Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Σημαία

ΣΕΒΑΣΜΟΣ στὴν ΣΗΜΑΙΑ

Σεβασμὸς στὴ Σημαία

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.             Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ δύο Γερμανοὶ στρατιωτικοὶ ποὺ βρέθηκαν στὴν περιοχὴ τῶν Χανίων ἀποφάσισαν «νὰ κατεβάσουν τὴν ἑλληνικὴ σημαία ἀπὸ τὸν ἱστό της στὸν Σταυρὸ Ἀκρωτηρίου καὶ νὰ ἀνεβάσουν τὴν γερμανική. (…) Μετὰ τὴν καταδίκη τους ἀπὸ τὸ Μονομελὲς Πλημμελειοδικεῖο Χανίων σὲ φυλάκιση 10 μηνῶν μὲ τριετῆ ἀναστολή, ἦρθαν ἀντιμέτωποι μὲ τὶς γερμανικὲς στρατιωτικὲς ἀρχές. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες καὶ οἱ δύο – ποὺ εἶναι ὑπαξιωματικοὶ τῶν γερμανικῶν εἰδικῶν δυνάμεων – ἀποτάχτηκαν ἀπὸ τὶς ἔνοπλες δυνάμεις μέσα σὲ ἕνα 24ωρο, καθὼς κρίθηκε πὼς ἡ πράξη τους εἶχε πολὺ μεγάλη βαρύτητα, καὶ ἀποφασίστηκε ἡ παραδειγματικὴ τιμωρία τους γιὰ νὰ μὴν ἐπαναληφθεῖ. Μάλι­στα, ὁ Γερμανὸς πρέσβης στὴν Ἀθήνα ἔχει ἐπανειλημμένως ζητήσει συγγνώμη ἐκ μέρους τῆς γερμανικῆς κυβέρνησης γιὰ τὸ περιστατικό» («in.gr» 21-4-2019).
.             Εἶναι ἀξιέπαινες οἱ γερμανικὲς στρατιωτικὲς ἀρχὲς γιὰ τὴν ταχύτητα καὶ τὴν αὐστηρότητα ποὺ ἔδειξαν στοὺς δύο ἄν­δρες, οἱ ὁποῖοι διέπραξαν τὴν ἀπαράδεκτη προσβολὴ στὴν ἑλληνικὴ Σημαία. Ὅμως τελείως ἀπαράδεκτο εἶναι τὸ φαινόμενο τῶν τελευταίων ἐτῶν στὴν Ἑλλάδα, ὅπου ποικιλώνυμοι ἀναρχικοὶ ἀτιμάζουν τὸ ἐθνικό μας σύμβολο, σχίζοντας ἢ καίγοντας τὴν ἑλληνικὴ Σημαία, προκειμένου νὰ ἑλκύσουν τὴν προσοχὴ τῆς κοινῆς γνώμης στὰ διάφορα – νόμιμα ἢ μή – αἰτήματά τους. Ὅταν μάλιστα οἱ κυβερνῶντες καὶ γενικότερα ὁ πολιτικὸς κόσμος δὲν ἐξεγείρεται, ἀλλὰ ἀντιμετωπίζει μὲ ἔνοχη ἀνοχὴ τὰ σχετικὰ περιστατικά, τότε ἡ ψυχὴ τῶν ἑλληνόψυχων πολιτῶν γεμίζει ἀπὸ ἀγανάκτηση καὶ ἀπαισιοδοξία γιὰ τὸ μέλλον τῆς πατρίδας μας. Εἶναι πλέον καιρὸς νὰ ἀνακτήσουμε τὸν πατριωτισμό μας μὲ τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν τιμὴ στὴ γαλανόλευκη Σημαία μας, ἰδιαίτερα στὰ «δίσεκτα» χρόνια ποὺ ζοῦμε, ἔχοντας σύνορα μὲ ἀδίστακτους ἐχθροὺς ποὺ ἐπιβουλεύονται τὴν ἐθνική μας ἀκεραιότητα.

 

Σχολιάστε

«ΥΨΩΣΤΕ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ» (Μητροπ. Πατρῶν Χρυσόστομος)

Ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος
(ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πατρῶν)

.         «…Στὸ πλαίσιο τῆς ἀμβλύνσεως τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως ἐντάσσεται καὶ ἡ προσπάθεια τοῦ ἀποχρωματισμοῦ τῶν Ἐθνικῶν μας Ἐπετείων. Ἔτσι παρατηροῦμε ὅτι ἔχει ἀτονήσει ἐσχάτως ὁ γενικὸς σημαιοστολισμὸς τῶν οἰκιῶν καί καταστημάτων, ὅπως πρέπει νὰ γίνεται, γιὰ νὰ τιμᾶται ἡ μνήμη τῶν Ἡρώων καὶ Μαρτύρων ποὺ ἔπεσαν ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος, κατὰ τοὺς ἱεροὺς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους μας.
.         Ἡ Σημαία φέρει τὸν Σταυρὸ ποὺ εἶναι ἡ δόξα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία στήριξε διαχρονικὰ τὴν Πατρίδα μας, ἀλλὰ εἶναι καὶ σύμβολο ἡ Σημαία μας, τῶν ἀγώνων γιὰ τὴν Ἐλευθερία. Ὁ Σταυρὸς μαζὶ μὲ τὶς ἐννέα λωρίδες τῆς γαλανόλευκης μαρτυροῦν τὴν κοινὴ πορεία τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ἀπὸ ἀρκετῶν ἐτῶν ἀφαιρέθηκε ἀπὸ τὸν κοντό, τὸ κοντάρι δηλαδή τῆς Σημαίας, στὶς Δημόσιες Ὑπηρεσίες, ὁ Σταυρός. Ὑψῶστε τὸ κοντάρι τῆς Σημαίας μὲ τὸν Σταυρὸ καὶ ἀναρτήσατε ἐπ’ αὐτοῦ τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία. Ἀπὸ κανένα σπίτι καὶ ἀπὸ κανένα κατάστημα νὰ μὴ λείψῃ κατὰ τὴν Ἐθνικὴ Ἑορτὴ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ἡ Ἑλληνικὴ Σημαία. Ἂς ἀντισταθοῦμε καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο στὴν ἀποϊεροποίηση τῆς Πατρίδος μας…»

 

 

ΠΗΓΗ: agiosharalabos.blogspot.gr

,

Σχολιάστε

Η ΑΡΙΣΤΕΙΑ, Η ΠΑΙΔΕΙΑ, Η ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ “ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ” «Ἐν ἀναμονῇ τῶν μορφωμάτων ποὺ θὰ προκύψουν ἀπὸ τὴν κρατικὴ διάλυση»

Ἑλληνισμὸς μὲ συνείδηση Σιγκαπούρης

Χρ. Γιανναρᾶς,
ἐφημ. «Καθημερινή», 27.08.2017

.               Ἀποροῦσε ὁ ἔφηβος: «Γιατί νὰ ταυτίζουμε τὴν τιμὴ τῆς σημαιοφορίας μὲ τὶς ἐπιδόσεις στὰ μαθήματα καὶ τὴν ἀριστεία; H ἀριστεία ἐπιβραβεύεται μὲ τὴν ὑψηλὴ βαθμολογία, γιατί νὰ προστίθεται καὶ ἡ διάκριση τῆς σημαιοφορίας;».
.               Τὸ ἐρώτημα τοῦ ἐφήβου καίριο, ἀποκλείεται νὰ τὸ θέσουν οἱ κομματικοὶ πραιτωριανοὶ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας. O ἔφηβος θέλει νὰ ξεχωρίσει τὸν ρεαλισμὸ τῆς γνησιότητας ἀπὸ τὴ συμβατικότητα τῆς ἐθιμοτυπίας. Οἱ πραιτωριανοὶ λειτουργοῦν μόνο μὲ κίνητρα ἐντυπωσιοθηρίας. Ὅποιο κόμμα κι ἂν κυβερνάει. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ἐνστάσεις τῆς ἀντιπολίτευσης στὴν ἀπόφαση τοῦ ὑπουργείου γιὰ κλήρωση τῆς σημαιοφορίας ἦταν μόνο συμβατικές.
.               Ἡ ἀπάντηση, ποὺ θὰ ἔδινε στὸν ἔφηβο ἕνας εὐφυὴς καὶ καταρτισμένος παιδαγωγός, δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ μεταγραφεῖ σὲ ἐπιφυλλιδογραφικὸ λόγο (παγιδευμένον ἐξ ὁρισμοῦ στὴν ἰδεολογικὴ ἐκφραστική). Ἡ περίπου μεταγραφὴ τῆς ἀπάντησης θὰ τόνιζε ὅτι: Ἡ βαθμολογία ἀξιολογεῖ καὶ ἐπιβραβεύει τὴν ἀτομικὴ ἐπίδοση τοῦ μαθητῆ, ἱκανοποιεῖ καὶ ἀνταμείβει τὸ ἄτομο. Ἡ σημαιοφορία, ς προνόμιο το ρίστου, ντάσσει τν τομικ πίδοση στν κοινωνία τν σχέσεων πο συγκροτον τν «τάξη» κα τ «σχολεο». Τὴν ἐξαρτᾶ ἀπὸ τὴν ἅμιλλα, τὴν καλλιέργεια (ποιότητα) κοινωνικοῦ ἤθους ποὺ προϋποθέτει ἡ ἀπόδοση τιμῆς ἀπὸ ὅλους στὸν ἕνα: τὸν ἑκάστοτε πρῶτο.
.               Ἡ πρωτιὰ δὲν εἶναι προνόμιο ταξικὸ οὔτε ἐξαγοράζεται μὲ χρηματισμὸ ἢ «φροντιστήριο». Προσφέρεται σὲ ὅλους, ὅταν λειτουργεῖ ἡ ἅμιλλα, καὶ τὴν ἅμιλλα τὴν καθιστοῦν δυνατὴ ἡ αὐστηρὴ ἀξιολόγηση, τὸ ἀξιόπιστο ἐξεταστικὸ σύστημα, ἡ ἀμερόληπτη βαθμολογία. ΠAΣOK καὶ N.Δ. κακούργησαν μὲ ἔγκλημα ἀπανθρωπίας, σαράντα ὁλόκληρα χρόνια, ξεριζώνοντας κάθε λογικὴ «κοινωνικοποίησης» τοῦ παιδιοῦ ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο. Ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο ὣς καὶ τὸ διδακτορικό, ἡ παιδεία στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο χρηστική, πρωτόγονα ἀτομοκεντρικὴ – γι’ αὐτὸ καὶ εἴμαστε ἡ μόνη χώρα διεθνῶς μὲ παραδεκτὸ καὶ αὐτονόητο τὸ καρκίνωμα τῆς παραπαιδείας (φροντιστήριο).
.               Ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία, ἑξήντα χρόνια τώρα, δὲν στέλνει τὰ παιδιά της στὸ σχολεῖο γιὰ νὰ μυηθοῦν στὴ χαρὰ τῆς κοινωνίας, στὴ δυναμικὴ τῆς συνεργασίας, στὸ ἄθλημα τῆς ἐλευθερίας ἀπὸ τὸ ἐγὼ καὶ τῆς δημιουργικῆς μετοχῆς στὸ ἐμεῖς. Στέλνει ὁ Ἑλλαδίτης τὸ παιδί του στὸ σχολεῖο μόνο γιὰ νὰ τοῦ ἐξασφαλίσει «ἐφόδια» ἀτομικῆς κατοχύρωσης, «ὄπλα» ἀτομικῆς ἐπιβολῆς, νὰ προσλάβει τὴ γνώση σὰν ἐργαλεῖο (ἕνα «χαρτὶ») ποὺ θὰ τοῦ χρησιμεύσει γιὰ βιοπορισμό. Ἑξήντα χρόνια τώρα, μεθοδικά, προγραμματικά, θεσμικά, τὸ σχολειὸ (καὶ τὸ πανεπιστήμιο) στὴν Ἑλλάδα ἀποκλείει ἔστω καὶ τὴν πρόθεση νὰ ἑτοιμάζει πολίτες, νὰ καλλιεργεῖ κοινωνικὲς προτεραιότητες, συνείδηση «δημοσίου συμφέροντος». τοιμάζει παδούς, διεκδικητς τομικν κα μόνο δικαιωμάτων, κβιαστές, ποὺ ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ κιόλας ξέρουν τὴ λογικὴ τῶν «καταλήψεων», τῆς πρόκλησης κοινωνικοῦ κόστους. Τὸ σχολειὸ ἑτοιμάζει βανδάλους, τροφοδοτεῖ τὸ κοινωνικὸ περιθώριο, τὴν ψυχοπαθολογία τῆς ἐκδικητικῆς ἀλογίας.
.               Εἴμαστε μᾶλλον ἡ μοναδικὴ χώρα διεθνῶς ποὺ ἔχει παραδώσει τὰ πανεπιστήμιά της νὰ τὰ νέμονται οἱ ἀδίστακτες κομματικὲς συντεχνίες: Ἱδρύονται πανεπιστήμια, γιὰ νὰ ἱκανοποιηθεῖ ἡ ἐπιχώρια ἐκλογικὴ πελατεία. Στελεχώνονται, γιὰ νὰ βολευτεῖ καὶ ἀνταμειφθεῖ ἡ στρατευμένη στὸ κόμμα δευτεράντζα τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς διανόησης. Λειτουργοῦν τὰ πανεπιστήμια, ὅταν τὸ ἐπιτρέπουν οἱ κομματικὲς νεολαῖες, κάτω ἀπὸ τὴν τρομοκρατία τῆς αὐθαιρεσίας τους καὶ μόνο σὰν ἀνταγωνιστικὸ πεδίο ἄγρευσης ψηφοφόρων.
.               Στὸν τομέα τῆς Παιδείας ὁ πολιτικὸς ἐκχυδαϊσμός μας καὶ ἡ καπηλεία τῆς δημοκρατίας φτάνουν στὰ ὅρια τῆς ἀνυπόφορης κακουργίας. Φενακιζόμαστε ὅτι εἶναι θέμα «ἐλευθερίας» νὰ μπορεῖ κάθε κομματικὴ κυβέρνηση νὰ ἐφαρμόσει τὴ δική της «πολιτικὴ» στὴν Παιδεία. Ὡσὰν νὰ μὴ βλέπουμε, ἑξήντα χρόνια τώρα, ὅτι οἱ «πολιτικὲς» διαφοροποιοῦνται μόνο μὲ τερτίπια ἐντυπωσιασμοῦ. Ρωτήθηκε ποτ λας ν συμφωνε μ τ μία κα νιαία πολιτική, πράσινη, γαλάζια, ψευτοκόκκινη, πο χει κυριολεκτικ στρεβλώσει, διαλύσει, χρηστέψει τ γλῶσσα; Συμφωνεῖ μὲ τὸ «πρακτοριλίκι» τῆς «ἀπροκατάληπτης» ἱστοριογραφίας ποὺ ἀπεργάζεται μεθοδικὰ ἕναν Ἑλληνισμὸ μὲ συνείδηση Σιγκαπούρης;
.               Κατὰ κοινὴ ὁμολογία ἡ Ἄννα Διαμαντοπούλου ἦταν ἡ μόνη ποὺ τόλμησε νὰ ἐπιδιώξει τὴν ἀποκατάσταση στοιχειώδους λογικῆς συνέπειας στὴ λειτουργία τῆς ἐκπαίδευσης. Ὅσα πρόλαβε νὰ κατορθώσει ἦρθε ἀμέσως μετὰ ἡ «ἐθνικόφρων» παρωδία (Σαμαρᾶς) μὲ ὑπουργὸ τὸν Κων. Ἀρβανιτόπουλο ἐντεταλμένον νὰ ξηλώσει κάθε ἴχνος ἐλπίδας ποὺ ἔσπειρε ἡ Διαμαντοπούλου. Στὸ κενὸ καὶ τὸ δικό της ἐγχείρημα, ἴσως γιατί, παρὰ τὰ τόσα θετικά του, ἦταν ἐπίσης παγιδευμένο στὴ χρηστικὴ ἐκδοχὴ τῆς Παιδείας, δηλαδὴ στὸ ἀπόλυτο τίποτα.
.               Εἶναι περισσότερο ἀπὸ φανερό: λέξη λλάδα παραπέμπει πι μόνο σ να τυπικ κρατικ μόρφωμα, ὄχι σὲ πραγματικότητα κοινωνίας, συλλογικότητας ποὺ κοινωνεῖ ἀνάγκες, στόχους, ἐλπίδες. Ἡ γλῶσσα χει σκεμμένα καταστραφε, λογικ συν-ννόησης δν πάρχει, ο χρηστικς προτεραιότητες κα τομοκεντρισμς χουν ποθηριώσει τ θη κα τ νοο-τροπία, στορικ συνείδηση παλείφθηκε γι χάρη τς ξιπασις το «ξευρωπαϊσμο», τῆς λιγούρας τοῦ «δανειολήπτη».
.               Ὅταν οἱ ἐπαγγελματίες τῆς ἐξουσίας, ἡ δημοσιογραφία καὶ ἡ (κατὰ τὴ φιλοδοξία της) διανόηση δὲν μποροῦν νὰ διακρίνουν τὴ διαφορὰ τῆς βαθμολογικῆς ἐπιβράβευσης ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ δυναμική της ἅμιλλας, διαφορ τς χρηστικς «παιδείας» π τ χαρ τς μετοχς κα κοινωνίας, τ παιχνίδι εναι πι χαμένο. Ὅσοι μποροῦν φεύγουν, οἱ ὑπόλοιποι περιμένουμε ποιὰ μορφώματα θὰ προκύψουν ἀπὸ τὴν κρατικὴ διάλυση.

 

 

, , , , ,

Σχολιάστε

ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ: ΚΟΥΡΕΛΟΠΑΝΑ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΪΣΜΟΥ ρυθμίζουν τὶς τύχες ἑνὸς ΕΦΘΑΡΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ..

ὑπουργὸς Παιδείας κ. Γαβρόγλου δν πηρέτησε
τ
ν στρατιωτική του θητεία.
Τὴν ἐξαγόρασε ἐν ἔτει 1971

πληρώνοντας 3.200 δραχμές!

.               Ὁ ὑπουργὸς Παιδείας, ποὺ θέλει νὰ καταργήσει ἀπὸ τὰ σχολεῖα τὴν ἔπαρση τῆς σημαίας, τὴν προσευχή, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀριστεία ἐξαγόρασε καὶ δὲν ὑπηρέτησε τὴν στρατιωτική του θητεία. «Στρατὸ δὲν πᾶνε μόνο οἱ ἄριστοι μαθητές, πᾶνε ὅλοι», δήλωνε τὴ Δευτέρα στὴ Βουλὴ ὁ ὑπουργὸς Παιδείας, ἐνῶ ὁ ἴδιος εἶχε κάνει χρήση τοῦ εὐεργετικοῦ διατάγματος 720/70 τῆς Δικτατορίας, γιὰ νὰ μὴν στρατευθεῖ ὡς γεννηθεὶς στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ εὑρισκόμενος στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ σπουδές.
.                   Ὁ Κώστας Γαβρόγλου δείχνει νὰ μὴν κατανοεῖ τὸν σεβασμὸ τῶν Ἑλλήνων στὴ σημαία, διότι ὁ ἴδιος δὲν χαιρέτισε ποτὲ τὴν ἑλληνικὴ σημαία ὑπηρετώντας τὴ στρατιωτική του θητεία.
.               Ὅπως ἀναφέρει ἡ ἐφημερίδα «Πρῶτο ΘΕΜΑ», ὁ ὑπουργὸς Παιδείας, ὁ ὁποῖος βρέθηκε στὸ ἐπίκεντρο τῆς κριτικῆς γιὰ τὴν ἀπόφασή του νὰ καταργήσει τὴν ἀριστεία ὡς κριτήριο ἐπιλογῆς τοῦ σημαιοφόρου στὰ δημοτικὰ σχολεῖα, ἀπέφυγε νὰ ὑπηρετήσει τὴ στρατιωτική του θητεία, ὅταν πῆρε τὴν ἑλληνικὴ ἰθαγένεια καὶ κάνοντας χρήση τοῦ νόμου τὴν ἐξαγόρασε ἐν ἔτει 1971 πληρώνοντας 3.200 δραχμές!
.               Παρότι ὑπῆρξε τέκνο τῆς ἑλληνικῆς Διασπορᾶς, ποὺ παραδοσιακὰ γαλουχεῖ τὰ παιδιά της μὲ σεβασμὸ ἀπέναντι στὰ σύμβολα τῆς Πατρίδας, ὁ Κώστας Γαβρόγλου, ὅταν ἔφτασε σὲ ἡλικία 24 ἐτῶν καὶ κλήθηκε νὰ ὑπηρετήσει στὸν Ἑλληνικὸ Στρατὸ γιὰ μία θητεία μόλις ὀκτὼ μηνῶν, προτίμησε νὰ τὴν ἐξαγοράσει, γιὰ νὰ συνεχίσει τὶς σπουδές του στὸ ἐξωτερικό, χωρὶς νὰ ἀφιερώσει οὔτε αὐτὸ τὸ μικρὸ κομμάτι τῆς ζωῆς του γιὰ νὰ ἀνταποκριθεῖ σὲ μία βασική του ὑποχρέωση ἀπέναντι στὴ χώρα ποὺ τὸν ἀποδέχθηκε στὴν κοινωνία της.
.               Πιθανῶς ἔτσι νὰ μπορεῖ νὰ ἐξηγήσει κανεὶς τὴν πολιτικὴ ποὺ ἔχει ἀκολουθήσει ἀπὸ τὸν Νοέμβριο, ὁπότε ἀνέλαβε τὸ κυβερνητικὸ χαρτοφυλάκιο, καταργώντας διαδοχικὰ μερικοὺς ἀπὸ τοὺς ἠθικοὺς πυλῶνες ποὺ διαπλάθουν τὸν χαρακτήρα τῶν Ἑλλήνων στὰ πρῶτα βήματα τῆς ἐκπαίδευσής τους, ὅπως εἶναι ἡ ἔπαρση τῆς ἑλληνικῆς σημαίας στὰ δημοτικὰ σχολεῖα, ἡ ἐπιλογὴ τῶν σημαιοφόρων καὶ τῶν παραστατῶν μὲ κριτήριο τὶς βαθμολογικές τους ἐπιδόσεις, ἀλλὰ καὶ ἡ διαγωγή τους πού, κατὰ τὸν ὑπουργὸ Παιδείας, δὲν χρειάζεται πιὰ νὰ εἶναι κοσμιωτάτη…

«Προφανῶς γιὰ μία ἐλαστικὴ συνείδηση σὰν τὴ δική του, δὲν ὑπάρχει κανένα πρόβλημα. Ὁ κυνισμός, ἡ ὑποκρισία καὶ ἡ ἀλαζονεία ἀποτελοῦν ἀντίδοτο γιὰ τὰ πάντα», σχολιάζει ἡ Πειραιῶς γιὰ τὶς θέσεις τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας.

[…]

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

 

Σχολιάστε

ΤΗΣ [δύσμοιρης] ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΟΥ Η ΣΗΜΑΙΑ (Δημ. Νατσιός)

Τῆς πατρίδας μου  ἡ  σημαία…

Γράφει ὁ Δημ. Νατσιός
Δάσκαλος -Κιλκίς

Πρν π 5 περίπου χρόνια γραψα κάτι γι τς παρελάσεις κα τν σημαία [βλ. σχετ.: ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ: ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ (Δ. Νατσιός) ]. Τώρα πο τοτοι ο καντιποτένιοι λλάζουν τ σύστημα πιλογς σημαιοφόρων στ Δημοτικό, προφανς γι ν παραδώσουν τν σημαία σ μωαμεθανος κα ν ρίξουν τν χαριστικ βολ στ τελευταο γις κίνητρο γι μελέτη, κάποτε μιλούσαμε γι εγεν μιλλα τν μαθητν, ποσπ κάποιες παραγράφους π κενο τ ρθρο:

 .             Οἱ παρελάσεις τῶν  ἐθνικῶν ἐπετείων τὰ τελευταῖα χρόνια ἔγιναν πεδίο διχογνωμιῶν καὶ ἰδεολογικῆς τριβῆς. Ὡς συνήθως ἡ κρατικοδίκαιη, ἀριστεροφανὴς ἱστοριογραφία -τὸ νεοταξικὸ κηφηναριό- καὶ ἡ λοιπὴ προοδομανὴς συνοδοιπορία, ἀμφισβητεῖ:

Πρῶτον: τὴν ἱστορικότητα τῶν παρελάσεων

Δεύτερον: Τὴν χρησιμότητα τῶν παρελάσεων, τὶς ὁποῖες θεωροῦν μεταξικὸ κατάλοιπο καί, ἑπομένως, εἶναι ἐθνικιστικὴ ἐκδήλωση.

Τρίτον: Τὸ ζήτημα τῆς σημαίας. Πρέπει ἢ ὄχι νὰ τὴν φέρουν καὶ ἀλλοδαποὶ μαθητές;

.               Ὡς πρὸς τὴν ἱστορικότητα τῶν παρελάσεων. Μία ἐλάχιστη νύξη στὴν «προϊστορία» τοῦ θεσμοῦ. Στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα οἱ παρελάσεις γίνονταν σὲ διάφορες γιορτὲς πρὸς τιμὴν θεοτήτων. Στὰ Παναθήναια, γιὰ παράδειγμα, ἐν ἐπισήμῳ πομπῇ, παρελαύνουσα «ἡ πόλις», συνόδευε τὸ πέπλο καὶ τὸ ἔθετε ἐπὶ τοῦ ξοάνου τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς-«τοῦ ἀρχαίου ἔδους»-στὸν Παρθενώνα. Στὴν πομπὴ ἔπαιρναν μέρος καὶ στρατιωτικοί: ὁπλίτες, ἁρματοδρόμοι καὶ ἱππεῖς, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν ἐπιδεικτικὴ παρέλαση, ὅπως αὐτὸ διαπιστώνεται καὶ ἀπὸ τὴν ἀριστουργηματικὴ ζωφόρο τοῦ Φειδία. Στὸ Βυζάντιο εἴχαμε τοὺς θριάμβους. Θρίαμβος ὀνομαζόταν ἡ μεγαλοπρεπὴς ὑποδοχὴ τῶν νικητῶν αὐτοκρατόρων ἢ στρατηγῶν, κατόπιν περιφανοῦς νίκης. Κατὰ τὸν «θρίαμβο», παρήλαυνε ὁ τροπαιοῦχος στρατός, ἀκολουθούμενος ἀπὸ τοὺς δορυάλωτους, αἰχμαλώτους ἐχθροὺς καὶ τὰ λάφυρα.
.        Τὴν περίοδο τῆς Ἐθνεγερσίας. Ὁ Παπαφλέσσας μὲ τοὺς ἀντρειωμένους του σπεύδει πρὸς ἀπελευθέρωση τῆς Τριπολιτσᾶς. Καθ’ ὁδὸν περνᾶ μέσα ἀπὸ χωριά, γιὰ νὰ δώσει θάρρος στὸ αἱματοβαμμένο Γένος. «…Καθὼς ἔβλεπαν οἱ Ἕλληνες τὰς σημαίας καὶ τοὺς στρατιώτας, ἐσήμαινον τῶν ἐκκλησιῶν τὰ σήμαντρα καὶ οἱ μὲν ἱερεῖς ἔβγαινον ἐνδεδυμένοι τὰ ἱερὰ ἄμφια καὶ μὲ τὸ Εὐαγγέλιον ἀνὰ χεῖρας, οἱ δὲ Χριστιανοὶ ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδία ἐπαρακαλοῦσαν τὸν Θεὸν νὰ τοὺς ἐνδυναμώνει. Ὁ Ἀρχιμανδρίτης (σ.σ. ὁ Παπαφλέσσας) μάλιστα ἐφοροῦσε μίαν περικεφαλαίαν καὶ διὰ τοῦτο τὸν ἐκκύταζαν μὲ πολλὴν περιέργειαν οἱ ἄνθρωποι καὶ τὸν ἐδέχοντο μὲ μεγάλην ὑποδοχήν. Εἶχε δὲ σημαιοφόρον ἕνα καλόγηρο θεόρατο, πάπα-Τούρταν ὀνομαζόμενον, ὁ ὁποῖος ἐκράτει ἕνα μεγάλο σταυρὸν ὑψηλὰ εἰς τὰ χέρια καὶ ἐπήγαινε μπροστὰ εἰς τὸ στράτευμα. Ὁ κόσμος ἐγένετο τοῖχος καὶ ἔκαμαν τὸν σταυρό τους, καθὼς ἐπέρνα ὁ καλόγηρος μὲ τὸ σταυρό». (Ἠλ. Οἰκονόμου, «Κείμενα Πίστεως καὶ Ἐλευθερίας», Ἀθήνα 1985, σελ. 206. Τὸ περιστατικὸ διασώζει, ὁ Φωτάκος στὰ «Ἀπομνημονεύματά» του). Ἐδῶ ἔχουμε μία κανονικὴ περιγραφὴ παρέλασης, μὲ σημαιοφόρο καὶ τὸν λαὸ «νὰ κάμει τοῖχος», ὅπως ἀκριβῶς γίνεται καὶ σήμερα στὶς παρελάσεις.
.             Παραπέμπω καί στὸ ἐξαιρετικό, δίτομο ἔργο τοῦ συμπολίτη μας Θ. Βαφειάδη, «Χρονικό τοῦ Κιλκὶς 1913-1940», ὁ ὁποῖος κυριολεκτικὰ «χτένισε τὶς πηγές», ποὺ γράφει στὸν α´ τόμο, σελ. 232-233: «Ἀθήνα 21 Ἰουνίου 1914. Μετὰ τὸ πέρας τῆς δοξολογίας ἄρχισε ἡ παρέλαση τῶν διαφόρων σωμάτων τοῦ στρατοῦ πρὸ τοῦ βασιλέως: “Μελαμψοί, δυνατοί, νευρώδεις περνοῦν οἱ στρατιῶται ἐνῶ ἡ μουσικὴ τῆς φρουρᾶς παίζει διάφορα ἐμβατήρια καὶ τὸν βασιλικὸν ὕμνον. Ἐμπρὸς ἀπὸ ἕνα τῶν προχωρούντων λόχων ὁ πρίγκηψ Ἀλέξανδρος βαδίζει ὑπερήφανα μὲ τὸ κεφάλι ψηλά, σκονισμένος, κοκκινισμένος, ἱδρωμένος, χαλκόχρους”. Μετὰ τὴν παρέλασι ὁ βασιλιάς, ἀφοῦ συνεχάρη ἐκ νέου τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς Γαλλικῆς ἀποστολῆς Στέφανο Βιλλαρὲ καὶ χαιρέτισε τὸν Μητροπολίτη καὶ τὸ ὑπουργικὸ συμβούλιο, ἀναχώρησε κάτω ἀπὸ τὶς ζωηρὲς ἐπευφημίες τοῦ συγκεντρωμένου πλήθους». Άρα δέν είναι μεταξικό κατάλοιπο.

.         Γιὰ τὴν παιδαγωγικὴ χρησιμότητα θὰ γράψω αὐτὸ ποὺ βλέπω στοὺς μαθητές μου. Ἂν μιλήσεις στὰ παιδιὰ γιὰ τοὺς πατρικοὺς ἀγῶνες καὶ τὶς θυσίες, γιὰ τὰ κόκκαλα τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά, μετέχουν στὴν παρέλαση μὲ καμάρι. Ἐξ ἄλλου οἱ παρελάσεις εἶναι φανέρωση τοῦ «ἐμεῖς», τῆς αἴσθησης τοῦ «συνανήκειν», εἶναι τὸ ὡραιότερο μάθημα φιλοπατρίας -καὶ τὰ ἔθνη λέγονται ἔθνη «ὅταν εἶναι στολισμένα μὲ πατριωτικὰ αἰστήματα». Οἱ παρελάσεις εἶναι προσανάμματα μνήμης τῶν ἀγώνων γιὰ πατρίδα ἑλληνικὴ καὶ ὄχι πολυπολιτισμικό… παστίτσιο. Ἀκόμη καὶ ἡ ἐνδυματολογικὴ ὁμοιομορφία ὑποδηλώνει τὴν ἐν Ἐπιδαύρῳ διακήρυξη τῶν προγόνων μας ὅτι «ὅλοι οἱ Ἕλληνες εἰσὶν ἴσοι ἐνώπιον τῶν νόμων, ἄνευ τινὸς ἐξαιρέσεως».

.         Τὴν σημαία τοῦ Παπαφλέσσα, μὲ τὸν σταυρό, τὴν κρατοῦσε ἕνας καλόγερος, ὁ Παπατούρτας, πολεμιστής, φόβητρο τῶν Τουρκαλβανῶν. Κατὰ τὰ ἄλλα ἡ Ἐκκλησία δὲν θυσιάστηκε στὸν Ἀγώνα, ἀλλὰ συνεργάστηκε μὲ τὸν κατακτητή. «Ἀφάνισαν ὅλως διόλου τὰ μοναστήρια καὶ οἱ καϊμένοι οἱ καλόγεροι, ὅπου ἀφανίστηκαν εἰς τὸν ἀγώνα, πεθαίνουν τῆς πείνας μέσα στοὺς δρόμους, ὅπου αὐτὰ τὰ μοναστήρια ἦταν τὰ πρῶτα προπύργια τῆς ἀπανάστασής μας… Καὶ θυσίασαν οἱ καϊμένοι οἱ καλόγεροι· καὶ σκοτώθηκαν οἱ περισσότεροι εἰς τὸν ἀγώνα», γράφει ὁ Μακρυγιάννης.
.         Τὴν σημαία, τὸ ἐθνικὸ σύμβολο πρέπει νὰ τὸ κρατοῦν μαθητὲς μὲ ἰθαγένεια, χέρια Ἑλλήνων. Ἐρώτηση: ἂν αὔριο-μεθαύριο μαθητής, μουσουλμάνος τὸ θρήσκευμα, ἀριστεύσει, τί θὰ συμβεῖ; Ἴσως ἀπαιτήσει νὰ παρελάσει χωρὶς τὴν σημαία καὶ θὰ προσφύγει -μὲ τὴν συνδρομὴ τῶν Γραικύλων τοῦ πολυπολιτισμοῦ– σὲ κάποιο διεθνὲς καφενεῖο-δικαστήριο καὶ μᾶλλον θὰ δικαιωθεῖ. Τὰ περὶ ρατσισμῶν τὰ ἀκούω… βερεσέ.
.              Νὰ μὴν λησμονοῦμε ὅτι τὸ ἑξαμελὲς ἄγημα τῶν μαθητῶν ποὺ προπορεύεται καὶ ξεχωρίζει ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπο σχολεῖο, «συνοδεύει» καὶ τιμᾶ τὴν σημαία, τὸ σύμβολο τοῦ ἔθνους καὶ ὄχι τὸν σημαιοφόρο. Ἡ λέξη σημαία παράγεται ἀπὸ τὴν ἀρχαία «σῆμα» ποὺ σημαίνει τάφος. «Ἀνδρὸς μὲν τόδε σῆμα πάλαι κατατεθνηῶτος», «ἄνδρα ποὺ σκοτώθηκε παλιὰ εἶναι αὐτὸς ὁ τάφος», λέει ὁ Ἕκτορας στὴν ραψωδία Η, 89. Καὶ σ’ αὐτοὺς τοὺς τάφους ἀναπαύονται τὰ λευκασμένα κόκκαλα ὅσων ἔδωσαν τὴν ζωή τους γιὰ τὴν Ἐλευθερία μας, ποὺ πῆραν τ’ ἅρματα ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος, ὅπως βροντολαλεῖ ὁ Κολοκοτρώνης.

Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος-Κιλκίς

,

Σχολιάστε

ΜΕ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ

Μὲ σημαία τὸν Σταυρὸ

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.          16 Ἰανουαρίου 1822. Ὕστερα ἀπὸ τέσσερις αἰῶνες σκλαβιᾶς τὸ ἑλληνικὸ Ἔθνος διὰ τῶν νομίμων ἐκπροσώπων του στὴν Α´ Ἐθνοσυνέλευση τῆς Ἐπιδαύρου, διακηρύττει ἐπίσημα «ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων τὴν πολιτικὴν αὐτοῦ ὕπαρξιν καὶ ἀνεξαρτησίαν». Συγχρόνως ἀποφασίζει τὴν καθιέρωση ἑνιαίας σημαίας, ἡ ὁποία ὁρίζεται νὰ εἶναι γαλανόλευκη καὶ νὰ φέρει τὸ σύμβολο τοῦ Σταυροῦ.
.           Δὲν ἦταν αὐθαίρετη ἐπιλογὴ οὔτε τυχαία ἱστορικὴ συγκυρία τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ἱερότερο σύμβολο τῆς χριστιανικῆς Πίστεως, ὁ Τίμιος Σταυρός, καθιερώθηκε ὡς ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς ἑλληνικῆς σημαίας, τοῦ ἐνδοξότερου ἐθνικοῦ μας συμβόλου. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ τῆς Α´ Ἐθνοσυνελεύσεως, ποὺ ἐπικυρώθηκε καὶ ἀπὸ τὶς ἑπόμενες δύο Ἐθνοσυνελεύσεις, ἦταν ἡ ἐπίσημη ἀναγνώριση τοῦ κοινοῦ χαρακτηριστικοῦ ποὺ εἶχαν σχεδὸν ὅλες οἱ σημαῖες τῶν Ἀγωνιστῶν: τοῦ σημείου τοῦ Σταυροῦ.
.          Τὴν πρώτη ἐπίσημη σημαία τῆς Ἐ­παναστάσεως ὕψωσε ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης στὸ Ἰάσιο τῆς Μολδαβίας, στὶς 22 Φεβρουαρίου 1821. Ἡ σημαία αὐτὴ ἦταν τρίχρωμη καὶ στὴ μία πλευρά της εἶχε τὴν εἰκόνα τῶν ἁγίων Κωνσταν­τίνου καὶ Ἑλένης μὲ τὸν Τίμιο Σταυρὸ καὶ τὴν ἐπιγραφὴ «ΕΝ ΤΟΥΤῼ ΝΙΚΑ». Τὸν Σταυρὸ ὡς τρόπαιο νίκης προέβαλε ὁ Ὑψηλάντης καὶ στὴν ἐμπνευσμένη Προκήρυξή του: «Εἶναι καιρὸς νὰ ἀποτινάξωμεν τὸν ἀφόρητον τοῦτον ζυγόν, νὰ ἐλευθερώσωμεν τὴν Πατρίδα, νὰ κρημνίσωμεν ἀπὸ τὰ νέφη τὴν ἡμισέληνον, διὰ νὰ ὑψώσωμεν τὸ σημεῖον δι’ οὗ πάντοτε νικῶμεν, λέγω τὸν Σταυρόν, καὶ οὕτω νὰ ἐκδικήσωμεν τὴν Πατρίδα, καὶ τὴν Ὀρθόδοξον ἡμῶν Πίστιν ἀπὸ τὴν ἀσεβῆ τῶν ἀσεβῶν καταφρόνησιν».
.          Σημαία ὁλόλευκη μὲ Σταυρὸ πλαισιωμένο ἀπὸ στεφάνι δάφνης εἶχε ὁ Ἀετὸς τῆς Ρούμελης, ὁ Μᾶρκος Μπότσαρης. Τὸν Σταυρὸ εἶχε στὸ κέντρο τῆς σημαίας του κι ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ. Κι ὁ θρυλικὸς Παπαφλέσσας ὕστερα ἀπὸ τὴν πρώτη μεγάλη νίκη τῶν Ἑλλήνων, τὴν ἅλωση τῆς Τριπολιτσᾶς, προκειμένου νὰ ὑψώσει ἑλληνικὴ σημαία, ἔκοψε ἕνα κομμάτι ὕφασμα ἀπὸ τὸ γαλάζιο ράσο του, ἔσχισε καὶ δύο λωρίδες ἀπὸ τὴ λευκὴ φουστανέλλα τοῦ ἀγωνιστῆ Κεφάλα κι ἔφτιαξε αὐτοσχέδια «σημαία κυανὴ μὲ λευκὸν σταυρόν».
.          Ἀλλὰ ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ, ποὺ κυμάτιζε ἐπιβλητικὸς στὶς σημαῖες τῶν ὁπλαρχηγῶν, ἦταν ἐπίσης βαθιὰ χαραγμένος στὶς καρδιές τους καὶ τοὺς μετέδιδε θάρρος καὶ ἀνδρεία. Ἔλεγε ὁ ναύαρχος Μιαούλης: «Προχωροῦμε μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Σταυροῦ». Καὶ ὁ Ψαριανὸς ἥρωας Κανάρης μὲ τὸν δαυλὸ στὸ χέρι, πλάι στὴν τούρκικη ναυαρχίδα, τὴν κρίσιμη ὥρα φώναξε στοὺς ναῦτες του: «τὸν σταυρόν σας καὶ ρίξτε τοὺς γάντζους!»
.             Παράλληλα, τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, ὡς αἰώνιο σύμβολο θυσίας, ἐνέπνεε τοὺς Ἀγωνιστὲς νὰ μάχονται μὲ ἀξιοθαύμαστη αὐταπάρνηση καὶ ἀπόφαση θανάτου. Ἡ θυσία τοῦ Ἐσταυρωμένου συγκινοῦσε τὶς καρδιές τους καὶ δυνάμωνε μέσα τους τὸν πόθο νὰ προσφέρουν κι αὐτοὶ τὴ ζωή τους θυσία γιὰ τὸ Γένος, προκειμένου νὰ ἐλευθερωθεῖ ἡ Πατρίδα. Γι’ αὐτὸ κι ὁ στρατηγὸς Μακρυγιάννης σημειώνει χαρακτηριστικά: «αὐτείνη ἡ πατρίδα δὲν λευτερώθη μὲ παραμύθια, λευτερώθη μ’ αἵματα καὶ θυσίες».

* * *

.          Ἔτσι ἀγωνίσθηκαν οἱ τιτανομάχοι τοῦ 1821: μὲ Πίστη στὸ Θεὸ καὶ ἀπόφαση ὁλοκληρωτικῆς θυσίας. Γι’ αὐτὸ κι ἔκαναν σημαία τους τὸν Σταυρό. Κι ἀποφάσισαν νὰ ἑνώσουν τὰ δύο αὐτὰ ἱερὰ σύμβολα – τὸν Σταυρὸ καὶ τὴ Σημαία – γιὰ νὰ διαλαλοῦν στοὺς αἰῶνες ὅτι σ’ αὐτὸν ἐδῶ τὸν τόπο ἡ Πίστη καὶ ἡ Πατρίδα εἶναι βαθιὰ ριζωμένες καὶ ἀδιάσπαστα ἑνωμένες. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀτίμητη κληρονομιά, ποὺ μᾶς ἄφησαν οἱ ἥρωες τοῦ ᾿21.
.          Ἀλήθεια, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ κυβερνοῦν αὐτὸ τὸν τόπο ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἀσπάζονται τὸν Τίμιο Σταυρὸ καὶ δὲν ζητοῦν τὴ βοήθειά Του;… Πῶς μποροῦν νὰ λέγονται Ἕλληνες καὶ ἀπόγονοι αὐτῶν τῶν ἡρώων αὐτοὶ ποὺ ἀρνοῦνται τὴν Πίστη καὶ ζητοῦν νὰ ἐξαφανισθεῖ ὁ Σταυρὸς ἀπὸ τὴ δημόσια ζωή; Ἆραγε θὰ τολμήσουν καὶ νὰ ἀφαιρέσουν τὸν Σταυρὸ ἀπὸ τὴ σημαία μας;…
.          Δὲν ἔχουν τέτοιο δικαίωμα! Δὲν ἐλευθέρωσαν αὐτοὶ τὴν Πατρίδα. Δὲν ἔχυσαν τὸ αἷμα τους. Πῶς θέλουν νὰ τὴ διαφεν­τεύουν ἀγνοώντας προκλητικὰ τὴν Ἱστορία καὶ τὴν Παράδοσή της; Αὐτοὶ ποὺ ἀγωνίσθηκαν γιὰ νὰ εἴμαστε ἐμεῖς ἐλεύθεροι, αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὸν κύριο λόγο, μᾶς φωνάζουν διὰ στόματος τοῦ Κολοκοτρώνη: «Πρέπει νὰ φυλάξετε τὴν Πίστη σας καὶ νὰ τὴ στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἄρματα, εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ Πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ Πατρίδος».
.          Καθὼς τὶς ἡμέρες αὐτές, τὴν ἑβδομά­­δα τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ἡ Ἐκ­κλη­σία μας προβάλλει τὸν Τίμιο Σταυρὸ γιὰ νὰ μᾶς ἐνισχύσει στὸν ἀγώνα μας, ἂς σκύψουμε εὐλαβικὰ νὰ Τὸν προσκυνήσουμε γιὰ νὰ ὁπλισθοῦμε μὲ πίστη, δύναμη καὶ ὑπομονή. Κι ὅταν στὴν ἑορ­τὴ τῆς ἐθνικῆς μας ἐπετείου ἀντικρίσουμε τὸν Τίμιο Σταυρὸ νὰ κυματίζει στὴν ἑλληνική μας Σημαία, ἂς ἀναπέμψουμε θερμὴ τὴν προσευχή μας: Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ, σκέπαζε τὴν Ἑλλάδα μας!

 

, , , , ,

Σχολιάστε

H ΣΤΡΟΓΓΎΛΗ «ΤΟ ΠΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Μητρ. Μεσογαίας Νικόλαος), ὅπου ρητὰ ἀπαγορεύθηκε νὰ σηκωθεῖ ἡ ἑλληνικὴ σημαία: Μήπως στὸ μέλλον ἀποδειχθεῖ κάτι ποὺ δὲν θὰ ἤθελε κανεὶς νὰ σκεφθεῖ ὣς τώρα γιὰ τὸ μικρὸ ἑλληνικὸ νησάκι;

ΑΠΟΣΤΟΛΗ Newsbomb.gr: ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΧΝΑΚΗ

.         Ἡ νῆσος Στρογγύλη ἔχει βρεθεῖ ἐδῶ καὶ λίγο καιρὸ στὸ ἐπίκεντρό της ἐπικαιρότητας, μετὰ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ Newsbomb.gr γιὰ τὴν ἀπαγόρευση μετὰ ἀπὸ ἐντολὴ Βενιζέλου, νὰ ἁπλωθεῖ στὴν πλαγιὰ τοῦ νησιοῦ ἡ ἑλληνικὴ σημαία.
.           Τὸ γεγονὸς ἦρθε στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας μετὰ τὴν πρώτη Θεία Λειτουργία ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ νησὶ γιὰ νὰ τιμηθεῖ ὁ Ἅγιος Νικόλαος στὸν ὁποῖο ἀφιερώθηκε τὸ ἐκκλησάκι ποὺ χτίστηκε
.         Ἡ εἴδηση πυροδότησε ἐντονότατες ἀντιδράσεις, ἀφοῦ τὸ γεγονὸς μέχρι τὴ μέρα τῆς ἀποκάλυψης τοῦ Νewsbomb εἶχε γίνει γνωστὸ μόνο στοὺς κατοίκους τοῦ Καστελλόριζου. Ἐπισκεφθήκαμε τὸ νησὶ σὲ μία κρίσιμη περίοδο ποὺ οἱ ἐντολὲς ἦταν πολὺ συγκεκριμένες ἀπὸ τὴν κυβέρνηση καὶ τὸ ἁρμόδιο ὑπουργεῖο ἐξωτερικῶν γιὰ ἀπαγόρευση ὁποιασδήποτε ἐπίσκεψης στὸ νησὶ πλὴν τοῦ στρατοῦ.
.         Ὑπῆρξε ἐπίσης ρητ παγόρευση ν σηκωθε λληνικ σημαία, δωρε τς μητρόπολης Μεσογαίας κα Λαυρεωτικῆς, στὴν πλαγιὰ τοῦ ἑλληνικοῦ νησιοῦ, γιὰ νὰ μὴν ξεσηκωθοῦν οἱ Τοῦρκοι… γείτονες, ὅπως εἶπαν οἱ ἁρμόδιοι. Λὲς καὶ οἱ γείτονες, ἂν εἶχαν ἕνα παρόμοιο περιστατικὸ νὰ γιορτάσουν, θὰ μᾶς σκέφτονταν ἀναλόγως ἢ θὰ μᾶς ζητοῦσαν τὴν ἄδεια, ὅπως εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ ἔχουμε πράξει ἐμεῖς.
.               Τὸ μικρὸ ἐξωκλήσι τοῦ Ἁγίου Νικολάου χτίστηκε μὲ χρήματα ποὺ φρόντισε νὰ μαζέψει ἀπὸ χορηγοὺς ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος καὶ ὁ πρῶτος ἑορτασμὸς θὰ γινόταν τὴν ἡμέρα τῶν θυρανοιξίων. Ἡ μέρα ἐκείνη θὰ ἦταν ἡ πιὸ λαμπρὴ γιὰ τὸ Καστελλόριζο καὶ τὴ Στρογγύλη καὶ ὅμως ὅλα «βομβαρδίστηκαν» σύμφωνα μὲ τὸ ρεπορτὰζ ἀπὸ ἕνα καὶ μόνο τηλεφώνημα.
.         Ἡ ἄφιξη τῶν ὑπουργῶν ποὺ εἶχε προγραμματιστεῖ στὴ Στρογγύλη ἀκυρώθηκε, ἐνῶ οἱ κάτοικοι, ποὺ εἶχαν συγκεντρωθεῖ γιὰ νὰ πραγματοποιήσουν τὸ προσκύνημά τους, ἔμειναν νὰ ἐκλιπαροῦν τὸν στρατὸ νὰ τοὺς μεταφέρει χωρὶς κανένα ἀποτέλεσμα. Ἡ ἐντολὴ ἦταν ρητὴ καὶ ἡ ἐκδήλωση δὲν ἔπρεπε νὰ ἀποκτοῦσε πολιτικὲς διαστάσεις, οὔτε -κυρίως- νὰ ἀποκτήσει δημοσιότητα μέσα ἀπὸ τὴν προβολή της στὰ ἐθνικὰ τηλεοπτικά μας δίκτυα.
.         Δέκα λεπτὰ ἀπόσταση ἀπὸ τὸ Καστελλόριζο βρίσκεται ἡ Στρογγύλη καὶ ὅμως… Οἱ κάτοικοί του δὲν μποροῦσαν νὰ βρεθοῦν σὲ αὐτὸ τὸ κομμάτι ἑλληνικῆς γῆς, στὸ σπίτι τους, χωρὶς νὰ ξέρουν τὸ γιατί.
.         Ὁ στρατὸς πάγωσε ἀπὸ τὴν ἐντολὴ τοῦ ὑπουργείου ἐξωτερικῶν. Ἐνῶ εἶχε προετοιμάσει σκάφη γιὰ νὰ μεταφέρει τὸν κόσμο στὴ Στρογγύλη δωρεάν, εἶχε καρφώσει τοὺς λοστοὺς γιὰ νὰ ἁπλώσει τὴν ἑλληνικὴ σημαία, εἶχε παραγγείλει μέχρι καὶ ἀναμνηστικὰ μπλουζάκια τυπωμένα μὲ τὴ Στρογγύλη, γιὰ νὰ τὰ μοιράσει στὸν κόσμο ποὺ θὰ πήγαινε νὰ προσκυνήσει τὸν Ἅγιο Νικόλαο, ἀκυρώθηκαν ὅλα. Μέσα σὲ λίγα λεπτά. Μὲ ἕνα τηλεφώνημα ἀπὸ τὴν Ἀθήνα… Γι᾽ αὐτὸ καὶ δὲν εἶχαν κουράγιο οἱ στρατιῶτες τὴν ἑπόμενη μέρα νὰ κοιτάξουν στὰ μάτια τοὺς κατοίκους τοῦ Καστελλόριζου

Τί νὰ τοὺς ἔλεγαν; «Εἴχαμε ἑτοιμάσει μία τελετὴ μὲ περηφάνεια γιὰ τὶς ἑλληνικές μας ψυχὲς καὶ τὶς δικές σας ποὺ κάθεστε ἐδῶ στὰ ξεχασμένα καὶ κρατᾶμε τὴν Ἑλλάδα ζωντανὴ καὶ τελικὰ κάποιοι βομβάρδισαν τὸ πεῖσμα μας;»…
Τί νὰ τοὺς ἔλεγαν; Πὼς ἐπὶ ὁλόκληρους μῆνες χτίζαμε τὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Νικολάου μαζὶ μὲ τοὺς μηχανικούς, τοποθετούσαμε ἱστοὺς γιὰ σημαῖες, ζητούσαμε ἀπὸ τὴν ἐκκλησία νὰ μᾶς βοηθήσει στὸ ἔργο μας, γιὰ νὰ γιορτάσουμε στρατὸς καὶ πολίτες πάνω στὴν ἑλληνική μας βραχονησίδα καὶ δὲν μᾶς τὸ ἐπέτρεψαν;
Τί νὰ τοὺς ἔλεγαν; Πὼς ἐσᾶς ποὺ κρατᾶτε ἑλληνικὸ τὸ Καστελλόριζο καὶ λόγῳ τῆς παρουσίας σας κρατᾶμε καὶ τὴ Στρογγύλη, δὲν καταφέραμε νὰ σᾶς δώσουμε μία τέτοια χαρὰ νὰ βρεθεῖτε στὸ νησί μας, σὲ μία στιγμὴ ἐθνικῆς ἀνάτασης; Πὼς ἡ καρδιά μας χτυποῦσε δυνατὰ καὶ παραλίγο νὰ ἐκραγοῦμε, ὅταν ἀκούγαμε αὐτὴν τὴν ἐντολὴ ἀπὸ τοὺς ἐπισήμους, τό… «κανένας πολίτης στὴ Στρογγύλη, ὄχι σημαῖες καὶ ἑορτασμοί»; Πὼς βάλαμε τὰ κλάματα ἀπὸ τὸν ἐκνευρισμό μας, διότι ξαφνικὰ δὲν ξέραμε γιατί μᾶς γκρέμισαν ὅ,τι χτίσαμε; Πὼς ἔπρεπε νὰ δικαιολογήσουμε τὴν ἀπόφασή τους λέγοντας στὸν κόσμο ὅτι πρόκειται γιὰ στρατιωτικὴ ἀπόφαση;

[…]

.           Ὁ μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικόλαος πρωτοστάτησε σὲ αὐτὴν τὴν ἰδέα, νὰ χτιστεῖ τὸ ἐκκλησάκι στὴ Νῆσο Στρογγύλη καὶ φρόντισε οἰκονομικὰ γιὰ αὐτό. Ἔζησε ὅμως καὶ ὅλη τὴν ξεφτίλα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους νὰ τηρεῖ γιὰ ἄλλη μία φορὰ πολιτικὴ ἀναμονῆς, ὥστε νὰ μὴν προκαλέσει τοὺς Τούρκους, τὴ στιγμὴ ποὺ ἐκεῖνοι μᾶς πλησιάζουν μὲ θράσος καθημερινὰ καὶ φτάνουν μέχρι τό… Σούνιο. κτς κι ν στ μέλλον ποδειχθε κάτι πο δν θ θελε κανες ν σκεφθε ς τώρα γι τ μικρ λληνικ νησάκι.
.           Ὅσο ἤπιος καὶ ἂν ἀκούγεται ὁ σεβαστὸς Μητροπολίτης στὴ συνέντευξη ποὺ μᾶς παραχώρησε γὶ αὐτὸ τὸ δημοσίευμα, ὁ λόγος τοῦ κρύβει πολλὰ μηνύματα. Δὲν κρύβει μόνο τὸν ἐνθουσιασμὸ ἑνὸς πατριώτη ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουν καὶ ὅσοι μᾶς κυβερνοῦν, ἀλλὰ κρύβει καὶ τὴν εὐγενικὴ πικρία ποὺ τὴν τοποθετεῖ πολὺ ἔξυπνα στὴν δικαιολογία ὅτι «ἴσως κάποιο λόγο νὰ εἶχαν ποὺ δὲν ἤθελαν αὐτὸν τὸν ἑορτασμό…».
.       Καὶ κάτι τελευταῖο ποὺ ἴσως λέει πολλά… Ὁ στρατηγὸς τοῦ τάγματος τοῦ Καστελλορίζου παραιτήθηκε πρόσφατα… Σᾶς τὸ παραθέτουμε ὡς πληροφορία χωρὶς περαιτέρω σχολιασμό. Θὰ σᾶς τονίσουμε ὅμως ὅτι δὲν εἶναι ὁ μοναδικὸς στρατηγὸς ποὺ ἀναγκάζεται νὰ παραιτηθεῖ μετὰ ἀπὸ τέτοιους χειρισμοὺς τῶν ἁρμοδίων καὶ θὰ ἐπανέλθουμε μὲ ἀναλυτικὸ ρεπορτάζ.[…]

 

ΠΗΓΗ:newsbomb.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΕΠΑΡΣΗ ΣΗΜΑΙΑΣ 150 τ.μ. ΣΤΗΝ ΧΙΟ

,

Σχολιάστε

«ΕΙΣΑΙ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΣΥ ΠΟΥ ΥΨΩΝΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ» (Μαθητὴς σὲ Λύκειο τῆς Κατερίνης πῆρε ἀποβολή, ἐπειδὴ ζήτησε νὰ γίνεται ἔπαρση τῆς Σημαίας)

Μαθητὴς σὲ Λύκειο τῆς Κατερίνης πῆρε ἀποβολή,
ἐπειδὴ ζήτησε νὰ γίνεται ἔπαρση τῆς Σημαίας
καὶ νὰ ἀκούγεται ὁ Ἐθνικὸς Ὕμνος!

.             Τὸ ὑψηλὸ ἐθνικό του φρόνημα καὶ ἡ μεγάλη του ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα του τὴν Ἑλλάδα, ὁδήγησαν ἕναν μαθητὴ τῆς 1ης τάξης τοῦ 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης, στὴν ἀποβολή!
.             Τό… σφάλμα του καὶ ἡ… ἀταξία του, ποὺ τοῦ στοίχισε τὴν τιμωρία του, ἦταν νὰ ἀξιώσει ἀπὸ τὸν διευθυντὴ τοῦ σχολείου, νὰ ὑψώνεται ἡ Ἑλληνικὴ σημαία μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα καὶ νὰ ἀκούγεται ὁ Ἐθνικὸς Ὕμνος, ὅπως προβλέπεται ἀπὸ τὸν Νόμο Κ.Δ.Π. 223/97, παρ.33. (παρ. 33: Σὲ κάθε δημόσιο σχολεῖο ἀναρτῶνται καθημερινὰ τόσο ἡ ἑλληνικὴ ὅσο καὶ ἡ κυπριακὴ σημαία σὲ διαφορετικοὺς ἱστούς. Μία φορὰ τὴ βδομάδα γίνεται ἐπίσημα ἡ ἔπαρση τῶν σημαιῶν καὶ ψάλλεται ὁ Ἐθνικὸς Ὕμνος σὲ κοινὴ συγκέντρωση τῶν παιδιῶν καὶ παρουσίᾳ ὅλου τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ).

.             Ὁ λόγος γιὰ τὸν Γιῶργο Δεμερτζῆ, ὁ ὁποῖος ὄντας πρόεδρος τοῦ 15μελοῦς συμβουλίου καὶ πρὸ τῆς ἐτσιθελικῆς ἄρνησης τοῦ διευθυντῆ του, νὰ κάνει δεκτὸ τὸ αἴτημά του, ζήτησε ἀπὸ τοὺς 560 συνολικὰ μαθητὲς ποὺ φοιτοῦν στὸ συγκεκριμένο σχολεῖο – εἶναι τὸ μεγαλύτερο τῆς Κατερίνης, νὰ ὑπογράψουν ἐὰν θέλουν νὰ ἀκούγεται ὁ Ἐθνικὸς Ὕμνος καὶ νὰ ὑψώνεται ἡ σημαία.
.             Σύμφωνα μὲ τὸ eleftherologion.blogspot.gr, ποὺ πρῶτο παρουσίασε τὸ θέμα κατ᾽ ἀποκλειστικότητα, τὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα ἦταν συντριπτικὰ ὑπὲρ τῆς ἰδέας-αἰτήματος τοῦ Γιώργου Δεμερτζῆ, ἀφοῦ οἱ 530 μαθητὲς ὑπέγραψαν «ΝΑΙ», ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι 30 «ΟΧΙ».
.             Οἱ 530 ἀπὸ τοὺς 560 μαθητὲς τοῦ 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης εἶπαν μάταια «ΝΑΙ» στὴν ἔπαρση τῆς σημαίας καὶ στὴν ἀνάκρουση τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου.
.             Ὁ Γιῶργος Δεμερτζῆς περιγράφοντας τὰ ὅσα συνέβησαν στὴν ξεχωριστὴ αὐτὴ ἱστορία ἀπόρροια τῆς ἀγάπης του γιὰ τὴ σημαία καὶ τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο, εἶπε: «Ζήτησα ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τοῦ σχολείου μου, νὰ ὑπογράψουν ἂν θέλουν νὰ ἀκούγεται ὁ Ἐθνικός μας ὕμνος καὶ νὰ γίνεται ἡ ἔπαρση τῆς σημαίας. Ὑπέγραψαν οἱ 530 μαθητὲς ὑπὲρ καὶ οἱ 30 κατά, οἱ ὁποῖοι εἶναι Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ παιδιὰ διαφορετικῶν ἐθνικοτήτων. Ὁ ἀξιότιμος κύριος διευθυντὴς ὅμως ἔφερε ἀντίρρηση σὲ ὅλο αὐτό, λογικὰ διότι δὲν εἶναι Ἕλληνας καὶ δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν Ἑλληνικὴ διαπαιδαγώγηση. Ἐπίσης ὅποιος λέει τὴν ἀλήθεια ἀπέναντί του διαστρεβλώνει τὰ λόγια του καὶ τοῦ δίνει μία καλὴ ἀποβολή. Ἐμένα μοῦ ἔδωσε 3 ἡμέρες ἀποβολὴ συκοφαντώντας με ὅτι εἶμαι φασίστας, ἀναρχικός, ἀκραῖος, κακός, ἀπειλὴ γιὰ τὴ δημοκρατία καὶ γιὰ τὸ σχολεῖο! Μαζί του εἶναι κι ἄλλοι ἐκπαιδευτικοὶ καὶ μοῦ κάνουν πόλεμο, ὥστε νὰ μὲ διώξουν ἀπὸ τὸ σχολεῖο τόσο ἐμένα ἀλλὰ καὶ ὅποιον δὲν ὑποστηρίζει τὶς δικές τους ἰδέες καὶ συμφέροντα».
katerini-3.             Μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ὁ Γιῶργος ἔκανε συμβολικὴ κατάληψη στὸ σχολεῖο χωρὶς νὰ προκαλέσει φασαρίες καὶ φθορές, μὲ μοναδικὸ σκοπὸ νὰ ὑψώσει τὴν Ἑλληνικὴ σημαία, ὅπως βλέπετε στὴ φωτογραφία ὅπου εἰκονίζονται τὰ παιδιὰ τοῦ 15μελους συμβουλίου τοῦ 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης.

ΠΗΓΗ: makeleio.gr (ἀπὸ τὸ eleftherologion.blogspot.gr)

4 Σχόλια

ΠΡΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

Ξεκίνησε λλαγ τς λληνικς σημαίας
– Καταργο
ν τν σταυρ

234234234.                     Ἡ κυβέρνηση βρίσκεται κοντὰ στὴν ὁλοκλήρωση μίας σύνθετης καὶ ἐξαιρετικὰ εὐαίσθητης διαπραγμάτευσης, ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν ἀνόρθωση τῆς εἰκόνας τῆς χώρας μας διεθνῶς καὶ ἰδίως, στὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο. Σκοπὸς εἶναι νὰ ἀλλάξει τὸ κλίμα τόσο στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας, ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικό. Ὅμως στὶς διαπραγματεύσεις, τέθηκε ἕνα ζήτημα ἀπὸ τὰ παλιά. Ἕνα θέμα ποὺ εἶχε συζητηθεῖ ξανὰ ἐπὶ πρωθυπουργίας Γιώργου Παπανδρέου, ἀνακινεῖται ἐκ νέου τὸ τελευταῖο διάστημα καὶ εἶναι ἡ… ἀλλαγὴ τῆς ἑλληνικῆς σημαίας, ὥστε νὰ μὴν ἐμφανίζεται πλέον τὸ θρησκευτικὸ σύμβολο τοῦ Σταυροῦ στὸ ἄνω ἀριστερὸ μέρος της.
.                     Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ προσπαθεῖ νὰ συντονίσει τὶς ἑλληνικὲς προσπάθειες μὲ τὶς ὑπόλοιπες χῶρες τῆς Ε.Ε. ποὺ ἐμπίπτουν στὴν ἴδια κατηγορία. Ὡς γνωστόν, ὑπάρχουν ἀρκετὲς χῶρες τῆς Ε.Ε. ποὺ ἔχουν τὸ σύμβολο τοῦ σταυροῦ στὴ σημαία τους ὅπως: Ἡ Φινλανδία, ἡ Σουηδία, ἡ Δανία, ἡ Μεγάλη Βρετανία, ἡ Μάλτα, ἡ Ἑλλάδα καὶ ἄλλες.

.                     Στὰ πλαίσια τῶν νέων ἀντιλήψεων ποὺ ἐπικρατοῦν στὴν Εὐρώπη καὶ παγκοσμίως γιὰ τὸν «διάλογο τῶν πολιτισμῶν» καὶ τὴν θρησκευτικὴ οὐδετερότητα τοῦ κράτους, ἡ Ε.Ε. ἐνθαρρύνει ἤδη ἀπὸ τὸ 2008 τὶς παραπάνω χῶρες, νὰ εὐθυγραμμισθοῦν μὲ τὶς ὑπόλοιπες τροποποιώντας τὶς ἐθνικές τους σημαῖες. Ὁ Γιῶργος Παπανδρέου μάλιστα, ὅταν ἦταν πρωθυπουργός, εἶχε ἀναφέρει σὲ συνεργάτες του ὅτι μεσοπρόθεσμα, ἡ μάχη γιὰ τὴ διατήρηση τοῦ Σταυροῦ εἶναι χαμένη.
.                    Ἡ Ἄγκελα Μέρκελ εἶχε μάλιστα ἐξομολογηθεῖ στὸν Πρόεδρο τῆς Κομισιὸν Μπαρόζο, ὅτι ἂν τὸ σχέδιο ὑλοποιηθεῖ, εἶναι διατεθειμένη νὰ αὐξήσει τὴν χρηματοδότηση τῶν ἑλληνικῶν ἐλλειμμάτων, διευκολύνοντας ἔτσι τοὺς χειρισμοὺς τοῦ Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ. Δὲν ἐπιθυμεῖ ὅμως ἡ ἀπόφαση γιὰ κατάργηση τοῦ Σταυροῦ, νὰ ἀνακοινωθεῖ πρὶν ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τοῦ 2016 φοβούμενη τὸ πολιτικὸ κόστος ποὺ θὰ ὑποστεῖ ἡ κυβέρνηση Σαμαρᾶ. Ἀπὸ πλευρᾶς σκανδιναβικῶν χωρῶν, δὲν ἀναμένονται ἰδιαίτερες ἀντιδράσεις, καθότι ἡ κοινὴ γνώμη φαίνεται ὥριμη νὰ ἀποδεχθεῖ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῶν σημαιῶν.

 Ὁριζόντιες καὶ κάθετες λωρίδες ἡ… «νέα» Σημαία τῆς Ἑλλάδας

  .                     Ἔντονη ἀρχίζει νὰ γίνεται τὸ τελευταῖο διάστημα ἡ παρουσία σὲ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις τῆς Ἑλληνικῆς σημαίας, χωρὶς τὸν σταυρό, ἐνῶ οἱ γραμμὲς πλέον εἶναι κάθετες ἢ ὁριζόντιες σὲ μπλὲ καὶ ἄσπρο χρῶμα. Δυστυχῶς πολλοὶ δῆμοι τῆς Ἑλλάδος, σιγὰ – σιγὰ ἀντικαθιστοῦν τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία μὲ πανάκια καὶ λουρίδες, ποὺ ἁπλὰ ἔχουν τὸ γαλάζιο καὶ τὸ λευκό! […]
.                     Ὡστόσο, ἂν καὶ στὴν ἀρχὴ δὲν δώσαμε σημασία, στὴν ἑορτὴ τοῦ Δεκαπενταύγουστου πρὶν λίγες ἡμέρες, σὲ πολλὲς ἐκκλησίες ὑπῆρχε ἡ ἴδια σημαία… Σιγὰ – σιγὰ αὐτὸ θὰ ἐξαπλωθεῖ, μὲ τελικὸ σκοπὸ νὰ συνηθίσει ὁ Ἕλληνας πολίτης στὴν ἰδέα τῆς νέας σημαίας. Τὴν ἴδια σημαία τὴν εἴδαμε στὴ Θεσσαλονίκη, στὰ ἀποκαλυπτήρια του ἀγάλματος τοῦ Καραμανλῆ τὸ 2011. Ἐὰν προσέξατε ἡ Ἑλληνικὴ σημαία δὲν ἦταν Ἑλληνικὴ σημαία, ἀλλὰ ἕνα πράγμα μὲ τέσσερις λωρίδες χωρὶς Σταυρό. Τὴν ἴδια σημαία τὴν πρωτοείδαμε τὸ 2009 ἀλλὰ καὶ τὸ 2010 στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ ΑΝΤ1, κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων.ANT1-3-640x340 ant1-2-636x340
.                     Τὸ ΠΑΣΟΚ πρωτοστάτησε στὴν ἀλλαγὴ τῆς σημαίας. Τὸ θέμα εἶχε θέσει ἀνεπίσημα ἡ κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ πρὶν ἀρκετὰ χρόνια καὶ σᾶς θυμίζω τὴν δημόσια ἀναφορὰ τοῦ Σηφουνάκη ὡς ὑπουργοῦ Αἰγαίου τὸ 2000 στὸ κεντρικὸ δελτίο εἰδήσεων τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ Alpha καὶ στὸν δημοσιογράφο κ. Ἀθανασιάδη, ὅπου μὲ ἀφορμὴ τὸ θέμα τῶν ταυτοτήτων, εἶχε τοποθετηθεῖ ὑπὲρ τῆς κατάργησης τοῦ Σταυροῦ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ σημαία. Συγκεκριμένα εἶχε πεῖ: «Σὲ μία πολυπολιτισμικὴ κοινωνία, ὅπως ἡ Ἑλληνικὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει κρατικό της σῆμα θρησκευτικὸ σύμβολο ποὺ δὲν ἐκφράζει ὅλους τοὺς Ἕλληνες πολίτες». Στὸ ἐπίμονο δὲ ἐρώτημα τοῦ δημοσιογράφου, ἐὰν ἐνδέχεται μακροπρόθεσμα νὰ ἀλλάξει ἡ Σημαία μας μὲ κατάργηση τοῦ Σταυροῦ, ἡ ἀπάντηση τοῦ Σηφουνάκη ἦταν «βεβαίως».

ΠΗΓΗ: hristospanagia3.blogspot.gr (ἀπὸ katohika.gr)

Σχολιάστε