Ἄρθρα σημειωμένα ὡς προφυλάκιση

ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΦΡΑΙΜ

Τν ποφυλάκισή του
ζητο
ν ο συνήγοροι το γούμενου φραμ

.         Νέα προσφυγὴ στὸ Συμβούλιο Ἐφετῶν κατέθεσαν οἱ συνήγοροι τοῦ ἡγουμένου Ἐφραίμ, ζητώντας τὴν ἀποφυλάκισή του, μετὰ τὴν ἄρνηση τῆς ἀνακρίτριας νὰ κάνει δεκτὸ τὸ αἴτημά του γιὰ ἀντικατάσταση τῆς προσωρινῆς του κράτησης μὲ περιοριστικοὺς ὅρους.
.         Στὸ αἴτημα τοῦ ἡγουμένου Ἐφραὶμ γιὰ ἀποφυλάκιση εἶχε ἀπαντήσει θετικὰ ὁ ἁρμόδιος εἰσαγγελέας.

ΠΗΓΗ: skai.gr

,

Σχολιάστε

«ΚΡΑΤΗΘΗΤΩ» Ο ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΙ «Ο ΑΔΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΣΑΤΩ ΕΤΙ»!

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἐπώνυμο καὶ… «πράγμα» ἡ κ. Ἀνακρίτρια! Λοιπὸν «ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καὶ ὁ ρυπαρὸς ρυπαρευθήτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι». (Ἀποκ. κβ´ 11)

πρ τς συνεχίσεως τς κρατήσεως το γουμένου φραμ
εδικ φέτης νακρίτρια

.         Ὑπὲρ τῆς συνεχίσεως τῆς προσωρινῆς κρατήσεως τοῦ ἡγουμένου Ἐφραίμ, τάχθηκε ἡ εἰδικὴ ἐφέτης ἀνακρίτρια ποὺ χειρίζεται τὴν ὑπόθεση τοῦ Βατοπεδίου.
.         Ὑπὲρ τῆς ἀποφυλακίσεώς του εἶχε ταχθεῖ μὲ πρότασή του πρὸ ἡμερῶν ὁ ἁρμόδιος εἰσαγγελέας, ἐνῶ γιὰ τὴν ὑπόθεση ὁριστικὰ θὰ κρίνει τὸ Συμβούλιο τῶν Ἐφετῶν.
.         Ἐν τῷ μεταξύ, τὸ Σάββατο ἐπισκέφτηκε τὸν ἡγούμενο Ἐφραὶμ στὶς φυλακὲς Κορυδαλλοῦ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος. Σύμφωνα μὲ συνεργάτες τοῦ ἀρχιεπισκόπου, ὁ στόχος τῆς ἐπισκέψεως ἦταν «νὰ ἐκφράσει ἀνθρωπίνως ὁ κ. Ἱερώνυμος τὴν συμπαράστασή του πρὸς τὸν προφυλακισμένο ἡγούμενο».

ΠΗΓΗ: skai.gr

,

Σχολιάστε

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΕΩΣ ΗΓΟΥΜ. ΕΦΡΑΙΜ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ

πρ τς ποφυλακίσεως φραμ τάσσεται Εσαγγελέας

.        Θετικὴ εἶναι ἡ εἰσήγηση τοῦ εἰσαγγελέα Ἐφετῶν Π. Μαντζούνη, στὴν αἴτηση τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Βατοπεδίου Ἐφραὶμ γιὰ ἀντικατάσταση τῆς προσωρινῆς του κράτησης μὲ περιοριστικοὺς ὅρους.
.        Σύμφωνα μὲ τὸ Ἀθηναϊκὸ Πρακτορεῖο, ὁ εἰσαγγελέας εἰσηγεῖται στὴν ἀνακρίτρια τῆς ὑπόθεσης τῶν ἀνταλλαγῶν τοῦ Δημοσίου μὲ τὴν ἁγιορείτικη μονή, νὰ κάνει δεκτὴ τὴν προσφυγὴ ποὺ ὑπέβαλε ὁ ἀρχιμανδρίτης πρὶν λίγες ἡμέρες. Στὴν αἴτησή του πρὸς τὴν ἀνακρίτρια Εἰρήνη Καλοῦ, ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς ἐπικαλεῖται λόγους ὑγείας, ἐνῶ ἐπαναλαμβάνει ὅτι εἶναι ἀθῶος τῶν κακουργηματικῶν κατηγοριῶν ποὺ ἀντιμετωπίζει γιὰ τὶς λεγόμενες «ἱερὲς ἀνταλλαγές».
.        Ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἐφραὶμ κρίθηκε προσωρινὰ κρατούμενος στὶς 23 Δεκεμβρίου μὲ βούλευμα τοῦ Συμβουλίου Ἐφετῶν, ποὺ συνεδρίασε γιὰ νὰ λύσει τὴ διαφωνία ποὺ εἶχε προκύψει μεταξύ της ἀνακρίτριας καὶ τοῦ ἁρμόδιου εἰσαγγελέα ὡς πρὸς τὸ θέμα τῆς προφυλάκισής του. Ὁ κ. Ματζούνης εἶχε κρίνει ὅτι ὁ Ἐφραὶμ πρέπει νὰ ἀφεθεῖ ἐλεύθερος μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῶν περιοριστικῶν ὅρων τῆς ἀπαγόρευσης ἐξόδου ἀπὸ τὴ χώρα καὶ τῆς ὑποχρέωσης ἐμφάνισης ἀνὰ τακτὰ διαστήματα σὲ ἀστυνομικὸ τμῆμα, καθὼς καὶ μὲ ἐγγυοδοσία 200 χιλιάδων εὐρώ. Ἡ κ. Καλοῦ εἶχε ταχθεῖ ὑπὲρ τῆς προσωρινῆς κράτησης τοῦ κατηγορούμενου μοναχοῦ.
.        Τὸν τελικὸ λόγο γιὰ τὴν ἔκβαση τῆς αἴτησης τοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς μονῆς Βατοπεδίου θὰ ἔχει ἡ ἐφέτης ἡ ὁποία πάντως, πρὸς τὸ Συμβούλιο Ἐφετῶν ποὺ συνεδρίασε γιὰ νὰ λύσει τὴ διαφωνία της μὲ τὸν εἰσαγγελέα, εἶχε διατυπώσει τὴν ἄποψη πὼς εἰς βάρος τοῦ ἡγουμένου προκύπτουν σοβαρὲς ἐνδείξεις ἐνοχῆς καὶ πὼς εἶναι πιθανὸ νὰ διαπράξει καὶ ἄλλα ἀδικήματα. Σὲ περίπτωση ποὺ ἡ ἀνακρίτρια ἀπορρίψει τὸ αἴτημα τοῦ Ἐφραίμ, ὁ κατηγορούμενος μπορεῖ νὰ προσφύγει μὲ νέα αἴτησή του στὸ Συμβούλιο Ἐφετῶν.

ΠΗΓΗ: real.gr

,

Σχολιάστε

«Η ΑΔΙΚΙΑ ΘΑ ΤΟΥ ΓΙΝΕΙ ΔΟΞΑ» (Μον. Μωυσῆς Ἁγιορ. γιὰ τὸν Ἡγούμενο Ἐφραίμ)

γούμενος φραμ

Τοῦ Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου 

.           Ἡ προφυλάκιση τοῦ ἡγούμενου Ἐφραὶμ δημιουργεῖ σοβαρὰ καὶ μεγάλα προβλήματα καὶ ἐρωτήματα. Εἶναι ἄσχετο τ’ ὅτι ὑπουργοποιήθηκαν ὅλοι οἱ ὑπουργοὶ ποὺ ἀναμείχθηκαν στὴν ὑπόθεση Βατοπεδίου; Γιατί, γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὴν σύσταση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, ἔχουμε ὑφυπουργὸ Δικαιοσύνης. Ὁ συγκεκριμένος ὑφυπουργὸς ἔχει ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν ὑπόθεση τῆς μονῆς ἀρνητικά. Πῶς μπορεῖ νὰ εἶναι στὴ θέση αὐτή;
.           Ὁ ἡγούμενος Ἐφραὶμ εἶναι ὁ πλέον ὑβρισθείς, χλευασθείς, εἰρωνευθεὶς καὶ διαπομπευθεὶς Νεοέλληνας. Γιατί; Ἀποδείχθηκε ἡ ἐνοχή του; Ὁ ἡγούμενος κατέστρεψε τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία; Πρόκειται γιὰ τὸ πιὸ ἄθλιο ὑποκείμενο τῆς Ἑλλάδος; Ἕνας ἁγιορείτης ἡγούμενος ἱστορικῆς μονῆς μὲ πλούσια προσφορὰ καὶ 120 μοναχοὺς ἄξιζε αὐτῆς τῆς τύχης;
.           Ἐμεῖς δὲν θέλουμε νὰ κρίνουμε καὶ νὰ κατακρίνουμε τὴν ἑλληνικὴ δικαιοσύνη. Πιστεύουμε στὴν ἀκριβοδικία τῆς δικαιοσύνης, στὸ ὕψος καὶ τὴν ἀξιοπιστία της. Ὅμως ὁρισμένες φορὲς μᾶς λυπεῖ, μᾶς στεναχωρεῖ καὶ μᾶς προβληματίζει. Δὲν μιλοῦμε συναισθηματικά. Ἀνώτατοι δικαστικοί, ἔγκριτοι νομικοὶ μιλοῦν γιὰ «δικαστικὸ πραξικόπημα». Γιατί νὰ προφυλακιστεῖ ὁ ἡγούμενος; Μόνο αὐτὸς ἔφταιγε, ἂν ἔφταιγε; Ὁ ἡγούμενος ἦταν κάποιος αἰσχρὸς κακοποιὸς καὶ μεγαλοαπατεώνας; Νὰ ἔλθουν νὰ τὸν συλλάβουν δεκάδες ὁπλοφόροι ἀστυνομικοί; Νὰ καταπατηθεῖ ἀπὸ ἐκπροσώπους τοῦ νόμου ὁ Καταστατικὸς Χάρτης τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἐπιτρέπεται; Ἦταν τόσο ἐπικίνδυνος ὁ ἡγούμενος κι ἔπρεπε ἄμεσα νὰ προφυλακισθεῖ; Παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων ἔπρεπε νὰ γίνει κάτι τέτοιο; Μήπως θελαν ν καλύψουν μία τς προηγούμενης μέρας πόφαση τς γερμανικς δικαιοσύνης γι πρώην πουργό;
.           Μὲ τὴν προφυλάκιση τοῦ ἡγούμενου ἐπῆλθε ἡ κάθαρση; Λύθηκαν τώρα ὅλα τὰ προβλήματα; Γι λλη πόθεση κατηγορονται δικαστικο γιατί καναν τν καθκον τους. ρα συμβαίνει πιρρο τν πολιτικν στος δικαστικούς.Ἄλλοι θὰ εἶχαν προφυλακιστεῖ νωρίτερα. Γιατί τόσο μένος; Μήπως θεώρησαν ὁρισμένοι ἰθύνοντες πὼς θ’ ἀνεβάσουν τὰ χαμηλὰ ποσοστά τους μὲ τὴν προφυλάκιση αὐτή; Πάντως κατάφεραν νὰ τὰ μειώσουν περισσότερο αὐτὰ τὰ χαμηλὰ ποσοστά. Ἄνθρωποι ποὺ εἶχαν ἐπηρεασθεῖ ἀρνητικὰ ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημερώσεως γιὰ τὸν ἡγούμενο ἄλλαξαν γνώμη. Μήπως χρειάζεται ἀναθεώρηση;
.           Ὑπῆρξε μία ἀντίδραση πολλῶν προσώπων καὶ προσωπικοτήτων. Ἀνώτατων καὶ ἀνωτέρων κληρικῶν, ἡγουμένων, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν. Ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τῆς Ἑλλάδος, τῆς Σερβίας, τῆς Βουλγαρίας, τῆς Ρουμανίας, τῆς Οὐκρανίας καὶ τῆς Ρωσίας καὶ ἄλλοι. Δὲν πρόκειται γιὰ ἄπρεπη παρέμβαση, ἀλλὰ γιὰ συγκινητικὲς φωνὲς συμπαραστάσεως καὶ δικαιολογημένης διαμαρτυρίας. Δύο-τρες εράρχες -πρόκειται, λένε, γι ποψήφιους ρχιεπισκόπους- καναν ρνητικς δηλώσεις. Φυσικ εναι δικαίωμά τους. Δὲν γνωρίζω πόσο εἰλικρινεῖς, φιλάδελφες καὶ θεάρεστες εἶναι. Μήπως ὑπάρχει κάποια σκοπιμότητα;
.           Πολλοὶ ἄνθρωποι χάρηκαν ἰδιαίτερα γιὰ τὸ σχετικὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καθὼς καὶ γιὰ τὴν ὁμόφωνη ἐπιστολὴ συμπαραστάσεως τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος.
.           Δὲν θὰ θέλαμε νὰ ἔχουμε ὑποψίες, πικροὺς λογισμοὺς καὶ ἀμφισβητήσεις. Δυστυχῶς ὅμως τὰ ὅσα συμβαίνουν τελευταῖα στὴν καψερὴ πατρίδα μας μᾶς κάνουν νὰ ἐπιβεβαιώσουμε τὶς ὑποψίες μας. Κατηγοροῦνται οἱ ξένοι ποὺ κατέθεσαν διαμαρτυρίες γιὰ τὴν προφυλάκιση. Δὲν ἀκούγεται λέξη γιὰ ὅσους ἐνοχλήθηκαν ἀπὸ τὶς διαμαρτυρίες; Γιατί; Γιατί μεροληπτοῦν τὰ μέσα ἐνημερώσεως; Πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων.
.           Ὁ ἡγούμενος Ἐφραὶμ προφυλακίστηκε. Ταπεινά, καρτερικὰ καὶ ἐλπιδοφόρα παραμένει στὸ κελὶ τοῦ Κορυδαλλοῦ. δικία θ το γίνει δόξαν σ κάτι φταιξε μ τν τρόπο του ταν γι φυλάκιση; Τότε θ πρεπε ν εναι φυλακισμένοι λοι ο λληνες γι κάποια λάθη τς ζως τους. Δὲν ἀποδείχθηκε ἐσκεμμένη ἀπάτη. Κατηγορηθήκαμε γιὰ τὴν ὑποστήριξή μας. Δὲν πειράζει. Εναι χαρούμενοι κα μ γαλήνιο πνο σοι συνήργησαν γι ατ τν προφυλάκιση; Κα μάλιστα γνωστο ρασοφόροι. Εναι σημαντικ ασιόδοξο μήνυμα σύμπνοια τς πλειοψηφίας τς λληνικς εραρχίας. Δν γνωρίζω ν εναι νας μεσος πόλεμος το μοναχισμο κα τς κκλησίας. νας πάντως τρόπος πουλης πολεμικς σαφς εναι. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι πανάρχαιος, δυνατὸς καὶ ἐνοποιὸς θεσμός. Ὁ μοναχισμὸς ἔχει πολύτιμη προσφορὰ ἔργων ἀρετῆς, ἁγιότητος, φιλοκαλίας καὶ ἱερότητος. Τὸ Ἅγιον Ὅρος ὁπωσδήποτε θέλει μία ἄλλη ἀντιμετώπιση. Εἶναι κρίμα γι’ αὐτὴ τὴν κατάπτωση, τὴν ἀποϊεροποίηση τῶν πάντων. Λαθεύω, ὑπερβάλλω ἢ ἀστοχῶ; Νὰ μὲ συγχωρεῖτε ποὺ ἐπιμένω. Ἔχω μία διαίσθηση ὅτι ατο πο θέλησαν ν διαβάλουν τν γούμενο φραμ το καναν τ μεγαλύτερο καλ π πνευματικς πόψεως.
.           Αὐτὸ ἔχει καὶ τὴ μεγαλύτερη σημασία. Δὲν νομίζετε;

 ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (makthes.gr)

, , , ,

Σχολιάστε

ΣΑΦΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Δ.Ι.Σ. ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΕΩΣ

Μιὰ σαφὴς ἀνακοίνωση  τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος  γιὰ τὸ θέμα τῆς ΑΤΙΜΗΣ προφυλακίσεως τοῦ Ἡγουμένου Ἐφραὶμ μὲ καθαρὰ καὶ εὐανάγνωστα μηνύματα, ἀκόμα καὶ πρὸς «Ἰδιῶτες»…!

.        Ἂς σημειωθεῖ παρεμπιπτόντως ὅτι ἡ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.» ἐξ ἀρχῆς εἶχε ἐκτιμήσει κατ᾽ αὐτὸ τὸν τρόπο τὴν ὑπόθεση τῆς προφυλακίσεως.

.          Κατὰ τὴν σημερινή της συνεδρία ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἀσχολήθηκε ἐπίσης καὶ  «μὲ τὸ θέμα τῆς προφυλακίσεως τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐφραίμ, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μάλιστα ς πρς τν χρόνο νακοινώσεως κα κτελέσεώς της ν μέραις μεγάλων ορτν τς χριστιανοσύνης κα ς πρς τν παραβίαση τν ερν θεσμίων κα μ τήρηση τν κ το ατοδιοικήτου το γίου ρους πορρεόντων καταστατικν ρων.
.          Τὸ γεγονὸς τοῦτο, τὸ ὁποῖο ἔχει καίρια πλήξει τὸ κύρος τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ δικαιολογημένως ἔχει βαθύτατα λυπήσει τὸ ὀρθόδοξο χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἑλλάδος καὶ πέραν τῶν ὁρίων αὐτῆς, ταυτοχρόνως ἔχει προκαλέσει καὶ σοβαρὸ προβληματισμὸ καὶ αὐστηρὰ κριτικὴ διακεκριμένων ἐπιστημόνων τοῦ νομικοῦ κόσμου.
.          Ἡ Ἐκκλησία μᾶς σέβεται τὶς ἀποφάσεις τῆς δικαιοσύνης καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν θὰ ἐπεθύμει κατὰ κανένα τρόπο νὰ παρέμβει στὶς ἁρμοδιότητες αὐτῆς, μολονότι κατὰ καιροὺς πρξαν ρωγμς ς πρς τν ρθότητα ατν. Ὡστόσο, μαζὶ μὲ τὸ πλῆθος τῶν πιστῶν,  ἐκφράζει τὴν συμπάθεια πάντων τν μελν Ατς πρς τν δοκιμαζόμενο Καθηγούμενο, ἐκφράζουσα ἅμα καὶ τὴν εὐχὴ καὶ τὴν ἐλπίδα ὅπως σύντομα πανεξετασθε ψυχραιμότερα τὸ ἐνδεχόμενο ἀποφυλακίσεώς του.
.             Κατ᾽  αὐτὰς θὰ τὸν ἐπισκεφθεῖ εἰς τὰς φυλακὰς Κορυδαλλοῦ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος».

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr/greek/holysynod

, ,

Σχολιάστε

Η ΑΓ. ΜΑΤΡΩΝΑ Η ΑΟΜΜΑΤΗ, Ο ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ «ΕΡΕΥΝΑ»

«ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΨΕΙ Ο ΘΕΟΣ»

Τοῦ Διογένη

.          ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἕνας πετυχημένος παραλληλισμὸς ἐξ ἀφορμῆς τῆς εἰσαγγελικῆς ἐρεύνης γιὰ τὴν παράβαση καθήκοντος τῶν ἀστυνομικῶν, ποὺ συνέλαβαν τὸν Ἡγούμενο Ἐφραίμ. (βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/01/10/εἰσαγγελικὴ-ἔρευνα-γιὰ-παράβαση-κα/)

.         […] Τὸ περιστατικὸ μοῦ θυμίζει τὸ ἑξῆς περιστατικὸ ἀπὸ τὸν βίο τῆς Ἁγίας Ματρώνας, Ρωσίδας Ἁγίας τοῦ 20οῦ αἰώνα (βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/05/02/βίος-ὁσίας-ματρώνας-ἀομμάτου/). Τὸ σοβιετικὸ καθεστὼς ἐπεδίωξε πολλὲς φορὲς νὰ τὴν συλλάβει, ἀλλὰ πάντοτε σωζόταν μὲ θαυματουργικὸ τρόπο. Κάποια στιγμὴ ποὺ εἶχε μεταβεῖ στὸ σπίτι της, στὸ κέντρο τῆς Μόσχας, ἕνας ἀστυνομικὸς γιὰ νὰ τὴν συλλάβει, ἡ Ἁγία τοῦ εἶπε: “Ἄσε με ἐμένα, εἶμαι γριὰ καὶ δὲν θὰ πάω πουθενά, τρέξε τώρα στὸ σπίτι σου νὰ σώσεις τὴν γυναίκα σου ποὺ κινδυνεύει.”
.          Τὰ λόγια τῆς Ἁγίας εἰπώθηκαν μὲ τρόπο ποὺ ἔπεισε τὸν ἀστυνομικὸ νὰ τὴν ἀφήσει ἐκεῖ καὶ νὰ τρέξει στὸ σπίτι του. Ἐκεῖ βρῆκε τὸ διαμέρισμά του νὰ ἔχει πιάσει φωτιὰ ἀπὸ τὸ γκάζι καὶ τὴν γυναίκα του νὰ ἔχει ἁρπάξει φωτιὰ κι αὐτή. Μόλις ποὺ πρόλαβε νὰ τὴν σώσει (εἶχε ἤδη ὑποστεῖ σοβαρὰ ἐγκαύματα), χάρη στὴν προειδοποίηση τῆς Ἁγίας. Ἀφοῦ πῆγε νὰ τὴν εὐχαριστήσει, τὴν ἄλλη μέρα παρουσιάστηκε στοὺς ἀνωτέρους του καὶ τοὺς εἶπε: “Δὲν μπορῶ νὰ συλλάβω τὴν Ματρώνα, διότι ἔσωσε τὴν γυναίκα μου”.
.         Μακάρι νὰ ἀξιωνόμασταν καὶ ἐμεῖς τέτοιων θαυμάτων. Δυστυχς νεοελληνικ κοινωνία εναι χειρότερη π τ σοβιετικ κοινωνία τς ποχς το Στάλιν. Ἐκεῖ ὑπῆρχε ἀκόμη λίγη ἀνθρωπιά. Ἐδῶ τίποτα… Οἱ λειτουργοὶ τῆς δικαιοσύνης εἶναι προσανατολισμένοι στὸ “καθῆκον”…
.         “Θὰ μᾶς κάψει ὁ Θεός”, ἔλεγαν οἱ παλιοὶ καὶ δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι περνᾶμε αὐτὴ τὴν κρίση ποὺ περνᾶμε, ὅταν οἱ κρατικοὶ λειτουργοὶ ἔχουν φτάσει σὲ τέτοιο ἐπίπεδο θρασείας ἀσέβειας.[…]

 ΠΗΓΗ: antinews.gr

, , , ,

Σχολιάστε