Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Τουρκία

Η ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ ἰσλαμικὴ Τουρκία ἀποκαλύπτεται

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                   Τὰ ὅσα τεκταίνονται σὲ βάρος τοῦ Βυζαντινοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας, αἰωνίου συμβόλου τῆς χριστιανικῆς εὐσεβείας καὶ τοῦ βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ, καθὼς καὶ μνημείου τῆς παγκόσμιας κληρονομιᾶς, δὲν ἀποκαλύπτουν μόνο τὰ σχέδια τοῦ προέδρου Ἐρντογὰν νὰ διαιωνίσει τὸ καθεστώς του. Μὲ τὸ νὰ κάνει ἐργαλεῖο τῆς πολιτικῆς του τὸ Ἰσλὰμ ἀποκαλύπτει τὸ πῶς σκέπτεται ἡ Τουρκία γιὰ τοὺς «ἀπίστους» τῆς Δύσης.
.                   Κατὰ τὴν ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπὸ τοὺς Ὀσμανίδες, ὁ πρόεδρος Ἐρντογάν, μετὰ μεγάλης συνοδείας, παρέστη σὲ ἰσλαμικὴ τελετή, ἡ ὁποία ἐτελέσθη ἐντός τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας. Κατ’ αὐτὴν διαβάστηκε τὸ 48ο Κεφάλαιο (Σούρα) τοῦ Κορανίου, τὸ ὁποῖο ἐπιγράφεται «Ἡ νίκη» καὶ ἀναφέρεται στὸν «ἱερὸ πόλεμο» καὶ στὶς μεγάλες κατακτήσεις ἐπὶ τῶν ἀπίστων. Γράφει μεταξὺ ἄλλων:
.                   «Ὅποιος δὲν πιστεύει στὸν Ἀλλὰχ καὶ στὸν Προφήτη Του θὰ γνωρίσει ὅτι ἔχουμε ἑτοιμάσει ἀφόρητο πόνο στοὺς ἀπίστους. Στὸν Ἀλλὰχ ἀνήκει τὸ Βασίλειο τοῦ Οὐρανοῦ καὶ τῆς Γῆς. Συγχωρεῖ ὅποιον ἐπιθυμεῖ καὶ τιμωρεῖ ὅποιον ἐπιθυμεῖ… Θὰ κληθεῖτε νὰ πολεμήσετε ἐναντίον λαῶν ποὺ διαθέτουν ἰσχύ. Θὰ πολεμήσετε ἐναντίον τους μέχρις ὅτου τοὺς ὑποτάξετε…Ὑπάρχει μία ἐπὶ πλέον νίκη, τὴν ὁποία δὲν πετύχατε ἀκόμη, ἀλλὰ ὁ Ἀλλὰχ θὰ σᾶς βοηθήσει νὰ τὴν πετύχετε… Ὁ Ἀλλὰχ εἶναι ποὺ ἔστειλε τὸν Προφήτη Του, μὲ τὴν ὁδηγία καὶ τὴ Θρησκεία, ἡ ὁποία θὰ ὑπερισχύσει κάθε ἄλλης θρησκείας…» (The Curan – English translation by Muhammad Zafrulla Khan, Ed. Curzon Press, London and Dublin, Reprinted 1991, pp. 512-616).
.                   Αὐτὸ τὸ κεφάλαιο διαβάστηκε ἀπὸ τὸ Κοράνι στὸν πρόεδρο Ἐρντογάν, ἐντὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας. Αὐτὸ καὶ μόνο τὸ γεγονὸς ἀποκαλύπτει τὴ στροφὴ τῆς κεμαλικῆς «οὐδετερόθρησκης» Τουρκίας στὴν ἐρντογανικὴ ἰσλαμιστικὴ Τουρκία. Ἀπόδειξη ὅτι ἡ κρατικὴ προπαγάνδα «μίλησε» στὴν ἰσλαμικὴ συνείδηση τῶν Τούρκων εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς δημοσκόπησης, ποὺ διενήργησε πρόσφατα τὸ προεδρικὸ Κόμμα ΑΚΡ. Σύμφωνα μὲ αὐτὴν τὸ 90% τῶν ἰσλαμο – ἐθνικιστῶν ψηφοφόρων τοῦ Ἐρντογὰν βλέπουν εὐνοϊκὰ τὴ μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ τζαμί. Ἀπὸ τὴν ἀντιπολίτευση τὸ ἐθνικιστικὸ «Καλὸ Κόμμα» τὸ 70% τῶν ψηφοφόρων του τὴν βλέπει ἐπίσης εὐνοϊκά. Ἀντίθετα, τὸ 60% τῶν ψηφοφόρων τοῦ κεμαλικοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος τοῦ Λαοῦ εἶναι κατὰ τῆς μετατροπῆς.
.                   Οἱ θρησκευτικὲς – πολιτικὲς ἐξελίξεις στὴ γειτονικὴ χώρα προκαλοῦν πικρὸ χαμόγελο ἔναντι ὅσων ὑποστήριζαν – κάποιοι μὲ πάθος – τὴν ἔνταξη τῆς Τουρκίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ἡ Τουρκία, μὲ τὸν πρόεδρο Ἐρντογάν, πορεύεται πρὸς τὴ Σαρία καὶ ὄχι πρὸς τὴν Εὐρώπη. Πέραν τοῦ χαρακτήρα του, τὸ Κοράνι, τοῦ ὑπαγορεύει νὰ εἶναι ἀλαζὼν ἔναντι τῶν «ἀπίστων» καὶ νὰ συμβάλει στὴν ὑποταγή τους. Ὁ μακαριότατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος στὸ περισπούδαστο ἔργο του γιὰ τὸ Ἰσλὰμ σημειώνει πὼς οἱ παροτρύνσεις τοῦ Κορανίου γιὰ δυναμική, μαχητικὴ ἀντιμετώπιση τῶν «ἀπίστων» εἶναι πολλὲς καὶ ἄμεσες καὶ ἀναφέρει μία: « Μάχεσθε μέχρις ὅτου…δὲν ὑπάρχει ἄλλη λατρεία εἰμὴ τοῦ μόνου Θεοῦ…». Καὶ πάρα κάτω γράφει μία μεγάλη ἀλήθεια: «Τὸ Ἰσλὰμ γιὰ νὰ ἐπικρατήσει δὲν χρειάσθηκε, ὅπως ὁ Χριστιανισμός, ἑκατομμύρια μάρτυρες ἀπὸ τοὺς ὀπαδούς του. Προτίμησε νὰ τοὺς ἀναζητήσει μεταξὺ τῶν ὀπαδῶν τῶν ἀντιπάλων θρησκειῶν». (Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καὶ πάσης Ἀλβανίας «Ἰσλάμ», Ἔκδ. «Ἀκρίτας», Ἀθήνα, 2004, σσ. 294-295). Αὐτὲς οἱ πεποιθήσεις τοῦ προέδρου Ἐρντογᾶν καὶ τῶν στελεχῶν τοῦ καθεστῶτος τοῦ ἔρχονται σὲ σύγκρουση μὲ τοὺς λόγους τῶν τούρκων ἀξιωματούχων περὶ προθέσεώς τους γιὰ «εἰρηνικὲς διευθετήσεις» μὲ τὴν Ἑλλάδα.-

,

Σχολιάστε

ΟΙ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΣΜΟΙ τοῦ ΕΡΝΤΟΓΑΝ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Οἱ παλληκαρισμοὶ Ἐρντογὰν

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                   Ὁ Ἐρντογὰν ἐδῶ καὶ καιρὸ ἐπιδίδεται συστηματικὰ σὲ παλληκαρισμοὺς σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου. Δὲν εἶναι τυχαῖο. Ἡ προπαγάνδα του κάνει λόγο γιὰ τὸ ὅραμά του νὰ ἀναβιώσει τὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία. Μπορεῖ ἡ μεγαλομανία του νὰ τοῦ προκαλεῖ τέτοιες ψευδαισθήσεις. Ὅμως τὸ βασικὸ στὴ μεγαλομανία του εἶναι νὰ κατοχυρώσει τὸ καθεστὼς ποὺ ἔχει ἐπιβάλει στὴ χώρα του γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια του καὶ νὰ κατασκευάσει μία δυναστεία σύγχρονων σουλτάνων.
.                   Αὐτὴ ἡ μεγαλομανία τοῦ Ἐρντογὰν βρίσκει διέξοδο στὴν ἰμπεριαλιστικὴ πολιτική του, ἀλλά, πολιτικά, εἶναι φυγὴ ἀπὸ τὰ ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ σοβαρὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει. Στὴ Συρία ἀποκρούστηκε ἡ ἐπιθετικότητά του, ἡ Λιβύη τοῦ κοστίζει πολὺ καὶ ἀκόμη Ρωσία καὶ Αἴγυπτος δὲν ἔχουν πεῖ τὴν τελευταία τους λέξη, οἱ Κοῦρδοι, μπορεῖ νὰ ἀνέστειλαν τὴ δράση τους, ἀλλὰ δὲν παραιτήθηκαν τῶν σχεδίων τους, ἡ Ρωσία καὶ οἱ ΗΠΑ κοιτᾶνε τὰ συμφέροντά τους, ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν ΕΕ εἶναι ἠθελημένη, ἀφοῦ οὐδεμία ἐπιθυμία ἔχει νὰ προσαρμοστεῖ στοὺς κανόνες της. Στὴν Ἔκθεση τοῦ Ἐκόνομιστ τοῦ 2019 γιὰ τὶς δημοκρατικὲς ἐπιδόσεις τῶν χωρῶν παγκοσμίως, ἡ Τουρκία κατατάσσεται στὶς προβληματικὲς δημοκρατίες, μαζὶ μὲ τὴν Ἀλγερία καὶ τὸ Πακιστάν.
.                   Οἱ ἐξοπλισμοὶ καὶ τὰ φαραωνικὰ ἔργα ποὺ προωθεῖ ἔχουν προκαλέσει μεγάλα οἰκονομικὰ προβλήματα στὴν Τουρκία. Μέσα σὲ τρεῖς μῆνες ἡ τουρκικὴ λίρα ἔχασε ἄνω του 10% τῆς ἀξίας της. Στὶς 15 Μαρτίου 2020 τὸ Εὐρὼ ἦταν 7,057 τουρκικὲς λίρες καὶ στὶς 12 Ἰουνίου 2020 ἦταν 7,7756. Ἔναντι τοῦ δολαρίου ἡ ἀπώλεια ἦταν 13,1%. Ὁ πληθωρισμὸς εἶναι περίπου ἀνεξέλεγκτος καὶ τὸ ΑΕΠ τὸ πρῶτο τρίμηνο τοῦ 2020 μειώθηκε κατὰ 5,9%. Ἀντίδοτο στὴν ἐπελαύνουσα δυσαρέσκεια τῶν Τούρκων εἶναι οἱ μεγαλοϊδεατισμοὶ καὶ οἱ σὲ βάρος τῆς Κύπρου καὶ τῆς Ἑλλάδος ἐνέργειες.
.                   Ἡ πιὸ πρόσφατη ἔκφραση αὐτῆς τῆς μεγαλομανίας εἶναι ἡ ἀπειλὴ τῆς μετατροπῆς τoῦ μοναδικοῦ ὑπέροχου Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ τζαμί. Θέλοντας νὰ δείξει τὴν κυριαρχία του σὲ κάτι ποὺ δὲν τοῦ ἀνήκει δηλώνει ὅτι δὲν ὑπολογίζει τὴν Ἱστορία, δὲν σέβεται τὸ ἱερὸ χριστιανικὸ μνημεῖο, καὶ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὶς ἐκκλήσεις – δηλώσεις παγκόσμιων ὀργανισμῶν καὶ κυβερνήσεων. Ἡ πρότασή του προβάλλει τὸν ἐγωισμό του, ἀλλὰ καὶ τὴν κληρονομική του βαρβαρότητα. Δείχνει ὅτι ζήλεψε τὴ δόξα τῶν Ταλιμπάν, ποὺ κατέστρεψαν τὰ προμουσουλμανικὰ μνημεῖα στὸ Ἀφγανιστάν.
.                   Σὲ ὅσα ἀπειλεῖ νὰ κάνει στὴν Ἁγία Σοφία ὁ Ἐρντογὰν τὸν παρακολουθοῦν ἀπὸ τὰ μοναδικὰ ψηφιδωτά του Ναοῦ ὁ Χριστός, ἡ Παναγία, ὁ Πρόδρομος, οἱ Ἄγγελοι, οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ Αὐτοκράτορες, μεταξὺ αὐτῶν ὁ κτήτορας τῆς Κωνσταντινούπολης Μέγας Κωνσταντῖνος, καὶ ὁ κτήτορας τοῦ Ναοῦ Ἰουστινιανός. Ἀλήθεια θὰ τὰ ἀσβεστώσει πάλι, ἢ θὰ δώσει ἐντολὴ νὰ τὰ καταστρέψουν μὲ σκαπάνες καὶ σφυριά, κατὰ τὴ μέθοδο τῶν Ταλιμπάν; Εἴτε ὅμως ἀφήσει τὰ ψηφιδωτά, εἴτε τὰ καταστρέψει, εἴτε κάνει τὸ Ναὸ τζαμί, εἴτε ὄχι καὶ μόνη ἡ πρόθεσή του δείχνει ὅτι δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὸν πολιτισμό.-

, ,

Σχολιάστε

Η ΡΩΣΙΑ, Η ΤΟΥΡΚΙΑ καὶ Η ΚΥΠΡΟΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Ἀπρόβλεπτες συνέπειες στὶς σχέσεις τῶν δύο χωρῶν».

Ἡ Ρωσία, ἡ Τουρκία καὶ ἡ Κύπρος

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Τὸν τελευταῖο καιρὸ ἔχουν ἐκφραστεῖ ἀνησυχίες στὴν Ἑλλάδα κυρίως, ἀλλὰ καὶ στὴν Κύπρο μήπως τὸ Οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα ἐπηρεάσει τὴν πάγια θέση τῆς Ρωσίας στὸ Κυπριακό. Συγκεκριμένα μήπως ἐπηρεάσει τὴ θετικὴ γιὰ τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία στάση τοῦ Ρώσου Προέδρου Πούτιν καὶ τῆς κυβέρνησής του ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου νὰ ἀναγνωρίσει ὡς «Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία» τοὺς ὑποστηριζόμενους ἀπὸ τὴν κρατικὴ ἐξουσία τῆς Οὐκρανίας σχισματικοὺς κληρικοὺς τῆς χώρας αὐτῆς.
.              Οἱ ἀνησυχίες ἐνισχύθηκαν μὲ τὶς δημοσιογραφικὲς φῆμες, ὅτι ἡ Ρωσία θὰ ἀναγνωρίσει τὸ μὴ ἀναγνωρισμένο ἀπὸ ὁποιαδήποτε χώρα στὸν κόσμο καθεστώς, ποὺ ἔχει ἐπιβάλει ἡ Τουρκία στὰ κατεχόμενα ἀπὸ αὐτὴν ἐδάφη τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Οἱ φῆμες μεταδόθηκαν καὶ στὴν Κύπρο. Ὁ Ρῶσος πρέσβυς στὴ Λευκωσία διαβεβαίωσε τὴν Κυπριακὴ ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία ὅτι οἱ φῆμες αὐτὲς εἶναι ἀνυπόστατες καὶ ὅτι οὐδεμία ἀλλαγὴ ὑπάρχει στὴ θέση τῆς Ρωσίας ὡς πρὸς τὸ Κυπριακό. Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου δὲν ἔχει πάρει ἀπόφαση νὰ ἀναγνωρίσει τοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας καὶ ἡ ἄρνησή της αὐτὴ ὀφείλεται μὲν στὸ ὅτι θεωρήθηκε ὅτι ἡ ἀναγνώριση ἀντιβαίνει στοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, ὅμως ἐνισχύεται καὶ ἀπὸ τὴν ὑπεύθυνη στάση της στὸ ἐθνικὸ ζήτημα τῆς Μεγαλονήσου.
.             Ἡ τελευταίως ἐνίσχυση τῶν ἀνησυχιῶν γιὰ τὴ στάση τῆς Ρωσίας στὸ Κυπριακὸ στηρίζεται στὸν συνδυασμὸ τῆς ὀξείας ἀντίθεσης τοῦ Προέδρου Πούτιν πρὸς τὴν ἐνέργεια τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου νὰ ἀνακηρύξει τοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία μὲ τὶς καλὲς σχέσεις ποὺ τελευταίως αὐτὸς ἀναπτύσσει μὲ τὸν Πρόεδρο Ἐρντογάν.
.              Οἱ σχέσεις Ρωσίας – Τουρκίας δὲν εἶναι ὅμως ὅσο νομίζεται καλές. Ὁ Τοῦρκος ἀναλυτὴς καὶ δημοσιογράφος Γκαλὶπ Νταλάϊ ἔγραψε στὴν ἱστοσελίδα middleeasteye.net ὅτι αὐτὲς «στὴν τρέχουσα μορφή τους εἶναι προϊὸν πολιτικοῦ ρεαλισμοῦ καὶ τῆς κοινῆς τους δυσαρέσκειας ἔναντι τῆς Δύσης». Τὰ τελευταῖα χρόνια ὑπογράφηκαν μεταξύ τους συμφωνίες πολλῶν δισεκατομμυρίων Εὐρὼ στοὺς τομεῖς τῆς ἐνέργειας καὶ τῶν ἐξοπλισμῶν. Ὅμως σὲ γεωπολιτικὲς στρατηγικές, ὅπως στὴν Οὐκρανία καὶ στὴ Συρία, ἔχουν συγκρουόμενες ἀπόψεις.
.             Στὶς 3 Φεβρουαρίου τρ.ἔ. ὁ Ἐρντογὰν ἐπισκέφθηκε τὴν Οὐκρανία καὶ τὰ ὅσα εἶπε καὶ συμφώνησε ἐκεῖ προκάλεσαν τὴν ὀργὴ τῆς Ρωσίας. Τοποθετήθηκε κατὰ τῆς ἐκ μέρους της προσάρτησης τῆς Κριμαίας καὶ χαιρέτησε τὴν τιμητικὴ προεδρικὴ φρουρά, ποὺ τοῦ ἀπέδωσε τιμές, φωνάζοντας «Δόξα στὴν Οὐκρανία» (Slava Ukraine). Πρόκειται γιὰ πολεμικὴ ἰαχή, ποὺ θεωρεῖται ὅτι ἐκφράζει ἀντιρωσικὰ συναισθήματα. Ἐπίσης ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος δεσμεύθηκε νὰ ἀποστείλει στὴν Οὐκρανία πολεμικὸ ὑλικό, ὕψους 34 ἑκατ. $, τὸ ὁποῖο οἱ Ρῶσοι θεωροῦν ὅτι θὰ χρησιμοποιηθεῖ ἐναντίον τους.
.             Στὴν Συρία ἡ Τουρκία ἐπιχειρεῖ νὰ διευρύνει τὴν ὑπέρ της οὐδέτερη ζώνη ἐντὸς τοῦ ἐδάφους τῆς Συρίας καὶ νὰ ἐμποδίσει τὴν κυβέρνηση Ἄσαντ νὰ ἀποκτήσει τὸν ἔλεγχο τῆς περιοχῆς τοῦ Ἰντλὶμπ (ΒΔ Συρία). Ἀντίθετα ἡ Ρωσία ὑποστηρίζει τὸν Ἄσαντ καὶ τὶς στρατιωτικὲς ἐπιχειρήσεις τῆς Συρίας στὸ Ἰντλίμπ. Σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλειστεῖ κλιμάκωση τῆς στρατιωτικῆς ἀντιπαράθεσης Ρωσίας – Τουρκίας, μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες στὶς σχέσεις τῶν δύο χωρῶν.-

, , , ,

Σχολιάστε

ΕΡΝΤΟΓΑΝ καὶ ΣΧΙΣΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) (Μόνον ἡ Ἁγιά-Σοφιά μὲ τὸ Φετιχιέ τζαμί!)

ρντογν κα σχίσμα προβληματίζουν τ Φανάρι

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

   Μέρος 1ο

.         Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο προβληματίζεται μὲ τὶς δυσκολίες ποὺ προκαλεῖ στὴ λειτουργία του καὶ στὴ ζωὴ τῆς ἐναπομένουσας στὴν Τουρκία ρωμαίικης κοινότητας ἡ κυβέρνηση Ἐρντογάν, καθὼς ἐπίσης καὶ μὲ τὸ ἐξελισσόμενο σχίσμα ἐντὸς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος στὶς 24 Μαρτίου καὶ ἀπευθυνόμενος σὲ προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μίλησε γιὰ τὶς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζει ὁ Ἑλληνισμὸς στὴ γείτονα χώρα. «Ζοῦμε μὲ δυσκολίες καὶ εἰς τὸ παρελθὸν καὶ εἰς τὸ παρόν. Οἱ δυσκολίες αὐτὲς εἰς τὸ πρόσφατον ἀκόμη παρελθὸν ἦσαν πολὺ μεγάλες, ἦσαν ἀνυπέρβλητες», τοὺς εἶπε καὶ προσέθεσε: «Αὐτὲς οἱ δυσκολίες κατά τινα τρόπον ὑπάρχουν καὶ σήμερα ὅταν καὶ ἐμεῖς, οἱ Ρωμιοί, καὶ οἱ ἄλλες μειονότητες ποὺ ζοῦν ἐδῶ, γιὰ ἕξι χρόνια τώρα στερούμεθα τοῦ αὐτονοήτου δημοκρατικοῦ δικαιώματός μας νὰ διεξαγάγουμε ἐκλογὲς γιὰ νὰ ἀνανεώσουμε τὰ διοικητικὰ σώματα τῶν ἐκκλησιῶν μας καὶ τῶν λοιπῶν εὐαγῶν ἱδρυμάτων μας. Αὐτὸ δὲν εἶναι μία κατάφωρος ἀδικία γιὰ τοὺς μὴ μουσουλμάνους κατοίκους αὐτῆς τῆς Πόλεως, αὐτῆς τῆς χώρας; Γιατί νὰ ὑφιστάμεθα αὐτὴ τὴν διάκρισι;».
.            Ἐνδεικτικὸ τῆς καταπίεσης ποὺ ὑφίσταται τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀπὸ τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση εἶναι τὸ ἄρθρο, ποὺ δημοσιεύθηκε σὲ ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα στὶς 16 Μαρτίου, τοῦ Νίκ. Μαγγίνα, προσωπικοῦ φωτορεπόρτερ τοῦ κ. Βαρθολομαίου καὶ στελέχους τοῦ Πατριαρχείου τῆς ἀπολύτου ἐμπιστοσύνης του. Τὸ ἄρθρο εἶναι προσεκτικὰ γραμμένο, ὅπως ὅλα τὰ Φαναριώτικα κείμενα. Ἀναφέρεται στὸ παζάρι Ἐρντογάν, τὸν ὁποῖο ἀναφέρει σκέτα «πρόεδρο», νὰ ἀνταλλάξει τὸ ἄνοιγμα τῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης μὲ τὴν λειτουργία στὴν Ἀθήνα τοῦ κτισμένου ἐπὶ βυζαντινῆς χριστιανικῆς ἐκκλησίας «τεμένους τῆς κατάκτησης» (Φετιχιὲ τζαμί).
.         Στὴν ἀρχὴ τοῦ ἄρθρου του ὁ κ. Μαγγίνας σημειώνει, προφανῶς μὲ σαφῆ ἐξουσιοδότηση, ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο «δὲν θὰ ἤθελε γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία τῆς Σχολῆς νὰ τεθεῖ ὁποιοδήποτε θέμα ἀνταλλάγματος». Ὅμως στὴ συνέχεια γράφει: «Στὴν περίπτωση ποὺ παραχωρεῖτο τὸ Φετιχιὲ τῆς Ἀθήνας σὲ μουσουλμανικὴ χρήση, τότε ἡ Μονὴ Παμμακαρίστου, μετέπειτα τέμενος τοῦ Φετιχιὲ καὶ σήμερα μουσεῖο, θὰ μποροῦσε νὰ δοθεῖ, σὲ ἀντιστάθμισμα τοῦ Φετιχιὲ τζαμιοῦ τῆς Ἀθήνας, στὴν ὀρθόδοξη λατρεία στὴν Κωνσταντινούπολη»… Διερωτᾶται κανείς: Αὐτὸ δὲν εἶναι ἀνταλλαγή; Δὲν εἶναι συναλλαγή;…
.         Σημειώνεται ὅτι ἐνῶ ὁ Ἐρντογὰν ἀπειλεῖ ὅτι θὰ μετατρέψει σὲ τζαμὶ τὴν Ἁγία Σοφία, ὁ κ. Μαγγίνας κάνει καὶ δεύτερη πρόταση ἀνταλλαγῆς: «Ἐὰν δὲν εὐοδοῦται αὐτὸ (Σημ. γρ. Ἡ Μονὴ τῆς Παμμακαρίστου) νὰ ἀνοίξει ὡς ὀρθόδοξος ναός, μία ἄλλη σκέψη θὰ ἦταν νὰ δοθεῖ στὴν ὀρθόδοξη λατρεία (Σήμ. γρ. Σὲ ἀνταλλαγὴ πρὸς τὸ Φετιχιὲ τζαμὶ τῆς Ἀθήνας) ὁ δίπλα στὴν Ἁγία Σοφία Ναὸς τῆς Ἁγίας Εἰρήνης, μὲ αὐτὸν νὰ ἀποτελεῖ, κατὰ καιρούς, ἀντικείμενο μεγάλης συζήτησης, ἐνῶ θὰ μποροῦσε νὰ δοθεῖ στὴν ὀρθόδοξη λατρεία γιὰ ὁρισμένες ἔστω ἑορτές». Τὸ ἄρθρο του ὁ κ. Μαγγίνας τὸ τελειώνει γράφοντας πὼς οἱ σκέψεις του αὐτὲς περὶ ἀνταλλαγῆς «ἴσως δώσουν στοὺς ἁρμοδίους τῶν δύο χωρῶν τὴν ἀφορμὴ μίας διαφορετικῆς προσέγγισης τῆς πρότασης γιὰ τὸ Φετιχιὲ τζαμὶ τῆς Ἀθήνας». Ἐπειδὴ ἀπὸ τὸ Πατριαρχικὸ Μέγαρο οὐδὲν δημοσιοποιεῖται χωρὶς τὴν ἔγκριση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη καὶ ἐπειδὴ ὁ κ. Μαγγίνας εἶναι τῆς ἀπολύτου ἐμπιστοσύνης καὶ ἀφοσίωσης πρόσωπο, τὸ ἄρθρο ἔχει τὴ σημασία του.
.         Νομίζω ὅτι εἶναι ἡ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία, μετὰ τὸν Ἀγώνα τοῦ 1821, ποὺ τὸ Φανάρι παρεμβαίνει στὰ ἐσωτερικὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ στὴν ἐξωτερική της πολιτικὴ καὶ ζητεῖ, ἔστω ἐμμέσως, ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση νὰ παζαρέψει τὸ ἄνοιγμα τῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης ἢ ναοῦ στὴν Κωνσταντινούπολη μὲ τὴ λειτουργία στὴν Ἑλληνικὴ πρωτεύουσα τοῦ τζαμιοῦ – συμβόλου τῆς ἅλωσης τῆς Βασιλεύουσας καὶ τῆς ὑποδούλωσης τῶν Ἑλλήνων στοὺς Ὀθωμανούς.
.         Ἡ πρόταση ὁπωσδήποτε δὲν εἶναι τυχαία. Ὁ κ. Μαγγίνας οὔτε μόνος του ἐνήργησε, οὔτε ξαφνικὰ τοῦ ἦρθε ἡ ἔμπνευση νὰ προτείνει «στοὺς ἁρμοδίους τῶν δύο χωρῶν» τὸ ἄνοιγμα τοῦ Φετιχιὲ τζαμιοῦ στὴν Ἀθήνα, μὲ ἀπολύτως ἀνισοβαρὲς ἀντάλλαγμα. Ἂν γινόταν παζάρι –σημειώνεται ὅτι πάγια ο λληνικς κυβερνήσεις ποστηρίζουν πς δν χωρε παζάρι γι τ νοιγμα τς Σχολς τς Χάλκης, γιατί ατ εναι θέμα νθρωπίνων δικαιωμάτωνμόνο τ νοιγμα στν ρθόδοξη λατρεία τς γίας Σοφίας στν Κωνσταντινούπολη θ μποροσε ν συζητηθε γι τ νοιγμα το Φετιχι τζαμιο στν θήνα.

Μέρος Β´: ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ τοῦ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΥ στὶς ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ καὶ ΑΛΒΑΝΙΑΣ–2 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

, , , ,

Σχολιάστε

ΕΠΛΗΞΑΝ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ (παγκόσμιας κληρονομιᾶς), ΠΟΥ ΟΥΤΕ ΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΞΑΝ!

Ο τουρκικς πιδρομς προκάλεσαν ζημις
σ χριστιανικ ρχαιολογικ χρο,
μνημεο παγκόσμιας κληρονομις τς Unesco

.             Ἡ τουρκικὴ Πολεμικὴ Ἀεροπορία προκάλεσε ζημιὲς σ᾽ ἕναν χριστιανικὸ ἀρχαιολογικὸ χῶρο ποὺ περιλαμβάνεται στὸν κατάλογο τῆς UNESCO μὲ τὰ μνημεῖα παγκόσμιας κληρονομιᾶς, τὴν ὥρα ποὺ οἱ δυνάμεις τῆς Ἄγκυρας διεξάγουν ἐπίθεση στὴ βορειοδυτικὴ Συρία ἐναντίον τοῦ κουρδικοῦ θύλακος τοῦ Ἀφρίν, ἀνέφεραν σήμερα οἱ συριακὲς ἀρχές.
.             Οἱ βομβαρδισμοὶ ποὺ πραγματοποιήθηκαν τὸ βράδυ τῆς Τετάρτης «ἀπὸ τουρκικὰ ἀεροπλάνα» εἶχαν στόχο «τὴν τοποθεσία τοῦ Μπράντ, ποὺ βρίσκεται σὲ ἀπόσταση 15 χλμ. ἀπὸ τὴν πόλη Ἀφρὶν καὶ ἀπὸ τὸ 2011 περιλαμβάνεται στὸν κατάλογο τῆς παγκόσμιας κληρονομιᾶς », ἀνέφερε στὴν ἰστοσελίδα της ἡ Γενικὴ Διεύθυνση Ἀρχαιοτήτων καὶ Μουσείων στὴ Συρία (DGAM).
Τὰ πλήγματα προκάλεσαν «τὴν καταστροφὴ πολλῶν σημαντικῶν ἀρχαιολογικῶν κτισμάτων» καὶ ἀνάμεσα στὶς δομές, ποὺ ἐπλήγησαν, περιλαμβάνονται «ὁ τάφος τοῦ ἁγίου Μάρωνα, προστάτη τῆς κοινότητας τῶν μαρωνιτῶν, καὶ ἡ ἐκκλησία ἅγιος Ἰουλιανός, στὴν ὁποία βρίσκεται αὐτὸς ὁ τάφος», σύμφωνα μὲ τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς Γενικῆς Διεύθυνσης Ἀρχαιοτήτων Μαχμοὺντ Χαμούντ. Πρόκειται γιὰ «μία ἀπὸ τὶς παλαιότερες χριστιανικὲς ἐκκλησίες στὸν κόσμο», καθὼς ἔχει ἀνεγερθεῖ γύρω στὰ τέλη τοῦ 4ου αἰώνα, διευκρίνισε.
.             Στὰ τέλη Ἰανουαρίου, ἕνας ναὸς τῶν Νεοχετταίων ἡλικίας 3.000 ἐτῶν εἶχε ἤδη ὑποστεῖ ζημιὲς ἀπὸ τὰ τουρκικὰ ἀεροπορικὰ πλήγματα στὴ βόρεια Συρία. Ἡ Ἄγκυρα εἶχε τότε διαβεβαιώσει πὼς τὰ «ἀρχαιολογικὰ ἐρείπια» δὲν περιλαμβάνονται «ἀσφαλῶς» στοὺς στόχους τῆς ἐπίθεσής της.
.             Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν τάφο τοῦ ἁγίου Μάρωνα, ποὺ ἀνακαλύφθηκε τὸ 2002 ἀπὸ Γάλλους ἀρχαιολόγους, ἡ ἀρχαία πόλη Μπρὰντ περιλαμβάνει πολλὰ χριστιανικὰ ἐρείπια ποὺ χρονολογοῦνται ἀπὸ τὴ ρωμαϊκὴ καὶ τὴ βυζαντινὴ περίοδο.
.             «Ὁ χῶρος αὐτὸς ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς ὡραιότερες σελίδες τῆς ἱστορίας τοῦ χριστιανισμοῦ. Στεγάζει τρεῖς ἐκκλησίες, ἕνα μοναστήρι καὶ ἕναν πύργο πέντε μέτρων», κατήγγειλε ὁ Μααμοὺν Ἀμπντοὺλ Καρίμ, πρώην ἐπικεφαλῆς τῆς Διεύθυνσης Ἀρχαιοτήτων. «Οὔτε οἱ Μόγγολοι δὲν τὸ εἶχαν κάνει», τόνισε μιλώντας στὸ Γαλλικὸ Πρακτορεῖο.

 

ΠΗΓΗ: huffingtonpost

 

 

 

Σχολιάστε

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΑΛΑΜΙΟΥ ΚΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ μέθοδος τοῦ σαλαμιοῦ καὶ ἡ Τουρκία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ὁ Ἐρντογὰν ἦρθε, ἔκαμε τὴ δουλειά του καὶ ἀπῆλθε. Ἐκεῖνο ποὺ ἔδειξε ἦταν πὼς ἐπισκέφθηκε ἕνα λαό, ποὺ κάποτε ἦταν ὑπόδουλος στοὺς προγόνους του. Θύμισε, ἐπὶ τὸ βαρβαρότερο, ἐπίσκεψη τοῦ Μακρὸν στὶς ὑποσαχάριες πρώην γαλλικὲς ἀποικίες. Μένει τώρα ἡ πολιτική μας ἡγεσία νὰ κάνει τὴν αὐτοκριτική της καὶ νὰ δεῖ μὲ ἀντικειμενικότητα τὰ λάθη της.
.           Στὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἐθνικῶν θεμάτων, θεμάτων ὕπαρξης τοῦ Ἑλληνισμοῦ, δὲν χωρεῖ ἐπιπολαιότητα, οὔτε ἀνευθυνότητα. Δὲν χωρεῖ δημαγωγία καὶ λαϊκισμός. Ἡ ὅποια ἐκμετάλλευση ἐθνικῶν θεμάτων γιὰ προσωπικὰ ἢ κομματικὰ ὀφέλη εἶναι βούτυρο στὸ ψωμὶ τῆς γείτονος. Στὰ ἐθνικὰ θέματα εἴμαστε ὅλοι Ἐθνικὴ Ἑλλάδος.
.           Τὸ ἔχω γράψει καὶ παλαιότερα, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς Τουρκίας ἀπαιτεῖται γνώση τῆς διαχρονικῆς καὶ διακομματικῆς νοοτροπίας καὶ στρατηγικῆς τῶν πολιτικῶν της ἡγετῶν. Ἡ μέθοδος ποὺ ἀπὸ τὴν περίοδο ποὺ κυριάρχησαν οἱ Νεότουρκοι, ἀκολουθοῦν εἶναι τοῦ σαλαμιοῦ. Πρῶτος ὁ ἡγέτης τοῦ ΚΚ τῆς Οὐγγαρίας Ματίας Ράκοσι (1892-1971) ἔγραψε γιὰ τὴν ἐφαρμογή της. Ἂν ἀντικατασταθεῖ τὸ «Κόμμα» μὲ τὸ τουρκικὸ προξενεῖο, ἡ ΕΣΣΔ μὲ τὴν Τουρκία, τὸ ἀστικὸ κράτος μὲ τὸ ἑλληνικὸ κράτος, τὰ ἐργατικὰ συνδικάτα μὲ τὰ ἐλεγχόμενα ἀπὸ τὸ τουρκικὸ προξενεῖο σωματεῖα καὶ ἡ Οὐγγαρία μὲ τὴ Θράκη τότε γίνεται σαφὲς τὸ τί συμβαίνει.
.         Ἔγραψε ὁ Ράκοσι: «Ἂν κάνουμε μία φανερὴ καὶ κατὰ μέτωπο ἐπίθεση, γιὰ νὰ πετύχουμε τὸ σκοπό μας, θὰ συνενώσουμε τοὺς ἀντιπάλους ἐναντίον μας. Ἡ καλύτερη τακτικὴ εἶναι νὰ ἀποφύγουμε τὴ γενικὴ κατὰ μέτωπον ἐπίθεση καὶ νὰ ἀρχίσουμε τὴ βαθμιαία ἐξουδετέρωσή τους… Θὰ ἐπιβάλουμε τὴν κυριαρχία μας σιγὰ – σιγά, κατακτώντας τὸ ἔδαφος βῆμα μὲ βῆμα, μὲ μία ὄχι ἐντυπωσιακή, ἀλλὰ σοφὰ σχεδιασμένη καὶ σταθερὴ πορεία….Ἔτσι “φέτα – φέτα” θὰ φθάσουμε, ἴσως πιὸ ἀργά, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε πιὸ σίγουρα στὸ τέρμα. Τὸ μπαστούνι τοῦ σαλαμιοῦ θὰ φαγωθεῖ χωρὶς νὰ μᾶς σταθεῖ στὸ λαιμό».
.         Στὰ πλαίσια τῆς μεθόδου τοῦ σαλαμιοῦ ὁ Ράκοσι πρῶτον ἀνέβασε στοὺς Οὔγγρους τὸ γόητρο τῆς ΕΣΣΔ, δεύτερον ἤλεγξε τὰ συνδικάτα, τρίτον ἔθεσε θέμα καταπατήσεως τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν ξένων μειονοτήτων, τέταρτον ἐπιχείρησε σταδιακὴ διείσδυση τοῦ Κόμματος στὴν κοινωνικὴ καὶ πολιτικὴ ζωὴ τῆς Οὐγγαρίας, πέμπτον δημιούργησε δίκτυο παραπληροφόρησης, ἐνῶ ἐπιχείρησε καὶ πέτυχε νὰ κλείσουν τὰ ΜΜΕ, ποὺ δὲν ἐξυπηρετοῦσαν τοὺς σκοπούς του. Στὸ τελικὸ στάδιο ἐντάθηκαν οἱ ὁμιλίες τοῦ ἰδίου καὶ τῶν στελεχῶν τοῦ Κόμματος, τὸ ὁποῖο ἄρχισε νὰ προκαλεῖ κοινωνικὲς ἀναταραχὲς καὶ μαζικὲς κινητοποιήσεις…
.           Ἂν δὲν θέλουμε ἡ Θράκη μας νὰ καταλήξει νὰ γίνει μεταπολεμικὴ Οὐγγαρία, τότε ὀφείλουμε πανεθνικὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν κατάσταση. Ἡ συστηματικὴ ἐργασία τῆς Τουρκίας, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ πολλὰ λάθη μας, ἀπὸ τὴ Συνθήκη τῆς Λωζάνης καὶ μετά, μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ δείξουμε γνώση καὶ εὐφυΐα στὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιθετικότητας τῆς γείτονος. Καὶ πρέπει νὰ μὴν εἴμαστε μονίμως ἀμυνόμενοι, ἂν ὄχι ἀπολογούμενοι. Πρέπει κάποια στιγμὴ νὰ περάσουμε στὴν ἀντεπίθεση.-

,

Σχολιάστε

ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΙ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΙΑ ΛΟΖΑΝΗ…(Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μιλάει καὶ ὁ Ἐρντογὰν γιὰ Λοζάνη…

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Τόλμησε νὰ μιλήσει γιὰ τὴ Συνθήκη τῆς Λοζάνης ὁ πρόεδρος τῆς Τουρκίας κ. Ἐρντογὰν στὴν Ἀθήνα, ὁ ἄνθρωπος ποὺ συνεχίζει τὴν ἀπάνθρωπη συμπεριφορὰ ἡγετῶν τῆς γείτονος ἔναντι τῶν Ρωμιῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τῆς Κωνσταντινούπολης. Ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἔχει πλέον καὶ τὴν ἱστορικὴ εὐθύνη ὅτι τοῦ ἐπέτρεψε νὰ θίξει τὸ θέμα ὄχι ἀπολογούμενος καὶ γιὰ νὰ ζητήσει συγγνώμη γιὰ τὰ ὅσα τραγικὰ συνέβησαν καὶ συμβαίνουν σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων. Καὶ ὄχι μόνο τοῦ ἐπέτρεψε, ἀλλὰ ἀπάντησε στὴν χωρὶς αἰδὼ καὶ μὲ αὐθάδεια ἀναφορά του, μὲ σχεδὸν ἀπολογητικὸ ὕφος. Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καὶ ἡ Κυβέρνηση αἰσθάνθηκαν τὴν ἀνάγκη νὰ μιλήσουν περὶ τῆς Συνθήκης μὲ ἀναφορὰ ὄχι στὶς ἐκ μέρους τῆς Τουρκίας ἐπὶ 85 χρόνια συνεχεῖς παραβιάσεις της, οὔτε στὰ βάσανα τῶν Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντινούπολης, τῆς Ἴμβρου καὶ τῆς Τενέδου, ἀλλὰ στὰ δικαιώματα τῶν μουσουλμάνων τῆς Δυτικῆς Θράκης, τὰ ὁποῖα αὐτονοήτως ἀπολαμβάνουν σὲ μία δημοκρατικὴ χώρα, ὅπως ἡ Ἑλλάδα.
.         Κυβέρνηση καὶ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας δὲν μίλησαν γιὰ τὸν ὑπονομευτικό, ὡς πρὸς τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος, ρόλο τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου στὴν Κομοτηνή, δὲν μίλησαν γιὰ τὴ συμπεριφορὰ τῆς Τουρκίας ἔναντι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἡ γείτονα χώρα ἐξακολουθεῖ νὰ τὸ θεωρεῖ τουρκικὸ ἵδρυμα καὶ ἔχει ὑπὸ συνεχῆ παρακολούθηση καὶ ἀδιάκοπο ἔλεγχο τὴν κάθε δραστηριότητά του. Στὴν πρόσφατη διαθρησκειακὴ συνάντηση στὴν Ἀθήνα, ὁ Πατριάρχης θεωρήθηκε ἐκπρόσωπος τῆς Μουσουλμανικῆς Τουρκίας…. Ὁ ἄγγλος ἱστορικὸς Στῆβεν Ράνσιμαν ὀρθῶς ἔχει χαρακτηρίσει τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο «Ἐκκλησία ἐν αἰχμαλωσίᾳ». Στοὺς κληρικοὺς τοῦ Πατριαρχείου ἐξακολουθεῖ ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση νὰ τοὺς ἀπαγορεύει νὰ κυκλοφορήσουν στὴν Τουρκία φορώντας τὸ ράσο τους. Ἐπέβαλε ἐπίσης στοὺς Μητροπολίτες, ποὺ θέλουν νὰ συμμετάσχουν στὴν ἐκλογὴ τοῦ Πατριάρχη, νὰ καταστοῦν Τοῦρκοι ὑπήκοοι, μὲ ὅ, τι συνεπάγεται αὐτὸ στὴ συμπεριφορά τους. Αὐθαίρετα ἡ Τουρκία ἔκλεισε τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης καὶ ἔκτοτε τὴν κρατᾶ κλειστή. Ἐπέτρεψε νὰ βεβηλωθοῦν ὁ σπουδαιότερος παγκοσμίως χριστιανικὸς ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ ἄλλοι ἱστορικοὶ χριστιανικοὶ ναοὶ στὴν Κωνσταντινούπολη, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ὑπὸ τὴν προστασία τῆς ΟΥΝΕΣΚΟ, ὡς μοναδικὰ χριστιανικὰ μνημεῖα τῆς παγκόσμιας πολιτισμικῆς κληρονομιᾶς.
.         Ἡ Οἰκουμενικὴ Ὁμοσπονδία Κωνσταντινουπολιτῶν (Οἰκ. Ὁμ. Κων.) ὑπέβαλε προχθὲς ὑπόμνημα στὸν Πρόεδρο Ἐρντογὰν καὶ παλαιότερα στὸν ἀντιπρόεδρο τοῦ Χακὰν Τσαβούσογλου. Μὲ αὐτὸ ζητεῖ νὰ ἐπιστραφοῦν στὴ διοίκηση τῆς Ἑλληνορθόδοξης Κοινότητας τὰ 18 «κατειλημμένα» ἱδρύματα, πού, κατὰ πλειοψηφία, βρίσκονται στὰ Πριγκηπόννησα καὶ ποὺ παρανόμως διακατέχει ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση. Ἐπίσης ζητεῖ νὰ ἐπιστραφοῦν στὴ δικαιοῦχο Ἑλληνορθόδοξη Κοινότητα τῆς Πόλης τὰ πενήντα περίπου ἀκίνητα ποὺ βρίσκονται στὴ συνοικία τοῦ Γαλατᾶ καὶ ποὺ ἀκόμα βρίσκονται ὑπὸ τὴν παράνομη κατοχὴ τῶν ἀπογόνων του καταληψία Εὐθὴμ Ἐρένερολ. Ἀκόμη ἡ Οἰκ. Ὁμ. Κων. ἐπισημαίνει ὅτι ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση οὐσιαστικὰ ἀπαγορεύει τὴν παλιννόστηση στὴ γενέτειρα τοὺς νέων στὴν ἡλικία Κωνσταντινουπολιτῶν, ποὺ θέλουν νὰ ἐπιστρέψουν καὶ νὰ ζήσουν στὴ γενέτειρα τῶν προγόνων τους.
.            Ἐπὶ πλέον, μετὰ τὸ πολυαίμακτο καὶ ἀπάνθρωπο πογκρὸμ τοῦ 1955, διώχθηκαν καὶ ἀπελάθηκαν ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη 120 χιλιάδες Ρωμιῶν. Σημειώνεται ὅτι οἱ ἀπελάσεις κράτησαν ἀπὸ τὸ 1955 ἕως τὸ 1971 καὶ ἀκόμη περισσότερο, ἕως ὅτου οἱ Ἕλληνες ποὺ ἀπέμειναν στὴν Πόλη νὰ εἶναι σήμερα λιγότεροι ἀπὸ 2000. Αὐτὸ ἐπισημάνθηκε σὲ Τοῦρκο καθηγητὴ πανεπιστημίου, σὲ Ἡμερίδα τῆς Οἰκ. Ὁμ. Κων. καὶ τοῦ ἐτέθη πρὸς σύγκριση καὶ πρὸς σχολιασμὸ τὸ γεγονός, ὅτι στὴν Πόλη τὸ 1922 ὑπῆρχαν 140.000 Ἑλλήνων καὶ στὴ Δυτικὴ Θράκη 100.000 Μουσουλμάνων καὶ σήμερα οἱ Μουσουλμάνοι ἔχουν γίνει 120.000 καὶ οἱ Ἕλληνες στὴν Πόλη λιγότεροι ἀπὸ 2.000. Ὁ Τοῦρκος καθηγητὴς ἀπάντησε μὲ ὠμὴ εἰλικρίνεια, ὅτι ἡ Τουρκία εἶναι ἰσχυρὸ κράτος καὶ μπόρεσε νὰ τὸ κάνει, ἐνῶ ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ νὰ ἤθελε καὶ ἐκείνη νὰ τὸ κάνει, ἀλλὰ δὲν εἶχε καὶ δὲν ἔχει τὴν ἰσχὺ γιὰ νὰ τὸ κάνει….
.         Κατὰ τὰ 75 περίπου χρόνια ἀπὸ τὴν ὑπογραφὴ τῆς Συνθήκης τῆς Λοζάνης καὶ κατὰ παράβασή της ἡ Τουρκία δὲν ἀναγνωρίζει νομικὴ προσωπικότητα στὰ εὐαγῆ ἱδρύματα ποὺ ἀνήκουν στὸ Πατριαρχεῖο. Ὅπως ἀποκάλυψε στὴν ἡμερίδα τῆς Οἰκ. Ὁμ. Κων. ὁ κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος σήμερα στὴν Πόλη ὑπάρχουν 65 βακούφια ποὺ ἀνήκουν στὴ μειονότητα καὶ στὰ περισσότερα τῶν ὁποίων «οἱ κάτοικοι μετριοῦνται στὰ δάκτυλα τῆς μιᾶς χειρός». Ἐκλογὲς καὶ σὲ αὐτὰ τὰ Ἱδρύματα ἔγιναν γιὰ τελευταία φορὰ τὸ 1970. Ἔκτοτε ἀπαγορεύθηκαν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν ὑπάρχει σωστὴ διαχείρισή τους. Τὸ αἴτημα εἶναι νὰ ἐπιτραποῦν πάλι οἱ ἐκλογὲς στὰ βακούφια. Βέβαια τίθεται τὸ ἐρώτημα, μὲ τὴν πολιτικὴ ποὺ ἀκολουθεῖ ἡ Τουρκία, ποὺ κάνει τοὺς Ρωμιοὺς νὰ ἐξακολουθοῦν νὰ ἐκπατρίζονται, καὶ ἂν ἀκόμη ἡ Γενικὴ Διοίκηση Βακουφίων ἐπιτρέψει τὶς ἐκλογές, ποιοί θὰ ὑπάρχουν γιὰ νὰ ψηφίσουν στὰ ρωμέϊκα Ἱδρύματα τῆς Πόλης;… Αὐτὸ ἀκριβῶς θέλει ἡ Τουρκία. Μὲ τὸ νὰ μὴν ἐπιτρέπει νὰ ἑνωθοῦν τὰ Ἱδρύματα αὐτὰ συρρικνώνονται ἀπὸ μέλη καὶ ὅταν δὲν μείνει κανένα, θὰ περιέλθουν στὸ τουρκικὸ Δημόσιο. Τότε θὰ γίνει ὁ Νόμος ποὺ θὰ ἐπιτρέπει νὰ ἑνωθοῦν τὰ Ἱδρύματα. Ἐνέργεια πονηρὴ μὲ ἀσφαλές, γιὰ τὴν Τουρκία ἀποτέλεσμα. Στὰ ὑπὸ ἕνωση Ἱδρύματα δὲν θὰ ὑπάρχουν μέλη, οὔτε περιουσία, ἀλλὰ ἡ Τουρκία θὰ προβάλλει τὴν προπαγάνδα ὅτι προστάτευσε τὰ δικαιώματα τῆς μειονότητας….
.         Ὡς πρὸς τὴν Ἴμβρο, ἰδιαίτερη πατρίδα τοῦ σημερινοῦ Πατριάρχου, τὸ 1923 καὶ κατὰ παράβαση τοῦ ἄρθρου 14 τῆς Συνθήκης τῆς Λοζάνης ἀπολύθηκαν τὰ ἐκλεγμένα ἀπὸ τοὺς γηγενεῖς Ἕλληνες τοπικὰ διοικητικὰ στελέχη καὶ ἐγκαταστάθηκαν Τοῦρκοι ἀξιωματοῦχοι, ποὺ ἀνέλαβαν ὅλες τὶς ἐξουσίες. Στὴν Τένεδο ἡ Τουρκία ἀπέλασε 64 Ἕλληνες προκρίτους, ὡς ἀνεπιθύμητους, ἀποκεφαλίζοντας ἔτσι τὴν ἡγεσία τοῦ ἑλληνικοῦ νησιοῦ. Στὴν Ἴμβρο δὲν ὑπῆρχαν Τοῦρκοι ἕως τὸ 1922. Τώρα εἶναι ἐλάχιστοι οἱ Ἕλληνες. Τὸ 1923 ἡ Τουρκία δὲν ἐπέτρεψε σὲ 1500 Ἴμβριους, ποὺ εἶχαν καταφύγει στὴ Λῆμνο καὶ στὴ Θεσσαλονίκη, νὰ ἐπιστρέψουν στὰ σπίτια τους. Στὴν Ἴμβρο καὶ στὴν Τένεδο ἐπὶ πολλὰ χρόνια ἡ Τουρκία ἀπαγόρευε τὴν ὕπαρξη ἑλληνικοῦ σχολείου γιὰ τὰ ἑλληνόπαιδα ποὺ εἶχαν ἀπομείνει.
.         Σήμερα στὴν Τουρκία καταπατῶνται βάναυσα ὄχι μόνο τὰ δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων, τῶν Κούρδων καὶ τῶν ἄλλων μειονοτήτων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἰδίων τῶν Τούρκων. Καὶ ὅμως ὁ Πρόεδρος Ἐρντογὰν ἔχοντας συνείδηση ἢ ψευδαίσθηση ὅτι εἶναι ἀπόγονός της ἰσχυρῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τοῦ Σουλτάνου Σουλεϊμὰν μιλάει ὡς νὰ εἶναι ἐπικυρίαρχος τῆς Ἑλλάδας. Τὸ δυσάρεστο γιὰ τὴν Ἑλλάδα εἶναι ὅτι σήμερα δὲν ἔχουμε οἱ Ἕλληνες ἕναν συνεχιστὴ τοῦ Κολοκοτρώνη, τοῦ Μακρυγιάννη καὶ τοῦ Καποδίστρια, γιὰ νὰ τοῦ ἀπαντήσει καταλλήλως.-

,

Σχολιάστε

ΑΚΑΘΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣ… ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ!

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΑΚΑΘΕΚΤΟΣ
ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ!

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

.               Ἀπτόητος καὶ ἀπρόβλεπτος ὁ Τοῦρκος πρόεδρος, παρὰ τὶς ἔντονες προειδοποιήσεις ἀπὸ πλευρᾶς Ρωσίας καὶ Ἰρὰν καὶ ἔχοντας μία χλιαρὴ ἀλλὰ μὲ πολλὲς ἐνστάσεις ὑποστήριξη τῶν ΗΠΑ, φέρεται ἀποφασισμένος νὰ προχωρήσει σὲ μαζικὴ εἰσβολὴ στὴν Συρία, μὲ σκοπὸ νὰ καταλάβει τὴν Menbic τῶν Κούρδων, τὴν πρωτεύουσα τῶν Τζιχαντιστῶν Rakka, ἀλλὰ καὶ τὸ Χαλέπι, ὅπου πρόσφατα ὁ συριακὸς ἐθνικὸς στρατὸς μὲ τὴν βοήθεια τῶν ρωσικῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν τῶν Ἰρανῶν καὶ τῆς λιβανέζικης Χετζπολὰχ τὸ ἐκκαθάρισε ἀπὸ τοὺς Τζιχαντιστές.
.               Σύμφωνα μὲ τὰ τουρκικὰ ΜΜΕ, ἀτέλειωτα στρατιωτικὰ κομβόι κατευθύνονται ἀπὸ τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης πρὸς τὰ σύνορα μὲ τὴν Συρία, μὲ σκοπὸ νὰ προωθηθοῦν στὸ συριακὸ ἔδαφος.
.               Συγκεκριμένα ἡ δεύτερη τεθωρακισμένη ταξιαρχία μὲ τὴν 43η μεταφορᾶς στρατιωτικῶν δυνάμεων, κατευθύνονται ἀπὸ τὰ δυτικὰ πρὸς τὸ Γκαζιαντέπ, σὰν πρῶτο σταθμὸ τῆς εἰσβολῆς στὴν Συρία.
.               Συνολικὰ 90 ἅρματα μάχης, 43 τεθωρακισμένα ὀχήματα, 15 ὁλμοβόλα καὶ ἀριθμὸς στρατιωτικῶν δυνάμεων, ὅπως δείχνουν καὶ οἱ φωτογραφίες, κατευθύνονται μὲ κάθε μέσο κυρίως μέσῳ σιδηροδρομικῶν γραμμῶν πρὸς τὰ σύνορα μὲ τὴν Συρία.
.               Ἤδη οἱ Κοῦρδοι ἔχουν ἑτοιμαστεῖ γιὰ γενικότερη σύγκρουση, ἀλλὰ ὅπως δείχνουν τὰ πράγματα οἱ Τοῦρκοι, ὅπως πᾶνε, θὰ προκαλέσουν τὴν ἀντίδραση καὶ τῶν ἄλλων δυνάμεων ποὺ ὑποστηρίζουν τὸ καθεστὼς Ἄσαντ καὶ ἡ σύρραξη θὰ γενικευτεῖ μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες.
.               Ἕνας ἀπρόβλεπτος καὶ ἄκρως ἐπικίνδυνος Ἐρντογάν, εἶναι ἱκανὸς νὰ προκαλέσει ἀκόμα καὶ παγκόσμια σύρραξη.

ΠΗΓΗ: nikosxeiladakis.gr

 

,

Σχολιάστε

ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ… ΗΠΑ ΖΗΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ! (λόγῳ σχεδίου διαμελισμοῦ τῆς Τουρκίας)

ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝΗΠΑ ΚΑΙ ΚΟΥΡΔΩΝ
ΖΗΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ!

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης

.               Μὲ ἕνα βαρυσήμαντο ἄρθρο του στὴν φιλοκυβερνητικὴ τουρκικὴ ἐφημερίδα, Yeni Safak, μὲ τὸν χαρακτηριστικὸ τίτλο, «Amerika Turkiye’ yi kusatiyor! PYD’ ye mudahale edilmeli», δηλαδή, «Ἡ Ἀμερικὴ περικυκλώνει τὴν Τουρκία! Πρέπει νὰ ἐπιτεθοῦμε στὸ PYD», ὁ γνωστὸς ἀρθρογράφος Ibrahim Karagul, ποὺ ἐκφράζει τὸ στενὸ περιβάλλον τοῦ Ἐρντογάν, ἐπισημαίνει ὅτι οἱ ΗΠΑ περικυκλώνουν ἐπικίνδυνα τὴν Τουρκία καὶ ὅτι ἡ Τουρκία θὰ πρέπει νὰ ἀντιδράσει ἐπιθετικὰ κατὰ τῶν Κούρδων καὶ τῶν Ἀμερικανῶν ποὺ τοὺς στηρίζουν.
.               Ὁ Τοῦρκος ἀρθρογράφος ὑποστηρίζει ὅτι ἡ Τουρκία δέχεται ἐπίθεση ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ καὶ τὸ ἐσωτερικὸ καὶ ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἀντιδράσει δυναμικὰ καὶ νὰ κηρύξει οὐσιαστικὰ τὸν πόλεμο, ἂν θέλει νὰ σωθεῖ ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐπικίνδυνη ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἀκεραιότητά της.
.               Ὅπως ἰσχυρίζεται, ὑπάρχει σχέδιο διαμελισμοῦ τῆς Τουρκίας ἀνάλογα μὲ σχέδια διαμελισμοῦ τοῦ Ἰρὰκ καὶ τῆς Συρίας καὶ ὅτι τὸ πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου ἦταν μέρος τοῦ ἀμερικανικοῦ σχεδίου γιὰ τὴν διάσπαση τῆς Τουρκίας.
.               Στὸ ἄρθρο γίνεται καὶ καυτὴ ἀναφορὰ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ποὺ τὴν βάζει στὸ ἴδιο «τσουβάλι» ὑπονόμευσης τῆς τουρκικῆς ἀκεραιότητας καὶ κατηγορεῖ τοὺς Εὐρωπαίους γιὰ ἀθέτηση τῶν ὑποσχέσεών τους καὶ γιὰ στήριξή τους στὰ σχέδια καταστροφῆς τῆς τουρκικῆς δημοκρατίας.
.               Τὸ ὄργανο διάσπασης καὶ καταστροφῆς τῆς Τουρκίας, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Ibrahim Karagul, εἶναι οἱ Κοῦρδοι μὲ πρωταρχικὸ τὸ PYD, δηλαδὴ ὁ συριακὸς κλάδος τῶν Κούρδων, ἀλλὰ καὶ τὸ δίχτυο τοῦ Φετουλὰχ Γκιουλέν, τὸ ὁποῖο συνεργάζεται, ὅπως ἀναφέρεται στὸ ἄρθρο, μὲ τοὺς Τζιχαντιστὲς γιὰ νὰ καταστρέψουν τὴν Τουρκία.
.               Οἱ ΗΠΑ, ὅπως ἰσχυρίζεται στὸ ἄρθρο τοῦ ὁ Τοῦρκος ἀρθρογράφος, ἔχουν συμμαχήσει καὶ εἶναι στρατηγικοὶ ἑταῖροι μὲ τοὺς τρομοκράτες Κούρδους καὶ στὸ ἐσωτερικὸ στηρίζουν τὰ αὐτονομιστικὰ κινήματα γιὰ τὴν διάσπαση τῆς Τουρκίας.
.               Ἡ μόνη ἀντιμετώπιση, ἀναφέρει ὁ Ibrahim Karagul, ὅλων αὐτῶν τῶν ἐχθρῶν, εἶναι ἡ δυναμικὴ πολεμικὴ ἀντίδραση μὲ ἄμεση στρατιωτικὴ εἰσβολὴ στὴν Συρία πρὸς ἐξουδετέρωση τῶν Κούρδων καὶ χτύπημα στὴν ἀμερικανικὴ ὑπονόμευση τῆς τουρκικῆς ἀκεραιότητας,
.             Μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τί νά… περιμένουμε???

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

ΠΗΓΗ: nikosxeiladakis.gr

 

,

Σχολιάστε

ΠΡΟΣ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΟΣ!

ΘΕΜΑ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΣ

Σάββας Καλεντερίδης
ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 18.08.2016

.                 Τὰ γεγονότα ποὺ θὰ φέρουν τὸν διαμελισμὸ τῆς γείτονος.
.            Τὸ πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου ἦταν ἁπλὰ μία λεπτομέρεια σὲ αὐτὰ ποὺ συνέβησαν καὶ σὲ αὐτὰ ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν.
.               Τὸ πραγματικὸ ζήτημα, ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὴ γενεσιουργὸ αἰτία αὐτῶν ποὺ συμβαίνουν στὴν Τουρκία, εἶναι ἡ βούληση τῶν ΗΠΑ νὰ ἀναδιατάξουν τὶς ἰσορροπίες καὶ τὰ σύνορα κατ᾽ ἀρχὰς σὲ Ἰρὰκ καὶ Συρία, μία διαδικασία ποὺ νομοτελειακὰ θὰ ἀκολουθήσει καὶ θὰ συμπεριλάβει καὶ τὴν Τουρκία.
.               Μπορεῖ ἡ Τουρκία νὰ ἄρχισε νὰ ἀνησυχεῖ ἀπὸ τὴ μέρα ποὺ οἱ ΗΠΑ ἔριξαν βοήθεια ἀπὸ ἀέρος στὴν ὑπὸ πολιορκία πόλη Κομπάνι, στὴ Β. Συρία, ἀφοῦ εἶχε προηγηθεῖ τηλεφωνικὴ συνομιλία Ὀμπάμα – Ἐρντογάν, ὅμως ὁ πραγματικὸς τρόμος τῆς Τουρκίας ἄρχισε στὶς 15 Ἰουνίου 2015, ὅταν οἱ Κοῦρδοι τῆς Συρίας ἀπελευθέρωσαν τὴν πόλη Γκίρε Σπὶ (Τὲλ Ἀμπιὰντ) καὶ ἕνωσαν τὰ καντόνια τῆς Τζεζίρε καὶ τοῦ Κομπάνι, μὲ τὴν ἀεροπορικὴ ὑποστήριξη τῶν ΗΠΑ.
.               Τότε ὁ Ἐρντογάν, σοκαρισμένος ἤδη ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν τῆς 7ης Ἰουλίου, ὅπου οἱ Κοῦρδοι εἶχαν πάρει 13,2% καὶ εἶχαν ἐκλέξει 80 βουλευτές, ἀντὶ νὰ ἀκολουθήσει τὸν δρόμο τῆς συνεννόησης, ἀκολούθησε τὸν δρόμο τῆς σύγκρουσης καὶ τοῦ πολέμου, ἐπιταχύνοντας, κατὰ τὴν ἄποψή μου, τὶς ξελίξεις πο θ δηγήσουν πρτα στν μοσπονδοποίηση κα μετ στν διαμελισμ τς Τουρκίας. Πρόκειται γιὰ μία σύγκρουση φανερὴ μὲ τοὺς Κούρδους τοῦ ΡΚΚ καὶ ὑποβόσκουσα (Σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.», ὀρθόν: ὑποφώσκουσα) μὲ τὶς ΗΠΑ, ποὺ ἦρθε στὴν ἐπιφάνεια μὲ τὸ πραξικόπημα καὶ τὸν Γκιουλέν.
.               Ὅμως εἴπαμε, ἡ πηγὴ τῶν προβλημάτων βρίσκεται στὴ Συρία καὶ μάλιστα στὸν ὑπὸ δημιουργία «Κουρδικὸ Διάδρομο». Στὶς 12 Ἰουλίου ἀνακοινώθηκε ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Ἱεράπολης/Μένπετζ ἀπὸ τὶς δημοκρατικὲς δυνάμεις τῆς Συρίας, οἱ ὁποῖες ἀπὸ τὶς 29 Μαΐου εἶχαν ἀναθέσει τὴν ἀποστολὴ αὐτὴ στὴ Γενικὴ Διοίκηση τῆς Στρατιωτικῆς Δύναμης τῆς Μένπετζ.
.               Ἐνῶ ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας ζητοῦσε ἀπὸ τὶς ΗΠΑ νὰ τηρήσουν τὴν ὑπόσχεση ποὺ ἔδωσε ὁ Ὀμπάμα στὸν Ἐρντογὰν καὶ νὰ ἀπαιτήσουν τὴν ἀπόσυρση τῶν κουρδικῶν δυνάμεων ἀνατολικά τοῦ ροῦ τοῦ Εὐφράτη, τὴν ἴδια μέρα, στὶς 14 Αὐγούστου, ἀνακοινώθηκε ἡ ἵδρυση τῆς Γενικῆς Διοίκησης τῆς Στρατιωτικῆς Δύναμης τῆς Μπάμπ, μίας κωμόπολης ποὺ βρίσκεται ἀκριβῶς στὸ κέντρο τοῦ διαδρόμου ποὺ μένει νὰ κλείσει γιὰ νὰ ἑνωθοῦν τὰ καντόνια Κομπάνι καὶ Ἀφρίν. Γιὰ νὰ γίνουμε πιὸ συγκεκριμένοι, ἡ Ἂλ Μπὰμπ ἀπέχει 25 χλμ. ἀπὸ τὰ σύνορα τοῦ Ἀφρὶν καὶ 25 χλμ. ἀπὸ τὰ σύνορα τῆς περιοχῆς ποὺ ἐλέγχουν οἱ Κοῦρδοι τοῦ Κομπάνι.
.               Μάλιστα, ὁ γενικὸς διοικητὴς τῆς νεοπαγοῦς στρατιωτικῆς δύναμης Cemal Μϋsa ὑποσχέθηκε ὅτι ἡ πόλη καὶ οἱ γύρω περιοχὲς θὰ ἐκκαθαριστοῦν ἀπὸ τὶς συμμορίες τῶν τζιχαντιστῶν τοῦ Ι.Κ., ποὺ σημαίνει ὅτι ἡ δύναμη αὐτὴ θὰ ὁλοκληρώσει τὴ δημιουργία τοῦ «Κουρδικοῦ Διαδρόμου», ὁ ὁποῖος θὰ ἀποτελέσει ἐπίκεντρο καὶ παράγοντα τῶν ἐξελίξεων σὲ μία εὐρεία περιοχή.

Σάββας Καλεντερίδης

 

Σχολιάστε