Ἄρθρα σημειωμένα ὡς φορολογία

ΝΕΟ ΟΠΛΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ “ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ”. Η ΑΠΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΟΛΑΣΙΜΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ!

Περιουσιολόγιο, “μεγάλος δερφς” γι κάθε δαπάνη

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Πόσο ὄμορφα “κουμπώνουν” τὰ κομμάτια τοῦ νεοεποχήτικου πάζλ τοῦ στραγγαλισμοῦ τῆς ἐλευθερίας τῶν ἀνθρώπων, ὑπὸ τὸ εὐλογοφανὲς καὶ ὑποκριτικῶς νόμιμο πρόσχημα τῆς πατάξεως τῆς φοροδιαφυγῆς! Ἀσφυκτική, δυναστικὴ καταπίεση τῶν πολλῶν  πολιτῶν γιὰ νὰ παταχθεῖ (ΔΗΘΕΝ) ἡ φοροδιαφυγή. Ἡ ἁπλῆ ἐπιβίωση θὰ ἔρθει ὥρα ποὺ θὰ εἶναι κολάσιμο τεκμήριο φοροδιαφυγῆς. «Ἐφ᾽ ὅσον ἔχεις εἰσόδημα 450 εὐρώ τὸν μήνα, δὲν εἶναι δυνατὸν ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΝΕΙΣ

.         Ἡ ἐφορία θὰ ξέρει τὰ πάντα γιὰ τὴν ζωή μας καὶ τὴν περιουσία μας. Ἀπὸ τὸ 2013 οἱ φορολογούμενοι θὰ ὑποβάλλουν ὑποχρεωτικὰ ἠλεκτρονικὴ δήλωση “πόθεν ἔσχες”.
.       Νέο ὅπλο κατὰ τῆς φοροδιαφυγῆς ἐπιστρατεύει τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν. Ἔρχεται τὸ περιουσιολόγιο, τὸ ὁποῖο θὰ ἐφαρμοστεῖ ἀπὸ τὴν ἑπόμενη χρονιὰ καὶ θὰ περιλαμβάνει ἀναλυτικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν κινητὴ καὶ ἀκίνητη περιουσία τῶν φορολογουμένων σὲ Ἑλλάδα καὶ ἐξωτερικό.
.         Σύμφωνα μὲ τὸ “Ἔθνος”, τὸ σχέδιο ποὺ προωθεῖ τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν προβλέπει πὼς ὅλοι οἱ φορολογούμενοι ἀπὸ τὸ 2013 καὶ μετά, μαζὶ μὲ τὶς δηλώσεις φορολογίας εἰσοδήματος θὰ ὑποβάλλουν ὑποχρεωτικὰ ἠλεκτρονικὴ δήλωση “πόθεν ἔσχες”. Ὅπως ἀναφέρει τὸ δημοσίευμα, οἱ ἐλεγκτικὲς ὑπηρεσίες θὰ μποροῦν μὲ ἕνα κλὶκ νὰ ἔχουν πλήρη εἰκόνα γιὰ τὸ οἰκονομικὸ προφὶλ τοῦ κάθε φορολογούμενου. Σὲ περίπτωση ποὺ τὰ εἰσοδήματα τῶν φορολογουμένων δὲν ἐπαρκοῦν γιὰ νὰ καλύψουν τὰ ποσὰ ποὺ δαπάνησαν ἢ ἀποταμίευσαν, τότε ὁ συνολικὸς φόρος εἰσοδήματος θὰ ὑπολογίζεται μὲ βάση τὸ ἄθροισμα τῶν δαπανῶν καὶ τῶν ἀποταμιεύσεων, ἐνῶ θὰ ἐπιβάλλονται καὶ πρόσθετοι φόροι καὶ πρόστιμα.
.         Τὴν ἴδια στιγμή, ἡ Γενικὴ Γραμματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων θὰ ἀρχίσει νὰ συγκεντρώνει ἀναλυτικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ περιουσιακὸ καὶ καταναλωτικὸ προφὶλ τῶν φορολογουμένων. Ὅλοι οἱ φορολογούμενοι ἀπὸ τὸ 2013 καὶ μετὰ μαζὶ μὲ τὶς δηλώσεις φορολογίας εἰσοδήματος θὰ ὑποβάλλουν ὑποχρεωτικὰ ἠλεκτρονικὴ δήλωση “πόθεν ἔσχες”. […]

ΠΗΓΗ: news247

, ,

Σχολιάστε

“ΑΣΤΡΟΠΕΛΕΚΙ” 8,5 Δισ. ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ!

Λογαριασμς” 8,5 δισ. ερ γι τος πολίτες

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ποιά “δημιουργικὴ λογικὴ” ἀναπτύξεως… ! εἶναι ἆραγε δυνατὸν νὰ κρύβεται πίσω ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀδίστακτη ἐπιδρομὴ στὸν κουμπαρά (ἂν ὑπάρχει!) τῶν νοικοκυραίων;

.         Μπαρὰζ φόρων καλοῦνται νὰ πληρώσουν μέσα στοὺς ἑπόμενους ἔξι μῆνες οἱ φορολογούμενοι. Ἄνθρωποι τῆς ἀγορᾶς ἐκτιμοῦν ὅτι θὰ ἀποτελέσουν τὸ τελειωτικὸ χτύπημα. Φοροκαταιγίδα τὸ προσεχὲς διάστημα, μὲ τοὺς φορολογουμένους νὰ καλοῦνται ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Ἰουλίου ἕως καὶ τὸ τέλος τοῦ ἔτους νὰ βάλουν βαθιὰ τὸ χέρι στὴν τσέπη, γιὰ νὰ πληρώσουν τὸν λογαριασμὸ τῶν 8,5 δισεκατομμυρίων εὐρώ.
.         Μόνο ἀπὸ τὸν φόρο εἰσοδήματος, τὴν εἰσφορὰ ἀλληλεγγύης καὶ τὸ τέλος ἐπιτηδεύματος τὸ οἰκονομικὸ ἐπιτελεῖο, σύμφωνα μὲ τὴν Καθημερινὴ τῆς Κυριακῆς, προσδοκᾶ ἔσοδα 5,1 δισεκατομμυρίων εὐρώ, ὅταν πέρυσι ἀπὸ τὶς ἴδιες πηγὲς εἶχαν εἰσπραχθεῖ 1,1 δισεκατομμύρια εὐρώ. Ἀκόμη 3 δισεκατομμύρια εὐρὼ ὑπολογίζονται τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὸ Εἰδικὸ Τέλος Ἀκινήτων. Τὰ ποσὰ εἶναι τεράστια, ἐντείνοντας τοὺς φόβους ἐκτροχιασμοῦ τοῦ προϋπολογισμοῦ ἐξ αἰτίας τῆς διαφαινόμενης δυναμίας τν φορολογουμένων ν καταβάλουν λους τοὺς φόρους σ τόσο μικρ διάστημα.
.         Δὲν εἶναι τυχαῖο ἄλλωστε ὅτι ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 2010 ἕως σήμερα τὰ ληξιπρόθεσμα χρέη πρὸς τὸ Δημόσιο αὐξήθηκαν κατὰ 13 δισεκατομμύρια εὐρὼ περίπου.Ἐπιπλέον, στελέχη τῆς ἀγορᾶς ἐκτιμοῦν ὅτι τὸ μπαρὰζ φόρων θὰ δώσει τὸ τελειωτικ χτύπημα στν δη πιβεβαρυμένη γορά, μειώνοντας περαιτέρω τν κατανάλωση.
.         Σύμφωνα μὲ τὰ τελευταῖα στοιχεῖα τοῦ ΥΠΟΙΚ, οἱ ὀφειλέτες τοῦ Δημοσίου ἀνέρχονται σὲ 1 ἑκατομμύριο καὶ ὀφείλουν περὶ τὰ 45 δισεκατομμύρια εὐρώ.

ΠΗΓΗ: news247

Σχολιάστε

ΘΕΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΑΥΘΜΟΥ

Ἀπόσπασμα ἄρθρου τῆς Λώρης Κέζα

[…]  Ὁ μισὸς πληθυσμὸς δὲν πληρώνει φόρους. Μὲ ἕναν μαγικὸ τρόπο οἱ φοροφυγάδες ἐξακολουθοῦν νὰ δημιουργοῦν τὴν μαύρη τρύπα στὰ δημοσιονομικά. Κι ἐπειδὴ κανεὶς δὲν θέλησε, κανεὶς δὲν κατάφερε νὰ τσακώσει τοὺς κλέφτες, τὰ ἔξοδα συντήρησης τοὺς κράτους βαρύνουν ὅσους δηλώνουν τὰ εἰσοδήματά τους, δηλαδὴ τοὺς μισθωτοὺς καὶ ὅσους ἔχουν ἕνα ψωροακίνητο. Κι ἐνῶ στὰ μέσα ἐνημέρωσης παίζεται τὸ θεατρικὸ δρώμενο «ξεκίνησαν οἱ ἔλεγχοι σὲ θαλαμηγούς, σὲ μεγαλογιατρούς, σὲ καταθέτες Ἑλβετίας», οἱ μισθοσυντήρητοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ θὰ περάσουν ἐφέτος τὸ καλοκαίρι τοῦ φορολογικοῦ κλαυθμοῦ. Ἐπειδὴ ὅμως ποδοπατήθηκε τὸ ὅριο τῆς λογικῆς, οἱ περισσότεροι δὲν θὰ καταφέρουν νὰ πληρώσουν ὅσα ζητοῦν τὰ ἐκκαθαριστικά. Ἁπλὰ δὲν ἔχουν.

ΒΛ. ΣΧΕΤ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/06/20/καταθέτουν-τὰ-παιδιά-τους-στὴν-ἐφο/

ΠΗΓΗ: tovima.gr

Σχολιάστε

«ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ» ΤΑ …ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ!

Συμβολικὴ κίνηση στὴν Κορινθία:
Παράδοση τῶν παιδιῶν τους στὴν ἐφορία ὡς… τεκμήριο!

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ μοχθηρία τοῦ ἀδίστακτου συστήματος ἔναντι τῆς ἑλληνικῆς οἰκογενείας ἦταν γνωστή ἀπὸ χρόνια. Τώρα ἔχει γίνει καὶ ἀπροκάλυπτη. Χιλιάδες οἰκογένειες μὲ παιδιά καλοῦνται νὰ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ δυσβάστακτους φόρους. Πολλοὶ οἰκογενειάρχες βρίσκονται στὰ πρόθυρα νευρικῆς κρίσεως, καθὼς ἀδυνατοῦν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὴν βάναυση καὶ ΑΝΗΘΙΚΗ φορολογικὴ ἐπιδρομή, καθὼς τὸ ἀφορολόγητο ὅριο ἔχει μειωθεῖ δραματικά, μὲ ἀποτέλεσμα τὰ παιδιά νὰ… «θεωροῦνται» πλέον ΤΕΚΜΗΡΙΟ.

  1. Καὶ καλά. Φέτος θὰ «τεντωθοῦν», ὅσο μπορέσουν, θὰ πληρώσουν τοὺς φόρους μὲ τὶς λίγες τους δυνάμεις οἱ πολυμελεῖς οἰκογένειες καὶ γενικότερα οἱ μισθωτοὶ καὶ συνταξιοῦχοι. Τοῦ χρόνου ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ;

  2. Κι ἆραγε μὲ τοὺς φόρους αὐτοὺς ΞΕΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ;

.          Σ μιὰ συμβολικ κίνηση προχώρησαν ο τρίτεκνοι το Νομο Κορινθίας, θέλοντας ν στείλουν να μήνυμα γι τν ψηλ φορολογία κα τὴν σημαντικὴ μείωση το φορολογήτου ρίου.
.          Συγκεκριμένα, πως επε στν ρ/σ. ΣΚΑΪ 100,3 πρόεδρος το συλλόγου τριτέκνων Κατερίνα Μερκούρη, πγαν στν φορο – ποος πίσης εναι τρίτεκνος – κα επαν τι θ φήσουν τ παιδιά τους στ γκισέ, πως γίνεται κα μ τς πινακίδες τν ατοκινήτων πο δν μπορον ν συντηρήσουν ο διοκττες τους. πως επε κυρία Μερκούρη, “τ παιδι ποτελον πλέον τεκμήριο διαβίωσης, ξ ατίας τς ψηλς φορολογίας”!
.        Τονίζεται τι κίνηση ατή, πο γινε τν περασμένη βδομάδα, ταν συμβολικ κα ο γονες δν φησαν βέβαια τελικά τα παιδιά τους στν φορία…

Σχολιάστε

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΛΙΓΩΝ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ (Οἱ τράπεζες σὲ ρόλο Μεγάλου Ἀδελφοῦ θὰ ἐλέγχουν τὶς συναλλαγές μας)

Οἱ τράπεζες σὲ ρόλο Μεγάλου Ἀδελφοῦ θὰ ἐλέγχουν τὶς συναλλαγές μας

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ οἰκονομικὴ Δικτατορία (βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/15/μᾶς-περιμένουν-γεγονότα-ἀλλὰ-δὲν-θὰ/) ὅλο καὶ παγιώνεται  ὑπὸ τὸ εὐλογοφανέστατο ΠΡΟΣΧΗΜΑ τῆς πατάξεως τῆς φοροδιαφυγῆς. «Αὐτοὶ ποὺ ἔχουν πολλὰ λεφτὰ φοροδιαφεύγουν, γιὰ νὰ μὴ σᾶς ἐπιβάλουμε ἄδικα μεγάλους φόρους κτλ. πρέπει νὰ ἀποδεχθεῖτε τὸ τέλειο σύστημα ἠλεκτρονικοῦ οἰκονομικοῦ ἐλέγχου. Ἔτσι ὥστε νὰ βλέπουμε ποιοὶ εἶναι οἱ νομοταγεῖς πολίτες καὶ ποιοὶ οἱ φοροφυγάδες. Ταυτόχρονα θὰ παρέχουν μέσῳ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος πολλὲς διευκολύνσεις καὶ προτεραιότητες, μὲ τὶς ὁποῖες θὰ ξεγελοῦν τὸν κόσμο ὅτι θ᾽ ἀνακουφιστεῖ λίγο οἰκονομικά». (π. Παΐσιος Ἁγιορ.) (βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/11/05/ἀδελφοί-μᾶς-ἐξαπατοῦν-μὲ-τερατώδη-ψ/)
.           Ἐκτὸς λοιπὸν τῆς προωθουμένης ἠλεκτρονικῆς παρακολουθήσεως κάθε συναλλαγῆς (μὲ τὴν διαβόητη Κάρτα Συναλλαγῶν ὴ Φοροκάρτα) ἔθεσαν σὲ ἐφαρμογὴ καὶ τὸν ἔλεγχο τῆς κινήσεως τῶν συναλλαγῶν ἀπὸ τὶς τράπεζες. Ἔτσι κάθε συναλλαγὴ θὰ διέρχεται ἀπὸ τὸ «μικροσκόπιο» τοῦ ἐντεταλμένου τραπεζικοῦ ὑπαλλήλου, ὁ ὁποῖος πλέον ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΤΗ. Γιὰ νὰ «συλληφθοῦν» οἱ παράνομες συναλλαγὲς μερικῶν θὰ τεθοῦν ὑπὸ ἀσφυκτικὴ παρακολούθηση οἰ συναλλαγὲς τῶν πολλῶν καὶ θὰ ἐγκατασταθεῖ ἕνα καθεστώς «ΚΑΡΦΩΜΑΤΟΣ», καθὼς θὰ ἀξιοποιοῦνται ἀκόμη καὶ  «Πληροφορίες ἀπὸ ἐξωτερικὴ πηγὴ π.χ. τοπικὴ κοινωνία» (βλ. κατωτέρω).  Σταδιακὰ ἐγκαθιδρύεται ὁ στραγγαλισμὸς τῆς Ἐλευθερίας τῶν ἀνθρώπων.

—————————

.        Ὑποχρεωμένες εἶναι οἱ τράπεζες ἐλέγχουν τὰ εἰσοδήματα τῶν πελατῶν τους καθὼς καὶ κάθε συναλλαγὴ ποὺ εἶναι ὕποπτη γιὰ «ξέπλυμα» καὶ φοροδιαφυγή, ὅπως καὶ οἱ πελάτες εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ προσκομίζουν τὰ πρωτότυπα τῶν ἐκκαθαριστικῶν της ἐφορίας. Αὐτὸ ἐπισημαίνει ἡ Ἑλληνικὴ Ἕνωση Τραπεζῶν, ἡ ὁποία ἔγινε ἀποδέκτης πλήθους ἐρωτημάτων ἀπὸ συναλλασσόμενους μὲ τὶς τράπεζες καὶ ἐνημερώνει πὼς ἀπὸ τὸ Μάρτιο τοῦ 2012, μὲ ρητὴ διάταξη τῆς Τράπεζας Ἑλλάδος (ὑπ’ ἀριθμ. 2652/2012 Πράξη Διοικητοῦ ΤτΕ), τὰ εἰσοδήματα:

– τοῦ πελάτη-φυσικοῦ προσώπου δηλώνονται στὴν τράπεζα μὲ τὴν ἐπίδειξη τοῦ ἐκκαθαριστικοῦ σημειώματος φορολογίας εἰσοδήματος, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ προσκομιστεῖ στὸ πρωτότυπό του

– τοῦ πελάτη-νομικοῦ προσώπου/ἐπιτηδευματία, μὲ τὴν ἐπίδειξη τοῦ πρωτοτύπου τῆς ὑποβληθείσης δηλώσεως φορολογίας εἰσοδήματος, μὲ ἐπιβεβαιωμένη τὴν ὑποβολή της καὶ τὸ σημείωμα πληρωμῆς φόρου.

.       Γιὰ ὅσους δὲν ἔχουν ὑποχρέωση ἀπὸ τὸ νόμο νὰ ὑποβάλλουν φορολογικὴ δήλωση προβλέπεται νὰ συμπληρώνουν ὑπεύθυνη δήλωση τοῦ Ν. 1599/1986 στὴν ἁρμόδια ΔΟΥ καὶ νὰ λαμβάνουν ὑπογεγραμμένο ἀντίγραφο προκειμένου νὰ τὸ προσκομίσουν στὴν τράπεζα. Ἐπιπλέον οἱ τράπεζες εἶναι ὑποχρεωμένες ἀπὸ τὸν νόμο νὰ ζητοῦν τὴν ἐπικαιροποίηση τῶν ἐγγράφων αὐτῶν καὶ νὰ τηροῦν ἀντίγραφά τους. Ἡ ὑποχρέωση ἀφορᾶ ὅλους τοὺς πελάτες τῶν τραπεζῶν, παλαιοὺς καὶ νέους, ἀκόμα καὶ ἐκείνους τοὺς πελάτες ποὺ συναλλάσσονται, ἔστω καὶ γιὰ μία καὶ μοναδικὴ φορά, μὲ αὐτές.
.         Μάλιστα οἱ τράπεζες θὰ πρέπει νὰ ἀναφέρουν στὶς ἁρμόδιες ἀρχὲς κάθε «ἀσυνήθη ἢ ὕποπτη συναλλαγὴ ποὺ παρέχει ἐνδείξεις ἢ ὑπόνοιες διάπραξης φοροδιαφυγῆς ἢ νομιμοποίησης, τοῦ ἐξ αὐτῆς περιουσιακοῦ ὀφέλους». Ἐνῶ ὁ διευθυντὴς κάθε τραπεζικοῦ καταστήματος θὰ πρέπει στὴν ἐτήσια ἔκθεσή του νὰ ἀναφέρει τὸν ἀριθμὸ τῶν πελατῶν «ὑψηλοῦ κινδύνου» μὲ τοὺς ὁποίους τὸ πιστωτικὸ ἵδρυμα τηρεῖ ἐπιχειρηματικὴ σχέση.
.     Διευκρινίζεται δέ ὅτι στὴν κατηγορία «ὑψηλοῦ κινδύνου» περιλαμβάνονται «τουλάχιστον» οἱ:

– ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες, ποὺ διατηροῦν ἢ εἶναι πραγματικοὶ δικαιοῦχοι λογαριασμῶν, στοὺς ὁποίους πιστώθηκαν κατὰ τὸ προηγούμενο ἡμερολογιακὸ ἔτος ποσὰ συνολικῶν εἰσοδημάτων τοὺς ἄνω τῶν 200.000 εὐρὼ καὶ
– νομικὰ πρόσωπα, στοὺς λογαριασμοὺς τῶν ὁποίων οἱ συνολικὲς καταθέσεις ἢ ἀναλήψεις μετρητῶν κατὰ τὸ προηγούμενο ἡμερολογιακὸ ἔτος ὑπερέβησαν τὸ ποσὸ τῶν 300.000 εὐρώ.

.        Ἔτσι οἱ ἐπικεφαλῆς τῶν τραπεζικῶν καταστημάτων πρέπει νὰ «ἐξετάζουν μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ τὶς συναλλαγὲς καὶ νὰ ἐφαρμόζουν ἐπιπρόσθετες διαδικασίες συνεχοῦς παρακολούθησης ἐπιχειρηματικῶν σχέσεων καὶ συναλλαγῶν φυσικῶν ἢ νομικῶν προσώπων, τὰ ὁποία, σύμφωνα μὲ εἰδικὰ κριτήρια ποὺ προσδιορίζονται ἀπὸ τὴν κάθε τράπεζα, ἐνέχουν αὐξημένο κίνδυνο διάπραξης φοροδιαφυγῆς ἢ νομιμοποίησης τοῦ προκύπτοντος ἀπὸ τὸ ἀδίκημα αὐτὸ ὀφέλους».

.     Εἰδικότερα τὰ σημεῖα στὰ ὁποῖα θὰ πρέπει νὰ ἑστιάσουν εἶναι:

– πηγὴ εἰσοδήματος φυσικοῦ προσώπου (πχ ἐλεύθερο ἐπάγγελμα, μισθωτὲς ὑπηρεσίες, ἐπιτήδευμα κλπ)
– κλάδο ἢ εἶδος ἐπαγγελματικῆς ἢ ἐπιχειρηματικῆς δραστηριότητας πελάτη
– νομικὴ μορφὴ καὶ χώρα ποὺ ἑδρεύει τὸ νομικὸ πρόσωπο
– ἀριθμὸ καὶ ὕψος τῶν καταθέσεων καὶ ἀναλήψεων σὲ μετρητὰ στοὺς λογαριασμοὺς τοῦ πελάτη
– σημαντικὴ ἀπόκλιση ἀπὸ τὸ οἰκονομικὸ/συναλλακτικὸ προφὶλ τοῦ πελάτη σὲ σύγκριση μὲ τὸ μέσο δηλούμενο εἰσόδημα ἀντίστοιχων ἐπαγγελμάτων ἢ δραστηριοτήτων
– πελάτες γιὰ τοὺς ὁποίους ἔχει ληφθεῖ ἀπὸ φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικὲς ἢ διωκτικὲς ἀρχές, αἴτημα παροχῆς στοιχείων ἢ ἐπιβολῆς προσωρινῶν μέτρων, καθὼς καὶ τοὺς ἄμεσους συγγενεῖς τους καὶ τοὺς στενοὺς συνεργάτες τους
– δημοσιευμένες ἐκθέσεις ἢ μελέτες ἢ στατιστικὰ στοιχεῖα τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος, ἁρμόδιων δημόσιων ὑπηρεσιῶν ἢ ἀνεξάρτητων ἀρχῶν (περιλαμβανομένης τῆς Ἀρχῆς τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ ν. 3691/2008), καθὼς καὶ ἀναγνωρισμένων ἐθνικῶν ἢ διεθνῶν ὀργανισμῶν ἢ ἐρευνητικῶν κέντρων σχετικὰ μὲ τὰ εἰσοδήματα καὶ τοὺς παρακρατούμενους φόρους ποὺ δηλώνουν ἢ ἀποδίδουν οἱ φορολογούμενοι στὴν Ἑλλάδα, μηχανισμοὺς φοροδιαφυγῆς καὶ ὕποπτες συναλλαγὲς σχετιζόμενες μὲ τὴ φοροδιαφυγή.
– Πελάτης ἀπρόθυμος νὰ προσκομίσει τὸ ἐκκαθαριστικὸ τῆς φορολογικῆς δήλωσης φυσικοῦ προσώπου ἢ τὴν ὑποβληθεῖσα δήλωση φορολογίας εἰσοδήματος νομικοῦ προσώπου ὡς προαπαιτούμενο γιὰ τὴν διαμόρφωση τοῦ οἰκονομικοῦ/συναλλακτικοῦ του προφίλ, παρὰ τὶς ἐπανειλημμένες ὀχλήσεις ἐκ μέρους τοῦ ἐποπτευόμενου ἱδρύματος.
Πληροφορίες πὸ ξωτερικ πηγ (τοπικ κοινωνία, μέσα νημέρωσης, κλπ) ὅτι πελάτης ἐμπλέκεται σὲ δραστηριότητες ποὺ πιθανῶς συνδέονται μὲ φοροδιαφυγὴ ἢ ὅτι ὁ τρόπος διαβίωσής του εἶναι δυσανάλογα πολυτελὴς σὲ σχέση μὲ τὰ προκύπτοντα, ἀπὸ τὴν φορολογική του δήλωση, στοιχεῖα.
– Πελάτης διενεργεῖ συναλλαγές, ἰδίως καταθέσεις μετρητῶν, ποὺ δὲν εἶναι συμβατὲς μὲ τὴ φορολογική του δήλωση ἢ μὲ τὴ δηλωθεῖσα ἐπαγγελματική του δραστηριότητα (κυρίως ὡς πρὸς τὸ ὕψος ἢ τὶς πηγὲς τοῦ δηλωθέντος εἰσοδήματός του).
– Πελάτης ἐμφανίζει, κατὰ τὴν αἴτηση λήψης δανείου, εἰσοδήματα ποὺ δὲν προκύπτουν ἀπὸ τὴ φορολογική του δήλωση, προκειμένου νὰ δικαιολογήσει τὴν ἱκανότητα ἐξυπηρέτησης ὑψηλότερου ποσοῦ δανείου.
– Πελάτης παρουσιάζει ἱκανότητα πληρωμῆς δόσεων ἢ ἀποπληρωμῆς δανείων, ποὺ δὲν δικαιολογεῖται μὲ βάση τὴ φορολογική του δήλωση.
– Πελάτης πραγματοποιεῖ μεγάλου ὕψους δωρεές, χωρὶς τοῦτο νὰ δικαιολογεῖται ἀπὸ τὸ δηλωθὲν εἰσόδημά του καὶ τὸ οἰκονομικὸ/συναλλακτικό του προφίλ.
– Πελάτης ἀρνεῖται νὰ προσκομίσει τὰ ἀπαιτούμενα παραστατικὰ ἢ προκύπτουν ἀνακολουθίες σὲ τιμολόγια ἢ παραστατικὰ ποὺ προσκομίζει […]
– Διενεργοῦνται συχνὲς ἢ σημαντικοῦ ὕψους συναλλαγὲς ποὺ ἀφοροῦν πωλήσεις προϊόντων εὐάλωτων σὲ ἀπάτη ΦΠΑ (ὅπως, ὑπολογιστές, εἴδη τηλεφωνίας, προϊόντα ἤχου ἢ εἰκόνας, ἠλεκτρονικὸ ἐξοπλισμό, λευκὲς συσκευὲς κὰ) καὶ δὲν εἶναι συμβατὲς μὲ τὸ συνήθη τρόπο συναλλακτικῆς δραστηριότητας ἐπαγγελματιῶν τοῦ κλάδου.
– Χρησιμοποιεῖται προσωπικὸς λογαριασμὸς τοῦ ἰδιοκτήτη ἢ τοῦ ὑπαλλήλου ἑταιρείας, ἀντὶ τοῦ ἑταιρικοῦ λογαριασμοῦ, γιὰ τὴ διενέργεια συναλλαγῶν τῆς ἑταιρείας, μὲ σκοπὸ τὴν ἀπόκρυψη πωλήσεων ἢ ἄλλων ἑταιρικῶν γεγονότων.
– Γίνεται μεταφορὰ κεφαλαίων γιὰ τὴν ἐξόφληση τῆς ἀγορᾶς ἀγαθῶν ἢ τῆς παροχῆς ὑπηρεσιῶν σὲ λογαριασμὸ ἄλλον ἀπὸ αὐτὸν τοῦ πωλητῆ, ἰδίως σὲ λογαριασμοὺς off shore ἑταιρειῶν.
– Πραγματοποιοῦνται συναλλαγὲς (ὅπως κατάθεση τραπεζικῶν ἐπιταγῶν, κατάθεση μετρητῶν, ἐκταμίευση δανείου κᾶ) ποὺ ὑποδηλώνουν ὑψηλότερη ἀξία ἀγοραπωλησίας ἀκίνητης περιουσίας ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ἀναγράφεται στὸ συμβόλαιο, πρὸς ἀποφυγὴ πληρωμῆς ὑψηλότερου φόρου μεταβίβασης ἀκινήτων
– Πραγματοποιοῦνται ἀγορὲς ἀκινήτων ἢ ἀγαθῶν μεγάλης ἀξίας, ὅπως σκαφῶν ἀναψυχῆς, πολυτελῶν αὐτοκινήτων ἢ ἔργων τέχνης, ἀπὸ πρόσωπα ἐγκατεστημένα σὲ περιοχὴ ἐξωχώριων δραστηριοτήτων ἢ χώρα χαμηλῆς φορολογίας, τῶν ὁποίων ὁ πραγματικὸς δικαιοῦχος εἶναι φυσικὸ πρόσωπο μὲ δηλούμενο εἰσόδημα ποὺ δὲν δικαιολογεῖ τὶς ἀγορὲς αὐτές.
– Διενεργοῦνται συχνὲς ἢ σημαντικοῦ ὕψους συναλλαγὲς πρὸς/ἀπό: α) μὴ συνεργάσιμα κράτη ὡς πρὸς τὴ διαφάνεια καὶ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληροφοριῶν σὲ φορολογικὰ θέματα, ὅπως αὐτὰ καθορίζονται ἀπὸ τὴν ἑκάστοτε ἰσχύουσα Ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, β) χῶρες ἢ περιοχὲς μὲ σοβαρὲς ἀδυναμίες στὸ καθεστὼς καταπολέμησης τοῦ ξεπλύματος χρήματος ἢ τῆς χρηματοδότησης τῆς τρομοκρατίας, περιλαμβανομένης της μὴ ἔνταξης τῶν φορολογικῶν ἐγκλημάτων στὰ βασικὰ ἀδικήματα.
– Διενεργοῦνται συναλλαγὲς σὲ λογαριασμοὺς ἑταιρειῶν νεοσύστατων ἢ νεοαποκτηθεισῶν μὲ ἕδρα σὲ διεθνὲς χρηματοπιστωτικὸ κέντρο ἢ χώρα μὲ ἰδιαίτερα εὐνοϊκὸ φορολογικὸ καθεστὼς ἢ σὲ ταχυδρομικὴ διεύθυνση κατοικίας φυσικοῦ προσώπου, ποὺ εἶναι ἀσυνήθεις σὲ σχέση μὲ τὸν ἑταιρικὸ σκοπὸ τῶν ἐν λόγω ἑταιρειῶν ἢ ποὺ σχετίζονται μὲ ἰδιαίτερα ἀσαφεῖς ἑταιρικοὺς σκοπούς.
– Διενεργοῦνται σημαντικοῦ ὕψους συναλλαγὲς σὲ λογαριασμὸ πελάτη γιὰ τὸν ὁποῖο τὸ πιστωτικὸ ἵδρυμα ἔχει λάβει αἰτήματα ἀπὸ φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικὲς ἢ διωκτικὲς ἀρχές, γιὰ τὴν παροχὴ στοιχείων ἢ τὴν ἐπιβολὴ προσωρινῶν μέτρων διασφάλισης τοῦ Δημοσίου, ἢ σὲ λογαριασμοὺς μελῶν τῆς οἰκογένειάς του ἢ στενῶν συνεργατῶν του.
– Ἡ συναλλακτικὴ δραστηριότητα πελάτη γιὰ τὸν ὁποῖο ἔχουν ἔρθει σὲ γνώση τοῦ πιστωτικοῦ ἱδρύματος αἰτήματα ἀπὸ φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικὲς ἢ διωκτικὲς ἀρχές, γιὰ τὴν παροχὴ στοιχείων ἢ τὴν ἐπιβολὴ μέτρων διασφάλισης τοῦ Δημοσίου, μεταφέρεται σὲ νέο λογαριασμὸ ποὺ ἀνήκει στὸν ἴδιο ἢ σὲ ἑταιρεία ποὺ ἀνήκει, διοικεῖται ἢ ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ αὐτόν.
– Διενεργοῦνται συναλλαγὲς ποὺ ἀφοροῦν πωλήσεις περιουσιακῶν στοιχείων ἑταιρείας μὲ ὅρους ποὺ ἀποκλίνουν ἀπὸ τὶς συνήθεις της συγκεκριμένης ἀγορᾶς (τιμὴ σημαντικὰ χαμηλότερη ἀπὸ τὴν ἐμπορική, πώληση σὲ πρόσωπα ποὺ συνδέονται μὲ τὴν ἑταιρεία, ἐξαιρετικὰ γρήγορη ὁλοκλήρωση πώλησης) καὶ ἐνδεχομένως ὑποκρύπτουν προσπάθεια δόλιας χρεωκοπίας της».

ΠΗΓΗ:  defencenet.gr  

, , , ,

Σχολιάστε

ΕΧΕΙΣ ΣΠΙΤΙ; ΝΤΡΟΠΗ ΣΟΥ! ΠΛΗΡΩΝΕ! (Φόρος καὶ γιὰ τὸ σπίτι ποὺ κατοικοῦμε)

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ ἀπόκτηση ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ θεωρεῖται πλέον “ἀξιόποινη” πράξη, ἐπειδὴ «δὲν πληρώνεις ἐνοίκιο»…!!!. Εἶναι πασιφανές: Θέλουν τρομαγμένους δουλοπαροίκους. Ἡ ὑπονόμευση καὶ ἀφαίρεση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας εἶναι ἄμεση προτεραιότητά τους. Σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, τὸ οἰκονομικό, τὸ νομικό, τὸ “θρησκευτικό”, τὸ ἠθικό, τὸ κοινωνικό! Μόνον οἱ ἐθελότυφλοι δὲν τὸ βλέπουν.

Φόρος κα γι τ σπίτι πο κατοικομε!
Σύμφωνα μὲ εἰσήγηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς

στὴν Ἑλλάδα θὰ πρέπει νὰ ἐπιβληθεῖ φόρος στὰ τεκμαρτὰ εἰσοδήματα ἀπὸ ἰδιοκατοίκηση.

.        Νέα φορολογικὰ βάρη στὰ ἀκίνητα εἰσηγεῖται στὴν τριμηνιαία της ἔκθεση ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή. Εἰδικότερα, ὑπογραμμίζει στὴν ἔκθεση αὐτὴ τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν Ἑλλάδα, ὅπως καὶ σὲ ἄλλα κράτη μέλη, δὲν ὑπάρχει φόρος στὸ τεκμαρτὸ ἐνοίκιο, δηλαδὴ δὲν ὑπάρχει φόρος ἰδιοκατοίκησης. Τονίζει μάλιστα ὅτι τὰ φορολογικὰ ἔσοδα ποὺ εἰσπράττει τὸ ἑλληνικὸ Δημόσιο ἀπὸ τοὺς φόρους στὰ ἀκίνητα εἶναι χαμηλά, συγκριτικὰ μὲ τὸν μέσο ὄρο τῆς εὐρωζώνης.
.        Μὲ ἄλλα λόγια, οἱ τεχνοκράτες ὑπάλληλοι τῆς Κομισιὸν ἐπισημαίνουν, γιὰ πρώτη φορά, ὅτι στὴν Ἑλλάδα θὰ πρέπει νὰ ἐπιβληθεῖ φόρος στὰ τεκμαρτὰ εἰσοδήματα ἀπὸ ἰδιοκατοίκηση. Θεωροῦν δηλαδὴ ὅτι πρέπει νὰ ἐπιβληθεῖ φόρος σὲ ἀνύπαρκτα εἰσοδήματα, τὰ ὁποῖα, ὡστόσο, ἡ Ἐφορία θεωρεῖ ὅτι «ἀποκτοῦν» ὅσοι φορολογούμενοι διαμένουν σὲ δικά τους σπίτια (ἰδιοκατοικοῦν), μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἔχουν κάποιο οἰκονομικὸ ὄφελος, ἐπειδὴ δὲν πληρώνουν ἐνοίκιο!
.        Τὸ «ὄφελος» αὐτὸ προσδιορίζεται ἀπὸ τὴν Ἐφορία τεκμαρτά, ὡς ποσοστὸ 3,5% ἐπὶ τῆς ἀξίας κάθε ἰδιοκατοικούμενου ἀκινήτου, θεωρεῖται τεκμαρτὸ εἰσόδημα ἀπὸ ἀκίνητα καὶ ἔχει τὴν πλήρη ὀνομασία «ἀκαθάριστο τεκμαρτὸ εἰσόδημα ἀπὸ ἰδιοκατοίκηση»! Ὁ ὑπολογισμὸς τοῦ «τεκμαρτοῦ εἰσοδήματος ἀπὸ ἰδιοκατοίκηση» γίνεται, εἰδικότερα, μὲ πολλαπλασιασμὸ τοῦ ποσοστοῦ 3,5% ἐπὶ τὴν τιμὴ ζώνης ἀνὰ τ.μ. τῆς περιοχῆς τοῦ ἀκινήτου καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐπὶ τὸν ἀριθμὸ τῶν τετραγωνικῶν μέτρων τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἀκινήτου, ἐπὶ τὸν «συντελεστὴ παλαιότητας» καὶ ἐπὶ ἕναν ἀκόμη εἰδικὸ συντελεστὴ κλιμακούμενο ἀνάλογα μὲ τὴν τιμὴ ζώνης ἀνὰ τ.μ.
.        Σύμφωνα μὲ τὴν ἰσχύουσα αὐτὴ τὴν στιγμὴ νομοθεσία (ἄρθρο 6 τοῦ Κώδικα Φορολογίας Εἰσοδήματος) τὸ «τεκμαρτὸ εἰσόδημα ἀπὸ ἰδιοκατοίκηση» ἀπαλλάσσεται τοῦ φόρου εἰσοδήματος, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐμβαδοῦ τῆς κατοικίας.
.        Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ υἱοθετηθεῖ τὸ μέτρο τῆς ἐπιβολῆς φόρου στὸ «τεκμαρτὸ εἰσόδημα ἰδιοκατοίκησης», τότε ἑκατομμύρια Ἕλληνες πολίτες ποὺ διαμένουν σὲ δικά τους σπίτια θὰ φορολογηθοῦν μὲ συντελεστὲς ἀπὸ 10% ἕως 45% γιὰ ἀνύπαρκτα, οὐσιαστικά, εἰσοδήματα καὶ θὰ δοῦν ἐκ νέου τὶς συνολικὲς ἐπιβαρύνσεις ἐπὶ τῶν εἰσοδημάτων τους νὰ ἐκτινάσσονται στὰ ὕψη! Συγκεκριμένα, τὰ ἀνύπαρκτα «τεκμαρτὰ εἰσοδήματα ἀπὸ ἰδιοκατοίκηση» θὰ προστίθενται στὰ λοιπὰ εἰσοδήματά τους καί, σὲ κάθε περίπτωση, θὰ αὐξάνουν σημαντικὰ τὸ ὕψος τοῦ συνολικοῦ φορολογητέου εἰσοδήματος ποὺ ὑπόκειται σὲ φόρο μὲ βάση τὴν κλίμακα φορολογίας εἰσοδήματος φυσικῶν προσώπων, δηλαδὴ μὲ συντελεστὲς φόρου κλιμακούμενους ἀπὸ 10% ἕως 45%!

ΠΗΓΗ: anti-ntp.blogspot.com

Σχολιάστε

«ΟΣΟ ΔΕΝ ΠΑΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ, ΘΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΑ “ΜΕΤΡΑ”» (Δ.Ν.Τ)

ΔΝΤ: «Ὅσο δὲν πατάσσεται ἡ φοροδιαφυγή, θὰ ἔρχονται νέα μέτρα»!

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Δεῖτε τί ὡραῖα ποὺ τὸ λένε.  Ἂν καὶ ξέρουν καλὰ ποῦ κρύβεται ἡ φοροδιαφυγή,  ποτὲ δὲν εἶχαν τὴν πολιτικὴ βούληση νὰ τὴν πατάξουν. Τώρα ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς πατάξεως τῆς φοροδιαφυγῆς, θὰ λιώσουν ἐντελῶς τὰ λαϊκὰ εἰσοδήματα καὶ θὰ συνθλίψουν τὰ νοικοκυριά. Αὐτὰ θὰ εἶναι τὰ νέα μέτρα: νὰ «μᾶς πάρουν τὰ μέτρα»! Προσφυῶς ἐγράφη: «Εὐρωπαῖος εἶναι ἕνας πολιτισμένος καννίβαλος πού ἀγαπᾶ τόν πλησίον του μέ… σάλτσα» (https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/03/19/ὁ-νέος-θερσίτης/)

.       Τίποτα δν φαίνεται ν χει λλάξει δύο χρόνια μετ τν πογραφ το μνημονίου σ ,τι φορ τν πάταξη τς φοροδιαφυγς. Τ Διεθνς Νομισματικ Ταμεο σ κθεσή του στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στ χώρα μας: κάθε 1 ερ πο δν εσπράττεται θ δηγε σ νέα μέτρα.
.       Ποιά θ εναι ατά; Στ κείμενο ναφέρεται τι δη πάρχει συμφωνία μ τν κυβέρνηση, στε ο ποιες παρεμβάσεις ν φορον σ περικοπς κοινωνικν πιδομάτων κα παροχν λλ κα κάθε εδους δαπανν κόμη κα μυντικν. Δηλαδή, « λλειψη πολιτικς στήριξης κα τ σχυρ θεσμικ συμφέροντα πο χουν δηγήσει σ καθυστερήσεις» θ φορτώσει κα λλα βάρη μισθωτος κα συνταξιούχους.
.       Τ Ταμεο θεωρε τι εναι φιλόδοξος στόχος, μ βάση τς μέχρι τώρα πιδόσεις, πο προβλέπει τι θ ξοικονομηθον πόροι 1,5% το ΑΕΠ π τς λλαγς στὴν φορολογία. πισημαίνει δ τι λλάδα ξακολουθε ν χει π τς χειρότερες πιδόσεις στν εσπραξη φόρων μεταξ τν χωρν το ΟΟΣΑ. Μάλιστα, ναφέρει τι 3 στ 10 ερ π ΦΠΑ ετε ποδίδονται καθυστερημένα ετε δν καταλήγουν ποτ στ δημόσια ταμεα.
.      Ἀξίζει μως ν σημειωθε τι κθεση προβλέπει πς ν ο πιδόσεις στ σοδα ξεπεράσουν τος στόχους, τότε τ χρήματα πο θ ξοικονομηθον πιπλέον θ δηγήσουν (μέσ τς μείωσης το λλείμματος κα το χρέους) κα σ μειώσεις φόρων ο ποες μως, σ κάθε περίπτωση, θ πρέπει ν ξεταστον προσεκτικ χωρς ν πηρεάζουν τὴν δημοσιονομικ προσαρμογή. Σ ατ τ πλαίσιο τ Ταμεο θεωρε προτιμότερη τὴν μείωση τν εσφορν.

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

 

, , ,

Σχολιάστε

10 ΕΚΑΤΟΜ. ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ. ΛΑΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 1961!

Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς πληρώνει 10 ἐκ. εὐρὼ
στὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο!!!

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Κατὰ τὰ ἄλλα τοὺς φταίει ἡ Ἐκκλησία ποὺ… δὲν πληρώνει (δῆθεν) φόρους! Φυσικὰ μὲ τέτοια ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ ΨΕΥΔΗ καὶ τέτοιο ἰδεολογικὸ «καλαμπόκι» ταΐστηκε ἠ ἀγέλη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐπὶ μία τριακονταετία καὶ ἔφτασε στὸ σημερινὸ κατάντημα.

.         Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς θὰ πληρώσει 9.943.697 εὐρὼ στὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο, τὸ ὁποῖο δὲν ἀποδίδει οὔτε ἕνα λεπτὸ φόρο στὴν Ἑλλάδα! Ἐνῶ ἤδη μὲ βάση τὸ ὑπ᾽ ἀριθμὸν 182 Προεδρικὸ Διάταγμα (22-3-1978), βάσει τοῦ ὁποίου τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο, ὄντας Νομικὸ Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου(!) ἔχει (καὶ ἀσκεῖ) δικαιώματα, τὰ ὁποῖα μόνο τὸ Κράτος κατέχει.
.        Εἰδικότερα, μὲ Π.Δ.: «Τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο (Ἑλλάδος) δικαιοῦται νὰ εἰσπράττει φόρους, γιὰ δική του χρήση, ἀπὸ τοὺς ἑβραίους ποὺ διαμένουν στὴν Ἑλλάδα, ἀντὶ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους»!!!
.          Μὲ ἁπλὰ λόγια, κανένας ἑβραῖος δὲν πληρώνει φόρο στὸ ἑλληνικὸ δημόσιο, ἀλλὰ μόνο στὸ Κ.Ι.Σ.!!! Ἐπειδὴ ὅμως ὁ νόμος «ἐπεκτάθηκε», ἀργότερα, ἀποφασίσθηκε πὼς καὶ οἱ χριστιανοὶ ποὺ μετέχουν στὸ Κ.Ι.Σ. ἀπαλλάσσονται τῆς καταβολῆς φόρων στὸ ἑλληνικὸ δημόσιο.
.         Δὲν μένουν ὅμως μόνο ἐκεῖ. Ἡ προδοσία κατὰ τῆς Ἑλλάδος συνεχίζεται. «Τὸ ἑλληνικὸ Δημόσιο (ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει), ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωση καταβολῆς στὴν Ἰσρ. Κοιν. Θεσσαλον. συνολικὰ ποσοῦ ἐννέα ἑκατομμυρίων ἐννιακοσίων σαράντα τριῶν χιλιάδων ἑξακοσίων ἐνενήντα ἑπτὰ (9.943.697) εὐρώ»… γιὰ μία ἀγωγὴ τοῦ 1961!!

Πιὸ συγκεκριμένα:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ἀρ. Φύλλου 414.,  23 Φεβρουαρίου 2012,  Ἀριθμ. 2/9631/0023Α (4)

Ἔκδοση δύο Ὁμολόγων πενταετοῦς καὶ δεκαετοῦς διάρκειας τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου γιὰ τὴν ἐξόφληση ὑποχρεώσεών του πρὸς τὴν Ἰσραηλιτικὴ Κοινότητα Θεσσαλονίκης βάσει τοῦ ἀρθρ. 45 παρ. 10 τοῦ ν. 3943/2011.*

* ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Ἀρ. Φύλλου 66,  31 Μαρτίου 2011

Ἄρθρο 45- Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους

.       10. Γιὰ τὴν ὁριστικὴ ἐπίλυση τῆς δικαστικῆς διαφορᾶς ποὺ ἐκκρεμεῖ στὸ Πολυμελὲς Πρωτοδικεῖο Θεσσαλονίκης μεταξύ τῆς Ἰσραηλιτικῆς Κοινότητας Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Θ.), τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, ὕστερα ἀπὸ τὴν ὑπὸ ἡμερομηνία 21.9.1961 καὶ αὔξοντα ἀριθμὸ καταθέσεως 2046/1961 ἀγωγὴ τῆς πιὸ πάνω Κοινότητας, τὸ Δημόσιο ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωση καταβολῆς στὴν Ι.Κ.Θ. συνολικὰ ποσοῦ ἐννέα ἑκατομμυρίων ἐννιακοσίων σαράντα τριῶν χιλιάδων ἑξακοσίων ἐνενήντα ἑπτὰ (9.943.697) εὐρὼ σὲ δύο ἔντοκες δόσεις, ποὺ λήγουν τὸ πέμπτο καὶ τὸ δέκατο ἔτος ἀπὸ τὴν ἔναρξη ἰσχύος τοῦ νόμου αὐτοῦ καὶ ὑπὸ τὸν ὅρο ὅτι πρὶν ἀπὸ τὴν ἐξόφληση τῆς ὀφειλῆς, ὅπως ὁρίζεται κατωτέρω, ἡ Ι.Κ.Θ. θὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ τὸ δικόγραφο καὶ τὸ δικαίωμα ἀγωγῆς.
.        Μὲ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ὁρίζονται ἡ διαδικασία, οἱ ὄροι καὶ οἱ προϋποθέσεις ἐκδόσεως τῶν δύο ὁμολόγων, τὸ ἐπιτόκιό τους καὶ κάθε ἄλλη ἀναγκαία λεπτομέρεια γιὰ τὴν ἐξόφληση τῆς ὀφειλῆς.

[…]

ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.com

Σχολιάστε

1% ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ “ΤΟ ΤΥΡΑΚΙ ΣΤΗΝ ΦΑΚΑ”

ΣΧ. «ΧΡ ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»:  Ἀπὸ δῶ τὸ πᾶνε, ἀπὸ κεῖ τὸ φέρνουν, ρίχνουν καὶ λίγο δόλωμα καὶ στὸ τέλος τὸ “ποντικάκι” θὰ βρεθεῖ μέσα στὴν φάκα καὶ θὰ τρίβει ἀγουροξυπνημένο τὰ ματάκια του…! 

Μέσ πιστωτικς θ εσπράττουν τν ΦΠΑ

.         Φορομπλόκο στὴν διαφυγὴ ΦΠΑ μὲ τὴν παροχὴ κινήτρων χρήσης πιστωτικῶν καὶ χρεωστικῶν καρτῶν ἀπὸ τοὺς καταναλωτὲς προετοιμάζει τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν.  Τὸ σχέδιο εἶναι ἕτοιμο καὶ ἀπομένει ἡ πολιτικὴ ἀπόφαση γιὰ τὴν ἐνεργοποίησή του. Προβλέπει ἐπιστροφὴ χρημάτων 1% γιὰ κάθε συναλλαγή, ἡ ὁποία θὰ γίνεται μὲ πλαστικὸ χρῆμα, μὲ παράλληλη ἄμεση ἀπόδοση τοῦ ΦΠΑ στὸ δημόσιο ἀπὸ τὶς τράπεζες ποὺ μεσολαβοῦν γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς συναλλαγῆς.
.         Εἰδικότερα, σύμφωνα μὲ τὸ σχέδιο, τὸ ὁποῖο στὶς τεχνικές του λεπτομέρειες φέρει τὴν ὑπογραφὴ τῆς ὁμάδας Ράιχενμπαχ, κάθε φορὰ ποὺ θὰ γίνεται συναλλαγὴ μὲ πλαστικὸ χρῆμα ἡ τράπεζα ποὺ μεσολαβεῖ, πρὶν ἀποδώσει τὰ χρήματα στὴν ἐπιχείρηση, θὰ παρακρατᾶ καὶ θὰ ἀποδίδει ἀμέσως τὸν ΦΠΑ στὸ δημόσιο.
.         Ἡ τράπεζα ἄλλωστε θὰ εἶναι αὐτὴ ποὺ θὰ κάνει καὶ τὸν συμψηφισμὸ τῶν ἐπιστροφῶν 1% εἰς βάρος τοῦ δημοσίου -ἀπὸ τὰ ποσὰ τοῦ ἀποδιδομένου ΦΠΑ- ὥστε νὰ μπορεῖ ἡ ἐπιχείρηση νὰ δίνει μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς συναλλαγῆς τὴν ἐπιστροφὴ κεφαλαίου στὸν πελάτη.
.         Ἀξίζει ν σημειωθε τι π τν 1η ανουαρίου 2012 μειώθηκε σ 1.500 ερ τ ριο τν συναλλαγν πάνω π τ ποο λες ο συναλλαγς μεταξ διωτν κα πιχειρήσεων θ πρέπει ν γίνονται ποχρεωτικ μ χρήση πιστωτικν χρεωστικν καρτν τραπεζικν πιταγν.
.         Σὲ ἐπίπεδο κόστους, δεδομένου ὅτι στὴν Ἑλλάδα πραγματοποιοῦνται κάθε χρόνο ἀγορὲς ὕψους 5,5 -6 δισ. εὐρὼ μέσῳ πιστωτικῶν καρτῶν, τὸ δημόσιο θὰ χάσει 55-60 ἑκατ. εὐρώ. Σὲ ἐπίπεδο ὀφέλους ὅμως θὰ κερδίσει ἄμεση εἴσπραξη τοῦ ΦΠΑ χωρὶς δυνατότητα διαφυγῆς. Οἱ καταναλωτές, ἀπὸ τὴν πλευρά τους, θὰ κερδίζουν πιστροφ 1 ερ γι κάθε 100 ερ συναλλαγς, μόνο κα μόνο πειδ χρησιμοποιον τς πιστωτικς τς χρεωστικές τους κάρτες.

ΠΗΓΗ: Euro2day.gr 

, ,

Σχολιάστε

Ο Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΠΡΟΣ ΛΗΞΙΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978

 e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

Α.Φ.Μ. 090050859 * Ε´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

 

ΕΜΠΟΔΙΟ ΕΙΣ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Η ΕΠΙΒΟΛΗ Φ.Π.Α. ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΣ ΛΗΞΙΝ ΤΡΟΦΙΜΑ

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 169/2.3.2012

1. Ὡς γνωστὸν ἐμεῖς κατηντήσαμε ἄκρως ἀνεπιθύμητοι καὶ μᾶς ἀπεχθάνονται θανασίμως ὅλοι οἱ ἰθύνοντες, διότι τολμῶμε νὰ λέγωμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά των, καὶ μὲ τὴν ὠμὴ γλῶσσα τῆς ἀληθείας νὰ ἀποκαλοῦμε τοὺς ἰθύνοντες-ἁρμοδίους καὶ ὑπευθύνους ὡς κοινωνικῶς ἀνάλγητους.

2. Μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ διότι τοὺς ἔβαλε ὁ διάβολος νὰ ἐπιβάλλουν 23 % Φ.Π.Α. ἀκόμη καὶ εἰς τὰ πρὸς λῆξιν ἀγαθὰ τῶν πολυκαταστημάτων καὶ τῶν ἐπιχειρήσεων-ἐργοστασίων, νομίζοντες οἱ ἰθύνοντες ὅτι τοιουτοτρόπως θὰ γεμίσουν τὰ ταμεῖα των, τὰ ὁποῖα ἄδειασαν, σπαταλῶντες καὶ ἰδιοποιούμενοι τοὺς ἐθνικοὺς πόρους μὲ τὶς τεράστιες «μίζες» καὶ τὰ «λαδώματα» οἱ διασπαθίζοντες τοὺς φόρους τῶν βαρύτατα φορολογουμένων πτωχῶν Ἑλλήνων. Ὅμως ἐπιτυγχάνουν τὸ ἀντίθετον, διότι οἱ ἑταιρεῖες προτιμοῦν νὰ καταστρέφουν τὰ πρὸς λῆξιν ἀγαθά, ὁπότε ὅμως ἡ ὑγειονομικὴ ταφὴ εἶναι πανάκριβη. Αὐτὰ δὲ τὰ ἔξοδά των τὰ ἀφαιροῦν οἱ ἑταιρεῖες ἀπὸ τὰ κέρδη των καὶ τοιουτοτρόπως τὸ Κράτος εἰσπράττει τελικῶς μικρότερα ποσά…

3. Ἐπὶ πλέον εἰς τὰ ἄρθρα μας καὶ τὶς ὁμιλίες μας τονίζομε ὅτι ψεύδονται ἀσυστόλως, ὅταν ἰσχυρίζωνται ὅτι δῆθεν ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη τοὺς ἐπέβαλε νὰ τεθῇ Φ.Π.Α. καὶ εἰς τὰ πρὸς λῆξιν ἀγαθά. Ὅμως ἡ Η.Ε. δὲν ἐπέβαλε τοῦτο, ἀλλὰ τοὺς τονίζει νὰ νοικοκυρέψουν τὰ οἰκονομικὰ καὶ νὰ μὴ εἶναι ἄσωτοι καὶ σπάταλοι.

4. Δικαιούμεθα ὅμως καὶ ἐπιβάλλεται νὰ ἀγωνιζώμεθα τοιουτοτρόπως διὰ θέματα ὅπου «μιλᾶ ἡ πεῖρα μας». Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ἀναφέρωμε ὅτι δὲν εἴμαστε «χθεσινοί». Ἔχομε ἀποστείλει ἄνω τῶν 65.000 τόννων ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες χωρὶς τὴν συμπαράστασιν οὐδενός, παρὰ μόνον τοῦ Θεοῦ καὶ μερικῶν ἀνιδιοτελῶν καὶ φιλοτίμων ἐθελοντῶν μας.

 5. Ἀπευθύνθημεν καὶ εἰς πολιτικοὺς ὅλων τῶν παρατάξεων τονίζοντες εἰς αὐτοὺς ὅτι εἶναι ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ νὰ ἐπιβάλλουν Φ.Π.Α. εἰς τὰ πρὸς λῆξιν ἀγαθά, καθ’ ἥν στιγμήν ὑπάρχουν ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄδεια στομάχια, καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα μας. Ἐνῷ μᾶς διαβεβαιοῦν οἱ ἁρμόδιοι ἐπὶ δύο ἔτη ὅτι θὰ καταργήσουν τὴν ἐπιβολὴν τοῦ Φ.Π.Α. εἰς τὰ πρὸς λῆξιν ἀγαθά, ἐν τούτοις μέχρι σήμερον παρεμείναμεν εἰς τὰ «θά». Ὅμως τὰ «θὰ» καὶ τὰ «μπορεῖ», κατὰ τὴν λαϊκὴν ρῆσιν, τὰ ἔσπειραν καὶ δὲν ἐφύτρωσαν.  

 6. Πρὸς τοῦτο δυστυχῶς δὲν εὑρήκαμε τὴν παραμικρὰ συνηγορία οὐδὲ καὶ ἀπὸ τὴν Πνευματικὴ καὶ Θρησκευτικὴ ἡγεσία. Θέλουν νὰ παρουσιάζωνται ὅλοι αὐτοὶ ὡς εὐπρεπεῖς, ὡς πράοι, ὡς εὐγενεῖς, ὡς ὑπομονετικοί, ὡς ὑπάκουοι, ὡς σεβόμενοι τὰς ἀρχὰς καὶ τοὺς θεσμούς, ὡς «εὐάρεστοι» διὰ νὰ φαινώμεθα μόνον ἐμεῖς ὡς κακοί…

7. Ἐὰν τελικῶς δὲ ἐπιτύχωμεν νὰ μὴ καταστρέφωνται τὰ πρὸς λῆξιν ἀγαθά, τότε ὅλοι αὐτοὶ οἱ «εὐάρεστοι» θὰ σπεύσουν νὰ καρπωθοῦν τοῦ ἀποτελέσματος τῶν μακροχρονίων καὶ λίαν ἐπιπόνων προσπαθειῶν μας καὶ θὰ θερίζουν, ἐκεῖ ποὺ δὲν ἔσπειραν καὶ δὲν ἐκοπίασαν. Ἐμεῖς, ὅμως, ποὺ πρωτοστατοῦμεν καὶ δημιουργοῦμεν ἔχθρες μὲ τοὺς ἰθύνοντες, φοβούμεθα ὅτι θὰ παραγκωνισθῶμε καὶ πάλι πλήρως καὶ θὰ εἰσπράξωμε τὸ παράσημο «τῆς ἀνοικτῆς παλάμης»…

8. Γιὰ ὅσους διαφωνοῦν μὲ τὴν ἄποψίν μας ἀντιπαραθέτομε ἐπιπροσθέτως τὴν μαθηματικὴ ἀπόδειξιν, ἡ ὁποία ἐμφανίζεται εἰς τὴν καμπύλη Laffer, βάσε τῆς ὁποίας ὑπάρχει ἕν σημεῖον Τ εἰς κάθε οἰκονομία κλίμακος, τὸ ὁποῖον, ἄν τὸ ὑπερβῶμεν εἰς ποσοστὰ φόρων, τότε τὰ τελικὰ ἔσοδα ἀπὸ φόρους μειώνονται. Ἑπομένως, ἠμποροῦν οἱ ἁρμόδιοι νὰ ἔχουν διαφορετικὲς ἀπόψεις ἀλλὰ εἰς καμία περίπτωσιν δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀγνοοῦν τὴν Ἐπιστήμη, ἡ ὁποία εἰς τὴν περίπτωσίν των τοὺς βοηθᾶ νὰ χαμηλώσουν τὰ ποσοστὰ παντὸς φόρου, διὰ νὰ αὐξήσουν τὰ ἐπιδιωκόμενα ἔσοδα καὶ νὰ μὴ ἐπιμένουν ἐπ’οὐδενὶ εἰς τὴν ἐπιβολὴ ΦΠΑ καὶ εἰς τὰ πρὸς λῆξιν ἀγαθά. Ἡ ἐπιμονή των ἰσοδυναμεῖ, κατὰ τὸν Νόμον τοῦ Laffer, εἰς φόρον 100%, ὁ ὁποῖος δίδει μηδενικὰ ἔσοδα.

Ὡς ἀπεδείξαμε ἀνωτέρω, οἱ ἐπιχειρήσεις τὰ καταστρέφουν, συνεπῶς τὸ Κράτος ἔχει μηδενικὰ ἔσοδα, ἀνεξαρτήτως συντελεστοῦ ΦΠΑ.

9. Ἑπομένως, πρέπει νὰ θεσμοθετηθῇ ὁ τρόπος διαχειρίσεως τῶν πρὸς λῆξιν ἀγαθῶν καθὼς καὶ τὰ ἀγαθὰ ποὺ ἐντάσσονται πλέον εἰς τὸ σύστημα «ὅλοι μαζί μποροῦμε» εἰς τὸ ὁποῖον δὲν εἶναι ἠθικὸν νὰ ἐπιβάλλεται Φ.Π.Α., ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ πωλῶνται εἰς τὴν τιμὴ ποὺ προκύπτει, ἐὰν ἀφαιρεθῇ ὁ Φ.Π.Α. Μόνον μὲ μικροτέραν τιμὴ συμμετέχομε ὅλοι εἰς τὸ «ὅλοι μαζί μποροῦμε». Διαφορετικῶς οἱ ἰσχυροὶ δὲν ἐντάσσονται εἰς τὸ «ὅλοι μαζί μποροῦμε» καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ μεταφέρουν ὅλα τὰ βάρη εἰς τοὺς ἀδυνάτους…

10. Ἐὰν τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν συναισθάνεται τὶς εὐθύνες του, ἄς μᾶς συμβουλευθῇ χωρὶς νὰ καθυστερήσῃ περαιτέρω, διότι ἐξ αὐτῆς τῆς αἰτίας χιλιάδες τόννοι τροφίμων ἔχουν καταστραφῆ τὰ τελευταῖα ἔτη.

Τὶ πολιτικὴ εἶναι αὐτὴ, ποὺ ὅλους τοὺς ζημιώνει, Κράτος καὶ κοινωνία! ! ! !

Ἀπὸ  ὅλα τὰ ἀνωτέρω συμπεραίνεται ὅτι τὸ Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν εἶναι δυστυχῶς κατώτερον τῆς ἀποστολῆς του καὶ ἔχει ἄμεση ὑποχρέωσιν νὰ ἀλλάξῃ κατεύθυνσιν καὶ νὰ θεσμοθετήσῃ ὅ,τι συμφέρει καὶ τὸ Κράτος καὶ τὴν Κοινωνίαν, μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν καὶ ἀπόλυτον εὐθύνην. Ἐὰν τὸ Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν καὶ πάλιν ἀδρανήσῃ, τὴν εὐθύνη τὴν ἔχομε ὅλοι, ὡς φορεῖς τῆς Κοινωνίας – Δῆμοι, Σύλλογοι καὶ Ἐνοριακὰ Συμβούλια.

 

 

Σχολιάστε