Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ΦΠΑ

ΔΕΛΕΑΡ Ο ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ Φ.Π.Α.

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μόνη ἔγνοια τους παντὶ τρόπῳ νὰ ἐγκλωβίσουν τὶς συναλλαγές, ὥστε στὸ βάθος νὰ στραγγαλίσουν τὴν Ἐλευθερία. Στὸν ἀριστοτεχνικὸ σχεδιασμό τους πάντα προπορεύεται ἕνα καλοστημένο πρόσχημα. Καὶ πάντα σερβίρεται ἕνα δελεαστικὸ κίνητρο, τὸ ὁποῖο ἀγγιστρώνει τὶς πρῶτες ἐντυπώσεις τοῦ θυμικοῦ καὶ παραλλήλως ἀποδυναμώνει τὴν κρίση, τὴν σκέψη.  Γι᾽ αὐτὸ «πριμοδοτοῦν» τὴν χρήση τῶν πιστωτικῶν καρτῶν (οἱ ὁποῖες λόγῳ οἰκονομικῆς κρίσεως ἔχουν παροπλισθεῖ) μὲ μειωμένο συντελεστὴ ΦΠΑ. Δύο πράγματα κατορθώνουν κατ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο: Πρῶτον ἀναθερμαίνουν τὴν χρήση τῶν πιστωτικῶν (δηλ. ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΩΝ) καρτῶν πρὸς ὄφελος τῶν τραπεζῶν καὶ Δεύτερον «δένουν» τοὺς καταναλωτές, ποὺ ἐν ὀνόματι ἑνὸς πολὺ μικροῦ κέρδους (3% ΦΠΑ) ὑποθηκεύουν μακροπρόθεσμα τὴν ἐλευθερία τους στὶς συναλλαγές.

ΣΧ. ἱστολογίου Anti-ntp: Παρατηρεῖστε τὸ δέλεαρ ποὺ ἔβαλαν γιὰ νὰ χρησιμοποιεῖ ὁ κόσμος τὶς πιστωτικὲς κάρτες… Καὶ μετὰ ἀπὸ καιρὸ ἀφοῦ ὅλα θὰ κινοῦνται μέσῳ τράπεζας, νὰ καταλήξουν στὴν κατάργηση τῶν μετρητῶν…

 .          Μειωμένο συντελεστὴ ΦΠΑ κατὰ 3%, ἀπὸ τὸ 23 στὸ 20%, καὶ ἀπὸ τὸ 13% στὸ 10%, θὰ καταβάλλουν οἱ καταναλωτὲς ποὺ θὰ ψωνίζουν μὲ πιστωτικὴ κάρτα, ὅπως προβλέπει σχέδιο τοῦ… ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ποὺ ἔχει καὶ τὴν ἔγκριση τῆς τρόικας.
.          Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀποκλείεται κάθε δυνατότητα στὶς… ἐπιχειρήσεις νὰ εἰσπράττουν τὸν ΦΠΑ καὶ μὴν τὸν ἀποδίδουν στὸ Δημόσιο.
.          Σύμφωνα μὲ πρόσφατη μελέτη τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ χώρα μας δὲν εἰσπράττει τὸ 30% περίπου τοῦ ὀφειλομένου ΦΠΑ, ὅταν ὁ ἀντίστοιχος μέσος ὅρος στὴν ΕΕ περιορίζεται στὸ 12%. Ἡ ἀποδοτικότητα τῆς χώρας μας στὴν εἴσπραξη τοῦ ΦΠΑ εἶναι μάλιστα ἡ δεύτερη χαμηλότερη σὲ σχέση μὲ τὶς ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες μὲ βάση τὰ στοιχεῖα τοῦ 2008, ἀπόδοση ποὺ ἐκτιμᾶται ὅτι ἐπιδεινώθηκε τὴν τελευταία διετία ὑπὸ τὸ βάρος τῆς οἰκονομικῆς ὕφεσης.
.          Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι παρὰ τὶς διαδοχικὲς αὐξήσεις τοῦ ΦΠΑ, ποὺ προχώρησε ἡ κυβέρνηση τὰ δύο τελευταῖα χρόνια, τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὸν συγκεκριμένο φόρο ἐμφάνισαν τὸ 2011 μείωση πάνω ἀπὸ 7% σὲ σχέση μὲ τὰ ἀντίστοιχα ἔσοδα πρὶν τὴν κρίση.

 ΠΗΓΗ: anti-ntp.blogspot.com

, ,

Σχολιάστε

ΕΔΙΩΞΑΝ ΔΑΣΚΑΛΑ, ΕΠΕΙΔΗ ΕΔΩΣΕ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ἔδιωξαν δασκάλα ἀπὸ σχολεῖο
γιατί, κατὰ λάθος, σέρβιρε χοιρινὸ σὲ μουσουλμάνο μαθητὴ 

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»:
.        1. Ἂς ἐνημερωθεῖ ὁ ἐθνικὸς ἀντιπρόσωπος, κύριος «Ἀντιθεοκρατικός». Σίγουρα θὰ ἔχει μιὰ καλὴ… ἔμπνευση καὶ μιὰ “ψαριανὴ” πρόταση, ἀντὶ γιὰ κρεατινή!

.       2. Δὲν διευκρινίζεται στὸ δημοσίευμα, σὲ ποιό συντελεστή Φ.Π.Α. ὑπάγεται τὸ ψημένο σνίτσελ, ποὺ σερβίρεται μέσα σὲ σχολεῖο,  στὸ 13% ἢ στὸ 23%. Νὰ ξέρουμε, γιατὶ ἔρχεται …ἡ ὥρα!

.        Ἡ Urusla Ε. (59 ἐτῶν), δασκάλα μαθηματικῶν καὶ δράματος γιὰ 18 χρόνια, ἀπολύθηκε γιατί, κατὰ λάθος, ἔδωσε σὲ ἕνα μουσουλμάνο μαθητὴ χοιρινό.
.        Τὸ περιστατικὸ συνέβη στὸ σχολεῖο Christophorus στὸ Betzdorf (Rheinland-Pfalz). Ἡ δασκάλα λέει ὅτι ὑπῆρχαν δύο πιάτα χωρὶς κάποια ἐτικέτα, μὲ σνίτσελ, τὸ ἕνα εἶχε τέσσερα κομμάτια καὶ τὸ ἄλλο ἕντεκα, τὰ ὁποῖα ἔδωσε στὰ παιδιά. Ἡ ἴδια δὲν ἤξερε ὅτι ὁρισμένα ἀπὸ τὰ σνίτσελ ἦταν ἀπὸ κοτόπουλο, ἐνῶ ἄλλα ἀπὸ χοιρινό.
.        Ἐν συνεχείᾳ, ἕνας μαθητής, ὁ Τουρκικῆς καταγωγῆς Unal (9 ἐτῶν), ρώτησε τί εἴδους κρέατος ἦταν τὸ δικό του. Ἐκείνη ἀπάντησε ὅτι δὲν ἤξερε. Τὸ ἀγόρι δὲν ἄγγιξε τὸ κρέας, καὶ ἔδωσε τὸ σνίτσελ του σὲ μία Γερμανίδα μαθήτρια. Ἡ δασκάλα θεώρησε ὅτι τὸ θέμα εἶχε λυθεῖ, ἀλλὰ τὴν ἑπομένη μέρα ἡ μητέρα τοῦ ἀγοριοῦ τὴν κάλεσε πολὺ θυμωμένη. Λίγες μέρες ἀργότερα 15 Τοῦρκοι γονεῖς ἐμφανίστηκαν ἀγριεμένοι στὸ σχολεῖο καὶ ἀπαίτησαν νὰ ἀπολυθεῖ ἡ δασκάλα!
.        Ἡ διεύθυνση τοῦ σχολείου ἀντέδρασε γρήγορα καὶ ἔθεσε τὴν δασκάλα σὲ διαθεσιμότητα. Ἡ Ursula Ε. λέει ὅτι ἀναγκάστηκε νὰ ἐγκαταλείψει τὸ σχολεῖο ἀμέσως, καὶ ὁ διευθυντὴς τῆς εἶπε ὅτι δὲν θὰ διδάξει πλέον ἐκεῖ. Ὁ Ἐπιστάτης τοῦ σχολείου τῆς πρότεινε νὰ μετακινηθεῖ σὲ ἕνα διαφορετικὸ σχολεῖο.
.        Τὸ σχολεῖο, τὸ ὁποῖο ἔχει συνολικὰ 302 μαθητές, καὶ οἱ 45 εἶναι μουσουλμάνοι, ἀπαγόρευσε τὸ χοιρινὸ κρέας γιὰ ὅλους. Ἡ διεύθυνση τοῦ σχολείου ἔγραψε ὅτι στὸ μέλλον, ἐκτὸς ἀπὸ χορτοφαγικὰ γεύματα, θὰ προσφέρει μόνο πουλερικὰ καὶ βοδινὸ κρέας στὰ γεύματα.
.        Ἡ Ursula Ε. ζήτησε συγγνώμη ἀπὸ τοὺς γονεῖς τοῦ Unal Κ., χωρὶς ὅμως, ἀποτέλεσμα. Τώρα κάθεται στὸ σπίτι της ἐδῶ καὶ ἑπτὰ μῆνες, καὶ ὑποφέρει ἀπὸ ἄγχος. Ἔχει μηνύσει τὸ σχολεῖο, ζητώντας ἡ ἀναστολή της νὰ ἀνακληθεῖ.
.        Ἡ Eveline Dziendziol, ἐκπρόσωπος τοῦ ἁρμόδιου ὑπουργείου στὸ Trier, εἶπε ὅτι ἡ δασκάλα δὲν διώχτηκε, ἁπλὰ εἶναι στὸ σπίτι τῆς λόγῳ ἀναρρωτικῆς ἀδείας. Τὸ περιστατικὸ δὲν ἀποτελεῖ πλέον ζήτημα, καὶ τὸ σχολεῖο συνεχίζει νὰ σερβίρει χοιρινό.

 ΠΗΓΗ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ  (ἀπὸ ἐφημ. «BILD»)

,

Σχολιάστε