Ἄρθρα σημειωμένα ὡς προσωπικὰ δεδομένα

Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΣΕ! ΜΑΖΙ ΚΑΙ Ο ΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ! (Μητρ. Καλαβρύτων)

ΕΙΣΑΓ. ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: «Πάντα ταῦτα δεῖ πληρωθῆναι» (Ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς ἐπιγνώσεως καὶ ὄχι τῆς ἀπογνώσεως). Οἱ Ἐργολάβοι κάνουν τὴν δουλειά τους ἀνενόχλητοι, ἐφ᾽ ὅσον ὁ Λαὸς καθεύδει ἀναισθητοποιημένος καὶ μὲ τὴν θέλησή του ἀποξενωμένος ἀπὸ τὶς Ζωογόνες Πηγές του.

Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΣΕ!
Ο ΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ!
ΟΣΟΙ  ΕΣΧΕΔΙΑΣΑΝ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ! 

.               .Σήμερα ἔπεσε στὰ χέρια μου τὸ ἔντυπο της ἀπογραφῆς “κατοικίας-νοικοκυριοῦ”, ἡ ὁποία ἄρχισε ἤδη. Ἀποτελεῖται ἀπὸ δέκα (10) σελίδες. Φυλλομετρώντας  στὴν ἀρχὴ καὶ μελετώτας τὸ ἔντυπο αὐτὸ σὲ δεύτερη φάση ἀνεκάλυψα δύο μαργαριτάρια! Σᾶς τὰ παρουσιάζω.

1. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ!

.               .Παρὰ τὸ γεγονός, ὅτι τὸ ἐρωτηματολόγιο εἶναι ἐξαντλητικό, καλύπτοντας μύριες ὅσες λεπτομέρειες, γιὰ τὸ θρήσκευμα τοῦ ἀπογραφομένου δὲν ὑπάρχει ἐρώτηση. Γιατί ἄραγε; Μήπως γιὰ νὰ μὴ στενοχωρηθοῦν οἱ Μουσουλμάνοι μετανάστες, ὅπως ἔλεγε ὁ Δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Καμίνης; Μήπως, ἐπειδὴ τὸ θρήσκευμα ἐντάσσεται στὰ προσωπικὰ δεδομένα τοῦ ἀνθρώπου;
.               .Ἀσφαλῶς ὄχι! Τότε γιατί παρέλειψαν τὴν σχετικὴ ἐρώτηση: Κατὰ τὴν γνώμη μας οἱ ξένες δυνάμεις, ποὺ μᾶς κυβερνοῦν, καὶ σχεδιάζουν τὴν “παγκοσμιοποίηση” ἀφ᾽ ἑνὸς καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου οἱ πολιτικοί μας, δηλ. οἱ ὑποτακτικοί τους, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὰ ἐκτελεστικά τους ὄργανα στὸ ἑλλαδιστάν, μᾶς ὁδηγοῦν μὲ ἀργά, πλὴν ὅμως σταθερά, βήματα, στὸ λεγόμενο “κοσμικὸ Κράτος”, δηλ. στὸ Κράτος, ὅπου δὲν γίνεται καμμιὰ ἀναφορὰ στὸν Θεό! Στὸ Κράτος αὐτὸ ὁ Θεὸς εἶναι ὁ μεγάλος Ἐξόριστος ἀπὸ τὴν ζωὴ τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας!  Οἱ Κοινωνίες στὰ Κράτη αὐτὰ καὶ δαιμονίζονται καὶ δαιμονοκρατοῦνται!
.               .Στὴν πορεία μας πρὸς συγκρότηση αὐτοῦ τοῦ κοσμικοῦ Κράτους ἐδῶ στὴ Χώρα μας τὰ πρῶτα βήματα ἔγιναν! Ἀρχίσαμε με τὸν πολιτικὸ Γάμο. Προχωρήσαμε μὲ τὴν διαγραφὴ τοῦ θρησκεύματος ἀπὸ τὴν ἀστυνομικὴ ταυτότητα ἀπὸ τὴν καταραμένη Κυβέρνηση Κωνστ. Σημίτη. Θεσπίσαμε την πολιτικὴ Κηδεία. Τὸ Πρόγραμμα τῆς Globalization, δηλ. τῆς παγκοσμιοποιήσεως, συμπληρώθηκε μὲ τὸν πολιτικὸ Ὅρκο! Τώρα προσπαθοῦν νὰ μᾶς ἐπιβάλουν τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη. Καὶ ἕπεται συνέχεια!
.               .Ὅ,τι λοιπὸν ἔχει σχέση μὲ τὸν Χριστὸ πρέπει νὰ ἀντικατασταθῆ! Ἑπομένως  δεν χρειάζεται νὰ γνωρίζουμε πόσοι εἶναι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ στὴν Ἑλλάδα, πόσοι οἱ Ρωμαιοκαθολικοί, πόσοι οἱ Ἑβραῖοι, πόσοι Μουσουλμάνοι κλπ. Πρέπει ὅλοι νὰ γίνουμε “ἕνας ἀχταρμάς”, ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ μακαριστὸς Χριστόδουλος. Προφανῶς, σὲ ἐξυπηρέτηση τῶν παραπάνω σχεδίων τῶν Μασσωνο-Ἑβραίων, τῶν ἀείποτε διωκτῶν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μας, οἱ συντάκτες τοῦ ἀπογραφικοῦ ἐντύπου διέγραψαν τὸ θρήσκευμα στὰ “παληά τους ὑποδήματα”! Ντροπή σας, κύριοι, ὅποιοι κι ἂν εἶσθε, ὅσο ψηλὰ κι  ἂν εὑρίσκεσθε! Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀνατρέπετε τὶς ἑλληνοχριστιανικὲς Ἀρχὲς καὶ Παραδόσεις τοῦ Λαοῦ μας καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ παραβιάζετε θεμελιώδεις διατάξεις τοῦ Συντάγματος, τὶς ὁποῖες θὰ ἐπικαλεσθῶ παρακάτω.
.               .Φθάνει πιὰ ὁ ἐμπαιγμός μας ἀπὸ τὰ ἁρμόδια Ὑπουργεῖα, τὶς διάφορες Ἀρχὲς Προστασίας κλπ. Ὅλοι μᾶς ἐμαίζουν. Ὡς Ἕλλην Πολίτης δια-μαρ-τύ-ρο-μαι!

                 2. ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΟΜΩΣ ΤΟΝ ΟΡΟ “ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ”! 

.               .Αὐτοὶ λοιπὸν οἱ ἀνεγκέφαλοι συντάκτες τοῦ ἐρωτηματολογίου προέβησαν καὶ σὲ ἕνα δεύτερο ἔγκλημα. Ἰσοπεδώνουν τοὺς ὅρους Σύζυγος καὶ Σύντροφος! Εἶναι ἐξ ἴσου ἀποδεκτοὶ  ὅσοι βιώνουν τὴν νόμιμη συζυγία μὲ ὅσους προτιμοῦν τὴν παράνομη συμβίωση!  Ὠνόμασαν τὴν πορνεία καὶ τὴν μοιχεία ”ἐλεύθερη συμβίωση” γιὰ νὰ τῆς δώσουν ἕνα νομικὸ φόρεμα!
.               .Σύμφωνα μὲ τὶς ἑλληνοχριστιανικὲς παραδόσεις μας ἡ γυναίκα που παντρεύεται “μὲ παπὰ καὶ μὲ κουμπάρο” ὀνομάζεται Σύζυγος, ἐνῶ ἡ γυναίκα ποὺ συζεῖ “ἀστεφάνωτη”, δηλ. αὐτὴ ποὺ πορνεύει ἢ μοιχεύει μὲ κάποιον ἄνδρα, δηλ. ἡ “ἀστεφάνωτη” ὀνομάζεται “Σύντροφος”! Ἡ πρώτη εἶναι νόμιμη, ἐνῶ ἡ δεύτερη εἶναι παράνομη! Μπορεῖ ἴσως τὸ ἀστικὸ δίκαιο νὰ ἀναγνωρίζει κάποια ἀστικὰ δικαιώματα καὶ σ’ αὐτήν, δηλ. τὴν ”ἀστεφάνωτη”, ἢ τὴν “παλλακίδα¨ κατὰ τοὺς ἀρχαίους προγόνους μας, ἀλλὰ παρὰ ταῦτα κατὰ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ ἡ ἀστεφάνωτη γυναίκα εἶναι ἡ πόρνη τοῦ Εὐαγγελίου, ἂν εἶναι ἄγαμη ἢ ἡ μοιχαλίς, ἂν εἶναι παντρεμένη, ἂν δηλ. παίζει σὲ δύο γήπεδα! Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ ἀντιστρόφως, προκειμένου δηλ. γιὰ τὸν ἄνδρα. Κι αὐτὸς εἶναι πόρνος ἢ μοιχός! Μπορεῖ οἱ λέξεις νὰ εἶναι σκληρές, αὐτὴ ὅμως εἶναι ἡ ἀρχαιόθεν ἐφαρμοσθεῖσα ὁρολογία, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἡ ὁρολογία τῆς “καθὼς πρέπει Κοινωνίας”.  Ὁ ὅρος “Σύντροφος” εἶναι νεώτερη ὁρολογία, εἰσαχθεῖσα κατὰ τὰ τελευταῖα τοῦτα χρόνια ἀπὸ τὴν “μὴ καθὼς πρέπει Κοινωνίαν”, γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὰ ἀδικαιολόγητα!
.               .Ὁ Νόμος τοῦ Χριστοῦ καταδικάζει ὅλα αὐτὰ τὰ ἀρρωστημένα φαινόμενα. Συνθέτουν τὴν ἀνήθικη μερίδα τῆς Κοινωνίας. Νὰ τί μᾶς λέγει ὁ Ἀπ. Παῦλος: “Μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι, οὔτε εἰδωλολάτραι, οὔτε μοιχοί, οὔτε μαλακοί, οὔτε ἀρσενοκοῖται, ….Βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν” ( Α΄ Κορ. κεφ. Ϛ´ 9-10)
.               .Καὶ ὅμως τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος, ἡ συντεταγμένη Ἑλληνικὴ Πολιτεία διὰ τοῦ ἐντύπου τῆς ἀπογραφῆς νομιμοποιεῖ αὐτην την ἠθικὴ ἀθλιότητα!  Διότι στὴν δεύτερη σελίδα τοῦ σχετικοῦ ἐντύπου καὶ κάτω ἀπὸ τὸ κεφάλαιο  “Β΄. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ” ὑπάρχουν ἑπτὰ (7) στῆλες, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ τρίτη ἔχει ἐπικεφαλίδα “Σύζυγος” ἡ δὲ τέταρτη στήλη ἔχει ἐπικεφαλίδα τὴ λέξη “Σύντροφος”. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ καταπατεῖται ἡ χριστιανικὴ Ἠθικὴ καὶ χλευάζεται ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦπειδ δ στν δια σελίδα ναγράφεται τ νομα κα τ πώνυμο τοῦ ἀπογραφομένου, τ λεγόμενα προσωπικ δεδομένα στν προκειμένη περιπτωση ρίπτονται στν κάλαθο τν χρήστων!
.               .Καὶ ρωτ: Πς εναι δυνατν ν ποτελε πόρρητο στοιχεο τ θρήσκευμα νς τόμου κα δν ποτελε πόρρητο πισης στοιχεο   προσωπικ –νήθικη μως- ζωή του;  

 ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

1. τὸ ἄρθρο 2 παράγρ. 1 τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖον ἐπιτάσσει, ὅτι “Ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ προστασία τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελοῦν τὴν πρωταρχικὴ ὑποχρέωση τῆς Πολιτείας”. Μὲ τὴν ἰσοπέδωση τῶν ἐννοιῶν Σύζυγος καὶ Σύντροφος εὐτελίζεται ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου!

2. Τὸ ἄρθρο 5 παράγρ. 1, ποὺ ὁρίζει, ὅτι “Καθένας ἔχει διακαίωμα νὰ ἀναπτύσσει ἐλεύθερα τὴν προσωπικότητά του ….ἐφ΄ ὅσον ……..δὲν παραβιάζει …τὰ χρηστὰ ἤθη”.

3. τὸ ἄρθρο 21 παράγρ. 1, ποὺ ὁρίζει ὅτι “ἡ Οἰκογένεια ὡς θεμέλιο τῆς συντήρησης καὶ προαγωγῆς τοῦ Ἔθνους, καθὼς καὶ ὁ γάμος, ἡ μητρότητα καὶ ἡ παιδικὴ ἡλικία τελοῦν ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ Κράτους”

4. Τὸ ἄρθρο 25 παράγαφ. 1, τὸ ὁποῖον ὁρίζει, ὅτι “Τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἀτόμου καὶ ὡς μέλους τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου…τελοῦν ὑπὸ τὴν ἐγγύηση τοῦ Κράτους”.

.               .Φθάνει πιὰ ὁ ἐμπαιγμός μας ἀπὸ τὰ ἁρμόδια Ὑπουργεῖα, τὶς διάφορες Ἀρχὲς Προστασίας κλπ. Ὅλοι μας ἐμαίζουν! Ὡς Ἕλλην Πολίτης δια-μαρ-τύ-ρο-μαι!

ΔΗΛΩΣΙΣ

 Ἐπικαλούμενος λοιπὸν τὴν διατάξη τοῦ ἄρθρου 120 παράγρ. 4 τοῦ Συντάγματος, διὰ τῆς ὁποίας θεσπίζεται ὅτι “Ἡ τήρηση τοῦ Συντάγματος ἐπαφίεται στὸν πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων, ποὺ δικαιοῦνται καὶ ὑποχρεοῦνται νὰ ἀντιστέκονται μὲ κάθε μέσο ἐναντίον ὁποιουδήποτε ἐπιχειρεῖ νὰ τὸ καταλύσει…..”

ΔΗΛΩ ΔΗΜΟΣΙΩΣ
ὅτι γιὰ τοὺς παραπάνω λόγους, κυρίως δὲ διότι διὰ τοῦ ἐντύπου τῆς Ἀπογραφῆς νομιμοποιεῖται ἡ ἀνήθικη ζωὴ καὶ πολιτεία καὶ χλευάζεται ἡ χριστιανικὴ Ἠθικὴ στὴ Χώρα τούτη τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Ἡρώων ἐκφράζω ὄχι μόνο τὴν ἀγανάκτησή μου, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀποτροπιασμό μου πρὸς τοὺς ἀρμοδίους παράγοντες τῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας
ΑΡΝΟΥΜΑΙ
νὰ συμμετάσχω στὴν Ἀπογραφή, διότι παθητικῶς καθίσταμαι συνένοχος στὰ ἑξῆς ἀδικήματα:

α) Στὴν ταπείνωση τῆς Ὀρθοδόξου χριστιανικῆς μου ἰδιότητος,  καὶ

β) Στὸν εὐτελισμὸ καὶ τὸν  χλευασμὸ τῆς Χριστιανικῆς  Ἠθικῆς

 γ) Στὴν νομιμοποίηση τῆς παρανόμου συμβιώσεως.

Αἴγιον, 10 Μαΐου 2011

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΠΗΓΗ: http://mkka.blogspot.com/

, ,

Σχολιάστε

ΟΙ “ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ” ΕΦΕΡΑΝ ΤΟΝ «ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΝΟΜΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΕΙΣΑΓ. ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Οἱ Ἀρχάγγελοι τῆς Λυτρώσεως τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους εἰσήγαγαν πρὸς ἐπεξεργασία στὴν ἁρμοδία Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς τὸ περιβόητο νομοσχέδιο τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβερνήσεως. Οἱ ὑποκριτικὲς ἐπαγγελίες γι᾽ αὐτὸ τὸ νομοσχέδιο δὲν θὰ ἀργήσουν νὰ ἀποκαλυφθοῦν καὶ οἱ οἰονεὶ μεσσιανικὲς προσδοκίες, μὲ τὶς ὁποῖες ἔχει περιβληθεῖ, δὲν θὰ βραδύνουν νὰ μετατραποῦν σὲ θρηνώδη “παραμύθια” καὶ διηγήσεις γιὰ τὶς περασμένες ἐποχές, ποὺ οἱ ἄνθρωποι εἶχαν χωρὶς πολλὲς φλυαρίες περὶ τῶν «προσωπικῶν δεδομένων» τους δεδομένη αὐτὴν τὴν ἴδια τὴν Ἐλευθερία τους. «Περασμένα  μεγαλεῖα διηγώντας τα νὰ κλαῖς».

Βουλή: Ξεκίνησε ἡ ἐπεξεργασία καὶ ἐξέταση τοῦ σχεδίου νόμου
γιὰ τὴν Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση

.           Σχόλιο ἱστολογίου «ID-ont» (http://id-ont.blogspot.com/): Σύσσωμη ἡ ἀντιπολίτευση δήλωσε πὼς καταψηφίζει ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση. Κανένα ὅμως πολιτικὸ κόμμα δὲν συνδέει τὴν ἄρνησή του αὐτὴ μὲ τὸ βῆμα ποὺ ἕπεται μετὰ τὴν ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου, δηλ. τὴν ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΗ. Ἄλλωστε ὁ κ. ὑπουργὸς, τὸν Ἰανουάριο, ὅταν παρουσίαζε τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση στοὺς δημοσιογράφους, ἐξυμνοῦσε … τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη (http://www.tovima.gr/society/article/?aid=376330).
.            Ποῦ πῆγαν σήμερα ὅλοι αὐτοὶ οἱ ὕμνοι γιὰ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη ποὺ ἔλεγε τότε; Προφανῶς, λόγῳ τῶν ἀντιδράσεων τῶν πολιτῶν μέσῳ τῶν μαζικῶν συλλαλητηρίων ποὺ διοργανώθηκαν μέχρι σήμερα, προσπαθε ν “ρίξει” τος τόνους κα ν ποφορτίσει συναισθηματικ τ νομοσχέδιο τς λεκτρονικς Διακυβέρνησης π τ πόμενο στάδιό του, δηλ. τν Κάρτα το Πολίτη. Σςς, μὴν τὸ καταλάβει ὁ κόσμος καὶ ξαναβγεῖ στὰ πεζοδρόμια, θὰ σκέφθηκε. Κι ἐκεῖ ἀκριβῶς ποὺ ἦταν ἡ μεγάλη εὐκαιρία γιὰ τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης νὰ σηκώσουν τὸ θέμα καὶ νὰ ξεμπροστιάσουν τὴν στρατηγικὴ τοῦ θολώματος τῶν νερῶν ποὺ ἐφαρμόζεται, αὐτὰ κοιμοῦνται ἐπίσης τὸν ὕπνο τοῦ δικαίου καὶ ἀσχολοῦνται μὲ …τὸ ὡράριο στὸ δημόσιο. Βοηθᾶνε δηλ. ἐπὶ τῆς οὐσίας στὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῶν πολιτῶν ἀναδεικνύοντας ἄσχετα θέματα μὲ τὴν Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση!
.         Τὸ νομοσχέδιο ἀναμένεται νὰ εἶναι νόμος τοῦ κράτους μέσα στὶς ἑπόμενες ἡμέρες, ἐκτὸς καὶ ἐὰν βρεθοῦν κάποιοι γενναῖοι βουλευτὲς καὶ τὸ μπλοκάρουν, ὅπως ἔκαναν καὶ μὲ τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὰ “φρουτάκια”. Ὑπάρχουν ἄραγε γενναῖοι βουλευτὲς ποὺ θὰ τολμήσουν νὰ ἀντιδράσουν καὶ σὲ δεύτερο νομοσχέδιο;

 Ἐπεξεργασία σχεδίου νόμου γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση 

 .           Μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐσωτερικῶν νὰ τονίζει ὅτι τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση ἀποτελεῖ μέρος τῆς συνολικῆς κυβερνητικῆς προσπάθειας γιὰ τὴν ἀλλαγὴ στὸ κράτος καὶ σύσσωμη τὴν ἀντιπολίτευση νὰ καταψηφίζει ἐπὶ τῆς ἀρχῆς του τὸ νομοθέτημα, κρίνοντάς το ἀνεπαρκὲς καὶ ἀόριστο, τὸ νομοσχέδιο εἰσήχθη πρὸς ἐξέταση στὴν ἁρμόδια Ἐπιτροπή.
.        «Εἶναι ἕνα ἀκόμη βῆμα σὲ αὐτὰ ποὺ ἤδη ἔχουν γίνει γιὰ τὴν πλήρη ἀξιοκρατία στὶς προσλήψεις στὸ Δημόσιο, τὴν πλήρη ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου γιὰ τὴν ἀξιοκρατικὴ ἐπιλογὴ τῶν προϊσταμένων, τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος «Διαύγεια» καὶ τοῦ Καλλικράτη καὶ πρὶν ἀπὸ τὶς προοδευτικὲς μεταρρυθμίσεις στὴ διοίκηση ποὺ θὰ γίνουν στὸ ἀμέσως ἑπόμενο διάστημα», εἶπε ὁ ὑπουργὸς καὶ τόνισε πὼς πρόκειται γιὰ ἕνα ἀπολύτως ἀναγκαῖο νομοσχέδιο γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.
.       Ὁ ὑπουργὸς πρὸς τὴν κατεύθυνση περαιτέρω ἀναδιοργανώσεως τῆς δημοσίας διοικήσεως ἀνακοίνωσε τὴν κατάθεση νομοσχεδίου γιὰ τὸ πειθαρχικὸ δίκαιο τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων ποὺ θὰ θέτει τέρμα στὴν «ἀτιμωρησία» καὶ θὰ ὠφελεῖ τοὺς εὐσυνείδητους δημοσίους ὑπαλλήλους καὶ ἐπανέλαβε ὅτι ἐπίκειται τὸ νομοθέτημα γιὰ τὸ ἑνιαῖο μισθολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το ἕνα πολὺ σημαντικὸ ἐργαλεῖο γιὰ νὰ πάρει μπρὸς ἡ δημόσια διοίκηση.
.       Ὁ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν στηλίτευσε τὴν ἄρνηση τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολίτευσης νὰ ψηφίσουν τὸ νομοσχέδιο.
.        (…) Αἰτιολογώντας τήν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς ἀρνητικὴ ψῆφο τῆς ΝΔ, ὁ εἰσηγητὴς τοῦ κόμματος εἶπε πὼς πρόκειται γιὰ εὐχολόγιο, ἕνα νομοθέτημα – φούσκα, μία συρραφὴ ἀορίστων καὶ σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἀντιφατικῶν ἐννοιῶν, τὸ ὁποῖο μάλιστα ἐνῶ δὲν λέει τίποτα εἶναι καὶ ἀμετροεπές (…)

ΠΗΓΗ: http://www.express.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΤΟ “ΚΙΝΗΤΟ” ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΟΥ

Πληρστε µ τ κινητ

.       Πορτοφόλι καὶ πιστωτικὴ εἰς σάρκα µίαν. Συναλλαγὲς εὔκολες καὶ γρήγορες, χωρὶς κωδικούς, ρέστα καὶ µετρητά. Εὔκολη καὶ ἄµεση πρόσβαση σὲ µέσα µαζικῆς µεταφορᾶς, κινηµατογράφους καὶ µικροαγορὲς στὸ λεπτό.
.      Δἐν εἶναι σενάριο βγαλµένο ἀπὸ ταινία ἐπιστηµονικῆς φαντασίας, ἀλλὰ πραγµατικότητα. Τὸ ἠλεκτρονικὸ πορτοφόλι, ὅπως ὀνοµάζεται τὸ φιλόδοξο αὐτὸ σχέδιο, ἔχει ἤδη δοκιµαστεῖ πιλοτικὰ σὲ ἀρκετὲς χῶρες τῆς Εὐρώπης καὶ ἀναµένεται νὰ κάνει τὸ ἐπίσηµο ντεµποῦτο του στοὺς Ὀλυµπιακοὺς Ἀγῶνες τοῦ Λονδίνου τὸ 2012. Ἤδη παράλληλα ὀργιάζουν οἱ φῆµες, σύµφωνα µἐ τὶς ὁποῖες ἡ Apple θὰ ἐνσωµατώσει τὴ σχετικὴ τεχνολογία στὸ νέο της iPhone, τὸ ὁποῖο ἀναµένεται νὰ κυκλοφορήσει τὸ φθινόπωρο, ἐνῶ καὶ οἱ ἄλλες ἑταιρεῖες κινητῶν κινοῦνται πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση. Παράλληλα, τόσο ἡ Visa ὅσο καὶ ἡ Mastercard συνεργάζονται µἐ τὶς µεγαλύτερες τράπεζες παγκοσµίως, προκειµένου νὰ προσφέρουν τὶς σχετικὲς ὑπηρεσίες.

Πῶς λειτουργεῖ

.       Βασικὸ τεχνολογικὸ ὑπόβαθρο γιὰ νὰ λειτουργήσει τὸ ἠλεκτρονικὸ πορτοφόλι εἶναι οἱ ἐµπλεκόµενες συσκευὲς νὰ ὑποστηρίζουν τὴν τεχνολογία, ἡ ὁποία φέρει τὴν ὀνοµασία NFC (Near Field Communications – Ἐπικοινωνία Κοντινοῦ Πεδίου). Ἡ συγκεκριµένη τεχνολογία εἶναι οὐσιαστικὰ τὸ «διαβατήριο» ποὺ ἐπιτρέπει τὴν χρήση τοῦ κινητοῦ τηλεφώνου ὡς µέσου ἀσφαλῶν συναλλαγῶν καὶ πληρωµῆς λογαριασµῶν, µετατρέποντάς το οὐσιαστικὰ σὲ ἠλεκτρονικὸ πορτοφόλι. Ἡ τεχνολογία αὐτὴ «παντρεύεται» µὲ τὴν κάρτα SIM τοῦ κινητοῦ τηλεφώνου καὶ συνδέεται εἴτε µὲ τὸν τραπεζικὸ λογαριασµὸ τοῦ χρήστη εἴτε µὲ τὴν πιστωτική του κάρτα εἴτε µὲ εἰδική, γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό, προπληρωµένη κάρτα.  Τὸ ἑπόµενο βῆµα εἶναι ὁ χρήστης τοῦ κινητοῦ τηλεφώνου νὰ φέρει τὴ συσκευή του σὲ πολὺ κοντινὴ ἀπόσταση µἐ τὸν ἀναγνώστη (reader) ποὺ συνδέεται µἐ τὸ τερµατικὸ λιανικῆς πώλησης. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ἡ συναλλαγὴ µπορεῖ νὰ γίνει πληκτρολογώντας τὸν ἀπαραίτητο κωδικὸ PIN ἢ σὲ ἄλλες περιπτώσεις ἀκόµη καὶ µἐ τὴν ἁπλὴ ἐπαφὴ τῶν δύο συσκευῶν.

 Τὸ τέστ τοῦ 2012

 .       Μπορεῖ ἡ τεχνολογία τοῦ ἠλεκτρονικοῦ πορτοφολιοῦ νὰ ἔχει δοκιµαστεῖ πιλοτικὰ σὲ πολλὲς χῶρες τὰ τελευταῖα χρόνια, τὸ πρῶτο ὅµως τέστ σὲ µαζικὴ κλίµακα ἀναµένεται νὰ λάβει χώρα κατὰ τὴν διάρκεια τῶν Ὀλυµπιακῶν Ἀγώνων τοῦ 2012 στὸ Λονδίνο. Ἤδη ἔχουν ἀρχίσει οἱ προετοιµασίες, προκειµένου νὰ ἐγκατασταθοῦν χιλιάδες µηχανήµατα τὰ ὁποῖα θὰ ἐπιτρέπουν τὶς «ἀνέπαφες» συναλλαγές.
.      Στὶς ἀρχὲς τοῦ 2012 τὰ ταξὶ θὰ εἶναι τὰ πρῶτα µέσα µαζικὴς µεταφορᾶς στὰ ὁποῖα θὰ τοποθετηθεῖ ἡ εἰδικὴ ὑποδοµή, ὥστε νὰ λειτουργεῖ τὸ ἠλεκτρονικὸ πορτοφόλι. Θὰ ἀκολουθήσουν ὅλα τὰ λεωφορεῖα τῆς βρετανικῆς πρωτεύουσας µέσα στὸ πρῶτο τρίµηνο τοῦ ἔτους, ἐνῶ µέχρι νὰ τελεστον [σημ. «ΧΡ. Β.»: τὸ ὀρθό: “νὰ διεξαχθοῦν” (ἐκτὸς κι ἂν ἐννοοῦν ὅτι οἱ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες εἶναι ἱερὲς τελετὲς γιὰ… θεότητες] τὸ σύστηµα θὰ ἔχει ἐγκατασταθεῖ σὲ ὅλα τὰ σηµεῖα ὀλυµπιακοῦ ἐνδιαφέροντος.

 Στὴν Ἑλλάδα

 .       Πέρα ἀπὸ τὴν βρετανικὴ πρωτεύουσα, τὸν δρόµο γιὰ τὴν υἱοθέτηση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ πορτοφολιοῦ ἔχει πάρει καὶ ἡ Ἑλλάδα. Ἤδη, ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ καιρὸ ἔχουν ἀρχίσει οἱ συνοµιλίες γιὰ τὴν ἐγκατάσταση τῶν σχετικῶν ὑποδοµῶν στὸ δίκτυο τοῦ Μετρό, µέσῳ τῶν ὁποίων οἱ ἐπιβάτες θὰ µποροῦν νὰ χρησιµοποιοῦν τὸ κινητό τους τηλέφωνο ἢ κάποια εἰδικὴ κάρτα ἀντὶ γιὰ εἰσιτήριο, πραγµατοποιώντας δηλαδὴ «ἀνέπαφες» µικροσυναλλαγές. Ἀντίστοιχες σκέψεις ἔχουν γίνει καὶ γιὰ ἄλλα σηµεῖα ἐνδιαφέροντος, ὅπως γιὰ παράδειγµα περίπτερα ἢ ἀκόµη καὶ σοῦπερ µἄρκετ καὶ σύµφωνα µἐ τὰ ἐµπλεκόµενα µέρη, εναι θέµα χρόνου µέχρι τ σχέδια ν τεθον σ φαρµογή.

 Ζητήµατα ἀσφαλείας

 .       Ἕνα βασικὸ θέµαπου ἀντιµετωπίζουν παντωςόσοι ὑποστηρίζουν τὸ ἠλεκτρονικὸ πορτοφόλι εἶναι τὸ πῶς θὰ ἐγγυηθοῦν τὴν ἀσφάλεια τῶν συναλλαγῶν. Καὶ ἐδῶ ὑπάρχουν δύο βασικὰ θέµατα: τὸ πρῶτο ἔχει νὰ κάνει µἐ τὴν ἀσύρµατη µεταφορὰ τῶν δεδοµένων, ἀνάµεσα στὴν συσκευὴ ποὺ λειτουργεῖ ὡς ἠλεκτρονικὸ πορτοφόλι (κατὰ πᾶσα πιθανότητα τὸ κινητὸ τηλέφωνο) καὶ τὸν κίνδυνο ποκλοπς εαίσθητων προσωπικῶν δεδοµένων. Προκειµένου νὰ ἀντιµετωπίσουν τὸ ἐνδεχόµενο αὐτό, οἱ ἑταιρεῖες ποντάρουν στὴν κωδικοποίηση τῶν δεδοµένων ἀλλὰ καὶ στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἐµβέλεια µετάδοσής τους εἶναι πολὺ µικρή, ἄρα εἶναι ἀρκετὰ δύσκολο νὰ γίνει ἡ παρεµβολή.
.       Τὸ δεύτερο ἔχει νὰ κάνει µἐ τὸ ἐνδεχόµενο κλοπῆς τοῦ ἠλεκτρονικοῦ πορτοφολιοῦ. Γιὰ νὰ ἀντιµετωπίσουν τὶς συνέπειες, οἱ ἑταιρεῖες – σὲ συνεργασία µἐ τὶς τράπεζες – σχεδιάζουν εἴτε νὰ θέσουν ἕνα µάξιµουµ ποσὸ συναλλαγῶν ἀνὰ ἡµέρα (π.χ. 20 εὐρὼ) ἢ νὰ συνδέσουν τὸ ἠλεκτρονικὸ πορτοφόλι µἐ κάποια προπληρωµένη κάρτα (στὰ πρότυπα τῶν καρτῶν ποὺ χρησιµοποιοῦνται γιὰ ἰντερνετικὲς συναλλαγές), ὥστε ὁ κάτοχός του νὰ τὸ «φορτώνει» µόνο µὲ τὸ ποσὸ ποὺ θέλει. Ἔτσι, ὅπως ἀναφέρουν, ἡ ἀπώλεια δὲν θὰ εἶναι µεγαλύτερη ἀπὸ τὸ νὰ χάνει κανεὶς τὸ πορτοφόλι µὲ τὰ ψιλά του.

ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΤΑ ΝΕΑ»

, , ,

Σχολιάστε

«ΧΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ»: Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Πάσχα εἶναι καὶ γι᾽ αὐτὸ «Χαρᾶς εὐαγγέλια» (!) γιὰ τοὺς “Ἀθώους Ὑποστηρικτές” τῆς ἀσφαλείας τῶν προσωπικῶν δεδομένων καὶ τοὺς “Εὐαγγελιστὲς” τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου, ἡ ὁποία θὰ ἀνοίξει τὸν Νέο Παράδεισο!

 .       Ἀντιμέτωποι μὲ τὴν κλοπὴ προσωπικῶν τους δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων τῶν ἀριθμῶν τῶν πιστωτικῶν τους καρτῶν) βρίσκονται 77 ἑκατομμύρια πελάτες τῆς Sony, οἱ ὁποῖοι παίζουν ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια μέσῳ τοῦ Playstation Network. Ἂν εὐσταθοῦν οἱ ὑποψίες τῆς κορυφαίας ἰαπωνικῆς ἑταιρείας ὅτι χάκερ ἔκλεψαν τὰ στοιχεῖα τῶν πελατῶν της ἀπὸ τὴν βάση δεδομένων της, τότε πρόκειται γιὰ τὴν μεγαλύτερη ἠλεκτρονικἀπάτη στὴν Ἱστορία τῆς ὑψηλῆς τεχνολογίας.
.        Ἡ Sony ἀνακοίνωσε ὅτι ἀπὸ τὶς 17 ἕως τὶς 19 Ἀπριλίου κάποιοι εἰσέβαλαν παράνομα στὸ δίκτυο παιχνιδιῶν τῆς ἀποκτώντας πρόσβαση σὲ προσωπικὰ δεδομένα πελατῶν της καὶ συγκεκριμένα στὰ ὀνόματα, τὶς διευθύνσεις, τὶς ἡμερομηνίες γεννήσεως καὶ τοὺς ἀριθμοὺς τῶν πιστωτικῶν καρτῶν τους. Τὸ Playstation Network ἔχει τεθεῖ ἐκτὸς λειτουργίας ἐδῶ καὶ ἔξι ἡμέρες.
.       Τὸ δίκτυο αὐτὸ χρησιμοποιοῦν οἱ κάτοχοί της ὀνομαστῆς κονσόλας παιχνιδιῶν τῆς Sony γιὰ νὰ παίζουν παιχνίδια μεταξύ τους, γιὰ νὰ συνομιλοῦν καὶ γιὰ νὰ παρακολουθοῦν ταινίες ποὺ κατεβάζουν ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο. Ἡ ἑταιρεία ἀνέστειλε ἐπίσης τὴν λειτουργία τῆς συνδεομένης μὲ τὸ Playstation ὑπηρεσίας ἠλεκτρονικῶν παιχνιδιῶν καὶ διασκεδάσεως Qriosity, γιὰ νὰ ἐρευνήσει ἂν εἶναι νόμιμες καὶ ἐξουσιοδοτημένες οἱ χρεώσεις πιστωτικῶν καρτῶν ποὺ ἔχουν γίνει.
.         Στὸ ἐπίσημο ἰστολόγιό της ἡ Sony δημοσιεύει προσωπικὲς πληροφορίες πελατῶν ποὺ ἡ ἴδια ἡ ἑταιρεία πιστεύει ὅτι ἔχουν ὑποκλαπεῖ.

 ΠΗΓΗ: http://www.tovima.gr/

, ,

Σχολιάστε

ΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΓΡΙΩΣ ΕΝ ΑΓΝΟΙᾼ ΣΟΥ

Παρακολουθοῦν τὴν κάθε σου κίνηση καὶ ἐσὺ δὲν τὸ γνωρίζεις κάν!

.             Σχόλιο Ἱστολογίου «ID-ont» (http://id-ont.blogspot.com): Ἀπίστευτο: Ὁ Γερμανὸς βουλευτὴς κ. Malte Spitz προσέφυγε στὴν δικαιοσύνη καὶ μέσῳ αὐτῆς μπόρεσε νὰ ἀποσπάσει ἀπὸ τὴν Deutsche Telecom (DT) τὶς πληροφορίες ποὺ αὐτὴ συνέλεγε γιὰ αὐτόν, ἐν ἀγνοίᾳ του: τὸ γεωγραφικό του στίγμα (γεωγραφικὸ μῆκος καὶ πλάτος)! Ἡ DT εἶχε συλλέξει αὐτὴ τὴν πληροφορία 35.000 φορὲς σὲ διάστημα 6 μηνῶν! Πρακτικὰ δηλ. κάθε 7,5 λεπτὰ τὸ κινητό του τηλέφωνο ἔστελνε σῆμα γιὰ τὸ ποῦ βρίσκεται καὶ ἡ βάση δεδομένων τῆς ἑταιρείας κινητῆς τηλεφωνίας κατέγραφε τὸ στίγμα του!
.           Ατ κριβς τ δημοσίευμα εναι πο πιβεβαιώνει τος χειρότερους φόβους μας.  Καταγράφουν πράγματα γι μς, χωρς μες ν τ γνωρίζουμε. Ἐὰν λοιπὸν σήμερα οἱ ἑταιρεῖες ἀκολουθοῦν αὐτὴ τὴν πρακτική, αὔριο, ἐὰν ὁ κάθε πολίτης ἐκτὸς ἀπὸ τὸ κινητό του τηλέφωνο, ἔχει μαζί του καὶ μία ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα (Κάρτα τοῦ Πολίτη), θὰ ἰσχύει τὸ ἑξῆς σενάριο:
.           Τὸ κινητὸ τηλέφωνο θὰ “λέει” ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ὁ πολίτης καὶ ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη – κάθε φορὰ ποὺ θὰ τὴν χρησιμοποιεῖ ὁ πολίτης – θὰ “λέει” ΤΙ ΚΑΝΕΙ ὁ πολίτης ἐκεῖ ποὺ εἶναι!  Ἀφῆστε δέ, ποὺ μὲ τὴν πρόοδο τῆς τεχνολογίας – ἐὰν ἡ ΚτΠ ἔχει καὶ RFID πλινθίο – δὲν θὰ χρειάζεται κάν τὸ κινητὸ τηλέφωνο: Ἡ ΚτΠ ἀπὸ μόνη της, θὰ “λέει” ποῦ εἶναι καὶ τί κάνει ὁ πολίτης!
.           Γι᾽αὐτὸ ἀκριβῶς λέμε: Ἂς προσπαθήσουμε σήμερα νὰ καταργήσουμε (σημ. «Χ. Β.»: ἀποτρέψουμε) τὸ παράνομο φακέλωμα, ἐὰν ὑφίσταται, σὲ ὅποιες βάσεις δεδομένων ὑφίσταται, ὅπως τὸ πέτυχε ὁ κ. Spitz στὴν Γερμανία. Ὄχι μὲ τὴν συγκατάθεσή μας νὰ πᾶμε καὶ νὰ μποῦμε στὴν ἠλεκτρονικὴ φυλακὴ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη!
.           Οἱ ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ νὰ καταγράφουν τὸ γεωγραφικό μας στίγμα. Τὸ κινητὸ τηλέφωνο τὸ ἔχουμε γιὰ νὰ ἐπικοινωνοῦμε καὶ ὄχι γιὰ νὰ μᾶς καταγράφουν. Μὲ τὴν ἁπλὴ λογική, ἡ πρακτικὴ τῆς DT εἶναι παράνομη καὶ μποροῦμε νὰ ἀντιταχθοῦμε σὲ αὐτήν.
.           Ἀντίθετα μὲ τὴν ΚτΠ, θὰ καταγράφονται οἱ φυσικὲς καὶ ἠλεκτρονικὲς ἐνέργειες τῶν πολιτῶν (ἀγορὲς προϊόντων, εἴσοδος σὲ κτίριο, εἴσοδος στὸ internet, ἐπίσκεψη στὸν γιατρό, ἀγορὰ ἐφημερίδας, ἐπιβίβαση στὸ ἀεροπλάνο κλπ) σὲ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ἠλεκτρονικὰ ἀρχεῖα. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο καταγραφ πο θ γίνεται μ τν ΚτΠ θ εναι καθολικ κα νόμιμη κα δν θ μπορομε ν κάνουμε τίποτα ν τ ντιμετωπίσουμε.
.           Τέλος τὸ κινητὸ μποροῦμε νὰ τὸ ἀπενεργοποιήσουμε ὅποτε θέλουμε, τό… ἀφήνουμε σπίτι μας, ἐὰν θέλουμε, δὲν ἀγοράζουμε καθόλου κινητό. Τὴν ΚτΠ ὅμως; Εἰδικὰ ἐὰν ἀντικαστατήσει τὴν ἀστυνομικὴ ταυτότητα θὰ μποροῦμε νὰ τὴν ἀπενεργοποιήσουμε; Ὄχι βέβαια! Γι᾽αὐτὸ λέμε σήμερα ΟΧΙ στὴν ΚτΠ. Ἐὰν μποῦμε σὲ ἕνα τέτοιο σύστημα, ἁλυσοδεθήκαμε.
.           Διαβάστε τὸ ἐντυπωσιακὸ δημοσίευμα, δεῖτε μία ἐφαρμογὴ ποὺ ἔφτιαξε ἡ ἐφημερίδα ZEIT Online μὲ τὰ δεδομένα τοῦ κ. Spitz καθὼς καὶ ἕνα σχετικὸ Video καὶ τέλος προβληματιστεῖτε γιὰ τὸ ἐὰν πρέπει καὶ κλείνετε τὸ κινητό σας περισσότερες φορὲς μέσα στὴν ἡμέρα ἀπὸ ὅσες τὸ κάνατε ἕως σήμερα.

.        ΥΓ. ραγε λληνικ ρχ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικο Χαρακτήρα δν θ πρεπε ν σχοληθε κα μ τ τί συμβαίνει στν λλάδα; Λέτε ν βρε “λαβράκια” ἐὰν τ ψάξει;

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Παρακολουθοῦν τὴν κάθε σου κίνηση χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζεις.

.           Ἕνα ἀγαπημένο χόμπι τῶν χρηστῶν τοῦ Διαδικτύου εἶναι νὰ ἀποκαλύπτουν τὴ θέση τους: ὑπηρεσίες ὅπως τὸ Google Latitude ἢ νὰ ἐνημερώνουν τοὺς φίλους τους, ὅταν εἶναι κοντά. Ἄλλη ἐφαρμογή, τὸ Foursquare, παρουσιάζει αὐτὰ τὰ δεδομένα μέσα σὲ ἕνα παιχνίδι.
.           Πρόσφατα, ὁ Γερμανὸς πολιτικός του κόμματος τῶν Πρασίνων, Malte Spitz, ἔμαθε ὅτι παρακολουθούμαστε, ἀσχέτως μὲ τὸ ἐὰν τὸ ἐπιθυμοῦμε ἢ ὄχι. Οἱ ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας συνήθως δὲν ἀποκαλύπτουν πόσες πληροφορίες συγκεντρώνουν, ὁπότε ὁ κ. Spitz πῆγε στὸ δικαστήριο, γιὰ νὰ μάθει τί ἀκριβῶς γνωρίζει γιὰ αὐτὸν ἡ ἑταιρεία κινητῆς τηλεφωνίας Deutsche Telekom.
.           Τὰ ἀποτελέσματα ἦταν ἐκπληκτικά. Σὲ μία περίοδο ἕξι μηνῶν – ἀπὸ τὶς 31 Αὐγούστου 2009, μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2010, ἡ Deutsche Telekom εἶχε καταγράψει καὶ ἀποθηκεύσει τὸ γεωγραφικὸ μῆκος καὶ πλάτος (συντεταγμένες τῆς θέσης του) γιὰ περισσότερες ἀπὸ 35.000 φορές.…!
.           «Ὅλοι μας περπατᾶμε μὲ μία ἐτικέτα ἐπάνω μας, καὶ ἡ ἐτικέτα μας αὐτὴ ἔχει ἕναν ἀριθμὸ τηλεφώνου ποὺ συνδέεται μὲ αὐτήν, ποιόν καλέσαμε καὶ τί κάναμε μὲ τὸ τηλέφωνο», λέει ἡ Σάρα Ε. Williams, εἰδικὸς τοῦ Πανεπιστημίου Κολούμπια. «Ἐμεῖς δὲν γνωρίζουμε κὰν ὅτι δίνουμε αὐτὰ τὰ στοιχεῖα»
.           Ἡ παρακολούθηση τῆς γεωγραφικῆς θέσης ἑνὸς πελάτη ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο μέρος τῶν ὅσων πράττουν οἱ τηλεφωνικὲς ἑταιρεῖες. Κάθε ἑπτὰ δευτερόλεπτα περίπου, τὸ τηλέφωνο «ἀναζητᾶ» τὴν πλησιέστερη κεραία κινητῆς τηλεφωνίας, προκειμένου ἐὰν γίνει κλήση, αὐτὴ νὰ ἀκολουθήσει τὴν μικρότερη διαδρομή. Ἐπίσης  γιὰ λόγους τιμολόγησης, οἱ ἑταιρεῖες παρακολουθοῦν ἀπὸ ποιὸ σημεῖο προέρχεται ἡ κλήση καὶ πόσο διήρκεσε.
.           «Κάθε στιγμή, ἡ ἑταιρεία κινητῆς πρέπει νὰ γνωρίζει ποῦ εἴσαστε, ὁπότε τὸ κινητό σας εἶναι συνεχῶς σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν πύργο μὲ τὸ ἰσχυρότερο σῆμα», δήλωσε ὁ Matthew Blaze, καθηγητὴς τῆς πληροφορικῆς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Πενσυλβάνια, ὁ ὁποῖος ἔχει καταθέσει ἐνώπιον τοῦ Κογκρέσου σχετικὰ μὲ αὐτὸ τὸ θέμα.
.           Οἱ πληροφορίες ποὺ συλλέχθηκαν γιὰ τὸν κ. Spitz, τόνισε ὁ κ. Blaze, δὲν βασιζόταν σὲ αὐτὲς συχνὲς ἐνημερώσεις, ἀλλὰ στὸ πόσο συχνὰ ὁ κ. Spitz ἔλεγχε τὸ ἠλεκτρονικό του ταχυδρομεῖο.
.           Ὁ κ. Spitz, ἕνας ὑπέρμαχος τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς, δημοσιοποίησε τὰ προσωπικά  του στοιχεῖα, ποὺ εἶχε συλλέξει ἡ Deutsche Telecom. Στὰ τέλη τοῦ περασμένου μήνα, κυκλοφόρησε τὸ σύνολο τῶν πληροφοριῶν τῆς γεωγραφικῆς του θέσης, συνεργάστηκε μὲ τὴ Zeit Online, καὶ ἔφτιαξε ἕναν χάρτη μὲ τὸ γεωγραφικό του στίγμα γιὰ τὸ ἐπίμαχο ἑξάμηνο (31/8/2009-28/2/2010) (δεῖτε κατωτέρω τὴν φωτογραφία).
.            «Αὐτὴ εἶναι πραγματικὰ ἡ πιὸ συναρπαστικὴ ὀπτικοποίηση σὲ ἕνα δημόσιο φόρουμ ποὺ ἔχω δεῖ ποτέ», δήλωσε ὁ κ. Blaze, προσθέτοντας ὅτι «δείχνει πόσο ἰσχυρὴ εἶναι μία εἰκόνα, ἀκόμη καὶ ἂς μὴν εἶναι τόσο λεπτομερὲς τὸ γεωγραφικὸ στίγμα».
.          Σὲ μία συνέντευξή του ἀπὸ τὸ Βερολίνο, ὁ κ. Spitz ἐξήγησε τοὺς λόγους τῆς ἐνέργειάς του: «Ἦταν πολὺ σημαντικὸ νὰ δείξω ὅτι αὐτὸ δὲν εἶναι ἕνα εἶδος τοῦ παιχνιδιοῦ. Τὸ σκέφτηκα, ἂν εἶναι καλὴ ἰδέα νὰ δημοσιεύσει ὅλα τὰ δεδομένα. Θὰ μποροῦσα νὰ δημοσιεύσω μόνο πέντε, δέκα ἡμέρες ἴσως. Ἐν συνεχείᾳ ὅμως εἶπα ὄχι, θέλω πραγματικὰ νὰ δημοσιευθεῖ  ὁλόκληρο τὸ ἑξάμηνο.»
.          Στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, οἱ ἑταιρεῖες τηλεπικοινωνιῶν δὲν εἶναι ὑποχρεωμένες νὰ ἀναφέρουν ἐπακριβῶς ποιὰ εἶναι τὰ στοιχεῖα ποὺ συλλέγουν, δήλωσε ὁ Kevin Bankston, δικηγόρος στὸ Electronic Frontier Foundation, ὁ ὁποῖος εἰδικεύεται στὴν προστασία τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς. Προσέθεσε ὅτι ἐπὶ τῇ βάσει τῶν δικαστικῶν ὑποθέσεων θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ ὅτι «οἱ ἑταιρεῖες ἀποθηκεύουν ὅλο καὶ περισσότερα στοιχεῖα τὰ ὁποῖα εἶναι ὅλο καὶ πιὸ ἀκριβῆ.»
.          «Τὰ τηλέφωνα ἔχουν γίνει ἕνα ἀπαραίτητο μέρος τῆς σύγχρονης ζωῆς», εἶπε, ἀπορρίπτοντας ταυτόχρονα τὴν ἰδέα ὅτι οἱ πολίτες «θὰ πρέπει νὰ παραδίδουν τὰ προσωπικά τους δεδομένα».
.          Στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, νομικοὶ λόγοι ἐπιβάλλουν γιὰ λόγους ἀσφαλείας στὶς ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας νὰ παρακολουθοῦν τοὺς πελάτες τους. Τόσο τὸ F.B.I. ὅσο καὶ τὸ Drug Enforcement Administration χουν χρησιμοποιήσει τ ρχεα τν ταιρειν κινητς τηλεφωνίας γι τν ντοπισμ πόπτων κα γι ν προβον σ συλλήψεις.
.          Ἐὰν οἱ πληροφορίες εἶναι πολύτιμες γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ νόμου, θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι προσοδοφόρες γιὰ τοὺς ἐμπόρους. Οἱ μεγάλοι ἀμερικανικοὶ πάροχοι κινητῆς τηλεφωνίας ἀρνήθηκαν νὰ ἐξηγήσουν ποιὲς ἀκριβῶς πληροφορίες συλλέγουν καὶ πῶς χρησιμοποιοῦν αὐτὲς τὶς πληροφορίες.
.          Ἡ Verizon, γιὰ παράδειγμα, ἀναφέρει στὴν πολιτική της γιὰ τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων: «Οἱ πληροφορίες, ὅπως τὰ ἀρχεῖα κλήσεων, χρήσεως τῆς ὑπηρεσίας, τὰ δεδομένα κινήσεως, μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ νὰ σᾶς κάνουν μάρκετινγκ ἐπὶ τῇ βάσει τῆς χρήσεως τῶν προϊόντων καὶ τῶν ὑπηρεσιῶν ποὺ ἤδη ἔχετε, μὲ τὴν ἐπιφύλαξη τυχὸν περιορισμῶν ποὺ ἀπαιτοῦνται ἀπὸ τὸ νόμο.»
.          Ἡ Sense Networks, μία ἑταιρεία ποὺ χρησιμοποιεῖ στοιχεῖα ἀπὸ τὴν AT&T, χρησιμοποιεῖ ἀνώνυμες πληροφορίες θέσεως “γιὰ τὴν καλύτερη κατανόηση τῆς συνολικῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητας”. Ἕνα προϊόν, τὸ CitySense, προβαίνει σὲ συστάσεις σχετικὰ μὲ τὴν τοπικὴ νυχτερινὴ ζωὴ σὲ πελάτες ποὺ ἐπιλέγουν νὰ συμμετάσχουν μὲ βάση τὴν χρήση τῶν κινητῶν τους τηλεφώνων. (Πολλὲς ἐφαρμογὲς smartphone, ποὺ κυκλοφοροῦν ἤδη στὴν ἀγορά, βασίζονται στὴν θέση τοῦ χρήστη, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι μὲ τὴ συγκατάθεση τοῦ χρήστη καὶ μέσῳ τοῦ GPS, ὄχι μέσῳ τῶν στοιχείων ποὺ συλλέγει ἡ ἑταιρεία κινητῆς τηλεφωνίας).
.          Λόγῳ τῆς ἱστορίας τῆς Γερμανίας, τὰ δικαστήρια δίνουν μεγαλύτερη ἔμφαση στὴν ἰδιωτικὴ ζωή. Ὁ κ. Σπὶτς πρῶτος πῆγε στὸ δικαστήριο γιὰ νὰ πάρει ὁλόκληρο τὸ ἀρχεῖο του, τὸ 2009, ἀλλὰ ἡ Deutsche Telekom προέβαλε ἀντιρρήσεις.
.          Γιὰ ἕξι μῆνες, εἶπε, πηγαινοερχόταν μέσῳ τῶν δικηγόρων ἕως ὅτου τὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο ἀποφάσισε ὅτι οἱ ἰσχύοντες κανόνες ποὺ διέπουν τὴν διατήρηση τῶν δεδομένων, πέραν ἐκείνων ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴν χρέωση καὶ τὰ logistics, ἦταν παράνομες. Σύντομα ἔκτοτε, οἱ δύο πλευρὲς κατέληξαν σὲ συμφωνία: “Πῆρα μόνο τὶς πληροφορίες ποὺ ἔχουν σχέση μὲ μένα, καὶ δὲν πῆρα ὅλες τὶς πληροφορίες, ὅπως σὲ ποιὸν τηλεφώνησα, ποιὸς μοῦ ἔστειλε ἕνα SMS καὶ οὕτω καθ᾽ ἑξῆς,” εἶπε ὁ κ. Spitz ἀναφερόμενος σὲ μηνύματα κειμένου.
.        Ἀκόμα κι ἔτσι, 35.831 δεδομένα ἐστάλησαν σ᾽ αὐτὸν ἀπὸ τὴν Deutsche Telekom ὡς ἕνα κρυπτογραφημένο ἀρχεῖο, γιὰ τὴν προστασία τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς του, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μεταφορᾶς του.
.        Ἡ Deutsche Telekom, ἡ ὁποία κατέχει τὴν T-Mobile, πάροχο τοῦ κ. Spitz, ἔγραψε σὲ ἕνα e-mail ὅτι διατήρησε δεδομένα ἕξι μηνῶν, ὅπως ἀπαιτεῖται ἀπὸ τὸ νόμο, καθὼς καὶ ὅτι μετὰ τὴ δικαστικὴ ἀπόφαση «ἀμέσως σταμάτησε τὴν ἀποθήκευση δεδομένων».
.        Καὶ ἕνα χρόνο μετὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου ποὺ ἔθεσε στὴν παρανομία αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν διατήρηση τῶν δεδομένων, ὑπάρχει μία κίνηση γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε μία νέα, πιὸ περιορισμένη νόμο ποὺ πέρασε. Ὁ κ. Spitz, στὰ 26 του, μέλος τοῦ ἐκτελεστικοῦ συμβουλίου τοῦ Κόμματος τῶν Πρασίνων, λέει ὅτι κυκλοφόρησε αὐτὸ τὸ ὑλικὸ γιὰ νὰ ἐπηρεάσει αὐτὴ τὴ συζήτηση. «Θέλω νὰ δείξω τὸ πολιτικὸ μήνυμα, ὅτι αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ διατήρηση τῶν δεδομένων εἶναι πραγματική, εἶναι πραγματικὰ μεγάλη καὶ μπορεῖ κάποιος νὰ ἐξετάσει τὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων γιὰ ἕξι μῆνες καὶ νὰ δεῖ τί κάνουν ἐκεῖ ποὺ εἶναι».
.        Εἶναι εὔκολα κατανοητὸ ποιὰ κατάχρηση μπορεῖ νὰ γίνει μὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα. Στὴν περίπτωση κ. Spitz, δὲν ἀποκαλύφθηκαν πολλὰ στοιχεῖα.


. Πατῆστε ἐπάνω στὴν κατωτέρω εἰκόνα γιὰ νὰ μεταβεῖτε στὴν εἰδικὴ ἐφαρμογὴ ποὺ ἔφτιαξε ἡ ἐφημερίδα ZEIT ONLINE. Πρόκειται γιὰ ἕναν πίνακα ποὺ κάθε κολώνα του ἀντιπροσωπεύει  μία ἡμέρα τοῦ ἑξαμήνου. Πηγαῖντε μὲ τὸ ποντίκι στὴν κορυφὴ μίας κολώνας(ἡμέρας). Πατῆστε μία φορὰ μὲ τὸ ποντίκι. Ἐμφανίζεται ἕνα μικρὸ κόκκινο κουτάκι. Τραβῆξτε αὐτὸ τὸ κουτάκι πρὸς τὰ κάτω. Ὁ χάρτης ποὺ βρίσκεται πάνω ἀπὸ τὶς κολῶνες-ἡμέρες θὰ σᾶς δείξει σὲ ποιὸ σημεῖο τῆς Γερμανίας βρισκόταν ἐκείνη τὴν ἡμέρα καὶ ἐκείνη τὴν χρονικὴ στιγμὴ  ὁ βουλευτὴς κ. Spitz. Πραγματικὰ ἐντυπωσιακὸ καὶ ταυτόχρονα ἐφιαλτικό! (http://www.zeit.de/datenschutz/malte-spitz-data-retention)


.       Ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀνωτέρω πληροφοριῶν ποὺ δημοσιοποίησε ὁ κ. Malte Spitz καὶ ἐπεξεργάστηκε ἡ ZEIT ONLINE, φτιάχθηκε τὸ κατωτέρω video ποὺ δείχνει πάνω  στὸν χάρτη τῆς Γερμανίας, τὶς διαδρομὲς ποὺ ἀκολούθησε τὴν 31/8/2009 καὶ τὴν 1/9/2009 ὁ βουλευτής.: fJ7KWTMUsKY

ΠΗΓΗ: http://orthodox-watch.blogspot.com/ καὶ  http://id-ont.blogspot.com

 

, ,

Σχολιάστε

«ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΘΕΙ ΠΩΣ ΞΟΔΕΥΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥΣ»

.      Σύμφωνα μὲ σχολιαστές, ὡς πηγὴ ἄντλησης πληροφοριῶν καὶ δεδομένων εἰς τὸ ἑξῆς θὰ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχουν ἀναρτηθεῖ στὶς προσωπικὲς σελίδες τοῦ Facebook.
.      Τὸ ἰταλικὸ δημόσιο σχεδιάζει νὰ χρησιμοποιήσει ἀπὸ τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα καὶ τὸν ἰστότοπο κοινωνικῆς δικτύωσης Facebook πρὸς ἐντοπισμὸ νέων φοροφυγάδων. Ὅπως δήλωσε ὁ ἀναπληρωτὴς διευθυντὴς τῆς φορολογικῆς διεύθυνσης τοῦ ἰταλικοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν Μάρκο Ντὶ Κάπουα «ἀφήνοντας στὴν ἄκρη τὴν μυθική, σχεδόν, εἰκόνα τοῦ μεγάλου ἀδελφοῦ, αὐτὸ ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει εἶναι νὰ ἀξιολογήσουμε τὴν χρηματικὴ ἰσχὺ τοῦ καθ᾽ ἑνός. Χρησιμοποιοῦμε, λοιπόν, κάθε μέσο ποὺ μπορεῖ νὰ φέρει ἀποτέλεσμα, ἀπὸ τὴν ἐγγραφὴ σὲ πολυτελεῖς ὁμίλους, μέχρι καὶ τὸ Facebook».
.         Ὁ Ντὶ Κάπουα προσέθεσε δὲ ὅτι «κενο πο πρέπει ν ξακριβωθε, εναι μ ποιό τρόπο ο πολίτες ξοδεύουν τ λεφτά τους. Ὄχι γιὰ νὰ καταλάβουμε, ἁπλῶς καὶ μόνο, πόσα λεφτὰ ἔχουν στὴν τσέπη τους, ἀλλὰ ἂν δηλώνουν ὅλα τους τὰ εἰσοδήματα».
.         Παραλλήλως, τὸ ἰταλικὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, πρόκειται νὰ ἀνοίξει διάλογο μὲ τοὺς φορολογουμένους, πάντα μέσῳ τοῦ Διαδικτύου, «μὲ στόχο τὴν παροχὴ ὅλο καὶ πληρεστέρων πληροφοριῶν καὶ ὑπηρεσιῶν στοὺς πολίτες».
.       Σύμφωνα μὲ σχολιαστές, ὡς πηγὴ ἄντλησης πληροφοριῶν καὶ δεδομένων εἰς τὸ ἑξῆς θὰ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχουν ἀναρτηθεῖ στὶς προσωπικὲς σελίδες τοῦ Facebook: διάφορες φωτογραφίες, σχετικὰ σχόλια τῶν φίλων καὶ τῶν ἴδιων τῶν “ἰδιοκτητῶν” τῆς σελίδας, πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν ἐπαγγελματικὴ κατάσταση, ἀλλὰ καὶ οἱ προτιμήσεις ποὺ ἀφοροῦν στὶς διακοπές, στὸν ἐλεύθερο χρόνο γενικότερα καὶ στὸ πόσο, ὅλα αὐτά, συνδέονται –ἔμμεσα– μὲ τὶς ἀπολαβὲς τοῦ καθ᾽ ἑνός.

ΠΗΓΗ: http://www.newsit.gr/

 

, ,

Σχολιάστε

«ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ …ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ»: ΤΟ ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙ ΠΕΙΡΑΖΕΙ, Η “ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ” ΟΧΙ !

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἡ ὑποκριτικὴ κροκοδείλια ἀντίδραση τῶν Μέσων ἀπέναντι σὲ μιὰ ἀπαράδεκτη καὶ ρατσιστικὴ ἐνέργεια στὴν Νορβηγία “πάει γάντι” μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀναφορὰ στὴν παραβολὴ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου. Ἐν προκειμένῳ ἂς κρατήσουμε τὸν …προσφιλῆ Φαρισαῖο. Καὶ ἂς ἀξιοποιηθεῖ ἡ περίπτωση γιὰ πιὸ σοβαρὸ προβληματισμὸ μπροστὰ στὶς ἀνεξέλεγκτες συνέπειες τῆς …Καρτοκινητῆς Διακυβερνήσεως !

.        «..Ἕνα ἀφεντικὸ στὴ Νορβηγία ἔδωσε ἐντολὴ σ’ ὅλες τὶς γυναῖκες ὑπαλλήλους νὰ φορᾶνε κόκκινα βραχιόλια ὅταν ἔχουν περίοδο, ὥστε νὰ δικαιολογοῦν τὸ γεγονὸς ὅτι ἐπισκέπτονται συχνότερα τὴν τουαλέτα…» (ἐφημ. «ΤΑ ΝΕΑ)
.     Σχόλιο http://id-ont.blogspot.com: Ἀγαπητοὶ ἐπαγγελματίες δημοσιογράφοι τῆς ἐπίσημης καὶ κυριλὲ δημοσιογραφίας δικαίως ἐξανίστασθε καὶ ἀντιδρᾶτε μὲ τὴν ἀπαράδεκτη ἐνέργεια τοῦ Νορβηγοῦ ἐπιχειρηματία. Τέτοιες πρακτικὲς ὑποβιβάζουν τοὺς ἀνθρώπους στὸ ἐπίπεδό του “μαρκαρισμένου” ζώου. Μπράβο σας καὶ καλὰ κάνετε καὶ ὀνομάζετε αὐτὸ τὸ κόκκινο βραχιόλι ὡς “τὸ βραχιόλι τῆς ντροπῆς”. Γιὰ τὴν “Κάρτα τῆς Ντροπῆς” ὅμως δὲν βγάζετε ἄχνα !
.           Ὅλα ἐσεῖς τὰ ἐπίσημα μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης ἔχετε ἀφιερώσει δεκάδες σελίδες ἐπιχειρημάτων ὑπὲρ τῆς “Κάρτας τοῦ Πολίτη” καὶ τῶν ἄλλων καρτῶν- δορυφόρων ποὺ θέλει νὰ ἐκδώσει ἡ κυβέρνηση.
– Τὸ κόκκινο βραχιόλι δικαίως σᾶς πείραξε.
– Ἡ Κάρτα ἀγορῶν ποὺ θὰ φανερώνει πότε μία γυναίκα ἀγοράζει τὰ εἴδη τῆς προσωπικῆς της ὑγιεινῆς, δὲν σᾶς πειράζει;
– Ἡ Κάρτα ἐργαζομένου, ποὺ μὲ τὸ πλινθίο RFID ποὺ θὰ περιέχει, θὰ στέλνει σῆμα μέσα στὸ κτίριο στοὺς ἠλεκτρονικοὺς ἀναγνῶστες καὶ θὰ ἐνημερώνει on-line πότε ἡ ὑπάλληλος εἶναι στὴν τουαλέτα, δὲν σᾶς πειράζει;
– Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη ποὺ θὰ ἐνσωματώσει ὅλες αὐτὲς τὶς κάρτες, δὲν σᾶς πειράζει;
Μὴν μᾶς τὸ “παίζετε” λοιπὸν ἐπιλεκτικὰ κοινωνικὰ καὶ ἀνθρωπιστικὰ εὐαίσθητοι. Τὸ καλύτερο ποὺ μποροῦμε νὰ ὑποθέσουμε εἶναι ὅτι δὲν ἔχετε ἐνημερωθεῖ κι ἐσεῖς γιὰ τὰ προβλήματα ποὺ κουβαλᾶνε μαζί τους αὐτὲς οἱ κάρτες. Ἐνημερωθεῖτε λοιπὸν καὶ ἐνημερῶστε ὑπεύθυνα μὲ τὴν σειρά σας τοὺς ἀναγνῶστες καὶ τηλεθεατές σας.

«ΤΑ ΝΕΑ»: Τὸ χειρότερο ἀφεντικὸ στὸν κόσµο

.     Ἕνα ἀφεντικὸ στὴ Νορβηγία ἔδωσε ἐντολὴ σ’ ὅλες τὶς γυναῖκες ὑπαλλήλους νὰ φορᾶνε κόκκινα βραχιόλια, ὅταν ἔχουν περίοδο, ὥστε νὰ δικαιολογοῦν τὸ γεγονὸς ὅτι ἐπισκέπτονται συχνότερα τὴν τουαλέτα.
.     Τὸ ἐξοργιστικὸ αἴτηµα ἀποκαλύπτεται σὲ ἔκθεση τοῦ ἐργατικοῦ συνδικάτου Parat γιὰ τοὺς «τυραννικοὺς» κανονισµοὺς διαφόρων νορβηγικῶν ἑταιρειῶν ποὺ διέπουν τὶς ἐπισκέψεις στὴν τουαλέτα.
.     Στὴν ἴδια ἔκθεση διαπιστώνεται ὅτι τὸ 66% τῶν διευθυντῶν βάζει τοὺς ἐργαζόµενους νὰ τοῦ ζητοῦν µιά ἠλεκτρονικὴ κάρτα-κλειδί, γιὰ νὰ χρησιµοποιήσουν τὴν τουαλέτα, ὥστε νὰ µπορεῖ νὰ παρακολουθεῖ τὰ διαλείµµατα τῶν ὑπαλλήλων του. Στ µία π τς τρες νορβηγικς ταιρεες, πρόσβαση στν τουαλέτα λέγχεται µ βιντεοκάµερα, ν λλες ταιρεες βάζουν τος ργαζόµενους ν πογράφουν να… «βιβλίο πισκεπτν» τς τουαλέτας.

.        Τὸ βραχιόλι τῆς ντροπῆς

«Ὅµως ἡ πιὸ ἀκραία ἐνέργεια εἶναι αὐτὴ ἑνὸς διευθυντῆ, ὁ ὁποῖος ἔβαλε τὶς γυναῖκες ποὺ ἔχουν περίοδο νὰ φορᾶνε ἕνα κόκκινο βραχιόλι, ὥστε νὰ δικαιολογοῦν τὶς συχνότερες ἐπισκέψεις τους στὴν τουαλέτα», ἀναφέρεται στὴν ἔκθεση τοῦ συνδικάτου Parat. «Πολὺ δικαιολογηµένα οἱ γυναῖκες αἰσθάνονται ταπεινωµένες ποὺ ἀναγκάζονται νὰ φοροῦν µία τέτοια “ταµπέλα”, µἐ ἀποτέλεσµα ὅλοι οἱ συνάδελφοί τους νὰ γνωρίζουν πολὺ προσωπικὲς λεπτοµέρειες τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς τους».
.       «Πιστεύατε πὼς τὸ ἀφεντικό σας ἦταν φρικτό; Καλά, ἀποκλείεται νὰ ξεπερνάει αὐτὸν τὸν Νορβηγό», ἔγραψε γιὰ τὴν εἴδηση ὁ ἱστότοπος Opposing Views.
.      «Μερικὰ ἀφεντικὰ στὴ Νορβηγία εἶναι τρελά», σύµφωνα µἐ τὸν ἱστότοπο Gawker. «Αὐτὲς εἶναι ἀκραῖες περιπτώσεις παρακολούθησης τοῦ χώρου ἐργασίας, ὅµως εἶναι πραγµατικές», σχολίασε ὁ Νορβηγὸς «συνήγορος τοῦ καταναλωτῆ» Μπγιορν Ἐρικ Τὸν. «Κανονισµοὶ τουαλέτας ποὺ συνδέονται µἐ τὸν κύκλο τῶν γυναικῶν παραβιάζουν σαφῶς τὴν ἰδιωτικὴ ζωὴ καὶ εἶναι πολὺ προσβλητικοί».

ΠΗΓΗ: http://www.tanea.gr
καὶ id-ont.blogspot.com

 

,

Σχολιάστε

«Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» (ἕνα εὐφυολόγημα γιὰ νηπιόφρονες)

« Κάρτα το Πολίτου προστατεύει τ προσωπικ δεδομένα»

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἕνα ἐπικοινωνιακὸ εὐφυολόγημα γιὰ νηπιόφρονες !

.       Δὲν περιμέναμε νὰ ἀκούσουμε κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ κ. Ραγκούση. Ὡστόσο  μᾶς  κατέπληξε  τὸ γεγονός  ὅτι δὲν εἶχε προετοιμαστεῖ  τουλάχιστον, ὥστε νὰ δώσει λίγο πιὸ ἔξυπνες καὶ πειστικὲς ἀπαντήσεις στὴν σχετικὴ  ἐπίκαιρη ἐρώτηση ποὺ ὑπέβαλε ὁ πρόεδρος τοῦ ΛΑΟΣ κ. Καρατζαφέρης. Τί νὰ τὶς κάνουμε  τὶς διαβεβαιώσεις ἀγαπητὲ κύριε ὑπουργέ; Ἔχουν τὴν ἴδια  ἀκριβῶς ἀξία μὲ τὶς δεκάδες ἄλλες διαβεβαιώσεις ποὺ ἔχουμε ἀκούσει κατὰ καιροὺς ἀπὸ τὸν προϊστάμενό σας  πρωθυπουργό. Ἂν σκεφτοῦμε τί πάθαμε ὅταν πιστέψαμε στὴν διαβεβαίωσή του πὼς  “λεφτὰ ὑπάρχουν”,τότε ἀνατριχιάζουμε καὶ μόνο στὴν σκέψη τί πραγματικὰ ἐννοεῖτε. Ὅταν μᾶς …διαβεβαιώνετε  ὅτι  θὰ  προστατευθοῦν  τὰ προσωπικά μας δεδομένα.
.        Δὲν περιμέναμε  κ. ὑπουργὲ ὅτι  θὰ ἐπαναλάβετε  αὐτὰ ποὺ δήλωσε  ὁ  Γερμανὸς ὁμόλογός σας, ὅταν μπροστὰ στὶς κάμερες τῆς  Ντόϊτσε Βέλε ἐρασιτέχνες   ξεφτίλισαν  διεθνῶς τὰ  μέτρα προστασίας τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῆς ἀντίστοιχης γερμανικῆς κάρτας τοῦ πολίτη. Καὶ ἐκεῖνος –στὸ τέλος ὅμως καὶ ὄχι ἐκ τῶν προτέρων ὅπως ἐσεῖς– ἀναγκάστηκε νὰ παραδεχθεῖ  ὅτι αὐτὰ  συμβαίνουν ἀκόμα καὶ  “στὶς καλύτερες οἰκογένειες”  καὶ ὅτι πρέπει ὁ  πολίτης – κάτοχος  τῆς κάρτας,  νὰ φροντίσει νὰ τὴν προστατεύει, ὅπως προστατεύει τὸν  οἰκιακό του ὑπολογιστῆ χρησιμοποιώντας εἰδικὰ ἀντιικὰ προγράμματα.
.       Γνωρίζετε πολὺ καλά, κ. Ραγκούση,  ὅτι οἱ Ἕλληνες πολίτες δὲν λένε ὄχι  σὲ κάθε τί ἠλεκτρονικὸ  ἢ στην  δημοκρατικὴ χρήση τῆς τεχνολογίας. Ἀπόδειξη  οἱ πωλήσεις  ἠλεκτρονικῶν συσκευών  ὑψηλῆς τεχνολογίας , ἡ ραγδαία ἀνάπτυξη τῶν πολυμέσων, ἡ διαρκῶς αὐξανόμενη  ἐνασχόληση τοῦ Ἕλληνα πολίτη ἀπὸ τὸ διαδίκτυο καὶ ἡ προτίμησή του  νὰ ἐνημερώνεται ἀπὸ αὐτό, ἡ προτίμηση τῶν νέων  στὶς τεχνολογικὲς σπουδὲς καὶ ἄλλα πολλά. Πάψτε  λοιπὸν νὰ  ἀπαντᾶτε λὲς καὶ  εἴμαστε κάφροι ποὺ θὰ ἀνοίξουμε διάπλατα τὸ στόμα μας ἐντυπωσιασμένοι ἀπὸ τὶς  πλαστικές σας “χάντρες” .
.        Ἂν ἐσεῖς  ἀνακαλύψατε  ἕνα τόσο ἀσφαλὲς σύστημα, ποὺ ὅπως λέτε εἶναι ἀπαραβίαστο καὶ ἀπαραχάρακτο,  τότε  νὰ τὸ πουλήσετε ὅσο – ὅσο στὴν ἐθνικὴ  ὑπηρεσία ἀσφαλείας τῆς Ἀμερικῆς (NSA),  διότι ὅπως δήλωσε  προσφατα  ἡ ἐκπρόσωπός της Debora Plunkett : «Στὰ δίκτυα τῶν Η/Υ δὲν ὑφίσταται ἡ ἔννοια “ΑΣΦΑΛΕΙΑ” πλέον. Οὔτε κὰν στὸ δικό μας σύστημα!!!»
.       Εὐτυχῶς ποὺ μιλήσατε καὶ γιὰ διαφθορά, ποὺ ὀφείλεται σὲ “αὐτοπρόσωπη παρουσία” καὶ μᾶς κάνατε  νὰ γελάσουμε  λιγάκι. Δηλαδὴ κ. ὑπουργέ,  θέλετε νὰ μᾶς πεῖτε ὄτι  ὅλοι αὐτοὶ ποὺ  ζημίωσαν τὸν τόπο μας κλέβοντας  ἢ παίρνοντας  μίζες  καὶ  “δωράκια” θὰ ἦταν  σεμνοὶ καὶ  “γίγαντες  ἠθικῆς”, ἂν εἶχαν στὴν τσέπη τους τὴν “κάρτα τοῦ πολίτη”; (…)
.       Αὔριο ποὺ  -ὃ μὴ γένοιτο-  θὰ  ἐκβιάσετε τὸν ἑλληνικὸ λαὸ  νὰ πάρει αὐτὴν τὴν πλαστικὴ χειροπέδα, οἱ Ἑλληνικὲς Τράπεζες θὰ ἔχουν κλείσει τὰ παραμάγαζά  τους  στὰ “Νησιὰ Καίημαν”  καὶ οἱ κάτοχοι τῆς ΚτΠ  θὰ σταματήσουν νὰ στέλνουν  “μαῦρα” εὐρὼ  γιὰ …διακοπές  σὲ αὐτὸν τὸν φορολογικὸ παράδεισο; Μετὰτὴν ὁλοκλήρωση τῆς διαβόητης “ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης” θὰ σταματήσουμε  νὰ ἀγοράζουμε  ὑποβρύχια ποῦ “γέρνουν”; Ἡ ΚτΠ  θὰ προστατεύσει  τοὺς πρωθυπουργοὺς τῆς  χώρας μας ἀπὸ τὴν  ὑποκλοπὴ τῶν τηλεφώνων  τους  ἢ θὰ ἐμποδίσει  τοὺς  κρανοφόρους  μαυροντυμένους “ἀντιεξουσιαστὲς” νὰ  ξανακάψουν   ἀνθρώπους; Σὲ λίγους μῆνες  οἱ πραγματικὰ ἄνεργοι Ἕλληνες θὰ ἔχουν ξεπεράσει τὸ 1.500.000,   ὅπως δήλωσε ὁ  κ. Ρωμανιᾶς. Μήπως  μὲ τὴν ΚτΠ  θὰ βροῦν δουλειὰ  ἢ θὰ καταφέρουν νὰ πληρώσουν τὰ ὀφειλόμενα ἐνοίκια  πρὶν τοὺς κάνει ἔξωση ὁ ἰδιοκτήτης; Ἡ “ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση”  θὰ μεταπείσει τὸν ἐργοδότη καὶ θὰ τὸν ἀναγκάσει  νὰ δώσει ἀνθρώπινα μεροκάματα  καὶ ὄχι αὐτὰ  ποὺ τοῦ ἐπιτρέπει  τὸ δικό σας πολυνομοσχέδιο; Μὲ τὴν “κάρτα τοῦ πολίτη”  ὁ συνταξιοῦχος  θὰ  μπορεῖ νὰ ζήσει  μὲ 450 εὐρὼ τὸν μήνα; Ποιός λέει ψέματα;

.        «Ἡ κάρτα αὐτὴ δὲν εἶναι μέσο καταχώρησης προσωπικῶν δεδομένων τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ κλειδὶ στὴν μετὰ ΚΕΠ ἐποχὴ γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ μὴ γραφειοκρατικὴ ἐξυπηρέτησή τους». Στὸ σημεῖο αὐτό,  εἶναι ἀλήθεια, μᾶς μπερδέψατε λιγάκι, διότι  ἀπὸ τὴν μία ὁ προϊστάμενός σας πρωθυπουργός,  δηλώνει  δημόσια ὅτι «Ὅλα θὰ ἀποτυπώνονται στὴν Κάρτα Πολίτη», ἐνῶ ἐσεῖς μᾶς τὴν περιγράφετε σὰν μιὰ  πλαστικὴ  ἀθώα “ταυτοτητούλα”,  στὴν ὁποία δὲν θὰ ἀποθηκεύεται  σχεδὸν τίποτα.
.       Δύο πράγματα μπορεῖ νὰ συμβαίνουν, ἢ κάποιος ἀπὸ τοὺς δυό σας λέει  ψέματα ἢ  καὶ οἱ δύο μαζί μᾶς δουλεύετε “ψιλὸ γαζί” ποὺ λέει καὶ ὁ λαός.

Προσβάλλετε  τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

.       Κάτι ποὺ μᾶς ἐνόχλησε καὶ  ἐλπίζουμε  ὅτι θὰ ἐνοχλήσει ἀκόμα περισσότερο τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι τὸ ὅτι ἀναφερόμενος στὴν Ἐκκλησία, τὴν χαρακτηρίσατε ὡς “μετριοπαθῆ”,  ποὺ εἶχε μόνο ἐνστάσεις ὡς πρὸς τὴν ὕπαρξη γραμμωτοῦ κώδικα (barcode) ὁ ὁποῖος,  ὅπως λέτε,  ἀφοῦ δὲν θὰ ὑπάρχει στὴν “κάρτα τοῦ πολίτη” τότε  ὅλα θὰ πᾶνε “μέλι – γάλα”.
.        Κύριε Ραγκούση,  δικαιολογεῖστε  νὰ ἀγνοεῖτε ὅτι «Ἐκκλησία» δὲν εἶναι  ἕνας, δύο , πέντε  Ἱεράρχες καὶ  καμιὰ  εἰκοσαριὰ  Ἱερεῖς καὶ  μοναχοί, ἀλλὰ ἕνα σῶμα  τοῦ  ὁποίου ἡ Κεφαλὴ εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ μέλη του τὰ 11.000.000 Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων. Ἀγνοεῖτε ἐπίσης ὅτι ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας  διοικεῖται  μὲ Συνοδικὸ σύστημα κατὰ τὰ Ἀποστολικὰ πρότυπα καὶ ὄχι  ἀπὸ ἕναν ἢ ἀπὸ μία μικρὴ ὁμάδα.
.         Σᾶς πληροφοροῦμε λοιπόν ὅτι  ἤδη 40 Ἱεράρχες  ἔχουν τοποθετηθεῖ ἐναντίον  αὐτῆς τῆς “ἠλεκτρονικῆς πλαστικῆς χειροπέδας”  καὶ δὲν θὰ συμφωνήσουν  σὲ μιὰ συναινετικὴ Συνοδικὴ ἀπόφαση. Πάψτε λοιπὸν νὰ ὑποτιμᾶτε καὶ τὴν Ἱεραρχία  ἀναφερόμενος σὲ αὐτήν, λὲς καὶ τὴν ἔχετε στὸ “τσεπάκι” σας.
.         Μπορεῖ γιὰ ἐσᾶς καὶ τὰ ὑπόλοιπα στελέχη τῆς κυβέρνησης ὁ Ἕλληνας πολίτης νὰ ἀξίζει μία δεκάρα, ἀλλὰ  δὲν χωράει καὶ οὔτε πρόκειται  νὰ μπεῖ ποτὲ στὸ τσεπάκι  κανενός.

Τί ἔγραψε ἡ «Ναυτεμπορικὴ» (NAFTEMPORIKI.GR) Παρασκευή, 21 Ἰανουαρίου 2011

.         Τὴν διαβεβαίωση ὅτι ἡ προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων θὰ διασφαλίζεται πλήρως… κατὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ἔδωσε ὁ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν Γιάννης Ραγκούσης, κατὰ τὴ σημερινὴ συζήτηση στὴ Βουλὴ σχετικῆς ἐπίκαιρης ἐρώτησης ποὺ κατάθεσε ὁ πρόεδρος τοῦ ΛΑΟΣ Γ. Καρατζαφέρης.
.       Ὁ κ. Ραγκούσης δεσμεύθηκε ὅτι θὰ ἐνσωματωθεῖ πλήρως ἡ γνώμη τῆς ἁρμόδιας Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς, ἐνῶ ἀπέρριψε κατηγορηματικὰ τὶς αἰτιάσεις τοῦ βουλευτῆ τοῦ ΛΑΟΣ Ἄδ. Γεωργιάδη ὅτι τόσο ἡ Ἀρχὴ Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων, ὅσο καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἔχουν ἐκφράσει προβληματισμὸ καὶ ἐνστάσεις γιὰ τὴν συγκεκριμένη κάρτα. «Γιὰ μεγάλη μερίδα ὀρθοδόξων χριστιανῶν ἡ κάρτα αὐτὴ προσβάλλει τὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις τους», ὑπογράμμισε ἀπὸ τὴν πλευρά του ὁ βουλευτὴς τοῦ ΛΑΟΣ προτείνοντας νὰ εἶναι προαιρετικὴ καὶ ὄχι ὑποχρεωτικὴ ἡ κάρτα, διαφορετικά, ὅπως ἐκτίμησε «θὰ προξενήσει τρομακτικὲς ἀντιδράσεις».
.       «Ἡ κάρτα αὐτὴ δὲν εἶναι μέσο καταχώρησης προσωπικῶν δεδομένων τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ κλειδὶ στὴν μετὰ ΚΕΠ ἐποχὴ γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ μὴ γραφειοκρατικὴ ἐξυπηρέτησή τους», ἀπάντησε ὁ ὑπουργός. Τόνισε ἀκόμη ὅτι ἕνα μεγάλο κομμάτι τῆς διαφθορᾶς ὀφείλεται στὴν αὐτοπρόσωπη παρουσία, ἡ ὁποία καταργεῖται μὲ τὴν κάρτα, ποὺ ὅπως ὑπογράμμισε «εἶναι ὑψηλῆς τεχνολογίας, ἀπαγορεύει τὴν παραχάραξη καὶ προστατεύει αὐστηρὰ τὰ προσωπικὰ δεδομένα».
.        «Ζοῦμε στὸν ἀστερισμὸ τοῦ Wikileaks καὶ πιστεύετε ὅτι θὰ βρεῖτε καλύτερες δικλεῖδες ἀσφαλείας ἀπὸ τὸ Στέητ Ντηπάρμεντ; Ἀσφάλεια 100% δὲν ὑπάρχει», ἀντέτεινε ὁ κ. Γεωργιάδης ἐπισημαίνοντας ὅτι ὁ ΛΑΟΣ δὲν θὰ δεχθεῖ τὴν ἐφαρμογή της καὶ τὸ ἴδιο θὰ καλέσει τοὺς ψηφοφόρους του νὰ κάνουν.
.         «Τὸ θέμα ἀσφαλείας προσωπικῶν δεδομένων δὲν ἀφορᾶ μόνο στὴν κάρτα τοῦ πολίτη ἀλλὰ στὸ σύνολο ὑπολογιστικῶν καὶ ἠλεκτρονικῶν συστημάτων τῆς χώρας καὶ ὅλου του κόσμου. Ἂν κανεὶς ἀκολουθήσει τὴ λογική σας πρέπει νὰ πεῖ ὄχι σὲ κάθε ἠλεκτρονικὸ καὶ στὴν ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση», ἀνταπάντησε ὁ κ. Ραγκούσης.
.        Παράλληλα, διέψευσε τὶς αἰτιάσεις τοῦ κ. Γεωργιάδη τόσο ὅτι ὑπάρχει ἄλλη ἄποψη τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων, ὅσο καὶ στὸ ὅτι ὑπάρχει ἀντίδραση ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο. «Μὲ τὴν Ἀνεξάρτητη Ἀρχὴ θὰ κάνουμε διαβούλευση καὶ ἡ γνώμη της θὰ ἐνσωματωθεῖ πλήρως ἐνῶ σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν Ἐκκλησία, ἡ ἄποψή της εἶναι μετριοπαθὴς καὶ ὁ βασικὸς προβληματισμός της στὴ συνεργασία, ποὺ εἴχαμε, ἦταν ἂν θὰ ὑπάρχει γραμμωτὸς κώδικας. Ἐμεῖς λέμε δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ εἶναι στὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη», ὑπογράμμισε. [Σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἀλλοῦ, ἐκτὸς τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου δηλαδή, θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρχει λόγος νὰ εἶναι; Πολὺ διφορούμενη ἡ διατύπωση αὐτή ! ]

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ http://www.naftemporiki.gr

 

, ,

Σχολιάστε

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

κάρτα το πολίτου κα ο δημοκρατικς ξίες

Τοῦ π. Γεωργίου ναγνωστοπούλου,
Ἀναπλ. Καθηγητοῦ Πολυτεχνείου Ξάνθης

Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση προτίθεται νὰ θέσει σὲ ἐφαρμογὴ στὴ χώρα μας τὴ χρήση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου (ΚΠ), μὲ σκοπὸ τὴ βελτίωση τῶν παρεχομένων ὑπηρεσιῶν τοῦ Κράτους γιὰ τὸν Πολίτη, καί, ἐνδεχομένως, γιὰ τὶς οἰκονομικὲς συναλλαγὲς Τραπεζῶν, τὶς ἰδιωτικὲς συναλλαγὲς κλπ. Η ΚΠ θὰ ὁμοιάζει μὲ τὶς κάρτες ἀνάληψης μετρητῶν μὲ ἠλεκτρονικὸ μικροτσίπ, ἀλλὰ θὰ περιέχει  συγκεντρωμένη πληροφορία μὲ τὰ στοιχεῖα «ταυτότητας» τοῦ πολίτη. Ταυτόχρονα ἡ ἠλεκτρονικὴ ταυτοποίηση θὰ δίνει τὴν δυνατότητα πρόσβασης, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν Κάρτα Συναλλαγῶν, σὲ τεράστια πληροφορία  γιὰ κάθε κίνηση καὶ πτυχὴ τῆς ζωῆς τοῦ πολίτη.

Ἡ προοπτικὴ χρήσης τῆς ΚΠ στηρίζεται στὰ ἑξῆς κυρίως  ἐπιχειρήματα:
(1) ἐξασφαλίζεται ἠλεκτρονικὰ ἡ προστασία καὶ ἡ ἀσφάλεια τῶν προσωπικῶν δεδομένων, ὅπως, γιὰ παράδειγμα, τὸ σημερινὸ δελτίο ταυτότητας, ποὺ εἶναι εὔκολα προσβάσιμο ἀπὸ τρίτους,
(2) ἡ Γραφειοκρατία θὰ περιοριστεῖ μὲ τὴ σταδιακὴ ἀντικατάσταση πληθώρας προσωπικῶν ἐγγράφων καὶ πιστοποιητικῶν στὶς συναλλαγὲς μὲ τὸ Δημόσιο, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ πολίτες νὰ κερδίζουν χρόνο καὶ ταλαιπωρία, καὶ
(3) τὸ κράτος θὰ ἔχει οἰκονομικὴ ὠφέλεια ἀπὸ τὴν μείωση τοῦ ἀριθμοῦ δημοσίων ὑπαλλήλων. Τέλος, θὰ πρέπει νὰ προσθέσουμε πληροφοριακὰ ὅτι ἡ δημόσια διαβούλευση ἄρχισε στὶς 22/11/2010 καὶ θὰ περατωθεῖ στὶς 12/12/2010. Τὸ μέτρο θὰ τεθεῖ σὲ ἐφαρμογὴ μέχρι τέλους τοῦ 2011.

Ἡ κυβερνητικὴ ἀπόφαση κοινωνικοπολιτικῆς χρήσης τῶν δυνατοτήτων τῆς Πληροφορικῆς στηρίζεται ἀσφαλῶς στὶς διαφαινόμενες εὐεργετικὲς  συνέπειες τοῦ μέτρου. Ὡστόσο εἶναι γνωστὸν ὅτι ἡ χρήση τῆς Πληροφορικῆς, ὅπως καὶ ἄλλες μεγάλες δυνατότητες τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης, μπορεῖ νὰ ἔχει καὶ ἀρνητικὲς ὄψεις. Ἡ χρήση λοιπὸν τῆς ΚΠ θὰ ἔχει ὄχι μόνο θετικά, ἀλλὰ καὶ ἀρνητικὰ ἢ καὶ ὀδυνηρὰ ἀκόμη ἀποτελέσματα. Μερικς π τς ρνητικς ψεις το θέματος, πως χει τεθε, εναι:
(1) νυπόμονη κυβερνητικ βούληση λειτουργίας τοῦ μέτρου ἐντός του 2011, μετὰ ἀπὸ μία ἐξαιρετικὰ σύντομη δημόσια διαβούλευση (29/11/2010 – 12/12/2010,
(2)πιθαν νομοθέτηση διαχείρισης εαίσθητων προσωπικν δεδομένων, μὲ τὴν ὁποία ἀφ’ ἑνὸς μεγάλο  μέρος τοῦ λαοῦ μας διαφωνεῖ, καὶ ποὺ μὲ ἀμφίσημες ἑρμηνεῖες ἢ μεθοδεύσεις, θεωροῦμε ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ παρακαμφθοῦν ἀκόμη καὶ οἱ ἰσχύουσες πολιτικὲς καὶ νομικὲς ἀξίες,
(3) ἡ δυνατότητα ἀπολύτου ἐλέγχου – ἢ μᾶλλον πλήρους ρσεως τς προστασίας – τς διωτικς ζως, μὲ τὴν τεράστια πληροφορία ποὺ συγκεντρώνεται μὲ τὸν  συνδυασμὸ τῆς ΚΠ καὶ τῆς Κάρτας Συναλλαγῶν,
(4) δεδομένη δυναμία ξασφάλισης πόλυτης τεχνικς σφάλειας μίας βάσης δεδομένων, ὅπως ἄλλωστε δείχνει καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ χάκερ τῆς ΚΠ στὴν Γερμανία (!) καὶ
(5) φιαλτικ δέα κατάχρησης (γιὰ παράδειγμα ἡ ἐκβιαστικὴ χρήση της, ἢ ὁ δημόσιος περιορισμὸς τῶν πολιτῶν) εἴτε λόγῳ τῆς δράσης μεγάλων οἰκονομικῶν συμφερόντων ἢ καὶ ἑνὸς ὁλοκληρωτικοῦ καθεστῶτος, κάτι ποὺ τὸ ἀπευχόμαστε, ἀλλὰ δὲν θὰ ἦταν δυνατὸ καὶ νὰ τὸ ἀποκλείσουμε. Τὴν θέση μᾶς αὐτὴ τὴ στηρίζουμε στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία δὲν ἀκολουθεῖ πάντοτε θετικὴ πορεία.

ν κατάχρηση τν φυσικν πόρων καὶ δυνάμεων τῆς φύσης ὁδήγησε σήμερα σὲ μία σχεδὸν πλανητικὴ οἰκολογικὴ καταστροφή,  μὲ συνέπεια κυρίως πάνω στὴν ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου, κατάχρηση τς Πληροφορικς γκυμονε να, κατ τν γνώμη μας, μεγαλύτερο κίνδυνο: (α) τὸν περιορισμὸ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου στὴν κοινωνικὴ ζωή του καὶ στὴν  ἐργασία του,  καθὼς καὶ (β) τὴ σταδιακὴ διολίσθηση πρὸς μία ὑποβάθμιση τοῦ πολιτικοῦ μας πολιτισμοῦ ἐλευθερίας καὶ δικαιοσύνης, ποὺ ἔχει διεκδικηθεῖ μὲ πολλὲς θυσίες. Στὶς μέρες μας ἔχουν γραφεῖ ἕνα πλῆθος βιβλίων γιὰ τὸν δρόμο ποὺ ὁδήγησε στὴν οἰκολογικὴ καταστροφή, ὅπως, γιὰ παράδειγμα, τὸ βιβλίο τοῦ βρετανοῦ φιλέλληνα Philip Sherrard μὲ τίτλο «Ὁ βιασμὸς τῆς Φύσης». Δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ γραφοῦν στὸ μέλλον ἀνάλογα βιβλία γιὰ τὸν ἠλεκτρονικὸ βιασμὸ τῆς κοινωνικῆς ἐλευθερίας.
Θὰ θέλαμε ἐπίσης νὰ τονίσουμε καὶ τὰ ἑξῆς. Τὸ νομοσχέδιο δὲν ἔχει κατατεθεῖ, ἐνῶ ἔχουν ἀκουσθεῖ ἀπὸ ἐπισήμους ἀντιφατικὲς προτάσεις-προθέσεις γιὰ ὁρισμένα σημεῖα. πομένως συζήτηση περ τς ΚΠ εναι, κ τν προτέρων, νεφελώδης. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ταν τ νομοσχέδιο κατατεθε, εναι πιθανν τι θ πάρχουν λίγες δυνατότητες λλαγν. Σημειώνουμε ἐπίσης ὅτι πόφαση γι τν φαρμογ τς ΚΠ πρόκειται ν ληφθε σ μία χρονικ συγκυρία πο τὸ λαϊκ σμα εναι ξαφνιασμένο π τν καταιγίδα οκονομικν  μέτρων, πο δν μπορε κὰν ν τ παρακολουθήσει, καί, αὐτὴ τὴν περίοδο ἡ ἔγνοια του εἶναι στραμμένη στὴν καθημερινὴ οἰκογενειακὴ ἐπιβίωση. Ἑπομένως χρειάζεται νὰ δείξει ἡ Πολιτεία  ἰδιαίτερη προσοχὴ καὶ σεβασμὸ στὴν ψυχὴ τοῦ λαοῦ μας ποὺ κυριολεκτικὰ δοκιμάζεται.
Η ΚΠ, μαζὶ μὲ τὶς θετικὲς ἐπιπτώσεις ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει, ἂν ἐφαρμοσθεῖ, θὰ δημιουργήσει καὶ τὶς προϋποθέσεις μίας πλήρους ποταγς στν οκονομικ λιγαρχία πο κατευθύνει τς πολιτικς πιλογς μέσα στ περιβάλλον τς παγκοσμιοποίησης.
Ἔχει διατυπωθεῖ ὡς ἀξίωμα, στὰ πλαίσια τῆς κοινωνικῆς διαχείρισης τῶν τεχνολογικῶν ἐφαρμογῶν, ὅτι «κάθε λάθος ποὺ εἶναι δυνατὸ νὰ συμβεῖ, θὰ συμβεῖ  ὁπωσδήποτε». Ἡ Ἀμερικὴ καὶ ἡ πρώην Σοβιετικὴ Ἕνωση, οἱ μεγαλύτερες παγκόσμιες δυνάμεις τοῦ 20ου αἰώνα, καὶ σὲ ἐπίπεδο ὑψηλῆς τεχνολογίας καὶ διοικητικῆς ἀσφάλειας, ὑπέστησαν ὀλέθρια πυρηνικὰ ἀτυχήματα μὲ ἐκρήξεις ποὺ ἐπέφεραν τεράστιες ἀπώλειες. Γι’ αὐτὸ πολλὲς χῶρες, ἀντιπαρῆλθαν τὸν πειρασμὸ τὴν φθηνότερη, ἀλλὰ ἐπικίνδυνη λύση, καὶ ἀποφάσισαν νὰ μὴ χρησιμοποιήσουν πυρηνικὴ ἐνέργεια (ἀνάμεσα σ’ αὐτὲς καὶ ἡ Ἑλλάδα). Ἡ ἀναλογία εἶναι μεταφορική, ἀλλὰ προφανής. ποχρεωτικ συγκέντρωση νιαίας λεκτρονικς πληροφορίας γι κάθε πολίτη μέσῳ τς ΚΠ, φήνει νοικτ τν πόρτα γι μία πίσης τρομακτικ κρηξη ποδέσμευσης τς συγκεντρωμένης πληροφορίας: τν πικίνδυνο τραυματισμ κα τν πειλ θανάτου τς νθρώπινης λευθερίας!
Πιστεύουμε ὅτι:
1. Ἡ ἑλληνικὴ Πολιτεία, ἰδιαίτερα στὴ σημερινὴ κοινωνικο-οἰκονομικὴ συγκυρία, χρειάζεται νὰ ἐμπνεύσει μία νέα δυναμικὴ στὸν λαὸ καὶ στὰ πλαίσια αὐτὰ χρειάζεται μία χρηστὴ διοικητικὴ ὀργάνωση. Αὐτὸ κατὰ τὴν γνώμη μας εἶναι πρώτιστο καὶ ὄχι ἢ ὑπὸ τὴν πίεση καστάσεων, νὰ προβεῖ σὲ βιαστικὲς μεταρρυθμίσεις, ποὺ ἀφήνουν τὴν ἀνθρώπινη διάσταση τῆς διοίκησης σὲ δεύτερο πλάνο, ἔχοντας τυφλὴ ἐμπιστοσύνη στὴν «αὐτόματη» ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση (μὲ τὴν ὁποία προσδοκᾶται ὅτι θὰ λυθοῦν οἱ ἱστορικὲς δυσλειτουργίες τῆς ἑλληνικῆς Διοίκησης!). Εναι φανερ τι κα λεκτρονικ διακυβέρνηση θ ργανωθε, θ πιτηρεται, θ ναπτύσσεται, θ «διασφαλίζεται», λλ κα θ πειλεται – κτς π τος χάκερς – π δημοσίους παλλήλους κα πολιτικούς, πο ς νθρωποι ποκείμεθα λοι σ νδεχόμενη διαφθορά, πως ποδεικνύει κα σύγχρονη πραγματικότητα χι μόνο στν λλάδα, λλ κα παγκοσμίως.
2. Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ΚΠ θέτει βαθύτατα φιλοσοφικά, θεολογικά, κοινωνικὰ καὶ πολιτικὰ ἐρωτήματα ὡς πρὸς τὴν πραγματοποίησή της ἢ τουλάχιστον ὡς πρὸς τὴν μορφή της, διότι τ παραμικρ λάθος σ μία πόφαση σήμερα, μπορε ν πιτρέψει μία κρηξη μ ναστρέψιμων βλαπτικν συνεπειν στ γγς μέλλον. Ἐπίσης σοβαρότατα ἐρωτήματα, στὴν ἴδια γραμμὴ σκέψης, ποὺ μένουν πρὸς ἀπάντηση εἶναι τὰ ἑξῆς:

(1) «Ἐὰν πρξε δυνατότητα ν παρακολουθεται τ τηλέφωνο το λληνα Πρωθυπουργο (!) – κα πρξε πράγματι – τότε τί μπορε ν ξασφαλίσει τ πόρρητο τν προσωπικν δεδομένων το πλο πολίτη;»
(2) Ἐὰν ποφασισθε φαρμογ τς ΚΠ, μ δεδομένο τι θρησκευτικ πίστη το νθρώπου χει παγορευθε ν συμπεριληφθεστω κα προαιρετικ – στν ταυτότητά του, ποιά στοιχειώδης νομική, λογικ κα θικ συνέπεια μπορε ν πιτρέψει ν συμπεριληφθον λλα στοιχεα, πέραν τν στοιχείων πο πάρχουν στ δελτία ταυτότητας; Δὲν θὰ εἶναι τότε νομοθέτημα προσχηματικὸ ὡς πρὸς τὶς προθέσεις του;
(3) Στελέχη τῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης ἀνακοίνωσαν σὲ ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας (κατὰ δήλωση τῆς ΔΙΣ 17/11/2010) ὅτι στὴν ΚΠ «θὰ περιέχονται μόνο τὰ στοιχεῖα ταυτότητος τοῦ κατόχου». δήλωση εναι πικίνδυνα σαφής. Ποιά προσωπικ στοιχεα θ θεωρηθον «στοιχεα ταυτότητος», ποὺ θὰ ἐξασφαλίζουν τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ τὸ ἀπαραβίαστο τῆς προσωπικῆς ζωῆς»; Μήπως καὶ στοιχεῖα τῆς πολιτικῆς (μὲ τὴν γενικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου) δράσης τοῦ πολίτη;
(4) Ἐὰν τελικὰ ἀποφασισθεῖ ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ΚΠ, θὰ ἀντιδράσει μὲ τὸν ἴδιο τίμιο τρόπο κάθε ἑλληνικὴ Κυβέρνηση στὶς πιέσεις ξένων ἰσχυρῶν παραγόντων νὰ ἔχουν πρόσβαση στὶς βάσεις δεδομένων τῆς ΚΠ;

Μὲ βάση τοὺς ἀνωτέρω προβληματισμούς, λλ κα τς πολιτιστικς κα πολιτικς ντιφάσεις κα πογοητεύσεις πο χει δε τ τελευταῖα χρόνια λληνικς λαός, καὶ γενικότερα ὁ δημοκρατικός, ὀρθόδοξος καὶ οἰκουμενικὸς πατριωτικὸς ἑλληνισμός, ζητοῦμε ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ Βουλὴ καὶ τὴν ἑλληνικὴ Κυβέρνηση, νὰ ζυγίσει πολὺ προσεκτικὰ τὶς θετικὲς καὶ ἀρνητικὲς συνέπειες τῆς πιθανῆς προώθησης τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ΚΠ. Σὲ περίπτωση δὲ ἐφαρμογῆς της, οἱ πολιτικὲς εὐθύνες τῆς ἀπόφασης πολλαπλασιάζονται καὶ θὰ ἔχει ἐξαιρετικὴ βαρύτητα κάθε πτυχὴ ἐφαρμογῆς τοῦ μέτρου.

Συμπερασματικά, ἡ βελτίωση τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους εἶναι αὐτονόητο αἴτημα ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Δὲν χρειάζεται ἐπιχειρηματολογία. Ἡ Πολιτεία μάλιστα εἶναι ὑπόλογος γιὰ τὴν ἀδιανόητη ἔκταση τῆς Γραφειοκρατίας.

Ζητοῦμε ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση:

1) νὰ δώσει ἀξιόλογη παράταση στὴν προθεσμία τῆς δημόσιας  διαβούλευσης (π.χ. μέχρι τέλος Ἰανουαρίου 2011),
2) νὰ παρουσιάσει μὲ παρρησία Ἔκθεση μὲ τὰ θετικὰ στοιχεῖα τοῦ μέτρου καὶ ὅλους τοὺς πολύπλευρους καὶ ἀνυποψίαστους στὴν πρώτη ματιὰ κινδύνους, ποὺ ἀπειλοῦν τὸ κοινωνικὸ σῶμα μὲ τὴν χρήση τῆς ΚΠ,
3) νὰ ἐκθέσει μὲ ἀκρίβεια πῶς θεωρεῖ ὅτι θὰ ἀντιμετωπίσει τοὺς πολυάριθμους αὐτoὺς κινδύνους,
4) νὰ παρουσιάσει ἕνα ἀπολύτως δεσμευτικὸ οἰκονομικὸ προϋπολογισμὸ γιὰ τὴν πλήρη ἐφαρμογὴ τῆς ΚΠ καθὼς καί, συγκριτικά, τὸν προϋπολογισμὸ γιὰ μία ἐναλλακτικὴ δομὴ τῆς δημοσίας διοίκησης μὲ βάση τὸ ἀνθρώπινο δυναμικὸ καὶ νέα κατάλληλη θέσμιση γιὰ ἀπομάκρυνση τῆς Γραφειοκρατίας,  καὶ
5) νὰ ρωτήσει τὸν λαὸ μ δημοψήφισμα μεσης δημοκρατίας ἐὰν ἀποδέχεται τὸ μέτρο. Ἔτσι τὴν εὐθύνη ὁποιασδήποτε ἀπόφασης θὰ φέρει ἄμεσα ὁ λαός.

Κάθε λλη λύση, στ πλαίσια κομματικν βουλευτικν πειθαρχιν, κα μάλιστα βιαστικ ντιμετώπιση νς μέτρου μ τόσο μεγάλη κοινωνικ πίπτωση, δημιουργε πολλ ρωτηματικ κα νστάσεις γι τν σημεριν κα αριαν ποιότητα τς δημοκρατίας μας. Ἐὰν μία προσβολὴ τοῦ ἐλεύθερου ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ τὴν  ἐφαρμογὴ τῆς ΚΠ προστεθεῖ στὴν συνεχιζόμενη οἰκονομικὴ κρίση, εἶναι πολὺ πιθανὸν ὁ λαὸς αὐτὸς νὰ ἀντιδράσει – δὲν γνωρίζουμε πῶς καὶ πότε -, καὶ οἱ πολιτικοί, ποὺ δὲν ἐγείρουν προσωπικὸ ἀνάστημα εὐθύνης, νὰ ἀντιμετωπίσουν  τὴν  πολιτική, πνευματικὴ καὶ ἱστορική τους καταδίκη.

Ξάνθη 9-12-2010

ΠΗΓΗ: http://www.alopsis.gr/

 

, , , ,

Σχολιάστε