Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Τάμα τοῦ Ἔθνους

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ TV

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ TV

«Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις,
σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί»
(Ρωμ. 1, 14)
(Δηλαδὴ τόσον ἔναντι τῶν διαπαιδαγωγημένων Ἑλλήνων, ὅσον και γιὰ τοὺς ἀμόρφωτους – τοὺς βάρβαρους, ἔχω καθῆκον ὅλους νὰ τοὺς διαφωτίζω)

 1.8.2016

.              Παρ᾿ ὅλον ὅτι τὰ ἔχουμε τονίσει κατὰ κόρον καὶ διευκρινίσει τὴν ἀληθινὴ ἱστορία τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἐν τούτοις, ὅταν μᾶς καλοῦν ἔγκυρα καὶ ἔγκριτα Μ.Μ.Ε., δίδουμε τὶς συνεντεύξεις μας καὶ ἀναπτύσσουμε τὴν πραγματικὴ ἱστορία τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους γιὰ νὰ διαφωτίσουμε τοὺς πάντες.
.              Μία τέτοια συνέντευξι ἔδωσε ὁ Πρόεδρος τῶν φορέων μας:
Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,
Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος

τὴν Πέμπτη 21.7.2016 εἰς τὴν ΟΔΥΣΣΕΙΑ TV, μὲ παρουσιαστὴ τὸν πολὺ δραστήριο ἰδεολόγο κ. Ἄγγελο Βασιλειάδη, Ἀεροπόρο, Χημικὸ Μηχανικό, Περιβαλλοντολόγο, καὶ τὴν ἀναρτοῦμε κατωτέρω.

Τίτλος : Η ΔΙΑΙΩΝΙΣΙΣ ΤΗΣ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Σύνδεσμος : https://www.youtube.com/watch?v=jqVs90nifC4

Ζητοῦμε δὲ συγγνώμη, διότι ἡ λήψι ἤχου καὶ εἰκόνας δὲν εἶχε πάντοτε ἀρίστη ἐπιτυχία.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΤΗΛ. 210-3254321

Σχολιάστε

ΤΑΜΑ ἢ ΤΕΜΕΝΟΣ;;; «Φημιζόμαστε γιὰ ἐπιπολαιότητα, ἂς μὴ φτάσουμε ὅμως καὶ στὴν ἠλιθιότητα!».

ΤΑΜΑ ἢ ΤΕΜΕΝΟΣ;;;

Τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

.               Γιατί κατηγοροῦν τὴν ἑλληνικὴ πολιτεία γιὰ τὸ τζαμί; Στὴν καλύτερη περίπτωση δὲν θὰ γίνει οὔτε ἕνα τζαμὶ πουθενὰ στὴν Ἑλλάδα, ἂν δὲν γίνει Ἐκκλησία ἡ Ἁγία Σοφία, ἂν δὲν ἀνοίξει ἡ θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης, ἂν δὲν σταματήσουν τώρα οἱ σφαγὲς στὴ Συρία, ἂν δὲν ἀνοίξουν ἐκκλησίες στὸ Κατάρ, στὰ Ἐμιράτα καὶ στὴ Σαουδικὴ Ἀραβία. Μὲ ποιό δικαίωμα ζητοῦν τζαμί; Ὁ Ἀλλὰχ εἶναι παντοῦ, ἀφοῦ ἔτσι κι ἀλλιῶς γονατίζουν σὲ πλατεῖες, κήπους καὶ γήπεδα…Τί τὰ θέλουν τὰ ντουβάρια; Ἂς πιέσουν τὶς κυβερνήσεις τους μὲ τοὺς συλλόγους καὶ τὶς πρεσβεῖες τους νὰ μᾶς ἐπιτρέψουν καὶ μᾶς νὰ φτιάξουμε ναοὺς στὰ προαναφερθέντα κράτη καὶ θὰ δοῦμε. Νὰ ἰσχύσει ἡ ἀρχὴ τῆς ἀμοιβαιότητας.
.               Καὶ κάτι ἄλλο: δεκάρα τσακιστὴ δὲν πρέπει νὰ δώσει τὸ Δημόσιο γιὰ τζαμί. Μόνο μὲ δικά τους λεφτὰ νὰ ἀγοράσουν τὸ χωράφι καὶ νὰ χτίσουν τὸ τέμενος καὶ χωρὶς πετροδολλάρια. Ὅπως κτίζονται καὶ οἱ ναοί μας χωρὶς κρατικὲς ἐπιχορηγήσεις καὶ ὅπως ἐπὶ 400 χρόνια χτίζαμε μέσα σὲ 40 μέρες τὶς ἐκκλησιές μας. Αὐτὰ τὰ λεφτὰ ποὺ στέλνουν στὶς χῶρες τους, μὲ αὐτὰ νὰ χτίσουν τὸ τζαμί. Καὶ μὴ κακοφαίνεται στοὺς ἰσλαμολάγνους παλιοέλληνες τὸ δημοψήφισμα. Καὶ στὴν Ἑλβετία γιὰ τοὺς μιναρέδες ἔγινε δημοψήφισμα καὶ σὲ ἄλλα χριστιανικὰ κράτη. Σεβόμαστε ἀσφαλῶς τὴ θρησκευτικὴ πίστη κάθε ἀνθρώπου, ἀρκεῖ νὰ μὴ θίγει τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Οὐαὶ ὑμῖν ἀριστεροὶ καὶ ἀναρχικοὶ ὑποκριτές! Σέβεται τὸ Ἰσλὰμ τὰ δικαιώματα τῶν ἄλλων θρησκειῶν; Τῆς γυναίκας; Τῆς διαφορετικότητας; Ἔχουν καταλάβει οἱ ἀνόητοι ψευτοκουλτουριάρηδες τί σημαίνει ἱερὸς πόλεμος καὶ ποιός εἶναι ὁ δρόμος γιὰ τὸν ἰσλαμικὸ παράδεισο; Ἡ σφαγὴ τῶν ἀπίστων!!!
.               Δυστυχῶς δὲν ἔχουν καταλάβει τί σημαίνει σύγκρουση πολιτισμῶν καὶ ποιὸ τὸ ἀποτέλεσμα, ὅταν κυριαρχοῦν τὰ ἔνστικτα καὶ ὄχι ἡ ἀγάπη καὶ ἡ δικαιοσύνη. Καθρεπτισθεῖτε ἀνόητοι στὴν οὐτοπία τῆς πολυπολιτισμικῆς δύσεως καὶ στὰ προβλήματα ποὺ ἔχουν δημιουργηθεῖ.
.               Τὸ τζαμὶ δὲν θὰ λύσει κανένα πρόβλημα. Πρῶτα θὰ αὐξήσει τὶς μεταξύ τους συγκρούσεις, θὰ ἀνοίξει τὴν ὄρεξη καὶ γιὰ ἄλλα πάσης ἰσλαμικῆς αἱρέσεως τεμένη καὶ θὰ ἀποτελέσει ἡ ὅλη ὑπόθεση μία βραδυφλεγῆ βόμβα στὰ σπλάγχνα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Μὴ ἀνησυχεῖτε. Οἱ μουσουλμάνοι ὄνειρο ἔχουν ὄχι νὰ φτιάξουν ἕνα τζαμί, ἀλλὰ νὰ πᾶνε μία φορὰ στὴ ζωὴ τους προσκύνημα στὴ Μέκκα. Οἱ Ἕλληνες καίγονται περισσότερο γιὰ τζαμὶ ὄχι βέβαια ἀπὸ πλουραλισμὸ καὶ ἀνεξιθρησκεία, ἀλλὰ ἀπὸ ψηφοθηρία.
.               Ἂν οἱ μουσουλμάνοι ἐπήλυδες ἤθελαν τζαμιὰ καὶ προσευχές, δὲν θὰ διάλεγαν τὴν Ἑλλάδα γιὰ προορισμὸ τοῦ καραβανιοῦ τους, ἀλλὰ τὰ πλούσια ὁμόθρησκα ἐμιράτα ποὺ ἔχουν καὶ δουλειές, ἔχουν καὶ τζαμιὰ καὶ στὰ ὁποῖα πᾶμε κι ἐμεῖς τώρα ἐκεῖ γιὰ ἐργασία. Λοιπὸν φημιζόμαστε γιὰ ἐπιπολαιότητα, ἂς μὴ φτάσουμε ὅμως καὶ στὴν ἠλιθιότητα!
.               Ἐξ ἄλλου ἐμεῖς ἔχουμε ἄλλα στὸ μυαλό μας τώρα: νὰ φτιάξουμε τὸ τάμα τοῦ Ἔθνους μέσα σὲ 7 χρόνια μέχρι τὸ 2021 ποὺ κλείνουν 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση. Θάμαστε τὰ χειρότερα «γιουσουφάκια» πάσης ἀνατολῆς, ἂν ἀντὶ γιὰ τὸ Τάμα στὸ Σωτήρα Χριστὸ φτιάξουμε τὸ τζαμὶ τοῦ Ἰσλάμ!!!

, ,

Σχολιάστε

«Ο ΔΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΙΟΥΔΑΣ ΟΥΚ ΗΒΟΥΛΗΘΗ ΣΥΝΙΕΝΑΙ» (ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Σωματεῖον

«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ

Τηλ. 0030 2103254321-2,    fax 210-3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008

ΑΦΜ 998406487 ΔΟΥ Ψυχικοῦ

 «Ο ΔΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΙΟΥΔΑΣ ΟΥΚ ΗΒΟΥΛΗΘΗ ΣΥΝΙΕΝΑΙ»
(ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

9.1.2014

1. Σε προηγούμενη ἀνάρτησι στὴν ἱστοσελίδα μας ἀναγκασθήκαμε, πρὸς ἐνημέρωσι τῶν πάντων, καὶ ἐγράψαμε τὸ ἄρθρο μας : «ΕΛΛΗΣΙ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙΣ, ΣΟΦΟΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΑΝΟΗΤΟΙΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΕΙΜΙ» (Ρωμ. Α, 14), τὸ ὁποῖο ἐδημοσιεύσαμε καὶ εἰς τὸ τεῦχος 57 τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς σελ. 1-13. Εὐελπιστοῦμε καὶ τὴν Πανηγυρικὴν Ἔκδοσιν νὰ τὴν ἀναρτήσωμε στὴν ἱστοσελίδα μας  www.fotgrammi.gr τὶς προσεχεῖς ἡμέρες.

 2. Ἐπανερχόμαστε, ὅμως, ἐπειδὴ μερικοὶ συνεχίζουν νὰ ἐθελοτυφλοῦν ἢ φανατίζονται ἀπὸ ἰδιοτελεῖς καὶ κάπηλους τοῦ ἀνεπανάληπτου Ἐθνάρχου καὶ Κυβερνήτου Ἰωάννου Καποδίστρια, τὸν ὁποῖο ἐδολοφόνησαν φανατικοὶ καὶ ἀνεγκέφαλοι Ἕλληνες μὲ τὴν ὑποκίνησι τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, διότι ὄχι μόνον ὁ ἴδιος δὲν ἦταν μέλος τῶν σιωνιστῶν καὶ τῶν μασώνων, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας εἶχε ἐκδόσει καὶ ἐγκύκλιο, ὅπου ἐτόνιζε ὅτι ὅποιος ἀνήκει καὶ ὑπηρετεῖ τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ εἶναι δημόσιος ὑπάλληλος…

 3. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (Δ.Ι.Σ.) ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Α. Τὴν 8 Ἰουνίου 2012 ἡ Δ.Ι.Σ. ἀπεφάσισε νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ τὴν 25ην Μαρτίου 2021 νὰ λάβουν χώρα τὰ ἐγκαίνια. Ἄριστη ἡ ἀπόφασι, ποὺ πράγματι ἔλαβε ὑπ᾿ ὄψιν της 100% τὴν εἰσήγησί μας, ποὺ ἀναπτύξαμε προφορικὰ καὶ γραπτὰ ἐπανειλημμένως, χρόνια ὁλόκληρα.

Β. Μέσα Ἰουλίου 2012 ἡ Δ.Ι.Σ. ὥρισε 9μελῆ ἐπιτροπὴ νὰ ἐπαγρυπνᾶ καὶ νὰ ἐπισπεύδῃ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Ὅμως οὔτε κἄν συνῆλθε ἅπαξ. Καὶ ἡ λαϊκὴ παροιμία λέγει: «ἅμα θέλει κανεὶς νὰ καταποντίσῃ κάποια ὑπόθεσι, ἄς τὴν ἀναθέσει σὲ Ἐπιτροπή.

Ἔκτοτε παρῆλθαν ἄνω τῶν 530 ἡμερῶν ἄπρακτες καὶ ὁ χρόνος, ποὺ ἀπομένει, εἶναι μόλις 6 ἔτη. Γιὰ ἕνα μεγαλεπήβολο καὶ κολοσσιαῖο ἔργο, ὡς τὸ μνημεῖο εὐχαριστίας, δοξολογίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστὸ μετὰ τῶν ἀναμνηστικῶν στηλῶν πρὸς τιμὴ τῶν ἐθνομαρτύρων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ διὰ τοὺς πεσόντες φιλέλληνες στὰ πεδία τῶν ἑλληνικῶν μαχῶν, εἶναι πὰρα πολύ μικρὸς ὁ χρόνος ποὺ ἀπέμεινε.
.               Δυστυχῶς καθημερινὰ οἱ ἄπρακτες ἡμέρες αὐξάνονται καὶ οἱ ὠφέλιμες μειώνονται.
.          Ζητοῦμε κατεπειγόντως ἔδαφος κατάλληλο εἰς Ἀθήνα (λίαν περίοπτη καὶ δεσπόζουσα θέσι), γιὰ νὰ ἀρχίσῃ ἡ τελικὴ ἀρχιτεκτονικὴ μελέτη, οἱ ἐγκρίσεις καὶ τὰ ἔργα.
.             Ὄχι μόνον ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς προτρέπει μὲ τὸ Γραφικόν: «ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας» (Β’ Κορ. 6, 2), ποὺ τὸ ἐπῆρε ὁ «μέγας Ἀνδρέας» καὶ τὸ ἔκανε «ἐδῶ καὶ τώρα», ἀλλὰ καὶ οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι μᾶς ἔκρουαν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου μὲ τὸ γνωμικόν «Χρόνου φείδου».

 Γ. Τὴν 27.5.2013 ἔγραφε ἡ Δ.Ι.Σ. στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων κ. Σεραφείμ, ὅτι τὴν 14.5.2013 ἐξέδωσε ἀπόφασι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος νὰ πραγματοποιθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ὅπως ἀναφέρεται εἰς τὸ κατωτέρω δημοσιευόμενο ἔγγραφο.

4. Ὡς λέγουν, ὁ τότε γέρων καὶ νῦν Ἅγιος Πορφύριος, τὸ 1991 πρὶν κοιμηθῆ εἰς τὰ Καυσοκαλύβια Ἁγίου Ὄρους, συνιστοῦσε στὸν ὄψιμα προσελθόντα στὸν Γέροντα Πορφύριο π. Γεώργιο Ἀλευρὰ νὰ μὴ τολμήσῃ νὰ ἐξέλθῃ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, διότι θὰ πλανηθῇ καὶ θὰ πλανήσῃ. Ἐκεῖνος ἀντέστρεψε τὴν συμβουλὴ τοῦ γέροντος Πορφυρίου καὶ ἰσχυρίζεται ὅτι τοῦ εἶπε δῆθεν νὰ ἐξέλθῃ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, γιὰ νὰ κυβερνήσῃ τὸν τόπο.

Α. Ὁ π. Γεώργιος ἰσχυρίζεται, ὅτι τὴν ἰδία ἐποχή, ὁ Ἅγιος Πορφύριος τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε ὅτι αὐτά, ποὺ ἐδημιούργησε στὸ Μήλεσι, εἶναι εἰς ἐκπλήρωσι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Β. Ὅμως, μὲ τὴν αἴτησί του ἀπὸ 1.10.2008 καὶ τὴν κατωτέρω δημοσιευμένη ἐπιστολή του ἀλλὰ καὶ τηλεφωνικῶς μᾶς ἐκλιπαροῦσε νὰ γίνῃ μέλος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Πρὸς τοῦτο μᾶς ἀπέστειλε τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Ἀρσένιο Κωτσόπουλο νὰ τὸν ἐκπροσωπήσῃ. Τὸν ἐβοηθήσαμε ὅλοι νὰ ἐκλεγῇ γιὰ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο. Ἐζήτησε τὴν προεδρία τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, γιὰ νὰ ἐπισπεύδῃ, ὅπως διετείνετο, τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Γ. Ἐπειδὴ δὲν τοῦ ἐδόθη ἡ προεδρία, τὴν 15.6.2009 ἀπὸ τὸν Ρ.Σ. τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας εἶπε ὅτι ὁ Ἅγιος Πορφύριος τοῦ ἐκμυστηρεύτηκε ὅτι τάχα τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἐπραγματοποήθηκε στὸ Μήλεσι. Καὶ ὁ Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ τοῦ ἔκοψε αὐτὲς τὶς ὁμιλίες.

Δ. Πότε λέγει τὴν ἀλήθεια ὁ π. Γεώργιος Ἀλευρὰς καὶ οἱ ὁμοῖοι του ; ; ;

Ε. Καὶ ἐὰν πραγματικὰ τοῦ εἶχε ἐκμυστηρευθῆ ὁ Ἅγιος Πορφύριος ὅτι ὅσα ἔκανε στὸ Μήλεσι εἶναι εἰς ἐκπλήρωσι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, γιατὶ ὁ π. Γεώργιος Ἀλευρὰς ἐκόπτετο νὰ ἀναλάβῃ τὴν προεδρία, γιὰ νὰ ἐπισπεύδῃ τὴν πραγματοποίησι  τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ; ; ; Ποιὰ ἐλατήρια τὸν ὠθοῦσαν νὰ παραβῇ τὴν διαβεβαίωσι τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου καὶ νὰ θέλῃ νὰ ἡγηθῇ τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ;

Τί ὁδηγεῖ σήμερα τὸν π. Γεώργιο νὰ λέῃ, ὅσα λέει γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ γιατί τότε ζητοῦσε τὴν προεδρία τοῦ ἐν λόγῳ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ;

5. Περιληπτικῶς ἀπαντοῦμε καὶ στὶς ἀπόψεις μερικῶν «ἑξαπτέρυγων», τὰ ὁποῖα ἢ ἔχουν πέσει θύματα τῶν πλανεμένων ἢ ἐθελοτυφλοῦν ἀπὸ ἰδιοτέλεια καὶ δὲν ἐφαρμόζουν τὸ «ἐρεύνα καὶ πίστευε» τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ εἶναι καὶ ἐντολὴ τοῦ Θεανθρώπου, ἀλλὰ οὔτε κἄν σὰν ἔντιμοι καὶ ἐνσυνείδητοι Ἕλληνες δὲν θέλουν νὰ συμπεριφέρωνται, διότι οἱ πρόγονοί μας ἔλεγαν: «μηδεμίαν δίκην δικάσῃς πρὶν ἀμφοῖν μύθον ἀκούσῃς» καὶ συνιστοῦν σὲ ἐμᾶς νὰ διαθέσωμε τὴν περιουσία μας γιὰ νὰ γεμίζουν στομάχια καὶ νὰ καταλήγῃ στὸν ἀφεδρῶνα.

Ἐὰν αὐτοὶ οἱ πλανεμένοι ἐρευνοῦσαν, θὰ εἶχαν δεῖ ὅτι τὸ μέγιστον μέρος τοῦ μὲ ἀπερίγραπτες στερήσεις, σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες δημιουργηθέντος μόχθου τοῦ βίου μας τὸ ἔχουμε διαθέσει ἀποκλειστικῶς καὶ μόνο γιὰ ἀνακούφισι δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξα Θεοῦ.

Ἤδη ἔχουμε ἀποστείλει ἄνω τῶν 75.000 τόννων φαρμάκων, τροφίμων καὶ λοιπῶν ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ τὰ τελευταῖα 5 ἔτη, παρὰ τὸ λίαν προκεχωρημένο τῆς ἡλικίας καὶ τὴν ἄκρως ἐπισφαλῆ ὑγεία μας, μοχθοῦμε ἀπὸ βαθυτάτων χαραμάτων μέχρι καὶ μετὰ τὰ μεσάνυκτα μήπως ἀποκτήσωμε μερικὰ ἀγαθὰ γιὰ νὰ συντρέξωμε πρῶτα τοὺς Ἕλληνες καὶ μετὰ τοὺς ἄλλους, διότι: «ε δέ τις τν δίων κα μάλιστα τν οκείων ο προνοε, τν πίστιν ρνηται κα στιν πίστου χείρων.» (Τιμ. Α´ ε´8).

Ὁλόκληρη ἡ Ἐκκλησία, ὁ Ἐρυθρὸς Σταυρὸς καὶ ἑκατοντάδες «λαμόγια», ποὺ ἐδημιούργησαν Μ.Κ.Ο., γιὰ νὰ βολεύουν τὸν ἑαυτό τους, τὸ συγγενολόι τους καὶ τοὺς ὁμοίους τους, δὲν ἔχουν κάνει τόσο μεγάλο φιλανθρωπικὸ ἔργο, ὅπως ἐμεῖς, καὶ συνεχίζουμε νὰ μοχθοῦμε πρὸς τοῦτο. Ἀλλὰ ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ κάνωμε τὴν χάρι στοὺς διαφόρους σπερμολόγους καὶ νὰ γίνωμε περαιτέρω «ἄφρονες καυχώμενοι» …….

 6. Μόνο ἡ ἀληθὴς ἄποψι εἶναι ἄποψι. Ὅταν ὅμως τὸ ψεῦδος ὀνομάζεται ἄποψι, τότε ὁ γκρεμὸς καραδοκεῖ γιὰ ὅλους. Ἐπὶ τῶν ψευδῶν εἰδήσεων ἢ κατασκευασμένων ψευδολογημάτων θὰ ἀναδυθῇ ἀλήθεια ; ; ;   Ἀποκλείεται. Ὅποιος πατάει ἐπάνω σὲ ψεύδη δὲν μπορεῖ νὰ ἀρθρώσῃ τὴν ἀλήθεια. (Τὸ ψεῦδος ἐναντίον τῆς ἀληθείας) Δὲν γίνεται !!! Στοὺς μύθους ἐπιβάλλεται νὰ πέφτουν ἀστραπὲς ἤθους καὶ ἀληθείας.

7. Σὲ ὅσους θέλουν νὰ διδάσκουν ψεύδη γιὰ ψευδοσκοποὺς μὲ εὐγένεια σημειώνουμε: «ὁ πιὸ ἔντιμος σκοπὸς μὲ μὴ ἔντιμα μέσα, ὡς τὸ καὶ τὸ ψεῦδος, εἶναι ἀνέντιμοι σκοποί ἢ στόχοι». Ἐὰν καὶ αὐτὸς ὁ προαναφερθεὶς λόγος δὲν πείθει αὐτούς, ποὺ συμπεριφέρονται ἀπρεπῶς, ἄς ἀκούσουν καὶ ἄς σκεφθοῦν καλὰ τὸν θεμελειωτὴ τῆς ἐπιστημονικῆς ἱστορίας πανέλληνα Θουκυδίδη. Στὸ ἔργο του χρησιμοποεῖ αὐστηρὲς μεθόδους, γιὰ νὰ ἐξακριβώσῃ τὴν ἀλήθεια, ἤτοι τὸ ἀπαύγασμα τοῦ ἑλληνικοῦ ὀρθολογισμοῦ, ὡς διδάχθηκε ἀπὸ τοὺς Ἴωνες καὶ τοὺς διδασκάλους του Ἀναξογόρα καὶ Ἀντιφώντα.

8. Ὅλοι ὀφείλουμε νὰ εἴμεθα ἀπολύτως ἀντικειμενικοί, δίκαιοι, ἔντιμοι, ἠθικοὶ καὶ ἐνάρετοι καὶ νὰ μὴ πολεμᾶμε τὰ ἀγαθὰ ἔργα τῶν ἄλλων ἐξ ἰδίων κρίνοντες τὰ ἀλλότρια.

Errare humanum est = τὸ πλανᾶσθαι εἶναι ἀνθρώπινο, τὸ ἀμετανοεῖν, τὸ μένειν ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ εἶναι δαιμόνιο καὶ ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἐπιστρατεύῃ κανένας δεκάδες ἑκατοντάδες καὶ χιλιάδες ἄλλα ψέματα, γιὰ νὰ στηρίξῃ τὸ ἀρχικό του ψέμα, ἔχοντας σὰν δόγμα του «οὐ μὲ πείσῃς, κἄν μὲ πείσῃς».

9. Τέλος ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος ἀποστόμωσε τοὺς γραμματεῖς, φαρισαίους καὶ ὑποκριτές, οἱ ὁποῖοι, σὰν τὸν Ἰούδα, κάκισαν τὴν ἁμαρτωλὴ γυναῖκα, ποὺ ἔπλυνε μὲ πολύτιμο μύρο τοὺς πόδας τοῦ Θεανθρώπου, ἀλλὰ ἔλαβον τὴν ἀποστομωτικὴ ἀπάντησι τοῦ Θεανθρώπου: «τος πτωχος γρ πάντοτε χετε μεθ᾽αυτν, μ δ ο πάντοτε χετε» (Ἰωάν. ιβ´ 8).

10. Ὅλοι αὐτοί, ποὺ τολμοῦν νὰ κατακρίνουν ἐμᾶς, ποὺ πασχίζομε ἄνω τῶν 20 ὡρῶν ἐπὶ 365 ἡμέρες τὸ ἔτος καὶ γιὰ ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες ἄς μᾶς ποῦν τι ἔχουν κάνει αὐτοί.

11. Παρ᾿ ὅλο ὅτι ὁ ἀντικείμενος ἡμῶν ἔχει ἐπιστρατεύσει ὅλα τὰ ὄργανά του ἐναντίον τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ  Ἔθνους, ἐν τούτοις μόνον ἐλάχιστους κατώρθωσαν οἱ πλανεμένοι σπερμολόγοι νὰ πλανέψουν. Δεκάδες σοβαρὲς καὶ ἔγκυρες ἱστοσελίδες ἀναδημοσιεύουν τὰ κείμενά  μας, ὡς π.χ. ἡ Κατάνυξις (), κάτωθεν τῆς ὁποίας ἔχουν γραφῆ εὐμενέστατα σχόλια ἀπὸ πολλὲς δεκάδες ταπεινῶν καὶ εὐλαβῶν ὑγιῶς ὀρθόδοξα  σκεπτομένων Ἑλλήνων καὶ μόνο σὲ ἕνα πλανεμένο «ἐκόλλησε ἡ βελόνα» καὶ ἐπέμενε νὰ διαστρεβλώνῃ τὴν ἀλήθεια, στερούμενος τοῦ «ἀμφοῖν μύθον ἀκούσεις»…

Μέχρι καὶ τὸ Ἑλληνοαμερικανικὸν Διαδίκτυον Greek American News Agency δημοσιεύει συνέντευξίν μας καὶ ἄρθρα μας καὶ ἀξίζει τὸν κόπον νὰ πατήσουν οἱ φίλοι τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ  Ἔθνους τὸν ἑξῆς σύνδεσμο : γιὰ νὰ ἐνημερωθοῦν ἐκτενῶς.

12. Ἄς προσευχηθοῦμε ὅλοι ὁ Θεὸς νὰ φωτίζῃ ὅλους μας καὶ νὰ μὴ διαστρεβλώνεται περαιτέρω ἡ ἀλήθεια, διότι ἡ ἀλήθεια εἶναι αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος: «… σκληρόν σοι πρς κέντρα λακτίζειν»  (Πράξεις 26,14).

Παρακαλοῦνται ὅλες οἱ σοβαρὲς ἱστοσελίδες ἄς προβάλουν αὐτὲς τὶς ταπεινὲς ἀπόψεις, γιὰ νὰ διαφωτισθοῦν καὶ αὐτοί, ποὺ εἶναι ἀνημέρωτοι, γιὰ νὰ σταματήσουν νὰ μᾶς διασύρουν τόσο βάναυσα.

 Εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΚΑΙ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Σχολιάστε

ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΜΑΤΑ)

Σωματεῖον

«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030 2103254321-2,    fax 210-3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
ΑΦΜ 998406487 ΔΟΥ Ψυχικοῦ

  

ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΙΝΕ ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Ι.Μ. ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Π.
ΦΙΛΟΘΕΟΥ
(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΜΑΤΑ)

31.10.2013

ΙΜΠ 1.           Πολὺ μεγάλη ἀπήχησι εἶχε ἡ συγκέντρωσίς μας τν 19.10.2013 ες τν . Μον Παντοκράτορος Νταο Πεντέλης. Χιλιάδες φίλοι μας ἐστεναχωρήθηκαν, ποὺ δὲν τὸ ἐγνώριζαν, γιὰ νὰ προσέλθουν ἤ νὰ παρακολουθήσουν τὴν μετάδοσιν τοῦ ΑΧΕΛΩΟΣ TV μέσῳ τῆς ἱστοσελίδας του. Γιὰ αὐτὸ ἀναρτῶμε τὴν ὅλη ἐκδήλωσι ὡς ἀκολούθως γιὰ νὰ παρηγορηθοῦν οἱ φίλοι ἔστω μεταγενεστέρως, ἀπὸ τὴν κατανυκτικὴ Θεία Λειτουργία καὶ τὴν ὁμιλία τοῦ ἰδανικοῦ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου, Γέροντος Φιλοθέου, γουμένου τς . Μονς Καρακάλλου γίου ρους. Ἐπίσης νὰ διαφωτισθοῦν ἀπὸ τὴν μεστὴ νοημάτων ὁμιλία του καὶ τὶς λοιπὲς ὁμιλίες.

.           Ἡ  λῆψις τοῦ Ἀχελῶος TV ἔχει διαιρεθῆ, γιὰ πρακτικοὺς λόγους, εἰς 6 ἐπιλογές (ποὺ εὑρίσκονται εἰς τὸ ἐπάνω μέρος ὅταν προβάλλεται στὸ you tube).

.              Ἐπ’ εκαιρί νακοινώνουμε τι ες τν Τηλεοπτικ Σταθμ KONTRA CHANEL τν Κυριακ 3.11.2013 κα ρα 21.00 ως 22.00 ες τν κπομπ ΚΟΝΤΡΑ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ θ γίν ναλυτικ κα νδιαφέρουσα ναφορ κα ες τ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.

 

fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=795:311013————video&catid=28:2009-07-31-01-41-51

Σχολιάστε

ΜΕΤΑΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΑ ΔΕΙΝΟΠΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ «Ἐξαναγκάζονται οἱ Συνέλληνες τῶν χρόνων μας νὰ πληρώσουν τέτοια «χρέη», ποὺ θὰ ἀρκοῦσαν διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἑκατὸ φορές!». (+ μαγνητοσκόπημα)

ΜΕΤΑΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΑ ΔΕΙΝΟΠΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 Ἀχ. Γ. Λαζάρου*
Δρ. Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Chargé de cours à la Sorbonne (Paris IV)
τ. Γενικὸς Ἐπιθεωρητὴς Μ.Ε.

 

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΗΜΕΡΙΔΑ 31.3.2013 ΓΗΠΕΔΟ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ

.              Καταφθάνοντας εἰς τὴν Ἑλλάδα τὸ γαλλικὸ ἐκστρατευτικὸ σῶμα τῶν 14.000 ἀνδρῶν ὑπὸ τὸν στρατηγὸ Μαιζὼν ἐντεταλμένο εἰς τὸν ἐξαναγκασμὸ τοῦ Ἰμπραὴμ πρὸς ἐγκατάλειψιν τοῦ ἑλληνικοῦ ἐδάφους, ὁ μεγάλος Φιλέλληνας Ἐϋνάρδος ἔγραψε τὴν 26ην Νοεμβρίου 1827 πρὸς τὸν Καποδίστρια τὰ ἀκόλουθα: «Ἀγαπητέ μου Κόμη. Ἐνῷ τὰ νέα τοῦ Ναβαρίνου μὲ γεμίζουν χαρά, ἡ καρδιά μου σπαράζει μὲ αὐτά, ποὺ μαθαίνω γιὰ τὴν βαρβαρότητα τοῦ Ἰμπραὴμ καὶ τὴν ἐσχάτη ἔνδεια τῶν κατοίκων. Γυναῖκες, παιδιὰ καὶ γέροντες πεθαίνουν κυριολεκτικὰ ἀπὸ τὴν πείνα… Μόλις ἔγραψα στὸ Παρίσι καὶ σὲ μερικὲς Ἐπιτροπὲς γιὰ νὰ συνδράμουν καὶ πάλι τοὺς περιπλανωμένους πληθυσμούς… ὅλα τὰ βοηθήματα τῆς ἀγαθοεργίας πρέπει νὰ διατίθενται γιὰ τὴν περίθαλψιν τῶν θυμάτων τοῦ πολέμου, ποὺ δυστυχοῦν».
.              Ταυτόχρονα πέραν τῆς στρατιωτικῆς συμβολῆς ἡ παρουσία τόσων χιλιάδων Γάλλων ἀνδρῶν ἐξάπαντος συμβάλλει καὶ εἰς τὴν ἀπαραίτητη ἀνοικοδόμησιν καὶ τὴν στοιχειώδη οἰκονομικὴ ἀνάπτυξιν.
.              Εὐοίωνο καὶ αἰσιόδοξο μήνυμα γιὰ τὸν Κυβερνήτη Καποδίστρια ἐκτιμήθη ἡ ἄμεσος καὶ πρόμυθος ἀποδοχὴ προσφορᾶς ὑπηρεσιῶν εἰδικῶν καὶ ἀπὸ Συνέλληνες, οἱ ὁποῖοι διακρίθηκαν εἰς τὸν ἔνοπλο καὶ αἱματηρότατο ἐπαναστατικὸ ἀγώνα. Ἀπεδείχθησαν δὲ παντελῶς αὐθαίρετοι καὶ ἀβάσιμοι οἱ ψίθυροι, κατὰ τοὺς ὁποίους, μὲ τὴν ἄφιξιν τοῦ Καποδίστρια παρεγκωνίσθη ὁ Ἰωάννης Κωλέττης. Τοὐναντίον ἀξιοποιήθη χάριν καὶ εἰς τὴν ἰατρικὴ ἰδιότητά του. Διορίσθηκε ἀπὸ τὸν Κυβερνήτη Καποδίστρια ἔκτακτος Ἔφορος Ὑγείας μὲ ἕδρα τὶς Σπέτσες, τὶς ὁποῖες εἶχε πλήξει ἡ θανατηφόρα πανούκλα, καθὼς καὶ ἄλλες περιοχές, πρὸ πάντων τὶς ἀπέναντι πελοποννησιακὲς ἀκτές. Ὁμολογουμένως παρεγνωρίσθη ἡ ἀνωτερότητα καὶ ἡ εὐαισθησία τοῦ Κυβερνήτη, ὁ ὁποῖος προσωπικὰ ἐγκατέστησε τὸν Κωλέττη εἰς τὴν τόσον καίρια θέσιν συνταξιδεύοντας μὲ τὴν ρωσικὴ φραγάτα ΕΛΕΝΗ. Ἐδικαιώθη δὲ καὶ μὲ τὴν λῆψιν τῶν ἐνδεδειγμένων μέτρων θεραπείας, τὰ ὁποῖα ἔλαβε ὁ ἰατρὸς τῆς αὐλῆς τοῦ Ἀλῆ πασᾶ τῶν Ἰωαννίνων Ἰωάννης Κωλέττης ὡς κατ’ἐξοχὴν εἰδικὸς εἰς τὸ τότε συχνότατο ἐπιδημικὸ φαινόμενο. Πρόσθετο καὶ εὐγλωττότερο ἀποδεικτικὸ τῆς σωστικῆς ἀποστολῆς τοῦ Κωλέττη εἰς τὶς Σπέτσες καὶ τῆς τόσο ἐμπνευσμένης διοικητικῆς εὐθυκρισίας τοῦ Κυβερνήτη εἶναι τὰ συγχαρητήρια καὶ τὰ εὐχαριστήριά του πρὸς τὸν δῆθεν παραγκωνισμένο Κωλέττη!
.              Ἐξ ἴσου ὑποτιμημένο εἶχαν θεωρήσει τὸν Κωλέττη, ὅταν ἀπὸ τὸν Καποδίστρια ἐτοποθετήθη ὡς Ἔκτακτος Ἐπίτροπος Ἀνατολικῶν Σποράδων μὲ ἕδρα τὴν Σάμο. Ὅμως ἐνωρίτερα ἔγινε ἀντιληπτόν, ὅτι ὑπῆρξε ἡ πλέον ἐπιτυχημένη ἐπιλογὴ διοικητικοῦ προσώπου. Διότι ὁμολογουμένως ἀπεφεύχθησαν αἱματοχυσίες, μετὰ τὸν ἀποκλεισμὸ τῆς Σάμου καὶ τῶν ἄλλων νησιῶν ἀπὸ τὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα καὶ τὴν ἀνακήρυξιν τῆς Σάμου ἀπὸ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις σὲ Ἡγεμονία ὑπὸ τὴν ἐπικυριαρχία τοῦ σουλτάνου, ὁπότε οἱ Σάμιοι ἀρχηγοὶ τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 Λυκοῦργος Λογοθέτης, Κ. Λαχανᾶς, Σταμάτιος Γεωργιάδης, ὁ ποιητὴς Γεώργιος Κλεάνθης καὶ ὁ μητροπολίτης Κύριλλος Ἀγραφιώτης ἐξορίσθησαν εἰς τὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα χάρις εἰς τὴν πειθὼ καὶ εἰς τὸν ἐπιδέξιο χειρισμὸ τοῦ ζητήματος ἀπὸ τὸν Ἰ. Κωλέττη.
.              Ὁ Καποδίστριας ἐπιπρόσθετα εἶχεν καὶ διαβεβαίωσι τῶν Μαυρομιχαλαίων δι᾿ ἀνυπαρξία δυσμενῶν προθέσεων. Ἐμπνευσμένα εἶχε στείλει πρὸς αὐτοὺς τὸν ἁγνότερο ἀγωνιστὴ τοῦ δεκαετοῦς ἐπαναστατικοῦ ἀγῶνος, τὸν πάντιμο Νικόλαο Κασομούλη, ὡς ἀγγελιοφόρο-ἐγγυητή «διὰ τοὺς εἰρηνικοὺς σκοπούς του». Κατὰ δὲν τὴν συνάντησιν Κασομούλη-Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη ἦταν παρὼν καὶ ὁ Κωνσταντῖνος Κανάρης! Συνεπῶς γνωρίζομε τὰ ὀνόματα τῶν δολοφόνων, τῶν δὲ ἠθικῶν αὐτουργῶν κυκλοφοροῦνται ψιθυριστά! Ὁ Κασομούλης συμπληρώνει: «…Ἐξομολογοῦμαι τὴν ἀλήθειαν ὅτι καὶ διὰ τοὺς δύο ἐλυπήθην καὶ ἐκαταράσθην τοὺς πρωταιτίους, οἵτινες ἔθεσαν εἰς τοιαύτην κατάστασιν τοὺς ἄνδρας νὰ φονεύσουν τὸν ἀγαθώτερον Ἕλληνα καὶ Πατέρα τοῦ Ἔθνους».
.              Ἐξ ἄλλου τὸ ἀπεχθέστερο καὶ διαχρονικῶν διαστάσεων ἔγκλημα κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ κατηγγέλθη ἀπὸ τὸν Λαφαγιέτ: «Τὸ μεγαλεῖον τῆς Ἑλλάδος ἀφέθη ἐκτὸς τῆς Ἑλλάδος. Τί εἴδους Ἑλλὰς εἶναι ἡ Ἑλλάς χωρὶς τὴν Λῆμνον, τὴν Λέσβον καὶ τὴν Ὄσσαν, τὸν Ὄλυμπον καὶ τὸν Ἄθω ; Ὄχι μόνον τὸ μεγαλύτερον, ἀλλὰ καὶ τὸ ἑλληνικώτερον τμῆμα τῆς Ἑλλάδος δὲν περιελήφθη ἐντὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους… καὶ αἱ νῆσοι καὶ αἱ ἀκταὶ τῆς Θράκης καὶ ἡ ἑλληνικὴ κοινότης τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἶναι πραγματικοὶ Ἕλληνες…». Ὁ δὲ Βρετανὸς πολιτικὸς Δίλκε διευκρινίζει μὲ σαφήνεια: «Ἡ Ἑλλάς … ἀφεθεῖσα χωρὶς τὴν Θεσσαλίαν, τὴν Ἤπειρον καὶ τὴν Κρήτην, ἐψαλιδίσθη καὶ κατεδικάσθη εἰς λιμοκτονίαν ἀπὸ τὰς Μ. Δυνάμεις».
.              Προφανέστατα τὸ ἀπάνθρωπα ἄδικο καὶ φοβερὸ ψαλίδισμα τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου καὶ ἡ παρεπόμενη ὀδυνηρὴ λιμοκτονία τῶν «ἀπελευθερωθέντων» Ἑλλήνων, ποὺ εἶχαν ἐπιβάλλει ξένες Δυνάμεις, κατ᾿ ἐξοχὴν ἡ πονηρὰ Ἀλβιών, Ἀγγλία, ἐπέφεραν τὰ ἀλλεπάλληλα μετεπαναστατικὰ κινήματα τῶν ἀλυτρώτων ἑλληνικῶν περιοχῶν, ταυτόχρονα δὲ ἀδυσώπητη δυσφήμισιν τοῦ δικαιολογημένου ἑλληνικοῦ μεγαλοϊδεατισμοῦ… Εἰς ἀντίθεσιν ὁ μεγαλοϊδεατισμὸς ἄλλων χωρῶν ὑπερβαίνει καὶ τὰ ὅρια τῆς τολμηρότερης ἀνθρώπινης φαντασίας!
.              Ἡ Μεγάλη Ἰδέα τῶν Ἑλλήνων, ὅπως ὁμολογεῖται ἀπὸ Λαφαγιέτ, Δίλκε καὶ πολλοὺς ἄλλους, ἦταν πραγματιστικὴ καὶ ὄχι πλασματική!
.              Συνεπῶς συμπεριφορὲς ἐκπροσώπων τῆς Ἀγγλίας ἀπέναντι τοῦ ἀρτιπαγοῦς ἑλληνικοῦ κράτους ὑπῆρξαν παράλογες καὶ ἐπιβλαβέστατες… Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1836 ὑπεστήριζαν τὸν Φίνλεϋ εἰς τὶς διεκδικήσεις του ἐναντίον τοῦ ἀρτιπαγοῦς ἑλληνικοῦ κρατιδίου. Ὡστόσο κατὰ τὴν ἀνεκδιήγητη Μεταπολίτευσιν ὁ Φίνλεϋ προεβλήθη πολυέξοδα, ἄν καὶ ὁ μισελληνισμός του ἐπεσημάνθη ἤδη ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Τὸ 1848 καταδιώκονται Ἑπτανήσιοι, ἐπειδὴ συμμετεῖχαν εἰς τὴν πανευρωπαϊκὴ ἐπανάστασιν! Ἐπὶ δεκαετία 1843-1849 ἡ Ἀγγλία, ἡ ὁποία κατεῖχε τὰ Ἑπτάνησα, δημιουργοῦσε προβλήματα διεκδικώντας καὶ τὰ ἀσημαντότερα ξερονήσια! Μετὰ τὸ 1842 ὑπερασπιζόταν τὸν διαβόητο Πατσίφικο! Τὸ 1850 ἀγγλικὸς στόλος ὑπὸ τὸν ναύαρχο Πάρκερ ἀπέκλεισε τὰ ἑλληνικὰ λιμάνια, τρομοκρατικὴ ἐπιχείρησις, ἡ ὁποία ἔμεινε εἰς τὴν ἱστορία μὲ τὴν ὀνομασία Τὰ Παρκερικά, ἀπὸ τὸν Ἄγγλο ναύαρχο Πάρκερ!
.              Σχετικὰ μᾶς πληροφορεῖ καὶ ὁ Γιάννης Μακρυγιάννης : «τότε ὁ Πάλμερστον ἑτοιμάζει ἕνα σημαντικὸ στόλο μὲ βατζέλα, μὲ φεργάδες, μὲ μπρίκια καὶ μὲ στρατέματα κὶ ὁ Πάρκερ ναύαρχος κὶ ἔρχονται εἰς τὸν Περαία καὶ Ἀμπελάκι (Σαλαμίνα) καὶ μᾶς κάνουν στενὸν μπλόκον μὲ τὸν λόγον ὅτι ζημιώσαμεν τὸν Ὀβραῖον καὶ τὸν Φίντλεϊ… Καὶ παίρνουν ὅλα τὰ ἐθνικὰ πλοῖα καὶ τὰ ἐμπορικά· κὶ ἀφανίζουν τὸ ἐμπόριον γενικῶς καὶ τοὺς δυστυχισμένους τοὺς νησιῶτες… Καὶ μᾶς ἔφτιασαν ὅλους νοικοκυραίους. Καὶ φοβέριζαν σήμερα θὰ κινηθοῦν διὰ τὴν πρωτεύουσαν κὶ αὔριο θὰ κινηθοῦν. Τὸ κόμμα τὸ ἀγγλικὸν ἀδύνατο. Νέκρωσε ἀπὸ τὸ μῖσος τῶν ἀνθρώπων. Κὶ ἐνώθη ὅλο τὸ ἔθνος ἀναντίον τους… Κι ὁ Θεὸς ὁποὺ μᾶς γλύτωσε τόσες φορές, μᾶς ἔσωσε καὶ τότε».
.              Ἔκτοτε ὣς σήμερα πόσο μᾶς ἔβλαψαν οἱ Ἄγγλοι καὶ οἱ λοιποὶ Φράγκοι δὲν ἀρκοῦν τόμοι ὁλόκληροι. Συλλήβδην εἰς τὰ πλαίσια τῆς Εὐρωπαϊκῆς συνυπάρξεως οἱ «Εὐρωπαῖοι» ἁρμόδιοι, μὴ ἐλέγχοντας, ὡς ὤφειλαν, τοὺς ἐκπροσώπους τῆς χώρας μας, ἔφεραν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ εἰς φτώχεια παρόμοια τῆς Κατοχῆς τοῦ Β´ παγκοσμίου πολέμου! Ἐξαναγκάζονται οἱ Συνέλληνες τῶν χρόνων μας νὰ πληρώσουν τέτοια «χρέη», ποὺ θὰ ἀρκοῦσαν διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἑκατὸ φορές!     

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἀφοῦ δὲν θελήσαμε νὰ ἐκπληρώσουμε τὴν ἐθνική μας ὑπόσχεση, ἂς πληρώσουμε 100 φορὲς τὴν παράλειψη ἐκπληρώσεώς της. 

* Ὁ μεγάλος ἰδεολόγος ἱστοριοδίφης κ. Ἀχιλλεὺς Λαζάρου ἄριστος καθηγητὴς τοῦ 4ου Πανεπιστημίου τῆς Σορβόννης, εἰδικὸς Βαλκανιολόγος μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα ἀπέδειξε τὴν αἰτία τῆς μὴ πραγματοποιήσεως τῆς Ἱερᾶς Παρακαταθήκης τῶν ἀπογόνων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ συνεκλόνισε τὸ πολυπληθέστατο ἀκροατήριο. Ἀναλυτικώτερα ὁ σπουδαιότατος αὐτὸς καὶ εὐσυνείδητος ἱστοριοδίφης ἀναπτύσσει μὲ ὠμὴ ρεαλιστικὴ γλῶσσα τῆς ἀληθείας, ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ στὸ σπουδαιότατο τετράτομο ἔργο του «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΙ ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» (2009-2010), ἀποτελούμενο ἀπὸ ἄνω τῶν 3.000 σελίδων, τὸ ὁποῖο διατίθεται στὴν συμβολικὴ τιμὴ τῶν μόνο 40 € καὶ οἱ 4 τόμοι ἀπὸ τὸ Πολυκατάστημα Κωνσταντίνου Δούκα, στὸν Ἅγιο Δημήτριο τηλ. 210-9715482.

ΠΗΓΗ: fotgrammi.gr

Σχολιάστε

ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ «Εἴμαστε ἐκτεθειμένοι ἀπέναντι στὸν Θεό. Καὶ γι’ αὐτὸ ἴσως ἡ κρίση παρατείνεται…».

Γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 2065, 01.05.13

.            Τὴν Κυριακὴ 31 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκε στὸ γήπεδο τοῦ Σπόρτινγκ στὴν Ἀθήνα μεγαλειώδης συγκέντρωση μὲ θέμα: «Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἡ ἐλπίδα ἀναγεννήσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ». Μὲ τὴν πρωτοβουλία τοῦ Σωματείου «Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τοῦ «Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν», στὰ ὁποῖα πρωτοστατεῖ τὸ ζεῦγος Ἰωάννου καὶ Αἰκατερίνης Ἀναγνωστοπούλου, συγκεντρώθηκαν χίλια καὶ πλέον ἄτομα, τὰ ὁποῖα συμμετεῖχαν μὲ ἐθνικὸ παλμὸ καὶ ἐνθουσιασμὸ στὴν ὅλη ἐκδήλωση.
.            Ἡ Ἡμερίδα ξεκίνησε μὲ τὴν ἐνθουσιώδη Εἰσήγηση τοῦ Προέδρου κ. Ἀναγνωστοπούλου, ἐνῶ χαιρέτισε τὴ συγ­κέντρωση ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος. Ἀκόμη ἀνεγνώσθη σχετικὴ Ἐγκύκλιος τοῦ Μη­τροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφεὶμ πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ σπουδαῖο μήνυμα τοῦ Πρωτεπιστάτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους Γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου.
.            Ἡ Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Μονεμβασίας καὶ Σπάρ­της κ. Εὐσταθίου ἀνεγνώσθη, διότι ὁ ἴδιος δὲν μπόρεσε νὰ παραστεῖ, ἐνῶ μίλησαν ἐμπνευσμένα οἱ Συνοδικοὶ Μη­τρο­πολίτες Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς, καὶ Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας, ὅπως καὶ ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἀρχι­μαν­δρίτης π. Φιλόθεος. Ἡ Ἡμερίδα περιελάμβανε Εἰση­γή­σεις καὶ ἄλλων ἐκλεκτῶν ὁμιλητῶν, ἱστορικῶν, δημο­σιο­γρά­φων, οἰκονομολόγων, μεταξὺ τῶν ὁποίων τοῦ Βαλκα­νιο­λόγου καὶ Καθηγητοῦ τοῦ 4ου Πανεπιστημίου τῆς Σορβόν­νης κ. Ἀχιλλέως Λαζάρου. Τὸ πρόγραμμα διανθίστηκε ἀπὸ ὕμνους καὶ ἀθάνατα δημοτικὰ τραγούδια ἀπὸ τὴ «Βυζα­ντι­νὴ Χορωδία Ἀθηνῶν» ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Ἄρχο­ντος Ὑμνωδοῦ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλη­σίας κ. Γεωργίου Χατζηχρόνογλου.
.            Σκοπὸς τῆς ὅλης ἐκδηλώσεως ἦταν νὰ εὐαισθη­το­ποιηθοῦν οἱ πάντες, ὥστε νὰ ἐκπληρωθεῖ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους· ἡ ὑπόσχεση δηλαδὴ ποὺ ἔδωσαν στὸν Θεὸ οἱ γεν­ναῖοι ἥρωες τοῦ 1821, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Θεόδωρο Κο­λοκοτρώνη, νὰ κτισθεῖ στὴν πρωτεύουσα τῆς χώρας μας μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσή της ἀπὸ τὴν τυραννικὴ τουρκικὴ σκλαβιὰ ἱερὸς Ναὸς στὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ σὲ ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴ Χριστό.
.            Ἡ ὑπόσχεση αὐτὴ ἐπισημοποιήθηκε μὲ τὸ Η´ ὁμόφωνο ψήφισμα τῆς Δ´ Ἐθνικῆς Συνελεύσεως τῶν Ἑλλήνων, ποὺ συνῆλθε στὸ Ἄργος στὶς 31-7-1829, ποὺ τὸ ὑπέγραψε καὶ ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας. Ἔγινε καὶ Νόμος τοῦ Κράτους μὲ Βασιλικὰ Διατάγματα τῶν ἐτῶν 1834 καὶ 1838.
.            Καὶ ὅμως τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους μας πρὸς τὸν Θεὸ πα­ραμένει ἀνεκπλήρωτο! Γιατί ἄραγε; Πρέπει νὰ ἐκπληρωθεῖ ὁπωσδήποτε καὶ νὰ κτισθεῖ ὁ ἱερὸς Ναός, ἂν θέλουμε νὰ μᾶς εὐλογεῖ ὁ Θεός. Εἴμαστε ἐκτεθειμένοι ἀπέναντί Του. Καὶ γι’ αὐτὸ ἴσως ἡ κρίση παρατείνεται…

Σχολιάστε

«ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ». OΛΟΚΛΗΡΗ Η ΗΜΕΡΙΔΑ: 31-3-13 (Μαγνητοσκόπημα)

Σωματεῖον  «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ

Τηλ. 0030  2103254321-2,    fax 210-3236978 
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

4.4.2013

1. Ζητοῦμε συγγνώμη ἀπὸ χιλιάδες φίλους καὶ θαυμαστὲς τῶν σκοπῶν μας καὶ προοπτικῶν μας, διότι δὲν ἠμπορέσαμε προηγουμένως νὰ ἐπεξεργασθῶμε καὶ νὰ ἀναρτήσωμε στὴν ἱστοσελίδα μας τὴν ὅλην ἐκδήλωσιν τοῦ Συνεδρίου μας ἀπὸ 31.3.2013 ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. 

2. Ἐπειδὴ χιλιάδες φίλοι τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀναμένουν ἐναγωνίως, τολμᾶμε νὰ ἀναρτήσωμε τὴν βιντεοσκόπησι ὁλόκληρης τῆς Ἡμερίδος. Μὲ πρώτη εὐκαιρία θὰ προσπαθήσωμε νὰ ἀναρτήσωμε καὶ τὴν ὁμιλία τοῦ κάθε ὁμιλητοῦ χωριστά, γιὰ νὰ δύνανται οἱ ἀναγνῶστες μας νὰ ἀξιοποιοῦν τὸν περιορισμένο χρόνο τους.

 3. Διαδῶστε το, παρακαλοῦμε, σὲ ὅλους τοὺς φίλους καὶ ἐλᾶτε νὰ συσπειρωθῶμε, γιὰ νὰ δυνάμεθα, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ,  νὰ πετύχωμε τὸ ποθούμενο. 

4. Μὲ τὸ Συνέδριό μας στὸ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ἐπετύχαμε τὸ Α΄ τοῦ Α΄. Ἔχομε πάρα πολὺ δρόμο καὶ ἀγῶνα μέχρι, ποὺ νὰ φθάσωμε στὸ Ω. 

Μὴ διασπαθίζωμε τὶς δυνάμεις καὶ μὴ πατᾶμε τὴν «πεπονόφλουδα» τοῦ διαβόλου, ποὺ εἶναι τὸ «διαίρει καὶ βασίλευε». 

 5. Ἄς ἀρχίσωμε ἐπὶ τέλους ἀπὸ σήμερα νὰ διορθωνώμεθα. 

 Πρὸς τοῦτο σᾶς εὐχαριστοῦμε ὅλους.

Σχολιάστε

Η ΥΠΟΣΧΕΣΙ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΔΕΝ ΞΕΧΑΣΤΗΚΕ

Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ

Τηλ. 0030  2103254321-2,    fax 210-3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008

Α.φ.μ. 998406487 ΔΟΥ Ψυχικοῦ

 

Η ΥΠΟΣΧΕΣΙ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΕΝ ΞΕΧΑΣΤΗΚΕ

1.3.2013 

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΕΜΠΝΕΕΙ,
ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΣυνεχίζοντες τὴν ἀπέλπιδα ἀγωνία μας νὰ διαφωτισθοῦν οἱ πάντες ἀπὸ τὴν ἀνόθευτη ἱστορία τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἀναρτοῦμε τὸ μικρὸ φυλλάδιο, ποὺ ἔχομε κυκλοφορήσει σὲ 120.000 ἀντίτυπα, ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς Ἡμερίδας τῆς 31.3.2013 γιὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.

Δὲν πρέπει νὰ μείνῃ ὄχι μόνο μία γωνιὰ ἑλληνική, ἀλλὰ οὔτε μία οἰκογένεια ἑλληνική, ποὺ νὰ μὴ ἔχῃ διαφωτισθῆ καὶ ἐνημερωθῆ γιὰ τὴν ἀνάγκη ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Στὴν ἀναλυτικὴ πρόσκλησί μας ποὺ ἀναρτήσαμε τὴν 15.2.2013

 (http://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=713:15213———3132013-sporting&catid=28:2009-07-31-01-41-51ἐπαναλαμβάνομε ὅτι δὲν ζητᾶμε χρήματα ἀπὸ τὴν Πολιτεία καὶ τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ ἀπαιτοῦμε νὰ μᾶς διευκολύνουν καὶ νὰ μὴ μᾶς ἐμποδίζουν.

Μὲ τὸ παραγωγικὸ αὐτὸ ἔργο τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ τρώγουν χιλιάδες ἑλληνικὲς οἰκογένειες τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο μὲ τὸν ἱδρῶτα τοῦ προσώπου τους.

Πρῶτα δικαιοσύνη, δηλαδὴ θέσεις ἐργασίας, καὶ μετὰ ἐλεημοσύνη.

Μόνο ἔτσι θὰ ἀναζωογονηθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων.

Ἐπιστρέφοντες στὶς ρίζες μας θὰ μᾶς βοηθήσῃ ὁ Θεὸς νὰ μὴ καταποντισθοῦμε στὴν ἄβυσσο, ποὺ μᾶς ὡδήγησαν ἀνάξιοι καὶ φαῦλοι ἰθύνοντες, πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

ΑΜΗΝ, ΓΕΝΟΙΤΟ.

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Σχολιάστε

«ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΤΟΝ» ΚΑΙ ΤΟ «ΚΑΡΚΙΝΟΒΑΔΙΣΜΑ» ΣΤΟ “ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ”

Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ

Τηλ. 0030  2103254321-2,    fax 210-3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008

Α.φ.μ. 998406487 – ΔΟΥ Ψυχικοῦ

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ «ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΤΟΝ»
ΚΑΙ ΤΟ «ΚΑΡΚΙΝΟΒΑΔΙΣΜΑ»

ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 52

http://www.fotgrammi.gr/index2.php?option=com_flippingbook&view=book&id=61:teyxos-52&catid=2:2009-09-17-00-27-03&tmpl=component

 Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 916/2.11.2012 

1. πειδ δυστυχς συστηματικ καταπολέμησι το Τάματος τοθνους συνεχίζεται παντοιοτρόπως καπειδ δν παρκομε νὰ νημερώνωμε τος χιλιάδες ελαβες λληνες τοῦ σωτερικο κα τοῦ ξωτερικο, πο λαχταρον ν δον πραγματοποιούμενο τ Τάμα τοθνους, θεωρήσαμε καθκον μας ν κυκλοφορήσωμε σκατοντάδες χιλιάδες ντίτυπα τν Διακήρυξιν τν Φίλων το Τάματος τοθνους, γι ννημερωθον ο πάντες ρθόδοξα κα ν μπάρξ οδες γαθοπροαίρετος νθρωπος, πο ν μχνημερωθ πλήρως.Τν Διακήρυξιν αύτ τν χομε δη ναρτήσει τν 12.10.2012.

2. Ετυχς ποπάρχουν κα πολλο πνευματικς ναγεννημένοι κληρικο κα λαϊκοί, οποοι μς κφράζουν τ ελικρινά τους συγχαρητήρια. Ατ στηρίζει τος συνεργάτες μας ν συνεχίσωμε τν πεγνωσμένο γνα μας, εελπιστοντες τι κα πολλολλοι πατέρες καδελφο θ φωτισθον π τν Κύριον, γι ν μς συντρέξουν. π τ πολλὰ νθαρρυντικὰ γγραφα σταχυολογομε το Σεβασμιωτάτου ρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ερηναίου π 23.10.2012, τποο εχαρίστως δημοσιεύουμε κατωτέρω, γι ν χαρον ο χιλιάδες φίλοι, ποναγωνίως καθημερινς παρακαλον ν τος νημερώσωμε λλ δυστυχς δν παρκομε.

3. Μόνον Διακήρυξις τν Φίλων το Τάματος τοθνους εναι νω τν 80 σελίδων. μως «Φωτειν Γραμμή» δν εναι μόνον γι τ Τάμα τοθνους, λλά, ς γνωστόν, εναι τριμηνιαον περιοδικόν στορικο, πολιτιστικο, οκολογικο κα κοινωνικο περιεχομένου κα πνευματικς σηματοφόρος χι μόνον το Σωματείου ο Φίλοι το Τάματος τοθνους, λλ κα τοῦ δρύματος Προασπίσεως θικν κα Πνευματικν ξιν κα το Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ πόστολος Παλος καπρεπε νὰ ναφερθμε κα σ πληθώρα λλων σπουδαιοτάτων θεμάτων, τὰ ποα χομε ναβάλλει πανειλημμένως. Γι᾿ ατναγκασθήκαμε νκδώσωμε τώρα κα τν Πανηγυρικν κδοσιν, διότι τ λίαν ψηλ ταχυδρομικ θὰ ταν τὰ δια, ἐὰν περβαίναμε τ 100 γραμμάρια…

4. πειδ τ οκονομικά μας εναι σὲ θλιωτάτην κατάστασιν, δν δυνάμεθα νὰ κδώσωμεν κα τν Πανηγυρικν κδοσιν σὲ κατοντάδες χιλιάδες ντίτυπα, διότι πέραν τν μεγάλων ξόδων γι χαρτ καὶ κτύπωσι-βιβλιοδέτησι, χομε κα τ πανάκριβα ταχυδρομικ και, ς γνωστόν, μες τὰ ποστέλλομε στὸ σωτερικ κα τὸ ξωτερικ δωρεν τιμς νεκεν.

5. ς κ τούτου ποχρεωθήκαμε νὰ κδώσωμε τν Διακήρυξιν τν Φίλων το Τάματος τοῦ θνους διαιτέρως κα μάλιστα, ες βάρος τς ασθητικς, ναγκασθήκαμε ν περικόψωμε τ περιθώρια το περιοδικο, γι ν μὴ περβαίν τ 100 γραμμάρια.

6. Ἐὰν θέλ κανένας ν πάρ πολλὰ ντίτυπα π τν Διακήρυξιν τν Φίλων το Τάματος τοθνους, δύναται νὰ λθ στος χώρους μας (Μουσν 14-Ψυχικόν, τηλ. 210-3254321) ν το δωρήσωμε χι μόνον γι συγγενες, φίλους κα γνωστούς, λλ κα γι ν τ δώσ κα στν νορία του, γι ν διαφωτισθον ο πάντες.

7. πειδ στενάζομε κάτω π τος λίαν δυσβαστάκτους γκους ργασίας καὶ ξόδων κα δν χομε χρήματα ν πληρώνωμε προσωπικό, παρακαλονται ο φίλοι ναγνστες νὰ λθουν οἱ διοι νὰ πιστρατεύσουν λλους ν πάρουν τ περιοδικά μας κα ν τ δωρίζουν.

8. Πρς τοτο παρακαλομε, πως ο φίλες στοσελίδες ναρτήσουν στς στοσελίδες τους τν ν λόγ παράκλησί μας, καθς κα ατοτελῆ  μέρος τν περιεχομένων το τεύχους 52 τς Φωτεινς Γραμμς.

Γι τὴν κατανόησίν σας θερμότατα εχαριστομε.
ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙ !

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ: http://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=684:21112————–52&catid=28:2009-07-31-01-41-51

Σχολιάστε

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΒΑΤΕΙ

Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ

Τηλ. 0030  2103254321-2,    fax 210-3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008

Α.Φ.Μ. 998406487, Δ.Ο.Υ. Ψυχικοῦ

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΒΑΤΕΙ
– ΣΕ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΤΟΝ

 

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 893/12.10.2012

1. Παρ᾿ ὅλα τὰ «καρκινοβαδίσματα» τῶν καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεων, Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, ἐμεῖς συνεπεῖς μὲ τὰ «πιστεύω» μας, συνεχίζουμε νὰ δρῶμε ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως, ἐφαρμόζοντες τὸ Γραφικό: ««ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας» (Β’ Κορ. 6, 2), τὸ ὁποῖο ἐκλαΐκευσε ὁ «μεγάλος Ἀνδρέας» σὲ «ἐδῶ καὶ τώρα»…

2. Ξανατονίζουμε: ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἐφαρμόζεται τὸ ἄλλο Γραφικό: «τι ο υο το αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι πρ τος υος το φωτς ες τν γενεν τν αυτν εσι …» (Λουκ. 16, 8).

3. Παρ᾿ ὅλο ποὺ εἴχαμε ἀρκετὲς προσφορὲς ἐθελοντῶν γιὰ τὸ Εἰδικὸ Συμβούλιο (ὅλοι οἱ καλοὶ χωρᾶν-κανένας δὲν μᾶς περισσεύει), ἐν τούτοις ἀναρτῶμε καὶ πάλι τὸ Ἐθνικὸ Προσκλητήριο Ἐθελοντῶν, διότι, ὅπως τονίζουμε καὶ στὸν κατωτέρω σύνδεσμο: Διακήρυξι τῶν Φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνουςhttp://www.fotgrammi.gr/index2.php?option=com_flippingbook&view=book&id=60:teyxos-52a&catid=2:2009-09-17-00-27-03&tmpl=componentἐμεῖς ἀπορρίπτουμε κατηγορηματικῶς τοὺς στημένους διεθνεῖς διαγωνισμοὺς καὶ τὶς τιμὲς τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος, διότι τόσον τὰ Διοικητικὰ Συμβούλια τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τοῦ Ι.Π.Η.Π.Α., ὅσον καὶ τοῦ Εἰδικοῦ Συμβουλίου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, δὲν ἐπιδιώκουμε «λαδώματα», «μίζες» καὶ τὰ τοιαῦτα καὶ θὰ ἐπαγρυπνοῦμε μὲ ἀπόλυτη διαφάνεια νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ μεγαλεπήβολο μνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστὸ μὲ κάτω τῆς μισῆς τιμῆς, ἀπ’ ὅ,τι χρεώνονται τὰ διάφορα δημόσια καὶ κοινωφελῆ ἔργα, γιὰ νὰ βγαίνουν σ᾿ αὐτοὺς οἱ «μίζες» καὶ τὰ χοντρὰ «λαδώματα».

 4. Κατὰ συνέπεια δὲν θὰ περισσεύῃ κανένας ἀπὸ τοὺς πραγματικὰ ἀνιδιοτελεῖς ἐθελοντές. Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε !

 5. Γιὰ νὰ γνωρίσουν ὅλοι «γυμνὴ τὴν ἀλήθεια» γύρω ἀπὸ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἀναδημοσιεύουμε καὶ τὴν Διακήρυξι τῶν Φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους σὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀντίτυπα, γιὰ νὰ ἀποσταλῇ σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες τῶν Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος, Κρήτης, Δωδεκανήσσου, Κύπρου καὶ στὶς χιλιάδες ἑλληνικὲς κοινότητες καὶ παροικίες ἀνὰ τὴν ὑφήλιο. Διότι, δυστυχῶς, ἀκόμη καὶ σήμερα τολμοῦν διάφοροι ἀνιστόρητοι ἢ καὶ διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, ἰδιοτελεῖς «ψευδοδιανοούμενοι» νὰ παραπληροφοροῦν ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους σημαίνει «χούντα Παπαδόπουλου» ἢ ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους δῆθεν ἔχει πραγματοποιηθῆ στὴν Αἴγινα, Ἅγιο Σώστη, Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀθηνῶν, Μήλεσι τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Πορφυρίου καὶ μὲ λοιποὺς φαιδροὺς ἰσχυρισμούς.

 6. Ἄλλοι δἐ, σύγχρονοι ἀπόγονοι τοῦ Ἰούδα, προσποιούμενοι τοὺς δῆθεν κοινωνικὰ εὐαίσθητους «χύνουν κροκοδείλια δάκρυα» ὑπὲρ τῶν πτωχῶν, δημιουργοῦντες ὅμως στρατιὲς ἐπαιτῶν καὶ ἀπελπισμένων.

 7. Ἐμεῖς τὴν ἀπάντησι τὴν ἔχουμε δώσει καὶ τὴν ἐπαναλαμβάνουμε: παραλλήλως πρὸς τὶς ἀνθρωπιστικές μας βοήθειες (ἤδη ἔχουμε ἀποστείλει ἀνω τῶν 70.000 τόννων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ τώρα μοχθοῦμε μήπως μπορέσουμε νὰ βοηθοῦμε δεινοπαθοῦντες Ἕλληνες-ἔχουμε καταδικάσει τὴν κοινωνικὴ ἀναλγησία τῶν ἰθυνόντων γιὰ νὰ μὴ καταστρέφωνται τὰ πρὸς λῆξι μὴ ἀλλοιωμένα ἀγαθά-ἴδ. Φωτεινὴ Γραμμή τεῦχος 47, σελ. 78) θὰ συνεχίσουμε νὰ ἀγωνιζώμεθα  νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπὶ τέλους καὶ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

 8. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἔργο θὰ τρώγουν τὸν «ἄρτον τὸν ἐπιούσιον» πολλὲς χιλιάδες ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν χωρὶς νὰ ἐπιβαρύνουν τὴν πολιτεία καὶ τὴν ἐκκλησία οὔτε μὲ μία «τρύπια» δεκάρα.

Μακάρι νὰ ἐπραγματοποιοῦντο πολλὰ κοινωφελῆ ἔργα χωρὶς διασπάθισι τῶν φόρων καὶ τῶν θαλασσοδανείων, γιὰ νὰ δημιουργοῦνται θέσεις ἐργασίας.

Πρῶτα δικαιοσύνη (δίδοντες ἐργασία στοὺς δυναμένους νὰ ἐργασθοῦν) καὶ μετὰ ἐλεημοσύνη στὰ παιδιά, τοὺς γέροντες, τοὺς ἀρρώστους.

9. Μὲ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ ἀναπτερωθῇ καὶ θὰ ἀναζωογονηθῇ τὸ καθημερινῶς καταπληγωμένο – καταρρακωμένο καὶ καταπτοούμενο ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων καὶ διὰ τῆς ἀναζωογονήσεως θὰ ἐπανέλθουμε στὶς ρίζες μας καί κατὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, θὰ λυτρωθοῦμε ἀπὸ τὸν βέβαιο καταποντισμό μας.

10. Ἀκόμη καὶ οἱ παπικοὶ τῆς Γαλλίας μετὰ τοὺς ἐπιτυχεῖς Ναπολεοντείους πολέμους ἐναντίον τῶν Ρώσων-Πρώσων, ἐπραγματοποίησαν τὸ Τάμα τους κτίζοντες Ναὸ τοῦ Σωτῆρος. Ὅλοι δὲ οἱ Ὀρθόδοξοι λαοὶ ἐπραγματοποίησαν τὸ Τάμα τους. Μόνον οἱ Ἕλληνες δὲν τὸ ἐπραγματοποίησαν ἐπὶ 183 συναπτά ἔτη. Ντροπή μας…

 11. Παρακαλοῦμε τὶς φίλες σοβαρὲς ἱστοσελίδες καθὼς καὶ ὅλους ὅσους ἔχουν email νὰ διαδώσουν παντοῦ τὴν κατωτέρω ἀναρτημένη

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

http://www.fotgrammi.gr/index2.php?option=com_flippingbook&view=book&id=60:teyxos-52a&catid=2:2009-09-17-00-27-03&tmpl=component

Εὐχαριστοῦμε πολύ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Σχολιάστε