Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Σαρ. Καργάκος

ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ! (Σαρ. Καργάκος)


Ἕνας λαὸς ποὺ ἀρνεῖται τὸν ἑαυτό του

Σαράντος Ι. Καργάκος
Ἱστορικός, συγγραφέας
ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 16.07.2018

Οἱ Σκοπιανοί μᾶς νίκησαν γιατί τοὺς περισσότερους ὑποστηρικές τους βρῆκαν στὴν Ἑλλάδα

.                 Πρό καιροῦ ἐπισκέφθηκε τά Σκόπια καί ὁ ἐπανεκλεγείς πρόεδρος τῆς Οὑγγαρίας καί συνετάχθη, ὅπως καί πλεῖστοι ἄλλοι ἀρχηγοί κρατῶν, μέ τίς ἀπόψεις τῶν Σκοπιανῶν. Ἀπορῶ καί ρωτῶ, ὑπέρ τῆς Ἑλλάδος δέν ἔχει ταχθεῖ κανείς; Ἀπό τό 1912-13 ἡ ἱστορική Μακεδονία σέ ἔκταση χώρου περί τό 70% εἶναι ἀναπόστατο τμῆμα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Ὅλες οἱ ἀρχαῖες ἱστορικές μαρτυρίες καί οἱ νεώτερες ἀρχαιολογικές ἔρευνες δείχνουν ὅτι οἱ Μακεδόνες ἦσαν ἀείποτε τμῆμα τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου. Αὐτά δέν μετρᾶνε στίς ἐκτιμήσεις τῶν τωρινῶν πολιτικῶν; Ὁ πρωθυπουργός μας κάποτε εἶχε πεῖ ὅτι ἡ ἀρχαιολογία εἶναι τό βαρύ πυροβολικό μας. Γιατί αὐτό τό πυροβολικό ἔχει σιγήσει; Γιατί δέν λαλοῦν οἱ ἀρχαιολόγοι μας καί οἱ ἐπίσημοι ἱστορικοί μας; Μήπως οἱ δύο ἀρχαῖες πρωτεύουσες τῆς Μακεδονίας καθώς καί τά λοιπά κέντρα τῶν Μακεδόνων δέν βρίσκονται ἐπί ἑλληνικοῦ ἐδάφους; Καί μέ τό ἔδαφος αὐτό δέν σχετίζονται οἱ σημαντικώτερες σελίδες τῆς μακεδονικῆς ἱστορίας;
.                     Γιατί λοιπόν οἱ πολιτικές ἡγεσίες τοῦ πλανήτη μας δέχονται ὡς Μακεδονία τά Σκόπια καί ὄχι τή Βόρεια Ἑλλάδα; Γιά νά μήν ἐπανέλθουμε στά προπολεμικά καί ἐμφυλιοπολεμικά, θά σταθῶ σέ κάτι πού δέν κάναμε μεταπολεμικά. Καί ἐννοῶ ὅτι δέν ἀντιδράσαμε δυναμικά στήν «μακεδονοποίηση» τῆς Νότιας Σερβίας ἀπό τόν Τίτο, τότε πού δημιουργήθηκε τό ὁμόσπονδο κράτος τῆς «Μακεδονίας» ἀλλά καί οὔτε ὅταν τούτη ἡ «Μακεδονία» μετά τήν κατάρρευση τῆς Γιουγκοσλαβίας διεκδίκησε μονοπωλιακά τήν παγκόσμια ἀναγνώριση. Ἔγινε δηλαδή ἀπό ἔννοια μέρους, ἔννοια ὅλου. Δυστυχῶς, ἡ ἑλληνική πολιτική καί πνευματική μας ἡγεσία βολεύτηκε μέ ἐκεῖνο τό ἐνδιάμεσο FYROM καί παθητικοποιήθηκε. Ἔτσι οἱ Σκοπιανοί σιγά-σιγά στίς ἀθλητικές, στίς πολιτικές καί τίς πολιτιστικές ἐκδηλώσεις, χωρίς οὐσιαστική ἀντίδραση δική μας, νοσφίστηκαν τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας, παρότι ἡ χώρα τους εἶναι μόνο κατά ἐλάχιστο μέρος Μακεδονία. Ἄρα ἡ ἐπιτυχία τῶν Σκοπιανῶν ὀφείλεται στή δική τους προσπάθεια καί στή δική μας ἀπάθεια ἤ πνευματική καί πολιτική δειλία.
.                   Ὅ,τι ὅμως γίνεται παρά τήν ἱστορία καί παρά τό δίκαιο μακροχρονίως δέν εὐδοκιμεῖ. Ὑπάρχει στά Σκόπια μιά ἰντελιγκέντσια πολλαπλῆς καταγωγῆς, ἀλλά ἡ συμπαγέστερη μᾶζα εἶναι ἀλβανική. Ὁ λοιπός πληθυσμός ἀπό ἐθνική ἄποψη εἶναι ρευστός. Ὑπερισχύουν οἱ σλαβόφωνοι ἀλλά κατά μεγάλο μέρος τοῦτος ὁ σλαβόφωνος πληθυσμός ἔχει βουλγαρική σύσταση. Καί ἤδη κατά χιλιάδες οἱ τωρινοί «Μακεδόνες» ἔχουν ἀρχίσει νά ζητοῦν τή βουλγαρική ὑπηκοότητα. Τήν τελευταία διετία 18.000 Σκοπιανοί ἔχουν ἀποκτήσει βουλγαρική ταυτότητα. Ἄλλωστε τό ἰσχυρότερο κόμμα τοῦ κρατιδίου, τό V.M.R.O. μήπως δέν ἔχει βουλγαρική καταγωγή; Ἀκόμη καί τό Ἠλί-Ντέν, πού τό τιμοῦν ὡς ἐθνική τους γιορτή, ἦταν βουλγαρικό ἐνέργημα. Τί τό γνήσιο ὑπάρχει στίς ἐπίσημες ἐκφράσεις τοῦ κράτους αὐτοῦ; Μήπως καί ἡ σημαία τους δέν εἶναι παραλλαγή τῆς ἰαπωνικῆς;
.                 Τότε γιατί ἡ διεθνής κοινότητα εἶναι μέ τό μέρος τῶν Σκοπιανῶν; Κατά πρῶτο λόγο γιατί δέν εἶναι μέ τό μέρος τῆς Ἑλλάδος οἱ Ἕλληνες καί κατά κύριο λόγο δέν εἶναι καλοί πρόμαχοι τῶν ἑλληνικῶν συμφερόντων αὐτοί πού κατά κανόνα ἐκπροσωποῦν στά ἐπίσημα «φόρα» τή χώρα πού σηκώνει τή βαριά ὀνομασία Ἑλλάς. Καί ἐννοῶ τόν πολιτικό καί τόν πνευματικό μας κόσμο. Ἄς ἀφήσουμε ἀπέξω τούς πολιτικούς. Ποῦ εἶναι ὁ λόγος τῶν ἀρχαιολόγων καί τῶν ἱστορικῶν μας; Σέ κάποιο πανεπιστήμιό μας διδάσκονται ἱστορία Ἄγγλου ἱστορικοῦ πού κάνει διαχωρισμό ἀνάμεσα στούς Ἕλληνες καί στούς Μακεδόνες. Ἄρα, ἐμεῖς δίνουμε ὅπλα στούς Σκοπιανούς, καίγοντας τά χαρτιά μας, ὅπως καῖμε τή σημαία μας.
.               Τό Σκοπιανό ζήτημα δυστυχῶς ἀπό τή μεριά μας παίζεται σάν μπάλλα στό γήπεδο τῆς προεκλογικῆς διαμάχης. Κανονικά ἀφοῦ δέν ὑπάρχει ἑνιαία γραμμή καί ἐφ᾽ ὅσον ἡ παροῦσα Βουλή δέν ἔχει γιά τό ζήτημα αὐτό λαϊκή ἔγκριση, δέν ἔπρεπε νά προχωρήσει ἀπό τήν κυβέρνηση καμμία συζήτηση μέ τούς ἐκπροσώπους τῆς FYROM. Χωρίς νά λυθεῖ ἐπιτυχῶς τό πρόβλημα γιά μᾶς, ὁ πολιτικός μας κόσμος θά προσθέσει στό πολιτικό του μητρῶο καί ἄλλα στίγματα ἐνοχῆς. Χωρίς ἐθνική συνεννόηση δέν πρέπει κανένα ζήτημα νά προωθεῖται. Καί τοῦτο γιατί ἡ ὑπό τέτοιες συνθῆκες προώθηση δέν γίνεται πρός τά ἐμπρός· γίνεται πρός τά πίσω. Μέ ἄλλα λόγια ὀπισθοδρομοῦμε χωρίς νά προχωροῦμε. Καί τελικά θά μᾶς μείνει τό erga omnes σάν γλειφιτζούρι παρηγοριᾶς. Οἱ Σκοπιανοί ἀφοῦ θά ἔχουν τό ὄνομα ὑπό κάποιον λεκτικό φερετζέ (Βόρεια ἤ Νότια) θά ἔχουν τά πάντα. Μᾶς νίκησαν γιατί τούς περισσότερους ὑποστηρικτές τούς βρῆκαν πάλι ἐδῶ στήν Ἑλλάδα! Γίναμε ἕνας λαός πού ἀρνεῖται τόν ἑαυτό του…

,

Σχολιάστε

ΚΡΑΤΟΣ ΕΝ ΑΚΡΑΤΕΙᾼ! «Δὲν θέλουμε ἄλλο σώσιμο. Ὁδηγούμαστε σὲ οἰκονομικὴ γενοκτονία. Ὁ μαφιόζικος καπιταλισμὸς δημιουργεῖ τὴν κουλτούρα τῆς διαφθορᾶς».

Ἄρωμα καταστροφῆς

Τοῦ Σαράντου Καργάκου

.           Λίγους μῆνες μετὰ τὴν ἀγγλοαμερικανικὴ ἐπίθεση στὸ Ἰράκ, ποὺ σκοποῦσε στὴν ἀνατροπὴ τοῦ Σαντάμ, συνέτρωγα στὰ Καλύβια Ἀττικῆς μὲ ἕναν ἀμερικανοτραφὴ γιατρὸ, ὁ ὁποῖος προσπαθοῦσε νὰ μὲ πείσει ὅτι σὲ διάστημα μιᾶς τετραετίας θὰ ἔχει ἐγκαθιδρυθεῖ στὸ Ἰράκ μιὰ δυτικοῦ τύπου δημοκρατία καὶ ἐπὶ τῶν ἐρειπίων θὰ οἰκοδομηθεῖ μιὰ ἐπίσης δυτικοῦ τύπου οἰκονομία. Εἰς μάτην προσπάθησα νὰ τὸν πείσω πὼς ὅ,τι ταιριάζει στὴν Δύση δὲν ταιριάζει στὴν Ἀνατολὴ καὶ ὅτι ἀπὸ τὴν ὁλικὴ καταστροφὴ δὲν πρόκειται νὰ γεννηθεῖ καμμιὰ εὐρύτερη ἄνθιση οἰκονομική. Ἁπλῶς ἡ δυστυχία θὰ ἐκθρέψει τὸν θρησκευτικὸ φανατισμὸ μὲ συνεπακόλουθο τὴν ἐξάπλωση τῆς τρομοκρατίας καὶ ἐκτὸς Ἰράκ. Ὁ γιατρὸς ἔμεινε ἀμετάπειστος. Ἀγνοῶ τώρα τὶ λέει. Ξέρω ὅμως τὶ λένε τὰ πράγματα. Μπορεῖ στὴν κατεστραμμένη Βαγδάτη νὰ οἰκοδομήθηκε μιὰ χλιδάτη «Πράσινη Πόλη», ἄριστα φρουρούμενη καὶ περιτοιχισμένη. Ἐκεῖ ζοῦν οἱ ξένοι ἐπενδυτὲς καὶ ἰρακινοὶ χρυσοκάνθαροι, κυκλωμένοι ἀπὸ μιὰ θάλασσα δυστυχίας.
.           Δυστυχῶς ὁ νέος τρόπος ἀναπτύξεως, ποὺ εὐαγγελίζεται ὁ σύγχρονος καπιταλισμός, στηριγμένος στὶς ἰδεοληψίες τοῦ Μίλτον Φρίντμαν, διαμορφώνει παντοῦ μιὰ ληστρικὴ οἰκονομία. Παράλληλα μὲ τὴν ραγδαῖα αὔξηση τῆς κατασκευῆς ὑπερπολυτελῶν ξενοδοχείων καὶ ἐπαύλεων βαίνει καὶ ἡ κατασκευὴ παραγκουπόλεων. Οἱ παραγκουπόλεις εἶναι τὸ ἔμβλημα τῆς παγκοσμιοποιημένης οἰκονομίας, ποὺ τὸ μόνο ποὺ παγκοσμιοποιεῖται εἶναι ὁ ἠθικὸς ἐκπεσμὸς καὶ ἡ ἀνθρώπινη δυστυχία. Αὐτὴ ἡ ἀνισόρροπη καὶ παρανοϊκὴ ἀνάπτυξη κάποιων δεικτῶν δὲν συνιστᾶ οἰκονομία ἀλλὰ ἄρνηση οἰκονομίας. Τὸ «ἀόρατο χέρι» τοῦ Ἄνταμ Σμίθ ποὺ θὰ σκόρπιζε τάχα παντοῦ εὐημερία, ἔγινε πολὺ ἁρπακτικὸ κι ἔτσι δὲν ὑπηρετεῖ καμμιὰ εὐημερία. Διότι ἡ εὐημερία οἰκοδομεῖται πάνω στὴν ἰσορροπία, πάνω στὴν ἁρμονία, σὲ μιὰ γενικώτερη concordia. Ἡ τωρινὴ οἰκονομία τῆς παραφροσύνης γεννᾶ τὴ δυστυχία καὶ τὴν ἀπελπισία σὲ ὅλο τὸν πλανήτη, στὰ εὐρύτερα στρώματα τοῦ πληθυσμοῦ, ἐνῶ οἱ ἀπανταχοῦ χρυσοκάνθαροι, γιὰ λόγους ἀσφαλείας, ζοῦν σὲ συνθῆκες φυλακῶν πολυτελείας. Καὶ ὅπως τοὺς πεθαμένους, τοὺς πᾶνε τέσσερεις, συχνὰ καὶ περισσότεροι, γιὰ λόγους ἀσφαλείας. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ τρέμουν καὶ τὸν ἥσκιο τους. Ἀλλὰ ὅταν ὁ ἄνθρωπος φοβᾶται, ὅσα πλούτη κι ἄν ἔχει, εἶναι ψυχικὰ ἐνδεὴς. Δυστυχῶς, γιὰ τοὺς ληστοκράτες, στὸν παράδεισο δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ πάει μὲ ἰδιωτικὸ ἀεροπλάνο.
.           Μετὰ τὴν πτώση τῶν κομμουνιστικῶν καθεστώτων παρατηρεῖται τὸ φαινόμενο νὰ ὑποβαθμίζεται συστηματικὰ ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας. Κι αὐτὸ ἐπειδὴ μπορεῖ νὰ δημιουργήσει ἕνα πλέγμα φιλαλληλίας καὶ φιλανθρωπίας καὶ, ἔτσι νὰ ὑποκαταστήσει διάφορους κερδοσκοπικοὺς ὀργανισμοὺς ποὺ κάνουν σπέκουλα μὲ τὴν ἀνθρώπινη δυστυχία. Καὶ τὸ χειρότερο: Ἐδῶ καὶ χρόνια καταβάλλεται μιὰ συστηματικὴ προσπάθεια νὰ καταργηθεῖ οὐσιαστικὰ τὸ κράτος καὶ νὰ ὑποκατασταθεῖ ἀπὸ τὶς μεγάλες τράπεζες, τὰ μεγάλα ταμεῖα, ὅπως τὸ Δ.Ν.Τ., καὶ τὶς μεγάλες ἑταιρεῖες. Τὸ κράτος νὰ ὑπάρχει ἀλλὰ νὰ εἶναι χωρὶς… κράτος, δηλαδὴ χωρὶς δύναμη. Κράτος ἐν ἀκρατείᾳ. Νὰ λειτουργεῖ, ὅπως τοῦ ὑπαγορεύεται. Ὅμως οἱ σύμβουλοι-κρατοσωτῆρες μπορεῖ νὰ ξέρουν τὰ ἰατρικὰ δεδομένα ἀλλὰ δὲν ξέρουν τὸν ἀσθενῆ. Κι ὅταν αὐτὸς πεθάνει, λένε: «Τόσο τὸ χειρότερο γιὰ τὸν ἀσθενῆ». Αὐτὸς ἔκανε λάθος! Οἱ συμβουλὲς εἶναι ἀλάνθαστες. Τὴν «γιατρειὰ» αὐτὴ τὴ ζοῦμε στὸ πετσί μας. Δὲν θέλουμε ἄλλο σώσιμο. Ὁδηγούμαστε σὲ οἰκονομικὴ γενοκτονία. Ὁ μαφιόζικος καπιταλισμὸς δημιουργεῖ τὴν κουλτούρα τῆς διαφθορᾶς. Ἡ ἀφαίμαξη τῶν φτωχῶν συνεχίζεται συστηματικὰ καὶ τοῦτο γιὰ νὰ μπορέσουν οἱ πλούσιοι νὰ κρατήσουν τὰ ἄνομα πλούτη τους. Ὅλα αὐτὰ ἔχουν ἕνα ἄρωμα ἀποτυχίας. Τὸ οἰκονομικὸ χάος μπορεῖ νὰ δημιουργήσει ποικίλους ρατσισμοὺς, ποικίλες θεωρίες συνωμοσίας, πολλὰ κυνήγια μαγισσῶν καὶ πλῆθος ἀποδιο­πομπαίων τράγων. Μιὰ κούφια διακυβέρνηση εὔκολα γεννᾶ τὸ μάρκετινγκ τοῦ φόβου. Καὶ ὅπως συχνὰ ἔχουμε γράψει, ὁ φόβος εἶναι φασισμός.

ΠΗΓΗ: sarantoskargakos.gr

, ,

Σχολιάστε

ΡΩΣΙΑ καὶ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Ρωσία καί Ὀρθοδοξία

τοῦ Σαρ. Καργάκου

.             Ἄπειρες φορές τό ἔχουμε γράψει καί κάποιοι μᾶς ἔχουν περιγελάσει. Τό ξαναγράφουμε: Ὁ 20ος αἰώνας ἔφερε τή διάλυση τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Ὁ 21ος θά φέρει τή διάλυση τῆς Τουρκίας. Πού θά εἶχε διαλυθεῖ καί κατά τόν 20ο αἰώνα, ἄν δέν εἶχε στήριγμα ἀρχικά τους Μπολσεβίκους καί μετά τούς Δυτικούς δικούς μας «συμμάχους». Τώρα ὅμως ὁ Πούτιν ἐπανέρχεται στήν πολιτική τοῦ Πέτρου Α΄ καί τῆς Μεγάλης Αἰκατερίνης. Καί τήν μετά ἀπό αὐτούς τσάρων. Καί ἰσχυρός βραχίων τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῶν Ρώσων θά εἶναι πάλι ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία πού ἀποπτύσαμε πολιτικά ἐμεῖς. Ὄχι μόνο ἀπό ἀθεϊστική ἰδεολογία ἀλλά ἀπό πλήρη ἄγνοια ἀσκήσεως ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Διερωτῶμαι: Ὑπάρχει στό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν διπλωμάτης πρώτης γραμμῆς ἁρμόδιος γιά ἐκκλησιαστικά ζητήματα τοῦ ἐξωτερικοῦ; Ἀμφιβάλλω πολύ. Στό μεταξύ ἡ Ρωσία θά ξαναπροβληθεῖ ὡς προστάτης τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας καί τῶν χριστιανῶν τῆς Συρίας. Ἀκολούθως καί τῶν λοιπῶν Πατριαρχείων, καθώς καί τῆς παλαιφάτου Μονῆς Σινᾶ. Κι ἐμεῖς; Ἐμεῖς θά βγάλουμε τά Θρησκευτικά ἀπό τά σχολεῖα, γιά νά μήν προσβάλλουμε τήν εὐαισθησία τῶν Μουσουλμάνων.

 

ΠΗΓΗ: sarantoskargakos.gr

 

, ,

Σχολιάστε

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΘΕΙ Η “ΜΕΓΑΛΗ” ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ (Σαρ. Καργάκος) «Ἀπόλυτα πεπεισμένος ὅτι στὴν Ἀμφίπολη “κρύβεται” ἕνας ἑλληνικὸς θησαυρὸς ἀνεκτίμητης ἀξίας γιὰ τὸν ἑλληνισμό».

μφίπολη: Ὁ Σ. Καργάκος γι τν τάφο κα τν Μέγα λέξανδρο

 .                 Ὁ Σαράντος Καργάκος  ἐξηγεῖ γιατί εἶναι ἀπόλυτα πεπεισμένος ὅτι στὴν Ἀμφίπολη «κρύβεται» ἕνας ἑλληνικὸς θησαυρὸς ἀνεκτίμητης ἀξίας γιὰ τὸν ἑλληνισμό.
.                 Γιὰ τὴν δυσεξιχνίαστη προσωπικότητα τῆς Ὀλυμπιάδας μητέρας τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ποὺ δὲν θὰ ἄφηνε τὸ λείψανο τοῦ παιδιοῦ της στὰ χέρια τοῦ Πτολεμαίου μίλησε ὁ ἱστορικὸς καὶ συγγραφέας Σαράντος Καργάκος στὸ Νewsbomb.
.                 «Τὸν “ἀήττητο παίδα’” ποὺ δὲν χάρηκε, θὰ ἔκανε τὰ πάντα νὰ τὸν φέρει στὴν Μακεδονία» τονίζει χαρακτηριστικὰ καὶ συνεχίζει: «Ἡ Ὀλυμπιάδα ἦταν γυναίκα σκληρή, ποὺ τὴν ἔτρεμε ὁ Φίλιππος, τὴν ἔτρεμε ὁ Ἀλέξανδρος. Πιστεύετε ὅτι αὐτὴ ἡ γυναίκα δὲν θὰ ἔβρισκε τρόπο νὰ φέρει τὸν Ἀλέξανδρο στὴν Μακεδονία μὲ τόσες ἀνταλλαγὲς ποῦ γινόταν ἐκείνη τὴν ἐποχή;»
.                 Στὴ συνέντευξη ποὺ παραχώρησε στὴ Μαρία Γιαχνάκη ὁ κ. Καργάκος ἀναφέρεται ἀκόμη καὶ στὸ ὅτι καὶ ἂν δὲν εἶναι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ὁ τάφος θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι τοῦ Φιλίππου ἢ μία νεκρόπολη.
.                 Παράλληλα, ἀφήνει αἰχμὲς γιὰ ὅσους καπηλεύονται εἴτε τὶς συνθῆκες, εἴτε τὰ εὐρήματα, ἐνῶ ἐπιτίθεται σθεναρὰ σὲ ὅσους σχολιάζουν κακόψυχα, ὅπως λέει χαρακτηριστικά, τὶς ἀπόψεις ἱστορικῶν γιὰ τὸ θέμα ποὺ ἔχουν μελετήσει ἀλλὰ καὶ συγγράψει στὸ παρελθόν.
.                 Κάνει ἔκκληση νὰ μὴν τὰ περιμένουμε ὅλα ἀπὸ τὸ κράτος ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἐπιτήρηση καὶ φύλαξη τοῦ μνημείου ἀλλὰ νὰ βρεθοῦν Ἕλληνες χορηγοὶ ὥστε νὰ βοηθήσουν σὲ αὐτὸ τὸ ἔργο ποὺ θὰ φτάσει τὴν Ἑλλάδα ψηλὰ ὅσο καὶ οἱ ἄλλες ἀνασκαφές. Καὶ καλεῖ ὅλους τοὺς Ἕλληνες νὰ εἴμαστε ὑπερήφανοι γιὰ τὴν καταγωγή μας καὶ νὰ τὴν ὑπερασπιζόμαστε καθημερινά, σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τοῦ πλανήτη.

 ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

, ,

Σχολιάστε

«ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ». O Σ. ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΕΠΙΜΕΝΕΙ καὶ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΙ

Καργάκος:
Γιατί πιστεύω π
ς στν μφίπολη εναι τάφος
το
Μεγάλου λέξανδρου

.             Τὴν βεβαιότητά του ὅτι στὴν Ἀμφίπολη βρίσκεται ὁ θρυλικὸς τάφος τοῦ Μεγάλου Ἀλέξανδρου ἐξέφρασε γιὰ ἀκόμη μία φορὰ ὁ ἱστορικὸς καὶ συγγραφέας Σαράντος Καργάκος, μιλώντας στὴν τηλεόραση τοῦ Alpha. Ὁ ἴδιος ἀντέκρουσε τὶς ἀπόψεις ἀρχαιολόγων ποὺ ἀποκλείουν τὸ ἐνδεχόμενο. «Τὸ μνημεῖο δείχνει ὅτι πρόκειται γιὰ τάφο ἐπιφανέστατου ἀνδρός. Ποιός ὑπῆρξε ἐπιφανέστερος τοῦ Ἀλεξάνδρου;», εἶπε χαρακτηριστικά. «Ἡ Ὀλυμπιάδα δὲν θὰ ἄφηνε τὸ λείψανο τοῦ γιοῦ της. Ἑδραιώνεται ἡ πεποίθησή μου, ὅτι τὸ προαίσθημά μου εἶναι ἀληθινό», ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ καὶ προσέθεσε: «Τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν πῆγε στὴ Βαβυλώνα ὅπου τὸ λείψανο τοῦ Ἀλεξάνδρου ἔμεινε δύο χρόνια ἐκεῖ οὔτε παρακολούθησε τὴ μεταφορά του ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια στὴ Βαβυλώνα μὲ κάνει νὰ πιστεύω ὅτι μὲ τρόπο μυστικὸ ἡ γυναίκα αὐτή, ποὺ κυριάρχησε στὴ Μακεδονία μέχρι τὸ 316, μπορεῖ νὰ μετέφερε τὸ λείψανο τοῦ γιοῦ της στὴ Μακεδονία».
.             Στὸ τρίτομο ἔργο τοῦ “Μέγας Ἀλέξανδρος: Ὁ Ἄνθρωπος Φαινόμενο”, τόμος γ΄σσ. 205-206, 214, ὁ ἱστορικὸς καὶ συγγραφέας τεκμηριώνει ἄλλωστε τὴν ἄποψή του.

ΠΗΓΗ: news247

Γράφει στὸ βιβλίο του ὁ Σαράντος Καργάκος

.               «…Τό σῶμα του ταριχεύθηκε καί τοποθετήθηκε σέ χρυσῆ λάρνακα. Τό 321 π.Χ. ὁ Πτολεμαῖος ὁ Λάγου μετέφερε τή λάρνακα στήν Ἀλεξάνδρεια καί τήν τοποθέτησε σέ μεγαλοπρεπές τέμενος. Ἔκτοτε ὁ τάφος τοῦ Ἀλεξάνδρου ἀναζητεῖται μέχρι τῶν ἡμερῶν μας. Ἐνδέχεται ὅμως, ἀντί τῆς Αἰγύπτου, νά βρεθεῖ κάποτε στήν Μακεδονία.
.             Ἡ εἰκασία μου αὐτή ἑδράζεται στήν ἀκόλουθη σκέψη: ἡ Ὀλυμπιάς θά ἔκανε τά ἀδύνατα δυνατά γιά νά φέρει τά λείψανα τοῦ γυιοῦ της στήν Μακεδονία καί νά τά κάνει ἱερό ἔμβλημα τῆς δικῆς της ἐξουσίας. Ἡ περιοχή τῆς Ἀμφιπόλεως εἶναι ἡ πιό πιθανή. Ἴσως καί ὁ Λέων πού ἔχει στηθεῖ ἐκεῖ (πού ἀσφαλῶς δέν ἦταν τρόπαιο τῆς νίκης τῶν Σπαρτιατῶν ἐπί τῶν Ἀθηναίων, στήν μάχη τῆς Ἀμφιπόλεως, 422 π.Χ.) νά ἦταν τό ἐπιστέγασμα τοῦ τύμβου, ἐντός τοῦ ὁποίου εἶχε ταφεῖ ἡ σορός τοῦ Ἀλεξάνδρου.
.               Ἄν ἡ σορός εἶχε μείνει στήν Αἴγυπτο -φυσικά σέ ἀνάλογο μνημεῖο- θά εἴχαμε τήν περιγραφή τοῦ χώρου καί τοῦ μνημείου ἀπό κάποιον Ἀλεξανδρινό συγγραφέα. Οἱ ἀναφερόμενες ἐπισκέψεις ἐπιφανῶν Ρωμαίων στό ὑποτιθέμενο λείψανο τοῦ Ἀλεξάνδρου πιθανῶς νά ἦταν σέ κάποιο ὑποκατάστατό του…
.                     Ὁ Λέων τῆς Ἀμφιπόλεως, πού ἔχει κοινά τεχνοτροπικά στοιχεῖα μέ τόν Λέοντα τῆς Χαιρωνείας, καί τόν ὁποῖο βρῆκαν Γάλλοι στρατιωτικοί μηχανικοί κατά τὸν Α´ Παγκόσμιο Πόλεμο, δέν εἶναι αὐτοτελές μνημεῖο. Οἱ πέριξ αὐτοῦ διασκορπισμένοι καί καλά πελεκημένοι λίθοι δείχνουν πώς ἦταν ἡ κορωνίς ἑνός γιγάντιου ταφικοῦ μνημείου, ἀντάξιου τοῦ μεγάλου στρατηλάτη. Πιθανῶς ἐκεῖ».

, ,

Σχολιάστε

«ΕΑΝ ΒΡΕΘΕΙ ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗ»

 

.             Βέβαιος ὅτι ὁ τάφος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου βρίσκεται στὴν Ἀρχαία Ἀμφίπολη, ἐμφανίστηκε γιὰ ἄλλη μία φορὰ ὁ ἱστορικὸς Σαράντος Καργάκος. «Ἐὰν βρεθεῖ τάφος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, αὐτὸς θὰ εἶναι στὴ Μακεδονία καὶ ἡ Ἀρχαία Ἀμφίπολη συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες»
.             Μιλώντας στὸ Πρωινὸ ΑΝΤ1 ὁ διαπρεπὴς ἱστορικὸς εὐχήθηκε οἱ τάφοι νὰ εἶναι ἀσύλητοι, πράγμα, ὅπως ἐκτίμησε, δύσκολο, δεδομένου ὅτι τὰ κεφάλια τῶν Σφιγγῶν ποὺ βρίσκονται στὴν εἴσοδο, ἀλλὰ καὶ ἡ προχειροκατασκευασμένη εἴσοδος τοῦ τάφου μαρτυροῦν ὅτι οἱ ἀρχαιολόγοι «ἦρθαν δεύτεροι».
.             Ἐρωτηθεὶς γιὰ τὸ ποιὸς ἢ ποιοὶ πιστεύει ὅτι εἶναι θαμμένοι στὸ μνημεῖο, ὅπου βρίσκονται τρεῖς ταφικοὶ θάλαμοι, ὁ κ. Καργάκος ἐκτιμᾶ ὅτι δύσκολα ἕνα τέτοιο μνημεῖο νὰ φτιάχτηκε γιὰ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο, τὴ Ρωξάνη καὶ τὴν Ὀλυμπιάδα, δεδομένου τοῦ ἄσχημου τέλους ποὺ εἶχαν καὶ οἱ τρεῖς.
.             Ὁ κ. Καργάκος θεωρεῖ βέβαιο ὅτι τὸ μνημεῖο ἀνεγέρθη γιὰ ἄνδρα, ἐξ αἰτίας κυρίως τοῦ Λέοντα, ἀφοῦ, ὅπως ἐξήγησε, οἱ λέοντες εἶναι δηλωτικὸ ἀνδρικῶν μνημείων.
.             Λίγες ἡμέρες πρὶν ὁ ἱστορικὸς εἶχε ἀπαντήσει σὲ ὅσους ἀμφισβητοῦν τὴν ἄποψή του, ὅτι τάφος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου βρίσκεται στὴ Μακεδονία, μέσῳ τοῦ ἱστότοπου filonoi.

Δεῖτε τὶς ἐπίμαχες δηλώσεις τοῦ Σαράντου Καργάκου στὸν ANT, στὶς 12 Αὐγούστου:

.             Ἐπειδὴ διαστρεβλώνονται ἀπὸ κακοήθεις οἱ δηλώσεις μου, σὲ διάφορους σταθμούς, σχετικὰ μὲ τὸ ἐνδεχόμενο εὑρέσεως τοῦ τάφου τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου στὴν Ἀμφίπολη, παραπέμπουμε τὸ τί ἀκριβῶς γράφουμε στὸ 3τομο ἔργο μας «Μέγας Ἀλέξανδρος: Ὁ Ἄνθρωπος Φαινόμενο»  τόμ. γ´ σσ. 205-206, 214.

.             «…Τὸ σῶμα του ταριχεύθηκε καὶ τοποθετήθηκε σὲ χρυσὴ λάρνακα. Τὸ 321 π.Χ. ὁ Πτολεμαῖος ὁ Λάγου μετέφερε τὴ λάρνακα στὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ τὴν τοποθέτησε σὲ μεγαλοπρεπὲς τέμενος. Ἔκτοτε ὁ τάφος τοῦ Ἀλεξάνδρου ἀναζητεῖται μέχρι τῶν ἡμερῶν μας. Ἐνδέχεται ὅμως, ἀντὶ τῆς Αἰγύπτου, νὰ βρεθεῖ κάποτε στὴν Μακεδονία.
.             Ἡ εἰκασία μου αὐτὴ ἑδράζεται στὴν ἀκόλουθη σκέψη: ἡ Ὀλυμπιὰς θὰ ἔκανε τὰ ἀδύνατα δυνατὰ γιὰ νὰ φέρει τὰ λείψανα τοῦ γυιοῦ της στὴν Μακεδονία καὶ νὰ τὰ κάνει ἱερὸ ἔμβλημα τῆς δικῆς της ἐξουσίας. Ἡ περιοχὴ τῆς Ἀμφιπόλεως εἶναι ἡ πιὸ πιθανή. Ἴσως καὶ ὁ Λέων ποὺ ἔχει στηθεῖ ἐκεῖ (ποὺ ἀσφαλῶς δὲν ἦταν τρόπαιο τῆς νίκης τῶν Σπαρτιατῶν ἐπὶ τῶν Ἀθηναίων, στὴν μάχη τῆς Ἀμφιπόλεως, 422 π.Χ.) νὰ ἦταν τὸ ἐπιστέγασμα τοῦ τύμβου, ἐντός τοῦ ὁποίου εἶχε ταφεῖ ἡ σορὸς τοῦ Ἀλεξάνδρου.
.             Ἂν ἡ σορὸς εἶχε μείνει στὴν Αἴγυπτο -φυσικὰ σὲ ἀνάλογο μνημεῖο- θὰ εἴχαμε τὴν περιγραφὴ τοῦ χώρου καὶ τοῦ μνημείου ἀπὸ κάποιον Ἀλεξανδρινὸ συγγραφέα.
.             Οἱ ἀναφερόμενες ἐπισκέψεις ἐπιφανῶν Ρωμαίων στὸ ὑποτιθέμενο λείψανο τοῦ Ἀλεξάνδρου πιθανῶς νὰ ἦταν σὲ κάποιο ὑποκατάστατό του…
.             Ὁ Λέων τῆς Ἀμφιπόλεως, ποὺ ἔχει κοινὰ τεχνοτροπικὰ στοιχεῖα μὲ τὸν Λέοντα τῆς Χαιρωνείας, καὶ τὸν ὁποῖο βρῆκαν Γάλλοι στρατιωτικοὶ μηχανικοὶ κατὰ τὸν Α´ Παγκόσμιο Πόλεμο, δὲν εἶναι αὐτοτελὲς μνημεῖο. Οἱ πέριξ αὐτοῦ διασκορπισμένοι καὶ καλὰ πελεκημένοι λίθοι δείχνουν πὼς ἦταν ἡ κορωνὶς ἑνὸς γιγάντιου ταφικοῦ μνημείου, ἀντάξιου τοῦ μεγάλου στρατηλάτη. Πιθανῶς ἐκεῖ.»

 

ΠΗΓΗ: news247

 

 

, ,

Σχολιάστε

«Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΠΟΛΙ» (Σ. Καργάκος)

.           Τὴν πεποίθηση ὅτι ὁ τάφος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου εἶναι στὴν Ἀρχαία Ἀμφίπολη ἐξέφρασε ὁ ἱστορικὸς συγγραφέας Σαράντος Καργάκος, μιλώντας σὲ πρωινὴ ενημερωτική εκπομπή.
.         Τὴν ἴδια ὥρα, τὰ νεώτερα στοιχεῖα τῆς ἀνασκαφῆς ἀναφέρουν ὅτι κάθε χωμάτινο ἐπίπεδο, κάθε εἴκοσι ἑκατοστά, φέρνει καὶ νέα δεδομένα.

ΠΗΓΗ: crashonline.gr

, ,

Σχολιάστε