Ἄρθρα σημειωμένα ὡς φυσικὸ ἀέριο

ΜΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΜΑΜΟΥΘ

Στ χέρια το πρωθυπουργοῦ  μυστικ μελέτη
γι
φυσικὸ έριο κα πετρέλαιο νότια τς Κρήτης
– Γίνεται λόγος γι
ὰ φελος μαμοθ ως 1,3 τρισ. δολάρια

– Πίσω ἀπὸ τὶς μελέτες κρύβεται ὁ νορβηγικὸς κολοσσὸς PGS.
– Τὰ τελικὰ ἀποτελέσματα τῶν μελετῶν ἀναμένονται μέσα στὸ 2013.
– Ὁ ὑποθαλάσσιος πλοῦτος τῆς χώρας θὰ μᾶς βγάλει ἀπὸ τὸ οἰκονομικὸ καὶ ἐνεργειακὸ ἀδιέξοδο;
– Ἀπατεῖται χάραξη ΑΟΖ, πρὶν ἀρχίσουν τὰ τρυπάνια.

.            Σάλο προκάλεσε τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα ἡ μελέτη τῆς Deutsche Bank σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἔχουν ἐντοπιστεῖ ὑποθαλάσσια κοιτάσματα ὑδρογονανθράκων νότια τῆς Κρήτης καὶ μάλιστα τόσα ὅσα ὥστε ἡ Ἑλλάδα ξεχρεώνει καὶ μὲ τὸ παραπάνω καὶ βγαίνει ὁριστικὰ ἀπὸ τὸ οἰκονομικὸ ἀδιέξοδο. (βλ. σχετ.: ΣΤΟΝ ΒΥΘΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ…!  https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/12/05/στὸν-βυθὸ-τῆς-κρήτης-ἡ-λύση/
.            Μετὰ τὴν μελέτη τῆς γερμανικῆς τράπεζας, ἔρχεται στὸ φῶς καὶ νέα ἀποκάλυψη πάνω στὸ συγκεκριμένο θέμα, ποὺ ἐνισχύει ἀκόμη περισσότερο τὴν αἰσιοδοξία. Εἰδικότερα, σύμφωνα μὲ τὴν ἐφημερίδα Κεφάλαιο, ὁ νορβηγικὸς κολοσσὸς PGS ὕστερα ἀπὸ μυστικὲς σεισμικὲς μελέτες ποὺ διενήργησε ἐρήμην του ἑλληνικοῦ κράτους, διαθέτει σοβαρὲς ἐνδείξεις ἀλλὰ καὶ τεκμήρια γιὰ τεράστια κοιτάσματα ὑδρογονανθράκων νοτίως τῆς Κρήτης. Τὸ ἀποκαλυπτικὸ ἔγγραφο μὲ τὴ μελέτη βρίσκεται στὰ χέρια τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐνημερωθεῖ καὶ προσωπικά.
.            Μάλιστα οἱ ἐπιστήμονες κ.κ Λυγερός, Κονοφάγος καὶ Φώσκολος ἀποτιμοῦν τὸ ὄφελος τῆς χώρας ἀπὸ τὴν ἐκμετάλλευση τῶν κοιτασμάτων φυσικοῦ ἀερίου καὶ ἴσως πετρελαίου ἀπὸ 270 δισ. ἕως καὶ 1,3 τρισ. δολάρια. Σημειώνεται ὅτι ἡ μελέτη τῆς Deutsche Bank ἀποτιμοῦσε τὰ ὑποθαλάσσια κοιτάσματα φυσικοῦ ἀέριου νοτίως τῆς Κρήτης στὰ 427 δισεκατομμύρια εὐρώ, δηλαδὴ καθαρὸ ὄφελος γιὰ τὸ δημόσιο τῆς τάξεως τῶν 214 δισ. εὐρὼ -ἢ 107% τοῦ σημερινοῦ Ἀκαθαρίστου Ἐγχωρίου Προϊόντος.
.            Τὰ ἀποτελέσματα τῶν σεισμολογικῶν ἐρευνῶν ποὺ ἔχουν ξεκινήσει ἀναμένονται στὰ μέσα τοῦ 2013 ἐνῶ σημειώνεται πὼς ἀπαιτεῖται χάραξη ΑΟΖ. Τέλος, οἱ ὑπολογισμοὶ τῆς τράπεζας ἀφοροῦν μόνον στὰ ὑποθαλάσσια κοιτάσματα τῶν ὑποθαλασσίων ἐκτάσεων νοτίως τῆς Κρήτης καὶ ὄχι καὶ αὐτῶν τοῦ Ἰονίου ἢ καὶ τοῦ Αἰγαίου.

ΠΗΓΗ: newsit.gr

, ,

Σχολιάστε

ΣΤΟΝ ΒΥΘΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ…! (Deutche Bank)

Deutche Bank: Στὸν βυθὸ τς Κρήτης ἡ λύση στὸ χρέος τς λλάδας

 .             Ἡ ὕπαρξη κοιτασμάτων μπορεῖ νὰ λειτουργήσει ὡς «φρένο» στὴν προσπάθεια ἀναδιάρθρωσης τῆς οἰκονομίας…
.         Κοιτάσματα φυσικοῦ ἀερίου, ἀξίας δύο καὶ πλέον φορὲς τὸ Ἀκαθάριστο Ἐθνικὸ Προϊὸν τῆς Ἑλλάδος, ἐκτιμᾶ ἡ Deutche Bank ὅτι ὑπάρχουν νότια τῆς Κρήτης, ἀλλὰ ἐκφράζει ἀνησυχία γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ ὑπάρξει ἐκτροχιασμὸς τοῦ προγράμματος προσαρμογῆς… λόγῳ ἐνθουσιασμοῦ.
.           Συγκεκριμένα, στὴν Ἔκθεση τῆς γερμανικῆς τράπεζας ποὺ δημοσιεύει τὸ capital.gr, ἀναφέρονται οἱ ἐκτιμήσεις ἐπιστημόνων ἀπὸ τὶς γεωλογικὲς μελέτες ποὺ μιλοῦν γιὰ κοιτάσματα φυσικοῦ ἀερίου ἀξίας περίπου 430 δισ. εὐρὼ κάτω ἀπὸ τὸ βυθὸ νότια τῆς Κρήτης.
.           Ἂν ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ ἐκτιμήσεις αὐτές, τότε θὰ πρόκειται γιὰ τὸ 15ο μεγαλύτερο ἀπόθεμα φυσικοῦ ἀερίου στὸν κόσμο, χωρὶς νὰ ὑπολογίζονται τὰ κοιτάσματα ποὺ τυχὸν ὑπάρχουν στὸ Ἰόνιο ἢ στὸ Αἰγαῖο.
.           Οἱ συντάκτες προχωροῦν σὲ λεπτομερεῖς ὑπολογισμοὺς γιὰ τὸ τελικὸ κέρδος τῆς Ἑλλάδος, τονίζοντας ὅτι τὸ κόστος ἐξόρυξης φυσικοῦ ἀερίου ἀνέρχεται στὸ 25% καὶ ἄλλο ἕνα 25% εἶναι τὸ κέρδος τῶν ἑταιρειῶν ποὺ κάνουν τὴν ἐξόρυξη. Ἑπομένως, συνεχίζει ἡ Ἔκθεση, ἂν ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ ἐκτιμήσεις τότε ἡ Ἑλλάδα θὰ ἔχει κέρδος ἴσο μὲ τὸ 50% τῆς συνολικῆς ἀξίας τῶν κοιτασμάτων (δηλαδὴ 215 δισ. εὐρώ).
.           Τὸ ποσὸ αὐτὸ ἀντιστοιχεῖ στὸ 107% τοῦ ΑΕΠ τῆς Ἑλλάδας καί, σύμφωνα μὲ τὴν Ἔκθεση, θὰ ἀρχίσει νὰ εἰσρέει στὰ ταμεῖα τῆς χώρας ἀπὸ τὸ 2020 (δηλαδὴ τὸ χρονικὸ ὅριο ποὺ ἔχει τεθεῖ γιὰ τὴ βιωσιμότητα τοῦ χρέους) καθὼς ἡ διεθνὴς ἐμπειρία δείχνει ὅτι χρειάζονται 8-10 χρόνια γιὰ νὰ ἀρχίσει ἡ πλήρης ἐκμετάλλευση ἑνὸς κοιτάσματος.
.          Ἂν ἀποδειχθεῖ ἡ ὕπαρξη τῶν κοιτασμάτων, ὑπογραμμίζουν οἱ συντάκτες, θὰ εἶναι πιὸ εὔκολη ἡ διαχείριση τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους. Ἐπισημαίνουν ὡστόσο ὅτι ἡ ὕπαρξη κοιτασμάτων μπορεῖ νὰ λειτουργήσει ὡς «φρένο» στὴν προσπάθεια ἀναδιάρθρωσης τῆς οἰκονομίας, γιατί ἡ εὐφορία μπορεῖ ἀφ᾽ ἑνὸς νὰ δώσει ὤθηση σὲ στρατηγικὲς ἐξόδου ἀπὸ τὸ εὐρὼ καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου νὰ ἐπαναφέρει πολιτικὲς ποὺ κρατοῦν χαμηλὰ τὴν ἀνταγωνιστικότητα. Ἀναφέρεται μάλιστα ὡς παράδειγμα τὸ Ὀλλανδικὸ Σύνδρομο, ὅταν ἡ ἀνακάλυψη κοιτασμάτων ἀπὸ τὴν Ὀλλανδία τὸ 1959 κράτησε τὴν ἀνταγωνιστικότητα τῆς χώρας χαμηλά.

 ΠΗΓΗ: epikaira.gr

, ,

Σχολιάστε

ΒΑΖΕΙ ΦΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΟ

.            Φωτι στν Ἀν. Μεσόγειο βάζει Τουρκία μ τν πόφασή της ν προχωρήσει σ ρευνες καθαρ ντὸς τῆς λληνικς φαλοκρηπίδας κα ντὸς τῆς δυνητικς λληνικς ΑΟΖ σ σχετικ συμφωνία μ τν ταιρεία Shell. Φυσικ τ ρώτημα πο τίθεται εναι πλό: Τί προτίθεται ν πράξει θήνα;
.            Ἡ ἱστορία τῶν τουρκικῶν γεωτρήσεων ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ Νοέμβριο τοῦ 2011 – καὶ πιὸ συγκεκριμένα στὶς 16/11 – ὅταν ἀνακοινώθηκε ἡ ὑπογραφὴ συμφωνίας μεταξύ του τουρκικοῦ ὑπουργείου Ἐνέργειας καὶ τῆς Ἀνώνυμης Ἑταιρείας Πετρελαίων Τουρκίας (TPAO) καὶ τῶν ἑταιρειῶν Shell καὶ Exxon, γιὰ τὴν ἔναρξη δοκιμαστικῶν γεωτρήσεων σὲ περιοχὲς οἱ ὁποῖες χωρίζονται σὲ 7 ζῶνες, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 3 θὰ ἀνήκουν στὴ Shell καὶ οἱ 4 στὴν Exxon. Ἀπὸ δημοσιεύματα μάλιστα τοῦ τούρκικου Τύπου ἔχει γίνει πὼς οἱ ἔρευνες θὰ ξεκινήσουν ἀρχικὰ στὰ ἀνοιχτὰ τῆς Ἀττάλειας, ὅπου ἡ θάλασσα ἔχει βάθος 2.500 μέτρων, καὶ ὅτι τὰ ἔξοδα καὶ τὴν πλατφόρμα θὰ τὰ ἀναλάβει ἡ ἑταιρεία Shell. Σὲ περίπτωση ποὺ βρεθεῖ πετρέλαιο ἢ φυσικὸ ἀέριο οἱ σχετικὲς ἐπενδύσεις, ὕψους περίπου ἑνὸς δισ. δολαρίων, θὰ καλυφθοῦν ἀπὸ τὴν ἴδια ἑταιρεία, ἐνῶ τὸ πετρέλαιο θὰ μοιραστεῖ σὲ ποσοστὸ 50-50 μεταξύ της Shell καὶ τῆς Τουρκίας.
.            Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς περιοχὲς τῶν πεδίων τῆς κυπριακῆς ΑΟΖ ποὺ ἐπικαλύπτονται ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἐπιδιώξεις οἱ ἔρευνες τῆς Τουρκίας θὰ ἐπεκταθοῦν καὶ πρὸς δυτικὰ περνώντας ἀπὸ τὴ Μεγίστη (Καστελλόριζο) καὶ φτάνοντας σχεδὸν στὰ ὅρια Ρόδου καὶ Καρπάθου(!) καταπατώντας τὴν ἑλληνικὴ ὑφαλοκρηπίδα.
.            Ἡ Ἑλλάδα, ποὺ γιὰ ἀκόμη μία φορά, ἀποδεικνύεται ὅτι τὰ φοβικά της σύνδρομα τὴν ὁδηγοῦν σὲ μία νέα ἧττα –ἐνεργειακὴ αὐτὴ τὴ φορὰ– καθώς, ὅταν ἔπρεπε, δὲν διανοήθηκε κἂν νὰ προχωρήσει σὲ ἀνακήρυξη τῆς ΑΟΖ, βρίσκεται ἀντιμέτωπη μὲ μία τουρκικὴ ἐνέργεια ποὺ θὰ τῆς στερήσει κρίσιμα ἐνεργειακὰ πεδία, σὲ μία ἐποχὴ ὅπου ἐρευνῶνται ἀπεγνωσμένα τρόποι, οἱ ὁποῖοι θὰ πρόσθεταν στὸ ἐθνικό της εἰσόδημα. Πλὴν ἑνός: Αὐτῶν ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν ΑΟΖ καὶ τὶς ἔρευνες σὲ περιοχὲς ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ «ἐκνευρίσουν» τὴν «Ὑψηλὴ Πύλη».  Μιὰ Ἑλλάδα ποὺ παραπαίει κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῆς οἰκονομικῆς της κρίσης καὶ φοβουμένη καὶ τὴν ἀνάσα ἀκόμη τῆς Τουρκίας, εἶναι ἐξαιρετικὰ ἀμφίβολο ἐὰν καταφέρει νὰ ὀρθώσει τὸ ἐθνικό της ἀνάστημα στὴ νέα αὐτὴ τουρκικὴ «ἐπέλαση» πρὸς τὰ δυτικά.

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

, , , , , ,

Σχολιάστε

«ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΛΑΣΕΩΣ» ΤΟ ΚΟΙΤΑΣΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

.        “Παγκοσμίου κλάσεως” χαρακτήρισε ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Noble Energy, Τέρι Γκέρχαρντ, τὸ κοίτασμα φυσικοῦ ἀερίου, ποὺ ἐντοπίστηκε στὸ οἰκόπεδο 12, τὸ «Ἀφροδίτη», στὴν ΑΟΖ τῆς Κύπρου. Ὁ κ. Γκέρχαρντ ἔγινε σήμερα δεκτὸς ἀπὸ τὸν πρόεδρο Χριστόφια, τὸν ὁποῖο ἐνημέρωσε σὲ σχέση μὲ τὸ κοίτασμα.
.      “Ὅλοι γνωρίζουν ὅτι κάναμε μία ἐπιτυχημένη γεώτρηση καὶ τὸ ἀνακοινώσαμε αὐτὸ στὸ τέλος τοῦ περασμένου χρόνου. Περίπου 5 μὲ 8 τρισεκατομμύρια κυβικὰ πόδια φυσικοῦ ἀερίου βρέθηκαν καὶ προσβλέπουμε στὸ νὰ τὸ προωθήσουμε καὶ νὰ τὸ κάνουμε μία πραγματικότητα γιὰ τὴν κυπριακὴ ἀγορά”, εἶπε ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Noble Energy. Σὲ δηλώσεις μετὰ τὴν συνάντηση, πρόσθεσε ὅτι θὰ χρειαστεῖ ἀρκετὸς χρόνος γιὰ νὰ ἀναλυθοῦν ὅλα τὰ δεδομένα.
.      Σὲ ἐρώτηση, ἂν ἡ ἑταιρεία ἐξετάζει θέμα μεταφορᾶς τοῦ ἀερίου μὲ ἀγωγὸ καὶ ἂν θὰ δημιουργήσει χερσαῖο τερματικό, ὁ κ. Γκέρχαρντ εἶπε ὅτι “εἶναι σίγουρα μία ἀπὸ τὶς ἐπιλογές μας καὶ ἐξετάζουμε τὴν δημιουργία ἑνὸς ἀγωγοῦ ἀπὸ τὴν πλατφόρμα γιὰ μεταφορὰ ἀερίου γιὰ τὴν ντόπια ἀγορὰ καὶ γιὰ τὴν πιθανότητα ἐξαγωγῆς του”.
.        Ἐπίσης, ἀνέφερε ὅτι θὰ γίνει ἀκόμη μία γεώτρηση γιὰ νὰ ἐπιβεβαιωθοῦν τὰ δεδομένα καὶ πρόσθεσε ὅτι ὑπάρχει μία περιοχὴ 100 τετραγωνικῶν χιλιομέτρων ποὺ θὰ ἐξερευνηθεῖ.

[…]

ΠΗΓΗ: news247.gr

,

Σχολιάστε

Η ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΠΛΕΥΣΗ ΤΟΥ KUZNETSOV ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ ΣΑΦΗΣ ΡΩΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΟΖ

Ρωσία μ τ Admiral Kuznetsov
“λύνει” τ
θέμα τς “ΑΟΖ Μεγίστης”
βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/01/11/ὁ-πόλεμος-τῆς-αοζ/ 

.            Σαφῆ καὶ ξεκάθαρη θέση ὑπὲρ τῆς ἑλληνικῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης, ὅπως αὐτὴ συνιστᾶται ἀπὸ τὴν περίληψη τῆς Μεγίστης (Καστελλόριζου) σὲ αὐτήν, παίρνει ἡ Ρωσία σήμερα: Αὐτὴ τὴν ὥρα τὸ ἀεροπλανοφόρο Admiral Kuznetsov κινεῖται  ἀκριβῶς ἐπάνω στὸ σημεῖο ποὺ ἀμφισβητεῖ ἡ Αἴγυπτος ὅτι ὑπάρχει ἑλληνικὴ ΑΟΖ, στὰ ἀπώτατα ὅρια τοῦ FIR Ἀθηνῶν μεταξὺ Μεσγίστης καὶ Καρπάθου, νοτιοανατολικὰ τῆς Σητείας. Σὲ δήλωση στὸ defencenet.gr ἀνώτατου Ρώσου ἀξιωματούχου τοῦ ὑπουργείου Ἄμυνας ἀπὸ τὴν Μόσχα σημειώνεται ὅτι «ἡ Ἑλλάδα ἔχει συγκεκριμένα δικαιώματα στὴν περιοχὴ καὶ νησιὰ ποὺ συνιστοῦν αὐτὰ τὰ δικαιώματα», ἐννοώντας φυσικὰ τὴν Μεγίστη.
.            Σημειώνουμε ὅτι αὐτὴ τὴν στιγμὴ ἡ ρωσικὴ ἁρμάδα ἔχει ἁπλωθεῖ σὲ ὅλη τὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ἀπὸ τὸ ἑλληνοαιγυπτιακὸ σύνορο τοῦ FIR μέχρι τὶς ἀκτὲς τοῦ Λιβάνου μὲ τὸ Admiral Kuznetsov νὰ βρίσκεται μόνο του μὲ τὴν συνοδεία ἑνὸς ὑποβρυχίου προστασίας στὸ σημεῖο ποὺ προείπαμε.
.            Βέβαια ὑπάρχει καὶ ἕνας ἀκόμα λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖο βρίσκονται ἐκεῖ: Εἶναι ἀκριβῶς ἐπάνω στὴν λεγόμενη «Κοιλάδα τοῦ Ἡροδότου», ἡ ὁποία θεωρεῖται ὅτι εἶναι ἀπὸ τὶς πλέον πλούσιες ἐνεργειακὰ περιοχὲς τοῦ πλανήτη μὲ τὰ ἀποθέματα σὲ πετρέλαιο καὶ φυσικὸ ἀέριο νὰ συγκρίνονται μὲ αὐτὰ τῆς Βόρειας Θάλασσας, ὅταν ἀνακαλύφθηκαν στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ’70!
.            Ἡ Ρωσία, ὅπως καὶ τὸ Ἰσραήλ, ὅπως πρῶτο ἀποκάλυψε τὸ defencenet.gr ἔχει ζητήσει νὰ προχωρήσει σὲ ἄμεσες γεωτρήσεις μὲ ἰδιαίτερα συμφέροντες ὅρους γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἔχoυν εἰσπράξει ἔμμεση ἀρνητικὴ ἀπάντηση.
.            Ἡ μοναχικὴ κίνηση τοῦ Admiral Kuznetsov ἀπὸ χθὲς τὸ βράδυ (καὶ μάλιστα χωρὶς νὰ κάνει ἀσκήσεις, ἁπλὰ καὶ μόνο προβολὴ ἰσχύος), ἀπὸ τὶς ἀκτὲς τῆς Συρίας, μέχρι νότια τῆς Κύπρου καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὰ ὅρια τοῦ FIR Ἑλλάδας-Αἰγύπτου (ὅρια ποὺ καθορίζονται ἀπὸ τὸ Καστελλόριζο καἐφάπτονται μὲ τὴν δυνητικἑλληνικὴ ΑΟΖ), μόνο τυχαία δὲν εἶναι…

 ΠΗΓΗ: defencenet.gr

, , , , , , ,

Σχολιάστε

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΓΕΩ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τ φυσικ έριο λλάζει τ γεωοικονομικ κα γεωπολιτικά δεδομένα

 Τοῦ Σταύρου Λυγεροῦ

.             Οἱ γεωτρήσεις στὴν ΑΟΖ τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τῆς Κύπρου ἐπιβεβαίωσαν ὅτι στὸν βυθὸ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου ὑπάρχουν μεγάλα κοιτάσματα ὑδρογονανθράκων. Ὁ ἁρμόδιος γιὰ ἐνεργειακὰ θέματα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Σόλων Κασίνης ἐκτιμᾶ ὅτι στὴν εὐρύτερη περιοχὴ ὑπάρχουν κοιτάσματα περίπου 350 τρισ. κυβικῶν ποδιῶν, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ 80-100 στὴν κυπριακὴ ΑΟΖ. Ἡ ἐκτίμησή του μένει νὰ ἀποδειχθεῖ, ἀλλὰ ἔχει σημασία ὅτι ἡ ἐκτίμησή του γιὰ τὸ «οἰκόπεδο 12» ἐπιβεβαιώθηκε.
.             Ἡ προσδοκία ἑνὸς τέτοιου ἐνεργειακοῦ πλούτου ἀλλάζει ὄχι μόνο τὴν γεωοικονομία, ἀλλὰ καὶ τὴν γεωπολιτικὴ τῆς περιοχῆς. Οἱ μεγάλοι παῖκτες τὴν βλέπουν μὲ ἄλλο μάτι. Ἐδῶ καὶ χρόνια, οἱ Ἀμερικανοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ ἐνεργειακὴ ἐξάρτηση τῆς Εὐρώπης ἀπὸ τὸ ρωσικὸ φυσικὸ ἀέριο ὁδηγεῖ καὶ σὲ πολιτικὴ ἐξάρτηση. Τώρα, Ερώπη χει νεργειακς πηγς στν αλή της.
.             Ο Δυτικο προτιμον τ νεργειακ κοιτάσματα ν λέγχονται π τν δύναμη Κυπριακ Δημοκρατία, πο εναι χώρα-μέλος τς Ε. Ε., παρ π τ δύσκολη κα ατόνομη Τουρκία.
Τὸ ἴδιο προτιμάει καὶ ἡ Μόσχα, ἡ ὁποία διατηρεῖ δεσμοὺς μὲ τὴν Λευκωσία καὶ προσδοκᾶ βασίμως ὅτι ρωσικὲς ἑταιρεῖες θὰ ἐξασφαλίσουν μερίδιο τοῦ κυπριακοῦ ἐνεργειακοῦ πλούτου.
.             Στὴν ἴδια γραμμὴ κινεῖται καὶ τὸ Ἰσραήλ. ρήξη μ τ νεοοθωμανικ Τουρκία κα πολιτικ λλαγ στν Αγυπτο ποχρέωσαν τ σραλ ν πανεκτιμήσει τν ξία πο χει λεύθερη Κύπρος κα λλάδα ς σφαλς δίοδος πρς τὴν Δύση. Ἐκτὸς τοῦ γεωπολιτικοῦ, οἱ Ἰσραηλινοὶ ἔχουν καὶ γεωοικονομικὸ κίνητρο. Ἤδη, διαπραγματεύονται μὲ τὴν Λευκωσία γιὰ τὴν κατασκευὴ μονάδας ὑγροποίησης τοῦ φυσικοῦ ἀερίου ἀπὸ τὰ κοιτάσματα καὶ τῶν δύο χωρῶν, ὥστε νὰ καταστεῖ δυνατὴ ἡ διοχέτευσή του στὴν διεθνῆ ἀγορά.
.             Εἶναι ἡ σύγκλιση ὅλων αὐτῶν τῶν συμφερόντων ποὺ ἀπέτρεψε τὴν προσπάθεια τῆς Τουρκίας νὰ ἐμποδίσει τὴ γεώτρηση. γκυρα χασε τν πρώτη μάχη, λλ δν χει γκαταλείψει τ γήπεδο. Ἐπειδὴ δὲν ἔχει κανένα δικαίωμα νοτίως τῆς Κύπρου, γι’ αὐτὸ καὶ διεκδικεῖ μερίδιο στὸ ὄνομα τῶν Τουρκοκυπρίων. Ἰσχυρίζεται ὅτι οἱ Τουρκοκύπριοι ἔχουν δικαιώματα σὲ ὁλόκληρη τὴν Κύπρο καὶ κατ’ ἐπέκταση καὶ στὰ κοιτάσματα τοῦ «οἰκοπέδου 12».
.             Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν διεθνῆ κοινότητα ποὺ ἀναγνωρίζει ἕνα κράτος στὴν Κύπρο, ἡ Ἄγκυρα καὶ οἱ Τουρκοκύπριοι ἰσχυρίζονται ὅτι μετὰ τὴν ἀνακήρυξη τῆς «Τουρκικῆς Δημοκρατίας Βορείου Κύπρου» (1983), στὴν Κύπρο ὑπάρχουν δύο κράτη. Συνέπεια αὐτοῦ εἶναι οἱ Τουρκοκύπριοι νὰ διεκδικοῦν δικαιώματα στὴν βόρεια Κύπρο καὶ στὴν ΑΟΖ ποὺ γεωγραφικὰ τῆς ἀντιστοιχεῖ. Δὲν ἔχουν, ὅμως, κανένα δικαίωμα στὴν ἐλεύθερη Κύπρο καὶ κατ’ ἐπέκτασιν στὴν ΑΟΖ ποὺ τῆς ἀντιστοιχεῖ.
.             Ο Τορκοι παίζουν σ δύο ταμπλό. ναλόγως μ τ τί κάθε φορ τος βολεύει, λλοτε πικαλονται τν πίσημη θέση τους γιπαρξη δύο κρατν κι λλοτε τς συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου περ κοινο κράτους, τὶς ὁποῖες κατέλυσαν μὲ τὴν ἀνακήρυξη τοῦ ψευδοκράτους. Παίζουν ατ τ παιχνίδι, πειδ Λευκωσία κα θήνα ποφεύγουν ν καταγγείλουν τν ντίφαση τς τουρκικς ξωτερικς πολιτικς.
.             Οἱ Τουρκοκύπριοι θὰ ἐπωφεληθοῦν ἀπὸ τὸν ἐνεργειακὸ πλοῦτο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, μόνο ἐὰν λυθεῖ τὸ Κυπριακὸ κατὰ τρόπο ποὺ νὰ προκύψει κοινὸ κράτος. Μέχρι τότε δὲν ἔχουν κανένα δικαίωμα. Ὁ ἐνεργειακὸς πλοῦτος ἀνήκει στὸ νόμιμο κράτος καὶ ὄχι σὲ κάθε πολίτη ξεχωριστά. Γι’ αὐτὸ καὶ εναι γκληματικ λάθος ο δηλώσεις Χριστόφια ὅτι οἱ Τουρκοκύπριοι ἔχουν μέρισμα ἀπ’ αὐτὸ τὸν πλοῦτο.
.             Ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τοῦ ψευδοκράτους εἶχε δηλώσει πρὸ μηνῶν ὅτι ἐὰν βρεθοῦν κοιτάσματα, οἱ Τουρκοκύπριοι θὰ πραγματοποιήσουν δική τους γεώτρηση στὴν ἴδια περιοχή! Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, οἱ Τοῦρκοι προσανατολίζονται νὰ τρυπήσουν δυτικὰ τῆς Πάφου ἐκεῖ ποὺ -μὲ βάση τὴν ἀρχὴ τῆς μέσης γραμμῆς- ἐφάπτεται ἡ ἑλληνικὴ ὑφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ μὲ τὴν κυπριακή. Εἶναι μᾶλλον ἀπίθανο, ὅμως, διεθνὴς πετρελαϊκὴ ἑταιρεία νὰ πραγματοποιήσει παράνομη γεώτρηση. Πρῶτον, ἐπειδὴ θὰ ἔχει νομικὲς συνέπειες καὶ δεύτερον, ἐπειδὴ οἱ γεωτρήσεις κοστίζουν ἀκριβά.
.             Τὸ Ἰσραὴλ ἐπιδιώκει μία ἀναβαθμισμένη σχέση μὲ τὴν Λευκωσία καὶ τὴν Ἀθήνα. Ἡ Ἀθήνα ἔχει ἀνταποκριθεῖ, ἀλλὰ δὲν ἔχει ἐπεξεργασθεῖ μία νέα στρατηγική, ποὺ νὰ ἀνταποκρίνεται στὸ νέο περιβάλλον καὶ νὰ συμπεριλαμβάνει τὶς σχέσεις μὲ τὸ Ἰσραήλ. Τ σημαντικ εναι λλάδα ν ξαναδε τν αυτό της ς χώρα τς νατολικς Μεσογείου. Ἡ οἰκονομικὴ κρίση δὲν εἶναι λόγος ἡ Ἑλλάδα νὰ ἐγκαταλείψει ἕνα χῶρο, ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ γεωπολιτικὴ ἔχει καὶ τεράστια γεωοικονομικὴ σημασία. Τ μεγάλα νεργειακ κοιτάσματα, λλωστε, φαίνεται ν βρίσκονται κυρίως νοτίως κα νοτιοανατολικς τς Κρήτης, σ να θαλάσσιο χρο π τν ποον Τουρκία πιχειρε ν ποκλείσει τν λλάδα.
.         Τ δόγμα-πεκφυγ « Κύπρος εναι μακριά», πο χει μποτίσει γενις διπλωματν, πως κα μονοδιάστατη ντίληψη γι τν θνικ σφάλεια πο συρρικνώνει τ λληνικ νδιαφέρον ποκλειστικ στ Αγαο, βολεύουν τν γκυρα. Τῆς ἀφήνουν ἐλεύθερο τὸ πεδίο στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Ἡ πυκνὴ ἀεροναυτικὴ παρουσία τῶν Τούρκων ἐκεῖ ἔχει σκοπὸ ὄχι μόνο τὸν ἔλεγχο, ἀλλὰ καὶ τὴν προβολὴ ἀβάσιμων διεκδικήσεων.

ΠΗΓΗ: kathimerini.gr

, , , , , ,

Σχολιάστε

Ο “ΠΟΛΕΜΟΣ” ΤΗΣ ΑΟΖ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΣΙ-“ΑΓΚΑΘΙ”

Ὁ “πόλεμος” τῆς ΑΟΖ, τὰ λάθη καὶ οἱ “κόκκινες γραμμὲς” τῆς Ἑλλάδας.
Θέμα ἐπιβίωσης 

.        Γιὰ “νέες πηγὲς πλούτου”, μίλησε ὁ ΥΕΘΑ Δ. Ἀβραμόπουλος μετὰ ἀπὸ τὴν συνάντηση ποὺ εἶχε μὲ τὸν Ἰσραηλινὸ ὁμόλογό του. Μόνο ποὺ γιὰ νὰ ὑπάρξουν αὐτὲς οἱ νέες πηγὲς πλούτου, θὰ πρέπει κάποια στιγμὴ ἡ Ἑλλάδα νὰ τὸ πάρει ἀπόφαση καὶ νὰ προχωρήσει στὴν ὁριοθέτηση τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς της Ζώνης.
.         Τί τὴν ἐμποδίζει; Ἡ φοβία τῶν τουρκικῶν ἀπειλῶν, ἂς μὴν κρυβόμαστε. Οἱ ψευτο-παλλικαρισμοὶ τῆς Ἄγκυρας στ᾽ ἀνοιχτὰ τῆς Κύπρου ἔμοιαζαν μάταιοι, ἀλλὰ ἦταν καὶ “ὑποθήκη” γι᾽ αὐτὰ ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν στὸ Αἰγαῖο. Ὅμως οὔτε αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει δικαιολογία γιὰ τὴν ἀπαράδεκτη καθυστέρηση τῆς Ἑλλάδας νὰ ἀσκήσει τὰ ἀπολύτως νόμιμα δικαιώματά της.
.        Ποιό εἶναι τὸ σημεῖο ὅπου θὰ ὑπάρξει μεγάλη ἀντίδραση ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα; Τὸ Καστελλόριζο. Τὸ ἑλληνικὸ νησὶ-ἀγκάθι γιὰ τὴν Τουρκία. Τὸ γιατί φαίνεται στὸν χάρτη.

.         Τὸ Καστελλόριζο “παγώνει” τὰ σχέδια τῆς Ἄγκυρας γιὰ νὰ ὁρίσει ΑΟΖ μὲ τὴν Αἴγυπτο, χώρα ἡ ὁποία λόγῳ τῆς ἀδιαφορίας τῶν Ἑλληνικῶν κυβερνήσεων νὰ “κλείσουν” τὸ θέμα τῆς ΑΟΖ, ἔχει συμφωνήσει μὲ τὴν θέση τῆς Τουρκίας, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ Καστελόριζο δὲν …ὑπάρχει σ᾽ ὅτι ἀφορᾶ στὴν ΑΟΖ!
.           Τὸ σενάριο νὰ δεχτεῖ κάτι τέτοιο ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἐφιάλτης. Κι αὐτὸ γιατί στν περίπτωση πο Τουρκία “σβήσει” τ Καστελλόριζο π τὸν χάρτη, λλάδα δν θ χει ΑΟΖ μ τὴν Κύπρο! Οἱ εὐθύνες ὅσων τὰ τελευταῖα χρόνια, ποὺ ἡ Κύπρος ζητοῦσε νὰ προχωρήσει ὁ ὁρισμὸς ΑΟΖ, εἶναι τεράστιες!
.          δραματικ καθυστέρηση κα γκληματικ ναποφασιστικότητα τν λληνικν κυβερνήσεων χει προσθέσει κι να κόμη γκάθι, ποὺ ὅμως δὲν μπορεῖ σὲ καμία περίπτωση νὰ ἐμποδίσει τὴν Ἑλλάδα νὰ ὑπερασπιστεῖ τὶς θέσεις της καὶ τὰ δικαιώματά της. Ἀρκεῖ νὰ τὸ ἀποφασίσει.
.        Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2009, τὸ Διεθνὲς Δικαστήριο τῆς Χάγης ἐξέδωσε μία ἀπόφαση γιὰ ταυτόχρονη ὁριοθέτηση τῆς ὑφαλοκρηπίδας καὶ τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης (ΑΟΖ) ἀνάμεσα στὴν Οὐκρανία καὶ τὴν Ρουμανία.Τί σχέση ἔχει αὐτὸ μὲ τὴν Ἑλλάδα; Τὸ ἀντικείμενο τῆς διαμάχης εἶχε νὰ κάνει μὲ μία βραχονησίδα στὴ Μαύρη Θάλασσα. Ἡ Ρουμανία ὑποστήριζε ὅτι δὲν δικαιοῦται ὑφαλοκρηπίδα καὶ ΑΟΖ, ἡ Οὐκρανία τὸ ἀντίθετο.
.        Ἡ ἀπόφαση τῆς 3ης Φεβρουαρίου 2009 δὲν ἀπέρριψε τελείως τοὺς ἰσχυρισμοὺς τῆς Ρουμανίας. Γι᾽ αὐτὸ καὶ αὐτὴ ἡ ἀπόφαση πρέπει νὰ μελετηθεῖ καὶ νὰ ὑπάρξει ἡ κατάλληλη προετοιμασία.
.           Ὅμως γιὰ νὰ μὴν πελαγοδρομοῦμε. Τ νομικ πιχειρήματα τς λλάδας εναι πανίσχυρα. Κα γι᾽ ατ εναι δεδομένο τι Τουρκία θ πιχειρήσει μ τρόπο νορθόδοξο κα βίαιο ν τ καταρρίψει. Νὰ κάνει αὐτὸ ποὺ γνωρίζει καλά. Νὰ ἀναστατώσει τὴν περιοχὴ προκαλώντας μία σοβαρὴ κρίση, ποὺ στόχο θὰ ἔχει νὰ ὁδηγήσει τὴν Ἑλλάδα σὲ δεινὴ θέση καὶ σὲ συζήτηση καὶ διαπραγμάτευση συμφερόντων καὶ δικαιωμάτων της.
.                Σ᾽ αὐτὴ τὴν περίπτωση ἡ Ἑλλάδα ὀφείλει καὶ πρέπει νὰ ἔχει θέσει ἐκ τῶν προτέρων ποιὲς θὰ εἶναι οἱ κόκκινες γραμμὲς ποὺ δὲν πρέπει ἐπ᾽ οὐδενὶ νὰ ξεπεράσει. Κι ἐδῶ ἀνοίγει τὸ θέμα τῆς κατάστασης στὴν ὁποία βρίσκεται τὸ ὑπάρχον ἑλληνικὸ ὁπλοστάσιο, μὲ βασικοὺς ὑπευθύνους τοὺς ὑποστηρικτὲς τῆς ἄποψης: “ἔλα μωρὲ δὲν θὰ γίνει καὶ πόλεμος”. Πόλεμος σὰν κι αὐτοὺς ποὺ ἔβλεπαν μικροὶ στὴν τηλεόραση πιθανότατα δὲν θὰ γίνει. Ἀλλὰ ὅσα προαναφέραμε εἶναι “πόλεμος” ποὺ ἡ ἔκβασή του ἔχει μεγάλη σημασία γιὰ ζωτικὰ συμφέροντα τῆς χώρας.

 ΠΗΓΗ: onalert.gr

, ,

Σχολιάστε

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ “ΤΟΡΠΙΛΗ” ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΟΖ

Χοντραίνει τὸ ἐνεργειακὸ παιχνίδι στὴν Μεσόγειο

.        Αἰγυπτιακὴ τορπίλη ἀπειλεῖ τὴν Ἑλληνικὴ ΑΟΖ, καθὼς τὸ Κάιρο κινητοποιεῖται μετὰ τὶς τελευταῖες ἀνακαλύψεις μεγάλων κοιτασμάτων ὑδρογονανθράκων στὴν περιοχὴ καὶ ἐπιδιώκει νὰ ὑπάρξει συμφωνία ὁριοθέτησης μὲ τὴν Κύπρο καὶ τὴν Τουρκία, ἀποκλείοντας ἔτσι τὴν Ἑλλάδα, μὲ τὴν πλήρη διαγραφὴ τῆς ἐπήρειας τοῦ Καστελόριζου, ἀποκαλύπτει τὸ «ΕΘΝΟΣ».
.        Μὲ ἀφορμὴ τὶς ἀνακοινώσεις γιὰ τὸ μέγεθος τοῦ κοιτάσματος φυσικοῦ ἀερίου στὸ Οἰκόπεδο 12 τῆς Κυπριακῆς ΑΟΖ, ὁ Αἰγύπτιος ὑπουργὸς Πετρελαίων Ἀμπντουλὰχ Γκχορὰμπ δήλωσε ὅτι τὸ σημεῖο αὐτὸ δὲν βρίσκεται σὲ αἰγυπτιακὲς ζῶνες, ἀλλὰ προσέθεσε ὅτι τὰ «σύνορα μεταξὺ τῆς Αἰγύπτου, τῆς Κύπρου καὶ τῆς Τουρκίας δὲν εἶναι ἀκόμη συμφωνημένα».
.        Ὁ Αἰγύπτιος ὑπουργὸς δήλωσε ἀκόμη ὅτι τὸ διεθνὲς δίκαιο προβλέπει πὼς τὰ «τρία κράτη πρέπει νὰ συμμετάσχουν στὸν καθορισμὸ τῶν συνόρων», προσθέτοντας ὅτι ἡ αἰγυπτιακὴ κυβέρνηση ἐργάζεται ἤδη πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή», δήλωση μὲ τὴν ὁποία ἀποκλείει βεβαίως ἀπὸ τὴν ὁριοθέτηση στὴν συγκεκριμένη περιοχὴ τὴν Ἑλλάδα.
.        Τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ Ἑλλάδα ἐπιχειρεῖ ἕνα πρῶτο βῆμα μὲ τὴν προκήρυξη διεθνοῦς διαγωνισμοῦ γιὰ σεισμικὲς ἔρευνες σὲ περιοχὴ νοτίως τῆς Κρήτης ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Ἑλληνικῆς ΑΟΖ, ποὺ ἔχει ὑπολογιστεῖ μὲ βάση τὴν «μέση γραμμή», πρωτοβουλία ατ π τν αγυπτιακ κυβέρνηση λειτουργε πονομευτικά, καθς οσιαστικ περιορίζει τς δυνατότητες χειρισμν τς λλάδας κα πειλε ν δημιουργήσει τετελεσμένα πο θ πηρεάσουν κα μελλοντικς ριοθετήσεις
.        Εἶναι ἐνδεικτικὸ ὅτι ἡ Ἀθήνα στὸν διεθνῆ διαγωνισμὸ ἔχει ὁρίσει ὡς ὅριο τὴν κάθετη γραμμή, ἡ ὁποία διέρχεται ἀπὸ τὸ ἀνατολικὸ ἄκρο τῆς Κρήτης, ἀφήνοντας ἐκτὸς διαγωνισμοῦ περιοχὲς γιὰ τὶς ὁποῖες θὰ μποροῦσε νὰ ἐγείρει ἀμφισβητήσεις ἡ Τουρκία.
.        Τὸ θετικὸ εἶναι ὅτι μέχρι στιγμῆς δὲν ἔχει ὑπάρξει ἐπίσημη ἀντίδραση ἀπὸ τὴν Λιβύη καὶ τὴν Αἴγυπτο, καθὼς δὲν ἔχει ὁριοθετηθεῖ ἡ ΑΟΖ μεταξὺ τῶν δύο αὐτῶν χωρῶν καὶ τῆς Ἑλλάδας, χωρὶς αὐτὸ βεβαίως νὰ ἀποκλείει μελλοντικὲς ἀντιδράσεις ὅταν ξεκινήσουν οἱ ἔρευνες.
.        Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν Αἴγυπτο, οἱ δηλώσεις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐνεργείας ἐπιβεβαιώνουν τὴν ἀρνητικὴ τροπὴ ποὺ εἶχαν πάρει οἱ διερευνητικὲς συνομιλίες Ἀθήνας – Καΐρου γιὰ τὴν ὁριοθέτηση τῆς ΑΟΖ, μετὰ τὴν παρέμβαση καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ κ. Γκιουλ. Στὴν ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων ζωνῶν στὴν περιοχὴ κρίσιμο ρόλο παίζει τὸ Καστελόριζο, καθὼς ἡ πλήρης ἐπήρειά του δημιουργεῖ κοινὸ ὅριο τῆς ΑΟΖ τῆς Ἑλλάδας, τῆς Κύπρου καὶ τῆς Αἰγύπτου, ἐνῶ σὲ διαφορετικὴ περίπτωση, ὅπως ἐπιδιώκει ἡ Ἄγκυρα καὶ φαίνεται νὰ ἀποδέχεται ὁ Αἰγύπτιος ὑπουργός, ἡ Αἴγυπτος ἀποκτᾶ σύνορα μὲ τὴν Κύπρο καὶ τὴν Τουρκία, μὲ τὴν Ἑλλάδα νὰ χάνει ἕνα πολὺ σημαντικὸ τμῆμα τῆς ΑΟΖ ποὺ θεωρητικὰ θὰ μποροῦσε νὰ διεκδικήσει.

Ἡ στάση τῆς Κύπρου προβληματίζει Ἑλλάδα – Ἰσραὴλ

.        Ὁ “Τύπος τῆς Κυριακῆς”  ἀποκαλύπτει ἐν τῷ μεταξὺ τοὺς προβληματισμοὺς τῆς Ἀθήνας ἀπὸ τὴν ἄποψη ποὺ διατυπώθηκε στὴν Κύπρο ἀπὸ τὴν ἁρμόδια ὑπουργὸ Ἐνέργειας, Πραξούλα Ἀντωνιάδου, περὶ ἐνεργειακῆς διασύνδεσης τῆς Κύπρου μὲ τὴν Τουρκία μέσῳ ἀγωγοῦ (!), πρόταση ποὺ προκάλεσε σάλο στὴν ἀντιπολίτευση καὶ τὴν κοινὴ γνώμη, ἀλλὰ τὴν ὁποία ὄχι μόνο δὲν ἀποκήρυξε ὁ Πρόεδρος Δημήτρης Χριστόφιας, ἀλλὰ ἡ κυβέρνησή του ἔσπευσε νὰ τὴ συνοδεύσει μὲ ἐκτιμήσεις ὅτι ἕνας ἀγωγὸς Ἰσραὴλ- Κύπρου-Ἑλλάδας δὲν εἶναι τεχνικὰ ἐφικτός…
.        Ἁρμόδιοι κυβερνητικοὶ παράγοντες στὴν Ἀθήνα ἀπορρίπτουν τὰ περὶ δῆθεν μεγάλων τεχνικῶν δυσκολιῶν στὴν κατασκευὴ ἑνὸς τέτοιου ἀγωγοῦ ποὺ θὰ καταλήγει στὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ εἶναι ἔκδηλος ὁ διπλωματικὸς ἐκνευρισμὸς γιὰ τὶς «ἰδέες» περὶ ἐνεργειακῆς διασύνδεσης τῆς Κύπρου μὲ τὴν Τουρκία. Οἱ αὐξημένες πιθανότητες ἐντοπισμοῦ σημαντικῶν ποσοτήτων ὑδρογονανθράκων στὴν Ἑλλάδα, ἂν ἐπαληθευθοῦν, θὰ προσθέσουν μία ὁλοκληρωμένη ἐναλλακτικὴ ἐνεργειακῆς τροφοδοσίας τῆς Εὐρώπης -καὶ ἀπὸ ἄποψη παραγωγῆς καὶ ὅσον ἀφορᾶ στὴν χάραξη ἐνεργειακῆς ὁδοῦ- ἡ ὁποία θὰ ἀναβαθμίσει γεωστρατηγικὰ καὶ γεωοικονομικὰ τὴν χώρα καὶ θὰ δημιουργήσει προϋποθέσεις ταχύτερης ἐξόδου ἀπὸ τὴν κρίση.
.        Ὑπ’ αὐτὸ τὸ πρίσμα ἡ στάση τῆς κυβέρνησης Χριστόφια καθίσταται ἀκόμα πιὸ περίεργη, ἀμφιβόλου ἐθνικῆς σκοπιμότητας καὶ δημιουργεῖ προβληματισμὸ τόσο στὴν Ἀθήνα ὅσο καὶ στὸ Τὲλ Ἀβίβ.
.        Οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ οἱ ΗΠΑ ἔχουν κάθε λόγο νὰ δοῦν τὴν ἐνεργειακὴ συνεργασία Ἑλλάδας-Κύπρου-Ἰσραὴλ νὰ προχωρᾶ στὸ πλαίσιο τῆς προσπάθειάς τους νὰ μειώσουν τὴν ἐξάρτηση τῆς Εὐρώπης ἀπὸ τὴ Ρωσία. Ἡ Ε.Ε. εἰσάγει ἀπὸ τρίτες χῶρες τὸ 60% τοῦ φυσικοῦ ἀερίου ποὺ καταναλώνει ἐτησίως (484 δίσ. κυβικὰ μέτρα τὸ 2009 μὲ πρόβλεψη γιὰ 771 δίσ. τὸ 2030), ἀπὸ τὴν Ρωσία, δέ, καλύπτει τὸ 40% τῶν ἀναγκῶν της.
.        Τὸ 2030 οἱ εἰσαγωγὲς φυσικοῦ ἀερίου στὴν Εὐρώπη προβλέπεται νὰ ἀνέλθουν στὸ 85% τῆς κατανάλωσης, ὅποτε εἶναι προφανὲς ὅτι θὰ ἐνισχύεται ὁ στρατηγικὸς χαρακτήρας τῶν κοιτασμάτων Ἑλλάδας- Κύπρου-Ἰσραήλ, τὰ ὁποία ἀποτελοῦν ἰσχυρὸ διαπραγματευτικὸ ὅπλο στὰ χέρια τους, πολὺ περισσότερο ἂν ἡ μεταξύ τους συνεργασία ἐξελιχθεῖ σὲ ἐνεργειακὸ καὶ ὄχι μόνο ἄξονα.

 Ἡ διπλωματία τῶν ἀγωγῶν συνεχίζεται

.        Στὸ μεταίχμιο εἰσόδου της στὴν ἐνεργειακὴ σκακιέρα βρίσκεται ἡ Ἑλλάδα, συνειδητοποιώντας, καθυστερημένα καὶ ὑπὸ τὴν πίεση τῆς κρίσης ποὺ βιώνει, ὅτι ἡ ἀξιοποίηση τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου της καὶ ἡ συμμετοχή της στὶς χαράξεις ἀγωγῶν στὴν περιοχὴ ἀποτελοῦν ὄρο γεωπολιτικῆς ἐπιβίωσης καὶ οἰκονομικῆς ἀνάκαμψης.
.      Στὶς συσκέψεις ποὺ πραγματοποιήθηκαν αὐτὴν τὴν ἑβδομάδα στὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν καὶ στὴν κοινὴ συνεδρίαση πολιτικῆς ἡγεσίας καὶ ὑπηρεσιακῶν παραγόντων μεταξὺ ΥΠΕΞ καὶ ὑπουργείου Περιβάλλοντος, ἐξετάστηκαν τὰ δεδομένα τόσο στὸ πεδίο τῶν ἐρευνῶν ὅσο καὶ στὰ διάφορα ὑπὸ ἐξέλιξη projects ἀγωγῶν.
.        Ἡ Ἀθήνα θεωρεῖ ὡς πιὸ ἐφικτὸ καὶ ὥριμο γιὰ ὑλοποίηση σχέδιο τὸν ἀγωγὸ ITGI, ὁ ὁποῖος θὰ μεταφέρει ἀζέρικο ἀέριο στὴν Εὐρώπη μέσῳ Τουρκίας-Ἑλλάδας-Ἰταλίας. Τὸ κόστος τοῦ ἀγωγοῦ ὑπολογίζεται σὲ 1,14 δισ. εὐρὼ καὶ οἱ βασικοὶ μέτοχοι, ἡ ἑλληνικὴ ΔΕΠΑ καὶ ἡ ἰταλικὴ Edison (οἱ ὁποῖες ἔχουν συστήσει τὴν κοινοπραξία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.»), ὑποστηρίζουν ὅτι ὑπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης ἀρκετῶν δεκάδων, ἴσως καὶ ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων εὐρὼ ἀπὸ εὐρωπαϊκοὺς πόρους.
.        Ὁ ΥΠΕΚΑ Γιῶργος Παπακωνσταντίνου δηλώνει ὅτι ἡ χρηματοδότηση γιὰ τὸ ἑλληνικὸ σκέλος εἶναι ἐγγυημένη ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Σχέδιο Οἰκονομικῆς Ἀνασυγκρότησης στὸν τομέα τῆς Ἐνεργείας (EEPR) μὲ περίπου 150 ἑκατ. εὐρώ, ἀπὸ τὸ ΕΣΠΑ μὲ περίπου 800 ἑκατ. καὶ ἀπὸ τραπεζικὴ χρηματοδότηση τῶν ἑταιριῶν. Ἡ Ποσειδὼν Α.Ε. ἔχει καταθέσει στὴν ἑταιρία πετρελαίου τοῦ Ἀζερμπαϊτζὰν (Socar) τὴν σχετικὴ πρόταση γιὰ τὸν ἀγωγό, ὁ ὁποῖος θὰ ἔχει τὴν δυνατότητα μεταφορᾶς περίπου 12 δισ. κυβικῶν μέτρων φυσικοῦ ἀερίου. Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση θεωρεῖ ὅτι ὁ ἀγωγὸς αὐτὸς ἐνισχύει καὶ τὴν προσπάθεια ἰδιωτικοποίησης τῆς ΔΕΠΑ, ἄρα στὸ μέχρι τώρα προβάδισμά του παίζει ρόλο καὶ αὐτὴ ἡ διάσταση.
.        Ὁ ἄλλος ἀγωγὸς ὁ ὁποῖος θεωρεῖται ἀνταγωνιστικός του ITGI καὶ ἀφορᾶ στὴν Ἑλλάδα, εἶναι ὁ TAP (Trans Adriatic Pipeline), στὸν ὁποῖο συμμετέχουν ἡ νορβηγικὴ Stat Oil, ἡ ἑλβετικὴ EGL καὶ ἡ γερμανικὴ E.ON. Ἡ δυνατότητα μεταφορᾶς φυσικοῦ ἀερίου εἶναι ἀνάλογη μὲ αὐτὴ τοῦ ITGI (10-12 δίσ. κυβικὰ μέτρα) ἀλλὰ ὁ ἀγωγὸς καταλήγει στὴν Ἀδριατικὴ μέσῳ Ἀλβανίας, γεγονὸς ποὺ προβληματίζει τὴν ἑλληνικὴ πλευρά. Οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ ΤΑΡ, πέρα τῶν γεωπολιτικῶν ὠφελημάτων ποὺ ἐπικαλοῦνται, προτάσσουν τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ κόστος κατασκευῆς τοῦ ἀγωγοῦ (1,5 δισ. εὐρὼ) θὰ ἀναληφθεῖ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν κοινοπραξία: «Ἡ κατασκευὴ τοῦ TAP δὲν θὰ ἐπιβαρύνει καθόλου τὸν Κρατικὸ Προϋπολογισμό, ἀφοῦ τὴν χρηματοδότησή του ἐγγυῶνται πλήρως οἱ μέτοχοι τῆς κοινοπραξίας τοῦ ἀγωγοῦ, χωρὶς νὰ ἀπαιτεῖται ἐγγύηση ἢ ὁποιαδήποτε συμμετοχὴ τοῦ Δημοσίου, τὸ ὁποῖο ἁπλὰ θὰ εἰσπράττει τὰ τέλη διέλευσης καὶ τοὺς λοιποὺς φόρους». Εναι προφανς τι νταγωνισμς εναι σκληρς κα τι λλάδα χει διαπραγματευτικ χαρτι στ χέρια της.
.        Ὁ ἀγωγὸς Nabucco παρ᾽ ὅτι ἔχει ἰσχυρὴ ὑποστήριξη ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καὶ χῶρες τῆς Ε.Ε., τεχνικὰ ἀποδεικνύεται δαπανηρὸς καὶ οἰκονομικὰ μὴ βιώσιμος, ἀφοῦ μέχρι στιγμῆς στὰ σχέδια προκύπτει ὅτι δὲν ὑπάρχει δυνατότητα ἐπαρκοῦς τροφοδότησής του, ἐνῶ ἡ λειτουργία του -ἂν κατασκευαστεῖ- προβλέπεται γιὰ τὸ 2021. Ἡ χάραξη τοῦ Nabucco ἐξ ἄλλου δὲν προβλέπει διέλευσή του ἀπὸ ἑλληνικὸ ἔδαφος. «Ἀπειλὴ» γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἀποτελεῖ καὶ τὸ project τῆς ΒΡ γιὰ τὸν South-East Europe Pipeline (ὡς ἐναλλακτικὴ τοῦ Nabucco), ὁ ὁποῖος μέσῳ Τουρκίας θὰ διακλαδώνεται στὴν Βουλγαρία, παρακάμπτοντας τὴν χώρα μας, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς βρίσκεται ἀκόμα στὰ χαρτιά.
.        Ἀρνητικὴ ἐξέλιξη γιὰ τὰ ἑλληνικὰ συμφέροντα ἀποτέλεσε ἡ ὑπογραφὴ συμφωνίας Μόσχας-Ἄγκυρας γιὰ τὴν διέλευση ἀπὸ τὴν τουρκικὴ ΑΟΖ τοῦ ἀγωγοῦ South Stream, ὁ ὁποῖος πάντως συνεχίζει νὰ ἀντιμετωπίζει προβλήματα καὶ νὰ βρίσκεται, καὶ αὐτός, στὸν «ἀέρα». Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀγωγοὶ σχεδιάζονται γιὰ τὴν μεταφορὰ φυσικοῦ ἀερίου ἀπὸ τὸ ἀζέρικο κοίτασμα Shakh-Deniz ΙΙ (ἡ δεύτερη φάση ἀξιοποίησης τοῦ κοιτάσματος Shakh-Deniz ) μὲ χρονικὸ ὁρίζοντα ἔναρξης τὸ 2017. Ἀπὸ τὰ 14-16 δισ. κυβικὰ μέτρα ἀερίου ποὺ ὑπολογίζεται ὅτι θὰ παράγει ἐτησίως τὸ κοίτασμα, τὸ 1/3 περίπου θὰ ἐξάγεται στὴν Τουρκία καὶ τὸ ὑπόλοιπο στὴν Εὐρώπη.

 ΠΗΓΗ: antinews.gr

, ,

Σχολιάστε

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Τί κερδίζει λλάδα π τ έριο τς Κύπρου

ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, «ἐφημ. ΕΘΝΟΣ» 31.12.2011 

.         Σημαντικὲς οἰκονομικὲς καὶ γεωπολιτικὲς προκλήσεις θέτει καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἡ ἱστορικὴ γιὰ τὰ δεδομένα ὄχι μόνο τῆς Κύπρου, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρης τῆς περιοχῆς ἀνακάλυψη μεγάλων κοιτασμάτων ὑδρογονανθράκων στὸν βυθὸ τῆς Κυπριακῆς ΑΟΖ στὴ γεώτρηση τῆς «Ἀφροδίτης».
.         Τὰ μεγάλα ἀποθέματα φυσικοῦ ἀερίου ποὺ ἔχουν ἐντοπισθεῖ στὴ Λεκάνη τῆς Λεβαντίνης ἐντὸς τῆς Κυπριακῆς καὶ τῆς Ἰσραηλινῆς ΑΟΖ, μὲ συνολικὰ κοιτάσματα 33 τρισ. κυβικῶν ποδιῶν (κατὰ δήλωση τοῦ CEO τῆς Noble Energy, Τσαρλς Ντέβιντσον), «δείχνουν» ὁλόκληρο τὸ τόξο ἀπὸ τὴν Κύπρο μέχρι καὶ νοτίως τῆς Κρήτης ὡς «ὕποπτο» γιὰ τὴν ὕπαρξη σημαντικῶν κοιτασμάτων ὑδρογονανθράκων.
.         Συγχρόνως ὅμως ἡ Ἑλλάδα παρακολουθεῖ μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τὶς ἐξελίξεις στὴν Κύπρο, καθὼς οἱ ἐπιλογὲς ποὺ τελικὰ θὰ ὑπάρξουν τοὺς ἑπόμενους μῆνες γιὰ τὸν τρόπο ἐξαγωγῆς τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, θὰ κρίνουν καὶ τὸ ἐὰν ἡ χώρα μας θὰ μπορέσει νὰ ἐπωφεληθεῖ ἀπὸ τὶς ἀνακαλύψεις αὐτές, ἀναλαμβάνοντας ρόλο κόμβου γιὰ τὴν μεταφορὰ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου τῆς Λεβαντίνης στὶς ἀγορὲς τῆς Εὐρώπης.
.         Κάτι ποὺ ἔχει ὄχι μόνο οἰκονομικὴ σημασία ἀλλὰ καὶ γεωπολιτική, μιὰ καὶ ἡ Ἑλλάδα, μετὰ τὴν ἀποτυχία τοῦ σχεδίου Μπουργκάς-Ἀλεξανδρούπολη, θὰ ἔχει μία ἀκόμη εὐκαιρία, ὥστε νὰ ἀναδειχθεῖ σὲ σημαντικὸ παράγοντα γιὰ τὴν ἐξασφάλιση διαφοροποιημένων πηγῶν ἐνέργειας γιὰ τὴν ΕΕ.
.         Ἡ Ἀθήνα ἔχει ἤδη ξεκινήσει τὴ διαδικασία γιὰ τὴν ἀδειοδότηση ἐρευνῶν σὲ περιοχὲς νοτίως τῆς Κρήτης, ποὺ πιθανολογεῖται ὅτι μπορεῖ νὰ ἐντοπισθοῦν κοιτάσματα ὑδρογονανθράκων, ἀλλὰ σὲ ἐκκρεμότητα παραμένει ἡ ἀναζήτηση ὑδρογονανθράκων στὴν περιοχὴ ποὺ ἐκτείνεται μεταξὺ Κύπρου καὶ Κρήτης, καθὼς στὴν περιοχὴ αὐτὴ δὲν ὑπάρχουν ὁριοθετημένες θαλάσσιες ζῶνες καὶ εἶναι γνωστὲς οἱ ἀμφισβητήσεις τῆς Τουρκίας.

 Ὁριοθέτηση ζωνῶν

.         Ἡ ἔρευνα καὶ ἀναζήτηση κοιτασμάτων ὑδρογονανθράκων στὴν μεγάλη αὐτὴ περιοχὴ ποὺ ἀποτελεῖ τὴν φυσικὴ συνέχεια τῆς Λεκάνης τῆς Λεβαντίνης καὶ τοῦ Ἐρατοσθένη καὶ σύμφωνα μὲ προβολὲς τῶν εἰδικῶν κρύβει στὸν βυθό της ἐνεργειακὰ κοιτάσματα, οὐσιαστικὰ παγώνει, καθὼς δὲν εἶναι μόνο ἡ Τουρκία ἀλλὰ καὶ ἡ Αἴγυπτος πλέον ποὺ δὲν ἀποδέχεται τὴν ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων ζωνῶν μὲ τρόπο ποὺ νὰ ἀποκτᾶ «σύνορα» ἡ Ἑλλάδα μὲ τὴν Κύπρο. Ἑλλάδα καὶ Κύπρος, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀφήνουν ἀνοικτὸ τὸ ἐνδεχόμενο συζήτησης τῆς ὁριοθέτησης τῆς μεταξύ τους ΑΟΖ, γνωρίζουν ὅτι κάτι τέτοιο θὰ ἀποτελοῦσε casus belli γιὰ τὴν Ἄγκυρα ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ νέο πολιτικὸ σύστημα τῆς Αἰγύπτου ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς μουσουλμάνους.
.         Ὁ ἐντοπισμὸς καὶ ἡ ἐκμετάλλευση κοιτασμάτων σὲ αὐτὴ τὴν περιοχὴ μετατίθεται πλέον γιὰ ὅταν καὶ ὅποτε τό… κίνητρο τοῦ οἰκονομικοῦ ὀφέλους ὁδηγήσει τὴν Ἑλλάδα, τὴν Τουρκία, τὴν Κύπρο καὶ τὴν Αἴγυπτο σὲ ἀπὸ κοινοῦ ὁριοθέτηση (εἴτε συμφωνημένη εἴτε μὲ προσφυγὴ στὴ Χάγη) τῶν θαλασσίων ζωνῶν στὴν περιοχὴ αὐτή. Σὲ κάθε περίπτωση πάντως μία τέτοια ἐξέλιξη θὰ χρειαστεῖ πολὺ χρόνο καὶ κυρίως τὴν ὑπέρβαση τοῦ κρίσιμου πολιτικοῦ ἐμποδίου, τῆς μὴ ἀναγνώρισης τῆς Κύπρου ἀπὸ τὴν Τουρκία.
.         Μὲ τὰ δεδομένα αὐτὰ εἶναι θετικὸ βῆμα ἡ πρωτοβουλία τῆς Ἀθήνας καὶ τοῦ ὑφυπουργοῦ Περιβάλλοντος Γ. Μανιάτη γιὰ τὴν ἔναρξη ἐρευνῶν σὲ περιοχὴ νοτίως τῆς Κρήτης ἐντὸς τῶν (ὑποθετικῶν) ὁρίων τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ, τὰ ὁποῖα δὲν γειτνιάζουν μὲ τὴν Τουρκία καὶ ἑπομένως δὲν μπορεῖ νὰ ἀμφισβητηθοῦν ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα.
.         Ἐρωτηματικὸ παραμένει πάντως ἡ ὁδὸς ἐξαγωγῆς τοῦ φυσικοῦ ἀεριοῦ ποὺ θὰ ἐπιλεγεῖ ἀπὸ τὴν ἑταιρεία NOBLE καὶ τὶς κυβερνήσεις τῆς Κύπρου καὶ τοῦ Ἰσραήλ, τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, τὸ ὁποῖο θὰ προκύψει ἀπὸ τὴν ἐκμετάλλευση τῶν κοιτασμάτων τῆς Ἀφροδίτης καὶ τοῦ Λεβιάθαν, καθὼς τὸ Ταμὰρ θὰ διατεθεῖ ἀποκλειστικὰ γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἐνεργειακῶν ἀναγκῶν τοῦ Ἰσραήλ.

 Σχέδιο ἐκμετάλλευσης

.         Ἡ ἑταιρεία NOBLE ἔχοντας ὑπερπηδήσει τὸ ἐμπόδιο ποὺ ἔθετε ἡ ἰσραηλινὴ κυβέρνηση (ποὺ ἤθελε νὰ δεσμεύσει ὅλα σχεδὸν τὰ κοιτάσματα, ὡς ἐνεργειακὰ ἀποθέματα ἀσφαλείας), ἐπεξεργάζεται ἤδη ὁλοκληρωμένο σχέδιο ἐκμετάλλευσης τῶν κοιτασμάτων φυσικοῦ ἀερίου, τὸ ὁποῖο σύμφωνα μὲ δηλώσεις ἀξιωματούχων τῆς ἑταιρείας θὰ ἔχει ὁλοκληρωθεῖ μέχρι τὸν Μάρτιο.
.         Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ κατασκευὴ σταθμῶν ὑγροποίησης τοῦ φυσικοῦ ἀεριοῦ (LNG) καὶ μεταφορᾶς του στὶς ἀγορὲς μὲ πλοῖα εἶναι ἕνα ἀρκετὰ δαπανηρὸ πρότζεκτ (ὑπολογίζεται στὰ 10 δισ. δολάρια), προσφέρει ἕνα ἰδιαίτερα σημαντικὸ πλεονέκτημα, τῆς μὴ ἐξάρτησης ἀπὸ χῶρες ἀπὸ τὶς ὁποῖες θὰ διέρχεται ἕνας ἀγωγός, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν ἐναλλακτικὴ ὁδὸ μεταφορᾶς τοῦ φυσικοῦ ἀερίου. Πολὺ περισσότερο ὅταν ἡ χώρα αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ Τουρκία…

Κοίτασμα ἕως καὶ 15 τρισ. κυβικὰ πόδια

.         Δικαιολογημένη εὐφορία ἔχει προκαλέσει στὴν Κύπρο ἡ ἀνακοίνωση τῆς ἀναδόχου ἑταιρείας Noble γιὰ ἐντοπισμὸ μεγάλου κοιτάσματος φυσικοῦ ἀερίου στὴ γεώτρηση τῆς Ἀφροδίτης στὸ Οἰκόπεδο 12 τῆς Κυπριακῆς ΑΟΖ. Τὸ κοίτασμα ὑπολογίζεται ἀπὸ τὴν ἑταιρεία σὲ 5-8 τρισ. κυβικὰ πόδια καὶ ἐντοπίστηκε σὲ βάθος 5.861 μέτρων σὲ θαλάσσιο βάθος 1.680 μέτρων. Ὅπως ἐπισημάνει ὁ Δρ Ἠλίας Κονοφάγος, τὰ ἀνακοινωθέντα ἀποθέματα εἶναι διακόσιες φορὲς μεγαλύτερα ἀπὸ τὰ ἀποθέματα τῆς Νότιας Καβάλας, ἐνῶ ἡ ποσότητα αὐτὴ ἀντιπροσωπεύει τὶς σημερινὲς ἀνάγκες τῆς Ἑλλάδας σὲ φυσικὸ ἀέριο γιὰ πενήντα χρόνια.

 Ἐκτιμήσεις

.         Ὁ κ. Κονοφάγος δηλώνει ἀκόμη ὅτι «προκαλεῖ ἐντύπωση ἡ “συντηρητικότητα” τῆς ἀνακοίνωσης τῆς Noble Energy, καθώς, σύμφωνα μὲ ἐκτιμήσεις εἰδικῶν μὲ βάση τὴν ὕπαρξη στρωμάτων ἄμμου καὶ σὲ ἄλλα τμήματα τῆς ἔκτασης τῶν 100 τετραγωνικῶν χιλιομέτρων τοῦ κοιτάσματος τῆς Ἀφροδίτης τὰ ἀποθέματα θὰ μποροῦσαν νὰ φθάσουν μὲ 10% πιθανότητα σὲ ἕνα ὕψος τῆς τάξης τῶν 15 τρισ. κυβικῶν ποδῶν (δηλ. 400 δισ. κυβικῶν μέτρων), ἀντὶ τοῦ ἀνακοινωθέντος μέσου ἀποθέματος 7 τρίσ. κυβικῶν ποδῶν (200 δισ. κυβικῶν μέτρων). Ἀρκεῖ νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι στὸ Τάμαρ ἡ πρώτη ἀνακοίνωσή της ἀναφερόταν σὲ 4 μὲ 6 τρισ. κυβικὰ πόδια ἐνῶ τελικὰ ἐντοπίστηκαν 9 τρισ. κυβικὰ πόδια.
.         Στὸ Λεβιάθαν, ἀπὸ 12 μὲ 14 τρισ. κυβικὰ πόδια, σήμερα ἀναφέρονται σὲ 20 τρισ. κυβικὰ πόδια (570 δισ. κυβικὰ μέτρα). Ἄρα ἡ ἐλπίδα εἶναι μπροστά μας!!». Ὁ Ἕλληνας εἰδικὸς ἐπισημαίνει ἀκόμη ὅτι τὸ ἐνδιαφέρον πλέον θὰ στραφεῖ καὶ στὸν νέο γύρο παραχωρήσεων οἰκοπέδων τῆς Κυπριακῆς ΑΟΖ.

 Σημαντικὰ ἀποθέματα νότια τῆς Κρήτης

.         Σαφεῖς ἐνδείξεις ὕπαρξης σημαντικῶν κοιτασμάτων ὑδρογονανθράκων νότια τῆς Κρήτης ἐντοπίζουν Ἕλληνες εἰδικοὶ ὅπως ὁ Ἠλίας Κονοφάγος καὶ ὁ Ἀντώνης Φώσκολος, ἀξιοποιώντας στοιχεῖα ἀπὸ τὶς μέχρι τώρα προκαταρκτικὲς ἔρευνες ποὺ ἔχουν πραγματοποιήσει στὴν εὐρύτερη περιοχὴ ἐξειδικευμένες ξένες ἑταιρεῖες.
.       Ἡ νορβηγικὴ PGS (Petroleum Geo-Services) ἔχει πραγματοποιήσει μία ἰδιαίτερα αἰσιόδοξη πρόβλεψη, ποὺ ἐξισώνει τὴν ἱζηματογενῆ λεκάνη ποὺ βρίσκεται νοτίως τῆς Κρήτης μὲ αὐτὴν τῆς Λεβαντίνης, ὅπου ἤδη ἔχουν βρεθεῖ τὰ μεγάλα κοιτάσματα φυσικοῦ ἀερίου τῆς Κύπρου καὶ τοῦ Ἰσραήλ.

 Προσδοκίες

.         Τὸ μέγεθος τῶν ἀποθεμάτων ἐκτιμᾶται μὲ βάση τὴν ἀναλογία ἐνεργῶν λασποηφαιστείων καὶ συστημάτων πετρελαιογένεσης ποὺ βρίσκονται στὴν ΑΟΖ Κύπρου καὶ στὸν Κῶνο τοῦ Νείλου, καὶ μὲ δεδομένο ὅτι νότια ἀπὸ τὴν Κρήτη, μόνο νοτίως τοῦ Πλακιᾶ ὑπάρχουν 19 ἐνεργὰ ἡφαίστεια μὲ συστήματα πετρελαιογένεσης, ἡ προσδοκία ἀνεύρεσης μίας ποσότητας 1,5 Μ3 φυσικοῦ ἀερίου δὲν εἶναι διόλου ὑπερβολική, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν παρουσίαση τῆς PGS, Robinson, 2011, ὅπου συνδέεται ἡ λεκάνη τῶν ἱζημάτων τῆς Κρήτης μὲ αὐτὴν τῆς Λεβαντίνης.
.      Σημαντικὲς εἶναι καὶ οἱ ἐνδείξεις γιὰ τὴν ὕπαρξη ὑδρογονανθράκων στὴ Λεκάνη τοῦ Ἡροδότου, ποὺ βρίσκεται ἐντός τῆς περιοχῆς, τὴν ὁποία ἀμφισβητεῖ ἡ Τουρκία. Στὸ κυπριακὸ τμῆμα τῆς λεκάνης, block 04, γεωφυσικὲς ἔρευνες ἀπὸ τὴν ἑταιρεία PGS ἔδειξαν 4 φωτεινὰ σημεῖα, ποὺ ὁδηγοῦν στὴν ὕπαρξη κοιτασμάτων φυσικοῦ ἀερίου ὑπερδιπλάσιας ποσότητας ἀπὸ αὐτὴν τοῦ block 12 (κοίτασμα Ἀφροδίτης), περίπου 750 δισ. Μ3 φυσικοῦ ἀερίου.

 Οἱ προβλέψεις

.         Ἡ γαλλικὴ ὑπηρεσία BEICIP/FRANLAB, συνεκτιμώντας τὰ ἀνωτέρω στοιχεῖα, θεωρεῖ ὅτι στὴν ἑλληνικὴ Λεκάνη τοῦ Ἡροδότου θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχει τὸ ἰσοδύναμο τῶν 6 ἕως 9 δισ. βαρελιῶν ἀργοῦ πετρελαίου.
.         Ἀκολουθώντας τὸ σκεπτικό της BEICIP/FRANLAB, μία ἰσοδύναμη ποσότητα τῆς τάξης τῶν 6 δισ. βαρελιῶν (περίπου 2 τρίσ. Μ3 φυσικοῦ ἀερίου) εἶναι πολὺ πιθανή.

 .        Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν Κύπρο Ἑλλάδα καὶ Ἰσραὴλ προτιμοῦν τὴν κατασκευὴ τοῦ σταθμοῦ LNG. Καθὼς ὁ ὑποθαλάσσιος ἀγωγὸς ἀπὸ τὴν Κύπρο στὴν Ἑλλάδα θεωρεῖται ἀπολύτως ἀντιοικονομικὴ λύση, ὁ σταθμὸς LNG, ἀπὸ τὸν ὁποῖο θὰ ἀναλάβουν τὴ μεταφορὰ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου καὶ πλοῖα ἑλληνικῶν συμφερόντων, καθὼς καὶ ἡ διάθεση τοῦ ἀερίου αὐτοῦ μέσῳ σταθμοῦ ἀποϋγροποίησης στὴν Ἑλλάδα καὶ κατόπιν διοχέτευσής του σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντα ἢ ὑπὸ κατασκευὴ δίκτυα πρὸς τὴ Δυτικὴ Εὐρώπη (ITGI ἢ South Stream) θὰ προσφέρουν στὴ χώρα μᾶς ἕνα σημαντικὸ στρατηγικὸ καὶ οἰκονομικὸ ὄφελος σὲ συνδυασμὸ καὶ μὲ τὶς ἀναμενόμενες ἔρευνες στὴν ἑλληνικὴ ΑΟΖ.
.         Ἡ προοπτικὴ αὐτὴ δείχνει σήμερα νὰ ἀπειλεῖται ἀπὸ τὶς ἰδεοληπτικὲς θεωρίες ποὺ ἀναπτύσσονται στὴ Λευκωσία, ἀκόμη καὶ στὴν ἴδια τὴν κυβέρνηση Χριστόφια, ποὺ θεωρεῖ ὅτι ἡ ἐμπλοκὴ καὶ τῆς Τουρκίας στὴν ἐκμετάλλευση τῶν ἐνεργειακῶν πόρων τοῦ νησιοῦ θὰ εἶναι… ἱκανοποιητικὸ «κίνητρο» γιὰ τὴν Ἄγκυρα, γιὰ νὰ δώσει τὴ συγκατάθεσή της σὲ μία (ἀκόμη καὶ στὰ πρότυπά του Σχεδίου Ἀνάν) λύση τοῦ Κυπριακοῦ.
.         Ἡ ἐμμονὴ παραγόντων τῆς κυβέρνησης Χριστόφια νὰ ὁμιλοῦν γιὰ ὑποθαλάσσιο ἀγωγὸ ποὺ θὰ συνδέει τὸ νησὶ μὲ τὴν Τουρκία καὶ θὰ τροφοδοτεῖ μὲ φυσικὸ ἀέριο τῆς Λεβαντίνης τοὺς διερχόμενους ἀπὸ τὴν Τουρκία ἀγωγούς, προσφέρει μὲν ἕνα κολοσσιαῖο πλεονέκτημα στὴν Ἄγκυρα, ἀλλὰ θὰ παρέδιδε τὴν Κύπρο (καὶ τὸ Ἰσραὴλ) στὴν πλήρη ἐνεργειακή, πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐξάρτηση τῆς Τουρκίας. Κάτι ποὺ ἔστω κι ἂν ὁ κ. Χριστόφιας θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδεχθεῖ, τὸ Τὲλ Ἀβὶβ ἀλλὰ καὶ ἡ κοινοπραξία τῆς Noble μᾶλλον θὰ ἐπιχειρήσουν νὰ ἀποτρέψουν μὲ κάθε τρόπο.

, , , , , , ,

Σχολιάστε

Η ΑΟΖ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΑΟΖ: π τς κτιμήσεις στ ποτελέσματα

Ν. Λυγερὸς 

.          Ἐδῶ καὶ μῆνες ἀκοῦμε μερικοὺς ἀναλυτὲς νὰ μᾶς ἐξηγοῦν ὅτι ἡ ΑΟΖ εἶναι μόνο καὶ μόνο ἕνα θεωρητικὸ πλαίσιο δίχως καμιὰ πρακτικὴ ἀξία στὸν τομέα τῆς οἰκονομίας. Δέχονταν βέβαια τὴν πραγματικότητα τοῦ παραδείγματος τῆς Κύπρου, ἀλλὰ ὄχι τὶς ἐφαρμογές του στὴν Ἑλλάδα. Οἱ θέσεις τῆς Κύπρου ἦταν πολὺ πρωτοποριακὲς καὶ ριψοκίνδυνες. Τὸ ἀστεῖο τῆς ὑπόθεσης εἶναι ὅτι γνωρίζουμε ὅλοι τὴν γεωπολιτική της θέση καὶ τὶς στρατιωτικές της ἱκανότητες. Σὲ κάθε περίπτωση ὁ χρόνος εἶναι μαζί μας καὶ μετέτρεψε σιγὰ σιγὰ τὶς ἐκτιμήσεις σὲ πραγματικότητα. Τώρα ἡ Κύπρος δὲν προσφέρει πιὰ θεωρητικοὺς ὑπολογισμοὺς γιὰ τὸ φυσικὸ ἀέριο ἀλλὰ χειροπιαστὰ ἀποτελέσματα, τὰ ὁποῖα δὲν δίνουν μεγάλες δυνατότητες ἐπιλογῆς. Κύπρος θέλουνε-δν θέλουνε χει μ τν ΑΟΖ της ναν πραγματικ πλοτο. Κα ατο πο δν τ βλέπουν, ρθε ρα ν ξεστραβωθον, διότι δν πάρχει πι δικαιολογία. Ἡ ἑπόμενη πραγματικότητα εἶναι ἤδη ἐδῶ καὶ βρίσκεται στὴν Κύπρο. Τὰ διαγράμματα Voronoi καὶ ἡ τριγωνοποίηση Delaunay δὲν εἶναι μόνο καὶ μόνο θεωρητικὲς ἔννοιες, ἀλλὰ ληθιν ργαλεα, πο παράγουν ργο μέσῳ το πέραντου γαλάζιου τοῦ λληνισμο. Ποιός θὰ ἔρθει τώρα νὰ μᾶς πείσει ὅτι ἡ διαχείριση τῆς ΑΟΖ δὲν εἶναι μία οἰκονομικὴ λύση; Ποιός θὰ ἔρθει νὰ μᾶς κατηγορήσει ὅτι αὐτὴ ἡ στρατηγικὴ δὲν εἶναι ἀποτελεσματική; Ἡ ἴδια ἐταιρία Noble ἔρχεται νὰ μᾶς δείξει τὴν ἀξία τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ.
.        Αὐτὸ σημαίνει πρακτικά, ὅτι ὅποια κι ἂν εἶναι ἡ ἑπόμενη κυβέρνηση, θὰ πρέπει νὰ θεσπίσει ὅσο πιὸ γρήγορα τὴν ΑΟΖ, γιὰ νὰ ὑλοποιήσει αὐτὴν τὴν στρατηγικὴ δίχως νὰ περιμένει ἄλλο. Δὲν θὰ ἔχει τὰ περιθώρια τῆς ἀδράνειας, διότι τώρα λληνικς λας γνωρίζει τ πάντα γι τν ΑΟΖ κα περιμένει. Ὄχι, ὅμως, ὅπως περίμεναν οἱ εἰδικοὶ ἐδῶ καὶ χρόνια, διότι ὁ λαός μας εἶναι μία δύναμη καὶ ἔχει τὴν ἱκανότητα νὰ πιέσει τοὺς πολιτικοὺς γιὰ νὰ πάρουν τὶς ἀπαραίτητες ἀποφάσεις. Ἐπιπλέον, ἡ ΑΟΖ ἀφορᾶ καὶ στὸ μέλλον τῶν παιδιῶν του. Δὲν ἔχει πιὰ δικαίωμα μία κυβέρνηση νὰ καθυστερεῖ, διότι ὅπου νά ᾽ναι, κόμα κι ν δν τολμομε ν κάνουμε γεωτρήσεις, θ πρέπει ν περάσει κα γωγὸς τῆς Κύπρου, γι ν φοδιάσει λη τν Ερωπαϊκ νωση μ τ έριό του. Καὶ αὐτὸς ὁ ἀγωγὸς θὰ πρέπει νὰ περάσει ἀπὸ τὴν περιοχὴ ὅπου βρίσκεται ἡ ἑλληνικὴ ΑΟΖ. Τί θὰ ποῦνε τότε οἱ εἰδικοὶ καὶ οἱ πολιτικοὶ τῆς ἀδράνειας καὶ τῆς ἀπραξίας, ὅτι δὲν ἦταν ἐνημερωμένοι; Δὲν ὑπάρχουν πιὰ δικαιολογίες καὶ ὁ χρόνος καὶ τὸ δίκαιο τῆς θάλασσας εἶναι μὲ τὴν πατρίδα μας. Ἂς ἀποφασίσουν οἱ δικοί μας ἂν εἶναι καὶ αὐτοὶ μαζί της, ἀλλιῶς δὲν ἔχουν πιὰ κανένα ρόλο στὴν γῆ τῆς θάλασσας.

ΠΗΓΗ: lygeros.org

, , , ,

Σχολιάστε