Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Πόλεμος

ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ «Αὐτὴ τὴν ΣΥΝΟΧΗ τοῦ θρησκευτικοῦ αἰσθήματος, συνοχὴ συλλογικῶν ἀξιῶν καὶ δομικῆς κοινωνικῆς καὶ ἐθνικῆς συνείδησης, θέλουν νὰ καταστρέψουν οἱ πλανητικοὶ μηχανισμοὶ τῶν ληστῶν καὶ δημίων μὲ τὰ δωσίλογα ὄργανά τους».

Κλιμακώνονται οἱ ἐνορχηστρωμένες ἐπιθέσεις ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας

τοῦ περιοδ. «ΡΕΣΑΛΤΟ»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μὲ μόνη τὴν διαφορὰ ὅτι ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει τὶς ρίζες καὶ τὴν ἀντοχή της στὸν Ἴδιο τὸν Οὐρανό. 

.          Ἡ Ἑλλάδα καὶ ὁ λαός της δέχονται ἀπανωτά, συνδυασμένα καὶ πολύπλευρα πολεμικὰ κτυπήματα ἀπὸ τὴν πλανητικὴ ἐλὶτ (Νέα Τάξη) καὶ τὰ ἐγχώρια πολύχρωμα ἀνδρείκελά τους: Ἡ χώρα διαλύεται καὶ ρίχνεται στὴν ἀποικιοκρατικὴ φρίκη. O ἑλληνικὸς λαός, ἀφοῦ σφαγιάζεται ἄγρια καὶ καθημερινά, σπρώχνεται μὲ βαρβαρότητα, δίχως ἱστορικὸ προηγούμενo, σὲ μία κόλαση πτώχευσης καὶ ἐξαθλίωσης…
.          Ἡ πολεμικὴ αὐτὴ ἐπίθεση ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας καὶ τοῦ λαοῦ της, ἀπὸ τοὺς νέους ἀποικιοκράτες καὶ τὰ ἐγχώρια ὄργανά τους, εἶναι ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ. Δὲν περιορίζεται ἁπλῶς στὴ χρηματιστηριακὴ κακουργία τῆς λεηλασίας καὶ τῆς κατοχῆς τῆς χώρας, ἐπεκτείνεται σὲ ὅλα τὰ μέτωπα: Ἀπὸ τὰ οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικὰ θεμέλια της ἐθνικῆς μας ὑπόστασης ἕως στὶς κορυφὲς τοῦ ἰδεολογικοῦ, πολιτικοῦ καὶ πολιτισμικοῦ μας οἰκοδομήματος.
.          Μία βασικὴ συνιστῶσα αὐτῆς τῆς νεοταξικῆς, πολεμικῆς ἀγριότητας εἶναι οἱ διατεταγμένα ἐνορχηστρωμένες μοχθηρίες ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας, δηλαδὴ ἐναντίον τοῦ θρησκευτικοῦ αἰσθήματος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
.          Τὸ δόγμα Κίσινγκερ ὑλοποιεῖται, στὶς μαῦρες αὐτὲς μέρες τῆς χρεωκοπίας μας, μὲ ἰδιαίτερη σπουδὴ καὶ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ, δηλαδὴ ἀπὸ ὅλο τὸ φάσμα τῶν καθεστωτικῶν δυνάμεων: Ἀπὸ ὅλες τὶς ἑστίες τῆς κομματικῆς πολυχρωμίας, ἀπὸ ὅλα τὰ ἱερατεῖα καὶ τοὺς μηχανισμοὺς τῆς προπαγάνδας (πολιτικά, δημοσιογραφικά, καλλιτεχνικά, ἀκαδημαϊκὰ καὶ CIA…).
.          Τὸ τραγικὸ στοιχεῖο αὐτῆς τῆς βαρβαρότητας εἶναι τοῦτο: Στὴ μαχητική, ὑστερικὰ μαχητική, πρωτοπορία τῆς ὑλοποίησης τοῦ δόγματος Κίσινγκερ βρίσκονται δυνάμεις ποὺ αὐτο-προσδιορίζονται ὡς «ἀριστερὰ» καὶ ἰδιαίτερα ἡ κακοήθης «ἀριστερὰ» νεοπλασία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ…
.          Οἱ ἐπίλεκτες, λοιπόν, στρατιὲς τῆς Νέας Τάξης μὲ τὶς «ἀριστερὲς» πανοπλίες, ἔχοντας στοιχισμένες πίσω της ΟΛΕΣ τὶς δωσίλογες καθεστωτικὲς δυνάμεις μὲ τὰ βυθοκορήματά τους καὶ τὴ σκουριά τους, ἐπιτίθενται κατὰ κύματα καὶ μὲ μανία ἀσυνήθιστη ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας, πιχειρώντας νὰ ποσκάψουν, ν ετελίσουν κα νὰ φορίσουν τ θρησκευτικ συναίσθημα τοῦ λληνικο λαο, μ τ χυδαῖα, ταπειν κα φασιστικ «πλα» το χλευασμο, τς βλασφημίας κα το κανιβαλισμο
.   Ἡ παράσταση ἄρχισε μὲ τὴν αἰσχρολογία καὶ χυδαία βλασφημία ἐναντίον τοῦ πατρὸς Παϊσίου.  (Βλέπε ἐδῶ: http://resaltomag.blogspot.gr/2012/09/blog-post_8729.html)
.          Συνεχίστηκε μὲ μία ἄλλη κοπρώδη «καλλιτεχνικὴ» χυδαιότητα, τὸ θεατρικὸ ἔργο Corpus Christi: Μία τελετουργικὴ αὐθάδεια βλασφημίας ποὺ κτυπᾶ τὴν καρδιὰ τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος τῶν Ἑλλήνων, τὸν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
.          Γιὰ νὰ καταλήξει ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικὸ τῆς σκανδαλολάγνας βλασφημίας στὸ πολιτικὸ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ: Στὴν κατάργηση τῶν ἄρθρων 198 καὶ 199 τοῦ ποινικοῦ μας κώδικα, τὰ ὁποῖα θεωροῦν ὡς πράξη ποινικὰ κολάσιμη τὴν «Κακόβουλη βλασφημία» καὶ τὴν «Καθύβριση θρησκευμάτων»!!!
.         Οἱ δυνάμεις τοῦ «προοδευτικοῦ» καὶ «ἀριστεροῦ» σκότους θέλουν νὰ ξεθεμελιώσουν κάθε ἐμπόδιο καὶ ἐθνικὴ-νομικὴ ἄρθρωση, ἔτσι ὥστε ἀνενόχλητες νὰ ἐπιδοθοῦν στὸ ἄθλια ἔργο τῆς νεοταξικῆς ἰσοπέδωσης ΚΑΙ τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος, κάθε φρονήματος…
.          φοῦ χουν ξαρθρώσει τος θνικος ρμος τς οκονομικς, κοινωνικς κα πολιτικς μς πόστασης, φοῦ χουν σοπεδώσει μέσα στ χοάνη το χρηματιστηριακο, μπεριαλιστικο πολτος «λεύθερης γορς») τς δέες, τν στορία, τν Πολιτική, τν Τέχνη κ.λπ, τώρα πιχειρον ν κονιορτοποιήσουν κα νὰ φανίσουν κα τ «θνικ ασθημα», κάθε κοινωνικ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟ ασθημα συλλογικς ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
.          Τὸ Ὀρθόδοξο φρόνημα εἶναι ἕνα «κοινωνικὸ-ἐθνικὸ αἴσθημα» βαθιὰ ριζωμένο μέσα στὴ συνείδηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἕνα γρανιτένιο βάθρο κοινωνικῆς καὶ ἐθνικῆς ΣΥΝΟΧΗΣ, συνακόλουθα ἕνα τεράστιο ἐμπόδιο στοὺς στρατηγικοὺς σχεδιασμοὺς τῆς Νέας Τάξης.
.          Αὐτὴ τὴν ΣΥΝΟΧΗ τοῦ θρησκευτικοῦ αἰσθήματος, συνοχὴ συλλογικῶν ἀξιῶν καὶ δομικῆς κοινωνικῆς καὶ ἐθνικῆς συνείδησης, θέλουν νὰ καταστρέψουν οἱ πλανητικοὶ μηχανισμοὶ τῶν ληστῶν καὶ δημίων μὲ τὰ δωσίλογα ὄργανά τους.
.          Δὲν εἶναι τυχαῖες, συνεπῶς, οἱ διαρκῶς κλιμακούμενες καὶ ἐνορχηστρωμένες ἐπιθέσεις χυδαίας βλασφημίας ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ θρησκευτικοῦ αἰσθήματος.  Οἱ χυδαῖες αὐτὲς ἐπιθέσεις οἱ ὁποῖες ντύνονται μὲ τὰ ροῦχα τῆς «προοδευτικότητας» καὶ τῆς «ἀριστερᾶς», ἀποτελοῦν τὸ νέο εὐαγγέλιο τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΥ: τοῦ φασιστικοῦ σκοταδισμοῦ τῆς Νέας Τάξης. Ἕνας σκοταδισμὸς ὁ ὁποῖος ἐκτὸς τῶν ἄλλων εἶναι καὶ σκοταδισμὸς φρενοβλαβοῦς ὑποκρισίας. Γιατί εἶναι ὑποκριτικὴ φρενοβλάβεια νὰ διακηρύττεις ἀπὸ τὴ μία τὴν «ἐλευθερία τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος» καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ χλευάζεις βλάσφημα καὶ νὰ βρίζεις χυδαία τὸ Ὀρθόδοξο φρόνημα ἑνὸς λαοῦ.
.          Ἐδῶ, τὰ ἰδεολογικὰ καὶ πολιτικὰ ἀποσπάσματα τῆς Νέας Τάξης (οἱ ποικιλίες τῶν προοδευτικάριων καὶ οἱ ρὸζ ἐμπροσθοφυλακές τους, καθὼς καὶ ἡ ἀκροδεξιὰ σκουριὰ) ΚΑΤΑΛΥΟΥΝ καὶ τὰ ἴδια τὰ ὑποκριτικὰ ἰδεολογήματά τους, αὐτὰ τῆς ἀστικῆς φιλοσοφίας: περὶ «δημοκρατικῶν δικαιωμάτων», «θρησκευτικῆς ἐλευθερίας», κ.λπ…
.          Ἀποκαλύπτεται γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἡ ἀβυσσαλέα ὑποκρισία τους, ἡ ὁποία συνίσταται στὴν ἐπιλεκτικότητα τῶν ἀπόψεών τους καὶ τῆς πρακτικῆς τους: Ὠρύονται γιὰ τὶς «δημοκρατικὲς ἐλευθερίες» καὶ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ «δημοκρατικὰ δικαιώματα» καὶ «θρησκευτικὴ ἐλευθερία» μόνο ὅταν αὐτὰ ἐναρμονίζονται μὲ τὰ συμφέροντα τῆς παγκόσμιας Τάξης καὶ Ἰδεολογίας, μόνο γιὰ τοὺς ἄλλους καὶ ΠΟΤΕ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ τὸ λαό της.
.          Ὅλοι αὐτοὶ οἱ μακιγιαρισμένοι Ἰάγοι διακρίνουν τὴ βλασφημία ἐναντίον τοῦ Μωάμεθ, ἀλλὰ κλείνουν προκλητικὰ καὶ πεισματικὰ τὰ μάτια μπροστὰ στὶς βλάσφημες ἀκαθαρσίες ἐναντίον τοῦ Ὀρθόδοξου φρονήματος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
.          Ἀκόμα χειρότερα: Ὑποθάλπουν, προωθοῦν καὶ στηρίζουν τὶς χυδαιότητες ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ ποικίλες φαιδρότητες περὶ «σάτιρας» καὶ «καλλιτεχνικῆς δημιουργίας»!!!
.          Νὰ σημειώσουμε, ἐπίσης ἐδῶ καὶ τοῦτο: ὅτι πάντα μία ἰδεολογικὴ καὶ πολιτικὴ συμπεριφορὰ ἀκραίας καὶ νοσηρῆς ὑποκρισίας συνοδεύεται καὶ ἀπὸ μία θηριώδη πολιτικὴ δειλία καὶ ἀνανδρία. Χλευάζουν αἰσχρά, ἄγρια καὶ βλάσφημα τὸ Ὀρθόδοξο φρόνημα, ἀλλὰ δὲν τολμοῦν αὐτοὶ οἱ «γενναῖοι» (οἱ «γενναῖοι τῆς ὑποταγῆς» στὰ πλανητικὰ ἀφεντικὰ) νὰ κατεβοῦν στὰ κέντρα τῶν ἀλλοδαπῶν γκέτο καὶ νὰ ψελλίσουν ἐναντίον τῆς θρησκείας τῶν Ἰσλαμιστῶν!!!
.          Τὸ ἀντίθετο: ξεσηκώνονται πάντα μὲ θεατρικοὺς ἀλαλαγμοὺς ΥΠΕΡ τοῦ σεβασμοῦ τῆς θρησκείας τῶν ἀλλοδαπῶν.
.          Νὰ θυμίσουμε τὸν μέγα θόρυβο γιὰ τὴν κομμένη σελίδα τοῦ Κορανίου. Θόρυβος σχεδιασμένος ἀπὸ τοὺς ἴδιος αὐτοὺς τοὺς «γενναίους τῆς ὑποταγῆς», μὲ πρόσχημα τὸ τέχνασμα τῆς «κομμένης σελίδας»…
.          Σήμερα, λοιπόν, μέσα σὲ συνθῆκες οἰκονομικῆς, κοινωνικῆς καὶ πολιτικῆς κόλασης, πληθαίνουν, κλιμακώνονται καὶ ἐνορχηστρώνονται οἱ ἐπιθέσεις ἐναντίον τοῦ Ὀρθόδοξου φρονήματος, συνακόλουθα καὶ ἐναντίον τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Αὐτὲς οἱ θορυβώδεις «προοδευτικὲς» καὶ «ἀριστερὲς» ἐπιθέσεις, μὲ τὴν ἀβάντα ὅλων τῶν δυνάμεων τοῦ καθεστῶτος καὶ τῶν κοπράνων του (Χρυσὴ Αὐγή), ΔΕΝ ἀποσκοποῦν ἁπλῶς στὸν ἀποπροσανατολισμό, μέσῳ τῆς σκανδαλολαγνείας, ἀλλὰ σὲ κάτι πιὸ βαθύ: Στὴν προλείανση τοῦ δάφους γι μία ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ποσάθρωση τν ρθόδοξων ρθρώσεων τς λληνικς κοινωνίας.
.          Οἱ ἐπιθέσεις αὐτὲς ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἀποπροσανατολισμὸ ἐντάσσονται στὸ στρατηγικό, νεοταξικὸ πλαίσιο τοῦ δόγματος Κίσινγκερ: Στὸ νὰ πληγεῖ θανάσιμα τὸ Ὀρθόδοξο φρόνημα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, νὰ ἀπαξιωθεῖ καὶ νὰ ἰσοπεδωθεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ νὰ ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΟΥΝ οἱ ἀγωνιστικὲς ἀντιστάσεις ποὺ ἑδράζονται στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Ὀρθοδόξου κλήρου ἀπὸ πολλοὺς ἱερεῖς καὶ μοναχούς…
.          Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ, συνεπῶς, τοῦ Ὀρθοδόξου κλήρου, ἰδιαίτερα σήμερα, ἀποτελεῖ καθῆκον πρώτης προτεραιότητας.  Ἰδιαίτερα θὰ πρέπει νὰ ἐνεργοποιηθεῖ ΜΑΧΗΤΙΚΑ ὁ ἴδιος ὁ Ὀρθόδοξος κλῆρος…
.          Βρισκόμαστε σὲ ΠΟΛΕΜΟ, σὲ ἕναν πόλεμο ἀπὸ τοὺς πιὸ ὕπουλους καὶ ἄγριους τῆς ἱστορίας καὶ δὲν μπορεῖ οὔτε ἡ Ἐκκλησία, ὡς σύνολο, νὰ νίπτει τὰς χείρας της καὶ νὰ παρακολουθεῖ τὴν ΓΕΝΙΚΗ καταστροφὴ σὰν ἁπλὸς θεατής, σὰν παθητικὸς δέκτης…

 ΠΗΓΗ: resaltomag.blogspot.gr

,

Σχολιάστε

ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ Γ´ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΑΡΑΓΕ; «ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΕΝΤΕΛΕΙΑ –ΜΕΝΕΙ ΤΟ “ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ”– ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ»

Βρισκόμαστε στ κατώφλι το Γ´ Παγκoσμίου Πολέμου;

 Μ. Chossudovsky: 
“Ὁ πόλεμος στὸ Ἰρὰν προσχεδιάστηκε,
ἔτσι ὥστε νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὸν Γ´ Παγκόσμιο Πόλεμο”

.                   Σὲ ἀποκλειστικὴ συνέντευξη ποὺ παραχώρησε στὸ δορυφορικὸ κανάλι Russia Today, ὁ Michel Chossudovsky, καθηγητὴς οἰκονομικῶν, διευθυντὴς τοῦ Κέντρου Ἐρευνῶν γιὰ τὴν Παγκοσμιοποίηση (Centre for Research on Globalization) καὶ ἀρχισυντάκτης τοῦ καναδικοῦ εἰδησεογραφικοῦ ἰστολογίου Global Research, δήλωσε ὅτι ἡ συνεχὴς συγκέντρωση στρατιωτικῶν δυνάμεων στὸν Περσικὸ Κόλπο καὶ οἱ οἰκονομικὲς κυρώσεις ποὺ συνεχῶς ἐπιβάλλονται στὸ Ἰρὰν εἶναι προσχεδιασμένες, καὶ ἔχουν ὡς στόχο τὴν ἔναρξη ἑνὸς παγκοσμίου πολέμου, ὁ ὁποῖος θὰ ἐξαπλωθεῖ ἀπὸ τὴν Μεσόγειο μέχρι τὴν Κίνα, μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα.
.               Οἱ ἐντάσεις μεταξὺ Ἰρὰν καὶ Δύσης σήμερα δὲν ἀπέχουν πολὺ ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο κρίσης. Χάρη στὴν τεράστια συμβολὴ τῶν δυτικῶν μέσων ἐνημέρωσης, τὸ Ἰρὰν ἔχει ἀποκρυσταλλωθεῖ στὴ σκέψη πολλῶν πολιτῶν τῆς Δύσης ὡς ἡ ρίζα παντὸς κακοῦ.
.               Ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου “Ὁδεύοντας πρὸς τὸν προσχεδιασμένο Γ´ Παγκόσμιο Πόλεμο: οἱ κίνδυνοι ἑνὸς πυρηνικοῦ πολέμου”, εἶπε ἀκόμη στὸ Russia Today: “Τὸ θέμα τῶν πυρηνικῶν ὅπλων τοῦ Ἰρὰν δὲν εἶναι παρὰ ἕνας ἀντιπερισπασμός, ἀλλὰ ὁ ἀντιπερισπασμὸς αὐτὸς θὰ μποροῦσε κάλλιστα νὰ μᾶς ὁδηγήσει σὲ ἕνα σενάριο Γ´ Παγκοσμίου Πολέμου”. Ὁ καθηγητὴς ἐπέστησε τὴν προσοχὴ στὸν μεγάλο ἀριθμὸ ἀμερικανικῶν στρατιωτικῶν βάσεων μὲ πυρηνικά, κάποιες ἀπὸ τὶς ὁποῖες βρίσκονται κοντὰ στὰ σύνορα τοῦ Ἰράν.
.                   Ὁ Michel Chossudovsky ὑπενθύμισε ὅτι πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἑβδομάδες, ὁ ὑπουργὸς Ἄμυνας τῶν ΗΠΑ, Leon Panetta, δήλωσε ἀρκετὰ κατηγορηματικὰ στὸ ἀμερικανικὸ τηλεοπτικὸ κανάλι CBS ὅτι τὸ Ἰρὰν οὔτε διαθέτει, οὔτε ἀναπτύσσει πυρηνικὰ ὄπλα. Ὁ Panetta δὲν ἀπέκλεισε τὸ ἐνδεχόμενο νὰ ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχουν τὰ ἀπαραίτητα διπλωματικὰ μέσα “ὥστε νὰ κοπεῖ ὁ Γόρδιος δεσμὸς τοῦ Ἰρὰν”, ὅπως εἶπε. Λίγο μετά, εἴχαμε ἀνάλογη δήλωση ἀπὸ τὸν ὁμόλογό του Ἰσραηλινό, Ehud Barack, ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι, κατὰ τὴ γνώμη του, “οἱ πυρηνικὲς δυνατότητες τοῦ Ἰρὰν δὲν ἀποτελοῦν ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς χώρας του”. Ὡστόσο, λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψιν τὶς πολεμικὲς προετοιμασίες, τὶς ὁποῖες ἔχουν ἀρχίσει οἱ ΗΠΑ γύρω ἀπὸ τὸ Ἰράν, ἡ δήλωση αὐτὴ φαντάζει μᾶλλον σὰν παραπλανητικὸς ἑλιγμός.
.                   Καὶ ἐρχόμαστε στὴν περασμένη ἑβδομάδα, ὅταν τὰ κράτη – μέλη τῆς ΕΕ υἱοθέτησαν μία ἄνευ προηγουμένου δέσμη κυρώσεων κατὰ τῆς Ἰσλαμικῆς Δημοκρατίας τοῦ Ἰρὰν. Οἱ κυρώσεις αὐτές, οἱ ὁποῖες πρόκειται νὰ τεθοῦν σὲ ἰσχὺ τὸν ἐρχόμενο Ἰούλιο, περιλαμβάνουν καθολικὸ ἐμπάργκο στὶς εἰσαγωγὲς πετρελαίου ἀπὸ τὸ Ἰρὰν, ἀλλὰ στοχεύουν καὶ ἐναντίον τῆς κεντρικῆς τράπεζας τοῦ Ἰράν, τῆς ὁποίας τὶς δραστηριότητες “παγώνουν” ἐντὸς τῆς ΕΕ.
.                   “Θὰ πρέπει, ἑπομένως, νὰ ἀναρωτηθοῦμε”, ἐπισήμανε ὁ Καναδὸς καθηγητής, “ποιὰ εἶναι ἡ δικαιολογία γιὰ αὐτὴ τὴν στάση τῆς ΕΕ. Κατὰ τὴ γνώμη μου, ποτελε μέρος το στησίματος νς σκηνικο στρατιωτικς τζέντας, ποία προσχεδιάστηκε κα κτελεται σ στάδια”. “Αὐτὲς τὶς μέρες γινόμαστε μάρτυρες μίας συσσώρευσης ἐνόπλων δυνάμεων σὲ ἑτοιμότητα γιὰ μιὰ στρατιωτικὴ ἀντιπαράθεση”, τόνισε ὁ Michel Chossudovsky. “Πρόσφατα, εἴδαμε νὰ διοχετεύονται τεράστιες ποσότητες στρατιωτικοῦ ἐξοπλισμοῦ ἀμερικανικῆς προέλευσης στὴν περιοχή, ἐνῶ συγχρόνως Ἀμερικανοὶ στρατιῶτες ἀποστέλλονται στὸ Ἰσραήλ. Ἔχουμε αὔξηση τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων στὸ Κουβέιτ, ἐνῶ ναυτικὲς δυνάμεις τῶν ΗΠΑ καὶ Βρετανίας ἔχουν πάρει θέση στὸν Περσικὸ Κόλπο”.
.                   Κατὰ τὴ γνώμη τοῦ Καναδοῦ καθηγητῆ: “Ατ πο πιδιώκουν ο ΗΠΑ κα ο σύμμαχοί τους ατ τὴν στιγμ εναι ν δοθε να κάποιο πράσινο φς, μία φορμ πο θ δικαιολογε μία “νθρωπιστικπέμβαση, πράγμα πο θ δηγήσει στν ναρξη τς πολεμικς σύρραξης”.
.                   Τὴν περασμένη Δευτέρα, εἰδικοὶ ἐπιθεωρητὲς τοῦ ΟΗΕ ἀνέλαβαν τριήμερη ἀποστολὴ προκειμένου νὰ ἐξετάσουν τὶς ἀτομικὲς δραστηριότητες τοῦ Ἰρὰν στὸν τομέα τῆς πυρηνικῆς ἐνέργειας. Σύμφωνα μὲ τὴν κυβέρνηση τῆς Τεχεράνης, οἱ συνομιλίες μὲ τὸ Διεθνῆ Ὀργανισμὸ Ἀτομικῆς Ἐνέργειας, οἱ πρῶτες ἐδῶ καὶ πάνω ἀπὸ τρία χρόνια, θὰ ἀποδείξουν ὅτι τὸ πυρηνικὸ πρόγραμμα τοῦ Ἰρὰν εἶναι καθαρὰ εἰρηνικό.
.                   Κατὰ τὴ γνώμη τοῦ κ. Chossudovsky, “ἡ ἐπίσκεψη τῶν ἐπιθεωρητῶν τοῦ ΔΟΑΕ θὰ δώσει τὴν εὐκαιρία στὸ Ἰρὰν νὰ χρησιμοποιήσει ἕνα πολύτιμο διπλωματικὸ χαρτί”. Ἀφοῦ ὁ ΔΟΑΕ δὲν ἐλέγχεται πολιτικά, ἡ διαπίστωση καὶ ἡ ἐπιβεβαίωσή του ὅτι τὸ πυρηνικὸ πρόγραμμα τοῦ Ἰρὰν ἔχει εἰρηνικοὺς σκοποὺς εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ ὑπονομεύσει τὶς ἐπιθετικὲς προθέσεις τῆς Δύσεως.
.                   Οἱ ΗΠΑ, ἀντίθετα, χρειάζονται μία ἐξακρίβωση τοῦ ΔΟΑΕ ποὺ νὰ ἀποδεικνύει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο, προκειμένου νὰ τὴν χρησιμοποιήσουν ὡς ἔναυσμα ὥστε νὰ προχωρήσουν σὲ μία νέα, ἀμυντικῆς μορφῆς φάση στὸ κλιμακούμενο δράμα ποὺ θὰ παιχτεῖ στὸ Ἰρὰν. “Ὁ πόλεμος αὐτὸς ἔχει ἤδη ἀρχίσει”, ἐκτιμᾶ ὁ κ. Chossudovsky. “Βλέπουμε νὰ διεξάγονται ἐπιθέσεις μὲ μὴ ἐπανδρωμένα ἀεροσκάφη, ἔχουμε μυστικὲς ἀποστολὲς εἰδικῶν δυνάμεων τῶν ΗΠΑ στὸ ἐσωτερικό του Ἰρὰν καὶ ὁ οἰκονομικὸς πόλεμος εἶναι ἤδη σὲ ἐξέλιξη, μετὰ τὴν ἔναρξη τοῦ ἐμπάργκο τῶν ΗΠΑ τὸν Ἰανουάριο”. “Ἐπίσης, εἶναι σημαντικὸ νὰ θυμόμαστε ὅτι, γιὰ νὰ ἀξιολογήσει κανεὶς τί ἀκριβῶς συνιστᾶ μία πυρηνικὴ ἀπειλή, θὰ πρέπει νὰ εἴμαστε δίκαιοι καὶ ἀντικειμενικοί. Τὸ Ἰσραὴλ ἀποτελεῖ μία πυρηνικὴ ἀπειλή, οἱ ΗΠΑ τὸ ἴδιο, ἡ Γαλλία εἶναι καὶ αὐτὴ μία ἀπειλή”. “Ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ ἄλλες χῶρες, ποὺ σχεδὸν ποτὲ δὲν ἀναφέρονται. Τὸ Βέλγιο, γιὰ παράδειγμα, ἡ Ὀλλανδία, ἡ Ἰταλία, ἡ Τουρκία καὶ ἡ Γερμανία θεωροῦνται ὡς ‘μὴ πυρηνικὲς’ χῶρες, ποὺ ὡστόσο φιλοξενοῦν ἀμερικανικῆς κατασκευῆς πυρηνικὰ ὄπλα στὸ ἔδαφός τους, σὲ ἀμερικανικὲς βάσεις, καὶ τὰ ὄπλα αὐτὰ εἶναι διαθέσιμα γιὰ χρήση ὁποιαδήποτε στιγμή. Ἐν προκειμέῳ, γιὰ νὰ χτυπήσουν τὴν Ἰσλαμικὴ Δημοκρατία τοῦ Ἰράν. ταν, λοιπόν, μιλμε γι τν ‘πυρηνικ πειλ’ το Ἰρὰν, θ πρέπει ν ντιλαμβανόμαστε τι πρόκειται γι ναν καθαρ ντιπερισπασμ τν Δυτικν. “Ἂς μὴν ξεχνᾶμε”, ὑπογράμμισε ὁ κ. Chossudovsky, “ὅτι τὰ σχέδια γιὰ μία εἰσβολὴ στὸ Ἰρὰν ἀποκαλύφθηκαν ἀμέσως μετὰ τὴν εἰσβολὴ στὸ Ἰράκ, μὲ τὶς στρατιωτικὲς προετοιμασίες νὰ ἔχουν ἀρχίσει ἤδη ἀπὸ τὸ 2005. Ὁπότε, τώρα λα εναι σχεδν στν ντέλεια κα λες ο πλευρς εναι τοιμες κα σ πιφυλακ γι μία πλήρους κλίμακας στρατιωτικ σύγκρουση”. “Τὸ σενάριο τοῦ Γ´ Παγκοσμίου Πολέμου, ἔτσι ὅπως θὰ ἐξελιχθεῖ, δὲν τὸ χωράει ἀνθρώπινος νοῦς”, τόνισε ὁ καθηγητής. “Ὁ πόλεμος αὐτὸς θὰ ἐπεκταθεῖ ἀπὸ τὴν Μεσόγειο ἕως τὰ κινεζικὰ σύνορα. Καὶ δὲν ἀποκλείεται νὰ μποῦν σὲ αὐτὸν τὸν πόλεμο ἡ Ρωσία καὶ ἡ Κίνα. Εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ βρεθοῦμε σὲ ἕνα πολὺ κρίσιμο σταυροδρόμι γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα”.

 ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.com

,

Σχολιάστε

«ΕΤΟΙΜΑΣΘΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ» ! (Κίσινγκερ)!

.          ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἂς ἐλπίσουμε ἀφ᾽ ἑνὸς νὰ μὴ ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ προβλέψεις του καὶ ἂς εὐχηθοῦμε ἀφ᾽ ἑτέρου νὰ μὴ ἀνοίξει διαμάχη γιὰ τὸ «ἂν τὰ εἶπε ἢ ὄχι», ὅπως ἔγινε προσφάτως γιὰ τὶς πρὸ 30/ετίας δηλώσεις του γιὰ τοὺς Ἕλληνες.
.         (Λὲς καὶ σημασία ἔχει ἂν τὰ εἶπε αὐτολεξεὶ αὐτὰ ποὺ εἶπε ἢ ἂν αὐτὰ ποὺ εἶπε ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ! Τέτοια μωρία!!!)

Ὁ γνωστὸς Κίσινγκερ:
τοιμασθετε λοι γι πόλεμο 

.         Τὴν δική του ἑρμηνεία στὰ γεγονότα ποὺ ἔρχονται ἔδωσε ὁ Χένρι Κίσινγκερ μιλώντας στὴν “The Daily Squib”. Μία ἑρμηνεία ποὺ εἴτε προέρχεται ἀπὸ ἕνα μυαλὸ ποὺ δὲν λειτουργεῖ, εἴτε προέρχεται ἀπὸ ἕναν ἄνθρωπο ποὺ ξεδιάντροπα ἀνακοινώνει τὴν ἔναρξη μιᾶς τεράστιας καταστροφῆς μέσῳ τοῦ πολέμου, προκειμένου ἡ Νέα Τάξη νὰ κυβερνήσει σὲ ὁλόκληρο τὸν πλανήτη, ἔχοντας τὴν ἀπόλυτη ἐξουσία, τὴν ἀπόλυτη δύναμη καὶ ὅλες τὶς πλουτοπαραγωγικὲς πηγὲς στὴν διάθεσή της.
.         Σὲ συνέντευξή του τόνισε: «Οἱ ΗΠΑ χτυποῦν ἐμμέσως τὴν Κίνα καὶ τὴν Ρωσία ἐνῶ τὸ τελευταῖο χτύπημα θὰ εἶναι ἀπέναντι στὸ Ἰράν ποὺ εἶναι καὶ ὁ βασικὸς ἐχθρὸς τοῦ Ἰσραήλ. Δώσαμε (οἱ ΗΠΑ) τὸ δικαίωμα στὴν Κίνα καὶ τὴν Ρωσία νὰ αὐξήσουν τὴν στρατιωτική τους δύναμη. Ὁ ἐπικείμενος πόλεμος θὰ εἶναι σκληρὸς καὶ ὁ νικητὴς μόλις ἕνας, ἐμεῖς. Ἡ Ε.Ε. γνωρίζει καλὰ τί ἔρχεται καὶ βιάζεται νὰ δημιουργήσει ἕνα σχηματισμὸ τύπου ὑπὲρ-κράτους ποὺ θὰ τῆς δώσει εὐκαιρίες ἀλλὰ κυρίως θὰ ἐγγυηθεῖ τὴν ἐπιβίωσή της.
.         ν εστε νας πλς νθρωπος τ καλύτερο πο χετε ν κάνετε εναι ν προετοιμαστετε γι πόλεμο κα ν μετακομίσετε στν παρχία ζώντας σ φάρμα. Καλ θ ταν ν χετε μαζί σας κα πλα γι ν ντιμετωπίσετε τς ρδς τν πεινασμένων. Ἂν ἀνήκετε στὴν ἐλὶτ τότε θὰ ὑπάρχουν γιὰ ἐσᾶς εἰδικὰ καταφύγια, ὡστόσο καὶ σὲ αὐτὰ θὰ ὑπάρχει κίνδυνος. [“If you are an ordinary person, then you can prepare yourself for war by moving to the countryside and building a farm, but you must take guns with you, as the hordes of starving will be roaming. Also, even though the elite will have their safe havens and specialist shelters, they must be just as careful during the war as the ordinary civilians, because their shelters can still be compromised.”] (dailysquib.co.uk)
.          Τὸ σχέδιο εἶναι νὰ καταληφθοῦν πάνω ἀπὸ ἑπτὰ χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς γιὰ τοὺς πόρους τους. Εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ Κίνα καὶ ἡ Ρωσία δὲν θὰ τὸ ἐπιτρέψουν καὶ κάποια στιγμὴ θὰ παρέμβουν. Ἂν ὅλα πᾶνε, ὅπως τὰ θέλουμε, ἡ μισὴ Μέση Ἀνατολὴ θὰ γίνει Ἰσραηλινή. π τς στάχτες το πολέμου θ οκοδομηθε μία νέα κοινωνία, μία περδύναμη κα μία παγκόσμια κυβέρνηση. Ο ΗΠΑ χουν λα σα χρειάζονται, στε ν εναι ατ μοναδικ περδύναμη».

 .          Ὁ Χένρι Κίσινγκερ εἶναι σήμερα 89 ἐτῶν, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται…

 ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.com
(ἀπὸ geopoliticsdailynews.blogspot.com)

Σχολιάστε

«ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ»!; (Οἱ ἐκτιμήσεις)

“Ἔρχεται πόλεμος! Ο κτιμήσεις

.           Ὅλο καὶ περισσότερες πληροφορίες, ἀναλύσεις καὶ ἐκτιμήσεις γιὰ ἕναν πόλεμο κατὰ τῆς Συρίας καὶ τοῦ Ἰρὰν βλέπουν κάθε μέρα τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας καὶ προβληματίζουν. Ἡ ἰσραηλινὴ ἱστοσελίδα Debka ὑποστηρίζει σὲ δημοσίευμά της ὅτι τὰ ὅσα λέει καὶ πράττει τὶς τελευταῖες ἡμέρες ὁ ἰσραηλινὸς πρωθυπουργὸς Μ. Νετανιάχου, ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ Ἰσραὴλ ἑτοιμάζεται γιὰ ἕναν περιφερειακὸ πόλεμο. Προσδιορίζουν χρονικὰ μάλιστα τὴν ἔναρξή του μεταξὺ 15 Δεκεμβρίου καὶ 15 Ἰανουαρίου.

.              Στὸ δημοσίευμα γίνεται ἀναφορὰ σὲ μία δήλωση τοῦ Νετανιάχου: “Υπάρχουν φορές”, δήλωσε ὁ Νετανιάχου, «ποὺ μία ἀπόφαση μπορεῖ νὰ ἔχει ἕνα βαρὺ τίμημα. Ἀλλὰ τὸ τίμημα γιὰ τὴ μὴ λήψη ἀπόφασης μπορεῖ νὰ εἶναι βαρύτερο». «Θέλω νὰ πιστεύω», εἶπε, «ὅτι θὰ ἔχουμε πάντα τὸ θάρρος καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα γιὰ τὶς σωστὲς ἀποφάσεις, ὥστε νὰ διασφαλίσουμε τὸ μέλλον καὶ τὴν ἀσφάλειά μας». Ἂν καὶ δὲν ἀνέφερε τὸ Ἰράν, ὅλοι συνεπέραναν ὅτι τὸ ἐννοοῦσε.
.              Τὸ δημοσίευμα ἐπισημαίνει ἀκόμη τὸν “συνωστισμὸ” ναυτικῶν δυνάμεων ἀμερικανικῶν καὶ ρωσικῶν στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο.
.              Ἀνησυχία ἐκπέμπει καὶ ἡ ἀνάλυση τοῦ Reuters, τὸ ὁποῖο ἐκτιμᾶ ὅτι ἡ ἀπομόνωση στὴν ὁποία ἔχει περιέλθει τὸ Ἰραν τὸ καθιστοῦν πλέον τελείως ἀπρόβλεπτο. «Τὸ Ἰράν, εἶναι ὅλο καὶ πιὸ ἀπομονωμένο καὶ μπορεῖ νὰ ἐνεργήσει μὲ ἀπρόβλεπτους τρόπους», λέει ὁ Jon Alterman, διευθυντὴς τοῦ προγράμματος Μέσης Ἀνατολῆς στὸ Κέντρο Στρατηγικῶν καὶ Ἐθνικῶν Σπουδῶν στὴν Οὐάσιγκτον.
.              Θὰ τολμήσει τὸ Ἰσραὴλ νὰ προχωρήσει σὲ ἀεροπορικὲς τουλάχιστον ἐπιθέσεις ἐναντίον τοῦ Ἰράν, εἰδικὰ τώρα ποὺ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιήσει τὸν ἐναέριο χῶρο τοῦ Ἰράκ, χωρὶς νὰ χρειάζεται τὴν ἔγκριση τῶν ἀμερικανῶν ποὺ ἐγκαταλείπουν τὴν περιοχή; Πολλοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι τὸ κόστος ἐνδέχεται νὰ εἶναι πολὺ ὑψηλότερο ἀπὸ τὸ κέρδος.
.           “Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι κανεὶς δὲν γνωρίζει ποιὲς θὰ εἶναι οἱ μεσοπρόθεσμες συνέπειες », λέει ὁ Jon Alterman. “Θα μποροῦσε μία ἐπίθεση νὰ ἐνθαρρύνει τὸ καθεστὼς στὴν ὁλοκλήρωση τοῦ πυρηνικοῦ του προγράμματος, καταλήγει”.
.              Ἰσραηλινὰ ΜΜΕ μεταδίδουν εἰκόνα φόβου ἀπὸ τοὺς ἁπλοὺς Ἰρανοὺς πολίτες. Φόβος ποὺ προέρχεται κυρίως μετὰ ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ στὴν Βρετανικὴ πρεσβεία. Πολλὰ ξένα σχολεῖα -γαλλικὰ καὶ γερμανικὰ- παραμένουν κλειστά. Πολλοὶ ξένοι ἐγκαταλείπουν τὴν χώρα καὶ αὐτὸ ἔχει προκαλέσει τὴν βεβαιότητα ὅτι “κάτι σοβαρὸ ἑτοιμάζεται νὰ γίνει”.
.              Ὅμως σὲ ὑψηλὸ ἡγετικὸ ἐπίπεδο τὸ Ἰρὰν ἐξακολουθεῖ νὰ τηρεῖ δυναμικὴ στάση. Ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ ΠΝ τῆς χώρας Ὑποναύαρχος Habibollah Sayyari, δήλωσε ὅτι ὁ Στόλος τοῦ Ἰρὰν εἶναι ἕτοιμος νὰ προφυλάξει τὰ θαλάσσια σύνορα τῆς χώρας, ἐπισημαίνοντας τὴν ἀνανέωση ποὺ ἔχει γίνει μὲ τὴν προσθήκη ἀρκετῶν νέων μονάδων.

 ΠΗΓΗ: onalert

,

Σχολιάστε

ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΩΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

.        (…) Τὴν ἐμπλοκὴ τῆς Ἑλλάδας στὸν πόλεμο ἐναντίον τῆς Λιβύης ἀποφάσισε ἡ κυβέρνηση Παπανδρέου. Πρόκειται γιὰ πολιτικὴ ἐπιλογὴ ἐξαιρετικῆς βαρύτητας ποὺ δίνει τέλος στὴ φιλοαραβικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας μας ἐπὶ ἕναν σχεδὸν αἰώνα. Ἡ Ἑλλάδα μὲ τὴ Δύση καὶ μὲ τὸ Ἰσραὴλ ἐναντίον τῶν Ἀράβων ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, λοιπόν. Οἱ συνέπειες θὰ εἶναι πολὺ σοβαρές.
.        Ὁ Ἐρντογὰν μὲ τοὺς Ἄραβες σταθερὰ καὶ ἀμετακίνητα. Κατηγορηματικὰ ἀντίθετος σὲ ἐπίθεση τῶν ΗΠΑ καὶ τοῦ ΝΑΤΟ κατὰ τῆς Λιβύης, θὰ κερδίσει καὶ πρόσθετο κύρος στὴν ἀραβικὴ κοινὴ γνώμη. Ἦρθαν τὰ πάνω – κάτω: οἱ προαιώνιοι ἐχθροὶ τῶν Ἀράβων ἔγιναν φίλοι τους καὶ ἐμεῖς ἐχθροὶ τῶν Ἀράβων!

Γ. Δελαστίκ

ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΕΘΝΟΣ», 21.03.2011 (http://www.ethnos.gr)

Σχολιάστε

ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΝ Ο Χ Ι ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (Γ´ ΜΕΡΟΣ)

ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΝ    Ο Χ Ι    ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (Γ´ ΜΕΡΟΣ)

H 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΚΑΙ Ο ΗΡΩΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.
Η ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ

Γ. ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝΤΑ ΔΕΙΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ ΕΙΣ ΠΙΝΔΟΝ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑΝ

(A´ ΜΕΡΟΣ) https://christianvivliografia.wordpress.com/2010/10/22/τὸ-διαχρονικὸν-ὄχι-τῶν-ἑλλήνων/

(Β´ ΜΕΡΟΣ) https://christianvivliografia.wordpress.com/2010/10/24/τὸ-διαχρονικὸν-ὄχι-τῶν-ἑλλήνων-β´-μ/

Μὲ τὴν ἐπακολουθήσασαν κατάληψιν τῆς Ἑλλάδος ἡ Ἑλλὰς ὑπεχρεώθη νὰ «τρέφῃ» 250.000 Ἰταλοὺς στρατιώτας, 360.000 Γερμανοὺς καὶ 60.000 τῆς Βουλγἀρους, δηλαδὴ συνολικῶς 670.000 στρατιώτας. Καὶ οἱ μὲν Ἰταλοὶ καὶ Βούλγαροι, ὡς κατοχικὸς στρατός, ὑφήρπαζον τὰ ἀγαθὰ χωρὶς νὰ πληρώνουν, οἱ Γερμανοὶ ἐπέβαλλον εἰς τὴν Ἑλλάδα νὰ δανείσῃ τοὺς ἐθνοσοσιαλιστὰς τῆς ἀρειανῆς φυλῆς μὲ κατοχικὸν δάνειον 3,5 δισεκατομμυρίων δολλαρίων καὶ μὲ τὸ δάνειον αὐτὸ «ἠγόραζον» οἱ στρατιῶται τρόφιμα καὶ διάφορα ἀγαθὰ καὶ τὰ ἔστελλον εἰς τὴν Γερμανίαν. Συνεπείᾳ τούτων, οἱ Ἕλληνες δὲν εὕρισκον νὰ ἀγοράζουν τρόφιμα καὶ τοὺς «ἐθέριζε» ἡ πεῖνα. Εἰς τὰς πόλεις κάθε 50 ἤ 100 μέτρα ἐσωριάζοντο οἱ ἄνθρωποι λόγῳ τῆς πείνας καὶ τὰ «κάρα» τοῦ Δήμου διερχόμενα ἀπεκόμιζον τὰ πτώματα καὶ τὰ ἔθαπτον. Αὐτὸ τὸ περιβόητον δάνειον ποὺ ἐπεδικάσθη εἰς τὴν Ἑλλάδα νὰ τῆς τὸ ἐπιστρέψῃ ἡ Γερμανία (7 δισ. δολλάρια) ἀκόμη δὲν τὸ ἔλαβεν, λόγῳ ἐνδοτικῆς πολιτικῆς τῶν Ἑλλήνων κυβερνώντων καὶ εἶναι πρὸς τιμὴν τοῦ ἀντιστασιακοῦ κ. Ἐμμανουὴλ Γλέζου καὶ τῶν περὶ αὐτόν, ποὺ συνεχίζουν νὰ ἀγωνίζωνται διὰ τὴν καταβολήν-ἐπιστροφὴν τοῦ κατοχικοῦ δανείου…

Δ. Η ΕΛΛΑΣ ΠΡΩΤΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΑΛΛΑ ΟΥΡΑΓΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΠΟΛΑΒΑΣ-ΚΑΤΑΝΟΜΑΣ

Η ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΙΝ ΤΟΥ «ΑΞΟΝΟΣ»

Μὲ τὴν συμβολὴν τῆς Ἑλλάδος καὶ τὰς τεραστίας ἀνεκτιμήτους θυσίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος σύσσωμος καὶ ὁμόθυμα, ὡσὰν μία «γροθιὰ» ἡνωμένος, ἀντεστάθη ἡρωικῶς ἐναντίον τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ ἐθνοσοσιαλισμοῦ καὶ μὲ τὰ ἡρωικὰ κατορθώματά του ἐνεψύχωσεν ὅλους τοὺς λαοὺς νὰ ἀντισταθοῦν ἐναντίον τοῦ «ἄξονος», σήμανεν ρχ το τέλους τς ξουθενώσεως το «ξονος». Ἐν τούτοις οἱ ἀγνώμονες «σύμμαχοι καὶ φίλοι» τῆς Ἑλλάδος ὄχι μόνον δὲν τὴν συμπεριέλαβον εἰς τὴν ὁμάδα τῶν ἀποφασιζόντων καὶ διατασσόντων, παραχωροῦντες εἰς τὴν Ἑλλάδα ἔστω τὴν Ἀλβανίαν, ὅπου ἡ Ἑλλὰς κατετρόπωσε τὸν φασισμόν, ἀλλὰ οὔτε κἄν ἀκόμη καὶ αὐτὰς τὰς ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων ἑλληνικὰς περιοχὰς δὲν τῆς τὰς διέθεσαν, ὡς π.χ. τὴν Βόρειον Ἤπειρον, τὴν Βόρειον Μακεδονίαν, ὅπου εἶναι σήμερον τὰ Σκόπια, τὴν Μακεδονία τοῦ Πιρίν-Βουλγαρία, τὴν Ἄνατολικὴν Θράκην καὶ τὴν Κύπρον μας. Ὄχι μόνον δὲν συμπεριεφέρθησαν οἱ σύμμαχοί μας φιλικά, ἔντιμα καὶ δίκαια, ἀλλὰ ἀπεναντίας ἐχθρικώτατα (ἔχθιστα), ὄχι μόνον τασσόμενοι πάντοτε ἐναντίον τῶν ἑλληνικῶν θέσεων καὶ ἀπόψεων εἰς τὰ διάφορα προβλήματα μὲ τοὺς γείτονάς μας, ἀλλὰ μέχρι τοῦ σημείου νὰ ἐφαρμόζουν οἱ φίλοι μας («φίδια κολοβά») Ἄγγλοι φασιστικὰς μεθόδους διὰ νὰ καταπνίξουν εἰς τὸ αἷμα τοὺς ἐξεγερθέντας ἑλληνοκυπρίους, ποὺ ἐζητοῦσαν τὴν ἐλευθερίαν των καὶ τὴν ἕνωσιν μετὰ τῆς μητρὸς Ἑλλάδος, ὑποδαυλίζοντες καὶ ἐνισχύοντες ἀμέσως ἤ ἐμμέσως τοὺς Τούρκους νὰ ἐναντιώνωνται πάντοτε πρὸς τὰς δικαίας θέσεις καὶ ἀπόψεις τῆς Ἑλλάδος καὶ τασσόμενοι ἀμέσως ἤ ἐμμέσως ὑπὲρ τῶν ἐλεεινῶν συμπεριφορῶν τῶν γειτόνων μας, ὡς π.χ. Ἀλβανίας, Σκοπίων, Τουρκίας κ.λπ…
Τοιουτοτρόπως ἔχει ἀπόλυτον ἐφαρμογὴν ἡ λαϊκὴ παροιμία: «ἐὰν χς τέτοιους φίλους, τ ν τος κάνς τος χθρούς;»
Ἤ ἡ ἑτέρα λαϊκὴ παροιμία: «-Ποις σο ξώρυξε τ μάτι; – δελφός μου! –Δι᾿ ατ εναι τόσο βαθειά!»

χρόνος μως κα χρος οδόλως μς πιτρέπουν ν ναφέρωμε πληθώραν λλων νησυχητικν παραδειγμάτων κα περιοριζόμεθα ν φιλοξενήσωμεν-ναδημοσιεύσωμεν μ μεγάλην χαράν τ σημαντικν ρθρον το πιτίμου Προέδρου το ρείου Πάγου κ. Βασιλείου Κόκκινου π τν φημερίδα «ΕΣΤΙΑ» τς 24ης κτωβρίου 2008 φορν ες τν χαριστίαν τν σχυρν τς γς.

Ε. Η ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ

ταν ο περισσότεροι λαοὶ τῆς Εὐρώπης ὑπέκυπταν στὰ μηχανοκίνητα χιτλερικὰ στρατεύματα διαδοχικῶς καὶ ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν ( ἡ Γαλλία σὲ 43 ἡμέρες, ἡ Πολωνία σὲ 30, τὸ Βέλγιον σὲ 18, ἡ Ὁλλανδία σὲ 4, ἡ Γιουγκοσλαβία σὲ 3, ἡ δὲ Τσεχοσλοβακία καὶ ἡ Δανία σὲ 1 ἡμέρα), ἡ Ἑλλάδα τῶν 7,5 ἑκατομμυρίων κατοίκων ἀντιστάθηκε στὸν Ἄξονα ἐπὶ 219 ἡμέρες. Ἀπέκρουσε τὶς ἐπίλεκτες μεραρχίες τοῦ Μουσσολίνι στὰ Ἀλβανικὰ βουνὰ καὶ ἀπέσπασε τὸν θαυμασμὸ ὅλων τῶν ἡγετῶν τοῦ κόσμου, ἀκόμη καὶ αὐτοῦ τοῦ Χίτλερ. Ὁ τελευταῖος, ὁμιλῶν πρὸς τὸν γερμανικὸν λαὸ στὸ Ράιχσταγκ τὴν 4-5-1941, εἶπε:
«Χάριν τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας, ὀφείλω νὰ ἀναγνωρίσω, ὅτι μόνον οἱ Ἕλληνες ἐξ ὅλων τῶν ἀντιπάλων, ἐπολέμησαν μὲ γενναιότητα καὶ αὐτοθυσία. Καὶ αὐτοὶ οἱ ἐχθροί τους δὲν μποροῦν νὰ τοὺς ἀρνηθοῦν τὴν ἐκτίμησί τους».

κ τν μπίστων τοῦ Χίτλερ Λένι Ρίφενσταλ, διάσημη σκηνοθέτις καὶ ἠθοποιὸς τῆς ἐποχῆς του, στὴν αὐτοβιογραφία της γράφει πὼς ὁ Χίτλερ τὴν 30η Μαρτίου 1944 τῆς εἶπε:
«Ἂν οἱ Ἰταλοὶ δὲν εἶχαν ἐπιτεθῆ κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ δὲν ἐχρειάζοντο τὴν βοήθειά μας, ὁ πόλεμος θὰ εἶχε λάβει διαφορετικὴ τροπή, θὰ εἴχαμε προλάβει νὰ κατακτήσουμε τὸ Λένινγκραντ καὶ τὴ Μόσχα, πρὶν ἐνσκήψῃ τὸ ρωσικὸ ψῦχος»!

Γίνεται αθεντικώτερη ἀναγνώρισι τῆς συμβολῆς τῆς Ἑλλάδος στὴν ἔκβασι τοῦ πολέμου; Γιὰ τὴν συμβολή της αὐτὴ εἶπαν:

Στάλιν: «Λυποῦμαι διότι γηράσκω καὶ δὲν θὰ ζήσω πολὺ γιὰ νὰ εὐγνωμονῶ ἕνα λαό, τοῦ ὁποίου ἡ ἀντίστασι ἔκρινε τὴν ἔκβασι τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου».
Τσώρτσιλλ: «Οἱ ἥρωες πολεμοῦν ὡς Ἕλληνες». Ὑποσχέθηκε δὲ στὴν Ἑλλάδα συμμετοχὴ στὰ κέρδη τῆς νίκης, εἰπών «θὰ μοιρασθοῦμε τὴν κοινὴ νίκη»!
Ντ Γκώλλ: «Εἶναι ἀδύνατο νὰ δώσω τὸ πρέπον εὖρος τῆς εὐγνωμοσύνης ποὺ αἰσθάνομαι γιὰ τὴν ἡρωικὴ ἀντίστασι τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἡγετῶν τῆς Ἑλλάδος».
• Ροσβελτ: «Ἡ ἀσύλληπτη ἀντίστασι τῆς Ἑλλήνων, ἀποτελεῖ ἕνα κοσμοϊστορικὸ ὁρόσημο, ποὺ δὲν θὰ πρέπῃ ποτὲ νὰ ξεχνοῦν οἱ ἡγέτες καὶ οἱ λαοὶ τοῦ πλανήτη μας»!
Τ λησμόνησεν ὅμως -ἀλλοίμονο- ὁ σημερινὸς διάδοχος τοῦ ἀειμνήστου Ροῦσβελτ, πρόεδρος τῆς ΗΠΑ κ. Μπούς. Τὰ μέλη τῆς Κυβερνήσεως του προσπαθοῦν νὰ προωθήσουν τὰ πλέον σχιζοφρενικὰ σχέδια σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδος. Χάριν τῶν ἀπογόνων ἐκείνων ποὺ ὑπεδέχθησαν τοὺς Ναζιστὲς ὡς ἀπελευθερωτὲς (ὑπάρχουν σχετικὰ ντοκυμανταίρ), στὴ συνέχεια δὲ ἔγιναν ὄργανα τῆς πλέον στυγνῆς δικτατορίας των αἰώνων, τῆς Σταλινικῆς. Ὑπὸ τὴν ἀδράνεια κάποιων Ἑλλήνων πολιτικῶν, κατωτέρων τῶν περιστάσεων. Γιατί οὐδέποτε ἀπετόλμησαν νὰ ἐπικαλεσθοῦν τὴν συμμετοχὴν τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς στοὺς ἀγῶνες τῆς ἀνθρωπότητος ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς δημοκρατίας, ὅπως καὶ τὴν πνευματικὴ προσφορά της. Ἀκόμη καὶ σήμερα δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνα ἀπὸ τὰ 352 Πανεπιστήμια τῆς ΗΠΑ χωρὶς Ἕλληνα καθηγητή.
Κανένας ἀπὸ τοὺς πολιτικούς μας αὐτούς, δὲν διδάχθηκε ἀπὸ τὸ παράδειγμα τοῦ μεγάλου Κρητός, ποὺ ἀντιμετώπιζε τοὺς ἡγέτες τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν μὲ ἀπαράμιλλο θάρρος, ἀξιοπρέπεια καὶ πεῖσμα. Ἀντίθετα, δὲν διακρίνεται γιὰ τὰ στοιχεῖα αὐτὰ ἡ συμπεριφορὰ πολλῶν σημερινῶν πολιτικῶν ἔναντι τῆς ἰσχυρῶν τοῦ Πλανήτη.
Ο Σκοπιανο διαδίδουν ἀνερυθρίαστα, μὲ ὅλα τὰ μέσα, τὸ σκανδαλῶδες ψεῦδος τῆς καταγωγῆς τους ἀπὸ τὸ Μέγα Ἀλέξανδρο, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὶς ἐπεκτατικὲς βλέψεις τους σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδος, μὲ ὄχημα τὸ κλοπιμαῖο ὄνομά τους. Ἀλλὰ ἐμεῖς δὲν προβάλλουμε τὰ ἱστορικὰ δίκαιά μας. Οὔτε ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγνοοῦντες τὴν Ἱστορία ξένους, μὲ τὴ λογικὴ ὅτι « δὲν ἀσχολούμεθα μὲ γνωστὰ ἱστορικὰ γεγονότα»! Ὁποία ἀφέλεια. Ὅταν ἀγνοοῦν τὴν Ἱστορία ἀκόμη καὶ Ἕλληνες, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι γνῶστες αὐτῆς, ἔχουμε τὴν ψευδαίσθησι ὅτι θὰ τὴν γνωρίζουν οἱ ἐκπρόσωποι ἀπομακρυσμένων χωρῶν τῆς γῆς;
θικ συνέπεια τῆς σημερινῆς ἀμερικανικῆς ἡγεσίας, ἔφθασε μέχρι τοῦ σημείου νὰ μεθοδεύῃ τὴν ἀναγνώρισι ἀνύπαρκτης «μακεδονικῆς ἐθνικότητας καὶ γλώσσας» στοὺς Σλάβους τῆς Σκοπίων, κατὰ πλήρη διαστροφὴ τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἀναμφισβητήτων ἱστορικῶν δεδομένων. Αὐτὸ προέκυψε ἀπὸ πρόσφατη δημοσίευσι ἐγγράφου τῆς Ἀμερικανίδος Πρέσβειρας τῶν Σκοπίων πρὸς τὸ Σταίητ Ντηπάρτμεντ. Ἡ εἰσήγησίς της ἀπετέλεσε τὴν βάσι τῶν τελευταίων προτάσεων τοῦ ἀνεκδιηγήτου μεσολαβητῆ κ. Νίμιτς, ὀργάνου τῆς φιλοσκοπιανῶν Ἀμερικανῶν. Καὶ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα, μποροῦμε ἄραγε νὰ διεισδύουμε στὰ ἀρχεῖα τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ καὶ τῆς Πρεσβείας τῆς ΗΠΑ εἰς τὰ Σκόπια; Ἀμφίβολο! Ἡ μόνη πιθανὴ ἐκδοχὴ εἶναι ὅτι τὸ σχετικὸ ἔγγραφο διωχετεύθηκε σκοπίμως, γιὰ νὰ καταπτοηθῇ ἡ ἑλληνικὴ πολιτικὴ ἡγεσία.
Ἀλλά, ὅσο καὶ ἂν προσπαθοῦν ἐχθροὶ τῆς Ἑλλάδος νὰ ἐκφυλίσουν τὸν λαό της καὶ τὴν ἐθνική του σύμπνοια, δὲν θὰ τὸ ἐπιτύχουν. Καὶ ἂς διαθέτουν ἄπειρα χρήματα ὑπόπτων «Ἱδρυμάτων», τὴν προπαγάνδα τῶν ὁποίων ὑλοποιοῦν σύγχρονοι «Ἐφιάλτες», ὑπὸ τὸ ψιμύθιον τοῦ προοδευτικοῦ πνεύματος ἢ δι’ ἀπατηλῶν φιλειρηνικῶν συνθημάτων. Ἀνελέητοι κατακτητὲς προσπάθησαν ἐπὶ 400 χρόνια νὰ ἐξοντώσουν ἢ ἐξανδραποδίσουν τὴ φυλή μας, μὲ διωγμούς, γενοκτονίες καὶ παιδομαζώματα. Ἀλλὰ δὲν τὸ κατώρθωσαν. Γιατί ἡ φυλὴ αὐτὴ ἔχει καὶ τοὺς «μαυρόλυκους», ποὺ διαφέρουν ἀπὸ τοὺς λαοὺς ποὺ ἐξέλιπαν.

ΠΗΓΗ: περιοδ. «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ», τ. 37, σελ. 60 ἑπ. (ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ, ΑΘΗΝΑΙ)

, , , , , ,

Σχολιάστε

ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΑΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Οἱ πρόσφατες ἀφορμὲς (ἡ ἐπίσκεψη Ἑρντογάν, τὸ θέμα τῆς Ἐκθέσεως στὶς Πανελλαδικὲς Ἐξετάσεις), μαζὶ μὲ παλαιότερες μεθοδευμένες ἀποφάσεις -ποὺ ὅλο καὶ συμπληρώνουν τὸ «πάζλ», ἀποκαλύπτουν τὰ προσωπεῖα καὶ ξεσκεπάζουν πλέον τὴν σπουδὴ τῶν ἐντεταλμένων- καθιστοῦν πολὺ ἐπίκαιρο ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Γιάννη Τσέντου ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἡ Παιδεία σὲ κρίση –σκέψεις πάνω στὰ ἀδιέξοδα τοῦ σημερινοῦ σχολείου» (ἐκδ. «ΤΗΝΟΣ» Ἀθῆναι 2009, σελ. 79-86). Τὰ τελευταῖα χρόνια  διοχετεύθηκαν συστηματικῶς ἰδεολογικὲς τοξίνες  καὶ ἐπικοινωνιακὰ παραισθησιογόνα στὸν ὀργανισμὸ  τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ κοινωνία νὰ μοιάζει μεταβεβλημένη σὲ ζαλισμένο κοπάδι, χωρὶς κρίση καὶ γνώση. Τώρα στὸ μεῖγμα πάει νὰ συμπληρωθεῖ καὶ ἡ ἀπελπισία, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς περισφίγξεως, κι ἔτσι νὰ παραλύσουν ἐντελῶς τὰ ἀντανακλαστικά τῆς  ἱστορικῆς ἐπιβιώσεως τοῦ λαοῦ. Εἰδικότερα γιὰ τὸ θέμα τῆς «ἀμοιβαίας ἐξομαλύνσεως» τῶν σχολικῶν ἐγχειριδίων τῆς ἱστορίας, τὸ κατωτέρω ἀπόσπασμα ἔχει πραγματικῶς διαφωτιστικὸ χαρακτήρα.
Στὴν ἱστορία ἡ ἀλήθεια εἶναι ἀξία καθ᾽ ἑαυτήν. Καὶ εἶναι πολὺ εὔστοχο καὶ ἐν προκειμέν­ῳ αὐτὸ ποὺ γράφει ὁ Μέγας Βασίλειος: «Τί γὰρ ἂν καὶ μεῖζον πάθοι κακόν τις τὸ τιμιώτατον τῶν ὄντων ζημιωθεὶς τὴν ἀλήθειαν;»,[1] διερωτᾶται (δηλαδή, «Τί μεγαλύτερο κακὸ θὰ μποροῦσε νὰ πάθει κάποιος, ὅταν χάσει τὸ πολυτιμώτερο ἀπὸ τὰ πράγματα, τὴν ἀλήθεια;»).
Τὰ παραπάνω μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀπαντήσουμε καὶ στὸ ψευδοδίλημμα ποὺ συνήθως συνδέεται μὲ τὴ διδασκαλία τῆς ἱστορίας: Τί ἀπὸ τὰ δύο, ἐρωτοῦν, ἡ διδασκαλία τῆς ἱστορίας πρέπει νὰ προάγει τὸ ἐθνικὸ φρόνημα ἢ νὰ καλλιεργεῖ μιὰ οἰκουμενικὴ συνείδηση; Τίποτε ἀπὸ τὰ δύο, ἀπαντᾶμε· τοὐλάχιστον, τίποτε ἀπὸ τὰ δύο δὲν πρέπει νὰ εἶναι κατ᾽ ἀρχὴν ὁ σκοπός της. Δὲν ἔχει σημασία τί χρώματος θὰ εἶναι τὰ γυαλιὰ μὲ τὰ ὁποῖα θὰ ἐπιλέξουμε νὰ δοῦμε τὸ παρελθόν. Ἡ ἱστορία ὀφείλει νὰ ὑπηρετεῖ τὴν ἀλήθεια, καὶ ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ ἐπιλέξει νὰ δεῖ τὸ παρελθὸν μὲ παραμορφωτικὰ γυαλιά, ὁποιοδήποτε χρῶμα καὶ ἂν ἔχουν αὐτά, ἐκπίπτει τῆς ἀποστολῆς της.
Ὡστόσο, ἐδῶ τὸ δέλεαρ εἶναι μεγάλο: Μήπως, μὲ κάποιους μικροὺς συμβιβασμούς, θὰ μπορούσαμε νὰ κρατήσουμε μακριὰ τὴ φρίκη τοῦ πολέμου; «Φεύγειν μὲν οὖν χρὴ πόλεμον ὅστις εὖ φρονεῖ» (ὅποιος εἶναι λογικὸς πρέπει νὰ ἀποφεύγει τὸν πόλεμο), προτρέπει ὁ Εὐριπίδης.[2] Καὶ ἐπειδὴ μποροῦμε ἐδῶ νὰ ἐπιτρέψουμε στὸν ἑαυτό μας σχεδὸν τὰ πάντα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νὰ εἴμαστε ἀνειλικρινεῖς, ἂς εἴμαστε εἰλικρινεῖς καὶ σὲ τοῦτο: Ἂν ξέραμε ὅτι, θυσιάζοντας κομμάτι τῆς ἀλήθειας, θὰ μπορούσαμε νὰ κρατήσουμε μακριὰ τὴ φρίκη τοῦ πολέμου, θὰ μπαίναμε στὰ σίγουρα στὸν πειρασμὸ νὰ ποῦμε: Κάλλιο νὰ θυσιάσουμε κομμάτι τῆς ἀλήθειας! Ἂς μὴν μνημονεύουμε στὰ σχολικὰ βιβλία τὶς σφαγὲς τῶν Ποντίων, τὴν καταστροφὴ τῆς Σμύρνης καὶ τὰ ἐγκλήματα τῶν Τούρκων. Πόσο ὅμως ἰσχύει αὐτό, ὅτι δηλαδὴ συμβιβαζόμενοι κατ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο βοηθοῦμε στὴν οἰκοδόμηση ἑνὸς κλίματος εἰρήνης καὶ ἀμοιβαίας κατανόησης;
Κατὰ πρῶτον, δὲν μοιάζει λογικὸ νὰ πιστεύουμε ὅτι, ἀποσιωπώντας ἐγκλήματα τοῦ παρελθόντος, ἀποφεύγουμε τὴν ἐπανάληψή τους. Ὁ πλέον φιλειρηνικὸς λόγος στὸν κορυφαῖο ἱστορικὸ ὅλων τῶν ἐποχῶν, τὸν Θουκυδίδη, εἶναι τὸ περίφημο «μνήσθητε τῶν ἐν τοῖς πολέμοις παραλόγων»[3], δηλαδή «θυμηθεῖτε τὰ παράλογα ποὺ συμβαίνουν στοὺς πολέμους». Καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος, ἐξ ἄλλου, γράφει αὐτὸ ποὺ ἠχεῖ αὐτονόητο, ὅτι δηλαδὴ εἶναι μέγα ὄφελος νὰ μελετᾶμε αὐτὰ ποὺ ἔγιναν στὸ παρελθόν, γιὰ νὰ μὴν ξαναπέσουμε στὰ ἴδια («μέγα γὰρ ὄφελος ἡ ἐπίσκεψις τῶν παρελθόντων πρὸς τὸ μὴ τοῖς ὁμοίοις αὖθις περιπεσεῖν»).[4] Αὐτὸ ἄλλωστε τὸ μαρτυρεῖ καὶ ἡ ἴδια ἡ ἱστορία: Λέγεται ὅτι, ὅταν κάποτε κάποιος ἀπὸ τοὺς συνεργάτες τοῦ Χίτλερ ἐξέφρασε τὶς ἐπιφυλάξεις του γιὰ τὰ ἐγκλήματα ποὺ διαπράττονταν ἀπὸ τοὺς ναζί, ὁ Χίτλερ τὸν καθησύχασε, βεβαιώνοντάς τον ὅτι σὲ λίγα χρόνια κανένας δὲν θὰ θυμόταν τίποτα, καὶ προσθέτοντας: «Ποιὸς θυμᾶται σήμερα τὴ σφαγὴ τῶν ᾽Αρμενίων;». Καταλαβαίνουμε ἄραγε τί σημαίνει αὐτό; Ἡ λήθη τῶν ἐγκλημάτων τοῦ παρελθόντος ὄχι μόνο δὲν λειτουργεῖ ἀποτρεπτικά, ἀλλὰ ἀντιθέτως δίδει τὸ ἐλεύθερο γιὰ τὴν ἐπανάληψή τους.
Μὰ ἐγκλήματα διέπραξαν καὶ οἱ Ἕλληνες, θὰ μᾶς ποῦν. Παράδειγμα, ἡ σφαγὴ ποὺ ἀκολούθησε τὴν πτώση τῆς Τριπολιτσᾶς. Καμμία ἀντίρρηση, νὰ τὰ μνημονεύουμε καὶ αὐτά. ᾽Αλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι μπορεῖ νὰ ὑπάρξει συμψηφισμὸς εὐθυνῶν καὶ ἐγκλημάτων. Γιὰ νὰ δώσουμε ἕνα ἀνάλογο, ἐὰν σὲ ἕναν ποδοσφαιρικὸ ἀγῶνα συμβεῖ νὰ σκοράρουν καὶ οἱ δύο ἀντίπαλες ὁμάδες, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ὁ ἀγώνας θὰ εἶναι σώνει καὶ καλὰ ἰσόπαλος· τὸ τελικὸ σκὸρ μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ 2-1, καὶ 4-1, ἀκόμη καὶ 7-1. Αὐτὸ συμβαίνει καὶ στὴν ἱστορία, ὄχι μόνο στὴν πολύπαθη Ἑλληνικὴ ᾽Επανάσταση, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλες τὶς συγκρούσεις. Γιὰ παράδειγμα, κανεὶς δὲν ἀμφισβητεῖ σήμερα ὅτι στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ἐγκλήματα διέπραξαν καὶ οἱ Σύμμαχοι· πῶς ἀλλιῶς νὰ ὀνομάσουμε τὴ σφαγὴ τοῦ Κατύν, τὶς ὠμότητες τῶν Ρώσων ἢ τὸν βομβαρδισμὸ τῆς Δρέσδης; ᾽Αλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι δικαιούμαστε, κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενον, νὰ  “βάλουμε στὸ ἴδιο τσουβάλι” τὰ ἐγκλήματα τῶν Συμμάχων καὶ τὰ ἐγκλήματα τῶν ναζί, καὶ νὰ θέσουμε τὴν ὑπόθεση στὸ ἀρχεῖο κηρύσσοντας «ἰσοπαλία»…
Καὶ ἐπειδὴ ὁ Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ἀποτελεῖ ἐναργὲς παράδειγμα, ποὺ χρησιμοποιεῖται κατὰ κόρον, γιὰ νὰ δείξει ποῦ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει ὁ ἐθνικισμός, εἶναι χρήσιμο νὰ κάνουμε καὶ ἐδῶ δύο παρατηρήσεις:
Κατὰ πρῶτον, εἶναι ἀλήθεια ὅτι στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ἡ ἀνθρωπότητα γνώρισε ἀνείπωτη φρίκη ἐξ αἰτίας τοῦ ἐθνικισμοῦ τῶν Γερμανῶν. Αὐτὴ ὅμως εἶναι μόνον ἡ μισὴ ἀλήθεια· ὑπάρχει καὶ ἡ ἄλλη μισή, τὴν ὁποία δὲν ἐπιτρέπεται νὰ παραβλέπουμε: ὅτι ἡ ἀνθρωπότητα, βυθισμένη στὴ φρίκη τοῦ πολέμου ἐξ αἰτίας τοῦ ἐθνικισμοῦ τῶν Γερμανῶν, σώθηκε ἀκριβῶς χάριν στὴ φιλοπατρία τῶν Ρώσων, τῶν Ἄγγλων, τῶν Ἀμερικανῶν, τῶν Ἑλλήνων καὶ ὅλων ἐν γένει τῶν λαῶν ποὺ ἀντιστάθηκαν στὸν ναζισμό. Ἡ βαθιὰ λοιπὸν συνείδηση τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας καὶ ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα δὲν εἶναι μόνο δύναμη μίσους καὶ φανατισμοῦ ποὺ χωρίζει τοὺς ἀνθρώπους· μπορεῖ ἐπίσης νὰ εἶναι καὶ δύναμη ἀντίστασης. Καὶ βεβαίως τὸ κρίσιμο ἐρώτημα εἶναι τὸ ἑξῆς: Ὅταν ἡ παγκοσμιοποίηση σήμερα κηρύσσει τὸν πόλεμο στὸ ἐθνικὸ αἴσθημα, φθάνοντας μέχρι τοῦ σημείου νὰ διαμορφώνει ἀνάλογα μέχρι καὶ τὴ διδασκαλία τῆς ἱστορίας στὸ σχολεῖο, τί ἀπὸ τὰ δύο προσπαθεῖ νὰ ἐπιτύχει; νὰ ἐξαλείψει αὐτὴ τὴ δύναμη μίσους καὶ φανατισμοῦ ποὺ χωρίζει τοὺς ἀνθρώπους; ἢ νὰ θέσει ἐκ ποδῶν αὐτὴ τὴν τελευταία δύναμη ἀντίστασης, προκειμένου νὰ ἐπιβάλει ἀδιαμαρτύρητα τὴν παγκόσμια κυριαρχία της;
Καὶ ὑπάρχει καὶ μία δεύτερη, ἐξ ἴσου σημαντικὴ παρατήρηση ποὺ πρέπει νὰ κάνουμε: Στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ὁ ἐθνικισμὸς τῶν Γερμανῶν ἦταν σίγουρα ἡ ἐκρηκτικὴ ὕλη ποὺ ὁδήγησε στὴν ἔκρηξη τοῦ πολέμου· ἀλλὰ ἡ ἐκρηκτικὴ αὐτὴ ὕλη πυροδοτήθηκε ἀπὸ τὴν ἐντελῶς ἄστοχη πολιτικὴ τῆς ἄλλης πλευρᾶς, μιὰ πολιτικὴ ὄχι ἐθνικισμοῦ, ἀλλὰ ἀπεναντίας ἐνδοτισμοῦ καὶ συνεχῶν ὑποχωρήσεων στὶς γερμανικὲς προκλήσεις: τὴν πολιτικὴ ποὺ ὀνομάσθηκε ἀπὸ τοὺς ἐμπνευστές της πολιτικὴ τοῦ «κατευνασμοῦ» (“appeasement”).
Ἀρκοῦν δυὸ λόγια μόνο, γιὰ νὰ δοῦμε πῶς ἀκριβῶς λειτούργησε στὴν πράξη αὐτὴ ἡ πολιτικὴ τοῦ «κατευνασμοῦ»: Σήμερα γνωρίζουμε ὅτι, ὅταν ὁ Χίτλερ ἐγκαινίασε τὴν πολιτικὴ τῆς παραβίασης τῆς διεθνοῦς νομιμότητας, δίδοντας ἐντολὴ στὰ στρατεύματά του νὰ εἰσβάλουν στὴν ἀποστρατιωτικοποιημένη ζώνη τῆς Ρηνανίας, εἶχε παράλληλα ἕτοιμη τὴ διαταγὴ γιὰ ἄμεση ἀπόσυρση τῶν στρατευμάτων του, “μὲ τὴν οὐρὰ κάτω ἀπ᾽ τὰ σκέλια”, ὅπως ἔλεγε χαρακτηριστικά, ἂν ριχνόταν ἔστω καὶ μία ντουφεκιά, ἂν ἐκδηλωνόταν ἡ παραμικρὴ ἀντίδραση ἀπὸ γαλλικῆς πλευρᾶς.[5] Τέτοια ἀντίδραση βεβαίως δὲν ὑπῆρξε, ἀφοῦ ἐπρυτάνευσε ἡ λογικὴ τοῦ «κατευνασμοῦ». Στὰ ἑπόμενα χρόνια, ὁ Χίτλερ, ἔχοντας ἢδη βγάλει τὴ Γερμανία ἀπὸ τὴν Κοινωνία τῶν ᾽Εθνῶν καὶ ἔχοντας καταγγείλει τὴ Συνθήκη τῶν Βερσαλλιῶν, θὰ προχωροῦσε στὸν ἐντατικὸ ἐπανεξοπλισμὸ τῆς Γερμανίας, θὰ ἀναμειγνυόταν ἐνεργὰ στὸν Ἱσπανικὸ  Ἐμφύλιο βοηθώντας ἐπίσημα τὶς δυνάμεις τοῦ Φράνκο, θὰ προσαρτοῦσε τὴν Αὐστρία στὸ Γερμανικὸ Ράιχ μὲ τὸ περίφημο «Ἄνσλους». Ἡ ἀπάντηση τῆς ἄλλης πλευρᾶς; Ἕνα «ἂς εἶναι», ἕνα «μποροῦμε νὰ τὸ ἀνεχθοῦμε καὶ αὐτό», μὲ λίγα λόγια, ἡ λογικὴ τοῦ «κατευνασμοῦ».
Τὸ ἀποκορύφωμα τῆς πολιτικῆς τοῦ «κατευνασμοῦ» ἦλθε μὲ τὴν ἐπαίσχυντη Συμφωνία τοῦ Μονάχου, τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1938, ἕνα μόλις χρόνο πρὶν τὴν ἔκρηξη τοῦ πολέμου, ἡ ὁποία ἔδιδε στὸν Χίτλερ τὸ ἐλεύθερο νὰ εἰσβάλει στὴν Τσεχοσλοβακία. Ὁ ἀρχιτέκτονας τῆς πολιτικῆς τοῦ «κατευνασμοῦ», ὁ Βρεταννὸς πρωθυπουργὸς Νέβιλ Τσάμπερλαιν, ἐπέστρεψε τότε ἀπὸ τὸ Μόναχο ἐπιδεικνύοντας θριαμβευτικὰ τὸ κείμενο τῆς ὑπογραφείσης συμφωνίας καὶ διακηρύσσοντας πανηγυρικά: «Αὐτὴ ἡ συμφωνία συμβολίζει τὴ βούληση τῶν δύο λαῶν μας νὰ μὴν πολεμήσουν μεταξύ τους ποτὲ ξανά!». Δὲν μποροῦσε ὁ Τσάμπερλαιν, καθgς φαίνεται, νὰ καταλάβει ὅτι ἡ πολιτικὴ τοῦ «κατευνασμοῦ» ὄχι μόνο δὲν ἀπομάκρυνε τὸν πόλεμο, ἀλλὰ τὸν ἔκανε ἀκόμα πιὸ ἀναπόφευκτο, γιατὶ δὲν ὑπάρχει πιὸ ἐκρηκτικὸ μεῖγμα ἀπὸ τὸν ἐθνικισμὸ τῆς μιᾶς πλευρᾶς ποὺ βρίσκει ἀπέναντί του τὸν ἐνδοτισμὸ τῆς ἄλλης. Γιὰ ἐμᾶς, ποὺ ἔχουμε τὴν πολυτέλεια νὰ γνωρίζουμε τὴν ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων, τὰ λόγια τοῦ Τσάμπερλαιν μετὰ τὸ Μόναχο, ἀποτελοῦν παράδειγμα, ἂν ὄχι πολιτικῆς ἠλιθιότητος, πάντως ἀπροσμέτρητης ἐπιπολαιότητος. Καὶ εἰλικρινὰ διερωτώμεθα μήπως ἡ ἴδια… ἐπιπολαιότητα κρύβεται καὶ πίσω ἀπὸ τὶς σημερινὲς διακηρύξεις ὅτι τὸ φάσμα τοῦ πολέμου θὰ σβήσει καὶ μία κοινωνία εἰρήνης θὰ ἀνατείλει, ἂν μόνο φανοῦμε λίγο περισσότερο ἐνδοτικοί, ἂν συμβιβασθοῦμε μόνο λίγο ἀκόμα… Τώρα, τὸ πῶς ἀπὸ τὸ «Λίγο ἀκόμα, νὰ σηκωθοῦμε λίγο ψηλότερα» φθάσαμε στό «Λίγο ἀκόμα, νὰ κατεβοῦμε λίγο χαμηλότερα», αὐτὸ εἶναι ἕνα ἄλλο θέμα, ποὺ θὰ ἄξιζε ἀσφαλῶς νὰ συζητήσουμε.
Εἶναι ἐνδιαφέρον νὰ θυμηθοῦμε ἀπὸ ποῦ ξεκινήσαμε –ἀπὸ κάποια συγκεκριμένα ἐπίμαχα σημεῖα σὲ ἕνα μόνο διδακτικὸ ἐγχειρίδιο, τὸ πολυσυζητημένο βιβλίο τῆς Ἱστορίας τῆς ϛ΄ Δημοτικοῦ– καὶ ποῦ φθάσαμε: σὲ μιὰ ὁλόκληρη κοσμοθεωρία ποὺ βρίσκεται στὴ ρίζα τῶν ἐπὶ μέρους ἐπίμαχων σημείων, στὴν ἰσοπεδωτικὴ λογικὴ τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ τῆς Νέας Τάξης, σὲ μιὰ εὐρύτερη ὀπτικὴ γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ βλέπουμε τὸ ἱστορικὸ παρελθόν. Ἂν ἀξίζει νὰ βγάλουμε ἕνα συμπέρασμα, αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι παρὰ ὅτι ἡ ἀπόσυρση τοῦ βιβλίου τῆς Ἱστορίας τῆς  ϛ΄ Δημοτικοῦ δὲν ἀρκεῖ, γιὰ νὰ μᾶς ἐπιτρέψει νὰ ἐφησυχάσουμε, ὅπως δὲν ἀρκοῦσε γιὰ τὸν Ἡρακλῆ νὰ ἀποκόψει ἕνα ἀπὸ τὰ κεφάλια τῆς Λερναίας Ὕδρας, γιὰ νὰ πεῖ ὅτι νίκησε τὸ τέρας.
Δώσαμε ἰδιαίτερη ἔμφαση καὶ ἔκταση στὰ σχετικὰ μὲ τὴν προσέγγιση καὶ διδασκαλία τῆς ἱστορίας, ὄχι μόνο λόγ­ῳ ἐπικαιρότητας, ἀλλὰ καὶ λόγ­ῳ τῆς μεγάλης σημασίας ποὺ ἐκτιμᾶμε ὅτι ἔχει αὐτὸ τὸ θέμα. Διότι γιὰ ὅλα μὲν τὰ ἄλλα τὰ σχετικὰ μὲ τὴν ἐκπαίδευση, θὰ μποροῦσε ἐνδεχομένως κάποιος –ὄχι ὀρθὰ σκεπτόμενος βέβαια– νὰ νιώσει ὅτι εἶναι μακρινὰ γι᾽ αὐτὸν καὶ δὲν τὸν ἀφοροῦν ἄμεσα· ἀλλὰ δὲν βλέπουμε πῶς θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ νιώσει ὅτι δὲν τὸν ἀφορᾷ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο μεθοδεύεται ἡ διδασκαλία τῆς ἱστορίας. Καί, ἐπιτέλους, δὲν μποροῦμε νὰ εἴμαστε ἐπιλεκτικοὶ στὶς δημοκρατικές μας εὐαισθησίες· δὲν μπορεῖ νὰ διαμαρτυρόμαστε γιὰ καταπάτηση τῶν δημοκρατικῶν ἐλευθεριῶν, κάθε φορὰ ποὺ θίγονται κάποια ἐπὶ μέρους, ἀκόμη καὶ στενὰ συντεχνιακὰ συμφέροντα, καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ νὰ κλείνουμε τὰ μάτια καὶ νὰ μὴ θεωροῦμε καταπάτηση τῶν δημοκρατικῶν μας ἐλευθεριῶν τὴ συστηματικὴ προσπάθεια νὰ χειραγωγηθεῖ καὶ νὰ ποδηγετηθεῖ ἡ νέα γενιά, ὥστε νὰ βλέπει τὸ ἱστορικὸ παρελθόν –καὶ βεβαίως, συνακόλουθα, καὶ τὸ παρόν– μὲ ἕνα συγκεκριμένο τρόπο, αὐτὸν ποὺ ἐξυπηρετεῖ κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα, ἀκόμη καὶ ὅταν αὐτὰ ὁδηγοῦν σὲ προφανῆ παραχάραξη τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας.
  1. Μεγάλου Βασιλείου, Ἐπιστολὴ ΣΔ΄, Τοῖς Νεοκαισαρεῦσιν, ed. Y. Courtonne, 3.21-22.
  2. Εὐριπίδου, Τρ­ωάδες, ed. J. Diggle, 400.
  3. Θουκυδίδου, Ἱστορίαι, ed. H. S. Jones καὶ J. E. Powell, Ζ΄ 61, 3.3-4.
  4. Μεγάλου Βασιλείου, Ὅροι κατa πλάτος, ed. J.-P. Migne, PG 31, 1016.14-15.
  5. Ὁ Γερμανὸς στρατηγὸς Heinz Guderian,ἀνακρινόμενος ἀπe Γάλλους ἀξιωματικοὺς μετὰ τὴ λήξη τοῦ πολέμου, τοὺς διαβεβαίωσε ὅτι, ἂν οἱ Γάλλοι εἶχαν παρέμβει τὸ 1936 στὴ Ρηνανία, οἱ γερμανικὲς δυνάμεις θὰ εἶχαν καταποντισθεῖ καὶ ὁ Χίτλερ θa εἶχε πέσει ἀπὸ τὸν ἐξουσία (J. R. Tournoux, Petain et de Gaulle, Plon, Paris 1964, σελ. 159). Ὁ ἴδιος ὁ Χίτλερ δήλωνε ὅτι, ἂν οἱ γαλλικὲς δυνάμεις εἶχαν εἰσβάλει στὴ Ρηνανία, οἱ Γερμανοὶ θὰ ἦσαν ὑποχρεωμένοι νὰ ἀποσυρθοῦν «μὲ τὴν οὐρὰ κάτω ἀπὸ τὰ σκέλια» (Alan Bullock, Hitler. A study in tyranny, Odhams, London 1952, σελ. 135).

, , , , , , , , , , ,

Σχολιάστε