Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Στυλ. Παπαθεμελῆς

ΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΕΚΕΙ!…

ς δ κα μ παρέκει!…

τοῦ Στέλιου Παπαθεμελῆ

    .               Τὸ κλίμα εἶναι βαρύ. Ὁ ἀγαρηνὸς ἔχει ξεσαλώσει. Καὶ δὲν ἀπειλεῖ μόνον, ἀλλὰ πραγματοποιεῖ. Ἡ ἐπιθετικότητά του ἔχει ὑπερβεῖ κάθε ὅριο καὶ συνεχίζει νὰ τὴν κλιμακώνει, ἐνῶ οἱ ἡμέτεροι ψελλίζουν νερόβραστες παραπομπὲς στὸ … διεθνὲς δίκαιο! Ὣς ἐδῶ καὶ μὴ παρέκει!…
.               Ὁ Ἀνώνυμος Ἕλλην τῆς «Ἑλληνικῆς Νομαρχίας»(1806), συγκλονιστικοῦ κειμένου, προσγείωνε τοὺς Ἕλληνες καλώντας τους νὰ στηριχτοῦν στὶς δικές τους δυνάμεις καὶ νὰ μὴν περιμένουν βοήθεια ἀπὸ τοὺς ὅποιους ξένους. Γράφει: «Ἴσως, τέλος πάντων, προσμένετε νὰ μᾶς δώσει τὴν Ἐλευθερίαν κανένας ἀπὸ τοὺς ἀλλογενεῖς δυνάστας; Ὦ Θεέ μου! Ἕως πότε, ὦ Ἕλληνες, νὰ πλανώμεθα τόσον ἀστοχάστως; (…) Ποῖος ἀγνοεῖ, ὅτι ὁ κύριος στοχασμὸς τῶν ἀλλογενῶν δυναστῶν εἶναι εἰς τὸ νὰ προσπαθήσουν νὰ κάμουν τὸ ἴδιον των ὄφελος μὲ τὴν ζημία τῶν ἄλλων;»
.               Ψηλαφοῦμε τοὺς «τύπους τῶν ἥλων» τῆς κοινωνίας μας. Στὸ ἀρνητικό της θυμίζει σημεῖα ἀπὸ τὶς ἐναλλασσόμενες φάσεις τοῦ Ἀγώνα τοῦ ’21, ὅπου ὡστόσο καὶ στὶς πιὸ κρίσιμες στιγμὲς κυριαρχοῦσε ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ βεβαιότητα τῆς νίκης καὶ ὄχι ἡ ἀπόγνωση.
.               Βιώνουμε μία φάση ποὺ θυμίζει τὴν δραματικὴ δυσθυμία καὶ ἀθυμία ποὺ πρὸς στιγμὴν ἐπεκράτησε στοὺς Ἀγωνιστὲς μετὰ καὶ λόγῳ τῆς πτώσης τοῦ Μεσολογγίου.
.               Στὰ Ἀπομνημονεύματά του ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ σχολιάζει τὰ “ὕστερα” τῆς πτώσεως: “Τί νὰ κάνομεν τώρα Κολοκοτρώνη;” “Τί νὰ κάνομεν;” τοὺς λέγω: “Τὴν αὐγὴν νὰ κάνομεν συνέλευσιν ν’ ἀποφασίσουμε κυβέρνηση πέντε, ἕξι, ὀκτὼ ἄτομα διὰ νὰ μᾶς κυβερνήσουν (…) καὶ ἡμεῖς οἱ ἄλλοι νὰ σκορπίσομεν εἰς τὲς ἐπαρχίες καὶ νὰ πιάσομεν γενικῶς τὰ ἅρματα, ὡς τὰ πρωτοπιάσαμεν εἰς τὴν Ἐπανάστασιν” (Τερτσέτη / Κολοκοτρώνη Ἀπομνημονεύματα, τ.4, σ.167).
.               Πρακτέα καὶ στὴ παροῦσα ἐθνικὴ κρίση ὅσα ὑπέδειξε στὴν τοτινὴ ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ.
.               Ἡ ἐπίσημη Ἑλλὰς ὅμως ἀντιπαρέρχεται σιωπῶσα, ἢ τὸ πολὺ ψελλίζουσα ἀναφορὲς στὸ διεθνὲς δίκαιο, τὴν αἰσχρὴ ρητορικὴ ἐπιθετικότητα τοῦ ἐξ ἀνατολῶν ἀνισόρροπου.
.               Δὲν ἔχουμε στρατηγική. Ὀφείλουμε ἀμελλητὶ νὰ ἀποκτήσουμε. Μετὰ τὴν προχθεσινὴ συνάντηση Μητσοτάκη-Ἐρντογάν, οἱ Τοῦρκοι ἀνεκοίνωσαν ὅτι θὰ προχωρήσουν σὲ νέες γεωτρήσεις καὶ ἔρευνες, καὶ δὴ στὶς περιοχὲς τοῦ παράνομου μνημονίου συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης.
.               Καὶ ἡ ἐξ ἀρχῆς κενόδοξη περὶ «γαλάζιας πατρίδας» ρητορεία τους ἔχει μετατραπεῖ ἤδη σὲ ἐμπράγματη.
.               Εἶναι ἀδιανόητο – τί ἄλλο πρέπει νὰ δοῦν τὰ μάτια τῶν Ἑλλήνων γιὰ νὰ ἀποφασίσει τὸ κράτος τους νὰ συμπεριφερθεῖ ὡς κράτος. Δηλαδὴ νὰ προστατέψει τὰ σύνορά του;
.               Σὲ μία περίεργη ἔξαρση τῆς λεγόμενης «διπλωματίας τῶν προγευμάτων» ὁ Ἕλλην ὑπΕξ καλεῖ διαδοχικὰ τὸν Ἀλβανὸ καὶ Σκοπιανὸ ὁμολόγους του, προφανῶς γιὰ νὰ τοὺς «γλυκάνει» μετὰ τὸν Μακρόν. Ἐναντίον του ἔχει ἀναφανδὸν ταχθεῖ ἡ Κυβέρνησή μας! Κάποιος πρέπει νὰ διδάξει στοὺς διαχειριστὲς τῆς ἐξωτερικῆς μας πολιτικῆς ὅτι ὁ χρυσοῦς κανών της εἶναι τὸ «do ut des».
.               Ἐν προκειμένῳ δὲν μπορεῖ νὰ παίρνει ὁ (τουρκ)ἀλβανὸς τὰ πάντα καὶ νὰ συνεχίζει νὰ μεταχειρίζεται τὴν ἑλληνικὴ Ὁμογένεια ὡς πολίτες γ´ κατηγορίας! Δὲν γίνεται!
.                Ἀπὸ τὸ Montego Bay, ὁπότε ὑπεγράφη (1982) ἡ Διεθνὴς Σύμβαση γιὰ τὸ δίκαιο τῆς Θάλασσας, παρῆλθαν 37 χρόνια. Ἐμεῖς ὅμως δὲν κάναμε τὴν παραμικρὴ ἐνέργεια κατοχύρωσης τῶν θαλασσίων ζωνῶν μας. Εἴμαστε ἀναπολόγητοι διότι, ἐνῶ βαλλόμεθα πανταχόθεν (ἔσχατο ἐπεισόδιο ἡ «συμφωνία» Τουρκίας – Λιβύης) ἐφησυχάζουμε μακαρίως ὡς νὰ μὴν συμβαίνει τίποτα!…
.               Δὲν ὑπάρχουν προστάτες. Δὲν ὑπάρχουν σταθερὲς συμμαχίες. Ὑπάρχουν μόνον συμφέροντα. Μὲ τὴν πρώτη κανονιὰ οἱ Ἀμερικανοὶ θὰ μᾶς προδώσουν, αὐτοὶ κυρίως. Πρόσφατο παράδειγμα ὁ ἰδιόρρυθμος πρόεδρός τους πρόδωσε τοὺς Κούρδους (ὑπὲρ τοῦ Ἐρντογὰν) καὶ ἀμέσως μετὰ πρόδωσε καὶ τοὺς Ἀρμένιους καὶ πάλι ὑπὲρ τοῦ ἴδιου ἀδίστακτου ἰσλαμιστῆ, τὸν ὁποῖον καλοδέχτηκε καὶ κατ᾽ ἐξαίρεση προχθές.
.               Ἀντεπίθεση τώρα. Ὣς ἐδῶ καὶ μὴ παρέκει!..

 

Σχολιάστε

ΑΓΟΡΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ. «Ὕβρις τέκος (= παιδὶ) δυσσεβείας»

«βρις τέκος (= παιδ) δυσσεβείας»

Τοῦ Στέλιου Παπαθεμελῆ

.             Τὰ παρδαλὰ παιχνιδίσματα τῆς ἐξουσίας «θριάμβευσαν» στὸ Κοινοβούλιό μας. Μὲ 141 τελικὰ ψήφους χάρη στοὺς ἀνευθυνοϋπεύθυνους «παρόντες – ἀπόντες» τὸ ἔκτρωμα τῆς ἀλλαγῆς φύλου ἀπὸ τὰ 15χρονα ἀνώριμα πλάσματα ἔγινε νόμος τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους.
.             Σατιρικὴ ποιητικὴ γραφίδα μὲ ὕφος Ἀνδρέα Λασκαράτου σχολίασε μὲ πόνο, ὄχι εἰρωνεία, ὡς ἑξῆς τὸ γεγονός:
«Γιὰ μπούλινγκ / δὲν ἠξεύρω! / Μά, ὤχου! Μανούλα μου! / Τὸ γέλιο ὅπου θὰ γένει! / Στὸ δρόμο νὰ κοιτᾶς «ἀγόρια» δίχως γένι, / «κορίτσια» μὲ μπογιὰ – ὀκά / ᾽πο  κάτω ἀπ’ τὸ μουστάκι / καὶ «μίνι» ὡς ᾽κεῖ πάνω / τὸ κόκκινο φουστάκι! / ᾽Πὰ σὲ ψηλὰ τακούνια νὰ τρικλίζουν – ξύλινες μαριονέτες νὰ θυμίζουν – κι ἀπ’ τὸ χεράκι νὰ κρατοῦν / γλυκὰ καὶ χαϊδεμένα / «ἀγόρια» μὲ ψιλὴ φωνὴ / καὶ … γκαστρωμένα!».
.             «Ὕβρις τέκος δυσσεβείας» (= ἡ ὕβρις εἶναι παιδὶ τῆς ἀσέβειας) (Αἰσχύλος Εὐμενίδες 534). «Ἐξανθοῦσα ἐκάρπωσε στάχυν ἄτης» (= ὅταν φουντώσει δίνει γιὰ καρπὸ τη  συμφορά), «ὅθεν πάγκλαυστον ἐξεμᾶ θέρος» (= ἀπ’ ὅπου θὰ θερίσει κανεὶς ἄφθονα δάκρυα) (Αἰσχύλος, Πέρσαι, Ϛ´ 821).
.             Οἱ ἐγκυρότερες ἰατρικὲς ἀκαδημίες τοῦ πλανήτη ὑποστηρίζουν μετὰ λόγου γνώσεως αὐτὸ ποὺ ὁ κοινὸς νοῦς ἐπιβεβαιώνει, ὅτι κανεὶς γεννιέται μὲ ἀποτυπωμένο τὸ φύλο του. «Ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς». Στὸν τέταρτο μήνα ἐμβρυακῆς ἡλικίας, ὁ προσδιορισμὸς ἀπὸ τὴ φύση τοῦ φύλου (ἄρρεν-θῆλυ) καὶ σύγχρονη ἀνεξίτηλη καταγραφὴ στὸν ἐγκέφαλο.
.             Κορυφαῖοι εἰδικοί, ἀνάμεσά τους ὁ διεθνῶς ἀνεγνωρισμένος ἡμέτερος καθηγητὴς Σ. Μπαλογιάννης, μέλος 56 ξένων ἰατρικῶν ἑταιρειῶν, τῆς Ἀμερικανικῆς  Νευρολογικῆς  Ἑταιρείας, τῆς Νευρολογικῆς Ἀκαδημίας Λονδίνου (ΕΑΝ) κλπ κλπ, ὑποστηρίζει ὅτι «οἱ διαφορὲς μεταξὺ τῶν δύο φύλων ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν ὀργανογένεση καὶ συνεχίζονται σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τῶν ἀτόμων. Μεταξὺ τῶν κυρίων ἀνατομικῶν διαφορῶν εἶναι οἱ διαστάσεις τοῦ ἐγκεφάλου, οἱ κατὰ θέσεις διαφορὲς τῆς φαιᾶς οὐσίας, ἡ διαφορὰ τοῦ πάχους τοῦ προσθίου συνδέσμου, τὸ γόνυ τοῦ μεσολοβίου, καὶ τὸ πρόσθιον τμῆμα τοῦ σώματος, ὁ φλοιὸς τῶν κογχικῶν ἑλίκων, ὁ ὁποῖος εἶναι εὐρύτερος στὶς γυναῖκες, μεταβαλλομένης τῆς σχέσεως μεταξὺ κογχικοῦ φλοιοῦ και ἀμυγδαλοειδοῦς πυρῆνος, τὸ σχῆμα καὶ ὁ ὄγκος τοῦ ὑπερχιασματικοῦ πυρῆνος (SCN)».
.             Ἡ Ἐκκλησία εἶπε τὸν δικό της τίμιο καὶ πρέποντα λόγον: «Τὸ φύλο στὸν ἄνθρωπο ἀποτελεῖ ἱερὴ παρακαταθήκη καὶ ὑπηρετεῖ στὴ βάση τῆς ψυχοσωματικῆς συμπληρωματικότητας τὸ μυστήριο τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀγάπης. Ὑπὸ τὴν ἔννοια αὐτή δὲν εἶναι ἐπιλέξιμο, ἀλλὰ ὡς δῶρο ἀποτελεῖ θεῖο χάρισμα στὸν ἄνθρωπο, ποὺ πρέπει αὐτὸς νὰ τὸ ἀξιοποιήσει γιὰ τὸν ἁγιασμό του».
.             Τὸ πρόσφατο νομοθετικὸ ἐξάμβλωμα «προκαλεῖ τὸ αἴσθημα τῆς κοινωνίας, τορπιλίζει τὸν ἱερὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας, ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ χρηστὰ ἤθη καὶ τὴν κοινὴ λογικὴ καὶ κυρίως καταστρέφει τὸν ἄνθρωπο. Ἀντὶ νὰ λιγοστεύει τὴ σύγχυση καὶ τὶς ψυχικὲς διαταραχές, θὰ τὶς αὐξήσει καὶ θὰ δώσει διαστάσεις ἐπικίνδυνου κοινωνικοῦ φαινομένου. Ἰδίως ὅταν ἐπεκτείνει τὶς δυνατότητές του και  μεταξὺ τῶν μαθητῶν, δημιουργεῖ ἐκρηκτικὴ καὶ στὰ σχολεῖα» (ἀνακοίνωση Ἱεραρχίας).
.             Προφανῶς ὁ στόχος τῶν ποικιλώνυμων κέντρων ἰδίως τῆς παρεξουσίας: ἡ ἀποσύνθεση τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς.
.             Στὸ αὐτὸ μῆκος κύματος ἡ ἀνακοίνωση τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων.
.             Γιὰ πρώτη φορὰ τὰ τελευταῖα χρόνια παρήλασαν τόσοι πολλοὶ ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Βουλῆς. Συχνὴ ἡ ἀναφορὰ τῶν ὑπερασπιστῶν τοῦ ἰδιωνύμου «ἀντιδρᾶ ἡ Ἐκκλησία καὶ τί μ᾽ αὐτό; Θὰ ἠρεμήσει, ὅπως ἠρέμησε μὲ τὶς ταυτότητες». Αὐτὸ ὑπ’ ὄψη τῆς Ἱεραρχίας, ἡ ὁποία δὲν πειθανάγκασε τὸν Καραμανλῆ (2004) σὲ ὑλοποίηση τῆς δέσμευσής του γιὰ ἐπαναφορὰ τοῦ θρησκεύματος στὶς ταυτότητες.
.             Ὁ Τζὼν Μάνεϊ, τοῦ πανεπιστημίου Χόπκινς, εἰδικὸς στὸν ἑρμαφροδιτισμό, εἰσήγαγε τὴ θεωρία τοῦ γένους.
.             Τὸ 1966 δύο γονεῖς τοῦ πῆγαν τὰ ἡλικίας 8 μηνῶν δίδυμα ἀγοράκια τους γιὰ περιτομή. Στὸν Ντέϊβιντ ἀπέτυχε καὶ κάηκε τὸ πέος του, στὸν Μπράϊαν δὲν ἔγινε περιτομή. Ὁ Μάνεϊ παρόλα αὐτὰ ἄδραξε τὴν εὐκαιρία νὰ καταστήσει τὰ δύο ἀδελφάκια πειραματόζωα. Ὁ Μπράϊαν μεγάλωσε ὡς ἀγόρι, ὁ Ντέϊβιντ μετονομάστηκε Μπρέντα ὡς κορίτσι. Τοῦ ἀφήρεσαν τοὺς ὄρχεις, τοῦ ξεκίνησαν ὁρμονικὴ θεραπεία, οἱ γονεῖς τὸ ἕντυσαν κορίτσι καὶ τοῦ πρόσφεραν ἀνάλογα παιχνίδια.
.             Ὁ Μάνεϊ ἐξετάζει τὰ παιδιὰ κάθε χρόνο καὶ πιστεύει ὄτι  τὸ βιολογικὸ φύλο ἐξαφανίζεται, ὅταν τοῦ μεταγγίζουν ἕνα ἄλλο γένος.
.             Ἡ Μπρέντα μεγαλώνει μὲ τρόπο ὀδυνηρό. Στὴν ἐφηβεία, αἰσθάνεται ἡ φωνή της νὰ γίνεται βαρειά, ἐξομολογεῖται ὅτι ἕλκεται ἀπὸ τὰ κορίτσια, ἀρνεῖται τὸν πλαστικὸ κόλπο ποὺ θέλει νὰ τῆς ἐπιβάλει ὁ Μάνεϊ.  Ἡ Μπρέντα παύει νὰ καταπίνει τὴ θεραπεία της, καταφεύγει στὴν τεστοστερόνη, παραμιλάει, πίνει ὑπερβολικά. Ἡ Μπρέντα αἰσθάνεται ἀγόρι περιορισμένο μέσα σὲ ἕνα σῶμα κοριτσιοῦ. Σαστισμένοι, οἱ γονεῖς ἀποκαλύπτουν τὴν ἀλήθεια στὰ δίδυμα. Ἡ Μπρέντα γίνεται καὶ πάλι Ντέϊβιντ καὶ παντρεύεται μία γυναίκα. Ἀλλὰ οἱ ταυτοτικὲς μεταπτώσεις ἀποσταθεροποίησαν τὰ ἀγόρια. Ὁ Μπράϊαν αὐτοκτονεῖ τὸ 2002 καὶ τὸν ἀκολουθεῖ ὁ Ντέϊβιντ, στὶς 5 Μαΐου 2004…
.             Ἡ ἱστορία εἶναι ἀληθινή. Ἀλλὰ πόσο διδακτικὴ εἶναι γιά μᾶς;

 

ΠΗΓΗ: arpati.blogspot.gr

, ,

Σχολιάστε

Ο ΤΟΥΡΚΟΣ, ΟΠΩΣ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ, ΓΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΥΡΙ ΠΟΥΛΑΕΙ…

Τορκος, πως διάβολος, γίδια δν χει κα τυρ πουλάει

τοῦ Στ. Παπαθεμελῆ

.               Τὰ γεγονότα εἶναι κατακλυσμιαῖα καὶ ἀπεργάζονται τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἀλλοίωση τῆς ἐθνικῆς μας ὑπόστασης. Μὲ τὴν ἁδρὴ συνέργεια τῶν ἐπιχωρίων ἐθνοαποδομητῶν, ποὺ ἀπὸ καιρὸ ἐπιδίδονται σὲ νόθευση τῆς ταυτότητάς μας καὶ τὴν οὐσιαστικὰ βίαιη ἐμφύτευση ἐδῶ ἑκατοντάδων χιλιάδων Ἀφροασιατῶν μουσουλμάνων τὸ μέχρι πρότινoς ὀρθόδοξο ἐθνικὸ κράτος Ἑλλὰς μετασχηματίζεται σὲ πολυθρησκευτικό, πολυπολιτισμικό, πολυεθνικὸ μόρφωμα.
.               Ὁρκισμένοι πολέμιοί μας: α) Οἱ αἱμοβόροι δανειστὲς σὲ ρόλο Σάυλωκ διψοῦν ὅλο καὶ περισσότερο αἷμα. Ἡ θεραπευτική τους ἀποβλέπει στὴν ἐξόντωσή μας, ἢ πάντως ἀδιαφορεῖ γι’ αὐτήν. β) Οἱ θεσμοὶ καὶ οἱ ἄρχουσες εὐρωπαϊκὲς κυβερνήσεις πλειοδοτοῦν σὲ σκληρότητα ἀπέναντί μας. Καὶ τέλος γ) Ἡ ἐπιστράτευση ἐναντίον μας τοῦ προαιώνιου ἐχθροῦ μας, τῆς Τουρκίας ποὺ μὲ τὸ πρόσχημα τῆς ὑποτιθέμενης συμβολῆς της στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προσφυγικοῦ διευκολύνεται μὲ ἀποποινικοποίηση τῶν κατάφωρων κατὰ Ἑλλάδος καὶ Κύπρου ἔκνομων δράσεών της.  Ὁ ἐπιτήδειος οὐδέτερος, ἂν καὶ στοὺς δύο παγκοσμίους πολέμους ταυτίστηκε μὲ τοὺς ἡττημένους, κατάφερε νὰ εἰσπράξει τοὺς καρποὺς τῆς νίκης ὡς νικητής!
.               Ἡ σιδηρᾶ χεὶρ τῆς Δύσεως, τὸ ΝΑΤΟ, στήριξε καὶ συγκάλυψε τὸ κακούργημά του τῶν «Σεπτεμβριανῶν» τοῦ 1955. Ὁ ἀρχηγὸς τῆς CIA Ἄλλεν Ντάλες παρίστατο τότε αὐτοπροσώπως στὰ γεγονότα. Ἐνῶ ὁ Κίσσινγκερ ἐπέβλεψε τὸ 1974 τὴν Εἰσβολὴ τοῦ Ἀττίλα στὴ Μεγαλόνησο καὶ ἔκτοτε καθοδηγοῦσε τὸν Ντενκτὰς στὶς διάφορες φάσεις τῆς Κατοχῆς. Ὁ νεοοθωμανὸς ἐκβιάζει καὶ χορεύει τοὺς Δυτικοὺς στὸ ταψὶ χορό. Ἐνώπιόν του στέκονται προσοχὴ καὶ ἱκανοποιοῦν τοὺς παραλογισμούς του, ἐνῶ ὁ ἴδιος ἀθετεῖ ὅλες τὶς ὑποχρεώσεις του, ἀκόμη καὶ ὅταν ἐπιτυγχάνει τὸ μέγιστον.
.               Ἀπίστευτοι οἱ διάλογοι Ἐρντογὰν μὲ Γιοῦνκερ καὶ Τοὺσκ στὴν μυστική τους συνάντηση στὴν Ἀττάλεια (16/11/15),  ποὺ ἀποκάλυψε πρόσφατα τὸ Euro2day. Ἐκεῖ ὁ Τοῦρκος ἀπειλεῖ νὰ τοὺς στείλει τοὺς πρόσφυγες μὲ λεωφορεῖα μέσῳ Βουλγαρίας καὶ Ἑλλάδος, ἀπορρίπτει τὰ ἐφάπαξ 3 δισ.,  ἀξιώνει ἀνὰ 2 δισ. ἐτησίως, καὶ ἄνοιγμα ὅλων τῶν ἐνταξιακῶν κεφαλαίων. Μὲ «ὑπεροψίαν καὶ μέθην» χλευάζει τοὺς συνομιλητές του μὲ ἀτάκες ἀπείρου κάλλους. Ἡ Τουρκία βρίσκει καὶ κάνει, κρατώντας σὲ ἀσφυκτικὴ ὀμηρεία τὴν Εὐρώπη, ἡ ὁποία ἐνδίδει εἰς πᾶσαν πίεσή της.
.              Ἡ προχθεσινὴ ἐπίσκεψη τῆς καγκελαρίου στὴν Ἄγκυρα ἐπιβεβαιώνει τὴν ἄνευ ὅρων παράδοση τῆς Εὐρώπης. Κατ’ ἐξοχὴν τῆς Γερμανίας ἡ ὁποία διακατέχεται ἀπὸ διαχρονικὴ παθολογικὴ διάθεση ὑποταγῆς στὶς ὑπερφίαλες ἀπαιτήσεις τοῦ σουλτάνου. Φυσικὰ καὶ πάλιν καὶ πολλάκις ἀναλώμασι τῆς Ἑλλάδος.
.               Ἡ συμφωνία Μέρκελ –Νταβούτογλου νομιμοποιεῖ τὶς παραβάσεις, παραβιάσεις καὶ ἔργῳ προσβολὲς τῶν ἑλληνικῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων. Ἡ ἁπλῶς ρητορικὴ καὶ πάντοτε χαμηλῶν τόνων – γιὰ νὰ μὴν ἀκουστεῖ παραπέρα  – ἀντίδρασή μας, ἀντὶ νὰ ἀνακόψει  πολλαπλασιάζει τὴν τουρκικὴ προκλητικότητα.
.               Ἡ συμφωνία πλήττει τὸν σκληρὸ πυρήνα τῶν κυριαρχικῶν μας δικαιωμάτων. Ἡ καγκελάριος τηλεφώνησε τοῦ πρωθυπουργοῦ καί, ὅπως ἐγράφη, ἀστειεύτηκε μαζί του, θυμίζοντάς του ὅτι «ὁ διάβολος κρύβεται στὶς λεπτομέρειες». Γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἡ ἀντίδρασή μας ὑπῆρξε ἁπλῶς ρητορική, ὅπως ἄλλωστε πρόσφατα μὲ τὴ μεσοβέζικη ἀπάντησή μας στὴ τουρκικὴ Notam AO253/19-01-16 ποὺ ἀμφισβητεῖ τὴν ἑλληνικότητα Ἰκαρίας καὶ λοιπῶν νησιῶν τοῦ ἀν. Αἰγαίου (πρβλ. Κύρα Ἀδάμ, Τί γίνεται μὲ τὴν Ἰκαρία; Liberal, 3.2.16).
.             Αὐτὰ ὅταν καὶ τὰ μωρά τοῦ κόσμου γνωρίζουν ὅτι χρηματοδότης, ἐκπαιδευτὴς καὶ ἐξοπλιστὴς τοῦ ISIS καὶ ἀρχιδουλέμπορος τῶν δυστυχισμένων, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὅμως ἀπομυζᾶ τεράστια κέρδη, εἶναι ἡ Τουρκία. Οἱ Τοῦρκοι ἁλωνίζουν στὸ Αἰγαῖο. Ἀπὸ δῶ καὶ πέρα θὰ τὸ κάνουν καὶ μὲ βούλα τοῦ ΝΑΤΟ.
.               Ὅτι δὲν ὑπάρχουν πιὰ εὐρωπαῖοι ἡγέτες, εἶναι μία θλιβερὴ διαπίστωση. Ἐμεῖς ψάχνουμε Ἕλληνα ἡγέτη. Καὶ ἡ καγκελάριος ἀντὶ νὰ κρύβει τὸν διάβολο στὶς λεπτομέρειες, ὀφείλει νὰ τὸν ξεσκεπάζει. Ὁ ἀπώτερος  πρόγονός της  Μέγας Φρειδερίκος  θὰ τὴν συμβούλευε: «Νὰ νικᾶς σημαίνει νὰ προχωρᾶς  μπροστά. Καὶ μπροστὰ πάει αὐτὸς τοῦ ὁποίου ἡ συνείδηση καὶ τὸ θάρρος κάνουν τοὺς ἄλλους νὰ πᾶνε πίσω»! Δὲν τὸ ἐπεδίωξε μὲ τὸν Τοῦρκο.
.               Ἡ γερμανο-τουρκικὴ συμφωνία δὲν ἀκυρώνει τὴν ἀπόφαση μετακίνησης τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο στὰ Σκόπια. Γιὰ μᾶς εἶναι γεωπολιτικὴ  ἀπειλὴ καὶ στήριξη τοῦ διεφθαρμένου καθεστῶτος Γκρουέφσκυ ποὺ συνεπάγεται βέβαιο ἐγκλωβισμὸ ἐδῶ δεκάδων χιλιάδων μεταναστῶν.
.               Ὁ προσφάτως ἐκδημήσας σοφὸς ἀκαδημαϊκὸς Κωνσταντῖνος Δεσποτόπουλος χρέωνε μόνον σὲ ἀνιστόρητους διπλωμάτες καὶ ἀφιλοσόφητους πολιτικοὺς τὴν ἀνικανότητά μας νὰ ὑπερασπιστοῦμε ἀποτελεσματικὰ τὸ ἱερὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας ἔναντι σφετεριστῶν. Ὑπενθύμιζε ὅτι «ἡ ὀνομασία τῶν κρατῶν πρέπει νὰ ἔχει ρίζα ἱστορική, εἴτε θεμελίωση γεωγραφική, ἢ καὶ τὰ δύο» (Μηνύματα Πολιτικά, Παπαζήσης, σ.118). Ἡ ψευδωνυμία τῶν Σκοπίων δὲν ἔχει τίποτε ἀπὸ αὐτά.
.              Καὶ γιὰ τοὺς δίσεκτους καιροὺς ὁ κορυφαῖος στοχαστὴς ἐπέμενε στὴν ἄποψη γιὰ κυβέρνηση ἐθνικῆς ἑνότητας «συγκροτημένη ἀπὸ τοὺς ἄριστους πολιτικοὺς τῆς χώρας» (ἔνθ. ἄν., σ.125 ἑπ.).
.               Μετρημένος προχθὲς στοὺς F.T. ὁ Μάρτιν Γούλφ.: «δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει θεραπεία, ἐὰν δὲν ἀντιμετωπιστοῦν   οἱ ὑπερβολὲς τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ τομέα, δὲν πληρώσουν φόρους οἱ πολυεθνικὲς καὶ δὲν κοπεῖ ὁ δεσμὸς ἀνάμεσα στὸ χρῆμα καὶ στὴν πολιτική».

Ἀπὸ τὸ στόμα του καὶ σ᾽τοῦ Θεοῦ τὸ αὐτί !…

 

ΠΗΓΗ: antibaro.gr

 

 

, ,

Σχολιάστε

ΝΑΡΚΗ ἡ ΑΓΚΥΡΑ! «Στόχος τῶν ξένων ἐξουσιαστῶν εἶναι ἡ δημιουργία “Ἰσλαμικῆς Οὐδέτερης Ζώνης” στὴ Θράκη μὲ αὐτονοήτως βαρύτατες συνέπειες γιὰ τὴν ἑλληνικότητά της.»

Ναρκοθετημένο τ ταξίδι στν γκυρα

Στέλιος Παπαθεμελῆς

.                 Αὐτὸ τὸ ταξίδι στὴν Ἄγκυρα ξεκινᾶ μὲ τοὺς ἀπαισιότερους οἰωνούς. Λυτοὶ καὶ δεμένοι ἔχουν «πέσει» σὰν τὰ κοράκια νὰ μᾶς κατασπαράξουν.
.           Ὁ Πρωθυπουργὸς σύρεται στὴν Τουρκία σὲ ἐντελῶς ἀκατάλληλη ὥρα μὲ ὁλοφάνερα ψυχολογικὴ βία προκειμένου νὰ προβεῖ ἐκεῖ σὲ «βραχείᾳ χειρὶ» παράδοση τῶν ἀνταλλαγμάτων ποὺ ἔταξε τὸ Βερολίνο στὸν «σουλτάνο», ἀναλώμασι τῆς Ἑλλάδος. Ἀπιθάνου θράσους καὶ πολιτικῆς μωρίας οἱ δηλώσεις Γιουνκὲρ «ποῦ ζοῦμε, θὰ τσακωνόμαστε τώρα γιὰ δέκα χιλιόμετρα θαλάσσιου πλάτους;»
.           Δυστυχῶς δὲν ζοῦμε ἐκεῖ ποὺ ζεῖτε ἐσεῖς, κύριε. Μὲ ποιοὺς συνορεύετε ἐσεῖς καὶ ἡ καγκελάριος;  Καταπατεῖ, ἢ ἔστω ἀμφισβητεῖ κάποιος ἀπὸ τοὺς ὁμόρους σας τὰ σύνορά σας; Οὐδείς!
.           Ἐλᾶτε στὰ καθ’ ἡμᾶς. Ἀντιμετωπίζουμε ἕναν δόλιο, ἁρπακτικό, γείτονα ποὺ προσβάλλει ἔργῳ καὶ σφετερίζεται τὴν ἐθνική μας κυριαρχία.  Κόντρα στὸ δίκαιο καὶ τὸ εὐρωπαϊκὸ κεκτημένο μᾶς ἐμποδίζει μὲ casus belli (οὔτε αὐτοῦ ἡ ἄρση τέθηκε ὡς ὅρος τοῦ ταξιδιοῦ) νὰ ἀσκήσουμε τὰ ἀδιαπραγμάτευτα δικαιώματά μας σὲ Ὑφαλοκρηπίδα καὶ ΑΟΖ. Εἶναι  δύναμη Εἰσβολῆς, Κατοχῆς καὶ Ἐποικισμοῦ στὴν Κύπρο. Λειτουργεῖ ὡς σεσημασμένος κακοποιός. Νέο διαπραγματευτικό του ὅπλο τὸ λεγόμενο «προσφυγικό». Λεγόμενο καθώς, ὅσο περνάει ὁ καιρός, οἱ πρόσφυγες εἶναι σταγόνα στὸν ὠκεανὸ (5% ὑπολογίζονται τώρα), οἱ ὑπόλοιποι εἶναι λαθρομετανάστες.  Μέρκελ – Βρυξέλλες βρῆκαν τὴ «λύση»:  νὰ στηθοῦν στὴν ἑλληνικὴ Θράκη «Κέντρα φιλοξενίας μεταναστῶν». Ψευδωνύμως προσωρινά. Εἶναι διάχυτο στὰ διπλωματικὰ σαλόνια τῶν Ἀθηνῶν ὅτι στόχος τν ξένων  ξουσιαστν εναι δημιουργία «σλαμικς Οδέτερης Ζώνης» στ Θράκη μ ατονοήτως βαρύτατες συνέπειες γι τν λληνικότητά της. Ἐφ’ ᾧ καὶ τὸ ἐπίμονο αἴτημα «νὰ πέσει ὁ φράχτης τοῦ Ἕβρου». Τὸ διακινοῦν ποικιλώνυμοι ἑλληνόφωνοι «πρόθυμοι». Τὸ ἀποκρούουν, εὐτυχῶς, ὡς ἐθνικὸ ἐφιάλτη γνωρίζοντες καὶ ὑποψιασμένοι.
.             Ὑπάρχουν μουσουλμανικὲς ἀραβικὲς χῶρες ποὺ κολυμποῦν στὰ πετροδολλάρια, Σαουδικὴ Ἀραβία, Κατάρ, Μπαχρέιν, καθὼς καὶ ἡ Αἴγυπτος. Ὅμαιμες, ὁμόθρησκες, ὁμόγλωσσες μὲ κοινὸ πολιτισμὸ καὶ ἱστορία.  Γιατί ο πλούσιοι ραβομουσουλμάνοι δν πορροφον τος λιμοκτονοντες δελφούς τους κα πρπαντς δν τος στηρίζουν ν μν ξεσπιτωθον κα ν προκόψουν στς διες τς πατρίδες τους;  Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή: οἱ Ἄραβες ζοῦν στὴ χλιδή τους, τὰ δυτικὰ ἀφεντικὰ χρειάζονται φτηνὸ ἐργατικὸ δυναμικό, μετακυλίοντας τὶς χονδρὲς δαπάνες του σὲ ἐνδιάμεσους (π.χ. Ἑλλάδα).
.             Οἱ δουλέμποροι στοιβάζουν κτηνωδῶς στὰ αὐτοβυθιζόμενα πλεούμενά τους κατακαημένους ἀφροασιάτες, ἀφοῦ πιοῦν αἷμα καὶ χρῆμα τους. Ἡ Ἄγκυρα, ἡ μόνη δυνάμενη καὶ ὑποχρεούμενη νὰ κόψει ἅπαξ διὰ παντὸς αὐτὴ τὴ ροή, προστατεύει τοὺς δουλεμπόρους καὶ καρπώνεται τὰ προϊόντα τοῦ ἐγκλήματος. Μέρκελ καὶ γραφειοκρατία τῶν Βρυξελλῶν, ἀντὶ νὰ στρώνουν χαλιὰ ὑποδοχῆς στὸ «σουλτάνο», νὰ τὸν πειθαναγκάσουν σὲ συμμόρφωση τοῦ διεθνοῦς νόμου.
.             Πονηρὰ ἀλώπηξ ὁ Σόιμπλε τετραγώνισε προχθὲς (10.11.15) τὸν κύκλο στὸ Ecofin εἰσηγούμενος: «ἂν ἔχετε προβλήματα μὲ τὴν ἀνάπτυξη, δεχθεῖτε ἁπλῶς περισσότερους πρόσφυγες»!
Ὁ πρωτοσύμβουλός του Χὰνς Βέρνερ Σὶν μᾶς ἐνημέρωσε νωρίτερα:

  • Τὸ χρέος μας ἀπὸ 200% ὁδεύει στὰ 240%.

  • Ἡ κρίση στὴν Εὐρωζώνη θὰ τραβήξει τουλάχιστον ἄλλα δέκα χρόνια. [Ζῆσε μαῦρε νὰ φᾶς τριφύλλι καὶ τὸν Αὔγουστο σταφύλι].

  • Τὸ εὐρὼ δὲν μπορεῖ νὰ λειτουργήσει σὲ καθεστὼς Ε.Ε. ἀνεξάρτητων κρατῶν, ἄρα νὰ μετασχηματιστεῖ αὐτὴ σὲ ἑνιαῖο κράτος.

  • Τελικά, κατὰ τὴ φωνὴ τοῦ κυρίου του: «ἡ καλύτερη λύση γιὰ τὴν Ἑλλάδα, νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ εὐρὼ μὲ διπλὸ νόμισμα», ἔμμονη ἰδέα τοῦ προϊσταμένου του.

.         Ὁ λαός μας εἶναι (πολύ)παθὸς ἀπὸ τὸ παταγωδῶς ἀποτυχημένο εὐρωπείραμα. Συζητήσιμο  κατὰ πόσον εἶναι καὶ μαθός. Πρὶν πάντως ἀπὸ αὐτὸ ἡ βιομηχανική  μας παραγωγὴ συνεισέφερε τὸ 23% στὸ ΑΕΠ, τώρα μόλις τὸ 8%. Πρὶν ἡ γεωργική μας παραγωγὴ ἀπασχολοῦσε τὸ 40% τοῦ πληθυσμοῦ εἰσφέροντας τὸ 15% στὸ ΑΕΠ, σήμερα τὸ 6%. Ἡ ΚΑΠ τὴν κατέστρεψε κυριολεκτικά, ἐνῶ ἐξαχρείωσε μὲ τὶς ἐπιδοτήσεις τοὺς ἀγρότες μας.
.         Ἐπιπολλάζουσα νόσος ὁ ἐθνομηδενισμός. «Τὰ τοῦ Φίλη τῷ Φίλῃ» σχολίασε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος! Ἀλλὰ ὁ δράστης ξαναχτύπησε. Ὄχι τὴν ἱστορία, τὴν κυβέρνησή του τραυμάτισε βαρύτατα καψερός. Λειτουργε σ διατεταγμένη πηρεσία ποπροσανατολισμο; Tὸ ἀπευχόμαστε. Θ ατοπροστατευόταν πωσδήποτε κυβέρνηση μ μία μεση μετακίνησή του, π.χ. στ Γεωργίας, που θ ταν λιγότερο πικίνδυνος, σως κα χρήσιμος γι τ …ζαρζαβατικ κα τ …μοσχάρια.
.         Τυχὸν  ἐμμονὴ  στὴν  «φίλια» συμπεριφορὰ θὰ ἀποδειχθεῖ μοιραία.
.         Τὰ ὀλίγιστα Σκόπια «ἔφτυσαν» τὰ ΜΟΕ τοῦ κ. Κοτζιᾶ: μετονόμασαν τὸ μουσεῖο  τους σὲ «Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδών». Ἑλλαδικὴ ἀντίδραση: ἀναφορὰ στὴν Ε.Ε-ΝΑΤΟ. Ὤδινεν ὄρος καὶ ἔτεκε μῦν!
.           Θέλουμε ἀποτέλεσμα;  Κάντε το ὅπως οἱ Βούλγαροι: οἱ σκοπιανοὶ ἔστησαν ἀνδριάντα τοῦ Συμεὼν Ράντεφ, ποὺ οἱ Βούλγαροι θεωροῦν ἥρωά τους. Τοὺς  «ἔτριξαν τὰ δόντια» καὶ ὁ ἀνδριάντας ἆρον-ἆρον ἀποκαθηλώθηκε.
.           Καὶ γιὰ τὸν σημερινὸ καίτοι ἀδρανοῦντα Ἕλληνα ἰσχύει τὸ μακρυγιάννειον: «Ὅταν μοῦ πειράζουν τὴν πατρίδα μου καὶ τὴ θρησκεία μου, θὰ μιλήσω, θὰ ᾽νεργήσω κι ὅ,τι θέλουν ἄς μοῦ κάνουν».

ΠΗΓΗ: antibaro.gr

, , ,

Σχολιάστε

«ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ ΦΟΡΟΥΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΦΘΑΣΟΥΝ» (Ἡ κατοχικὴ ἐξουσία ψήφισε 22 φορολογικοὺς νόμους, ἀλλὰ κανένα ἐναντίον φοροδιαφυγῆς καὶ εἰσφοροδιαφυγῆς)

«Θὰ βάλουν φόρο στὶς κότες καὶ τὰ παράθυρα (…)
ἀλλὰ δὲν θὰ προφθάσουν»!

 Τοῦ Στέλιου Παπαθεμελῆ

 .             «Θὰ βάλουν φόρο στὶς κότες καὶ στὰ παράθυρα», εἶχε προφητεύσει γιὰ τοὺς Τούρκους δυνάστες ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Ἐπαληθεύτηκε πλήρως. Ἀργότερα μετὰ τὴ νικηφόρα μάχη τῆς Πέτρας (12.9.1829) τὴν ἀκροτελεύτια τῆς Μεγάλης Ἐπανάστασης ὁ ἀρχιστράτηγος Δημήτριος Ὑψηλάντης ρώτησε χαριτολογώντας ἕναν θυμόσοφο Τοῦρκο δερβίση γιὰ τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδας. Ἡ φοβερὴ ἀπάντηση τοῦ Ὀθωμανοῦ ἰσχύει ὣς σήμερα: «Οἱ Ἕλληνες θὰ ἐλευθερωθοῦν μία μέρα ἀπὸ τοὺς Τούρκους, δὲν θὰ ἐλευθερωθοῦν ὅμως ποτὲ ἀπὸ τὶς μεγάλες χριστιανικὲς δυνάμεις»! (Πρβλ. Σβορῶνος, Ἀνάλεκτα, σ. 237) Ο ψευδοχριστεπώνυμες δυτικς δυνάμεις, τότε κα κτοτε, καθορίζουν τος κανόνες το σωτερικο πολιτικο παιχνιδιο. Ἡ λιτότητά τους ἀναπαράγει νέα οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικὰ ἐρείπια μὲ ρεκὸρ ἀποεπένδυσης καὶ ἀνεργίας. Οἱ ψευδαισθήσεις περὶ ἐξόδου στὶς ἀγορὲς συνετρίβησαν στοὺς ὑφάλους μιᾶς κοινωνίας ποὺ καταγράφει κάθε 18 ὧρες καὶ μίαν αὐτοκτονία! Τὸ σύστημα, ἀφοῦ ἐξάντλησε ἀδόξως τὶς τελευταῖες ἐπικοινωνιακὲς «βόμβες κρότου –λάμψης», ἐπέστρεψε δριμύτερο: περικοπὲς μισθῶν, συντάξεων, δημοσίων δαπανῶν. Νέο ψευδώνυμό τους: «στοχευμένες δράσεις»! Βιώνουμε περίοδο πρωτοφανος κακοπραγίας. Φτωχαίνουμε ἀκάθεκτα. Καὶ ἐπειδὴ ἑνὸς κακοῦ μύρια ἕπονται, ἡ κατανάλωση βουλιάζει, οἱ ἐπιχειρήσεις κλείνουν, οἱ ἄνεργοι πολλαπλασιάζονται, τὰ Ταμεῖα μετὰ καὶ τὸ φονικὸ PSI λόγῳ καταιγίδας λουκέτων καὶ ἀνεργίας συρρικνώνονται ἐπικίνδυνα. Ἐνῶ ἡ ραγδαία ἀπαξίωση τῆς μικρῆς ἀκίνητης περιουσίας μετεξελίσσεται σὲ δήμευση. Ὅ,τι ἀποδίδει εἰσόδημα εἶναι τίμιο νὰ φορολογεῖται καὶ κάκιστα δὲν πλήρωναν ὣς τώρα οἱ μεγαλογαιοκτήμονες. Ἀλλὰ γιὰ ὅ,τι δὲν ἀποφέρει τίποτε ἰσχύει ὁ κανόνας μηδὲν ἀπὸ μηδὲν = μηδέν. Στὸ θέατρο παραλόγου, ἐξήγγειλαν πρὸς ἐκτόνωση ἐξαίρεση ποιμνιοστασίων καὶ θερμοκηπίων, ποὺ ὅμως παράγουν εἰσόδημα. κατοχικ ξουσία ψήφισε 22 φορολογικος νόμους, λλ κανένα ναντίον φοροδιαφυγς κα εσφοροδιαφυγς!
.             Ἀπὸ τῆς συστάσεως τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους ἐτεροκαθοριζόμαστε καὶ οἱ δανειοδοτήσεις γίνονται μὲ στόχο τὸν ἀσφυκτικὸ δημοσιονομικὸ καὶ συνολικὸ ἔλεγχο ἀπὸ τοὺς δανειστές. Στὴν Συνθήκη π.χ τῆς 7-5-1832 διαλαμβάνεται: «Ἡ Ἑλλὰς διαθέτει πρὸς ἐξυπηρέτησην τοῦ δανείου(…) τὰ πρῶτα κρατικὰ ἔσοδα (…) χωρὶς νὰ δύνανται τὰ ἐν λόγῳ ἔσοδα νὰ χρησιμοποιοῦνται πρὸς ἄλλην κατεύθυνσιν». Ὑπογράφουν : Γαλλία, Ἀγγλία, Ρωσία καὶ Βαυαρία (=Γερμανία) ὅλοι δηλαδὴ οἱ…φιλέλληνες…
.             Οἱ καιροὶ ἐπαναλαμβάνουν ἀλλήλους καὶ οἱ τοκογλύφοι τοῦ 2013 εἶναι κατ᾽ εἰκόνα καὶ ὁμοίωση ἐκείνων τοῦ 1832 καὶ τοῦ 1897. Ἔσχατη παρακμὴ καὶ πυκνὰ σημεῖα ἐκφυλισμοῦ. Τὸ ’21 πέρασε ὁ Ἕλληνας ἀπὸ τὸν λήθαργο στὴ δράση. Καὶ ἔμπλεως ἀπὸ αὐτοπεποίθηση ἀγωνίσθηκε καὶ κέρδισε τὴν πρώτη ἐλευθερία. Ἀργότερα μὲ τὸ ἔπος τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα καὶ τὴ νικηφόρα προέλαση στοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους βίωσε τὴν πνευματική του ἀναγέννηση καὶ πέτυχε ὁρισμένη κρατικὴ ὁλοκλήρωση. Στὸν πόλεμο 1940-41 καὶ στὴν Ἀντίσταση ἐνεργοποίησε σύμπασες τὶς δυνάμεις τῆς ψυχῆς του καὶ νίκησε. Δὲν ἐκπροσωπεῖ ὅ,τι ἀγαπητότερο ὁ ἐδῶ ἐντεταλμένος τῆς Μέρκελ ἀλλὰ ἡ διαπίστωσή του ὅτι «οἱ Γερμανοὶ δὲν θὰ εἶχαν τὶς ἀντοχές», μᾶς καταγράφει ἀλήθεια. Οἱ κρίσιμες ὧρες τῆς ἱστορίας ἀπαιτοῦν ἀποφάσεις καθ᾽ ὐπέρβαση τῆς λογικῆς καὶ τῆς νομοτέλειας. Στὸ ζωηρὸ καὶ νευρῶδες ἀφήγημά του “Ὁ Πατούχας” ὁ σπουδαῖος Ἰωάννης Κονδυλάκης ἀπεικονίζει ἕνα μικρὸ χωριὸ στὴν τουρκοκρατούμενη Κρήτη: «Πρὸ τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ ᾽21 τὰ καλλίτερα καὶ τὰ πλεῖστα τῶν κτημάτων τοῦ χωριοῦ ἀνῆκον εἰς Τούρκους, αὐθαιρέτως κατὰ τὸ πλεῖστον ἀποκτηθέντα. Ἔπειτα ὅμως, ὅταν ἔπαυσε τὸ δίκαιον τῆς βίας καὶ οἱ χριστιανοὶ ἐξησφάλισαν μικράν τινα δικαιοσύνην ἐκ μέρους τῆς κυβερνήσεως, κατόρθωσαν διὰ τῆς ἐργασίας νὰ ἀνακτήσωσι μέγα μέρος τῆς γῆς, ἐκτοπίζοντες βαθμηδὸν τοὺς Τούρκους, ἐκ τῶν ὁποίων τινές, μὴ ἔχοντες πλέον περιουσίαν καὶ μὴ δυνάμενοι νὰ ζῶσιν, ὅπως ἄλλοτε ἐκ τῶν κόπων τῶν ραγιάδων, εἶχον ἀρχίσει νὰ μεταναστεύουν εἰς τὴν πόλιν. Οὔτωδε, ἐνῶ ὁ τουρκικὸς πληθυσμὸς ὠλιγόστευε καὶ ἐξηυτελίζετο βαθμηδόν, ὁ χριστιανικὸς τοὐναντίον ηὔξανε κατ᾽ ἀριθμὸν καὶ δύναμιν. Ὁ Σμυρνιὸς προέβλεπεν ὅτι πολὺ ταχέως θ᾽ ἀνεστρέφοντο οἱ ὄροι, καὶ οἱ Τοῦρκοι, εἰς τὰ κτήματα τῶν ὁποίων εἰργάζοντο μέχρι τοῦδε οἱ χριστιανοί, ὡς ἐργάται ἢ συμμισατόροι, θὰ εὑρίσκοντο εἰς τὴν ἀνάγκην ν᾽ ἀποδώσουν τὰ ἴσα, γινόμενοι ἐργάται καὶ ὑπόμισθοι τῶν πρώην ἐργατῶν καὶ τῶν πρώην δούλων». Καὶ τὸ τρομερὰ ἐπίκαιρο μήνυμα τοῦ ἥρωα τοῦ ἀφηγήματος: «ἐνῶ εἰργάζετο, ἐσκέπτετο πολλάκις ὅτι δὲν ἐγίνοντο ἐπαναστάσεις μόνον μὲ τὰ τουφέκια, ἀλλὰ καὶ τὰς δικέλλας καὶ τὰ κλαδευτήρια, μὲ τὸν πῆχυν καὶ μὲ τὴν ὀκάν». Τὸ «διὰ ταῦτα» εἶναι τοῦ Πατροκοσμᾶ: «Θὰ σᾶς ἐπιβάλουν μεγάλο καὶ δυσβάστακτο φόρο ἀλλὰ δὲν θὰ προφθάσουν.»

 ΠΗΓΗ:  antibaro.gr

, ,

Σχολιάστε

Η ΦΕΤΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

Γιὰ μία δυναμικὴ ἔξοδο
ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ κατάθλιψη
Τοῦ Στέλιου Παπαθεμελῆ

.        Τὰ πρόσφατα καταιγιστικὰ γεγονότα σὲ πλανητικὴ κλίμακα καὶ ἐν καιρῷ εἰρήνης δείχνουν ὅτι γιὰ δισεκατομμύρια πιὰ συνανθρώπων μας, ὁ ἐπιούσιος ἄρτος βρίσκεται σὲ ἔσχατο κίνδυνο. Βεβαίως ἡ ἀψευδὴς μαρτυρία τοῦ Κυρίου βεβαιώνει ὅτι «οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος». Ἄρα καὶ ἐπ᾽ ἄρτῳ.
.       Στὴ ζωντανὴ καὶ πεπληρωμένη Παράδοση τοῦ Γένους μας οἱ γιορτὲς εἶναι ἀνέκαθεν δομικὸ στοιχεῖο τοῦ πολιτισμοῦ μας. «Βίος ἀνεόρταστος, μακρὰ ὁδὸς ἀπανδόχευτος» (Δημόκριτος).
.        Βιώνουμε τὴν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα τοῦ Δεκαπενταυγούστου. Ὅπου γῆς Ἑλληνισμὸς δεσπόζουσα ἡ παρουσία τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τῆς Μεγαλόχαρης, Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ τοῦ Γένους μὲ τὶς χίλιες δύο προσωνυμίες ὅπως Γλυκοφιλοῦσα, Πλατυτέρα, Γοργοεπήκοος, Ὁδηγήτρια, Ἐλεοῦσα. ΝΙΚΟΠΟΙΟΣ εἶναι ἡ ἐφέστια εἰκόνα τῆς Κωνσταντίνου Πόλεως ποὺ διήρπασαν οἱ τρισβάρβαροι τῆς Δ´ Σταυροφορίας – μένει κρατούμενη ἀκόμη στὸν Ἅγιο Μάρκο τῆς Βενετίας.
.        Ὁ εὐλαβέστατος Φώτης Κόντογλου ἐξεικονίζει  τὸ βλέμμα τῆς Μεγαλόχαρης: μελαγχολικό, ἁπλό, ἴσιο, ἥσυχο, συμπαθητικό, ἀγαπητό, θλιμμένο καὶ μαζὶ χαροποιό, αὐστηρὸ καὶ μαζὶ συμπονετικό, ἁγιώτατο, πνευματικό, ἀθῶο, σκεφτικό, ἄμωμο, ἐλπιδοφόρο, ὑπομονετικό, πράο, σεμνότατο, βασιλικὸ καὶ ταπεινό, ἀνθρώπινο καὶ θεϊκό, ἄκακο, ἀδελφικό, εὐγενικό, ἐλεγκτικό, ἄγρυπνο, γαληνό, φιλάνθρωπο, μητρικό, παρθενικό, δροσερό, καυτερό, τρυφερό, διαπεραστικό, ἐρευνητικό, ἀπροσποίητο, ἡγεμονικό, συγκαταβατικό, παρακελευστικό, ἀμετασάλευτο!
.        Ἂς εἶναι ἡ φετινὴ Παναγιὰ ἐκκίνηση γιὰ μία δυναμικὴ ἔξοδο ἀπὸ τὴν ἐθνική μας κατάθλιψη.
.        Εμαστε τ πειραματόζωο τς κρίσης. Ὅμως δη παγκόσμια οκονομία χει παραδοθε στν πόλυτη δικτατορία νς πλανητικο χρηματοοικονομικο συστήματος πο διψ γι κέρδη-γίγαντες, μ αμα.
.       Ἡ ἀμερικανικότατη Standard & Poors ἔδωσε μία πισώπλατη μαχαιριὰ στὴν ἴδια τὴν Ἀμερική. Ἡ ἐνέργειά της εἶναι ἐγκληματική. Θὰ περίμενε κανεὶς ὅτι ἕνα κράτος ποὺ πέρασε χειροπέδες καὶ διέσυρε διεθνῶς ὡς ἔσχατο κακοῦργο ἕνα διεθνῆ ὑπάλληλο μὲ μόνο στοιχεῖο τὴν ἀναπόδεικτη ἀκόμα καταγγελία βιασμοῦ μίας γυναίκας, ὅταν κάποιοι βιάζουν, κυριολεκτικὰ καὶ μεταφορικὰ τὴν ἴδια τους τὴν πατρίδα νὰ συλλαμβάνονται ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ καὶ νὰ ἐγκλείονται στὸ Γκουαντάναμο.
.        Ο βρώμικοι ρχιτοκογλύφοι τς S & P κα τν μολόγων της Fitch κα Moody΄s κα μαζ λο τ περίλαμπρο συνδικάτο το γκλήματος τς Wall Street ν πρχε ενομία στς ΗΠΑ θ βρίσκονται στς φυλακές.
.        Ἀφελὲς (;) τὸ προχθεσινὸ κύριο ἄρθρο τῆς Washington Post. Θὰ ἐπιθυμοῦσαν, λέει, ἡ ἀπόφαση ὑποβάθμισης ἀπὸ τὴν S & P «νὰ συνοδευόταν καὶ ἀπὸ μία συγγνώμη» (!) Ἐπειδὴ αὐτὴ «εἶχε μείζονα ρόλο στὴν κρίση τοῦ 2008 ποὺ συνεχίζει νὰ στοιχειώνει τὴν παγκόσμια οἰκονομία, διότι ἀντὶ νὰ προειδοποιήσει γιὰ τὸν ἐπερχόμενο κίνδυνο, ἐνθάρρυνε ἀνεύθυνες ἐπενδύσεις σὲ ἀκίνητα ποὺ ἀποδείχθηκαν σκουπίδια. Οἱ ἐπενδυτὲς γέμισαν τοξικά, οἱ πιστώσεις πάγωσαν, χιλιάδες θέσεις ἐργασίας χάθηκαν».
.        Ε, καί; Τί μ᾽ αὐτό; Ἀκαταδίωκτη καὶ ἀτιμώρητη, μένει καὶ θὰ μένει φαίνεται. Αὐτὴ εἶναι ἡ τραγωδία τῶν ΗΠΑ.
.       Δὲν περιμένουμε ἀπ᾽ αὐτούς, ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Νὰ ἐκδώσουν οἱ κατὰ χώρα εἰσαγγελεῖς ἐντάλματα συλλήψεως τῶν ὑπευθύνων τῶν Οἴκων καὶ τῶν λοιπῶν «εὐαγῶν» ἱδρυμάτων τῆς δυσώνυμης Wall Street. Ἰδοὺ ἡ Ρόδος, ἰδοὺ καὶ τὸ πήδημα…
.       Αὐτοὶ ποὺ κυβερνοῦν τὸν κόσμο, καὶ δὲν ἐννοοῦμε τὶς κυβερνήσεις-ἀνδρείκελα, ἀλλὰ τος πραγματικος κυβερντες, δηλαδ τος στυγνος τοκογλύφους τς Wall κα τ ν τν πλανήτη ργανά τους «χουν παραδώσει τὴν ψυχή τους στὸν διάβολο».
.        Παίζουν μ τν οκονομία, λλ χι μόνο. ξουθενώνουν τς ντιστάσεις τν λαν. Μ πολλαπλ μέσα λέγχουν Διοίκηση, νημέρωση, Παιδεία, διαφθορά, αμομιξία χρήματος-πολιτικς.
.        Τὰ παιδιά μας καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ πλανήτη ἔχουν καταντήσει θλιβερὰ ἐξαρτήματα αὐτῆς τῆς διεθνοῦς ὑπερκαταναλωτικῆς χαβούζας. μεγάλος παιδαγωγός τους εναι τ λεκτρονικά: κούσματα, θεάματα, παιχνίδια. Ατ πο λλοτριώνουν τς συνειδήσεις κα παλλοτριώνουν τς βουλήσεις.
.       Ὅμως κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία εἴμαστε πρόσωπα ποὺ κουβαλᾶμε τὴν εἰκόνα καὶ τὴν ὁμοίωση τοῦ Θεοῦ. «Τὸ μεγάλο της οἰκοδόμημα (τῆς Ὀρθοδοξίας) δὲν ἀποτελεῖται μόνο ἀπὸ δόγματα καὶ μοναστικοὺς κανόνες. Τόχτισαν ποιητές, μουσικοί, ζωγράφοι, κεντηστάδες, χρυσικοὶ καὶ καλαϊτζῆδες, χτίστες καὶ ἀρχιτέκτονες». (Τσαρούχης, «Ὡς στρουθίον μονάζον ἐπὶ δώματος», σ. 94).
.         Κεχαριτωμένη εναι πάντοτε τ πι δικό μας πρόσωπο στὴν ζω κα στν στορία. κε καταφεύγουμε «ς ρρηκτον τεχος κα προστασίαν» γι ν λυτρωθομε «π πάσης νάγκης κα θλίψεως κα νόσου κα βλάβης».

ΠΗΓΗ: www.papathemelis.gr

,

Σχολιάστε