Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Φορολογικὸς νόμος

ΝΕΟΣ ΥΠΕΡ- ΦΟΡΟΣ «ΠΙΑΝΕΙ» ΤΑ ΠΑΝΤΑ.

Νέος περφόρος «πιάνει» τ πάντα:
θυρίδες, σπίτια, καταθέσεις, ατοκίνητα

Ἕνα νέο, γενικευμένο, φόρο περιουσίας, προωθεῖ τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, στὸν ὁποῖο θὰ ὑπαχθοῦν ὅλα τὰ ὑπάρχοντα, κινητὰ καὶ ἀκίνητα, τῶν φορολογούμενων.

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ὑπερφόρος καὶ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ χρήση καρτῶν γιὰ τὶς πληρωμές: Νά τος ὁ ἀποκαλυπτικὸς Πρόλογος! 

.             Ὁ νέος ὑπερ- φόρος προορίζεται γιὰ τὴν ἀντικατάσταση τοῦ σημερινοῦ ΕΝΦΙΑ, μὲ τὴν ἴδια ἀποδοτικότητα σὲ ἔσοδα, δηλαδὴ μὲ στόχο νὰ ἀποφέρει τουλάχιστον 2,65 δισ. εὐρὼ ἐτησίως. Σύμφωνα μὲ τὸν «Ἐλεύθερο Τύπο», τὸ πλάνο προβλέπει τὴ φορολόγηση ὅλων τῶν περιουσιακῶν στοιχείων καὶ τῶν ἀποταμιευμένων κεφαλαίων τῶν Ἑλλήνων στὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικό, μὲ μοναδικὴ ἐξαίρεση τὶς καταθέσεις στὶς ἑλληνικὲς τράπεζες.
.               Οἱ ἀξίες τῶν ἀκινήτων, τῶν ἐπιχειρήσεων, τῶν αὐτοκινήτων, τῶν δικύκλων, τῶν λοιπῶν κινητῶν περιουσιακῶν στοιχείων, τῶν μετοχῶν, τῶν ὁμολόγων καὶ τῶν λοιπῶν ἐπενδύσεων ποὺ ἔχει κάθε Ἕλληνας φορολογούμενος στὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικό, πλὴν τῶν καταθέσεων στὶς ἐγχώριες τράπεζες, θὰ ὑπόκεινται στὸ νέο φόρο περιουσίας, ὅπως ἐπίσης καὶ τὰ χρήματα ποὺ βρίσκονται… κάτω ἀπὸ τὰ στρώματα στὰ σπίτια.
.               Γιὰ νὰ φορολογηθοῦν ὅλα αὐτὰ θὰ καταρτιστεῖ πρῶτα τὸ «περιουσιολόγιο», μία ἑνιαῖα βάση δεδομένων, στὴν ὁποία θὰ καταχωρηθοῦν ὅλες οἱ ἀναγκαῖες πληροφορίες γιὰ τὸν ἀκριβῆ προσδιορισμὸ τῆς ἀξίας τῶν περιουσιακῶν στοιχείων καὶ τῶν ἀποταμιεύσεων τῶν Ἑλλήνων φορολογουμένων καί, ἐν τέλει, τὸν ὀρθὸ ὑπολογισμὸ τοῦ νέου φόρου.
.                 Πρὶν καταρτιστεῖ τὸ «περιουσιολόγιο», σύμφωνα μὲ τὴν ἐφημερίδα, θὰ δοθεῖ ἡ δυνατότητα στοὺς φορολογούμενους νὰ ἀποκαλύψουν οἰκειοθελῶς κεφάλαια, στὸ ἐσωτερικὸ ἢ στὸ ἐξωτερικό, τὰ ὁποῖα δὲν εἶχαν δηλώσει τὰ προηγούμενα χρόνια. Ὅσα δηλωθοῦν θὰ φορολογηθοῦν μὲ βάση τὶς ἰσχύουσες φορολογικὲς κλίμακες, ἀλλὰ χωρὶς πρόστιμα καὶ προσαυξήσεις.
.                   Στὸ πρῶτο στάδιο, τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν θὰ συγκεντρώσει ἀπὸ τὶς δικές του βάσεις δεδομένων ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχει στὴ διάθεσή του γιὰ τὴν περιουσία κάθε φορολογούμενου, δηλαδὴ γιὰ τὰ ἀκίνητα, τὰ αὐτοκίνητα, τὶς μοτοσικλέτες, τὰ σκάφη ἀναψυχῆς, τὶς πισίνες κ.λπ. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ θὰ ἀναρτηθοῦν σὲ εἰδικὴ φόρμα στὸ διαδίκτυο, στὸν λογαριασμὸ ποὺ ἔχει κάθε φυσικὸ πρόσωπο στὸ σύστημα TAXISNET. Στὴ συνέχεια, θὰ καλέσει τοὺς φορολογούμενους νὰ ἐπιβεβαιώσουν αὐτὰ τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ ὑπάρχουν στὸ σύστημα.
.               Μόλις γίνουν οἱ τυχὸν τροποποιήσεις, τότε ὅποιο ἀδήλωτο περιουσιακὸ στοιχεῖο ἐντοπιστεῖ, θὰ δεσμεύεται καὶ ὅσοι δὲν τὸ δήλωσαν θὰ καλοῦνται νὰ πληρώσουν πρόστιμο τὸ ὁποῖο θὰ φτάνει, ἢ ἀκόμη καὶ θὰ ξεπερνᾶ, τὴν ἀξία τοῦ ἐν λόγω περιουσιακοῦ στοιχείου.

ΠΗΓΗ: arouraios.gr

Διαφήμιση

, ,

Σχολιάστε

«ΘΑ ΦΕΡΝΟΥΝ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΠΙΣΩ» (Γέρ. Παΐσιος)

Γέρ. Παΐσιος: Θ φέρνουν νόμους κα θ τος παίρνουν πίσω…

EΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Κι ὅλο αὐτὸ θὰ γίνεται -θὰ ἐπιβεβαιώνεται, καλύτερα- γιὰ νὰ παίζεται ἔνα ὡραῖο ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ πάνω στὶς πλάτες τῶν νοικοκυραίων καὶ οἰκογενειαρχῶν. Ἄκουσον ἄκουσον: 45% φόρος γιὰ εἰσόδημα πάνω ἀπὸ 26.000 εὐρώ. Οἱ Ἐξολοθρευτές! Καὶ τώρα δῆθεν τὸ ξανασκέφτονται. Ἀλλὰ βρίσκουν καὶ τὰ κάνουν. Πάνω στοὺς ἐκμαυλισμένους καὶ ἀποχαυνωμένους!

.             Μόνο τὰ λόγια τοῦ ἁγιορείτη μοναχοῦ γέροντος Παϊσίου μποροῦν νὰ μᾶς θυμίσουν τὰ ὅσα γίνονται μὲ τὴν θλιβερὴ κυβέρνηση ποὺ αὐτὴ τὴ στιγμὴ εἰκάζεται ἢ φέρεται νὰ βρίσκεται στὸ τιμόνι τῆς χώρας. Πῶς ἀλλιῶς μπορεῖ, ἆραγε, νὰ ἐξηγήσει κανεὶς τὴν ἄρση τοῦ νέου φορολογικοῦ, πρὶν αὐτὸ κἂν κατατεθεῖ στὴν Βουλή; Γιὰ τοὺς ἐχθρούς τοῦ γέροντος Παϊσίου καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, αὐτὰ μπορεῖ νὰ εἶναι ἁπλῶς συμπτώσεις ἢ ἐπιπρόσθετοι λόγοι νὰ ἀναπτύξουν μία νέα πολεμικὴ ἐναντίον τοῦ θρησκεύματος τοῦ 90% καὶ πλέον τῶν κατοίκων τῆς χώρας. Ὅμως, οἱ ἴδιοι, θὰ πρέπει νὰ γνωρίζουν πὼς οἱ συμπτώσεις ἔχουν ἀρχίσει νὰ γίνονται πάρα πολλὲς γιὰ νὰ εἶναι… συμπτώσεις. Δικαίωμά τους, φυσικά, εἶναι τὸ νὰ διαφωνοῦν. Ὅμως τὰ γεγονότα καὶ οἱ ἐξελίξεις διαψεύδουν τὴν… “λογική” τους.
.             Ἀπέσυραν ἆρον – ἆρον τὸ φορολογικὸ-τέρας καὶ τὸ ξαναγράφουν ἀπὸ τὴν ἀρχή! «Ἀπὸ μηδενικὴ βάση οἱ συζητήσεις – Δὲν ἰσχύουν οἱ συντελεστές», λένε τώρα οἱ οἰκονομικοὶ “εἰδήμονες” τῆς κυβέρνησης. Τὴ χρυσὴ τομὴ γιὰ νὰ λυθεῖ ὁ «γόρδιος δεσμὸς» τοῦ φορολογικοῦ ἀναζητοῦν οἱ κυβερνητικοὶ ἑταῖροι, ἐπιχειρώντας νὰ ξεπεράσουν τὰ «ἀγκάθια». Τό… «γράψε σβῆσε» σὲ Μαξίμου καὶ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν γιὰ τὸ νέο φορολογικὸ καλὰ κρατεῖ καὶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ προβλέψει τί θὰ γίνει τὶς ἑπόμενες ὧρες, καθὼς δὲν ἀποκλείεται ἡ κυβέρνηση νὰ ἀποσύρει καὶ ἄλλες διατάξεις ἢ νὰ προσθέσει νέες.
[…] Τὸ βέβαιο εἶναι πὼς στὸ κυβερνητικὸ ἐπιτελεῖο δὲν ξέρουν τί τοὺς γίνεται. Τὰ σενάρια δίνουν καὶ παίρνουν, […] Ὁ πανικός τῆς κυβέρνησης εἶναι ἐμφανὴς καὶ τὸ μόνο ποὺ τὴ νοιάζει, γιὰ μία ἀκόμη φορά, εἶναι το πῶς θὰ ἐξυπηρετήσει τά… «γοῦστα» τῶν δανειστῶν. Οἱ ἐξαγγελίες γιὰ δίκαιο φορολογικὸ νομοσχέδιο που δὲν θὰ «χτυπᾶ» τοὺς ἀδύναμους ἔχουν ξεχαστεῖ πρὸ πολλοῦ καὶ ἡ κυβέρνηση ἑτοιμάζεται νὰ σφίξει ἀκόμη περισσότερο τὴ θηλιὰ στὸ λαιμὸ τῶν πολιτῶν.
.          Ὑπὸ τὸ φόβο νέας κατακραυγῆς καὶ κοινωνικῶν ἐντάσεων, ἡ κυβέρνηση ἀπέσυρε χθὲς βράδυ ἆρον-ἆρον τὴν κλίμακα φόρου γιὰ τὰ φυσικὰ πρόσωπα μὲ συντελεστὴ 45% γιὰ εἰσοδήματα ἀπὸ 26.000 εὐρὼ καὶ ἄνω. Στὸ τραπέζι ὡστόσο παραμένει ἠ κατάργηση τοῦ ἀφορολογήτου γιὰ ὅσους ἔχουν παιδιά, μέτρο μὲ τὸ ὁποῖο διαφωνοῦν ΠΑΣΟΚ καὶ ΔΗΜΑΡ. Τὸ οἰκονομικὸ ἐπιτελεῖο ἐξετάζει ἐπαναφορὰ τῆς προηγούμενης πρότασης, ποὺ προβλέπει φορολογηση 45% σὲ εἰσοδήματα ἀπὸ 48.000 καὶ πάνω, ἀλλὰ καὶ κλιμακωτὴ μείωση τῆς ἔκπτωσης φόρου τῶν 1.950 εὐρώ. Πάντως καὶ ἡ συγκεκριμένη κλίμακα προκαλεῖ ἐπιβαρύνσεις κυρίως στοὺς φορολογούμενους μὲ παιδιά, σημεῖο ποὺ παραμένει «ἀγκάθι» στὴ διαβούλευση.
.           Οἱ τρεῖς κυβερνητικοὶ ἑταῖροι ἀναζητοῦν βελτιώσεις καὶ στὸ ζήτημα τοῦ ἐπιδόματος πρὸς τὶς οἰκογένειες μὲ τρία ἢ περισσότερα παιδιά, μὲ παράλληλη μείωση στὰ ἐπιδόματα ποὺ προβλέπονται γιὰ τὶς οἰκογένειες μὲ ἕνα ἢ δύο παιδιά, καθὼς ἡ κατάργηση τοῦ ἀφορολογήτου τῶν παιδιῶν εἶναι ὅπως φαίνεται εἰλημμένη ἀπόφαση.
.         Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι καὶ τὰ τρία κόμματα ποὺ στηρίζουν τὴν κυβέρνηση ξεκαθαρίζουν ὅτι τὸ νομοσχέδιο δὲν μπορεῖ νὰ περάσει ἀπὸ τὴ Βουλή, ἐὰν δὲν ληφθεῖ μέριμνα γιὰ τοὺς φορολογούμενους μὲ παιδιά. Ὁρισμένοι μάλιστα ἐπισημαίνουν πὼς ἂν ἡ κυβέρνηση ἐπιμείνει στὶς ἐπίμαχες ρυθμίσεις, τότε θὰ πρόκειται γιὰ πολιτικὴ αὐτοκτονία, μιᾶς καὶ τὸ πολιτικὸ κόστος θὰ εἶναι τεράστιο.

[…]  Πάντως, ἕως τὸ τέλος Δεκεμβρίου, τὸ νέο φορολογικὸ θὰ πρέπει νὰ ἔχει γίνει νόμος τοῦ κράτους, σύμφωνα μὲ τὶς δεσμεύσεις τῆς κυβέρνησης πρὸς τοὺς δανειστές.

ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.gr

,

Σχολιάστε

ΤΟ ΓΟΥΔΙ ΤΟ ΓΟΥΔΟΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΤΗΝ “ΝΥΦΗ” ΠΑΛΙ ΘΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ “ΧΑΜΗΛΟΜΕΣΑΙΟΙ”! («Θὰ ἐπιβάλλουν συνεχῶς νέα οἰκονομικὰ μέτρα, δυσβάστακτα, φόρους ἀσήκωτους … ἔτσι ὥστε νὰ κάνουν τὸ λαὸ νὰ ἀγανακτήσει»)

φορολόγητο τέλος κα νέες κλίμακες στὴν φορολόγηση
– Πλήρης
νατροπ στ φορολογικ

– Τρία σενάρια γιὰ τὴν κατάργηση τοῦ ἀφορολογήτου 
– Ποιὲς θὰ εἶναι οἱ νέες κλίμακες ἀνάλογα μὲ τὸ εἰσόδημα
– Πάλι στὸ στόχαστρο χαμηλὰ καὶ μεσαῖα εἰσοδήματα

EIΣ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»:  «Θὰ πιβάλουν στ λα να οκονομικὸ πρόγραμμα ξόντωσης ως σχάτων. Θ πιβάλλουν συνεχς νέα οκονομικ μέτρα, δυσβάστακτα, φόρους σήκωτους κα πάρα πολλὰ λλα μέτρα, τσι στε ν κάνουν τ λα ν γανακτήσει. Κα τί θὰ πετύχουν μ ατό; κοστε.  λας καταπιεζόμενος π τ δυσβάστακτα οκονομικ  μέτρα θ ζητάει κάποια στιγμ ν ξανασάνει, λλ ατ τὴ στιγμ δν πρόκειται ν το τ χαρίσουν ποτέ, παρ μόνον ως του σκύψει τ κεφάλι του ντελς στ δαφος, δηλώνοντας τέλεια ποταγστ καινούργιο τους σύστημα… Μᾶς ἐξαπατοῦν μὲ τερατώδη ψέματα. Δὲν πρόκειται μὲ ὅσα αὐστηρὰ οἰκονομικὰ μέτρα κι ἂν λάβουν νὰ ξεχρεώσουν τὸ χρέος μας αὐτό». (π. Παΐσιος Ἁγιορείτης) [βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/11/05/ἀδελφοί-μᾶς-ἐξαπατοῦν-μὲ-τερατώδη-ψ/]

.             Ὅλα φαίνεται πὼς ἔχουν μπεῖ στὴν τελικὴ εὐθεία γιὰ τὴν πλήρη ἀνατροπὴ (γιὰ μία ἀκόμη φορὰ) στὸ φορολογικό. Μετὰ τὴν κατάργηση τῶν φοροαπαλλαγῶν, ποὺ διπλασίασε ἐφέτος τοὺς φόρους γιὰ ὅλους, ὅλα δείχνουν πὼς ἔρχεται ἡ ὥρα γιὰ τὴν πλήρη κατάργηση καὶ τοῦ ἀφορολογήτου μὲ σκοπὸ νὰ πεισθεῖ ἡ τρόικα ὅτι τὸ κράτος μπορεῖ νὰ βρεῖ ἄλλα δύο μὲ τρία δισεκατομμύρια εὐρὼ ἀπὸ τὰ τέσσερα ποὺ δὲν ἀποδέχεται μέσῳ τῶν περικοπῶν.
.             Τὰ εὔκολα θύματα θὰ εἶναι καὶ πάλι μισθωτοὶ καὶ συνταξιοῦχοι ποὺ δὲν μποροῦν νὰ κρύψουν τίποτα.
.             Τρία εἶναι τὰ σενάρια τώρα γιὰ τὸ ποιοὶ θὰ φορολογοῦνται ἀπὸ τὸ πρῶτο εὐρώ.
.             Τὸ πρῶτο λέει πὼς θὰ καταργηθεῖ γιὰ ὅλους τὸ ἀφορολόγητο καὶ ἔτσι οὐσιαστικὰ θὰ διπλασιαστεῖ ὁ φόρος γιὰ πολίτες μὲ εἰσοδήματα ἀπὸ 10.000 μέχρι καὶ 16.000 εὐρὼ ποὺ εἶναι καὶ ἡ πλειοψηφία νέων ἐργαζόμενων καὶ συνταξιούχων.
.             Τὸ δεύτερο σενάριο λέει πὼς τὸ ἀφορολόγητο ὅριο τῶν 5.000 εὐρὼ θὰ παραμείνει γιὰ τοὺς συνταξιούχους, ἐνῶ τὸ τρίτο σενάριο προβλέπει κατάργηση τοῦ ἀφορολογήτου μόνο γιὰ τοὺς ἐλευθέρους ἐπαγγελματίες ποὺ εἶναι καὶ ἡ πλέον… ὕποπτη ὁμάδα γιὰ φοροδιαφυγή.
.             Ἡ πρόταση αὐτὴ ἔπεσε στὸ τραπέζι ἀπὸ τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ ΔΝΤ μαζὶ μὲ μία ἀκόμη, τὴν ὁποία ἐπίσης μελετᾶ τὸ οἰκονομικὸ ἐπιτελεῖο.

 Τὴν ἀλλαγὴ στὶς κλίμακες φορολόγησης.

.             Οὐσιαστικὰ οἱ κλίμακες θὰ γίνουν τέσσερις καὶ οἱ πολίτες μὲ εἰσοδήματα ὣς 22.000 θὰ φορολογοῦνται μὲ 18%, τὸ ποσοστὸ θὰ ἀνεβαίνει στὸ 35% γιὰ ὅσους ἔχουν εἰσοδήματα ὣς 45.000 καὶ στὸ 40% γιὰ τὰ εἰσοδήματα ὣς 100.000 εὐρώ. Ἡ κλίμακα θὰ ἀνεβαίνει στὸ 45% γιὰ τὰ εἰσοδήματα πάνω ἀπὸ τὶς 100.000 εὐρώ.

 ΠΗΓΗ: newsit.gr

,

Σχολιάστε

Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΟΛΑΣΙΜΗ. ΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ!

.         ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μέσα σὲ ὅλα τὰ χαράτσια καὶ τὴν φοροεπιδρομὴ ἀπορίας ἄξιον, πῶς ἀκόμα δὲν σκέφτηκαν νὰ ἐπιβάλουν κι ἕνα πρόστιμο ΖΩΗΣ, γιὰ ἐκείνους ποὺ ἐπιμένουν νὰ ἐπιβιώνουν, νὰ ἀναπνέουν καὶ νὰ περπατοῦν. Ἡ ἐπιβίωση εἶναι ἐντελῶς κολάσιμη! Καὶ γι᾽ αὐτὸ τῆς πρέπει πρόστιμο.
.      Ἄλλωστε κανεὶς πιὰ ὁμαλὸς στὰ λογικά του δὲν πιστεύει ὅτι μὲ τὴν ὑπερφορολόγηση καὶ τὴν δῆθεν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς λύνεται τὸ δημοσιονομικὸ πρόβλημα τῆς Χώρας. Ὁλοφάνερος στόχος εἶναι ἡ νομιμόσχημη ὑπονόμευση τῆς ἐλευθερίας καὶ ὁ ψυχικὸς καὶ ἠθικὸς ἐξολοθρεμός τοῦ λαοῦ.  Ἂν προκύψει καὶ ὁ σωματικός, τόσο τὸ καλύτερο!

Πρόστιμο 100 ερ γι σους δὲν ζητοῦν ἀποδείξεις!

.       Οἱ νέες ρυθμίσεις θὰ περιλαμβάνονται στὸ φορολογικὸ νομοσχέδιο γιὰ τὸ Ἐθνικὸ Φορολογικὸ Σύστημα, τὸ ὁποῖο εἰσέρχεται στὸ τελικὸ στάδιο τῆς ἐπεξεργασίας.
.         Ἔρχονται πρόστιμα γιὰ τοὺς καταναλωτὲς ποὺ δὲν ζητοῦν ἀποδείξεις. Τὸ ΣΔΟΕ θὰ ἐπιβάλει πρόστιμο 100 εὐρὼ σὲ κάθε καταναλωτὴ ποὺ θὰ συλλαμβάνεται νὰ μὴ ζητᾶ ἀπόδειξη γιὰ τὶς ἀγορὲς ποὺ πραγματοποιεῖ.
.       Παράλληλα τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἐξετάζει τὸ ἐνδεχόμενο νὰ δώσει κίνητρα στοὺς φορολογουμένους νὰ χρησιμοποιοῦν στὶς συναλλαγές τους τὴν κάρτα ἀποδείξεων, ἐνῶ στὰ σχέδιά του περιλαμβάνεται ἡ ἀπ᾽ εὐθείας εἴσπραξη τοῦ ΦΠΑ μέσῳ πιστωτικῶν ἢ χρεωστικῶν καρτῶν.
.         Μὲ τὶς κινήσεις αὐτές, τὸ οἰκονομικὸ ἐπιτελεῖο ἐπιχειρεῖ νὰ ἀναθερμάνει τὸ κίνημα τῶν ἀποδείξεων, τὸ ὁποῖο ἔχει ἀτονίσει καὶ νὰ περιορίσει τὴν φοροδιαφυγή.
.        Οἱ νέες ρυθμίσεις θὰ περιλαμβάνονται στὸ φορολογικὸ νομοσχέδιο γιὰ τὸ Ἐθνικὸ Φορολογικὸ Σύστημα, τὸ ὁποῖο εἰσέρχεται στὸ τελικὸ στάδιο τῆς ἐπεξεργασίας. Στόχος τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου εἶναι νὰ παρουσιαστεῖ τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα καὶ νὰ ἔχει ψηφιστεῖ μέχρι τὸ τέλος τοῦ ἔτους, ἐνῶ σήμερα σὲ εὐρεία σύσκεψη ὑπὸ τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν Εὐάγγελο Βενιζέλο ἀναμένεται νὰ ἐξεταστοῦν οἱ τελευταῖες ἐκκρεμότητες.
.         Ξεχωριστὸ κεφάλαιο στὸ νέο φορολογικὸ νομοσχέδιο ἀναμένεται νὰ ἀποτελέσουν οἱ «Κανόνες Ἀπεικόνισης Συναλλαγῶν», ποὺ ἀντικαθιστοῦν τὸν ΚΒΣ. Μὲ τὶς ἀλλαγὲς ποὺ προωθοῦνται καὶ σύμφωνα μὲ τὸ πόρισμα τῆς ἐπιτροπῆς ποὺ ἔχει ἐπεξεργαστεῖ τὶς νέες ρυθμίσεις καθιερώνεται ἕνα νέο “πόιντ σύστεμ” γιὰ τὶς φορολογικὲς παραβάσεις μὲ σημαντικότερα στοιχεῖα τὴν μὴ ἀπόρριψη τῶν βιβλίων, τὴν μείωση ἢ κατάργηση προστίμων γιὰ τυπικὲς παραβάσεις, ἐνῶ γιὰ πρώτη φορὰ θεσπίζονται καὶ «κίνητρα συμμόρφωσης».
.         Οἱ παραβάτες ποὺ θὰ πληρώνουν τὰ πρόστιμα θὰ δικαιοῦνται ἐπιστροφῆς ποσοῦ, τὸ ὁποῖο θὰ ἀντιστοιχεῖ στὸ 30% τοῦ ἀρχικοῦ προστίμου. Σὲ περίπτωση συμβιβασμοῦ, τὸ ἴδιο πρόστιμο μειώνεται κατὰ 60% στὴν ἐφ᾽ ἅπαξ πληρωμὴ καὶ 40%, ἂν καταβληθεῖ σὲ δόσεις.
.         Τὸ νέο ποινολόγιο γιὰ τὶς φορολογικὲς παραβάσεις ποὺ θὰ περιλαμβάνεται στὸ φορολογικὸ νομοσχέδιο προβλέπει ὅτι:
.         Ἐπιβάλλεται πρόστιμο 100 εὐρὼ σὲ βάρος τῶν φυσικῶν προσώπων, ἰδιωτῶν – καταναλωτῶν, γιὰ τὰ ὁποῖα διαπιστώνεται κατὰ τὴν διάρκεια προληπτικοῦ φορολογικοῦ ἐλέγχου εἴτε σὲ ἐπαγγελματικὴ ἐγκατάσταση ἐπιτηδευματία εἴτε ἐκτὸς αὐτῆς ὅτι δὲν ἀπαίτησαν ἢ δὲν ἀποδέχθηκαν ἢ ἀποδέχθηκαν ἀνακριβῆ φορολογικὰ στοιχεῖα ἀξίας γιὰ τὴν ἀγορὰ ἀγαθῶν ἢ τὴν λήψη ὑπηρεσιῶν, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν μὴ ἔκδοση, τὴν μὴ ἐμπρόθεσμη ἢ τὴν ἀνακριβῆ ἔκδοση στοιχείου ἀπὸ τὸν ἐπιτηδευματία. Τὸ πρόστιμο καταβάλλεται ἐντὸς 10 ἡμερῶν σὲ ὁποιαδήποτε ΔΟΥ, μὲ ἔκπτωση 50%.

[…]

 ΠΗΓΗ: imerisia

, , , ,

Σχολιάστε

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ὅλο τὸ πανηγύρι γι᾽ αὐτὸ γίνεται. 

.      Τὸν δρόμο γιὰ τὴν πλήρη κατάργηση τῶν φοροαπαλλαγῶν, τὴν ἔναρξη τοῦ ἠλεκτρονικοῦ πόθεν ἔσχες καὶ τὴν γενικευμένη χρήση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ χρήματος ἀνοίγει τώρα ἡ κυβέρνηση.(…)
.     Φέρνει ἀπὸ τὸ 2012 τὸ ἠλεκτρονικὸ πόθεν ἔσχες, μὲ τὸν φορολογούμενο νὰ καλεῖται νὰ τεκμηριώσει τὰ εἰσοδήματα, τὶς δαπάνες, ἀλλὰ καὶ τί ἔκανε τὰ χρήματα ποὺ τοῦ ἀπέμειναν, δηλαδὴ τὶς καταθέσεις καὶ τὶς τυχὸν ἐπενδύσεις. Ἐπίσης, ἑτοιμάζεται καὶ ποχρέωση συναλλαγν μόνο μ λεκτρονικ χρμα (κάρτες), πιδιώκοντας τσι τν πλήρη λεγχό τους. (…)

 ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», 29.09.2011

, ,

Σχολιάστε

Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

  • ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 20 Μαΐου 2010
Ὁ νέος φορολογικός νόμος, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀναρτηθεῖ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν γιά δημόσια διαβούλευση, προτείνει τρόπους ἠλεκτρονικῆς ὑποβολῆς ἀποδείξεων ἀπό ἐπιχειρήσεις καὶ πολίτες, προκειμένου νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἡ φοροδιαφυγή.
Γιά τὴν υλοποίηση τῆς ηλεκτρονικῆς υποβολῆς τῶν ἀποδείξεων προτείνονται “πέντε παράλληλες καὶ συντονισμένες δράσεις”.  Ἡ δεύτερη ἀπὸ αὐτὲς ἀφορᾶ τὴν “δυνατότητα συσχέτισης τῆς συναλλαγῆς μὲ τὸν ΑΦΜ τοῦ πελάτη “γιὰ λόγους προστασίας τῆς ἰδιωτικότητας τῆς συναλλαγῆς”, δηλαδή γιὰ νὰ πραγματοποιεῖται ἡ ηλεκτρονικὴ ὑποβολὴ μιᾶς ἀποδείξεως ἀπὸ ταμειακὴ μηχανὴ χωρὶς νὰ ὑπάρχει κίνδυνος νὰ διαρρεύσει πρὸς τρίτους. Προτείνεται γι᾽ αὐτό «ἡ εισαγωγὴ ἑνὸς μοναδικοῦ κωδικοῦ πελάτη… Ὁ κωδικὸς αὐτὸς ἀριθμὸς θὰ μπορεῖ νὰ τυπωθεῖ σὲ μορφὴ γραμμωτοῦ κωδικοῦ καὶ νὰ πλαστικοποιεῖται ἀπὸ τὸν πελάτη… ἡ κωδικοποίηση θὰ ἀκολουθεῖ τὸ πρότυπο ΕΑΝ -13…Προαιρετικῶς οἱ ταμειακὲς μηχανὲς θὰ μποροῦν νὰ δεχθοῦν τὸν κωδικὸ τοῦ φορολογουμένου καὶ μέσῳ πληκτρολογήσεώς του».
Ἡ ρύθμιση αὐτὴ τοῦ νομοσχεδίου, ποὺ προβλέπει τὴν εισαγωγὴ “μοναδικοῦ κωδικοῦ πελάτη” μὲ κωδικοποίηση ΕΑΝ- 13, προσβάλλει εὐαίσθητα θρησκευτικὰ δεδομένα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, διότι ἡ κωδικοποίηση αὐτή περιλαμβάνει τοὺς τρεῖς χαρακτῆρες (start-stop patterns) 6-6-6, ποὺ παραπέμπουν στὸν δυσώνυμο ἀριθμὸ τῆς Ἀποκαλύψεως.  Οἱ σαρωτές (scanners)  τῶν καταστημάτων ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ διαβάζουν ὅλους τοὺς τύπους γραμμωτῶν κωδικῶν, ἑπομένως δὲν ἦταν ἀναγκαία ἡ χρήση τοῦ συγκεκριμένου προτύπου ΕΑΝ-13.
Ἐὰν ἡ πρόταση τοῦ νομοσχεδίου ἔγινε χωρὶς πρόθεση νὰ προσβληθεῖ ἡ θρησκευτικὴ συνείδηση τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, εἶναι ἁπλῆ καὶ ἀπολύτως ἀπαραίτητη ἡ ἀντικατάσταση τοῦ προτύπου ΕΑΝ-13 μὲ ἕνα ἄλλο πρότυπο ποὺ δὲν περιέχει τοὺς ἐπίμαχους χαρακτῆρες 6-6-6.  Ἡ τυχὸν ἐπιμονὴ στὴ χρήση τοῦ ΕΑΝ-13 θὰ προσβάλει θρησκευτικὲς εὐαισθησίες καὶ θὰ πυροδοτήσει δικαιολογημένες ἀντιδράσεις, ἐπειδὴ ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία ἔχει πολλὲς φορὲς ὑποσχεθεῖ ὅτι δὲν θὰ συμπεριλάβει σύμβολα καὶ ἀριθμοὺς ποὺ προκαλοῦν τὴ θρησκευτικὴ πίστι τῶν πολιτῶν.  Ἄλλωστε στὴν παροῦσα δεινὴ περίσταση, ποὺ διέρχεται ὁ Ἑλληνικὸς λαός, εἶναι περιττὸς ἕνας ἐπιπλέον διχασμὸς μεταξὺ τῶν πολιτῶν, καὶ μάλιστα μὲ εὐθύνη τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Ὑπουργείου.

, ,

Σχολιάστε