Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Τουρκία

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΣΛΑΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ Η ΤΟΥΡΚΙΑ (σύμφωνα μὲ γερμανικὸ ἀπόρρητο ἔγγραφο)

Γερμανικὴ βόμβα: Ἡ Τουρκία στηρίζει ἐνεργὰ
ἰσλαμιστικὲς καὶ τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις –
Τρομοκράτης ὁ Ταγὶπ Ἐρντογάν

.                 Ὡς «πλατφόρμα δράσης» γιὰ ἰσλαμιστὲς περιγράφει τὴν Τουρκία ἡ γερμανικὴ κυβέρνηση σὲ ἀπόρρητο ἔγγραφό της καὶ ἐπισημαίνει ὅτι ἡ Ἄγκυρα στηρίζει ἐνεργὰ ἰσλαμιστικὲς καὶ τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις.
.               Σύμφωνα μὲ τὸ ἔγγραφο, τὸ ὁποῖο ἔχει στὴν κατοχή του τὸ πρῶτο κανάλι τῆς γερμανικῆς δημόσιας τηλεόρασης ARD, ἡ Τουρκία ἔχει ἐξελιχθεῖ σὲ κεντρικὴ πλατφόρμα δράσης γιὰ ἰσλαμιστικὲς καὶ τρομοκρατικὲς ὁμάδες, ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ πρόεδρος Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογὰν στηρίζει τέτοιες ὀργανώσεις σὲ ὅλη τὴν Ἐγγὺς καὶ Μέση Ἀνατολή. Τὸ ἔγγραφο ἀποτελεῖ ἀπάντηση τοῦ γερμανικοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν σὲ κοινοβουλευτικὴ ἐρώτηση τῆς Ἀριστερᾶς (Die Linke), ἡ ὁποία ἔχει διαβαθμιστεῖ ὡς ἀπόρρητη.
.               Σύμφωνα μὲ τὸ ἔγγραφο, ἡ Ἄγκυρα συνεργάζεται ἐδῶ καὶ χρόνια μὲ ἰσλαμιστές. «Ὡς ἀποτέλεσμα τῆς εἰδικὰ ἀπὸ τὸ 2011 βῆμα-βῆμα ἰσλαμοποιημένης ἐσωτερικῆς καὶ ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Ἄγκυρας, ἡ Τουρκία ἐξελίχθηκε σὲ κεντρικὴ πλατφόρμα δράσης γιὰ ἰσλαμιστικὲς ὁμάδες τῆς περιοχῆς τῆς Ἐγγὺς καὶ Μέσης Ἀνατολῆς. Οἱ πολυάριθμες ἐκφράσεις ἀλληλεγγύης καὶ δράσεις ὑποστήριξης ἀπὸ τὸ κυβερνητικὸ κόμμα ΑΚΡ καὶ τὸν πρόεδρο Ἐρντογὰν γιὰ τὴν αἰγυπτιακὴ “Μουσουλμανικὴ Ἀδελφότητα”, τὴ Χαμὰς καὶ ὁμάδες τῆς ἔνοπλης ἰσλαμιστικῆς ἀντιπολίτευσης στὴν Συρία ὑπογραμμίζουν τὴν ἰδεολογικὴ συγγένειά τους μὲ τοὺς ἀδελφοὺς μουσουλμάνους», ἀναφέρεται στὸ κυβερνητικὸ ἔγγραφο ποὺ ἐπικαλεῖται τὸ ARD, ὅπου ἐπισημαίνεται ἀκόμη ὅτι αὐτὲς οἱ ἐκτιμήσεις δὲν μποροῦν, «γιὰ τὸ καλό τοῦ κράτους», νὰ συμπεριληφθοῦν στὸ ἀνοιχτό, γιὰ δημόσια χρήση, μέρος τῆς ἀπάντησης.
.             Ἡ γερμανικὴ κυβέρνηση, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸ ἔγγραφο, συνδέει, σύμφωνα μὲ τὸ ARD, γιὰ πρώτη φορὰ ἐπισήμως τὸν Τοῦρκο πρόεδρο Ἐρντογὰν μὲ μία τρομοκρατικὴ ὀργάνωση – διότι, τουλάχιστον σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν Χαμάς, πρόκειται γιὰ ὀργάνωση ἡ ὁποία ἔχει χαρακτηριστεῖ ὡς τέτοια ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἤδη ἀπὸ τὸ 2003, ἀντίθετα μὲ ὅ,τι συμβαίνει στὴν Τουρκία. Αὐτὴ ἡ τοποθέτηση τῆς γερμανικῆς κυβέρνησης βασίζεται σὲ ἐκτιμήσεις τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν.
.                 «Μὲ τὴν ἔναρξη τῆς προσφυγικῆς κρίσης, ἰδιαίτερα ἡ καγκελάριος Ἄγγελα Μέρκελ καὶ ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Φρὰνκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ τήρησαν ἐπιφυλακτικὴ στάση, ὅσον ἀφορᾶ στὴν κριτικὴ ἀπέναντι στὴν τουρκικὴ πολιτική. Κατὰ τὴν ἐπεξεργασία τῆς ἀπάντησης τῆς κοινοβουλευτικῆς ἐρώτησης, τὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν δὲν εἶχε συντονιστεῖ μὲ τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, τὸ ὁποῖο κανονικὰ εἶναι ἁρμόδιο γιὰ τέτοιες ἐρωτήσεις», ἀνέφερε στὸ ρεπορτὰζ του τὸ γερμανικὸ κανάλι καὶ ἐπισήμανε ὅτι τὸ κείμενο ἀπάντησης, τὸ ὁποῖο ἐστάλη στὴν Ἀριστερά, δὲν βρισκόταν ὣς τώρα ἐν γνώσει τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν.
.               «Λόγῳ μίας γραφειοκρατικῆς παραλείψεως στὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, δὲν ὑπῆρξε συμμετοχὴ τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν στὴν τελικὴ ἐκδοχὴ τοῦ κειμένου», διευκρίνισε νωρίτερα ἀπόψε τὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν καὶ προσέθεσε ὅτι, ἐπειδὴ τὰ συγκεκριμένα ἀποσπάσματα τῆς ἀπάντησης ἔχουν χαρακτηριστεῖ «ἀπόρρητα», δὲν μπορεῖ νὰ πάρει θέση δημοσίως γιὰ τὰ ζητήματα οὐσίας.
.                 Τὸ ARD ὡστόσο ἐπισήμανε ἀπὸ τὴν πλευρά του ὅτι τυπικὰ ἡ ἀπάντηση τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν πρὸς τὴν Ὁμοσπονδιακὴ Βουλὴ ἰσχύει ὡς ἐπίσημη θέση τῆς κυβέρνησης, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν δόθηκε ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν.

 […]

ΠΗΓΗ: imerisia.gr (ἀπὸ ΑΠΕ)

Διαφημίσεις

, ,

Σχολιάστε

«Η ΡΩΣΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ!»

ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ:
«Η ΡΩΣΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ!»

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης

.               Σὰν βόμβα ἔπεσε στὴν Ἄγκυρα ἡ εἴδηση ὅτι ὁ ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας, Sergey Ryabkov, ἀπείλησε πὼς ἂν ἡ Τουρκία ἡ ὁποιοδήποτε ἄλλη δύναμη προχωρήσει σὲ πολεμικὴ ἐνέργεια μέσα στὴν Συρία τότε ἡ ρωσικὴ ἀπάντηση θὰ εἶναι… «θανατηφόρα»!
.           Σύμφωνα μὲ τὸ ρωσικὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων, Rossiya Segodnya, ( Ἡ Ρωσία Σήμερα), ὁ Ρῶσος ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν σχολιάζοντας τοὺς τελευταίους βομβαρδισμοὺς ἐξ ἀποστάσεως τῆς Τουρκίας σὲ περιοχὲς ποὺ ἐπιχειρεῖ ὁ συριακὸς στρατός, δήλωσε χαρακτηριστικὰ πὼς ἡ ἂν συνεχιστεῖ αὐτό, ἡ ἀπάντηση τῆς Ρωσίας θὰ εἶναι θανατηφόρα καὶ αὐτοὶ ποὺ θὰ τὴν δεχτοῦν θὰ μετανιώσουν πικρά.
.           Ἡ δήλωση αὐτὴ στρέφεται ἄμεσα κατὰ τῆς Τουρκίας καὶ ἔχει προκαλέσει μεγάλη αἴσθηση στὰ τουρκικὰ ΜΜΕ, καθὼς διαφαίνεται πὼς ἡ Ἀρκούδα ἔχει ἀρχίσει καὶ χάνει τὴν ὑπομονή της μὲ τὰ τουρκικὰ κόλπα καὶ τὶς προσπάθειες τῆς Ἄγκυρας νὰ ἐνισχύσει μὲ κάθε μέσο τοὺς ἰσλαμιστὲς ποὺ καταδιώκονται ἀπὸ τοὺς Σύριους καὶ τοὺς Ρώσους.
.           Τὸ θερμόμετρο ἀνεβαίνει συνεχῶς στὴν εὐρύτερη περιοχὴ καὶ οἱ ἐξελίξεις τρέχουν, ἐνῶ ἐμεῖς παρασυρόμαστε στὴν τρομερὴ δίνη τοῦ προσφυγικοῦ προβλήματος.

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

ΠΗΓΗ: nikosxeiladakis.gr

 

 

, , ,

Σχολιάστε

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΡΟΗ

Γράφει ὁ Σταῦρος Λυγερὸς

Ἀπόσπασμα ἄρθρου
ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ Πρῶτο Θέμα στὶς 14-2-2016

[…].             στὸ προσφυγικὸ-μεταναστευτικό, πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἐὰν κλείσουν τὰ βόρεια σύνορα, τὸ μήνυμα θὰ φθάσει στοὺς ἐνδιαφερoμένους, ἔστω καὶ μὲ κάποια καθυστέρηση. Αὐτὸ πρακτικὰ σημαίνει πὼς θὰ ἀναζητηθοῦν ἐναλλακτικὲς ὁδοί. Ἀκόμα καὶ ὅσοι ἐγκλωβισθοῦν στὴν Ἑλλάδα θὰ ψάξουν τρόπο νὰ προχωρήσουν. Ἁρμόδιες πηγὲς μᾶς λένε πὼς ἔχουν ἤδη ἀρχίσει νὰ ἐνεργοποιοῦνται ἐγχώρια κυκλώματα λαθροδιακινητῶν καὶ πρὸς τὰ βόρεια καὶ πρὸς τὴ θαλάσσια ὁδὸ πρὸς τὴν Ἰταλία.
.           Μὲ τὴν ἐμπλοκὴ τοῦ ΝΑΤΟ, ἡ ΕΕ οὐσιαστικὰ καταβάλλει τὴν ὑστάτη προσπάθεια νὰ συρρικνώσει τὶς εἰσροὲς στὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο ἀπὸ τὰ θαλάσσια σύνορα στὸ ἀνατολικὸ Αἰγαῖο. Ἐὰν ἡ προσπάθεια αὐτὴ δὲν ἀποδώσει τὰ ἀναμενόμενα, θὰ πρέπει νὰ θεωρεῖται δεδομένο πὼς τὸ φράγμα θὰ τοποθετηθεῖ στὰ σύνορα Ἑλλάδας-ΠΓΔΜ. Πρὸς τὸ παρὸν ζήτημα τυπικῆς ἐξόδου ἀπὸ τὴ ζώνη Σένγκεν δὲν θὰ τεθεῖ. Ἐάν, ὅμως, κλείσουν τὰ σύνορα, ἡ χώρα μας θὰ μείνει στὴν πράξη ἐκτός.
.             Ὅπως εἶναι γνωστό, τὸ Βερολίνο εἶχε προτείνει κοινὲς ἑλληνοτουρκικὲς περιπολίες στὸ ἀνατολικὸ Αἰγαῖο μὲ σκοπὸ τὴν καταστολὴ τῆς δράσης τῶν λαθροδιακινητῶν. Ἡ ἄρνηση τῆς Ἀθήνας, λόγῳ τῶν μονομερῶν διεκδικήσεων τῆς Ἄγκυρας “σκότωσε” ἐκείνη τὴν ἰδέα. Ἔτσι, Μέρκελ καὶ Νταβούτογλου πρότειναν ἐναλλακτικὰ τὴν ἐμπλοκὴ τοῦ ΝΑΤΟ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς προσφυγικῆς-μεταναστευτικῆς κρίσης.
.             Τὰ κίνητρα τῶν δύο πλευρῶν εἶναι διαφορετικά. Γιὰ τὴν καγκελάριο, ἡ ὁποία ἀντιμετωπίζει πρωτοφανὲς κλίμα ἀμφισβήτησης στὴ Γερμανία, τὸ κρίσιμο εἶναι νὰ συρρικνωθοῦν οἱ εἰσροὲς στὰ ἑλληνικὰ νησιὰ καὶ κατ’ ἐπέκτασιν νὰ σταματήσει τὸ ρεῦμα πρὸς τὴ χώρα της.
.             Ἡ Ἄγκυρα, ὅμως, ἔχει ἄλλο σκοπό. Ἐὰν ἤθελε νὰ ἐμποδίσει τὸν ἀπόπλου τῶν πλοιαρίων ἀπὸ τὰ μικρασιατικὰ παράλια, θὰ μποροῦσε νὰ τὸ ἐπιτύχει χωρὶς δυσκολία. Συμφώνησε ἀμέσως στὸ αἴτημα γιὰ ἐπιστράτευση τοῦ ΝΑΤΟ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς προσφυγικῆς-μεταναστευτικῆς κρίσης, μὲ τὴν προσδοκία νὰ τὸ ἐμπλέξει στὸν πόλεμο στὴ Συρία καὶ πάντως ἡ ΝΑΤΟϊκή δύναμη νὰ λειτουργήσει ἐξισορροπιστικὰ στὴ ρωσικὴ στρατιωτικὴ παρουσία στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο.
.             Τὶς τελευταῖες ἡμέρες, οἱ δυνάμεις τοῦ καθεστῶτος Ἄσαντ, μὲ τὴ βοήθεια τῶν ρωσικῶν ἀεροπορικῶν ἐπιθέσεων, ἔχουν σημειώσει στρατηγικοῦ χαρακτήρα στρατιωτικὲς νίκες στὴν περιοχὴ Χαλέπι. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὶς δυνάμεις τῶν Κούρδων τῆς Συρίας. Οἱ ἔνοπλες ἰσλαμιστικὲς ὀργανώσεις ποὺ ὑποστηρίζονται ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα καὶ τὸ Ριὰντ ἔχουν περιέλθει σὲ φάση ἀποσύνθεσης. Ἐάν, μάλιστα, ὅπως φαίνεται, καταληφθεῖ καὶ κλείσει ὁ διάδρομος, μέσῳ τοῦ ὁποίου τροφοδοτοῦνται ἀπὸ τὴν Τουρκία σὲ ἄνδρες, ὅπλα καὶ ἐφόδια, θὰ σημάνει τὸ τέλος τους.
.             Οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς ὁδηγοῦν σὲ κατάρρευση τὴ στρατηγικὴ τοῦ Ἐρντογὰν στὸ Συριακό. Ἐργάσθηκε γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ καθεστῶτος Ἄσαντ καὶ τὴν ἀντικατάστασή του ἀπὸ ἕνα σουνιτικὸ καθεστώς, τὸ ὁποῖο θὰ λειτουργοῦσε σὰν προτεκτοράτο τῆς Ἄγκυρας. Ἔτσι ὅπως ἐξελίσσονται τὰ πράγματα, ὅμως, τὸ καθεστὼς Ἄσαντ ὄχι μόνο σταθεροποιεῖται, ἀλλὰ καὶ ἀνακτᾶ τὸν ἔλεγχο ὁλοένα καὶ περισσοτέρων ἐδαφῶν.
.             Ὁ ἐφιάλτης γιὰ τοὺς νεοοθωμανούς, ὅμως, εἶναι ἡ ἑδραίωση καὶ ἡ ἐπέκταση τοῦ κουρδικοῦ κρατικοῦ μορφώματος σ’ ὅλο σχεδὸν τὸ μῆκος τῶν συνόρων της Συρίας μὲ τὴν Τουρκία. Ἂν καὶ ἡ κυρίαρχη ὀργάνωση τῶν Κούρδων τῆς Συρίας εἶναι οὐσιαστικὰ παρακλάδι τοῦ PKK, ὑποστηρίζεται ὄχι μόνο ἀπὸ τοὺς Ρώσους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανούς. Κι αὐτό, ἐπειδὴ εἶναι κατὰ γενικὴ ὁμολογία ἡ πιὸ ἀξιόπιστη στρατιωτικὴ δύναμη στὸν πόλεμο ἐναντίον τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους.
.             Ὁ Ἐρντογὰν ἔφθασε νὰ ζητήσει δημοσίως ἀπὸ τὴν Οὐάσιγκτον νὰ διαλέξει ποιὸς θὰ εἶναι σύμμαχός της: ἡ Τουρκία ἢ οἱ Κοῦρδοι «τρομοκράτες»; Κι ὄχι μόνο αὐτό. Ἀφήνει νὰ αἰωρεῖται ἡ ἀπειλὴ πὼς ὁ τουρκικὸς στρατὸς θὰ εἰσβάλει στὸ συριακὸ ἔδαφος, γιὰ νὰ ἀποτρέψει τὴ δημιουργία τετελεσμένων. Τὴ θέση, ὅτι ἡ Τουρκία πρέπει νὰ μπεῖ ἄμεσα στὸν πόλεμο, ὑποστήριξε πρὸ ἡμερῶν μὲ ἄρθρο του καὶ ὁ γενικὸς διευθυντὴς τῆς φιλοκυβερνητικῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας Γενὶ Σαφάκ, γνωστὸς γιὰ τοὺς στενοὺς δεσμούς του μὲ τὸν Ἐρντογάν.
.             Οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν ἀνάψει κόκκινο φῶς στὴν Ἄγκυρα, ἐνῶ ὁ Ρῶσος πρωθυπουργὸς Μεντβέντεφ προειδοποίησε ὅτι ἐὰν ἐκδηλωθεῖ ἐξωτερικὴ εἰσβολὴ στὴ Συρία, θὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ παγκόσμιο πόλεμο. Οὐάσιγκτον καὶ Μόσχα ἔχουν ἀντιτιθέμενα συμφέροντα στὴ Συρία, ἀλλὰ καὶ οἱ δύο δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ παρασυρθοῦν σὲ μεταξύ τους θερμὴ ἀντιπαράθεση μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες.
.             Τὸ περασμένο φθινόπωρο, ὁ Ἐρντογὰν εἶχε διατάξει τὴν κατάρριψη τοῦ ρωσικοῦ βομβαρδιστικοῦ, ἐπιδιώκοντας νὰ πυροδοτήσει μία σύγκρουση ὄχι ἀνάμεσα στὴ Μόσχα καὶ στὴν Ἄγκυρα, ἀλλὰ ἀνάμεσα στὴ Μόσχα καὶ στὸ ΝΑΤΟ. Ἤλπιζε ὅτι κατ’ αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ ἐξουδετέρωνε τὴ ρωσικὴ ἀεροπορικὴ παρουσία στὴ Συρία, λόγῳ τῆς ὁποίας οἱ δυνάμεις τοῦ Ἄσαντ εἶχαν ἀρχίσει νὰ ἀποκτοῦν πλεονέκτημα.
.             Τότε, εἶχε ἀποτύχει νὰ παρασύρει τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ τοὺς Εὐρωπαίους μὲ ἀποτέλεσμα ἡ κίνησή του νὰ μετατραπεῖ σὲ μπούμεραγκ. Ἡ ρωσικὴ στρατιωτικὴ παρουσία ἐνισχύθηκε, οἱ δυνάμεις τοῦ Ἄσαντ προελαύνουν καὶ οἱ Κοῦρδοι ἑδραιώνονται. Στὸν Ἐρντογὰν δὲν ἔχουν μείνει πολλὲς ἐπιλογές. Ἡ στρατιωτικὴ εἰσβολὴ στὴ Συρία εἶναι ἀκόμα καὶ γιὰ τὰ δικά του μέτρα τυχοδιωκτισμός, ἂν καὶ τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλεισθεῖ.
.             Γιὰ νὰ ἀποτρέψει ἐξελίξεις ποὺ θὰ τὴν ἔφερναν σὲ δυσχερῆ θέση, ἡ Οὐάσιγκτον κινήθηκε ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴ Μόσχα γιὰ μία ἐκεχειρία. Πρὸς τὸ παρόν, ἡ Ἄγκυρα ἐκμεταλλεύεται τὴν πίεση ποὺ ὑφίστανται οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ εἰδικὰ ἡ Μέρκελ ἀπὸ τὸ προσφυγικὸ-μεταναστευτικὸ ρεῦμα:

  • Πρῶτον, γιὰ νὰ εἰσπράξει πολλὰ δισ. Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ γεγονότα, σ’ αὐτὸ τὸ ἐπίπεδο τὰ πάει πολὺ καλά.

  • Δεύτερον, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει τὴν ἀνοχὴ τῆς ΕΕ στὶς ἐκκαθαρίσεις ποὺ πραγματοποιεῖ ὁ τουρκικὸς στρατὸς ἐναντίον τῶν Κούρδων στὴ Νοτιοανατολικὴ Τουρκία. Ἡ αἰδήμων σιωπὴ τῶν κατὰ τὰ ἄλλα εὐαίσθητων Εὐρωπαίων μιλάει ἀπὸ μόνη της.

  • Τρίτον, γιὰ νὰ ἐμπλέξει τὸ ΝΑΤΟ στὴ συριακὴ κρίση καὶ νὰ τὸ ἀντιπαραθέσει μὲ τὴ Ρωσία.

.             Αὐτὴ ἡ ἐπιδίωξη εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἡ Ἄγκυρα δέχθηκε ναυτικὲς μονάδες τῆς Συμμαχίας νὰ περιπολοῦν στὸ ἀνατολικὸ Αἰγαῖο καὶ νὰ εἰδοποιοῦν σὲ πραγματικὸ χρόνο τὶς τουρκικὲς ἀρχές, ὅταν ἐντοπίζουν πλοιάρια μὲ πρόσφυγες-μετανάστες ἕτοιμα νὰ ἀποπλεύσουν ἀπὸ τὸ ἄλφα ἢ τὸ βήτα λιμανάκι τῶν μικρασιατικῶν ἀκτῶν. Μένει νὰ ἀποδειχθεῖ στὴν πράξη πῶς θὰ ἀντιδράσουν οἱ τουρκικὲς ἀρχές. Ὁπωσδήποτε, ὅμως, θὰ ἔρθουν σὲ δύσκολη θέση ἐὰν ἀδρανήσουν παρὰ τὶς συγκεκριμένες πληροφορίες ποὺ θὰ τοὺς δίδονται ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ.
.             Οἱ ναυτικὲς μονάδες τῆς Συμμαχίας θὰ δροῦν κυρίως ἐντὸς τῶν τουρκικῶν χωρικῶν ὑδάτων, ἀλλὰ ἡ ἀπόφαση προβλέπει πὼς μόνο ἐκ τῶν ὑστέρων θὰ ἐνημερώνουν τὶς ἑλληνικὲς καὶ τὶς τουρκικὲς ἀρχές, ὅταν ἐπιχειροῦν ἀντιστοίχως στὰ ἑλληνικὰ καὶ τουρκικὰ ὕδατα. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι μεσογειακὲς χῶρες, ὅπως ἡ Γαλλία, ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Ἱσπανία ἐξέφρασαν ἐπιφυλάξεις, ἀκριβῶς ἐπειδὴ δημιουργεῖται ἕνα προηγούμενο. Γενικότερα ὑπάρχει καὶ μία ἀσάφεια ὅσον ἀφορᾶ τὸν ἐπιχειρησιακὸ χῶρο. Ἐπειδὴ ὁ διάβολος κρύβεται στὶς λεπτομέρειες, εἶναι σκόπιμο νὰ περιμένουμε νὰ δοῦμε πὼς θὰ ὑλοποιηθεῖ ἡ συμφωνία, γιὰ νὰ τὴν ἀξιολογήσουμε.
.             Πρὸς τὸ παρόν, ἡ κυβέρνηση δίνει μάχη μὲ τὸν χρόνο γιὰ νὰ ἔχει ἑτοιμάσει τὰ κέντρα καταγραφῆς καὶ ταυτοποίησης μέχρι τὴ σύνοδο κορυφῆς αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα. Εἶναι ἡ μόνη ἐλπίδα της γιὰ νὰ ἀποτρέψει τὸ σφράγισμα τῶν βόρειων συνόρων. Στὴν ΠΓΔΜ ἔχουν μεταβεῖ ἀστυνομικοὶ καὶ στρατιῶτες κυρίως ἀπὸ χῶρες τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, προκειμένου νὰ ἐνισχύσουν τὴ φύλαξη τῶν συνόρων μὲ τὴν Ἑλλάδα. Πρόκειται γιὰ διμερεῖς συμφωνίες αὐτῶν τῶν χωρῶν μὲ τὰ Σκόπια, ἀλλὰ εἶναι κοινὸ μυστικὸ ὅτι πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση κινεῖται καὶ ἡ ΕΕ ὡς σύνολο.

ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.gr

, , , ,

Σχολιάστε

Ο ΤΟΥΡΚΟΣ, ΟΠΩΣ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ, ΓΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΥΡΙ ΠΟΥΛΑΕΙ…

Τορκος, πως διάβολος, γίδια δν χει κα τυρ πουλάει

τοῦ Στ. Παπαθεμελῆ

.               Τὰ γεγονότα εἶναι κατακλυσμιαῖα καὶ ἀπεργάζονται τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἀλλοίωση τῆς ἐθνικῆς μας ὑπόστασης. Μὲ τὴν ἁδρὴ συνέργεια τῶν ἐπιχωρίων ἐθνοαποδομητῶν, ποὺ ἀπὸ καιρὸ ἐπιδίδονται σὲ νόθευση τῆς ταυτότητάς μας καὶ τὴν οὐσιαστικὰ βίαιη ἐμφύτευση ἐδῶ ἑκατοντάδων χιλιάδων Ἀφροασιατῶν μουσουλμάνων τὸ μέχρι πρότινoς ὀρθόδοξο ἐθνικὸ κράτος Ἑλλὰς μετασχηματίζεται σὲ πολυθρησκευτικό, πολυπολιτισμικό, πολυεθνικὸ μόρφωμα.
.               Ὁρκισμένοι πολέμιοί μας: α) Οἱ αἱμοβόροι δανειστὲς σὲ ρόλο Σάυλωκ διψοῦν ὅλο καὶ περισσότερο αἷμα. Ἡ θεραπευτική τους ἀποβλέπει στὴν ἐξόντωσή μας, ἢ πάντως ἀδιαφορεῖ γι’ αὐτήν. β) Οἱ θεσμοὶ καὶ οἱ ἄρχουσες εὐρωπαϊκὲς κυβερνήσεις πλειοδοτοῦν σὲ σκληρότητα ἀπέναντί μας. Καὶ τέλος γ) Ἡ ἐπιστράτευση ἐναντίον μας τοῦ προαιώνιου ἐχθροῦ μας, τῆς Τουρκίας ποὺ μὲ τὸ πρόσχημα τῆς ὑποτιθέμενης συμβολῆς της στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προσφυγικοῦ διευκολύνεται μὲ ἀποποινικοποίηση τῶν κατάφωρων κατὰ Ἑλλάδος καὶ Κύπρου ἔκνομων δράσεών της.  Ὁ ἐπιτήδειος οὐδέτερος, ἂν καὶ στοὺς δύο παγκοσμίους πολέμους ταυτίστηκε μὲ τοὺς ἡττημένους, κατάφερε νὰ εἰσπράξει τοὺς καρποὺς τῆς νίκης ὡς νικητής!
.               Ἡ σιδηρᾶ χεὶρ τῆς Δύσεως, τὸ ΝΑΤΟ, στήριξε καὶ συγκάλυψε τὸ κακούργημά του τῶν «Σεπτεμβριανῶν» τοῦ 1955. Ὁ ἀρχηγὸς τῆς CIA Ἄλλεν Ντάλες παρίστατο τότε αὐτοπροσώπως στὰ γεγονότα. Ἐνῶ ὁ Κίσσινγκερ ἐπέβλεψε τὸ 1974 τὴν Εἰσβολὴ τοῦ Ἀττίλα στὴ Μεγαλόνησο καὶ ἔκτοτε καθοδηγοῦσε τὸν Ντενκτὰς στὶς διάφορες φάσεις τῆς Κατοχῆς. Ὁ νεοοθωμανὸς ἐκβιάζει καὶ χορεύει τοὺς Δυτικοὺς στὸ ταψὶ χορό. Ἐνώπιόν του στέκονται προσοχὴ καὶ ἱκανοποιοῦν τοὺς παραλογισμούς του, ἐνῶ ὁ ἴδιος ἀθετεῖ ὅλες τὶς ὑποχρεώσεις του, ἀκόμη καὶ ὅταν ἐπιτυγχάνει τὸ μέγιστον.
.               Ἀπίστευτοι οἱ διάλογοι Ἐρντογὰν μὲ Γιοῦνκερ καὶ Τοὺσκ στὴν μυστική τους συνάντηση στὴν Ἀττάλεια (16/11/15),  ποὺ ἀποκάλυψε πρόσφατα τὸ Euro2day. Ἐκεῖ ὁ Τοῦρκος ἀπειλεῖ νὰ τοὺς στείλει τοὺς πρόσφυγες μὲ λεωφορεῖα μέσῳ Βουλγαρίας καὶ Ἑλλάδος, ἀπορρίπτει τὰ ἐφάπαξ 3 δισ.,  ἀξιώνει ἀνὰ 2 δισ. ἐτησίως, καὶ ἄνοιγμα ὅλων τῶν ἐνταξιακῶν κεφαλαίων. Μὲ «ὑπεροψίαν καὶ μέθην» χλευάζει τοὺς συνομιλητές του μὲ ἀτάκες ἀπείρου κάλλους. Ἡ Τουρκία βρίσκει καὶ κάνει, κρατώντας σὲ ἀσφυκτικὴ ὀμηρεία τὴν Εὐρώπη, ἡ ὁποία ἐνδίδει εἰς πᾶσαν πίεσή της.
.              Ἡ προχθεσινὴ ἐπίσκεψη τῆς καγκελαρίου στὴν Ἄγκυρα ἐπιβεβαιώνει τὴν ἄνευ ὅρων παράδοση τῆς Εὐρώπης. Κατ’ ἐξοχὴν τῆς Γερμανίας ἡ ὁποία διακατέχεται ἀπὸ διαχρονικὴ παθολογικὴ διάθεση ὑποταγῆς στὶς ὑπερφίαλες ἀπαιτήσεις τοῦ σουλτάνου. Φυσικὰ καὶ πάλιν καὶ πολλάκις ἀναλώμασι τῆς Ἑλλάδος.
.               Ἡ συμφωνία Μέρκελ –Νταβούτογλου νομιμοποιεῖ τὶς παραβάσεις, παραβιάσεις καὶ ἔργῳ προσβολὲς τῶν ἑλληνικῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων. Ἡ ἁπλῶς ρητορικὴ καὶ πάντοτε χαμηλῶν τόνων – γιὰ νὰ μὴν ἀκουστεῖ παραπέρα  – ἀντίδρασή μας, ἀντὶ νὰ ἀνακόψει  πολλαπλασιάζει τὴν τουρκικὴ προκλητικότητα.
.               Ἡ συμφωνία πλήττει τὸν σκληρὸ πυρήνα τῶν κυριαρχικῶν μας δικαιωμάτων. Ἡ καγκελάριος τηλεφώνησε τοῦ πρωθυπουργοῦ καί, ὅπως ἐγράφη, ἀστειεύτηκε μαζί του, θυμίζοντάς του ὅτι «ὁ διάβολος κρύβεται στὶς λεπτομέρειες». Γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἡ ἀντίδρασή μας ὑπῆρξε ἁπλῶς ρητορική, ὅπως ἄλλωστε πρόσφατα μὲ τὴ μεσοβέζικη ἀπάντησή μας στὴ τουρκικὴ Notam AO253/19-01-16 ποὺ ἀμφισβητεῖ τὴν ἑλληνικότητα Ἰκαρίας καὶ λοιπῶν νησιῶν τοῦ ἀν. Αἰγαίου (πρβλ. Κύρα Ἀδάμ, Τί γίνεται μὲ τὴν Ἰκαρία; Liberal, 3.2.16).
.             Αὐτὰ ὅταν καὶ τὰ μωρά τοῦ κόσμου γνωρίζουν ὅτι χρηματοδότης, ἐκπαιδευτὴς καὶ ἐξοπλιστὴς τοῦ ISIS καὶ ἀρχιδουλέμπορος τῶν δυστυχισμένων, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὅμως ἀπομυζᾶ τεράστια κέρδη, εἶναι ἡ Τουρκία. Οἱ Τοῦρκοι ἁλωνίζουν στὸ Αἰγαῖο. Ἀπὸ δῶ καὶ πέρα θὰ τὸ κάνουν καὶ μὲ βούλα τοῦ ΝΑΤΟ.
.               Ὅτι δὲν ὑπάρχουν πιὰ εὐρωπαῖοι ἡγέτες, εἶναι μία θλιβερὴ διαπίστωση. Ἐμεῖς ψάχνουμε Ἕλληνα ἡγέτη. Καὶ ἡ καγκελάριος ἀντὶ νὰ κρύβει τὸν διάβολο στὶς λεπτομέρειες, ὀφείλει νὰ τὸν ξεσκεπάζει. Ὁ ἀπώτερος  πρόγονός της  Μέγας Φρειδερίκος  θὰ τὴν συμβούλευε: «Νὰ νικᾶς σημαίνει νὰ προχωρᾶς  μπροστά. Καὶ μπροστὰ πάει αὐτὸς τοῦ ὁποίου ἡ συνείδηση καὶ τὸ θάρρος κάνουν τοὺς ἄλλους νὰ πᾶνε πίσω»! Δὲν τὸ ἐπεδίωξε μὲ τὸν Τοῦρκο.
.               Ἡ γερμανο-τουρκικὴ συμφωνία δὲν ἀκυρώνει τὴν ἀπόφαση μετακίνησης τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο στὰ Σκόπια. Γιὰ μᾶς εἶναι γεωπολιτικὴ  ἀπειλὴ καὶ στήριξη τοῦ διεφθαρμένου καθεστῶτος Γκρουέφσκυ ποὺ συνεπάγεται βέβαιο ἐγκλωβισμὸ ἐδῶ δεκάδων χιλιάδων μεταναστῶν.
.               Ὁ προσφάτως ἐκδημήσας σοφὸς ἀκαδημαϊκὸς Κωνσταντῖνος Δεσποτόπουλος χρέωνε μόνον σὲ ἀνιστόρητους διπλωμάτες καὶ ἀφιλοσόφητους πολιτικοὺς τὴν ἀνικανότητά μας νὰ ὑπερασπιστοῦμε ἀποτελεσματικὰ τὸ ἱερὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας ἔναντι σφετεριστῶν. Ὑπενθύμιζε ὅτι «ἡ ὀνομασία τῶν κρατῶν πρέπει νὰ ἔχει ρίζα ἱστορική, εἴτε θεμελίωση γεωγραφική, ἢ καὶ τὰ δύο» (Μηνύματα Πολιτικά, Παπαζήσης, σ.118). Ἡ ψευδωνυμία τῶν Σκοπίων δὲν ἔχει τίποτε ἀπὸ αὐτά.
.              Καὶ γιὰ τοὺς δίσεκτους καιροὺς ὁ κορυφαῖος στοχαστὴς ἐπέμενε στὴν ἄποψη γιὰ κυβέρνηση ἐθνικῆς ἑνότητας «συγκροτημένη ἀπὸ τοὺς ἄριστους πολιτικοὺς τῆς χώρας» (ἔνθ. ἄν., σ.125 ἑπ.).
.               Μετρημένος προχθὲς στοὺς F.T. ὁ Μάρτιν Γούλφ.: «δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει θεραπεία, ἐὰν δὲν ἀντιμετωπιστοῦν   οἱ ὑπερβολὲς τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ τομέα, δὲν πληρώσουν φόρους οἱ πολυεθνικὲς καὶ δὲν κοπεῖ ὁ δεσμὸς ἀνάμεσα στὸ χρῆμα καὶ στὴν πολιτική».

Ἀπὸ τὸ στόμα του καὶ σ᾽τοῦ Θεοῦ τὸ αὐτί !…

 

ΠΗΓΗ: antibaro.gr

 

 

, ,

Σχολιάστε

ΑΝ ΑΡΧΙΣΕ Η “ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ”, ΤΟΤΕ ΤΟΥΡΚΙΑ “ΤΕΛΟΣ” (πολὺ πιθανὸ νὰ σημάνει τὴν ὁριστικὴ διάλυση τῆς χώρας)

ΑΡΧΙΣΕ ΑΡΑΓΕ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ;

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης

.           Τουρκικὴ στρατιωτικὴ δύναμη εἰσῆλθε στὸ συριακὸ ἔδαφος, σύμφωνα μὲ ἔκτακτες δημοσιογραφικὲς πληροφορίες ποὺ μεταδίδουν τὰ τουρκικὰ ΜΜΕ ἐπικαλούμενα καὶ τὴν ἴδια τὴν Δαμασκό. Συγκεκριμένα, ὅπως ἀναφέρεται, στρατιωτικὴ δύναμη ἀπὸ 100 ἐνόπλους Τούρκους εἰσῆλθε στὸ συριακὸ ἔδαφος ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς τουρκικῆς πόλης τοῦ Kilis, πρὸς τὴν συριακὴ περιοχὴ τοῦ Beb es Salame.
.               Οἱ Τοῦρκοι εἰσέρχονται μὲ τεθωρακισμένα ὀχήματα καὶ φέρουν μαζί τους, ὅπως ἀναφέρεται, βαρέα ὅπλα, ποὺ εἶναι ἕτοιμοι νὰ τὰ χρησιμοποιήσουν.
.             Ἡ κατάσταση φαίνεται πὼς ἀρχίζει καὶ ξεφεύγει ἀπὸ κάθε ἔλεγχο, καθὼς οἱ θερμοκέφαλοι τῆς Ἄγκυρας τραβᾶνε τὸ σχοινὶ στὰ ἄκρα, ἐνθαρρυνόμενοι καὶ ἀπὸ τοὺς συμμάχους τους, τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ τὸ Κατὰρ
.             Ὑπενθυμίζεται πὼς ἡ Ρωσία ἔχει διαμηνύσει πὼς χερσαία εἰσβολὴ στὴν Συρία ἀπὸ τὴν Τουρκία μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει ἀκόμα καὶ σὲ παγκόσμιο πόλεμο.

ΑΝ ΜΠΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΣΥΡΙΑ… ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΕΛΟΣ!

.             Τρεῖς δὲ σημαίνοντες Τοῦρκοι πολιτικοὶ τῆς ἀντιπολίτευσης, ὁ πρόεδρος τοῦ κόμματος BBP, Mustafa Destici, ὁ βουλευτὴς Κωνσταντινούπολης τοῦ Λαϊκοῦ κόμματος CHP τῆς ἀντιπολίτευσης, Sezgin Tanrikulu καὶ ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ CHP καὶ πρώην πρόξενος τῆς Τουρκίας στὴν Μοσούλη τοῦ Ἰράκ, Ozturk Yilmaz, ἄριστος γνώστης τῶν ἐξελίξεων στὴν εὐρύτερη περιοχή, μαζὶ μὲ τὸν πρόεδρο τοῦ Ἐθνικιστικοῦ Κόμματος, τὸν Ντεβλὲτ Μπατσελί, ἀπευθύνουν αὐστηρὴ προειδοποίηση στὴν τουρκικὴ κυβέρνηση, ὅτι ἂν παρασυρθεῖ σὲ χερσαία εἰσβολὴ στὴν Συρία, αὐτὸ θὰ προκαλέσει τεράστια καταστροφὴ καὶ πολὺ πιθανὸ νὰ σημάνει τὴν ὁριστικὴ διάλυση τῆς χώρας.
.         Χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐθνικιστικοῦ Κόμματος, Ντεβλὲτ Μπαχτσελί, (ἀρχηγὸς τῶν Γκρίζων Λύκων), σὲ δηλώσεις του τὸ Σαββάτο 13/2 τόνισε ὅτι μία εἰσβολὴ στὴ Συρία θὰ ἀποβεῖ ἄκρως καταστροφικὴ γιὰ τὴν Τουρκία καὶ κατέκρινε ἔντονα τὶς δηλώσεις τοῦ Ἀχμὲτ Νταβούτογλου καὶ τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, Μεβλοὺτ Τσαούσογλου, ὅτι μπορεῖ νὰ προχωρήσει ἡ Τουρκία σὲ συνεργασία μὲ τὶς συμμαχικές της χῶρες Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ Κατάρ, σὲ εἰσβολὴ ἂν οἱ Κοῦρδοι προχωρήσουν σὲ κατάληψη τῆς πόλης κλειδί, Ἀζέζ, ποὺ βρίσκεται στὰ χέρια τῆς ἈλΚάιντα. Αὐτὰ ἀπὸ ἕνα ἄκρως ἐθνικιστὴ πολιτικό.
.             Γενικὰ τὸ κλίμα στὴν τουρκικὴ πρωτεύουσα εἶναι ἄκρως τεταμένο μὲ τὶς ἐξελίξεις στὴν Συρία, παρὰ τὴν προσπάθεια τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης νὰ δείξει τὸ ἀντίθετο. Τὴν ἔνταση ἐνέτεινε καὶ ἡ δήλωση τοῦ Ἀμερικανοῦ ἀντιπρόεδρου, Τζὼν Μπάιντεν, νὰ σταματήσει ἡ Τουρκία νὰ βομβαρδίζει τοὺς Κούρδους στὸ συριακὸ ἔδαφος. Ἰδιαίτερη ἀνησυχία ὑπάρχει γιὰ τὶς πιθανὲς ἀντιδράσεις τῶν Κούρδων μέσα στὴν Τουρκία καὶ ἰδιαίτερα στὶς μεγάλες πόλεις, ὅπου ἀναμένονται μεγάλα σαμποτὰζ καὶ τρομοκρατικὲς ἐνέργειες. Χαρακτηριστικὸ εἶναι πὼς τὰ τουρκικὰ κανάλια ἀφιερώνουν πολλὲς ὧρες στὸ θέμα.
.             Ὁ ἴδιος ὁ Ἐρντογὰν εἶχε τὸ Σαββάτο δύο σημαντικὲς συσκέψεις κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, τὴν πρώτη μὲ τὸν ἀρχηγὸ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου, στρατηγὸ Hulusi Akar καὶ τὴν δεύτερη μὲ τὸν ἀρχηγὸ τῆς ΜΙΤ, Hakan Fidan ἐνῶ δὲν δέχτηκε κανένα ἄλλο.
.            Οἱ ἐξελίξεις τρέχουν!

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

ΠΗΓΗ: nikosxeiladakis.gr

, ,

Σχολιάστε

ΤΟ «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ» καὶ Η ΜΑΣΚΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ!

ΒΓΑΛΤΕ ΤΗ ΜΑΣΚΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ!

Σάββας Καλεντερίδης
ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 07.02.2016

.               Τὸ θέατρο τοῦ παραλόγου ποὺ παίζεται στὶς πλάτες τῶν μεταναστῶν καὶ τῆς πατρίδας μας πρέπει νὰ σταματήσει.
.           Τὸ θέατρο τοῦ παραλόγου συνεχίζει νὰ παίζεται στὸ Προσφυγικὸ καὶ τὸ Μεταναστευτικό, στὴ «σκηνὴ τῆς Ἑλλάδας», μὲ μεγάλο πρωταγωνιστὴ τὴν Τουρκία, κομπάρσους τὶς χῶρες-μέλη τῆς Ε.Ε. καὶ τῆς Ζώνης Σένγκεν καὶ μεγάλο θύμα, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς πρόσφυγες καὶ τοὺς λαθρομετανάστες, τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν ἑλληνικὸ λαό.
.               Ἡ Τουρκία, τὸ πιὸ αἱμοσταγὲς κράτος τῆς οἰκουμένης, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴ Γερμανία, ἀφοῦ οἱ ἡγέτες τοῦ Βερολίνου εἶχαν τὸ θάρρος καὶ τὴν εὐφυΐα νὰ ζητήσουν συγγνώμη ἀπὸ τὰ θύματα τοῦ ναζισμοῦ, ἀπὸ τὴ μία ἀρνεῖται πεισματικὰ νὰ παραδεχθεῖ τὰ ἐγκλήματα ποὺ ἔκανε ὡς κράτος καὶ νὰ ζητήσει συγγνώμη γιὰ τὴ Γενοκτονία ἀπὸ Ἕλληνες, Ἀρμενίους καὶ Ἀσσυρίους καί, ἀπὸ τὴν ἄλλη, συνεχίζει τὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας, ἐφαρμόζοντας πολιτικὴ ἐθνοκάθαρσης στοὺς Κούρδους, ὑποστηρίζοντας ταυτοχρόνως τοὺς τζιχαντιστὲς τοῦ λεγόμενου Ἰσλαμικοῦ Κράτους καὶ τῆς Ἂλ Νόσρα – Ἂλ Κάιντα στὴ Συρία.
.               Τὸ χειρότερο, ὅμως, ἔγκλημα ποὺ διαπράττει εἶναι αὐτὸ τῆς διοχέτευσης ἑκατοντάδων χιλιάδων ἕως σήμερα, ἑκατομμυρίων αὔριο, προσφύγων καὶ λαθρομεταναστῶν στὴν Ἑλλάδα καὶ ἐκεῖθεν στὶς χῶρες τῆς Ε.Ε.
.               Δὲν ὑπάρχει ὑπηρεσία τοῦ τουρκικοῦ κράτους ποὺ νὰ μὴν ἐμπλέκεται στὸ βρόμικο αὐτὸ παιχνίδι τῆς διακίνησης ἀνθρώπινων ψυχῶν, ἕνα ἔργο ποὺ ἐξ ἀντικειμένου διευκολύνεται ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῶν Ἀθηνῶν, ποὺ ἔχει δύο χαρακτηριστικά. Τὸ πρῶτο εἶναι ὅτι ἔχει πέσει θύμα τῶν ἰδεοληψιῶν της καὶ τὸ δεύτερο ἡ χαρακτηριστικὴ ἀνικανότητα τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τῶν ἁρμόδιων ὑπουργῶν νὰ διαχειριστοῦν μὲ ἀποτελεσματικότητα τὸ θέμα αὐτό, τὸ ὁποῖο πάρχει κίνδυνος ν πλήξει τν πατρίδα κα ν πάρει τ μορφ θνικς καταστροφς ντός το 2016 ν δν ληφθον μέτρα. Καὶ ὅταν λέμε μέτρα, ἐννοοῦμε καὶ στὴν Τουρκία καὶ στὴν Ἑλλάδα.
.               Ὅσον ἀφορᾶ τὴν Ἑλλάδα, ἂν δὲν ἀρχίσει τὸ Λιμενικὸ Σῶμα, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Πολεμικὸ Ναυτικό, τὸν Στρατὸ Ξηρᾶς καὶ ἄλλες ἁρμόδιες ὑπηρεσίες καὶ τὴ συνεπικουρία τῆς Frontex, νὰ ἐντοπίζει στὶς τουρκικὲς ἀκτὲς τὰ κύματα τῶν ἐπίδοξων εἰσβολέων, νὰ ἐνημερώνει ἔγκαιρα τὴν ἕδρα τῆς Frontex καὶ τὶς Βρυξέλλες προτοῦ καν ἐπιβιβαστοῦν στὶς βάρκες καὶ οἱ εὐρωπαϊκοὶ θεσμοί, μὲ τὴ σειρά τους, νὰ ἐπιβάλλουν στὶς τουρκικὲς Ἀρχὲς τὴν ἀπαγόρευση τοῦ ἀπόπλου, τὸ πρόβλημα δὲν ἀντιμετωπίζεται.
.               Ἀφοῦ ληφθοῦν αὐτὰ τὰ μέτρα ἀπὸ πλευρᾶς Ἑλλάδας καὶ Ε.Ε., στὴ συνέχεια τὸ βάρος πρέπει νὰ πέσει στὴν Τουρκία. Μόνον ὅταν οἱ εὐρωπαϊκοὶ θεσμοὶ ἀρχίσουν νὰ ἐνημερώνουν ἔγκαιρα τὶς τουρκικὲς Ἀρχὲς γιὰ τὰ κύματα τῶν προσφύγων καὶ λαθρομεταναστῶν ποὺ προετοιμάζονται νὰ ἐπιβιβαστοῦν στὶς βάρκες, μόνο τότε ἡ Τουρκία θὰ ξεσκεπαστεῖ καὶ θὰ ἀναγκαστεῖ νὰ λάβει περιοριστικὰ μέτρα καὶ νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ φαινόμενο.
.               Τὰ hot spots στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου δὲν εἶναι μέσο ἀντιμετώπισης τοῦ φαινομένου, ἀλλὰ μέσο προάσπισης τῶν συμφερόντων τῶν χωρῶν τῆς Ε.Ε. καὶ καταστροφῆς τῆς Ἑλλάδας. Γιατί ὅταν οἱ πρόσφυγες καὶ οἱ ἐπίδοξοι λαθρομετανάστες γνωρίζουν ὅτι ὑπάρχουν κέντρα καταγραφῆς στὰ νησιά, τὸ μόνο ποὺ μένει εἶναι νὰ βάλουμε καὶ ντουντοῦκες νὰ τοὺς καλοῦμε νὰ ἔλθουν στὴν Ἑλλάδα.
.               Τέλος, γιὰ νὰ κατεβάσουμε ἐπιτέλους τὴ μάσκα καὶ τὸ προσωπεῖο τῆς Τουρκίας, ἀναφέρουμε ὅτι, σύμφωνα μὲ ἀσφαλέστατες διπλωματικὲς πληροφορίες, χώρα-μέλος τοῦ ΝΑΤΟ ζήτησε ἀπὸ τὴν Ἰορδανία, τὸν Λίβανο καὶ τὴν Τουρκία νὰ προετοιμάσουν καταλόγους Σύρων προσφύγων, γιὰ νὰ τοὺς μεταφέρει ἡ συγκεκριμένη χώρα μὲ ἀεροπλάνα καὶ νὰ τοὺς χορηγήσει πολιτικὸ ἄσυλο. Ζήτησε 30.000 ἄτομα ἀπὸ κάθε προαναφερθεῖσα χώρα. Ὁ Λίβανος καὶ ἡ Ἰορδανία ἔδωσαν καταλόγους καὶ ἡ διαδικασία μεταφορᾶς ἔχει ἤδη ἀρχίσει. Ἡ Τουρκία δὲν ἔδωσε, ἀρνεῖται νὰ δώσει, γιατί χρησιμοποιε τος πρόσφυγες κα τος λαθρομετανάστες ς πλο ναντίον τς Ε.Ε. καί, δυστυχς, ναντίον τς παξιωμένης πατρίδας μας.
.           
Ἐπιτέλους, τὸ θέατρο τοῦ παραλόγου ποὺ παίζεται στὶς πλάτες τῶν προσφύγων, τῶν λαθρομεταναστῶν καὶ τῆς πατρίδας μας, ἀπὸ τὴν Τουρκία ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν Ε.Ε., πρέπει νὰ σταματήσει. Εἶναι ὥρα νὰ πέσουν οἱ μάσκες.

Σάββας Καλεντερίδης

ΠΗΓΗ: dimokratianews.gr

, ,

Σχολιάστε

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

ρθοδοξία ναβιώνει στν Τουρκία
Διάσπαρτες ἑστίες σὲ Μικρὰ Ἀσία καὶ Ἀνατολικὴ Θράκη…

«Ἤρθαμε ἀπ’ τὴ γῆ τοῦ Ὁμήρου καὶ τοῦ Ἡροδότου. Ἤρθαμε ἐμεῖς, οἱ μαθητὲς τῶν Ἀποστόλων, οἱ πιστοὶ τῆς Ἑπτάφωτης Λυχνίας τῆς Ἀποκαλύψεως, τὰ στερνοπαίδια τῶν Κομνηνῶν καὶ τῶν Παλαιολόγων. Ἤρθαμε πρόσφυγες. Ριζώσαμε στὶς νέες πατρίδες καὶ σαλπάρουμε πάντα γιὰ τὶς χαμένες. Γιὰ τὰ ἱερά μας, γιὰ τὶς ἑστίες μας, γιὰ τὰ μνήματά μας. Γιὰ τὰ φρούρια καὶ τὶς ρεματιὲς μὲ τοὺς νεκροὺς φαντάρους μας. Γιὰ τὰ παράλια τῆς Μικρασίας μας πάντα, τῆς γλυκιᾶς καὶ προδομένης ἀπ’ τοὺς Μεγάλους τῆς γῆς! Ἀδέρφια, γιὰ μᾶς δὲν ὑπάρχουν καινούργιες πατρίδες! Γιὰ μᾶς δὲν ὑπάρχουν νεκροί!»
Ἴων, «Χρονικὸ»

τοῦ Δρ. Ἰωάννη Χρ. Ἰακωβίδη
Ἐπιστημονικοῦ συνεργάτη στὸ Κέντρο Ἀνατολικῶν Σπουδῶν
τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου

.               Μὲ τὴν ἀνταλλαγὴ πληθυσμῶν τὸ διάστημα 1923-1925, ὅπως προβλεπόταν στὴ Συνθήκη τῆς Λωζάνης, πολλοὶ «ἄλλαξαν τὸ ὄνομά τους καὶ ἀναγκαστικὰ δήλωσαν μουσουλμάνοι. Ἔκρυψαν τὰ εἰκονίσματα καὶ τὸ καντήλι τους καὶ κάποιοι τὶς ἐκκλησιὲς ποὺ εἶχαν στὰ σπίτια τους. Ἔκρυψαν τὰ δάκρυά τους ποὺ δὲν μποροῦσαν νὰ βαπτίσουν καὶ νὰ παντρέψουν τὰ παιδιά τους σὲ χριστιανικὸ ναό». Βάσει ἔρευνας τοῦ Πανεπιστημίου Bogazici (2010), 10.000 χριστιανοὶ κάτοικοι τῆς Νοτιοδυτικῆς καὶ Κεντρικῆς Μικρᾶς Ἀσίας προσχώρησαν τὴν περίοδο 1924-1934 στὴν αἵρεση τῶν ἀλεβιτῶν, οἱ ὁποῖοι σήμερα ἀνέρχονται στὰ 20 ἑκατομμύρια. Δὲν ἀναγνωρίζονται, βεβαίως, ὡς μειονότητα ἐκ μέρους τοῦ τουρκικοῦ κράτους. Δὲν θεωροῦν ἑαυτοὺς σιίτες, ὅπως οἱ Ἰρανοί, οὔτε τηροῦν τὴν προσευχὴ (ναμὰζ) τῶν σουνιτῶν (οἱ ὀρθόδοξοι τοῦ Ἰσλὰμ) πέντε φορὲς τὴ μέρα.
.              Σήμερα χιλιάδες πολίτες ζητοῦν νὰ κατηχηθοῦν καὶ νὰ βαπτίζονται χριστιανοί. Σύμφωνα μὲ ἔρευνα τουρκικῆς ἐφημερίδας, τὰ τρία τελευταῖα ἔτη πωλήθηκαν στὴν Τουρκία 8 ἑκατομμύρια ἀντίτυπα τῆς Ἁγίας Γραφῆς στὴν τουρκικὴ γλώσσα. Μόνο στὶς περιοχὲς τῆς Ἀττάλειας καὶ τῆς Πισιδίας ἔχουν καταγραφεῖ 16.000 ἅγιοι. Τὰ τελευταῖα χρόνια συντελεῖται ἕνα θαῦμα. Χιλιάδες ὀρθόδοξοι ἀπὸ τὴν πρώην ΕΣΣΔ καὶ ἀλλοῦ ἐπέλεξαν νὰ κατοικήσουν στὴ Νοτιοδυτικὴ Μικρὰ Ἀσία. Οἱ ἐκκλησίες τοῦ Ἁγίου Βουκόλου στὴ Σμύρνη καὶ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους στὸν Τσεσμὲ ἔχουν ἀνακαινιστεῖ. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία σὲ αὐτές, ὅπως καὶ στὴ Μονὴ τῆς Παναγίας τοῦ Σουμελᾶ στὸν Πόντο, ἀπὸ τὸ 2010 καὶ ἑξῆς καὶ στὰ Μύρα τῆς Λυκίας πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Στὰ Θεοφάνεια τοῦ 2015, ὅταν ὁ Πατριάρχης ἔριξε τὸν Σταυρὸ στὸν Κεράτιο Κόλπο, ἕνας Τοῦρκος ἔπεσε στὴ θάλασσα, τὸν ἔπιασε καὶ πλησιάζοντας τὸν Πατριάρχη φώναξε: «Θέλω νὰ γίνω χριστιανός». 144621660844b7ccde94a488feca076ec9a8dbafc2Ἡ εἴδηση βγῆκε σὲ κάποια μέσα ἐνημερώσεως καὶ στὸ Διαδίκτυο, ἀλλὰ ἀποσύρθηκε γρήγορα γιὰ εὐνόητους λόγους.
.               Ἀπὸ τὸ 2011 λειτουργεῖ ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀλυπίου στὴν Ἀττάλεια μὲ μόνιμο ἱερέα. Πιστοὶ ἀπὸ διάφορες χῶρες, 5.000 στὸ σύνολό τους, κατάφεραν νὰ ἀνοίξει ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Βουνοῦ στὴν Ἀλάνυα ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2012. Τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη» ψάλλεται ἔκτοτε στὰ ἑλληνικά, τὰ ρωσικὰ καὶ τὰ τουρκικά. Στὶς 21 Νοεμβρίου 2014 τελέστηκε Θεία Λειτουργία στὸν ἐγκαταλελειμμένο ναὸ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὴ Σπάρτη Πισιδίας. Ὁ δήμαρχος Ἀλάνυας, ἂν καὶ ὑποστηρίζει τὸ κόμμα τῶν Γκρίζων Λύκων, συμφώνησε στὴν παραχώρηση οἰκοπέδου 15 χιλιόμετρα ἀνατολικὰ τῆς Ἀλάνυας γιὰ νὰ ἀνεγερθεῖ ἐκκλησία πρὸς τιμὴν τῆς Παναγίας τῆς Πισιδιώτισσας, ποὺ ἑορτάζει στὶς 3 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται γιὰ τὴ θεμελίωση τοῦ πρώτου ὀρθόδοξου ναοῦ μετὰ τὸ 1922.

Οἱ κρυπτοχριστιανοὶ

.               Σημαντικὸ εἶναι καὶ τὸ θέμα τῶν κρυπτοχριστιανῶν. Εἶναι ἐνδεικτικὸ ὅτι σὲ τοίχους οἰκημάτων στὸν Πόντο ἀναγράφονται συνθήματα ὅπως«Δὲν ἐπιθυμοῦμε πλέον νὰ εἴμαστε μουσουλμάνοι. Θέλουμε νὰ γίνουμε χριστιανοί», ἐνῶ Τοῦρκοι τονίζουν σὲ Ἕλληνες ἐπισκέπτες ὅτι «ὁ τόπος αὐτὸς σᾶς ἀνήκει». Στὴν ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Τριάδας Σταυροδρομίου Κωνσταντινουπόλεως, νεαρὴ Τουρκάλα ἐκμυστηρεύεται: «Μοῦ ἀρέσουν τὰ δικά σας»! Κάθε Παρασκευὴ ποὺ λειτουργεῖ ἡ Μονὴ Μεταμορφώσεως τῆς νήσου Πρώτης συρρέει πλῆθος Τούρκων. Στὴν Πρίγκηπο τιμοῦν τὸν Ἅγιο Γεώργιο τὸν Κουδουνᾶ στὶς 24 Σεπτεμβρίου. Σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ σαράντα ἁγιάσματα τῆς Πόλης, στὸ Μπαλουκλί, καταφεύγουν πολλοὶ Τοῦρκοι, πιστεύοντας στὰ θαύματα. Ἔξω ἀπὸ τὰ Ἄδανα, σὲ κατακόμβη ὅπου ἁγίασαν ἑπτὰ χριστιανοὶ προσέρχονται Τοῦρκοι προσκυνητές, θυμιάζοντας μὲ τὸ ἀπαγορευμένο γιὰ τὸ Ἰσλὰμ λιβάνι. Στὴν Ταρσὸ ὁ Ναὸς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἀποτελεῖ τόπο προσκυνήματος.
.               Ὁ δημοσιογράφος καὶ τουρκολόγος Νίκος Χειλαδάκης ἀποκάλυψε ἄρθρο τῆς ἐφημερίδας Radikal τῆς 15ης Φεβρουαρίου 2013 ὑπὸ τὸν τίτλο «Στὴν Τουρκία ζοῦν ἑκατοντάδες χιλιάδες κρυπτοαρμένιοι». Ἔκθεση τῆς ἀρμενικῆς διασπορᾶς, τὴν ὁποία ἐπικαλεῖται ἡ ἐφημερίδα, ἀναφέρεται σὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες κρυπτοαρμένιους ποὺ ζοῦν στὴν Τουρκία καὶ κυρίως στὶς περιοχὲς Ἀμάσεια καὶ Κωνσταντινούπολη, Μπατμάν καὶ Ντιγιάρμπακιρ, Μοὺς καὶ Τούντζελι, ὑπογραμμίζοντας τὴν ἔλλειψη ἐλευθερίας ἔκφρασης τῆς πραγματικῆς θρησκευτικῆς ταυτότητας αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. Ὁ ἴδιος ἀποκάλυψε στὸ ἑλληνικὸ κοινὸ καὶ ἄρθρο τῆς δημοσιογράφου Yasemin Guc τῆς Ekspres μὲ θέμα «Στὴν Ἀνατολία ὑπάρχουν χιλιάδες κρυμμένες ἀπὸ τὸ παρελθὸν χριστιανικὲς οἰκογένειες». Στὸ πλαίσιο τοῦ δημοσιεύματος ἡ Τουρκάλα ἀρθρογράφος, λαμβάνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὸν πρόσφατο θάνατο ἑνὸς ζευγαριοῦ ρωμαίικης καταγωγῆς, ὅπου ὁ σύζυγος ὑπῆρξε μουσουλμάνος ἐνῶ ἡ σύζυγός του χριστιανή, ἀναφέρει ὅτι οἱ ἀπόγονοι τῶν Ρωμιῶν μπορεῖ ἐπισήμως νὰ δηλώνουν πίστη στὸ Ἰσλάμ, στὴν πραγματικότητα ὅμως ἡ ψυχή τους εἶναι δοσμένη στὸν Χριστό. Στὸ δημοσίευμα ἡ Yasemin Guc παραθέτει καὶ τὶς περιοχὲς ὅπου διαβιοῦν χιλιάδες οἰκογένειες κρυπτοχριστιανῶν Ρωμιῶν: στὴν Ἀδριανούπολη καὶ τὰ Ἄδανα, στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴ Σαμψούντα, στὶς Σαράντα Ἐκκλησιὲς καὶ τὴ Ραιδεστό, στὴ Μερσίνα καὶ τὴ Σμύρνη, στὴν Προῦσα καὶ τὴ Μαγνησία, στὴν Καισάρεια, στὸ Τσανάκαλε, στὸ Προκόπι (Καππαδοκία) κ.α.
.               Ἡ Δρ. Μαρία Χρόνη διαπιστώνει ὅτι «στὴ χριστιανικὴ Δύση ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία πουλᾶ τοὺς ναούς της γιατί δὲν μπορεῖ νὰ τοὺς γεμίσει». Ἀντιθέτως, στὴν Τουρκία ποὺ ἐξουσιάζει ὁ ἰσλαμιστὴς Ἐρντογάν σὲ εὐρέα στρώματα τοῦ πληθυσμοῦ διαπιστώνονται ἡ θρησκευτικὴ ἀναζήτηση καὶ ἡ ἀμφισβήτηση. Ἀπόγονοι τῶν Ρωμιῶν τοῦ 1922 καὶ τῶν Ἀρμενίων προσπαθοῦν μὲ κάθε τρόπο νὰ διατηρήσουν τὴ χριστιανική τους ταυτότητα, ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα τῆς πολύμορφης κρίσης καὶ παρακμῆς «ἡ ὀρθόδοξη πίστη ἀπαξιώνεται καὶ ἡ Ἐκκλησία διώκεται μὲ ἐπιτήδειους τρόπους». Ἂς γνωρίζουν οἱ παντοειδεῖς ἀμφισβητίες τῆς τελευταίας ὅτι «πύλαι Ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς»…

.               Σημείωση: Ὁρισμένοι πολιτιστικοὶ σύλλογοι καὶ ἀνάλογων ἐπιδιώξεων ἱδρύματα διακρίνονται γιὰ τὴν ποικιλόμορφη καὶ ἐνδιαφέρουσα δράση τους. Μεταξὺ αὐτῶν περιλαμβάνεται ἡ «Ἀδελφότης Βιθυνῶν» στὴ Νίκαια, τῆς ὁποίας ἡ περιοδικὴ τριμηνιαία ἔκδοση Βιθυνιακὰ Χρονικὰ ἀναδεικνύει τὴν προσφυγικὴ μνήμη τῶν καταγόμενων ἀπὸ τὴ Βιθυνία, καὶ ὄχι μόνο. Ἡ ὑπεύθυνη τῆς ἔκδοσης, φιλόλογος Ἐπίχαρις Μιχαηλίδου, καὶ ἡ συντακτικὴ ὁμάδα τῶν Ἰσαβέλλας Μελᾶ, δικηγόρου, Ναταλίας Συγγελίδου, κοινωνιολόγου, Ἐλισάβετ Ζέρβα, δασκάλας, Ἐλισάβετ Φιλιππίδου, φιλολόγου, καὶ Γιάννη Τυρμπᾶ, χημικοῦ μηχανικοῦ, ἐπιτελοῦν σημαντικὸ ἔργο. Ἀναφέρονται ἐνδεικτικὰ ἀπὸ τὴν ποικίλη ὕλη τοῦ 13ου τεύχους (Ὀκτώβριος – Δεκέμβριος 2015) οἱ στῆλες «Κατάγομαι ἀπὸ τὴ Βιθυνία» (οἰκογένεια Ἀχιλλέα καὶ Ἀντιγόνης Κερβανίδου), ἀπόσπασμα τοῦ ἔργου τοῦ Κοσμᾶ Πολίτη Στοῦ Χατζηφράγκου, τὸ Ἱστορικὸ ἐφηβικὸ ἡμερολόγιο τοῦ Ἰωάννη Π. Μελᾶ (ὑπουργοῦ Γεωργίας ἐπὶ Γεωργίου Παπανδρέου) τῆς Ἰσαβέλλας Ι. Μελᾶ, μικρασιατικὴ ποίηση (λ.χ. Ἴωνος «Χρονικὸ») κ.λπ. Ἰδιαίτερη ἐντύπωση προκαλεῖ τὸ δεύτερο μέρος τοῦ ἄρθρου τῆς Μαρίας Χρόνη, διδάκτορος Βυζαντινῆς Φιλολογίας καὶ Ἱστορίας, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀντλήθηκαν πληροφορίες γιὰ τὸ παρὸν ἄρθρο.

Ἐνδεικτικὴ βιβλιογραφία

  • Γεράκης Γιῶργος, «Δὲν θέλουμε πλέον νὰ εἴμαστε μουσουλμάνοι», ἐφημερίδα Δημοκράτης τῆς Λέσβου, 25/12/2008.
  • Ἠλιάδης Μάνος, «Ἡ ἐπέλαση τῶν τζαμιῶν σὲ Εὐρώπη καὶ Ἑλλάδα», «Ἐπίκαιρα», τεῦχος 187ο, 16/5/2013.
  • Μπατρακούλης Σπ. Θεόδωρος, Τουρκία καὶ «Ἀνατολικὰ Ζητήματα», τόμος Ἅ’, Ἰνφογνώμων, 2015.
  • Φράγκος Σ. Φραγκούλης, Ποιὰ Τουρκία; Ποιοὶ Τοῦρκοι;, ἐκδόσεις Α.Α. Λιβάνη, 2012.
  • Χειλαδάκης Νίκος «Ἀνοίγει ξανὰ τὸ ζήτημα τῶν κρυμμένων χριστιανῶν στὴν Τουρκία», στὸ ἰστολόγιο «Ἑνωμένη Ρωμιοσύνη», 17/2/2013.
  • Χειλαδάκης Νίκος, Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ ἑλληνισμοῦ στὴ Μικρὰ Ἀσία, ἐκδόσεις Ἀδελφῶν Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 2013.
  • Χρόνη Μαρία, «Ἡ Ὀρθοδοξία στὴν Τουρκία σήμερα», Βιθυνιακὰ Χρονικά, τεῦχος 13ο, Ὀκτώβριος – Δεκέμβριος 2015.

ΠΗΓΗ: epikaira.gr

, ,

Σχολιάστε