Ἄρθρα σημειωμένα ὡς τσίπ

ΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙΤΕ!

ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΚΑΙ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ἐφημ. «ΕΘΝΟΣ», 06.06.16

.           Ἀπὸ τὸ 2017 θὰ ἀρχίσει ἡ κυκλοφορία τῶν νέων ταυτοτήτων, ποὺ θὰ περιλαμβάνουν μικροτσίπ, ἀλλὰ καὶ βιομετρικὰ χαρακτηριστικὰ τὰ ὁποῖα δὲν ἀντιγράφονται καὶ δὲν πλαστογραφοῦνται.
.             Παράλληλα, οἱ νέες ταυτότητες θὰ περιλαμβάνουν στοιχεῖα ὅπως τὸ ΑΜΚΑ καὶ τὸ ΑΦΜ, ποὺ θὰ ἀντικαταστήσουν πιστοποιητικὰ καὶ δημόσια ἔγγραφα. «Ἡ ἐπιτροπὴ τοῦ ΥΠΕΣ καὶ τοῦ ὑπουργείου Δημόσιας Τάξης καὶ Προστασίας τοῦ Πολίτη ὁλοκληρώνει τὸ νομοθετικὸ πλαίσιο γιὰ τὴ νέα ταυτότητα. 11 ἑκατομμύρια ἔγγραφα καὶ πιστοποιητικὰ τοῦ Δημοσίου θὰ ἀποτελοῦν παρελθόν», τόνισε ὁ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν. Ὅπως ἐνημέρωσε μιλώντας στὸν ΣΚΑΪ, «ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο θὰ ὑπάρχει τὸ μητρῶο πολιτῶν καὶ ἡ χώρα θὰ ἔχει ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ μπέρδεμα. Ἔτσι, θὰ μποροῦν νὰ διασυνδεθοῦν ὅλες οἱ βάσεις δεδομένων τοῦ Δημοσίου».
.           Γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῶν νέων ταυτοτήτων, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ φωτογραφία ὑπάρχει καὶ ἕνα κόστος τῶν 10 εὐρώ, ὅσο εἶναι δηλαδὴ τὸ ἀντίτιμο τοῦ παραβόλου. Σύμφωνα μὲ ὑπολογισμούς, οἱ νέες ταυτότητες θὰ κοστίσουν στὸ κράτος περὶ τὰ 80 ἑκατομμύρια εὐρὼ συνολικά.

 

 

Διαφήμιση

, ,

Σχολιάστε

ΟΛΗ Η ΖΩΗ ΣΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΤΣΙΠΑΚΙ

λη ζωή σου σ να τσιπάκι

.               Ἕνας ἔξυπνος μετρητὴς στὸ ρολόι τῆς ΔΕΗ, ἡ στενὴ παρακολούθηση τοῦ τηλεφώνου, κάμερες καὶ κοριοί, ἀλλὰ καὶ τὰ «κύματά» μας μποροῦν νὰ δώσουν ὅλες τὶς πληροφορίες γιὰ ἐμᾶς. Τὰ Wi Fi εἶναι οἱ σύγχρονοι χαφιέδες γιὰ ὅσα δὲν δώσαμε μόνοι μας στὸ Facebook.
.               Ἡ Ἐθνικὴ Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν, μὲ εἰδικὰ τμήματα σήμερα παρακολουθεῖ μὲ ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστὲς ὅλα ὅσα διακινοῦνται στὸ Διαδίκτυο. Ἐνημερωτικὰ sites, μπλόγκ, ἰντερνετικὲς ἐφημερίδες καὶ δημοσιογράφους. Τὸ πρόγραμμα ἔχει τὴν κωδικὴ ὀνομασία ΔΗΜΕ. Τὸ 2011 -σύμφωνα μὲ ἔκθεση τῆς Ἀρχῆς Διασφάλισης Ἐπικοινωνιῶν- ὑπεβλήθησαν νομίμως καὶ ἐκδόθηκαν 9.726 βουλεύματα γιὰ παρακολουθήσεις ὑπόπτων γιὰ ἐγκλήματα, ληστεῖες, φόνους, διακίνηση ναρκωτικῶν.
.               Οἱ παρακολουθήσεις τηλεφώνων ἀπὸ τὰ συστήματα «νομίμων συνακροάσεων» τῆς Ἀντιτρομοκρατικῆς καὶ τῆς ΕΥΠ αὐξήθηκαν ἀπὸ 2.634 τὸ 2012 σὲ 4.141 τὸ 2013. Η ΕΛ.ΑΣ. καὶ ἡ ΕΥΠ ὅμως παρακολουθοῦν καθημερινὰ πάνω ἀπὸ 50.000 πολίτες.
.               Ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τῆς ΑΔΑΕ γίνεται σαφὲς ὅτι ἂν οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες παρακολουθοῦν ἐχθροὺς τῆς δημοσίας τάξεως καὶ κοινοὺς ἐγκληματίες, οἱ τράπεζες παρακολουθοῦν δανειολῆπτες, οἱ ἀσφαλιστικὲς ἑταιρεῖες καὶ φαρμακοβιομηχανίες ἐν δυνάμει ἀσθενεῖς -καὶ πιθανοὺς νεκρούς, ποὺ δὲν θέλουν νὰ ἀσφαλίσουν. Οἱ ἑταιρεῖες πώλησης δεδομένων ἐνδιαφέρονται γιὰ ὅλους καὶ οἱ ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων γιὰ τὶς πολιτικές μας σκέψεις καὶ ὄχι μόνον.
.               Πολλοὶ σχεδιάζουν τὴν Κάρτα Πολίτου, μὲ τὴν ὁποία οἱ ἴδιοι θὰ μεταφέρουμε τὶς πληροφορίες ποὺ μᾶς ἀφοροῦν πέρα ἀπὸ τὸ ὄνομά μας, τὸν τόπο γέννησης καὶ τὴν ὁμάδα αἵματος. Ἀκόμα κι ἕνα χαρτονόμισμα, ποὺ μεταφέρουμε, εἶναι δυνατὸν νὰ μεταφέρει μὲ tags πληροφορίες γιὰ ἐμᾶς, ὅπως ποῦ βρισκόμαστε ἢ τί ἀγοράζουμε καὶ ποιὰ προϊόντα μᾶς ἐνδιαφέρουν. Φυσικὰ ἕνας συνδυασμὸς τῶν πληροφοριῶν τοῦ χαρτονομίσματος μὲ τὸν κωδικὸ τοῦ προϊόντος ἀποκαλύπτει ἄνετα τί τρῶμε, τί φορᾶμε, πόσα χρήματα ἔχουμε.
.               Ἡ χρήση παλμῶν μπορεῖ νὰ διαπεράσει τὸν τοῖχο διαβάζοντας τὰ μηνύματα ποὺ ἐπιστρέφουν ἀπὸ κεῖ ἔπειτα ἀπὸ ἕναν «ἠλεκτρονικὸ πυροβολισμό». Ἕνα τηλεχειριζόμενο ρομπότ, τὸ Cougar 20, μπορεῖ νὰ ἀνιχνεύει τὴν κίνηση μέσα ἀπὸ τοὺς τοίχους πολὺ καλύτερα ἀπὸ τὴν… παραδοσιακὴ μέθοδο τοῦ ποτηριοῦ καὶ νὰ «διαβάσει» ἀκόμα καὶ τὴν ἀναπνοή μας.
.               Τὸ ἠλεκτρικὸ ρεῦμα ποὺ χρησιμοποιοῦμε, μπορεῖ νὰ δώσει πληροφορίες γιὰ ἐμᾶς ὥστε νὰ μὴ χρειάζεται ἡ Ἐθνικὴ Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν νὰ ἀναλύει, ὅπως κάνει ἀκόμα, τά… σκουπίδια μας. Τὸ τί φάγαμε, πιθανὲς συνήθειες, ἀσθένειες, ἀκόμα καὶ σχισμένα ἔγγραφα μποροῦσαν νὰ διαβαστοῦν στὸν σκουπιδοτενεκέ.
.               Σχεδὸν ὅλοι οἱ τρομοκράτες ἔχουν δώσει οἱ ἴδιοι στοιχεῖα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὰ σχέδιά τους. Κάποιος ἐντοπίστηκε, ἐπειδὴ εἶχε ξεχάσει νὰ πληρώσει τὰ κοινόχρηστα. Κάποιος ἄλλος ἐπειδὴ δήλωσε τὸ ὄνομα ἑνὸς ἄλλου στὸ μισθωτήριο. Τὸ Taxis κινητοποιήθηκε γιὰ νὰ βρεθεῖ μία γιάφκα.
.               Τὸ μισὸ κατηγορητήριο γιὰ τὴ Χρυσὴ Αὐγὴ στηρίζεται στοὺς ὑπολογιστὲς τῶν ἡγετῶν της. Ἕνα ἄλλο μέρος στὰ κινητὰ καὶ τὰ SMS τους. Φυσικὰ ἡ Ἐθνικὴ Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν γνωρίζει περισσότερα πράγματα γιὰ ἐμᾶς ἀπὸ ὅσα καταθέτει στὸ δικαστήριο, ἐπειδὴ δὲν θέλει νὰ ἀποκαλύψει τὰ μέσα ποὺ χρησιμοποιεῖ. Ἕνας ἔξυπνος μετρητὴς στὸ ρολόι τῆς ΔΕΗ, ἡ στενὴ παρακολούθηση τοῦ τηλεφώνου, κάμερες καὶ κοριοί, ἀλλὰ καὶ τὰ «κύματά» μας μποροῦν νὰ δώσουν ὅλες τὶς πληροφορίες γιὰ ἐμᾶς.
.               Τὰ Wi Fi εἶναι οἱ σύγχρονοι χαφιέδες γιὰ ὅσα δὲν δώσαμε μόνοι μας στὸ Facebook. Ὁ παραδοσιακὸς χαφιὲς μὲ τὴν ἐφημερίδα ποὺ κάθεται στὸ διπλανὸ τραπέζι καὶ σηκώνεται μαζί μας ἢ τὴ στήνει ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι δὲν ὑπάρχει πιά. Οὔτε τὰ ταξί, οἱ ἀνεξήγητοι λαχειοπῶλες στὸ δάσος καὶ οἱ περιπτεράδες πληροφοριοδότες ποὺ γνωρίζουν γιὰ ἐμᾶς τί καπνίζουμε, τί ἀγοράζουμε καὶ τί ἐφημερίδες διαβάζουμε. Κυρίως γιατί δὲν διαβάζουμε πιὰ ἐφημερίδες.
.               Ὁ σύγχρονος χαφιὲς εἶναι ἀόρατος. Κρυμμένος πίσω ἀπὸ καλώδια, χιλιόμετρα μακριά, ἀκόμα καὶ ὠκεανοὺς πέρα ἀπὸ τὸ σπίτι μας, μελετᾶ τὰ e-mail, τὰ SMS καὶ τὰ πονηρὰ sites ποὺ ἐπισκεπτόμαστε. Μπορεῖ καὶ νὰ στήνει τέτοια sites, φόρουμ καὶ «ἴντερνετ καφὲ» ἢ νὰ βρίσκεται πίσω ἀπὸ τὸ ψευδώνυμο ἑνὸς φίλου μας στὰ social media. Μπορεῖ νὰ μὴν ἐργάζεται γιὰ τὸ κράτος ἀλλὰ γιὰ κάποια ἐμπορικὴ ἑταιρεία ἢ γιὰ αὐτὲς ποὺ πουλᾶνε πληροφορίες γιὰ ἐμᾶς.
.               Τὸ γερμανικὸ δίκτυο Ultimaco συγκεντρώνει καὶ ἀποθηκεύει 100.000 δεδομένα τὸ δευτερόλεπτο. Ἡ ζωή μας ὅλη σὲ ἕνα τσιπάκι. Εἴμαστε ἔκθετοι σὲ ἀδιάκριτους κατασκόπους ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι «δημοσιογράφοι» -ρουφιάνοι καὶ ἀλῆτες-, δημοσκόποι, ἔμποροι, τράπεζες, ἀκόμα καὶ ἀριστερὰ κόμματα ποὺ θέλουν νὰ γνωρίζουν τί πιστεύουμε κι ἂν λέμε ψέματα στὸ Facebook καὶ τὶς δημοσκοπήσεις.

 

ΠΗΓΗ : id-ont.blogspot.gr (ἀπὸ enet.gr)

 

 

,

Σχολιάστε

ΤΩΡΑ ΚΑΙ “ΕΞΥΠΝΑ” ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ. ΠΩΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ!

«ξυπνα» χαρτονομίσματα, μ μικροσκοπικ τσπ

σχόλιο Ἱστολογίου id-ont.blogspot.gr:
1) Ρωτᾶμε τώρα ἐμεῖς μία προβοκατόρικη ἐρώτηση: Ὑπάρχει πιθανότητα τὸ νέο 5ευρο ποὺ κυκλοφόρησε νὰ ἔχει τέτοια τεχνολογία καὶ νὰ μὴν τὸ ἔχουν ἀνακοινώσει;
2) Ἅπαξ καὶ τὰ χαρτονομίσματα ἐνσωματώσουν αὐτὴ τὴν τεχνολογία, δὲν θὰ εἶναι πανεύκολο σὲ μηχανήματα-ἀναγνῶστες (readers), ἐξ ἀποστάσεως, νὰ “διαβάζουν” τὰ RFID τσιπάκια τῶν χαρτονομισμάτων καὶ κατὰ συνέπεια νὰ καταλαβαίνουν τὴν ποσότητα/ἀξία τῶν χαρτονομισμάτων, τὰ ὁποῖα θὰ ἔχει ὁ καθεὶς ἐπάνω του;; 
.             Οἱ σχεδιαστὲς αὐτῶν τῶν συστημάτων (καὶ οἱ πολιτικοὶ ποὺ τὰ ὑλοποιοῦν) εἶναι πωρωμένοι μὲ τὴν παρακολούθηση, δὲν τοὺς νοιάζει ἡ ἀσφάλεια. Αὐτὴ εἶναι “πρόφασις ἐν ἁμαρτίαις“… Ἄλλωστε ὅπως ἔχουμε δείξει δεκάδες φορές, ἀσφάλεια σὲ αὐτὰ τὰ συστήματα δὲν ὑπάρχει (Δεῖτε τὸ πλέον πρόσφατο: VIDEO – CBC News Canada: Smartphone κλέβει ἐξ ἀποστάσεως τὰ στοιχεῖα πιστωτικῆς Κάρτας (μὲ RFID πλινθίο) http://id-ont.blogspot.gr/2013/05/video-cbc-news-canada-smartphone-rfid.html) !!!

 [Ἀπὸ naftemporiki.gr/story/648516]

.         Μία μέθοδο ἐνσωμάτωσης τσὶπ RFID (radio frequency identification) στὸ χαρτὶ χαρτονομισμάτων ἀνέπτυξαν ἀμερικανοὶ ἐπιστήμονες, γεγονὸς τὸ ὁποῖο ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ συμβάλει σημαντικὰ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς πλαστογραφίας.
.         Ἡ συγκεκριμένη μέθοδος, ποὺ ἀναπτύχθηκε ἀπὸ ὁμάδα τοῦ North Dakota State University καὶ θὰ παρουσιαστεῖ στὴ συνδιάσκεψη πάνω στὴν τεχνολογία RFID στὸ Institute of Electrical and Electronics Engineers στὴν Φλόριντα, ἀποκαλεῖται LEAP (Laser Enabled Advanced Packaging). Αὐτὸ ποὺ κάνει εἶναι νὰ χρησιμοποιεῖ ἀκτίνες λέιζερ γιὰ νὰ μεταφέρει καὶ συναρμολογήσει τὰ τσὶπ στὸ χαρτί, ἀνοίγοντας νέες δυνατότητες πάνω στὸν ἐντοπισμὸ καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πλαστογραφίας, ἀλλὰ καὶ τὴν παρακολούθηση «ὑπόπτων» συναλλαγῶν.
.         Τὸ ἐν λόγῳ «ἔξυπνο» χαρτί, πέρα ἀπὸ χαρτονομίσματα, θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιηθεῖ καὶ σὲ ἐπίσημα ἔγγραφα, εἰσιτήρια, ἀλλὰ καὶ ταμπέλες/«στάμπες» ἑταιρειῶν σὲ καταναλωτικὰ προϊόντα. Ἡ τεχνολογία RFID χρησιμοποιεῖται ἤδη στὸ ἐμπόριο, ἀλλὰ τὰ τσὶπ ἦταν ὀγκώδη, δημιουργώντας προβλήματα.
.         Ἡ μέθοδος τοῦ πανεπιστημίου τῆς Βόρειας Ντακότα ἔχει σαφὲς πλεονέκτημα, καθὼς παρουσιάζει ἐξαιρετικὰ λεπτὰ τσίπ, ποὺ τοποθετοῦνται στὶς ἐπιθυμητὲς θέσεις καὶ στὴ συνέχεια συναρμολογοῦνται (τοποθέτηση κεραιῶν) χάρη στὴν τεχνολογία λέηζερ. Ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ προγράμματος, καθηγητὴς Βὰλ Μαρίνοφ, λέει ὅτι ἡ διαδικασία εἶναι πολὺ ταχύτερη καὶ πολὺ φθηνότερη σὲ σχέση μὲ μεθόδους ποὺ χρησιμοποιοῦνται ἤδη.
.         Μέχρι τώρα δὲν ἔχουν ὑπάρξει ἀκόμα ἐμπορικὲς προτάσεις, ἀλλὰ αὐτὸ ἀναμένεται νὰ ἀλλάξει πολὺ σύντομα, καθὼς οἱ δυνατότητες τῆς συγκεκριμένης τεχνολογίας γιὰ χρήση στὴν ἀγορὰ φαίνονται πάρα πολλές- ὁπότε καὶ θεωρεῖται πὼς δὲν θὰ περάσει πολὺς καιρὸς πρὶν ἡ ἐν λόγῳ μέθοδος «βγεῖ» ἀπὸ τὸ ἐργαστήριο.

, , ,

Σχολιάστε

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΑ «ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ»…!

Ὁ «Μεγάλος δελφς» γκαθίσταται κα στ Disney World.

Σχόλιο ἱστολογίου «ID-ont»: Τὸ κατωτέρω δημοσίευμα (συμπλ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: τῆς ἐφημ. «ΒΗΜΑ») κλείνει ὡς ἑξῆς: «Σύμφωνα μὲ κάποιους ὀπαδοὺς θεωριῶν συνωμοσίας, ἡ Disney, μὲ τὸ μπρασελὲ αὐτό, συμμετέχει οἰκειοθελῶς σὲ μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες παγκόσμιες δοκιμὲς τοῦ μικροτσὶπ RFID πρὶν ἀπὸ τὴν εἰσαγωγή του, σὲ λίγα χρόνια ἀπὸ τώρα, σὲ κάθε κάτοικο τῆς Δύσης».
.          Ὅμως, ἀγαπητὸ ΒΗΜΑ, εἶναι θεωρία συνωμοσίας ἢ πραγματικότητα ποὺ ἔρχεται ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη; Εἶναι ἢ δὲν εἶναι Πλαστικὴ Κάρτα μὲ RFID; Σαφέστατα καὶ εἶναι. Θέλουν ἢ δὲν θέλουν νὰ δοθεῖ σὲ κάθε πολίτη αὐτοῦ τοῦ πλανήτη, ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστὰν μέχρι τὴν Ἀγγλία καὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα (βλ. δηλώσεις τοῦ ΓΑΠ καὶ τόσων ἄλλων Ἑλλήνων πολιτικῶν) μέχρι τὴν Ἀμερική; Ὄχι ἁπλῶς θέλουν, ἔχουν λυσσάξει νὰ τὴν δώσουν. Κατὰ συνέπεια τὸ μόνο σίγουρο εἶναι ὅτι ΔΕΝ εἶναι θεωρία συνωμοσίας.
.          Καταλήγοντας, γιὰ νὰ θέλεις νὰ λέγεσαι ὑπεύθυνο καὶ σοβαρὸ μέσο ἐνημέρωσης, ἔχεις ὑποχρέωση νὰ μὴν κοιτᾶς μὲ μυωπικὰ γυαλιὰ τὶς εἰδήσεις, ἀλλὰ νὰ τὶς παρουσιάζεις στὴν πραγματική τους διάσταση καὶ νὰ μὴν βαφτίζεις “θεωρίες συνωμοσίας” τὶς πραγματικὲς συνωμοσίες ἐναντίον τῶν ἐλευθεριῶν τῶν πολιτῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ ὑπόλοιπου κόσμου…

 TO BHMA: Ὁ “Μεγάλος Ἀδελφὸς” ἐγκαθίσταται
καὶ στὸ Disney World.
Προσφέρει στοὺς ἐπισκέπτες τοῦ πάρκου τῆς Φλόριντα
βραχιόλια τεχνολογίας ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων

.        Ἀντιδράσεις ἔχει προκαλέσει στὶς ΗΠΑ ἡ πρωτοβουλία τῆς Walt Disney Company νὰ προσφέρει προαιρετικὰ στοὺς ἐπισκέπτες τοῦ πάρκου Disney World στὸ Ὀρλάντο τῆς Φλόριντα τὰ λεγόμενα «βραχιόλια τεχνολογίας ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων» ἢ RFID. Ὅποιος θέλει νὰ συμμετάσχει στὸ πρόγραμμα «MyMagic+» τῆς Disney, θὰ ἐξοπλίζεται μὲ ἕνα ἠλεκτρονικὸ μπρασελὲ ποὺ θὰ λειτουργεῖ ὡς κλειδὶ τῶν ἐπισκεπτῶν, εἰσιτήριο γιὰ τὸ πάρκο καὶ λογαριασμὸς πληρωμῶν – «τρία σὲ ἕνα».
.        Ὡστόσο, πολλοὶ θεωροῦν πὼς τὰ βραχιόλια αὐτά, ποὺ ὀνομάστηκαν «MagicBands» κι ἔχουν σχεδιαστεῖ μὲ τὴν τεχνολογία ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων (RFID), δηλαδὴ ἕνα ἀσύρματο σύστημα ποὺ μεταφέρει προσωπικὰ δεδομένα ἀπὸ μικροσκοπικὲς ἐτικέτες, εἶναι ἀκόμη μία ἀπόδειξη πὼς ὁ «Μεγάλος Ἀδελφὸς» καραδοκεῖ παντοῦ καὶ παρακολουθεῖ κάθε μας κίνηση, ὁπουδήποτε κι ἂν βρισκόμαστε. Κι αὐτὸ γιατί τὰ MagicBands θὰ περιλαμβάνουν προσωπικὲς πληροφορίες γιὰ τοὺς πελάτες, ὅπως τὸ ὄνομα τοῦ χρήστη καὶ τὴν ἡμερομηνία γέννησής τους, ἔτσι ὥστε νὰ διευκολύνει, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τῆς Disney, «μία ἀκόμη πιὸ συναρπαστικὴ ἐμπειρία μέσα στὸ πάρκο».
.        Τὰ μπρασελὲ ἀπὸ καουτσούκ, μέσα ἀπὸ τὸ μικροτσὶπ αὐτό, ἐκτὸς τοῦ ὅτι ἐπιτρέπουν στοὺς ἐπισκέπτες νὰ ἀγοράσουν εἰσιτήρια, νὰ ἀγοράσουν φαγητὸ καὶ νὰ περάσουν ἀπὸ τὰ διάφορα παιχνίδια, ἐπίσης παρακολουθοῦν τοὺς περίπου 30 ἑκατ. ἐπισκέπτες τοῦ Disney World ἐτησίως ποῦ πηγαίνουν καὶ τί ἀγοράζουν μέσα στὸ πάρκο ψυχαγωγίας, ποιὰ ἀξιοθέατα ἐπισκέφθηκαν, πόσες ἀγορὲς ἔχουν κάνει καὶ μὲ πόσους χαρακτῆρες τῆς Disney σταμάτησαν γιὰ νὰ φωτογραφηθοῦν.
.        Εἶναι δηλαδή, μὲ ἄλλα λόγια, ποτελεσματικ ργαλεο συλλογς προσωπικν δεδομένων σχετικ μ τς συνήθειες τν καταναλωτν. Ἡ Disney θέλει νὰ συγκεντρώσει ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερες πληροφορίες γιὰ τοὺς πελάτες της, προκειμένου νὰ κάνει τὰ προϊόντα της, μελλοντικά, ἀκόμη πιὸ «στοχευμένα».
.        «Εἶναι ξεκάθαρο πὼς μία τέτοια τεχνολογία διευκολύνει ἀφάνταστα τὸ ἔργο τῶν ἀνὰ τὸ κόσμο ὑπευθύνων μάρκετινγκ, ὅμως ἐδῶ τὸ ζήτημα εἶναι νὰ ἐντοπίσουμε τὴ διαχωριστικὴ γραμμὴ ἀνάμεσα στὴν χρήση μιᾶς πληροφορίας καὶ τὴν κατασκοπεία προσωπικῶν δεδομένων», τονίζει ὁ Νὶκ Πικλς, διευθυντὴς τῆς ΜΚΟ «Big Brother Watch», μὲ τὴν Disney νὰ ἀπαντάει πώς, οὕτως ἡ ἄλλως, τὸ βραχιόλι αὐτὸ εἶναι «προαιρετικό».
.        Τὸ RFID (ἀκρωνύμιο τοῦ Radio Frequency Identification, δηλαδὴ «ταυτοποίηση μέσῳ ραδιοσυχνοτήτων») εἶναι ἕνα σύστημα ἀσύρματης ἀναγνώρισης ἀντικειμένων ποὺ χρησιμοποιήθηκε γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὴν Πολεμικὴ Ἀεροπορία τῆς Βρετανίας κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Β´ Παγκοσμίου, γιὰ τὴν ἀναγνώριση καὶ τὴ διάκριση τῶν ἐχθρικῶν ἀπὸ τὰ φιλικὰ ἀεροπλάνα.
.        Ἔχει χρησιμοποιηθεῖ ἐδῶ κι ἀρκετὰ χρόνια γιὰ τὴν παρακολούθηση τῶν ἀποθεμάτων τῶν προϊόντων σὲ διάφορες βιομηχανίες, ἀλλὰ καὶ σὲ ἐτικέτες ποὺ προσαρτῶνται σὲ κονκάρδες, κάρτες διέλευσης, ἀκόμα καὶ διαβατήρια.
.        Σύμφωνα μὲ κάποιους ὀπαδοὺς θεωριῶν συνωμοσίας, ἡ Disney, μὲ τὸ μπρασελὲ αὐτό, συμμετέχει οἰκειοθελῶς σὲ μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες παγκόσμιες δοκιμὲς τοῦ μικροτσὶπ RFID πρὶν ἀπὸ τὴν εἰσαγωγή του, σὲ λίγα χρόνια ἀπὸ τώρα, σὲ κάθε κάτοικο τῆς Δύσης.  (http://www.tovima.gr/world/article/?aid=500528)

, , , , ,

Σχολιάστε

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΙΑΛΤΗ «Κατάφωρη παραβίαση τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων τῶν μαθητῶν ἡ διαφήμιση τῶν σχεδιασμῶν σκοτεινῶν ἐγκεφάλων ποὺ ἀπεργάζονται τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῶν πολιτῶν μέσῳ τῶν ἐμφυτευμάτων μικροτσὶπ στὸ δέρμα».

Ἐξοικείωση μὲ τὸν ἐφιάλτη

 ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 07.02.2013

βλ. σχετ.: ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΤΗΣ 1ης ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ!!!!

.          Διαβάζοντας τὴ «δημοκρατία» καὶ τὸ ἄρθρο γιὰ τὴ «μικρὴ Τζέιν», ποὺ εἶναι χαρούμενη γιὰ τὸ τσὶπ ποὺ τῆς ἐμφύτευσαν (!!!), ἀδυνατεῖς νὰ πιστέψεις στὰ μάτια σου. Τὸ βιβλίο Ἀγγλικῶν της Α´ Γυμνασίου διδάσκει, μέσῳ μίας ξένης γλώσσας, τὰ «ὀφέλη» τῆς τοποθέτησης μικροτσὶπ στοὺς ἀνθρώπους! Τὸ ἐπίμαχο ἀπόσπασμα ἀφορᾶ στὴν καταγραφὴ τῶν ἐμπειριῶν ἑνὸς μικροῦ κοριτσιοῦ, τὸ ὁποῖο… τσιπαρίστηκε: «Μετὰ τὸ σχολεῖο τὴν Πέμπτη ἔφαγα δύο ὧρες στὸν γιατρὸ περιμένοντας νὰ μοῦ ἐμφυτεύσει τὸ καινούργιο μου μικροτσίπ. Αὐτὴ ἡ διαδικασία (μία γρήγορη ἔνεση στὸν ἀντίχειρα) πῆρε μόνο λίγα δευτερόλεπτα καὶ δὲν πόνεσε σχεδὸν καθόλου. Τὸ μικροτσὶπ μοιάζει μὲ ἕνα μικροσκοπικὸ κύβο καὶ χρησιμεύει σὲ πολλὰ πράγματα. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὅτι μπορεῖ νὰ ξεκλειδώνει τὸ σπίτι καὶ τὸ ποδήλατό μου, μπορεῖ νὰ εἶναι χρήσιμο γιὰ νὰ ξεκλειδώνω πόρτες καὶ νὰ ἔχω πρόσβαση σὲ ὅλα τὰ σχολικὰ βιβλία, καθὼς καὶ στοὺς κωδικούς τοῦ ὑπολογιστῆ. Μπορῶ νὰ χρησιμοποιήσω τὸ μικροτσὶπ καὶ σὰν πιστωτικὴ κάρτα γιὰ νὰ ἀγοράσω πράγματα, κάθε ἑβδομάδα ποὺ ἡ μαμὰ καὶ ὁ μπαμπάς μου τὴ φορτώνουν μὲ χρήματα».
.          Ὁ ἀπόλυτος ἐφιάλτης τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἀπώλεια τῆς προσωπικότητας, τὸ «Χάραγμα» καὶ ἡ μετατροπὴ τῶν πολιτῶν σὲ ἀριθμοὺς προπαγανδίζονται ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κράτος σὲ παιδιὰ 12 καὶ 13 ἐτῶν!
.          Οἱ μαθητὲς εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ ἔρχονται ἀντιμέτωποι μ᾽ αὐτὴ τὴν κατάφωρη παραβίαση τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεών τους καὶ νὰ ἀντιμετωπίζουν ς μάθημα τ διαφήμιση τν σχεδιασμν σκοτεινν γκεφάλων πο περγάζονται τν πόλυτο λεγχο τν πολιτν μέσῳ τν μφυτευμάτων μικροτσπ στ δέρμα. προβι μ τν ποία εναι νδεδυμένη τ θηρίο το τσιπαρίσματος εναι … χρησιμότητα το μφυτεύματος.
.          Τὸ ζήτημα εἶναι ἐξαιρετικὰ σοβαρὸ καὶ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας θὰ ἔπρεπε, σεβόμενο τοὺς ὀρθόδοξους Ἕλληνες, ποὺ πληρώνουν ἀπὸ τὸ ὑστέρημά τους γιὰ τὴ λειτουργία του, νὰ ἀποσύρει ἄμεσα αὐτὸ τὸ κατάπτυστο πόνημα καὶ νὰ δώσει τὶς δέουσες ἐξηγήσεις. Αὐτὴ ἡ πρόκληση δὲν μπορεῖ νὰ μείνει ἀναπάντητη. Κανεὶς δὲν δικαιοῦται νὰ παίζει μὲ τὴν ἑλληνικὴ νεολαία!

, , ,

Σχολιάστε

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΤΗΣ 1ης ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ!!!!

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ
ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΤΗΣ 1ης ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ!!!!
τοῦ Ἱστολογίου  «
nea-arxh-news.blogspot.gr»

.          ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΡΟΞΕΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΞΗ ΟΤΙ ΤΟ ΝΕΟΤΑΞΙΚΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΥΛΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΗΝ ΟΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΑΚΡΕΟΥΡΓΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ….
.          Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ (15 εὐρώ) ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΤΟ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΕΝΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟ ΤΣΙΠΑΚΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΛΟ. ΕΤΣΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΠΟΥ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΔΕΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ….
.          ΒΕΒΑΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΟΙ ΑΘΕΟΙ, ΑΠΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. ΑΛΛΩΣΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΔΕΧΤΟΥΝ ΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ ΘΑ ΤΟ ΔΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ….

ΔΕΙΤΕ  (κατωτέρω) ΤΗΝ ΕΠΙΜΑΧΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΡΩΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ…. ΝΕΟΤΑΞΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.
tsiparisma tsiparisma-chip

Γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν τὴν ἀγγλικὴ μεταφράζεται τὸ ἐν λόγῳ κείμενο: «Μετὰ τὸ σχολεῖο τὴν Πέμπτη, ἔφαγα δύο ὧρες στὸν γιατρό, περιμένοντας νὰ μοῦ ἐμφυτεύσει τὸ καινούργιο μου μικροτσίπ. Αὐτὴ ἡ διαδικασία (μία γρήγορη ἔνεση στὸν ἀντίχειρά μου) πῆρε μόνο λίγα δευτερόλεπτα καὶ δὲν πόνεσε σχεδὸν καθόλου. Τὸ μικροτσὶπ μοιάζει μὲ ἕνα μικροσκοπικὸ σωλήνα καὶ εἶναι πολλὰ αὐτὰ ποὺ μπορεῖ νὰ κάνει. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὅτι μπορεῖ νὰ ξεκλειδώνει τὸ σπίτι καὶ τὸ ποδήλατό μου, μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ σὲ ὅλους τοὺς ἀναγνῶστες κλειδιῶν γιὰ νὰ ἀνοίξει πόρτες καὶ νὰ ἔχω πρόσβαση σὲ πράγματα τοῦ σχολείου, καὶ ἐπιπλέον ἐμπεριέχει ὅλους τοὺς κωδικοὺς τοῦ ὑπολογιστῆ μου. Μπορῶ νὰ χρησιμοποιήσω τὸ μικροτσὶπ καὶ σὰν πιστωτικὴ κάρτα γιὰ νὰ ἀγοράσω πράγματα, ὅσο ἡ Μαμὰ καὶ ὁ Μπαμπὰς ἀνεβάζουν στὴν τσέπη μου χρήματα κάθε ἑβδομάδα”

 Εἶναι λοιπὸν προφανὲς τί μήνυμα θέλουν νὰ περάσουν στὰ παιδιά μας.

ΠΗΓΗ: anti-ntp.net (ἀπὸ:  nea-arxh-news.blogspot.gr)

, ,

Σχολιάστε

12 BHMATA ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΛΙΝΘΙΟΥ

12 βήματα γι ν δεχτον λοι οἱ νθρωποι τ chip
κάτω
π τ δέρμα τους

Τοῦ Get Mind Smart / ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

.           Εἴμαστε ἡ τελευταία γενιὰ ποὺ ἔχουμε φωνὴ καὶ ἐλεύθερη βούληση καὶ ποὺ μποροῦμε νὰ ἀλλάξουμε τὴν πορεία τῆς ἱστορίας. Σήμερα ὅλοι συνδέονται παντοῦ – τὰ ‘ἔξυπνα τηλέφωνα’ (smart phones) θὰ γίνουν τὰ ἐργαλεῖα τῆς Ἔξυπνης Παγκόσμιας Τάξης, θέτοντας τέρμα στὰ μετρητά, στὰ κλειδιά, στὶς ἄδειες ὁδήγησης, κλπ. Ὁ σκοπός τους εἶναι ἐπίσης νὰ χρησιμοποιοῦνται καθημερινὰ ὡς ταυτότητα στὴ νέα «ἀξιόπιστη» διαδικτυακὴ κοινότητα.
.           Τότε τὸ τηλέφωνο ἢ τὸ chip ποὺ συνδέεται μὲ τὴν ID τοῦ χρήστη τοῦ τηλεφώνου, γίνεται ἕνα ἀντικείμενο πολὺ πολύτιμο, γιὰ νὰ χαθεῖ καὶ τὸ μόνο ἀσφαλὲς μέρος πλέον, εἶναι κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα.Δεῖτε τὸ βίντεο τῆς Master Card γιὰ τὴν «ἐπανάσταση» τῆς πληρωμῆς μέσῳ κινητῶν τηλεφώνων σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο! Ὅπως δείχνει τὸ βίντεο, σὲ ὅλο τὸν κόσμο τὸ χρῆμα ἔχει καταργηθεῖ καὶ οἱ ἄνθρωποι «χαρούμενοι καὶ ἀπελευθερωμένοι» πληρώνουν πλέον, μὲ τὰ κινητά τους, ἀκόμα καὶ στὴ λαϊκή. «Ποιὸ εἶναι τὸ ἑπόμενο βῆμα;», ρωτάει στὸ τέλος, ὁ ἀφηγητὴς τοῦ βίντεο. «Μείνετε συνδεδεμένοι, γιατί μόλις τώρα ἀρχίσαμε…».

 Τὸ πράγμα πάει κάπως ἔτσι :

 1. Δημιουργῆστε ἕνα κλίμα φόβου.

 2. Κάντε τους ὅλους νὰ εἶναι διαρκῶς συνδεδεμένοι (online).

 3. Κάντε ὥστε καὶ ὁ κάθε φτωχὸς νὰ ἔχει πάνω του ἕνα κινητὸ τηλέφωνο.

 4. Κάντε ὅλοι νὰ μιλοῦν γιὰ RFID καὶ βιομετρικὰ στοιχεῖα: τὸ πρῶτο στάδιο γιὰ τὴν ἀποδοχὴ κάποιου πράγματος εἶναι ἡ προσδοκία του.

 5. Βάλτε chip σὲ τόσα περισσότερα πράγματα καὶ ἀνθρώπους μπορεῖτε (τηλέφωνα, κατοικίδια ζῶα, ροῦχα, κλπ.), ὥστε νὰ φαίνεται ὅτι εἶναι κάτι «φυσιολογικό».

 6. Προωθεῖστε ἕνα σύστημα παγκόσμιας ταυτότητας, ἀλλὰ κάντε το σιγά-σιγά.

 7. Προωθῆστε ἐμφυτεύματα γιὰ τὴν ὑγεία καὶ τὴν ἀσφάλεια, ὥστε νὰ πιστεύουν ὅλοι ὅτι εἶναι κάτι καλό.

 8. Κάντε ἔτσι ὥστε νὰ μποροῦν νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ τηλέφωνό τους γιὰ τὰ πάντα, εἰδικὰ ὡς μέσο πληρωμῆς καὶ ὡς ἀπόδειξη ταυτότητας.

 9. Πῶς ξέρουμε ὅτι εἶσαι ἐσὺ στὰ ἀλήθεια; Τὰ βιομετρικά σας στοιχεῖα παρακαλῶ!

 10. Κυβερνο-επίθεση! Ἐπανάσταση! Σᾶς παρακαλοῦμε, προστατεῦστε μας!

 11. Ἡ οἰκονομία καταρρέει… τὸ μετρητὸ χρῆμα ἔχει φύγει καὶ ὅλες οἱ πληρωμὲς γίνονται πλέον ψηφιακά.

 12. Τὰ τηλέφωνα χάνονται καὶ κλέβονται. Τὰ βιομετρικὰ στοιχεῖα πλαστογραφοῦνται. Τὸ νὰ κουβαλᾶς ἕνα κινητὸ τηλέφωνο εἶναι μεγάλος μπελὰς – καὶ τὰ Verichips εἶναι ἁπλῶς ἡ πιὸ εὔκολη λύση…

 Ἀλλά… «Ψίτ!!! Ὥρα γιὰ rewind!» Ὥρα νὰ ξεσηκωθοῦμε. Ὥρα νὰ ἀλλάξουμε τρόπο σκέψης. Δὲν χρειάζεται νὰ συνεργαστοῦμε. Ἀφυπνισμένοι καὶ ἀποφασισμένοι, ἀρνούμαστε νὰ ἐγγραφοῦμε σὲ μία ὑπηρεσία Παροχῆς Ταυτότητας, καὶ ἀρνούμαστε νὰ πληρώσουμε γιὰ κάτι μὲ τηλέφωνο. Τὸ σχέδιό τους παίρνει μία παράξενη τροπή: Γίνε μέρος τοῦ κινήματος ποὺ δὲν περίμεναν. Εἴμαστε οἱ πολεμιστές, ποὺ γράφουμε ἱστορία: Μέχρι τὸ 2020, σὲ μία προσπάθεια νὰ εἴμαστε ἐλεύθεροι, ἀντιστεκόμαστε στὴν ἐπιχειρηματοκρατία (corporatocracy) καὶ κερδίζουμε.

 ΠΗΓΗ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

, , , ,

Σχολιάστε

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΓΕΩΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ (μὲ πλινθίο [=“βούλα τοῦ Σατανᾶ”]). ΚΑΛΑ ΠΑΜΕ!

Τσιπάκια ἐντοπισμοῦ ἐνέκρινε ἡ Ἀρχὴ Προσωπικῶν Δεδομένων!

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Εἶναι συστηματικὴ ἡ υἱοθέτηση τῆς μεθόδου τῆς «σταδιακῆς ἐξοικειώσεως» μὲ τὰ “ἐργαλεῖα” καὶ τὰ προανακρούσματα τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ. Ὅπως κι ἄλλοτε ὑπογράμμισε ἡ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.» προβάλλεται ὡς πρόσχημα μιὰ ἔκτακτη ἀνάγκη ἢ γενικεύεται μιὰ εἰδικὴ περίπτωση ἢ διογκώνεται ἐπικοινωνιακὰ μιὰ ἰδιαίτερη καὶ ἀκραία περίπτωση, ὥστε λίγο-λίγο νὰ ἀφομοιωθεῖ ἀπὸ τὴν “κοινὴ γνώμη” χωρὶς ἀντιδράσεις ἡ ἰδέα τῆς ἐπιβολῆς ἑνὸς ὁλοκληρωτικοῦ μέτρου ποὺ ὑπονομεύει καὶ ἀκυρώνει τὴν Ἀξία καὶ Προνομία τῆς Ἐλευθερίας.

.             “Θαρθεῖ καιρός, ποὺ θὰ σᾶς ποῦν νὰ βουλωθεῖτε μὲ τὴ βούλα τοῦ Σατανᾶ. Νὰ μὴ βουλωθεῖτε. Ἂν βουλωθεῖτε, καὶ στοῦ βοδιοῦ τὸ κέρατο νὰ κρυφθεῖτε, θὰ σᾶς βροῦν” [Ἅγ. Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός]

 […]

.             Καλῶς τους καὶ ἂς ἄργησαν. Ξεκινάει μὲ γοργοὺς ρυθμοὺς ἡ ἐξοικείωσή μας μὲ τὸ ἐθελούσιο (ἢ παρὰ τὴ θέλησή μας, ἡ Νέα Τάξη δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ λεπτομέρειες) “τσιπάρισμά μας”. Ὅπως διαβάζουμε σήμερα στὸ (kerdos.gr):  “Ὑπὸ ὅρους καὶ προϋποθέσεις, ἡ Ἀρχὴ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα, ἔδωσε τὸ «πράσινο φῶς» μὲ τὴν ὑπ᾽ἀριθμὸν 112/2012 ἀπόφασή της γιὰ τὴ χρήση συσκευῶν γεωεντοπισμοῦ, μέσῳ συνδρομῆς, σὲ εὐπαθεῖς ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ καὶ σὲ ἀνήλικους. Τὴν ἄδεια τῆς Ἀρχῆς ζήτησαν δύο ἑταιρεῖες παροχῆς τέτοιων ὑπηρεσιῶν 24ωρης παρακολούθησης μέσῳ εἰδικοῦ κέντρου, μὲ τὴν καταβολὴ συνδρομῆς.
.             Οἱ συσκευὲς αὐτὲς ἀπευθύνονται σὲ ἄτομα μὲ προβλήματα ὑγείας, ἄτομα ἐπιφορτισμένα μὲ τὸ καθῆκον τῆς φροντίδας ἐκείνων ποὺ ἔχουν τέτοια προβλήματα ὑγείας, καθὼς καὶ τοὺς γονεῖς ἀνηλίκων. Συνοπτικά, οἱ ὑπηρεσίες ἐπιτρέπουν στὸν «συνδρομητὴ» νὰ λαμβάνει γνώση τῆς γεωγραφικῆς θέσης αὐτοῦ ποὺ φοράει τὴν ἐν λόγῳ συσκευή, ἡ ὁποία εἶναι μικροῦ μεγέθους, μπορεῖ νὰ ἔχει μορφὴ κουτιοῦ ἢ ρολογιοῦ, περιλαμβάνει κύκλωμα κινητῆς τηλεφωνίας (GSM), σύστημα γεωγραφικοῦ προσδιορισμοῦ θέσης (GPS) καὶ κουμπὶ πανικοῦ.
.             Ὅπως ἐπισημαίνει ἡ Ἀρχὴ στὸ σκεπτικό της, στὴν περίπτωση τῶν συσκευῶν γεωεντοπισμοῦ: «σκοπὸς τῆς ἐπεξεργασίας τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῶν φερόντων, εἶναι ἡ ἀτομική τους ἀσφάλεια καὶ ἡ παροχὴ ὑπηρεσιῶν σὲ περίπτωση ἐκτάκτου ἀνάγκης. Ἡ ἐπεξεργασία δεδομένων περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικοῦ χαρακτήρα τοῦ φέροντα, ὅπως δεδομένα γεωεντοπισμοῦ, «δημογραφικὰ» δεδομένα ἀλλὰ καὶ εὐαίσθητα δεδομένα».
.             Ὡστόσο, τονίζει ἡ Ἀρχὴ στὴν ἀπόφασή της, στὴν περίπτωση ποὺ ὁ φέρων τὴν συσκευὴ γεωεντοπισμοῦ καὶ ὁ συνδρομητής, εἶναι διαφορετικὰ πρόσωπα, «τότε θὰ πρέπει ὁ φέρων νὰ ἔχει προηγουμένως ἐνημερωθεῖ καὶ συγκατατεθεῖ ὡς πρὸς τὴν ἐπεξεργασία τῶν προσωπικῶν του δεδομένων. Γιὰ τὰ εὐαίσθητα προσωπικὰ δεδομένα θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχει ἡ ἔγγραφη συγκατάθεση τοῦ φέροντα. Στὶς περιπτώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες ὁ φέρων εἶναι ἐνήλικος καὶ στερεῖται δικαιοπρακτικῆς ἱκανότητας, τότε ἡ συγκατάθεση γιὰ τὴν ἐπεξεργασία τῶν προσωπικῶν του δεδομένων δίνεται ἐγγράφως ἀπὸ τὸν δικαστικὸ συμπαραστάτη. Στὶς περιπτώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες ὁ φέρων εἶναι ἀνήλικος, τότε ἀπαιτεῖται ἡ συγκατάθεση τῶν ἀσκούντων τὴ γονικὴ μέριμνα τοῦ ἀνηλίκου».
.             Ἰδιαίτερη ἀναφορὰ κάνει ἡ Ἀρχὴ στὶς περιπτώσεις τῶν ἀνηλίκων, ἐπικαλούμενη τὸ ἄρθρο 16 τῆς Σύμβασης τῶν ΗΕ γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Παιδιοῦ, σημειώνοντας ὅτι τὰ παιδιὰ θὰ πρέπει νὰ συμμετέχουν στὴν ἀπόφαση γιὰ τὴ χρήση μιᾶς τέτοιας ὑπηρεσίας. Συγκεκριμένα, ὅπως σημειώνεται στὴν ἀπόφαση, ἐφ᾽ ὅσον, τὸ ἐπίπεδο ὡριμότητας τοῦ παιδιοῦ εἶναι ἐπαρκῶς ὑψηλὸ (ἄνω τῶν 14 ἐτῶν) ἐνδείκνυται, πέραν τῆς συγκατάθεσης τῶν γονέων, νὰ ληφθεῖ καὶ νὰ ἐκτιμηθεῖ ἡ γνώμη τοῦ ἀνηλίκου, ὡς πρὸς τὴ χρησιμοποίηση ἢ μὴ τῆς συσκευῆς.
.             Ἕνας μέλος τῆς Ἀρχῆς μειοψήφησε, καθώς, εἶχε τὴν ἄποψη ὅτι ἡ χρήση σὲ ἀνηλίκους τέτοιων συσκευῶν θὰ πρέπει νὰ ἐπιτραπεῖ μόνο γιὰ λόγους ὑγείας. Τὴν ἴδια στιγμή, οἱ ἑταιρεῖες, θὰ πρέπει νὰ λαμβάνουν ὅλα τὰ κατάλληλα ὀργανωτικὰ καὶ τεχνικὰ μέτρα γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν εὐαίσθητων προσωπικῶν δεδομένων.

.             Φυσικὰ ὅπως καταλαβαίνετε μόλις τὸ κουτὶ ἢ τὸ ρολόι θὰ χάνονται, θὰ μᾶς λένε ὅτι θὰ πρέπει νὰ μπεῖ κάπου πιὸ σίγουρα, ἐντὸς τοῦ ὀργανισμοῦ μας. Πῶς τὸ λέει τὸ ρητό; “Ὁ δρόμος πρὸς τὴν κόλαση εἶναι σπαρμένος μὲ ἀγαθὲς προθέσεις”.

 ΠΗΓΗ: defencenet.gr

, ,

Σχολιάστε

Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΙΖΕΙ: ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ

Ἔρχεται ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος – Τὸ διάβασμα τῆς σκέψεως

.                           «Θαρθεῖ καιρός, ποὺ θὰ σᾶς ποῦν νὰ βουλωθεῖτε μὲ τὴν βούλα τοῦ Σατανᾶ. Νὰ μὴ βουλωθεῖτε. Ἂν βουλωθεῖτε καὶ σ᾽τοῦ βοδιοῦ τὸ κέρατο νὰ κρυφθεῖτε, θὰ σᾶς βροῦν», τάδε ἔφη Πατροκοσμᾶς. Καὶ πότε σὲ βρίσκουν ὅπου καὶ ἂν πᾶς; Μὰ φυσικὰ ἂν διαβάζουν τὴν σκέψη σου, καὶ γνωρίζουν ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ τὴν θέση σου (μὲ τὴν βοήθεια ἑνὸς ὑποδόριου τσὶπ ἂς ποῦμε).
.                           Πολλοὶ δὲν ἔχουν συνηδειτοποιήσει ἀκόμα τὶς δυνατότητες τῆς Νέας Παγκόσμιας Τάξεως στὸ νὰ εἰσχωρεῖ στὸ μυαλό μας καὶ νὰ γνωρίζει ἐπακριβῶς τί σκεφτόμαστε, κάτι στὸ ὁποῖο πειραματίζεται συστηματικὰ ἐδῶ καὶ δεκαετίες.
.                           Ἄλλωστε εἶναι φανερὸ ὅτι δὲν τοὺς ἀρκεῖ πλέον ὁ διοικητικὸς ἔλεγχος, καὶ τοὺς ἀπασχολεῖ ὁ ἄμεσος ἔλεγχος τῆς σκέψεως καὶ τῆς γνώμης, γιατί ὡς γνωστὸν “οἱ σκέψεις γίνονται πράξεις” καὶ ἡ Παγκόσμια ἐπίδοξη Χούντα θέλει νὰ εἶναι σίγουρη ὅτι δὲν θὰ πέσει ποτέ. Ἄλλωστε οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι Ἑωσφωριστές, καὶ ἡ πτώση τοῦ Ἐωσφώρου τοῦ δημιούργησε ἕνα κάποιο..κόμπλεξ. Ὅποιος ἀμφιβάλλει ἂς σκεφθεῖ τὸ θέμα Παπαχρήστου, ἡ κοπέλα κυνηγήθηκε ἀνηλεῶς γιὰ ἕνα “τιτίβισμα”. Ἂν διαβάζανε τὶς σκέψεις της, καὶ δὲν τοὺς ἄρεσαν, πιθανῶς νὰ τῆς ἔκαναν “φάλαγγα”.
.                           Μόνιμη ἀγωνία τους εἶναι πῶς θὰ “τσιπάρουν” τὸν παγκόσμιο πληθυσμό. Πῶς θὰ τὸν πείσουν, καὶ πῶς θὰ ὑποχρεώσουν ὅσους δὲν πείθονται. Ὁ ἔλεγχος τῶν συντεταγμένων τοῦ καθενὸς θὰ εἶναι ἀπόλυτος, σὲ συνδυασμὸ καὶ μὲ τὸν ἔλεγχο τῆς σκέψης, ὁ George Orwell θὰ ἀκούγεται ἀφάνταστα αἰσιόδοξος.
.                           Καθὼς οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς νομίζουμε ὅτι τὸ μυαλὸ  ἀποτελεῖ τὸ τελευταῖο δυνατὸ ὀχυρό της ἰδιωτικότητας στὴν ἀπόλυτη ἐποχὴ τῆς ἐπιτήρησης, μᾶλλον θὰ μείνουμε ἔκπληκτοι μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι μία νέα ἐταιρία, ἡ Veritas scientific ἰσχυρίζεται ὅτι ἀναπτύσσει τεχνολογία ἡ ὁποία θὰ μπορεῖ νὰ ‘εἰσβάλλει στὶς σκέψεις’.
.                           Νωρίτερα μέσα στὴν χρονιὰ ποὺ διανύουμε, βγῆκε στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας μελέτη ποὺ ἀποδείκνυε ὅτι οἱ ὑπολογιστὲς μποροῦν νὰ ἀνιχνεύουν τὸ ψεῦδος ἀκόμη καλύτερα καὶ ἀπὸ τοὺς πλέον ἐπιτυχημένους ἐξειδικευμένους ἀνθρώπους, ὑπονοώντας ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἀναμένουμε ὅτι ἡ τεχνολογία αὐτοῦ τοῦ τύπου θὰ χρησιμοποιηθεῖ εὐρύτατα σὲ ἀστυνομικὰ σώματα χωρῶν ὅπως οἱ Η.Π.Α.
.                           Εἶναι σημαντικὸ ἐδῶ νὰ σημειώσουμε ὅτι ἡ τεχνολογία  εἰσβολῆς στὶς σκέψεις δὲν ἀποτελεῖ ἁπλῶς μία παραλλαγὴ τοῦ ἀνιχνευτῆ ψεύδους. Ἔχει γίνει γνωστό, ὅτι στὰ ἐν λόγῳ τέστ μέσῳ ἀνιχνευτοῦ μπορεῖ τόσο ὁ ἐξεταστὴς ὅσο καὶ τὸ μηχάνημα νὰ ξεγελαστοῦν πολὺ εὔκολα (εἰδικότερα ἀπὸ ἔμπειρους κατασκόπους).
.                           Ἡ νέα τεχνολογία, ἀντιθέτως, ἀποτελεῖ οὐσιαστικὰ ἕνα εἰδικὸ ‘κράνος ποὺ διαβάζει τὴν σκέψη’, ποὺ σχεδιάστηκε γιὰ νὰ μετρᾶ τὴν ἐγκεφαλικὴ δραστηριότητα τῶν ὑποκειμένων μέσῳ εἰδικοῦ ἠλεκτροεγκεφαλογραφήματος, ἐνῶ παράλληλα πιθανὸν οἰκεῖες εἰκόνες θὰ διαπερνοῦν τὸν ὀπτικὸ αἰσθητήρα.
.                          Δίχως αὐτὸ νὰ προξενεῖ οὐδεμία ἔκπληξη, ἡ Veritas Scientific ἐπέλεξε νὰ προσεγγίσει τὴν πιὸ προσοδοφόρο ἀγορά: τὸν στρατὸ τῶν Η.Π.Α. Ὁ στρατὸς τῶν Η.Π.Α ἀποτελεῖ μία ἀγορὰ ἀμείωτης ζήτησης, ποὺ φτάνει μέχρι τὸ σημεῖο τῆς ἀδιαφορίας γιὰ τὴ λειτουργικότητα τῶν «προϊόντων» ποὺ ἀγοράζονται.
.                           Ὁ Eric Elbot, Διευθύνων Σύμβουλος τῆς Veritas, δήλωσε ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ἡ τεχνολογία του ἀπὸ τὸν στρατὸ τῶν Η.Π.Α ‘ὥστε νὰ βοηθηθοῦν στὸ νὰ ξεχωρίζουν τοὺς ἐχθροὺς ἀπὸ τοὺς συμμάχους’.
.                           Ἐπίσης, ὁ Elbot φαντάζεται τὴ νέα αὐτὴ τεχνολογία νὰ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὴν ἀστυνομία, τὸ σύστημα δικαιοσύνης κατὰ τὴ διάρκεια δικῶν καὶ κατὰ τὶς διαπραγματεύσεις ἐξαγορῶν ἢ συγχωνεύσεων ἐπιχειρήσεων. Πιστεύει ὅτι ἡ συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ στὸ μέλλον καὶ σὲ ἐφαρμογὲς κινητῆς τηλεφωνίας …
.                            “Βέβαια καὶ ἀποτελεῖ ἕνα πιθανὸ ‘διαβολικὸ’ ἐργαλεῖο’, δηλώνει ὁ  Elbot. “Ἐὰν ἡ κυβέρνηση ἀποκτήσει αὐτὴ τὴν συσκευή, τότε μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἡ κατάσταση θὰ εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνη.”
.                           Πρέπει νὰ σημειώσουμε ὅτι τὸ νὰ φτάσει αὐτὴ ἡ τεχνολογία στὰ χέρια τῆς Ἀμερικανικῆς κυβέρνησης δὲν εἶναι διόλου δύσκολο. Τὸ διάτρητο σύστημα τῆς κατοχύρωσης πατέντας καὶ εὑρεσιτεχνίας σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν παράδοση τῆς τεχνολογίας στὸν στρατό – ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ ἀπαιτήσει ἀποκλειστικὰ δικαιώματα γιὰ τὴν συσκευή – στήνουν τὸ σκηνικὸ τῆς ἐπικυρώσεως τῆς ἀπόλυτης παρακολουθήσεως…
.                           Ἔχετε καμμία ἐμπιστοσύνη σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ θὰ διαθέτουν σύντομα τέτοιες τεχνολογίες;

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

, , ,

Σχολιάστε

«ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ» (Τὸ μόνο ποὺ παρέλειψε νὰ πεῖ ὁ ὑπ. Ἐργασίας)


ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τ
μόνο πο παρέλειψε ν πε:
«Θέλω ν
εμαι πρτος πο θ πάρω τν Κάρτα το Πολίτη»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Γιατί παραξενεύεται τὸ Ἱστολόγιο «ID-ont»; Δὲν χρειάζεται πολλὴ σκέψη. Ὅ, τι συνέβαινε ἐπὶ τριάντα πέντε χρόνια στὸν χῶρο ἁρμοδιότητος τοῦ Ὑπ. Παιδείας, ὅπου κάθε ἑπόμενος γκρέμιζε κι ἕνα μεγαλύτερο κομμάτι τοῦ οἰκοδομήματος ἀπὸ ὅ,τι ὁ προηγούμενος, ἔ, τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ στὸν χῶρο τοῦ Ὑπ. Ἐσωτερικῶν (συγγνώμην Ἠλεκτρονικῆς Διακυβερνήσεως!). Μὲ μιὰ διαφορά. Ἐδῶ ὁ χρόνος τρέχει πολὺ πιὸ γρήγορα. Πρόκειται γιὰ μιὰ ἄλλη Ἐργολαβία· πιὸ δραστικὴ καὶ πιὸ βιαστική!

Σχόλιο Ἱστολογίου «ID-ont»: Αὐτὸ τὸ πράγμα εἶναι σὰν τὴν Λερναία  Ὕδρα: Φεύγει ὁ Γιῶργος Παπανδρέου, ὁ Γιάννης Ραγκούσης καὶ οἱ λοιποὶ ὁραματιστὲς τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης – Ἠλεκτρονικῆς Φυλακῆς καὶ δεκάδες ἄλλοι ὁμοϊδεάτες τους καὶ ἀκόμη πιὸ πρόθυμοι ξεφυτρώνουν στὰ Ὑπουργεῖα.
.         Ἔχουν βαλθεῖ ὅλοι τους καὶ ὅταν λέμε ὅλοι τους, ἐννoοῦμε ΟΛΟΙ τους, νὰ τσιπάρουν τὸν Ἑλληνικὸ λαό, ξεκινώντας πρῶτα μὲ τὸ προκαταρκτικὸ στάδιο τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ἢ Ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητας καὶ μὲ τὴν βοήθεια τῶν Γερμανῶν…

http://www.in.gr:  Συνδρομὴ τῆς Task Force στὸ πλαίσιο
τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης ζήτησε ὁ Γ. Βρούτσης

.           Μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐργασίας, Γιάννη Βρούτση, συναντήθηκε ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Task Force, Χὸρστ Ράιχενμπαχ συνεχίζοντας τὶς ἐπαφές του μὲ τοὺς ὑπουργοὺς τῆς νέας κυβέρνησης. Ὁ κ. Βρούτσης ζήτησε τὴ συνδρομὴ τῆς Task Force, γιὰ τὴν ὑλοποίηση τεσσάρων δράσεων στὸ πλαίσιο τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης καὶ ἀφοροῦν στὴν πάταξη τῆς εἰσφοροδιαφυγῆς καὶ τὴν ἐνίσχυση τῶν πόρων.

Οἱ τέσσερις προτεραιότητες ἀφοροῦν:
-στὴν ἐνοποίηση τοῦ Ἐθνικοῦ Μητρώου Συντάξεων καὶ Ἀσφάλισης
-στὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἠλεκτρονικῆς συνταγογράφησης
-στὴν ὁμογενοποίηση τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων τῶν Ταμείων
-στὴν ἐνίσχυση τοῦ μηχανισμοῦ εἴσπραξης εἰσφορῶν

.     Τὸ ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἐκτιμᾶ ὅτι ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἠλεκτρονικῆς συνταγογράφησης θὰ ὁδηγήσει στὴν ἐξοικονόμηση σημαντικῶν πόρων καὶ ἡ ἑνιαία λογιστικὴ ἀπεικόνιση τῶν οἰκονομικῶν τῶν Ταμείων ποὺ θὰ διευκολύνει, ὥστε οἱ μελλοντικὲς παρεμβάσεις νὰ εἶναι στοχευμένες καὶ περισσότερο ἀποτελεσματικές.
.          Ὁ κ. Ράιχενμπαχ ἐξέφρασε τὴν ἱκανοποίησή του γιὰ τὴν ἀποφασιστικότητα, ὅπως εἶπε, τοῦ ὑπουργοῦ Ἐργασίας νὰ προχωρήσει σὲ ἀλλαγὲς στοὺς τομεῖς τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης.
.        Δεσμεύτηκε ἐπίσης, ὅτι ἡ Task Force, θὰ παράσχει ὑποστήριξη καὶ τεχνικὴ βοήθεια, ὥστε νὰ ὑπάρξουν ἄμεσα ἀποτελέσματα, ἐνῶ τόνισε ὅτι τὰ θέματα τῆς ἀσφάλισης καὶ τῆς ἐργασίας ἀποτελοῦν προτεραιότητες γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.

news.in.gr

ΠΗΓΗ: id-ont.blogspot.gr

, , , ,

Σχολιάστε