Ἄρθρα σημειωμένα ὡς τραπεζικὲς κάρτες

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ: ΛΙΓΟ-ΛΙΓΟ καὶ ΜΕΘΟΔΙΚΑ Η ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ “ΧΑΡΑΓΜΑ” (κάρτα-βραχιόλι ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα)

Βμα-βμα παληθεύεται ποκάλυψη:
κάρτα-βραχιόλι
π τν θνικ Τράπεζα

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Πληρώνεις κάτι εὐτελές, ὅπως ἡ …ἐλευθερία σου καὶ ἀγοράζεις κάτι ποὺ συγκεντρώνει ὅλες τὶς σύγχρονες ὑπεραξίες: «διαφορετικό, ὄμορφο, ἀσφαλές, γρήγορο, εὔχρηστο».
.           Κι ἐπειδὴ πολλὰ ἔχουν γραφτεῖ, ᾶς σημειωθεῖ μόνον τοῦτο: Πῶς εἶναι δυνατὸν ἕνας ἄνθρωπος (ὁ Εὐαγγελιστὴς ἅγ.Ἰωάννης ὁ Θεολόγος) νὰ ἔχει προβλέψει πρὸ 2000 ἐτῶν ἕνα τέτοιο ἐφεύρημα; Πῶς σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ δὲν ἦταν δυνατὴ ἡ οἱαδήποτε ὑποψία γιὰ τὴν τεχνολογία τῆς ἐποχῆς μας (π.χ. Ἰούλιος Βέρν), προεῖδε εὐκρινέστατα καὶ προσδιόρισε ἀκριβέστατα τὸ «χάραγμα»; Αὐτὸ περνάει σχεδὸν ἀπαρατήρητο. Ἀλλὰ αὐτὸ καὶ μόνον ἔχει τεράστια σημασία.

.                 Στὴν ἔκδοση ἑνὸς καινοτόμου προϊόντος πληρωμῶν, τοῦ i-bank payband Visa, προχώρησε ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα, στὸ πλαίσιο τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ τῶν παρεχομένων προϊόντων καρτῶν καὶ ἐπέκτασης σὲ σύγχρονα ἠλεκτρονικὰ μέσα πληρωμῶν. Πρόκειται γιὰ προπληρωμένη κάρτα VISA, ἡ ὁποία διατίθεται σὲ μορφὴ wearable – βραχιολιοῦ μὲ ἐνσωματωμένη τεχνολογία ἀνέπαφων συναλλαγῶν.
.                 Τὸ ἀδιάβροχο ὑλικό τοῦ i-bank payband Visa, καθὼς καὶ ὁ μοντέρνος σχεδιασμός του σὲ ποικιλία χρωμάτων, ἐπιτρέπουν τὴ χρήση του παντοῦ ἀντὶ μετρητῶν – ἀπὸ τὸ γυμναστήριο, τὴ βραδινὴ ἔξοδο μέχρι καὶ τὴν παραλία – ἐπιτρέποντας στὸν κάτοχό του νὰ κάνει τὶς συναλλαγές του ἀνέπαφα, χωρὶς νὰ χρειάζεται μαζί του τὸ πορτοφόλι, ἀφοῦ τὸ φορᾶ συνέχεια στὸ χέρι του.
.                 Ὅπως ἀνέφερε ἡ Γενικὴ Διευθύντρια τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας κ. Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου, «ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα καινοτομεῖ γιὰ μία ἀκόμη φορά, προσφέροντας τὴν πρώτη wearable ὑπηρεσία πληρωμῶν στὴν Ἑλληνικὴ ἀγορά».
.                 Σύμφωνα μὲ τὴν ἴδια, τὸ νέο i-bank payband Visa ἀποτελεῖ ἕναν πρωτοποριακὸ τρόπο ἀνέπαφων συναλλαγῶν, μὲ τὴν πιστοποίηση καὶ τὴν ἀσφάλεια τῆς VISA.
.                 Συγκεκριμένα, «ἀξιοποιώντας τὴν τεχνολογία NFC, τὸ i-bank payband Visa ἐπιτρέπει τὴν πραγματοποίηση πληρωμῶν σὲ καταστήματα ποὺ διαθέτουν τερματικὸ ἀποδοχῆς καρτῶν (POS) εὔκολα, γρήγορα καὶ μὲ τὴν ἴδια ἀσφάλεια ποὺ παρέχουν οἱ κάρτες».
.                 Ἀπὸ τὴν πλευρά του, ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τῆς Visa κ. Νίκος Καμπανόπουλος, σημείωσε πὼς «τὸ i-bank payband Visa σίγουρα θὰ κάνει τὴν διαφορά. Εἶναι διαφορετικό, εἶναι ὄμορφο, εἶναι ἀσφαλές, εἶναι γρήγορο, εἶναι εὔχρηστο μέσο πληρωμῶν καὶ ἀποτελεῖ ἕνα πρωτοποριακὸ προϊὸν γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἀγορά, τὸ ὁποῖο ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ τύχει εὐρείας ἀποδοχῆς ἀπὸ τὸ καταναλωτικὸ κοινὸ καὶ εἰδικὰ τοὺς νέους».
.                 Ἡ παραγωγὴ τοῦ νέου μέσου πληρωμῶν τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας  ἔγινε μὲ τὴν ὑποστήριξη τῆς ἑταιρίας Inform Λύκος.
.                 Στὸ πλαίσιο τῶν ἐνεργειῶν προώθησης τοῦ νέου προϊόντος i-bank payband, ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα προχώρησε σὲ μία σημαντικὴ συνεργασία μὲ τὸ Colour Day Festival, τὸ ὁποῖο θὰ διεξαχθεῖ στὶς 17 Ἰουνίου στὸ ΟΑΚΑ.
.                 Γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς συγκεκριμένης διοργάνωσης, τὸ i-bank payband διατίθεται δωρεὰν καὶ ἀποτελεῖ συνοδευτικό τοῦ εἰσιτηρίου εἰσόδου γιὰ τὸν χῶρο τῆς ἐκδήλωσης. Τὸ i-bank payband Visa θὰ εἶναι διαθέσιμο σὲ ὅλα τὰ καταστήματα τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας ἀπὸ τὶς 19 Ἰουνίου 2017,  ἐνῶ ἡ φόρτισή  του θὰ γίνεται καὶ μέσῳ τῶν ἐφαρμογῶν i-bank internet banking, i-bank mobile banking καὶ τοῦ i-bank Pay.

 

ΠΗΓΗ: aganargyroi.gr (ἀπὸ tovima.gr)

 

 

Διαφήμιση

, , , ,

Σχολιάστε

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝ ΤΟ “ΠΛΑΣΤΙΚΟ” ΧΡΗΜΑ

λεξιάδης: φορολόγητο μόνο μ τ χρήση πλαστικο χρήματος
30 Σεπτεμβρίου

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μποροῦν νὰ αἰσθάνονται πραγματικὰ ὑπερήφανοι γιὰ τὸ ἐπίτευγμά τους. Διαδοχικὰ «ἀνταλλακτικά» διαφορετικῶν προελεύσεων, ποὺ ὅμως κάνουν ἀκριβῶς τὴν ἴδια δουλειά!
.             Δεῖτε πόσο ἄνετα νιώθουν: Ἀνενδοίαστα πλέον λένε τὶς ἐπίμαχες λέξεις τῆς χειραγωγήσεως καὶ τοῦ ἐγκλεισμοῦ στὸν ὁλοκληρωτισμό: «ὑποχρεωτικὴ χρήση, «ἐξοικείωση», «κίνητρα». 

βλ. σχετ.:

.               Ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπ. Οἰκονομικῶν προανήγγειλε τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση πιστωτικῶν ἢ χρεωστικῶν καρτῶν γιὰ τὸ «χτίσιμο» τοῦ ἀφορολογήτου.

[…]
.               Γιὰ τὶς ἀποδείξεις ὁ ὑπουργὸς εἶπε ὅτι γιὰ τὸ 2015 ἐξακολουθοῦμε νὰ τὶς συγκεντρώνουμε ἀλλὰ γιὰ τὸ 2016 ἐξετάζεται τὸ νὰ «χτίζεται» τὸ ἀφορολόγητο μόνο μὲ τὴ χρήση πλαστικοῦ χρήματος καὶ μόνο μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ ἀναγνωρίζονται ἄλλες δαπάνες, ὅπως οἱ ἰατρικές.
.               Τὸ στέλεχος τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου ἀνέφερε μάλιστα ὅτι οἱ γιατροὶ κατάφεραν μὲ εὐκολία νὰ ἐνταχθοῦν στὸ σύστημα τῆς ἠλεκτρονικῆς συνταγογράφησης, ἄρα θὰ μπορέσουν νὰ ἐνταχθοῦν καὶ στὸ σύστημα τῆς ἠλεκτρονικῆς πληρωμῆς.
.               Παράλληλα, ὅπως εἶπε, γι σους χρησιμοποιον τ πλαστικ χρμα θ προβλέπονται κα μπόνους μ πιπλέον φοροελάφρυνση, ἐνῶ ἀναζητεῖται τρόπος νὰ αὐξηθεῖ καὶ τὸ κίνητρο γιὰ τοὺς ἐπαγγελματίες.

[…]

ΠΗΓΗ: antenna

, , , ,

Σχολιάστε

ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ “ΕΞΥΠΝΑ” ΤΗΛΕΦΩΝΑ: «Ἕνα παιδὶ ἡλικίας 3 ἐτῶν καὶ μικρότερο σήμερα ἴσως δὲν θὰ ζήσει ποτὲ τὴν ἐμπειρία τῆς ἀγορᾶς ἑνὸς παιχνιδιοῦ μὲ μετρητά»!

Νομίσματα, χαρτονομίσματα, πλαστικς κάρτες
σύντομα θ
εναι στορικ κειμήλια.

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τὰ πράγματα μιλοῦν ἀπὸ μόνα τους. Οἱ ἐξελίξεις μοιάζουν ὅλο καὶ περισσότερο ἐπιταχυνόμενες πρὸς τὸν ὁλοφάνερο σκοπό! 

Coin World  (μετάφρ. ἱστολ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ)

.          Οἱ μελλοντολόγοι ἔχουν προβλέψει ὅτι τὸ χρονοδιάγραμμα γιὰ τὴν ἄφιξη μιᾶς κοινωνίας χωρὶς μετρητὰ / ἀχρήματης κοινωνίας (cashless society) ἦρθε στὸ προσκήνιο στὶς 22 Μαρτίου, ὅταν ἐμπειρογνώμονες τῆς οἰκονομικῆς βιομηχανίας ἐνημέρωσαν τὰ μέλη τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κογκρέσου γιὰ τὴν ταχεία ἀνάπτυξη καὶ υἱοθέτηση ἀπὸ τὸ κοινό, τῶν πληρωμῶν μέσῳ κινητῶν.
.         Κατὰ τὴν πρώτη ἀπὸ τὶς τρεῖς ἀκροάσεις, ἡ Ὑποεπιτροπὴ τῆς Βουλῆς περὶ Πιστωτικῶν Ἱδρυμάτων καὶ Καταναλωτικῆς Πίστης, σχετικὰ μὲ τὸ μέλλον τοῦ χρήματος, οἱ εἰδικοὶ τῆς τεχνολογίας σημείωσαν ὅτι ἡ δυνατότητα νὰ χρησιμοποιοῦμε φορητὲς συσκευὲς –smart phones– γιὰ νὰ ἔχουμε πρόσβαση σὲ χρηματοπιστωτικὲς ὑπηρεσίες in-store καὶ online ἔχει ἤδη ἀνοίξει διαύλους συναλλαγῶν ποὺ δὲν ἦταν δυνατοὶ μόλις πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια.
.          Καί, ἐκπληκτικά, οἱ εἰδικοὶ εἶπαν ὅτι μέσα στὰ ἑπόμενα πέντε χρόνια τὰ ἔξυπνα τηλέφωνα εἶναι πιθανὸ νὰ γίνουν ὁ κύριος τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον οἱ περισσότεροι Ἀμερικανοὶ θὰ πληρώνουν γιὰ ἀγαθὰ καὶ ὑπηρεσίες, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ μέγεθος τῶν συναλλαγῶν.
.          Ὁ Ed McLaughlin, διευθύνων σύμβουλος ἀναδυόμενων πληρωμῶν τῆς MasterCard Worldwide, στὴν κατάθεσή του σημείωσε ὅτι ἐνῶ τὸ 85 τοῖς ἑκατὸ τῶν συναλλαγῶν σήμερα ἐξακολουθοῦν νὰ διεξάγονται μὲ τὴν χρήση μετρητῶν καὶ ἐπιταγῶν, τὰ smart phones καὶ ἡ τεχνολογία Near Field Communication, ἀλλὰ καὶ tablets iPads τώρα χρησιμοποιοῦνται σὲ αὐτὲς παρέχοντας ἕνα τόσο βολικὸ καὶ ἀσφαλὲς περιβάλλον, ὥστε χρήση τους θ κτοπίσει γρήγορα χι μόνο τ κέρματα κα τ χαρτονομίσματα, λλ κα τς πιστωτικς κα χρεωστικς κάρτες, πίσης.
.          Πολλοί στὴ νομισματικὴ κοινότητα εἶναι πιθανὸ νὰ εἶναι δύσπιστοι ἔναντι ἑνὸς τέτοιου μηχανισμοῦ ταχείας πορείας ἀπόρριψης τῶν παραδοσιακῶν μορφῶν τοῦ χρήματος, εἰδικὰ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὅπου ἔχουμε περάσει περισσότερα ἀπὸ 30 χρόνια προσπαθώντας νὰ ἀντικαταστήσουμε τὸ χαρτονόμισμα τοῦ ἑνὸς δολαρίου μὲ ἕνα δολάριο νόμισμα καὶ ἀπέτυχε, παρὰ τὸ ὅτι ἡ λογικὴ καὶ τὸ κόστος ἐπισημαίνουν σαφῶς τὴ σοφία μίας τέτοιας ἀλλαγῆς. Πολλοὶ ἐρευνητὲς λένε ὅτι τὸ μεγαλύτερο ἐμπόδιο γιὰ τὴν ἀλλαγὴ σὲ δολάρια νομίσματα ἦταν ὁ «παράγοντας εὐκολία». Ἂν ἡ εὐκολία εἶναι πραγματικὰ ὁ λόγος ποὺ τὸ μικρὸ δολάριο νόμισμα ἔχει ἀποτύχει στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, οἱ ἐμπειρογνώμονες τῆς οἰκονομικῆς τεχνολογίας ἔχουν στοχεύσει καλά. Ἔξυπνα τηλέφωνα καὶ tablets εἶναι εὔκολα καὶ ἡ χρήση τους αὐξάνεται ἁλματωδῶς. (Οἱ ἐμπειρογνώμονες εἶπαν στὸ Κογκρέσο ὅτι οἱ ἀσύρματες συνδρομητικὲς συνδέσεις ἔχουν ὑπερβεῖ πλέον τὸ συνολικὸ πληθυσμὸ τῶν ΗΠΑ καὶ σχεδὸν ἡ μία στὶς τρεῖς εἶναι ἔξυπνα τηλέφωνα ἢ ἀσύρματη δυνατότητα Personal Communications Digital Assistants).
.          Ὁ τραπεζικὸς κλάδος θὰ διαδραματίσει σημαντικὸ ρόλο στὴν ἐπιτυχία τῆς ταχείας ἀνάπτυξης τῆς τεχνολογίας τῆς κινητῆς πληρωμῆς, εἰδικὰ τὸ Federal Reserve System. Εἶναι σημαντικὸ νὰ κατανοήσουμε ὅτι ἡ Fed υἱοθετεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ παίζει ἕνα ἡγετικὸ ρόλο στὴν χαρτογράφηση τῆς διαδρομῆς πρὸς τὰ τυποποιημένα πρωτόκολλα καὶ τὴν ἀσφάλεια. Ἡ στάση τῆς Fed πρὸς τὴν τεχνολογία τῆς κινητῆς πληρωμῆς ἔρχεται σὲ ἔντονη ἀντίθεση μὲ τὴν στάση της πρὸς τὰ δολάρια κέρματα. Τὸ Κογκρέσο καὶ τὸ Νομισματοκοπεῖο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἔπρεπε νὰ ἐπαιτεῖ καὶ νὰ προτρέπει τὴν Fed στὸ νὰ κάνει διαθέσιμα γιὰ τὸ κοινὸ τὰ δολάρια κέρματα. Οὐσιαστικὰ ἡ Fed ἔχει ἀγνοήσει κάθε μικρὸ νόμισμα δολάριο – Anthony, Sacagawea, Presidential καὶ Native American.

.       Συλλέκτες προσέξτε: Τὰ κέρματα στὴν τσέπη σας μπορεῖ νὰ γίνουν ἱστορικὰ κειμήλια, πολὺ νωρίτερα ἀπὸ ὅσο μπορεῖ νὰ φανταστεῖτε. να παιδ λικίας 3 τν κα μικρότερο σήμερα μπορε ν μν ζήσει ποτ τν μπειρία τς γορς μίας καραμέλας νς παιχνιδιο μ μετρητά. Ἀντ’ αὐτοῦ, εἶναι πιθανὸ νὰ μεγαλώσει μαθαίνοντας νὰ ἀξιοποιεῖ τὰ smart phones τους, γιὰ νὰ πληρώσουν γιὰ τὰ ἀντικείμενα αὐτά. Τὸ μέλλον τῶν χρημάτων ἀλλάζει ραγδαία.

ΠΗΓΗ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

, , , , ,

Σχολιάστε

ΜΙΑ ΑΞΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Ἀπὸ τὸ «Ὀρθόδοξο Παρατηρητήριο»

Τοὺς τελευταίους μῆνες οἱ Τράπεζες ἀντικαθιστοῦν, μὲ ἐπιστολὴ ποὺ στέλνουν, τὶς κάρτες ἀναλήψεων μὲ τὴν μαγνητικὴ ταινία στὴν πίσω ὄψη τους, μὲ νέες κάρτες οἱ ὁποῖες φέρουν ἐπὶ πλέον στὴν μπροστινή τους πλευρὰ ἕνα πλινθίο (τσιπάκι) τὸ ὁποῖο μᾶλλον λειτουργεῖ ἐξ ἐπαφῆς (contact).
Μὲ τὴν ἀποστολὴ τῆς νέας κάρτας οἱ Τράπεζες δίνουν περιθώριο λίγων μηνῶν στὸν πελάτη τους καὶ μετὰ ἀπενεργοποιοῦν τὴν κάρτα ἀναλήψεων ποὺ φέρει μόνο τὴν μαγνητικὴ ταινία στὸ πίσω μέρος της, καθιστώντας ὑποχρεωτικὴ τὴν χρήση τὴν νέας κάρτας καὶ μὲ πλινθίο (τσιπάκι). Τὴν κατωτέρω ἐπιστολὴ ποὺ δημοσιεύουμε, τὴν ἔστειλε ἀναγνώστης τοῦ blog μας στὴν διεύθυνση ἐκδόσεως καρτῶν τῆς Τράπεζάς του, ἀφ᾽ ὅτου ἀκύρωσε τὴν κάρτα ἀναλήψεων (cash-card) μὲ τσιπάκι ποὺ τοῦ στείλανε, στὸ τραπεζικὸ ὑποκατάστημα τῆς πόλης του.

Διαβάστε τὴν σχετικὴ ἐπιστολή:

Πρὸς Τράπεζα ………..

Ἀξιότιμοι κύριοι,

Πρὶν μερικοὺς μῆνες ἡ Τράπεζα …………….. μοῦ ἔστειλε τὴν νέα cash card, ἡ ὁποία ἔχει στὴν μπροστινή της πλευρὰ ἐμφανῶς ἕνα chip. Μετὰ ἀπὸ μακρὰ σκέψη καὶ προβληματισμὸ ἀποφάσισα νὰ ἐπιστρέψω τὴν cash card στὸ κατάστημά σας τῆς ……………….. (πόλεως) καὶ νὰ ζητήσω ἀπὸ τὴν ἁρμόδια ὑπάλληλο νὰ τὴν ἀκυρώσει.
Ἀντιλαμβάνομαι ὅτι ἡ τεχνολογία τῶν chip εἶναι σαφῶς ἀνώτερη καὶ πιὸ ἀσφαλὴς ἀπὸ τὴν ἁπλῆ μαγνητικὴ ταινία, ποὺ εἶχε ἡ προηγούμενη ἔκδοση τῶν καρτῶν σας ὅσον ἀφορᾶ στὴν «ἀντιγραφή» τους ἀπὸ εἰδικὰ πρόσθετα μηχανήματα ποὺ τοποθετοῦσαν ἐπίδοξοι hackers στὰ ΑΤΜs τῶν τραπεζῶν. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ὅμως ἡ χρήση αὐτῆς τῆς τεχνολογίας, κατὰ τὴν γνώμη μου, ἐγκυμονεῖ περισσότερους κινδύνους καὶ δημιουργεῖ, ἂν ὄχι ἄμεσα, ὁπωσδήποτε ὅμως στὸ μέλλον, περισσότερα προβλήματα ἀπὸ ὅσα λύνει.
Οἱ ἐξελιγμένες μορφὲς αὐτῶν τῶν chip λειτουργοῦν μὲ τὴν τεχνολογία RFID (Radio Frequency Identification). Δὲν γνωρίζω – καθότι δὲν μὲ ἐνημερώσατε – ἐὰν τὸ chip ποὺ περιέχει ἡ νέα σας κάρτα λειτουργεῖ ἤδη μὲ αὐτὴν τὴν τεχνολογία ἢ θὰ τὴν υἱοθετήσετε σὲ μεταγενέστερο στάδιο. Ὅπως γνωρίζετε, αὐτὴ ἡ τεχνολογία στηρίζεται στὴν ἐκπομπὴ ραδιοσυχνοτήτων.
Ἐπίσης δὲν μὲ ἔχετε ἐνημερώσει, σὲ περίπτωση ποὺ ἡ κάρτα αὐτὴ λειτουργεῖ μὲ τὴν ὡς ἄνω τεχνολογία, πῶς διασφαλίζονται τὰ προσωπικά μου δεδομένα ἀπὸ ἕτερους κατόχους ἀναγνωστῶν RFID καθὼς καὶ ἐὰν ἔχετε λάβει τὴν σχετικὴ προηγούμενη ἔγκριση ἀπὸ τὴν Ἀνεξάρτητη Ἀρχὴ Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων.
Γιὰ τὴν πληρέστερη καὶ σαφέστερη παρουσίαση τοῦ προβληματισμοῦ μου σχετικὰ μὲ τὰ ἠλεκτρονικὰ chips, σᾶς παρουσιάζω – ἀντιγράφοντας ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἡ εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς μας», Ἰούνιος 2010, ἐκδόσεις «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» – τὰ προβλήματα καὶ τοὺς κινδύνους ποὺ ἐγκυμονεῖ ἡ χρήση αὐτῆς τῆς τεχνολογίας:

Α) π τν φαρμογ τς διας τεχνολογίας RFID στὰ βιομετρικὰ διαβατήρια:

«…σελ 97-99: Ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἐφαρμογὴ στὴν περίπτωση τῶν βιομετρικῶν διαβατηρίων, τὸ σύστημα RFID προσφέρει στοὺς χρῆστες του ἀρκετὰ πλεονεκτήματα ἔναντι τοῦ παλαιοῦ συστήματος γραμμωτοῦ κώδικα (bar code) ποὺ ἦλθε νὰ ἀντικαταστήσει, καθὼς ἐπιτρέπει τὴν ἀναγνώριση τῶν στοιχείων τοῦ διαβατηρίου, τὴν δυνατότητα ἐγγραφῆς ἑνὸς πλήθους δεδομένων ποὺ δὲν εἶναι ἀπαραιτήτως ὁρατὰ ἀπὸ τὸ ἀνθρώπινο μάτι, καθὼς καὶ τὴν δυνατότητα προγραμματισμοῦ ἐξ ἀποστάσεως …

…Γνωρίζουμε ἐπίσης πὼς εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποκλέψει κάποιος τὰ προσωπικὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὸ νέο διαβατήριο, ἀλλὰ καὶ νὰ τὰ ἀλλοιώσει κακόβουλα, παραχαράσσοντας τὴν ταυτότητα τοῦ θύματος γιὰ νὰ ἐκτελέσει παράνομες συναλλαγὲς στὸ ὄνομά του. Ὁ Lukas Grunwald, ἐρευνητὴς  τῆς γερμανικῆς ἑταιρείας DN – Systems, κατάφερε νὰ ἀντιγράψει τὶς πληροφορίες ἀπὸ τὸ βιομετρικὸ διαβατήριο σ’ ἕνα νέο chip, τὸ ὁποῖο συμπεριφέρεται σὰν διαβατήριο…»

Β)  Σύνοψη τν κινδύνων τς τεχνολογίας RFID:

«… σελ 99, σημείωση 32: Ἐπειδὴ τὸ περιεχόμενο τῆς ταινίας (tag) RFID μπορεῖ νὰ εἶναι προσβάσιμο ἀπὸ τρίτους ἀναγνῶστες (readers) χωρὶς ὁ φορέας τῆς ταινίας νὰ τὸ γνωρίζει, δημιουργοῦνται σημαντικὰ προβλήματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν προστασία τῆς ἰδιωτικότητας τοῦ φορέα τῆς ταινίας. Ἐπὶ πλέον ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ἀλλοίωσης τοῦ περιεχομένου τῶν ταινιῶν RFID καὶ ἡ χρήση πλαστῶν ταινιῶν. Ὁρισμένες ἀπὸ τὶς τεχνικὲς ἐπιθέσεων, ποὺ μέχρι σήμερα ἔχουν ἐντοπισθεῖ, κατὰ συστημάτων RFID καὶ οἱ ὁποῖες ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν δημιουργία προβλημάτων ἀσφαλείας καὶ ἰδιωτικότητας εἶναι:
Ἡ κρυφὴ σάρωση τοῦ περιεχομένου τῶν ταινιῶν RFID,
Ἡ κρυφὴ παρακολούθηση τῶν κινήσεων τοῦ φορέα τῆς ταινίας ἀπὸ μὴ ἐξουσιοδοτημένα μέρη,
Ἡ κρυφὴ ἀπογραφὴ τῶν καταναλωτικῶν προτιμήσεων καὶ συνηθειῶν μέσῳ συνδυαστικῆς ταυτοποιήσεως ἀγαθοῦ (μὲ ἐνσωματωμένη ταινία RFID) καὶ κατόχου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μποροῦν νὰ ἐξαχθοῦν συμπεράσματα ποὺ ἀφοροῦν ὄχι μόνον στὴν «ἀνώδυνη» καταναλωτικὴ δραστηριότητα συγκεκριμένου ἀτόμου, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ εὐαίσθητα προσωπικά του δεδομένα, ὅπως τὴν κατάσταση τῆς ὑγείας του,
Ἡ ἀντιγραφή, ἡ μεταβολὴ καὶ ἡ ἀναπαραγωγὴ τοῦ περιεχομένου τῶν ταινιῶν ἀπὸ εἰδικὲς συσκευές…»

Γ) Μελλοντικς μορφς ταινιν RFID (σήμερα βρίσκονται σὲ πειραματικὸ στάδιο):

«….σελ 105: Τὸ πιὸ τρομακτικὸ ὅμως εἶναι ὅτι ἡ συζήτηση ξεπέρασε τὸ ἁπλὸ chip. Ἔρευνες γίνονται, ὥστε τὰ βιομετρικὰ δεδομένα νὰ ἀποθηκεύονται στὸ ἴδιο τὸ ἀνθρώπινο δέρμα τοῦ χεριοῦ ἢ τοῦ προσώπου. Ἀκριβέστερα θὰ ἀποτυπώνεται ἀπὸ ἀπόσταση καὶ θὰ διαμορφώνεται ἀπὸ τὴν ἁλατότητα τοῦ δέρματος (δηλ. ἕνας συνδυασμὸς νανοτεχνολογίας καὶ βιοτεχνολογίας) μία μόνιμη ρύθμιση-σχέδιο, ἕνα ἀόρατο τατουάζ, κατασκευασμένο μὲ τὰ ἴδια τὰ κύτταρα τοῦ ὀργανισμοῦ ποὺ θὰ λειτουργεῖ πλέον ὡς microchip.
Ἤδη ἡ IBM ἐργάζεται στὸν τομέα δικτυακῆς τεχνολογίας προσωπικῶν δεδομένων (Personal area network technology ἢ PAN) καὶ μελετᾶ τὴν δημιουργία ἑνὸς ἀναγνωρίσιμου ἠλεκτρικοῦ πεδίου στὸ ἀνθρώπινο σῶμα, ποὺ θὰ ἀποθηκεύει προσωπικὰ δεδομένα μὲ βάση τὴν ἁλατότητά του, ὥστε οἱ πληροφορίες νὰ ἀνταλλάσσονται ἀπευθείας μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ἢ νὰ πιστοποιοῦνται καὶ νὰ “χρησιμοποιοῦνται” κατάλληλα ἀπὸ εἰδικὰ μηχανήματα. Αὐτὸ βεβαίως δὲν θὰ εἶναι ἐμφύτευμα, ἀλλὰ ἕνα χάραγμα!
Ποιός περίμενε ὅτι ὁ ὑψηλὸς πολιτισμός μας θὰ μᾶς προσέφερε ὡς ἕνα ἀνεκτίμητο δῶρο τὴν ἐπιστημονικὴ αὐτὴ ὑλοποίηση τοῦ χαράγματος τῆς Ἀποκαλύψεως…! “Αὐτὸ ἄλλωστε εἶχε προταθεῖ στὸ Λουξεμβοῦργο κατὰ τὴν ἀρχικὴ συζήτηση γιὰ τὴ συμφωνία Σέγκεν, νὰ σφραγίζονται ἢ στὸ χέρι ἢ στὸ μέτωπο γιὰ τὴν διευκόλυνση…” Ὑπάρχουν προοπτικές, ἡ σήμανση αὐτὴ νὰ γίνεται μὲ τὶς τεχνικὲς F(F=Forehead=μέτωπο) ἢ Η(H=Hand=χέρι), γιὰ νὰ λυθοῦν τὰ προβλήματα τυχὸν κλοπῆς τῆς κάρτας».

Μὲ βάση τὰ ἀνωτέρω στοιχεῖα καὶ πολλὰ περισσότερα ἀκόμη ποὺ περιλαμβάνει αὐτὸ τὸ βιβλίο καὶ δὲν μπορῶ στὸ πλαίσιο μίας ἐπιστολῆς νὰ σᾶς παρουσιάσω – τὰ ὁποῖα σημειωτέον εἶναι πλήρως τεκμηριωμένα μὲ ἐπιστημονικὲς παραπομπὲς σὲ δεκάδες ἐργασίες ἐπιστημόνων τῆς πληροφορικῆς – ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι τίθεται σημαντικὸ θέμα. Ὅσο ἐξελίσσεται ἡ τεχνολογία, πέρα ἀπὸ τὴν ἱκανοποίηση, τὴν ἐξυπηρέτηση καὶ τὴν διευκόλυνση ποὺ μᾶς προσφέρει πρέπει νὰ μᾶς δημιουργήσει καὶ τὴν καλὴ ἀνησυχία γιὰ τὸ ποῦ πᾶμε.
Τὸ τέλος τοῦ δρόμου ὁμολογῶ ὅτι μᾶς εἶναι ἄγνωστο. Ὑποθέσεις ὅμως, μὲ βάση τὰ ἕως σήμερα δεδομένα, μποροῦμε καὶ δικαιούμαστε νὰ κάνουμε. Ἐὰν λοιπὸν στὸ τέλος τοῦ δρόμου πρόκειται νὰ συναντήσουμε τὴν πλήρη ὑποδούλωση, μέσῳ τῆς τεχνολογίας, σὲ ἕνα σύστημα «δημοκρατικῆς δικτατορίας» ὅπου οἱ πάντες θὰ μποροῦν νὰ παρακολουθοῦν τοὺς πάντες καὶ ὅλοι μαζὶ θὰ παρακολουθοῦνται ἀπὸ τοὺς ἔχοντες τὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐξουσία, καὶ ὅλοι αὐτοὶ ἀπὸ τὸν μελλοντικὸ ἀπόλυτο πνευματικὸ δικτάτορα, τότε ἐπιτρέψτε μου σήμερα, ποὺ δὲν ἔχω ἐξαρτηθεῖ ἀκόμη πλήρως ἀπὸ αὐτὴν τὴν τεχνολογία, νὰ τὴν ἀρνηθῶ καὶ νὰ προσπαθήσω νὰ ἐλευθερωθῶ ἀπὸ αὐτήν.

Γι λόγους λοιπν συνειδήσεως, θρησκευτικν πεποιθήσεών μου λλ κα γι τν προστασία τν προσωπικν μου λευθεριν, σς παρακαλ ν μο χορηγήσετε  κάρτα ναλήψεως χωρς chip (εἴτε μὲ RFID εἴτε χωρὶς RFID), παρὰ μόνο μὲ τὴν ἁπλῆ μαγνητικὴ ταινία στὴν πίσω της πλευρά, ὅποτε καὶ θὰ τὴν χρησιμοποιήσω. Σ ντίθετη περίπτωση θ περιμένω στν ορ το ταμείου το καταστήματος τς τράπεζας ν ξυπηρετηθ, πιβαρύνοντας τ λειτουργικά σας κόστη μ τ πειροελάχιστο κόστος πού μου ναλογε. Τουλάχιστον, σο θ περιμένω στν ορά, θ μ παρακολουθον ο 2-3 μφανες κάμερες το καταστήματός σας κα χι, γνωστο πόσοι, ναγνστες (readers) σ κάθε σημεο τς πόλης …
Βεβαίως δὲν πρόκειται νὰ παραιτηθῶ κανενὸς νόμιμου δικαιώματός μου, ὡς πολίτης μίας δημοκρατικῆς κοινωνίας ἀλλὰ καὶ ὡς πελάτης τῶν ὑπηρεσιῶν σας. Σὲ μεταγενέστερο στάδιο καὶ ἀφοῦ διερευνήσω νομικὰ τὸ θέμα, θὰ ἐπανέλθω, γιατί θεωρῶ πώς, ἐὰν ἐπιμείνετε καὶ δὲν μοῦ χορηγήσετε τὴν παλιὰ κάρτα, τότε ατή σας στάση συνιστ διακριτικ μεταχείριση ες βάρος μου. Δὲν μπορεῖ, γιὰ λόγους πνευματικῆς καὶ ἰδεολογικῆς πεποιθήσεως νὰ «τιμωροῦμαι» μὲ τὴν ὑποχρεωτικὴ παραμονή μου στὴν οὐρὰ τῶν ταμείων, ἐνῶ ἄλλοι συμπολίτες μου θὰ μποροῦν νὰ ἐξυπηρετηθοῦν γρήγορα καὶ ἄμεσα ἀπὸ τὰ ATMs τῶν καταστημάτων σας. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἐγείρω θέμα πνευματικῆς συνειδήσεως, πιστεύω πὼς εἶστε ὑποχρεωμένοι στὸ πλαίσιο τῆς ἴσης μεταχείρισης τῶν πελατῶν σας, ν βρετε κάποιον πρόσφορο σ σς τρόπο ν μ ξυπηρετήσετε, ποος ν εναι ταυτόχρονα συμβατς μ τς πεποιθήσεις μου. Πόσῳ μλλον ταν σς ποδεικνύω τεχνικ φικτ τρόπο ποος εναι ποδεκτς κ μέρους μου.

Στὴ διάθεσή σας γιὰ κάθε πρόσθετη πληροφορία ἢ διευκρίνηση.

Μὲ ἐκτίμηση

ΠΗΓΗ: http://orthodox-watch.blogspot.com/

Βλ. ἐπίσης σχετ.:https://christianvivliografia.wordpress.com/2010/08/18/ἡ-εὐθυνη-τῆς-ἐπιλογῆς/

 

, ,

Σχολιάστε