Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Φιλέλληνες

O OYΓΚΩ, Ο ΛΑΜΑΡΤΙΝΟΣ καὶ Η ΤΟΥΡΚΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ Οὐγκώ, ὁ Λαμαρτίνος καὶ ἡ Τουρκία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .                    Ἡ ἀπαράδεκτα χλιαρὴ ἀντίδραση, ἕως καὶ ἀδιάφορη στάση,  τῶν κρατῶν – μελῶν τῆς ΕΕ καὶ τῶν ΗΠΑ ἔναντι τῆς βεβήλωσης τῆς Ἁγίας Σοφίας, ναοῦ – συμβόλου τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ μνημείου τῆς παγκόσμιας κληρονομιᾶς, ἀξίου νὰ τὸ ἐπισκέπτονται ἀκωλύτως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, περιγράφηκε μὲ ἀκρίβεια καὶ σαφήνεια ἀπὸ συναδέλφους. Ὅλοι τους ἐπισήμαναν πὼς οἱ ἐν λόγῳ χῶρες, γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, ἀπέδειξαν πὼς μπρὸς στὸ συμφέρον τους ὑποχωροῦν ἀρχές, δίκαιο, πολιτισμός. Γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλὲς περιγράφουν τὴν ἐξάρτηση ποὺ ἔχουν ἀπὸ τὴν Τουρκία, λόγῳ τῶν πολλῶν δισεκατομμυρίων Εὐρὼ ἐξαγωγῶν, ποὺ πραγματοποιοῦν σὲ αὐτήν.
.                    Ἡ ἐκ μέρους τῆς Τουρκίας ἐξαγορὰ συνειδήσεων καὶ ἡ, ὡς ἐκ τούτου, ἀλλοίωση τῆς περὶ δικαίου ἀντιλήψεως δὲν εἶναι κάτι νέο. Τὸ ἔπραξε ἡ Τουρκία καὶ κατὰ τὸν 19ο αἰώνα… Εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ Λαμαρτίνου (Alphonse de Lamartine, 1790-1869), ποιητῆ καὶ πολιτικοῦ, ἀπὸ τὰ μεγάλα ὀνόματα τοῦ ρομαντισμοῦ στὴ Γαλλία. Ὁ Ροζὲ Μιλιέξ, Γάλλος διανοούμενος καὶ φιλέλληνας, στὸ σχετικὸ πόνημά του* τὸν κατηγορεῖ εὐθέως ὅτι πούλησε τὴ συνείδησή του στὸν Σουλτάνο. Σημειώνει σχετικά: «Μερικὲς προσωπικότητες πάψανε νὰ ἀκοῦνε τὴ φωνὴ τῆς καρδιᾶς τους, πού, στὰ χρόνια τῆς ἄδολης νεότητας, τοὺς  ἔκαμε θερμοὺς ὀπαδοὺς τοῦ δίκαιου καὶ τῆς ἐλευθερίας, γιὰ νὰ ἀνακαλύψουν, ὥριμοι πιὰ ἄνθρωποι, θετικὰ καὶ ψυχρὰ ἐπιχειρήματα, δανεισμένα ἀπὸ τὸν πιὸ γνήσιο πολιτικό, στρατηγικὸ καὶ ἐμπορικὸ καιροσκοπισμὸ καὶ χάρη σὲ αὐτὰ νὰ ρίξουν τὴν προτίμησή τους ὄχι στὸν φτωχό, μικρό, συγγενῆ τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκογένειας, ἀλλὰ στὸν ἰσχυρό, ἀκόμα, ἀντίπαλό του…».
.                    «Ὁ Lamartine εἶναι ἕνας ἀπὸ αὐτούς. Στὰ 1854, στὸν πρόλογο τῆς “Τούρκικης Ἱστορίας” του, ρίχνοντας στὴ φωτιὰ αὐτὸ ποὺ ἄλλοτε εἶχε λατρέψει, τὰ βάζει μὲ τὸν Chateaubriand καὶ μὲ τὸν Βύρωνα, ποὺ τοὺς θεωρεῖ ὑπεύθυνους μίας “λαθεμένης σταυροφορίας καὶ πολιτικῆς” καὶ καταδικάζει τὴν “ἄδικη καὶ τρομοκρατικὴ πυρπόληση τοῦ Ναυαρίνου”. Θὰ ἄξιζε τὸν κόπο νὰ σημειωθεῖ ἐδῶ ὅτι σὰν ἀντάλλαγμα τῶν καλῶν του ὑπηρεσιῶν, ὁ Lamartine πῆρε τότε ἀπὸ τὸν Σουλτάνο Ἀβδοὺλ Μετζίτ, ὄχι βέβαια δίχως νὰ ὑποβάλλει ἕνα διακριτικὸ αἴτημα, κάποιο χτηματάκι 200.000 (διακοσίων χιλιάδων) στρεμμάτων στὴν περιοχὴ τῆς Σμύρνης».
.                    Ὁ Μιλιέξ, ἀντίθετα, ἐπαινεῖ τὸν Οὐγκώ, ὁ ὁποῖος σὲ ὅλη του τὴ ζωὴ ἦταν σταθερὰ φίλος τῆς Ἑλλάδος. Ἐνδεικτικὰ σημειώνει τὴ δήλωση τοῦ Θεοδ. Δεληγιάννη: «Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς θρηνεῖ στὸ πρόσωπο τοῦ Βίκτωρος Οὐγκὼ τὸν πιὸ παληό, τὸν πιὸ μεγαλόψυχο καὶ τὸν πιὸ πιστὸ ἀπ’ ὅλους τοὺς φιλέλληνες». Ὁ ἴδιος ὁ Οὐγκὼ τὸ 1884 σὲ πρόσκληση νὰ ὁμιλήσει σὲ συμπόσιο γιὰ τὰ 63 χρόνια ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Ἐπανάστασης ἀπάντησε: «Ἡ καρδιά μου θὰ εἶναι μαζί σας. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ λείψει ἀπὸ τὸν ἑορτασμὸ τῆς ἀπελευθέρωσης τῶν Ἑλλήνων… Εἶχα γράψει ἄλλοτε, στὶς ἡμέρες τοῦ ἀγώνα, αὐτὸ ποὺ ξαναθυμᾶμαι σήμερα, τὴ μέρα τῆς νίκης:  «Τὴν Ἰταλία ἔχω μάνα μου καὶ προμάμμη τὴν Ἑλλάδα».-

*Roger Milliex «Ἑλληνογαλλικά», Ἔκδ. Γαλλικοῦ Ἰνστιτούτου Ἀθηνῶν, Ἀθήνα, Ἰανουάριος 1953.  

, , ,

Σχολιάστε

ΠΩΣ ΣΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΓΛΑΣΚΩΒΗΣ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: «Πῶς σώθηκαν τὰ Ἑλληνικὰ στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Γλασκώβης» εἶναι ὁ τίτλος. Θὰ μποροῦσε νὰ τεθεῖ ἕνας ἄλλος ἐναλλακτικός!: «Πῶς καταστράφηκαν τὰ ἑλληνικὰ στὴν Ἑλλάδα καὶ πῶς θὰ ἐπικρατήσουν μὲ τοὺς σχεδιασμοὺς τῶν Ἐργολάβων τῆς Ἀλλοτριώσεως τὰ Ἀγγλικά»!

.            ΣΧ. ἱστολογίου «Ἂς μιλήσουμε ἐπιτέλους»: «Οἱ ἄνθρωποι κατάλαβαν ὅτι οἱ ἑλληνικὲς σπουδὲς δὲν εἶναι χάσιμο χρόνου ἢ πολυτέλεια ἀλλὰ διευρύνουν τοὺς ὁρίζοντες, καλλιεργοῦν τὴν ἀντίληψη, διατηροῦν ζωντανὸ τὸ πνεῦμα μας» (Μάθιου Φόξ, καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Κλασσικῶν Σπουδῶν στὸ πανεπιστήμιο τῆς Γλασκώβης).
.            Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ ἀποτελεῖ μέγιστη ἀπόδειξη πὼς ὑπάρχουν Φιλέλληνες ἐκτὸς Ἑλλάδας, ἐνῶ ἐντός τῆς πατρίδας μας ὑπάρχουν ἀνθέλληνες ποὺ περιφρονοῦν, ποδοπατοῦν καὶ βιάζουν συστηματικὰ τὸν Ἑλληνισμό.
.            Καλὸ θὰ ἦταν, ὅποιος μπορεῖ, νὰ ἀποστείλει στὴν κυρία Διαμαντοπούλου, καθὼς καὶ στὶς κυρίες Δραγώνα, Ρεπούση ἢ ἐκείνης τῆς ὁμάδας τῶν μισελλήνων “μεταρρυθμιστῶν” ποὺ κατήργησαν τὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ ἀπὸ τὴν Μέση ἐκπαίδευση καὶ κακοποίησαν τὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα ἀπὸ τὸ 1981 καὶ μετὰ καθὼς καὶ τοὺς ἐν γένει ἑλληνοφώνους καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους ποὺ ἔχουν φροντίσει γιὰ τὴν κακοποίηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας.
.            Ἡ ἱστορία εἶναι πάντοτε παροῦσα γιὰ νὰ ἐξοστρακίσει ἀπὸ τὴν κοινότητα τῶν Ἑλλήνων αὐτὰ τὰ γαϊδουράγκαθα τοῦ Μισελληνισμοῦ – Ἀνθελληνισμοῦ καὶ νὰ τὰ βάλει στὸν μαυροπίνακα τῶν λακέδων ὑπηρετῶν τοῦ φαύλου σιωνισμοῦ καὶ τῆς Μέδουσας παγκοσμιοποίησης.
.            Ὁ ἑλληνιστὴς Ἄγγλος φιλόλογος Ντάγκλας Μὰκ Ντάουελ ἄφησε κληροδότημα 2,4 ἑκατομμυρίων λιρῶν ἀγγλίας, γιὰ τὴν λειτουργία τῆς ἕδρας Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὸ πανεπιστήμιο τῆς Γλασκώβης!

Πῶς σώθηκαν τὰ Ἑλληνικὰ στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Γλασκώβης
Μία ἱστορία ἔρωτα καὶ χρήματος γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα

.            Ὁ κλασικὸς φιλόλογος Ντάγκλας Μὰκ Ντάουελ, μελετητὴς τῶν ἀττικῶν ρητόρων καὶ τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ δικαίου, ἐκδότης καὶ μεταφραστὴς τοῦ Δημοσθένη καὶ τοῦ Ἀριστοφάνη καὶ δάσκαλος ἐπὶ τριακονταετίαν ἑκατοντάδων φοιτητῶν ἀπὸ τὴν ἕδρα τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Γλασκώβης, ἦταν ἄνθρωπος μετρημένος. Σπανίως αἰφνιδίαζε τὸ ἀκροατήριό του, ὅταν διάβαζε τοὺς «Σφῆκες» ἐνσαρκώνοντας ρόλους καὶ ἀποκαλύπτοντας τὸ ὑποκριτικὸ ταλέντο του.
.            Τὴν ἔκπληξη ἐπιφύλαξε μετὰ τὸν θάνατό του: πεθαίνοντας τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2010, σὲ ἡλικία 78 ἐτῶν, ἄφησε διαθήκη μὲ τὴν ὁποία κληροδοτοῦσε τὸ χαρτοφυλάκιο τῶν μετοχῶν του στὸ πανεπιστήμιο μὲ ὄρο τὴν ἀναβίωση τῆς ἕδρας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν. Φαίνεται πὼς τὸν ἔθλιβε τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἱστορικὴ ἕδρα, ἡ ὁποία λειτουργοῦσε ἀπὸ τὸ 1704, καταργήθηκε μετὰ τὴν συνταξιοδότησή του τὸ 2001. Ἡ ἐκτίμηση τῶν μετοχῶν ἄφησε ἄφωνη τὴν ἀκαδημαϊκὴ κοινότητα: τὸ πανεπιστήμιο κληρονομοῦσε 2,4 ἑκατ. στερλίνες, ἀποτέλεσμα σοφῶν ἐπενδύσεων τοῦ καθηγητῆ γιὰ τὶς ὁποῖες κανεὶς δὲν εἶχε ἰδέα.
.            «Εἶναι τὸ μεγαλύτερο κληροδότημα στὴν ἱστορία τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γλασκώβης ἀπὸ τὴν ἵδρυσή του τὸ 1451», δήλωσε στὸ «Βῆμα» ὁ καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Κλασικῶν Σπουδῶν Μάθιου Φόξ. Τὸν περασμένο Ἰανουάριο τὸ πανεπιστήμιο προκήρυξε τὴν θέση ἀναζητώντας «κάποιον δυναμικὸ ἐπιστήμονα, ὁ ὁποῖος θὰ εἶναι ἕτοιμος νὰ ἐπενδύσει στὸ μέλλον τῶν ἑλληνικῶν στὴ Γλασκώβη», ὅπου τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ διδάσκονται ἀπὸ τὸ 1581.
.            Ἡ ἐντυπωσιακὴ χειρονομία τοῦ Ντάγκλας Μὰκ Ντάουελ δημιουργεῖ μία ἐξαιρετικὰ αἰσιόδοξη προοπτικὴ γιὰ τὸ μέλλον τῶν ἑλληνικῶν σπουδῶν, στὴ συνομιλία μας ὅμως μὲ τὸν καθηγητὴ Φὸξ ἀνακαλύψαμε ὅτι ἦταν τὸ τελευταῖο ἐπεισόδιο μίας μακρᾶς ἱστορίας μεθοδικῶν ἐνεργειῶν τοῦ ἀποβιώσαντος καθηγητῆ γιὰ τὴν διατήρηση τῶν ἑλληνικῶν σπουδῶν στὴ Σκωτία.
.            Γεννημένος στὸ Λονδίνο τὸ 1931, ὁ Μὰκ Ντάουελ σπούδασε στὸ περίφημο Μπάλιολ Κόλετζ τῆς Ὀξφόρδης καὶ δίδαξε γιὰ τέσσερα χρόνια ἀρχαῖα ἑλληνικὰ στὴν μέση ἐκπαίδευση καὶ ἀκολούθως στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Μάντσεστερ προτοῦ μετακινηθεῖ στὴν Γλασκώβη τὸ 1971. Ἦταν ἡ ἐποχὴ ποὺ ἡ γοητεία τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν εἶχε ἀρχίσει νὰ θαμπώνει μὲ ραγδαίους ρυθμοὺς στὴν βρετανικὴ κοινωνία καὶ στὴν μέση ἐκπαίδευση. Τὰ ἀποτελέσματα ἦταν ὁρατὰ στὴν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση: οἱ 35 φοιτητὲς ἀρχαίων ἑλληνικῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γλασκώβης τὸ 1968 εἶχαν κατρακυλήσει στοὺς 8 τὸ 1971.

Ἡ δράση ἑνὸς ἑλληνιστῆ

.            Ὁ Μὰκ Ντάουελ ἀνέλαβε δράση μὲ ριζοσπαστικὲς ἀλλαγὲς στὸ παραδοσιακὸ πρόγραμμα διδασκαλίας. Τὸ 1972 εἰσήγαγε ἕνα γενικὸ μάθημα εἰσαγωγῆς στὸν ἀρχαιοελληνικὸ πολιτισμὸ διδάσκοντας μέσα σὲ ἕνα ἑξάμηνο ἱστορία, φιλοσοφία, τέχνη καὶ ἀρχαίους Ἕλληνες συγγραφεῖς σὲ μετάφραση. Ἄνοιξε τὴν ὄρεξη πολλῶν φοιτητῶν ποὺ ἐπιθυμοῦσαν νὰ συνεχίσουν. Τὸ 1974 προσφέρθηκε δεύτερο μάθημα. Τὸ 1993 τὸ τμῆμα εἶχε τόσους φοιτητές, ὥστε τὸ πανεπιστήμιο θέσπισε τετραετεῖς σπουδὲς πτυχίου ἀρχαίας ἑλληνικῆς φιλολογίας.
.            Ἐκτὸς πανεπιστημίου ὁ Μὰκ Ντάουελ φρόντισε νὰ συντηρήσει τὶς ὑποδομὲς στὰ σχολεῖα καὶ στὴν κοινωνία, ὥστε τὸ ἐνδιαφέρον νὰ μὴν ἀτονήσει ξανά. Χωρὶς νὰ ἀπαξιώσει τὴν διδασκαλία τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν στὴν μέση ἐκπαίδευση, ἐγκαινίασε ἕνα πανεπιστημιακὸ μάθημα ἐκμάθησης τῆς γλώσσας ἀπὸ τὸ μηδὲν καὶ παράλληλα θεσμοθέτησε δύο ἑβδομάδες δωρεὰν θερινῶν μαθημάτων τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς, ὅπου δίδασκε καὶ ὁ ἴδιος.
.            Δραστηριοποιήθηκε ὡς μέλος καὶ πρόεδρος τοῦ Κέντρου Κλασικιστῶν Σκωτίας καὶ τῆς Σκωτο-ἑλληνικῆς Ἑταιρείας στὴν Γλασκώβη καὶ φρόντισε νὰ ἀναζωπυρώσει τὸ ἐνδιαφέρον τῶν καθηγητῶν τῆς μέσης ἐκπαίδευσης καὶ τῶν Βρετανῶν γιὰ τὸν ἀρχαῖο Ἑλληνισμό. Κατάφερε, ὅπως συμπυκνώνει ὁ Ἠλίας Ἀρναούτογλου, ἐρευνητὴς στὸ Κέντρο Ἔρευνας τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Δικαίου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καὶ παλαιὸς διδακτορικὸς φοιτητὴς τοῦ Μὰκ Ντάουελ, «νὰ συσπειρώσει ἕνα δυναμικὸ ποὺ χρειαζόταν συσπείρωση καὶ νὰ ἀναζωογονήσει τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὶς ἀρχαιοελληνικὲς σπουδὲς ἀλλάζοντας ἑστίαση».
.            Εὐγενὴς καὶ εὐπροσήγορος ἀλλὰ ταυτόχρονα κλειστὸς καὶ λιγομίλητος, ἦταν ἄνθρωπος τῶν ἔργων, ποὺ συνδύαζε τὴν ἐπιστημοσύνη μὲ τὴν κοινὴ λογική. «Ἤρεμη δύναμη» τὸν ἀποκαλεῖ ὁ Δῆμος Σπαθάρας, λέκτωρ στὸ Τμῆμα Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, ὁ τελευταῖος διδακτορικὸς φοιτητής του. Τὸν περιγράφει ὡς «ἄνθρωπο σεμνό, ποὺ δὲν μιλοῦσε γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ κοκκίνιζε ὅταν μιλοῦσαν οἱ ἄλλοι γι’ αὐτόν». Ἐξασφάλισε πολλὲς ὑποτροφίες σὲ φοιτητὲς γιὰ νὰ σπουδάσουν ἀρχαῖα ἑλληνικὰ καὶ ἦταν ἕνας «καταπληκτικὸς καὶ διακριτικὸς ἐπιβλέπων μὲ εὐρεία ἐποπτεία τοῦ ἀντικειμένου του, ὁ ὁποῖος μὲ τὸ ἐπιστημονικό του ἔργο ἔφερε ξανὰ στὴν ἐπιφάνεια τὴ μελέτη τοῦ ἀθηναϊκοῦ δικαίου».
.            Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δεκαετίας τοῦ 1980, «τῆς κρισιμότερης ὣς τώρα στὴν Βρετανία γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῶν κλασικῶν σπουδῶν», ὅπως ἐκτιμᾶ ὁ Μάθιου Φόξ, καθὼς ἡ χρησιμοκεντρικὴ θατσερικὴ παιδεία ὑποβάθμισε πολὺ τὴν διδασκαλία τῶν ἄσκοπων, ὅπως πίστευαν, κλασικῶν σπουδῶν, ὁ Μὰκ Ντάουελ συνετέλεσε στὴν ἐνοποίηση τῶν ἱστορικῶν τμημάτων τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν καὶ τῶν Λατινικῶν Σπουδῶν τοῦ πανεπιστημίου σὲ ἕνα τμῆμα Κλασικῶν Σπουδῶν τὸ ὁποῖο ξεκίνησε νὰ λειτουργεῖ τὸ 1988 μὲ πρῶτο διευθυντὴ τὸν ἴδιο. Πέτυχε νὰ προσελκύσει πρὸς τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα ὅσους εἶχαν ἐκδηλώσει ἀποκλειστικὴ προτίμηση στὸν ρωμαϊκὸ κόσμο, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ ἐγγεγραμμένοι φοιτητὲς νὰ αὐξηθοῦν πάλι καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν πτυχιούχων τοῦ νέου τμήματος νὰ ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

«Οἱ ἑλληνικὲς σπουδὲς διατηροῦν ζωντανὸ τὸ πνεῦμα μας»

.            Σήμερα περίπου 200 φοιτητὲς παρακολουθοῦν κάθε χρόνο τὸ μονοετὲς μάθημα ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Γλασκώβης καὶ τὸ ἐνδιαφέρον παραμένει σταθερό. «Εἶναι θέμα πολιτισμικό», ἐκτιμᾶ ὁ καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Κλασικῶν Σπουδῶν Μάθιου Φόξ. «Οἱ ἄνθρωποι κατάλαβαν ὅτι οἱ ἑλληνικὲς σπουδὲς δὲν εἶναι χάσιμο χρόνου ἢ πολυτέλεια ἀλλὰ διευρύνουν τοὺς ὁρίζοντες, καλλιεργοῦν τὴν ἀντίληψη, διατηροῦν ζωντανὸ τὸ πνεῦμα μας». Πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση ἦταν μέγιστη ἡ συμβολὴ τοῦ φιλολόγου Ντάγκλας Μὰκ Ντάουελ. Μὲ τὴν διαθήκη του μίλησε στὶς ἀπειλητικὲς γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ ἀγορὲς τὴν γλώσσα ποὺ καταλαβαίνουν, ἐκείνη τοῦ χρήματος. Προτοῦ ρίξει τὸ τελευταῖο του χαρτί, ὅμως, εἶχε διαμορφώσει μὲ μία σειρὰ στρατηγικὲς κινήσεις συνθῆκες ποὺ ἐξασφάλιζαν ὅτι τὰ χρήματά του θὰ πιάσουν τόπο. Τὸ ἠθικὸ δίδαγμα τῆς ἱστορίας του; Δεῖ χρημάτων ὁ πολιτισμός, εἶναι ὅμως ἀνώφελα χωρὶς πάθος, ὅραμα καὶ τρόπο.

ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.com

, ,

Σχολιάστε

ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΣΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Α.Φ.Μ. 090050859 * Ε´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΙ ΕΦΕΡΑΝ
ΟΙ ΤΡΙΣΑΘΛΙΟΙ…
ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΣΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ! 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΠΟΝΗΡΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΟΜΕΘΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΝ
ΟΙ ΤΡΙΣΑΘΛΙΟΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ» –
ΤΥΦΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ,
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΣΘΩΜΕN:

 Α. ΤΟ ΘΕΙΟN ΕΛΕΟΣ
Β. ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ,
ΟΠΩΣ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΠΟΙΗΤΗΣ :
«ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΣΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ»


ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΘΗΚΕ ΠΑΛΙ ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝAMI:
«ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ»
ΠΟΥ ΟΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΑΥΘΟΡΜΗΤΩΣ ΑΝΑΦΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΣ.

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 110/24.2.2012

1. Παρ᾿ ὅλον ὅτι ἡ πολιτειακὴ καὶ πολιτικὴ ἡγεσία οὐσιαστικὰ δὲν ἐνδιαφέρονται ὄχι μόνον γιὰ τὸ θεῖο ἔλεος, ἀλλὰ ἀκόμη οὔτε καὶ γιὰ τὴν δημιουργία φιλελλήνων καὶ καθημερινῶς ἀπογοητεύουν τοὺς Ἕλληνες καὶ μὲ τὴν ὅλη ἀπρεπέστατη συμπεριφορά τους «κλείουν» τὰ στόματα τῶν σημερινῶν ἁγνῶν καὶ ἀνιδιοτελῶν φιλελλήνων, ἐν τούτοις ἐμεῖς πρέπει νὰ συστρατευθοῦμε νὰ διαφωτίζωμε τοὺς πάντες, ἰδίως νὰ ἐνθαρρύνωμε τοὺς ἁπανταχοῦ φιλέλληνες νὰ ἐπεμβαίνουν καὶ νὰ μᾶς συντρέχουν.

2. Ἀνέκαθεν ἐπιστεύαμε καὶ ἐτονίζαμε τὴν τεράστια βοήθεια, ποὺ θὰ ἠμπορούσαμε νὰ ἔχωμε ἀπὸ τὴν συνδρομὴ τῶν αὐθορμήτων, ἁγνῶν καὶ ἀνιδιοτελῶν ἰδεολόγων φιλελλήνων καὶ κατεδικάζαμε τὴν ἀβελτηρία τῶν ἰθυνόντων ποὺ ἄφηναν τὴν τεράστια δύναμι τῶν φιλελλήνων ἀνεκμετάλλευτη.

3. Δόξα τῷ Θεῷ, παρ᾿ ὅλα ταῦτα, ὑπάρχουν καὶ σήμερα ἀρκετοὶ φιλέλληνες, οἱ ὁποῖοι εἶναι εὐγνώμονες πρὸς τὴν πνευματική τους «τροφό», τὴν Ἑλλάδα μας, καὶ ἔχουν τὸ θάρρος νὰ τολμοῦν νὰ κόπτωνται ὑπὲρ τῶν δικαίων αἰτημάτων τῆς Ἑλλάδος.

3. Ὄχι μόνο ἡ πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ ὑγιῶς θρησκευτικὰ καὶ ἐθνικὰ σκεπτόμενοι ἁπανταχοῦ Ἕλληνες πρέπει νὰ συστρατευθῶμε γιὰ τὴν δημιουργία καὶ ἄλλων φιλελλήνων γιὰ νὰ δύνανται καὶ οἱ ἑπόμενες γενεὲς νὰ ἀναφωνοῦν τὴν ρῆσι τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητοῦ: «ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΣΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ»

4. Εἰς τὴν Πανηγυρικὴ Ἔκδοσι τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» τεῦχος 49, σελ. 129-176 ἐδημοσιεύσαμε περιληπτικὴ ἀναφορὰ στοὺς φιλέλληνες. Χάριν ἐπικαιρότητος ἀναρτῶμε τὴν ἐν λόγῳ περιληπτική μας ἀναφορά.

Πολὺ σύντομα, εἰς τὴν ἑπομένη «Φωτεινὴ Γραμμὴ» τεῦχος 50, θὰ ἐπανέλθωμε μὲ νεώτερα στοιχεῖα.

Ἄς προβάλωμε τὸ «Ὅλοι εἴμαστε Ἕλληνες» μὲ ὅλα τὰ εὐγενῆ μέσα σὲ ὅλα τὰ σπίτια τοῦ κόσμου.

,

Σχολιάστε