Ἄρθρα σημειωμένα ὡς προσωπικὰ δεδομένα

6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-2 «Τί θὰ κάνετε ἐὰν κάποιος κλέψει τὴν σάρωση τῆς ἴριδάς σας; Ποιός θὰ σᾶς δώσει νέα μάτια;»

6 λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἀξίζει νὰ πεῖς ΟΧΙ
στὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» (ΚτΠ)

καὶ τὴν «Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση»
(Β´)

Μέρος Α´: 6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-1 «Τὸ φορολογικό, τὸ σεξουαλικό, τὸ πολιτικό, τὸ θρησκευτικό, τὸ ψυχολογικό, τὸ πολιτιστικό, τὸ ἰατρικὸ προφὶλ τοῦ καθενός μας θὰ εἶναι τὸ πρῶτο ποὺ θὰ βλέπει ὁ διαβαθμισμένος διαχειριστὴς καὶ κάθε ἄλλος ἐπίσημος ἢ ἀνεπίσημος “ἑταῖρος” τῆς «παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς κυβέρνησης».

3. ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ-ΜΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

.               Σύμφωνα μὲ τὸ κείμενο τῆς Δημόσιας Διαβούλευσης: «Ἡ Κάρτα Πολίτη θὰ διαθέτει ὑψηλοῦ ἐπιπέδου χαρακτηριστικὰ ἀσφαλείας, σύμφωνα μὲ διεθνῶς ἀναγνωρισμένα πρότυπα…..Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό, οἱ τεχνικὲς προδιαγραφὲς τῆς Κάρτας Πολίτη, καθὼς καὶ οἱ διαδικασίες ἔκδοσης καὶ διαχείρισής της, θὰ εἶναι σύμφωνες μὲ τὰ διεθνῆ ἐπιστημονικὰ πρότυπα καὶ θὰ υἱοθετοῦν καλὲς πρακτικὲς ἀσφαλείας,….» Εἶναι δεδομένο ὅτι ἐπαρκὴς ἀσφάλεια δεδομένων οὔτε ὑπῆρξε οὔτε καὶ πρόκειται νὰ ὑπάρξει. Εἰδικότερα τὸ Διαδίκτυο ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι σχεδὸν διάτρητο, ἐνῶ ὁ ἀκήρυκτος πόλεμος γύρω ἀπὸ τὴν πληροφορία καὶ τὴν ἀσφαλῆ της διακίνηση συμπορεύεται χρονικὰ μὲ … τὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου. Μᾶλλον ἡ ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη εἶναι παραπροϊὸν καὶ πρώτιστος σκοπὸς εἶναι ἡ ἐξυπηρέτηση τῶν μηχανισμῶν.
.               Τὰ παραδείγματα τοῦ πόσο «ἀσφαλεῖς» εἶναι οἱ βάσεις δεδομένων εἶναι πολλά:

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 διευθύντρια τῆς Ἐθνικῆς Ὑπηρεσίας Ἀσφαλείας (NSA) τῶν ΗΠΑ δήλωσε γιὰ τὶς βάσεις δεδομένων τῆς NSA πώς: «Δὲν ὑφίσταται πλέον ἡ ἔννοια “ἀσφάλεια”. Οἱ πλέον ἐξελιγμένοι ἀντίπαλοι πρόκειται νὰ παραμείνουν ἀπαρατήρητοι στὰ δίκτυά μας», «Πρέπει πλέον νὰ οἰκοδομήσουμε τὰ συστήματά μας μὲ τὴν παραδοχὴ ὅτι οἱ ἀντίπαλοι θὰ τὰ παραβιάσουν» (will get in), Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες δὲν μποροῦν νὰ ἐμπιστευτοῦν «τὰ διαφορετικὰ μέρη ἑνὸς συστήματος ποὺ μπορεῖ ἤδη νὰ ἔχουν παραβιαστεῖ» κ.ἄ.

– Τὸν Αὔγουστο 2010 ὑπέστη παραβίαση (hacking) ἡ Γερμανικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτη ἀπὸ hackers, καὶ ἀναγνώστηκαν τὰ δεδομένα της, σὲ ζωντανὴ ἐκπομπὴ τῆς γερμανικῆς τηλεόρασης.

– Τὸ Νοέμβριο 2010 ἀποσύρθηκε τὸ software (πρόγραμμα) ἀνάγνωσης τῆς Γερμανικῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη μετὰ ἀπὸ «τρύπα» ἀσφαλείας ποὺ παρατηρήθηκε σὲ αὐτό.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers ἐπιτέθηκαν καὶ παραβίασαν τὴν ἱστοσελίδα τῆς Interpol (International Criminal Police Organization (ICPO) – INTERPOL, Διεθνὴς Ὀργάνωση Ἐγκληματολογικῆς Ἀστυνομίας, φέρεται σήμερα ἕνας σημαντικὸς μὴ κυβερνητικὸς διακρατικὸς ὀργανισμός, ὁ μεγαλύτερος σὲ παγκόσμια κλίμακα μετὰ τὸν ΟΗΕ (πληροφορίες π τν Wikipedia).

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 ἡ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Τηλεπικοινωνιῶν καὶ Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ἀνακοίνωσε πὼς ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2010, 10 φορὲς hackers παραβίασαν ψηφιακὰ τηλεφωνικὰ κέντρα ἰδιωτικῶν ἑταιρειῶν καὶ πραγματοποίησαν διεθνεῖς τηλεφωνικὲς κλήσεις μὲ συνολικὸ κόστος χιλιάδων € γιὰ τὶς ἑταιρεῖες.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers ἐπιτέθηκαν στὴν βάση δεδομένων τῆς ἰστοσελίδας Gwaker.com καὶ ὑπέκλεψαν 1,3 ἐκ κωδικοὺς μελῶν αὐτῆς τῆς ἰστοσελίδας.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers ἔσπασαν τὴν βάση δεδομένων τοῦ Ἰνστιτούτου Καταναλωτῶν (ΙΝΚΑ) ὑπέκλεψαν τὰ στοιχεῖα τῶν μελῶν καὶ τὰ passwords ποὺ εἶχαν καὶ τὰ δημοσίευσαν ὅλα σὲ μία ἰστοσελίδα.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 οἱ ἑταιρεῖες VISA καὶ Mastercard διέκοψαν τὶς δωρεὲς πρὸς τὸ WikiLeaks. Σὲ ἀπάντηση αὐτῆς τῆς ἐνέργειας hackers ἐπιτέθηκαν στὰ διαδικτυακὰ συστήματα αὐτῶν τῶν Χρηματοπιστωτικῶν Ὀργανισμῶν καὶ τὰ ἔθεσαν ἐκτὸς λειτουργίας γιὰ μία ἡμέρα τουλάχιστον.

– Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2011 hackers ἔσπασαν τὴν βάση δεδομένων τῆς Ἀμερικανικῆς Τράπεζας PenFed. Πελάτες τῆς Τράπεζας αὐτῆς εἶναι Ἀμερικανοὶ στρατιωτικοί, καὶ ὑπάλληλοι τοῦ Ὑπουργείου Ἀμύνης καὶ τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῆς Ἀσφαλείας
καὶ ἄλλα πολλὰ ποὺ δὲν χωρᾶνε σὲ αὐτὸ τὸ φυλλάδιο.
.               Ατς ο βάσεις δεδομένων δν εχαν υοθετήσει «καλς πρακτικς σφαλείας»; Δὲν ἐνδιαφέρονταν γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν δεδομένων τῶν χρηστῶν τους; Νομίζουμε ὅτι ἐφαρμόζουν τὰ καλύτερα δυνατὰ συστήματα ἀσφαλείας, καὶ τὸ πιὸ πιθανὸ νὰ εἶναι καλύτερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὴ βάση τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη». Πιστεύετε μετ π τ νωτέρω γεγονότα, πο παρατίθενται, τι τ προσωπικά σας δεδομένα θ εναι σφαλ στν βάση δεδομένων τς «Κάρτας το Πολίτη»; Εἶναι ποτὲ δυνατόν, ὅποιο σύστημα ἀσφαλείας κι ἂν χρησιμοποιηθεῖ, νὰ εἶναι ἄτρωτο; Μπορεῖ νὰ πάρει στοὺς κλέφτες λίγο χρόνο γιὰ νὰ «ἀναβαθμιστοῦν» γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν αὐτὴ τὴ νέα «πρόκληση», ἀλλὰ νὰ εἶστε σίγουροι ὅτι θὰ τὸ κάνουν.
.               Εἰδικὰ ἐὰν ἡ βάση δεδομένων περιέχει βιομετρικὰ στοιχεῖα –δὲν ἔχει ἀνακοινωθεῖ κάτι σχετικὸ σὲ αὐτὴ τὴ φάση, ἡ Γερμανικὴ ὅμως Κάρτα τοῦ Πολίτη περιλαμβάνει καὶ ψηφιακὴ φωτογραφία καὶ δακτυλικὸ ἀποτύπωμα– τότε ἡ κλοπὴ ποὺ θὰ ὑποστεῖ τὸ θύμα θὰ εἶναι κλοπὴ ἐφ᾽ ὅρου ζωῆς. Ἐὰν περιέχει δακτυλικὰ ἀποτυπώματα, ἀποτύπωμα παλάμης, τὴν ἴριδα κ.ἄ. καὶ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα διαρρεύσουν, ἔχετε φαντασθεῖ ποιά μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ συνέπεια τέτοιας διαρροῆς; Σκεφτεῖτε: Ἂν χάσετε τὴν πιστωτική σας ἢ τὴν κάρτα ἀναλήψεων, ἡ ἐκδότρια τράπεζα μπορεῖ νὰ σᾶς τὴν ἀντικαταστήσει. Ἂν τὸ PIN σας διαρρεύσει, ἡ τράπεζα μπορεῖ νὰ σᾶς δώσει ἕνα νέο. Ἀκόμη καὶ ὁ ἀριθμὸς Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης μπορεῖ νὰ ἀντικατασταθεῖ. Ἀλλὰ τί θ κάνετε ἐὰν κάποιος κλέψει τν σάρωση τς ριδάς σας; Ποιός θ σς δώσει νέα μάτια;
.             Πρέπει ὅλοι νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ γεγονὸς ὅτι σφαλής, παραβίαστη, παραχάρακτη, προσπέλαστη π τρίτους, τεχνολογικ μέθοδος ταυτοποίησης δν πάρχει κα δν πρόκειται ποτ ν πάρξει. Ὅ,τι ψηφιοποιεται σ βάση δεδομένων, ποκλέπτεται.

4. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 .         Ἡ ΚτΠ ἐξαγγέλθηκε ὅτι «θὰ φέρει πλινθίο, μέσῳ τοῦ ὁποίου θὰ προσφέρεται, γιὰ ὅποιον πολίτη τὸ ἐπιθυμεῖ, ἡ δυνατότητα ψηφιακῆς αὐθεντικοποίησης κατὰ τὴ χρήση ἠλεκτρονικῶν ὑπηρεσιῶν στὸ δημόσιο καὶ τὸν ἰδιωτικὸ τομέα, καθὼς καὶ ἡ δυνατότητα παραγωγῆς ψηφιακῆς ὑπογραφῆς ἐγγράφων».
.         Στὸ πλαίσιο τῆς διαβούλευσης δὲν ὁριστικοποιήθηκε τί εἴδους πλινθίο θὰ εἶναι αὐτό. Πρόκειται γιὰ ἁπλὸ πλινθίο, ποὺ δουλεύει, ὅταν μπεῖ μέσα σὲ ἕναν ἀναγνώστη καρτῶν (ὅπως πχ τῆς τηλεκάρτας) καὶ εἶναι ὁρατό, ἢ πρόκειται γιὰ πλινθίο, τὸ ὁποῖο θὰ δουλεύει ἐξ ἀποστάσεως (μὲ πιθανότερο τὸ πλινθίο RFID) καὶ εἶναι μία «φέτα» πολὺ λεπτοῦ πλαστικοῦ, ποὺ βρίσκεται μέσα στὴν κάρτα καὶ κατὰ συνέπεια εἶναι ἀόρατο;
.         Ἐπισημαίνουμε ὅτι ἡ κάρτα μὲ πλινθίο ἐξ ἐπαφῆς πρέπει νὰ μπεῖ στὸν εἰδικὸ ἀναγνώστη καρτῶν προκειμένου νὰ πάρει ρεῦμα τὸ πλινθίο καὶ νὰ λειτουργήσει. Ὅσον ἀφορᾶ στὰ ἐξ ἀποστάσεως (τσιπάκια RFID) δὲν ἀπαιτεῖται νὰ εἰσαχθοῦν μέσα σὲ ἀναγνώστη. Ἀρκεῖ νὰ περάσουν ἀπὸ μία εἰδικὴ πύλη, μία πόρτα ἢ νὰ περάσουν δίπλα ἀπὸ ἀναγνώστη τέτοιων καρτῶν. Τότε ἐνεργοποιοῦνται, ἐπικοινωνοῦν μὲ τὴν πύλη ἢ τὸν ἀναγνώστη ἀπὸ ἀπόσταση, στέλνουν καὶ λαμβάνουν σῆμα. Ἐκπέμπουν καὶ λαμβάνουν ραδιοσυχνότητες, δηλ ἠλεκτρονικὸ ἀόρατο σῆμα. Διακρίνονται σὲ αὐτὰ ποὺ λειτουργοῦν μὲ μπαταρία (active=ἐνεργητικά, semi-passive=ἡμι-παθητικά), ἔχουν μεγάλη ἀκτίνα ἐκπομπῆς σήματος (βλ. κινητὰ τηλέφωνα) καὶ σὲ αὐτὰ ποὺ μποροῦν νὰ λειτουργήσουν χωρὶς μπαταρία (passive=παθητικά). Αὐτὰ τὰ τελευταῖα εἶναι πολὺ φτηνὰ καὶ χρησιμοποιοῦνται εὐρέως στὶς ἀποθῆκες γιὰ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴ διαχείριση τῶν ἐμπορευμάτων. Μπορεῖ σήμερα νὰ ἔχουν μικρότερη ἀκτίνα ἐκπομπῆς, ἀλλὰ ὅλοι γνωρίζουμε πὼς μὲ τὴν πρόοδο τῆς τεχνολογίας, οἱ δυνατότητές τους στὸ μέλλον, θὰ εἶναι ἴδιες μὲ αὐτὲς τῶν τσὶπ ποὺ λειτουργοῦν μὲ τὴ δική τους μπαταρία (τσιπάκια κινητῶν τηλεφώνων, τσιπάκια ποὺ ἔχουν οἱ σκύλοι ἐμφυτευμένα στὸν σβέρκο τους). Ὁπότε κάποια στιγμὴ καὶ αὐτὰ θὰ μποροῦν νὰ διαβάζονται ἀπὸ δορυφόρους (GPS) ἤ/καὶ τὸ δίκτυο κινητῆς τηλεφωνίας. Ἐπίσης ὑπάρχουν αὐτὰ στὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ γραφοῦν πληροφορίες ἅπαξ μὲ τὴν δημιουργία τους καὶ ἄλλα ποὺ εἶναι ἐπανεγγράψιμα, δηλ. γράφονται, σβήνονται καὶ ξαναγράφονται πληροφορίες.
.           Γιατί ἡ ΚτΠ νὰ περιέχει πλινθίο; Ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, προφανῶς θὰ λειτουργεῖ ὡς ἀποθηκευτικὸς χῶρος πληροφοριῶν. Ἕνας χῶρος ὁ ὁποῖος θὰ περιέχει παντὸς εἴδους χρήσιμα ἔγγραφα ἢ/καὶ πληροφορίες τῶν πολιτῶν σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή, κωδικοὺς καὶ ἀριθμοὺς (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΜΑ) καὶ τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦν νὰ ἐκτυπώνονται ἢ/καὶ νὰ ἀποστέλλονται ἠλεκτρονικά. Ἐπίσης οἱ ἀνωτέρω κωδικοὶ θὰ λειτουργοῦν καὶ ὡς “κλειδιά”, γιὰ νὰ ξεκλειδώνουν οἱ βάσεις δεδομένων μὲ τὰ στοιχεῖα τῶν πολιτῶν, ὅταν ὁ πολίτης θὰ ἐπιθυμεῖ νὰ χρησιμοποιήσει τὶς δυνατότητες τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Τὸ πόσα στοιχεῖα τελικὰ θὰ περιέχει ἡ ΚτΠ, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς ἀποθηκευτικὲς δυνατότητες τοῦ συγκεκριμένου πλινθίου, ἀπὸ τὸν προϋπολογισμὸ τῆς ΚτΠ καὶ τελικὰ ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργείου. Στὰ πρῶτα στάδια τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ΚτΠ μπορεῖ νὰ περιέχει ἐλάχιστα στοιχεῖα, σύμφωνα μὲ τὴν διαβούλευση, καὶ μέσῳ τῆς διασύνδεσης (σημεῖο 3 ἀνωτέρω) τῶν δικτύων οἱ πληροφορίες μποροῦν νὰ ἀντλοῦνται ἀπὸ τὶς διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων καὶ νὰ ἀξιοποιοῦνται κατάλληλα.

.           Ὅμως, ὅπως βλέπουμε στὴν Ἐσθονικὴ ΚτΠ ἢ τὴν Γερμανικὴ ΚτΠ, αὐτὲς φέρουν ἤδη καὶ πλινθίο ἐξ ἐπαφῆς καὶ πλινθίο ἐξ ἀποστάσεως (RFID) καὶ χρησιμοποιοῦνται σὲ πολλὲς ἠλεκτρονικὲς ὑπηρεσίες. Ἐπίσης ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση στὶς 15 Δεκεμβρίου 2010 στὸ πλαίσιο τῆς ἀνακοίνωσής της: «Ψηφιακὸ Θεματολόγιο: τὸ σχέδιο δράσης γιὰ τὴν τηλε-διακυβέρνηση θὰ διευκολύνει τὴν πρόσβαση στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες σὲ ὅλη τὴν ΕΕ» ἀνακοίνωσε:

« – ὑλοποίηση ἐφ᾽ ἅπαξ ἀσφαλοῦς καταχώρισης δεδομένων στὴν κυβέρνηση (γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει ἀνάγκη παροχῆς τῶν ἴδιων πληροφοριῶν πολλὲς φορὲς σὲ διαφορετικὰ κλιμάκια τῆς κυβέρνησης)

– ἀνάπτυξη χρήσης ἐθνικῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων («eID») σὲ ἑνωσιακὴ κλίμακα».

.             Κατὰ συνέπειαν καὶ νὰ μὴν ἔχει ἡ ΚτΠ στὴν ἀρχική της μορφὴ ἐξ ἀποστάσεως τσιπάκι (RFID), σίγουρα θὰ περιέχει σὲ ἑπόμενη, μεταγενέστερη ἔκδοση-ἀναβάθμιση, σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιταγὲς τῆς ΕΕ.
.           Ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἐξ ἐπαφῆς τσιπάκι, κάθε φορὰ ποὺ θὰ χρησιμοποιεῖται ἡ κάρτα, θὰ καταγράφεται τὸ σημεῖο, στὸ ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε, ὁ χρόνος καὶ ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε σὲ κάποιο ἀρχεῖο κινήσεων (log file). Τὸ ἴδιο γίνεται σήμερα καὶ μὲ τὴν πιστωτικὴ κάρτα. Ἂς δοῦμε ἕνα παράδειγμα γιὰ νὰ καταλάβουμε τὴν πληθώρα τῶν πληροφορίων ποὺ «ταξιδεύουν» σήμερα μέσα στὰ δίκτυα τῶν Τραπεζῶν:
.             Στὸ ἀρχεῖο τῶν Τραπεζῶν καταγράφονται πολλὲς πληροφορίες. Οἱ πιστωτικὲς κάρτες εἶναι κατὰ βάση τῶν ἑταιρειῶν VISA καὶ MASTERCARD. Ὅταν ἕνας καταναλωτὴς χρησιμοποιήσει κάρτα VISA σὲ ἕνα κατάστημα τὸ ὁποῖο ἔχει μηχάνημα ἀνάγνωσης (POS) τῆς τράπεζας Χ, ἡ ὁποία ἐκδίδει μόνο πιστωτικὲς MASTERCARD, τότε ἡ πράξη τῆς ἀγορᾶς «περνάει» μέσα ἀπὸ τὰ συστήματα τῆς Τράπεζας, «στέλνεται» ἀπὸ τὴν Τράπεζα Χ στὴν VISA στὸ Λονδίνο, ἐπιβεβαιώνεται ἡ γνησιότητα τῆς κάρτας καὶ ἡ δυνατότητά της νὰ κάνει ἀγορά, ἐπιστρέφει θετικὸ μήνυμα στὴν Τράπεζα Χ ἀπὸ τὴν VISA, καὶ ἡ Τράπεζα Χ δίνει τὸ ΟΚ στὸ κατάστημα γιὰ τὴν συναλλαγή. Τὸ δίκτυο τῆς Τράπεζας Χ δηλ. χρησιμοποιεῖται ὡς ἐνδιάμεσος μὲ τὰ κεντρικά τῆς VISA στὸ Λονδίνο. Ἐὰν ἡ συναλλαγὴ γίνει μὲ κάρτα MASTERCARD τῆς Τράπεζας Χ, τότε ἡ Τράπεζα Χ ἐλέγχει τὴ βάση δεδομένων ποὺ διαθέτει καὶ ἀπορρίπτει ἢ ἐγκρίνει τὴν συναλλαγή.
.             Κατ’ ἀναλογίαν στὸ σημεῖο χρήσης τῆς ΚτΠ, θὰ καταγράφονται οἱ πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν χρήση τῆς ΚτΠ. Ἐὰν σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι μελλοντικὰ –σύμφωνα μὲ τὶς δηλώσεις τῶν ἀρμοδίων– στὴν ΚτΠ θὰ ἐνσωματωθεῖ καὶ ἡ Κάρτα Ἀγορῶν ἀλλὰ πιθανῶς καὶ ἄλλες Κάρτες (π.χ. τοῦ Ἐργαζομένου, Ὑγείας, τοῦ Δημότη καὶ ἄλλες ποὺ δὲν γνωρίζουμε ἀκόμη!) τότε ἡ χρήση της θὰ εἶναι συνεχὴς καὶ τὰ καθημερινὰ ἠλεκτρονικὰ ἴχνη ποὺ θὰ ἀφήνει ὁ πολίτης θὰ εἶναι δεκάδες.
.           Ἂς δοῦμε ἕνα μικρὸ παράδειγμα χρήσης τῆς Κάρτας:
– Τὸ πρωὶ θὰ χτυπᾶμε τὴν ΚτΠ στὸ λεωφορεῖο προκειμένου νὰ πληρώσουμε τὸ εἰσιτήριο γιὰ νὰ πᾶμε στὴ δουλειά μας. (λόγῳ ἐνσωμάτωσης τῆς Κάρτας Ἀγορῶν)
– Στὴ δουλειά μας θὰ χτυπᾶμε τὴν ΚτΠ γιὰ νὰ μποῦμε στὸ κτίριο (λόγῳ ἐνσωμάτωσης τῆς Κάρτας τοῦ ἐργαζομένου)
– Πιὸ πρὶν θὰ ἔχουμε χτυπήσει τὴν ΚτΠ γιὰ νὰ ἀγοράσουμε καφὲ καὶ σάντουϊτς. (λόγῳ ἐνσωμάτωσης τῆς Κάρτας Ἀγορῶν)
– Θὰ χρησιμοποιοῦμε τὴν ΚτΠ γιὰ νὰ μποῦμε στὸ Internet (λόγῳ αὐθεντικοποίησης μέσῳ ψηφιακῆς Ὑπογραφῆς, λειτουργία τῆς ΚτΠ, δίνεται ἤδη ὡς ἐπιλογὴ στὴν Γερμανικὴ ΚτΠ)
– Ἄλλη μία φορὰ ὅλα τὰ ἀνωτέρω βγαίνοντας ἀπὸ τὸ internet, βγαίνοντας ἀπὸ τὸ Κτίριο, ἐπιστρέφοντας μὲ τὸ λεωφορεῖο σπίτι,
– Θὰ μποροῦμε, ὅσοι θέλουμε καὶ ἔχουμε ἐγκαταστήσει τὸν ἀπαραίτητο ἐξοπλισμό, νὰ μπαίνουμε στὸ σπίτι μας χτυπώντας τὴν ΚτΠ.
– Τὰ ψώνια στὸ Super Μarket, τὰ τηλέφωνα ποὺ κάνουμε, τὰ πιστοποιητικὰ ποὺ θέλουμε ἀπὸ τὸν Δῆμο, τὶς αἰτήσεις ποὺ κάνουμε στὸν ΑΣΕΠ, τὸν μισθὸ ποὺ πληρωνόμαστε ἀπὸ τὴν Τράπεζα, τὰ διόδια, τὰ φάρμακά μας, τὰ εἰσιτήρια γιὰ τὸ γήπεδο, τὸ ἀεροπλάνο, τὸ πλοῖο, ὅλα θὰ τὰ κάνουμε μὲ τὴν ΚτΠ.
.         Θὰ μπορεῖ τὸ σύστημα νὰ βγάζει στατιστικὰ μὲ τὸν Μέσο Ὅρο Χτυπημάτων τῆς ΚτΠ ἀνὰ ἡμέρα κατὰ ἡλικιακὴ ὁμάδα!!! Θὰ παρακολουθοῦνται οἱ πάντες, ἄνετα, ἄμεσα μὲ τὸ χτύπημα τῆς Κάρτας τους.
.           Συνδυαζόμενα λα ατ τ χνη ποκαλύπτουν συμπεριφορές, προτιμήσεις, hobbies, νδιαφέροντα, καθημερινς κα κτακτες δραστηριότητες, θρησκευτικ κα λλα εαίσθητα προσωπικ δεδομένα. Μὲ λίγα λόγια λειτουργοῦν ὡς τὸ τέλειο ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα. Οἱ παλαιότεροι θὰ θυμοῦνται τὸ κάψιμο τῶν χειρόγραφων φακέλων ποὺ ἔγινε πρὶν μερικὲς δεκάδες χρόνια. Θὰ εἶναι ὀδυνηρὸ νὰ διαπιστώσουμε λοιπόν, πὼς οἱ ἀρχὲς προχώρησαν στὸ κάψιμο τῶν χειρόγραφων φακέλων, μιᾶς καὶ συνιστοῦσαν μία ἀπαρχαιωμένη μέθοδο παρακολούθησης καὶ ἐλέγχου, καθότι ἔχουν ἀναπτυχθεῖ νέες ὑπερσύγχρονες μέθοδοι. Ἁπλὰ αὐτὲς οἱ νέες μέθοδοι «ἄργησαν» μερικὰ χρόνια ἀλλὰ τελικὰ ἦρθαν…
.         Ὅσον ἀφορᾶ τὰ τσιπάκια RFID τὰ πράγματα εἶναι ἀκόμη χειρότερα. Ὅπως παρουσιάσαμε ἀνωτέρω, οἱ πληροφορίες ποὺ ἀναγράφονται σὲ αὐτὰ «διαβάζονται» ἀπὸ ἀπόσταση. Πόση ἀπόσταση, αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶδος τοῦ τσίπ. Ἐπίσης ἡ τεχνολογικὴ πρόοδος, κάνει τὴν τεχνολογία τοῦ σήμερα νὰ ἀπαξιώνεται μὲ ταχύτατους ρυθμοὺς αὔριο. Ὅ,τι φαντάζει μὲ σενάριο σήμερα, αὔριο γίνεται πραγματικότητα. Πόσο δύσκολο εἶναι γιὰ παράδειγμα ἡ τεχνολογία παρακολούθησης τῶν σκύλων, μέσῳ τοῦ τσὶπ ποὺ φέρουν ἐμφυτευμένο στὸν σβέρκο τους, νὰ περάσει σήμερα, αὔριο, μεθαύριο στὴν ΚτΠ; Ἀφοῦ εἶναι δοκιμασμένη καὶ ἀποτελεσματικὴ μέθοδος ἀνεύρεσης χαμένων σκύλων!!! Ἔχουμε συνειδητοποιήσει τοὺς κινδύνους ποὺ ἐγκυμονεῖ αὐτὴ ἡ δυνατότητα;
.         Τέλος ἀνεξάρητα ἀπὸ τὸ ἐὰν τὸ πλινθίο λειτουργεῖ ἐξ ἐπαφῆς εἴτε ἐξ ἀποστάσεως, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ πολίτης μὲ τὴν χρήση τῆς ΚτΠ στὸ πλαίσιο τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης ἀφήνει ἠλεκτρονικὰ ἴχνη, οἱ κίνδυνοι εἶναι πολὺ μεγάλοι.

.            Ἂς δοῦμε μερικοὺς κινδύνους ὅπως τοὺς περιγράφει στὸ ἐξαιρετικό του κείμενο ὁ κ. Π. Μαντζούφας, καθηγητὴς Νομικῆς στὸ ΑΠΘ, μὲ τίτλο «Βιομετρία καὶ Βιοπολιτική»:

– Τὰ δεδομένα αὐτά, ποὺ μπορεῖ νὰ ἀφοροῦν σὲ ἀρνητικὰ γεγονότα τοῦ παρελθόντος, (π.χ παράνομες πράξεις ποὺ ἔχουν παραγραφεῖ, ἔκτιση ποινῆς γιὰ ποινικὰ ἀδικήματα, καταδικαστικὲς ἀποφάσεις γιὰ χρέη ποὺ τελικὰ ἐξοφλήθηκαν, ποινικὲς κατηγορίες γιὰ τὶς ὁποῖες ὁ κατηγορούμενος ἀθωώθηκε κλπ.) γίνονται ἀντικείμενο ἀρχειοθέτησης καὶ ἠλεκτρονικῆς ἐπεξεργασίας καὶ διατηροῦνται σὲ τράπεζες πληροφοριῶν.

Ο πληροφορίες ατς μπορον ν νασυρθον σ ποιαδήποτε στιγμ το βίου το τόμου κα ν ποτελέσουν μεγάλο πρόσκομμα στν προσπάθειά του ν ναπτύξει τν προσωπικότητά του. Ἔτσι τὸ ἄτομο ἐγκλωβίζεται σὲ μία εἰκόνα τοῦ παρελθόντος, ἀπὸ τὴν ὁποία ἐνδέχεται νὰ ἐπιθυμεῖ νὰ ἀπομακρυνθεῖ καὶ ἡ ὁποία ὅμως, ἀκόμα τὸν καταδυναστεύει, στερώντας του κάθε αὐθορμητισμό.

– Ἐπιπλέον, μὲ τὴν συνεχῆ ἐπεξεργασία καὶ δημοσιοποίηση γεγονότων ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα, τὸ ἄτομο (ἰδίως τὸ θεωρούμενο ὡς δημόσιο πρόσωπο) ἔχει περιορισμένες δυνατότητες νὰ μεταβάλει τὶς ἐπιλογές του καὶ νὰ ἀξιοποιήσει εὐκαιρίες ποὺ τοῦ παρουσιάζονται, καθὼς ὁ φόβος τῆς δημοσιογραφικῆς «ὑπενθύμισης» ἀρνητικῶν στιγμῶν τοῦ παρελθόντος, τὸν καθηλώνει στὴν ἀπομόνωση. Μ τν τρόπο ατ παραβλάπτεται δυνατότητα το τόμου ν πομακρύνεται π σφάλματα το παρελθόντος, κα ν διεκδικε τν κοινωνική του πανένταξη.

– Εἰδικὰ ὅταν τὰ ἀρχεῖα προσωπικῶν δεδομένων συλλέγονται γιὰ τὶς ἀνάγκες δημοσιογραφικῆς ἔρευνας, ἀποτελοῦν δηλαδὴ σύνθεση διάσπαρτων πληροφοριῶν ἀπὸ ποικίλες χρονικὲς στιγμὲς κατὰ τὴν ὑποκειμενικὴ κρίση τοῦ συλλέκτη τους, ὁδηγοῦν συχνὰ σὲ μία παραπλανητικὴ συνολικὴ εἰκόνα τοῦ ἀτόμου (22), ἡ ὁποία λόγῳ τῆς δύναμης τῶν ΜΜΕ, ὑποβάλλεται στὸ κοινὸ καὶ προσδιορίζει καθοριστικὰ τὴν κοινωνική του εἰκόνα. Ἔτσι, τὸ ἄτομο χάνει τὴν δυνατότητα νὰ αὐτοπροσδιορίζεται κοινωνικά, νὰ ἀναπτύσσει μὲ τὸ κοινωνικό του περιβάλλον σχέσεις ποὺ νὰ ἐξαρτῶνται ἀπὸ δικές του ἐπιλογές, καὶ νὰ μὴν μετατρέπεται σὲ πληροφοριακὸ δεδομένο ἀπὸ τρίτα πρόσωπα.

– Ἡ σοβαρότητα τῶν ἀνωτέρω ἀπειλῶν γίνεται περισσότερο ἐμφανὴς καὶ ὁ κίνδυνος μεγαλύτερος, ὅταν ἡ αὐτόματη καταγραφὴ καὶ ταξινόμηση τῶν πληροφοριῶν ἄγει στὴν κατηγοριοποίηση τῶν ἀτόμων μὲ βάση συγκεκριμένα πρότυπα. Ἡ κατάταξη μὲ βάση ἕνα συγκεκριμένο σύνολο χαρακτηριστικῶν, ἐνῶ συχνὰ ἐξυπηρετεῖ ἀνάγκες ἄσκησης κοινωνικῆς πολιτικῆς (π.χ ἡ συμπεριφορὰ τῶν ἀσθενῶν σὲ σχέση μὲ τὸ ἀσφαλιστικὸ σύστημα(23), συνήθως ἀποβαίνει τὸ μοναδικὸ στοιχεῖο ποὺ προσδιορίζει τὴν κοινωνικὴ ταυτότητα τοῦ ἀτόμου, ναγκάζοντας μμεσα τ πληροφοριακ στιγματισμένο πρόσωπο ν συμμορφωθε σ ρισμένο πρότυπο. Ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, τὸ ἀσφαλιστικὸ ἢ τὸ συνδικαλιστικὸ προφὶλ τοῦ ἀτόμου ἀποβαίνει κυρίαρχο στοιχεῖο τῆς συνολικῆς του προσωπικότητας, τὰ δὲ ἐπὶ μέρους στοιχεῖα (ἀρνητικὰ ἢ θετικὰ) αὐτοῦ τοῦ πορτραίτου, ἐπικαθορίζουν τὴν σχέση τοῦ ἀτόμου μὲ τὸ περιβάλλον του.

.           Τί ἰσχυρίζεται ὁ κος Μαντζούφας μὲ ἁπλὰ λόγια; Μᾶς λέει ὅτι ὁ ἄνθρωπος χάνοντας τὴν ἰδιωτικότητά του μέσῳ τῆς διαρκοῦς καὶ ἀνηλεοῦς παρακολούθησής του, ποὺ εἶναι δεδομένο ὅτι μπορεῖ νὰ γίνεται μὲ τὴν ΚτΠ καὶ θὰ γίνεται, παύει νὰ αὐτενεργεῖ. Τροποποιε τν συμπεριφορά του, προσαρμόζεται, καλουπώνεται μέσα στ πρότυπα τν παρακολουθούντων. λλάζει στάση ζως, τυποποιεται, πορρίπτει συνήθειες «μ ρεστς» κα υοθετε συμπεριφορς πο δν εναι ποδεκτς π τν διο, λλ εναι ρεστς στ «σύστημα». Στὸ ἑκάστοτε σύστημα, τὸ δημοκρατικό, τὸ ἀπολυταρχικό, τὸ κρατικό, τὸ παρακρατικὸ κ.ο.κ. Ποῦ εἶναι σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση τὸ αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου; Ποῦ εἶναι ἡ ἐλευθερία του, ἡ αὐτενέργειά του, ὁ αὐθορμητισμός, ἡ δημιουργικότητα, ἡ πρωτοτυπία; Ὅλα πᾶνε περίπατο. Δὲν ἰσχυρίζεται κανεὶς ὅτι αὐτὲς εἶναι αὐτόματες διαδικασίες. Σήμερα ξεκινᾶνε μὲ ἀθῶο προσωπεῖο: ἐκσυγχρονισμός, ἐξάλειψη γραφειοκρατίας, ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη. Ποῦ καταλήγουν ὅμως; Ποιό εἶναι τὸ τίμημα; Τί κόσμο θὰ παραδώσουμε στὶς ἑπόμενες γενιές; Ὅσοι ὑποστηρίζουν τὴν ΚτΠ, μποροῦν νὰ σταθοῦν μερικὰ λεπτὰ καὶ νὰ ἀναλογιστοῦν τὴν Ἑλλάδα, τὸν κόσμο σὲ 100 χρόνια ἀπὸ σήμερα. Μὲ τὴν τεχνολογία τοῦ μέλλοντος. Αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ τέλεια ἠλεκτρονικὴ φυλακὴ στὴν ὁποία θὰ ζοῦν «ἐλεύθεροι» οἱ ἠλεκτρονικὰ μαρκαρισμένοι ἄνθρωποι;

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: 6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-3 « Ἡ ταύτιση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη μὲ τὸν ἄνθρωπο, ἡ ἀναγωγὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ἀριθμὸ ποὺ θὰ τὸν ὑποχρεώνει νὰ ἀφήνει τὰ ἠλεκτρονικά του ἴχνη θελημένα ἢ ἀθέλητα σὲ δεκάδες διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων καθημερινά, ὁπότε ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου θὰ εἶναι “διάφανη” σὲ ἐξευτελιστικὸ βαθμό, εἶναι τὸ πρόβλημα».

, , , , , , , ,

Σχολιάστε

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΑ «ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ»…!

Ὁ «Μεγάλος δελφς» γκαθίσταται κα στ Disney World.

Σχόλιο ἱστολογίου «ID-ont»: Τὸ κατωτέρω δημοσίευμα (συμπλ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: τῆς ἐφημ. «ΒΗΜΑ») κλείνει ὡς ἑξῆς: «Σύμφωνα μὲ κάποιους ὀπαδοὺς θεωριῶν συνωμοσίας, ἡ Disney, μὲ τὸ μπρασελὲ αὐτό, συμμετέχει οἰκειοθελῶς σὲ μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες παγκόσμιες δοκιμὲς τοῦ μικροτσὶπ RFID πρὶν ἀπὸ τὴν εἰσαγωγή του, σὲ λίγα χρόνια ἀπὸ τώρα, σὲ κάθε κάτοικο τῆς Δύσης».
.          Ὅμως, ἀγαπητὸ ΒΗΜΑ, εἶναι θεωρία συνωμοσίας ἢ πραγματικότητα ποὺ ἔρχεται ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη; Εἶναι ἢ δὲν εἶναι Πλαστικὴ Κάρτα μὲ RFID; Σαφέστατα καὶ εἶναι. Θέλουν ἢ δὲν θέλουν νὰ δοθεῖ σὲ κάθε πολίτη αὐτοῦ τοῦ πλανήτη, ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστὰν μέχρι τὴν Ἀγγλία καὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα (βλ. δηλώσεις τοῦ ΓΑΠ καὶ τόσων ἄλλων Ἑλλήνων πολιτικῶν) μέχρι τὴν Ἀμερική; Ὄχι ἁπλῶς θέλουν, ἔχουν λυσσάξει νὰ τὴν δώσουν. Κατὰ συνέπεια τὸ μόνο σίγουρο εἶναι ὅτι ΔΕΝ εἶναι θεωρία συνωμοσίας.
.          Καταλήγοντας, γιὰ νὰ θέλεις νὰ λέγεσαι ὑπεύθυνο καὶ σοβαρὸ μέσο ἐνημέρωσης, ἔχεις ὑποχρέωση νὰ μὴν κοιτᾶς μὲ μυωπικὰ γυαλιὰ τὶς εἰδήσεις, ἀλλὰ νὰ τὶς παρουσιάζεις στὴν πραγματική τους διάσταση καὶ νὰ μὴν βαφτίζεις “θεωρίες συνωμοσίας” τὶς πραγματικὲς συνωμοσίες ἐναντίον τῶν ἐλευθεριῶν τῶν πολιτῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ ὑπόλοιπου κόσμου…

 TO BHMA: Ὁ “Μεγάλος Ἀδελφὸς” ἐγκαθίσταται
καὶ στὸ Disney World.
Προσφέρει στοὺς ἐπισκέπτες τοῦ πάρκου τῆς Φλόριντα
βραχιόλια τεχνολογίας ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων

.        Ἀντιδράσεις ἔχει προκαλέσει στὶς ΗΠΑ ἡ πρωτοβουλία τῆς Walt Disney Company νὰ προσφέρει προαιρετικὰ στοὺς ἐπισκέπτες τοῦ πάρκου Disney World στὸ Ὀρλάντο τῆς Φλόριντα τὰ λεγόμενα «βραχιόλια τεχνολογίας ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων» ἢ RFID. Ὅποιος θέλει νὰ συμμετάσχει στὸ πρόγραμμα «MyMagic+» τῆς Disney, θὰ ἐξοπλίζεται μὲ ἕνα ἠλεκτρονικὸ μπρασελὲ ποὺ θὰ λειτουργεῖ ὡς κλειδὶ τῶν ἐπισκεπτῶν, εἰσιτήριο γιὰ τὸ πάρκο καὶ λογαριασμὸς πληρωμῶν – «τρία σὲ ἕνα».
.        Ὡστόσο, πολλοὶ θεωροῦν πὼς τὰ βραχιόλια αὐτά, ποὺ ὀνομάστηκαν «MagicBands» κι ἔχουν σχεδιαστεῖ μὲ τὴν τεχνολογία ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων (RFID), δηλαδὴ ἕνα ἀσύρματο σύστημα ποὺ μεταφέρει προσωπικὰ δεδομένα ἀπὸ μικροσκοπικὲς ἐτικέτες, εἶναι ἀκόμη μία ἀπόδειξη πὼς ὁ «Μεγάλος Ἀδελφὸς» καραδοκεῖ παντοῦ καὶ παρακολουθεῖ κάθε μας κίνηση, ὁπουδήποτε κι ἂν βρισκόμαστε. Κι αὐτὸ γιατί τὰ MagicBands θὰ περιλαμβάνουν προσωπικὲς πληροφορίες γιὰ τοὺς πελάτες, ὅπως τὸ ὄνομα τοῦ χρήστη καὶ τὴν ἡμερομηνία γέννησής τους, ἔτσι ὥστε νὰ διευκολύνει, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τῆς Disney, «μία ἀκόμη πιὸ συναρπαστικὴ ἐμπειρία μέσα στὸ πάρκο».
.        Τὰ μπρασελὲ ἀπὸ καουτσούκ, μέσα ἀπὸ τὸ μικροτσὶπ αὐτό, ἐκτὸς τοῦ ὅτι ἐπιτρέπουν στοὺς ἐπισκέπτες νὰ ἀγοράσουν εἰσιτήρια, νὰ ἀγοράσουν φαγητὸ καὶ νὰ περάσουν ἀπὸ τὰ διάφορα παιχνίδια, ἐπίσης παρακολουθοῦν τοὺς περίπου 30 ἑκατ. ἐπισκέπτες τοῦ Disney World ἐτησίως ποῦ πηγαίνουν καὶ τί ἀγοράζουν μέσα στὸ πάρκο ψυχαγωγίας, ποιὰ ἀξιοθέατα ἐπισκέφθηκαν, πόσες ἀγορὲς ἔχουν κάνει καὶ μὲ πόσους χαρακτῆρες τῆς Disney σταμάτησαν γιὰ νὰ φωτογραφηθοῦν.
.        Εἶναι δηλαδή, μὲ ἄλλα λόγια, ποτελεσματικ ργαλεο συλλογς προσωπικν δεδομένων σχετικ μ τς συνήθειες τν καταναλωτν. Ἡ Disney θέλει νὰ συγκεντρώσει ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερες πληροφορίες γιὰ τοὺς πελάτες της, προκειμένου νὰ κάνει τὰ προϊόντα της, μελλοντικά, ἀκόμη πιὸ «στοχευμένα».
.        «Εἶναι ξεκάθαρο πὼς μία τέτοια τεχνολογία διευκολύνει ἀφάνταστα τὸ ἔργο τῶν ἀνὰ τὸ κόσμο ὑπευθύνων μάρκετινγκ, ὅμως ἐδῶ τὸ ζήτημα εἶναι νὰ ἐντοπίσουμε τὴ διαχωριστικὴ γραμμὴ ἀνάμεσα στὴν χρήση μιᾶς πληροφορίας καὶ τὴν κατασκοπεία προσωπικῶν δεδομένων», τονίζει ὁ Νὶκ Πικλς, διευθυντὴς τῆς ΜΚΟ «Big Brother Watch», μὲ τὴν Disney νὰ ἀπαντάει πώς, οὕτως ἡ ἄλλως, τὸ βραχιόλι αὐτὸ εἶναι «προαιρετικό».
.        Τὸ RFID (ἀκρωνύμιο τοῦ Radio Frequency Identification, δηλαδὴ «ταυτοποίηση μέσῳ ραδιοσυχνοτήτων») εἶναι ἕνα σύστημα ἀσύρματης ἀναγνώρισης ἀντικειμένων ποὺ χρησιμοποιήθηκε γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὴν Πολεμικὴ Ἀεροπορία τῆς Βρετανίας κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Β´ Παγκοσμίου, γιὰ τὴν ἀναγνώριση καὶ τὴ διάκριση τῶν ἐχθρικῶν ἀπὸ τὰ φιλικὰ ἀεροπλάνα.
.        Ἔχει χρησιμοποιηθεῖ ἐδῶ κι ἀρκετὰ χρόνια γιὰ τὴν παρακολούθηση τῶν ἀποθεμάτων τῶν προϊόντων σὲ διάφορες βιομηχανίες, ἀλλὰ καὶ σὲ ἐτικέτες ποὺ προσαρτῶνται σὲ κονκάρδες, κάρτες διέλευσης, ἀκόμα καὶ διαβατήρια.
.        Σύμφωνα μὲ κάποιους ὀπαδοὺς θεωριῶν συνωμοσίας, ἡ Disney, μὲ τὸ μπρασελὲ αὐτό, συμμετέχει οἰκειοθελῶς σὲ μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες παγκόσμιες δοκιμὲς τοῦ μικροτσὶπ RFID πρὶν ἀπὸ τὴν εἰσαγωγή του, σὲ λίγα χρόνια ἀπὸ τώρα, σὲ κάθε κάτοικο τῆς Δύσης.  (http://www.tovima.gr/world/article/?aid=500528)

, , , , ,

Σχολιάστε

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΛΕΕΙ “CΤΟΠ” ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ «Βάσιμη ἡ ἀνησυχία γιὰ ὁλοκληρωτικό ἔλεγχο τοῦ ἀνθρώπου χωρίς τήν συγκατάθεσή του. Ἀρχίζει ὁ καιρός τῆς ὁμολογίας περί τῆς ὁποίας ὁμιλεῖ τό Βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως».

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΕΕΙ “CΤΟΠ” ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
(ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ π. ΙΩΑΝΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ
– ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ Ο “ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ”
στὸ Ἱστολόγιο «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ»)

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΚΚΛ. ΡΩΣΙΑΣἩ Σύνοδος τῆς  Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας «…Θεωρεῖ τήν σημερινή προσπάθεια ἠλεκτρονικοῦ ἐλέγχου ἀπό τούς κρατοῦντες ὡς προειδοποίηση γιά μελλοντικά δεινά καί καλεῖ τόν λαό νά ἐτοιμάζεται γιά ὁμολογία ἐπικαλούμενη τό Ἱερό Βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως καί μάλιστα τά Κεφάλαια 13 καί 14… ». Μιά  πυξίδα γιά τήν ντιμετώπιση κ μέρους τς λλαδικς κκλησίας τς περχομένης λεκτρονικς τυρρανίας. 

Κείμενο πού γινε δεκτό
πό τή Σύνοδο τς εραρχίας τς Ρωσσικς ρθοδόξου κκλησίας στίς 4 Φεβρουαρίου 2013

 ερά Σύνοδος τς εραρχίας τς Ρωσσικς ρθοδόξου κκλησίας
(2-5 Φεβρουαρίου 2013)
Θέσεις  τς Ρωσσικς ρθοδόξου κκκλησίας
σχετικά μέ τήν
νάπτυξη τν τεχνολογιν
καταγραφ
ς καί πεξεργασίας
τ
ν προσωπικν δεδομένων.

          1. Κατά τήν διάρκεια τν τελευταίων χρόνων πολλοί νθρωποι, μεταξύ τν ποίων καί τέκνα τς Ρωσσικς ρθοδόξου κκλησίας φανερώνουν μιά σοβαρή νησυχία λόγ τς εσαγωγς τν νέων λεκτρονικν τεχνολογιν πού χρησιμοποιονται κατά τήν συνεργασία τν πολιτν μέ τά κρατικά δρύματα καί τούς μπορικούς ργανισμούς.  νησυχία ατή … κφράζεται μέ ποικίλες μορφές διαφωνίας.
.         Παρόμοια ἀνησυχία γιά πρώτη φορά ἐμφανίστηκε μέ συχνά ἐρωτήματα γιά τήν ἐπιβολή τοῦ προσωπικοῦ φορολογικοῦ ἀριθμοῦ καί γι΄αὐτό στίς 19-20 Φεβρουαρίου 2001 ἐξετάστηκε τό θέμα αὐτό ἀπό τήν 7η Ὁλομέλεια τῆς Συνοδικῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς  τῆς Ρωσσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Νωρίτερα ἡ ἁγία Σύνοδος τῆς Ρωσσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας σέ Ἀνακοίνωσή της στίς 7 Μαρτίου 2000 ὑπογράμμιζε: «Κανένα ἐξωτερικό σημεῖο δέν βλάπτει τήν πνευματική ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου ἄν δέν εἶναι συνέπεια συνειδητῆς προδοσίας τοῦ Χριστοῦ καί προσβολῆς τῆς πίστεως».

.           νάλογα μέ τήν μφάνιση τν νέων τεχνολογιν καί τήν νσωμάτωσή τους σέ διάφορες σφαρες τς ζως παρουσιάστηκε καί παίτηση γιά  νάπτυξη κκλησιαστικς τοποθετήσεως πού βρκε τήν κφρασή της  διαίτερα :

  •             -στίς  ἐπιστολές  τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τοῦ 2004 πρός τούς Προέδρους τῆς Ρωσίας καί τῆς Οὐκρανίας,

  •             -στήν Ἐγκύκλιο τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τοῦ 2008 «Περί τῶν ζητημάτων τῆς ἐσωτερικῆς ζωῆς καί τῆς ἐξωτερικῆς δραστηριότητος τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας»,

  •             -στίς Ἀρχές τῆς διδασκαλίας τῆς Ρωσικῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας περί τῆς ἀξίας, τῆς ἐλευθερίας καί τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου,

  •             -στήν Ἔκκληση τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κυρίλλου πρός τόν Πληρεξούσιο γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας [1] ἀπό 28 Ἰουλίου 2009,

  •             -τήν Ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τοῦ 2011 «Περί τῶν ζητημάτων τῆς ἐσωτερικῆς ζωῆς καί τῆς ἐξωτερικῆς δραστηριότητος τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

            δραστηριότητα ποιουδήποτε κληρικο λαϊκο πρέπει νά λαμβάνει π᾽ ψιν της τήν θέση πού κφράζεται σ᾽ ατά τά κείμενα.

            2Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν ἀρνεῖται τήν ἀνάγκη καταγραφῆς τῶν πολιτῶν ἀπό τό κράτος.  Ἡ Πανάχραντος Παρθένος Μαρία καί ὁ ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Μνήστωρ, ὑπακούοντας στήν προσταγή τοῦ Καίσαρος πού ἀπαιτοῦσε «ἀπογράφεσθαι πάντες, ἕκαστος εἰς τήν ἰδίαν πόλιν»(Λουκ. β´3). κατευθύνθηκαν στή Βηθλεέμ, ὅπου καί ἐγεννήθη ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου. Ἀπό τά ἀρχαῖα χρόνια ἡ ἐξουσία διενεργοῦσε καταγραφές τοῦ πληθυσμοῦ, ἐξέδιδε ἔγγραφα πού πιστοποιοῦσαν τήν ταυτότητα τοῦ προσώπου.  Αὐτά τά μέτρα  ἀπαιτοῦνταν γία τή διασφάλιση τοῦ νόμου καί τῆς τάξεως, τήν κοινωνική ἀσφάλεια καί τήν ἐκπλήρωση τῶν οἰκονομικῶν καί κοινωνικῶν ὑποχρεώσεων.
.            Ἡ Ἐκκλησία συμμετέχοντας στή συζήτηση περί τῶν μεθόδων καταγραφῆς δέν δικαιολογεῖ κανέναν ἀπό ὅσους ἀποφεύγουν τίς πολιτικές ὑποχρεώσεις του ἤ ἔχουν ἐγκληματικούς σκοπούς, ἀλλά ὑπερασπίζεται τό δικαίωμα τῶν πολιτῶν νά ζοῦν στήν κοινωνία σέ συμφωνία μέ τίς πεποιθήσεις τους καί τίς ἀρχές τους.
.            Τά προβλήματα πού συνδέονται μέ τήν ἠλεκτρονική ταυτοποίηση τοῦ προσώπου, τήν καταγραφή καί ἐπεξεργασία προσωπικῶν δεδομένων συνεχίζουν νά συσσωρεύονται καί νά περιπλέκοται. Σήμερα εἶναι ἀπαραίτητο νά ἐξακολουθήσει μιά προσπάθεια γιά θεολογική, ἠθική καί πολιτική ἑρμηνεία αὐτῶν τῶν προβλημάτων.

            3Στήν κοινωνία ἁπλώνεται μιά βάσιμη ἀνησυχία μέ ἀφορμή τή σκέψη ὅτι ἡ χρήση ἑνός ἰσοβίου προσωπικοῦ ἀριθμοῦ ταυτοποιήσεως ὑπό  μορφή κώδικα, κάρτας, chip ἤ κάτι παρόμοιου, μπορεῖ νά γίνει ὑποχρεωτικός ὅρος γιά τήν πρόσβαση τοῦ καθενός σέ ὅλα τά σπουδαῖα γιά τή ζωή ὑλικά καί κοινωνικά ἀγαθά.  χρήση ταυτότητας  μέ τή βοήθεια τν συγχρόνων τεχνολογικν μέσω πιτρέπει σ΄ατήν νά πραγματοποιε λοκληρωτικό λεγχο το νθρώπου χωρίς τήν συγκατάθεσή του, νά παρακολουθε τίς μετακινήσεις του, τίς γορές του τίς πληρωμές του, τό πέρασμά του πό ατρικές θεραπεες, τή λήψη κοινωνικς βοήθειας, διάφορες νομικές καί κοινωνικά σημαντικές νέργειες, καθώς πίσης καί τήν προσωπική του ζωή.
.           Ἤδη τώρα προκαλοῦν ἀνησυχία οἱ ἐνέργειες γιά συλλογή καί ἐπεξεργασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῶν παιδιῶν πού σπουδάζουν σέ ἱδρύματα γενικῆς μορφώσεως, δεδομένου ὅτι ὄχι σπάνια συνηθίζεται ἡ ἀνεξέλεγκτη συλλογή περιττῶν δεδομένων γιά τήν ἐξασφάλιση τῆς ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας.  Πολλοί πιστοί ἐκφράζουν  γιά λόγους ἀρχῶν τή διαφωνία τους στήν ὑποχρεωτική ἀπόδοση κωδικοῦ ταυτοποιήσεως καί τή μετατροπή του  σέ ἀμετακίνητη, ἰσόβια καί μεταθανάτια ἰδιότητα τοῦ ἀνθρώπου.  Μαζί μ᾽ αὐτό ἀνησυχία προκαλεῖ ἡ ἐνισχυόμενη διαρκῶς τάση γιά αὔξηση τῆς συλλογῆς βιομετρικῶν δεδομένων τοῦ ἀνθρώπου καί ἐπίσης τό φαινόμενο ἐμφυτευομένων ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν ταυτοποιήσεως.
.            Ὅλες οἱ συλλεγόμενες πληροφορίες μποροῦν ὄχι μόνο νά χρησιμοποιηθοῦν, ἀλλά αὐτομάτως νά ἀναλυθοῦν μέ σκοπό  τή λήψη ἀποφάσεων πού κατευθύνουν τό συγκεκριμένο ἄνθρωπο.  Ἡ ἐπιβολή μιᾶς διάφανης-διαδραστικῆς ταυτότητος ἐπιτρέπει νά δημιουργηθεῖ ἑνιαία βάση δεδομένων, ὅπου σέ συνθῆκες πραγματικοῦ χρόνου μποροῦν νά συλλεγοῦν, νά φυλαχθοῦν καί νά ἀναλυθοῦν αὐτομάτως δεδομένα ἀπό διάφορες σφαῖρες τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου.

            4.  Βασιζόμενοι στά συνταγματικά τους δικαιώματα χιλιάδες ἄνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων καί ὀρθοδόξων πιστῶν δέν ἐπιθυμοῦν γιά τούτη ἤ τήν ἄλλη αἰτία -σ’αὐτές περιλαμβάνεται καί ἡ θρησκευτικά αἰτιολογημένη- νά δεχθοῦν τό νέο σύστημα ταυτοποιήσεως, νά χρησιμοποιοῦν ἔγγραφα  μέ ἠλεκτρονική ταυτοποίηση (προσωπικό κωδικό, γραμμωτή  κωδικοποίηση, ταυτοποιητικούς ἀριθμούς). Πολλοί πό τούς νθρώπους ατούς μιλον νοιχτά γιά παραβίαση τν συνταγματικν τους δικαιωμάτων. χι σπάνια σ᾽ ατούς τούς νθρώπους στερον τήν ατρική βοήθεια, τή σύνταξη λόγ λικίας καί λλες παροχές, τίς παραίτητες διατυπώσεις γιά ναγνώριση ναπηρίας καί διάφορα λλα προνόμια.  Κάποιες φορές δέν μπορον νά διενεργήσουν γοραπωλησίες γιά τήν περιουσία τους, νά κάνουν τίς νέργειες που παιτονται γιά σπουδές γιά ργασία, νά σκήσουν πιχειρηματική δραστηριότητα νά πληρώσουν τίς φειλές τους στίς πιχειρήσεις κοινωνικς φελείας, νά ποκτήσουν ταξιδιωτικά γγραφα. Σάν ποτέλεσμα σχηματίζονται λόκληρα στρώματα νθρώπων πού χουν πορριφθε πό λες τίς σφαρες τς κοινωνικς καί πολιτειακς ζως.

            5. Στούς σκοπούς τς κκλησίας δέν μπίπτει νάλυση τν ατιν ρνήσεως κ μέρους κάθε συγκεκριμένης μάδος νθρώπων τς κάθε συγκεκριμένης τεχνολογικς καινοτομίας τς ποδοχς παρομοίων καινοτομιν. Ὅμως ἡ Ἐκκλησία εἶναι πεπεισμένη ὅτι οἱ μνημονευθεῖσες τεχνολογίες δέν πρέπει νά εἶναι μή ἐναλλακτικές καί ἀναγκαστικές.  Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἀρνεῖται νά δεχθεῖ αὐτές τίς τεχνολογίες πρέπει νά ἔχει ὡς ἐναλλακτική ἐπιλογή, τήν χρησιμοποίηση τῶν παραδοσιακῶν μεθόδων ταυτοποιήσεως τοῦ προσώπου, οἱ ὁποῖες εἶναι σήμερα ἀποδεκτές  στήν πλειονότητα τῶν χωρῶν πού βρίσκονται κάτω ἀπό τήν κανονική εὐθύνη τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας.

.              κκλησία θεωρε παράδεκτες ποιεσδήποτε μορφές ξαναγκασμο τν πολιτν στή χρήση λεκτρονικν ταυτοτήτων, αὐτοματοποιημένων μέσων συλλογῆς, ἐπεξεργασίας καί καταγραφῆς προσωπικῶν δεδομένων καί προσωπικῶν ἐμπιστευτικῶν πληροφοριῶν. Ἡ ἄσκηση τοῦ δικαιώματος προσβάσεως στά κοινωνικά ἀγαθά χωρίς ἠλεκτρονικά ἔγγραφα εἶναι ἀπαραίτητο νά ἐξασφαλισθεῖ μέ οἰκονομικές, τεχνικές, ὀργανωτικές καί, ἄν χρειάζεται, μέ νομικές ἐγγυήσεις.
.            κκλησία θεωρε παράδεκτο τό ναγκαστικό μαρκάρισμα στό σμα το νθρώπου μέ ποιαδήποτε ρατά όρατα σημάδια γιά ταυτοποίηση καί τήν μφύτευση μικρό- νανο-ηλεκτρονικν συσκευν.
.             Σέ σχέση μέ τό γεγονός ὅτι ἡ κατοχή τῆς προσωπικῆς πληροφορίας δημιουργεῖ τή δυνατότητα ἐλέγχου καί καθοδηγήσεως τοῦ ἀνθρώπου στίς διάφορες σφαῖρες τῆς ζωῆς (οἰκονομικά, ἰατρική βοήθεια, οἰκογένεια, κοινωνική ἀσφάλιση, ἰδιοκτησία κ. ἄ.) ἀναφύεται πραγματικός κίνδυνος ὄχι μόνο ἀναμίξεως στήν καθημερινή ζωή τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί εἰσβολῆς πειρασμοῦ στήν ψυχή του.  Ἡ Ἐκκλησία συμμερίζεται τό φόβο τῶν πολιτῶν καί θεωρεῖ ἀπαράδεκτο τόν περιορισμό τῶν δικαιωμάτων τους στήν περίπτωση ἀρνήσεως τοῦ ἀνθρώπου νά δώσει τή συγκατάθεσή του στήν ἐπεξεργασία τῶν προσωπικῶν του δεδομένων.
.            Ἡ συγκατάθεση τῶν πολιτῶν στή χρησιμοποίηση τῶν μέσων ἠλεκτρονικῆς καταγραφῆς πρέπει νά συνοδεύεται ἀπό ὑποχρεωτική διασάφηση ὅλων τῶν συνεπειῶν τῆς ἀποφάσεως συγκαταθέσεώς τους.  Στούς πολίτες πού ἐπιθυμοῦν νά χρησιμοποιήσουν αὐτά τά μέσα εἶναι ἀπαραίτητο νά τούς ἐγγυηθοῦν τήν πρόσβαση στήν πληροφορία πού σχετίζεται μέ τό περιεχόμενο τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐγγραφῶν, καθώς ἐπίσης καί τήν δυνατότητα νά ἀλλάζουν τό περιεχόμενο τῶν δεδομένων ἐγγραφῶν ἤ νά τίς ἐξαλείψουν στίς περιπτώσεις πού τό περιεχόμενο εἶναι ἄλλο, μή προβλεπόμενο ἀπό τίς  νομοθετημένες ἀπαιτήσεις κοινωνικῆς ἀσφάλειας. Πρέπει νά ὑπάρξει ἐγγύηση καί ἄν χρειάζεται νά αὐξηθεῖ ἡ εὐθύνη γιά διαρροή ἤ μή κατάλληλη χρήση τῶν προσωπικῶν δεδομένων.   Ἔγγραφα πού ἐκδίδονται ἀπό τό κράτος δέν πρέπει νά περιέχουν οὔτε πληροφορία, ἡ οὐσία καί ὁ σκοπός τῆς ὁποίας  εἶναι ἀκατάληπτα ἤ  κρυφά ἀπό τόν κάτοχο τοῦ ἐγγράφου, οὔτε καί σύμβολα πού φέρουν βλάσφημο ἤ ἠθικά ἀμφίβολο χαρακτήρα ἤ προσβλητικό γιά τά αἰσθήματα τῶν πιστῶν.
.           Ἡ Ἐκκλησία διεξάγει διάλογο γιά τά ζητήματα αὐτά μέ ὄργανα τῆς ἐξουσίας τῆς Ρωσσίας, τῆς Οὐκρανίας, τῆς Λευκορωσίας, τῆς Μολδαβίας τοῦ Καζακστάν, τῶν κρατῶν τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας καί ἄλλων χωρῶν, προσπαθώντας νά ἐπιτύχει  τήν καταγραφή καί τήν κατανόηση τῆς θέσεως τῶν πιστῶν.  Ἰδιαιτέρως σπουδαία θεωρεῖ ἡ Σύνοδος τήν τήρηση τῆς ἀρχῆς τῆς ἐθελοντικότητος γιά τήν ἀποδοχή ὁποιωνδήποτε ταυτοτήτων, πρᾶγμα πού προϋποθέτει τή δυνατότητα ἐπιλογῆς τῶν παραδοσιακῶν μεθόδων ταυτοποιήσεως τοῦ προσώπου.  Ἡ Σύνοδος καλεῖ τἰς ἐξουσίες τῶν κρατῶν πού βρίσκονται ὑπό τόν κανονική δικαιδοσία τῆς Ἐκκλησίας μας νά διαφυλάξουν τή δεδομένη ἀρχή.  Μαζί μ’ ατό εναι παραίτητο νά δείξουν σεβασμό στά συνταγματικά δικαιώματα τν πολιτν καί νά μήν κάνουν διακρίσεις ες βάρος κείνων πού ρνονται νά δεχθον τά λεκτρονικά μέσα ταυτοποιήσεως.
.            Σέ περίπτωση ξαναγκασμο τν πολιτν στήν ποδοχή παρόμοιων μέσων καί διακρίσεως πού συνδέεται μέ τήν μή ποδοχή τους Σύνοδος προτείνει στούς νθρώπους ατούς νά πευθυνθον στά δικαστήρια καί ἐπίσης νά πληροφορήσουν σχετικῶς  τήν ἐκκλησιαστική ἀρχή τῆς ἐπαρχίας τους καί ἐν ἀνάγκῃ τό Συνοδικό τμῆμα τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί κοινωνίας.

            6.  Ἐξ ἄλλου αὐτά ἀποτελοῦν μεγάλη προειδοποίηση γιά μᾶς ὅτι μπορεῖ νά βρεθοῦμε πρόσωπο πρός πρόσωπο ἐνώπιον νέων προκλήσεων. άν τό στένεμα τν ρίων τς λευθερίας πού πραγματοποιεται μεταξύ λλων μέ τά μέσα λεκτρονικο λέγχου δηγε στήν δυναμία λευθέρας μολογίας τς πίστεως το Χριστο καί ο νομοθετικές, πολιτικές δεολογικές νέργειες, ποχρεωτικές στήν κτέλεσή τους γίνουν σύμβατες μέ τόν χριστιανικό τρόπο ζως, τότε ρχίζει καιρός τς μολογίας περί τς ποίας μιλε τό Βιβλίο τς ποκαλύψεως (Κεφ. ιγ´-ιδ´).

.           Μαζί μ’ αὐτά ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ὑπενθυμίζει ὅτι δέν ἀποδέχεται  τήν κατάσταση κατά τήν ὁποία μεμονωμένοι λαϊκοί, κάποτε καί κληρικοί, ἁρπάζουν τό δικαίωμα ἀπό τήν Ἐκκλησία νά ἐκφέρει ἀποφάσεις περί τοῦ συμβατοῦ ἤ ἀσυμβάτου  αὐτοῦ ἤ τοῦ ἄλλου συμβάντος μέ τήν χριστιανική πίστη καί τό χριστιανικό τρόπο ζωῆς.  Τέτοιο δικαίωμα ἀνήκει στή Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας ἤ στήν Ἱερά Σύνοδο  πού στηρίζεται στήν Ἁγία Γραφή καί τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καί πού ἐνεργεῖ σέ συμφωνία μέ ὅλον τόν κλῆρο καί τό ποίμνιο.

.            Ὁ κλῆρος, οἱ μονάζοντες καί ὅλα τά πιστά τέκνα τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας καλοῦνται νά δείξουν στά δεδομένα σύνθετα ζητήματα πνευματική ἐπαγρύπνηση καί χριστιανική νηφαλιότητα, νά φροντίσουν γιά τήν ἐλευθερία τῆς ὁμολογίας τῆς πίστεως καί τή διαφύλαξη τοῦ χριστιανικοῦ τρόπου ζωῆς, ἐνθυμούμενοι ὅτι καλούς πνευματικούς καρπούς στόν Θεό μπορεῖ νά προσφέρει ὅποιος παραμένει ἐν τῷ Χριστῷ καί διαφυλάσει τήν πιστότητα στήν ἐκκλησιαστική ἑνότητα.

 Πηγή : πηρεσία πληροφοριν τς Συνόδου τς εραρχίας

Σχόλιο

          Μελετώντας προσεκτικά τήν πόφαση τς Συνόδου τς εραρχίας τς Ρωσικς κκλησίας  μπορε νά παρατηρήσει κανείς τά κόλουθα:

        α)  Σύνοδος πισημαίνει πανειλημμένα τόν κίνδυνο παραβιάσεως τς λευθερίας καί καταπατήσεως τν συνταγματικν δικαιωμάτων τν πολιτν πό τήν λεκτρονική συλλογή καί πεξεργασία τν προσωπικν δεδομένων τν πολιτν.

             β)  κίνδυνος ατός θε τή Σύνοδο νά προστατεύσει τούς πολίτες πό τήν ναγκαστική παραλαβή λεκτρονικν μέσων ταυτοποιήσεως καί γι’ατό παιτε πό τήν πολιτεία νά δώσει ναλλακτική δυνατότητα χρήσεως τν παραδοσιακν ταυτοτήτων καί γγράφων πό σους δέν πιθυμον λεκτρονική ξυπηρέτηση.  Προστατεύει δέ τήν λευθερία λων τν πολιτν νεξαρτήτως τν κινήτρων ρνήσεως παραλαβς  λεκτρονικν μσων ταυτοποιήσεως. ντυπωσιακ εναι τι ζητε πό τήν κρατική ξουσία τεχνικές ργανωτικές καί νομικές γγυησεις στε νά εναι χι θεωρητικά λλά πρακτικά δυνατή ξυπηρέτηση τν πολιτν καί πρόσβαση στίς πηρεσίες καί τά γαθά μέ τά ς τώρα «παραδοσιακά» μέσα (ταυτότητες, γγραφα κλπ).

            γ)  Μς δίνει τήν πληροφορία τι στή Ρωσία πάρχουν μεγάλα στρώματα νθρώπων πού ποφέρουν καί στερονται κάθε βοήθεια καί νεση πειδή ρνονται τήν παραλαβή κάθε «μοντέρνου» μέσου, σως καί τν ντίστοιχων γι᾽ ατούς ΑΦΜ καί ΑΜΚΑ.  κε πιθανόν χει ρχίσει μολογία…

             δ) Σύνοδος παροτρύνει τούς πολίτες σέ περίπτωση ξαναγκασμο τους καί διακρίσεων ες βάρος τους νά καταφεύγουν στή Δικαιοσύνη.

           ε) Θεωρε παράδεκτο κάθε εδους σφράγισμα μφύτευμα στό σμα το νθρώπου καί

           ϛ) Θεωρε τή σημερινή προσπάθεια λεκτρονικο λέγχου πό τούς κρατοντες ς προειδοποίηση γιά μελλοντικά δεινά καί καλε τόν λαό νά τοιμάζεται γιά μολογία πικαλούμενη τό ερό Βιβλίο τς ποκαλύψεως καί μάλιστα τά Κεφάλαια 13 καί 14.  πενθυμίζεται τι στό Κεφ. 13 γίνεται λόγος γιά τό «χάραγμα πί τς χειρός ατν τς δεξις πί τν μετώπων ατν» καί γιά τήν δυναμία νά γοράσουν νά πουλήσουν σοι δέν χουν τό χάραγμα δηλ τόν ριθμό το θηρίου (ποκ. ιγ´ 16-18) ν τό 14ο Κεφάλαιο μιλε γιά τόν βασανισμό σων λάβουν τό χάραγμα καί γιά τήν πομονή πού παιτεται πό τούς πιστούς πού τηρον τίς ντολές το Θεο καί τήν πίστιν ησο (π. ιδ´ 11-12).

 .        Νομίζω ὅτι τέτοιο καί ἀκόμη ζωηρότερο πρέπει νά εἶναι τό ἐνδιαφέρον καί τῶν δικῶν μας Ἱεραρχῶν μπροστά στίς προκλήσεις τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας, τῆς νέας ὑποτίθεται συμβατικῆς πού ἔχει ὅμως τό λεγόμενο QRcode  καί τῆς ὕπουλης ὑποχρεωτικῆς γιά ὅλους πιστωτικῆς κάρτας μέ τήν ὁποία θά γίνονται ἠλεκτρονικά ὅλες οἱ πληρωμές. Ὣς τήν ὥρα εὐαισθητοποίησης τῶν ποιμένων μας, ἀδελφοί, στῶμεν καλῶς!

ΠΗΓΗ: orthodox-watch.blogspot.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟ… ΦΑΝΤΑΣΜΑ!

«πέκτησα λο τ σύστημα TAXIS μ 3.000 ερ»
Ἐντυπωσιακὴ δήλωση τοῦ κατηγορουμένου ἰδιοκτήτη
τῆς ἑταιρείας συμβούλων στὴν Δάφνη. 

 Σχόλιο Ἱστολογίου «ID-ont»: Καὶ νὰ δεῖτε πόσο ἐντυπωσιακότερες θὰ εἶναι οἱ δηλώσεις ὅσων θὰ συλλαμβάνονται νὰ ἔχουν στὴν κατοχὴ τους τὰ στοιχεῖα τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης καὶ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη… 

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μὴ φωνάζετε, γιατὶ θὰ ξυπνήσουν ὅσοι “κοιμοῦνται”…!

 ΤΟ ΒΗΜΑ: «Πλήρωσα 3000 εὐρὼ γιὰ νὰ ἀγοράσω ἀπὸ ἕναν ἰδιώτη, ὅλα τὰ δεδομένα τοῦ συστήματος TAXIS καὶ τῶν διαδικασιῶν περαίωσης ἀπὸ τοὺς πολίτες! Γνωρίζω ὅτι ἄλλες τουλάχιστον ὀκτὼ ἑταιρεῖες προχωροῦν σὲ ἐμπόριο δεδομένων γιὰ οἰκονομικὲς συναλλαγές, χωρὶς νὰ ἔχουν καμία ἐπίπτωση…»
.        Σὲ αὐτὸν τὸν ἰσχυρισμὸ φέρεται νὰ προχωρᾶ ὁ ἰδιοκτήτης τῆς ἑταιρείας συμβούλων ἐπιχειρήσεων στὴ Δάφνη, στὴν ὁποία ἡ Ὑποδιεύθυνση Δίωξης Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος ἀνακάλυψε πρὸ δύο ἡμερῶν περισσότερα ἀπὸ 67 ἑκατομμύρια στοιχεῖα γιὰ συναλλαγὲς καὶ περιουσιακὰ στοιχεῖα Ἑλλήνων πολιτῶν. Σὲ ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστὲς τῆς ἑταιρείας βρέθηκαν στοιχεῖα γιὰ φορολογικὰ δεδομένα, γιὰ ἀκίνητα καὶ αὐτοκίνητα ποὺ κατέχουν ἑκατομμύρια πολίτες.
.        Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι βρέθηκαν καὶ πλήρεις ἐκλογικοὶ κατάλογοι. Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς πελάτες τῆς συγκεκριμένης ἐπιχείρησης ἦταν εἰσπρακτικὲς ἑταιρεῖες ποὺ ἀναζητοῦσαν στοιχεῖα γιὰ δεκάδες χιλιάδες πολίτες ἢ ἑταιρεῖες ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὑπάρχουν οἰκονομικὲς ἀπαιτήσεις.
.        Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ κατηγορουμένου ὁ νομικὸς ἐκπρόσωπός του κ. Ἀλέξης Στεφανάκης, ἀναφέρει ὅτι «ὁ πελάτης μου, ὅπως προκύπτει ἀπὸ δεκάδες τιμολόγια ποὺ κατασχέθηκαν, δὲν ἐμπορευματοποιήθηκε προσωπικὰ δεδομένα. Ἔδινε στοιχεῖα γιὰ ἀκίνητα ποὺ συνέλεγε ἀπὸ ὑποθηκοφυλακεῖα, ἐνῶ τὰ στοιχεῖα τῶν ΙΧ τὰ εἶχε μέσῳ ἀσφαλιστικῶν ἑταιρειῶν. Δραστηριοποιεῖται ἀπὸ τὸ 1997 κι αὐτὲς τὶς λίστες τὶς ἀπέκτησε σταδιακά…».
.        Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ὁ κατηγορούμενος ἰδιοκτήτης, ποὺ ἀπολογεῖται σήμερα Παρασκευή, θὰ ὑποστηρίξει ὅτι τοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους τοὺς ἔχει ἐντοπίσει στὸ Ἰντερνέτ. Ἀκόμη θὰ ἰσχυρισθεῖ ὅτι εἶχε ἀγοράσει τὰ φορολογικὰ στοιχεῖα τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν «ἀπὸ κάποιον ἰδιώτη ποὺ τοῦ ἐμφανίσθηκε ξαφνικὰ στὸ γραφεῖο του χωρὶς νὰ γνωρίζει περισσότερα στοιχεῖα τῆς ταυτότητάς του». Ὅπως προκύπτει, ἀπὸ τὶς ἴδιες πηγές, στὸν ἀνακριτὴ θὰ παρουσιασθοῦν καὶ δύο συγκατηγορούμενοί του, στελέχη τῆς ἴδιας ἑταιρείας.

 ΠΗΓΗ: id-ont.blogspot.gr (ἀπὸ tovima.gr)

Σχολιάστε

ΣΤΙΚΑΚΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ

Στικάκια Lagarde, διαρρος δεδομένων π τ TAXIS
κα
στ βάθος … Κάρτα το Πολίτη;

Toῦ Ἱστολογίου «id-ont.blogspot.gr» 

.         Ἀφορμὴ γιὰ τὴν σημερινὴ ἀνάρτηση ἀποτελεῖ ἡ συνέντευξη τύπου τοῦ Καθηγητῆ τοῦ Τμήματος Ψηφιακῶν Συστημάτων τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιᾶ κ. Σωκράτη Κάτσικα.  Σὲ συνέντευξή του στὸ NEWSIT δήλωσε: Σὲ ἕνα δικαστήριο λοιπὸν ἐὰν ἕνας εἰδικὸς ρωτήσει ἐὰν ἔχει ἢ δὲν ἔχει τροποποιηθεῖ τὸ στικάκι ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι “εἶναι δυνατὸ νὰ ἔχει τροποποιηθεῖ χωρὶς νὰ ἔχουν μείνει ἴχνη”.

.        Ὁ ἴδιος, σὲ συνέδριο τὸν Αὔγουστο τοῦ 2011 ὡς Γενικὸς Γραμματέας Ἐπικοινωνιῶν, (παραιτήθηκε 1 μήνα μετά, τυχαῖο;), πρὸς τιμήν του πάντως, γιατί εἶναι ὁ μοναδικὸς κυβερνητικὸς ἀξιωματοῦχος ποὺ εἶχε δηλώσει ὅτι ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη, ποὺ θὰ χρησιμεύει καὶ ὡς ταξιδιωτικὸ ἔγγραφο, δὲν θὰ μποροῦσε, νὰ ἐγγυηθεῖ τὴν πλήρη προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῶν πολιτῶν. Παλαιότερα ἐπίσης ὁ κ. Σφακιανάκης εἶχε δηλώσει ὅτι “τὸ σύστημα τῶν ἐκλογῶν, δὲν μποροῦν νὰ τὸ ρίξουν, γιατί ἁπλούστατα αὐτὸ δὲν εἶναι προσβάσιμο ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο!”
.          Παράλληλα μὲ αὐτὲς τὶς δηλώσεις, βλέπουμε πὼς ἡ κυβέρνηση καὶ καθ᾽ ὑπόδειξη τῆς Τρόϊκας προχωράει σὲ ἀκόμη μεγαλύτερη ἔκθεσή μας σὲ πιθανὲς διαρροὲς δεδομένων, ὑποχρεώνοντάς μας σὲ ἠλεκτρονικοποίηση πλείστων ὅσων συναλλαγῶν μας. Γιὰ παράδειγμα ἀνακοινώθηκε ὅτι ἠλεκτρονικὰ ἢ μέσῳ τραπεζῶν θὰ γίνονται:

 1.  οἱ πληρωμὲς γιὰ κάθε εἴδους φόρους καὶ τέλη ,

2.  ἡ προμήθεια κάθε εἴδους παραβόλων,

3.  ἡ θεώρηση τῶν μισθωτηρίων ἀκινήτων,

4.  ἡ ὑποβολὴ πάσης φύσεως φορολογικῶν δηλώσεων

http://www.capital.gr/tax/News_tax.asp?id=1702096

 κι ὅλα αὐτὰ μέσα σὲ ἕνα ὀρυμαγδό:

 1. διαρροῶν δεδομένων ἀπὸ hackers ἢ/καὶ διαχειριστές: βλ. διαρροὲς ἀπὸ τὸ TAXIS, διαρροὲς ἀπὸ τὴν Ἠλεκτρονικὴ Συνταγογράφηση, διαρροὲς ἀπὸ τὴν HSBC-λίστα Falciani (κακῶς τὴν λέμε λίστα Lagarde)

2. στικακιῶν ποὺ ἀντιγράφονται, διαγράφονται, ἐπανεγγράφονται, πᾶνε κι ἔρχονται,

3. λιστῶν ἀληθινῶν ἢ/καὶ ψεύτικων

.            Προφανῶς γιὰ τὴν κυβέρνηση εἶναι παντελῶς ἀδιάφορο ἐὰν τὰ στοιχεῖα μᾶς «ταξιδεύοντας» μέσω διαδικτύου, συλλέγονται ἀπὸ διάφορους ἐπίδοξους ἠλεκτρονικοὺς κλέφτες. Τὴν ἐνδιαφέρει ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο πῶς θὰ μειώσει τὸ προσωπικὸ στὶς ὑπηρεσίες, πῶς θὰ κάνει ἀπολύσεις γιὰ νὰ βγοῦν οἱ δόσεις τοῦ μνημονίου, εἰς βάρος κάθε λογικῆς πραγματικῆς προστασίας καὶ σεβασμοῦ τῶν προσωπικῶν μας δεδομένων.
.            Ἀφῆστε ποὺ ὑπάρχει καὶ μία πιθανότητα, κάποιοι κυβερνητικοὶ ἀξιωματοῦχοι, νὰ ἀδράξουν τὴν εὐκαιρία γιὰ νὰ προωθήσουν ὡς «λύση» τὴν ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΗ. Δὲν θὰ ἦταν ἀπίθανο νὰ ἀκούσουμε ὡς ἐπιχείρημα: «Μὲ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη καὶ τὴν ἠλεκτρονικὴ ὑπογραφή, θὰ γίνουν πιὸ ἀσφαλεῖς οἱ συναλλαγὲς τῶν πολιτῶν καὶ ἐπιπλέον θὰ βρίσκαμε ἀμέσως ποιός ἔχει κάνει τὶς διαρροὲς τῶν στοιχείων ἀπὸ τὸ TAXIS».
.            Δυστυχῶς ὅμως γιὰ αὐτοὺς ὁ κ. Κάτσικας, μὲ τὶς σημερινὲς δηλώσεις του, ἔχει ἤδη ἀπαντήσει καὶ σὲ αὐτὸ τὸ ἐπιχείρημα: Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ μποροῦν νὰ τροποποιηθοῦν τὰ δεδομένα, ΧΩΡΙΣ νὰ ἔχουν μείνει ἴχνη, τότε καὶ μὲ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη, θὰ κλέβουν/ἀλλάζουν τὰ στοιχεῖα καὶ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΝΕΙ ΟΥΤΕ ΙΧΝΟΣ αὐτῶν τῶν παρεμβάσεων!!!
Ἡ «ἀσφάλεια» !!! τῶν προσωπικῶν δεδομένων σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο !!!

 ΠΗΓΗ: id-ont.blogspot.gr

, ,

Σχολιάστε

«ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΕΤΡΗΤΑ»

Στν ρπάγη το Eurograbber
– Χάκερ
κλεψαν δεκάδες κατομμύρια π ερωπαϊκς τράπεζες

Σχόλιο Ἱστολογίου «ID-ont»: Ἠλεκτρονικὰ Τραπεζικὰ Συστήματα: Ὅ,τι καλύτερο, ὅ,τι σημαντικότερο, ὅ,τι ἀσφαλέστερο καὶ ὅ,τι πιὸ ΤΡΥΠΙΟ !!! Θυμάστε τὰ ὡραῖα λόγια τους: “Κάντε on-line, ἀπὸ τὸ κινητό σας, μὲ ἀσφάλεια καὶ σιγουριὰ ὅλες τὶς συναλλαγές σας. Πληρῶστε, ἄμεσα, χωρὶς μετρητά, χωρὶς καθυστέρηση! Μὲ τὸ πάτημα ἑνὸς κουμπιοῦ”. Βρὲ οὔστ ἐσεῖς κι ἡ ἀσφάλειά σας! Μετρητὰ καὶ πάλι μετρητά! 

http://www.in.gr: Σὲ μία ὑπόθεση ποὺ οἱ ἑταιρεῖες ἀσφάλειας ὑπολογιστῶν ὀνόμασαν Eurograbber («Εὐρωάρπαγας»), 30 τράπεζες στὴν Εὐρώπη ἔπεσαν θύματα ἑνὸς ἰοῦ ποὺ μόλυνε τὰ PC καὶ τὰ κινητὰ τηλέφωνα καταθετῶν τους. Συνολικὰ 36 ἑκατομμύρια εὐρὼ ἐκτιμᾶται ὅτι κλάπηκαν ἀπὸ λογαριασμοὺς σὲ 30 τράπεζες. Ἡ κυβερνοεπίθεση, ἀναφέρουν τὴν Τετάρτη οἱ Financial Times, ἔγινε ἀντιληπτὴ τὸν Αὔγουστο ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες ἀσφάλειας ὑπολογιστικῶν συστημάτων CheckPoint καὶ Versafe, οἱ ὁποῖες ἐκτιμοῦν ὅτι οἱ κλοπὲς συνεχίζονταν ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 2012.
.           Οἱ τράπεζες δὲν κατονομάζονται, ὡστόσο οἱ καταθέτες ποὺ ἔπεσαν θύματα τοῦ ἰοῦ βρίσκονται στὴν Ἰταλία, ὅπου καταγράφηκαν τὰ πρῶτα περιστατικά, καθὼς καὶ στὴ Γερμανία, τὴν Ἱσπανία καὶ τὴν Ὀλλανδία. Οἱ χάκερ χρησιμοποίησαν μία παραλλαγὴ ἑνὸς «δούρειου ἵππου» μὲ τὴν ὀνομασία Zitmo, ὁ ὁποῖος μποροῦσε νὰ ὑποκλέπτει τοὺς κωδικοὺς μίας χρήσης ποὺ ἀπαιτοῦνται ἀπὸ τοὺς πελάτες τῶν ὑπηρεσιῶν web banking.
.            Τὸ Eurograbber εἶναι τὸ τελευταῖο παράδειγμα ἐπίθεσης ποὺ βασίστηκε σὲ μεθόδους τῆς λεγόμενης «κοινωνικῆς μηχανικῆς», δηλαδὴ τῆς ὑποκλοπῆς κωδικῶν πρόσβασης μέσῳ τῆς παραπλάνησης τῶν χρηστῶν. Στὸ πρῶτο στάδιο τῆς ἐπίθεσης, οἱ καταθέτες λάμβαναν παραπλανητικὰ email μὲ συνδέσμους ποὺ ὁδηγοῦσαν στὴν ἐγκατάσταση τοῦ ἰοῦ στὸ PC. Τὴν ἑπόμενη φορὰ ποὺ οἱ χρῆστες συνδέονταν στὴν ὑπηρεσία web banking, ὁ ἰὸς τοὺς ζητοῦσε νὰ ἀναβαθμίσουν τὴν ἀσφάλεια τῆς ὑπηρεσίας, μία διαδικασία γιὰ τὴν ὁποία ἔπρεπε νὰ δώσουν καὶ τὸν ἀριθμὸ τοῦ κινητοῦ τους τηλεφώνου. Στὴ συνέχεια οἱ πελάτες λάμβαναν στὸ κινητὸ ἕνα μήνυμα ποὺ περιεῖχε ἕναν ἀκόμα κακόβουλο σύνδεσμο, ὁ ὁποῖος ὁδηγοῦσε στὴν ἐγκατάσταση ἑνὸς δεύτερου δούρειου ἵππου στὸ ἴδιο τὸ κινητό.
.           Μέσῳ τῶν μολυσμένων PC καὶ κινητῶν τηλεφώνων, οἱ χάκερ ἀποκτοῦσαν πρόσβαση στοὺς κωδικοὺς μιᾶς χρήσεως ποὺ ἔστελναν οἱ τράπεζες μέσῶ SMS. Μποροῦσαν ἔτσι νὰ συνδέονται στὶς ὑπηρεσίες web banking καὶ νὰ πραγματοποιοῦν μεταφορὲς ποσῶν ἀπὸ 500 ἕως 250.000 δολάρια. Ἡ ἐπίθεση ἔθετε στὸ στόχαστρο κινητὰ BlackBerry καὶ Android, διευκρίνισαν οἱ ἑταιρεῖες ἀσφαλείας.

http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231225337

ΠΗΓΗ:   id-ont.blogspot.gr

,

Σχολιάστε

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ” (ἐνν. ὄχι τῶν πολυκατοικιῶν…!)

φοριακς πάλληλος φέρεται τι κβίαζε δικηγόρο
μ
νάρτηση προσωπικν δεδομένων στ Διαδίκτυο

Σχόλιο Ἱστολογίου «ID-ont»: Ὁ πρῶτος κίνδυνος γιὰ τὰ προσωπικά μας δεδομένα εἶναι οἱ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ τῶν συστημάτων ποὺ τηροῦν αὐτὰ τὰ δεδομένα. Στὴν συνέχεια ἔρχονται οἱ hackers. Ἀποδεικνύεται, δυστυχῶς, ὅτι κι οἱ διαχειριστὲς δὲν εἶναι ἄγγελοι! [ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Εἶναι ἄγγελοι, μὲ μιὰ μόνο διαφορά: εἶναι “σκουρόχρωμοι”…!] Ἄνθρωποι μὲ ἀδυναμίες εἶναι, οἱ ὁποῖοι ὑποκύπτουν σὲ “δελεαστικὲς” προτάσεις ποὺ τοὺς γίνονται, πόσο μᾶλλον αὐτὴ τὴν περίοδο τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως…
.         Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, οἱ βάσεις δεδομένων πρέπει νὰ ἔχουν τὰ λιγότερα δυνατὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν ζωή μας κι ἐπίσης νὰ μὴ μποροῦν νὰ διασυνδεθοῦν! Ἐὰν εἶναι νὰ κλέψουν κάτι, τουλάχιστον ἂς μὴν εἶναι κάθε πτυχὴ τῆς ζωῆς μας, ἂς κλέψουν ἐπιμέρους στοιχεῖα. Αὐτὸς εἶναι ὁ κύριος λόγος ποὺ λέμε ὄχι σὲ ἕναν μοναδικὸ ἀριθμὸ γιὰ κάθε χρήση, ὄχι σὲ μία μοναδικὴ κάρτα γιὰ ὅλες τὶς χρήσεις (Κάρτα τοῦ Πολίτη).

«ΚΕΡΔΟΣ»: Ἕνας 26χρονος ἐφοριακὸς ὑπάλληλος φέρεται, σύμφωνα μὲ δικογραφία ποὺ σχημάτισε ἡ Δίωξη Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος εἰς βάρος του, νὰ ἐκβίαζε μέσῳ διαδικτύου 44χρονο δικηγόρο, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ζητοῦσε 150.000 εὐρώ, γιὰ νὰ μὴν δημοσιοποιήσει προσωπικὰ τοῦ στοιχεῖα. Ὅπως ἔγινε γνωστὸ ἀπὸ τὴν ἀστυνομία, ὁ 26χρονος, ὁ ὁποῖος εἶναι ὑπάλληλος σὲ ΔΟΥ τῆς Ἀθήνας, εἶχε πρόσβαση στὰ φορολογικὰ στοιχεῖα τοῦ δικηγόρου, τὰ ὁποία ἀνήρτησε μὲ σχόλιο σὲ forum ἐνημερωτικοῦ ἱστολογίου.
.           Ὁ δικηγόρος κατήγγειλε προχτὲς στὴν Ὑποδιεύθυνση Διώξεως Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος ὅτι εἶχε γίνει ἡ συγκεκριμένη ἀνάρτηση στὸ Διαδίκτυο, καθὼς καὶ ὅτι ἀμέσως μετὰ ἔλαβε μία ταχυδρομικὴ ἐπιστολή, ἀπὸ ἀγνώστους ἀποστολεῖς, μὲ τὴν ὁποία τοῦ ζητοῦσαν νὰ τοὺς παραδώσει τὸ χρηματικὸ ποσὸ τῶν 150.000 εὐρώ, γιὰ νὰ μὴν προχωρήσουν καὶ σὲ ἄλλες δημοσιοποιήσεις προσωπικῶν του δεδομένων.
.           Τὸ περιεχόμενο τῆς καταγγελίας τέθηκε ἄμεσα ὑπ᾽ ὄψιν τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν καὶ ἐκδόθηκε σχετικὴ διάταξη γιὰ ἄρση τοῦ ἀπορρήτου τῶν ἐπικοινωνιῶν, μέσῳ Διαδικτύου. Στὴ συνέχεια, ἔπειτα ἀπὸ ἔρευνα, προέκυψε ὁ κάτοχος τῆς ἐπίμαχης τηλεφωνικῆς σύνδεσης. Ἀστυνομικοί, παρουσίᾳ εἰσαγγελέα, ἔκαναν ἔρευνα στὸ σπίτι τοῦ 26χρονου, ὅπου κατασχέθηκε ἕνας φορητὸς ἠλεκτρονικὸς ὑπολογιστὴς καί, σύμφωνα μὲ τὴν ἀστυνομία, ταυτοποιήθηκε ὅτι αὐτὸς ἦταν ὁ ὑπολογιστὴς ἀπὸ τὸν ὁποῖο εἶχε γίνει ἡ ἀνάρτηση στὸ Διαδίκτυο.
.           Ὁ 26χρονος δὲν συνελήφθη λόγῳ ἔλλειψης αὐτόφωρης διαδικασίας, ἀλλὰ σχηματίστηκε εἰς βάρος του δικογραφία γιὰ συκοφαντικὴ δυσφήμηση, ἀπειλὴ καθὼς καὶ παράβαση τοῦ νόμου περὶ προστασίας προσωπικῶν δεδομένων, ἡ ὁποία θὰ ἀποσταλεῖ στὸν εἰσαγγελέα.

 ΠΗΓΗ: id-ont.blogspot.gr

 

Σχολιάστε

«ΕΞΥΠΝΟΣ» ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ …ΤΣΕΠΗΣ!

Ὁ κατάσκοπος τῆς τσέπης μας:
Μέσῳ τῶν «ἔξυπνων» κινητῶν ὑποκλέπτονται τὰ πάντα…

.        Ἐξαιρετικά νησυχητικ νέα σ ὅ,τι φορ στν δράση τν μερικανικν μυστικν πηρεσιν μ ντικείμενο τ λεγόμενα smart phones. Σύμφωνα μ στοιχεα πο δημοσιοποίησε γερουσιαστς τς Νέας όρκης, Τσάρλς Σάμερ, κα φημερίδα N.Y.Times, τ λεγόμενα «ἔξυπνα» κινητ τηλέφωνα εναι στν οσία κινητο σταθμο παρακολούθησης πολιτν. Βάσει συγκεκριμένου σειριακο ριθμοῦ, ποος εναι καταχωρημένος ποχρεωτικ στς πηρεσίες τν ΗΠΑ, γνωρίζουν ν πσα στιγμ πο βρίσκεται κάτοχος το τηλεφώνου, φυσικ μπορον ν παρακολουθήσουν τς συνομιλίες ποιουδήποτε, μπορον ν χρησιμοποιήσουν τ τηλέφωνο ς μέσο ποκλοπς νοίγοντας τ μικρόφωνά του κα ν ποκλέψουν τν συνομιλία, κόμα κα μέσ μιᾶς νέας φαρμογς νποκλέψουν τ δακτυλικ ποτύπωμά του!
.        Πρόκειται γι μιὰ νέα φαρμογή, πο νυποψίαστος κάτοχος θεωρε τι πρόκειται γι να πλ παιχνίδι, που βάζοντας τ δακτυλό του, τ κινητ θ μαντέψει … τί διάθεση χει κείνη τν στιγμή! Στν πραγματικότητα σκανάρει τ δακτυλικό του ποτύπωμα, τ ποο ποκλέπτεται κα μεταβιβάζεται μέσ το διαδικτύου -πο εναι συνδεδεμένα λα τ λεγόμενα «ἔξυπνα» κινητά- στς πηρεσίες!
.         Ἐπίσης πολ εκολα μπορον ν ποκλαπον τόσο ο φωτογραφίες, σο κα κατάλογος τν διευθύνσεων κα τηλεφώνων πο χει ποθηκεύσει κάτοχος.
.       Ὁ γερουσιαστς Τ. Σάμερ παίτησε ν διαταχθε ρευνα γι λες ατς τς φαρμογς τν κινητν τηλεφώνων (τύπου smartphones Apple κα Android) ἂν μπορον ν χρησιμοποιηθον γι ν ποκλαπον προσωπικ δεδομένα.
.         Ἡ παρέμβαση το Γερουσιαστ κολούθησε τ δημοσίευμα τς φημερίδας Τάιμς τς Νέας όρκης, στ ποο τονιζόταν τι ο φαρμογς iPhone κα Android, πο κατεβάζουν ο χρστες, βοηθον στε ν ποκτηθε πρόσβαση σ δεδομένα λλων χρηστν. Σάμερ ζήτησε π τν μοσπονδιακ πιτροπ μπορίουν δρομολογήσει ρευνες γι τς δυνατότητες τν φαρμογν ατν. «ποτε κάποιος παίρνει μία φωτογραφία μ τ προσωπικ κινητό του τηλέφωνο, ατ θ πρέπει ν παραμένει προσωπική», τόνισε Γερουσιαστής, πειτα π τν πιστολ πο κατέθεσε στν Ἐπιτροπή.

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

 

, ,

Σχολιάστε

ΜΥΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΑ «ΕΞΥΠΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ»

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Δὲν εἶναι πιὰ μυστικὸ ὅτι τίποτα δὲν εἶναι οὔτε μένει μυστικό!… Τὰ ἔξυπνα πουλιά («smartbirds»!) ἀπὸ τὴν μύτη πιάνονται!

 Μυστικ λογισμικ καταγράφει τ πάντα
σ
κατομμύρια smartphones!

.         Μυστικό λογισμικὸ (rootkit) ποὺ εἶναι ἐγκατεστημένο στὶς περισσότερες σύγχρονες συσκευὲς Android, BlackBerry καὶ Nokia ἀνακάλυψε ὁ 25χρονος ἀναλυτὴς Trevor Eckhart. … To λογισμικὸ αὐτό, τὸ ὁποῖο ἔχει ὄνομα Carrier IQ, καταγράφει τὰ πάντα ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν διασύνδεση τοῦ χρήστη μὲ τὴν συσκευή, ὅπως SMS, encrypted searches κλπ.
.         Τὸ παρακάτω video δείχνει τὸ Carrier IQ νὰ καταγράφει μία online ἀναζήτηση μὲ τίτλο “hello world”, παρὰ τὸ ὅτι ὁ Eckhart χρησιμοποίησε τὴν HTTPS ἔκδοση τοῦ Google ποὺ ὑποτίθεται ὅτι κρύβει τὶς ἀναζητήσεις ἀπὸ ὅποιον θέλει νὰ κατασκοπεύσει παρακολουθώντας τὴν κίνηση μεταξύ τοῦ χρήστη καὶ τῆς Google.
.         Ἐπίσης τὸ βίντεο δείχνει ὅτι τὸ πρόγραμμα καταγράφει κάθε ἀριθμὸ ποὺ πληκτρολογεῖ ὁ Eckhart στὶς κλήσεις. Ἀπὸ ἐκεῖ μετὰ τὰ δεδομένα (ὅπως ἀριθμοὶ καὶ sms) στέλνονται μυστικὰ σὲ servers τοῦ Carrier IQ.
.         Ἡ κατασκευάστρια ἑταιρεία τοῦ λογισμικοῦ ἀρνεῖται τὴν ὁποιαδήποτε κατηγορία.

 ΠΗΓΗ: Techit

,

Σχολιάστε

«“ΝΑΙ” ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, “ΟΧΙ” ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ»

Ἱστολόγιο ID-ont.blogspot.com:
«Λέω ΝΑΙ στὶς ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, λέω ΟΧΙ στὴν “ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ”».

.       Ἡ καλλιέργεια φορολογικῆς συνείδησης εἶναι ζητούμενο ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἕλληνες πολίτες. [ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Θέλουν καὶ Φορολογικὴ Συνείδηση οἱ Οὐρακοτάγκοι τῆς Ἀσυνειδησίας καὶ Διαφθορεῖς τῶν Συνειδήσεων! Ἡ «φορολογικὴ συνείδηση», ἆραγε ποῦ βρίσκεται, ἆραγε τὴν ἔχει δεῖ κανείς, ἆραγε εἶναι μιὰ περιοχὴ ἢ ἕνα τμῆμα τῆς Συνειδήσεως; Καὶ ποιοί εἶναι ὁ ὅροι, ὑπὸ τοὺς ὁποίους γίνεται ἡ ἐπιλεκτικὴ καλλιέργεια αὐτοῦ τοῦ μεμονωμένου, ἀποκεκομμένου τμήματος τῆς «γενικῆς συνειδήσεως», μὲ τὸ πρωτοποριακὸ καὶ κομψὸ ὄνομα «φορολογικὴ συνείδηση»; Ὅπου συμφέρει τοὺς κρατοῦντες, ὑπάρχει «συνείδηση» καὶ τὴν ἐπικαλοῦνται, ἀλλὰ ὅπου δὲν τοὺς συμφέρει, δὲν ὑπάρχει συνείδηση. Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟῩ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΕΞΟΡΙΣΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΤΕΨΟΥΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, αὐτοῦ τοῦ Φρανκεστάϊν, ποὺ ὅμως θὰ τοὺς ἐκδικηθεῖ νομοτελειακὰ ρουφώντας τὸ αἷμα τῶν Φαρισαίων Ἐργολάβων τῆς Ἀλλοτριώσεως].
.       – Ἡ φοροκλοπή, ἡ φοροδιαφυγή, ἡ φοροαποφυγὴ συνιστοῦν οἰκονομικὸ ἔγκλημα μὲ σοβαρὲς ἐπιπτώσεις στὸ κοινωνικὸ σύνολο.
.     – Συνέπεια τῆς παράνομης πρακτικῆς τῆς μὴ ἔκδοσης ἢ/καὶ μὴ λήψης ἀποδείξεων εἶναι νὰ ἀδυνατεῖ τὸ κράτος νὰ εἰσπράξει τὰ ἔσοδα ποὺ ἔχει ἀνάγκη, προκειμένου νὰ ἀσκήσει δίκαιη κοινωνικὴ καὶ φορολογικὴ πολιτική. Συνεπῶς στὶς ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ λέμε ΝΑΙ.
.     – Ἡ ἠλεκτρονικὴ ὅμως καταγραφὴ τῶν ἀποδείξεων ποὺ γίνεται μὲ τὴν “Κάρτα Ἀποδείξεων” στὶς βάσεις δεδομένων τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, συνιστᾶ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ κράτους (ἀρχικά, γιατί ἀργότερα μπορεῖ νὰ ἐκχωρηθεῖ σὲ ἰδιῶτες).
.       – Πιὸ συγκεκριμένα, καταγράφεται ἡ καταναλωτικὴ συμπεριφορὰ τοῦ κατόχου τῆς Κάρτας σὲ βάσεις δεδομένων ποὺ ἐλέγχουν καὶ διαχειρίζονται δημόσιοι ὑπάλληλοι (αὔριο ἰδιωτικοὶ ὑπάλληλοι;).
.      – Οἱ πληροφορίες ποὺ συλλέγονται ἀφοροῦν κάθε πτυχὴ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς: πόσες φορὲς καὶ ἀπὸ ποῦ ἀγόρασες φάρμακα, πόσες φορὲς καὶ σὲ ποιό ἰατρικὸ κέντρο ἔκανες ἐξετάσεις ὑγείας, σὲ ποιό Super Market καὶ ποιό ποσὸ ἔδωσες κάθε φορά, γιὰ νὰ κάνεις τὶς ἀγορές σου, ἀπὸ ποιό κρεοπωλεῖο καὶ πόσες φορὲς τὴν ἑβδομάδα ἀγοράζεις κρέας, πόσες φορές, σὲ ποιό ἑστιατόριο καὶ τί ποσὸ πλήρωσες κατὰ τὶς ἐξόδους σου, πότε, μὲ ποιὸν καὶ σὲ ποιό σινεμὰ εἶδες ταινία τῆς ἀρεσκείας σου, πόσα χρήματα ξόδεψες καὶ ποῦ πῆγες διακοπές, ἀπὸ ποιό κατάστημα καὶ πόσες φορὲς ἀγόρασες ροῦχα, σὲ ποιὸ βενζινάδικο βάζεις βενζίνη, ἀπὸ ποιό βιβλιοπωλεῖο ἀγοράζεις τὰ βιβλία ποὺ σὲ ἐνδιαφέρουν, πότε πῆγες στὸ γήπεδο γιὰ νὰ δεῖς τὴν ἀγαπημένη σου ὁμάδα, σὲ ποιόν φιλανθρωπικὸ σύλλογο καὶ τί ποσὸ κάνεις δωρεές, σὲ ποιό πολιτικὸ κόμμα δίνεις τὴν συνδρομή σου, καὶ δεκάδες ἄλλες πληροφορίες ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴν καθημερινὴ χρήση τῆς Κάρτας Ἀποδείξεων συνεπείᾳ τῶν οἰκονομικῶν συναλλαγῶν τῶν πολιτῶν.
.      – Ἡ δικαιολογία ὅτι δὲν δημιουργεῖται καταναλωτικὸ προφίλ, καθότι ἡ καταγραφὴ ἀφορᾶ συνολικὰ ποσὰ καὶ ὄχι γιὰ ἀναλυτικὲς ἀγορές, καταρρίπτεται ἐξ αἰτίας τῶν δύο κατωτέρω στοιχείων:

α) καὶ μὲ συνολικὰ ποσά, μόνο καὶ μόνο ἀπὸ τὸ εἶδος τοῦ καταστήματος, ἀποκαλύπτονται πολλὲς πληροφορίες γιὰ τὴν καταναλωτικὴ συμπεριφορὰ τοῦ κατόχου της κάρτας (ἀποκαλύπτονται ἀκόμη καὶ τὰ θρησκευτικά του πιστεύω) καὶ
β) τὰ ἀναλυτικὰ στοιχεῖα φυλάσσονται σὲ ἄλλες παράλληλα λειτουργοῦσες – δημόσιες ἢ ἰδιωτικὲς – βάσεις δεδομένων: – τὰ συγκεκριμένα φάρμακα ποὺ ἀγοράζονται, οἱ συγκεκριμένες ἰατρικὲς ἐξετάσεις στὶς ὁποῖες ὑποβάλλεται ὁ πολίτης, οἱ ἰαθεῖσες καὶ μὴ ἀσθένειες τῶν πολιτῶν, τὰ σωματικὰ ἀλλὰ καὶ τὰ ψυχικά του προβλήματα, καταγράφονται μέσῳ τῆς ἠλεκτρονικῆς συνταγογράφησης τόσο στὶς ἰδιωτικὲς βάσεις δεδομένων τῶν φαρμακοποιῶν καὶ τῶν ἰατρικῶν κέντρων, ὅσο πλέον καὶ στὶς βάσεις δεδομένων τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας. – οἱ ἀναλυτικὲς ἀγορὲς τῶν πολιτῶν καταγράφονται ἤδη (σίγουρα πάντως δύνανται νὰ καταγράφονται) στὶς βάσεις δεδομένων τῶν Super Markets μέσῳ τῶν γνωστῶν σὲ ὅλους μας ἐκπτωτικῶν καρτῶν: “Καλημέρα σας, ἔχετε κάρτα;” ρωτάει εὐγενικὰ ἡ ταμίας τοῦ Super Market, κάθε φορὰ ποὺ φτάνουμε στὸ ταμεῖο.

.   Συνδυαζόμενες ὅλες αὐτὲς οἱ πληροφορίες ποῦ ὁδηγοῦν; Ἀποτελοῦν ἢ ὄχι τὴν ὑλοποίηση τῶν πιὸ ἐφιαλτικῶν σεναρίων τοῦ George Orwell; Δημιουργεῖται ἢ ὄχι, σιγὰ-σιγά, τὸ Κράτος-Παντεπότης τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν; Σὲ ποιόν χρησιμεύουν ὅλες αὐτὲς οἱ πληροφορίες; Πῶς μποροῦν νὰ ἀξιοποιηθοῦν εἰς βάρος τῶν πολιτῶν στὸ μέλλον; Ἡ ἀποκάλυψη τῶν διατροφικῶν συνηθειῶν δεκαετιῶν, τοῦ ἰατρικοῦ ἱστορικοῦ, τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων, μποροῦν νὰ ἀποτελέσουν ἀφορμὴ γιὰ ρατσιστικὴ συμπεριφορά; Ἄρνηση πρόσληψης, ἄρνηση ἀσφάλισης, κοινωνικὸς στιγματισμός, ἀκόμη καὶ κοινωνικὸς διωγμός; Ὁ κόπος καὶ ὁ χρόνος ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ τὴν ἄθροιση τῶν ἀποδείξεων μία φορὰ τὸν χρόνο, δὲν μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ τὸν ἐφιάλτη, τὴν ὀδύνη τῆς ἀπώλειας τῆς ἠλεκτρονικὰ καταγεγραμμένης προσωπικῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν.  [
.      Ἡ Ἀρχὴ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) μὲ τὴν ἀπόφασή της 4/13-12-2010 γνωμοδότησε ἀρνητικὰ ὡς πρὸς τὴν Κάρτα Ἀποδείξεων. Τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ὅμως προχώρησε στὴν ἔκδοση τῆς Κάρτας Ἀποδείξεων. Ἔχει λάβει ὑπ᾽ ὄψιν του τὶς ἐνστάσεις τῆς ΑΠΔΠΧ; Ἐὰν ὄχι, τί ἔχει νὰ σχολιάσει ἐπ᾽ αὐτοῦ ἡ ΑΠΔΠΧ; Τέλος ἡ Κάρτα Ἀποδείξεων θὰ ἐνσωματωθεῖ στὴν Κάρτα τοῦ Πολίτου, ὅταν ἡ δεύτερη κυκλοφορήσει. Ἄρα ἡ Κάρτα Ἀποδείξεων ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου. [ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἆραγε οἱ «Ἀγανακτισμένοι» μποροῦν νὰ τὸ καταλάβουν αὐτό καὶ νὰ ἀγανακτήσουν;…!]

.      Ἦρθε ἡ ὥρα νὰ βάλουμε τὶς δικές μας κόκκινες γραμμὲς σὲ αὐτὰ τὰ σχέδια. Πεῖτε ΟΧΙ στὴν Κάρτα Ἀποδείξεων. Πεῖτε ΟΧΙ στὴν ἠλεκτρονικὴ συνταγογράφηση. Πετάξτε τὶς ἐκπτωτικὲς κάρτες τῶν Super Markets. Κλειδῶστε τὸν Big Brother ἔξω ἀπὸ τὰ σπίτια σας.

ΠΗΓΗ: ID-ont.blogspot.com

, , ,

Σχολιάστε