Ἄρθρα σημειωμένα ὡς πρόσφυγες

Ο ΠΑΠΑΣ ΜΕΡΟΛΗΠΤΕΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ Πάπας μεροληπτεῖ σὲ βάρος τῶν Χριστιανῶν

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ὁ Πάπας, κατὰ τὸ ταξίδι του στὴ Λέσβο, μερολήπτησε ὑπὲρ τῶν μουσουλμάνων, ἀδικώντας τοὺς Χριστιανοὺς τοῦ Ἰρὰκ καὶ τῆς Συρίας. Στὶς 21 Ἀπριλίου τὸ εἰδησεογραφικὸ πρακτορεῖο Reinformation.tv ἔγραψε ὅτι κατὰ τὴν ἐπιστροφή του στὴ Ρώμη πῆρε μαζί του στὸ ἀεροπλάνο τρεῖς μουσουλμανικὲς οἰκογένειες, μὲ δώδεκα μέλη συνολικά. Ὑποψήφιες νὰ ἐπιβιβαστοῦν στὸ ἀεροπλάνο τοῦ Πάπα ἦσαν καὶ δύο χριστιανικὲς οἰκογένειες ἀπὸ τὴ Συρία. Κατὰ τὶς πληροφορίες τοῦ ξένου πρακτορείου τὰ σπίτια τους στὴ Δαμασκὸ ἰσοπεδώθηκαν ἀπὸ τοὺς βομβαρδισμοὺς καὶ οἱ τζιχαντιστὲς ἔσφαξαν τὴ σύζυγο τῆς μίας οἰκογένειας, μητέρα δύο παιδιῶν, γιατί «δὲν θέλησε νὰ ἀρνηθεῖ τὸν Χριστὸ καὶ νὰ ἐγκαταλείψει τὴν πίστη της», ὅπως δήλωσε ὁ σύζυγός της.
.           Πάπας πέλεξε ν μν πάρει μαζί του τς δύο βασανισμένες γι τν πίστη τους χριστιανικς οκογένειες. Θέλοντας στὸ ἀεροπλάνο νὰ δικαιολογηθεῖ γιὰ τὴν ἐπιλογή του ἔριξε τὸ βάρος στὶς ἑλληνικὲς ἀρχές. Ὅπως εἶπε, πῆρε μαζί του μόνο μουσουλμάνους, ἐπειδὴ στὴ Λέσβο δὲν εἶχαν τακτοποιηθεῖ τὰ χαρτιὰ τῶν χριστιανικῶν οἰκογενειῶν. Σχολιάζοντας τὴν παπικὴ δικαιολογία τὸ ξένο εἰδησεογραφικὸ πρακτορεῖο σημειώνει ὅτι εἶναι δύσκολο νὰ πιστέψει κανεὶς ὅτι οἱ ἑλληνικὲς ἀρχὲς δὲν διευκόλυναν τὴ συμπλήρωση τῶν χαρτιῶν τῶν συγκεκριμένων χριστιανῶν τῆς Συρίας ποὺ καταστράφηκαν ὁλοσχερῶς οἱ περιουσίες τους, ποὺ μεταξὺ αὐτῶν εἶχαν τραγικὸ θύμα καὶ ποὺ εἶχαν ὑποστεῖ ἀπάνθρωπους διωγμούς. Σημειώνεται πὼς μὲ παρόντα τὸν κ. Τσίπρα, ἂν ὁ Πάπας ἔδειχνε τὴ διάθεση νὰ πάρει μαζί του τοὺς χριστιανοὺς – θύματα τῶν βιαιοτήτων τῶν τζιχαντιστῶν καὶ τῆς πολιτικῆς τῶν μεγάλων δυτικῶν δυνάμεων, δὲν ὑπῆρχε περίπτωση νὰ μὴν ἱκανοποιηθεῖ ἡ ἐπιθυμία του καὶ οἱ ἑλληνικὲς ἀρχὲς νὰ μὴν τακτοποιήσουν τὰ χαρτιὰ τῶν χριστιανῶν προσφύγων.
.           Ἡ ἄποψη τοῦ ξένου πρακτορείου εἰδήσεων εἶναι ὅτι ὁ Πάπας ἐνήργησε εἰς βάρος τῶν ἀγρίως διωκομένων προσφύγων Χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ ὑπὲρ τῶν μεταναστῶν μουσουλμάνων γιὰ λόγους ἐπικοινωνιακοὺς καὶ γιὰ νὰ καλοπιάσει τοὺς μουσουλμάνους. Ἂν εἶναι αὐτὸς ὁ λόγος, σημειώνει τὸ πρακτορεῖο, ἔκανε λάθος. Οὐδέποτε οἱ μουσουλμάνοι θὰ ἀλλάξουν τὶς ἰδέες τους γιὰ τὴν Εὐρώπη. Τοὺς εὐρωπαίους τοὺς βλέπουν ὡς τοὺς ἀπογόνους τῶν σταυροφόρων καὶ τὴν Εὐρώπη ὡς χῶρο ποὺ ἀπέτυχαν ἕως τώρα καὶ πρέπει νὰ τὸν κατακτήσουν. Ἐπειδὴ ὁ Πάπας οὔτε ἀφελὴς εἶναι οὔτε ἀνιστόρητος, φαίνεται ὅτι στὸ ὄνομα τῆς ἐπικοινωνίας ἀδιαφορεῖ γιὰ τὸν ἐπερχόμενο ἐξισλαμισμὸ τῆς Εὐρώπης.
.           Τὸ τραγικὸ εἶναι πὼς στὴ λογική του ὁ Πάπας ἔχει μαζί του τὸν πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο. Στὴν κοινὴ δήλωσή τους ἐκφράζουν τὴν ἄποψη ὅτι ἡ τραγωδία ἀφορᾶ κυρίως τοὺς μουσουλμάνους καὶ «συμπεριλαμβάνει» τοὺς Χριστιανούς… Τὴν τραγωδία ὅμως στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴ Συρία τὴν βίωσαν οἱ Χριστιανοί. Ὅσοι δὲν δέχθηκαν νὰ ἐξισλαμιστοῦν ἐσφάγησαν, καταστράφηκαν ὁλόκληρα χριστιανικὰ χωριὰ καὶ μοναστήρια, ἀπήχθησαν ἐπίσκοποι καὶ μοναχές. Τὸ 80% τῶν Χριστιανῶν στὶς δύο αὐτὲς χῶρες ἐξοντώθηκαν ἢ βιαίως ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὶς πατρογονικές τους ἑστίες. Οἱ πραγματικοὶ θρησκευτικοὶ πρόσφυγες εἶναι οἱ Χριστιανοί. Οἱ Μουσουλμάνοι εἶναι κυρίως μετανάστες.
.           Ἐπὶ πλέον ὁ Πάπας καὶ οἱ δύο Ὀρθόδοξοι πρωθιεράρχες στὴν κοινή τους δήλωση διαπιστώνουν ὅτι ἡ Εὐρώπη «ἀντιμετωπίζει μία ἀπὸ τὶς πιὸ σοβαρὲς ἀνθρωπιστικὲς κρίσεις ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β´ Παγκοσμίου Πολέμου», καὶ κάνουν ἔκκληση στοὺς Εὐρωπαίους νὰ δείξουν τὸν ἀνθρωπισμό τους. Σημειώνουν ἀκόμη τὴν ἀλληλεγγύη τους πρὸς τὸν Ἑλληνικὸ λαό, «ποὺ μὲ γενναιοφροσύνη ἀνταποκρίνεται στὴν ἀνθρωπιστικὴ κρίση, τῆς ὁποίας σηκώνει μεγάλο βάρος». Ἀλλὰ ἡ Ἑλλάδα καὶ οἱ περισσότερες χῶρες τῆς Εὐρώπης δὲν προκάλεσαν τὴν κρίση. Οἱ ΗΠΑ καὶ μαζί τους ἡ Ἀγγλία καὶ ἡ Γαλλία τὴν προκάλεσαν. Αὐτὲς θὰ ἔπρεπε νὰ ὑποστοῦν τὶς συνέπειες. Ἀλλὰ ἕως τώρα κυρίως οἱ ΗΠΑ μένουν στὸ ἀπυρόβλητο καὶ δὲν ὑφίστανται ὁποιαδήποτε συνέπεια γιὰ τὴ συμφορὰ ποὺ προκάλεσαν… Λέγεται ὅτι στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχουν 55.000 μετανάστες καὶ πρόσφυγες. Μὲ τὴν ἀποστολὴ τέσσερις φορὲς πέντε ἀεροπλανοφόρων θὰ πήγαιναν ὅλοι οἱ πρόσφυγες στὶς ΗΠΑ, μία τεράστια σὲ ἔκταση χώρα καὶ μὲ τεράστιες ἀκόμη δυνατότητες νὰ ἀπορροφήσει πολλοὺς μετανάστες. Ὁ Πάπας γιατί δὲν κάνει ἔκκληση στὰ ἀνθρωπιστικὰ αἰσθήματα τῶν Ἀμερικανῶν νὰ ἀποσυμφορήσουν τὴν Εὐρώπη καὶ νὰ πάρουν τὸ βάρος ποὺ τοὺς ἀναλογεῖ στὴν παροῦσα γιγαντιαία μετακίνηση μουσουλμανικῶν πληθυσμῶν; Τί ἐμποδίζει τὸν Πάπα νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὴ γλώσσα τῆς ἐπικοινωνίας καὶ τῆς διπλωματίας καὶ νὰ μιλήσει τὴ γλώσσα τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς δικαιοσύνης;….-

, ,

Σχολιάστε

«ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΗ» (Ἀρχιεπ. Ἱερώνυμος) Νὰ ἀναλάβει ἡ Εὐρώπη τὶς εὐθύνες της

«ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΗ»

.           “Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση πρέπει νὰ ἀναλάβει τὶς εὐθύνες ποὺ ἔχει στὸ προσφυγικὸ ζήτημα”, τόνισε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Εὐαγγελικὴ Ἀκαδημία τοῦ Βερολίνου.
.           Τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὴ συνοδεία του καλωσόρισε ὁ Διευθυντὴς τῆς Ἀκαδημίας, ἐνῶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εὐχαρίστησε γιὰ τὴν πρόσκληση καὶ τὴν θερμὴ ὑποδοχή. Ἐξήγησε ὅτι πραγματοποιεῖ τὸ ταξίδι στὴ Γερμανία ἀφ᾽ ἑνὸς γιὰ νὰ εὐχαριστήσει τὸν Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν γιὰ τὴν εὐαισθησία του νὰ ζητήσει τὴ συμμετοχὴ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς στὸ ὑπὸ σύσταση Ἵδρυμα Ἑλληνογερμανικῆς Νεολαίας, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ εὐχαριστήσει τὸν Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αὐγουστίνο γιὰ τὴν βοήθειά του πρὸς τοὺς Ἕλληνες ποὺ ἔχουν ἀνάγκη καὶ τὸν Καρδινάλιο τοῦ Μονάχου καὶ τὸν Δούκα τῆς Βαυαρίας Φραγκίσκο, ποὺ στηρίζουν τὸν δοκιμαζόμενο ἑλληνικὸ λαό.
.             Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπεσήμανε πὼς ἡ Ἑλλάδα διέρχεται διπλὴ κρίση. Ἀπὸ τὴ μία τὸ οἰκονομικὸ πρόβλημα καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸ προσφυγικὸ ζήτημα. “Τὸ προσφυγικὸ εἶναι περίπλοκο”, εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ προσέθεσε πὼς “δὲν τελειώνει μὲ τὴν ἄμεση ἀντιμετώπιση τῶν ἀναγκῶν τῶν μεταναστῶν, τῆς ἐνσωμάτωσης καὶ ἔνταξής τους στὶς κοινωνίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Ὁ Δυτικὸς κόσμος ἔχει εὐθύνες στὴν ἐμφάνιση τοῦ προσφυγικοῦ ζητήματος. Πρέπει νὰ ἀναλάβει ἡ Εὐρώπη τὶς εὐθύνες της καὶ νὰ συμβάλει στὴν ἐξάλειψη τῶν αἰτιῶν ποὺ τὸ προκάλεσαν. Διαφορετικὰ θὰ γίνει μόνιμο πρόβλημα καὶ θὰ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀντιμετωπιστεῖ”.
.               Στὴ συνέχεια ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπεσήμανε πὼς “τὸ προσφυγικὸ ἀπασχολεῖ ἰδιαίτερα τὴν Ἑλλάδα. Ὅταν μάλιστα κάποια Εὐρωπαϊκὰ κράτη ὑψώνουν τείχη στὰ σύνορά τους, ὥστε νὰ ἀποτρέψουν τὴν εἴσοδο προσφύγων. Ἀνησυχοῦμε, λοιπόν, ἰδιαίτερα, διότι ἐὰν δὲν δημιουργηθοῦν συνθῆκες παραμονῆς τῶν προσφύγων στὶς πατρίδες τους, τότε ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς θὰ ἐγκλωβιστοῦν στὰ Βαλκάνια μὲ ἀποτέλεσμα τὰ Βαλκάνια νὰ μετατραποῦν σὲ μία πυριτιδαποθήκη”.
.             “Αὐτοὶ ποὺ προκάλεσαν τὴν κρίση πρέπει νὰ τὴν ἀντιμετωπίσουν”, εἶπε σὲ ἄλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ συμπλήρωσε πὼς “τὸ πρόβλημα εἶναι περίπλοκο καὶ πολύπτυχο καὶ μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ μόνο μὲ τὴ συνεργασία τῶν κρατῶν, τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ ὅλων τῶν φορέων. Χρειάζεται παγκόσμια συνεργασία προκειμένου νὰ καταφέρουμε νὰ παραμένουν οἱ πρόσφυγες στὶς χῶρες ποὺ γεννήθηκαν”. Μιλώντας γιὰ τὴν ἰδέα τῆς Εὐρώπης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τόνισε πὼς “πρέπει νὰ γίνει μία Εὐρώπη ἀλληλεγγύης καὶ ἀξιῶν καὶ ὄχι ἕνας συνασπισμὸς πλούσιων κρατῶν”.
.         Ὁ Διευθυντὴς τοῦ τμήματος Εὐρωπαϊκῆς Μετανάστευσης τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Γερμανίας κ. Μιχαὴλ Γιάσεν ἀναφέρθηκε στὶς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα του μὲ τοὺς πρόσφυγες καὶ ἐξέφρασε τὸν φόβο ὅτι τὸ παροδικὸ μπορεῖ νὰ γίνει μόνιμο.
.           Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος προσέφερε στὸν πρόεδρο τῆς Ἀκαδημίας κ. Ζαχάου δῶρο μία εἰκόνα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ποὺ κηρύττει στὴν Πνύκα τὸ μήνυμα τοῦ Χριστοῦ, ἕνα μήνυμα ποὺ πέρασε σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη.

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

, ,

Σχολιάστε

ΝΑΡΚΗ ἡ ΑΓΚΥΡΑ! «Στόχος τῶν ξένων ἐξουσιαστῶν εἶναι ἡ δημιουργία “Ἰσλαμικῆς Οὐδέτερης Ζώνης” στὴ Θράκη μὲ αὐτονοήτως βαρύτατες συνέπειες γιὰ τὴν ἑλληνικότητά της.»

Ναρκοθετημένο τ ταξίδι στν γκυρα

Στέλιος Παπαθεμελῆς

.                 Αὐτὸ τὸ ταξίδι στὴν Ἄγκυρα ξεκινᾶ μὲ τοὺς ἀπαισιότερους οἰωνούς. Λυτοὶ καὶ δεμένοι ἔχουν «πέσει» σὰν τὰ κοράκια νὰ μᾶς κατασπαράξουν.
.           Ὁ Πρωθυπουργὸς σύρεται στὴν Τουρκία σὲ ἐντελῶς ἀκατάλληλη ὥρα μὲ ὁλοφάνερα ψυχολογικὴ βία προκειμένου νὰ προβεῖ ἐκεῖ σὲ «βραχείᾳ χειρὶ» παράδοση τῶν ἀνταλλαγμάτων ποὺ ἔταξε τὸ Βερολίνο στὸν «σουλτάνο», ἀναλώμασι τῆς Ἑλλάδος. Ἀπιθάνου θράσους καὶ πολιτικῆς μωρίας οἱ δηλώσεις Γιουνκὲρ «ποῦ ζοῦμε, θὰ τσακωνόμαστε τώρα γιὰ δέκα χιλιόμετρα θαλάσσιου πλάτους;»
.           Δυστυχῶς δὲν ζοῦμε ἐκεῖ ποὺ ζεῖτε ἐσεῖς, κύριε. Μὲ ποιοὺς συνορεύετε ἐσεῖς καὶ ἡ καγκελάριος;  Καταπατεῖ, ἢ ἔστω ἀμφισβητεῖ κάποιος ἀπὸ τοὺς ὁμόρους σας τὰ σύνορά σας; Οὐδείς!
.           Ἐλᾶτε στὰ καθ’ ἡμᾶς. Ἀντιμετωπίζουμε ἕναν δόλιο, ἁρπακτικό, γείτονα ποὺ προσβάλλει ἔργῳ καὶ σφετερίζεται τὴν ἐθνική μας κυριαρχία.  Κόντρα στὸ δίκαιο καὶ τὸ εὐρωπαϊκὸ κεκτημένο μᾶς ἐμποδίζει μὲ casus belli (οὔτε αὐτοῦ ἡ ἄρση τέθηκε ὡς ὅρος τοῦ ταξιδιοῦ) νὰ ἀσκήσουμε τὰ ἀδιαπραγμάτευτα δικαιώματά μας σὲ Ὑφαλοκρηπίδα καὶ ΑΟΖ. Εἶναι  δύναμη Εἰσβολῆς, Κατοχῆς καὶ Ἐποικισμοῦ στὴν Κύπρο. Λειτουργεῖ ὡς σεσημασμένος κακοποιός. Νέο διαπραγματευτικό του ὅπλο τὸ λεγόμενο «προσφυγικό». Λεγόμενο καθώς, ὅσο περνάει ὁ καιρός, οἱ πρόσφυγες εἶναι σταγόνα στὸν ὠκεανὸ (5% ὑπολογίζονται τώρα), οἱ ὑπόλοιποι εἶναι λαθρομετανάστες.  Μέρκελ – Βρυξέλλες βρῆκαν τὴ «λύση»:  νὰ στηθοῦν στὴν ἑλληνικὴ Θράκη «Κέντρα φιλοξενίας μεταναστῶν». Ψευδωνύμως προσωρινά. Εἶναι διάχυτο στὰ διπλωματικὰ σαλόνια τῶν Ἀθηνῶν ὅτι στόχος τν ξένων  ξουσιαστν εναι δημιουργία «σλαμικς Οδέτερης Ζώνης» στ Θράκη μ ατονοήτως βαρύτατες συνέπειες γι τν λληνικότητά της. Ἐφ’ ᾧ καὶ τὸ ἐπίμονο αἴτημα «νὰ πέσει ὁ φράχτης τοῦ Ἕβρου». Τὸ διακινοῦν ποικιλώνυμοι ἑλληνόφωνοι «πρόθυμοι». Τὸ ἀποκρούουν, εὐτυχῶς, ὡς ἐθνικὸ ἐφιάλτη γνωρίζοντες καὶ ὑποψιασμένοι.
.             Ὑπάρχουν μουσουλμανικὲς ἀραβικὲς χῶρες ποὺ κολυμποῦν στὰ πετροδολλάρια, Σαουδικὴ Ἀραβία, Κατάρ, Μπαχρέιν, καθὼς καὶ ἡ Αἴγυπτος. Ὅμαιμες, ὁμόθρησκες, ὁμόγλωσσες μὲ κοινὸ πολιτισμὸ καὶ ἱστορία.  Γιατί ο πλούσιοι ραβομουσουλμάνοι δν πορροφον τος λιμοκτονοντες δελφούς τους κα πρπαντς δν τος στηρίζουν ν μν ξεσπιτωθον κα ν προκόψουν στς διες τς πατρίδες τους;  Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή: οἱ Ἄραβες ζοῦν στὴ χλιδή τους, τὰ δυτικὰ ἀφεντικὰ χρειάζονται φτηνὸ ἐργατικὸ δυναμικό, μετακυλίοντας τὶς χονδρὲς δαπάνες του σὲ ἐνδιάμεσους (π.χ. Ἑλλάδα).
.             Οἱ δουλέμποροι στοιβάζουν κτηνωδῶς στὰ αὐτοβυθιζόμενα πλεούμενά τους κατακαημένους ἀφροασιάτες, ἀφοῦ πιοῦν αἷμα καὶ χρῆμα τους. Ἡ Ἄγκυρα, ἡ μόνη δυνάμενη καὶ ὑποχρεούμενη νὰ κόψει ἅπαξ διὰ παντὸς αὐτὴ τὴ ροή, προστατεύει τοὺς δουλεμπόρους καὶ καρπώνεται τὰ προϊόντα τοῦ ἐγκλήματος. Μέρκελ καὶ γραφειοκρατία τῶν Βρυξελλῶν, ἀντὶ νὰ στρώνουν χαλιὰ ὑποδοχῆς στὸ «σουλτάνο», νὰ τὸν πειθαναγκάσουν σὲ συμμόρφωση τοῦ διεθνοῦς νόμου.
.             Πονηρὰ ἀλώπηξ ὁ Σόιμπλε τετραγώνισε προχθὲς (10.11.15) τὸν κύκλο στὸ Ecofin εἰσηγούμενος: «ἂν ἔχετε προβλήματα μὲ τὴν ἀνάπτυξη, δεχθεῖτε ἁπλῶς περισσότερους πρόσφυγες»!
Ὁ πρωτοσύμβουλός του Χὰνς Βέρνερ Σὶν μᾶς ἐνημέρωσε νωρίτερα:

 • Τὸ χρέος μας ἀπὸ 200% ὁδεύει στὰ 240%.

 • Ἡ κρίση στὴν Εὐρωζώνη θὰ τραβήξει τουλάχιστον ἄλλα δέκα χρόνια. [Ζῆσε μαῦρε νὰ φᾶς τριφύλλι καὶ τὸν Αὔγουστο σταφύλι].

 • Τὸ εὐρὼ δὲν μπορεῖ νὰ λειτουργήσει σὲ καθεστὼς Ε.Ε. ἀνεξάρτητων κρατῶν, ἄρα νὰ μετασχηματιστεῖ αὐτὴ σὲ ἑνιαῖο κράτος.

 • Τελικά, κατὰ τὴ φωνὴ τοῦ κυρίου του: «ἡ καλύτερη λύση γιὰ τὴν Ἑλλάδα, νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ εὐρὼ μὲ διπλὸ νόμισμα», ἔμμονη ἰδέα τοῦ προϊσταμένου του.

.         Ὁ λαός μας εἶναι (πολύ)παθὸς ἀπὸ τὸ παταγωδῶς ἀποτυχημένο εὐρωπείραμα. Συζητήσιμο  κατὰ πόσον εἶναι καὶ μαθός. Πρὶν πάντως ἀπὸ αὐτὸ ἡ βιομηχανική  μας παραγωγὴ συνεισέφερε τὸ 23% στὸ ΑΕΠ, τώρα μόλις τὸ 8%. Πρὶν ἡ γεωργική μας παραγωγὴ ἀπασχολοῦσε τὸ 40% τοῦ πληθυσμοῦ εἰσφέροντας τὸ 15% στὸ ΑΕΠ, σήμερα τὸ 6%. Ἡ ΚΑΠ τὴν κατέστρεψε κυριολεκτικά, ἐνῶ ἐξαχρείωσε μὲ τὶς ἐπιδοτήσεις τοὺς ἀγρότες μας.
.         Ἐπιπολλάζουσα νόσος ὁ ἐθνομηδενισμός. «Τὰ τοῦ Φίλη τῷ Φίλῃ» σχολίασε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος! Ἀλλὰ ὁ δράστης ξαναχτύπησε. Ὄχι τὴν ἱστορία, τὴν κυβέρνησή του τραυμάτισε βαρύτατα καψερός. Λειτουργε σ διατεταγμένη πηρεσία ποπροσανατολισμο; Tὸ ἀπευχόμαστε. Θ ατοπροστατευόταν πωσδήποτε κυβέρνηση μ μία μεση μετακίνησή του, π.χ. στ Γεωργίας, που θ ταν λιγότερο πικίνδυνος, σως κα χρήσιμος γι τ …ζαρζαβατικ κα τ …μοσχάρια.
.         Τυχὸν  ἐμμονὴ  στὴν  «φίλια» συμπεριφορὰ θὰ ἀποδειχθεῖ μοιραία.
.         Τὰ ὀλίγιστα Σκόπια «ἔφτυσαν» τὰ ΜΟΕ τοῦ κ. Κοτζιᾶ: μετονόμασαν τὸ μουσεῖο  τους σὲ «Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδών». Ἑλλαδικὴ ἀντίδραση: ἀναφορὰ στὴν Ε.Ε-ΝΑΤΟ. Ὤδινεν ὄρος καὶ ἔτεκε μῦν!
.           Θέλουμε ἀποτέλεσμα;  Κάντε το ὅπως οἱ Βούλγαροι: οἱ σκοπιανοὶ ἔστησαν ἀνδριάντα τοῦ Συμεὼν Ράντεφ, ποὺ οἱ Βούλγαροι θεωροῦν ἥρωά τους. Τοὺς  «ἔτριξαν τὰ δόντια» καὶ ὁ ἀνδριάντας ἆρον-ἆρον ἀποκαθηλώθηκε.
.           Καὶ γιὰ τὸν σημερινὸ καίτοι ἀδρανοῦντα Ἕλληνα ἰσχύει τὸ μακρυγιάννειον: «Ὅταν μοῦ πειράζουν τὴν πατρίδα μου καὶ τὴ θρησκεία μου, θὰ μιλήσω, θὰ ᾽νεργήσω κι ὅ,τι θέλουν ἄς μοῦ κάνουν».

ΠΗΓΗ: antibaro.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ καὶ “ΕΞΩΣΕΙΣ” ΒΡΕΦΩΝ (ἐκτρώσεις)! [Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης]

Μετανάστες καί φιλοξενία

 τοῦ ἱεροκήρυκος ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Πολὺ σημαντικὴ ἡ ἐπισήμανση στὸ τέλος τοῦ ἄρθρου, ἐπειδὴ ἐπισημαίνει τὴν ΑΘΛΙΑ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ τῆς συντεταγμένης κοινωνίας μας καὶ τὴν ἐγκληματικὴ ἐπιπολαιότητα τῶν ἀρχόντων. 

.           Ἡ ἰστορία εἶναι γεμάτη ἀπό κύματα, ἀπό λαούς ὁλόκληρους, πού μετακινοῦνται ἀπό τόπο σέ τόπο. Και μεῖς, ὡς λαός, ζήσαμε τήν προσφυγιά, ἀλλά καί μέχρι πρίν ἀπό σαράντα, περίπου, χρόνια καταφεύγαμε ὡς μετανάστες για ἐργασία κυρίως στή Γερμανία, την Ἀμερική, τόν Καναδᾶ, την Αὐστραλία.

.           Κατανοοῦμε, λοιπόν, την ταλαιπωρία ἀλλοδαπῶν ἀδελφῶν μας, πού μέ σαπιοκάραβα καταφθάνουν στά νησιά μας. Ἄνθρωποι εἶναι, στοργἠ θἐλουν, στέγη καί φιλοξενία ἀναζητοῦν. Ἀλλά!…

 • Πρῶτον: Γιατί φεύγουν ἀπό τίς πατρίδες τους, ἰδίως ἀπό τη Συρία; Διότι ὑπάρχει ἐμπόλεμη κατάστασις. Κάποιοι, λοιπόν, οἱ «μεγάλοι» τῆς γῆς, θά ἔπρεπε νά στείλουν εἰρηνευτικές δυνάμεις, ὥστε νά μήν ἀναγκάζονται πληθυσμοί ὁλόκληροι νά φεύγουν ἀπό τά σπίτια καί τόν τόπο τους.

 • Δεύτερον: Πῶς ἔρχονται στά νησιά μας; Κάποιοι τούς μεταφέρουν… Εἶναι οἱ δουλέμποροι. Δέν μποροῦν οἱ Τοῦρκοι νά ἐλέγξουν τά παράλιά τους καί νά τιμωροῦν παραδειγματικά τούς δουλεμπόρους, πού ἐκμεταλλεύονται τόν πόνο καί τή δυστυχία τῶν ἀλλοδαπῶν;

 • Τρίτον: Ἀντέχει ἡ Ἑλλάδα νά φιλοξενήση ἑκατοντάδες χιλιάδες προσφύγων; Πού κάποτε δίνουν καί τήν εἰκόνα τῆς ἐπιδρομής…

Καί ἐδῶ γεννιῶνται ἐρωτήματα:

 • Εἶναι ἆραγε φιλοξενία τό νά παραδώσουμε τά νησιά καί τά σύνορά μας στίς ὀρδές ποικίλης φύσεως ἀλλοδαπῶν;

 • Εἶναι ἆραγε φιλοξενία τό νά δεχώμαστε ἄνευ ὅρων τά θύματα τῶν δουλεμπόρων πού ὑπερφορτώνουν σαπιοκάραβα (ἀκόμα καί φουσκωτά) γιά τίς ἑλληνικές ἀκτές καί συγχρόνως ὑπερφορτώνουν τίς τσέπες τους μέ ἄτιμο χρῆμα;

 • Ἀγάπη εἶναι νά ξενίζης τόν ξένο (τόν ὄντως ξένο…), πού εἶναι εὐγενής στά αἰτήματά του καί δέν ἀπαιτεῖ νά σοῦ πάρη καί τό σπίτι! Τό «ξένος ἤμην καί συνηγάγετέ με» (Ματθ. κε´ 35) εἶναι κανόνας ἔμπρακτης ἀγάπης καί προϋπόθεσις σωτηρίας καί ξενίας μας στήν αἰώνια Βασιλεία. Μήπως ὅμως ὁ ξένος, γιά τόν ὁποῖον μιλάει ὁ Κύριος, ταυτίζεται μέ τόν ἑαυτό Του;

 • Τό πρόβλημα τῶν μεταναστῶν εἶναι καί διπλωματικό καί διακρατικό καί οἰκονομικό καί ὑγειονομικό και στρατιωτικό. Κινδυνεύουν οἱ λίγοι ἡμεδαποί νά ὑπερκερασθοῦν ἀπό τούς ὑπεραρίθμους μετανάστες. Κινδυνεύουν και ἀπό τή διάδοσι μολυσματικῶν ἀσθενειῶν.

 • Τό πρόβλημα εἶναι καί πνευματικό. Νά δείξουμε χριστιανική ἀγάπη στούς μετανάστες. Ἀλλά, κυρίως, νά φιλοξενοῦμε τά δικά μας παιδιά, πού τούς κάνουμε ἔξωσι ἀπό τή ζωή μέ τή φρικτή ἔκτρωσι. Ἑλλάδα χωρίς παιδιά θά παραδοθῆ στούς ξένους.

, , , ,

Σχολιάστε

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ “ΜΠΟΥΚΑΡΟΥΝ” 100.000 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑ

100.000 πρόσφυγες ἕτοιμοι γιὰ «ντοὺ»

.             Kινούμενη βόμβα γιὰ τὴν Ἑλλάδα οἱ χιλιάδες πρόσφυγες ἀπὸ τὴν Συρία. Πάνω ἀπὸ 100.000 βρίσκονται ἤδη στὰ μικρασιατικὰ παράλια καὶ ὁ μεγάλος φόβος τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως εἶναι νὰ περάσουν στὸ ἑλληνικὸ-εὐρωπαϊκὸ ἔδαφος. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἄναψε πορτοκαλὴς συναγερμὸς στὴν κυβέρνηση.
.         Χαρακτηριστικὸ τῆς ἀγωνίας ἦταν καὶ ἡ πρόσφατη δήλωση τοῦ κ. Σαμαρᾶ: «Ξυπνάω κάθε πρωὶ καὶ λέω: “Συνέβη τίποτα στὴν Συρία σήμερα;” Ἂν κάτι συμβεῖ στὴν Συρία, χιλιάδες ἄνθρωποι θὰ εἰσρεύσουν στὴν Ἑλλάδα».
.           Χθὲς σὲ σύσκεψη ποὺ ἔγινε ἀρχικὰ στὸ Μαξίμου ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν ὑπουργῶν Ἐθνικῆς Ἀμύνης Πάνου Παναγιωτόπουλου, Δημοσίας Τάξεως Νίκου Δένδια καὶ Ναυτιλίας Κωστῆ Μουσουρούλη, συζητήθηκαν ὅλα τὰ δεδομένα καὶ ὁ σχεδιασμὸς τῆς κυβερνήσεως.
.    Ὁ ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως Νίκος Δένδιας τόνισε μεταξὺ ἄλλων: «Ἔγινε μία ἐκτενὴς συζήτηση γιὰ τὴν λήψη μέτρων, ὥστε νὰ μπορέσουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὶς παράνομες μεταναστευτικὲς ροὲς στὸ Αἰγαῖο, νὰ θωρακίσουμε τὸ Αἰγαῖο. Ὅπως ὅλοι ξέρουμε, στὴν Συρία ὑπάρχει ἕνα μεγάλο θέμα. Ἔχει ἀρχίσει νὰ διαφαίνεται ἕνα προσφυγικὸ ρεῦμα. Κατ᾽ ἀρχήν, δὲν ἔχει φτάσει σὲ μεγάλους ἀριθμοὺς στὴν Ἑλλάδα. Αὐτὴ τὴν στιγμὴ πηγαίνει πρὸς τὴν Τουρκία, τὴν Ἰορδανία καὶ τὸ Ἰράκ. Ὅμως, ἡ χώρα πρέπει νὰ εἶναι ἕτοιμη».
.          […] Ὁ ὑπουργὸς Ναυτιλίας Κωστῆς Μουσουρούλης παρουσίασε στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὶς αὐξανόμενες μεταναστευτικὲς ροὲς στὰ ἀνατολικὰ θαλάσσια σύνορα τῆς χώρας. Σύμφωνα μὲ αὐτά, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ Αὐγούστου παρουσιάζεται σημαντικὴ αὔξηση τῶν περιστατικῶν παράνομης μεταναστεύσεως στὰ νησιὰ τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου.
.            Ἤδη δόθηκε ἐντολὴ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν περιπολιῶν στὸ νοτιοανατολικὸ Αἰγαῖο μὲ πρόσθετα περιπολικὰ σκάφη, ἐνῶ στάλθηκε ἑλικόπτερο στὴν Σάμο γιὰ νὰ γίνεται καὶ ἐναέρια ἐπιτήρηση. Τέλος ἀποφασίστηκε σὲ συνεργασία μὲ τὸ ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐνίσχυση τῶν ἐπιχειρησιακῶν μέσων, τόσο ἐναέριων ὅσο καὶ πλωτῶν.

ΠΗΓΗ: ἐφημ. «Δημοκρατία» (dimokratianews.gr), 19.09.12

,

Σχολιάστε