Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Φακέλωμα

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ!

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἴσως καὶ νὰ μὴ χρειάζεται σχολιασμός. Εἶναι ὁλοφάνερο τί ἐπιδιώκεται. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἱστολόγιο ἔχει κατ᾽ ἐπανάληψιν τονισθεῖ ὅτι ΥΠΟ ΤΟ (νομιμοφανὲς καὶ ἀληθοφανές) ΠΡΟΣΧΗΜΑ τῆς ΠΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΘΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΦΑΙΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΚΑΡΧΑΡΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΘΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ. Εἶναι γνωστὸ αὐτό! ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. Ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶναι πολλοὶ οἰ «ἀθῶοι καὶ ἀπονήρευτοι» ποὺ δὲν θέλουν νὰ τὸ ἐννοήσουν (ὅπως δὲν καταλάβαιναν καὶ δὲν καταλαβαίνουν, ἢ δὲν θέλουν νὰ καταλάβουν, τὴν Ἐργολαβία Ἀλλοτριώσεως ποὺ προηγήθηκε τὰ τελευταῖα 30 χρόνια καὶ φθάσαμε στὴν τωρινὴ παρακμή), θὰ δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νὰ τὸ ζήσουμε στὸ πετσί μας γιὰ νὰ τὸ καταλάβουν ΚΑΛΑ. Καλῶς ἦλθες λοιπόν πολυαναμενόμενο φακέλωμά μας! Θὰ εἶσαι ἡ ΛΥΤΡΩΣΗ ΜΑΣ, ἡ ΛΥΤΡΩΣΗ τῆς πολύπαθης Δημοκρατίας μας ἀπὸ τὰ βάσανα τῆς… «ἐλευθερίας τῶν ἀνθρώπων»!

Μὲ ἐντολὴ τῶν κατοχικῶν δυνάμεων
ἀρχίζει τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ !!!

 ΣΧΟΛΙΟ Ἱστολογίου klassikoperiptosi.blogspot.com

.    Ἐδῶ καὶ χρόνια ὅπως γνωρίζουν οἱ ἐπισκέπτες τῆς «Κλασσικοπερίπτωσης» μαζὶ μὲ δεκάδες χιλιάδες ἐπωνύμους Ἕλληνες κάνουμε ἀγώνα ἐναντίον μιᾶς παγκόσμιας τυρρανικῆς δικτατορίας , ποὺ στὴν Ἑλλάδα  τὴν πρωτογνωρίσαμε μὲ τὰ ὀνόματα “ΑΜΚΑ”, “ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση”, “κάρτα ὑγείας”,”κάρτα μετανάστου”, “ἠλεκτρονικὴ συνταγογράφηση”, “φοροκάρτα”, “ἑνιαῖο ψηφιακὸ ἐθνικὸ ληξιαρχεῖο”, “Κάρτα Τοῦ Πολίτου”.
.    Ὅλα αὐτὰ τὰ βαρύγδουπα ὀνόματα, ποὺ περιβάλλουν τώρα πιὰ καὶ τὴν …προσπάθεια “ἐπανίδρυσης” καὶ “κάθαρσης” ἑνὸς καταχρεωμένου (ἐπὶ τούτῳ) κράτους, ἐκ μέρους τῶν δωσιλόγων τῆς παρούσας δοτῆς συγκυβέρνησης, δὲν εἶναι παρὰ τμῆμα τῶν ἐντολῶν τῆς “ἀνώτατης διοίκησης” τῶν κατοχικῶν δυνάμεων. Ἀφοῦ λοιπὸν διὰ τῶν δωσιλόγων τῆς κατοχικῆς κυβέρνησης παραδόθηκε ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ἡ ἐθνική μας κυριαρχία στὰ χέρια τῶν ξένων ἐπικυριάρχων τῆς Νέας Τάξης Πραγματων, σειρὰ εἶχε καὶ ἡ παράδοση τῆς ἐλευθερίας τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν στὴν διαχείριση τῆς ντόπιας καὶ ξένης ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης.
.    Ατ τ μισάνθρωπο κα ρα ντίχριστο ργο, θὰ ὁλοκληρωθεῖ βεβαίως μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῆς προαναγγελθείσης “Κάρτας Τοῦ Πολίτου”, στόσο ο ποδομς δη λειτουργον κα τ πιτελεα βιάζονται ν ρχίσουν τ μαζικ λεκτρονικ φακέλωμα.
.    Εἶδαν ὅτι ὁ κόσμος ἔδειξε ἀπροθυμία νὰ χρησιμοποιήσει τὴν φοροκάρτα, τῆς ὁποίας ἡ χρήση μέχρι στιγμῆς εἶναι προαιρετική, καὶ ἔχοντας τὸν “ἀέρα” ἑνὸς ἔτσι κι ἀλλιῶς δικτατορικοῦ καθεστῶτος, διέταξαν ὅσους διατηροῦν βάσεις δεδομένων μὲ στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν τὴν δημόσια καὶ ἰδιωτική μας ζωή, νὰ τὰ παραδώσουν στὸ Ὑπ. Οἰκονομικῶν γιὰ …περαιτέρω ἐπεξεργασία.
.    Τ πρόσχημα ατ τ φορ ταν πάταξη τς φοροδιαφυγς, πράγμα πο χουν ποδείξει παντοιοτρόπως τι δν τος νδιαφέρει παρ μόνο στ πίπεδo τοῦ ντυπωσιασμο, εἴτε μὲ θεατρικὲς συλλήψεις φοροφυγάδων ποὺ μετὰ  τοὺς ἀφήνουν ἐλεύθερους  εἴτε τῆς ἐξόντωσης τῶν μικρομεσαίων ποὺ στέκονται ἐμπόδιο στὰ ὑπερκέρδη  τῶν “μεγάλων”.
.    Ὁ στόχος λοιπὸν δὲν εἶναι προφανῶς οἱ «μεγαλοκαρχαρίες» […] καὶ οἱ ἄλλοι “ἐθνικοὶ εὐεργέτες” , ἀλλὰ ὁ Γιῶργος , ὁ Δημήτρης, ὁ Γιάννης, ἡ Ἑλένη, ἡ Βασιλικὴ, ὁ Παναγιώτης καὶ ὅλοι ἐμεῖς ποὺ πρέπει νὰ ζήσουμε σὰν ραγιάδες, γιὰ νὰ ζήσουν αὐτοὶ καλύτερα καὶ πλουσιώτερα.
.    Δεῖτε λοιπὸν τὴν καινούργια διαταγὴ τῆς κομαντατούρας καὶ θαυμάστε τὸν τρόπο ποὺ κτίζουν γύρω μας τὸν ἠλεκτρονικὸ φράχτη τῆς νέας ψηφιακῆς δικτατορίας:

ΠΗΓΗ: klassikoperiptosi.blogspot.com

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Θὰ ἐλέγχουν κάθε συναλλαγή μας!
Θὰ ἔχουν πρόσβαση παντοῦ!
Θὰ γνωρίζουν μέχρι καὶ τὰ κυβικὰ νεροῦ
ποὺ καταναλώνει ἕνα νοικοκυριὸ

– Στὸ TAXIS ἀναλυτικὰ στοιχεῖα γιὰ δάνεια, πιστωτικὲς κάρτες, καταθέσεις, μετοχὲς κτλ.
– Τὰ στοιχεῖα θὰ ζητηθοῦν ἀναδρομικὰ ἀπὸ τὸ 2010
.        Μόνο τί χρῶμα ἐσώρουχο φορᾶμε δὲν θὰ ρωτάει τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν τὸ ὁποῖο ἀποφάσισε χρησιμοποιώντας τὴν τεχνολογία νὰ μπεῖ στὰ πιὸ προσωπικά μας δεδομένα γιὰ νὰ πατάξει τὴν φοροδιαφυγή! Μὲ τὶς διασταυρώσεις ποὺ θὰ γίνονται γιὰ ὅλα ὅσα ξοδεύει ἕνας πολίτης ἀλλὰ δὲν τὰ δηλώνει, θὰ καλεῖται μετὰ νὰ πληρώσει ἐπιπλέον φόρο.
.     Τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἀπαιτεῖ ἀπό: τράπεζες, κλινικές, τὸ χρηματιστήριο, ἀσφαλιστικὲς ἑταιρεῖες, τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα κύριας καὶ ἐπικουρικῆς ἀσφάλισης, ἑταιρεῖες σταθερῆς καὶ κινητῆς τηλεφωνίας, Δημόσιες ἐπιχειρήσεις κοινῆς ὠφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κτλ.) νὰ στείλουν στὴν Γενικὴ Γραμματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἀναλυτικὰ στοιχεῖα γιὰ ὅλους τοὺς πελάτες τους προκειμένου αὐτὰ νὰ διασταυρωθοῦν μὲ τὶς δαπάνες καὶ τὰ εἰσοδήματα ποὺ ἀναγράφονται στὶς φορολογικὲς δηλώσεις κάθε χρόνο καὶ ὅπου ὑπάρχουν διαφορὲς νὰ ἐπιβάλλονται φόροι καὶ αὐστηρὰ πρόστιμα.
.        Εἰδικότερα: τράπεζες, χρηματοδοτικὰ ἱδρύματα, φορεῖς ἐκκαθάρισης συναλλαγῶν μὲ χρήση καρτῶν πληρωμῶν καὶ τὰ ἱδρύματα πληρωμῶν ποὺ λειτουργοῦν στὴν Ἑλλάδα, τὰ Ἑλληνικὰ Χρηματιστήρια ΑΕ, τὰ ἰδιωτικὰ θεραπευτήρια, τὰ δημόσια θεραπευτήρια καὶ οἱ κλινικὲς τῶν ταμείων ἀσφάλισης, οἱ ἐπιχειρήσεις ἰδιωτικῆς ἀσφάλισης, τὰ ταμεῖα κύριας καὶ ἐπικουρικῆς ἀσφάλισης, οἱ ἑταιρεῖες σταθερῆς καὶ κινητῆς τηλεφωνίας, οἱ παροχοι ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας, καθὼς καὶ οἱ ἑταιρεῖες ὕδρευσης, ὑποχρεοῦνται νὰ διαβιβάζουν στὴ Γενικὴ Γραμματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἀρχεῖα μὲ στοιχεῖα οἰκονομικοῦ καὶ φορολογικοῦ ἐνδιαφέροντος
.        Τὰ πιστωτικὰ καὶ χρηματοδοτικὰ ἱδρύματα, καθὼς καὶ τὰ ἱδρύματα πληρωμῶν διαβιβάζουν στὴ Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν σέ:

α) δάνεια πρὸς νοικοκυριὰ καὶ ἐπιχειρήσεις,
β) ὑπόλοιπο καὶ κινήσεις λογαριασμῶν, ἐνεργῶν ἢ μή, ποὺ ἄνοιξαν ἢ ἔκλεισαν.
γ) κάθε ἄλλο στοιχεῖο ἀναγκαῖο στὶς διαδικασίες βεβαίωσης καὶ εἴσπραξης τοῦ φόρου καθὼς καὶ στὶς διαδικασίες τοῦ ἐλέγχου καὶ τῶν διασταυρώσεων.

Ἀναφορικὰ μὲ τὰ δάνεια πρὸς πελάτες / κατοίκους (ἰδιῶτες καὶ ἐπιχειρήσεις), διαβιβάζονται:

α) Τριψήφιος κωδικὸς τράπεζας ὅπως ὁρίζεται ἀπὸ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἢ ἐπίσημη ἐπωνυμία χρηματοδοτικοῦ ἱδρύματος,
β) ΑΦΜ τοῦ δανειολήπτη,
γ) ΑΔΤ ἢ ἀριθμὸς διαβατηρίου, ἡμερομηνία, τόπος γεννήσεως καὶ διεύθυνση κατοικίας δανειολήπτη, ἐφ᾽ ὅσον δὲν ὑπάρχει ΑΦΜ.
δ) Τὸ εἶδος τοῦ δανείου,
• 01=στεγαστικὸ δάνειο
• 02=καταναλωτικὸ δάνειο
• 03=ἐπιχειρηματικὸ δάνειο
ε) Ἡμερομηνία χορήγησης τοῦ δανείου,
ϛ) Νόμισμα τήρησης τοῦ δανείου, σὲ ISO code 4217,
ζ) Ὑπόλοιπο δανείου στὴν ἀρχὴ τῆς περιόδου τοῦ ἔτους ἀναφορᾶς,
η) Ὑπόλοιπο δανείου στὸ τέλος τῆς περιόδου τοῦ ἔτους ἀναφορᾶς,
θ) Σύνολο χρεώσεων ποὺ ἐπιβαρύνουν τὸ ὑπόλοιπο τοῦ δανείου κατὰ τὸ ἔτος ἀναφορᾶς, συμπεριλαμβανομένων τῶν τόκων,
ι) Σύνολο πιστώσεων ποὺ μειώνουν τὸ ὑπόλοιπο τοῦ δανείου κατὰ τὸ ἔτος ἀναφορᾶς,
ια) Ἔνδειξη ἐπιδότησης δανείων
• Ν=ΝΑΙ
• Ο=ΟΧΙ
ιβ) Ἔνδειξη δανείου α΄ κατοικίας

Ἀναφορικὰ μὲ τὰ ὑπόλοιπα τῶν λογαριασμῶν, ἐνεργῶν ἢ μή, ποὺ ἄνοιξαν ἢ χρησιμοποιοῦνται ἢ ἔκλεισαν διαβιβάζονται:

α) Τριψήφιος κωδικὸς τράπεζας ὅπως ὁρίζεται ἀπὸ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἢ ἐπίσημη ἐπωνυμία ἱδρύματος πληρωμῶν,
β) Ὀνοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου καὶ συνδικαιούχων τοῦ λογαριασμοῦ,
γ) Ἀριθμὸς λογαριασμοῦ,
δ) Ὑπόλοιπο λογαριασμοῦ,
ε) Κωδικὸς νομίσματος, σὲ ISO code 4217,
ϛ) Ἡμερομηνία ἀναφορᾶς.

Ἀναφορικὰ μὲ τὶς κινήσεις τῶν λογαριασμῶν, ἐνεργῶν ἢ μή, ποὺ ἄνοιξαν ἢ χρησιμοποιοῦνται ἢ ἔκλεισαν διαβιβάζονται:

α) Τριψήφιος κωδικὸς τράπεζας ὅπως ὁρίζεται ἀπὸ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἢ ἐπίσημη ἐπωνυμία ἱδρύματος πληρωμῶν,
β) Ὀνοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου καὶ συνδικαιούχων τοῦ λογαριασμοῦ,
γ) Ἀριθμὸς λογαριασμοῦ,
δ) Ἡμερομηνία συναλλαγῆς,
ε) Ὀνοματεπώνυμο τρίτου, σὲ σχέση μὲ τὸ δικαιοῦχο καὶ τοὺς συνδικαιούχους τοῦ λογαριασμοῦ, πληρωτῆ ἢ δικαιούχου,
ϛ) ΑΦΜ τρίτου, σὲ σχέση μὲ τὸν δικαιοῦχο καὶ τοὺς συνδικαιούχους τοῦ λογαριασμοῦ, πληρωτῆ ἢ δικαιούχου (ἐφόσον ὑπάρχει ἡ σχετικὴ πληροφορία),
ζ) Κωδικὸς νομίσματος, σὲ ISO code 4217,
η) Ποσὸ συναλλαγῆς.

Ἀναφορικὰ μὲ κάθε ἄλλο στοιχεῖο ἀναγκαῖο στὶς διαδικασίες βεβαίωσης καὶ εἴσπραξης τοῦ φόρου καθὼς καὶ στὶς διαδικασίες τοῦ ἐλέγχου καὶ τῶν διασταυρώσεων διαβιβάζονται:

α) Ὕπαρξη ἐπενδυτικῶν χαρτοφυλακίων (ἐνδεικτικὰ ἀναφέρονται: ἀμοιβαῖα κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ὁμόλογα, προϊόντα ἐφάπαξ καταβολῆς, ἐπενδύσεις σὲ χρυσὸ ἢ ἀσήμι κ.λ.π.),
β) Κίνηση ἐπενδυτικῶν χαρτοφυλακίων (ἐνδεικτικὰ ἀναφέρονται: ἀμοιβαῖα κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ὁμόλογα κ.λ.π.),
γ) Ὕπαρξη θυρίδων,
δ) Ἀγορὰ χρυσῶν λιρῶν καὶ ράβδων χρυσοῦ.

Ὑποχρεώσεις τῶν ἰδιωτικῶν θεραπευτηρίων
Τὰ ἰδιωτικὰ θεραπευτήρια διαβιβάζουν στὴ Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν κατάσταση μὲ τὰ ἀκόλουθα στοιχεῖα:

α) ΑΦΜ ἰατροῦ ποὺ ἐκτέλεσε τὴν πράξη,
β) ἔνδειξη ἔμμισθου (1) ἢ συνεργαζόμενου (2) ἰατροῦ,
γ) ἡμερομηνία ἐκτελεσθείσης πράξης,
δ) κωδικὸ πράξης, σύμφωνα μὲ τὴν Κωδικοποίηση Νόσων – Διαγνώσεων (ICD 10)/ ἰατρικῶν πράξεων.

Ὑποχρεώσεις τῶν δημοσίων θεραπευτηρίων καὶ κλινικῶν τῶν ταμείων ἀσφαλίσεως
Τὰ δημόσια θεραπευτήρια καὶ οἱ κλινικὲς τῶν ταμείων ἀσφάλισης διαβιβάζουν στὴν Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν κατάσταση μὲ τὰ ἀκόλουθα στοιχεῖα:

α) ΑΦΜ συνεργαζόμενου (μὴ ἔμμισθου) ἰατροῦ ποὺ ἐκτέλεσε τὴν πράξη,
β) ἡμερομηνία ἐκτελεσθείσης πράξεως,
γ) κωδικὸ πράξεως, σύμφωνα μὲ τὴν Κωδικοποίηση Νόσων – Διαγνώσεων (ICD 10)/ ἰατρικῶν πράξεων.

Ὑποχρεώσεις ἐπιχειρήσεων ἰδιωτικῆς ἀσφαλίσεως
Οἱ ἐπιχειρήσεις ἰδιωτικῆς ἀσφάλισης διαβιβάζουν στὴ Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, σὲ ἠλεκτρονικὴ κατάσταση, περιεχόμενο τῶν βεβαιώσεων ποὺ χορηγοῦν στοὺς πελάτες τους γιὰ νὰ τύχουν τῆς ὠφέλειας τῆς μείωσης φόρου.
Τὰ στοιχεῖα ποὺ διαβιβάζονται εἶναι τὰ ἀκόλουθα:

α) ΑΦΜ ὑπόχρεου,
β) Ἀριθμὸς συμβολαίου,
γ) Ποσὸ ἀσφαλίστρων ποὺ κατέβαλε ὁ ὑπόχρεος,
δ) Ἡμερολογιακὸ ἔτος εἰσπράξεως.

Ὑποχρεώσεις ταμείων ἀσφαλίσεως
Τὰ ταμεῖα κύριας καὶ ἐπικουρικῆς ἀσφάλισης διαβιβάζουν στὴ Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, σὲ ἠλεκτρονικὴ κατάσταση, περιεχόμενο τῶν βεβαιώσεων ποὺ χορηγοῦν στοὺς ἀσφαλισμένους τους γιὰ τὶς ὑποχρεωτικές τους εἰσφορὲς σὲ αὐτά, καθὼς καὶ γιὰ τὶς προαιρετικές τους εἰσφορές, ἐφ᾽ ὅσον τὰ ταμεῖα ἔχουν συσταθεῖ μὲ νόμο.
Τὰ στοιχεῖα ποὺ διαβιβάζονται εἶναι τὰ ἀκόλουθα:

α) ΑΦΜ ὑπόχρεου ἀσφαλισμένου,
β) Ποσὸ εἰσφορῶν ποὺ κατέβαλε ὁ ὑπόχρεος ἢ ὁ ἐργοδότης τοῦ ὑπὲρ αὐτοῦ,
γ) Ἡμερολογιακὸ ἔτος εἴσπραξης,
δ) ΑΜΚΑ ὑπόχρεου ἀσφαλισμένου.

Ὑποχρεώσεις ἑταιρειῶν σταθερῆς καὶ κινητῆς τηλεφωνίας
Οἱ ἑταιρεῖες σταθερῆς καὶ κινητῆς τηλεφωνίας διαβιβάζουν στὴ Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, σὲ ἠλεκτρονικὴ κατάσταση, στοιχεῖα τελῶν σταθερῆς καὶ κινητῆς τηλεφωνίας τῶν συνδρομητῶν τους. Στὸ τηλεπικοινωνιακὸ κόστος συμπεριλαμβάνονται τὰ πάγια τέλη καὶ τὰ τέλη χρήσης γιὰ συνδέσεις σταθερῆς καὶ κινητῆς τηλεφωνίας ἢ σύνδεσης στὸ διαδίκτυο μέσῳ σταθερῆς ἢ κινητῆς τηλεφωνίας, εἴτε αὐτὴ γίνεται μέσῳ συμβολαίου, εἴτε μέσῳ κάρτας. Στὸ κόστος αὐτὸ δὲν ὑπολογίζονται οἱ φορολογικὲς ἐπιβαρύνσεις, καθὼς καὶ οἱ λοιπὲς ἐπιβαρύνσεις ὑπὲρ τρίτων.

Τὰ στοιχεῖα ποὺ διαβιβάζονται εἶναι τὰ ἀκόλουθα:
α) ΑΦΜ ὑπόχρεου συνδρομητῆ (ἢ ἀριθμὸς ἀστυνομικῆς ταυτότητας ἐφ᾽ ὅσον στερεῖται ΑΦΜ),
β) Ποσὸ ἐτησίου τηλεπικοινωνιακοῦ κόστους (καθαρὴ ἀξία λογαριασμοῦ),
γ) Ἡμερολογιακὸ ἔτος ἀναφορᾶς.

Ἐπιπλέον, τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν δύναται, κατόπιν ἐγγράφου αἰτήματος τῆς Γ.Γ.Π.Σ. σὲ συνεργασία μὲ τὴν Γενικὴ Διεύθυνση Φορολογίας καὶ τὴν Γενικὴ Διεύθυνση Ἐλέγχων καὶ Εἰσπράξεως Δημοσίων Ἐσόδων, νὰ ζητεῖ καὶ νὰ λαμβάνει τὰ παραπάνω στοιχεῖα εἴτε γιὰ συγκεκριμένους Α.Φ.Μ. ἢ συγκεκριμένους ἀριθμοὺς παροχῆς, εἴτε γιὰ συγκεκριμένα χρονικὰ διαστήματα καὶ εἴτε γιὰ συγκεκριμένα ὅρια ἐτήσιας τηλεπικοινωνιακῆς δαπάνης.

Ὑποχρεώσεις παρόχων ἑταιρειῶν ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας
Οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας διαβιβάζουν στὴ Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, σὲ ἠλεκτρονικὴ κατάσταση, στοιχεῖα κατανάλωσης καὶ κόστος ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας τῶν συνδρομητῶν τους. Στὸ ἐτήσιο κόστος ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας δὲν ὑπολογίζονται οἱ φορολογικὲς ἐπιβαρύνσεις, καθὼς καὶ οἱ λοιπὲς ἐπιβαρύνσεις ὑπὲρ τρίτων.

Τὰ στοιχεῖα ποὺ διαβιβάζονται εἶναι τὰ ἀκόλουθα:
α) Ἀριθμὸς Παροχῆς,
β) ΑΦΜ συνδρομητῆ (ἢ ἀριθμὸς ἀστυνομικῆς ταυτότητας ἐφ᾽ ὅσον στερεῖται ΑΦΜ),
γ) Κατανάλωση ἠλεκτρικοῦ ρεύματος σὲ κιλοβατῶρες (KWh),
δ) Κόστος ἠλεκτρικοῦ ρεύματος (καθαρὴ ἀξία λογαριασμοῦ),
ε) Περίοδος ἀναφορᾶς.

Ἐπιπλέον, τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν δύναται, κατόπιν ἐγγράφου αἰτήματος τῆς Γ.Γ.Π.Σ. σὲ συνεργασία μὲ τὴν Γενικὴ Διεύθυνση Φορολογίας καὶ τὴν Γενικὴ Διεύθυνση Ἐλέγχων καὶ Εἰσπράξεως Δημοσίων Ἐσόδων, νὰ ζητεῖ καὶ νὰ λαμβάνει τὰ παραπάνω στοιχεῖα εἴτε γιὰ συγκεκριμένους Α.Φ.Μ. ἢ συγκεκριμένους ἀριθμοὺς παροχῆς, εἴτε γιὰ συγκεκριμένα χρονικὰ διαστήματα καὶ εἴτε γιὰ συγκεκριμένα ὅρια ἐτήσιας δαπάνης ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας.

Ὑποχρεώσεις ἑταιρειῶν ὑδρεύσεως
Οἱ ἑταιρεῖες ὑδρεύσεως διαβιβάζουν στὴν Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, σὲ ἠλεκτρονικὴ κατάσταση, στοιχεῖα κατανάλωσης καὶ κόστος νεροῦ τῶν συνδρομητῶν τους. Στὸ ἐτήσιο κόστος ὑδρεύσεως δὲν ὑπολογίζονται οἱ φορολογικὲς ἐπιβαρύνσεις, καθὼς καὶ οἱ λοιπὲς ἐπιβαρύνσεις ὑπὲρ τρίτων.

Τὰ στοιχεῖα ποὺ διαβιβάζονται εἶναι τὰ ἀκόλουθα:
α) Ἀριθμὸς Παροχῆς,
β) ΑΦΜ συνδρομητῆ (ἢ ἀριθμὸς ἀστυνομικῆς ταυτότητας ἐφ᾽ ὅσον στερεῖται ΑΦΜ),
γ) Κατανάλωση νεροῦ σὲ κυβικὰ μέτρα (m³),
δ) Κόστος νεροῦ (καθαρὴ ἀξία λογαριασμοῦ),
ε) Περίοδος ἀναφορᾶς.

Ἐπιπλέον, τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν δύναται, κατόπιν ἐγγράφου αἰτήματος τῆς Γ.Γ.Π.Σ. σὲ συνεργασία μὲ τὴν Γενικὴ Διεύθυνση Φορολογίας καὶ τὴν Γενικὴ Διεύθυνση Ἐλέγχων καὶ Εἰσπράξεως Δημοσίων Ἐσόδων, νὰ ζητεῖ καὶ νὰ λαμβάνει τὰ παραπάνω στοιχεῖα εἴτε γιὰ συγκεκριμένους Α.Φ.Μ. ἢ συγκεκριμένους ἀριθμοὺς παροχῆς, εἴτε γιὰ συγκεκριμένα χρονικὰ διαστήματα καὶ εἴτε γιὰ συγκεκριμένα ὅρια ἐτήσιας δαπάνης ὑδρεύσεως.

Συναλλαγὲς πιστωτικῶν καρτῶν ἐκδοτῶν ἐκτὸς Ἑλλάδος
Οἱ φορεῖς (τράπεζες κ.λπ.) ἐκκαθαρίσεως συναλλαγῶν μὲ χρήση καρτῶν πληρωμῶν (πιστωτικῶν ἢ χρεωστικῶν) διαβιβάζουν στὴν Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν σὲ συναλλαγὲς καρτῶν πληρωμῶν ποὺ ἔχουν ἐκδοθεῖ στὴν ἀλλοδαπὴ ἀπὸ πιστωτικὸ ἵδρυμα μὲ ἕδρα ἐκτὸς Ἑλλάδας.

Τὰ στοιχεῖα ποὺ διαβιβάζονται εἶναι:
(α) Ἀριθμὸς Κάρτας
(β) Ἡμερομηνία συναλλαγῆς
(γ) Ἀξία συναλλαγῶν καρτῶν σὲ εὐρὼ γιὰ τὴν περίοδο ἀναφορᾶς, βάσει τῆς ἡμερομηνίας ἐπεξεργασίας τῆς συναλλαγῆς.
(δ) ΑΦΜ ἐπιχειρήσεως (φορέως)
(ε) Τριψήφιος κωδικὸς τράπεζας ὅπως ὁρίζεται ἀπὸ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἢ ἐπίσημη ἐπωνυμία χρηματοδοτικοῦ ἱδρύματος/ ἱδρύματος πληρωμῶν.

Στὴν ἀξία τῶν συναλλαγῶν τοῦ στοιχείου (γ) ἀφαιροῦνται τὰ ποσὰ τῶν ἐπιστροφῶν / ἀκυρώσεων ἀπὸ τὰ ποσὰ τῶν ἀγορῶν (net balance). Στὴν ἀξία τῶν συναλλαγῶν καταγράφεται τὸ σύνολο τοῦ ποσοῦ τῆς ἀγορᾶς σὲ περιπτώσεις δόσεων (καὶ ὄχι τὸ ποσὸ τῆς δόσης).

Χρόνος διαβιβάσεως καὶ διατηρήσεως τῶν στοιχείων

.       Ἡ διαβίβαση τῶν στοιχείων γίνεται κατόπιν αἰτήματος τῆς Γ.Γ.Π.Σ τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν σὲ συνεργασία μὲ τὴν Γενικὴ Διεύθυνση Φορολογίας καὶ τὴν Γενικὴ Διεύθυνση Ἐλέγχων καὶ Εἰσπράξεως Δημοσίων Ἐσόδων. Στὸ αἴτημα αὐτὸ θὰ ὁρίζεται σαφῶς τὸ χρονικὸ διάστημα στὸ ὁποῖο θὰ ἀφοροῦν τὰ ζητούμενα στοιχεῖα, ὁ μορφότυπος αὐτῶν ὅπου δὲν προβλέπεται, καθὼς καὶ ἡ προθεσμία διαβίβασής τους στὴν Γ.Γ.Π.Σ..
.      Ἡ συχνότητα διαβίβασης ὅλων τῶν λοιπῶν στοιχείων εἶναι ἐτησία καὶ ὡς καταληκτικὴ ἡμερομηνία ὁρίζεται ἡ 31η Μαρτίου τοῦ ἑπομένου ἔτους τοῦ ἔτους ἀναφορᾶς. Οἱ φορεῖς διατηροῦν τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀποστέλλουν στὴν Γ.Γ.Π.Σ., στὴν μορφὴ μὲ τὴν ὁποία τὰ ἀποστέλλουν, γιὰ χρονικὸ διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε ἐργάσιμων ἡμερῶν.
.        Ἡ Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν θὰ διατηρεῖ τὰ ὡς ἄνω στοιχεῖα γιὰ χρονικὸ διάστημα ἔξι ἐτῶν.

Κυρώσεις μὴ διαβιβάσεως καὶ διατηρήσεως τῶν στοιχείων
Σὲ περίπτωση μὴ τηρήσεως τῶν ἀνωτέρω ὑποχρεώσεων, ἐφαρμόζονται μὲ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν οἱ ἀνάλογες κυρώσεις
Τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ πρέπει νὰ γνωστοποιήσουν οἱ ἁρμόδιοι φορεῖς στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἀφοροῦν τὶς χρήσεις ἀπὸ τὸ 2010 καὶ ἐφεξῆς.

ΠΗΓΗ: newsit.gr

Διαφήμιση

, , , ,

Σχολιάστε

ΙΝ.ΚΑ.: «MHN ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΟΣ»

ΙΝΚΑ: Μν παραλάβετε τς κάρτες Φακελώματος

Σχόλιο π. Σταύρου Τρικαλιώτη (aganargyroi.gr):  Ἐν ἀναμονῇ μιᾶς ὑπεύθυνης θέσης ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς  Ἐκκλησίας τῆς  Ἑλλάδος ἀναδημοσιεύουμε τὸ παρακάτω κείμενο, ποὺ δείχνει τὸν ἐλλοχεύοντα κίνδυνο ἀπὸ τὴν παραλαβὴ διαφόρων χρηστικῶν καρτῶν, χωρὶς σημειωτέον νὰ λαμβάνει ὑπ᾽ ὄψιν του τὶς ἀνησυχίες χιλιάδων πιστῶν ποὺ ἐνίστανται στὶς μεθοδεύσεις φακελώματος καὶ γιὰ θρησκευτικοὺς λόγους…

 Ἰνστιτοῦτο Καταναλωτῶν (ΙΝΚΑ):
“ καλεῖ τοὺς πολίτες νὰ MHN παραλάβουν τέτοιες κάρτες,
μὲ βάση τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα καὶ τὶς διακηρύξεις τῶν δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου”

.        Δὲν μᾶς ἔφταναν ἡ κατάργηση καὶ μείωση τῶν μισθῶν καὶ τῶν συντάξεων, αὐξήσεις φόρων, κατάργηση δικαιωμάτων καὶ αὐξήσεις στὰ εἴδη πρώτης ἀνάγκης. Σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα ἀπὸ ἔγκριτες ἐφημερίδες, καὶ ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο, ἡ κυβέρνηση προωθεῖ δύο μέτρα, σὺν τοῖς ἄλλοις πολυέξοδα γιὰ τὸ κράτος :

.        1ον. Θέλει νὰ ἀντικαταστήσει τὴν Ταυτότητα τὴν μὲ «Κάρτα Πολίτου», ποὺ πολὺ σωστὰ ἔχει χαρακτηριστεῖ Κάρτα Φακελώματος τοῦ Πολίτου, ἡ ὁποία μάλιστα δὲν ἔγινε δεκτὴ στὴν Ἀγγλία, λόγῳ μεγάλου καὶ ἀσκόπου κόστους καὶ τῶν ἀντιδράσεων γιὰ τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων.
.        Αὐτὴ ἡ κάρτα προγραμματίζουν νὰ ἐνημερώνεται μὲ κάθε ἀλλαγὴ στὴν οἰκονομικὴ κατάσταση (ἀκίνητα, κινητὲς ἀξίες, λογαριασμοί, ὀφειλές), οἰκογενειακὴ κατάσταση, κατάσταση ὑγείας (φάρμακα, εἰσαγωγὲς σὲ νοσοκομεῖα, κληρονομικὸ ἱστορικό), μετακινήσεις ταξίδια κτλ.
.        Ὅλα τὰ προηγούμενα θὰ ἐμφανίζονται σὲ «ἑνιαία ὀθόνη». Ἀναφέρουν ὅτι ὁ ἴδιος κάτοχος «θὰ μπορεῖ νὰ ἔχει πρόσβαση στὰ στοιχεῖα του ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο» – λὲς καὶ δὲν τὰ ξέρει. Θὰ ἔχει ὅμως καὶ τὸ κράτος πρόσβαση καὶ μάλιστα σὲ τομεῖς ποὺ μέχρι σήμερα δὲν ἐπιτρέπεται. Ἐννοεῖται ὅτι πρόσβαση θὰ «ἀποκτήσουν» ὅλοι οἱ μεγάλοι προμηθευτὲς (πολυεθνικές, ἀσφαλιστικές, τράπεζες, διαγνωστικὰ κέντρα, πολυκλινικές, ἰδιωτικὰ γραφεῖα «εὑρέσεως ἐργασίας», ἐνοικιάσεως ἐργαζομένων, εἰσπρακτικές.) καὶ βέβαια οἱ χάκερς. Εἶναι γνωστὸ ὅτι τὸ διαδίκτυο εἶναι καὶ θὰ εἶναι πάντα διάτρητο.

.        2ον. Θέλει νὰ ἐπιβάλει ὑποχρεωτικὰ σὲ ὅλες τὶς συναλλαγὲς τὴν «Κάρτα τῶν Συναλλαγῶν», ποὺ καὶ αὐτὴ ἔχει χαρακτηριστεῖ Χαφιὲς τοῦ Καταναλωτοῦ, καὶ αὐτὴ δὲν ἔγινε δεκτὴ οὔτε κἂν ἀπὸ τὸν ἁρμόδιο ἐπίτροπο τῆς φορολογίας τῆς ΕΕ.
.       Τὴν δεύτερη κάρτα ἐπιδιώκουν νὰ τὴν ἔχει συνέχεια ὁ καταναλωτὴς (ἀπὸ ποιά μέχρι ποιά ἡλικία ἄραγε;) γιὰ νὰ καταγράφεται ἡ κάθε συναλλαγή: τὸ προϊὸν ἢ ἡ ὑπηρεσία, ὁ χρόνος καὶ ἡ χρηματική της ἀξία. Εἶναι προφανὲς ὅτι μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο, καὶ ἐπειδὴ κάθε προϊὸν διαθέτει μπαρκόντ -μὲ μία ἀναγωγὴ στὰ προϊόντα ποὺ ἀγοράζει- θὰ εἶναι γνωστὰ τὰ πάντα ἀνεξαιρέτως, γιὰ τὸν πολίτη – καταναλωτή: Οἱ συνήθειές του, τὰ πιστεύω του, ἡ ὑγεία του κλπ
.        Μὲ αὐτὲς τὶς ὑποχρεωτικὲς κάρτες οὐσιαστικὰ δρομολογοῦν νὰ καταργηθεῖ τὸ Τραπεζικὸ Ἀπόρρητο, τὸ Ἰατρικὸ Ἀπόρρητο, καὶ γενικὰ κάθε εἴδους ἀπόρρητο στὴν ἰδιωτικὴ ζωή, θὰ ἑνοποιηθοῦν ὅλοι οἱ ἀριθμοὶ (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, κτλ ) καὶ θὰ μετατραπεῖ ὁ πολίτης σὲ ἕναν ἀνθρωποαριθμό.
.        Τὸ ΙΝΚΑ δηλώνει κάθετα ὅτι δὲν θὰ δεχτεῖ τὸν Μεγάλο Ἀδελφό, δὲν ἔχει νὰ διαπραγματευτεῖ καὶ νὰ διαβουλευτεῖ τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ πολίτη – καταναλωτῆ καὶ καταδικάζει ἀπερίφραστα τὰ προτεινόμενα μέτρα.
.        Καλεῖ ὅλες ὀργανώσεις πολιτῶν, τοὺς συνδικαλιστικοὺς καὶ τοὺς ἐπιστημονικοὺς φορεῖς καὶ ὅλα τὰ πολιτικὰ κόμματα γιὰ νὰ μὴν περάσει τὸ φακέλωμα. Τὸ ΙΝΚΑ θὰ χρησιμοποιήσει κάθε νομικὸ μέσο, ἀλλὰ καλεῖ ἀπὸ τώρα τοὺς πολίτες σ τοιμότητα ἂν χρειαστεῖ, γιὰ νὰ μὴν παραλάβουν τέτοιες κάρτες, μὲ βάση τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα καὶ τὶς διακηρύξεις τῶν δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΟΜΕΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΦΤΩΧΙΑ
ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ.

 ΥΓ: Τὸ Διαδίκτυο εἶναι χρήσιμο ἀλλοῦ καὶ ὄχι γιὰ φακέλωμα.  Τὸ ΙΝΚΑ ἔχει ὑποδείξει καὶ πῶς θὰ καταπολεμηθεῖ ἡ Γραφειοκρατία καὶ πῶς θὰ ἐντοπιστοῦν οἱ φοροφυγάδες, ποὺ ἄλλωστε εἶναι γνωστοί. Τὰ ἐπιχειρήματα αὐτὰ εἶναι κουκοῦλες προσχήματα.

 ΠΗΓΗ: http://www.aganargyroi.gr/ (http://kostasxan.blogspot.com)

, ,

Σχολιάστε

ΤΑΧΥΤΑΤΑ ΣΦΙΓΓΕΙ Ο ΚΛΟΙΟΣ: ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Τὸ ἀπόλυτο φακέλωμα πολιτῶν καὶ ὁδηγῶν

.       Ἡ εὐρωπαϊκὴ χουντικὴ ἐπιτροπὴ (κομισιὸν) ἐπέβαλε τὰ ἠλεκτρονικὰ διόδια. Ἠλεκτρονικὰ «διόδια» καὶ εἰσιτήρια ἑτοιμάζονται καὶ στὰ μέσα μεταφορᾶς ἐπιβατῶν (http://www.biozo.gr/node/437)
.       Ἀλλάζει ὁ τρόπος χρέωσης τῶν διοδίων, καθὼς ἡ κυβέρνηση ἔχει ἤδη ζητήσει ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες τῶν αὐτοκινητοδρόμων νὰ μετατρέψουν ὣς τὸ 2012 τὰ διόδιά τους ἀπὸ συμβατικὰ σὲ ἠλεκτρονικά.
.        Τὸ τυράκι τῆς φάκας εἶναι ἡ… χρέωση νὰ ὑπολογίζεται ἀνάλογα μὲ τὴν ἀπόσταση ποὺ διανύει ὁ ὁδηγός. Οἱ πραγματικοὶ στόχοι ὅμως εἶναι:
.                – Ὁ πλήρης ἔλεγχος τῆς κίνησης τῶν ὀχημάτων καὶ τῶν πολιτῶν καὶ ἡ ἀπονεύρωση τοῦ κινήματος ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ
.            – Τὰ ἠλεκτρονικὰ διόδια θὰ καταγράφουν τὶς εἰσόδους κι ἐξόδους, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ κόστος τῶν τοπικῶν μετακινήσεων νὰ μειωθεῖ αἰσθητά. Ἔτσι γιὰ τοὺς κατοίκους τῆς βορειοανατολικῆς Ἀττικῆς, τὸ ἀντίτιμο τῶν διοδίων θὰ πέσει στὸ μισὸ σὲ πρώτη φάση μέχρι νὰ διαλυθεῖ τὸ κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ. Μετὰ σιγὰ σιγὰ κι ἐλεγχόμενα θὰ αὐξηθεῖ σὲ 3-4 εὐρώ!
.        Σύμφωνα μὲ κύκλους τοῦ Ὑπουργείου «τὰ ἠλεκτρονικά, πλήρως ἀναλογικά, διόδια σὲ ὅλο τὸ ἐθνικὸ δίκτυο θὰ ἐξασφαλίζουν τὴ διαλειτουργικότητα καὶ παράλληλα θὰ  παρέχουν καὶ τὴ δυνατότητα ἐκπτώσεων στοὺς συχνοὺς χρῆστες»(5), ποὺ μεταφραζόμενο σημαίνει ὅτι ὁ ἁπλὸς πολίτης θὰ πληρώνει τὰ διπλάσια ἀπὸ τὶς παγκόσμιες ἑταιρεῖες χρῆστες τῶν ἐθνικῶν μας δρόμων.
.            Στὴν Ἐγνατία Ὁδὸ βρίσκεται ἤδη  σὲ ἐξέλιξη ὁ διαγωνισμὸς γιὰ τὴν ἐγκατάσταση ἠλεκτρονικῶν διοδίων ἐλεύθερης ροῆς σὲ μῆκος 670 χιλιομέτρων.
.          Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου χρέωσης, ἐπιβάλλεται καὶ ἀπὸ τὴν Κομισιόν, ποὺ ζητᾶ ἑνιαῖο σύστημα τηλεδιοδίων γιὰ ὅλη τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἕως καὶ τὸ 2012 γιὰ τὰ φορτηγὰ καὶ τὸ 2014 γιὰ τὰ ΙΧ, στε ο μετακινήσεις ν γίνονται μ μία συσκευ κι να συμβόλαιο. Πλρες φακέλωμα!
.                Στ σύστημα καταγράφεται εσοδος κα ξοδος τν χημάτων στν ατοκινητόδρομο, τ ποῖα ναγνωρίζονται π τν κάρτα το χρήστη, τν ποία πρέπει ν φέρει κάθε χημα. Τ ασθητήρια ντοπισμο το συστήματος θ παρέχουν στν ταιρεία τὴν δυνατότητα ν γνωρίζει ν πᾶσαν στιγμήν, τν κριβ ριθμ τν χημάτων, πως κα λα τ στοιχεα τν κατόχων τους πο θ κινονται στος, κατ τ λλα …θνικούς μας δρόμους!
.                    Πρότυπο γιὰ τὴν κομισιὸν ἀποτελεῖ τὸ σύστημα τῆς Γερμανίας, ποὺ σχεδίασε καὶ ἐγκατέστησε ἕνα ἠλεκτρονικὸ σύστημα εἴσπραξης διοδίων, τὸ ὁποῖο συνδυάζει γιὰ πρώτη φορά, σὲ παγκόσμια κλίμακα, τὴν τεχνική του ἐντοπισμοῦ μέσῳ δορυφόρου καὶ τὴν σύγχρονη τεχνολογία ἀσύρματων τηλεπικοινωνιῶν, σὲ ἕνα σύστημα. Τ χήματα ναγνωρίζονται μέσα π δορυφορικ σήματα GPS (Global Positioning System,) καὶ πρόσθετα ὑποστηρικτικὰ αἰσθητήρων ἐντοπισμοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ ἑταιρεία, νὰ εἶναι ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν εὶς θέσιν νὰ γνωρίζει, τὴν …ἀκριβῆ διαδρομὴ τὴν ὁποία ἀκολουθοῦν οἱ χρῆστες. Τὸ σύστημα ὑπολογίζει ἐν συνεχείᾳ τὰ τέλη βάσει τῶν στοιχείων ποὺ ἔχει δηλώσει ὁ χρήστης, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὴν κατηγορία ἐκπομπῆς ρύπων καὶ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀξόνων καὶ μεταδίδει ἀσύρματα τὰ στοιχεῖα στὸ κέντρο μηχανογράφησης. Θὰ προστεθοῦν στὸ μέλλον καὶ στοιχεῖα πληρωμῆς τῶν τελῶν κυκλοφορίας, στοιχεῖα παραβάσεων κα πολλ λλα προσωπικ δεδομένα τν πολιτν – χρηστῶν τῶν ἐθνικῶν ὁδῶν.
.            Στὴν Γερμανία, πολίτες ἔχουν στραφεῖ ἤδη ἐναντίον τοῦ στὸν τρόπου λειτουργίας τοῦ συστήματος καὶ ἔχουν δικαιωθεῖ (2 & 3). Περισσότερες πληροφορίες καὶ ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο(6).
.             Δὲν φτάνουν μόνο τὰ διόδια στὶς ἐθνικὲς ὁδούς, καὶ ἡ κυβέρνηση τῆς παγκόσμιας χούντας ἔχει στόχο τὴν ἐπιβολή τους στὸ μετρὸ καὶ στὰ ἄλλα μέσα μεταφορᾶς.
.         Τὸ σύστημα θὰ εἶναι ἡ κατασκευὴ τῶν ἐπεκτάσεων τοῦ μετρὸ μὲ συμβάσεις παραχώρησης, ὅπου οἱ παγκόσμιες ἑταιρεῖες θὰ εἰσπράττουν εἰσιτήρια ἐπὶ τῇ βάσει τῆς διαδρομῆς! Θὰ ὑπάρχει ἠλεκτρονικὴ κάρτα καὶ ὅλοι οἱ πολίτες θὰ φακελώνονται μὲ τὸ ποῦ πᾶνε, πότε καὶ ποῦ κατεβαίνουν!
.       Τέτοια συστήματα τί νὰ τὰ κάνουμε;   Ἂς τὰ λειτουργήσουν μόνοι τους!

Πηγές:

1. http://www.computerwoche.de/management/compliance-recht/1930426/
2. http://lhg-bw.de/reibflaeche/kennzeichen-abgleich-verfassungswidrig/99/
3. http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,540652,00.html
4. http://www.toll-collect.de
5. http://news.pathfinder.gr/greece/news/689718.html
6. http://www.anasta.de/TOPOS/images/stories/DIODIA/HLEKTRONIKA_DIODIA.pdf

ΠΗΓΗ: «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ»

, ,

Σχολιάστε

Η ΔΥΣΩΝΥΜΗ ΥΠΕΡΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Μὲ ἁδρὲς γραμμές  ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Σαράντης Σαράντος, προχθὲς Δευτέρα 14.06.2010, σὲ ὁμιλία του στὸν Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου  Ἀμαρουσίου, κάνοντας μιὰ ἀναγκαία ἱστορικὴ ἀναδρομή,  περιέγραψε  ἐκεῖνες τις  διαδικασίες  τῶν παρελθουσῶν κυβερνήσεων  ποὺ εἶχαν ὡς στόχο τὴν δημιουργία τῶν καταλλήλων νέο-ἐποχήτικων  ὑποδομών  (συνθήκη Σένγκεν,  ΕΚΑΜ,  ΑΜΚΑ κλπ) γιὰ τὴν  πραγματοποίηση τοῦ “ὁράματος”  τῆς παγκόσμιας ψηφιακῆς διακυβερνήσεως, γιὰ νὰ φτάσουμε τελικὰ  σήμερα  στὸ  σημεῖο  ὅπου ὁ  Ἕλληνας Ὀρθόδοξος πολίτης  ὁδηγεῖται σὲ ψηφιακὴ αἰχμαλωσία καὶ  πνευματικὴ ἀποστασία.
Ἀφοῦ ὁλοκλήρωσε  τὴν ἱστορικὴ αὐτὴ ἀναδρομὴ ἀναφερόμενος στὶς δηλώσεις  ξένων καὶ Ἑλλήνων πολιτικῶν, ποὺ ὁμολογοῦσαν τὴν  χρήση  τοῦ δυσωνύμου ἀριθμοῦ στὶς  νέες ταυτότητες (καγκελάριος  Σρέντερ,  κ. Πάγκαλος κλπ),  ἀναφέρθηκε στὶς ἐπιστημονικὲς τεκμηριώσεις ποὺ ἀποδεικνύουν τὴ χρήση  αὐτοῦ του ἀριθμοῦ τόσο στὴν “κάρτα τοῦ πελάτη” (bar-code, EAN13)  ὅσο καὶ στὴν “Κάρτα τοῦ πολίτη” ἡ ὁποία ὄπως  τόνισε θὰ εἶναι  κατὰ πᾶσαν  βεβαιότητα  ἡ νέα ὑπερταυτότητα ποὺ θὰ ἀντικαταστήσει   κάθε  ὑπάρχουσα κάρτα,  ταυτότητα ἢ βιβλιάριο.
Ἀκολούθως  μίλησε γιὰ τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα καὶ τὸν μηχανισμὸ ἐλέγχου τῆς ζωῆς μᾶς μέσα ἀπὸ τὴν χρήση αὐτῶν τῶν καρτῶν  καθὼς ἐπίσης καὶ γιὰ τὶς συνέπειες  στὴν καθημερινότητα τοὺ  Ἕλληνα πολίτη αὐτῆς τῆς ψηφιακῆς αἰχμαλωσίας. Σχετικὰ  εἶπε ὁ π. Σαράντης  ὄτι  “πρὶν θεσμοθετηθεῖ  ἡ ‘κάρτα τοῦ πολίτη’  καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὴν (ὅπως τόνισε)  τὸ ἐπάρατο χάραγμα,   ἡ  ὀρθοτομοῦσα τὸν Λόγο τῆς Ἀληθείας  Ὀρθοδοξη  Ἐκκλησία μας,   ἡ Μητέρα  καὶ τροφὸς μας   δὲν πρέπει  νὰ ἀρθρώσει  τὸ λόγο τῆς Ἀληθείας Της  καὶ νὰ δώσει διακριτικὲς κατευθύνσεις  στὰ τέκνα της;”. Σὲ ἄλλο σημεῖο   βεβαίωνε ὄτι  “ἡ παγκόσμια  ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση εἶναι ἔργο τῆς  “Νέας Ἐποχῆς” ,   ἔργο  τοῦ διαβόλου  μὲ ἀντίθετη νοοτροπία  ἀπὸ  τοῦ Κυρίου μας,  μὲ τὴ νοοτροπία δηλαδὴ  τῆς ἐπιβολῆς μιᾶς παγκόσμιας ἀσφυκτικῆς δικτατορίας.”

Καταλήγοντας  ἀνέφερε ὅτι τὸ κείμενο, τὸ ὁποῖο μᾶς ἀνέγνωσε,  θὰ διανεμηθεῖ στοὺς πιστούς,  ἀφοῦ πρῶτα  τὸ  παραδώσει στὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν και πάσης Ἑλλάδος.
Μετὰ τὴν ὁμιλία  ἀπάντησε στὶς ἐρωτήσεις καὶ τὶς ἀπορίες ποὺ ἐξέφρασαν  πολλοὶ παρευρισκόμενοι,  ἐνῶ  ἔκανε ἐντύπωση  ἡ παρέμβαση  ἑνὸς  πιστοῦ ὁ ὁποῖος  πρότεινε  νὰ ὑποβληθοῦν  τόσο ἀτομικὰ ὅσο καὶ συλλογικὰ ἀπὸ τοὺς λαϊκούς   μηνύσεις (κάνοντας χρήση τῶν ἄρθρων τοῦ συντάγματος)  ἐναντίον  τῆς νομοθετούσας  κοινοβουλευτικῆς ὁμάδας καὶ τῆς κυβερνήσεως  μὲ τὴν κατηγορία  τῆς θεσμικῆς (μέσῳ τοῦ νόμου)  στερήσεως  τῆς ἐλευθερίας  μας  καὶ  ὡς ἐκ τούτου τῆς καταργήσεως τοῦ δημοκρατικοῦ μας πολιτεύματος.

ΠΗΓΗ:  http://orthodox-watch.blogspot.com/

, , , ,

Σχολιάστε