Ἄρθρα σημειωμένα ὡς τεχνολογία

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ «ΕΚΛΕΨΕ» ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΜΕ ΜΟΛΥΒΙ!

Ἡ τεχνολογία ἔχει «κλέψει» ἀπὸ τὰ παιδιὰ
τὴν ἱκανότητα νά… κρατοῦν τὸ μολύβι τους

Νάνσυ Κουλούρα
ΠΗΓΗ: protothema.gr, 26.02.2018

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τὸ θέμα εἶναι ἀκόμη βαθύτερο: μήπως ἡ τεχνολογία καὶ ἡ ἐποχή της ἔχουν «κλέψει» τὴν ἱκανότητα τῶν ἀνθρώπων ἐν γένει καὶ εἰδικότερα τῶν παιδιῶν νὰ σκέφτονται, νὰ ἐπι-κοινωνοῦν, νὰ ὁραματίζονται καὶ κυρίως νὰ ἀγαποῦν.

.           Ἡ ἐκτεταμένη χρήση τάμπλετ καὶ κινητῶν μὲ ὀθόνη ἁφῆς ἀπὸ μικρὴ ἡλικία ἔχει ἰδιαίτερα ἀρνητικὰ ἀποτελέσματα στὴν ἀνάπτυξη τῶν μυῶν τοῦ χεριοῦ.
Ὁλοένα καὶ περισσότερα παιδιὰ δυσκολεύονται νὰ κρατήσουν σωστὰ στὸ χέρι τους μολύβια ἢ στυλό, ἐξ αἰτίας τῆς ἐκτεταμένης χρήσης τῆς τεχνολογίας, ἐπισημαίνουν διακεκριμένοι παιδίατροι στὴ Βρετανία.
.           Ἡ ὑπερβολικὴ χρήση τηλεφώνων καὶ τάμπλετ μὲ ὀθόνη ἁφῆς ἀποτρέπει τὴν ἀνάπτυξη τῶν μυῶν στὰ δάχτυλα τῶν παιδιῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν μποροῦν οὔτε νὰ συγκρατήσουν οὔτε νὰ χειριστοῦν σωστὰ τὰ ἀπαραίτητα «ἐργαλεῖα» κάθε μαθητῆ: τὸ μολύβι καὶ τὸ στυλό.
.           «Τὰ παιδιὰ δὲν ἔρχονται πλέον στὸ σχολεῖο ἔχοντας δυνατὰ καὶ εὐλύγιστα δάχτυλα, ὅπως γινόταν πρὶν ἀπὸ δέκα χρόνια. Πλέον, τοὺς δίνουμε ἕνα μολύβι, γιὰ νὰ γράψουν ἀλλὰ δὲν μποροῦν νὰ τὸ κρατήσουν, ἐπειδὴ τοὺς λείπουν βασικὲς δεξιότητες. Προκειμένου νὰ πιάσεις σωστὰ ἕνα μολύβι καὶ νὰ τὸ κινήσεις, πρέπει νὰ μπορεῖς νὰ ἐλέγχεις σὲ μεγάλο βαθμὸ τοὺς μύες στὰ δάχτυλά σου. Τὰ παιδιὰ χρειάζονται εὐκαιρίες γιὰ νὰ ἀναπτύξουν αὐτὲς τὶς δεξιότητες», ἐξηγεῖ ἡ παιδίατρος Σάλι Πέιν, ἐπικεφαλῆς τοῦ ἱδρύματος Heart of England τοῦ ἐθνικοῦ συστήματος ὑγείας τῆς Ἀγγλίας.
.             Τὸ πρόβλημα, σύμφωνα μὲ τὴν Δρ. Πέιν, εἶναι ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει ἀλλάξει δραματικὰ ἡ καθημερινότητα τῶν παιδιῶν καὶ τὰ παιχνίδια στὰ ὁποῖα ἀφιερώνουν τὸν χρόνο τους. «Εἶναι εὐκολότερο νὰ χαρίσεις σὲ ἕνα παιδὶ ἕνα iPad ἀπ᾽ ὅ,τι νὰ τὸ ἐνθαρρύνεις νὰ παίξει μὲ τουβλάκια, νὰ κάνει χαρτοκοπτικὴ ἢ νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ κάποια δραστηριότητα ποὺ θὰ τὸ βοηθήσει νὰ ἀναπτύξει τοὺς μύες τῶν χεριῶν του», ἐπισημαίνει ἡ ἴδια.
.           Στὸ κέντρο Heart of England, ὁ ἑξάχρονος Πάτρικ συναντᾶ μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα ἕναν εἰδικὸ θεραπευτή, ποὺ τὸν βοηθᾶ νὰ ἀναπτύξει ἐπαρκῆ δύναμη στὸν δείκτη του, ὥστε νὰ κρατᾶ σωστὰ τὸ μολύβι.
.           Ἡ μητέρα του, Λόρα, θεωρεῖ ὅτι ἡ ἀδυναμία τοῦ γιοῦ της νὰ τὸ κάνει αὐτὸ μέχρι στιγμῆς ὀφείλεται στὰ δικά της λάθη. «Κοιτώντας πίσω, μετανιώνω ποὺ ἔδωσα στὸν Πάτρικ πρόσβαση σὲ τεχνολογία, χωρὶς νὰ τὸν ἐνθαρρύνω νὰ παίζει κατὰ διαστήματα μὲ κανονικὰ παιχνίδια. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν, ὅταν πῆγε στὸ σχολεῖο, νὰ μὴν μπορεῖ νὰ κρατήσει τὸ μολύβι σωστά, παρὰ τὴν καθοδήγηση τῶν δασκάλων του», ἀναφέρει ἡ ἴδια.
.             Στὴν περίπτωση τοῦ Πάτρικ, τὸ πρόβλημα ἔγινε ἀντιληπτὸ ἔγκαιρα ἀπὸ τὸ ἐκπαιδευτικὸ προσωπικὸ καὶ ἡ «ζημιὰ» ποὺ ἔχει πραγματοποιηθεῖ εἶναι ἀπολύτως ἀναστρέψιμη. Ὡστόσο, θὰ ὑπάρξουν σίγουρα ἀμέτρητες περιπτώσεις μαθητῶν ποὺ δὲν θὰ τύχουν τῆς ἴδιας προσοχῆς καὶ ὑποστήριξης, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μεγαλώσουν χωρὶς νὰ μπορέσουν ποτὲ νὰ γράψουν σωστὰ χρησιμοποιώντας μολύβι καὶ χαρτί.

 

 

Σχολιάστε

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ –3 (Ἁγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς) «Ἂς μὴν ἐπιτρέψουμε ποτὲ νὰ μᾶς ξεγελάσει ἡ στιγμιαία ἐπιτυχία τοῦ κακοῦ».

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ

Ἀπόσπασμα [Γ´] ἀπὸ τὸ βιβλίο
Ἁγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς
«ΟΜΙΛΙΕΣ Β´»,
ἐκδ. «Ὀρθοδ. Κυψέλη»,
Θεσσαλονίκη 2013, σελ. 128 ἑπ.
Ἠλ. στοιχειοθ. «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

Α´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/10/03/γιὰ-τὴν-τελικὴ-νίκη-τοῦ-καλοῦ-1/

Β´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/10/05/γιὰ-τὴν-τελικὴ-νίκη-τοῦ-καλοῦ-2/

.              Ἐσὺ γέροντα, δὲν πιστεύεις στὴν τελικὴ νίκη τοῦ καλοῦ; Ἡ ἀπιστία σου εἶναι ὁ τάφος σου – μὴν περιμένεις πιὸ σκοτεινὸ τάφο ἀπὸ τὴν ἀπιστία σου. Γύρω σου ὅλα σφύζουν ἀπὸ ζωή. Ἡ ζωὴ σὲ βάζει στὴν ἄκρη δείχνοντάς σου ἕνα σεβασμὸ ποὺ σὲ πιέζει. Μόνο ἡ ἐκκλησία σὲ βλέπει μὲ ἀγάπη καὶ συμπόνια. Ἐσὺ ἤδη ἀπομονώνεσαι καὶ οἱ νέες γενιὲς γύρω σου, σοῦ εἶναι ὅλο καὶ πιὸ ἄγνωστες. Ἡ γλῶσσα τῆς ἀγωνιστικότητας καὶ ἡ γλῶσσα τῶν παθῶν, μὲ τὴν ὁποία μιλᾶνε οἱ νέες γενιὲς καὶ μὲ τὶς ὁποῖες καὶ ἐσὺ κάποτε μίλησες, σοῦ εἶναι ὅλο καὶ περισσότερο ἀκατάληπτες. Σωπαίνεις, εἶσαι μόνος, εἶσαι ἕνας τύμβος σκόνης ποὺ κινεῖται. Στηρίξου στὴν Ἐκκλησία, κοίταξέ την, ἡ Ἐκκλησία πιστεύει στὴν νίκη τῆς ζωῆς πάνω στὸν θάνατο, στὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Σοῦ μιλάει γιὰ τὸν θάνατο, πὼς εἶναι ἡ νέα γέννηση, ποὺ θὰ σὲ ὁδηγήσει στὴν νέα ζωὴ κοντὰ στὸν οὐράνιο πατέρα Σου. Σοῦ μιλάει σὰν νὰ εἶσαι νεαρός, ποὺ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὴ βοήθεια καὶ τὴν ἀγάπη τῶν γονέων. Γέροντα, εἶσαι ἡλικιωμένος μόνον στὰ μάτια τοῦ κόσμου, εἶσαι νέος στὰ μάτια τῆς Ἐκκλησίας.

.              Καὶ ἐσὺ νεαρὲ δὲν πιστεύεις στὴν τελικὴ νίκη τοῦ καλοῦ; Δὲν καταλαβαίνεις πόσο προσβάλλεις τὴν νεότητά σου μὲ τὴν τόση ἀπιστία σου; Τὰ νιάτα δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ ἐνσαρκωμένη πίστη στὴν νίκη τοῦ καλοῦ. Εἶδες ποτὲ τὴν πηγὴ τοῦ νεροῦ ποὺ ἀναβλύζει μέσα ἀπὸ τὸ χῶμα; Ἀκόμη καὶ ἂν τὴν πιέσεις μὲ λάσπη, γιὰ νὰ τὴν κλείσεις, δὲν θὰ τὸ καταφέρεις. Ἀκόμη καὶ ἂν τὴν φράξεις μὲ κλαδιά, θὰ βγεῖ ἀνάμεσα ἀπὸ τὰ κλαδιά. Ἀκόμη καὶ ἂν τὴν πιέσεις μὲ πέτρα, θὰ βγεῖ στὸ φῶς. Τέτοια εἶναι ἡ νεότητα ποὺ πιστεύει στὴ νίκη τοῦ καλοῦ. Μέσα ἀπὸ τὴν φτώχεια, μέσα ἀπὸ τὴν ἀρρώστια μέσα ἀπὸ τὴν ἀδικία, μέσα ἀπὸ τὴν δολοπλοκία, μέσα ἀπὸ τὴν κακία, ξεπηδάει ἡ σωστὴ νεότητα λουσμένη μὲ τὸ φῶς τῆς πίστης στὴν νίκη τοῦ καλοῦ.

.              Ἀδελφοί μου, ἂς μὴν ἐπιτρέψουμε ποτὲ νὰ μᾶς ξεγελάσει ἡ στιγμιαία ἐπιτυχία τοῦ κακοῦ. Ἡ πίστη μας συχνὰ πρέπει νὰ εἶναι πιὸ δυνατὴ ἀπὸ τὴν πραγματικότητα. Ἡ κακία συχνὰ φέρνει τὴν πίστη μας σὲ πειρασμό. Ἂν ὅμως ἡ πίστη μας δὲν στέκεται στὶς ἐπάλξεις τοῦ φρουρίου, ἡ κακία θὰ μᾶς αἰφνιδιάσει καὶ θὰ μᾶς νικήσει. Ἂς προσέξουμε τὸν τεχνολογικὸ πολιτισμό. Ἡ τεχνολογία εἶναι ἡ περηφάνια τῆς ἐποχῆς μας. Ἀλλὰ ἂς προσέξουμε ἀκόμη περισσότερο τὸν πολιτισμὸ τῆς ψυχῆς μας. Ἐπειδὴ ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ περηφάνια ὅλων των ἐποχῶν. Γιὰ πολὺ καιρὸ ἀκόμη ὁ κόσμος δὲν θὰ καταστραφεῖ. Ἡ τεχνολογία δὲν εἶναι ἡ τελευταία λέξη τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος. Ἡ ἀνθρώπινη ψυχὴ ἔχει ἐκτὸς ἀπὸ τὴν τεχνολογία καὶ ἄλλα πολλὰ νὰ δημιουργήσει. Ἡ πίστη στὴ νίκη τοῦ καλοῦ ἀποτελεῖ βασικὴ δημιουργικὴ ὤθηση τῆς ψυχῆς.

.              Ἡ πίστη ἀποτελεῖ βασικὴ ὤθηση τῆς ζωῆς. Ὅλοι μας ἔχουμε πολὺ περισσότερο ἀσυνείδητη παρὰ συνειδητὴ πίστη στὸ καλὸ γιὰ αὐτὸ τὸ λόγο  καὶ ζοῦμε. Ἡ ζωή μας θὰ ἦταν ἀρκετὰ περισσότερο εὐτυχισμένη ἂν ὅλη ἡ ἀσυνείδητη καὶ ἐνστικτώδης πίστη μας γινόταν συνειδητή. Ἂς ἁγιάσουμε τὴν πίστη μας μὲ τὴν συνείδηση, ἂς ἁγιάσουμε τὴ ζωή μας μὲ τὴν πίστη. Εὐλογημένος ἂς εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ποὺ πιστεύοντας στὸν Θεὸ πιστεύει στὴν τελικὴ νίκη τοῦ καλοῦ στὸν κόσμο. Γιὰ πολὺ καιρὸ ἀκόμα θὰ ἐπιβιώνει αὐτὸς ὁ κόσμος, δὲν θὰ καταστραφεῖ. Αὐτὸς ὁ κόσμος θὰ τελειώσει μὲ τὴν νίκη καὶ τὸν θρίαμβο τοῦ καλοῦ. Ἀμήν.

, ,

Σχολιάστε

«ΟΥΤΕ Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, ΟΥΤΕ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΟΥΤΕ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΟΥΤΕ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΟΥΤΕ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΟΥΤΕ Η ΤΕΧΝΗ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ» (Ἅγ. Ἰουστίνος Πόποβιτς)

Οὔτε ἡ πίστη εἶναι δικό μας κατόρθωμα!

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἁγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς,
«Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ Ἀπ. Παύλου»,
 ἐκδ. Βασ. Ρηγοπούλου, Θεσ/νίκη, σ. 86-89

.         Μόνο ἡ χωρὶς ὅρια θεϊκὴ παν-ἀγαθότης τοῦ Χριστοῦ εἶχε καὶ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν δύναμη νὰ σώσει τὸν κόσμο. Πράγματι, μὲ τὴν δύναμη τοῦ Χριστοῦ, οἱ ψυχικὰ νεκροὶ ἀναζωογονοῦνται, ἀνασταίνονται καὶ ἀνυψώνονται στὴν αἰώνια θεϊκὴ ζωή, πάνω ἀπ’ ὄλες τὶς θεϊκὲς οὐράνιες δυνάμεις.
.         Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μέχρι τὸ τέλος ἡ σωτηρία εἶναι δῶρο τῆς παναγαθότητος τοῦ Θεοῦ καὶ σὲ καμιὰ περιπτωση δημιούργημα τῶν ἀνθρωπίνων προσπαθειῶν, τῶν ἀνθρωπίνων δυνάμεων καὶ τῶν ἀνθρωπίνων ἔργων.
.         Ὅλη ἡ Θεανθρώπινη οἰκονομία τῆς σωτηρίας, ὄλες οἱ ἔνθεες Θεανθρώπινες δυνάμεις, τὶς ὁποῖες ὁ Κύριος ἔφερε σὲ αὐτήν, καὶ ὅλα τὰ καλά, τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ δῶρα ποὺ μᾶς δώρισε μὲ τὴν σωτηρία, ἀποτελοῦν καὶ τὴν χάρη τῆς σωτηρίας. Γι’ αὐτὸ τὸ εὐαγγέλιο τοῦ Σωτῆρος, τὸ «σωτηριῶδες» εὐαγγέλιο, ὀνομάζεται «εὐαγγέλιο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. κ´ 24). Σὲ αὐτὴ τὴν θαυμαστὴ «χάρη» μᾶς ἔχει φέρει (ὁ Χριστὸς) καὶ ἔχουμε σταθεῖ μὲ τὴν πίστη καὶ μὲ τίποτε ἄλλο «τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν τῇ πίστει» (Ρωμ. ε´ 2), οὔτε μὲ τὴν γνώση, οὔτε μὲ τὴν κατοχὴ διαφόρων πραγμάτων, οὔτε μὲ τὴν ἐπιστήμη, οὔτε μὲ τὸν πλοῦτο, οὔτε μὲ τὰ ἀξιώματα καὶ τὶς θέσεις, οὔτε μὲ τίποτε ἄλλο. Καὶ τὴν πιστὴ μπορεῖ νὰ τὴν ἔχει ὁ κάθε ἄνθρωπος, μόνο ἂν θέλει, ἐξαρτᾶται δηλαδὴ μόνο ἀπὸ τὴν δική του καλὴ θέληση (Α´ Τιμ. α´16). Ἀλλὰ μόνο ἐπειδὴ εἴμαστε μὲ τὸν Χριστὸ «ὑπὸ χάριν» (Ρωμ. ϛ´14), γι’ αὐτὸ καὶ κάνουμε τὸν ἀγῶνα τῆς ἐλεύθερης πιστῆς μας, φωτιζόμενοι καὶ ἐνισχυόμενοι ἀπὸ τὴν χάρη. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἅγιος Ἀπόστολος εὐαγγελίζεται «τῇ γὰρ χάριτι ἔστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται». Δὲν ὑπάρχει ἀνθρώπινο ἔργο ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ σώσει τὸ ἀνθρώπινο γένος ἀπὸ τὸν θάνατο καὶ τὸν διαβολο. Μὰ καὶ ἂν ἀκόμα ὅλα τὰ ἀνθρώπινα ἔργα εἶχαν αὐτὸν τὸν σκοπὸ καὶ γίνονταν ἕνα τεράστιο ἔργο, πάλι δεν θὰ μπορουσαν νὰ κανοῦν τίποτε,
.           Ἡ σωτηρία μας ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, τὸν θάνατο καὶ τὸν διάβολο, ξεπερνᾶ ὄλες τὶς ἀνθρώπινες δυνάμεις καὶ ὅλα τὰ ἀνθρώπινα ἔργα. Αὐτό, ὁλοκληρωτικά, τέλεια καὶ μὲ κάθε πληρότητα, εἶναι ἔργο τῆς παν-ἀγαθότητας, παν-ἀγάπης καὶ παντοδυναμίας τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἔτσι οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔχουν δίκιο νὰ «καυχῶνται» γιὰ κανένα ἔργο τους, εἴτε προσωπικό, εἴτε συλλογικό. Γιατί, γι τν σωτηρία δεν σημαίνουν τίποτε, οτε κουλτούρα, οτε πολιτισμός, οτε ἡ πιστήμη, οτε τεχνολογία, οτε φιλοσοφία, οτε τέχνη.
.           Πράγματι, ὅλα αὐτὰ εἶναι ὑπερβολικὰ ἀδύνατα, ἀπέναντι στὴν τρομερὴ πραγματικότητα τοῦ θανάτου. Μόνο μία ἀνθρωπίνη πράξη ἔχει ἐδῶ ἀξία καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ πίστη στὸν Θεάνθρωπο, πίστη στὸ ἔργο τῆς σωτηρίας, ποὺ Αὐτὸς πραγματοποίησε καὶ ἀδιάκοπα πραγματοποιεῖ. Συνεπῶς ἡ πίστη εἶναι ἡ συνεισφορά μας, ἡ συμβολή μας στὸ ἔργο τῆς σωτηρίας μας, τῆς σωτηρίας μας ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, τὸν θάνατο καὶ τὸν διάβολο. Γιὰ νὰ τελειοποιηθεῖ τὸ ἔργο τῆς σωτηρίας μας, ἀπαραίτητη εἶναι ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ.
.           Ὁ Θεανθρώπινος ἀγῶνας τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴν σωτηρία μας, εἶναι χωρὶς ὅρια, εἶναι τόσο τεράστιος, τόσο «μέγας», ὥστε ἡ πίστη μας νὰ εἶναι πάντα μικρή, πάντα ἐλαχίστη, πάντα λυμφατική, γιὰ νὰ γίνει «κατανοητὸς καὶ ἀντιληπτὸς» (αὐτὸς ὁ ἀγῶνας). Γι’ αὐτὸ καὶ συχνὰ μὲ τοὺς Ἀποστόλους παρακαλοῦμε «Κύριε πρόσθες ἡμῖν πίστιν» (Λουκ. ιζ´ 5) καὶ «ἐνίοτε» ἀπελπισμένα φωνάζουμε «πιστεύω, Κύριε βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ» (Μάρκ. θ´ 24). Ἡ πίστη μας σὲ ὄλες τὶς βαθμίδες εἶναι πάντα «κατὰ τὴν ἐνέργεια τοῦ κράτους τῆς ἰσχῦος αὐτοῦ» (Ἐφεσ. α´19). «Γιὰ νὰ μὴ σὲ ἀφήσει νὰ ὑπερηφανευθεῖς, λέγει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, κοίταξε πῶς σὲ ταπεινώνει «τῇ γὰρ χάριτι ἐστὲ σεσωσμένοι», λέγει, «διὰ πίστεως». Ὕστερα πάλι, γιὰ νὰ μὴ καταστρέψει τὸ αὐτεξούσιο, προσέθεσε καὶ τὴν δική μας συμβολὴ καὶ πάλιν ἀναιρεῖ αὐτὴν καὶ λέγει «καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ἡμῶν». Οὔτε ἡ πίστη, λέγει, εἶναι δικό μας ἔργο. Γιατὶ ἂν δὲν ἐρχόταν, ἂν δεν προσκαλοῦσε, πῶς θὰ μπορούσαμε νὰ πιστεύσουμε; Γιατὶ «πῶς», λέγει, «πιστεύσουσιν, ἐὰν μὴ ἀκούσωσιν;» (Ρωμ. ι´ 14). Ὥστε, οὔτε ἡ πίστη εἶναι δικό μας κατόρθωμα. «Θεοῦ», λέγει, «τὸ δῶρον». Ἀλλὰ μήπως ἦταν ἀρκετὴ ἡ πίστη γιὰ νὰ σώσει; λέγει. Ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴ μᾶς σώσει χωρὶς ἐμεῖς καθόλου νὰ συμπράξουμε, γιὰ νὰ μὴν εἴμαστε τελείως ἀργοί, λέγει, Ὅτι αὐτὴν (τὴν πίστη), ἐζήτησε ὁ Θεός. Εἶπε, ὅτι ἡ πίστη σῴζει. Ἐπειδὴ θέλησε ὁ Θεός, γι’ αὐτὸ ἡ πίστη ἔσωσε. Γιατί, εἰπέ μου, ποῦ σῴζει ἡ πίστη χωρὶς ἔργα; Τοῦτο εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ, «ἵνα μή τις καυχήσεται» (Ἐφεσ. β´ 9), γιὰ νὰ μᾶς κάνει εὐγνώμονες γιὰ τὴν χάρη. Τί δηλαδή; λέγει. Αὐτὸς ἐμπόδισε νὰ δικαιωθοῦμε ἀπὸ τὰ ἔργα; Καθόλου· ἀλλὰ κανένας, λέγει, δεν δικαιώθηκε ἀπὸ τὰ ἔργα, γιὰ νὰ φανερωθεῖ ἡ χάρη καὶ ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Δὲν μᾶς ἀπομάκρυνε, ἐνῶ εἴχαμε ἔργα, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἐγκαταλειφθήκαμε ἀπὸ τὰ ἔργα, μᾶς ἔσωσε μὲ τὴν χάρη, ὥστε κανένας λοιπὸν νὰ μὴ μπορεῖ νὰ καυχιέται» (Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, Λόγος Δ´ πρὸς Ἐφεσίους).

 .         «Τῇ γὰρ χάριτι ἐστὲ σεσῳσμένοι διὰ τῆς πίστεως» καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι ἀπὸ μᾶς. Ἀπὸ μᾶς εἶναι ἡ πίστη, ἀλλὰ αἰτία καὶ πηγή της εἶναι ὁ Θεός. Γιατὶ ἂν δὲν ἐνσαρκωνόταν Αὐτός, πῶς ἦταν δυνατὸν ἐμεῖς νὰ πιστέψουμε; Γιατὶ «ἔχει λεχθεῖ» «πῶς θὰ πιστεύσουν, ἂν δὲν ἀκούσουν;». Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἅγιος Ἀπόστολος ὀνομάζει τὴν πίστη ἔργο Θεοῦ. Καὶ ἡ πίστη εἶναι ἀκόμη δῶρο Θεοῦ, γιατὶ «καθ’ ἑαυτὴ» δὲν μπορεῖ νὰ σώσει (τὸν ἀνθρωπο), ἂν ὁ Θεὸς δεν ἤθελε νὰ τὸν σώσει. Ἔτσι λοιπόν, ἡ πίστη μας εἶναι περισσότερο δῶρο Θεοῦ, ὅπως δῶρο Θεοῦ εἶναι καὶ ἡ σωτηρία «διὰ τῆς πίστεως». «Οὔτε ἀπὸ ἔργο μπορεῖ καὶ πρέπει κανεὶς νὰ καυχηθεῖ». Ὄχι γιατὶ ὁ Θεὸς δὲν θὰ ἤθελε νὰ σώσει μὲ τὰ ἔργα, ἀλλὰ γιατὶ κανένας δὲν μπορεῖ νὰ σωθεῖ μὲ τὰ ἔργα, ἂν δὲν ὑπάρχει ἡ πίστη. Ἐξ αἰτίας αὐτοῦ, σὲ καμιὰ περίπτωση, κανένας δὲν μπορεῖ νὰ σωθεῖ μὲ τὰ ἔργα. Λοιπὸν ἂς μὴ καυχιέται» (Οἰκουμένιος).

 ΠΗΓΗ ἠλ. Κειμ.: alopsis.gr

, , , , , ,

Σχολιάστε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-4 Ἑτοιμασία καὶ ἀντίσταση (Ἡ ὑποδοµὴ γιὰ τὴν ἐπιβολὴ παγκόσµιας κυριαρχίας εἶναι ἤδη πολὺ προχωρηµένη.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-4

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2046, 01.06.2012
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» 

Α´ Μέρος: 1. Ὁ ἠλεκτρονικὸς ἔλεγχος
https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/30/οἰκονομικὴ-τρομοκρατία-1/

Β´ Μέρος: Ἡ ἅλωση τῆς Ἑλλάδoς

https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/30/οἰκονομικὴ-τρομοκρατία-2/

Γ´ Μέρος: 3. Πρόδρομοι Ἀντιχρίστου

https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/30/οἰκονομικὴ-τρομοκρατία-3/

4. Ἑτοιμασία καὶ ἀντίσταση

.          Εἶναι φανερὸ πὼς ἔχουµε ἐπίθεση. Τέτοια ποὺ νὰ µὴν ἀποτολµήσει νὰ ἀντιδράσει κανείς. Ἡ λογική τους εἶναι ἀκαταµάχητη: Ὅλοι ξέρετε ποῦ ἔχουµε ὁδηγηθεῖ … στὰ πρόθυρα οἰκονοµικῆς καταστροφῆς. Ποιός φταίει γι᾽ αὐτό; Ἐσεῖς οἱ πολίτες ποὺ δὲν πληρώνετε τοὺς φόρους! Τὸ καταλαβαίνετε· πρέπει νὰ ἐλέγξουµε τὴν φοροδιαφυγή. Λοιπὸν δεχθεῖτε κεντρικὸ ἔλεγχο ὅλων τῶν στοιχείων σας καὶ µὴ µιλᾶτε. Ὅσοι ἀντιδροῦν σ᾽ αὐτά, σίγουρα εἶναι ὕποπτοι … κάτι θέλουν νὰ κρύψουν!
.         Ὅµως, ὅσα προσχήµατα κι ἂν ἐπικαλεσθοῦν, αὐτὴ τὴν φορὰ οἱ ἀποκρυπτόµενοι πραγµατικοί τους σκοποὶ ἔγιναν ὁλοφάνεροι. Ὁ κ. Κασιµάτης τὸ ἐπισήµανε ξεκάθαρα: «Ὑπάρχουν βαθύτερες ρίζες, τὶς ὁποῖες κανεὶς σήµερα δὲν µπορεῖ νὰ φανταστεῖ».
.         Τὰ ἐρωτήµατα γιὰ τὴν ἐνέργειά τους εἶναι καταλυτικά. Ἰδού:
.          Γιατί αὐτὸ δὲν τὸ ἔκαναν νωρίτερα; Ἢ γιατί δὲν ἄφησαν νὰ τὸ κάνει ἡ Κυβέρνηση ποὺ θὰ προέκυπτε ἀπὸ τὶς ἐκλογές; Διότι ἁπλούστατα θὰ ἐκδηλωνόταν ἰσχυρότερη ἀντίδραση. Ὁ λύκος στὴν ἀντάρα χαίρεται. Καὶ οἱ λύκοι τῆς Νέας Τάξεως µέσα στὴν ἀντάρα τῆς προεκλογικῆς περιόδου ἐπιτέθηκαν.
.          Δεύτερο καὶ σηµαντικότερο: Γιατί παρακάµπτουν τὴν Ἀρχὴ Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρος; Εἶναι ἔνοχοι καὶ παρανοµοῦν ἐν ψυχρῷ! Ἡ Ἀρχὴ εἶχε ἀρνηθεῖ παλαιότερα νὰ ἐπιτρέψει τὴν Φοροκάρτα! Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἐξανάγκασαν, ὡς φαίνεται, σὲ παραίτηση τὸν Πρόεδρό της. Τώρα δὲ τὴν ἀγνοοῦν προκλητικά.
.          ποδοµ γι τν πιβολ παγκόσµιας κυριαρχίας εναι δη πολ προχωρηµένη. Μόνο ἄνθρωπος παντελῶς τυφλὸς πνευµατικῶς δὲν βλέπει καὶ δὲν ἀντιλαµβάνεται τὸν ἐπερχόµενο κίνδυνο. Ὅλη αὐτὴ ἡ ραγδαία ἐξέλιξη τοῦ κακοῦ, µάλιστα τὶς τελευταῖες δεκαετίες, δὲν εἶναι οὔτε τυχαία οὔτε κατὰ κάποιο τρόπο φυσιολογικὴ ἐξέλιξη τῶν πραγµάτων. Εἶναι σχεδιασµένη καὶ καθοδηγουµένη καὶ χρηµατοδοτουµένη ἀπὸ ὄργανα τοῦ σατανικοῦ µίσους.
.          Ὁ ἔλεγχος τῶν πάντων ὁδηγεῖ σὲ δηµιουργία ὑποδοµῆς προδροµικῆς τοῦ Ἀντιχρίστου … Ὥστε, ὅταν ἡ σκοτεινὴ αὐτὴ µορφὴ κάνει τὴν ἐµφάνισή της, νὰ βρεῖ ἔτοιµη τὴν ὑποδοµὴ καὶ νὰ ἐπιβάλει τὸ ἐφιαλτικὸ τυραννικὸ καθεστώς της.
.           Ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ κινδύνου οἱ πιστοὶ ὀφείλουµε νὰ ἐτοιµασθοῦµε. Νὰ ὁπλισθοῦµε πρωτίστως µὲ τὸ ὑπερόπλο τῆς πίστεως καὶ ἀφοσιώσεως στὸν Κύριο. Διότι δὲν ἔχουµε νὰ κάνουµε µὲ ὁρατοὺς µόνο ἐχθρούς. Ὁ καθαυτὸ ἐχθρὸς εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄρχοντας τοῦ σκότους.
.          Ἀλλὰ καὶ νὰ ἀντιδράσουµε. Ἂν ἡ παθητικὴ ἀντίσταση στὴν ἐπιβολὴ τῆς Φοροκάρτας ὁδήγησε στὴν ἀποτυχία της, καὶ τώρα ἡ µὲ κάθε νόµιµο µέσο ἀντίδρασή µας µπορεῖ νὰ µαταιώσει τοὺς φασιστικοὺς νεοταξικοὺς σχεδιασµοὺς τῶν ἐπιδόξων παγκοσµίων τυράννων· οἱ ὁποῖοι ἂς τὸ ξέρουν: Ὅ,τι καὶ νὰ µηχανευθοῦν, στὸ τέλος θὰ συντριβοῦν ἀπὸ τὸν µόνο ζῶντα Θεό, τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Αὐτὸν ποὺ εἶναι ὁ τελικὸς νικητὴς καὶ ὁ µόνος Κύριος καὶ Κυβερνήτης τοῦ κόσµου. 

, , , , , , , ,

Σχολιάστε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-3 Πρόδρομοι Ἀντιχρίστου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-3

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2046, 01.06.2012
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» 

Α´ Μέρος: 1. Ὁ ἠλεκτρονικὸς ἔλεγχος
https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/30/οἰκονομικὴ-τρομοκρατία-1/

Β´ Μέρος: Ἡ ἅλωση τῆς Ἑλλάδoς
https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/30/οἰκονομικὴ-τρομοκρατία-2/

3. Πρόδρομοι Ἀντιχρίστου

.          Τί κινδύνους κρύβει αὐτὴ ἡ ἐνέργεια; Μερικοὶ τοὺς ὑποτιµοῦν, λέγοντας µάλιστα ὅτι ἕνας τίµιος καὶ πιστὸς πολίτης δὲν ἔχει νὰ φοβηθεῖ τίποτε. Κάνουν τροµερὸ λάθος. Γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους:
.          1. Εἶναι κάποια στοιχεῖα τῆς οἰκονοµικῆς δραστηριότητας µιᾶς οἰκογενείας, ποὺ γιὰ πολὺ σοβαροὺς λόγους δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γίνουν γνωστὰ σὲ ἄλλα ἐκτὸς αὐτῆς πρόσωπα. Πρόκειται κυρίως γιὰ θέµατα ὑγείας τῶν µελῶν της ἢ καὶ εἰδικῆς ἀποστολῆς κάποιου ἀπ᾽ αὐτά.
.             2. Ὑπάρχει σοβαρὸς κίνδυνος ἐκµεταλλεύσεως αὐτῶν τῶν στοιχείων ἀπὸ ὀργανωµένα συµφέροντα καὶ µάλιστα ἀσκήσεως ἐκβιασµοῦ στὰ µέλη µιᾶς οἰκογενείας.
.          Ὑποστηρίζουν ὅτι τὰ στοιχεῖα θὰ εἶναι σὲ ἀπόλυτη ἀσφάλεια. Ψεύδονται ἀναίσχυντα! Δὲν ὑπάρχει καµία ἀπολύτως ἀσφάλεια. Ἕξι µόλις µέρες µετὰ τὴν ἐπαίσχυντη ἀπόφασή τους «χάκερς» εἰσέβαλαν στὸν Ἱστότοπο τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους καὶ διέσπειραν στὸ Διαδίκτυο ἀπόρρητα ἔγγραφα, ἀπειλώντας πὼς θὰ ἐπανέλθουν δριµύτεροι … Γιὰ ποιά ἀσφάλεια µιλᾶμε … Ἀφήνουµε τὴν πιθανὴ ἀναξιοπιστία τῶν ὑπαλλήλων τοῦ Ὑπουργείου ποὺ θὰ τὰ ἐπεξεργάζονται.
.          3. Θὰ ὁδηγήσει σὲ ἀκόµη χειρότερη ἐπιδείνωση τὴν ἤδη βαρύτατα χειµαζοµένη οἰκονοµία τῆς χώρας, µὲ ἀποτέλεσµα πλῆθος συνανθρώπων µας νὰ ἀντιµετωπίσουν πρόβληµα ἐπιβιώσεως. Ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐµπορικοῦ καὶ Βιοµηχανικοῦ Ἐπιµελητηρίου Πειραιῶς (ΕΒΕΠ) Γ. Κασιµάτης ἐπισηµαίνει τὸν κίνδυνο αὐτὸν λέγοντας ὅτι «τὸ σχέδιο ποὺ ἑτοιµάζει τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονοµικῶν δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἠλεκτρονικὸ πόθεν ἔσχες, καθὼς περιλαµβάνει σαρωτικὲς διασταυρώσεις στοιχείων, ὅπου στὸ στόχαστρο µπαίνουν ἀκόµα καὶ οἱ τραπεζικὲς καταθέσεις, οἱ καταναλώσεις ἠλεκτρικοῦ ρεύµατος καὶ νεροῦ, ἀλλὰ καὶ οἱ συναλλαγὲς µὲ πιστωτικὲς κάρτες.
.          Ὑπάρχουν βαθύτερες ρίζες, τὶς ὁποῖες κανεὶς σήµερα δὲν µπορεῖ νὰ φανταστεῖ. Ἡ δικαιολογία καὶ τὸ διακύβευµα, ὅτι ἔτσι πάει τὸ κράτος νὰ χτυπήσει τὴν φοροδιαφυγὴ µὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωµα, δὲν πείθει κανέναν. …
.          Καὶ στὴν Εὐρώπη κάποια κράτη θέλησαν κατὰ καιροὺς νὰ πατάξουν τὴν φοροδιαφυγή. Βρῆκαν ὅμως ἄλλους τρόπους. Τὴν ἐποχὴ ποὺ χειµάζεται ἡ οἰκονοµία µας, τέτοιου εἴδους ἀποφάσεις καὶ µέτρα εἶναι ὅ,τι χειρότερο µπορεῖ νὰ σκεφθεῖ καὶ νὰ ὑλοποιήσει ἡ ἀπερχοµένη κυβέρνηση τοῦ κ. Παπαδήµου».
.          4. Τὸ σοβαρότερο εἶναι ὅτι δηµιουργεῖται ἔτσι ὑποδοµὴ ἐπιβολῆς παγκόσµιας κυριαρχίας, παρόµοιας µὲ ἐκείνη τοῦ Ἀντιχρίστου τῆς Ἀποκαλύψεως, ὅπου θὰ ἀσκεῖται ἀλοκληρωτικὸς ἔλεγχος τῆς οἰκονοµικῆς ζωῆς µέςῳ ἑνὸς χαράγµατος στὸ δεξὶ χέρι ἢ στὸ µέτωπο τῶν ἀνθρώπων.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/30/οἰκονομικὴ-τρομοκρατία-4/

, , , , , , ,

Σχολιάστε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-2 Ἡ ἅλωση τῆς Ἑλλάδoς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-2

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2046, 01.06.2012
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» 

Α´ Μέρος: 1. Ὁ ἠλεκτρονικὸς ἔλεγχος  https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/30/οἰκονομικὴ-τρομοκρατία-1/

2. Ἡ ἅλωση τῆς Ἑλλάδoς

.          Στὴν πατρίδα µας ἡ λεγοµένη οἰκονοµικὴ κρίση ἀποτέλεσε πρώτης τάξεως εὐκαιρία γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τέτοιων συστηµάτων. Ἀρχικὰ ἐπιχειρήθηκε νὰ ἐπιβληθεῖ ἡ λεγοµένη Φοροκάρτα καὶ ἡ κάρτα τοῦ Πολίτη. Ἀφοῦ ὅμως ἀπέτυχε παταγωδῶς ἡ ἐπιβολὴ τῆς φοροκάρτας, καὶ ἐπειδὴ φοβήθηκαν ὅτι θὰ ἀποτύχει καὶ ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη, οἱ ἔξωθεν κινούµενοι διαχειριστὲς τῆς ἐξουσίας βρῆκαν ἄλλο δρόµο γιὰ ἔλεγχο τῶν πάντων:
.          Τρεῖς µόλις µέρες µετὰ τὸ Πάσχα καὶ ἐνῶ εἶχαν ἤδη προκηρυχθεῖ οἱ ἐκλογές, ἔτσι µέσα στὴν γενικὴ σύγχυση, προκειµένου νὰ µὴ ἐκδηλωθεῖ καµία ἀντίδραση, ἡ ἐκπνέουσα Κυβέρνηση, µε ἐναποµένουσα ζωὴ µόλις δυόµισι ἐβδοµάδων, ἐφαρµόζει τὸ ἔξωθεν διατεταγµένο σχέδιο ὑποδουλώσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τοῦ θεωρουµένου ἀπ᾽ αὐτοὺς πιὸ ἀτίθασου λαοῦ τοῦ κόσµου. Ἰδοὺ ἡ εἴδηση τῆς 18ης Ἀπριλίου:
.          «Σὲ πρωτοφανὲς “ἠλεκτρονικὸ φακέλωµα” ὅλων τῶν Ἑλλήνων καὶ µάλιστα ἀναδροµικό, προχωρᾶ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονοµικῶν προκειµένου νὰ ἐνεργήσει διασταυρώσεις, γιὰ νὰ ἐντοπίσει περιπτώσεις φοροδιαφυγῆς…
.          Τὸ Ὑπουργεῖο ἀπαιτεῖ ἀπὸ τράπεζες, κλινικές, τὸ χρηµατιστήριο, ἀσφαλιστικὲς ἑταιρίες, ἀσφαλιστικὰ ταµεῖα κυρίας καὶ ἐπικουρικῆς ἀσφαλίσεως, ἑταιρίες σταθερῆς καὶ κινητῆς τηλεφωνίας, δηµόσιες ἐπιχειρήσεις κοινῆς ὠφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κτλ.) νὰ στείλουν στὴν Γενικὴ Γραµµατεία Πληροφορικῶν Συστηµάτων τοῦ Ὑπoυργείου Οἰκονοµικῶν ἀναλυτικὰ στοιχεῖα γιὰ ὅλους τοὺς πελάτες τους προκειµένου αὐτὰ νὰ διασταυρωθοῦν µὲ τὶς δαπάνες καὶ τὰ εἰσοδήµατα ποὺ ἀναγράφονται στὶς φορολογικὲς δηλώσεις κάθε χρόνο καί, ὅπου ὑπάρχουν διαφορές, νὰ ἐπιβάλλονται φόροι καὶ αὐστηρὰ προστιµα.
.          Μέχρι καὶ τὰ κυβικὰ τοῦ νεροῦ ποὺ καταναλώνει ἕνα νοικοκυριὸ ἢ τὶς κιλοβατῶρες ρεύµατος θὰ γνωρίζει πλέον τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονοµικῶν γιὰ τὸ κάθε σπίτι, ἐνῶ ἀναλυτικὰ στoιχεῖα γιὰ δάνεια, πιστωτικὲς κάρτες, καταθέσεις, µετοχὲς κτλ. θὰ βρίσκονται στoὺς σκληροὺς δίσκους τοῦ συστήµατος TAXIS γιὰ διεξοδικὲς διασταυρώσεις» .
.          Πρωτοφανὴς ἐφιαλτικὴ συγκέντρωση στοιχείων ὅλων τῶν πολιτῶν, ἔτσι ποὺ καθίσταται δυνατὴ ἡ ἄσκηση κεντρικοῦ ἐλέγχου τῆς οἰκονοµικῆς ζωῆς.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/30/οἰκονομικὴ-τρομοκρατία-3/

, , , , , ,

Σχολιάστε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-1: Ὁ ἠλεκτρονικὸς ἔλεγχος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-1

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2046, 01.06.2012
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» 

1. Ὁ ἠλεκτρονικὸς ἔλεγχος

.          Σὲ κάθε ἐποχὴ οἱ τύραννοι ἤθελαν νὰ ἐπεκτείνουν τὴν ἐξουσία τους σὲ ὅλο τὸν κόσµο καὶ νὰ ἔλεγχουν τὰ πάντα. Ὅµως αὐτὸ στὴν πράξη ἀποδεικνυόταν ἀκατόρθωτο. Ὅταν τὸ ἐπιχειροῦσαν  –µὲ πολέµους καὶ τυραννικὴ βία–, συναντοῦσαν τὴν ἀντίδραση τῶν λαῶν, καὶ τὰ σχέδιά τους ναυαγοῦσαν.
.          Στὴν ἐποχή µας αὐτὴ ἡ ἐπιθυµία ἔχει καταστεῖ γιὰ κάποιους σχεδὸν µανιακὴ καὶ ὁµολογεῖται πλέον ἀπροκάλυπτα ὅτι ὑπάρχει σχεδιασµὸς ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν ἐπιβολὴ παγκόσµιας ἐξουσίας. Μὲ µιὰ διαφορά: τώρα ὁ σχεδιασµὸς ἐπιδιώκει τὴν παγκόσµια κυριαρχία χωρὶς πόλεµο καὶ ἄσκηση βίας, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ ἀντίδραση τῶν λαῶν.
.          Πῶς µπορει νὰ ἐπιβληθεῖ τέτοια παγκόσµια ἐξουσία χωρὶς βία; Ἡ ἰδέα ποὺ προωθεῖται εἶναι νὰ γίνει αὐτὸ µὲ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῆς οἰκονοµίας. Παλαιότερα κάτι τέτοιο ἦταν ἀδύνατο, στὴν ἐποχή µας ὅμως εἶναι πλέον κατορθωτὸ µέσῳ τῆς ἠλεκτρονικῆς τεχνολογίας. Αὐτὸ συνεπάγεται κατάργηση τοῦ χρήµατος καὶ ἑξαναγκασµὸ τῶν πολιτῶν νὰ κάνουν ὅλες τὶς συναλλαγές τους ἠλεκτρονικῶς, ἔτσι ὥστε τὸ κεντρικὸ σύστηµα νὰ ἔχει ἀπόλυτο ἔλεγχο σὲ ὅλη τὴν οἰκονοµικὴ δραστηριότητα.
.          Κατάργηση τοῦ χρήµατος, ὑποχρεωτικὸς ἐφοδιασµὸς ὅλων µὲ µοναδικὸ κωδικὸ σὲ κάποια κάρτα ἢ παρόµοιο µέσο καὶ συγκέντρωση ὅλων τῶν στοιχείων σὲ κεντρικὸ σύστηµα, αὐτὰ εἶναι τὰ βασικὰ στοιχεῖα τοῦ σχεδιαζοµένου ὁλοκληρωτικοῦ οἰκονοµικοῦ ἐλέγχου.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/30/οἰκονομικὴ-τρομοκρατία-2/

, , , , ,

Σχολιάστε

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ

ΙΝΔΙΑ:
Τ
μεγαλύτερο πρόγραμμα βιομετρικν ταυτοτήτων στν κόσμο
ε
ναι γεγονός.

.        Ἡ  Ἰνδία ἔχει ξεκινήσει ἕνα πανεθνικὸ πρόγραμμα ποὺ θὰ περιλαμβάνει τὴν χορήγηση ἑνὸς μοναδικοῦ ἀριθμοῦ ἀναγνώρισης (UID) γιὰ κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ 1.2 δισεκατομμύρια κατοίκους της.
.      Ἡ Jahangirpuri εἶναι μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες παραγκουπόλεις στὴν ἰνδικὴ πρωτεύουσα, τὸ Δελχί, ἡ περιοχὴ ποὺ μένουν κυρίως ρακοσυλλέκτες καὶ ἐργάτες σκουπιδιῶν. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ὅμως βρίσκονται ἔξω ἀπὸ ἕνα μικρὸ γραφεῖο, περιμένοντας ὑπομονετικά. Καθὼς κάθε ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς πηγαίνει στὸ ἐσωτερικό, δύο νεαροὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες εἰσάγουν τὰ στοιχεῖα τους σὲ ἕναν ὑπολογιστή, πρὶν τοὺς φωτογραφήσουν καὶ σαρώσουν τὰ δακτυλικά τους ἀποτυπώματα καὶ τὴν ἴριδα. Σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα, κάθε ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς ἀναγνώρισης θὰ πρέπει νὰ συνδέεται μὲ τὰ βιομετρικὰ δεδομένα τοῦ παραλήπτη χρησιμοποιώντας τρεῖς διαφορετικὲς μορφὲς πληροφόρησης – δακτυλικὰ ἀποτυπώματα, σάρωμα ἴριδας, καὶ εἰκόνες τοῦ προσώπου. Καὶ τὰ δέκα δάκτυλα τοῦ χεριοῦ θὰ πρέπει νὰ καταγράφονται, καὶ τὰ δύο μάτια νὰ σαρώνονται.
.             Τὸ ἔργο κατευθύνεται ἀπὸ τὴν Ἀρχὴ Ταυτοποίησης τῆς Ἰνδίας (UIDAI), μὲ τὴν αἰτιολογία ὅτι τὸ κάνουν γιὰ τὴν πρόληψη τῆς κλοπῆς ταυτότητας καὶ τῆς κοινωνικῆς ἀπάτης. Ὑπάρχουν ἀνησυχίες γιὰ τὸ κόστος τοῦ προγράμματος, τὶς ἐπιπτώσεις του στὴν ἐθνικὴ ἀσφάλεια καὶ φόβοι ὅτι τὰ δεδομένα θὰ μποροῦσαν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ διάφορα πρόσωπα. «Λένε ὅτι ἔτσι θὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ μειώσουν τὴ διαφθορὰ καὶ τὴ διαρροή. Ποιοὶ εἶναι οἱ ἄνθρωποι ποῦ πρόκειται νὰ τὸ ἐλέγξουν αὐτό; Ἡ ὑπόθεση εἶναι ὅτι ἡ τεχνολογία εἶναι οὐδέτερη καὶ δὲν μπορεῖ νὰ χειραγωγηθεῖ», λέει ὁ Usha Ramanathan, ἕνας ἀνεξάρτητος νομικὸς ἐρευνητής, ὁ ὁποῖος ἔχει ξεκινήσει ἐκστρατεία ἐναντίον τὸ UID. «Ὅμως ὅ,τι κάνει ἡ τεχνολογία ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ποιὸς τὴν ἐλέγχει. Ἐνῶ τὸ ὅλο σύστημα εἶναι διεφθαρμένο, συγκεντρώνονται τὰ στοιχεῖα καὶ τὰ παραδίδουμε στοὺς ἴδιους ἀνθρώπους. Τί νόημα ἔχει;»

ΠΗΓΗ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ 

, , ,

Σχολιάστε

ΒΙΒΛΙΟ: Η ΑΙΧΜΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 ΒΙΒΛΙΟ (ΒΟΟΚ):
Η ΑΙΧΜΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ !

,

Σχολιάστε

ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ ΣΕ ΡΟΛΟ… USB ! (Ἀφιέρωμα στοὺς …ἄπιστους Θωμάδες !)

ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τὸ κατωτέρω σχόλο ἀπὸ τὸ «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» μαζὶ μὲ τὴν σχετικὴ εἴδηση ἀφιερώνεται στοὺς …ἄπιστους Θωμάδες …! (μέρα πού ᾽ ναι !)

.      Εἶναι δυστυχῶς  πλέον γεγονὸς τὸ ὅτι ἡ σημερινὴ τεχνολογία προσφέρει τὴν δυνατότητα τῆς “λειτουργικῆς ἐγχαράξεως”  στὸ ἀνθρώπινο  σῶμα …ἁπλοποιώντας μὲ αὐτόν  τὸν τρόπο τὶς  πολύπλοκες διαδικασίες ποὺ  ἀπαιτεῖ ἡ παγκόσμια ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση. Ὁ ἔχων νοῦν νοεῖν, νοείτω!!! (http://orthodox-watch.blogspot.com/)

 Τὸ δάχτυλο σὲ ρόλο USB!
Νέα τεχνολογία
ἐπιτρέπει τὴν μεταφορὰ δεδομένων
ἀπὸ συσκευὴ σὲ συσκευὴ μὲ τά… χέρια

.        Ἐπανάσταση στὴν μεταφορὰ δεδομένων θέλει νὰ φέρει ἐρευνητὴς τοῦ ΜΙΤ ποὺ ἀναπτύσσει μία τεχνολογία μὲ τὴν ὁποία ἡ μεταφορὰ δεδομένων ἀπὸ μία συσκευὴ σὲ μία ἄλλη θὰ γίνεται μέσω τοῦ ἀνθρώπινου σώματος.
.        Ἡ τεχνολογία αὐτὴ θὰ ἐπιτρέπει σὲ κάποιον νὰ χρησιμοποιεῖ τὸ χέρι του γιὰ νὰ κάνει μεταφορὰ δεδομένων, ἕνα εἶδος “ὀργανικοῦ Bluetooth” θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε. Ἔτσι ἂν γιὰ παράδειγμα,…. σερφάρει κάποιος στὸ διαδίκτυο καὶ κάποια στιγμὴ δεῖ κάτι ποὺ τὸν ἐνδιαφέρει (π. χ ἕνα ἀριθμὸ τηλεφώνου) θὰ ἀγγίζει τὴν ὀθόνη στὸ σημεῖο ποὺ βρίσκεται ὁ ἀριθμὸς καὶ στὴν συνέχεια τὸ μόνο ποὺ θὰ ἔχει νὰ κάνει εἶναι νὰ ἀγγίξει τὸ κινητό του τηλέφωνο καὶ θὰ γίνει ἐκεῖ αὐτόματα ἡ ἀποθήκευση τοῦ ἀριθμοῦ.
.        Τὴν τεχνολογία ἀναπτύσσει ὁ Πραβάν Μίστρι ποὺ ἐργάζεται στὸ διάσημο ἐργαστήριο Media Lab τοῦ ΜΙΤ, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ξεπηδοῦν ἐδῶ καὶ χρόνια πλῆθος προηγμένων τεχνολογιῶν καὶ ἐφαρμογῶν. Ἡ τεχνολογία ὀνομάζεται Sparsh καὶ εἶναι ἕνα λογισμικὸ τὸ ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἐνσωματωμένο στὶς συσκευές, ὅπου θὰ γίνεται ἡ μεταφορὰ μέσῳ τοῦ σώματος, δηλαδὴ στὸ παράδειγμά μας θὰ πρέπει τόσο ὁ ὑπολογιστὴς ὅσο καὶ τὸ κινητὸ τηλέφωνο νὰ ἐνσωματώνουν τὸ συγκεκριμένο λογισμικὸ γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ μεταφορὰ τῶν δεδομένων ἀπὸ τὸ σῶμα τοῦ χρήστη. Ὁ χρήστης ἐπίσης θὰ πρέπει νὰ διαθέτει «λογαριασμὸ» καὶ στὶς δύο συσκευές.
.     Αὐτὸ τὸ ὁποῖο στὴν πραγματικότητα κάνει τὸ σύστημα εἶναι νὰ “αἰσθάνεται” τὸ ἄγγιγμα τοῦ χρήστη καὶ νὰ ἀποθηκεύει τὰ δεδομένα ποὺ ἐπέλεξε ἀπὸ τὴν μία συσκευὴ σὲ ἕνα κεντρικὸ διακομιστῆ καὶ στὴν συνέχεια “αἰσθανόμενο” καὶ πάλι τὸ ἄγγιγμά του στὴν ἄλλη συσκευὴ νὰ συνδέεται μὲ τὸν διακομιστὴ καὶ νὰ τὰ ἀντιγράφει σὲ αὐτή. Σύμφωνα μὲ τὸν δημιουργό του τὸ σύστημα μπορεῖ νὰ ἀποθηκεύει πολλοὺς τύπους ἀρχείων καὶ δεδομένων ὅπως φωτογραφίες, διευθύνσεις, ἀριθμούς, διαδικτυακοὺς συνδέσμους (links) κλπ.

 ΠΗΓΗ: http://www.tovima.gr/science/technology-planet/article/?aid=393162

, , ,

Σχολιάστε