Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Τουρκία

ΠΡΟΣ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΟΣ!

ΘΕΜΑ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΣ

Σάββας Καλεντερίδης
ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 18.08.2016

.                 Τὰ γεγονότα ποὺ θὰ φέρουν τὸν διαμελισμὸ τῆς γείτονος.
.            Τὸ πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου ἦταν ἁπλὰ μία λεπτομέρεια σὲ αὐτὰ ποὺ συνέβησαν καὶ σὲ αὐτὰ ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν.
.               Τὸ πραγματικὸ ζήτημα, ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὴ γενεσιουργὸ αἰτία αὐτῶν ποὺ συμβαίνουν στὴν Τουρκία, εἶναι ἡ βούληση τῶν ΗΠΑ νὰ ἀναδιατάξουν τὶς ἰσορροπίες καὶ τὰ σύνορα κατ᾽ ἀρχὰς σὲ Ἰρὰκ καὶ Συρία, μία διαδικασία ποὺ νομοτελειακὰ θὰ ἀκολουθήσει καὶ θὰ συμπεριλάβει καὶ τὴν Τουρκία.
.               Μπορεῖ ἡ Τουρκία νὰ ἄρχισε νὰ ἀνησυχεῖ ἀπὸ τὴ μέρα ποὺ οἱ ΗΠΑ ἔριξαν βοήθεια ἀπὸ ἀέρος στὴν ὑπὸ πολιορκία πόλη Κομπάνι, στὴ Β. Συρία, ἀφοῦ εἶχε προηγηθεῖ τηλεφωνικὴ συνομιλία Ὀμπάμα – Ἐρντογάν, ὅμως ὁ πραγματικὸς τρόμος τῆς Τουρκίας ἄρχισε στὶς 15 Ἰουνίου 2015, ὅταν οἱ Κοῦρδοι τῆς Συρίας ἀπελευθέρωσαν τὴν πόλη Γκίρε Σπὶ (Τὲλ Ἀμπιὰντ) καὶ ἕνωσαν τὰ καντόνια τῆς Τζεζίρε καὶ τοῦ Κομπάνι, μὲ τὴν ἀεροπορικὴ ὑποστήριξη τῶν ΗΠΑ.
.               Τότε ὁ Ἐρντογάν, σοκαρισμένος ἤδη ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν τῆς 7ης Ἰουλίου, ὅπου οἱ Κοῦρδοι εἶχαν πάρει 13,2% καὶ εἶχαν ἐκλέξει 80 βουλευτές, ἀντὶ νὰ ἀκολουθήσει τὸν δρόμο τῆς συνεννόησης, ἀκολούθησε τὸν δρόμο τῆς σύγκρουσης καὶ τοῦ πολέμου, ἐπιταχύνοντας, κατὰ τὴν ἄποψή μου, τὶς ξελίξεις πο θ δηγήσουν πρτα στν μοσπονδοποίηση κα μετ στν διαμελισμ τς Τουρκίας. Πρόκειται γιὰ μία σύγκρουση φανερὴ μὲ τοὺς Κούρδους τοῦ ΡΚΚ καὶ ὑποβόσκουσα (Σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.», ὀρθόν: ὑποφώσκουσα) μὲ τὶς ΗΠΑ, ποὺ ἦρθε στὴν ἐπιφάνεια μὲ τὸ πραξικόπημα καὶ τὸν Γκιουλέν.
.               Ὅμως εἴπαμε, ἡ πηγὴ τῶν προβλημάτων βρίσκεται στὴ Συρία καὶ μάλιστα στὸν ὑπὸ δημιουργία «Κουρδικὸ Διάδρομο». Στὶς 12 Ἰουλίου ἀνακοινώθηκε ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Ἱεράπολης/Μένπετζ ἀπὸ τὶς δημοκρατικὲς δυνάμεις τῆς Συρίας, οἱ ὁποῖες ἀπὸ τὶς 29 Μαΐου εἶχαν ἀναθέσει τὴν ἀποστολὴ αὐτὴ στὴ Γενικὴ Διοίκηση τῆς Στρατιωτικῆς Δύναμης τῆς Μένπετζ.
.               Ἐνῶ ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας ζητοῦσε ἀπὸ τὶς ΗΠΑ νὰ τηρήσουν τὴν ὑπόσχεση ποὺ ἔδωσε ὁ Ὀμπάμα στὸν Ἐρντογὰν καὶ νὰ ἀπαιτήσουν τὴν ἀπόσυρση τῶν κουρδικῶν δυνάμεων ἀνατολικά τοῦ ροῦ τοῦ Εὐφράτη, τὴν ἴδια μέρα, στὶς 14 Αὐγούστου, ἀνακοινώθηκε ἡ ἵδρυση τῆς Γενικῆς Διοίκησης τῆς Στρατιωτικῆς Δύναμης τῆς Μπάμπ, μίας κωμόπολης ποὺ βρίσκεται ἀκριβῶς στὸ κέντρο τοῦ διαδρόμου ποὺ μένει νὰ κλείσει γιὰ νὰ ἑνωθοῦν τὰ καντόνια Κομπάνι καὶ Ἀφρίν. Γιὰ νὰ γίνουμε πιὸ συγκεκριμένοι, ἡ Ἂλ Μπὰμπ ἀπέχει 25 χλμ. ἀπὸ τὰ σύνορα τοῦ Ἀφρὶν καὶ 25 χλμ. ἀπὸ τὰ σύνορα τῆς περιοχῆς ποὺ ἐλέγχουν οἱ Κοῦρδοι τοῦ Κομπάνι.
.               Μάλιστα, ὁ γενικὸς διοικητὴς τῆς νεοπαγοῦς στρατιωτικῆς δύναμης Cemal Μϋsa ὑποσχέθηκε ὅτι ἡ πόλη καὶ οἱ γύρω περιοχὲς θὰ ἐκκαθαριστοῦν ἀπὸ τὶς συμμορίες τῶν τζιχαντιστῶν τοῦ Ι.Κ., ποὺ σημαίνει ὅτι ἡ δύναμη αὐτὴ θὰ ὁλοκληρώσει τὴ δημιουργία τοῦ «Κουρδικοῦ Διαδρόμου», ὁ ὁποῖος θὰ ἀποτελέσει ἐπίκεντρο καὶ παράγοντα τῶν ἐξελίξεων σὲ μία εὐρεία περιοχή.

Σάββας Καλεντερίδης

 

Σχολιάστε

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΣΛΑΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ Η ΤΟΥΡΚΙΑ (σύμφωνα μὲ γερμανικὸ ἀπόρρητο ἔγγραφο)

Γερμανικὴ βόμβα: Ἡ Τουρκία στηρίζει ἐνεργὰ
ἰσλαμιστικὲς καὶ τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις –
Τρομοκράτης ὁ Ταγὶπ Ἐρντογάν

.                 Ὡς «πλατφόρμα δράσης» γιὰ ἰσλαμιστὲς περιγράφει τὴν Τουρκία ἡ γερμανικὴ κυβέρνηση σὲ ἀπόρρητο ἔγγραφό της καὶ ἐπισημαίνει ὅτι ἡ Ἄγκυρα στηρίζει ἐνεργὰ ἰσλαμιστικὲς καὶ τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις.
.               Σύμφωνα μὲ τὸ ἔγγραφο, τὸ ὁποῖο ἔχει στὴν κατοχή του τὸ πρῶτο κανάλι τῆς γερμανικῆς δημόσιας τηλεόρασης ARD, ἡ Τουρκία ἔχει ἐξελιχθεῖ σὲ κεντρικὴ πλατφόρμα δράσης γιὰ ἰσλαμιστικὲς καὶ τρομοκρατικὲς ὁμάδες, ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ πρόεδρος Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογὰν στηρίζει τέτοιες ὀργανώσεις σὲ ὅλη τὴν Ἐγγὺς καὶ Μέση Ἀνατολή. Τὸ ἔγγραφο ἀποτελεῖ ἀπάντηση τοῦ γερμανικοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν σὲ κοινοβουλευτικὴ ἐρώτηση τῆς Ἀριστερᾶς (Die Linke), ἡ ὁποία ἔχει διαβαθμιστεῖ ὡς ἀπόρρητη.
.               Σύμφωνα μὲ τὸ ἔγγραφο, ἡ Ἄγκυρα συνεργάζεται ἐδῶ καὶ χρόνια μὲ ἰσλαμιστές. «Ὡς ἀποτέλεσμα τῆς εἰδικὰ ἀπὸ τὸ 2011 βῆμα-βῆμα ἰσλαμοποιημένης ἐσωτερικῆς καὶ ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Ἄγκυρας, ἡ Τουρκία ἐξελίχθηκε σὲ κεντρικὴ πλατφόρμα δράσης γιὰ ἰσλαμιστικὲς ὁμάδες τῆς περιοχῆς τῆς Ἐγγὺς καὶ Μέσης Ἀνατολῆς. Οἱ πολυάριθμες ἐκφράσεις ἀλληλεγγύης καὶ δράσεις ὑποστήριξης ἀπὸ τὸ κυβερνητικὸ κόμμα ΑΚΡ καὶ τὸν πρόεδρο Ἐρντογὰν γιὰ τὴν αἰγυπτιακὴ “Μουσουλμανικὴ Ἀδελφότητα”, τὴ Χαμὰς καὶ ὁμάδες τῆς ἔνοπλης ἰσλαμιστικῆς ἀντιπολίτευσης στὴν Συρία ὑπογραμμίζουν τὴν ἰδεολογικὴ συγγένειά τους μὲ τοὺς ἀδελφοὺς μουσουλμάνους», ἀναφέρεται στὸ κυβερνητικὸ ἔγγραφο ποὺ ἐπικαλεῖται τὸ ARD, ὅπου ἐπισημαίνεται ἀκόμη ὅτι αὐτὲς οἱ ἐκτιμήσεις δὲν μποροῦν, «γιὰ τὸ καλό τοῦ κράτους», νὰ συμπεριληφθοῦν στὸ ἀνοιχτό, γιὰ δημόσια χρήση, μέρος τῆς ἀπάντησης.
.             Ἡ γερμανικὴ κυβέρνηση, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸ ἔγγραφο, συνδέει, σύμφωνα μὲ τὸ ARD, γιὰ πρώτη φορὰ ἐπισήμως τὸν Τοῦρκο πρόεδρο Ἐρντογὰν μὲ μία τρομοκρατικὴ ὀργάνωση – διότι, τουλάχιστον σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν Χαμάς, πρόκειται γιὰ ὀργάνωση ἡ ὁποία ἔχει χαρακτηριστεῖ ὡς τέτοια ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἤδη ἀπὸ τὸ 2003, ἀντίθετα μὲ ὅ,τι συμβαίνει στὴν Τουρκία. Αὐτὴ ἡ τοποθέτηση τῆς γερμανικῆς κυβέρνησης βασίζεται σὲ ἐκτιμήσεις τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν.
.                 «Μὲ τὴν ἔναρξη τῆς προσφυγικῆς κρίσης, ἰδιαίτερα ἡ καγκελάριος Ἄγγελα Μέρκελ καὶ ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Φρὰνκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ τήρησαν ἐπιφυλακτικὴ στάση, ὅσον ἀφορᾶ στὴν κριτικὴ ἀπέναντι στὴν τουρκικὴ πολιτική. Κατὰ τὴν ἐπεξεργασία τῆς ἀπάντησης τῆς κοινοβουλευτικῆς ἐρώτησης, τὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν δὲν εἶχε συντονιστεῖ μὲ τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, τὸ ὁποῖο κανονικὰ εἶναι ἁρμόδιο γιὰ τέτοιες ἐρωτήσεις», ἀνέφερε στὸ ρεπορτὰζ του τὸ γερμανικὸ κανάλι καὶ ἐπισήμανε ὅτι τὸ κείμενο ἀπάντησης, τὸ ὁποῖο ἐστάλη στὴν Ἀριστερά, δὲν βρισκόταν ὣς τώρα ἐν γνώσει τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν.
.               «Λόγῳ μίας γραφειοκρατικῆς παραλείψεως στὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, δὲν ὑπῆρξε συμμετοχὴ τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν στὴν τελικὴ ἐκδοχὴ τοῦ κειμένου», διευκρίνισε νωρίτερα ἀπόψε τὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν καὶ προσέθεσε ὅτι, ἐπειδὴ τὰ συγκεκριμένα ἀποσπάσματα τῆς ἀπάντησης ἔχουν χαρακτηριστεῖ «ἀπόρρητα», δὲν μπορεῖ νὰ πάρει θέση δημοσίως γιὰ τὰ ζητήματα οὐσίας.
.                 Τὸ ARD ὡστόσο ἐπισήμανε ἀπὸ τὴν πλευρά του ὅτι τυπικὰ ἡ ἀπάντηση τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν πρὸς τὴν Ὁμοσπονδιακὴ Βουλὴ ἰσχύει ὡς ἐπίσημη θέση τῆς κυβέρνησης, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν δόθηκε ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν.

 […]

ΠΗΓΗ: imerisia.gr (ἀπὸ ΑΠΕ)

, ,

Σχολιάστε

«Η ΡΩΣΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ!»

ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ:
«Η ΡΩΣΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ!»

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης

.               Σὰν βόμβα ἔπεσε στὴν Ἄγκυρα ἡ εἴδηση ὅτι ὁ ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας, Sergey Ryabkov, ἀπείλησε πὼς ἂν ἡ Τουρκία ἡ ὁποιοδήποτε ἄλλη δύναμη προχωρήσει σὲ πολεμικὴ ἐνέργεια μέσα στὴν Συρία τότε ἡ ρωσικὴ ἀπάντηση θὰ εἶναι… «θανατηφόρα»!
.           Σύμφωνα μὲ τὸ ρωσικὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων, Rossiya Segodnya, ( Ἡ Ρωσία Σήμερα), ὁ Ρῶσος ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν σχολιάζοντας τοὺς τελευταίους βομβαρδισμοὺς ἐξ ἀποστάσεως τῆς Τουρκίας σὲ περιοχὲς ποὺ ἐπιχειρεῖ ὁ συριακὸς στρατός, δήλωσε χαρακτηριστικὰ πὼς ἡ ἂν συνεχιστεῖ αὐτό, ἡ ἀπάντηση τῆς Ρωσίας θὰ εἶναι θανατηφόρα καὶ αὐτοὶ ποὺ θὰ τὴν δεχτοῦν θὰ μετανιώσουν πικρά.
.           Ἡ δήλωση αὐτὴ στρέφεται ἄμεσα κατὰ τῆς Τουρκίας καὶ ἔχει προκαλέσει μεγάλη αἴσθηση στὰ τουρκικὰ ΜΜΕ, καθὼς διαφαίνεται πὼς ἡ Ἀρκούδα ἔχει ἀρχίσει καὶ χάνει τὴν ὑπομονή της μὲ τὰ τουρκικὰ κόλπα καὶ τὶς προσπάθειες τῆς Ἄγκυρας νὰ ἐνισχύσει μὲ κάθε μέσο τοὺς ἰσλαμιστὲς ποὺ καταδιώκονται ἀπὸ τοὺς Σύριους καὶ τοὺς Ρώσους.
.           Τὸ θερμόμετρο ἀνεβαίνει συνεχῶς στὴν εὐρύτερη περιοχὴ καὶ οἱ ἐξελίξεις τρέχουν, ἐνῶ ἐμεῖς παρασυρόμαστε στὴν τρομερὴ δίνη τοῦ προσφυγικοῦ προβλήματος.

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

ΠΗΓΗ: nikosxeiladakis.gr

 

 

, , ,

Σχολιάστε

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΡΟΗ

Γράφει ὁ Σταῦρος Λυγερὸς

Ἀπόσπασμα ἄρθρου
ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ Πρῶτο Θέμα στὶς 14-2-2016

[…].             στὸ προσφυγικὸ-μεταναστευτικό, πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἐὰν κλείσουν τὰ βόρεια σύνορα, τὸ μήνυμα θὰ φθάσει στοὺς ἐνδιαφερoμένους, ἔστω καὶ μὲ κάποια καθυστέρηση. Αὐτὸ πρακτικὰ σημαίνει πὼς θὰ ἀναζητηθοῦν ἐναλλακτικὲς ὁδοί. Ἀκόμα καὶ ὅσοι ἐγκλωβισθοῦν στὴν Ἑλλάδα θὰ ψάξουν τρόπο νὰ προχωρήσουν. Ἁρμόδιες πηγὲς μᾶς λένε πὼς ἔχουν ἤδη ἀρχίσει νὰ ἐνεργοποιοῦνται ἐγχώρια κυκλώματα λαθροδιακινητῶν καὶ πρὸς τὰ βόρεια καὶ πρὸς τὴ θαλάσσια ὁδὸ πρὸς τὴν Ἰταλία.
.           Μὲ τὴν ἐμπλοκὴ τοῦ ΝΑΤΟ, ἡ ΕΕ οὐσιαστικὰ καταβάλλει τὴν ὑστάτη προσπάθεια νὰ συρρικνώσει τὶς εἰσροὲς στὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο ἀπὸ τὰ θαλάσσια σύνορα στὸ ἀνατολικὸ Αἰγαῖο. Ἐὰν ἡ προσπάθεια αὐτὴ δὲν ἀποδώσει τὰ ἀναμενόμενα, θὰ πρέπει νὰ θεωρεῖται δεδομένο πὼς τὸ φράγμα θὰ τοποθετηθεῖ στὰ σύνορα Ἑλλάδας-ΠΓΔΜ. Πρὸς τὸ παρὸν ζήτημα τυπικῆς ἐξόδου ἀπὸ τὴ ζώνη Σένγκεν δὲν θὰ τεθεῖ. Ἐάν, ὅμως, κλείσουν τὰ σύνορα, ἡ χώρα μας θὰ μείνει στὴν πράξη ἐκτός.
.             Ὅπως εἶναι γνωστό, τὸ Βερολίνο εἶχε προτείνει κοινὲς ἑλληνοτουρκικὲς περιπολίες στὸ ἀνατολικὸ Αἰγαῖο μὲ σκοπὸ τὴν καταστολὴ τῆς δράσης τῶν λαθροδιακινητῶν. Ἡ ἄρνηση τῆς Ἀθήνας, λόγῳ τῶν μονομερῶν διεκδικήσεων τῆς Ἄγκυρας “σκότωσε” ἐκείνη τὴν ἰδέα. Ἔτσι, Μέρκελ καὶ Νταβούτογλου πρότειναν ἐναλλακτικὰ τὴν ἐμπλοκὴ τοῦ ΝΑΤΟ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς προσφυγικῆς-μεταναστευτικῆς κρίσης.
.             Τὰ κίνητρα τῶν δύο πλευρῶν εἶναι διαφορετικά. Γιὰ τὴν καγκελάριο, ἡ ὁποία ἀντιμετωπίζει πρωτοφανὲς κλίμα ἀμφισβήτησης στὴ Γερμανία, τὸ κρίσιμο εἶναι νὰ συρρικνωθοῦν οἱ εἰσροὲς στὰ ἑλληνικὰ νησιὰ καὶ κατ’ ἐπέκτασιν νὰ σταματήσει τὸ ρεῦμα πρὸς τὴ χώρα της.
.             Ἡ Ἄγκυρα, ὅμως, ἔχει ἄλλο σκοπό. Ἐὰν ἤθελε νὰ ἐμποδίσει τὸν ἀπόπλου τῶν πλοιαρίων ἀπὸ τὰ μικρασιατικὰ παράλια, θὰ μποροῦσε νὰ τὸ ἐπιτύχει χωρὶς δυσκολία. Συμφώνησε ἀμέσως στὸ αἴτημα γιὰ ἐπιστράτευση τοῦ ΝΑΤΟ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς προσφυγικῆς-μεταναστευτικῆς κρίσης, μὲ τὴν προσδοκία νὰ τὸ ἐμπλέξει στὸν πόλεμο στὴ Συρία καὶ πάντως ἡ ΝΑΤΟϊκή δύναμη νὰ λειτουργήσει ἐξισορροπιστικὰ στὴ ρωσικὴ στρατιωτικὴ παρουσία στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο.
.             Τὶς τελευταῖες ἡμέρες, οἱ δυνάμεις τοῦ καθεστῶτος Ἄσαντ, μὲ τὴ βοήθεια τῶν ρωσικῶν ἀεροπορικῶν ἐπιθέσεων, ἔχουν σημειώσει στρατηγικοῦ χαρακτήρα στρατιωτικὲς νίκες στὴν περιοχὴ Χαλέπι. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὶς δυνάμεις τῶν Κούρδων τῆς Συρίας. Οἱ ἔνοπλες ἰσλαμιστικὲς ὀργανώσεις ποὺ ὑποστηρίζονται ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα καὶ τὸ Ριὰντ ἔχουν περιέλθει σὲ φάση ἀποσύνθεσης. Ἐάν, μάλιστα, ὅπως φαίνεται, καταληφθεῖ καὶ κλείσει ὁ διάδρομος, μέσῳ τοῦ ὁποίου τροφοδοτοῦνται ἀπὸ τὴν Τουρκία σὲ ἄνδρες, ὅπλα καὶ ἐφόδια, θὰ σημάνει τὸ τέλος τους.
.             Οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς ὁδηγοῦν σὲ κατάρρευση τὴ στρατηγικὴ τοῦ Ἐρντογὰν στὸ Συριακό. Ἐργάσθηκε γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ καθεστῶτος Ἄσαντ καὶ τὴν ἀντικατάστασή του ἀπὸ ἕνα σουνιτικὸ καθεστώς, τὸ ὁποῖο θὰ λειτουργοῦσε σὰν προτεκτοράτο τῆς Ἄγκυρας. Ἔτσι ὅπως ἐξελίσσονται τὰ πράγματα, ὅμως, τὸ καθεστὼς Ἄσαντ ὄχι μόνο σταθεροποιεῖται, ἀλλὰ καὶ ἀνακτᾶ τὸν ἔλεγχο ὁλοένα καὶ περισσοτέρων ἐδαφῶν.
.             Ὁ ἐφιάλτης γιὰ τοὺς νεοοθωμανούς, ὅμως, εἶναι ἡ ἑδραίωση καὶ ἡ ἐπέκταση τοῦ κουρδικοῦ κρατικοῦ μορφώματος σ’ ὅλο σχεδὸν τὸ μῆκος τῶν συνόρων της Συρίας μὲ τὴν Τουρκία. Ἂν καὶ ἡ κυρίαρχη ὀργάνωση τῶν Κούρδων τῆς Συρίας εἶναι οὐσιαστικὰ παρακλάδι τοῦ PKK, ὑποστηρίζεται ὄχι μόνο ἀπὸ τοὺς Ρώσους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανούς. Κι αὐτό, ἐπειδὴ εἶναι κατὰ γενικὴ ὁμολογία ἡ πιὸ ἀξιόπιστη στρατιωτικὴ δύναμη στὸν πόλεμο ἐναντίον τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους.
.             Ὁ Ἐρντογὰν ἔφθασε νὰ ζητήσει δημοσίως ἀπὸ τὴν Οὐάσιγκτον νὰ διαλέξει ποιὸς θὰ εἶναι σύμμαχός της: ἡ Τουρκία ἢ οἱ Κοῦρδοι «τρομοκράτες»; Κι ὄχι μόνο αὐτό. Ἀφήνει νὰ αἰωρεῖται ἡ ἀπειλὴ πὼς ὁ τουρκικὸς στρατὸς θὰ εἰσβάλει στὸ συριακὸ ἔδαφος, γιὰ νὰ ἀποτρέψει τὴ δημιουργία τετελεσμένων. Τὴ θέση, ὅτι ἡ Τουρκία πρέπει νὰ μπεῖ ἄμεσα στὸν πόλεμο, ὑποστήριξε πρὸ ἡμερῶν μὲ ἄρθρο του καὶ ὁ γενικὸς διευθυντὴς τῆς φιλοκυβερνητικῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας Γενὶ Σαφάκ, γνωστὸς γιὰ τοὺς στενοὺς δεσμούς του μὲ τὸν Ἐρντογάν.
.             Οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν ἀνάψει κόκκινο φῶς στὴν Ἄγκυρα, ἐνῶ ὁ Ρῶσος πρωθυπουργὸς Μεντβέντεφ προειδοποίησε ὅτι ἐὰν ἐκδηλωθεῖ ἐξωτερικὴ εἰσβολὴ στὴ Συρία, θὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ παγκόσμιο πόλεμο. Οὐάσιγκτον καὶ Μόσχα ἔχουν ἀντιτιθέμενα συμφέροντα στὴ Συρία, ἀλλὰ καὶ οἱ δύο δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ παρασυρθοῦν σὲ μεταξύ τους θερμὴ ἀντιπαράθεση μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες.
.             Τὸ περασμένο φθινόπωρο, ὁ Ἐρντογὰν εἶχε διατάξει τὴν κατάρριψη τοῦ ρωσικοῦ βομβαρδιστικοῦ, ἐπιδιώκοντας νὰ πυροδοτήσει μία σύγκρουση ὄχι ἀνάμεσα στὴ Μόσχα καὶ στὴν Ἄγκυρα, ἀλλὰ ἀνάμεσα στὴ Μόσχα καὶ στὸ ΝΑΤΟ. Ἤλπιζε ὅτι κατ’ αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ ἐξουδετέρωνε τὴ ρωσικὴ ἀεροπορικὴ παρουσία στὴ Συρία, λόγῳ τῆς ὁποίας οἱ δυνάμεις τοῦ Ἄσαντ εἶχαν ἀρχίσει νὰ ἀποκτοῦν πλεονέκτημα.
.             Τότε, εἶχε ἀποτύχει νὰ παρασύρει τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ τοὺς Εὐρωπαίους μὲ ἀποτέλεσμα ἡ κίνησή του νὰ μετατραπεῖ σὲ μπούμεραγκ. Ἡ ρωσικὴ στρατιωτικὴ παρουσία ἐνισχύθηκε, οἱ δυνάμεις τοῦ Ἄσαντ προελαύνουν καὶ οἱ Κοῦρδοι ἑδραιώνονται. Στὸν Ἐρντογὰν δὲν ἔχουν μείνει πολλὲς ἐπιλογές. Ἡ στρατιωτικὴ εἰσβολὴ στὴ Συρία εἶναι ἀκόμα καὶ γιὰ τὰ δικά του μέτρα τυχοδιωκτισμός, ἂν καὶ τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλεισθεῖ.
.             Γιὰ νὰ ἀποτρέψει ἐξελίξεις ποὺ θὰ τὴν ἔφερναν σὲ δυσχερῆ θέση, ἡ Οὐάσιγκτον κινήθηκε ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴ Μόσχα γιὰ μία ἐκεχειρία. Πρὸς τὸ παρόν, ἡ Ἄγκυρα ἐκμεταλλεύεται τὴν πίεση ποὺ ὑφίστανται οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ εἰδικὰ ἡ Μέρκελ ἀπὸ τὸ προσφυγικὸ-μεταναστευτικὸ ρεῦμα:

  • Πρῶτον, γιὰ νὰ εἰσπράξει πολλὰ δισ. Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ γεγονότα, σ’ αὐτὸ τὸ ἐπίπεδο τὰ πάει πολὺ καλά.

  • Δεύτερον, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει τὴν ἀνοχὴ τῆς ΕΕ στὶς ἐκκαθαρίσεις ποὺ πραγματοποιεῖ ὁ τουρκικὸς στρατὸς ἐναντίον τῶν Κούρδων στὴ Νοτιοανατολικὴ Τουρκία. Ἡ αἰδήμων σιωπὴ τῶν κατὰ τὰ ἄλλα εὐαίσθητων Εὐρωπαίων μιλάει ἀπὸ μόνη της.

  • Τρίτον, γιὰ νὰ ἐμπλέξει τὸ ΝΑΤΟ στὴ συριακὴ κρίση καὶ νὰ τὸ ἀντιπαραθέσει μὲ τὴ Ρωσία.

.             Αὐτὴ ἡ ἐπιδίωξη εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἡ Ἄγκυρα δέχθηκε ναυτικὲς μονάδες τῆς Συμμαχίας νὰ περιπολοῦν στὸ ἀνατολικὸ Αἰγαῖο καὶ νὰ εἰδοποιοῦν σὲ πραγματικὸ χρόνο τὶς τουρκικὲς ἀρχές, ὅταν ἐντοπίζουν πλοιάρια μὲ πρόσφυγες-μετανάστες ἕτοιμα νὰ ἀποπλεύσουν ἀπὸ τὸ ἄλφα ἢ τὸ βήτα λιμανάκι τῶν μικρασιατικῶν ἀκτῶν. Μένει νὰ ἀποδειχθεῖ στὴν πράξη πῶς θὰ ἀντιδράσουν οἱ τουρκικὲς ἀρχές. Ὁπωσδήποτε, ὅμως, θὰ ἔρθουν σὲ δύσκολη θέση ἐὰν ἀδρανήσουν παρὰ τὶς συγκεκριμένες πληροφορίες ποὺ θὰ τοὺς δίδονται ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ.
.             Οἱ ναυτικὲς μονάδες τῆς Συμμαχίας θὰ δροῦν κυρίως ἐντὸς τῶν τουρκικῶν χωρικῶν ὑδάτων, ἀλλὰ ἡ ἀπόφαση προβλέπει πὼς μόνο ἐκ τῶν ὑστέρων θὰ ἐνημερώνουν τὶς ἑλληνικὲς καὶ τὶς τουρκικὲς ἀρχές, ὅταν ἐπιχειροῦν ἀντιστοίχως στὰ ἑλληνικὰ καὶ τουρκικὰ ὕδατα. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι μεσογειακὲς χῶρες, ὅπως ἡ Γαλλία, ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Ἱσπανία ἐξέφρασαν ἐπιφυλάξεις, ἀκριβῶς ἐπειδὴ δημιουργεῖται ἕνα προηγούμενο. Γενικότερα ὑπάρχει καὶ μία ἀσάφεια ὅσον ἀφορᾶ τὸν ἐπιχειρησιακὸ χῶρο. Ἐπειδὴ ὁ διάβολος κρύβεται στὶς λεπτομέρειες, εἶναι σκόπιμο νὰ περιμένουμε νὰ δοῦμε πὼς θὰ ὑλοποιηθεῖ ἡ συμφωνία, γιὰ νὰ τὴν ἀξιολογήσουμε.
.             Πρὸς τὸ παρόν, ἡ κυβέρνηση δίνει μάχη μὲ τὸν χρόνο γιὰ νὰ ἔχει ἑτοιμάσει τὰ κέντρα καταγραφῆς καὶ ταυτοποίησης μέχρι τὴ σύνοδο κορυφῆς αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα. Εἶναι ἡ μόνη ἐλπίδα της γιὰ νὰ ἀποτρέψει τὸ σφράγισμα τῶν βόρειων συνόρων. Στὴν ΠΓΔΜ ἔχουν μεταβεῖ ἀστυνομικοὶ καὶ στρατιῶτες κυρίως ἀπὸ χῶρες τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, προκειμένου νὰ ἐνισχύσουν τὴ φύλαξη τῶν συνόρων μὲ τὴν Ἑλλάδα. Πρόκειται γιὰ διμερεῖς συμφωνίες αὐτῶν τῶν χωρῶν μὲ τὰ Σκόπια, ἀλλὰ εἶναι κοινὸ μυστικὸ ὅτι πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση κινεῖται καὶ ἡ ΕΕ ὡς σύνολο.

ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.gr

, , , ,

Σχολιάστε

Ο ΤΟΥΡΚΟΣ, ΟΠΩΣ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ, ΓΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΥΡΙ ΠΟΥΛΑΕΙ…

Τορκος, πως διάβολος, γίδια δν χει κα τυρ πουλάει

τοῦ Στ. Παπαθεμελῆ

.               Τὰ γεγονότα εἶναι κατακλυσμιαῖα καὶ ἀπεργάζονται τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἀλλοίωση τῆς ἐθνικῆς μας ὑπόστασης. Μὲ τὴν ἁδρὴ συνέργεια τῶν ἐπιχωρίων ἐθνοαποδομητῶν, ποὺ ἀπὸ καιρὸ ἐπιδίδονται σὲ νόθευση τῆς ταυτότητάς μας καὶ τὴν οὐσιαστικὰ βίαιη ἐμφύτευση ἐδῶ ἑκατοντάδων χιλιάδων Ἀφροασιατῶν μουσουλμάνων τὸ μέχρι πρότινoς ὀρθόδοξο ἐθνικὸ κράτος Ἑλλὰς μετασχηματίζεται σὲ πολυθρησκευτικό, πολυπολιτισμικό, πολυεθνικὸ μόρφωμα.
.               Ὁρκισμένοι πολέμιοί μας: α) Οἱ αἱμοβόροι δανειστὲς σὲ ρόλο Σάυλωκ διψοῦν ὅλο καὶ περισσότερο αἷμα. Ἡ θεραπευτική τους ἀποβλέπει στὴν ἐξόντωσή μας, ἢ πάντως ἀδιαφορεῖ γι’ αὐτήν. β) Οἱ θεσμοὶ καὶ οἱ ἄρχουσες εὐρωπαϊκὲς κυβερνήσεις πλειοδοτοῦν σὲ σκληρότητα ἀπέναντί μας. Καὶ τέλος γ) Ἡ ἐπιστράτευση ἐναντίον μας τοῦ προαιώνιου ἐχθροῦ μας, τῆς Τουρκίας ποὺ μὲ τὸ πρόσχημα τῆς ὑποτιθέμενης συμβολῆς της στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προσφυγικοῦ διευκολύνεται μὲ ἀποποινικοποίηση τῶν κατάφωρων κατὰ Ἑλλάδος καὶ Κύπρου ἔκνομων δράσεών της.  Ὁ ἐπιτήδειος οὐδέτερος, ἂν καὶ στοὺς δύο παγκοσμίους πολέμους ταυτίστηκε μὲ τοὺς ἡττημένους, κατάφερε νὰ εἰσπράξει τοὺς καρποὺς τῆς νίκης ὡς νικητής!
.               Ἡ σιδηρᾶ χεὶρ τῆς Δύσεως, τὸ ΝΑΤΟ, στήριξε καὶ συγκάλυψε τὸ κακούργημά του τῶν «Σεπτεμβριανῶν» τοῦ 1955. Ὁ ἀρχηγὸς τῆς CIA Ἄλλεν Ντάλες παρίστατο τότε αὐτοπροσώπως στὰ γεγονότα. Ἐνῶ ὁ Κίσσινγκερ ἐπέβλεψε τὸ 1974 τὴν Εἰσβολὴ τοῦ Ἀττίλα στὴ Μεγαλόνησο καὶ ἔκτοτε καθοδηγοῦσε τὸν Ντενκτὰς στὶς διάφορες φάσεις τῆς Κατοχῆς. Ὁ νεοοθωμανὸς ἐκβιάζει καὶ χορεύει τοὺς Δυτικοὺς στὸ ταψὶ χορό. Ἐνώπιόν του στέκονται προσοχὴ καὶ ἱκανοποιοῦν τοὺς παραλογισμούς του, ἐνῶ ὁ ἴδιος ἀθετεῖ ὅλες τὶς ὑποχρεώσεις του, ἀκόμη καὶ ὅταν ἐπιτυγχάνει τὸ μέγιστον.
.               Ἀπίστευτοι οἱ διάλογοι Ἐρντογὰν μὲ Γιοῦνκερ καὶ Τοὺσκ στὴν μυστική τους συνάντηση στὴν Ἀττάλεια (16/11/15),  ποὺ ἀποκάλυψε πρόσφατα τὸ Euro2day. Ἐκεῖ ὁ Τοῦρκος ἀπειλεῖ νὰ τοὺς στείλει τοὺς πρόσφυγες μὲ λεωφορεῖα μέσῳ Βουλγαρίας καὶ Ἑλλάδος, ἀπορρίπτει τὰ ἐφάπαξ 3 δισ.,  ἀξιώνει ἀνὰ 2 δισ. ἐτησίως, καὶ ἄνοιγμα ὅλων τῶν ἐνταξιακῶν κεφαλαίων. Μὲ «ὑπεροψίαν καὶ μέθην» χλευάζει τοὺς συνομιλητές του μὲ ἀτάκες ἀπείρου κάλλους. Ἡ Τουρκία βρίσκει καὶ κάνει, κρατώντας σὲ ἀσφυκτικὴ ὀμηρεία τὴν Εὐρώπη, ἡ ὁποία ἐνδίδει εἰς πᾶσαν πίεσή της.
.              Ἡ προχθεσινὴ ἐπίσκεψη τῆς καγκελαρίου στὴν Ἄγκυρα ἐπιβεβαιώνει τὴν ἄνευ ὅρων παράδοση τῆς Εὐρώπης. Κατ’ ἐξοχὴν τῆς Γερμανίας ἡ ὁποία διακατέχεται ἀπὸ διαχρονικὴ παθολογικὴ διάθεση ὑποταγῆς στὶς ὑπερφίαλες ἀπαιτήσεις τοῦ σουλτάνου. Φυσικὰ καὶ πάλιν καὶ πολλάκις ἀναλώμασι τῆς Ἑλλάδος.
.               Ἡ συμφωνία Μέρκελ –Νταβούτογλου νομιμοποιεῖ τὶς παραβάσεις, παραβιάσεις καὶ ἔργῳ προσβολὲς τῶν ἑλληνικῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων. Ἡ ἁπλῶς ρητορικὴ καὶ πάντοτε χαμηλῶν τόνων – γιὰ νὰ μὴν ἀκουστεῖ παραπέρα  – ἀντίδρασή μας, ἀντὶ νὰ ἀνακόψει  πολλαπλασιάζει τὴν τουρκικὴ προκλητικότητα.
.               Ἡ συμφωνία πλήττει τὸν σκληρὸ πυρήνα τῶν κυριαρχικῶν μας δικαιωμάτων. Ἡ καγκελάριος τηλεφώνησε τοῦ πρωθυπουργοῦ καί, ὅπως ἐγράφη, ἀστειεύτηκε μαζί του, θυμίζοντάς του ὅτι «ὁ διάβολος κρύβεται στὶς λεπτομέρειες». Γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἡ ἀντίδρασή μας ὑπῆρξε ἁπλῶς ρητορική, ὅπως ἄλλωστε πρόσφατα μὲ τὴ μεσοβέζικη ἀπάντησή μας στὴ τουρκικὴ Notam AO253/19-01-16 ποὺ ἀμφισβητεῖ τὴν ἑλληνικότητα Ἰκαρίας καὶ λοιπῶν νησιῶν τοῦ ἀν. Αἰγαίου (πρβλ. Κύρα Ἀδάμ, Τί γίνεται μὲ τὴν Ἰκαρία; Liberal, 3.2.16).
.             Αὐτὰ ὅταν καὶ τὰ μωρά τοῦ κόσμου γνωρίζουν ὅτι χρηματοδότης, ἐκπαιδευτὴς καὶ ἐξοπλιστὴς τοῦ ISIS καὶ ἀρχιδουλέμπορος τῶν δυστυχισμένων, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὅμως ἀπομυζᾶ τεράστια κέρδη, εἶναι ἡ Τουρκία. Οἱ Τοῦρκοι ἁλωνίζουν στὸ Αἰγαῖο. Ἀπὸ δῶ καὶ πέρα θὰ τὸ κάνουν καὶ μὲ βούλα τοῦ ΝΑΤΟ.
.               Ὅτι δὲν ὑπάρχουν πιὰ εὐρωπαῖοι ἡγέτες, εἶναι μία θλιβερὴ διαπίστωση. Ἐμεῖς ψάχνουμε Ἕλληνα ἡγέτη. Καὶ ἡ καγκελάριος ἀντὶ νὰ κρύβει τὸν διάβολο στὶς λεπτομέρειες, ὀφείλει νὰ τὸν ξεσκεπάζει. Ὁ ἀπώτερος  πρόγονός της  Μέγας Φρειδερίκος  θὰ τὴν συμβούλευε: «Νὰ νικᾶς σημαίνει νὰ προχωρᾶς  μπροστά. Καὶ μπροστὰ πάει αὐτὸς τοῦ ὁποίου ἡ συνείδηση καὶ τὸ θάρρος κάνουν τοὺς ἄλλους νὰ πᾶνε πίσω»! Δὲν τὸ ἐπεδίωξε μὲ τὸν Τοῦρκο.
.               Ἡ γερμανο-τουρκικὴ συμφωνία δὲν ἀκυρώνει τὴν ἀπόφαση μετακίνησης τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο στὰ Σκόπια. Γιὰ μᾶς εἶναι γεωπολιτικὴ  ἀπειλὴ καὶ στήριξη τοῦ διεφθαρμένου καθεστῶτος Γκρουέφσκυ ποὺ συνεπάγεται βέβαιο ἐγκλωβισμὸ ἐδῶ δεκάδων χιλιάδων μεταναστῶν.
.               Ὁ προσφάτως ἐκδημήσας σοφὸς ἀκαδημαϊκὸς Κωνσταντῖνος Δεσποτόπουλος χρέωνε μόνον σὲ ἀνιστόρητους διπλωμάτες καὶ ἀφιλοσόφητους πολιτικοὺς τὴν ἀνικανότητά μας νὰ ὑπερασπιστοῦμε ἀποτελεσματικὰ τὸ ἱερὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας ἔναντι σφετεριστῶν. Ὑπενθύμιζε ὅτι «ἡ ὀνομασία τῶν κρατῶν πρέπει νὰ ἔχει ρίζα ἱστορική, εἴτε θεμελίωση γεωγραφική, ἢ καὶ τὰ δύο» (Μηνύματα Πολιτικά, Παπαζήσης, σ.118). Ἡ ψευδωνυμία τῶν Σκοπίων δὲν ἔχει τίποτε ἀπὸ αὐτά.
.              Καὶ γιὰ τοὺς δίσεκτους καιροὺς ὁ κορυφαῖος στοχαστὴς ἐπέμενε στὴν ἄποψη γιὰ κυβέρνηση ἐθνικῆς ἑνότητας «συγκροτημένη ἀπὸ τοὺς ἄριστους πολιτικοὺς τῆς χώρας» (ἔνθ. ἄν., σ.125 ἑπ.).
.               Μετρημένος προχθὲς στοὺς F.T. ὁ Μάρτιν Γούλφ.: «δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει θεραπεία, ἐὰν δὲν ἀντιμετωπιστοῦν   οἱ ὑπερβολὲς τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ τομέα, δὲν πληρώσουν φόρους οἱ πολυεθνικὲς καὶ δὲν κοπεῖ ὁ δεσμὸς ἀνάμεσα στὸ χρῆμα καὶ στὴν πολιτική».

Ἀπὸ τὸ στόμα του καὶ σ᾽τοῦ Θεοῦ τὸ αὐτί !…

 

ΠΗΓΗ: antibaro.gr

 

 

, ,

Σχολιάστε

ΑΝ ΑΡΧΙΣΕ Η “ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ”, ΤΟΤΕ ΤΟΥΡΚΙΑ “ΤΕΛΟΣ” (πολὺ πιθανὸ νὰ σημάνει τὴν ὁριστικὴ διάλυση τῆς χώρας)

ΑΡΧΙΣΕ ΑΡΑΓΕ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ;

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης

.           Τουρκικὴ στρατιωτικὴ δύναμη εἰσῆλθε στὸ συριακὸ ἔδαφος, σύμφωνα μὲ ἔκτακτες δημοσιογραφικὲς πληροφορίες ποὺ μεταδίδουν τὰ τουρκικὰ ΜΜΕ ἐπικαλούμενα καὶ τὴν ἴδια τὴν Δαμασκό. Συγκεκριμένα, ὅπως ἀναφέρεται, στρατιωτικὴ δύναμη ἀπὸ 100 ἐνόπλους Τούρκους εἰσῆλθε στὸ συριακὸ ἔδαφος ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς τουρκικῆς πόλης τοῦ Kilis, πρὸς τὴν συριακὴ περιοχὴ τοῦ Beb es Salame.
.               Οἱ Τοῦρκοι εἰσέρχονται μὲ τεθωρακισμένα ὀχήματα καὶ φέρουν μαζί τους, ὅπως ἀναφέρεται, βαρέα ὅπλα, ποὺ εἶναι ἕτοιμοι νὰ τὰ χρησιμοποιήσουν.
.             Ἡ κατάσταση φαίνεται πὼς ἀρχίζει καὶ ξεφεύγει ἀπὸ κάθε ἔλεγχο, καθὼς οἱ θερμοκέφαλοι τῆς Ἄγκυρας τραβᾶνε τὸ σχοινὶ στὰ ἄκρα, ἐνθαρρυνόμενοι καὶ ἀπὸ τοὺς συμμάχους τους, τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ τὸ Κατὰρ
.             Ὑπενθυμίζεται πὼς ἡ Ρωσία ἔχει διαμηνύσει πὼς χερσαία εἰσβολὴ στὴν Συρία ἀπὸ τὴν Τουρκία μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει ἀκόμα καὶ σὲ παγκόσμιο πόλεμο.

ΑΝ ΜΠΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΣΥΡΙΑ… ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΕΛΟΣ!

.             Τρεῖς δὲ σημαίνοντες Τοῦρκοι πολιτικοὶ τῆς ἀντιπολίτευσης, ὁ πρόεδρος τοῦ κόμματος BBP, Mustafa Destici, ὁ βουλευτὴς Κωνσταντινούπολης τοῦ Λαϊκοῦ κόμματος CHP τῆς ἀντιπολίτευσης, Sezgin Tanrikulu καὶ ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ CHP καὶ πρώην πρόξενος τῆς Τουρκίας στὴν Μοσούλη τοῦ Ἰράκ, Ozturk Yilmaz, ἄριστος γνώστης τῶν ἐξελίξεων στὴν εὐρύτερη περιοχή, μαζὶ μὲ τὸν πρόεδρο τοῦ Ἐθνικιστικοῦ Κόμματος, τὸν Ντεβλὲτ Μπατσελί, ἀπευθύνουν αὐστηρὴ προειδοποίηση στὴν τουρκικὴ κυβέρνηση, ὅτι ἂν παρασυρθεῖ σὲ χερσαία εἰσβολὴ στὴν Συρία, αὐτὸ θὰ προκαλέσει τεράστια καταστροφὴ καὶ πολὺ πιθανὸ νὰ σημάνει τὴν ὁριστικὴ διάλυση τῆς χώρας.
.         Χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐθνικιστικοῦ Κόμματος, Ντεβλὲτ Μπαχτσελί, (ἀρχηγὸς τῶν Γκρίζων Λύκων), σὲ δηλώσεις του τὸ Σαββάτο 13/2 τόνισε ὅτι μία εἰσβολὴ στὴ Συρία θὰ ἀποβεῖ ἄκρως καταστροφικὴ γιὰ τὴν Τουρκία καὶ κατέκρινε ἔντονα τὶς δηλώσεις τοῦ Ἀχμὲτ Νταβούτογλου καὶ τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, Μεβλοὺτ Τσαούσογλου, ὅτι μπορεῖ νὰ προχωρήσει ἡ Τουρκία σὲ συνεργασία μὲ τὶς συμμαχικές της χῶρες Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ Κατάρ, σὲ εἰσβολὴ ἂν οἱ Κοῦρδοι προχωρήσουν σὲ κατάληψη τῆς πόλης κλειδί, Ἀζέζ, ποὺ βρίσκεται στὰ χέρια τῆς ἈλΚάιντα. Αὐτὰ ἀπὸ ἕνα ἄκρως ἐθνικιστὴ πολιτικό.
.             Γενικὰ τὸ κλίμα στὴν τουρκικὴ πρωτεύουσα εἶναι ἄκρως τεταμένο μὲ τὶς ἐξελίξεις στὴν Συρία, παρὰ τὴν προσπάθεια τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης νὰ δείξει τὸ ἀντίθετο. Τὴν ἔνταση ἐνέτεινε καὶ ἡ δήλωση τοῦ Ἀμερικανοῦ ἀντιπρόεδρου, Τζὼν Μπάιντεν, νὰ σταματήσει ἡ Τουρκία νὰ βομβαρδίζει τοὺς Κούρδους στὸ συριακὸ ἔδαφος. Ἰδιαίτερη ἀνησυχία ὑπάρχει γιὰ τὶς πιθανὲς ἀντιδράσεις τῶν Κούρδων μέσα στὴν Τουρκία καὶ ἰδιαίτερα στὶς μεγάλες πόλεις, ὅπου ἀναμένονται μεγάλα σαμποτὰζ καὶ τρομοκρατικὲς ἐνέργειες. Χαρακτηριστικὸ εἶναι πὼς τὰ τουρκικὰ κανάλια ἀφιερώνουν πολλὲς ὧρες στὸ θέμα.
.             Ὁ ἴδιος ὁ Ἐρντογὰν εἶχε τὸ Σαββάτο δύο σημαντικὲς συσκέψεις κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, τὴν πρώτη μὲ τὸν ἀρχηγὸ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου, στρατηγὸ Hulusi Akar καὶ τὴν δεύτερη μὲ τὸν ἀρχηγὸ τῆς ΜΙΤ, Hakan Fidan ἐνῶ δὲν δέχτηκε κανένα ἄλλο.
.            Οἱ ἐξελίξεις τρέχουν!

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

ΠΗΓΗ: nikosxeiladakis.gr

, ,

Σχολιάστε

ΤΟ «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ» καὶ Η ΜΑΣΚΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ!

ΒΓΑΛΤΕ ΤΗ ΜΑΣΚΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ!

Σάββας Καλεντερίδης
ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 07.02.2016

.               Τὸ θέατρο τοῦ παραλόγου ποὺ παίζεται στὶς πλάτες τῶν μεταναστῶν καὶ τῆς πατρίδας μας πρέπει νὰ σταματήσει.
.           Τὸ θέατρο τοῦ παραλόγου συνεχίζει νὰ παίζεται στὸ Προσφυγικὸ καὶ τὸ Μεταναστευτικό, στὴ «σκηνὴ τῆς Ἑλλάδας», μὲ μεγάλο πρωταγωνιστὴ τὴν Τουρκία, κομπάρσους τὶς χῶρες-μέλη τῆς Ε.Ε. καὶ τῆς Ζώνης Σένγκεν καὶ μεγάλο θύμα, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς πρόσφυγες καὶ τοὺς λαθρομετανάστες, τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν ἑλληνικὸ λαό.
.               Ἡ Τουρκία, τὸ πιὸ αἱμοσταγὲς κράτος τῆς οἰκουμένης, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴ Γερμανία, ἀφοῦ οἱ ἡγέτες τοῦ Βερολίνου εἶχαν τὸ θάρρος καὶ τὴν εὐφυΐα νὰ ζητήσουν συγγνώμη ἀπὸ τὰ θύματα τοῦ ναζισμοῦ, ἀπὸ τὴ μία ἀρνεῖται πεισματικὰ νὰ παραδεχθεῖ τὰ ἐγκλήματα ποὺ ἔκανε ὡς κράτος καὶ νὰ ζητήσει συγγνώμη γιὰ τὴ Γενοκτονία ἀπὸ Ἕλληνες, Ἀρμενίους καὶ Ἀσσυρίους καί, ἀπὸ τὴν ἄλλη, συνεχίζει τὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας, ἐφαρμόζοντας πολιτικὴ ἐθνοκάθαρσης στοὺς Κούρδους, ὑποστηρίζοντας ταυτοχρόνως τοὺς τζιχαντιστὲς τοῦ λεγόμενου Ἰσλαμικοῦ Κράτους καὶ τῆς Ἂλ Νόσρα – Ἂλ Κάιντα στὴ Συρία.
.               Τὸ χειρότερο, ὅμως, ἔγκλημα ποὺ διαπράττει εἶναι αὐτὸ τῆς διοχέτευσης ἑκατοντάδων χιλιάδων ἕως σήμερα, ἑκατομμυρίων αὔριο, προσφύγων καὶ λαθρομεταναστῶν στὴν Ἑλλάδα καὶ ἐκεῖθεν στὶς χῶρες τῆς Ε.Ε.
.               Δὲν ὑπάρχει ὑπηρεσία τοῦ τουρκικοῦ κράτους ποὺ νὰ μὴν ἐμπλέκεται στὸ βρόμικο αὐτὸ παιχνίδι τῆς διακίνησης ἀνθρώπινων ψυχῶν, ἕνα ἔργο ποὺ ἐξ ἀντικειμένου διευκολύνεται ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῶν Ἀθηνῶν, ποὺ ἔχει δύο χαρακτηριστικά. Τὸ πρῶτο εἶναι ὅτι ἔχει πέσει θύμα τῶν ἰδεοληψιῶν της καὶ τὸ δεύτερο ἡ χαρακτηριστικὴ ἀνικανότητα τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τῶν ἁρμόδιων ὑπουργῶν νὰ διαχειριστοῦν μὲ ἀποτελεσματικότητα τὸ θέμα αὐτό, τὸ ὁποῖο πάρχει κίνδυνος ν πλήξει τν πατρίδα κα ν πάρει τ μορφ θνικς καταστροφς ντός το 2016 ν δν ληφθον μέτρα. Καὶ ὅταν λέμε μέτρα, ἐννοοῦμε καὶ στὴν Τουρκία καὶ στὴν Ἑλλάδα.
.               Ὅσον ἀφορᾶ τὴν Ἑλλάδα, ἂν δὲν ἀρχίσει τὸ Λιμενικὸ Σῶμα, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Πολεμικὸ Ναυτικό, τὸν Στρατὸ Ξηρᾶς καὶ ἄλλες ἁρμόδιες ὑπηρεσίες καὶ τὴ συνεπικουρία τῆς Frontex, νὰ ἐντοπίζει στὶς τουρκικὲς ἀκτὲς τὰ κύματα τῶν ἐπίδοξων εἰσβολέων, νὰ ἐνημερώνει ἔγκαιρα τὴν ἕδρα τῆς Frontex καὶ τὶς Βρυξέλλες προτοῦ καν ἐπιβιβαστοῦν στὶς βάρκες καὶ οἱ εὐρωπαϊκοὶ θεσμοί, μὲ τὴ σειρά τους, νὰ ἐπιβάλλουν στὶς τουρκικὲς Ἀρχὲς τὴν ἀπαγόρευση τοῦ ἀπόπλου, τὸ πρόβλημα δὲν ἀντιμετωπίζεται.
.               Ἀφοῦ ληφθοῦν αὐτὰ τὰ μέτρα ἀπὸ πλευρᾶς Ἑλλάδας καὶ Ε.Ε., στὴ συνέχεια τὸ βάρος πρέπει νὰ πέσει στὴν Τουρκία. Μόνον ὅταν οἱ εὐρωπαϊκοὶ θεσμοὶ ἀρχίσουν νὰ ἐνημερώνουν ἔγκαιρα τὶς τουρκικὲς Ἀρχὲς γιὰ τὰ κύματα τῶν προσφύγων καὶ λαθρομεταναστῶν ποὺ προετοιμάζονται νὰ ἐπιβιβαστοῦν στὶς βάρκες, μόνο τότε ἡ Τουρκία θὰ ξεσκεπαστεῖ καὶ θὰ ἀναγκαστεῖ νὰ λάβει περιοριστικὰ μέτρα καὶ νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ φαινόμενο.
.               Τὰ hot spots στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου δὲν εἶναι μέσο ἀντιμετώπισης τοῦ φαινομένου, ἀλλὰ μέσο προάσπισης τῶν συμφερόντων τῶν χωρῶν τῆς Ε.Ε. καὶ καταστροφῆς τῆς Ἑλλάδας. Γιατί ὅταν οἱ πρόσφυγες καὶ οἱ ἐπίδοξοι λαθρομετανάστες γνωρίζουν ὅτι ὑπάρχουν κέντρα καταγραφῆς στὰ νησιά, τὸ μόνο ποὺ μένει εἶναι νὰ βάλουμε καὶ ντουντοῦκες νὰ τοὺς καλοῦμε νὰ ἔλθουν στὴν Ἑλλάδα.
.               Τέλος, γιὰ νὰ κατεβάσουμε ἐπιτέλους τὴ μάσκα καὶ τὸ προσωπεῖο τῆς Τουρκίας, ἀναφέρουμε ὅτι, σύμφωνα μὲ ἀσφαλέστατες διπλωματικὲς πληροφορίες, χώρα-μέλος τοῦ ΝΑΤΟ ζήτησε ἀπὸ τὴν Ἰορδανία, τὸν Λίβανο καὶ τὴν Τουρκία νὰ προετοιμάσουν καταλόγους Σύρων προσφύγων, γιὰ νὰ τοὺς μεταφέρει ἡ συγκεκριμένη χώρα μὲ ἀεροπλάνα καὶ νὰ τοὺς χορηγήσει πολιτικὸ ἄσυλο. Ζήτησε 30.000 ἄτομα ἀπὸ κάθε προαναφερθεῖσα χώρα. Ὁ Λίβανος καὶ ἡ Ἰορδανία ἔδωσαν καταλόγους καὶ ἡ διαδικασία μεταφορᾶς ἔχει ἤδη ἀρχίσει. Ἡ Τουρκία δὲν ἔδωσε, ἀρνεῖται νὰ δώσει, γιατί χρησιμοποιε τος πρόσφυγες κα τος λαθρομετανάστες ς πλο ναντίον τς Ε.Ε. καί, δυστυχς, ναντίον τς παξιωμένης πατρίδας μας.
.           
Ἐπιτέλους, τὸ θέατρο τοῦ παραλόγου ποὺ παίζεται στὶς πλάτες τῶν προσφύγων, τῶν λαθρομεταναστῶν καὶ τῆς πατρίδας μας, ἀπὸ τὴν Τουρκία ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν Ε.Ε., πρέπει νὰ σταματήσει. Εἶναι ὥρα νὰ πέσουν οἱ μάσκες.

Σάββας Καλεντερίδης

ΠΗΓΗ: dimokratianews.gr

, ,

Σχολιάστε