Ἄρθρα σημειωμένα ὡς τροφές

«ΤΟ ΑΓΧΟΣ καὶ ΟΙ ΝΟΘΕΥΜΕΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΦΕΡΝΟΥΝ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ» (γέρ. Παΐσιος Ἁγιορ.)

ΤΙ ΚΑΤΟΡΘΩΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου
Λόγοι Α´- Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο,

ἔκδ. Ἱ. Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος»,
Σουρωτὴ Θεσ/νίκης 1998, σελ. 132-133

.             πολιτισμς καλς εναι, λλά, γι ν φελήση, πρέπει ν “πολιτισθ” κα ψυχή. Ἀλλιῶς εἶναι καταστροφή. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς εἶπε: “Ἀπὸ τοὺς γραμματισμένους θὰ ἔρθη τὸ κακὸ”. Παρ᾽ ὅλο ποὺ ἡ ἐπιστήμη ἔχει προχωρήσει τόσο πολὺ καὶ ἔκανε πρόοδο μεγάλη, ἐν τούτοις μὲ ὅ,τι κάνουν γιὰ νὰ βοηθήσουν τὸν κόσμο, χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνουν, καταστρέφουν τὸν κόσμο. Ὁ Θεὸς ἄφησε τὸν ἄνθρωπο νὰ κάνη τοῦ κεφαλιοῦ του, ἀφοῦ δὲν Τὸν ἀκούει, καὶ ἔτσι τρώει τὸ κεφάλι του. Καταστρέφεται μόνος του ὁ ἄνθρωπος μὲ αὐτὰ ποὺ φτιάχνει.
.               Τί κατόρθωσαν οἱ ἄνθρωποι τοῦ 20ου αἰῶνος μὲ τὸν πολιτισμό! Παλάβωσαν τὸν κόσμο, μόλυναν τὴν ἀτμόσφαιρα, τὰ πάντα. Ἡ ρόδα, ἂν ξεφύγη ἀπὸ τὸν ἄξονα, γυρίζει συνέχεια χωρὶς σκοπό. Ἔτσι καὶ οἱ ἄνθρωποι, ἅμα ξεφύγουν ἀπὸ τὴν ἁρμονία τοῦ Θεοῦ, βασανίζονται! Παλι πέφεραν ο νθρωποι π τν πόλεμο, σήμερα ποφέρουν π τν πολιτισμό. Τότε ἔφευγαν ἀπὸ τὶς πόλεις στὰ χωριὰ ἐξ αἰτίας τοῦ πολέμου καὶ μὲ ἕνα χωραφάκι περνοῦσαν. Τώρα θὰ φύγουν ἀπὸ τὶς πόλεις ἐξ αἰτίας τοῦ πολιτισμοῦ, γιατί δὲν θὰ μποροῦν νὰ ζήσουν μέσα σ᾽ αὐτές. Τότε ὁ πόλεμος ἔφερνε θάνατο. Τώρα πολιτισμς φέρνει ρρώστια.

 – Γέροντα, γιατί πλήθυνε τόσο πολὺ ὁ καρκίνος;

– Τὸ Τσερνομπὶλ κ.λπ. τί ἔκαναν; Ἀπὸ ἐκεῖ εἶναι. Αὐτὰ κάνουν οἱ ἄνθρωποι… Τί σακατεμένος κόσμος ὑπάρχει! Σὲ ποιά ἐποχὴ ἦταν τόσοι ἄρρωστοι; Παλιὰ οἱ ἄνθρωποι δὲν ἦταν ἔτσι. Τώρα, ὅποιο γράμμα ἀνοίξω, καρκίνο ἢ ψυχοπάθεια ἢ ἐγκεφαλικὸ ἢ διαλυμένες οἰκογένειες, αὐτὰ θὰ συναντήσω. Ἄλλοτε σπάνια ὑπῆρχε καρκίνος. Βλέπεις, ἦταν φυσικὴ ἡ ζωή. Ἄλλο θέμα τί ἐπέτρεπε ὁ Θεός. Ἔτρωγε κανεὶς φυσικὲς τροφὲς καὶ ἦταν ὑγιέστατος. Φροῦτα, κρεμμύδια, ντομάτες, ἦταν ὅλα καθαρά. Τώρα καὶ αὐτὲς οἱ φυσικὲς τροφὲς σακατεύουν τὸν ἄνθρωπο. Αὐτοὶ ποὺ τρῶνε ὅλο τέτοιες τροφὲς παθαίνουν μεγαλύτερη ζημιά, γιατί ὅλα ἔχουν μολυνθῆ. Ἂν ἦταν παλιὰ ἔτσι, ἐγὼ θὰ πέθαινα ἀπὸ νέος, γιατί σὰν καλόγερος ἔτρωγα ὅ,τι εἶχε ὁ κῆπος, πράσα, μαρούλια, κρεμμύδια, λάχανα, ὅλο τέτοια, καὶ ἤμουν μία χαρά. Τώρα ἔχουν λιπάσματα, ραντίσματα. Τί τρῶνε σήμερα οἱ ἄνθρωποι! Τ γχος, ο νοθευμένες τροφς ρρώστια φέρνουν. Ἀχρηστεύεται ὁ κόσμος, ὅταν χρησιμοποιῆ ἀδιάκριτα τὴν ἐπιστήμη.

 

 

 

 

 

, ,

Σχολιάστε

ΣΩΣΤΕ… ΚΡΥΨΤΕ… ΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΣΠΟΡΟΥΣ («Μᾶς παίρνουν καὶ τὸν τελευταῖο ἔλεγχο στὴν ἴδια μας τὴν ζωὴ»)

ΣΩΣΤΕ ΚΡΥΨΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΣΠΟΡΟΥΣ

.            Ἦταν ἁπλὰ θέμα χρόνου οἱ ἑλληνικὲς ντόπιες ποικιλίες σπόρων νὰ βρεθοῦν στὸ στόχαστρο τῆς ἐπίθεσης, ὅπως αὐτὴ ἐξαπολύεται μὲ τὴν μορφὴ τοῦ κλεισίματος τῆς Τράπεζας Διατήρησης Γενετικοῦ Ὑλικοῦ.
.            Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι γενικὰ ἡ συγκυρία δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι χειρότερη γιὰ τὶς φυσικές, ντόπιες ποικιλίες σπόρων σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο, οἱ ὁποῖες μὲ κάθε τρόπο ἐπιχειρεῖται νὰ ἐξαφανιστοῦν καὶ νὰ κυριαρχήσουν ὄχι ἁπλὰ τὰ ὑβρίδια ἀλλὰ οἱ γενετικὰ τροποποιημένοι σπόροι. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ μέσα σὲ μόλις 3-4 δεκαετίες οἱ φυσικὲς τροφὲς ξεχάστηκαν σχεδὸν ἐντελῶς καὶ μπῆκαν στὸ περιθώριο καὶ οἱ ἄνθρωποι πλέον τρέφονται μὲ ἐπεξεργασμένες τροφὲς γεμάτες κάθε εἴδους δηλητήρια, μὲ ἀντίστοιχο τρόπο προχωράει ραγδαία καὶ ἡ ἐξαφάνιση τῶν φυσικῶν σπόρων.
.            Τὸ σχέδιο ἔχει σὲ μεγάλο βαθμὸ ὁλοκληρωθεῖ (5 ἑταιρεῖες ἐλέγχουν τὸ ἐμπόριο σπόρων) καὶ προωθεῖται μὲ συντονισμένη ἐκστρατεία τῶν ἑταιρειῶν βιοτεχνολογίας, τῶν διεθνῶν νεοταξικῶν ὀργανισμῶν (μὲ τὰ ὁλοκληρωτικά τους νομοθετήματα codex alimentarius, agenda 21) καὶ τῶν κυβερνήσεων πιόνια τους (μὲ νόμους ὅπως ὁ S.510 στὶς ΗΠΑ). Ἡ νέα τάξη δείχνει μία πρωτοφανῆ ἐμμονὴ νὰ ἐπιβάλει τοὺς γενετικὰ τροποποιημένους (GMO) σπόρους καὶ ὀργανισμοὺς μὲ κάθε τρόπο, σὲ σημεῖο πλέον οἱ «ἀνθρωπιστικές» της ἐπεμβάσεις νὰ γίνονται μὲ αὐτὸν ὡς ἕναν ἀπὸ τοὺς κυρίαρχους λόγους.
.            Γνωρίζουμε ὅτι στὸ Ἰρὰκ ἕνας ἀπὸ τοὺς πρώτους νόμους ποὺ πέρασε τὸ κατοχικὸ καθεστὼς ἦταν ἡ ἀπαγόρευση στοὺς ἀγρότες νὰ διατηροῦν σπόρους γιὰ νὰ ξανασπείρουν τὴν νέα σοδειά, ὅπως γινόταν γιὰ χιλιετίες. Καὶ ὅταν αὐτὸ ἀφορᾶ τὴν περιοχὴ τῆς ἀρχαίας Μεσοποταμίας, ἀπὸ ὅπου ξεκίνησε ἡ γεωργία πρὶν 10 χιλιάδες χρόνια, τότε μία τέτοια ἐνέργεια εἶναι πολὺ περισσότερο μία ξεκάθαρη δήλωση τῆς νέας τάξης γιὰ τὸ τέλος τῆς γεωργίας καὶ τῆς τροφῆς, ὅπως τὴν ξέραμε.
.            Μέσα ἀπὸ τὴν ἐπιθετικὴ καὶ παραπλανητικὴ δράση τῶν ἑταιρειῶν βιοτεχνολογίας, οἱ γενετικὰ τροποποιημένες καλλιέργειες ἔχουν τώρα ἐξαπλωθεῖ σὲ πάνω ἀπὸ 25 χῶρες, ἔναντι μόλις 3 χωρῶν (ΗΠΑ, Καναδᾶς, Ἀργεντινὴ) μέχρι πρὶν λίγα χρόνια. Χαρακτηριστικὸ καὶ τραγικὸ παράδειγμα ἡ Ἰνδία, ὅπου μέσῳ τῆς ἐξαπάτησης τῶν μικρῶν ἀγροτῶν γιὰ μεγαλύτερες σοδειές, αὐτοὶ χρεώθηκαν γιὰ νὰ ἀγοράσουν γενετικὰ τροποποιημένους σπόρους, οἱ ὁποῖοι ὅμως εἶχαν πολὺ χειρότερη ἀπόδοση ἀπὸ τὶς δικές τους ντόπιες ποικιλίες.
.            Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι οἱ χιλιάδες αὐτοκτονίες αὐτῶν τῶν ἀγροτῶν. Καὶ ἡ ΕΕ, τὸ ἄλλοτε «ἰσχυρὸ» προπύργιο ἐνάντια στὰ μεταλλαγμένα, τώρα φαίνεται καθαρὰ τί ρόλο ἔπαιζε ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, ἀφοῦ μὲ συγκεκριμένα νομοθετήματα ὑποσκάπτει πλέον ἐνεργὰ τὴν σταθερὴ ἀποστροφὴ τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν ἀπέναντι στοὺς γενετικὰ τροποποιημένους ὀργανισμούς.
.            Ἕνα ἀκόμη ὕποπτο στοιχεῖο εἶναι ὅτι οἱ ἴδιες οἱ ἑταιρεῖες ποὺ προσπαθοῦν μὲ ἀπόλυτη μανία νὰ μᾶς ἐπιβάλουν τὰ μεταλλαγμένα, φέρονται νὰ ἔχουν χρηματοδοτήσει τὴν παγκόσμια κιβωτὸ τῶν σπόρων στὸ Σβάρμπαλντ τῆς Νορβηγίας. Γιατί ἄραγε θὰ πρέπει νὰ ταϊστεῖ ἡ ἀνθρωπότητα μὲ μεταλλαγμένα, μὲ κάτι δηλαδὴ ἀφύσικο τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι τροφή, ἐνῶ οἱ φυσικοὶ σπόροι θὰ εἶναι ὅλοι μαζεμένοι καὶ ὑπὸ τὸν ἔλεγχό τους;
.            Τί ἄραγε σχεδιάζουν καὶ τί διακυβεύεται μὲ τὴν τροφή μας καὶ τὴν ἐπιβίωσή μας; Ὅμως ἂς ἐπανέλθουμε στὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν ὁποία ἀκοῦμε συνήθως νὰ λέγεται ὅτι ὅλα αὐτὰ ποὺ τώρα ὑφίσταται, εἶναι ἕνα μεγάλο πείραμα τῆς νέας τάξης, τὸ ὁποῖο ἀναμένεται νὰ ἐφαρμοστεῖ καὶ ἀλλοῦ, ἂν πετύχει. Τίποτε δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀπέχει περισσότερο ἀπὸ τὴν πραγματικότητα ἀπὸ ὅσο αὐτὴ ἡ ἄποψη. Καὶ αὐτὸ γιατί στὴν Ἑλλάδα δὲν γίνεται κανένα πείραμα. Στὴν Ἑλλάδα ἐφαρμόζεται ἡ δοκιμασμένη λύση σὲ πάνω ἀπὸ 30 χῶρες στὸν κόσμο μὲ συμβολικότερη περίπτωση αὐτὴν τῆς Ἀργεντινῆς. Ἂν θέλουμε νὰ σώσουμε ὅ,τι μπορεῖ νὰ σωθεῖ, ἂς μελετήσουμε προσεκτικὰ τί ἔγινε ἐκεῖ καὶ πῶς ἡ Ἀργεντινὴ ἀπὸ πλούσια καὶ αὐτάρκης χώρα βρέθηκε νὰ πεινάει, νὰ ἔχει ἰδιωτικοποιηθεῖ ὁ πλοῦτος της καὶ τὸ νερό της καὶ νὰ τρώει μεταλλαγμένα.
.            Αὐτὴ εἶναι ἡ κληρονομιὰ τοῦ ΔΝΤ καὶ ἐκεῖ σκοπεύουν νὰ ὁδηγήσουν κι ἐμᾶς, ἂν δὲν μπλοκαριστοῦν ἀπὸ ἔξυπνες δικές μας πρωτοβουλίες, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἤδη ἐμφανιστεῖ σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο, ὅμως θὰ πρέπει νὰ ἐπεκταθοῦν σὲ κάθε πλευρὰ τῆς ζωῆς μας καὶ πρώτιστα στὸν ἔλεγχο τῆς τροφῆς.
.            Ἂς μὴν γελιόμαστε ἡ τροφή μας εἶναι ἤδη σοβαρότατα ἀλλοιωμένη καὶ τὰ μεταλλαγμένα εἶναι ἤδη ἐδῶ σὲ κάποιο ποσοστό: στὶς μεταλλαγμένες ζωοτροφὲς ποὺ δίνονται στὰ ζῶα, στὴν γλυκαντικὴ οὐσία ἀσπαρτάμη, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπὸ μεταλλαγμένο βακτήριο καὶ εἶναι τοξική, καὶ ποιὸς ξέρει ποῦ ἀλλοῦ, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει σήμανση καὶ ἔλεγχος. Ἡ κατάσταση εἶναι πάρα, μὰ πάρα πολὺ σοβαρὴ καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν τὸ ἔχουμε ἀντιληφθεῖ ἢ ὄχι, τὸ πρῶτο βῆμα ἅλωσης τῆς τροφῆς μας ἔχει γίνει.
.            Ἂν αὔριο ἔκαναν τὸ τελικὸ βῆμα καὶ προσπαθοῦσαν νὰ μᾶς ἐπιβάλουν τὴν καλλιέργεια μεταλλαγμένων σπόρων, θὰ ὑπῆρχε ἄραγε ἡ ἀπαιτούμενη γενικὴ κατακραυγὴ καὶ ἐνεργοποίηση ἢ θὰ πέρναγε κι αὐτὸ ὅπως ὅλη ἡ μέχρι τώρα κομπίνα τοῦ ψευδοχρέους; Τὸ ζήτημα τῆς τροφῆς εἶναι κορυφαίας καὶ ζωτικῆς σημασίας καὶ δὲν συγκρίνεται μὲ κανένα ἄλλο ζήτημα, ὅσο κι ἂν προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν γιὰ δῆθεν ἄλλες προτεραιότητες. Εἶναι τὸ πρωτεῦον, γιατί ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ὑγεία καὶ τὴν ἐπιβίωση, καὶ εἰδικὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν αὐτάρκεια μέσῳ τῆς βιοποικιλότητας, καὶ τὴν διατροφικὴ ἀσφάλειά μας μὲ φρέσκια, ἁγνή, φυσικὴ τροφή.
.            Ἐπίσης εἶναι τὸ πρωτεῦον, γιατί τελικὰ ἡ τροφὴ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸν ἔλεγχο τοῦ μυαλοῦ μας, ἀφοῦ οὐσιαστικὰ μέσῳ αὐτῆς ἐπιχειροῦν καὶ καταφέρνουν νὰ μᾶς κάνουν νὰ συναινέσουμε μὲ τὸ δικό τους σκεπτικὸ ἀντίληψης τῶν πραγμάτων, τὸ ὁποῖο ὅμως ἀντανακλᾶ τὰ δικά τους καὶ μόνο συμφέροντα.
.            Μὲ τὴν «πράσινη ἐπανάσταση» μᾶς ἔκαναν νὰ συναινέσουμε καὶ νὰ ἀποδεχθοῦμε ὅτι αὐτὸ ποὺ θὰ τρῶμε θὰ περιέχει δηλητήρια (φυτοφάρμακα). Μὲ τὴν βιομηχανικὴ ἐκμετάλλευση τῶν ζώων μᾶς ἔκαναν νὰ συναινέσουμε στὴν καταπίεση τῶν ἄλλων αἰσθανόμενων ὄντων τοῦ πλανήτη καὶ ἔτσι τελικὰ καὶ ἐμᾶς τῶν ἴδιων. Τώρα μὲ τὴν «ἐπανάσταση τῆς βιοτεχνολογίας» μᾶς παραπλανοῦν νὰ συναινέσουμε, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, στὸ ἴδιο τὸ τέλος τῆς ζωῆς, πάντα μέσα ἀπὸ τὶς γνωστές, ἀπατηλὲς κενολογίες περὶ ἀσφάλειας, ἀντιμετώπισης τῆς πείνας, κλπ.
.            Μὲ ἁπλὰ λόγια λοιπόν, τὸ κεφάλαιο τῶν σπόρων εἶναι τὸ τελικὸ καὶ ἀπόλυτα θεμελιῶδες πεδίο ἀναμέτρησης, γιατί πάνω ἀπὸ ὅλα εἶναι ἕνα ἰδεολογικὸ πεδίο, ὅπου θὰ πρέπει νὰ χτυπηθεῖ μιὰ γιὰ πάντα ἡ ἀντίληψη ὅτι ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ μέσα, ὅτι δηλαδὴ μὲ τὸ πρόσχημα τῆς παραγωγῆς τροφῆς μποροῦν νὰ ἐπιδοθοῦν κάποιοι στὴν καταστροφὴ τοῦ οἰκοσυστήματος καὶ στὴν καταπίεση τῆς πλειοψηφίας τῶν ἀνθρώπων καὶ ὅλων τῶν ζώων. Ἡ τρέχουσα συγκυρία ἐπιθετικῆς προώθησης τῶν γενετικὰ τροποποιημένων σπόρων καὶ ὀργανισμῶν δὲν εἶναι οὔτε τυχαία, οὔτε οὐρανοκατέβατη, ἀλλὰ πατάει σὲ μία πολὺ γερὴ βάση: στὴν ἰδεολογικὴ χειραγώγηση τῆς ἀνθρωπότητας ὅτι εἶναι «φυσιολογικὸ» νὰ δηλητηριάζουμε αὐτὸ ποὺ θὰ φᾶμε, ὕστερα ἀπὸ τὶς 5 καὶ πλέον δεκαετίες συμβατικῆς, χημικῆς γεωργίας.
.            Ἀφοῦ ἀπέσπασαν τὴν ἀποδοχή μας στὸ πρῶτο κακό, ἀφοῦ δηλαδὴ δεχθήκαμε τὸν τρόπο παραγωγῆς τους, ὁ ὁποῖος γεμίζει τὴν τροφή μας μὲ δηλητήρια, τώρα θεωροῦν ὅτι εἶναι πλέον ἀνοιχτὸς ὁ δρόμος νὰ ἐπεκτείνουν αὐτὸ τὸ κακὸ ἐκθετικά, διατηρώντας τὰ δηλητηριώδη φυτοφάρμακα καὶ ἐπιπλέον προσθέτοντας μία κακόβουλη γενετικὴ μετάλλαξη τοῦ DNA, ἡ ὁποία δὲν θὰ συνέβαινε ΠΟΤΕ στὴν φύση. πιμένουν δηλαδ στν πόλυτη νωμαλία, ποία ποδείχθηκε τραγικ διέξοδη, μ ειφόρος κα καταστροφική, καὶ τὴν παρουσιάζουν ὡς μονόδρομο, ἐνῶ ἀποσιωποῦν μὲ κάθε τρόπο τὶς πραγματικὰ ἀειφόρες καὶ φιλικὲς μορφὲς καλλιέργειας, ὅπως ἡ περμακουλτούρα, ἡ φυσικὴ καλλιέργεια, καὶ ἡ βιολογικὴ veganic καλλιέργεια, οἱ ὁποῖες εἶναι οἱ μόνες ποὺ μποροῦν νὰ διασφαλίσουν αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ θὰ ἀξίζει νὰ ἀποκαλεῖται τροφή.
.            Τὸ τελευταῖο ὕπουλο ἐπιχείρημά τους εἶναι αὐτὸ τῆς δῆθεν «συνύπαρξης» τῶν μεταλλαγμένων καὶ φυσικῶν σπόρων. Ὅμως, ὅπως πολὺ εὔστοχα εἶπε κάποιος, «δὲν μπορεῖ νὰ συνυπάρχει ἡ ἐγκυμοσύνη μὲ τὴν παρθενία», καὶ ο μεταλλαγμένοι σπόροι θ λλοιώσουν κα θ ξαφανίσουν τος φυσικος σπόρους, μ ποτέλεσμα ν χαθε βιοποικιλότητα.
.            Κι ἐνῶ ὅλα τὰ ἄλλα ξαναγίνονται, καὶ τὰ ψευδοχρέη π.χ. διαγράφονται, ἡ βιοποικιλότητα ποὺ θὰ χαθεῖ, δὲν ἐπανέρχεται.  ν μς πάρουν τος σπόρους, μς παίρνουν κα τν τελευταο λεγχο στν δια μας τν ζω κα τότε θ μιλμε γι τν πλήρη μετάλλαξή μας, σ να λλο, πόλυτα διαχειρίσιμο κα ναλώσιμο εδος, ρμαιο στ κακόβουλα σχέδια τς νέας τάξης.῝
.            Ἂν ὅμως ἀνατρέψουμε τὸ σκεπτικό τους στὸ βασικὸ πεδίο τῆς τροφῆς καὶ τοὺς ἀφαιρέσουμε κάθε νομιμότητα νὰ μᾶς ἐλέγχουν μὲ τὸ δῆθεν πρόσχημα ὅτι παράγουν τὴν τροφή μας, τότε ἀνοίγει ὁ δρόμος νὰ τοὺς ἀμφισβητήσουμε καὶ στὸν ἔλεγχο τῆς ὑγείας καὶ σὲ κάθε ἄλλη πλευρὰ τῆς ζωῆς μας καὶ τότε φυσικὰ τὰ ψέματα θὰ ἔχουν τελειώσει γιὰ τὸ ἀνοσιούργημα καὶ τὴν ἀνωμαλία ποὺ λέγεται σύστημα τῆς νέας τάξης.

ΠΗΓΗ: proionta-tis-fisis.info

 

 

,

Σχολιάστε

ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ

Στὰ πρόθυρα νέας ἐπισιτιστικῆς κρίσης ὁ πλανήτης.    

.                 Στὰ ὕψη ἔχουν φτάσει οἱ τιμὲς τῶν δημητριακῶν γεγονὸς ποὺ γεννᾶ φόβους γιὰ νέα ἐπισιτιστικὴ κρίση, παρόμοια μὲ αὐτὴ τοῦ 2007-08, ὅταν ἡ ἀκρίβεια στὰ τρόφιμα πυροδότησε βίαιες διαδηλώσεις σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Τὴν ὥρα ποὺ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο πνίγεται στὶς βροχοπτώσεις, οἱ ΗΠΑ βιώνουν μία ἀπὸ τὶς χειρότερες ξηρασίες τῶν τελευταίων 50 χρόνων, ποὺ καταστρέφει τὶς καλλιέργειες καλαμποκιοῦ. Οἱ ΗΠΑ, ὁ μεγαλύτερος ἐξαγωγέας καλαμποκιοῦ, σόγιας καὶ σιταριοῦ, διαδραματίζουν πολὺ σημαντικὸ ρόλο στὴν παγκόσμια ἀγορὰ τροφίμων, ἀφοῦ παράγουν τὸ 1/3 τῶν δημητριακῶν ποὺ διακινοῦνται παγκοσμίως.
.           Δυστυχῶς δὲν ὑπάρχουν σημάδια γιὰ τερματισμὸ τῆς ξηρασίας καὶ ἤδη οἱ τιμὲς τοῦ καλαμποκιοῦ ἔχουν φτάσει στὴν τιμὴ τῶν 8.16 δολαρίων ἀνὰ μποῦσελ.

[…]

ΠΗΓΗ: econews.gr

Σχολιάστε

ΚΟΛΟΣΣΟΙ ΠΕΡΙΣΦΙΓΓΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πς Monsanto κα λλοι κολοσσο λέγχουν
τ
ν παγκόσμια παραγωγή.
Πλέκεται ὁ ἱστὸς τῆς ἀράχνης,
ὥστε τὰ πάντα νὰ τεθοῦν ὑπὸ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο (τῶν Πολυεθνικῶν)

τῆς Φραγκίσκας Μεγαλούδη

.            Στὶς ἀρχὲς Φεβρουαρίου κατατέθηκε στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο αἴτηση γιὰ τὴν ἐκδίκαση μιᾶς ὑπόθεσης ποὺ ἐλάχιστα ἔγινε γνωστὴ στὴν Ἑλλάδα. Ἡ ὀργάνωση No patents on Seeds, ποὺ ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὸ γερμανικὸ τμῆμα τῆς Greenpeace ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πολλὰ κινήματα πολιτῶν γιὰ τὴν οἰκολογία καὶ τὴν δίκαιη γεωργία, κατέθεσε μήνυση ἐναντίον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Πατέντας EP1962578.

.            Σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἀρχῆς πνευματικῶν δικαιωμάτων τὸ ἰνδικὸ πεπόνι, ἕνα εἶδος ποὺ ἔχει φυσικὴ ἀντίσταση στὸν ἰὸ CYSDV ποὺ πλήττει τὶς καλλιέργειες πεπονιοῦ σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, κατοχυρώνεται ὡς εὑρεσιτεχνία στὸν ἀμερικανικὸ κολοσσὸ Monsanto. Ἂν καὶ τὸ ἰνδικὸ πεπόνι εἶναι δηλωμένο στὴν παγκόσμια τράπεζα σπόρων ὡς παραδοσιακὸ ἰνδικὸ προϊόν, ἡ ἀπόφαση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἀρχῆς δίνει τὸ δικαίωμα στὴν Monsanto, νὰ τὸ κατοχυρώσει καὶ ἑπομένως νὰ ἀπαγορεύσει στοὺς ἀγρότες νὰ τὸ χρησιμοποιοῦν, ἂν δὲν τὸ ἀγοράσουν μὲ τοὺς ὅρους ποὺ θὰ θέτει ἡ ἑταιρεία.
.            Μπορεῖ ἡ ὑπόθεση νὰ μὴν παρουσιάζει ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ εὐρὺ κοινό, ἔχει ὅμως τεράστια σημασία, καθὼς ἡ κατοχύρωση σπόρων ἀπὸ ἑταιρεῖες κολοσσοὺς ὅπως ἡ Monsanto, σχετίζεται μεσα μ τ δικαίωμα το γρότη ν πιλέγει τί καλλιεργε κα το πολίτη ν γνωρίζει τί καταναλώνει. Ἡ “πνευματικὴ κατοχύρωση” (σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: κατοχύρωση πνευματικῶν δικαιωμάτων) σπόρων καθιστᾶ τοὺς ἀγρότες δέσμιους τῶν γιγαντιαίων πολυεθνικῶν, ἐνῶ παράλληλα στερεῖ ἀπὸ τὸν καταναλωτὴ τὸ δικαίωμα νὰ γνωρίζει τί φαγητὸ φτάνει στὸ πιάτο του ἀλλὰ καὶ τί εἴδους τροφὲς καταναλώνουν τὰ ζῶα καὶ κατὰ συνέπεια καὶ ὁ ἴδιος μέσῳ τῶν γαλακτοκομικῶν καὶ τοῦ κρέατος.
.            Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ πὼς ἡ κατοχύρωση τῆς πατέντας δὲν περιορίζεται μόνο στὰ φυτὰ ἀλλὰ οἱ ἑταιρεῖες προσπαθοῦν νὰ τὴν ἐπεκτείνουν καὶ στὰ ζῶα. Πατέντα ἔχει χορηγηθεῖ γιὰ τὴν χρήση τῶν βοοειδῶν, καθὼς οἱ ἑταιρεῖες προσπαθοῦν μέσα ἀπὸ γενετικὲς ἔρευνες νὰ μεγιστοποιήσουν τὴν παραγωγὴ γάλακτος.
.            κατάσταση γίνεται κόμα πι νησυχητικ καθς ο πολυεθνικς πιέζουν τς κυβερνήσεις τς Ερώπης, ν ντικαταστήσουν τν παραγωγ σπόρων μ τος δικούς τους κατοχυρωμένους, τος ποίους ο γρότες θ πρέπει ν γοράζουν π τς ταιρεες κάθε χρόνο. Στὴν Γαλλία, ὅπου καλλιεργοῦνται περίπου 5.000 ποικιλίες σπόρων, οἱ 600 εἶναι κατοχυρωμένοι καὶ ἀντιστοιχοῦν στὸ 99% τῶν σπόρων ποὺ καλλιεργοῦνται πρὸς κατανάλωση. Τὸ Νοέμβριο τοῦ 2011 τὸ γαλλικὸ ὑπουργεῖο γεωργίας ἀποφάσισε πὼς οἱ ἀγρότες ὀφείλουν νὰ πληρώνουν στὶς ἑταιρεῖες ἀποζημίωση γιὰ τὴν χρήση τῶν σπόρων τους, ὥστε ἐκεῖνες νὰ ἔχουν ἔσοδα γιὰ περαιτέρω ἔρευνες καὶ γενετικὲς βελτιώσεις τῶν εἰδῶν.
.            Μπορεῖ τὰ γενετικὰ τροποποιημένα τρόφιμα νὰ βρίσκουν σθεναρὴ ἀντίσταση στὴν Εὐρώπη καὶ ἡ καλλιέργειά τους νὰ περιορίζεται μόνο σὲ 110.000 ἑκτάρια ἀπὸ τὰ 179 ἑκατομμύρια καλλιεργήσιμης γῆς, οἱ ἑταιρεῖες ὅμως συνεχίζουν τὶς προσπάθειες γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς παραγωγῆς τροφίμων μέσῳ τῆς κατοχυρώσεώς τους. Κολοσσοὶ στὸν χῶρο τῆς ἀγροκαλλιέργειας, ὅπως ἡ Monsanto, ἡ Syngenta, ἡ Bayer καὶ ἡ Dupont διεκδικοῦν ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἀρχὴ νὰ κατοχυρώσουν προϊόντα ὅπως τὰ ἀγγούρια, οἱ ντομάτες, ἡ γλυκιὰ πιπεριά, ἡ κολοκύθα καὶ τὰ πεπόνια, ἐνῶ παράλληλα προσπαθοῦν νὰ κερδίσουν τὸ μονοπώλιο σὲ εἴδη ποὺ προέρχονται ἀπὸ χῶρες τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς. Συχνὰ προσπαθοῦν μέσῳ τῆς πατέντας νὰ ἐλέγχουν ὅλα τὰ στάδια παραγωγῆς, ἀπὸ τὴν καλλιέργεια ἑνὸς προϊόντος μέχρι τὴν ἄφιξή του στὸ πιάτο μας. Πρὶν ἕνα χρόνο ἡ Monsanto (τῆς ὁποίας ὁ ἐτήσιος τζίρος ἀγγίζει τὰ 44 δισ. δολάρια) ζήτησε νὰ πατεντάρει τὴν μαργαρίνη καὶ τὰ μπισκότα, στὰ ὁποῖα ὑπάρχουν ἴχνη σόγιας, εἶδος τὸ ὁποῖο ἔχει ἤδη κατοχυρωθεῖ στὴν ἑταιρεία.
.            Παράλληλα ἀπαίτησε νὰ μὴν ἐπιτρέπεται ἔλεγχος γιὰ ἴχνη γενετικὰ μεταλλαγμένων οὐσιῶν στὰ προϊόντα ποὺ ἔχει κατοχυρώσει. Αὐτὸ πρακτικὰ σημαίνει πὼς ἡ ἑταιρεία ἔχοντας πατεντάρει ἕνα προϊὸν σὲ τελικὸ στάδιο παραγωγῆς, ὅπως ἡ μαργαρίνη, θὰ ἔχει παράλληλα μονοπωλήσει καὶ ὅλη τὴν διαδικασία παραγωγῆς του (καὶ φυσικὰ καὶ τὶς πρῶτες ὕλες). Ἑπομένως θὰ μπορεῖ ὄχι μόνο νὰ ἐλέγχει τὸ προϊὸν ἀλλὰ καὶ νὰ χρησιμοποιεῖ γενετικὰ μεταλλαγμένα εἴδη στὴν παραγωγή του, χωρὶς νὰ ὑπόκειται στοὺς εὐρωπαϊκοὺς νόμους ποὺ δὲν ἐπιτρέπουν τὴν εἰσαγωγή τους στὴν Εὐρώπη.
.            Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἀρχὴ γιὰ τὴν Πνευματικὴ Κατοχύρωση («πατέντα») ἂν καὶ δὲν ἐπιτρέπει τὴν κατοχύρωση τῆς διαδικασίας, ἐπιτρέπει ὅμως τὴν κατοχύρωση τοῦ τελικοῦ προϊόντος, ἀκόμα καὶ ἂν αὐτὸ ἀνήκει στὶς συμβατικὲς καλλιέργειες. Δίνει δηλαδὴ τὸ δικαίωμα σὲ μία τεράστια πολυεθνικὴ νὰ πατεντάρει τὴν ντομάτα ὡς εὑρεσιτεχνία ἀλλὰ ὄχι τὰ στάδια τῆς παραγωγῆς της. Ἡ ἱσπανικὴ Consejo Superior de Investigationes Cientificas ἔχει καταφέρει νὰ κατοχυρώσει ὡς εὑρεσιτεχνία τὸ συμβατικὸ ἡλιέλαιο καθὼς καὶ ὅλα τὰ προϊόντα ποὺ τὸ περιέχουν.
.            Monsanto μέσα π να δίκτυο μικρότερων ταιρειν, τς ποες χει γοράσει, θ καταφέρει σ λίγα χρόνια ν κατοχυρώσει ς ερεσιτεχνία λα σχεδν τ φυτ κα τ ζα. Ἐπιχειρεῖ νὰ ἐπεκτείνει τὴν πατέντα σὲ προϊόντα ὅπως τὰ λουκάνικα, τὸ σαλάμι, τὸ ζαμπόν, τὰ αὐγὰ ἀλλὰ καὶ ὅσα προϊόντα περιέχουν αὐγά, ὑποπροϊόντα ψαριῶν ἢ ὅσα περιέχουν ἴχνη ψαριῶν, μὲ τὸ ἐπιχείρημα πὼς στὴν διαδικασία παραγωγῆς τῶν προϊόντων αὐτῶν χρησιμοποιήθηκε δική της σόγια (ἐφ᾽ ὅσον ἐλέγχει τὸ 100% τῆς παγκόσμιας παραγωγῆς) μέσῳ τῶν τροφῶν μὲ τὶς ὁποῖες ταΐστηκαν τὰ ζῶα ποὺ παρήγαγαν τὰ προϊόντα αὐτά. Ατ τὸ ὁποῖο στν οσία πιδιώκουν ο τεράστιες πολυεθνικς εναι λεγχος το φαγητο κα τς παραγωγς του. Εἴδη ὅπως τὸ μπρόκολο, οἱ ντομάτες, τὸ μαρούλι, τὰ πεπόνια ἔχουν κατοχυρωθεῖ ὡς εὑρεσιτεχνίες ἀπὸ τὶς μεγάλες πολυεθνικὲς ὑποχρεώνοντας ἔτσι τοὺς παραγωγοὺς νὰ προμηθεύονται τοὺς σπόρους ἀπὸ τὶς συγκεκριμένες ἑταιρεῖες πληρώνοντας «πνευματικ δικαιώματα» κα παράλληλα φαιρώντας τους τὴν δυνατότητα ν τος παναχρησιμοποιήσουν.
.            Τέτοιες πρακτικς στν οσία συνιστον πειρατεία τς φύσεως, καταπάτηση το δικαιώματος το καταναλωτ ν πιλέγει κα τελικ πειλ κατ τς διας τῆς δημοκρατίας. λέγχοντας τν τροφ κα τν παραγωγή της, λέγχεις τ μέλλον κα τν ξιοπρέπεια τν νθρώπων.

ΠΗΓΗ: otyposnews.gr

, ,

Σχολιάστε

ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΤΡΩΝΕ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ο νδρες τρνε πι γρήγορα π τς γυνακες

.         Οἱ ἄνδρες τρῶνε μὲ πολὺ πιὸ γρήγορο ρυθμὸ σὲ σχέση μὲ τὶς γυναῖκες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταναλώνουν κατὰ μέσο ὅρο περίπου 80 θερμίδες ἀνὰ λεπτὸ ἔναντι 52 θερμίδων ποὺ καταναλώνουν οἱ γυναῖκες.
.      Ἐξ ἄλλου, ἡ ταχύτητα ποὺ τρώει κανεὶς σχετίζεται μὲ τὸ βάρος του, γι’ αὐτὸ οἱ παχύσαρκοι τρῶνε κατὰ μέσο ὅρο πιὸ γρήγορα ἀπὸ τὰ ἄτομα μὲ φυσιολογικὸ βάρος. Αὐτὰ εἶναι τὰ βασικὰ συμπεράσματα δύο ἀμερικανικῶν μελετῶν, ποὺ ἐξέτασαν τὴ σχέση ἀνάμεσα στὴν ταχύτητα ποὺ τρῶμε, στὸ βάρος καὶ στὸ φύλο.
.        Οἱ ἔρευνες ποὺ βασίστηκαν σὲ ἐργαστηριακὰ πειράματα, παρουσιάστηκαν στὸ ἐτήσιο συνέδριο τῆς Ἐταιρίας Παχυσαρκίας τῶν ΗΠΑ στὸ Ὀρλάντο, ἀπὸ τὴν καθηγήτρια Διαιτολογίας Κάθλιν Μέλανσον.
.       Οἱ ἐρευνητὲς διαπίστωσαν ὅτι ὅσοι τρῶνε γρήγορα, καταναλώνουν κατὰ μέσο ὅρο 87 γραμμάρια τροφῆς ἀνὰ λεπτό, ἐνῶ ὅσοι τρῶνε ἀργὰ καταναλώνουν 70 γραμμάρια τὸ λεπτό. Οἱ ἄνδρες ποὺ τρῶνε ἀργά, τηροῦν ὅμοιο ρυθμὸ μὲ αὐτὸ τῶν γυναικῶν ποὺ μασᾶνε ἀργὰ τὸ φαγητό τους, δηλαδὴ στὴν περίπτωση αὐτὴ δὲν ὑπάρχει ἀπόκλιση μεταξὺ τῶν φύλων στὴν ποσότητα τροφῆς ποὺ καταναλώνουν. Ἀντίθετα οἱ ἄνδρες ποὺ τρῶνε γρήγορα, καταναλώνουν περισσότερη τροφὴ ἀπὸ τὶς γυναῖκες ποὺ ἐπίσης μασᾶνε γρήγορα τὴν τροφή τους.
.        Οἱ ἔρευνες ἔδειξαν τι πάρχει στεν συσχέτιση νάμεσα στ ρυθμ πο τρώει κανες κα στν Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ). Ὅσοι ἔχουν ὑψηλὸ ΔΜΣ, τρῶνε ἀρκετὰ πιὸ γρήγορα ἀπὸ ὅσους τρῶνε ἀργά. Αὐτό, κατὰ τὴν Δρ Μέλανσον, ἐξηγεῖται πιθανότατα ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ παχύσαρκοι ἔχουν μεγαλύτερες ἐνεργειακὲς ἀνάγκες.
.         Ἐξ ἄλλου, μεταξὺ ἄλλων, διαπιστώθηκε ὅτι οἱ ἄνθρωποι τρῶνε τὰ ὁλικῆς ἄλεσης (ἀνεπεξέργαστα) δημητριακὰ πιὸ ἀργὰ ἀπὸ τὰ κατεργασμένα δημητριακά. Αὐτὸ ὀφείλεται στὸ ὅτι τὰ δημητριακὰ ὁλικῆς ἀλέσεως ἔχουν περισσότερες φυτικὲς ἴνες καὶ ἀπαιτοῦν περισσότερο μάσημα.
.        Σύμφωνα μὲ τοὺς ἐρευνητές, ἂν καὶ ἡ σχέση τῆς ταχύτητας καταναλώσεως τῆς τροφῆς μὲ τὴν παχυσαρκία βρίσκεται ὑπὸ διερεύνηση ἀκόμα, ἡ νέα μελέτη δείχνει πὼς τὸ νὰ τρώει κανεὶς ἀργά, ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰ καταναλώνει ἀρκετὰ λιγότερες θερμίδες καὶ συνεπῶς μικρότερες πιθανότητες αὐξήσεως τοῦ βάρους του.

, , ,

Σχολιάστε

«ΚΟΛΑΤΣΙΟ» ΚΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑ

.     ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Παρὰ τὶς φιλότιμες προσπάθειες τῶν “εἰδικῶν” γιὰ ὑγιεινότερη διατροφή, θὰ παραμένουν ἀνοιχτὲς καὶ δυσεύρετες δύο παράμετροι: ἡ μία εἶναι ἡ ὀρθόδοξη νηστεία. Οἱ “εἰδικοὶ ἐπιμένουν νὰ ἀποσιωποῦν τὴν εὐεργετικὴ ἐπίδραση τῆς Νηστείας στὸν (σωματικὸ) τουλάχιστον ὀργανισμό.
.   Ἡ ἄλλη παράμετρος εἶναι ἡ ποιότητα τῶν τροφῶν. Ἀφ᾽ ἧς στιγμῆς ὁ ἄνθρωπος εὐτελίστηκε ἀπομακρυνόμενος συνειδητὰ ἀπὸ τὸν Θεό, φυσικὸ ἐπακόλουθο ἦταν καὶ ὁ εὐτελισμὸς τῶν τροφῶν. Κακῆς ποιότητος ἄνθρωπος παράγει καὶ διακινεῖ κακῆς ποιότητος τρόφιμα.
.     Ὅσο ὁ ἄνθρωπος θὰ παραμένει «ἄθεος», τόσο οἱ ἐπιλογές, οἱ ἐπιτυχίες καὶ οἱ κατακτήσεις του θὰ εἶναι βουτηγμένες στὰ προβλήματα καὶ τὶς «παράπλευρες ἀπώλειες» ἀποπνέοντας ὀσμὴ θανάτου.

 Γιατί πρέπει νὰ τρῶμε κολατσιό;

 .      Εἶναι γεγονὸς ὅτι τὰ παιδιά, καὶ ἰδιαίτερα οἱ ἔφηβοι, πολλὲς φορὲς «βάζουν τὰ γυαλιὰ» σὲ ἐμᾶς τοὺς μεγαλυτέρους μὲ …τὶς πρωτοβουλίες ποὺ λαμβάνουν πάνω σὲ ζητήματα προαγωγῆς τῆς ὑγιεινῆς διατροφῆς.
.      Ἕνα πρόσφατο παράδειγμα ἀποτελεῖ μία ὁμάδα μαθητῶν τοῦ Πειραματικοῦ Λυκείου τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας στὴ Θεσσαλονίκη, ἡ ὁποία συμμετέχει σὲ ἕνα εὐρωπαϊκὸ πρόγραμμα Ἀγωγῆς τῆς Σταδιοδρομίας, ἀνάλογο μὲ τὰ προγράμματα Ἀγωγῆς Ὑγείας ἢ Περιβάλλοντος, ποὺ πραγματοποιοῦνται στὰ σχολεῖα.
.     Στὰ πλαίσια τοῦ προγράμματος αὐτοῦ, οἱ μαθητὲς καλοῦνται νὰ δημιουργήσουν μία εἰκονικὴ ἐπιχείρηση, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ καθηγητῆ τους, καὶ νὰ προτείνουν τὴν παραγωγὴ καὶ τὴν κυκλοφορία στὴν ἀγορὰ ἑνὸς προϊόντος. Οἱ μαθητὲς ἀκολουθοῦν ὅλες τὶς διαδικασίες γιὰ τὴν διοχέτευση τοῦ εἰκονικοῦ προϊόντος στὴν ἀγορά, ὅπως ἀνάγκες καὶ ἔρευνα ἀγορᾶς, ἐκτίμηση κόστους καὶ κερδῶν κτλ.
.     Τὸ εἰκονικό, λοιπόν, προϊὸν ποὺ προτάθηκε στὴ συγκεκριμένη περίπτωση, εἶναι ἕνα εὔχρηστο κρεμαστὸ κουτὶ μὲ καρτέλες, στὶς ὁποῖες θὰ περιέχονται συνταγὲς γιὰ ὑγιεινὸ κολατσιό, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ παίρνουν μαζί τους οἱ μαθητὲς ἢ οἱ ἐργαζόμενοι ὡς ἐνδιάμεσο σνάκ. Πάνω στὶς καρτέλες τῶν προτεινομένων συνταγῶν θὰ ἀναγράφονται, μὲ τὴν βοήθεια ἑνὸς διαιτολόγου, μικρὰ tips γιὰ τὴν διατροφικὴ ἀξία κάθε συνταγῆς.
.      Ὡς logo τοῦ προϊόντος ἐπιλέχθηκε ἡ εὐρηματικὴ φράση: «Κάνε ἕνα ΚΛΥΚ στὴν διατροφή σου!», ὅπου ΚΛΥΚ: ΚαΛὸ Ὑγιεινὸ Κολατσιό. Ἡ ὁμάδα τῶν μαθητῶν αὐτῶν μαζὶ μὲ ἄλλες θὰ συμμετέχουν σὲ ἕναν εὐρωπαϊκὸ διαγωνισμό, ὅπου θὰ βραβευθεῖ τὸ προϊὸν μὲ τὴν μεγαλύτερη πρωτοτυπία.
.      Καθώς, λοιπόν, μαθαίνουμε, ἀπὸ τὰ παιδιά, ἡ παραπάνω ἱστορία μᾶς ὑπενθυμίζει γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὴν ἀξία τῶν μικρογευμάτων στὴν δύσκολη καὶ ἀπαιτητικὴ καθημερινότητα. Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς πρωτοβουλίας ποὺ ἔλαβε ἡ ὁμάδα τῶν μαθητῶν τοῦ Πειραματικοῦ Λυκείου Θεσσαλονίκης, θυμηθεῖτε τὰ ἑξῆς:

Τί εἶναι ἕνα ὑγιεινὸ κολατσιό;

Ὑγιεινὸ κολατσιὸ εἶναι αὐτὸ ποὺ παρέχει σημαντικὰ θρεπτικὰ συστατικὰ ποὺ χρειάζεται τὸ σῶμα μας, ὅπως ὑδατάνθρακες, βιταμίνες καὶ μέταλλα. Ἡ κατανάλωση κολατσιοῦ μπορεῖ νὰ εἶναι μία πολὺ ὑγιὴς καὶ ἰσορροπημένη διατροφικὴ συνήθεια, γιὰ παράδειγμα πρὶν ἢ μετὰ τὴν ἄσκηση, ἢ ἂν τὰ κύρια γεύματα ἀπέχουν χρονικὰ μεταξύ τους.

 Γιατί πρέπει νὰ τρῶμε κολατσιό;

.     Γιὰ ἐνέργεια καὶ θρεπτικὰ συστατικά. Τὸ σῶμα μας στὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας χρειάζεται ἐνέργεια. Οἱ διαιτολόγοι προτείνουν τὴν κατανάλωση μικροτέρων γευμάτων στὴν διάρκεια τῆς μέρας καὶ περισσοτέρων ὑγιεινῶν μικρογευμάτων (σνὰκ) ἀνάμεσα στὰ γεύματα.
.     Ἀπαραίτητα σὲ μία ἀπαιτητικὴ ἡμέρα. Εἴτε στὴν δουλειά, εἴτε στὸ σχολεῖο, τὰ ἄτομα συχνὰ παραλείπουν γεύματα ἢ καταναλώνουν μικρότερα γεύματα τὶς ἡμέρες μὲ μεγάλο φόρτο ἐργασίας. Τὸ κολατσιὸ παρέχει θρεπτικὰ συστατικὰ καὶ θερμίδες ποὺ μπορεῖ νὰ χάσουμε στὴν διάρκεια τῆς μέρας.

Τὰ ὀφέλη τοῦ κολατσιοῦ

• Καλύτερη συγκέντρωση • Βελτιωμένη διάθεση • Περισσότερη ἐνέργεια • Μεγαλύτερη ἀπόδοση στὶς δραστηριότητες (π.χ μελέτη, ἀθλητισμὸς κτλ) Τί νὰ ἐπιλέγουμε; Τὸ κολατσιὸ ποὺ θὰ ἐπιλέξετε φροντίστε νὰ εἶναι φτωχὸ σὲ ἁλάτι, μέτριο σὲ λίπος, πλούσιο σὲ ὑδατάνθρακες καὶ κυρίως σύνθετους ὑδατάνθρακες, φυτικὲς ἴνες, βιταμίνες καὶ ἀσβέστιο! Κάντε ἕνα ΚΛΥΚ στὴν ἐπιλογὴ τοῦ κολατσιοῦ, συνδυάζοντας τὴν ἰσορροπία καὶ τὸ μέτρο.
.     Ἔρευνες ἔδειξαν ὅτι… Ἡ κατανάλωση κολατσιοῦ βοηθάει στὴν καλύτερη κατανομὴ τῆς ποσότητας καὶ τῆς ἐνέργειας τῶν θερμίδων σὲ περισσότερα τῶν δύο ἢ τριῶν κυρίων γευμάτων τὴν ἡμέρα, ἡ ὁποία φαίνεται ὅτι συμβάλλει στὴν καλύτερη ρύθμιση μεταβολικῶν παραμέτρων τοῦ ὀργανισμοῦ (γλυκόζη αἵματος, χοληστερόλη, τριγλυκερίδια), καὶ πιθανὸν στὸν καλύτερο ἔλεγχο τοῦ σωματικοῦ βάρους.
.    Μερικὲς προτάσεις γιὰ ἕνα ἔξυπνο ΚΛΥΚ στὴν διατροφή … • Κουλούρι σουσαμένιο ἢ μὲ σταφίδες • Σταφιδόψωμο • Ρυζογκοφρέτες, κράκερς καὶ κριτσίνια • Μπάρες δημητριακῶν • Μπισκότα τύπου digestive • Σπιτικὴ τυρόπιτα ἢ χορτόπιτα • Σπιτικὸ κέικ • Φροῦτα φρέσκα ἢ ἀποξηραμένα • Φυσικὸς χυμὸς ἐμπλουτισμένος μὲ σίδηρο ἢ/ καὶ ἀσβέστιο • Γιαούρτι μὲ μέλι καὶ ξηροὺς καρποὺς ἢ φροῦτα • Ξηροὶ καρποί • Λαχανικὰ (καρότο, ἀγγουράκι) σὲ λωρίδες μὲ ντὶπ γιαουρτιοῦ. • Ζελὲ μὲ φρέσκα φροῦτα • Μικρὸ σάντουιτς μὲ τυρὶ ἢ κοτόπουλο ἢ ἄπαχο ζαμπὸν ἢ μαρμελάδα κτλ • Ψωμὶ μὲ ταχίνι καὶ μέλι

ΠΗΓΗ: nutrimed.gr

, ,

Σχολιάστε

ΤΟ «ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ» ΚΑΙ ΤΟ «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ» ΦΑΓΗΤΟ

ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Στὸ κατωτέρω δημοσίευμα ἡ …Ἐπιστήμη ἀποτυγχάνει νὰ ἐντοπίσει τὸ «ψυχοθεραπευτικὸ φαγητό», δηλ. τὴν Νηστεία, ὡς ὁλοκληρωμένη πρόταση ζωῆς. Ὡς πρόταση ποὺ στὰ πλαίσια τῆς χριστιανικῆς ἐγκρατείας καθιστᾶ τὸ καθημερινὸ φαγητὸ «τροφέα» καὶ ὄχι «καταστροφέα» τῆς ζωῆς.

 Τὸ ψυχαναγκαστικὸ φαγητὸ

.      Τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἀρκετὰ ἐρωτηματολόγια διατροφικῶν συνηθειῶν μετροῦν τὶς ἀλλαγὲς στὸ πρόγραμμα διατροφῆς τῶν ἀνθρώπων πού, ἂν καὶ εἶναι … φυσιολογικὰ ἄτομα καὶ δὲν παρουσιάζουν ψυχιατρικὸ ἱστορικό, ἀποτυγχάνουν νὰ ἐλέγξουν τὸ βάρος τους.
.      Τὰ ἐρευνητικὰ δεδομένα παρουσιάζουν μία ἰσχυρὴ σχέση ἀνάμεσα στὴν ἀδυναμία ἐλέγχου τοῦ βάρους καὶ στὰ δύσκολα γεγονότα τῆς ζωῆς -οἱ γυναῖκες παρουσιάζουν μάλιστα ὑψηλότερα σκὸρ- εἴτε αὐτὰ τὰ γεγονότα εἶναι τακτικὰ καὶ ἀναμενόμενα ἀπὸ τὸν φυσιολογικὸ κύκλο τῆς ζωῆς (ἐφηβεία, ὥριμη ἡλικία, γηρατειά, θάνατος), εἴτε ἔκτακτα (διαζύγιο, ταραγμένες οἰκογενειακὲς καὶ διαπροσωπικὲς σχέσεις, ἀλλαγὲς στὴν δομὴ τῆς οἰκογενείας, ἀνεργία, ἀσθένεια, ἀτυχήματα κ.λπ.).
.     Τὰ γεγονότα αὐτά, ἀλλὰ καὶ ὅλα ὅσα ὑποκειμενικὰ χαρακτηρίζει ἕνα ἄτομο ὡς δύσκολα, λειτουργοῦν ὡς «κεραυνὸς ἐν αἰθρία», ἀπορρυθμίζουν τὴν καθημερινότητα, ἀπειλοῦν τὰ σχέδια τῆς ζωῆς, τὸν «χάρτη πλεύσεως» στὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον καὶ ἀπαιτοῦν ἐπείγουσα ἀκόμη καὶ κατεπείγουσα «ἀπαίτηση» τοῦ ὀργανισμοῦ νὰ βρεθοῦν προσαρμογὲς στὶς νέες συνθῆκες, προκειμένου νὰ ἐπιβιώσει σωματικά, συναισθηματικὰ καὶ πνευματικά.
.      Συχνά, οἱ ἀμέτρητες συνηθισμένες συνδιαλλαγὲς καὶ ἡ ἀνιαρὴ καθημερινότητα μᾶς προσφέρουν μία αἴσθηση ἀσφάλειας καὶ σταθερότητας. Ὅταν ἀπορρυθμίζεται ἡ ρουτίνα μας, δὲν χάνουμε μόνο τὶς γνώριμες συνήθειες, χάνουμε καὶ τὸν ἑαυτό μας, τὴν κοινωνική μας ταυτότητα, τὴν αἴσθηση ἐκτίμησης καὶ αὐτοεκτίμησης.

 Κίνδυνος καὶ ἀπάντηση τοῦ ἀμυντικοῦ μηχανισμοῦ

.      Σωματικὸς κίνδυνος: Ὁ ὀργανισμὸς ἀντιμετωπίζει τὸν σωματικὸ κίνδυνο μὲ μία αὐτόματη καὶ ἀσυνείδητη νευροφυτικὴ θύελλα, συχνὰ σωτήρια, καθὼς προκαλεῖ ἀκαριαῖες ἀντιδράσεις (π.χ. στὴν ἀποφυγὴ ἑνὸς τροχαίου).
.      Ἡ ἀπελευθέρωση γλυκόζης, ἀλλὰ καὶ ἰνσουλίνης στὸ αἷμα, ἡ ἐνεργοποίηση τοῦ μηχανισμοῦ τῆς κορτιζόλης, ὑπεύθυνης καὶ γιὰ τὴν ἐπιβράδυνση τοῦ μεταβολισμοῦ, ἀμινοξέων κ.λπ., βοηθοῦν στὴν ἀπόκτηση τῆς ἀναγκαίας ἐνέργειας γιὰ μία ἀποτελεσματικὴ καὶ ἐκτονωτικὴ δράση. Παράλληλα, αὐξάνεται ἡ αἴσθηση τῆς πείνας, γιὰ τὴν ἀναπλήρωση τῆς χαμένης ἐνέργειας.
.      Συμβολικὸς κίνδυνος- τὰ ἄγχη τῆς ἐποχῆς: Τὸ ἀμυντικὸ χημικὸ σύστημα τοῦ ὀργανισμοῦ θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι εἶναι κυριολεκτικὰ ἀτελὲς στὸν σύγχρονο ἄνθρωπο, ποὺ δὲν ἔχει δομηθεῖ γιὰ νὰ ξεχωρίζει τὸν πραγματικὸ κίνδυνο (σωματικὸ) ἀπὸ τὸν κοινωνικό, συμβολικό, φαντασιακό. Ἐνῶ δηλαδὴ ἡ σκέψη «τί θὰ γίνει ἂν δὲν περάσω τὶς πανελλήνιες ἐξετάσεις» ἀποτελεῖ ἕνα ἄκυρο καὶ ἄκαιρο σῆμα κινδύνου, προκαλεῖ ἀκριβῶς τὴν ἴδια χημικὴ ἀντίδραση, μὲ αὐτὴν ποὺ προκαλεῖ ἕνας πραγματικὸς κίνδυνος.
.      Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ὑποφέρει περισσότερο ἀπὸ φανταστικοὺς κινδύνους: ἀπώλειες σχέσεων, ἀποτυχίες, ματαιωμένες ἐπιθυμίες, ἀδυναμίες, ἀσθένειες, ἀπειλὲς κοινωνικῆς ταυτότητας, αἴσθηση ἀπειλῆς ἐπιβίωσης κ.λπ. χαρακτηρίζουν τὴν καθημερινή μας ζωή.
.      Μικρὲς καὶ μεγάλες δυσκολίες, μικρὰ καὶ μεγάλα «πένθη» ἀκόμα καὶ γιὰ ἐπικριτικὰ σχόλια στὶς διαπροσωπικὲς σχέσεις, ἂν καὶ μποροῦν νὰ λυθοῦν μὲ ἀλλαγὲς καὶ προσαρμογές, διαιωνίζονται μὲ διαρκῆ ἐκκρεμότητα καὶ οἱ λύσεις ἐξαιτίας τῶν δισταγμῶν ἀπὸ ἀνύπαρκτους κινδύνους κάποια ἀόριστης ἀπώλειας ἀναβάλλονται.
.      Τὰ στρεσογόνα γεγονότα γεννιοῦνται πολὺ πιὸ πρὶν τὴν ἀπώλεια ἐλέγχου τοῦ βάρους. Ἀρκετοὶ οἱ ἄνθρωποι κλείνουν τὰ μάτια στὰ προειδοποιητικὰ σημάδια μίας ἐπερχόμενης δυσκολίας ἢ διστάζουν νὰ διεκδικήσουν μία νέα ἰσορροπία μὲ τὶς κατάλληλες προσαρμοστικὲς διεργασίες. Τότε τὸ ἄγχος, ὁ φόβος, ἡ ἀπειλὴ παραμένουν ἐνεργά, προκαλώντας τὴν ἴδια συνεχῆ, ἀλλὰ καὶ ἀδιέξοδη χημικὴ ἀνταπόκριση καὶ τὴν ἀντίστοιχη αἴσθηση πείνας.

 Τὸ ψυχαναγκαστικὸ φαγητὸ καὶ ἡ ἀνατροπὴ τῆς ρουτίνας ζωῆς

.     Οἱ φαντασιακοὶ κίνδυνοι ἀπειλοῦν νὰ ἀπορρυθμίσουν τὴν καθημερινότητά μας. Ὅσο περισσότερο νιώθουμε τὴ ζωή μας ἐκτὸς ἐλέγχου, τόσο μεγαλύτερες εἶναι οἱ πιθανότητές μας ἡ διατροφή μας νὰ ἀκολουθήσει τὸν ἴδιο δρόμο.

 Τὸ συναισθηματικὸ φαγητὸ εἶναι ἡ ἐξωτερίκευση τοῦ ἄγχους.

 .      Ἔχει ἐπίσης παρατηρηθεῖ, ὅτι ἡ προσπάθεια ἐλέγχου τῶν συναισθηματικῶν ἐπιπτώσεων, λόγῳ τῶν περιστάσεων, δημιουργεῖ μία παράδοξη ἐπιθυμία νὰ κερδίσει κάποιος βάρος, ἀναστέλλοντας τὸν ἔλεγχο ποὺ μέχρι τώρα ἀσκοῦσε.
.      Φαίνεται πὼς ὅταν χάνουμε τὶς καθημερινὲς ἀμέτρητες συνδιαλλαγές, τὴν «ἀνιαρὴ» καθημερινότητά μας, ὅταν ἀπορρυθμίζεται ἡ ρουτίνα μας, δὲν χάνουμε μόνο ἕνα πρόσωπο ἢ μία κατάσταση, χάνουμε καὶ τὸν ἑαυτό μας μπροστὰ στὴν φαινομενικὴ ἀδυναμία νὰ ἀλλάξουμε τὰ σχέδια ζωῆς, τὰ ὄνειρα καὶ τὶς προσδοκίες ποὺ εἴχαμε μέχρι τότε δομήσει, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ χάνουμε καὶ τὸ νόημα τῆς ζωῆς, τὴν αἴσθηση ἱκανοποίησης πὼς ὅλα πᾶνε καλὰ καὶ σύμφωνα μὲ τὶς προβλέψεις μας.
.      Ἡ ἀναζήτηση παρηγοριᾶς στὸ συναισθηματικὸ φαγητό, τὸ γνωστό μας «τσιμπολόγημα» ἂν καὶ προέρχεται ἀπὸ τὸν μηχανισμὸ τῆς πείνας, εἶναι ἡ πιὸ συνηθισμένη καὶ ἀσυνείδητη ἀντισταθμιστικὴ «θεραπεία» στὰ ἐξωτερικὰ ἐρεθίσματα τοῦ ἄγχους καὶ τῆς ματαίωσης, λόγῳ  τῆς σημασίας ποὺ ἔχει ἡ τροφὴ στὴν ἀνθρώπινη ζωή.

ΠΗΓΗ: mednutrition.gr

, , ,

Σχολιάστε