πο κράταγαν ρθια ατ τν χώρα πρέπει ν γκρεμιστον… Κι αὐτὴ ἡ ἱστορία δὲν εἶναι τωρινή. Ξεκίνησε πρὶν ἀπὸ χρόνια… Πολλὰ χρόνια. Δὲν ὑπάρχουν πιὸ συκοφαντημένες ἀξίες ἀπὸ τὴν οἰκογένεια, τὴν πατρίδα καὶ τὴ θρησκεία… Δὲν εἶναι τὸ ξεκίνημα τοῦ «πολέμου» αὐτὸ ποὺ ζοῦμε τώρα. Ἡ κορύφωσή του εἶναι…
.         Τὸ ποιὸς θὰ νικήσει ὅμως στὸ τέλος, θὰ τὸ ἀποφασίσεις ἐσύ… Ἢ τουλάχιστον πρέπει νὰ τὸ ἀποφασίσεις ἐσύ… Ἐσὺ ποὺ φοβᾶσαι, νὰ μὴν σὲ ποῦν ὁμοφοβικό, φασίστα καὶ χριστιανοταλιμπάν. Κι ἂς ξέρεις ὅτι εἶσαι ἁπλὰ φυσιολογικός, πατριώτης καὶ θρησκευόμενος… Τί; Δὲν τὶς θυμᾶσαι πιὰ αὐτὲς τὶς λέξεις; Πῶς νὰ τὶς θυμᾶσαι; Ἀφοῦ σ᾽ τὶς ἔχουν θάψει… Ἐκεῖ ποὺ κάπου δίπλα, θὰ θάψουν κι ἐσένα… Μὲ τὶς ἀξίες σου. Τιμῆς ἕνεκεν.

 

ΠΗΓΗ: onsports.gr (τὸ εἴδαμε στὸ aganargyroi.gr)

 

 

, ,

Σχολιάστε

ΤO ΠΡOΣΩΠΟ ΚΑI H «ΔΙOΡΘΩΣΗ ΤΟY ΦYΛΟΥ» (Μητρ. Ναυπάκτου Ἱεροθέου)

Τό πρόσωπο καί ἡ «διόρθωση τοῦ φύλου»

τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

ΠΗΓΗ: parembasis.gr

βλ. σχετ. Σχόλιο «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: «ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΩΣ ΦΥΛΑ»!

.             Τό νομοσχέδιο μέ τίτλο «Νομική Ἀναγνώριση τῆς Ταυτότητας τοῦ Φύλου» πού συζητήθηκε ἔντονα τόν τελευταῖο καιρό καί ψηφίσθηκε ἀπό τήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων, καί μετά τήν ὑπογραφή ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καί τήν δημοσίευσή του στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως θά εἶναι νόμος τοῦ Κράτους, ἔχει πολλά σημεῖα τά ὁποῖα δέχονται κριτική ἀπό θεολογικῆς, ἀνθρωπολογικῆς καί ψυχολογικῆς πλευρᾶς. Παρά τό ὅτι ἔχει γίνει κριτική ἀπό πολλούς στό νομοσχέδιο αὐτό, ἐν τούτοις δέν ἔχει ἐντοπισθῆ ἕνα ἐνδιαφέρον σημεῖο, γιά τό ὁποῖο θά ὑπογραμμισθοῦν ἐδῶ τά δέοντα μέ σύντομο τρόπο, ἐννοῶ τήν «φιλοσοφία» τοῦ νομοσχεδίου.
.             Σέ κάθε νομοσχέδιο πού εἰσάγεται πρός ψήφιση στήν Βουλή γιά νά γίνη νόμος τοῦ Κράτους, στά πρῶτα ἄρθρα δίνονται οἱ ἀπαραίτητοι ὁρισμοί, οἱ ὁποῖοι, ὅπως καί ὅλα τά ἄλλα ἄρθρα πού ἀκολουθοῦν, ἑρμηνεύονται ἀπό τήν «Αἰτιολογική Ἔκθεση» πού τό συνοδεύη.
.             Νομίζω, λίγοι διάβασαν προσεκτικά ὅλο τό νομοσχέδιο μέ τίς ὑπογραφές τῶν Ὑπουργῶν καί ἴσως ἐλάχιστοι διάβασαν τήν «Αἰτιολογική Ἔκθεση». Ἔτσι, πολλοί ὁμίλησαν χωρίς οὐσιαστική γνώση τοῦ νομοσχεδίου, ἴσως ἀρκέσθηκαν σέ ἀναλύσεις ἄλλων, γι’ αὐτό καί ἀστόχησαν στούς λόγους τους. Γιά παράδειγμα στό νομοσχέδιο δέν γινόταν λόγος γιά «ἀλλαγή φύλου», ἀλλά γιά «διόρθωση τοῦ καταχωρισμένου φύλου».
.             Ἐκεῖνο ὅμως πού μέ ἐνδιαφέρει στό κείμενό μου αὐτό εἶναι οἱ ὁρισμοί πού δίνονται στό νομοσχέδιο γιά τήν «ταυτότητα τοῦ φύλου» καί τήν «διόρθωση τοῦ καταχωρισμένου φύλου» καί τήν ὅλη «φιλοσοφία» του. Αὐτό εἶναι γιά μένα γεγονός ἰδιαίτερης σημασίας.
.             Κατ’ ἀρχάς, στό νομοσχέδιο αὐτό συνεχῶς γίνεται λόγος γιά τό «πρόσωπο» καί τά «δικαιώματα τοῦ προσώπου». Παρατήρησα τίς λέξεις καί τίς φράσεις: «πρόσωπο»∙ «τό πρόσωπο ἔχει δικαίωμα στό σεβασμό τῆς προσωπικότητάς του μέ βάση τά χαρακτηριστικά φύλου του», τό ὁποῖο ὅμως πρέπει νά διορθωθῆ∙ «ἡ ταυτότητα φύλου» μέ τά χαρακτηριστικά πού «ἀντιστοιχοῦν στήν βούληση τοῦ προσώπου»∙ «τό πρόσωπο μπορεῖ νά ζητήσει τή διόρθωση τοῦ καταχωρισμένου φύλου του, ὥστε αὐτό νά ἀντιστοιχεῖ στή βούληση»∙ τά «δικαιώματα, ὑποχρεώσεις καί κάθε εἴδους εὐθύνη τοῦ προσώπου». Αὐτό σημαίνει ὅτι ὅλο τό νομοσχέδιο στηρίζεται στό πρόσωπο, τήν βούληση τοῦ προσώπου καί τά δικαιώματα τοῦ προσώπου.
.             Ἐπίσης, στήν «Αἰτιολογική Ἔκθεση» γίνεται λόγος γιά τά «διεμφυλικά πρόσωπα (τρανσέξουαλ, τράνς)»∙ γιά «μιά μεγάλη ὑστέρηση στήν ἀπόλαυση τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων τῶν διεμφυλικῶν προσώπων»∙ γιά «τόν ἰδιαίτερα προσβλητικό ἀκρωτηριασμό τοῦ προσώπου», ὅταν «παρακολουθῆται ἀπό ψυχίατρο» καί ὅταν «ἔχει ὑποβληθεῖ σέ χειρουργική ἐπέμβαση μέ πλήρη ὁριστική ἐπικράτηση τοῦ ἀντιθέτου ἀπό τό βιολογικό του φύλο»∙ γιά τό «ὅτι τό πρόσωπο ἔχει δικαίωμα στόν σεβασμό τῆς προσωπικότητάς του μέ βάση τά χαρακτηριστικά τοῦ φύλου του», τό ὁποῖο φύλο πρέπει νά «διορθωθῆ»∙ «ὁ ἐσωτερικός καί προσωπικός τρόπος μέ τόν ὁποῖο τό ἴδιο τό πρόσωπο βιώνει τό φύλο του»∙ «τά βιολογικά χαρακτηριστικά τοῦ προσώπου»∙ «γιά μεσοφυλικό ἄτομο»∙ γιά «τό πρόσωπο» πού αἰσθάνεται τή «δυσφορία τοῦ γένους»∙ γιά «τή βούληση τοῦ προσώπου», «τά δικαιώματα τοῦ κάθε προσώπου» καί ἄλλες παρόμοιες ἐκφράσεις. Ἑπομένως, καί στήν «Αἰτιολογική Ἔκθεση» τονίζονται οἱ ὅροι πρόσωπο, βούληση τοῦ προσώπου, δικαιώματα τοῦ προσώπου.

Θά σχολιάσω τούς τρεῖς αὐτούς ὅρους.

.             Πρῶτον. Διαβάζοντας τό νομοσχέδιο καί τήν «Αἰτιολογική Ἔκθεση» παρατηρῶ ὅτι ἀποφεύγεται ἐπιμελῶς ἡ λέξη «ἄνθρωπος» καί δίνεται σημασία στήν λέξη «πρόσωπο» μέ τά χαρακτηριστικά βεβαίως τοῦ γένους ἤ τοῦ φύλου του, τό ὁποῖο ὅμως πρέπει νά «διορθωθῆ». Αὐτό δέν εἶναι οὔτε τυχαῖο οὔτε ἀθῶο.
.             Πρόκειται γιά μιά ἐπιμελῆ προσπάθεια παράκαμψης τῆς λέξης ἄνθρωπος, μέ ὅλη τήν βιβλική καί παραδοσιακή σημασία τοῦ ὅρου, καί τήν ἀντικατάστασή της μέ τήν λέξη πρόσωπο, πού μπορεῖ νά ἀποδοθῆ καί μέ τήν λέξη «περσόνα», ὅπως λέγεται στόν προφορικό ἤ γράφεται στόν γραπτό λόγο, καί νά ἐξυπηρετοῦνται ἄλλοι σκοποί. Αὐτό δέν εἶναι ἄσχετο μέ τό ὅτι τά λεγόμενα «διεμφυλικά πρόσωπα» ἤ «ἄτομα» χρησιμοποίησαν κατά κόρον τήν λέξη πρόσωπο μέ τήν ὅλη φιλοσοφική του σημασία καί τήν ἰδιαιτερότητα.
.             Δεύτερον. Αὐτό συνδέεται μέ τόν ὑπερτονισμό τῆς «βούλησης τοῦ προσώπου». Ὅσο ὁμιλοῦν γιά τήν βούληση καί τήν ἐλευθερία τοῦ προσώπου, ὑποτιμοῦν τήν φύση, τήν ὁποία θεωροῦν ἀναγκαστική, ἀφοῦ δημιουργεῖ ἀνελευθερία, «δυσφορία», «βία». Μέ αὐτήν τήν ἔννοια θεωρεῖται, ὅπως ἔχει γραφῆ ἀπό ἀνθρώπους αὐτῆς τῆς νοοτροπίας, ὅτι καί ὁ γάμος, ὅπως τόν γνωρίζουμε καί ὅπως λειτουργεῖ μέ τόν τρόπο ἐκφράσεως τῶν δύο φύλων –ἀρσενικοῦ καί θηλυκοῦ– καί τήν γέννηση τῶν παιδιῶν, θεωρεῖται ὡς μιά «ἀναγκαιότητα τοῦ ἐνστίκτου», πράγμα πού δεσμεύει ἤ καταργεῖ τήν «ἐλευθερία τοῦ προσώπου». Ὁπότε, ἡ «διόρθωση τοῦ φύλου» συνδέεται, κατ’ αὐτούς, μέ τήν «ἐλευθερία τοῦ προσώπου». Στήν προοπτική αὐτή ὑπάγεται ἡ σχολαστική θεωρία περί τῆς «βουλήσεως τοῦ προσώπου», ὁ γερμανικός ἰδεαλισμός μέ τήν «ἐλευθερία τοῦ προσώπου», ἀλλά καί ἡ ὅλη φιλοσοφία τοῦ βολονταρισμοῦ (βουλησιοκρατίας) καί τῆς ἐλευθερίας τοῦ προσώπου.
.             Νά θυμίσω τίς φιλοσοφικές ἀπόψεις τοῦ Κάντ γιά τήν ἀπόλυτη ἀξία τοῦ προσώπου καί τήν αὐτονομία του, πού εἶναι ἡ βάση τῆς «ὑπερβατολογικῆς ἀρχῆς» του, ἡ ὁποία δέν ἀσχολεῖται μέ τά ἀντικείμενα, ἀλλά μέ τόν τρόπο γνώσης τῶν ἀντικειμένων ἀπό τόν καθένα, καθώς ἐπίσης καί γιά τήν «ὑπερβατολογική ἐλευθερία», ἡ ὁποία λειτουργεῖ ἀνεξάρτητα «ἀπό τόν μηχανισμό τῆς φύσης», ὅπως ἔχουν ἀναλύσει πολλοί σύγχρονοι θεολόγοι, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ π. Νικόλαος Λουδοβῖκος καί ὁ Γεώργιος Παναγόπουλος.
.             Τρίτον. Μέσα σέ αὐτήν τήν νοοτροπία ὑπάγεται καί ἡ συχνά τονιζόμενη σήμερα ἄποψη περί τῶν «δικαιωμάτων τοῦ προσώπου». Ἀφοῦ τό πρόσωπο εἶναι ἐλεύθερο, ἀπαλλαγμένο «ἀπό τήν ἀναγκαιότητα τῆς φύσης», ἀλλά καί τήν ἀναγκαιότητα τοῦ φύλου, σημαίνει ὅτι ἔχει τό δικαίωμα τῆς ἐπιλογῆς καί τοῦ φύλου του. Ἔτσι, γίνεται κατανοητό ὅτι ἀπό τήν ἄποψη αὐτή τό δικαίωμα τοῦ προσώπου λειτουργεῖ ἀνεξάρτητα ἀπό τίς συνέπειες καί τίς εὐθύνες τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ ἰδιαιτέρου φύλου μέ τήν σύλληψη καί τήν γέννηση τῶν παιδιῶν.
.             Ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης ἔλεγε ὅτι ἕνα ἀπό τά προβλήματα πού θά ἀπασχολήσουν τήν ὀρθόδοξη θεολογία καί τήν Ἐκκλησία στήν ἐποχή μας καί τήν ἐποχή πού ἔρχεται εἶναι τό θέμα τῶν δικαιωμάτων τοῦ προσώπου ἤ τοῦ ἀνθρώπου. Φυσικά, δέν ἐννοοῦμε τά δικαιώματα πού ἔχει ὁ καθένας στήν παιδεία, τήν ὑγεία, τήν κοινωνική ζωή κλπ., ἀλλά τόν τονισμό τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων μέ τήν παράλληλη καταστρατήγηση «τῶν δικαιωμάτων τοῦ Θεοῦ» στήν ζωή μας, καί τήν βίωση τῆς ἀπόλυτης «ἐλευθερίας» ὡς πρός τίς εὐαγγελικές ἐντολές.
Συνεπῶς, ὁ ὑπερβολικός τονισμός τῆς ἔννοιας τοῦ προσώπου μέ τήν βούληση τοῦ προσώπου καί τά δικαιώματά του καί στό θέμα τῶν «διεμφυλικῶν προσώπων», στό ὁποῖο ἐκμηδενίζονται οἱ διαφορές τῶν φύλων, πού εἶναι ἡ βάση τοῦ νομοσχεδίου αὐτοῦ, δέν εἶναι τόσο ἀθῶος ἀπό θεολογικῆς καί ἀνθρωπολογικῆς πλευρᾶς, ἀλλά κρύβει κάποιες σκοπιμότητες, πολιτικές καί θεολογικές.
.             Μοῦ ἔκανε δέ ἰδιαίτερη ἐντύπωση ὅτι κατά τήν συζήτηση πού ἔγινε τίς ἡμέρες αὐτές πού ψηφιζόταν τό νομοσχέδιο αὐτό στήν Βουλή, οἱ ἐκκλησιαστικοί παράγοντες πού ἀσχολήθηκαν μέ τήν κριτική τοῦ νομοσχεδίου δέν ὑποψιάσθηκαν καθόλου αὐτήν τήν βάση, στήν ὁποία στηρίζεται τό νομοσχέδιο, μάλιστα δέ μερικοί πού ἄσκησαν κριτική στό νομοσχέδιο, τό ἔκαναν μέ βάση τήν «θεολογία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου», χωρίς νά καταλάβουν ὅτι μέ τόν τρόπο αὐτόν ἐκφράζουν τήν ἴδια νοοτροπία καί ἐμπλέκονται στήν ἴδια φιλοσοφική καί θεολογική προοπτική.
.             Θέλω νά διευκρινίσω ὅτι γράφοντας τά ἀνωτέρω γιά τήν λεγόμενη «διόρθωση τοῦ φύλου», δέν ἐννοῶ τίς περιπτώσεις ἐκεῖνες πού ὑπάρχουν προβλήματα ἀπό βιολογικῆς πλευρᾶς, τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό τίς ὁρμόνες, γιά τίς ὁποῖες ἤδη ὑπάρχει ἡ σχετική νομοθεσία, οὔτε ἐννοῶ τίς ψυχολογικές καί κοινωνικές καταστάσεις πού δημιουργοῦν τήν λεγόμενη «ταυτότητα τοῦ φύλου» καί τήν «διαταραχή τοῦ φύλου», πού περνοῦν πολλοί στήν μικρή τους ἡλικία καί ἀντιμετωπίζονται μέ μιά καλή ἀγωγή καί παιδεία. Κυρίως ἐννοῶ τίς περιπτώσεις ἐκεῖνες πού τέτοιες συμπεριφορές ὀφείλονται σέ διάφορες φιλοσοφικές καί ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, οἱ ὁποῖες συνδέονται μέ τόν ὑπερβολικό τονισμό τῆς ἐλευθερίας καί τῶν δικαιωμάτων τοῦ προσώπου.
.             Νομίζω ὅτι ἀπό πλευρᾶς ὀρθοδόξου θεολογίας πρέπει νά εἴμαστε πολύ προσεκτικοί ὡς πρός τήν καθιέρωση τέτοιων νέων ἐκφράσεων, ὅπως «ἐλευθερία καί δικαιώματα τοῦ προσώπου», «βούληση τοῦ προσώπου», «κοινωνία τῶν προσώπων», «ἐλευθερία ἀπό τήν ἀναγκαιότητα τοῦ ἐνστίκτου» κλπ., οἱ ὁποῖες ἐφράσεις κρύβουν διάφορες ἐπικίνδυνες σκοπιμότητες, φιλοσοφικές, θεολογικές καί πολιτικές.
.             Εἶναι βασική θεολογική ἀρχή ὅτι ἡ ἐλευθερία βιώνεται μέσα ἀπό τήν ἔκφραση τῆς ἀγάπης ὡς κενωτικῆς προσφορᾶς, καί μέσα ἀπό τήν κοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεάνθρωπο Χριστό, ὅπως ἐκφράζεται μέσα στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας, μέ τήν μυστηριακή καί εὐαγγελική ζωή, πού εἶναι πρόγευση τῆς ἐσχατολογικῆς ζωῆς, ὅπου οἱ ἄνθρωποι θά ζοῦν ὡς ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ.
.             Τέλος, ὀφείλω νά σημειώσω τήν σημαντική διδασκαλία τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ γιά τήν ὑπέρβαση τῶν πέντε «διαιρέσεων». Συγκεκριμένα, ὁ ἅγιος Μάξιμος γράφει ὅτι ὁ Ἀδάμ ἀπέτυχε νά ὑπερβῆ τίς «πέντε διαιρέσεις» ἤ ἀντιθέσεις ἤτοι μεταξύ ἀκτίστου καί κτιστῆς φύσεως, νοητῶν καί αἰσθητῶν, οὐρανοῦ καί γῆς, παραδείσου καί οἰκουμένης, ἄρρενος καί θήλεος. Αὐτή ἡ ὑπέρβαση τῶν διαιρέσεων-ἀντιθέσεων ἔγινε μέ τόν Νέο καί Ἔσχατο Ἀδάμ, δηλαδή τόν Χριστό, μέ τήν ἐνανθρώπησή Του, καί ἔτσι ὁ ἄνθρωπος πού συνδέεται μέ τόν Χριστό στήν Ἐκκλησία, τό Σῶμα Του, μέ τήν εὐαγγελική καί μυστηριακή ζωή, ὑπερβαίνει αὐτές τίς διακρίσεις πού ὑπάρχουν στόν κόσμο καί ζῆ τήν πραγματική ἐλευθερία. Ὅλα τά ἄλλα εἶναι καταστάσεις τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου.

 

, , , ,

Σχολιάστε

«ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΩΣ ΦΥΛΑ»!

Γράφτηκε καὶ δημοσιεύθηκε στὰ “κοινωνικά μέσα”:

«Μπορεῖ νὰ κάνω λάθος, ἀλλὰ ἂν πασχίζεις νὰ εἶσαι χριστιανός, δηλαδὴ ἂν παλεύεις μὲ τὴν πίστη καὶ τὴν ἁμαρτία, δηλαδὴ τὴν ἀστοχία σου νὰ ἀγαπήσεις τὸν ἄλλον ὁλοκληρωτικά, γιατί αὐτὴ ἡ ἀστοχία ὀνομάζεται ἁμαρτία, δὲν προσεγγίζεις τοὺς ἄλλους ὡς φύλα ἀλλὰ ὡς πρόσωπα.
Καὶ δὲν σὲ ἀπασχολοῦν οἱ προσωπικές, σεξουαλικὲς ἐπιλογές τους, ἀλλὰ ὁ πόνος καὶ τὸ δράμα τους, ἡ χαρὰ καὶ ἡ λύπη τους.
Διαφορετικά, καθὼς οἱ διαβαθμίσεις τῆς ἀπόρριψης εἶναι μηδαμινές, κινδυνεύεις νὰ μοιάσεις στὰ θηρία, στὰ ἀνθρωπόμορφα κτήνη ποὺ ἐπιτίθενται στοὺς ἀλλοδαποὺς ἐργάτες γῆς, στὸ ἐνσαρκωμένο δράμα τοῦ ἀνέστιου καὶ πλάνητα, ἐπειδὴ ἀπορρίπτουν συγκεκριμένες χρωματικὲς διαβαθμίσεις τοῦ δέρματος».

.           Στὶς ἀνωτέρω γραμμὲς -ἴσως ἄθελα- κρύβεται πράγματι ἕνα ἐπικίνδυνο λάθος, θεολογικό:
Ἆραγε ὑπάρχει ὁ Θεάνθρωπος Χριστός, ὁ σαρκωμένος Λόγος τοῦ Θεοῦ, χωρὶς τὸ (ἀρσενικό) φύλο του; Ὁ Χριστὸς ἆραγε εἶναι σκέτο «πρόσωπο»; Ἄφυλο, ἄ-“σαρκο”; Ἰδεατό; Συνεπῶς τί θὰ πεῖ ὅτι «δὲν προσεγγίζεις τοὺς ἄλλους ὡς φύλα ἀλλὰ ὡς πρόσωπα»;
Ἡ Θεοτόκος Μαρία, ἡ Παναγία ἆραγε εἶναι Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἢ «σκέτο» πρόσωπο; Πῶς προσεύχεται ὁ πιστὸς στὴν Παναγία; Πῶς Τῆς προσφέρει τοὺς Χαιρετισμούς ἢ σέ ποιὰν ἀπευθύνει τὶς Παρακλήσεις του; Στὴν πανάμωμο καὶ φιλόστοργο ΜΑΡΙΑ, τὴν Ἀειπάρθενο Κόρη καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἢ σὲ «πρόσωπο χωρίς φύλο»;
.           Κι ὕστερα τὸ θέμα δὲν εἶναι ἂν ἐμένα μὲ ἀπασχολοῦν οἱ σεξουαλικές προτιμήσεις τοῦ ἄλλου, ἀλλὰ ἂν «ἀπασχολοῦν» τὸν ἐν Τριάδι Θεό -ὁ Ὁποῖος ἐδημιούργησε τὸν ἄνθρωπο (καὶ ὄχι τὸ «πρόσωπο») ἔμφυλο, ἄρσεν καὶ θῆλυ- καὶ τὴν σωτηριολογία. Αὐτὸς εἶδε τὸ πλάσμα Του νὰ ἀποτυγχάνει (δηλ. νὰ ἁμαρτάνει) νὰ ἀνταποκριθεῖ στὴν θεϊκὴ πρόσκληση γιὰ ὁμοίωση μαζί Του, ἐπειδὴ ἄκουσε τὴν διαβολὴ τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως. Καὶ μὴ «ἀντέχοντας» ἡ θεϊκὴ ἀγάπη αὐτὴ τὴν Ἁμαρτία καὶ τὴν Πτώση «ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, [καὶ ὄχι «ἐκ προσώπου»!] … ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν». (Γαλ. δ´ 4-5).
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀγάπη: Νὰ βλέπεις τὸν ἄνθρωπο στὴν προοπτικὴ τῆς σωτηρίας καὶ τῆς αἰώνιας ζωῆς καὶ νὰ μὴ θὲς νὰ καταστρέψεις τὸ δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, τὸν ἄνθρωπο, εἴτε ἄνδρα εἴτε γυναίκα, μὲ ἀντιπατερικὰ καὶ χοντροκομμένα ἰδεολογήματα. Νὰ μὴ ἀφήνεις τὸ δημιούργημα τοῦ Θεοῦ νὰ καθηλώνεται στὴν πτώση (=«σεξουαλικές ἐπιλογές»! [ἄλλωστε καὶ ἡ μίξη ἀνθρώπου μὲ ζῶο εἶναι σεξουαλική ἐπιλογή]!), ἀλλὰ νὰ τὸ βοηθᾶς νὰ ἀνορθωθεῖ καὶ νὰ ὑψωθεῖ στὴν ἀκεραιότητα τῆς «καινῆς ἐν Χριστῷ κτίσεως» καὶ μέσα ἀπὸ τὴν ἐν Χάριτι ἄσκηση (Μοναχισμός καὶ Γάμος) νὰ προχωρᾶ στὴν πνευματικὴ ὑπέρβαση τῆς διακρίσεως τῶν φύλων. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ μεγαλύτερη φιλανθρωπία.
Ἀντιθέτως εἶναι μισανθρωπία νὰ χαϊδεύεις τὶς ἀρρωστημένες «ἐπιλογές» καὶ νὰ ἐγκλωβίζεις τὸν «ἄλλο», τὸ …«πρόσωπο» στὴν παθολογία του μέσῳ μετανεωτερικῶν ἰδεολογικῶν ὑποπροϊόντων!

,

Σχολιάστε

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΣ Η TAYTOTHTA ΦΥΛΟΥ (Σύνοψη τῶν εἰσηγήσεων)

«Ταυτότητα φύλου: Μία διεπιστημονικὴ προσέγγιση»
– Σύνοψη τῶν εἰσηγήσεων

.         Μὲ πρωτοφανῆ συμμετοχὴ κόσμου καὶ μεγάλη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 28 Μαΐου 2017 στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν ἐπιστημονικὴ ἡμερίδα μὲ θέμα: «Ταυτότητα φύλου: Μία διεπιστημονικὴ προσέγγιση».
.             Τὴν ἡμερίδα συνδιοργάνωσαν ὁ Τομέας Ἐπιστημόνων τοῦ Συλλόγου «Ὁ Μέγας Βασίλειος», ἡ Χριστιανικὴ Ἕνωση Ἐπιστημόνων καὶ ἡ Χριστιανικὴ Ἕνωση Ἐκπαιδευτι­κῶν Λειτουργῶν τοῦ Συλλόγου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», ἡ Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ἑλλάδος καὶ τὸ Σωματεῖο «Ἑ­νωμένη Ρωμηοσύνη». Συμμετεῖχαν μὲ ἐμ­πε­ριστατωμένες εἰσηγήσεις τέσσερις εἰδικοὶ ἐ­πι­στήμονες, οἱ ὁποῖοι μὲ ἐπιχειρήματα ἀπέδειξαν ὅτι ἡ ἀλλαγὴ φύλου ἀποτελεῖ ὄχι ἁ­πλῶς διαστροφή, ἀλλὰ καταστροφὴ τῆς ἀν­θρωπίνης φύσεως. Τὶς ἐργασίες τῆς ἡμερίδος συντόνισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος.
.         Μακαριώτατος ρχιεπίσκοπος θηνν κα πάσης λλάδος κ. ερώνυμος πέστειλε χαιρετισμ στ Συνέδριο μέσ κπροσώπου του, το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελεστίνου κ. Δαμασκηνο, στν ποο μεταξ λλων τονίσθηκαν κα τ ξς: «Κάθε παρέκκλιση π τος ρους τς Δημιουργίας πλήττει τν νθρωπο χι μόνον θικά, λλ ντολογικ πίσης. νθρωπος χθρεύεται τν Θεό, κα ατ τν καθιστ στν πραγματικότητα “λιγότερο νθρωπο, τραυματισμένο νθρωπο”. (…) διαβούλευση κα πιθαν νομοθέτηση τς δυνατότητας προσδιορισμο το φύλου, νεξαρτήτως τν σωματικν δεδομένων, προ­βάλλει κα στν πατρίδα μας τελευταα ς να π τ πιτεύγματα τς νεωτερικότητας. Κα εναι πορίας ξιον πς νθρωποι ατοπροσδιοριζόμενοι ς προοδευτικο κα φιλελεύθεροι, ο ποοι κατηγορον τν κκλησία γι παξίωση κα ποτίμηση τς σωματικότητας στν νθρωπο, πρεσβεύουν ναν νθρώπινο “αυτνεξάρτητο π τ σμα. Πρόκειται γι παρωχημένο δυϊσμ νδεδυμένο μ σύγχρονη ετέλεια».
.              Ἡ ἡμερίδα ἀπετέλεσε τὴν πρώτη οὐσιαστικὴ κατάθεση κατοχυρωμένου ἐπιστημονικοῦ λόγου γύρω ἀπὸ τὸ θέμα αὐτό, ποὺ τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες βρισκόταν κατεξοχὴν στὴν ἐπικαιρότητα λόγῳ τῆς δημόσιας ἠλεκτρονι­κῆς διαβούλευσης ἐπὶ τοῦ σχεδίου νόμου τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης γιὰ τὴ νομικὴ ἀναγνώριση ταυτότητος φύλου.
.         Παρακάτω μεταφέρουμε περιληπτικὰ τὰ ὅσα ὑπογράμμισαν οἱ τέσσερις εἰσηγητές.

Α) καθορισμς π το γκεφάλου τν ψυχικν κα σωματικν χαρακτήρων το φύλου (Σταρος Μπαλογιάννης, μότ. Καθηγητς Νευρολογίας Α.Π.Θ.)
.         Ὁ κ. Καθηγητὴς τόνισε πὼς τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ φύλου ἑνὸς ἀν­θρώπου εἶναι προεγγεγραμμένα πέραν τοῦ γονιδιώματος στὸν ἐγκέφαλο.
.         «Ὑπάρχουν πολλὲς διαφορὲς μεταξὺ τῶν δύο φύλων. Ἕνας νευροεπιστήμων, παίρ­νοντας στὰ χέρια του ἕναν ἐγκέφαλο, μπορεῖ νὰ καταλάβει ἂν εἶναι ἐγκέφαλος ἀνδρὸς ἢ ἐγκέφαλος γυναικός. (…) Δια­φέρει τὸ πά­χος τοῦ φλοιοῦ τῶν ἐγκεφαλικῶν ἡμισφαιρίων. Ἡ διαφορὰ αὐτὴ συμβάλλει στὴν ἀ­νά­πτυξη διαφορετικῶν λειτουργικῶν κέν­τρων, τὰ ὁποῖα λειτουργοῦντα θὰ δώσουν διαφορετικὲς δυνατότητες καὶ προεκτάσεις στὴν ἔκφραση αὐτῆς τῆς προσωπικότητος. Ὑπάρχουν μεγάλες διαφορὲς στὴν κυτταρι­κὴ σύνθεση, στὰ νευρωνικὰ δίκτυα, σὲ περιοχὲς ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν ἀνθρώπινη συμ­περιφορά (…) στὴν ἐπικοινωνία τῶν νευρωνικῶν δικτύων μεταξύ τους καὶ τέλος ὑπάρχουν διαφορὲς σὲ πυρῆνες οἱ ὁποῖοι κα­θορίζουν τὰ βιολογικὰ ὡρολόγια».
.              Ἡ πιὸ σημαντικὴ διαφορά, συνέχισε, ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν ἐνδομήτρια ζωή, ἀπὸ τὴ στι­γμὴ τῆς ὀργανογενέσεως τοῦ ἐγκεφάλου, τὸν τέταρτο ἐμβρυϊκὸ μήνα, εἶναι στὸν καλούμενο ἀμυγδαλοειδὴ πυρήνα. Ἐκεῖ χαράσσον­ται οἱ διαφορὲς τῶν δύο φύλων, ὁ χαρακτήρας τοῦ ἀνδρός, ὁ χαρακτήρας τῆς γυναικός. Καὶ ἐξήγησε πὼς ὁ ἀμυγδαλοειδὴς πυρήνας εἶναι ἡ περιοχὴ ἐκείνη τοῦ ἐγκεφάλου, ἡ ὁποία οὐσιαστικὰ καθορίζει τὸ συναίσθημα τοῦ ἀνθρώπου, τὴ συμπεριφορά του, τὴν ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του καὶ τὴν κοινωνική του ἔκφραση.
.         Ἐξήγησε ἀκόμη ὁ κ. Καθηγητὴς γιατί τὸ συναίσθημα τῶν γυναικῶν εἶναι σαφῶς πιὸ ἀνεπτυγμένο ἀπὸ ἐκεῖνο τῶν ἀνδρῶν, γιατί τὰ μικρὰ κορίτσια ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ μιλήσουν πιὸ νωρὶς ἀπὸ τὰ ἀγόρια ἢ νὰ μάθουν πιὸ εὔκολα κάποια ξένη γλώσσα, ἐνῶ οἱ ἐπιδόσεις τῶν ἀνδρῶν εἶναι καλύτερες στὴν πολυγλωσσία. Ἀναφέρθηκε στὴ διαφορετικὴ ἀντίδραση τῶν δύο φύλων στὸ ψυχολογικὸ στρές, στὴ διαφορετικοῦ τύπου μνήμη τους, καθὼς καὶ στὴν ἐπίδραση τῶν ὁρμονῶν στὸν ἐγκέφαλο, τελείως διαφορετικὴ στὸν ἄνδρα καὶ στὴ γυναίκα. «Ἀπὸ τὴ γέννηση μέχρι τὸν θάνατο αὐτὲς οἱ διαφορὲς παραμένουν ἀναλλοίωτες καὶ δὲν μεταβάλλονται», κατέληξε.

Β) Διαταραχς ς πρς τν ταυτότητα το φύλου (Καλλιόπη Προκοπάκη, Ψυχίατρος παιδιν κα φήβων)

.         Στὴ Διαταραχὴ Ταυτότητος Φύλου κυρίως ἑστίασε μὲ τὴν εἰσήγησή της ἡ κ. Προκοπάκη καὶ στὶς διαφορετικὲς θεωρήσεις τοῦ φαινομένου αὐτοῦ. Συγκεκριμένα εἶπε:
.         «Τὰ ΛΟΑΤΚΙ (σ.σ. ὁμοφυλοφιλικὰ κ.ἄ.) κινήματα ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ Διαταραχὴ Ταυτότητας Φύλου (ΔΤΦ) ἀποτελεῖ φυσιολογι­κὴ παραλλαγὴ καὶ ὄχι ψυχιατρικὴ διαταραχή. Πρόσ­φατα τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο ἀπαίτησε ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ καὶ τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας νὰ ἀποσυρθεῖ ἡ διάγνωση ΔΤΦ ἀπὸ τὸ κεφάλαιο τῶν ψυχικῶν διαταραχῶν καὶ διαταραχῶν συμ­περιφορᾶς».
.         Ἐν τούτοις ἀνέφερε πὼς σύμφωνα μὲ τὰ δε­δομένα δύο ἐτῶν λειτουργίας εἰδικοῦ παν­επιστημιακοῦ κέν­τρου ἀλλαγῆς φύλου γιὰ ἐφήβους στὴ Φινλανδία, «στὴν πλειοψηφία τῶν περιπτώσεων ἡ δυσφορία φύλου παρουσιάστηκε στὸ πλαίσιο εὐρύτερης σύγχυσης τῆς προσωπικῆς ταυτότητας, σοβαρότα­της ψυχοπαθολογίας καὶ σημαντικῶν δυσκολιῶν στὴν ἀνάπτυξη τῶν ἐφήβων (π.χ. 27% αὐτισμό, 57% αὐτοκτονικότητα καὶ αὐτοτραυματισμό, 13% ψυχωτικὰ συμπτώματα)». Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ καὶ «ἡ Ἀμερικανικὴ Ἑταιρεία Ψυχιατρικῆς Παιδιῶν καὶ Ἐφήβων (American Psychiatric Association) δημοσίευσε κατευθυντήριες ὁ­δηγίες, ὅπου χαρακτηρίζει τὶς θεραπεῖες τῆς δυσφορίας φύλου ἀστήρικτες ἐπιστημονικὰ καὶ πιθανὰ ἐπικίνδυνες».
.         Ἡ ἔγκριτη ψυχίατρος κατέδειξε μὲ τὴν εἰσήγησή της ὡς μόνες ἐνδεδειγμένες θεραπευτικὲς παρεμβάσεις σὲ παιδιὰ μὲ δυσφορία φύλου αὐτὲς ποὺ ἐνισχύουν τὸ βιολογικό τους φύλο. Πρὸς τοῦτο σύμμαχος ἔρχεται καὶ ἡ ἡλικία τῆς ἐφηβείας μὲ τὶς ἐκκρίσεις τῶν ἀναλόγων ὁρμονῶν στὸ ἀγόρι καὶ στὸ κορίτσι, ποὺ ἐνισχύουν τὴ φαινοτυπικὴ μορφὴ τοῦ φύλου τους. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἡ ΔΤΦ συνήθως ὑποχωρεῖ στὴν ἐφηβεία. Διαφορετικά, τυχὸν χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις γιὰ ἀλλαγὴ φύλου συνεπάγονται ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ μόνιμη στειρότητα, τόνισε.

Γ) Φύλο καί ννομες σχέσεις (Καλλιρρόη Παντελίδου, Καθηγήτρια στικο Δικαίου Νομικς Σχολς Δ.Π.Θ.)

.         Ὡς πρὸς τὶς οἰκογενειακὲς σχέσεις ἡ κ. Παν­τελίδου ἀνέφερε πὼς «οἱ ἀποφάσεις τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Ρόδου ὑπ᾿ ἀριθ. 114/2009 καὶ 115/2009 ἀνεγνώρισαν ὅτι ὁ γάμος μεταξὺ προσώπων τοῦ ἰδίου φύλου εἶ­ναι ἀνυπόστατος». Τὸ φύλο, τόνισε ἡ εἰσηγήτρια στὴν κριτική της στὸ σχέδιο νόμου γιὰ τὴ «διόρθωση» (=ἀλλαγή) φύλου, «ἀνήκει στὶς σταθερὲς ποὺ καταρχὰς δὲν μεταβάλλονται καὶ ἀκολουθοῦν τὸ ἄτομο σὲ ὅλη τὴ ζωή του. Ἀποφεύγεται ἔτσι ὁ κίνδυνος συγχύσεως μὲ ἄλλο πρόσωπο, ἡ διαφυγὴ ἑνὸς προσώπου ποὺ βαρύνεται μὲ βεβαρημένο ποινικὸ μητρῶο ἢ ποὺ ἔχει δυσβάστακτες οἰκονομικὲς ὑποχρεώσεις. Τὸ φύλο, ὅπως καὶ τὰ ἄλλα στοιχεῖα ἐξατομικεύσεως, διέπονται ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς μὴ ἐλεύθερης ἐπιλογῆς, τῆς σταθερότητας καὶ ὄχι τῆς μεταβλητότητας. Ὁ κανόνας εἶναι ὅτι ἡ κατάταξη σὲ φύλο δὲν ἀπόκειται στὴν ἐλεύθερη ἐπιλογὴ τοῦ προσώπου».
.         Ἐπιπλέον διέβλεψε καὶ ἄλλον κίνδυνο συγχύσεως μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου νόμου: «Τὸ πρόσωπο ποὺ αἰτεῖται τὴ διόρθωση δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἔγγαμο. (…) Ὅπως τονίσθηκε, γάμος μεταξὺ προσώπων τοῦ ἰδίου φύλου εἶναι ἀνυπόστατος. Μπορεῖ ὅμως ὁ ἄγαμος νὰ συνάψει γάμο ἐὰν διορθώσει τὸ φύλο του, δηλαδὴ στὴν οὐσία συνάπτει γάμο μὲ πρόσωπο τοῦ ἰδίου φύλου. (…) Μὲ τὴ νεφελώδη ἔννοια τῆς ταυτότητας φύλου κινδυνεύουμε νὰ φθάσουμε σὲ φύλο χωρὶς ταυτότητα», κατέληξε.

Δ) «ποίησεν Θες τν νθρωπον… ρσεν κα θλυ» (πόστολος Νικολαΐδης, Κοσμήτωρ Θεολογικς Σχολς Ε.Κ.Π.Α.)

.         Σύμφωνα μὲ τὸν κ. Καθηγητή, ἡ ἀνωτέρω βιβλικὴ ἀναφορά (Γεν. α΄ 27) συνιστᾶ θεμελιώδη ἀνθρωπολογικὴ ἀρχὴ γιὰ τὴν κατανόηση τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἄρρενος καὶ θήλεος. Ἡ ἀρχὴ αὐτὴ ἄρχισε νὰ ἀμφισβητεῖται ἀπὸ τότε ποὺ ἡ ἐκκοσμικευμένη κοινωνία θέλησε εἴτε νὰ προτάξει τὸ κοινωνικὸ φύλο ἔναντι τοῦ βιολογικοῦ, εἴτε νὰ ἀλλάξει τὴ μέχρι πρότινος ἐμπειρία γιὰ τὸ τί εἶναι φυσικὸ καὶ τί ἀφύσικο, κανονικὸ καὶ μὴ κανονικό, εἴτε νὰ καταργήσει τὰ φύλα, ἀφήνοντας στὸν καθένα τὴ δυνατὀτητα νὰ αὐτοπροσδιορίζεται ὄχι μὲ βάση τὸ τί εἶναι, ἀλλὰ μὲ τὸ τί θὰ ἤθελε νὰ εἶναι.
.         Ὁ κ. Νικολαΐδης ἐπικέντρωσε τὴν εἰσήγησή του στὸ ἐρώτημα γιατί ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο μὲ δύο φύλα. «Ὁ ἄνθρωπος δὲν πλάθεται ἄτομο ἀλλὰ πρόσωπο, ἐπαληθεύει δὲ τὴ δημιουργία του ὡς προσώπου στὸ βαθμὸ ποὺ ὁ ἄνδρας κοινωνεῖ μὲ τὴ γυναίκα. Μία διαφορετικὴ ἐπιλογὴ τοῦ Θεοῦ θὰ ὁδηγοῦσε σὲ “μονοδιάστατο ἄνθρωπο”». Ἂν ὁ Θεὸς προχωροῦσε σὲ ἄφυλη ἢ ὁμόφυλη δημιουργία, θὰ χανόταν ἡ ἔννοια τῆς σχέσεως, ἑνώσεως, κοινωνίας μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Ἀντιθέτως «στὸ γάμο, ὡς μιὰ θεόθεν σύζευξη, τὰ δύο ἡμίση γίνονται ἕνα, γι᾿ αὐτὸ καὶ δὲν μποροῦν νὰ χωριστοῦν (…). Ἡ σχέση τῶν δύο φύλων εἶναι χωρὶς καμιὰ ἀμφιβολία συμπληρωματική. (…) Τὸ κάθε φύλο συνεισ­φέρει μὲ τὰ δικά του χαρακτηριστικὰ στὴν ἑνότητά τους. (…) Ἡ μητρότητα ὡς συστατικὸ στοιχεῖο τῆς γυναίκας καὶ ἡ πατρότητα ὡς ἀνάλογο στοιχεῖο τῆς ταυτότητας τοῦ ἄνδρα δὲν κατανοοῦνται μὲ βάση τὴν προαίρεση καὶ τὸν ὀρθολογικὸ προγραμματισμό, ἀλλὰ μὲ βάση τὴ φυσιολογία». Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται ἡ κοινωνία τῶν προσώπων, ἡ ὁποία βοηθεῖ καὶ στὴν ἀποκατάσταση τῆς ἑνώσεως καὶ κοινωνίας μὲ τὸν Θεό.
.         Ξεκάθαρες θέσεις καὶ ἀπὸ τοὺς τέσσερις εἰσηγητές, ἀτράνταχτα ἐπιχειρήματα ποὺ ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ σχέδιο νόμου «περὶ νομικῆς ἀναγνώρισης ταυτότητας φύλου» ὁδηγεῖ στὸν ἔσχατο ἐκφυλισμὸ τοῦ ἀνθρώπου καὶ στὴν ἀποδόμηση τῆς ἐσώτατης συνειδητοποιήσεως τῆς ταυτότητός του. Ἡ Κυβέρνηση, προτοῦ φέρει τὸν νόμο αὐτὸ πρὸς ψήφιση, θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπολογίσει μεταξὺ ἄλλων καὶ τὶς τρομακτικές, ὀλέθριες κοινωνικὲς συνέπειες ποὺ θὰ ἔχει τὸ ἐγχείρημα αὐτό. Μιὰ τέλεια σύγχυση, ποὺ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν ὁδηγήσει σὲ ἐθνικὴ καταστροφή.

ΠΗΓΗ: osotir.org

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»:

  1. Σὲ τέτοιες ἐξαίρετες ἡμερίδες χρειάζεται, γιὰ νὰ μὴ ἀδικοῦνται ΟΛΕΣ οἱ Εἰσηγήσεις, ΑΥΣΤΗΡΗ τήρηση τοῦ συμπεφωνημένου χρόνου. Στὴν συγκεκριμένη Ἡμερίδα ἀδικήθηκε κατάφωρα ἡ τετάρτη πολὺ σημαντικὴ Εἰσήγηση, ἐπειδὴ τὸ ἀκροατήριο ἦταν ἐμφανῶς καταπονημένο.
  2. Σὲ τέτοιες ἐξαίρετες ἡμερίδες χρειάζεται νὰ λαμβάνεται ὑπ᾽ ὄψιν καὶ ἡ δεκτικότητα τοῦ ἀκροατηρίου. Οἱ δύο μεσαῖες Εἰσηγήσεις πλούσιες σὲ σημαντικὴ ἐπιχειρηματολογία ἁπλώθηκαν τόσο ποὺ ὁ μέσος ἀκροατὴς κινδύνευσε νὰ χάσει τὸ «κέντρο».
  3. Σὲ τέτοιες ἐξαίρετες ἡμερίδες καλὸ εἶναι νὰ δίδεται κι ἕνας «τόνος», π.χ. δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναφέρεται ἁπλῶς χωρὶς ὅμως ἰδιαίτερη ἔμφαση τὸ γεγονὸς ὅτι στὸ Σχέδιο Νόμου ἡ «ἀλλαγὴ φύλου» διατυπώνεται ὠς «διόρθωση φύλου». Μόνον καὶ μόνον σ᾽ αὐτὴ τὴν καίρια ἐπισήμανση τῆς κ. Παντελίδου ἄξιζε νὰ ἀφιερωθεῖ μιὰ παράγραφος, ποὺ νὰ φανερώνει τὴν σκοτεινὴ καὶ ἄθλια μεθόδευση ποὺ ἐπιχειρεῖται.
  4. Σὲ τέτοιες ἐξαίρετες ἡμερίδες χρειάζεται νὰ καταβάλλεται μέριμνα, ὥστε νὰ μὴ μένουν μετεωριζόμενες ἰδέες, π.χ. ἀπὸ τὴν πρώτη Εἰσήγηση ἐνδέχεται νὰ ἔμεινε ἡ ἰδέα ὅτι ἡ «ψυχὴ» εἶναι προϊόν μόνον βιοχημικῶν διεργασιῶν στὸ νευροεγκεφαλικὸ σύστημα. Ἢ ὅτι ὐπόρρητα «στρώθηκε τὸ ἔδαφος» γιὰ τὶς μεταμοσχεύσεις» ὀργάνων…!

,

Σχολιάστε

ΙΑΤΡΙΚΗ «ΒΟΜΒΑ» στὸν ἐκφυλισμό

Ἰατρικὴ «βόμβα» στὶς ἔκφυλες ἀποδομήσεις

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.                  Πῶς ἀλλιῶς θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηρισθεῖ ἡ ἰατρικὴ ἔκθεση τοῦ «Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου Παιδιάτρων» (ἐθνικῆς ὀργανώ­σεως μὲ μέλη σὲ 47 Πολιτεῖες τῆς Ἀμερι­κῆς μὲ σκοπὸ τὴν προώθηση τῆς ὑγείας καὶ εὐημερίας τῶν παιδιῶν) σχετικὰ μὲ τὶς «Ἔμφυλες Ταυτότητες» καὶ τὸ λεγόμενο «Κοινωνικὸ Φύλο» παρὰ ὡς βόμβα, ποὺ δια­λύει ὅλες τὶς ἀρρωστημένες ἐκφυλιστι­κὲς πεποιθήσεις περὶ ἀποδομήσεως τῶν ἔμ­φυλων στερεοτύπων;
.            
Μὲ πολλὴ χαρὰ καὶ ψυχικὴ ἀνακούφιση γιὰ τὴν κατάθεση ἔγκυρου, σαφῶς ἐπιστημονικοῦ λόγου ἀπὸ ἰατροὺς ὑψηλῆς ἐπιστημονικῆς περιωπῆς μεταφέρουμε συνοπτικὰ τὶς θέσεις τοῦ Κολλεγίου. Ὁ τίτλος τῆς σχετικῆς ἐκθέσεως εἶναι: «Ἡ ἰδεολογία τῶν φύλων βλάπτει τὰ παιδιά». Σ᾿ αὐτὴν διαλαμβάνονται καὶ τὰ ἑξῆς (ἐπιλεκτικά):

«Τὸ Ἀμερικανικὸ Κολλέγιο Παιδιάτρων προ­τρέπει τοὺς ἐπαγγελματίες ὑγείας, ἐκ­παι­δευτικοὺς καὶ νομοθέτες νὰ ἀπορρίψουν ὅλες τὶς πολιτικὲς ποὺ προδιαθέτουν τὰ παιδιὰ νὰ δεχθοῦν ὡς φυσιολογικὴ μιὰ ζωὴ χημικῆς καὶ χειρουργικῆς πλαστοπροσωπίας τοῦ ἀντίθετου φύλου. Τὰ γεγονότα καὶ ὄχι ἡ ἰδεολογία καθορίζουν τὴν πραγματικότητα.

1. Ἡ ἀνθρώπινη σεξουαλικότητα εἶναι ἕνα ἀντικειμενικὸ βιολογικὸ δυαδικὸ γνώρισμα: Τὰ χρωμοσώματα ΧΥ καὶ ΧΧ εἶναι γενετικοὶ δεῖκτες τοῦ ἀρσενικοῦ καὶ θηλυκοῦ ἀντιστοίχως καὶ ὄχι γενετικοὶ δεῖκτες κάποιας δια­ταραχῆς. Οἱ ἐξαιρετικὰ σπάνιες διαταραχὲς ἀνάπτυξης φύλου (DSD) εἶναι ὅλες ἰατρικῶς ἀναγνωρίσιμες ἀποκλίσεις ἀπὸ τὸ σεξουαλικὸ δυαδικὸ πρότυπο καὶ ὀρθῶς ἔχουν χαρακτηριστεῖ ὡς διαταραχὲς τοῦ ἀνθρώπινου σχεδιασμοῦ. Τὰ ἄτομα μὲ δια­­ταραχὲς ἀνάπτυξης φύλου (συχνὰ ἀποκαλούμενα ὡς “διαφυλικά”) δὲν ἀποτελοῦν τρίτο φύλο.

2. Κανεὶς δὲν γεννιέται μὲ κοινωνικὸ φύλο (gender). Ὅλοι γεννιοῦνται μὲ ἕνα βιολογικὸ φύλο. Τὸ κοινωνικὸ φύλο (ἐπίγνωση καὶ αἴσθηση τοῦ ἑαυτοῦ μας ὡς ἀρσενικοῦ ἢ θηλυκοῦ) εἶναι μία κοινωνιολογικὴ καὶ ψυχολογικὴ ἔννοια· ὄχι ἀντικειμενικὴ βιολογικὴ ἔννοια. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ “αἰσθάνονται σὰν τὸ ἀντίθετο φύλο” ἢ “κάπου ἐνδιάμεσα” δὲν ἀποτελοῦν τὸ τρίτο φύλο. Παραμένουν βιολογικὰ ἄνδρες ἢ βιολογικὰ γυναῖκες.

3. Ἡ πεποίθηση ἑνὸς ἀτόμου ὅτι αὐτὸς ἢ αὐτὴ εἶναι κάτι ποὺ δὲν εἶναι, στὴν καλύτερη περίπτωση χαρακτηρίζεται ὡς σημάδι συγχυσμένης σκέψεως. Ἡ δυσφορία γένους (GD), ἀναφερόμενη παλαιότερα ὡς διαταραχὴ ταυτότητας φύλου (GID), εἶναι μιὰ ἀναγνωρισμένη ψυχικὴ διαταραχὴ κατὰ τὴν πιὸ πρόσφατη ἔκδοση τοῦ Διαγνωστικοῦ καὶ Στατιστικοῦ Ἐγχειριδίου τῆς Ἀμερικανικῆς Ψυχιατρικῆς Ἕνωσης (DSM-V). (…)

5. Σύμφωνα μὲ τὸ DSM-V τὸ 98% τῶν ἀγοριῶν μὲ διαταραχὴ ταυτότητας φύλου καὶ τὸ 88% τῶν κοριτσιῶν μὲ διαταραχὴ ταυτότητας φύλου τελικὰ ἀποδέχονται τὸ βιολογικό τους φύλο, ἀφοῦ περάσουν μὲ φυσιολογικὸ τρόπο τὴν ἐφηβεία.

6. Τὰ παιδιὰ προεφηβικῆς ἡλικίας ποὺ χρησιμοποιοῦν ὁρμόνες, ποὺ μπλοκάρουν τὴν ἐφηβεία προκειμένου νὰ ὑποδυθοῦν τὸ ἀντίθετο φύλο, θὰ χρειαστοῦν ὁρμόνες “δια­σταύρωσης φύλου” σὲ προχωρημένη ἐ­φη­βεία. Ὁ συνδυασμὸς αὐτὸς ὁδηγεῖ σὲ μόνιμη στειρότητα. Τὰ παιδιὰ αὐτὰ δὲν θὰ μπορέσουν ποτὲ νὰ συλλάβουν γενετικῶς δικά τους παιδιὰ οὔτε καὶ μέσῳ τεχνητῆς γονιμοποίησης. Ἐπιπλέον, οἱ ὁρμόνες δια­σταύρωσης φύλου (τεστοστερόνη καὶ οἰ­στρογόνα) συνδέονται μὲ κινδύνους καρ­δια­κῶν παθήσεων, ὑψηλῆς ἀρτηριακῆς πιέ­σεως, θρόμβων τοῦ αἵματος, ἐγκεφαλικοῦ, σακχαρώδους διαβήτου καὶ καρκίνου.

7. Τὰ ποσοστὰ αὐτοκτονιῶν εἶναι 20 φο­ρὲς ὑψηλότερα σὲ ἐφήβους ποὺ χρησιμοποιοῦν ὁρμόνες διασταύρωσης φύλου καὶ ὑποβάλλονται σὲ ἐγχείρηση ἀλλαγῆς φύλου.

8. Τὸ νὰ κάνεις τὰ παιδιὰ νὰ πιστεύουν ὅτι μία ζωὴ χημικῆς καὶ χειρουργικῆς μίμησης τοῦ ἀντίθετου φύλου εἶναι φυσιολογικὴ καὶ ὑγιὴς συνιστᾶ κακοποίηση τοῦ παιδιοῦ».

.                 «Κακοποίηση τοῦ παιδιοῦ», κύριοι τοῦ Ὑ­πουργείου Παιδείας. Αὐτὸ προκαλεῖ ἡ Θεματική σας Ἑβδομάδα. Καὶ ἡ γνωμάτευση αὐτὴ δὲν προέρχεται ἀπὸ «συντηρητικοὺς ὁμοφοβικοὺς ρατσιστές», ἀλλὰ ἀπὸ διακεκριμένους εἰδικοὺς ἐπιστήμονες τῆς Ἰα­τρι­κῆς. Ἐπιτέλους ἂς συνέλθουμε ὡς ἔθνος. Ἂς πετάξουμε ἀπὸ ἐπάνω μας τὰ ράκη κάποιων ὑπερκρατικῶν διαφθορέων, πού, ἐπειδὴ διαθέτουν χρῆμα, μποροῦν νὰ ἐξαγοράζουν συνειδήσεις καὶ νὰ ὁδηγοῦν τὶς κοινωνίες σὲ ὁλοσχερὴ ἀποδόμηση. Ὡς ἔ­θνος μὲ πολιτισμικὴ ταυτότητα ἀπὸ τὶς ἰσχυρότερες διεθνῶς, διαθέτουμε ὅλα ἐ­κεῖ­να τὰ ἐχέγγυα, τὸν ζωντανὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, τὴν ἁγία μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τὴν ἀτίμητη ἱστορική μας κληρονομιά, ποὺ θὰ ἐξασφαλίσουν ὑγεία καὶ σταθερότητα στὸ παγ­κόσμιο γίγνεσθαι. Τὰ νέα βλαστάρια αὐ­τῆς τῆς πατρίδας διαθέτουν ἐθνικὸ γενετι­κὸ ὑλικὸ πολὺ ἰσχυρό. Μὴν τὸ ἀποδυναμώνουμε. Μὴν τὸ ἀποδομήσουμε μὲ ἀλ­λότριες πρακτικές. Μὲ μιὰ ὑγιὴ Παιδεία, στηριγμένη στὴν πολιτιστική μας κληρονο­μιά, θὰ μπορέσουμε νὰ ὀρθοποδήσουμε ὡς ἔθνος καὶ νὰ μεγαλουργήσουμε καὶ πάλι στὴν παγκόσμια ἱστορικὴ καὶ πολιτικὴ σκηνή.

,

Σχολιάστε

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΝΟΗΣΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ (Βιολογικὸς ὁ καθορισμὸς τοῦ ἄρρενος καὶ τοῦ θήλεος)

συμπεριφορ το νδρα κα τς γυναίκας
ε
ναι βιολογικ
καθορισμένη,
λέει νευροεπιστήμονας

.                 Τὰ πρότυπα συμπεριφορᾶς στοὺς ἄνδρες καὶ τὶς γυναῖκες ἔχουν βιολογικὴ προέλευση καὶ ἡ μανία τοῦ “οὐδέτερου φύλου” εἶναι μάταιη ἔναντι αὐτῆς τῆς πραγματικότητας, λέει ἡ Debra W. Soh (Ντέμπρα Σό), νευροεπιστήμονας καὶ ἐρευνήτρια σὲ θέματα σέξ, στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Γιόρκ στὸ Τορόντο καὶ συγγραφέας […]
.             Σὲ ἕνα ἄρθρο, ποὺ δημοσιεύθηκε ἀπὸ τοὺς Α Times, ἡ Soh εἶπε ὅτι λόγῳ τῆς σταθερῆς ἐπιδίωξης τῆς «ἰσότητας τῶν φύλων καὶ τῆς προωθήσεως τῆς “μὴ συμβατικότητας”, ἔχει γίνει δημοφιλὲς τὸ νὰ μεγαλώνεις μικρὰ παιδιὰ μὲ ἕνα τρόπο οὐδέτερο κατὰ τὸ φύλο (gender-neutral)».
.                 Τὸ ἄρθρο ποὺ ἔχει τίτλο «Ἡ ματαιότητα τῆς gender-neutral ἀνατροφῆς», ἀναφέρεται στὰ “οὐδέτερα κατὰ τὸ φύλο” πρότυπα ἀνατροφῆς τέκνων ὡς ἐκεῖνα ποὺ «δὲν ἀποκαλύπτουν τὸ φύλο τοῦ μωροῦ κατὰ τὴ γέννηση, καὶ ντύνουν τὰ παιδιὰ καὶ διακοσμοῦν τὰ δωμάτιά τους σὲ διάφορες ἀποχρώσεις ἀνοιχτοῦ μπὲζ καὶ τὰ ἐνθαρρύνουν νὰ παίζουν μὲ «οὐδέτερα κατὰ τὸ φύλο» παιχνίδια. Ὑπάρχουν ἐπίσης πιέσεις στὶς ἑταιρεῖες νὰ βοηθήσουν, συνεχίζει ἡ Soh, μιλώντας γιὰ «καταγγελίες γονέων» ποὺ ἔχουν ὁδηγήσει μεγάλες ἀμερικάνικες ἑταιρίες νὰ «σταματήσουν τὸν διαχωρισμὸ τῶν παιχνιδιῶν τους μὲ βάση τὸ φύλο».
.                 Ὅλα αὐτά, ὅμως, ἐπισημαίνει, εἶναι ἕνα χάσιμο χρόνου, διότι « πιστημονικ πραγματικότητα εναι τι εναι μάταιο ν ντιμετωπίζεις τ παιδι ς λευκς πλάκες χωρς προκαθορισμένα χαρακτηριστικά. βιολογία παίζει ρόλο».
.                 Μία μεγάλη καὶ μακρόχρονη ἔρευνα δείχνει ὅτι ο προτιμήσεις τν παιχνιδιν, γι παράδειγμα, εναι μφυτες, δν εναι «κοινωνικ κατασκευασμένες»  οτε διαμορφώνονται π τν πιρρο τν γονέων. Τὰ περισσότερα κορίτσια θὰ κλίνουν πρὸς κοινωνικὰ ἐνδιαφέροντα παιχνίδια, ὅπως κοῦκλες, ποὺ συμβάλλουν στὴν ἀνάπτυξη κοινωνικῶν καὶ λεκτικῶν ἱκανοτήτων. Τὰ περισσότερα ἀγόρια θὰ κλίνουν πρὸς τὰ παιχνίδια, ποὺ εἶναι μηχανικὰ ἐνδιαφέροντα, ὅπως τὰ αὐτοκίνητα καὶ τὰ φορτηγά, ἐνισχύοντας τὶς ὀπτικο-χωρικές τους ἱκανότητες.
.                 Ἡ Soh ἐπισήμανε ὅτι «μία τεράστια ἔρευνα στὴν νευροαπεικόνιση ἔχει δείξει ὅτι ὑπάρχουν διαφορὲς στὸν ἐγκέφαλο μεταξὺ τῶν δύο φύλων». Μία μελέτη, ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ “Infant and Child Development” (Ἀνάπτυξη Βρέφους καὶ Παιδιοῦ) καὶ στὶς «Προτιμήσεις παιχνιδιῶν σύμφωνα μὲ τὸ φύλο σὲ ἀγόρια καὶ κορίτσια ἡλικίας 9-32 μηνῶν», ἔδειξε ὅτι αὐτὲς οἱ προτιμήσεις προκύπτουν ἤδη ἀπὸ τοὺς ἐννέα μῆνες «πρὶν τὰ παιδιὰ μεγαλώνοντας ἀρχίσουν νὰ καταλαβαίνουν ὅτι ὑπάρχουν διαφορὲς μεταξὺ τῶν φύλων, στὴν ἡλικία περίπου τῶν 18 μηνῶν».
.                 Ἡ Soh ἔγραψε ὅτι «ἕνα ἄλλο ἀποδεικτικὸ στοιχεῖο προέρχεται ἀπὸ τὴ μελέτη τῶν κοριτσιῶν ποὺ εἶχαν ἐκτεθεῖ σὲ ὑψηλὰ ἐπίπεδα τεστοστερόνης προγεννητικά, στὴν περίπτωση μίας γενετικῆς πάθησης ποὺ ὀνομάζεται συγγενὴς ὑπερπλασία τῶν ἐπινεφριδίων, ἢ CAH». Τὰ κορίτσια μὲ CAH τείνουν νὰ μὴ συμμορφώνονται πρὸς τὸ φύλο τους καὶ νὰ προτιμοῦν παιχνίδια ποὺ τυπικὰ εἶναι γιὰ τὰ ἀγόρια, ἀκόμα καὶ ὅταν οἱ γονεῖς τους προσφέρουν περισσότερες ἐπαίνους γιὰ τυπικὰ κοριτσίστικα παιχνίδια. Αὐτὸ μιλάει γιὰ τὸν ζωτικὸ ρόλο τῶν ὁρμονῶν στὴν ἀνάπτυξη τῶν προτιμήσεων κατὰ τὸ φύλο καὶ τὶς διαφορὲς μεταξὺ τῶν φύλων στὴ συμπεριφορά, εὐρύτερα (Prenatal Hormones and Postnatal Socialization by Parents as Determinants of Male-Typical Toy Play in Girls With Congenital Adrenal Hyperplasia,” Child Development, 10.1111/j.1467-8624.2005.00843.x).
.                 Ἐπιπλέον, συνεχίζει, μία ἐξ ἴσου «τεράστια ἔρευνα νευροαπεικόνισης ἔχει δείξει διαφορὲς στὸν ἐγκέφαλο μεταξὺ τῶν δύο φύλων». Μία μετὰ-ἀνάλυση 126 μελετῶν διαπίστωσε ὅτι οἱ ἄνδρες ἔχουν μεγαλύτερο συνολικὸ ὄγκο ἐγκεφάλου ἀπὸ ὅ, τι οἱ γυναῖκες (“A meta-analysis of sex differences in human brain structure,” Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Volume 39, February 2014). Οἱ ἄνδρες παρουσιάζουν ἐπίσης μεγαλύτερη συνδεσιμότητα λευκῆς οὐσίας ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὸ ἐμπρὸς πρὸς τὸ πίσω μέρος τοῦ ἐγκεφάλου, ἐνῶ οἱ γυναῖκες ἔχουν τὶς περισσότερες ἀπὸ αὐτὲς τὶς συνδέσεις μεταξὺ τῶν δύο ἠμισφαιρίων. Ἐπιπλέον, ὅταν οἱ ἐρευνητὲς ἀνέλυσαν πάλι τὰ ἴδια δεδομένα τοῦ ἐγκεφάλου ἀπὸ τὴ μελέτη «ὄχι διαφορὲς μεταξὺ τῶν φύλων», διαπίστωσαν ὅτι ἦταν δυνατὸν νὰ προσδιοριστεῖ σωστὰ ἐὰν ἕνας ἐγκέφαλος ἦταν ἀρσενικὸς ἢ θηλυκὸς 73 τοῖς ἑκατὸ τοῦ χρόνου.
.                 Ἡ Soh συνέχισε: «Ἀκούω πολλοὺς ‘καλοπροαίρετους’ γονεῖς ποὺ μεγάλωσαν τὰ παιδιά τους σὲ gender-neutral σπίτια ὅτι ἔμειναν ἔκπληκτοι διαπιστώνοντας ὅτι παρ’ ὅλα αὐτὰ ἔκλιναν πρὸς στερεοτυπικοῦ ἐνδιαφέροντος παιχνίδια. Μικρὰ ἀγόρια ποὺ τοὺς ἔδωσαν κατσαρόλες καὶ τηγάνια γιὰ νὰ παίξουν μαζί τους τὰ μετέτρεψαν σὲ αὐτοσχέδια αὐτοκίνητα, ὁλοκληρωμένα, δημιουργώντας μάλιστα καὶ ἤχους κινητήρα! Τὰ μικρὰ κορίτσια στρέφονταν τὸ ἕνα πρὸς τὸ ἄλλο καὶ ἄρχιζαν νὰ παίζουν σπίτι.
.                 Εἶπε ἐπίσης ὅτι ἐφ᾽ ὅσον τὰ παιδιὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ λάβουν μέρος σὲ δραστηριότητες ποὺ θεωροῦν ἐνδιαφέρουσες, δὲν ὑπάρχει τίποτα λάθος στὸ νὰ εἶναι «τυπικὰ στὸ φύλο τους», καταλήγοντας στὸ συμπέρασμα ὅτι «τὸ νὰ ἀναγνωρίζεις τὶς ἐγγενεῖς διαφορὲς στὰ φύλα δὲν εἶναι κάτι τὸ ἐπιβλαβὲς ἢ τὸ ‘σεξιστικό’. «Οἱ διαφορὲς δὲν σημαίνουν ὅτι τὸ ἕνα φύλο εἶναι καλύτερο ἀπὸ τὸ ἄλλο», εἶπε.
.                 Είναι ἐξαιρετικὰ ἀσυνήθιστο νὰ βρεῖς μία τέτοια εἰλικρινῆ καὶ οὐσιαστικὴ ἀξιολόγηση τῶν βιολογικῶν διαφορῶν σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ ἐλεγχόμενα μέσα ἐνημέρωσης. Μπράβο στὴν Soh καὶ στοὺς L. A. ποὺ τόλμησαν νὰ γράψουν ἕνα τέτοιο ἄρθρο, ἂν καὶ δὲν μπόρεσαν νὰ χρησιμοποιήσουν αὐτὰ τὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα, ὥστε νὰ ἐξαχθεῖ τὸ λογικὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ ὅλη «τρανσέξουαλ» προπαγάνδα δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ κατασκευασμένες νοησίες, πο πιβλήθηκαν στς δυτικς κοινωνίες π διανοητικ ρρωστους νθρώπους ο ποοι προσποιονται τι βιολογικ διάκριση τν φύλων «δν πάρχει».

 

ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

 

 

Σχολιάστε