Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ καὶ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) [«Σύμβολο τῆς Νέας Ἐποχῆς»]

Ἱκανότητες καὶ ἰδεολογία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

(Εἰσαγ. Συμπλήρωμα «Χρ. Βιβλιογρ.»: «καί … Σύμβολο»!)*

.               Ἡ ἀπόφαση τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Κυρ. Μητσοτάκη νὰ προτείνει τὴν Πρόεδρο τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας κα Αἰκ. Σακελλαροπούλου γιὰ τὴ θέση τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἔχει πολλὰ καὶ θετικὰ σχόλια. Πολλοὶ ἔγραψαν γιὰ τὶς νομικές της γνώσεις, ἄλλοι γιὰ τὴν δικαστική της ἱκανότητα, ἄλλοι γιὰ τὴν εὐαισθησία της στὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος καὶ γιὰ τὴν ἀγάπη της στὰ ζῶα γενικὰ καὶ εἰδικότερα στὶς γάτες. Ἐκφράστηκε ἀκόμη ἡ ἐλπίδα ὅτι παρὰ τὴν ἔλλειψη ἐμπειρίας της στὴν πολιτικὴ καὶ γεωπολιτικὴ εἶναι ἄνθρωπος ἱκανός, ποὺ γρήγορα θὰ μάθει καὶ θὰ ἀνταποκριθεῖ στὰ ὑψηλά της καθήκοντα. Ὁρισμένοι θεωροῦν θετικὸ τὸ ὅτι δὲν εἶναι πολιτικὸς καὶ δὲν ἔχει ἐμπλακεῖ στὰ ὅσα λυπηρὰ συνέβησαν κατὰ τὴν παρελθοῦσα δεκαετία.
.               Μέσα στὰ ὅσα θετικὰ γράφτηκαν καὶ ἀκούστηκαν γιὰ τὴν κα Σακελλαροπούλου ἦταν καὶ τό, ἀπὸ πλευρᾶς τῶν ἀριστερῶν καὶ αὐτοαποκαλουμένων «προοδευτικῶν» πολιτικῶν, δημοσιογράφων καὶ γενικότερα τῶν κατεχόντων τὸ ἰδεολογικὸ ἐποικοδόμημα τῆς χώρας, ἐπιχείρημα ὅτι ἦταν πετυχημένη δικαστικὸς καὶ ἱκανὴ ὡς ἄνθρωπος, ἐπειδὴ ἀνήκει στὸν χῶρο τους. Εἶναι λάθος νὰ ἀποδίδεται σὲ δικαστικὸ ἡ ὅποια ἰδεολογία καὶ μάλιστα νὰ θεωρεῖται ὅτι ἡ ἀριστερὴ ἰδεολογία τὸν καθιστᾶ ἱκανὸ νὰ ἐπιτελεῖ ἐπιτυχημένα τὰ καθήκοντά του. Στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Δικαίου δὲν χωρεῖ οὔτε ὁ κομμουνισμός, οὔτε ἡ σοσιαλδημοκρατία, οὔτε ὁ συντηρητισμός. Ἂν ὁ δικαστὴς ἐπηρεάζεται στὶς ἀποφάσεις του ἀπὸ τὴν ὅποια ἰδεολογία καὶ εἶναι στρατευμένος σὲ αὐτήν, μὲ τὴν ἐξουσία ποὺ διαθέτει καθίσταται ἐπικίνδυνος γιὰ τὴ Δημοκρατία.
.              Ὁ Εὐάγγελος Παπανοῦτσος στὸ βιβλίο του «Ὁ Νόμος καὶ ἡ Ἀρετή», (ἐκδ. «Δωδώνη», Ἀθήνα, 1981) γράφει πὼς τρεῖς εἶναι οἱ κύριες μορφὲς τῆς ἠθικῆς ζωῆς: τὸ Ἔθιμο, τὸ Δίκαιο καὶ τὸ Ἦθος καὶ σημειώνει: «Τὸ Ἔθιμο προσγράφει καθήκοντα. Τὸ Δίκαιο ἀσφαλίζει δικαιώματα. Τὸ Ἦθος καταργεῖ καὶ τὰ καθήκοντα καὶ τὰ δικαιώματα ὡς σκοπιμότητες ἢ συμφέροντα καὶ τὰ ἐπιβάλλει ὡς ἀξιώσεις τῆς εὐθύνης καὶ τῆς ἐλευθερίας» (Σελ. 169). Αὐτὸ τὸ ἦθος, ποὺ εἶναι ἀπαραίτητο σὲ κάθε πολίτη, εἶναι, πρέπει νὰ εἶναι, βίωμα καὶ τρόπος ζωῆς γιὰ ἕναν δικαστή. Γιὰ αὐτὸ τὸ ἦθος καὶ τὴν Ἠθικὴ ὁ Εὐαγ. Παπανοῦτσος τονίζει ὅτι «δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἐξωτερικὰ θεμέλια ἢ στηρίγματα, δὲν χρειάζεται τὴν ἀναγνώριση τῶν ἄλλων, ἀλλὰ μέσα Της ἔχει τὸ κύρος» (Σελ. 155).
.               Τὴν τελευταία δεκαετία καὶ μέσα στὴν ἠθική, κοινωνική, οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ κατηφόρα, ποὺ πῆρε ἡ χώρα, ὑπῆρξαν καὶ ὑπάρχουν θλιβερὰ περιστατικὰ λειτουργῶν τῆς Δικαιοσύνης, ποὺ πλήγωσαν καὶ πληγώνουν τὴν ἀμεροληψία καὶ ἀνεξαρτησία Της. Ἐλπίζεται ὅτι ἡ κα Σακελλαροπούλου θὰ φανεῖ ἀντάξια τοῦ ἀξιώματος ποὺ ἀναλαμβάνει καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ ἀποδείξει ὅτι ἐκείνη προέρχεται ἀπὸ τὸ ὑγιὲς μέρος Της. Ἐθνομηδενιστὲς ἐκφράζουν τὴν βεβαιότητα πὼς ἡ ἐκλογή της «θὰ σημάνει τὴν σὲ πολλὰ ἐπίπεδα ἀλλαγὴ ἐποχῆς». Δὲν θέλουμε νὰ πιστέψουμε ὅτι, ἐν ὄψει μάλιστα τῆς 200ετηρίδας τοῦ 1821, θὰ καταστεῖ πρόεδρος ἀρεστὴ στὴν ἀριστερὴ ἰντελιγκέντσια, καὶ θὰ ἀγνοήσει τὴν ἱστορία, τὴ συνέχεια καὶ τὰ βιώματα τῶν Ἑλλήνων.-

* ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: «Ἡ κυρία Σακελλαροπούλου εἶναι ἕνας θαυμάσιος, πολὺ ζεστός, ἕνας κανονικὸς ἄνθρωπος καὶ ἔχει πολλὰ ἐνδιαφέροντα. Εἶναι σύμβολο τῆς νέας ἐποχῆς, ἔχει σελίδα στὸ facebook, εἶναι ἕνας ἄνθρωπος τοῦ κόσμου, ἕνας ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς. Εἶναι ἕνα σύμβολο τῆς νέας ἐποχῆς ποὺ ξημερώνει». (16/01/2020) ΠΗΓΗ: newsbeast.gr/politiki/arthro/5896515/kyriakos-mitsotakis-i-katerina-sakellaropoyloy-einai-symvolo-tis-neas-epochis-poy-ximeronei

 

 

 

,

Σχολιάστε

Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ρα το προέδρου

Τρίτη 22 Ἰανουαρίου 2019

Τοῦ Γιώργου Καραμπελιᾶ

.           Ἡ ἀντιδημοκρατικὴ καὶ ἀντισυνταγματικὴ ἐκτροπή, στὴν ὁποία προχωρᾶ ἀνενδοίαστα ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὴ ἑλληνικὴ Βουλή, προκειμένου νὰ ὁλοκληρώσει τὴν ἐθνικὴ μειοδοσία ποὺ συνιστᾶ ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, κινδυνεύει νὰ ὁλοκληρωθεῖ:
.           Εἰσάγεται πρὸς ψήφιση στὴ Βουλή, μία συμφωνία, χωρὶς νὰ ἀποφανθεῖ μὲ δημοψήφισμα ὁ ἑλληνικὸς λαός, παρότι αὐτὸς μὲ ὅλες τὶς κινητοποιήσεις του, ἔχει καταδείξει τὴν κατηγορηματική του ἀντίθεση μὲ αὐτή, δημοψήφισμα ποὺ «ἐπετράπη» ἀπὸ τὸν Τσίπρα καὶ τὸν Κοτζιά, μόνο στοὺς κατοίκους τῶν Σκοπίων καὶ ἀπαγορεύτηκε στοὺς Ἕλληνες πολίτες.
.           Ἔρχεται μὲ ἁπλὴ ρηματικὴ διακοίνωση μία συμφωνία ὑψίστης ἐθνικῆς σημασίας, χωρὶς νὰ ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ κύρωσή της ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ κράτος τῶν Σκοπίων, ἀφοῦ ὁ πρόεδρός του δὲν τὴν ἔχει ὑπογράψει.
.           Εἰσάγεται στὴ Βουλή, μὲ διαδικασίες fast-track, καὶ χωρὶς τὴν ἀπαραίτητη, –γιὰ κύρωση συμφωνίας ποὺ ἀφορᾶ σὲ θέματα ἐθνικῆς κυριαρχίας– πλειοψηφία τῶν 180 βουλευτῶν.
.         Καὶ ὅλα αὐτὰ μέσα σὲ συνθῆκες πού:
.             Στὸ ἐπίπεδο τῆς Βουλῆς, μὲ ἀδιαφανεῖς καὶ σκανδαλώδεις διαδικασίες καὶ μὲ συναλλαγὲς χωρὶς προηγούμενο, τουλάχιστον στὴ μεταπολιτευτικὴ περίοδο, διασφαλίζονται πλασματικὲς πλειοψηφίες, ἐνῶ ἔχουν ἀνατραπεῖ ὅλοι οἱ κανόνες τῆς συνταγματικῆς τάξης, ἀκόμα καὶ σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν ἔννοια τῆς δεδηλωμένης·
.           Ταυτόχρονα, καὶ ἴσως ἀκόμα πιὸ σημαντικό, στὸ ἐπίπεδο τῆς κοινωνίας, ποὺ ἐδῶ καὶ ἕνα χρόνο ἀντιδρᾶ καὶ διαδηλώνει, μὲ ὅλες τὶς μορφές, τὴν πλειοψηφικὴ ἐναντίωσή της σὲ αὐτὴ τὴν ἐπαίσχυντη συμφωνία, στραγγαλίζεται καὶ καταστέλλεται βίαια ἡ λαϊκὴ θέληση.
.         Κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες:
.           Δὲν εἶναι δυνατὸν πλέον ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας νὰ σιωπᾶ καὶ νὰ ἐπιτρέπει νὰ ἐξελίσσεται κάτω ἀπὸ τὰ μάτια τοῦ μία διαδικασία ποὺ συνιστᾶ ταυτόχρονα ἐθνικὴ μειοδοσία καὶ ἀντιδημοκρατικὴ ἐκτροπή· μία διαδικασία ἡ ὁποία, ἀπειλεῖ νὰ διχάσει βαθύτατα τὸν ἑλληνικὸ λαό, τὴν ἑνότητα τοῦ ὁποίου ἔχει ἀναλάβει νὰ διασφαλίζει καὶ νὰ ἐγγυᾶται ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας.
.         Μία διαδικασία, ἡ ὁποία, ἂν ὁλοκληρωθεῖ ἀπειλεῖ νὰ ἀπαξιώσει τελεσίδικα τόσο τὸ πολιτικὸ σύστημα ὅσο καὶ τοὺς πληγωμένους ἤδη θεσμοὺς τῆς χώρας καὶ πρωτίστως ἐκεῖνον τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ποὺ θὰ ἔχει συναινέσει σὲ μία ἀντιδημοκρατικὴ ἐκτροπή, ἀντὶ νὰ ἀποτελέσει ἀνάχωμα σὲ αὐτήν.
.               Ὁ Προκόπης Παυλόπουλος πρέπει, ἐδῶ καὶ τώρα, νὰ παρέμβει καὶ νὰ σταματήσει αὐτὸ τὸ ἐθνικὸ ἔγκλημα. Καὶ μπορεῖ νὰ τὸ κάνει. Θὰ ἀρκοῦσε νὰ ἐκφράσει τὴν ἀντίθεσή του σὲ αὐτὲς τὶς μεθοδεύσεις, γιὰ νὰ ὑποχρεώσει τὴν κυβέρνηση νὰ ἀνακρούσει πρύμναν, διότι θὰ ἔχανε αὐτομάτως κάθε νομιμοποίηση καὶ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἐξασφαλίσει οὔτε καν τὴν δοτὴ πλειοψηφία τῶν προθύμων.
.               Καὶ ἂν δὲν εἰσακουόταν, ὑπάρχει καὶ ἡ δυνατότητα τῆς παραίτησης ποὺ θὰ τὸν μετέβαλλε σὲ ὑπερασπιστὴ καὶ θεματοφύλακα τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους καὶ τῆς ἱστορίας του καὶ θὰ τὸν ἐνέτασσε στὴν ἱστορία τῶν μεγάλων τοῦ ἔθνους μας καὶ δὲν θὰ τὸν ἄφηνε νὰ μεταβληθεῖ σὲ ἄθυρμα τῆς βούλησης μίας ἀντιλαϊκῆς καὶ ἐθνομηδενιστικῆς κυβέρνησης καὶ τῶν ξένων πατρόνων της.
.           Ἐπειδή, σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἔρχεται κάποτε ἡ στιγμὴ νὰ ποῦν τὸ μεγάλο ΝΑΙ ἢ τὸ μεγάλο ΟΧΙ, ἡ στιγμὴ αὐτὴ ἔχει ἔρθει γιὰ τὸν Προκόπη Παυλόπουλο. Εἴτε θὰ συνταχθεῖ μὲ τὴν ἱστορικὴ καταισχύνη μίας ἐθνικῆς μειοδοσίας εἴτε, μὲ τὴν «τιμὴ καὶ τὴ συνείδησή» του, θὰ προχωρήσει στὴ μεγάλη κατάφαση, στὸ ΝΑΙ στὸν ἑλληνισμὸ καὶ στὸ ΟΧΙ στὴ μειοδοσία.
.             Μαζὶ μὲ τὸν Μακρυγιάννη τοῦ 1843, μαζὶ μὲ τὸ ΟΧΙ τοῦ σαράντα, ὡς πρόμαχος τοῦ ἑλληνισμοῦ, ἢ ἀντίθετα μὲ τὴν καταισχύνη τῶν «πουρκουάδων» καὶ τῶν μειοδοτῶν.
.                   Εἶναι στὸ χέρι του. Θὰ τὸ τολμήσει;

 

ΠΗΓΗ: liberal.gr

 

 

, ,

Σχολιάστε

«ΔΕΝ ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ»: τὴν εὐεργετικὴ γιὰ τὸ Γένος προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας

«Μήνυμα» Παυλόπουλου:
Δ
ν δικαιολογεται συνταγματικ ναθεώρηση
τ
ν διατάξεων γι τν
κκλησία

30.11.2018

.               Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, βρέθηκε στὴν Πάτρα μὲ ἀφορμὴ τὸν ἑορτασμοῦ τοῦ πολιούχου, Ἁγίου Ἀνδρέου – Ἡ Ἐκκλησία «ὑπῆρξε πάντοτε παροῦσα σὲ ὅλους τους μεγάλους ἐθνικοὺς ἀγῶνες», ὑπογράμμισε
.               «Ὀφείλω νὰ ὁμολογήσω καὶ ὡς ἐκ τῆς ἰδιότητός μου, ὅτι ἡ ὀρθόδοξη χριστιανοσύνη καὶ ἰδίως ἡ Ἐκκλησία μας μένει πιστὴ καὶ στὸ κήρυγμα καὶ στὰ διδάγματα τοῦ πρωτοκλήτου Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Καὶ ὀφείλω νὰ καταθέσω ἐδῶ καὶ τοῦτο, τὸ ὁποῖο νομίζω ἔχει μεγαλύτερη σημασία, ὅταν ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας: Ὅτι ὅλοι ὀφείλουμε νὰ ἀναγνωρίσουμε τὸ τί θετικὰ ἔχει συνεισφέρει γιὰ τὸ λαό μας καὶ τὸ ἔθνος μας ἡ ἀγαστὴ συμπόρευση Ἐκκλησίας-Πολιτείας καὶ λαοῦ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια».
.               Αὐτὰ τόνισε μεταξὺ ἄλλων ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀντιφώνησής του στὸ γεῦμα ποὺ παρέθεσε σήμερα τὸ μεσημέρι στὴν Πάτρα ὁ μητροπολίτης Πατρῶν Χρυσόστομος, μὲ ἀφορμὴ τὸν ἑορτασμὸ τοῦ πολιούχου, Ἁγίου Ἀνδρέου.

Ἡ συμπόρευση Ἐκκλησίας-Πολιτείας ἀποτυπώνεται στὰ Συντάγματά μας

.               Στὴν συνέχεια, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας εἶπε ὅτι «αὐτὴ ἡ συμπόρευση καὶ αὐτὴ ἡ κοινὴ δημιουργία σὲ κρίσιμες στιγμὲς καὶ ἰδίως σὲ χαλεποὺς καιροὺς ἀποτυπώνεται ἀπὸ τότε ποὺ ὑπῆρξαν τὰ πρῶτα ἑλληνικὰ Συντάγματα -μέσα στὰ Συντάγματά μας- ἕως σήμερα, καὶ ἀποτυπώνεται ὄχι ὡς κανόνας δικαίου ὄχι ὡς δέον γενέσθαι μὲ τὴν ἔννοια τῆς κανονιστικῆς ρύθμισης, ἀλλὰ ἀποτυπώνεται ὡς ἱστορικὴ ἀλήθεια».
.               «Αὐτὸ ἔχει μεγάλη σημασία, γιατί μπορεῖς νὰ ἀλλάζεις κατὰ τὸ δοκοῦν καὶ σύμφωνα μὲ τὶς διατάξεις τοῦ Συντάγματος τὶς διατάξεις ἐκεῖνες, οἱ ὁποῖες ἔχουν κανονιστικὸ περιεχόμενο, ὅμως δν μπορες ν λλάζεις διατάξεις, ο ποες ποτυπώνουν μία στορικ λήθεια, ποία παραμένει πάντοτε χωρς ν χει τίποτε λλάξει. Καὶ κατὰ τοῦτο -καὶ ἀκριβῶς ἐπειδὴ αὐτὴ ἡ ἀλήθεια ἰσχύει καὶ σήμερα- δὲν δικαιολογεῖται ἡ ἀναθεώρησή τους» προσέθεσε. Καὶ ἐξήγησε: «Καὶ τὸ λέω αὐτό, γιατί ἡ ἀναγνώριση αὐτοῦ τοῦ ρόλου τῆς Ἐκκλησίας στὴν πορεία τοῦ λαοῦ μας καὶ τοῦ ἔθνους μας, δὲν ἀφορᾶ μόνο ἐκείνους ποὺ πιστεύουν, ἀλλὰ ἐπειδὴ συνιστᾶ ἱστορικὴ ἀλήθεια, ἀφορᾶ τοὺς πάντες, γιὰ αὐτὸ -τὸ τονίζω- σὲ ὅλες τὶς ἀναθεωρήσεις τῶν Συνταγμάτων, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ σὲ συντακτικὲς συνελεύσεις, τὸ ζήτημα αὐτὸ ἔχει ὁμολογηθεῖ ἀπὸ ὅλους ἐκείνους ποὺ θέσπισαν ἀναθεωρήσεις, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ πίστευαν ἢ ὄχι».
.               Αὐτὴν τὴν παρακαταθήκη, συμπλήρωσε ὁ Προκόπης Παυλόπουλος, «ὀφείλουμε νὰ τὴ διατηρήσουμε καὶ χαίρομαι διότι ὡς πρὸς αὐτό, ὑπάρχει μία εὐρύτατη συναίνεση, κάτι τὸ ὁποῖο εἶναι ἀπόλυτα θετικὸ γιὰ τὴν πορεία τοῦ λαοῦ μας καὶ τοῦ ἔθνους μας, σὲ αὐτοὺς τοὺς καιροὺς ποὺ ἔχουμε νὰ διανύσουμε στὸ μέλλον».
.               Μάλιστα, ὅπως ὑπογράμμισε σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, «ἔχω χρέος νὰ ἀναδείξω τί εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο δὲν μπορεῖ μὲ βάση τὶς διατάξεις τῶν Συνταγμάτων καὶ τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος νὰ ἀμφισβητήσει κανεὶς σήμερα» καὶ ἐξήγησε: «Τὸ πρῶτο εἶναι γνωστό, ποιὸς ὑπῆρξε ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἰδίως ἐδῶ στὴν Ἀχαΐα, ἐδῶ δίπλα εἶναι τὰ Καλάβρυτα, εἶναι γνωστὸς ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ καὶ τὴν ἔκρηξη τῆς ἐθνεγερσίας καὶ τὴν περαιτέρω πορεία, γιατί ὁ ρόλος αὐτὸς ὑπῆρξε ἐνεργός, καθοριστικὸς καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν ἀπὸ τὴν ἔκρηξη ἐθνεγερσίας καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐθνεγερσίας καὶ κατὰ τὴ δημιουργία καὶ τὴν πορεία τοῦ νεότερου ἑλληνικοῦ κράτους».

Ἡ Ἐκκλησία πάντα παροῦσα στοὺς μεγάλους ἀγῶνες

.               Ἡ Ἐκκλησία, συνέχισε, «ὑπῆρξε πάντοτε παροῦσα σὲ ὅλους τους μεγάλους ἐθνικοὺς ἀγῶνες, ὑπὸ τὴν εὐρεία ἔννοια τοῦ ρόλου, καὶ δεύτερο ποὺ ἐξηγεῖ γιατί μένω στὴν ἔννοια τῶν ἐθνικῶν ἀγώνων, ὑπὸ τὴν εὐρεία τοῦ ὄρου ἔννοια, ποὺ δὲν περιλαμβάνουν μόνο τὴν ὑπεράσπιση πατρίδας, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑπεράσπιση τῆς κοινωνίας μας».
.               Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο, ὁ κ. Παυλόπουλος ἀναφέρθηκε στὸν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὴν κρίση καὶ εἶπε: «Ἔχουμε ὅλη τὴν ἐμπειρία σὲ ὅλη αὐτὴ τὴ δίνη τὴν ὁποία βιώσαμε καὶ ἐν μέρει βιώνουμε ἀκόμα, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν οἰκονομικὴ καὶ τὴν κοινωνικὴ κρίση τοῦ τόπου μας. Κρίση κοινωνικὴ καὶ οἰκονομική, ἡ ὁποία ἔφτασε ὡς τὰ θεμέλια αὐτοῦ τούτου τοῦ κοινωνικοῦ μας ἱστοῦ καὶ ἀπείλησε καὶ μὲ τὴν ἔκρηξη τῆς κοινωνίας μας καὶ μὲ τὴν ρήξη τοῦ κοινωνικοῦ μας ἱστοῦ. Μέσα σὲ αὐτὴ τὴν κρίση ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας, ἰδίως σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴ στήριξη τοῦ κοινωνικοῦ κράτους καὶ τὴν ἀπόδοση τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης, ὑπῆρξε κορυφαῖος. Ὅλοι γνωρίζουμε ποιὸς ὑπῆρξε ὁ ρόλος αὐτός, ποιὰ ὑπῆρξε ἡ συμπαράσταση τῆς Ἐκκλησίας στὸ χειμαζόμενο λαό, ἰδίως στοὺς οἰκονομικὰ ἀσθενέστερους. Ἦταν τόσο δὲ περισσότερο οὐσιαστικὸς ρόλος αὐτός, ὅσο ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, λόγω ἀκριβῶς τῶν δεδομένων τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, τὸ κράτος δὲν θὰ μποροῦσε ἀπὸ μόνο τοῦ νὰ στηρίξει τὸ κοινωνικὸ κράτος, τὸ ὁποῖο κατέρρεε. Ἄρα ἐδῶ πρέπει νὰ ἀποδεχθοῦμε ὅλοι, πιστεύοντες καὶ μή, γιατί δὲν εἶναι ζήτημα ὁμολογίας πίστεως, ἀλλὰ ὁμολογίας ἱστορικῆς ἀλήθειας, ὅτι ἡ Ἐκκλησία συνέβαλε οὐσιωδῶς στὸ νὰ μποροῦμε σήμερα νὰ βλέπουμε μὲ μεγαλύτερη αἰσιοδοξία τὸ μέλλον τοῦ τόπου μας καὶ τοῦ λαοῦ μας. Καὶ αὐτὴ ἡ συμπόρευση πρέπει νὰ συνεχιστεῖ. Ἄξια λοιπὸν ἡ Ἐκκλησία, γιατί ἐδῶ τήρησε δύο σημαντικὲς ἀρχὲς ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ διδασκαλία, καὶ εἶναι θὰ ἔλεγα ἡ πεμπτουσία τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας, ἰδίως τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς διδασκαλίας. Ἡ Ἐκκλησία ἔμεινε πιστὴ στὸ “ἀγαπᾶτε ἀλλήλους” στὴν ὕψιστη ἀρχὴ τῆς ἀλληλεγγύης καὶ ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλὰ μέσα ἀπὸ τὴν ὑπέρβαση φτάνει, ἔφτασε εἶμαι βέβαιος ὅτι θὰ καταλήξει νὰ φτάσει ὁριστικὰ στὴν ἐμπέδωση τῆς δεύτερης μεγάλης ἀλήθειας τοῦ “Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν”, ποὺ εἶναι ἡ ὑπέρτατη ἀρχὴ τῆς οἰκειώσεως».
.               Ἀκόμη, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τόνισε ὅτι «ὀφείλω νὰ ἐξάρω ἕναν ἄλλον ρόλο τῆς ὀρθόδοξης χριστιανοσύνης καὶ τῆς Ἐκκλησίας μας, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν τήρηση τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας καὶ τὴν ὑπηρέτηση τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας» καὶ προσέθεσε: «Τὸ λέω αὐτό, γιατί αὐτὸ δὲν ἀφορᾶ μόνο τὴν Ἑλλάδα μας, τὸ λαό μας τὸ ἔθνος μας. Ἀφορᾶ τὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκογένεια, τῆς ὁποίας εἴμαστε καὶ θὰ εἴμαστε ἀναπόσπαστο μέλος ὄχι μόνο αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ τοῦ σκληροῦ πυρήνα τῆς εὐρωζώνης. Εἶναι γνωστὸ ποιοὶ εἶναι οἱ τρεῖς πυλῶνες τοῦ πολιτισμοῦ πάνω στοὺς ὁποίους στηρίζεται ὅλο τὸ εὐρωπαϊκὸ ἐπίπεδο. Ὁ πρῶτος πυλώνας εἶναι ὁ πυλώνας τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας τοῦ πνεύματος, ὁ δεύτερος πυλώνας εἶναι ὁ πυλώνας τῶν θεσμῶν τῆς ἀρχαίας Ρώμης καὶ ὁ τρίτος πυλώνας εἶναι ὁ πυλώνας τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας τῶν μεγάλων ἀρχῶν τῆς χριστιανοσύνης, ἰδίως τῶν ἀρχῶν τῆς καταλλαγῆς, τῆς εἰρήνης, τῆς ἀλληλεγγύης, τῆς δικαιοσύνης, κατεξοχὴν δὲ τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης, κατὰ τὸ “δικαιοσύνην μάθετε οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς”».
.               Ἐπίσης, ὁ κ. Παυλόπουλος εἶπε ὅτι «οἱ ἀρχὲς αὐτὲς ἀποτελοῦν βασικὲς ἀρχὲς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, ἀρχές, οἱ ὁποῖες ἀποκτοῦν πολὺ μεγαλύτερη σημασία σήμερα, ὅταν τὸ εὐρωπαϊκὸ οἰκοδόμημα ἀπειλεῖται ἀπὸ μορφώματα, τὰ ὁποῖα ἐπιδιώκουν τὴν ἀποδόμησή του, μορφώματα ποὺ ἀγγίζουν τὰ ὅρια τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ ναζισμοῦ καὶ τὰ ὁποία βρίσκουν ἔδαφος γιὰ νὰ βλαστήσουν μέσα στὶς μεγάλες ἀνισότητες καὶ τὶς κοινωνικὲς ἀδικίες, στὶς ὁποῖες δυστυχῶς ἔχουν ὁδηγήσει ἐσφαλμένες πολιτικές».
.               Μάλιστα, ὅπως σημείωσε, «ὅταν οἱ ἀρχὲς τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας ποὺ ἀνέφερα προηγουμένως γίνουν ἡ βάση πάνω στὴν ὁποία μποροῦμε νὰ στηριχθοῦμε, εἶναι ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες θὰ συμβάλλουν ὥστε νὰ ἐκλείψουν αὐτὰ τὰ μορφώματα καὶ τὸ εὐρωπαϊκὸ οἰκοδόμημα νὰ σταθεῖ ξανὰ ὄρθιο πάνω στὶς πραγματικές του ἀντηρίδες καὶ νὰ ὁδηγηθεῖ στὴν ὁλοκλήρωσή του». Ἀκόμη ἀνέφερε ὅτι εἶναι αὐτὲς οἱ ἀρχὲς «ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι γιὰ τὸν εὐρωπαϊκό μας πολιτισμό, μὲ τὶς ἑλληνικές του ρίζες, ἐπίκεντρο εἶναι ὁ ἄνθρωπος, γιατί τὸν ἄνθρωπο πρέπει νὰ ὑπηρετεῖ ἡ οἰκονομία, ὄχι τὸ ἀντίστροφο». Ὁ ἄνθρωπος προσέθεσε «εἶναι ἡ θεμελιώδης ἀντηρίδα, πάνω στὴν ὁποία μπορεῖ νὰ στηριχθεῖ τὸ εὐρωπαϊκὸ οἰκοδόμημα, γιὰ νὰ ὁδηγηθεῖ περαιτέρω ὡς τὴν τελική του ὁλοκλήρωση».
.               Αὐτὲς τὶς ἀρχὲς συνέχισε ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας «ἡ Ἐκκλησία μας τὶς τηρεῖ ἀπαρέγκλιτα καὶ κατὰ τοῦτο ὡς φορέας καὶ ὑπερασπιστὴς τῶν θεμελιωδῶν ἀρχῶν τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας εἶναι ὑπερασπιστὴς καὶ τῆς εὐρωπαϊκῆς ἰδέας καὶ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ οἰκοδομήματος». «Καὶ τὸ λέω ἐδῶ στὴν Πάτρα», συνέχισε, «ὅταν ξέρουμε ἀπὸ ποῦ ἦρθε ἡ κάρα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τὴν ἐποχὴ ἐκείνη καὶ πὼς αὐτὸ τὸ ταξίδι τῆς κάρας καὶ τοῦ σταυροῦ ἀποδεικνύει πόσο ὅλα αὐτὰ γίνονται στὸ πλαίσιο ἑνὸς ἑνιαίου χώρου ποὺ σέβεται τὶς ἴδιες ἀρχὲς καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ εὐρωπαϊκὸς χῶρος».
.               «Ἄρα ἀκόμα καὶ ἡ κάρα ὁ σταυρὸς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου», προσέθεσε, «μᾶς καλοῦν νὰ ἀναλογιστοῦμε ὅτι ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης ὀφείλουμε νὰ ἀγωνιστοῦμε γιὰ τὰ ἴδια ἰδανικὰ γιὰ τὰ ὁποία ἀγωνίζεται καὶ ἡ δική μας ἐκκλησία».
.               Καταλήγοντας, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας εὐχήθηκε, ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν μητροπολίτη Πατρῶν, «καὶ τοῦ χρόνου νὰ εἴμαστε ὅλοι ἐδῶ καὶ νὰ βλέπουμε μὲ μεγαλύτερη αἰσιοδοξία τὸ μέλλον ποὺ ἀναλογεῖ στὸν τόπο μας καὶ στὸ λαό μας καὶ ἰδίως στὴ νέα γενιά, αὐτὴ ποὺ χειμάστηκε περισσότερο καὶ πλήρωσε περισσότερο ἀπὸ αὐτὴ τὴν κρίση, χωρὶς νὰ εὐθύνεται γιὰ αὐτό», προσθέτοντας ὅτι «ἡ ἑνότητα τοῦ λαοῦ μας θὰ εἶναι ἀκόμη περισσότερο ἀρραγής».

 

ΠΗΓΗ: protothema.gr (ἀπὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ)

 

 

, ,

Σχολιάστε

ΑΤΟΠΗΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἀτόπημα σὲ βάρος τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Τὰ ὅσα εἶπε ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κατὰ τὴν πρόσφατη ὁμιλία του στὸν Μυστρὰ προκάλεσαν εἰρωνικὸ σχόλιο σὲ ΜΜΕ. Ὁ κ. Παυλόπουλος εἶπε τὰ αὐτονόητα. Μεταξὺ τῶν ἄλλων πὼς τὸ Βυζάντιο συντήρησε τὰ βασικὰ χαρακτηριστικά τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδας καὶ τῆς ἀρχαίας Ρώμης καὶ ὅτι μέσῳ τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας καὶ παράδοσης ἐμπλουτίστηκε μὲ θεμελιώδεις ἀρχὲς καὶ ἀξίες, οἱ ὁποῖες σήμερα συνιστοῦν πραγματικὲς ἀντηρίδες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Τὰ λόγια του αὐτὰ προκάλεσαν τὸ σχόλιο ὅτι ὁ Πρόεδρος «ἅρπαξε τὸν Gibbon ἀπὸ τὴν κοτσίδα καὶ τοῦ ἔκανε τὴ μούρη κρέας» (sic). Στὸ ἴδιο σχόλιο προστίθεται ἡ ἀπαξιωτικὴ γιὰ τὸν Πρόεδρο καὶ τὴν Ἐκκλησία ἀπορία: «Ποῦ ἔμαθε ἱστορία ὁ Πρόεδρος, στὸ κατηχητικό;». Ἔτσι ὁλοκληρώθηκε τὸ ἀτόπημα σὲ βάρος τοῦ Προέδρου. Δὲν ἔχει σημασία τὸ ποιὸς ἔγραψε τὸ συγκεκριμένο σχόλιο. Σημασία ἔχει τὸ ἄδικο καὶ ἐσφαλμένο περιεχόμενό του, προϊὸν μίας συγκεκριμένης ἀντίληψης περὶ ζωῆς καὶ ἱστορίας.
.           Στὸ σχόλιο γίνεται ἐπίκληση τοῦ Gibbon γιὰ τὴν Ἱστορία τοῦ Βυζαντίου, ἑνὸς συγγραφέα τοῦ 18ου αἰώνα! Ὁ Edward Gibbon (1737 – 1794) γεννήθηκε στὴν Ἀγγλία καὶ ἔζησε χρόνια στὴν γαλλόφωνη Ἑλβετία. Δέχθηκε ἐπιδράσεις ἀπὸ τὸν Βολταῖρο καὶ τὸν καλβινισμό. Στὸ ἔργο του γιὰ τὸ Βυζάντιο ἐκφράζεται μὲ ἀστήρικτες ὑπερβολὲς καὶ μὲ ἀνεύθυνα ὑποτιμητικὰ σχόλια. Ἑλληνικὰ δὲν ἤξερε καὶ ὅμως ἀσχολήθηκε μὲ τὸ Βυζάντιο…
.           Τὰ ὅσα ἀνέφερε ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας εἶναι αὐτά, ποὺ ἔχει ἀναδείξει ἡ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα. Εἶναι ὅσα ἀναφέρονται ἀπὸ τοὺς διάσημους Βυζαντινολόγους τοῦ 20ού αἰώνα Πὸλ Λεμέρλ, Τσαρλς Ντίλ, Κύριλλο Μάνγκο, Στίβεν Ράνσιμαν, Γεώργιο Ὀστρογκόρσκι, Ἀλέξανδρο Καζντὰν καὶ τὴν Τζούντιθ Χέριν. Ἐπίσης ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες σημαντικοὺς Βυζαντινολόγους Διον. Ζακυθηνό, Φαίδωνα Κουκουλέ, Νίκ. Σβορῶνο, Σπ. Βρυώνη, Μαν. Χατζηδάκη καὶ τὶς κυρίες Σοφία Ἀντωνιάδη, Ἑλένη Γλύκατζη – Ἀρβελὲρ καὶ Ἀγγελικὴ Λαΐου.
.           Εἶναι παρατηρημένο ὅτι ὅσοι ἐχθρεύονται τὸ Βυζάντιο ἐπικαλοῦνται τὸν Γίββωνα. Οἱ λόγοι δὲν εἶναι ὅτι ἔχει σήμερα ἐπιστημονικὴ ἀξία τὸ ἔργο του «Ἡ Παρακμὴ καὶ ἡ πτώση τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας». Ἁπλῶς ἔτσι δικαιολογοῦν τὰ ἀντιχριστιανικὰ ἰδεολογήματά τους καὶ τὴν ἀπέχθειά τους σὲ ὅ,τι προβάλλει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τὸν Πολιτισμό, ποὺ αὐτὴ συνέβαλε νὰ ἀνθήσει στὴν Ἀνατολικὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία.
.           Ὁ μέγας Βυζαντινολόγος Ἀλεξάντερ Βασίλιεφ σημειώνει πὼς ὁ Γίββων δὲν ἐπιτυγχάνει καὶ τόσο στὴν συγγραφὴ τῆς Ἱστορίας τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς ἢ Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, ἐν μέρει διότι δὲν εἶχε ἐπαφὴ μὲ μερικὲς ἀπὸ τὶς πρωτότυπες πηγὲς καὶ ἐν μέρει διότι δέχθηκε δυνατὴ ἐπίδραση ἀπὸ τὶς ἰδέες τῆς ἐποχῆς του, ποὺ ἤσαν δυσμενέστατες γιὰ τὴ Βυζαντινὴ Ἱστορία.
.           Ὁ ἰδιοφυὴς ἱστοριοδίφης Σπυρίδων Ζαμπέλιος γράφει πὼς ἡ συγγραφὴ τοῦ Γίββωνος, τοῦ «ὑπέρτατου δικαστοῦ 22 αἰώνων ἐθνικῆς ὑπάρξεως τῶν Ἑλλήνων, ἐκ τοῦ ὁποίου ἡ Εὐρώπη ἀντλοῦσε (Σημ. Κάποιοι ἀντλοῦν ἀκόμη…) τὶς περὶ Βυζαντινοῦ Μεσαίωνος γνώσεις καὶ κρίσεις της, ὄζει γαιῶδες τι καὶ νεκριμαῖον ἐπιτύμβιον, ἀναμιμνῆσκον τὴν πένθιμον Μούσαν τοῦ Τακίτου». Τὸ ἐπιτύμβιο ἀφορᾶ τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ Γίββωνα.-

,

Σχολιάστε

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ καὶ ΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ. γιὰ τὸ ΣΚΟΠΙΑΝΟ

Συνάντηση μισς ρας
Παυλόπουλου –
ερώνυμου γι τ Σκοπιαν

19.01.18

.           Δεκτὸς ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο  ἔγινε στὶς 18:00 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος. Ἡ συνάντηση, μὲ τὶς ἐξελίξεις στὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας τῆς ΠΓΔΜ νὰ βρίσκονται στὸ ἐπίκεντρο, κράτησε μόλις μισὴ ὥρα. Ἀποχωρώντας, ὁ κ. Ἱερώνυμος δὲν ἔκανε δηλώσεις.

[…]

 

ΠΗΓΗ: protothema.gr.

 

 

, ,

Σχολιάστε

ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΑΓ. Νεομάρτυς ΓΕΩΡΓΙΟΣ ὁ ἐν ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ, «μαρτύρησε ἀκριβῶς ἐπειδὴ δὲν δέχθηκε νὰ ἀλλάξει τὸ πιστεύω του, δὲν δέχθηκε νὰ ἀπαρνηθεῖ τὴν πίστη του» (Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας)

Πρτος πίσημος ορτασμς
το
γίου Νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις
στν Προεδρικ Φρουρ

17.01.2018

Ρεπορτὰζ γιὰ τὸ Ραδιόφωνο τῆς Ἐκκλησίας:
Μάκης Ἀδαμόπουλος

.              Παρουσίᾳ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καὶ τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιου Παυλόπουλου πραγματοποιήθηκε σήμερα ὁ πρῶτος ἐπίσημος ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Φουστανελᾶ στὴν Προεδρικὴ Φρουρά.
[…]
.             Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τέλεσε τὴν ἀκολουθία τῆς καθιέρωσης τοῦ εἰκονοστασίου – προσκυνηταρίου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Στὴν συνέχεια κάνοντας μία ἱστορικὴ ἀναδρομὴ στὸν τρόπο ποὺ χτίζονταν οἱ ναοὶ ἀπὸ τὰ πρωτοχριστιανικὰ χρόνια καὶ φθάνοντας μέχρι σήμερα ἐξῆρε τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἦθος καὶ τὴν παράδοση ποὺ ἦταν ὁρατὰ ἀκόμη καὶ στὸν τρόπο ποὺ οἰκοδομοῦνταν οἱ ναοὶ ὅσο μικροὶ κι ἂν ἦταν. «Στὸν ἄνθρωπο δὲν εἶναι τόσο οὐσιαστικὸ τὸ ἐξωτερικό, αὐτὸ ποὺ φαίνεται, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ κρύβεται ἐσωτερικὰ» σημείωσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἀναφέρθηκε στὰ ἐκκλησάκια καὶ στὶς μονὲς ἐπὶ τουρκοκρατίας, ἀλλὰ καὶ στὴν ἐνδυμασία τῆς ἐποχῆς τονίζοντας πὼς «ἡ φουστανέλα εἶναι ἕνα σύμβολο τοῦ ἀγώνα καὶ τῆς ἀπόκτησης τῆς ἐλευθερίας».
.             Ἐξέφρασε, ἐπίσης, τὴ συγκίνησή του γιὰ τὴν σημερινὴ ἡμέρα ποὺ ἀφιερώνεται ἕνα προσκυνητάριο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις στὴν Προεδρικὴ Φρουρὰ δηλώνοντας πὼς αὐτὸ μᾶς δίνει ἐσωτερικὴ δύναμη. Συνεχάρη ὅσους συνέλαβαν τὴν ἰδέα καὶ ὅσους συνέβαλαν στὴν δημιουργία του καὶ εὐχήθηκε ὁ λαὸς νὰ συνεχίσει νὰ δείχνει αὐτὸ ποὺ θέλει καὶ αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο ἀγωνίζεται.
.             Κατόπιν ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας εὐχαρίστησε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τόνισε πὼς ἡ σημερινὴ ἡμέρα ἐκπέμπει πολλὰ μηνύματα. «Μηνύματα ποὺ ἀφοροῦν καὶ τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις, ἀλλὰ καὶ τὸ Ἔθνος μας. Εἴπατε Μακαριώτατε, ὅτι ὁ τρίτος πυλώνας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ μας Πολιτισμοῦ, ἡ Χριστιανικὴ Διδασκαλία, εἶναι ἐκείνη ποὺ καθιέρωσε τὴν ἀρχὴ σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὀφείλουμε νὰ πράττουμε ὄχι τόσο αὐτὸ ποὺ μᾶς ἐπιβάλλεται, ἀλλὰ πολὺ περισσότερο ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖο πραγματικὰ πιστεύουμε, ἐκεῖνο ποὺ πραγματικὰ ἔχουμε κάνει συνείδηση. Καὶ τὸ λέω αὐτὸ γιατί ὀφείλω νὰ διευκρινίσω πὼς ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Προστάτη τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς, τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου, δὲν ὀφείλεται μόνο στὴν εὐζωνική του περιβολή. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἕνα. Καὶ θὰ ᾽λεγα μάλιστα, χρησιμοποιώντας τὰ δικά σας λόγια, ὅτι εἶναι ἡ «ἐξωτερικὴ πλευρά». Ὁ λόγος, ὁ βαθύτερος λόγος, εἶναι τὸ ἴδιο τὸ παράδειγμα τοῦ Νεομάρτυρος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου πού, ὅποιος ἐντρυφήσει στὸν τρόπο τοῦ μαρτυρίου του, ἀντιλαμβάνεται ὅτι συμβολίζει τὴν ἀφοσίωση τοῦ ἀνθρώπου στὸ πιστεύω του. Ὁ Νεομάρτυς Ἅγιος Γεώργιος μαρτύρησε ἀκριβῶς ἐπειδὴ δὲν δέχθηκε νὰ ἀλλάξει τὸ πιστεύω του, δὲν δέχθηκε νὰ ἀπαρνηθεῖ τὴν πίστη του. Τοῦτο γιὰ τὴν Προεδρικὴ Φρουρὰ ἔχει τεράστια σημασία, γιατί δείχνει αὐτὸ ποὺ πάντοτε ἡ Προεδρικὴ Φρουρά, ἀπὸ τότε ποὺ συστάθηκε ὢς σήμερα, πράττει».

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

, ,

Σχολιάστε

«ΧΙΛΙΑ “ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ”» Προέδρου πρὸς Ἀρχιεπίσκοπο γιὰ τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας

Παυλόπουλος σ ερώνυμο:
Χίλια ε
χαριστ γι τν ποστολ τς κκλησίας

.                «Χίλια εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας», εἶπε ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, στὸν χαιρετισμό του στὴν κοπὴ τῆς πίτας τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς καὶ ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο.
.           «Δὲν εἶναι μόνο ἡ προσφορά της σ᾽ αὐτὴν τὴν κρίση. Εἶναι καὶ ἡ προσφορὰ τῆς χριστιανικῆς παράδοσης στὸν Πολιτισμό μας, στὸν εὐρωπαϊκὸ Πολιτισμό. Δὲν ξεχνᾶμε ὅτι αὐτὸ τὸ τμῆμα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Πολιτισμοῦ, ποὺ ὀφείλεται στὴν χριστιανικὴ παράδοση, εἶναι ἐκεῖνο ποὺ ἐμπνέει καὶ τὴν Εὐρώπη γιὰ νὰ διαμορφώσει τὸν ρόλο ποὺ πρέπει νὰ διαδραματίσει σ᾽ ὁλόκληρη τὴν ὑφήλιο. Τὸν ρόλο, ὁ ὁποῖος σημαίνει τὴν ἐμπέδωση τῶν βασικῶν ἀρχῶν τῆς Εἰρήνης, τῆς Δημοκρατίας, τῆς Δικαιοσύνης καί, ἰδίως, τῆς Κοινωνικῆς Δικαιοσύνης», κατέληξε ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας στὸν χαιρετισμό του.

ΠΗΓΗ: CNN Greece

 

 

,

Σχολιάστε

«ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ» (Πρόεδρ. τῆς Δημοκρατίας) [Μαγνητοσκόπημα]

«

, ,

Σχολιάστε

«ΔΕΙΓΜΑ ΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ»

Στὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Χίου
ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Πρ. Παυλόπουλος εἶπε
:
σφαγ τς Χίου εἶναι δεγμα γραφς
τς τουρκικς βαρβαρότητας!

 

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

 

,

Σχολιάστε

«ΜΠΡΟΣΤΑ Σ᾽ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΦΑΤΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΟΥΔΕΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΗΣΥΧΗ». (Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας)

Προκόπης Παυλόπουλος:
«Μπροστὰ σ’ αὐτὴν τὴν ἄφατη τραγωδία
οὐδεμία Ὀρθόδοξη συνείδηση μπορεῖ νὰ κοιμᾶται ἥσυχη»

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ»

Ἀθήνα, 19.10.2015

Παναγιώτατε,
Μακαριώτατοι Πατριάρχες καὶ Προκαθήμενοι,
Ἁγιώτατοι,
Σοφολογιώτατοι,
Κύριοι Ὑπουργοί,
Κύριοι Βουλευτές,
Κυρίες καὶ Κύριοι,

.         Ἡ Διεθνὴς Διάσκεψη, στὴν ὁποίαν συμμετέχετε, μὲ θέμα «Θρησκευτικὸς καὶ Πολιτιστικὸς Πλουραλισμὸς καὶ Εἰρηνικὴ Συνύπαρξη στὴν Μέση Ἀνατολή», ἀποκτᾶ καίρια σημασία κυρίως ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι διεξάγεται σὲ μία περίοδο μοναδικῆς ἱστορικῆς κρισιμότητας. Κρισιμότητας, ἡ ὁποία προκύπτει πρωτίστως λόγῳ τοῦ ὅτι, γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ δυστυχῶς, τὰ τεκταινόμενα στὴν Μέση Ἀνατολὴ κλονίζουν ἐπικίνδυνα τὰ θεμέλια τῆς εἰρήνης καὶ τῆς εἰρηνικῆς συνύπαρξης τῶν Λαῶν στὴν περιοχή. Περαιτέρω δέ, λόγῶ τῆς «ἔκρηξης», κυριολεκτικῶς, τῶν ροῶν προσφύγων πολέμου, τὰ πλήγματα κατὰ τῆς εἰρήνης διαμορφώνουν συνθῆκες ἀνθρωπιστικῆς κρίσης, αὐτονοήτως ἀντίθετης πρὸς κάθε ἔννοια Πολιτισμοῦ καὶ Δικαιοσύνης, ἡ ὁποία προσλαμβάνει ἔτσι οἰονεὶ πλανητικὲς διαστάσεις.

Ι.       Αὐτὲς λοιπὸν τὶς κρίσιμες ὧρες δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι μία τέτοια κατάσταση εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετη πρὸς τὶς ἱστορικὲς καταβολὲς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Καὶ τοῦτο διότι ὁ γεωγραφικὸς χῶρος τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἀποτέλεσε μίαν ἀπὸ τὶς πρῶτες κοιτίδες ἱστορικοῦ πολιτισμοῦ παγκοσμίως. Τεκμηριωμένη ἀπόδειξη ἀποτελεῖ τὸ ὅτι τὰ σημαντικότερα μνημεῖα πολιτισμοῦ στὴν περιοχὴ προέκυψαν ἀπὸ τὴν ὄσμωση διαφορετικῶν πολιτισμῶν. Καί, γιὰ νὰ εἴμαστε κοντὰ στὴν πραγματικότητα, ἀπὸ τὴν πολιτισμικὴ ὄσμωση, ἡ ὁποία συντελέσθηκε, ὅταν ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς συνάντησε τοὺς τοπικοὺς Πολιτισμοὺς κατὰ τὴν Ἑλληνιστικὴ Περίοδο. Στὴν πορεία, πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση συνέβαλε, καὶ μάλιστα ἀποφασιστικῶς, ἡ Ὀρθόδοξη παράδοση, ἀφοῦ ἡ Ὀρθόδοξη ἱεραποστολή, ἐξ ἀρχῆς, ἀγκάλιασε τὶς τοπικὲς γλῶσσες καὶ τοὺς τοπικοὺς Πολιτισμούς, βεβαίως στὸ μέτρο ποὺ κι ἐκεῖνοι ἤθελαν ν’ ἀκούσουν καὶ ν’ ἀποδεχθοῦν τὸ Εὐαγγελικὸ Μήνυμα.

ΙΙ. Ὑπὸ τὰ δεδομένα αὐτὰ ἡ Μέση Ἀνατολή, κατὰ τὶς ἱστορικὲς καταβολές της καὶ τὸν ἀντίστοιχο ἱστορικὸ προορισμό της, μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ γίνει τόπος εἰρηνικῆς καὶ δημιουργικῆς συνύπαρξης Λαῶν καὶ Πολιτισμῶν. Ἰδίως δὲ τόπος, ὅπου ἡ θρησκευτικὴ διαφορετικότητα ὄχι μόνον δὲν διχάζει τοὺς Λαούς, ἀλλὰ τοὺς ὁδηγεῖ στὸν προαναφερόμενο δρόμο τῆς εἰρηνικῆς καὶ δημιουργικῆς συνύπαρξης. Καὶ σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο πρέπει νὰ γίνει πλήρως κατανοητὸ τὸ ὅτι σήμερα, γιὰ τὸν παγκόσμιο νομικὸ -καὶ ὄχι μόνον, φυσικά- πολιτισμό, τὸ δικαίωμα σὲ μία ἀνεκτικὴ πολυθρησκευτικὴ κοινωνία συνιστᾶ ἀναπόσπαστο τμῆμα του.

III. Αὐτὲς οἱ ἀναλύσεις καὶ διαπιστώσεις μὲ ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα πὼς ὁ δικός σας ἱστορικὸς ρόλος, μεσ’ ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς Διεθνοῦς Διάσκεψης στὴν ὁποία συμμετέχετε καὶ συνυπάρχετε ἐνεργῶς καὶ ὑπὸ ὅρους ἀδελφοσύνης, προσδιορίζεται παραστατικῶς ἀπὸ τὸν ἀκόλουθο Μακαρισμό, ὅπως καταγράφεται στὸ 5ο Κεφάλαιο τοῦ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου: «Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται». Ἐσεῖς λοιπόν, μὲ τὴν σοφία καὶ τὴν ἀνιδιοτέλεια ποὺ σᾶς προικίζει ἐκ Θεοῦ τὸ ἱερατικό σας σχῆμα, δῶστε τὸ παράδειγμα στοὺς πολιτικοὺς ταγούς, διατρανώνοντας τὴν θεμελιώδη γιὰ τὸ Γένος τῶν Ἀνθρώπων ἀρχή: Στὸ ἐπίκεντρο τῆς Ἀνθρωπότητας καὶ τοῦ προορισμοῦ της βρίσκονται ὁ Ἄνθρωπος καὶ ἡ Εἰρήνη. Οὐδεμία ἄλλη σκοπιμότητα ἐπιτρέπεται νὰ κατισχύσει, ὅποιο καὶ ἂν εἶναι τὸ «περίβλημα», ὑπὸ τὸ ὁποῖο ἐμφανίζεται. Κι ἀκόμη τοῦτο, ποὺ ἀφορᾶ πρωτίστως τὴν Ὀρθοδοξία: Τὸ Σπήλαιο καὶ ἡ Φάτνη τῆς Βηθλεὲμ δὲν συμβιβάζονται ἰδίως μὲ μία Μεσόγειο, ποὺ ἐξ ὁρισμοῦ συμβολίζει ἱστορικῶς τὸ Φῶς καὶ τὴν Εἰρήνη, ἡ ὁποία μετατρέπεται σὲ χωνευτήρι ἀθώων ψυχῶν. Μπροστ σ’ ατν τν φατη τραγωδία οδεμία ρθόδοξη συνείδηση μπορε ν κοιμται συχη.

.         Μὲ τὶς σκέψεις αὐτὲς κηρύσσω τὴν ἔναρξη τῆς Διεθνοῦς Διάσκεψης τῶν Ἀθηνῶν γιὰ τὸν «Θρησκευτικὸ καὶ Πολιτιστικὸ Πλουραλισμὸ καὶ τὴν Εἰρηνικὴ Συνύπαρξη στὴν Μέση Ἀνατολὴ» καὶ εὔχομαι καλὴ ἐπιτυχία στὶς ἐργασίες σας.

ΠΗΓΗ: olympia.gr

, ,

Σχολιάστε