Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Φοροκάρτα

«ΜΕ ΤΗΝ “ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ” ΜΠΗΚΑΜΕ ΣΤΟΝ ΟΡΓΟΥΕΛΙΚΟ ΕΦΙΛΑΤΗ»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τὸ ὄνομα ἀνακαλεῖ ἀμφίβολους συνειρμούς, ἐν τούτοις ἐπειδὴ στὸ συγκεκριμένο θέμα ἡ τοποθέτηση καὶ οἱ προβληματισμοί εἶναι ὀρθοί, καταχωροῦνται. Καὶ ἐννοεῖται πὼς εἶναι ἀπὸ τοὺς τελευταίους στὸν ὁποῖον θὰ μποροῦσαν νὰ προσαφθοῦν …«θρησκοληπτικὲς φοβίες»!

 Ὁ Ἀνδρέας Ἀνδριανόπουλος γιὰ τὴν Κάρτα Ἀποδείξεων

.       Σχόλιο Ἱστολογίου «ID-ont»: Τὸ κείμενο ποὺ ἔγραψε ὁ κ. Ἀνδριανόπουλος, ἀλλὰ καὶ ὅσα εἶπε σὲ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ γιὰ τὴν Κάρτα Ἀποδείξεων, ἀποδεικνύουν ὅτι ὅταν κάποιος φύγει μακριὰ ἀπὸ τὴν πολιτικὴ καὶ δὲν εἶναι ἐξαρτημένος ἀπὸ αὐτήν, τότε βλέπει τὰ πράγματα πιὸ ἀντικειμενικά.
.       Ἀντίθετα δημοσιογράφοι καὶ λοιπὲς “δημοκρατικὲς δυνάμεις”, μόνο ὅταν στριμώχνονται, τοὺς ξεφεύγει καμιὰ ἀλήθεια (βλ δημοσιογράφο στὸ video νὰ λέει: “ὄχι ὄχι, δὲν εἶναι πανάκεια ἡ Κάρτα Ἀποδείξεων”). Ἔπρεπε νὰ πεῖ ὁ κ. Ἀνδριανόπουλος ὅτι μὲ αὐτὲς τὶς κάρτες τὸ κράτος μετεξελίσσεται σὲ “Κράτος-Μεγάλο Ἀδελφό”; Γιατί δὲν τὸ ἔχουν ἀναδείξει ὡς σημαντικότατο πρόβλημα οἱ ἴδιοι οἱ δημοσιογράφοι; Δὲν ἔχουν κρίση; Βεβαίως καὶ ἔχουν, ἁπλὰ γιὰ κάποιον ἀπροσδιόριστο λόγο, δὲν τὴν ἀξιοποιοῦν σὲ ὅλα τὰ θέματα…

Α. Ἀνδριανόπουλος: Η ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

.       Μετὰ τὸ newspeak [«ΧΡ. Β.»: “νεολογισμούς”] (ἡ χρεωκοπία νὰ ὀνομάζεται ἀναδιάρθρωση, κούρεμα, ἐπιλεκτική, ἐλεγχόμενη ἡ ὀργανωμένη καὶ τέλος ἀποκάθαρση – refining) τώρα μπήκαμε βαθύτερα στὸν Ὀργουελικὸ ἐφιάλτη. Μὲ τὴν ‘φοροκάρτα’ συνθλίβεται ἀπόλυτα τὸ προσωπικό μας ἀπόρρητο. Τὸ κράτος – μεγάλος ἀδελφὸς θὰ ἔχει πλήρη στοιχεῖα γιὰ τὸ καταναλωτικό μας προφίλ, γιὰ τὶς συνήθειες, τὶς ἀγορὲς καὶ τὶς ἀδυναμίες μας.

.       Ποιοὺς γιατροὺς ἐπισκεπτόμαστε, τί θεραπεία ἀκολουθοῦμε (μὲ βάση τὰ φάρμακα ποὺ ἀγοράζουμε), τί τρῶμε τὸ πρωὶ καὶ ποῦ συχνάζουμε τὰ βράδια καὶ τόσα ἄλλα θὰ ἀποτελοῦν δημόσιο κτῆμα. Δυνατὸν νὰ πωληθεῖ μὲ τεράστια κέρδη σὲ ἐνδιαφερόμενους παράγοντες τῶν ἀγορῶν καὶ νὰ ἀξιοποιηθεῖ κατὰ τὸ δοκοῦν ἀπὸ διάφορες δημόσιες ὑπηρεσίες. Θὰ ξέρουν πόσα δαπανοῦμε ἀλλὰ καὶ ποῦ τὰ βρίσκουμε (ρευστοποίηση ἰδιωτικῆς περιουσίας, δανεισμός, χρέος κλπ). Ἐνοχλοῦνται κάποιοι ἀπὸ τὶς κάμερες στοὺς δρόμους. Καὶ καταπίνουν ἀμάσητη τὴν προσβολὴ τῆς προσωπικότητας ἀπὸ τὴν φοροκάρτα. Ὁ Τζέφφερσον ἔλεγε πὼς «ὁ ὁλοκληρωτισμὸς γιὰ νὰ ἐπικρατήσει δὲν χρειάζεται τίποτα παραπάνω ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ ἀνοχὴ τῶν σκεπτόμενων ἀνθρώπων». Τὸ τέλος εἶναι κοντά…
.       Βλέπω βέβαια νὰ ὑπάρχουν πολλὲς ἀντιδράσεις στὶς ἀπόψεις μου. Μέχρι πὼς δὲν τὰ γράφω ἐγώ, κάποιος ὑπαινίχθηκε. Τὰ πράγματα εἶναι ἁπλά. Δὲν δέχομαι κρατικὲς παρεμβάσεις στὴ ζωή μου ἀνάλογα μὲ τὸν καιρὸ καὶ τὸ ρεῦμα. Ἁπλὰ δὲν τὶς δέχομαι. Κι ἐκτιμῶ πὼς ἡ φοροκάρτα ἀνοίγει ἐπικίνδυνους δρόμους. Πῶς ἄλλοι λαοὶ πολέμησαν μὲ ἀπόλυτη σχετικὰ ἐπιτυχία τὴν φοροδιαφυγὴ δίχως τέτοια ἐπικίνδυνα τερτίπια.
.        Σὲ ὅλα εἴμαστε τζοῦφες κι ἐδῶ ἀνακαλύψαμε τὸν τροχό. Ἐκτιμῶ τὴν αἰσιοδοξία κάποιων, πὼς ὅλα αὐτὰ εἶναι κινδυνολογίες καὶ πὼς ἐξ ἄλλου καὶ ἰδιωτικὲς ἐταιρίες σήμερα μαζεύουν στοιχεῖα (credit cards). Μόνο ποὺ εἶναι πολλὲς καὶ τὰ στοιχεῖα ἀποσπασματικά. Τώρα μὲ ἕνα κουμπὶ κάποιος θὰ ξέρει τὰ πάντα καὶ θὰ μπορεῖ νὰ τὰ ἀξιοποιήσει. Καὶ μὲ τὴν κρατικὴ ἐξουσία (=δύναμη καταναγκασμοῦ) πίσω του. Κάποιοι μὲ ἀποπῆραν μὲ τὸν ἰσχυρισμὸ πὼς δὲν θὰ ὑπάρχουν τέτοια στοιχεῖα. Δὲν καταλαβαίνω πῶς μπορεῖ νὰ γίνεται αὐτό. Ἀφοῦ θὰ καταγράφονται οἱ δαπάνες. Μακάρι νὰ ἔχω λάθος. Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν “νύχτα τῶν κρυστάλλων” στὸ Γ´ Ράιχ κάποιοι ποὺ προειδοποιοῦσαν θεωρήθηκαν ὑπερβολικοί. Ἐλπίζω αὐτὴ τὴν φορὰ νὰ μὴν ἀκούσω πάλι τὸ σχόλιο “ἐσὺ τὰ εἶχες πεῖ”. Γιατί θὰ εἶναι πλέον πολὺ ἀργά…

 ΠΗΓΗ: id-ont.blogspot.com

, ,

Σχολιάστε

«ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ – ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΛΗΣΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ»

«Δὲν παίρνουμε τὴν φοροκάρτα – δὲν πληρώνουμε τὰ ληστρικὰ χαράτσια»
Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος

.        Συνομιλία μὲ τὸν πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Σαράντη Σαράντο, ὅπου ἡ γνώμη του γιὰ  τὴν φοροκάρτα καὶ τὰ νέα χαράτσια, ποὺ ἐπέβαλε ἡ κυβέρνηση. Ἡ κεντρικὴ ἰδέα συνοψίζεται : «Ναὶ στὴν ὑπακοὴ στοὺς νόμους, ὄχι στὴν συναίνεση γιὰ τὴν ἀλλοτρίωση τῆς ἐλευθερίας».

.        Ἱστολόγιο “Ὀρθόδοξο Παρατηρητήριο”: π. Σαράντη,  τὶς  τελευταῖες  ἡμέρες  ὁ ἑλληνικὸς λαὸς δέχεται ἀπανωτὰ πλήγματα τόσο σὲ οἰκονομικὸ ἐπίπεδο μὲ τὴν ἐπιβολὴ  ἀπίστευτων “κεφαλικῶν φόρων”, ὅσο καὶ  ἐναντίον τῆς ἐλευθερίας τοῦ μέσῳ τῆς φοροκάρτας, τὰ ”ἐγκαίνια ” τῆς ὀπoίας  ἔγιναν  προχθές. Θὰ θέλαμε  ἕνα πρῶτο σχόλιό σας γιὰ αὐτὰ  τὰ δύο ζητήματα.
.        π. Σαράντης Σαράντος: Ἀνέκαθεν  θεωροῦσα ὡς καθῆκον καὶ ὑποχρέωση πρὸς τὴν πατρίδα τὴν φορολογικὴ εἰλικρίνεια καὶ τὴν πληρωμὴ φόρων. Μὲ αὐτήν  τὴν  πεποίθηση  πλήρωσα  ἀγόγγυστα ὅσα δίκαια ἢ ἄδικα ἐκτίμησε τὸ κράτος ὡς συμμετοχή μου στὰ  βάρη τῆς χώρας.
.          Σήμερα ὅμως, αὐτὸ ποὺ διαπιστώνουμε τόσον ἐμεῖς ὅσο καὶ οἱ εἰδικοὶ  οἰκονομικοὶ ἐπιστήμονες εἶναι ὅτι ἡ ἐπιβολὴ φόρων δὲν ἔχει πλέον τὸν χαρακτήρα ἑνὸς “συμμετοχικοῦ συστήματος  προσφοράς  γιὰ τὸ κοινὸ καλό”, ἀλλὰ ἔχει μεταμορφωθεῖ σὲ ἕνα ὅπλο μαζικῆς οἰκονομικῆς ἐξόντωσης τοῦ λαοῦ, διὰ τοῦ ὁποίου θὰ ἐπιτευχθεῖ ἀφ᾽ ἑνὸς ἡ ἀπόλυτη ὑποδούλωσή του στὰ ἀντίχριστα κελεύσματα τῆς Νέας Ἐποχῆς, καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου θὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀπώλεια τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας.
.          Μέσα σὲ αὐτὸ κλίμα ἐκφοβισμοῦ καὶ τρομοκρατίας ὁ ἑλληνικὸς λαός  μὲ τὸ πρόσχημα τῆς  συμμετοχῆς  σὲ ἕνα “ἐπώδυνο πλὴν ἀναγκαῖο” πρόγραμμα… ἐθνικῆς σωτηρίας, καλεται ν συναινέσει  χι μόνο στὴν  φυσική του ξόντωση λλ κα στν φαρπαγ το θεοσδότου δώρου τς λευθερίας, ὅπως αὐτὴ θὰ πραγματοποιηθεῖ μέσῳ τῆς φοροκάρτας  καὶ σύντομα τῆς κάρτας τοῦ πολίτη.
.          Ὑπὸ αὐτὴν τὴν ἔννοια καὶ μὲ αἴσθηση τῆς ποιμαντικῆς μας εὐθύνης, δὲν μποροῦμε παρὰ  νὰ  ποῦμε εὐθαρςῶς, ὄτι κανεὶς δὲν πρέπει  νὰ παραλάβει τὴν φοροκάρτα, οὔτε ἀκόμα καὶ ὅταν θὰ καταστεῖ ὑποχρεωτικὴ (ἀπὸ 1/1/2012), καθὼς ἐπίσης ὄτι η πληρωμὴ “χαρατσιῶν”, ποὺ κακῶς χαρακτήρισαν φόρους ἢ τέλη, δὲν εἶναι καθῆκον μας  πρὸς τὴν πατρίδα ἀλλὰ συναίνεση στὴν ληστεία καὶ στὸν κατακερματισμό της.

 ΠΗΓΗ: «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ»

, , ,

Σχολιάστε

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ «“ΝΑΙ” ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, “ΟΧΙ” ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ»

Ἀπὸ σήμερα 03.10.2011 εἰσέρχονται ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ οἱ Κάρτες Ἀποδείξεων στὶς συναλλαγές.
Πρὸς τοῦτο ὑπενθυμίζεται παλαιότερη ἀνάρτηση:
https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/06/12/ναὶ-στὶς-ἀποδείξεις-ὄχι-στὴν-καρτα/

,

Σχολιάστε

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ὅλο τὸ πανηγύρι γι᾽ αὐτὸ γίνεται. 

.      Τὸν δρόμο γιὰ τὴν πλήρη κατάργηση τῶν φοροαπαλλαγῶν, τὴν ἔναρξη τοῦ ἠλεκτρονικοῦ πόθεν ἔσχες καὶ τὴν γενικευμένη χρήση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ χρήματος ἀνοίγει τώρα ἡ κυβέρνηση.(…)
.     Φέρνει ἀπὸ τὸ 2012 τὸ ἠλεκτρονικὸ πόθεν ἔσχες, μὲ τὸν φορολογούμενο νὰ καλεῖται νὰ τεκμηριώσει τὰ εἰσοδήματα, τὶς δαπάνες, ἀλλὰ καὶ τί ἔκανε τὰ χρήματα ποὺ τοῦ ἀπέμειναν, δηλαδὴ τὶς καταθέσεις καὶ τὶς τυχὸν ἐπενδύσεις. Ἐπίσης, ἑτοιμάζεται καὶ ποχρέωση συναλλαγν μόνο μ λεκτρονικ χρμα (κάρτες), πιδιώκοντας τσι τν πλήρη λεγχό τους. (…)

 ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», 29.09.2011

, ,

Σχολιάστε

ΗΛΘΑΝ ΤΑ ΕΦΙΑΛΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ. «ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΦΘΑΣΟΥΝ»!

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἡ Ἐργολαβία εἶναι ἀσυγκράτητη. Τὰ μηχανεύματα καὶ οἱ ἀθλιότητες εἰς βάρος τῶν ἐλευθεριῶν τῶν ἀνθρώπων, ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς συλλήψεως τῆς φοροδιαφυγῆς, ἐφιαλτικὰ τερατώδεις. «Ἀλλὰ δὲν θὰ προφθάσουν» (Ἅγ. Κοσμᾶς Αἰτωλός)

 λεκτρονικ παρακολούθηση το εσοδήματος
προαναγγέλλει
Ὑπουργός

.         Σὲ ἠλεκτρονικὴ παρακολούθηση τῶν εἰσοδημάτων σκοπεύει νὰ προχωρήσει τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν. Μάλιστα, ὁ Ὑπουργὸς προαναγγέλλει ὅτι μὲ τὸ νέο Ἐθνικὸ Φορολογικὸ Σύστημα τὸ σύνολο τοῦ εἰσοδήματος ποὺ καταναλώνεται θὰ πρέπει νὰ τεκμηριώνεται μὲ παραστατικά, τὰ ὁποῖα θὰ καταχωρίζονται ἠλεκτρονικὰ ἀκόμη καὶ μὲ εὐθύνη τῶν φορολογουμένων.
.         Σὲ δήλωσή του, ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἐπισημαίνει ὅτι τὸ σύνολο τοῦ εἰσοδήματος ποὺ καταναλώνεται πρέπει νὰ τεκμηριώνεται μὲ παραστατικὰ ποὺ θὰ καταχωρίζονται ἠλεκτρονικὰ μὲ εὐθύνη τοῦ ἐκδότη ἢ τοῦ ἀποδέκτη τους. Ἐπισημαίνει δὲ ὅτι αὐτὸ δὲν θὰ ἀφορᾶ μόνον στὶς κατηγορίες δαπανῶν ποὺ λαμβάνονται τώρα ὑπ’ ὄψιν γιὰ τὶς ἀποδείξεις, ἀλλὰ καὶ τὸ σύνολο τῶν οἰκογενειακῶν δαπανῶν (ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια, φυσικὸ ἀέριο, ἐνοίκιο, δίδακτρα, κινητὴ τηλεφωνία, οἰκιακὲς ὑπηρεσίες, νομικὲς καὶ ἰατρικὲς ὑπηρεσίες, ταξίδια κ.ο.κ). Ἀναφέρει δὲ ὅτι τὸ εἰσόδημα ποὺ τυχὸν ἀποταμιεύεται πρέπει ἐπίσης νὰ δηλώνεται (καταθέσεις, τίτλοι, ἀκίνητα κτλ).
.     Στὴν ἀνακοίνωσή του ὁ Ὑπουργὸς δὲν κάνει καμία ἀναφορὰ στὸ γεγονὸς ὅτι τρεῖς μῆνες πρὶν τελειώσει ἡ χρονιὰ ζητάει ἀπὸ τοὺς φορολογουμένους τὶς διπλάσιες τουλάχιστον ἀποδείξεις ἀπὸ ὅσες τοὺς ζητοῦσε μέχρι σήμερα.

 ΠΗΓΗ: enet.gr, 12:32, 28.09.2011

, , ,

Σχολιάστε

Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΚΟΡΥΦΩΝΕΤΑΙ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΝ ΔΕΝ …ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙΣ Ο,ΤΙ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ

.          ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μόνον διανοητικῶς καθυστερημένοι δὲν ἐννοοῦν πλέον τί ἐπιδιώκει ἡ Ἐφαρμοστικὴ Ἐργολαβία. Φτάνουν στὸ σημεῖο νὰ ποινικοποιοῦν καὶ νὰ τιμωροῦν τὴν (φανταστικὴ μὲ τὰ νέα δεδομένα, ἀλλὰ ἔστω) ἀποταμίευση, καθὼς προβλέπεται ποινὴ φόρου γιὰ ὅσους δὲν καταναλώνουν, εἴτε ἐπειδὴ δὲν θέλουν εἴτε ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ! Καὶ βεβαίως εἶναι πανέτοιμη ἡ Φοροκάρτα, γιὰ νὰ ἀποτελέσει τὸν κρατικὸ κατάσκοπο στὰ νοικοκυριά.
.        Μὲ αὐτὰ τὰ μέτρα δὲν ἀντιμετωπίζεται τὸ Χρέος. Ἁπλῶς συντρίβεται ὁ Λαός, μέσῳ τῆς οἰκονομικῆς ἐξαθλιώσεως. Ἡ Ἐργολαβία τῆς Ἀλλοτριώσεως ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν!

.       Τ «φούσκωμα» τν ποδείξεων νακαλύπτει τ οκονομικ πιτελεο γι ν πιβαρύνει μ φόρο σους δν καταναλώνουν ποταμιεύουν, ν πιφέρει κόμη να χτύπημα μ τ διεύρυνση το μειωμένου φορολογήτου.(…)
.       Αὐξάνει ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀποδείξεων ποὺ θὰ ζητοῦνται ἀνάλογα μὲ τὸ φορολογητέο εἰσόδημα. Θὰ κλιμακώνεται ἀνάλογα μὲ τὸ ὕψος τοῦ εἰσοδήματος καὶ θὰ φτάνει κατὰ μέσον ὅρο στὸ 50% αὐτοῦ. (…)
.        Οἱ ἀποδείξεις ἔχουν ἀποσυνδεθεῖ ἀπὸ τὸ ἀφορολόγητο ὅριο στὸ πλαίσιο τοῦ ἐφαρμοστικοῦ νόμου καὶ συνδέονται μὲ τὸ εἰσόδημα, ὅποτε ὅποιος δὲν προσκομίζει τὶς ἀποδείξεις ποὺ ἀπαιτοῦνται βάσει εἰσοδήματος ἐπιβαρύνεται μὲ πέναλτι φόρου 10% ἐπὶ τοῦ ποσοῦ τῶν ἀποδείξεων ποὺ δὲν ἔχει μαζέψει.(…)
.       ποιν φόρου σ σους δν καταναλώνουν δν χουν ν καταναλώσουν παραμένει, ἀλλὰ εἶναι ἄγνωστο ἂν τὸ ποσοστὸ θὰ παραμείνει στὸ 10%. (…)
.       Ο ποδείξεις θ συγκεντρώνονται λεκτρονικά, μέσῳ τς φοροκάρτας. Μόνο ποὺ γιὰ φέτος δὲν εἶναι ἐφικτό, καθὼς ἔχει καθυστερήσει ἡ ἐμφάνισή της στὴν ἀγορά. Ἀσαφὲς λοιπὸν ἂν θὰ ἐπιλέξουν κάποιον ἄλλο τρόπο ἠλεκτρονικῆς συλλογῆς γιὰ φέτος, ὅπως τὸ σκανάρισμα ποὺ εἶχαν προτείνει ἀρχικὰ -καὶ τὸ ὁποῖο ἀπορρίφθηκε ὡς δυσλειτουργικό. (…)

 ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», 28.09.2011 (enet.gr)

, ,

Σχολιάστε

ΚΑΡΤΟΜΑΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!

ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»:καρτομανία τῆς κυβερνήσεως δὲν ἀποτελεῖ φυσικὰ καμιά ἔκπληξη, ἀφοῦ ἡ γενικὴ μανία εἶναι χαρακτηριστικὸ τοῦ πολιτικοῦ σκηνικοῦ. Ἡ μανιώδης «φάμπρικα» μὲ τὶς κάρτες, ποὺ ἐπισημαίνει τὸ κατωτέρω δημοσίευμα, ἀποτελεῖ ἁπλῶς τὴν κουκούλα, γιὰ νὰ περάσουν ἀνενόχλητα μέσα στὴν ἀναμπουμπούλα οἱ πάσης φύσεως  πλάγιοι περιορισμοὶ τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν.

Ἡ κυβέρνηση τῆς κάρτας!
Φώτης Κόλλιας

 .     Φάμπρικα ἑκατομμυρίων εὐρὼ στήνουν στὴν κυβέρνηση, μὲ μισὴ ντουζίνα κάρτες ποὺ ὑποτίθεται πὼς θὰ διευκολύνουν τοὺς πολίτες στὶς συναλλαγές τους μὲ τὸ Δημόσιο, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα θὰ φουσκώσουν τὶς τσέπες συγκεκριμένων παραγόντων, κάποιοι ἀπὸ τοὺς ὁποίους βρίσκονται πέριξ ὁρισμένων συμβούλων, ποὺ εἰσηγοῦνται γιὰ τὰ σχετικὰ θέματα. Μέσα σὲ σχεδὸν δύο χρόνια, ἡ κυβέρνηση ἔχει ἐξαγγείλει οὔτε μία οὔτε δύο, ἀλλὰ πέντε διαφορετικὲς κάρτες.
.     Εἶναι τέτοια ἡ σύγχυση μεταξὺ ὑπουργείων, ἁρμοδίων καὶ ὅσων ἀσχολοῦνται μὲ τὴν κυβερνητικὴ στρατηγικὴ στὸν τομέα τῆς τεχνολογίας, ποὺ ὁρισμένοι ὑποστηρίζουν ἀστειευόμενοι πὼς σύντομα θὰ ἐξαγγελθεῖ καὶ ἡ εἰδικὴ κάρτα γιὰ τὴν διαχείριση τῶν ὑπολοίπων πέντε! Μεταξὺ τῶν καρτῶν, ποὺ ἔχουν ἀνακοινωθεῖ, περιλαμβάνονται ἡ κάρτα τοῦ πολίτου, τοῦ μετανάστου, τοῦ δημότου, τοῦ ἐλέγχου ἐργασίας, ἡ κάρτα ἀποδείξεων καὶ ἐσχάτως ἡ κάρτα τοῦ τζογαδόρου, ποὺ ὑποτίθεται πὼς θὰ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν εἴσοδο παικτῶν σὲ καζίνα καὶ σὲ καταστήματα μὲ «φρουτάκια»!
.     Τὸ κυβερνητικὸ ἀλαλοὺμ μὲ τὶς κάρτες θὰ δοκιμαστεῖ μὲ τὴν πολυδιαφημισμένη κάρτα ἀποδείξεων, ἡ ὁποία ὑποτίθεται πὼς θὰ διευκολύνει τοὺς πολίτες στὴν συγκέντρωση ἀποδείξεων. Ἀντὶ νὰ μαζεύουν κοῦτες μὲ ἀποδείξεις καὶ νὰ τὶς στέλνουν στὴν Ἐφορία, θὰ περνοῦν τὶς ἀγορές τους στὴν συγκεκριμένη κάρτα καὶ ἔτσι οἱ φορολογικὲς ἀρχὲς θὰ μποροῦν νὰ διασταυρώσουν στοιχεῖα. Μὲ πρόσφατη ἀπόφαση τοῦ ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν Παντελῆ Οἰκονόμου ὡς ἡμερομηνία ἐνάρξεως τοῦ συστήματος τῆς κάρτας ἀποδείξεων ὁρίστηκε ἡ 3η Ὀκτωβρίου.
.      Ἡ κάρτα ἀποδείξεων εἶχε ἀνακοινωθεῖ πρὸ μηνῶν σὲ συνάντηση τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν Γ. Παπακωνσταντίνου καὶ τοῦ πρωθυπουργικοῦ συμβούλου σὲ θέματα τεχνολογίας Ἀνδρ. Δρυμιώτη μὲ ἐκπροσώπους τῶν τραπεζῶν. Ἡ κυβέρνηση εἶχε, μάλιστα, ξεκαθαρίσει στὴν συγκεκριμένη συνάντηση πὼς οἱ τράπεζες («ποὺ ἔχουν λάβει τόση βοήθεια ἀπὸ τὸ Δημόσιο») πρέπει νὰ προωθήσουν τὸ ἔργο μὲ δικά τους ἔξοδα, κάτι ποὺ οἱ τραπεζίτες δέχτηκαν μὲ βαριὰ καρδιά. Προσπάθησαν ὅμως νὰ ἐξηγήσουν (ὅπως καὶ ἀρκετοὶ ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸν σχεδιασμὸ τοῦ φορολογικοῦ) πὼς ἡ κάρτα ἁπλῶς θὰ ταλαιπωρεῖ τοὺς πολίτες.
.     Ἡ κάρτα ἀποδείξεων θὰ διανέμεται δωρεάν, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση δημιουργεῖ τζίρο (π.χ. ἀπὸ τὴν ἔκδοση τῶν πλαστικῶν καρτῶν, ἀπὸ τὰ sms μέσῳ τῶν ὁποίων θὰ ἐνεργοποιοῦνται οἱ κάρτες) ποὺ θὰ πληρώσουν οἱ τράπεζες. Πρακτικὰ ὁ πολίτης ἔχει σχετικὰ περιορισμένο ὄφελος, ἀφοῦ ἡ χρήση τῆς κάρτας εἶναι προαιρετική. Δηλαδὴ πρέπει οὕτως ἢ ἄλλως νὰ συγκεντρώνονται καὶ οἱ ἀποδείξεις. Ἐπίσης προβλέπεται πὼς γιὰ κάθε ΑΦΜ μποροῦν νὰ ἐκδοθοῦν τρεῖς διαφορετικὲς κάρτες. Ἔτσι, μία τετραμελὴς οἰκογένεια (π.χ. μὲ δύο παιδιὰ ποὺ σπουδάζουν) δὲν θὰ μπορεῖ νὰ συγκεντρώνει τὶς ἀποδείξεις, γιατὶ θὰ τῆς λείπει μία κάρτα!
.      Ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς φοροδιαφυγῆς προσπάθησαν νὰ ἐξηγήσουν πὼς τὰ μεγάλα καταστήματα (ποὺ διαθέτουν τὰ περισσότερα μηχανήματα γιὰ νὰ «διαβάζουν» τὶς συγκεκριμένες κάρτες ἀποδείξεων) ἐκδίδουν οὕτως ἢ ἄλλως ἀποδείξεις. Τὸ πρόβλημα, λένε, ὀφείλεται στὰ μικρότερα καταστήματα καὶ σὲ ἐπαγγελματίες (ὑδραυλικοί, ἠλεκτρολόγοι, κ.λπ.) ποὺ οὔτε κόβουν ἀποδείξεις οὔτε διαθέτουν μηχανήματα, γιὰ νὰ περάσουν τὴν ἀπόδειξη στὴν κάρτα. Ποιός μπορεῖ νὰ φανταστεῖ ἠλεκτρολόγο ποὺ θὰ κυκλοφορεῖ μὲ μηχάνημα (POS) γιὰ νὰ περνάει ἀποδείξεις; Κανείς, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἐμπνευστὲς τῆς φάμπρικας μὲ τὶς κάρτες…
.    Στὸν ἀέρα βρίσκονται καὶ οἱ ἐξαγγελίες γιὰ διάφορες ἄλλες κάρτες, ὅπως ἡ κάρτα τοῦ πολίτου, ποὺ ὑποτίθεται πῶς θὰ ἀντικαθιστοῦσε τὴν ταυτότητα. Ἐξαγγέλθηκε ἀπὸ τὸν τέως ὑπουργὸ Ἐσωτερικῶν Γ. Ραγκούση πρὸ ἑνάμισι ἔτους, ἀλλὰ ἔκτοτε ἀγνοεῖται. Τελευταῖα μάθαμε γιὰ τὴν κάρτα τοῦ μετανάστου, τὴν ὁποία θὰ μοιράσει τὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν στοὺς μετανάστες, χωρὶς νὰ ἐξηγεῖται τί ἀκριβῶς θὰ κάνει, μὲ ποιὰ συστήματα (τῆς Ἀστυνομίας, τῶν δήμων, κ.λπ.) θὰ συνδέεται καὶ μὲ ποιὸν τρόπο. Σὲ πολλοὺς φορεῖς ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ μετανάστες (ἀπὸ τοὺς δήμους ὣς τὶς περιφέρειες) δὲν ὑπάρχουν οὔτε οἱ στοιχειώδεις τεχνολογικὲς ὑποδομές.
.     Ἀποκορύφωμα τῆς καρτομανίας στὴν κυβέρνηση εἶναι ἡ κάρτα τοῦ τζογαδόρου, ποὺ προβλέπεται στὸ πρόσφατο σχέδιο νόμου γιὰ τὰ τυχερὰ παιχνίδια. Παρὰ τὶς προειδοποιήσεις πὼς ἡ συγκεκριμένη κάρτα θὰ ἐνισχύσει τὸν παράνομο τζόγο, στὸ ὑπουργεῖο ἐπιμένουν. Ἀπαιτοῦν ἀπὸ κάθε παίκτη ποὺ θὰ μπαίνει σὲ κατάστημα μὲ «φρουτάκια» ἢ παίζει μέσῳ Διαδικτύου ἢ ἐπισκέπτεται καζίνο, νὰ βγάλει κάρτα! «Εἶναι δυνατὸν ὁ τουρίστας ποὺ ἔρχεται γιὰ λίγες ἡμέρες στὴν Ἑλλάδα νὰ δίνει προσωπικὰ στοιχεῖα, γιὰ νὰ μπεῖ σὲ καζίνο ἢ γιὰ νὰ παίξει στὰ “φρουτάκια”», ἀναρωτιοῦνται στελέχη τῆς ἀγορᾶς. Οἱ ἴδιοι προσπαθοῦν νὰ καταλάβουν πῶς θὰ βγάζει κάρτα ἕνας παίκτης, ποὺ ἀποφασίζει νὰ δοκιμάσει τὴν τύχη του, γιὰ πρώτη φορά, μέσῳ Διαδικτύου στὶς δύο τὸ πρωί.
.     Στὴν ἀγορὰ τεχνολογίας στοιχηματίζουν γιὰ τὸ ποιὰ θὰ εἶναι ἡ ἑπόμενη κυβερνητικὴ ἐξαγγελία γιὰ κάρτα. Καὶ εὔχονται νὰ σταματήσει ἡ φάμπρικα, προκειμένου νὰ μὴν πεταχτοῦν καὶ ἄλλα ἑκατομμύρια στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων.

ΠΗΓΗ: http://www.dimokratianews.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΦΟΡΟΚΑΡΤΑΣ ΣΤΙΣ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΟ  «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Νὰ λοιπόν. Ζήτημα δύο μηνῶν πλέον «τὸ φάρμακο τῆς φορολογικῆς ἀθανασίας: ἡ φοροκάρτα». Μετὰ τὸ ξεκαρδιστικὸ φιάσκο μὲ τὴν ἐπιστροφὴ φόρου λόγῳ ἀποδείξεων τὰ δεδομένα ἀλλάζουν. Καταργεῖται τὸ φοροαπαλλακτικὸ πλεονέκτημα καὶ τὴν θέση του λαμβάνει ἡ φορολογικὴ ποινή, γιὰ τὴν περίπτωση ποὺ δὲν θὰ ὑποβάλλονται μὲ τὴν φορολογικὴ δήλωση ἀποδείξεις.
.     Αὐτὰ ὅμως εἶναι οἱ ἀποπροσανατολιστικὲς λεπτομέρειες. Σημασία ἔχει ὅτι ἔστω καὶ προαιρετικὴ (πρὸς τὸ παρόν, ἀφοῦ οἱ «γνῶμες» στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἀλλάζουν συνεχῶς…!) ἡ φοροκάρτα ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ. Σημασία ἔχει ὅτι μέχρι νὰ καταλήξουν πῶς θὰ ἐφαρμοσθεῖ, μετέβαλαν δέκα φορὲς γνώμη, ὥστε νὰ φανεῖ ὅτι ὅλα εἶναι ἀθῶα. Σημασία ἔχει ὅτι ἐνῶ ξεκίνησαν πρὸ μηνῶν μὲ τὸν πῆχυ ψηλά (φοροκάρτα μὲ πλήρη προσωπικὰ δεδομένα), κατέληξαν σὲ ἕνα πιὸ ἁπλοποιημένο καὶ προαιρετικὸ σχῆμα, πετυχαίνοντας νὰ ἀνακουφίσουν τὴν καχυποψία καὶ τὶς ἀντιδράσεις ἐμφανιζόμενοι ὡς δῆθεν διαλλακτικοί! Σημασία ἔχει ὅτι γιὰ κάποιους ἔχει ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ἡ ἐφαρμογή της, ἔστω καὶ προαιρετικῶς στὴν ἀρχή.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ • ΜΕ ΔΕΚΑΨΗΦΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ •
ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» ΜΕΣῼ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Τὰ 16 κόλπα τῆς φοροκάρτας ποὺ κάνει πρεμιέρα στίς 3 Ὀκτωβρίου

Τῆς ΕΛΕΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ

.    Τὴν 3η Ὀκτωβρίου ὁρίστηκε ἡ πρεμιέρα τῆς φοροκάρτας γιὰ τὴν συλλογὴ ἀποδείξεων, μὲ σκοπὸ τὴν κάλυψη τοῦ ἀφορολογήτου ὁρίου τῶν 8.000 εὐρώ. Οἱ φορολογούμενοι γιὰ τὴν κάλυψη τοῦ ἀφορολογήτου ὁρίου ἀπὸ φέτος πρέπει νὰ προσκομίζουν τὸ 25% τοῦ εἰσοδήματός τους σὲ ἀποδείξεις καὶ δὲν θὰ ἔχουν κανένα μπόνους φόρου (σ.σ. ἀπόρροια τοῦ φιάσκου μὲ τὴ μὴ ἐπιβολὴ τοῦ πλαφὸν τῶν 300 εὐρὼ στὸ μπόνους), ἐνῶ σὲ περίπτωση μὴ προσκομίσεώς τους θὰ πληρώνουν ποινὴ (πέναλτι) φόρου 10% γιὰ τὶς ἀποδείξεις ποὺ δὲν συνυποβάλλουν στὴν ἐφορία. Γιὰ παράδειγμα, φορολογούμενος μὲ ἐτήσιο δηλωθὲν εἰσόδημα 30.000 εὐρὼ πρέπει νὰ προσκομίσει ἀποδείξεις συνολικῆς ἀξίας 7.500 εὐρώ. Ἂν δὲν τὶς προσκομίσει, θὰ πληρώσει ἐπιπλέον φόρο, ὡς ποινή, 750 εὐρώ.
.     Ἡ «κάρτα ἀποδείξεων», ποὺ θὰ διαθέτουν ἀμέσως μετὰ τὶς διακοπὲς -ἀπὸ τὸ φθινόπωρο- οἱ τράπεζες, θὰ διευκολύνει τοὺς φορολογουμένους γιὰ τὴν καταγραφὴ τῶν συναλλαγῶν τους ἀπαλλάσσοντάς τους ἀπὸ τὸν ὄγκο τῶν ἀποδείξεων, οἱ ὁποῖες τὶς περισσότερες φορὲς «σβήνουν».
.     Κι ἐπειδὴ ἡ φοροκάρτα θὰ γίνει μέρος τῆς καθημερινότητάς μας ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο, οἱ φορολογούμενοι πρέπει νὰ γνωρίζουν 16 ἐπίμαχα σημεῖα:

1. Ἀπὸ τὶς 3 Ὀκτωβρίου 2011 ὅλες οἱ ἀγορές μας θὰ καταγράφονται στὴν «κάρτα ἀποδείξεων».
2. Ἡ χρήση της εἶναι προαιρετική. Συνεπῶς, ὅποιος φορολογούμενος θέλει, μπορεῖ νὰ συνεχίσει νὰ μαζεύει ἀποδείξεις.
3. Οἱ φορολογούμενοι θὰ τὴν προμηθεύονται δωρεὰν ἀπὸ 27 τράπεζες καὶ χωρὶς νὰ δίνουν τὰ στοιχεῖα τους. Δεδομένου ὅτι κύριος κάτοχος τῆς κάρτας εἶναι τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν καὶ γιὰ λόγους φορολογικοῦ ἀπορρήτου ἔναντι τῶν πιστωτικῶν ἱδρυμάτων, οἱ τράπεζες ἀπαγορεύεται νὰ ἐπεξεργάζονται τὰ δεδομένα ποὺ συλλέγουν ἀπὸ τὶς κάρτες καὶ ὑποχρεοῦνται νὰ μὴ διατηροῦν ἀντίγραφα τῶν ἀρχείων ποὺ ἀποστέλλουν στὴν ΓΓΠΣ. Οἱ ἴδιοι ὅροι ἰσχύουν καὶ γιὰ τὶς ἑταιρεῖες ἐκκαθαρίσεως τῶν στοιχείων.
4. Σὲ κάθε φορολογούμενο, δηλαδὴ σὲ κάθε ΑΦΜ, θὰ ἀντιστοιχοῦν μέχρι 3 κάρτες. Κι αὐτὸ γιὰ νὰ καλυφθεῖ τὸ ζήτημα τῆς κατοχῆς ἀπὸ ἀνηλίκους, οἱ ὁποῖοι θὰ μποροῦν νὰ χρησιμοποιοῦν κάρτες ποὺ θὰ ἀντιστοιχοῦν στὸ ΑΦΜ τῶν γονέων τους.
5. Εἶναι ἀνώνυμη καὶ θὰ ἀναγράφει ἕνα δεκαψήφιο κωδικὸ ἀριθμό.
6. Τὸν κωδικὸ αὐτὸ μαζὶ μὲ τὸ ΑΦΜ του θὰ ἀποστέλλει, ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τὴν ἀπόκτησή της, ὁ φορολογούμενος μὲ sms ἢ θὰ τὰ δηλώνει στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση http://link.minfin.gr/karta τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν.
7. Μὲ τὴν ἀντιστοίχιση κωδικοῦ καὶ ΑΦΜ θὰ ἐνεργοποιεῖται ἡ κάρτα, καθὼς τὸ ὑπουργεῖο πρέπει νὰ γνωρίζει σὲ ποιὸν ἀντιστοιχεῖ κάθε κάρτα, ὥστε μετὰ νὰ συνδέει τὴν ἀξία τῶν ἀποδείξεων μὲ τὴν κάρτα καὶ συνεπῶς μὲ τὸν ΑΦΜ τοῦ φορολογουμένου.
8. Σὲ περίπτωση κλοπῆς ἂν κάποιος τὴν χρησιμοποιήσει, οἱ συναλλαγὲς θὰ συνεχίσουν νὰ καταγράφονται στὸν ἀρχικὸ ἰδιοκτήτη, καθὼς ἡ κάθε κάρτα ἔχει ἀντιστοιχηθεῖ μὲ ἕνα συγκεκριμένο ΑΦΜ.
9. Ἡ κλεμμένη ἢ χαμένη κάρτα θὰ ἀντικαθίσταται καὶ ἡ νέα θὰ ἐνεργοποιεῖται μὲ τὸν ἴδιο τρόπο.
10. Θὰ δημιουργηθεῖ καὶ εἰδικὸ help desk ποὺ θὰ ἐνημερώνει τοὺς πολίτες γιὰ τὴν χρήση καὶ τὰ πλεονεκτήματα τῆς κάρτας. Ἀπὸ τὴν πλευρά τους οἱ τράπεζες παρέχουν προαιρετικὰ ὁδηγίες γιὰ τὴν δήλωση καὶ τὴν χρήση τῆς κάρτας.
11. Στὴν κάρτα θὰ καταγράφονται οἱ συναλλαγὲς τοῦ φορολογουμένου εἴτε ἀφοροῦν σὲ προϊόντα εἴτε σὲ ὑπηρεσίες.
12. Κατὰ τὴν πληρωμή, μὲ μετρητὰ ἢ πιστωτικὴ κάρτα ἢ ὁποιοδήποτε ἄλλο τρόπο, τῆς ἀγορᾶς ἑνὸς προϊόντος ὁ φορολογούμενος θὰ δίνει τὴν κάρτα στὸν ἐπιτηδευματία, ὁ ὁποῖος θὰ τὴν περνάει ἀπὸ τὸ POS (σ.σ. μηχανήματα συναλλαγῶν πιστωτικῶν καρτῶν) καὶ θὰ ἀποστέλλει ἠλεκτρονικὰ τὰ στοιχεῖα τῆς συναλλαγῆς στὴν ΓΓΠΣ.
13. Τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ καταγράφονται στὴν κάρτα καὶ θὰ κοινοποιοῦνται καθημερινὰ στὴν ΓΓΠΣ ἀφοροῦν: κωδικὸ κάρτας, ΑΦΜ ἐπιχειρήσεως, ἡμερομηνία συναλλαγῆς καὶ ποσό. Θὰ περνοῦν στὴν προσωπικὴ μερίδα τοῦ φορολογούμενου καὶ θὰ καταγράφονται γιὰ τὴν κάλυψη τοῦ ἀφορολογήτου ὁρίου του.
14. Ἡ ἀπόδειξη ποὺ θὰ δίνεται στὸν φορολογούμενο ἀπὸ τὸν ἐπιτηδευματία θὰ ἀναγράφει ἐπιπλέον τῶν συνήθων στοιχείων ἀγορᾶς (προϊόν, ποσό, στοιχεῖα ἐπιχειρήσεως) καὶ τὰ ἐνδεικτικὰ στοιχεῖα (ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, κάρτα ἀποδείξεων, 10ψήφιος κωδικό της) ποὺ θὰ ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ συναλλαγὴ ἔγινε μὲ φοροκάρτα. Κι αὐτὸ κρίνεται ἀπαραίτητο ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ διπλὴ χρήση τῆς ταμειακῆς ἀπόδειξης, τὴ μία ἀπὸ τὸν χρήστη τῆς κάρτας καὶ τὴν δεύτερη ἀπὸ ὁποιονδήποτε πάρει στὰ χέρια του τὴν ἀπόδειξη.
15. Ὁ φορολογούμενος θὰ ἔχει πρόσβαση στὴν προσωπική του μερίδα μέσῳ Διαδικτύου, ὥστε νὰ μπορεῖ ἐπὶ καθημερινῆς βάσεως νὰ γνωρίζει τὸ συνολικὸ ποσὸ τῶν συναλλαγῶν ποὺ ἔχει συγκεντρώσει στὴν κάρτα του.
16. Κάθε χρόνο, ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς τελευταίας κεντρικῆς ἐκκαθαρίσεως τοῦ ἀντιστοίχου οἰκονομικοῦ ἔτους, θὰ διαγράφονται τὰ στοιχεῖα τῶν καρτῶν ποὺ ἔχουν καταγραφεῖ. *

ΠΗΓΗ: ἐφημ.: «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», 28.07.2011

,

Σχολιάστε

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ “ΣτΕ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

Στ ΣτΕ κάρτα ποδείξεων κα ριο στς γορς μ μετρητ

.     Στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας μεταφέρεται ἡ διαμάχη γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ μαγνητικὴ κάρτα καταγραφῆς ἀποδείξεων δαπανῶν καὶ τὴν ἐπιβολὴ ἀνώτατου ὁρίου στὶς ἀγορὲς μὲ μετρητὰ μέχρι 1.500 εὐρώ.
.  Ἡ Πανελλήνια Ἑνώση Φοροτεχνῶν Ἐπιστημόνων μὲ προσφυγή της στὸ ἀνώτατο δικαστήριο ὑποστηρίζει ὅτι τὰ νομοθετικὰ μέτρα εἶναι ἀντισυνταγματικὰ καὶ ἀντίθετα στὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΣΔΑ), διότι δὲν ἔχουν σκοπὸ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς φοροδιαφυγῆς, ὅπως ὑποστηρίζει ἡ κυβέρνηση, ἀλλὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητας τῶν τραπεζῶν καὶ τὴν ἐξάρτηση τῆς οἰκονομίας ἀπὸ τὸ πιστωτικὸ χρῆμα καὶ τοὺς διεθνεῖς τοκογλύφους.
.  Ὅπως ἀναφέρεται στὴν προσφυγή, ὑπὸ τὴν σημερινὴ οἰκονομικὴ συγκυρία, ἡ ἀπαγόρευση χρήσεως μετρητῶν ἐπιφέρει «καίριο πλγμα στ συνταγματικ δικαιώματα τν τιμίως συναλλασσομένων πολιτν, πο πλς δν θέλουν ν ξαρτήσουν σ πόλυτο βαθμ τν οκονομική τους παρξη π τ σημεριν καταρρέον τραπεζικ σύστημα».
.  Τονίζουν ὅτι τὰ μέτρα παραβιάζουν τὶς συνταγματικὲς διατάξεις γιὰ τὴν προστασία τῆς προσωπικότητας καὶ τῆς συμμετοχῆς στὴν οἰκονομικὴ ζωὴ τῆς χώρας, στὸ πλαίσιο τῶν ὁποίων ἐντάσσονται ἡ συναλλακτικὴ ἐλευθερία καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ἐλευθερίας τῶν συμβάσεων, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀρχὴ τῆς ἀναλογικότητας, ἐνῶ εἶναι ἀντίθετα στὴν ΕΣΔΑ, καθὼς οἱ πολίτες ὑποχρεώνονται νὰ μεταβιβάζουν τὴν κυριότητα τῶν χρημάτων τους στὶς τράπεζες.
.    Ὅσον ἀφορᾶ στὴν μαγνητικὴ ἠλεκτρονικὴ κάρτα (εἶναι προαιρετικὴ) σημειώνουν ὅτι μεγάλη μερίδα πολιτῶν, ὅπως εἶναι οἱ ἡλικιωμένοι, οἱ ἀνάπηροι, οἱ Ρομά, δὲν μποροῦν νὰ τὴν χρησιμοποιήσουν, ἐνῶ ἄλλοι ἀρνοῦνται τὴν παραλαβή της λόγῳ θρησκευτικῶν ἀντιρρήσεων.

ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» (http://www.enet.gr/), 17.06.2011

, ,

Σχολιάστε

«“ΝΑΙ” ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, “ΟΧΙ” ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ»

Ἱστολόγιο ID-ont.blogspot.com:
«Λέω ΝΑΙ στὶς ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, λέω ΟΧΙ στὴν “ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ”».

.       Ἡ καλλιέργεια φορολογικῆς συνείδησης εἶναι ζητούμενο ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἕλληνες πολίτες. [ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Θέλουν καὶ Φορολογικὴ Συνείδηση οἱ Οὐρακοτάγκοι τῆς Ἀσυνειδησίας καὶ Διαφθορεῖς τῶν Συνειδήσεων! Ἡ «φορολογικὴ συνείδηση», ἆραγε ποῦ βρίσκεται, ἆραγε τὴν ἔχει δεῖ κανείς, ἆραγε εἶναι μιὰ περιοχὴ ἢ ἕνα τμῆμα τῆς Συνειδήσεως; Καὶ ποιοί εἶναι ὁ ὅροι, ὑπὸ τοὺς ὁποίους γίνεται ἡ ἐπιλεκτικὴ καλλιέργεια αὐτοῦ τοῦ μεμονωμένου, ἀποκεκομμένου τμήματος τῆς «γενικῆς συνειδήσεως», μὲ τὸ πρωτοποριακὸ καὶ κομψὸ ὄνομα «φορολογικὴ συνείδηση»; Ὅπου συμφέρει τοὺς κρατοῦντες, ὑπάρχει «συνείδηση» καὶ τὴν ἐπικαλοῦνται, ἀλλὰ ὅπου δὲν τοὺς συμφέρει, δὲν ὑπάρχει συνείδηση. Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟῩ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΕΞΟΡΙΣΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΤΕΨΟΥΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, αὐτοῦ τοῦ Φρανκεστάϊν, ποὺ ὅμως θὰ τοὺς ἐκδικηθεῖ νομοτελειακὰ ρουφώντας τὸ αἷμα τῶν Φαρισαίων Ἐργολάβων τῆς Ἀλλοτριώσεως].
.       – Ἡ φοροκλοπή, ἡ φοροδιαφυγή, ἡ φοροαποφυγὴ συνιστοῦν οἰκονομικὸ ἔγκλημα μὲ σοβαρὲς ἐπιπτώσεις στὸ κοινωνικὸ σύνολο.
.     – Συνέπεια τῆς παράνομης πρακτικῆς τῆς μὴ ἔκδοσης ἢ/καὶ μὴ λήψης ἀποδείξεων εἶναι νὰ ἀδυνατεῖ τὸ κράτος νὰ εἰσπράξει τὰ ἔσοδα ποὺ ἔχει ἀνάγκη, προκειμένου νὰ ἀσκήσει δίκαιη κοινωνικὴ καὶ φορολογικὴ πολιτική. Συνεπῶς στὶς ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ λέμε ΝΑΙ.
.     – Ἡ ἠλεκτρονικὴ ὅμως καταγραφὴ τῶν ἀποδείξεων ποὺ γίνεται μὲ τὴν “Κάρτα Ἀποδείξεων” στὶς βάσεις δεδομένων τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, συνιστᾶ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ κράτους (ἀρχικά, γιατί ἀργότερα μπορεῖ νὰ ἐκχωρηθεῖ σὲ ἰδιῶτες).
.       – Πιὸ συγκεκριμένα, καταγράφεται ἡ καταναλωτικὴ συμπεριφορὰ τοῦ κατόχου τῆς Κάρτας σὲ βάσεις δεδομένων ποὺ ἐλέγχουν καὶ διαχειρίζονται δημόσιοι ὑπάλληλοι (αὔριο ἰδιωτικοὶ ὑπάλληλοι;).
.      – Οἱ πληροφορίες ποὺ συλλέγονται ἀφοροῦν κάθε πτυχὴ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς: πόσες φορὲς καὶ ἀπὸ ποῦ ἀγόρασες φάρμακα, πόσες φορὲς καὶ σὲ ποιό ἰατρικὸ κέντρο ἔκανες ἐξετάσεις ὑγείας, σὲ ποιό Super Market καὶ ποιό ποσὸ ἔδωσες κάθε φορά, γιὰ νὰ κάνεις τὶς ἀγορές σου, ἀπὸ ποιό κρεοπωλεῖο καὶ πόσες φορὲς τὴν ἑβδομάδα ἀγοράζεις κρέας, πόσες φορές, σὲ ποιό ἑστιατόριο καὶ τί ποσὸ πλήρωσες κατὰ τὶς ἐξόδους σου, πότε, μὲ ποιὸν καὶ σὲ ποιό σινεμὰ εἶδες ταινία τῆς ἀρεσκείας σου, πόσα χρήματα ξόδεψες καὶ ποῦ πῆγες διακοπές, ἀπὸ ποιό κατάστημα καὶ πόσες φορὲς ἀγόρασες ροῦχα, σὲ ποιὸ βενζινάδικο βάζεις βενζίνη, ἀπὸ ποιό βιβλιοπωλεῖο ἀγοράζεις τὰ βιβλία ποὺ σὲ ἐνδιαφέρουν, πότε πῆγες στὸ γήπεδο γιὰ νὰ δεῖς τὴν ἀγαπημένη σου ὁμάδα, σὲ ποιόν φιλανθρωπικὸ σύλλογο καὶ τί ποσὸ κάνεις δωρεές, σὲ ποιό πολιτικὸ κόμμα δίνεις τὴν συνδρομή σου, καὶ δεκάδες ἄλλες πληροφορίες ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴν καθημερινὴ χρήση τῆς Κάρτας Ἀποδείξεων συνεπείᾳ τῶν οἰκονομικῶν συναλλαγῶν τῶν πολιτῶν.
.      – Ἡ δικαιολογία ὅτι δὲν δημιουργεῖται καταναλωτικὸ προφίλ, καθότι ἡ καταγραφὴ ἀφορᾶ συνολικὰ ποσὰ καὶ ὄχι γιὰ ἀναλυτικὲς ἀγορές, καταρρίπτεται ἐξ αἰτίας τῶν δύο κατωτέρω στοιχείων:

α) καὶ μὲ συνολικὰ ποσά, μόνο καὶ μόνο ἀπὸ τὸ εἶδος τοῦ καταστήματος, ἀποκαλύπτονται πολλὲς πληροφορίες γιὰ τὴν καταναλωτικὴ συμπεριφορὰ τοῦ κατόχου της κάρτας (ἀποκαλύπτονται ἀκόμη καὶ τὰ θρησκευτικά του πιστεύω) καὶ
β) τὰ ἀναλυτικὰ στοιχεῖα φυλάσσονται σὲ ἄλλες παράλληλα λειτουργοῦσες – δημόσιες ἢ ἰδιωτικὲς – βάσεις δεδομένων: – τὰ συγκεκριμένα φάρμακα ποὺ ἀγοράζονται, οἱ συγκεκριμένες ἰατρικὲς ἐξετάσεις στὶς ὁποῖες ὑποβάλλεται ὁ πολίτης, οἱ ἰαθεῖσες καὶ μὴ ἀσθένειες τῶν πολιτῶν, τὰ σωματικὰ ἀλλὰ καὶ τὰ ψυχικά του προβλήματα, καταγράφονται μέσῳ τῆς ἠλεκτρονικῆς συνταγογράφησης τόσο στὶς ἰδιωτικὲς βάσεις δεδομένων τῶν φαρμακοποιῶν καὶ τῶν ἰατρικῶν κέντρων, ὅσο πλέον καὶ στὶς βάσεις δεδομένων τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας. – οἱ ἀναλυτικὲς ἀγορὲς τῶν πολιτῶν καταγράφονται ἤδη (σίγουρα πάντως δύνανται νὰ καταγράφονται) στὶς βάσεις δεδομένων τῶν Super Markets μέσῳ τῶν γνωστῶν σὲ ὅλους μας ἐκπτωτικῶν καρτῶν: “Καλημέρα σας, ἔχετε κάρτα;” ρωτάει εὐγενικὰ ἡ ταμίας τοῦ Super Market, κάθε φορὰ ποὺ φτάνουμε στὸ ταμεῖο.

.   Συνδυαζόμενες ὅλες αὐτὲς οἱ πληροφορίες ποῦ ὁδηγοῦν; Ἀποτελοῦν ἢ ὄχι τὴν ὑλοποίηση τῶν πιὸ ἐφιαλτικῶν σεναρίων τοῦ George Orwell; Δημιουργεῖται ἢ ὄχι, σιγὰ-σιγά, τὸ Κράτος-Παντεπότης τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν; Σὲ ποιόν χρησιμεύουν ὅλες αὐτὲς οἱ πληροφορίες; Πῶς μποροῦν νὰ ἀξιοποιηθοῦν εἰς βάρος τῶν πολιτῶν στὸ μέλλον; Ἡ ἀποκάλυψη τῶν διατροφικῶν συνηθειῶν δεκαετιῶν, τοῦ ἰατρικοῦ ἱστορικοῦ, τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων, μποροῦν νὰ ἀποτελέσουν ἀφορμὴ γιὰ ρατσιστικὴ συμπεριφορά; Ἄρνηση πρόσληψης, ἄρνηση ἀσφάλισης, κοινωνικὸς στιγματισμός, ἀκόμη καὶ κοινωνικὸς διωγμός; Ὁ κόπος καὶ ὁ χρόνος ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ τὴν ἄθροιση τῶν ἀποδείξεων μία φορὰ τὸν χρόνο, δὲν μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ τὸν ἐφιάλτη, τὴν ὀδύνη τῆς ἀπώλειας τῆς ἠλεκτρονικὰ καταγεγραμμένης προσωπικῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν.  [
.      Ἡ Ἀρχὴ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) μὲ τὴν ἀπόφασή της 4/13-12-2010 γνωμοδότησε ἀρνητικὰ ὡς πρὸς τὴν Κάρτα Ἀποδείξεων. Τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ὅμως προχώρησε στὴν ἔκδοση τῆς Κάρτας Ἀποδείξεων. Ἔχει λάβει ὑπ᾽ ὄψιν του τὶς ἐνστάσεις τῆς ΑΠΔΠΧ; Ἐὰν ὄχι, τί ἔχει νὰ σχολιάσει ἐπ᾽ αὐτοῦ ἡ ΑΠΔΠΧ; Τέλος ἡ Κάρτα Ἀποδείξεων θὰ ἐνσωματωθεῖ στὴν Κάρτα τοῦ Πολίτου, ὅταν ἡ δεύτερη κυκλοφορήσει. Ἄρα ἡ Κάρτα Ἀποδείξεων ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου. [ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἆραγε οἱ «Ἀγανακτισμένοι» μποροῦν νὰ τὸ καταλάβουν αὐτό καὶ νὰ ἀγανακτήσουν;…!]

.      Ἦρθε ἡ ὥρα νὰ βάλουμε τὶς δικές μας κόκκινες γραμμὲς σὲ αὐτὰ τὰ σχέδια. Πεῖτε ΟΧΙ στὴν Κάρτα Ἀποδείξεων. Πεῖτε ΟΧΙ στὴν ἠλεκτρονικὴ συνταγογράφηση. Πετάξτε τὶς ἐκπτωτικὲς κάρτες τῶν Super Markets. Κλειδῶστε τὸν Big Brother ἔξω ἀπὸ τὰ σπίτια σας.

ΠΗΓΗ: ID-ont.blogspot.com

, , ,

Σχολιάστε