Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Στ. Λυγερός

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η «ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ» (Τὸ ζήτημα τέθηκε μὲ ὅρους ἐπιθέσεως τῆς Κυβερνήσεως ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας)

Ἀπόσπασμα ἄρθρου ὑπὸ τὸν τίτλο:

«Μετρον τς ζημις
π τ φιάσκο μ τν κκλησία»

Σταῦρος Λυγερὸς
protothema.gr, 27.11.2018

.                 Τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἀνακοίνωσαν τὸ σχέδιο συμφωνίας γιὰ τὶς σχέσεις Κράτους-Ἐκκλησίας, στὸ Μαξίμου πανηγύριζαν.  Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, θεωροῦσαν πὼς εἶχαν ἐπιτύχει μὲ ἕναν σμπάρο τρία τρυγόνια: Πρῶτον ἱκανοποιοῦσαν τὴν ἀπαίτηση τοῦ “μικροῦ ΣΥΡΙΖΑ”, ἀλλὰ καὶ ἄλλων δυνάμεων τῆς Ἀριστερᾶς, γιὰ κάποιου εἴδους διαχωρισμὸ Κράτους-Ἐκκλησίας καὶ μάλιστα μὲ τὴν συναίνεση τοῦ ἀρχιεπισκόπου. Δεύτερον, μὲ τὴ ρύθμιση γιὰ τοὺς ἱερεῖς ἀπελευθέρωναν περίπου 10.000 θέσεις στὸ δημόσιο, τὶς ὁποῖες θὰ κάλυπταν μὲ διορισμοὺς κυρίως στὸν τομέα τῆς Ὑγείας καὶ τῆς ἐκπαίδευσης, ὅπως εἶχε σπεύσει νὰ δηλώσει ὁ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος. Τρίτον, μὲ τὴν ἑταιρεία εἰδικοῦ σκοποῦ γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς παγωμένης ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, ἡ κυβέρνηση θὰ μποροῦσε νὰ τὴν χρησιμοποιήσει γιὰ τὴν παροχὴ ἐγγυήσεων στὴ διαδικασία πώλησης τῶν κόκκινων δανείων τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος.
.                 Ὅπως εἶναι γνωστό, τὰ πράγματα δὲν ἐξελίχθηκαν, ὅπως περίμενε τὸ Μαξίμου. Οἱ ἔντονες ἀντιδράσεις τῶν ἱερέων, ἀλλὰ καὶ πολλῶν μητροπολιτῶν, ὑποχρέωσαν τὸν ἀρχιεπίσκοπο νὰ ἀνακρούσει πρύμναν. Τὸ σχέδιο συμφωνίας βρίσκεται πλέον στὸν ἀέρα καὶ ἡ δήλωση τῆς κυβέρνησης ὅτι θὰ προχωρήσει μονομερῶς σὲ νομοθετικὴ ρύθμιση εἶναι ἀμφίβολο ἐὰν τελικῶς θὰ πραγματοποιηθεῖ. Ὄχι ὅτι ὁ Τσίπρας καὶ οἱ ἐπιτελεῖς του ἔχουν μετανιώσει γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ σχεδίου συμφωνίας. Ὁ λόγος ποὺ κάνουν δεύτερες σκέψεις εἶναι ὅτι ἀρχίζουν νὰ μετροῦν τὸ ἐκλογικὸ κόστος.
.                 Λόγῳ κεκτημένης ταχύτητας, τὸ Μαξίμου θεωροῦσε ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν ἱερέων δὲν ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν θὰ εἶχαν ἐκλογικὲς ἀπώλειες ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἱερεῖς θὰ ἔχαναν τὴν ἰδιότητα τοῦ sui generis δημοσίου ὑπαλλήλου. Αὐτὸ πράγματι ἴσχυε, ὅταν ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔπαιρνε 3-4%. Ὅταν γιὰ τοὺς γνωστοὺς λόγους τὸ ἐκλογικὸ ποσοστό του ἐκτοξεύθηκε στὸ 36%, εἶναι σαφὲς ὅτι ψηφίσθηκε καὶ ἀπὸ πολίτες, οἱ ὁποῖοι δὲν συμμερίζονται τὶς ἰδεολογικὲς ἀντιλήψεις τῆς Κουμουνδούρου. Μεταξὺ αὐτῶν ἦταν καὶ ἱερεῖς.
.                 Δὲν εἶναι αὐτό, ὡστόσο, τὸ σημαντικό. Χρειάσθηκε νὰ λάβουν μηνύματα γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουν τὸ προφανές: Ναὶ μὲν ἡ μεγάλη πλειονότητα τῶν ἱερέων εἶναι συντηρητικοί, ἀλλὰ κατὰ κανόνα κρατοῦσε ἀποστάσεις ἀπὸ τὴν πολιτικὴ-ἐκλογικὴ ἀντιπαράθεση. Ἔτσι, ὅπως ἐξελίχθηκαν, ὅμως, τὰ πράγματα, ὅλοι σχεδὸν οἱ ἱερεῖς ἔχουν ζωτικὸ συμφέρον νὰ στραφοῦν μαχητικὰ ἐναντίον τοῦ κυβερνῶντος κόμματος.
.                 Αὐτὸ πρακτικὰ σημαίνει ὅτι κατὰ πᾶσα πιθανότητα θὰ προσπαθήσουν νὰ ἐπηρεάσουν τοὺς ἐνορίτες, ἢ τουλάχιστον τὸν κύκλο ποὺ διατηρεῖ στενὴ σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία. Εἶναι κοινὸς τόπος πὼς ὁ ἱερέας ἀσκεῖ συχνὰ καθοριστικὴ ἐπιρροὴ εἰδικὰ σὲ ἡλικιωμένους, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι ὑποχρεωτικὰ ψηφοφόροι τῆς ΝΔ. Πολὺ περισσότερο, ὅταν τὸ ζήτημα θὰ τεθεῖ μὲ ὅρους ἐπίθεσης τῆς κυβέρνησης Τσίπρα ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας.

.           […]

ΠΗΓΗ: protothema.gr

,

Σχολιάστε

ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟ πρὸς ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ «Ἔτσι ὅπως τὰ ἔκανε ὁ Κοτζιᾶς, ὁ συνειρμὸς ποὺ θὰ κάνουν τρίτοι εἶναι ὅτι ὑπάρχει καὶ μία Νότια Μακεδονία μὲ Μακεδόνες, δηλαδὴ ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ἐπικυρώνεται τὸ ἰδεολόγημα τῆς «διαμελισμένης μακεδονικῆς πατρίδας».

ποδόμηση τς κυβερνητικς προπαγάνδας
σημε
ο πρς σημεο

Σταῦρος Λυγερὸς

.             Μετὰ τὴν ὁριστικοποίηση τῆς συμφωνίας γιὰ τὸ Μακεδονικό, ἡ κυβέρνηση Τσίπρα ἔδωσε στὴ δημοσιότητα non paper, στὸ ὁποῖο παραθέτει 16 ἰσχυρισμοὺς γιὰ τὸ πῶς ἡ συμφωνία ἐξυπηρετεῖ τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα. Ἀντὶ γιὰ γενικόλογες κριτικές, τοὺς παραθέτω ἕναν πρὸς ἕναν (ἀριθμημένους καὶ μὲ πλάγια γράμματα), προσθέτοντας κάτω ἀπὸ τὸν καθένα τὸν δικό μου σχολιασμό. Οὐσιαστικά, πρόκειται γιὰ μία ἀποδόμηση τῆς κυβερνητικῆς προπαγάνδας, ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖ μὲ μισὲς ἀλήθειες καὶ ἀποσιωπήσεις νὰ ἐξωραΐσει τὴ συμφωνία ποὺ θὰ ὑπογράψει τὶς ἑπόμενες ἡμέρες στὶς Πρέσπες.
.               Οἱ κυβερνητικοὶ ἰσχυρισμοὶ καὶ τὰ δικά μου σχόλια ἔχουν ὡς ἑξῆς: 

  1. συμφωνία νταποκρίνεται πόλυτα στὴν ἐθνικ γραμμ γι σύνθετη νομασία μ γεωγραφικ προσδιορισμ γι χρήση erga omnes, πο διατηρε χώρα δ κα 20 χρόνια.

.           Ἐθνικὴ γραμμὴ ὑπῆρξε στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, ὅταν στὴ σύσκεψη τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν ὑπὸ τὸν τότε Πρόεδρο Δημοκρατίας Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ ἀποφασίσθηκε ἡ γραμμὴ «οὔτε Μακεδονία οὔτε παράγωγα». Στὴ συνέχεια, ἡ ἀπόφαση αὐτὴ παραβιάσθηκε στὴν πράξη ἀπὸ τὶς θέσεις ποὺ υἱοθέτησε ἡ Ἑλλάδα στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν ΠΓΔΜ. Μποροῦμε πάλι νὰ μιλήσουμε γιὰ ἐθνικὴ γραμμή, χωρὶς αὐτὴ νὰ προσλάβει ποτὲ θεσμικὸ χαρακτήρα, τὸ 2008, ὅταν ἡ Ἑλλάδα δὲν ἐπέτρεψε τὴν ἔνταξη τῆς ΠΓΔΜ στὸ ΝΑΤΟ. Τότε οὐσιαστικὰ υἱοθετήθηκε ἡ θέση «σύνθετη ὀνομασία μὲ γεωγραφικὸ προσδιορισμό», χωρίς, ὅμως, νὰ ξεκαθαρίζεται σαφῶς ἐὰν θὰ εἶναι καὶ γιὰ ἐσωτερικὴ χρήση. Ὁ ὅρος erga omnes εἶχε χρησιμοποιηθεῖ, ἀλλὰ συχνὰ μὲ πονηρὸ τρόπο: γιὰ ὅλες τὶς διεθνεῖς χρήσεις! Ἀναφορικὰ μὲ τὴν ταυτότητα, χωρὶς νὰ ἔχει γίνει εἰδικὴ συζήτηση, ὑπῆρχε σαφὴς ἀντίθεση στὸ νὰ ὀνομάζονται «Μακεδόνες» καὶ ἡ γλώσσα τοὺς «μακεδονική». Συμπερασματικά, μὲ τὴν τωρινὴ συμφωνία ὁ ὅρος γιὰ erga omnes ἐκπληρώνεται. Παραβιάζεται, ὅμως, ἡ ἐθνικὴ γραμμὴ μὲ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ ὀνόματος «Μακεδόνες» καὶ «μακεδονικὴ» γλώσσα.

  1. ποδοχ τς χρήσης erga omnes ποτελε μεγάλη διπλωματικ πιτυχία γι τν λλάδα, δεδομένου τι στ παρελθν ατ δν εχε γίνει ποδεκτ οτε ς βάση συζήτησης. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ο γείτονές μας χι μόνο θ χρησιμοποιον τ συμφωνηθν νομα στς διεθνες τους σχέσεις, στος διεθνες ργανισμούς, στ διεθν fora κα στ διεθν γγραφα, λλ κα στ σωτερικό τῆς χώρας.

.             Ἀναμφισβήτητα τὸ erga omnes ἀποτελεῖ ἕνα θετικὸ στοιχεῖο ποὺ δὲν ὑπῆρχε στὶς διαπραγματεύσεις Ἀθήνας-Σκοπίων πρὶν τὸ 2008. Τὸ κέρδος αὐτό, ὡστόσο, δὲν προέκυψε ἀπὸ τὴ διπλωματικὴ ἱκανότητα τῶν Τσίπρα καὶ Κοτζιᾶ. Προέκυψε, ἐπειδὴ ἡ ἔνταξη τῆς ΠΓΔΜ στὸ ΝΑΤΟ καὶ στὴν ΕΕ προϋποθέτει συμφωνία μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ἡ κυβέρνηση Ζάεφ δὲν εἶχε τὸ περιθώριο νὰ ἀγνοήσει τὶς δυτικὲς πιέσεις. Εἶναι ἀκριβῶς γι’ αὐτὸ ποὺ τὸ erga omnes μποροῦσε νὰ κερδηθεῖ, χωρὶς νὰ ἀποδεχθοῦμε τὰ ὀνόματα «Μακεδόνες» καὶ «μακεδονικὴ» γλώσσα. Ἐκτὸς αὐτοῦ ὑπάρχει καὶ ἕνα ζήτημα μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ erga omnes. Ἡ συμφωνία προβλέπει πὼς ἡ ἀλλαγὴ τῶν ἐγγράφων συνδέεται μὲ τὴν πρόοδο τῶν ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων, ἡ ὁποία, ὅμως, δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Δηλαδή, ἐὰν γιὰ διάφορους λόγους οἱ ἐνταξιακὲς διαπραγματεύσεις δὲν προχωρήσουν, ἡ Βόρεια Μακεδονία θὰ ἔχει ἐνταχθεῖ στὸ ΝΑΤΟ, ἀλλὰ ἡ ἀλλαγὴ τῶν ἐγγράφων δὲν θὰ ὁλοκληρωθεῖ.

  1. Τ νομα «Δημοκρατία τς Βόρειας Μακεδονίας», πο θ ναγνωρίζεται στ χώρα μας ς «Severna Makedonja» βάζει τέλος στν λυτρωτισμ πο νεχε νομασία «Δημοκρατία τς Μακεδονίας», τ ποο ποτελοσε τ συνταγματικ νομασία τς γείτονος κα μ τ ποο εχε δη ναγνωριστε π περισσότερα π 140 κράτη σ διμερς πίπεδο, μεταξ τν ποίων τς ΗΠΑ, τ Ρωσία κα τν Κίνα.

.           Ὁ ἀλυτρωτισμὸς θὰ ἀκυρωνόταν ἐὰν ταυτοχρόνως μὲ τὸ κρατικὸ ὄνομα Βόρεια Μακεδονία γιὰ ὅλες τὶς χρήσεις, ἡ συμφωνία προέβλεπε ὅτι οἱ πολίτες τοῦ γειτονικοῦ κράτους θὰ ὀνομάζονταν Βορειομακεδόνες καὶ ἡ γλώσσα τῆς πλειονοτικῆς ἐθνότητας σλαβομακεδονικῆ. ταν λλάδα ποδέχεται τ νομα «Μακεδόνες» κα «μακεδονικ» ντ ν κυρώνει πικυρώνει τν λυτρωτισμό. «μακεδονικ» ταυτότητα εναι τ χημα το λυτρωτισμο, ξ ἴσου ν χι περισσότερο π τν κρατικ νομασία. Εἶναι ἀληθὲς ὅτι 140 κράτη εἶχαν ἀναγνωρίσει τὴν ΠΓΔΜ σὰν «Μακεδονία». Τὸ κρίσιμο καὶ ἀποφασιστικῆς σημασίας, ὅμως, ἦταν πὼς θὰ τὴν ἀναγνωρίσει ἡ Ἑλλάδα. Ἐὰν δὲν ἴσχυε αὐτό, τὰ Σκόπια δὲν θὰ διαπραγματεύονταν μὲ τὴν Ἀθήνα καὶ οὔτε θὰ ἄλλαζαν τὸ κρατικὸ ὄνομα.

Τ δεολόγημα το Μακεδονισμο

  1. κυβέρνηση στόσο πέτυχε χι μόνο τν ποδοχ το erga omnes λλ κα τν ποχρέωση τς γείτονος ν προχωρήσει μεσα σ συνταγματικ ναθεώρηση.

.             Erga omnes σημαίνει ἀλλαγὴ τῆς συνταγματικῆς ὀνομασίας, ἡ ὁποία γίνεται μόνο μὲ συνταγματικὴ ἀναθεώρηση. Στὸ πλαίσιο τῆς ἀναθεώρησης θὰ ἀπαλειφθοῦν καὶ κάποιες ἀλυτρωτικὲς ἀναφορές. Θετικὸ μέν, μικρῆς σημασίας δέ, ἐπειδὴ μὲ τὴν ἀναγνώριση τῆς ψευδεπίγραφης «μακεδονικῆς» ταυτότητας ἐπικυρώνεται ὁ Μακεδονισμός. Ὁ Μακεδονισμὸς εἶναι τὸ ἐθνικὸ ἰδεολόγημα τῶν Σλαβομακεδόνων, ἡ φαντασίωση τῆς «διαμελισμένης μακεδονικῆς πατρίδας». Σύμφωνα μὲ αὐτὸ τὸ ἰδεολόγημα ἡ Μακεδονία τοῦ Αἰγαίου εἶναι ὑπὸ ἑλληνικὴ κατοχὴ καὶ ἡ Μακεδονία του Πιρὶν ὑπὸ βουλγαρική. Τ τρίτο τμμα τς «μακεδονικς πατρίδας», Μακεδονία του Βαρδάρη κατάφερε ν πελευθερωθε κα ν γίνει νεξάρτητο κράτος. Ν γιατί Μακεδονισμς εναι πυρήνας το λυτρωτισμο.

5. Ἡ συνταγματικ ναθεώρηση ποτελε τεράστια νίκη τς λλάδας, δεδομένου τι δν περιλαμβανόταν στν θνικ γραμμή, πως ατ διαμορφώθηκε τ τελευταία 20 χρόνια κα κολουθήθηκε π λες τς μετέπειτα κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ κα ΝΔ, λλ ποτέλεσε κόκκινη γραμμ τς σημερινς κυβέρνησης, λλ κα τι ουδεποτε στ παρελθόνεχει συμφωνήσει χώρα σ λλαγ το Συντάγματός της βάσει διεθνος συμφωνίας.

.               Εἶναι ἀνακριβὲς ὅτι οὐδέποτε στὸ παρελθὸν ἔχει συμφωνήσει χώρα σὲ ἀλλαγὴ τοῦ Συντάγματός της βάσει διεθνοῦς συμφωνίας. Ὑπενθυμίζω ὅτι μὲ τὴν Ἐνδιάμεση Συμφωνία τοῦ 1995, ἡ ΠΓΔΜ ὑποχρεώθηκε νὰ ἀλλάξει τὸ Σύνταγμά της καὶ νὰ ἀπαλείψει ἀλυτρωτικὲς ἀναφορές. Ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἐθνικὴ γραμμὴ προανέφερα ὅτι ποτὲ δὲν διατυπώθηκε ἀναλυτικά. Erga omnes, ὅμως, ὅπως προανέφερα, προϋποθέτει ἀλλαγὴ συνταγματικῆς ὀνομασίας, δηλαδὴ ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος.

6. Ἡ συμφωνία προβλέπει πς λλάδα θ προχωρήσει σε κύρωση μόνο φο λοκληρωθε συνταγματικ ναθεώρηση στ γειτονικ χώρα. μν πρόσκληση στ ΝΑΤΟ κα τ νοιγμα κεφαλαίων τς ΕΕ θ πραγματοποιηθον μ τν κύρωση π τ Κοινοβούλιο τς πΓΔΜ τς σύμβασης, νταξή της κα στος δύο ργανισμος θ γίνει μως μετ τ συνταγματικ ναθεώρηση, καθς στν πρόσκληση θ προβλέπεται ρητ πς εναι κυρη ἐὰν δν πληρωθε ρος τς ναθεώρησης.

.             Θὰ ἦταν ἀνόητο ἐκ μέρους τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς ἐὰν δὲν τὸ προέβλεπε. Ἐὰν ἡ Ἑλλάδα συμφωνοῦσε νὰ ἐνταχθεῖ ἡ ΠΓΔΜ στὸ ΝΑΤΟ μὲ τὴν ψήφιση τῆς συμφωνίας ἀπὸ τὸ Κοινοβούλιο τῶν Σκοπίων, θὰ ὑπῆρχε ὁ ἑξῆς κίνδυνος: τὸ δημοψήφισμα νὰ εἶναι ἀρνητικό, ἡ συμφωνία νὰ ἀκυρωθεῖ, ἀλλὰ ἡ ΠΓΔΜ νὰ ἔχει ἤδη ἐνταχθεῖ στὴ Συμμαχία.

7. Μ τ συμφωνία ατή παιρνουμε πίσω τν στορία μας, τ σύμβολα κα τν παράδοσή μας φο στ συμφωνία γειτονικ χώρα ποδέχεται ρητ τὸν διαχωρισμ μεταξ τν λλήνων Μακεδόνων, το ρχαίου λληνικο πολιτισμο τους, τ γλώσσα τους κα τν περιοχ στν ποία διαβιον π τ μία, κα το λαο τς ν λόγω χώρας μ τ δική του στορία, γλωσσικ κα πολιτιστικ χαρακτηριστικ π τν λλη.

.             Ὁ ρητὸς διαχωρισμὸς εἶναι ἀναμφισβήτητα θετικὸς καὶ ἀκυρώνει τὴν ἄκρως ἐνοχλητικὴ προσπάθεια, εἰδικὰ ἐπὶ κυβέρνησης Γκρουέφσκι, γιὰ σφετερισμὸ τῆς ἀρχαίας μακεδονικῆς κληρονομιᾶς. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὅταν τοὺς χαρίζεις τὸ ὄνομα «Μακεδόνες» καὶ «μακεδονικὴ» γλώσσα, τοὺς ἐπιτρέπεις νὰ ψαρεύουν στὰ θολὰ νερά. Οἱ ἁπλοὶ ἄνθρωποι στὶς τρίτες χῶρες, ποὺ δὲν διαθέτουν ἰδιαίτερη ἱστορικὴ παιδεία πιθανότατα θὰ θεωρήσουν τοὺς σύγχρονους «Μακεδόνες» ἀπόγονους τῶν ἀρχαίων. Γιὰ νὰ εἴμαστε δίκαιοι αὐτὸ τὸ πρόβλημα ὑπάρχει καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια ποὺ τὸ γειτονικὸ κράτος εἶχε διεθνῶς γίνει γνωστὸ σὰν «Μακεδονία». Ἐκτὸς αὐτῶν, πέρα ἀπὸ τὸν σφετερισμὸ τῆς ἀρχαίας μακεδονικῆς κληρονομιᾶς, ὑπάρχει καὶ ἡ σύγχρονη γεωπολιτικὴ πτυχή, ἡ οὐσία τῆς ὁποίας εἶναι ἡ ἀκύρωση τοῦ ἰδεολογήματος περὶ Μακεδονισμού.

κερκόπορτα τς θαγένειας

8. Τ νομα θ γγραφε στ σύνταγμα τς πΓΔΜ μ τν παραίτητη ναθεώρηση. Παράλληλα, ο πάνω π 140 χρες πο ναγνωρίζουν σήμερα τν ν λόγῳ χώρα μ τν ρο Μακεδονία, θ τν ναγνωρίζουν φεξς ς Βόρεια Μακεδονία.

.           Αὐτὸ εἶναι τὸ μόνο σημαντικὸ κέρδος.

9. Τ νομα διαχωρίζει πόλυτα τν ν λόγῳ χώρα π τν λληνικ Μακεδονία κα τς τρες περιφέρειές της (νατολική, Κεντρική, Δυτική).

.             π τ στιγμ πο ποδέχεσαι πς ο κάτοικοι τς Βόρειας Μακεδονίας εναι «Μακεδόνες» κα χι Βορειομακεδόνες, νομασία Βόρεια Μακεδονία δν διαχωρίζει τ γειτονικ χώρα π τν λληνικ Μακεδονία.

10. Ττέλος το λυτρωτισμοῦ ἐπιβεβαιώνεται μ τν πλέον πίσημο τρόπο καθς παρέχονται γγυήσεις μ τν πλέον ρητ κα κατηγορηματικ τρόπο ς πρς τν ξάλειψη, πρόληψη κα καταστολ πάσης φύσεως λυτρωτικς ρητορικς κα νεργειν ετε προέρχονται π δημόσιους ετε π διωτικος φορες.

.           Θετικὰ τὰ ὅποια μέτρα, ἀλλὰ ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι τ βασικ χημα το λυτρωτισμο εναι Μακεδονισμός. π τ στιγμ πο λληνικ κυβέρνηση ποδέχεται ν τος ποκαλε «Μακεδόνες» κα τ γλώσσα τους «μακεδονικ», δν μπορομε ν μιλμε γι τέλος το λυτρωτισμο. Τ κριβς ντίθετο.

11. Ἐξασφαλίσθηκε παλοιφ λων τν λυτρωτικν ναφορν π τ Σύνταγμα τς γείτονος. Γι παράδειγμα, α) ντικαθιστον τ ρθρο γι τ στήριξη τς μογένειάς τους, μ πιστ ντιγραφ το ντίστοιχου κεφαλαίου στ λληνικ Σύνταγμα. Στ πλαίσιο ατ φαιρονται ο ναφορς σ προστασία ‘’μακεδονικν μειονοτήτων’’ σ γειτονικς χρες β) ντικαθίσταται τ ρθρο γι τν προστασία τν συνόρων παλείφοντας ποιεσδήποτε προβληματικς ναφορές, γ) φαιρονται ποιεσδήποτε κόμα κα μμεσες στορικς ναφορς σ λυτρωτικς βλέψεις στ προοίμιο το Συντάγματος.

.           Θετικὰ ὅλα αὐτά, ἀλλὰ ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι ἀποδεχόμαστε τὸν Μακεδονισμό, δηλαδὴ τὸν πυρήνα τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ.

12. Ἡ συμφωνία προβλέπει πς ιθαγένεια/πηκοότητα στν Βόρεια Μακεδονία θ εναι Macedonian / citizen of the Republic of North Macedonia. Ο νωτέρω νιαος ρος ντικαθιστ τ σκέτο «Macedonian» πο ναγράφεται σήμερα στ ταξιδιωτικ γγραφα, ρα ποτελε σαφ βελτίωση. λλάδα θ ναγνωρίζει τν θαγένεια/πηκοότητα ς «πολίτες τς Severna Makedonja».

.           Τὸ ὄνομα τῆς ἰθαγένειας/ὑπηκοότητας σὲ ὅλα τὰ κράτη εἶναι πάντα παράγωγο τῆς κρατικῆς ὀνομασίας. Ὁ πολίτης τῆς Νότιας Ἀφρικῆς εἶναι Νοτιοαφρικανός. Ὁ πολίτης τοῦ Βελγίου, ἀνεξαρτήτως ἐὰν ἐθνοτικὰ εἶναι Βαλόνος ἢ Φλαμανδός, εἶναι Βέλγος ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἰθαγένεια. Οἱ πολίτες τῆς Βόρειας Μακεδονίας, ἀνεξαρτήτως ἐὰν ἐθνοτικὰ εἶναι Σλαβομακεδόνες ἢ Ἀλβανοί, ἔπρεπε νὰ εἶναι Βορειομακεδόνες ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἰθαγένεια. Οἱ Ζάεφ καὶ Ντιμιτρὸφ ἐπέμειναν νὰ διατηρήσουν τὸ ὄνομα «Μακεδόνες», ἐπειδὴ ἀκριβῶς θέλουν νὰ κρατήσουν ζωντανὸ τὸ ἐθνικὸ ἰδεολόγημά τους, τὸν Μακεδονισμό. Γιατί οἱ Τσίπρας καὶ Κοτζιᾶς παραβίασαν τὸν διεθνῆ κανόνα καὶ ἀντὶ τὸ ὄνομα Βορειομακεδόνες ἀποδέχθηκαν τὸν ὅρο «Μακεδόνας / πολίτης τῆς Βόρειας Μακεδονίας», ποῦ βεβαίως στὴν πράξη θὰ γίνει «Μακεδόνας»; Μὲ ἄλλα λόγια, γιατί, ἐνῶ ἰσχυρίζονται ὅτι ἀπαλείφουν τὸν ἀλυτρωτισμό, ἐπικύρωσαν τὸν πυρήνα του; Τὰ θέματα αὐτὰ δὲν εἶναι ἀνατολίτικο παζάρι, ὅπου ἰσχύει δῶσε μου αὐτὸ γιὰ νὰ σοὺ δώσω τὸ ἄλλο. Τὰ ὀνόματα ὄφειλαν νὰ ἀντιστοιχοῦν ἐπακριβῶς στὶς ἔννοιες. Αὐτὰ τὰ στοιχειώδη καὶ ἐθνικὰ κρίσιμα, ὅμως, ἀποδείχθηκε πὼς –στὴν καλύτερη περιπτωση– ἦταν ψιλὰ γράμματα καὶ γιὰ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ γιὰ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν.

Τοξικς συνδυασμς

13. Σημειώνεται τι εναι διαφορετικς ρος «θαγένεια/πηκοότητα» (nationality) π τν ὅρο θνότητα (ethnicity). Συνεπς, συμφωνία δν ναγνωρίζει θνότητα/θνος, λλ τ δικαίωμα ατοπροσδιορισμο τν πολιτν τς γείτονος. Μ τ ρθρο 7 τς συμφωνίας κατοχυρώνεται τι ο πολίτες μας χουν τ δυνατότητα ν συνεχίσουν ν προσδιορίζουν τος γείτονές μας μ ποιο ὅρο χρησιμοποιον.

.           Οἱ Σλαβομακεδόνες πονηρὰ μπερδεύουν τὴν ἐθνότητα μὲ τὴν ἰθαγένεια. Ὅπως προαναφέραμε, ἀφοῦ τὸ κράτος ὀνομάζεται Βόρεια Μακεδονία, ὁ πολίτης του θὰ ἔπρεπε νὰ ὀνομάζεται Βορειομακεδόνας. Ἐπειδὴ αὐτοὶ ἐπιζητοῦν ἀναγνώριση ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα «μακεδονικῆς» ἐθνότητας, τὸ ἐπιτυγχάνουν ἀφ᾽ ἑνὸς μέσῳ τῆς γλώσσας («μακεδονική»), ἀφ᾽ ἑτέρου μέσῳ τῆς ἰθαγένειας. Γιατί στὰ διαβατήρια ἀναγράφεται ἡ ἰθαγένεια, ὄχι ἡ ἐθνότητα. Τώρα, διεθνῶς θὰ βλέπουν κράτος Βόρεια Μακεδονία καὶ πολίτες «Μακεδόνες». Πρόκειται γιὰ τοξικὸ συνδυασμό, ὁ ὁποῖος μετατρέπει σὲ παγίδα καὶ τὴ σύνθετη κρατικὴ ὀνομασία. Λόγῳ τοῦ Βιετνὰμ (παλαιότερα) καὶ τῆς Κορέας, σημειολογικὰ τὸ ὄνομα Βόρεια Μακεδονία παραπέμπει σὲ διαμελισμένο ἔθνος. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐνῶ γεωγραφικὰ τὸ ὄνομα Βόρεια Μακεδονία ἀντανακλᾶ τὴν πραγματικότητα ἔπρεπε νὰ τὸ ἀποφύγει ἡ ἑλληνικὴ πλευρά. Τὸ ὄνομα Ἄνω Μακεδονία γεωγραφικὰ περιγράφει τὸ ἴδιο, ἀλλὰ χωρὶς τὴν ἀρνητικὴ σημειολογία. Ἔτσι ὅπως τὰ ἔκανε ὁ Κοτζιᾶς, ὁ συνειρμὸς ποὺ θὰ κάνουν τρίτοι εἶναι ὅτι ὑπάρχει καὶ μία Νότια Μακεδονία μὲ Μακεδόνες, δηλαδὴ ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ἐπικυρώνεται τὸ ἰδεολόγημα τῆς «διαμελισμένης μακεδονικῆς πατρίδας».

14. Ο γείτονές μας δη χουν λλάξει τ νομα το εροδρομίου τους, το ατοκινητοδρόμου τους κα το σταδίου τους. Θ πάρξει ετε νταλλαγ γαλμάτων μ τν Δμο τς Θεσσαλονίκης, σ περίπτωση πο νταλλαγ δν γίνει, συμφωνία προβλέπει πς γειτονικ χώρα θ τοποθετήσει πλακέτες σ γάλματα κα μνημεα στε ν καθίσταται σαφς τι αποτελουν σύμβολα το λληνικο πολιτισμο (π.χ ππέας στν πλατεία τν Σκοπίων θ χει πιγραφ πς ναφέρεται στν λληνιστικ περίοδο κα θ σημειώνεται τι συμβολίζει τ φιλία λλάδας–πΓΔΜ).

.         Ἀναμφισβήτητα θετικὰ μέτρα.

15. Παρ τ γεγονς τι γλώσσα «Macedonian language» εχε ναγνωριστε π τν λλάδα στ πλαίσιο το ΟΗΕ δη π τ 1977, στ συμφωνία μπεριέχεται πρόσθετη σαφς διατύπωση τι νήκει στν οκογένεια τν Νότιων Σλαβικν γλωσσν, καθς κα ρητ καταγραφ τι γλώσσα ατ διαχωρίζεται π τν ρχαο λληνικ πολιτισμ κα τν λληνικ-μακεδονικ γλωσσικ κληρονομιά.

.             Ἕνα μικρὸ θετικὸ σὲ ἕνα πολὺ μεγάλο ἀρνητικό. Ἀφοῦ παραπάνω ἡ κυβέρνηση λέει πῶς δὲν ἀναγνωρίζει «μακεδονικὸ» ἔθνος γιατί ἀναγνωρίζει «μακεδονικὴ» γλώσσα, ὅταν τὸ ἕνα προσδιορίζει τὸ ἄλλο; Κι ἀφοῦ τὰ Σκόπια ἀναγνωρίζουν ὅτι ἡ γλώσσα τοὺς εἶναι σλαβική, γιατί δὲν δέχθηκαν νὰ τὴν ὀνομάσουν σλαβομακεδονική; Ἔστω Makedonski ἀμετάφραστο. Τὸ ἐπιχείρημα-πρόσχημα τοῦ Κοτζιᾶ ὅτι τὸ 1977 δημιουργήθηκε τετελεσμένο εἶναι ἀβάσιμο. Τότε οἱ ἐθνικὲς ἐπιτροπὲς τῶν κρατῶν-μελῶν τοῦ ΟΗΕ δήλωσαν ἁπλῶς τὶς ἐπίσημες γλῶσσες. Δὲν ὑπῆρχε δυνατότητα ἄσκησης βέτο ἐκ μέρους τῆς ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπείας. Θὰ μποροῦσε νὰ γίνει μία πολιτικοῦ χαρακτήρα δήλωση, ἡ ὁποία δυστυχῶς δὲν ἔγινε. Ἐκεῖνο τὸ περιστατικό, ὡστόσο, δὲν ἐμπόδιζε στὴ διαπραγμάτευση νὰ συμφωνηθεῖ κάτι διαφορετικό. Ἁπλῶς, ὁ Κοτζιᾶς ὀχυρώθηκε πίσω ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ περιστατικὸ γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὴν ὑποχώρησή του ὄχι μόνο ἀπὸ τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν πραγηματικότητα. Ἡ γεωγραφικὴ Μακεδονία στοὺς νεότερους χρόνους εἶναι πολυεθνική, δὲν εἶναι πατρίδα ἑνὸς ἔθνους. Γι’ αὐτὸ δὲν μπορεῖ καμία ἐθνότητα νὰ ὀνομαστεῖ μακεδονικὴ καὶ κατ’ ἐπέκτασιν ἡ γλώσσα τῆς μακεδονική. Τὸ Μέρος δὲν μπορεῖ νὰ οἰκειοποιηθεῖ τὸ Ὅλον.

16. Ὅλοι οἱ ἐπιθετικο προσδιορισμο κρατικν κα ερύτερα δημοσίων, ργάνων καθς κα μογενειακν/πολιτιστικν ργανώσεων πο χρηματοδοτονται π τ κράτος θκαθορίζονται μ τν ὅρο «τς Βόρειας Μακεδονίας» μ ταυτόχρονη κατάργηση το προσδιορισμο «τς Μακεδονίας».

.             Θετικό, ἀλλὰ συγκριτικὰ ἀσήμαντο.

 

 

ΠΗΓΗ: slpress.gr

,

Σχολιάστε

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΡΟΗ

Γράφει ὁ Σταῦρος Λυγερὸς

Ἀπόσπασμα ἄρθρου
ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ Πρῶτο Θέμα στὶς 14-2-2016

[…].             στὸ προσφυγικὸ-μεταναστευτικό, πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἐὰν κλείσουν τὰ βόρεια σύνορα, τὸ μήνυμα θὰ φθάσει στοὺς ἐνδιαφερoμένους, ἔστω καὶ μὲ κάποια καθυστέρηση. Αὐτὸ πρακτικὰ σημαίνει πὼς θὰ ἀναζητηθοῦν ἐναλλακτικὲς ὁδοί. Ἀκόμα καὶ ὅσοι ἐγκλωβισθοῦν στὴν Ἑλλάδα θὰ ψάξουν τρόπο νὰ προχωρήσουν. Ἁρμόδιες πηγὲς μᾶς λένε πὼς ἔχουν ἤδη ἀρχίσει νὰ ἐνεργοποιοῦνται ἐγχώρια κυκλώματα λαθροδιακινητῶν καὶ πρὸς τὰ βόρεια καὶ πρὸς τὴ θαλάσσια ὁδὸ πρὸς τὴν Ἰταλία.
.           Μὲ τὴν ἐμπλοκὴ τοῦ ΝΑΤΟ, ἡ ΕΕ οὐσιαστικὰ καταβάλλει τὴν ὑστάτη προσπάθεια νὰ συρρικνώσει τὶς εἰσροὲς στὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο ἀπὸ τὰ θαλάσσια σύνορα στὸ ἀνατολικὸ Αἰγαῖο. Ἐὰν ἡ προσπάθεια αὐτὴ δὲν ἀποδώσει τὰ ἀναμενόμενα, θὰ πρέπει νὰ θεωρεῖται δεδομένο πὼς τὸ φράγμα θὰ τοποθετηθεῖ στὰ σύνορα Ἑλλάδας-ΠΓΔΜ. Πρὸς τὸ παρὸν ζήτημα τυπικῆς ἐξόδου ἀπὸ τὴ ζώνη Σένγκεν δὲν θὰ τεθεῖ. Ἐάν, ὅμως, κλείσουν τὰ σύνορα, ἡ χώρα μας θὰ μείνει στὴν πράξη ἐκτός.
.             Ὅπως εἶναι γνωστό, τὸ Βερολίνο εἶχε προτείνει κοινὲς ἑλληνοτουρκικὲς περιπολίες στὸ ἀνατολικὸ Αἰγαῖο μὲ σκοπὸ τὴν καταστολὴ τῆς δράσης τῶν λαθροδιακινητῶν. Ἡ ἄρνηση τῆς Ἀθήνας, λόγῳ τῶν μονομερῶν διεκδικήσεων τῆς Ἄγκυρας “σκότωσε” ἐκείνη τὴν ἰδέα. Ἔτσι, Μέρκελ καὶ Νταβούτογλου πρότειναν ἐναλλακτικὰ τὴν ἐμπλοκὴ τοῦ ΝΑΤΟ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς προσφυγικῆς-μεταναστευτικῆς κρίσης.
.             Τὰ κίνητρα τῶν δύο πλευρῶν εἶναι διαφορετικά. Γιὰ τὴν καγκελάριο, ἡ ὁποία ἀντιμετωπίζει πρωτοφανὲς κλίμα ἀμφισβήτησης στὴ Γερμανία, τὸ κρίσιμο εἶναι νὰ συρρικνωθοῦν οἱ εἰσροὲς στὰ ἑλληνικὰ νησιὰ καὶ κατ’ ἐπέκτασιν νὰ σταματήσει τὸ ρεῦμα πρὸς τὴ χώρα της.
.             Ἡ Ἄγκυρα, ὅμως, ἔχει ἄλλο σκοπό. Ἐὰν ἤθελε νὰ ἐμποδίσει τὸν ἀπόπλου τῶν πλοιαρίων ἀπὸ τὰ μικρασιατικὰ παράλια, θὰ μποροῦσε νὰ τὸ ἐπιτύχει χωρὶς δυσκολία. Συμφώνησε ἀμέσως στὸ αἴτημα γιὰ ἐπιστράτευση τοῦ ΝΑΤΟ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς προσφυγικῆς-μεταναστευτικῆς κρίσης, μὲ τὴν προσδοκία νὰ τὸ ἐμπλέξει στὸν πόλεμο στὴ Συρία καὶ πάντως ἡ ΝΑΤΟϊκή δύναμη νὰ λειτουργήσει ἐξισορροπιστικὰ στὴ ρωσικὴ στρατιωτικὴ παρουσία στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο.
.             Τὶς τελευταῖες ἡμέρες, οἱ δυνάμεις τοῦ καθεστῶτος Ἄσαντ, μὲ τὴ βοήθεια τῶν ρωσικῶν ἀεροπορικῶν ἐπιθέσεων, ἔχουν σημειώσει στρατηγικοῦ χαρακτήρα στρατιωτικὲς νίκες στὴν περιοχὴ Χαλέπι. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὶς δυνάμεις τῶν Κούρδων τῆς Συρίας. Οἱ ἔνοπλες ἰσλαμιστικὲς ὀργανώσεις ποὺ ὑποστηρίζονται ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα καὶ τὸ Ριὰντ ἔχουν περιέλθει σὲ φάση ἀποσύνθεσης. Ἐάν, μάλιστα, ὅπως φαίνεται, καταληφθεῖ καὶ κλείσει ὁ διάδρομος, μέσῳ τοῦ ὁποίου τροφοδοτοῦνται ἀπὸ τὴν Τουρκία σὲ ἄνδρες, ὅπλα καὶ ἐφόδια, θὰ σημάνει τὸ τέλος τους.
.             Οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς ὁδηγοῦν σὲ κατάρρευση τὴ στρατηγικὴ τοῦ Ἐρντογὰν στὸ Συριακό. Ἐργάσθηκε γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ καθεστῶτος Ἄσαντ καὶ τὴν ἀντικατάστασή του ἀπὸ ἕνα σουνιτικὸ καθεστώς, τὸ ὁποῖο θὰ λειτουργοῦσε σὰν προτεκτοράτο τῆς Ἄγκυρας. Ἔτσι ὅπως ἐξελίσσονται τὰ πράγματα, ὅμως, τὸ καθεστὼς Ἄσαντ ὄχι μόνο σταθεροποιεῖται, ἀλλὰ καὶ ἀνακτᾶ τὸν ἔλεγχο ὁλοένα καὶ περισσοτέρων ἐδαφῶν.
.             Ὁ ἐφιάλτης γιὰ τοὺς νεοοθωμανούς, ὅμως, εἶναι ἡ ἑδραίωση καὶ ἡ ἐπέκταση τοῦ κουρδικοῦ κρατικοῦ μορφώματος σ’ ὅλο σχεδὸν τὸ μῆκος τῶν συνόρων της Συρίας μὲ τὴν Τουρκία. Ἂν καὶ ἡ κυρίαρχη ὀργάνωση τῶν Κούρδων τῆς Συρίας εἶναι οὐσιαστικὰ παρακλάδι τοῦ PKK, ὑποστηρίζεται ὄχι μόνο ἀπὸ τοὺς Ρώσους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανούς. Κι αὐτό, ἐπειδὴ εἶναι κατὰ γενικὴ ὁμολογία ἡ πιὸ ἀξιόπιστη στρατιωτικὴ δύναμη στὸν πόλεμο ἐναντίον τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους.
.             Ὁ Ἐρντογὰν ἔφθασε νὰ ζητήσει δημοσίως ἀπὸ τὴν Οὐάσιγκτον νὰ διαλέξει ποιὸς θὰ εἶναι σύμμαχός της: ἡ Τουρκία ἢ οἱ Κοῦρδοι «τρομοκράτες»; Κι ὄχι μόνο αὐτό. Ἀφήνει νὰ αἰωρεῖται ἡ ἀπειλὴ πὼς ὁ τουρκικὸς στρατὸς θὰ εἰσβάλει στὸ συριακὸ ἔδαφος, γιὰ νὰ ἀποτρέψει τὴ δημιουργία τετελεσμένων. Τὴ θέση, ὅτι ἡ Τουρκία πρέπει νὰ μπεῖ ἄμεσα στὸν πόλεμο, ὑποστήριξε πρὸ ἡμερῶν μὲ ἄρθρο του καὶ ὁ γενικὸς διευθυντὴς τῆς φιλοκυβερνητικῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας Γενὶ Σαφάκ, γνωστὸς γιὰ τοὺς στενοὺς δεσμούς του μὲ τὸν Ἐρντογάν.
.             Οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν ἀνάψει κόκκινο φῶς στὴν Ἄγκυρα, ἐνῶ ὁ Ρῶσος πρωθυπουργὸς Μεντβέντεφ προειδοποίησε ὅτι ἐὰν ἐκδηλωθεῖ ἐξωτερικὴ εἰσβολὴ στὴ Συρία, θὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ παγκόσμιο πόλεμο. Οὐάσιγκτον καὶ Μόσχα ἔχουν ἀντιτιθέμενα συμφέροντα στὴ Συρία, ἀλλὰ καὶ οἱ δύο δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ παρασυρθοῦν σὲ μεταξύ τους θερμὴ ἀντιπαράθεση μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες.
.             Τὸ περασμένο φθινόπωρο, ὁ Ἐρντογὰν εἶχε διατάξει τὴν κατάρριψη τοῦ ρωσικοῦ βομβαρδιστικοῦ, ἐπιδιώκοντας νὰ πυροδοτήσει μία σύγκρουση ὄχι ἀνάμεσα στὴ Μόσχα καὶ στὴν Ἄγκυρα, ἀλλὰ ἀνάμεσα στὴ Μόσχα καὶ στὸ ΝΑΤΟ. Ἤλπιζε ὅτι κατ’ αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ ἐξουδετέρωνε τὴ ρωσικὴ ἀεροπορικὴ παρουσία στὴ Συρία, λόγῳ τῆς ὁποίας οἱ δυνάμεις τοῦ Ἄσαντ εἶχαν ἀρχίσει νὰ ἀποκτοῦν πλεονέκτημα.
.             Τότε, εἶχε ἀποτύχει νὰ παρασύρει τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ τοὺς Εὐρωπαίους μὲ ἀποτέλεσμα ἡ κίνησή του νὰ μετατραπεῖ σὲ μπούμεραγκ. Ἡ ρωσικὴ στρατιωτικὴ παρουσία ἐνισχύθηκε, οἱ δυνάμεις τοῦ Ἄσαντ προελαύνουν καὶ οἱ Κοῦρδοι ἑδραιώνονται. Στὸν Ἐρντογὰν δὲν ἔχουν μείνει πολλὲς ἐπιλογές. Ἡ στρατιωτικὴ εἰσβολὴ στὴ Συρία εἶναι ἀκόμα καὶ γιὰ τὰ δικά του μέτρα τυχοδιωκτισμός, ἂν καὶ τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλεισθεῖ.
.             Γιὰ νὰ ἀποτρέψει ἐξελίξεις ποὺ θὰ τὴν ἔφερναν σὲ δυσχερῆ θέση, ἡ Οὐάσιγκτον κινήθηκε ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴ Μόσχα γιὰ μία ἐκεχειρία. Πρὸς τὸ παρόν, ἡ Ἄγκυρα ἐκμεταλλεύεται τὴν πίεση ποὺ ὑφίστανται οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ εἰδικὰ ἡ Μέρκελ ἀπὸ τὸ προσφυγικὸ-μεταναστευτικὸ ρεῦμα:

  • Πρῶτον, γιὰ νὰ εἰσπράξει πολλὰ δισ. Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ γεγονότα, σ’ αὐτὸ τὸ ἐπίπεδο τὰ πάει πολὺ καλά.

  • Δεύτερον, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει τὴν ἀνοχὴ τῆς ΕΕ στὶς ἐκκαθαρίσεις ποὺ πραγματοποιεῖ ὁ τουρκικὸς στρατὸς ἐναντίον τῶν Κούρδων στὴ Νοτιοανατολικὴ Τουρκία. Ἡ αἰδήμων σιωπὴ τῶν κατὰ τὰ ἄλλα εὐαίσθητων Εὐρωπαίων μιλάει ἀπὸ μόνη της.

  • Τρίτον, γιὰ νὰ ἐμπλέξει τὸ ΝΑΤΟ στὴ συριακὴ κρίση καὶ νὰ τὸ ἀντιπαραθέσει μὲ τὴ Ρωσία.

.             Αὐτὴ ἡ ἐπιδίωξη εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἡ Ἄγκυρα δέχθηκε ναυτικὲς μονάδες τῆς Συμμαχίας νὰ περιπολοῦν στὸ ἀνατολικὸ Αἰγαῖο καὶ νὰ εἰδοποιοῦν σὲ πραγματικὸ χρόνο τὶς τουρκικὲς ἀρχές, ὅταν ἐντοπίζουν πλοιάρια μὲ πρόσφυγες-μετανάστες ἕτοιμα νὰ ἀποπλεύσουν ἀπὸ τὸ ἄλφα ἢ τὸ βήτα λιμανάκι τῶν μικρασιατικῶν ἀκτῶν. Μένει νὰ ἀποδειχθεῖ στὴν πράξη πῶς θὰ ἀντιδράσουν οἱ τουρκικὲς ἀρχές. Ὁπωσδήποτε, ὅμως, θὰ ἔρθουν σὲ δύσκολη θέση ἐὰν ἀδρανήσουν παρὰ τὶς συγκεκριμένες πληροφορίες ποὺ θὰ τοὺς δίδονται ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ.
.             Οἱ ναυτικὲς μονάδες τῆς Συμμαχίας θὰ δροῦν κυρίως ἐντὸς τῶν τουρκικῶν χωρικῶν ὑδάτων, ἀλλὰ ἡ ἀπόφαση προβλέπει πὼς μόνο ἐκ τῶν ὑστέρων θὰ ἐνημερώνουν τὶς ἑλληνικὲς καὶ τὶς τουρκικὲς ἀρχές, ὅταν ἐπιχειροῦν ἀντιστοίχως στὰ ἑλληνικὰ καὶ τουρκικὰ ὕδατα. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι μεσογειακὲς χῶρες, ὅπως ἡ Γαλλία, ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Ἱσπανία ἐξέφρασαν ἐπιφυλάξεις, ἀκριβῶς ἐπειδὴ δημιουργεῖται ἕνα προηγούμενο. Γενικότερα ὑπάρχει καὶ μία ἀσάφεια ὅσον ἀφορᾶ τὸν ἐπιχειρησιακὸ χῶρο. Ἐπειδὴ ὁ διάβολος κρύβεται στὶς λεπτομέρειες, εἶναι σκόπιμο νὰ περιμένουμε νὰ δοῦμε πὼς θὰ ὑλοποιηθεῖ ἡ συμφωνία, γιὰ νὰ τὴν ἀξιολογήσουμε.
.             Πρὸς τὸ παρόν, ἡ κυβέρνηση δίνει μάχη μὲ τὸν χρόνο γιὰ νὰ ἔχει ἑτοιμάσει τὰ κέντρα καταγραφῆς καὶ ταυτοποίησης μέχρι τὴ σύνοδο κορυφῆς αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα. Εἶναι ἡ μόνη ἐλπίδα της γιὰ νὰ ἀποτρέψει τὸ σφράγισμα τῶν βόρειων συνόρων. Στὴν ΠΓΔΜ ἔχουν μεταβεῖ ἀστυνομικοὶ καὶ στρατιῶτες κυρίως ἀπὸ χῶρες τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, προκειμένου νὰ ἐνισχύσουν τὴ φύλαξη τῶν συνόρων μὲ τὴν Ἑλλάδα. Πρόκειται γιὰ διμερεῖς συμφωνίες αὐτῶν τῶν χωρῶν μὲ τὰ Σκόπια, ἀλλὰ εἶναι κοινὸ μυστικὸ ὅτι πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση κινεῖται καὶ ἡ ΕΕ ὡς σύνολο.

ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.gr

, , , ,

Σχολιάστε

ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΔΥΟ ΒΑΡΚΕΣ

Πατώντας σ δυὸ βάρκες

Τοῦ Σταύρου Λυγεροῦ

.               Ἦταν ἐξ ἀρχῆς προφανὲς ὅτι ἡ Μέρκελ δὲν ἦρθε στὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ διαπραγματευθεῖ μὲ τὸν Σαμαρά. Ἡ ὅποια συνεννόηση μεταξύ τους ἔχει ἤδη γίνει. Ἦρθε γιὰ λόγους πολιτικοῦ συμβολισμοῦ καὶ βεβαίως γιὰ νὰ βελτιώσει κατὰ τὸ δυνατὸν τὴν εἰκόνα τῆς Γερμανίας στὴν ἑλληνικὴ κοινὴ γνώμη. Τὸ πρῶτο μήνυμα τῆς καγκελαρίου εἶχε ἀποδέκτες τοὺς Ἕλληνες καὶ οὐσιαστικὰ ἦταν ἐπανάληψη τῆς πάγιας θέσης τοῦ εὐρωιερατείου: γιὰ νὰ παραμείνετε στὴν Εὐρωζώνη, πρέπει νὰ ἐφαρμόσετε τὸ Μνημόνιο καὶ τὴ βούληση νὰ ἐφαρμόσει τὸ Μνημόνιο τὴν ἔχει μόνο ἡ τρικομματικὴ κυβέρνηση. Ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, λοιπόν, προσέφερε πολιτικὴ στήριξη στὸν πρωθυπουργό.
.               Τὸ δεύτερο μήνυμά της εἶχε ἀποδέκτες τοὺς Γερμανοὺς καὶ εὐρύτερα τὴ βορειοευρωπαϊκὴ κοινὴ γνώμη: Οἱ ἄσωτοι Ἕλληνες πληρώνουν ἀκριβὰ τὶς ἁμαρτίες τους καὶ ὡς ἐκ τούτου, ἐὰν τηρήσουν τὶς δεσμεύσεις τους, ἀξίζει τὸν κόπο νὰ τοὺς κρατήσουμε στὴν Εὐρωζώνη. Στὴν πραγματικότητα, ἡ Μέρκελ ἐπιχειρεῖ τώρα νὰ μαζέψει τοὺς ἀνέμους ποὺ ἡ ἴδια καὶ οἱ συνεργάτες τῆς σκόρπισαν, ὠθώντας τοὺς Γερμανοὺς νὰ κραυγάζουν ὅτι δὲν μποροῦν νὰ πληρώνουν τοὺς ἐπιπόλαιους καὶ τεμπέληδες Ἕλληνες.
.               Τὰ ὅσα εἶπε στὴν Ἀθήνα, ὡστόσο, δὲν ἀποκαθιστοῦν τὴ ζημιὰ ποὺ ἔχει προκληθεῖ στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία ὅταν ἄφηνε νὰ ἐννοηθεῖ πὼς ἡ ἐκδίωξη ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη εἶναι πολὺ πιθανή. Ἡ ρευστότητα γιὰ τὸ νομισματικὸ καθεστὼς τῆς Ἑλλάδας ἀποτρέπει τὴν πραγματοποίηση ξένων παραγωγικῶν ἐπενδύσεων. Τὰ μόνα κεφάλαια ποὺ θὰ ἔρθουν εἶναι γιὰ νὰ ἀγοράσουν σὲ τιμὲς ξεπουλήματος δημόσιες ἐπιχειρήσεις καὶ δημόσια περιουσία.
.               Ἡ ἐπίσκεψη Μέρκελ συγκέντρωσε μεγάλη δημοσιότητα, ἀλλὰ δὲν ἄλλαξε τὶς ὀρίζουσες τῆς ἑλληνικῆς κρίσης, δὲν ἀπομάκρυνε τὸ ἐνδεχόμενο κατάρρευσης. Τὴν καμπάνα δὲν χτυποῦν πιὰ μόνο ὅσοι ἐξ ἀρχῆς προειδοποιοῦσαν γιὰ τὶς καταστροφικὲς ἐπιπτώσεις τῆς μονοδιάστατης λιτότητας. Τὴ χτυποῦν καὶ τὰ κατεστημένα οἰκονομικὰ ἰνστιτοῦτα ποὺ θεσμικὰ συμβουλεύουν τὸ Βερολίνο, τὴ χτυπάει καὶ τὸ ἴδιο τὸ ΔΝΤ. Χωρὶς γενναῖο κούρεμα τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους ποὺ βρίσκεται στὰ χέρια τῆς ΕΚΤ καὶ τῶν χωρῶν-μελῶν τῆς Εὐρωζώνης καὶ ταυτοχρόνως χωρὶς ἕνα πρόγραμμα ἀναπτυξιακῶν δράσεων, ἡ κατάρρευση εἶναι ἀναπόφευκτη
.               Τὸ Βερολίνο δὲν συζητάει τὸ ἐνδεχόμενο κουρέματος, γεγονὸς ποὺ βαθαίνει τὸ ρῆγμα στὸ ἐσωτερικό της τρόικας. Ἡ κυβέρνηση Σαμαρὰ παρακολουθεῖ περισσότερο ὡς θεατὴς παρὰ ὡς «παίκτης» μία διελκυστίνδα, τὶς ἐπιπτώσεις τῆς ὁποίας πληρώνει ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία. Ἡ προσπάθεια τοῦ εὐρωιερατείου νὰ διαχωρίσει τεχνητὰ τὴν ἑλληνικὴ κρίση ἀπὸ τὴν κρίση τοῦ εὐρὼ μπορεῖ προπαγανδιστικὰ νὰ λειτούργησε, ἀλλὰ πιὰ ἀποδομεῖται ἀπὸ τὰ γεγονότα. Ἡ ἑλληνικὴ κρίση ἦταν ἡ κορυφὴ τοῦ παγόβουνου, ὄχι τὸ παγόβουνο. Τὸ παγόβουνο εἶναι ἡ κρίση τοῦ εὐρώ.
.               Ἡ στάση τοῦ Βερολίνου ἀποπνέει οἰκονομικὸ ἐθνικισμό. Θέλει καὶ τὸν σκύλο χορτάτο καὶ τὴν πίτα ὁλάκερη. Προωθεῖ συνταγὲς ποὺ τὸ συμφέρουν, ἀλλὰ εἶναι ἀλυσιτελεῖς. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὅτι ἐγκλωβίζει τὴν εὐρωπαϊκὴ περιφέρεια, ἀφήνει καὶ ἔκθετη τὴν Εὐρωζώνη στὶς ἀντιφάσεις της καὶ σὲ ἐντεινόμενες κερδοσκοπικὲς ἐπιθέσεις, οἱ ὁποῖες αὐξάνουν συνεχῶς τὸ κόστος ἐπίλυσης τῆς κρίσης.
.               Γιὰ πόσο, ἄραγε, οἱ ὑπόλοιποι Εὐρωπαῖοι θὰ ἀνέχονται ἡ Γερμανία νὰ πατάει σὲ δύο βάρκες;

, ,

Σχολιάστε

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟ «Ἡ Ἑλλάδα ἔχει μετατραπεῖ σὲ πειραματόζωο. Ἐδῶ δοκιμάζεται ἡ συνταγὴ ποὺ προορίζεται νὰ ἐφαρμοστεῖ ἀρχικὰ στὴν εὐρωπαϊκὴ περιφέρεια καὶ ἀργότερα καὶ στὸν εὐρωπαϊκὸ πυρήνα».

Τὸ πείραμα καὶ τὸ πειραματόζωο

 Τοῦ Σταυροῦ Λυγεροῦ

.              Ἡ κρίση τῆς Εὐρωζώνης μπορεῖ νὰ συνδέεται μὲ τὴν ἀρχιτεκτονική της, ἀλλὰ ἐγγράφεται στὸ εὐρύτερο πλαίσιο ὄχι μόνο τῆς διεθνοῦς οἰκονομικῆς κρίσης, ἀλλὰ καὶ τῶν τεκτονικῶν ἀλλαγῶν στὸν διεθνῆ καταμερισμὸ ἐργασίας, λόγῳ τῆς παγκοσμιοποίησης. Οἱ δυτικὲς πολιτικὲς ἐλὶτ τὴν δρομολόγησαν, ἐπειδὴ εἶναι τόσο διαπλεκόμενες μὲ τὶς μεγάλες ἑταιρεῖες τῶν χωρῶν τους ποὺ ἔχουν τὴν τάση νὰ ταυτίζουν τὰ συμφέροντα αὐτῶν τῶν ἑταιρειῶν μὲ τὰ συμφέροντα τῶν κρατῶν.
.              Αὐτό, ὡστόσο, δὲν ἰσχύει. Λόγῳ χαμηλότερου κόστους ἐργασίας, οἱ «δυτικὲς» πολυεθνικὲς ἔχουν μεταφέρει παραγωγικὲς δραστηριότητές τους ἐκτὸς Δύσης. Ἔχουν, δηλαδή, στερήσει θέσεις ἐργασίας ἀπὸ τὶς δυτικὲς κοινωνίες καὶ κατ’ ἐπέκταση ἔσοδα ἀπὸ τὰ δυτικὰ κράτη.
.              Ἀπὸ κυρίως παραγωγός, ἡ Δύση ἔχει σταδιακὰ μετατραπεῖ σὲ κυρίως καταναλωτή, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ διολισθαίνει σὲ παρακμή. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ σημερινὴ κρίση ἔχει καὶ μόνιμα χαρακτηριστικά. Ὅταν ἰσχύουν τόσο μεγάλες διαφορὲς σὲ μισθούς, ἐργασιακὲς σχέσεις καὶ συνθῆκες ἐργασίας, τὸ ἐλεύθερο ἐμπόριο μετατρέπεται σὲ ἀθέμιτο ἀνταγωνισμό. Αὐτὸ ἰσχύει περισσότερο γιὰ τὴν Εὐρώπη, ἡ ὁποία δὲν διαθέτει τὰ ὄπλα ποὺ διαθέτουν οἱ ΗΠΑ, ὡς πολιτικοστρατιωτικὴ ὑπερδύναμη.
.              Τὰ ὑψηλὰ κέρδη τῶν πολυεθνικῶν μόνο ἐν μέρει ἐπιστρέφουν στὴν Δύση καὶ κυρίως ὡς δανεικά. Ὡς ἐκ τούτου, δὲν μποροῦν νὰ συντηρήσουν ἐπὶ μακρὸν τὸ ἐπίπεδο εὐημερίας τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν, ποὺ ἀποτελεῖ κορυφαία κατάκτηση στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία. Σὲ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, τὸ πρόβλημα τῆς ἐνδοευρωπαϊκῆς κατανομῆς τῶν πόρων θὰ ὀξύνεται. Ἡ πανάκριβη διάσωση τῶν τραπεζῶν ἐκτόξευσε τὰ ἐλλείμματα καὶ αὔξησε τὸ χρέος τῶν χωρῶν-μελῶν. Στὴν πραγματικότητα, ὅμως, τὸ κόστος τῆς διάσωσης ἦταν τὸ νερὸ ποὺ ξεχείλισε ἕνα ποτήρι τὸ ὁποῖο -ἀνάλογα μὲ τὴ χώρα- ἦταν ἀπὸ μισογεμάτο ἕως γεμάτο. Οἱ εὐρωπαϊκὲς χῶρες εἶχαν ἐδῶ καὶ χρόνια ἀρχίσει νὰ συσσωρεύουν χρέη, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ διεθνὴς οἰκονομία διήνυε περίοδο παχιῶν ἀγελάδων.
.              Σὲ αὐτὸ συνέβαλε καὶ ὁ φορολογικὸς ἀνταγωνισμὸς ποὺ ἐπέφερε μείωση τῶν κρατικῶν ἐσόδων. Γιὰ νὰ συντηρήσουν οἱ δυτικὲς κυβερνήσεις στοιχειωδῶς τὸ μέσο βιωτικὸ ἐπίπεδο καὶ τὶς κοινωνικὲς ὑποδομές, κατέφυγαν στὸν δανεισμό, παρασυρόμενες καὶ ἀπὸ τὰ πολὺ χαμηλὰ ἐπιτόκια. Αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὰ δημόσια χρέη νὰ ἀκολουθήσουν ἀνοδικὴ τροχιά.
.              Ἡ ἀπάντηση τῶν ἰθυνουσῶν ἐλὶτ εἶναι ἡ λιτότητα, μὲ τὸ γνωστὸ ἐπιχείρημα ὅτι οἱ δυτικὲς κοινωνίες ζοῦν πάνω ἀπὸ τὶς δυνατότητές τους. Στὸ σημεῖο ποὺ ἔχουν φθάσει τὰ πράγματα, τὸ ἐπιχείρημα δὲν εἶναι ἀβάσιμο, ἀλλά, ὅπως πάντα, τ μεγάλα ψέματα χρησιμοποιον σν χημα μισς λήθειες. Δὲν λένε ὅτι ἡ διολίσθηση τῶν δυτικῶν οἰκονομιῶν στὴν παρακμὴ ἦταν ἀποτέλεσμα πολιτικῆς ἐπιλογῆς τῶν ἐλὶτ καὶ ὄχι φυσικὸ φαινόμενο.
.              Λόγῳ τῶν δεδομένων παθογeνειών μας, ἡ Ἑλλάδα ἔχει μετατραπεῖ σὲ πειραματόζωο. Ἐδῶ δοκιμάζεται ἡ συνταγὴ ποὺ προορίζεται νὰ ἐφαρμοστεῖ ἀρχικὰ στὴν εὐρωπαϊκὴ περιφέρεια καὶ ἀργότερα καὶ στὸν εὐρωπαϊκὸ πυρήνα. Τὸ κρίσιμο ἐρώτημα εἶναι ἐὰν οἱ εὐρωπαϊκὲς κοινωνίες θὰ ἀποδεχθοῦν ὄχι ἁπλῶς κάποιες ἀναγκαῖες περικοπές, ἀλλὰ τὴν μεθοδευόμενη ποιοτικὴ ὑποβάθμιση τοῦ βιωτικοῦ τους ἐπιπέδου.

ΠΗΓΗ: kathimerini.gr

, ,

Σχολιάστε

ΣΤΟΝ ΦΑΥΛΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΥΦΕΣΕΩΣ «Ὁ κόμπος πλησιάζει στὸ χτένι».

Στν φαλο κύκλο τς ὑφέσεως
Τοῦ Σταύρου Λυγεροῦ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὁ ἁπλὸς καὶ «ἀνειδίκευτος» (περὶ τὰ οἰκονομικὰ) πολίτης βλέπει τὴν κατάσταση καὶ ἀντιλαμβάνεται, νιώθει στὸ πετσί του ὅτι ἡ «συνταγὴ» δὲν “βγαίνει”, δὲν ἀποδίδει. Τὸ ἀδιέξοδο ἐπιτείνεται. Ἡ κατωτέρω παρουσίαση τοῦ ἐγκρίτου δημοσιογράφου εἶναι ἀφοπλιστική: «Ἡ δυναμικὴ τῆς κατάρρευσης δν θὰ νασχεθεῖ», «ἡ χρεωκοπία χει δη συντελεσθεῖ». Καὶ τὸ ἐρώτημα εἶναι : Θὰ μπορέσουν ἆραγε οἰ Δανειστὲς μὲ τέτοια «συνταγὴ» νὰ πάρουν πίσω τὰ λεφτά τους ἀπὸ ἕνα ὀφειλέτη ἐξαθλιωμένο;

.               Ἡ συνεχιζόμενη συρρίκνωση τῆς οἰκονομίας δὲν προκαλεῖ μόνο κοινωνικὰ ἐρείπια. Προκαλεῖ καὶ ποικίλες παρενέργειες στὸ στενὰ οἰκονομικὸ πεδίο: Πρῶτον, ἐκτροχιάζει τὸ πρόγραμμα δημοσιονομικῆς προσαρμογῆς. Δεύτερον, λόγῳ τοῦ ὑψηλοῦ ρυθμοῦ αὔξησης τῶν ἐπισφαλειῶν, ἀπειλεῖ τὸ τραπεζικὸ σύστημα.
.               αξηση τν φόρων σ συνθκες μεγάλης φεσης δν λύνει τ πρόβλημα τν δημοσίων σόδων. Δὲν εἶναι μόνο ὅτι ἡ μείωση τοῦ ὄγκου συναλλαγῶν μειώνει καὶ τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὴ σχετικὴ φορολογία. Εἶναι πιὰ καὶ ἡ δυναμία νς αξανόμενου ποσοστο φορολογουμένων ν πληρώσουν. Μ τ εσοδήματά τους νὰ χουν κατρακυλήσει κα μ τς φορολογικς ποχρεώσεις τους νὰ χουν αξηθε κατακόρυφα, τ μικρομεσαα στρώματα βρίσκονται στ μέγγενη.
.               Αὐτὸ ἰσχύει ὄχι μόνο γιὰ μισθωτοὺς καὶ συνταξιούχους, ἀλλὰ καὶ γιὰ μικροεπιχειρηματίες καὶ ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες, οἱ ὁποῖοι κατὰ κανόνα πλήρωναν πολὺ λιγότερους φόρους ἀπὸ ὅσους ἀντιστοιχοῦσαν στὰ πραγματικὰ εἰσοδήματά τους. Τὰ ὀφέλη αὐτῶν τῶν στρωμάτων ἀπὸ τὴ συστηματικὴ καὶ πολύχρονη φοροδιαφυγή, ὡστόσο, κατὰ κανόνα ἔχουν ἐπενδυθεῖ κυρίως σὲ ἀκίνητα καὶ παραλλήλως ἔχουν χρηματοδοτήσει ἕνα ὑψηλότερο βιοτικὸ ἐπίπεδο. Ἕνα μικρὸ μέρος εἶναι ἀποταμιευμένο.
.               Ἀνεξαρτήτως τῆς ἠθικῆς πτυχῆς, οὔτε καὶ αὐτὰ τὰ στρώματα εἶναι πάντα σὲ θέση νὰ ἀνταποκριθοῦν στὰ αὐξημένα φορολογικὰ βάρη. Συχνά, ὁ μόνος τρόπος εἶναι νὰ ρευστοποιήσουν ἀκίνητη περιουσία. Ὅποιος, ὅμως, ἐπείγεται νὰ πωλήσει, ἐὰν βρεῖ ἀγοραστή, θὰ βρεῖ σὲ πολὺ χαμηλὴ τιμή.
.               Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἀντικειμενικὲς φοροδοτικὲς ἱκανότητες εἶναι καὶ ἡ περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα ποὺ ἐπιδεινώνει τὴν κατάσταση. Ἡ διάψευση τῆς ἐλπίδας γιὰ διέξοδο ἀπὸ τὴν κρίση αὐξάνει συνεχῶς τὸν ἀριθμὸ ὅσων πιστεύουν ὅτι τὰ χειρότερα εἶναι μπροστά. Ἡ διάχυτη αὐτὴ ἐκτίμηση ἐπηρεάζει ἀρνητικὰ καὶ τὴ συμπεριφορὰ ἐκείνων ποὺ ἀκόμα μποροῦν νὰ σηκώσουν τὰ φορολογικὰ βάρη τους.
.               Ἡ σκοτεινὴ προοπτική, ὅμως, ὠθεῖ ἀρκετοὺς νὰ μὴν πληρώνουν μὲ σκοπὸ νὰ διατηρήσουν ἕνα χρηματικὸ πόθεμα σφαλείας γι τς δύσκολες μέρες ποὺ ρχονται. Ἐπίσης, μικροεπιχειρηματίες καὶ ἐπαγγελματίες, ποὺ βρίσκονται μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας, προτιμοῦν νὰ διακινδυνεύουν μὴ κόβοντας ἀποδείξεις ἢ καὶ νὰ μὴ ἀποδίδουν τὸν ΦΠΑ, ἐπειδὴ εἶναι ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ κρατήσουν τὸ κεφάλι τους ἔξω ἀπὸ τὸ νερό. Γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους ὁλοένα καὶ περισσότερες ἐπιχειρήσεις καὶ νοικοκυριὰ δὲν ἐξυπηρετοῦν καὶ τὰ δάνειά τους, γεγονὸς ποὺ ἀποσταθεροποιεῖ τὸ τραπεζικὸ σύστημα. Μὲ τὴν ἀνακεφαλαιοποίησή του θὰ καλύπτονταν οἱ ἀπώλειες ὄχι μόνο ἀπὸ τὸ κούρεμα τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ κόκκινα δάνεια. Ἔγκυρες πηγές, ὡστόσο, ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ ρυθμὸς διόγκωσης τῶν ἐπισφαλειῶν καθιστᾶ τοὺς μέχρι πρότινος ὑπολογισμοὺς ἕωλους.
.               βύθιση τς οκονομίας στν φαλο κύκλο τς φεσης καθιστ τν παραγωγ πρωτογενος πλεονάσματος σισύφειο ργο. σημεριν δυναμικὴ δηγε στν κατάρρευση. τρόικα, μως, πιμένει στν τήρηση τν στόχων, παρότι ατ εναι πρακτικὰ δύνατον. κόμα καν κυβέρνηση Σαμαρᾶ διωτικοποιήσει σχεδν τ πάντα, δυναμικὴ τῆς κατάρρευσης δν θὰ νασχεθε.
.               Ἡ Ἑλλάδα ἔχει εἰσέλθει σ’ ἕναν δρόμο χωρὶς ἐπιστροφή, ὁ ὁποῖος ὅμως νομιμοποιήθηκε πολιτικὰ στὶς τελευταῖες ἐκλογές. Μπορε ν μν μολογεται, λλὰ  χρεωκοπία χει δη συντελεσθε. Οἱ δανειακὲς συμβάσεις εἶναι πανάκριβη ἀγορὰ χρόνου, ἀλλὰ ὄχι λύση. Ὅλα, μάλιστα, δείχνουν ὅτι κόμπος πλησιάζει στ χτένι.

ΠΗΓΗ: kathimerini.gr

, ,

Σχολιάστε

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΠΑΡΧΙΩΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΛΙΤ «Ἐντυπωσιάζει ἡ εὐκολία, μὲ τὴν ὁποία οἱ κυρίως ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν κατάντια τῆς χώρας κατέφυγαν στὴν ἀγκαλιὰ τῶν ξένων κηδεμόνων κι ἀπὸ ἐκεῖ παραδίδουν μαθήματα μονοδιάστατης λιτότητας στὴν κοινωνία.

Ὁ εὐρωπαϊκὸς ἐπαρχιωτισμὸς τῶν ἐλὶτ

Τοῦ Σταυροῦ Λυγεροῦ

.            Εἶναι κοινὸς τόπος πιὰ ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει μετατραπεῖ σ’ ἕνα μεταμοντέρνο εὐρωπαϊκὸ προτεκτοράτο. Ἡ οὐσιαστικὴ χρεωκοπία δὲν ἀνέδειξε μόνο τὶς ἐγκληματικὲς εὐθύνες τοῦ πολιτικοῦ συστήματος. Ἀνέδειξε καὶ τὸ σύνδρομο ἐξάρτησης συνολικὰ τῆς ἄρχουσας τάξης. ντυπωσιάζει εκολία μ τν ποία ο κυρίως πεύθυνοι γι τν κατάντια τς χώρας κατέφυγαν στν γκαλι τν ξένων κηδεμόνων κι πκε παραδίδουν μαθήματα μονοδιάστατης λιτότητας στν κοινωνία.
.            Πίσω ἀπὸ τὴ σημαία τοῦ εὐρωπαϊσμοῦ καὶ τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ κρύβεται συνήθως τὸ δίδυμό του ἰδεολογικοῦ μεταπρατισμοῦ καὶ τοῦ μετέωρου κοσμοπολιτισμοῦ. Στὴν πραγματικότητα, πρόκειται γιὰ τὴ μία ἀπὸ τὶς δύο ἐκδοχὲς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἐπαρχιωτισμοῦ. Ἡ ἄλλη εἶναι ἡ δαιμονοποίηση τῆς Εὐρώπης καὶ εὐρύτερά της Δύσης. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν πρώτη ἐκδοχή, ποὺ ἀνθεῖ στοὺς κόλπους τῶν ἰθυνουσῶν ἐλίτ, ἡ δεύτερη ἐκδοχὴ ἀνθεῖ σὲ ἀκραία ἰδεολογικοπολιτικὰ ρεύματα καὶ σὲ μᾶλλον κατώτερα εἰσοδηματικὰ στρώματα.
.            Τὰ δύο αὐτὰ ἰδεολογικὰ ρεύματα εἶναι οἱ δύο ὄψεις τοῦ ἴδιου νομίσματος, ἀφοῦ ὁ πολιτικοψυχολογικὸς μηχανισμὸς εἶναι ὁ ἴδιος. Μὲ τὴ μία ἢ τὴν ἄλλη του ἐκδοχή, ὁ εὐρωπαϊκὸς ἐπαρχιωτισμὸς ἀντανακλᾶ ἐθνικὰ πλέγματα καὶ τάσεις στρουθοκαμηλισμοῦ ποὺ ἐμποδίζουν τὴν ἰσότιμη συμμετοχὴ τῆς Ἑλλάδας στὴ διαμόρφωση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ γίγνεσθαι. Κάθε χώρα-μέλος τῆς Ε.Ε. ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτό της συμμετέχει στὸ ἑνοποιητικὸ ἐγχείρημα, προσκομίζοντας καὶ χι παλλοτριώνοντας τν θνική της διαιτερότητα κα τς πολιτισμικές της ποσκευές.
.            Τὸ σύνδρομο τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἐπαρχιωτισμοῦ ἔχει πρόσθετες ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις, ἐπειδὴ ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ μόνη εὐρωπαϊκὴ χώρα ποὺ ἀντιμετωπίζει ὀξὺ πρόβλημα ἐθνικῆς ἀσφάλειας. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι μέλος τῆς Ε.Ε. συνιστᾶ ἕνα πλεονέκτημα, ἀλλὰ -πρὸς τὸ παρὸν τουλάχιστον- δὲν ἐγγυᾶται τὴν ἐθνικὴ ἀσφάλεια. Μὲ τὴν ἔνταξή της, ἡ Ἑλλάδα δὲν μετακόμισε ὡς διὰ μαγείας στὸν Ἀτλαντικό! Συνεχίζει μὲ τὸ ἕνα πόδι νὰ χορεύει στοὺς ρυθμοὺς τῆς -προβληματικῆς πιὰ- εὐρωπαϊκῆς ἑνοποίησης καὶ μὲ τὸ ἄλλο στὸν ρυθμὸ τῶν παραδοσιακῶν ἐθνικῶν προκαταλήψεων τῆς Βαλκανικῆς καὶ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. Ἡ ντίφαση ατ δν ξορκίζεται μ κοινοτικ πιστοποιητικά. Καὶ οἱ δύο ὄψεις τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἐπαρχιωτισμοῦ ἔχουν τὴν τάση νὰ παρακάμπτουν -ἀπὸ διαφορετικοὺς δρόμους- αὐτὴ τὴν ἀντίφαση, ἐνῶ τὸ κρίσιμο ζητούμενο εἶναι ὁ πολιτικὸς χειρισμός της.
.            Σὰν νὰ μὴν ἔφθαναν αὐτά, ἡ τωρινὴ κρίση κατέδειξε ὅτι ἡ Εὐρώπη δὲν μπορεῖ νὰ ἐγγυηθεῖ οὔτε τὴν οἰκονομικὴ ἐπιβίωση τῶν μελῶν της. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι οἱ χῶρες τῆς Εὐρωζώνης ἑτοιμάζουν σχέδια γιὰ τὴν περίπτωση ποὺ χρειασθεῖ νὰ ἐπιστρέψουν στὸ ἐθνικό τους νόμισμα. Ἡ μόνη ποὺ δὲν προετοιμάζεται εἶναι ἡ Ἑλλάδα, ἡ ὁποία καὶ ἀπειλεῖται εὐθέως μὲ ἔξωση!
.            Ὁ ἐπαρχιωτισμὸς τῶν ἑλληνικῶν ἐλὶτ τὶς ὠθεῖ νὰ υἱοθετοῦν τὶς πολιτικὲς ποὺ ἔχουν εὐρωπαϊκὸ περιτύλιγμα, ἀκόμα κι ἂν αὐτὲς θίγουν τὴν ἐθνικὴ οἰκονομία ἢ ἀκόμα καὶ τὴν ἐθνικὴ ἀσφάλεια. Στὴν πραγματικότητα, προσφέρουν πολὺ κακὲς ὑπηρεσίες στὸ ἑνοποιητικὸ ἐγχείρημα. Κι ατό, πειδ διευκολύνουν τν τάση τς Γερμανίας ν χρησιμοποιε τν Ε.Ε. σν χημα γι ν προωθήσει τ συμφέροντά της, διαφορώντας ἐὰν κατ’ ατ τν τρόπο πνίγει τος δύναμους κρίκους.

ΠΗΓΗ: kathimerini.gr

,

Σχολιάστε