Ἄρθρα σημειωμένα ὡς “σύμφωνο συμβιώσεως”

ΣΤΑΘΕΡΗ καὶ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ἡ Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ΓΙΑ ΤΟ “ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ”

Ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἐπικείμενη κατάθεση στὴ Βουλὴ τοῦ Νόμου γιὰ τὴν προέκταση τοῦ συμφώνου συμβίωσης στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια, ἡ Δ.Ι.Σ. ὑπενθυμίζει ὅτι ἐμμένει στὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Συνεδρίας τῆς 17ης Ὀκτωβρίου 2013, ὅταν ἀσχολήθηκε ἀναλυτικῶς μὲ τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογενείας στὸ πλαίσιο τῆς σύγχρονης κρίσης, τὴν ὁποία ἀπόφαση ἐπικαιροποίησε ἡ Δ.Ι.Σ. στὴ Συνεδρία τῆς 19ης Ἰουνίου 2015. Στὴν ἀπόφαση τότε μεταξὺ ἄλλων τονιζόταν:

«Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος, κατὰ τὴν σημερινὴ Συνεδρίαση, ἐμμένει καὶ ἐπικαιροποιεῖ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Συνεδρίας τῆς 17.10.2013, κατὰ τὴν ὁποία ἐπεσημάνθη ὅτι:
“… σύγχρονα σχήματα ὀργάνωσης τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου τῶν ἀνθρώπων – ἐναλλακτικὲς μορφὲς οἰκογενείας– γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν θεολογία της περὶ γάμου καὶ οἰκογενείας συνιστοῦν “ἐκτροπές” τοῦ οἰκογενειακοῦ θεσμοῦ, ὅπως αὐτὸς διαμορφώθηκε καὶ λειτούργησε ἐπὶ αἰῶνες στὴ ζωὴ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος.
.           Ὁ γάμος καὶ ἡ οἰκογένεια, γεγονὸς κατ’ ἐξοχὴν ἐκκλησιαστικὸς καὶ κοινωνικὸς θεσμὸς θεμελιώδους σημασίας, γίνεται, ὅλο καὶ περισσότερο, ἀτομικὴ ὑπόθεση ποὺ ἐντάσσεται στὴν σφαίρα τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου.
.         Φαινόμενα-“ἐκτροπές” ἐξαιρετικὰ ἐπίκαιρα καὶ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα, εἶναι ὁ πολιτικὸς γάμος, ἡ μονογονεϊκὴ οἰκογένεια, ἡ ἐλεύθερη συμβίωση καὶ ὁ λεγόμενος “γάμος τῶν ὁμοφυλοφίλων’’.
.           Ἡ ἀνωτέρω Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας θεωρεῖται σταθερὴ καὶ ἀμετάκλητη.
.           Διευκρινίζεται ὅτι ἀφετηρία τῶν θέσεων τῆς Ἐκκλησίας στὸ ἀνωτέρω ζήτημα εἶναι ὁ σεβασμὸς τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι κέντρο τῆς ὀρθόδοξης Θεολογίας, ἀλλὰ καὶ θεμελιώδης ἀρχὴ στὸ ἑλληνικὸ Σύνταγμα. Ἀπὸ τὸν σεβασμὸ στὴν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου ἀπορρέει ἡ ἀπόρριψη ὁποιουδήποτε θεσμοῦ-ὑποκατάστατου, ὅπως τὸ σύμφωνο συμβίωσης, μὲ τὸν ὁποῖο ἐπιχειρεῖται ὁ ὑποβιβασμὸς τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς στὸ ἐπίπεδο τῶν ἀστικῶν συναλλαγῶν, γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῶν ὁποίων ἀρκεῖ μία ἁπλὴ ἀλλαγὴ γνώμης τῶν συμβαλλομένων».

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr/greek/holysynod

,

Σχολιάστε

ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ

ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ

τοῦ περιοδ. «ΖΩΗ»
ἀρ. τ. 4293, Σεπτ. 2015
Ἠλ. στοιχειοθ. «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

.               Ἐπανερχόμαστε καὶ θὰ ἐπανερχόμαστε, διότι μὲ τὸ σχέδιο νόμου τοῦ ὑπουργείου Δικαιοσύνης ποὺ προβλέπει τὴν ἐπέκταση τοῦ συμφώνου συμβίωσης καὶ στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια κορυφώνεται ἡ ἀναισχυντία. Λύσαμε, λοιπόν, ὅλα τα καυτὰ προβλήματα τῆς χώρας… Ἡ Πατρίδα μας χειμάζεται ἀπὸ τὴν ὀξυτάτη οἰκονομικὴ κρίση, ἡ νεολαία μας ξενιτεύεται σὲ ἀναζήτηση καλύτερου μέλλοντος, οἱ συνταξιοῦχοι τῆς πείνας χάνουν τὴν ὑπομονή τους, ἡ καλπάζουσα ἀνεργία καὶ τόσα ἄλλα ἐξοργίζουν τὸ λαό μας καὶ ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης σκέφτηκε ὅτι πρέπει νά… παντρεύονται οἱ ὁμοφυλόφιλοι! Καὶ ὅλα αὐτὰ ξεκινοῦν, γιὰ νὰ μὴ μᾶς ποῦν –ποιοί;– καθυστερημένους, ρατσιστὲς καὶ ὅτι ἡ Ἑλλάδα ζεῖ σὲ ἐποχὲς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως, ὅπου τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα εἶναι ἀνύπαρκτα! Ἐπὶ τέλους, ἂν μή τι ἄλλο, αὐτὸς ὁ τόπος εἶχε φιλότιμο. Εἶχε σωστοὺς ἀνθρώπους ποὺ τιμοῦσαν τὴν Πατρίδα μας μὲ τὸν ἡρωισμὸ καὶ τὴν ἀξιοπρέπειά τους. Κάποτε πρέπει νὰ τὸ καταλάβουμε, πὼς δὲν μπορεῖ μερικοὶ νὰ προβάλλουν τὴν ἀπαίτηση νὰ παντρεύονται οἱ ὁμοφυλόφιλοι κόντρα στὴ φύση, στὶς ἠθικὲς ἀξίες, στὸν ἱερὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας καὶ τοῦ γάμου. Πολὺ σωστὰ καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅπως καὶ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος διακήρυξαν ὅτι ὁποιαδήποτε ἄλλη συμβίωση ἐκτὸς τοῦ γάμου εἶναι ἀπαράδεκτη.

, ,

Σχολιάστε

Η Δ. Ι. ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ καὶ ΕΜΜΕΝΕΙ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ γιὰ τὶς ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

.           Συνῆλθε σήμερα 19.6.2015 σὲ συνεδρίαση ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος προκειμένου νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ βασικὸ θέμα τῆς ἡμερησίας διατάξεως «Νομοθετικὴ Πρωτοβουλία περὶ τοῦ νέου συμφώνου συμβιώσεως».

.           Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Συνεδρίας ἀνεγνώσθησαν: α) ἡ ὑπ’ ἀριθμ. 2813/1322/12.6.2015 ἐπιστολὴ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β´ πρὸς τὸν Ἀξιότιμο κ. Ν. Παρασκευόπουλο, Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καὶ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, μὲ τὴν ὁποία ὑποβάλλονται παρατηρήσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπὶ τοῦ δημοσιευθέντος κειμένου νομοθετικῆς πρωτοβουλίας τοῦ ἐν λόγῳ Ὑπουργείου, β) ἡ ἀπὸ 18.6.2015 ἐπιστολὴ τοῦ ἀνωτέρω κ. Ὑπουργοῦ πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο καὶ γ) ἡ ὑπ’ ἀριθμ. 290/15.6.2015 ἐπιστολὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, μὲ τὴν ὁποία ζητεῖται ἡ ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπὶ τοῦ θέματος.
.           Στὸ πλαίσιο τῆς διαλογικῆς συζητήσεως μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς Δ.Ι.Σ., οἱ Σεβασμιώτατοι Συνοδικοὶ Σύνεδροι ἐπεκρότησαν τὶς ἐκφρασθεῖσες μὲ τὴν ἀνωτέρω ἐπιστολὴ τοῦ Μακαριωτάτου ἀπόψεις ὡς ἐκφράζουσες τὴν θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἐξῆραν τὴν σημασία τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας ὡς κυττάρου οἰκοδομῆς τῆς κοινωνίας.
.          Ἐκτενὴς ἀναφορὰ ἔγινε στὶς ἀποφάσεις τῆς τακτικῆς Συνεδρίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Ὀκτωβρίου 2013, ὁπότε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀσχολήθηκε ἀναλυτικῶς μὲ τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογενείας στὸ πλαίσιο τῆς σύγχρονης κρίσης. Εἰδικότερα μνημονεύθηκε ἡ εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεὼν μὲ θέμα «Ἐκτροπαὶ τοῦ οἰκογενειακοῦ θεσμοῦ εἰς τὴν σημερινὴν πραγματικότητα – νομικαί, ἠθικαὶ καὶ κοινωνικαὶ προεκτάσεις», ἡ ὁποία ἔγινε ὁμοφώνως δεκτὴ ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Σῶμα.
.           Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος, κατὰ τὴν σημερινὴ Συνεδρίαση, ἐμμένει καὶ ἐπικαιροποιεῖ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Συνεδρίας τῆς 17.10.2013, κατὰ τὴν ὁποία ἐπεσημάνθη ὅτι: «… σύγχρονα σχήματα ὀργάνωσης τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου τῶν ἀνθρώπων –ἐναλλακτικὲς μορφὲς οἰκογενείας – γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν θεολογία τῆς περὶ γάμου καὶ οἰκογενείας συνιστοῦν “ἐκτροπές” τοῦ οἰκογενειακοῦ θεσμοῦ, ὅπως αὐτὸς διαμορφώθηκε καὶ λειτούργησε ἐπὶ αἰῶνες στὴν ζωὴ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος.
.             Ὁ γάμος καὶ ἡ οἰκογένεια, γεγονὸς κατ’ ἐξοχὴν ἐκκλησιαστικὸ καὶ κοινωνικὸς θεσμὸς θεμελιώδους σημασίας, γίνεται, ὅλο καὶ περισσότερο, ἀτομικὴ ὑπόθεση ποὺ ἐντάσσεται στὴν σφαίρα τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου.
.           Φαινόμενα – “ἐκτροπές” ἐξαιρετικὰ ἐπίκαιρα καὶ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα, εἶναι ὁ πολιτικὸς γάμος, ἡ μονογονεϊκὴ οἰκογένεια, ἡ ἐλεύθερη συμβίωση καὶ ὁ λεγόμενος γάμος τῶν ὁμοφυλοφίλων».
.           Ἡ ἀνωτέρω Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας θεωρεῖται σταθερὴ καὶ ἀμετάκλητη.
.           Διευκρινίζεται ὅτι ἀφετηρία τῶν θέσεων τῆς Ἐκκλησίας στὸ ἀνωτέρω ζήτημα εἶναι ὁ σεβασμὸς τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι κέντρο τῆς ὀρθόδοξης Θεολογίας, ἀλλὰ καὶ θεμελιώδης ἀρχὴ στὸ ἑλληνικὸ Σύνταγμα. Ἀπὸ τὸν σεβασμὸ στὴν ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ἀπορρέει ἡ ἀπόρριψη ὁποιουδήποτε θεσμοῦ – ὑποκατάστατου, ὅπως τὸ σύμφωνο συμβίωσης, μὲ τὸν ὁποῖο ἐπιχειρεῖται ὁ ὑποβιβασμὸς τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς στὸ ἐπίπεδο τῶν ἀστικῶν συναλλαγῶν, γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῶν ὁποίων ἀρκεῖ μία ἁπλὴ ἀλλαγὴ γνώμης τῶν συμβαλλομένων.
.           Ἐπίσης ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφάσισε τὴν ἔκδοση φυλλαδίου «Πρὸς τὸν Λαὸ» μὲ σκοπὸ νὰ τὸν ἐνημερώσει ἐκτενέστερα γιὰ τὴν ἐπιχειρούμενη ἀλλοίωση τῆς ἔννοιας τῆς «οἰκογένειας» καὶ τὶς ἠθικὲς καὶ κοινωνικὲς συνέπειες τοῦ συμφώνου συμβίωσης ἐν γένει.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

,

Σχολιάστε

ΑΓΩΝΙΟΥΜΕ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ – ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ: ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ

ΑΓΩΝΙΟΥΜΕ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ – ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ

 ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»
18.6.2015

ΑΓΩΝΙΟΥΜΕ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ - ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ

ΑΓΩΝΙΟΥΜΕ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ – ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ

➽ Προτοῦ μιά ἐλάχιστη μειοψηφία σοδομιστῶν καταφέρει νά βυθίσει τήν Πα­τρί­δα μας στό χάος τῆς ἀβύσσου…

➽ Προτοῦ οἱ ἐκπρόσωποί μας στό Κοινοβούλιο ὑποταχθοῦν στίς ἐντολές τῶν Βρυξελλῶν, πού ἀδίστακτα ἐπιδιώκουν νά μολύνουν μέ τό θανατηφόρο δηλητήριό τους τά ἁγιασμένα χώματα αὐτοῦ τοῦ τόπου…

➽ Προτοῦ ἡ διάβρωση καί σήψη τῆς ἠθικῆς διαστροφῆς παρασύρει τίς συν­ει­δήσεις τῶν ἀνθρώπων τούτης τῆς χώρας μέ τήν τετρακισχίλια ἱστορική καί πο­λιτισμική κληρονομιά…

➽ Προτοῦ ὁ ἱερός θεσμός τῆς οἰκογένειας ἁλωθεῖ ὁλοκληρωτικά καί στήν Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας…

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ

Ἀγωνιζόμαστε μέ ὅλα τά εἰρηνικά μέσα γιά τήν ἄμεση ἐνημέρωση καί εὐαισθητοποίηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

➽ Ἀπευθύνουμε ἔκκληση πρός τήν ἑλληνική Πολιτεία νά μήν ἐπιτρέψει νά συντελεσθεῖ τό κυοφορούμενο ἔγκλημα.

➽ Ἀναμένουμε ἀπό τήν πνευματική ἡγεσία τῆς Πατρίδας μας, τόν ἱερό κλῆρο, τίς ἱερές μονές, τήν Ἱερά Ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί κατεξοχήν τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, νά ὑψώσουν τεῖχος ἀπόρθητο στήν κατα­στρο­φική ἐπέλαση κατά τοῦ τόπου μας.

➽ Δηλώνουμε μέ κάθε τρόπο ὅτι εἴμαστε ἀντίθετοι μέ τή θεσμοθέτηση τῆς ὀλέ­θριας ἐκτροπῆς, πού ἀπεργάζεται τόν ἠθικό ἐκφυλισμό τοῦ ἀνθρώπου, διαστρέφει τή φύση του, παραβιάζει τό νόμο τοῦ Θεοῦ καί ἐπισύρει τήν ὀργή Του.

ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΝΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ

,

Σχολιάστε

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος:
Δραστηριοποίηση πρὸς τὴν θετικὴ κατεύθυνση

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Μετὰ τὴν ἄτονη ἀρχικὴ ἀντίδραση τῆς ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴν προώθηση τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὴν ἐπέκταση τοῦ συμφώνου συμβίωσης καὶ στοὺς ὁμοφύλους ἄρχισε μία δραστηριοποίησή της πρὸς τὴ θετικὴ κατεύθυνση.
.           Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος συγκαλεῖ ἐκτάκτως τὴν Παρασκευή, 19 τρέχοντος, τὴ Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο, γιὰ τὴν μελέτη τῆς ἀντίδρασης τῆς Ἐκκλησίας στὴν προώθηση τοῦ Νομοσχεδίου ποὺ ἀλλοιώνει τὸν χαρακτήρα τῆς οἰκογένειας. Ἐπίσης ἀπέστειλε ἐπιστολὴ στὸν Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης κ. Ν. Παρασκευόπουλο, στὴν ὁποία τοῦ σημειώνει ὅτι, τὸ ἐπίκεντρο τῆς ἀνησυχίας τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας «ἀποτελεῖ ἡ ἴδια ἡ ἀλλοίωση τῆς ἐννοίας τῆς οἰκογένειας ἀπὸ τὸ Κράτος, ποὺ εἶναι ὑποχρεωμένο κατὰ τὸ Σύνταγμα νὰ τὴν προστατεύει καὶ ἡ ὁποία, μὲ τὸ ἐπίμαχο προϊόν τοῦ νομοθετικοῦ σωλήνα, μετατρέπεται σὲ ἁπλὸ συνεταιρισμὸ καὶ οἱ σύζυγοι σὲ συνεταίρους ἢ ἀντισυμβαλλόμενους». Καὶ πάρα κάτω στὴν ἴδια ἐπιστολὴ τονίζει: «Δεδηλωμένος ἀπὸ καιρὸ στόχος τοῦ ὀργανωμένου ἀκτιβισμοῦ γύρω ἀπὸ τὴ θέσπιση συμφώνου συμβιώσεως ὁμόφυλων ζευγαριῶν δὲν εἶναι μόνον ἡ νομικὴ ἀναγνώριση τῆς συμβιώσεώς τους, ἀλλὰ περαιτέρω ἡ κατοχύρωση δικαιώματος γιὰ ἀπὸ κοινοῦ ἄσκηση γονικῆς μέριμνας παιδιῶν (μέσα ἀπὸ υἱοθεσίες, παρένθετες μητέρες κ.λπ.) ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια». (βλ.σχετ.: «ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟ “ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ” – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΑΚΕΙΑ» (Πλήρης ἀντίθεση τῆς Ἐκκλησίας)
.           Ὁ Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεὼν σὲ ἀνακοίνωσή του ὑπενθυμίζει πρῶτον ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀποδέχεται κανενὸς εἴδους ἄλλο γάμο γιὰ τὰ μέλη της, τοὺς χριστιανούς, καὶ δεύτερον ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία «δὲν εἶναι θεμιτὴ σεξουαλικὴ ἐπιλογή, ἀλλὰ παρέκκλιση καὶ διαστροφὴ τῆς φύσεως».
.           Ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος μὲ ἔγγραφό του πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο προτείνει τὴν ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας «οὐχὶ ὡς μίαν κίνησιν ἀντιδράσεως καὶ μόνον πρὸς τὸ ὑπὸ ψήφισιν νομοσχέδιον, ἀλλὰ κυρίως ἐπὶ τῷ σκοπῷ τῆς ἐκδόσεως ὑπευθύνως καὶ οὐσιαστικῶς συμφώνου καὶ ὁμοφώνου ἀποφάσεως ἐπὶ τοῦ ὡς ἄνω τόσον εὐαίσθητου καὶ σημαντικοῦ θέματος, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀπαντήσεως πρὸς πάντα ἐρωτῶντα καὶ ἀπορούμενον». Καὶ προσθέτει γιὰ τὴν προσφάτως συγκληθεῖσα Ἱεραρχία μόνο γιὰ τὴν πλήρωση τῶν Μητροπόλεων Κεφαλληνίας καὶ Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς: «Ἔργον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἰσάξιον πρὸς τὰς Ἀρχιερατικὰς Ἐκλογάς, εἶναι καὶ ἡ ὑπεύθυνος κατήχησις καὶ πνευματικὴ καθοδήγησις τῶν πιστῶν μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας…».
.           Σὲ ἐπιστολές, ἀνακοινώσεις καὶ δηλώσεις προέβησαν, ἕως σήμερα, ἐπίσης οἱ Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης, Καλαβρύτων καὶ Πειραιῶς. Σημειώνεται ὅτι ἡ ἔκφραση τῶν ἀπόψεων τῶν μελῶν τῆς ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας ἀπαιτεῖ φρόνηση καὶ διάχυση τοῦ μηνύματός τους σὲ ὅλη τὴν ἑλληνικὴ κοινὴ γνώμη. Ὁ σκοπὸς δὲν εἶναι νὰ ἐξυβρίσουν, νὰ χαρακτηρίσουν, νὰ κατακεραυνώσουν τοὺς ὁμοφυλοφίλους. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ περνοῦν ἀρνητικὸ μήνυμα στὴν κοινὴ γνώμη καὶ καθίστανται εὔκολος στόχος σὲ βάρος τους εἰρωνειῶν, σχολίων καὶ χαρακτηρισμῶν. Ὁ σκοπὸς εἶναι ἡ Ἐκκλησία νὰ πληροφορήσει, νὰ φέρει στὶς ἀπόψεις τῆς ὅλους τοὺς Ἕλληνες καὶ νὰ προστατεύσει τὸ ποίμνιό της ἀπὸ τὴν παραπλάνησή του, ποὺ ἐπιχειρεῖται μὲ ὅλα τὰ μέσα.
.           Δυστυχῶς δὲν ὑπάρχει ἀκόμη ὁποιαδήποτε ἀντίδραση ἀπὸ τὸ Φανάρι ἐπὶ τοῦ ζωτικοῦ ζητήματος τῆς οἰκογένειας. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἀπευθύνει σήμερα μήνυμα ἀπὸ τὴ Ρώμη γιὰ τὸ περιβάλλον καὶ πρὸ καιροῦ ἀπηύθυνε γιὰ τὴν βία. Λιγότερο σοβαρὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς ἀλλοίωσης τῆς παραδοσιακῆς οἰκογένειας;;; Τὴν ἀφωνία τοῦ Φαναρίου ἀκολουθοῦν οἱ Μητροπολίτες τῆς Κρήτης, τῆς Δωδεκανήσου, τῆς Εὐρώπης καθὼς καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἀντὶ νὰ ὑπάρξει μία πανστρατιὰ μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ Γένους, ὑπάρχει μία περίεργη σιωπή… Ὅπως παλαιότερα γιὰ τὶς ταυτότητες…
.           Ἡ «πάλη» μὲ τοὺς ὁμοφυλόφιλους δὲν εἶναι καθόλου εὔκολη. Στὴν κυριολεξία ἰσχύει ἐκεῖνο ποὺ ἔγραψε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στοὺς Ἐφεσίους (ϛ΄ 12), ὅτι οἱ Χριστιανοὶ «δὲν ἔχουν νὰ παλέψουν μὲ ἀνθρώπους, ἀλλὰ μὲ ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες, δηλαδὴ μὲ τοὺς κυρίαρχούς του σκοτεινοῦ τούτου κόσμου». Τὰ λόμπι τῶν ὁμοφυλόφιλων εἶναι πανίσχυρα καὶ διαθέτουν πολλὰ χρήματα γιὰ τὴν προπαγάνδα τους. Μὲ τὰ μέσα ποὺ διαθέτουν ἐπηρεάζουν ὑπὲρ τῶν ἀπόψεών τους καὶ τὶς Βρυξέλλες. Μετὰ τὸ ψήφισμα τῆς Αὐστριακῆς εὐρωβουλευτοῦ τῶν Πρασίνων Οὐλρίκε Λούνατσεκ, ποὺ πέρασε τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2014 στὸ Εὐρωκοινοβούλιο, μὲ τὶς θετικὲς ψήφους σχεδὸν ὅλων τῶν Ἑλλήνων εὐρωβουλευτῶν, καὶ μὲ τὸ ὁποῖο ἐξισωνόταν ἡ οἰκογένεια μὲ τὴν σχέση τῶν ὁμοφυλοφίλων, πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες ὑπῆρξε νέο κροῦσμα. Τὸ Εὐρωκοινοβούλιο στὶς 10 Ἰουνίου μὲ ψήφους 321 ἔναντι 281 ἐνέκρινε παρόμοιο ψήφισμα μὲ αὐτὸ τῆς Λούνατσεκ, αὐτὴ τὴ φορὰ τῆς Γερμανίδας εὐρωβουλευτοῦ Μαρίας Νόϊχλ. Τὸ ἐν λόγῳ ψήφισμα προωθεῖ τὴν κατάργηση τῆς μοναδικότητας τῆς οἰκογένειας, ὡς κάτι τὸ «στερεότυπο» καὶ «ἀπαρχαιωμένο» καὶ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ ὅρου «γένος» ἢ «ἄτομο» (genre στὰ γαλλικά), ποὺ θὰ ἀντικαταστήσει τὴ διάκριση τῶν φύλων σὲ «ἄρρεν» καὶ «θῆλυ». Αὐτὸ ἐν ὀνόματι τῆς ἐξίσωσης τῶν φύλων…
.           Τὸ ψήφισμα Νόϊχλ, ποὺ περιέργως δὲν ἔλαβε καθόλου δημοσιότητα στὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ, οὔτε ἔγινε γνωστὸ τί ψήφισαν οἱ Ἕλληνες εὐρωβουλευτές, εἶναι σὲ συνέχεια αὐτοῦ τῆς Λούνατσεκ καὶ ἀνήκει στὴ στρατηγικὴ τῶν ὁμοφυλοφιλικῶν ὀργανώσεων νὰ ἐπιβάλουν μὲ τὴν προπαγάνδα τους ὡς φυσιολογικὸ τὸν τρόπο τῆς ζωῆς τους. Τὴ λογική τους πληρώνουν τὰ παιδιά, οἱ ἀθῶες καὶ ἀνήμπορες νὰ ἀντιδράσουν ἀθῶες αὐτὲς ὑπάρξεις, γιατί παράλληλα μὲ τὴν καθιέρωση ὡς νόμιμης τῆς σχέσης τους οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἐπιδιώκουν νὰ παράγουν παιδιὰ μέσῳ τῆς ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς καὶ τῆς κυοφορίας μέσῳ τρίτου προσώπου… Μετὰ τὸ μοίρασμα ἐδῶ κι ἐκεῖ ἑκατοντάδων χιλιάδων σπερματοζωαρίων καὶ ὠαρίων γιὰ τὴν τεχνητὴ ἀναπαραγωγὴ τώρα, ὅπως σημειώνει καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἔρχεται καὶ ἡ κυοφορία μέσῳ τρίτου προσώπου γιὰ νὰ ἐξασφαλιστεῖ ἡ ἐγωιστικὴ καὶ ἀπάνθρωπη ἀντίληψη τῶν ὁμοφυλοφίλων νὰ μεγαλώσουν παιδί, ποὺ φυσικὰ δὲν ρωτήθηκε ἂν ἐπιθυμοῦσε νὰ μεγαλώσει ὑπὸ τέτοιες συνθῆκες…
.           Ὡς πρὸς τὴ στάση τῶν συγχρόνων Ἑλλήνων στὰ ἠθικὰ ζητήματα ὑπάρχει μία κάποια ἀπογοήτευση σὲ μέλη τῆς Ἱεραρχίας. Αὐτὸ φάνηκε καὶ σὲ σύναξη τῶν Μητροπολιτῶν τοῦ Λεκανοπεδίου ποὺ πρόσφατα ἔγινε στὴν Ἀρχιεπισκοπή. Ἐλέχθη ὅτι ἀκόμη καὶ πιστοὶ χριστιανοὶ καὶ φιλακόλουθοι πολίτες δὲν ἔχουν ἄποψη ὑπὲρ τῶν ἀρχῶν καὶ τῶν δικαίων τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως φάνηκε καὶ ἀπὸ δημοσκοπήσεις ποὺ δημοσιεύθηκαν σὲ ἐφημερίδες. Ἡ ἀπάντηση στὴ δοκιμασία ποὺ διέρχεται ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ ζέουσα πίστη καὶ τὸ ἦθος τῶν μελῶν της, ἡ ἔξοδος στὸ λαὸ καὶ ἡ κινητοποίηση ὅλων τῶν δυνάμεων τοῦ τόπου ποὺ πιστεύουν στὶς ἀξίες τῆς Ὀρθοδοξίας.-

 

, ,

Σχολιάστε

«ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟ “ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ” – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΑΚΕΙΑ» (Πλήρης ἀντίθεση τῆς Ἐκκλησίας)

ρχιεπίσκοπος ερώνυμος:
Tὸ “σύμφωνο συμβιώσεως” 
λλοιώνει τὸν χαρακτήρα τς οκογένειας
κα
θεσπίζει τν “ξώγαμη” οκογένεια.

.           Προβληματισμοὺς (σημ. «ΧΡ.Β.»: τὴν ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΗΣ) ἐκφράζει ἡ Ἐκκλησία σχετικὰ μὲ τὸ “σύμφωνο συμβιώσεως” τῶν ζευγαριῶν, καθὼς θεωρεῖ πὼς ἕνα τέτοιο βῆμα θεσπίζει τὴν “ἐξώγαμη” οἰκογένεια καὶ θέτει σὲ κίνδυνο τὸν οἰκογενειοκεντρικὸ χαρακτήρα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας
.           Τοὺς προβληματισμοὺς τῆς Ἐκκλησίας σχετικὰ μὲ τὸ νομοσχέδιο ποὺ προωθεῖ ἡ κυβέρνηση, γιὰ νὰ νομιμοποιήσει τὸ σύμφωνο συμβίωσης, ἐξέφρασε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος πρὸς τὸν ὑπουργὸ Δικαιοσύνης Νίκο Παρασκευόπουλο, σὲ ἐπιστολὴ ποὺ τοῦ ἀπέστειλε στὶς 12 Ἰουνίου καὶ δημοσιοποιήθηκε χθές.
.                 Ὁ προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετὰ ἀπὸ ἐξουσιοδότηση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, χαρακτήρισε τὸ σύμφωνο συμβίωσης “νεοφιλελεύθερη ἐπιβράβευση τῆς ἀνευθυνότητας στὶς διαπροσωπικὲς σχέσεις ποὺ τὶς ὑποβιβάζει σὲ ἁπλὴ συναλλαγὴ” καὶ ὑπεραμύνθηκε τῆς θέσης ὅτι ἡ Ἐκκλησία τάσσεται ὑπὲρ τοῦ χριστιανικοῦ γάμου, καθὼς ὁποιαδήποτε ἄλλη μορφὴ συμβίωσης, πολιτικὸς γάμος, σύμφωνο συμβίωσης, ἀπορρίπτεται ὄχι ὡς στείρα ἄρνηση ἀλλὰ γιατί ἡ Ἐκκλησία ἔχει τὴ δική της διαχρονικὴ καὶ θετικὴ πρόταση πρὸς τὸν ἄνθρωπο.
.                 Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, ἀναρωτήθηκε τί διαπαιδαγώγηση παίρνουν οἱ πολίτες ἀπὸ ἕνα νομοθέτημα καὶ τί ἠθικὸ μήνυμα λαμβάνουν, ὅταν τὸ κράτος θεσπίζει ἕνα νομικὸ ὑποκατάστατο τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου, μία δῆθεν “ἐλαφρὰ μορφή” του, ποὺ ἔχει ὅμως ὅλες τὶς συνέπειες τοῦ γάμου.
.                 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπιθυμεῖ νὰ ἐπαναλάβει, ἀνέφερε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος, καὶ νὰ καταστήσει σαφὲς ὅτι ἀπὸ τὸ 2008 ἔχει ἐκφράσει κάθετη ἀντίθεση συνολικὰ γιὰ τὸ σύμφωνο συμβίωσης.
.                 Σύμφωνα μὲ τὸν ἀρχιεπίσκοπο, τὸ σύμφωνο ἀποτελεῖ “σκαιὰ ἀπομίμηση τοῦ γάμου ποὺ ἀπευθύνεται σὲ ὅσους θέλουν νὰ δημιουργήσουν σχέση καὶ οἰκογένεια ξεγελώντας τὸν ἑαυτό τους ὅτι δὲν ἀναλαμβάνουν κάποια σοβαρὴ εὐθύνη”.
.                 Τὸ σύμφωνο συμβίωσης, σημείωσε, ἀναγνωρίζει ὡς πατέρα καὶ μητέρα “συμβαλλόμενο” καὶ “ἀντισυμβαλλόμενο” καὶ διαφημίζεται ὡς νομοθετικὴ πρόοδος, ὅμως ἀποτελεῖ οὐσιαστικὰ ἐπιστροφὴ στὴ ρωμαϊκὴ ἐποχὴ καὶ στὸ θεσμὸ τῆς «παλλακείας», ποὺ χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ ὅσους συμβίωναν, χωρὶς πρόθεση ἔγγαμης συμβίωσης.
.                 Στὴν ἐπιστολή του, ὁ προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐκτιμᾶ ὅτι τὸ σύμφωνο συμβίωσης ἀλλοιώνει τὴν ἴδια τὴν οἰκογένεια καὶ θεσπίζει τὴν “ἐξώγαμη” οἰκογένεια. Ἡ ὕπαρξη οἰκογένειας δὲν ἀφορᾶ μόνο τὰ ἄτομα, τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ἰδιωτικότητά τους, ἀλλὰ εἶναι θέμα συντήρησης τοῦ οἰκογενειοκεντρικοῦ χαρακτήρα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ὑπογραμμίζει.
.                 Ἐπιπρόσθετα, ἐπισημαίνει ὅτι “ἀποτελεῖ ὀπισθοδρόμηση σὲ ἔθιμα καὶ θεσμοὺς εἰδωλολατρικῶν ἐποχῶν καὶ παρασύρει σὲ ἀπατηλὴ διέξοδο ὅσους στοχεύει νὰ βοηθήσει” καὶ τὸ χαρακτηρίζει “πιστοποιητικὸ καθωσπρεπισμοῦ ποὺ κινεῖται μακριὰ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ θὰ περιπλέξει τὶς ζωές τους σὲ χειρότερες περιπέτειες”.
.                 Πρέπει νὰ κάνει σαφὲς ἡ πολιτεία, τονίζει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἂν μετὰ τὴν “ὁμοφυλοφιλικὴ συμβίωση” θὰ προχωρήσει καὶ στὴν “ὁμοφυλοφιλικὴ οἰκογένεια”, γιὰ τὴν ὁποία δημιουργεῖ ἀπὸ τώρα τὶς προϋποθέσεις ὥστε νὰ διεκδικηθεῖ ἀπὸ ὀργανωμένους ἀκτιβιστές.

ΠΗΓΗ: news247.gr (ἀπὸ ΑΠΕ), skai.gr

, ,

Σχολιάστε