Ἄρθρα σημειωμένα ὡς προσφυγικό

ΟΠΛΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (Δ. Νατσιός)

Ὅπλα κατὰ τῶν πολεμίων τῆς Πίστεως

Γράφει ὁ Δημ. Νατσιός
Δάσκαλος-Κιλκίς

.         Τὸν μήνα Μάιο, ἂν καὶ ζοῦμε τὴν χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἀναθυμόμαστε καὶ τὰ πάθη τοῦ Γένους, τὶς Γενοκτονίες καὶ τὴν ἅλωση τῆς Βασιλεύουσας. Χίλια χρόνια ἔχουμε δίπλα μας τὸ λυσσασμένο θηρίο τῆς Ἀνατολῆς, τὴν «μάστιγα» τῆς Ἀσίας. Αἰῶνες τώρα πίνει αἷμα ρωμαίικο, παραμένει ἀχόρταγο καὶ ἄπληστο. Καὶ ἐμεῖς, ὅσοι ἀπομείναμε Ἕλληνες σὲ τοῦτο τὸν εὐλογημένο τόπο, τὶς κρισιμότερες ὧρες τῆς νεότερης ἱστορίας μας βρεθήκαμε μὲ ὅ,τι χειρότερο ἔχουν νὰ ἐπιδείξουν τὰ κομματικὰ διαφθορεῖα. Ἀντὶ νὰ ὁμονοοῦμε ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ κινδύνου ποὺ ὀνομάζεται Τουρκία, ἡ ὁποία ποδηγετεῖται ἀπὸ ἕναν- τύπου Χίτλερ- παράφρονα Ἐρντογάν, παρακολουθοῦμε τὶς βατραχομυομαχίες τοῦ πολιτικοῦ κηφηναριοῦ. Θυμήθηκα κάτι ἀπὸ τὴν ἐθνική μας ἱστορία. Ὅταν ἑδραιώθηκε κάπως ἡ Ἐπανάσταση τοῦ Εἰκοσιένα, ξεβράστηκε δυστυχῶς καὶ τὸ προαιώνιο σαράκι τῆς φυλῆς, ἡ «δολερὴ διχόνοια». Ἐρίζουν οἱ καπεταναῖοι τοῦ Μοριᾶ γιὰ τὴν ἀρχηγία. Μαθαίνοντάς το ὁ Ὀδυσσέας Ἀνδροῦτσος, τοὺς γράφει: «Σᾶς στέλνω τὸν Δράμαλη μὲ 30.000 ἀσκέρι γιὰ νὰ μονοιάσετε». Καὶ σήμερα τὰ ἀσκέρια τοῦ Δράμαλη καὶ τοῦ Ἰμπραὴμ μᾶς ἀπειλοῦν, ἀπειλὴ θανάσιμη. Χιλιάδες εἰσβολεῖς Μωαμεθανοὶ -οἱ γνωστὲς «συγκινητικὲς ἱστορίες» ποὺ πρόβαλλαν τὰ σαπιοκάναλα ἀποκοιμίζοντας τὸ ζαλισμένο τηλεοπτικὸ κοπάδι, τὸ ὁποῖο καταπίνει ἀμάσητα τὴν προπαγάνδα- κατέφθασαν στὴν χώρα μας γιὰ μόνιμη ἐγκατάσταση, ὁ «βλαμμένος» Τοῦρκος δὲν κρύβει οὔτε προσχηματικῶς τὴν ἁρπακτικότητά του καὶ ἐμεῖς ἀσχολούμαστε μὲ τὶς κοκορομαχίες τῆς Βουλῆς καὶ τὸν ἐκκλησιομάχο Φίλη.
.           Ἤδη σπίτια ἀνοίκιαστα, καὶ ἐδῶ στὸ Κιλκίς, γεμίζουν ἀπὸ μωαμεθανούς. Χρῆμα ἡ ἐγκληματικὴ Νέα Τάξη ἔχει ἄφθονο. Ὅπως ἀκούγεται, δίδονται 400 εὐρὼ τὸ μήνα, μὲ προκαταβολὴ δύο ἐτῶν, γιὰ ὅσους δέχονται τοὺς εἰσβολεῖς στὰ σπίτια τους. Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί παρατείνεται ἡ οἰκονομικὴ φρίκη. Ἂν κάνουμε πολλαπλασιασμό, 24 ἐπὶ 400, κατανοοῦμε γιατί πολλοὶ ἐμπερίστατοι Ἕλληνες τοὺς βάζουν στὰ σπίτια τους. Τὸν Σεπτέμβριο θὰ ἔρθουν καὶ στὰ σχολεῖα μας. Ὁπότε, ἂν παραμείνει ἡ νῦν ἀπάτη ποὺ μᾶς κυβερνᾶ, ἡ πρωινὴ προσευχή, τὰ ἐθνικὰ καὶ θρησκευτικὰ σύμβολα, ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ, θὰ καταργηθοῦν γιὰ νὰ μὴν ἐνοχλοῦνται οἱ… «συγκινητικὲς ἱστορίες». Κανεὶς δὲν θὰ μιλᾶ καὶ ἀντιδρᾶ, γιατί θὰ τὸν ἀναμένει ἡ ρετσινιὰ τοῦ «ρατσιστῆ». Οἱ καμπάνες θὰ σιγήσουν καὶ σὲ μερικὰ χρόνια -Κύριος οἶδε-σκαρφαλωμένος κάποιος ἰμάμης στὸν μιναρὲ τοῦ Κιλκὶς θὰ ἀναπέμπει προσευχὲς στὸν Ἀλλάχ. Κι ἐπειδή, ὅπως προεῖπα, ἡ πολεμικὴ κατὰ τῆς ἰδιοπροσωπίας τοῦ Γένους θὰ ἐνταθεῖ τὰ ἑπόμενα χρόνια, κυρίως μέσῳ τῆς Παιδείας, μὲ ἀπώτερο στόχο τὴν μετατροπὴ τῶν σχολικῶν αἰθουσῶν σὲ πολυπολιτισμικοὺς καταυλισμούς, θὰ παραπέμψω σὲ ἕνα σύντομο κείμενο τοῦ Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐ.τ. κ. Βάσ. Νικόπουλου μὲ τίτλο «Διατάξεις προστατευτικὲς τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων». Καλὸ εἶναι νὰ τὶς ἔχουν ὑπ’ ὄψιν γονεῖς καὶ δάσκαλοι – τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς- γιὰ νὰ ὑπερασπίζονται τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια ἀπὸ τοὺς ποικιλώνυμους Γραικύλους ἐθνομηδενιστές. Ὁ κὺρ Φίλης ἤδη ἔθεσε στὸ στόχαστρό του τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, συνεπικουρούμενος δυστυχῶς ἀπὸ τοὺς νεοπατερικούς… θολολόγους καὶ ὄχι θεολόγους τοῦ «ΚΑΙΡΟΥ». (Λόγῳ ἀνικανότητας ἀνασύρεται καὶ πάλι ἡ ἀπειλὴ τῶν ἐκλογῶν, οἱ ὁποῖες ἔχουν γελοιοποιηθεῖ. Ὅλοι οἱ θεσμοὶ τοῦ σημερινοῦ ἀντιπροσωπευτικοῦ συστήματος -κόμματα , ἐκλογές, κοινοβούλιο-ἔχουν χρεωκοπήσει στὴ συνείδηση τῶν πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἁπλῶς καλοῦνται νὰ προσεπικυρώσουν τὴν σκηνοθεσία. Τί ρόλο παίζουν οἱ ἐκλογὲς ἐφ’ ὅσον οἱ μείζονες πολιτικὲς ἀποφάσεις λαμβάνονται ἀπὸ τὰ ἐξωεθνικὰ κέντρα-κουαρτέτα).
.           Ἐπειδὴ ξέρουμε καὶ ἐμεῖς νὰ ἀντιδροῦμε στὰ ἄνομα σχέδια τοῦ ὑπουργοῦ, προτείνω σὲ ὅσους συναδέλφους πιστεύουν εἰς Χριστὸν καὶ ἀγαποῦν τὴν πατρίδα μας, νὰ τροποποιήσουν μόνοι τους τὸ ὡρολόγιο πρόγραμμα. Κόβουμε μία ὥρα ἀπὸ τὰ «Φυσικά», γιὰ παράδειγμα, καὶ διδάσκουμε Θρησκευτικά. Θὰ ἀντιτείνει κάποιος ὅτι αὐτὸ εἶναι παράνομο ἢ πὼς «θὰ βρῶ τὸν μπελά μου»…Ὅμως «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις». Ἂν αὔριο μεθαύριο μᾶς ἀναγκάσουν νὰ ἀποκαθηλώσουμε τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν αἴθουσα διδασκαλίας, τί θὰ κάνουμε; Θὰ ὑπακούσουμε, θὰ πειθαρχήσουμε; Τοὺς μάρτυρες καὶ τοὺς νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως τοὺς ἀπειλοῦσαν τὰ θηρία μὲ ἀποκεφαλισμὸ καὶ ἔχυναν μὲ χαρὰ τὸ τίμιο αἷμα τους, φωνάζοντας «χριστιανός εἰμι»! Ἐμεῖς χριστιανοὶ «τοῦ γλυκοῦ νεροῦ» δὲν ἔχουμε τὴν τόλμη καὶ τὴν ἀνδρεία νὰ ποῦμε «ΟΧΙ» στὰ τωρινὰ ἀπολειφάδια; Ντροπὴ νὰ ντροπιαστοῦμε! Παραπέμπω ὅμως στὰ «ἀπολογητικὰ» κείμενα.

Α) ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

1) Προστατευτικὸ τῶν ἱερῶν εἰκόνων καὶ συμβόλων εἶναι πρωτίστως αὐτὸ τοῦτο τὸ προοίμιον τοῦ Συντάγματος. Τὸ Σύνταγμα, ὡς γνωστόν, εἶναι ψηφισμένο «εἰς τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος». Ἡ ἐπίκλησις αὐτὴ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ τὸ λεγόμενο προοίμιον τοῦ Συντάγματος. Τοῦτο σημαίνει νομικῶς ὅτι ὅλες οἱ πράξεις τῶν ὀργάνων τοῦ Κράτους πρέπει νὰ εἶναι ἐναρμονισμένες πρὸς τὸ συγκεκριμένο αὐτὸ θρησκευτικὸ προοίμιον, διότι διαφορετικὰ εἶναι ἀπηγορευμένες ὡς ἀντισυνταγματικές. Σημαίνει ὠσαύτως ὅτι τὸ Κράτος «θρησκεύεται» καὶ συνεπῶς ὀφείλει νὰ τιμᾶ καὶ νὰ σέβεται ἀπολύτως τὶς εἰκόνες καὶ τὰ σύμβολα τῆς θρησκείας, τὴν ὁποία πρεσβεύει. Ἡ θρησκεία αὐτὴ μὲ βάση τὸ συνταγματικὸ προοίμιον εἶναι ἡ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία πιστεύει εἰς τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος. Ἀπόρροια τοῦ σεβασμοῦ αὐτοῦ εἶναι καὶ ἡ ἀνάρτησις τῶν εἰκόνων καὶ συμβόλων στοὺς δημόσιους χώρους π.χ. δικαστήρια, σχολεῖα, δημόσια γραφεῖα κ.λ.π. ἀπὸ τοὺς ὁποίους οὐδεὶς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀφαιρεῖ χωρὶς νὰ ὑποστεῖ τὶς συνταγματικὲς συνέπειες.

2) Τὸ ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος, μὲ τὸ ὁποῖον καθιερώνεται ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία τοῦ Κράτους ἡ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τὴν ὁποία ὀφείλουν νὰ σέβονται ὅλοι, τιμῶντες τὰ ἱερὰ αὐτῆς σύμβολα.

3) Τὸ ἄρθρο 16 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖο ρητῶς ὁρίζει ὅτι σκοπὸς τῆς παιδείας εἶναι ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ ἡ ἀνάπτυξις τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν Ἑλλήνων. Αὐτὴ πρέπει νὰ ἐπιτυγχάνεται στὰ πλαίσια τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας μὲ ὅλα τὰ πρόσφορα μέσα ποὺ αὐτὴ διαθέτει καὶ βεβαίως μὲ τὶς ἱερὲς εἰκόνες καὶ τὰ σύμβολα.

4) Τὸ ἄρθρο 120 πάρ. 4 τοῦ Συντάγματος μὲ τὸ ὁποῖο καθιερώνεται τὸ δικαίωμα ἀλλὰ καὶ ἡ ὑποχρέωση κάθε Ἕλληνα νὰ ὑπερασπίζεται τὸ ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Ἑπομένως καὶ ὁ κάθε ἐκπαιδευτικὸς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ μεριμνᾶ γιὰ τὴν τήρηση τῶν ἀνωτέρω συνταγματικῶν προβλέψεων στὰ σχολεῖα, καταγγέλλοντας ἁρμοδίως κάθε παραβάτη αὐτῶν μηδὲ τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας ἑξαιρουμένου.

Β) ΕΚ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΩΝ

1) Τὸ ἄρθρο 181 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα, τὸ ὁποῖο προβλέπει τὰ περὶ προστασίας τῆς σημαίας μας τιμωρώντας τὴν ἐπὶ σκοπῷ ἐκδηλώσεως μίσους ἢ περιφρόνησης ἀφαίρεσιν, καταστροφή, παραμόρφωση ἢ ρύπανση τῆς ἑλληνικῆς σημαίας, ἡ ὁποία ὅμως κατὰ νόμον φέρει ὑποχρεωτικὰ στὸ ἐπάνω δεξιὸ ἄκρο τὸ σύμβολο τοῦ Σταυροῦ.

2) Τὸ ἄρθρο 198 τοῦ Π.Κ. τὸ ὁποῖο τιμωρεῖ τὴν κακόβουλη βλασφημία, ὅποιον δηλαδὴ βρίζει κακόβουλα τὸν Θεό. Ὡς βλασφημία ὅμως μπορεῖ νὰ ἐκληφθεῖ καὶ ἡ πρὸς τὸν ἀνωτέρω σκοπὸν ἀφαίρεση τῶν εἰκόνων καὶ ἄλλων θρησκευτικῶν συμβόλων.

3) Ὁ Νόμος 851/1978 ὁ ὁποῖος ἐπιβάλλει τὸν Τίμιον Σταυρὸν ὡς τὸ κύριον περιεχόμενο τῆς ἑλληνικῆς Σημαίας.

Διαφημίσεις

, ,

Σχολιάστε

ΑΓΑΠΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΕΚΠΟΡΘΗΣΗ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκη)

Ἀγάπη, ὄχι ἐκμετάλλευσις

τοῦ Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκη

.              Εὐκαιρία καί γιά τά δύο, καί γιά ἐξάσκησι ἀγάπης καί γιά ἄγρια ἐκμετάλλευσι. Ἡ παρουσία τόσων μεταναστῶν καί προσφύγων στήν πατρίδα μας, προκαλεῖ πολλά προβλήματα. Πονεμένοι καί ταλαιπωρημένοι ὅπως εἶναι, ἀποτελοῦν γιά ὅλους πρόκλησι ἀγάπης. Ἡ Ἐκκλησία ὠργανωμένα προσπαθεῖ νά δίνη τό «παρών». Συντρέχει στό πλῆθος τῶν ἀναγκῶν τῶν ἀλλοδαπῶν, πού συνωστίζονται στούς λεγομένους τόπους ὑποδοχῆς (hot spots). Καί οἱ πιστοί χριστιανοί, μεμονωμένα ἤ καί ὠργανωμένα ἀπό ἐθελοντικές προσπάθειες ἤ άπό τόν Ἐρυθρό Σταυρό καί Μ.Κ.Ο., συγκεντρώνουν εἴδη πρώτης ἀνάγκης γιά τούς «ἐλαχίστους ἀδελφούς τοῦ Χριστοῦ».
.           
Δέν λείπουν ὅμως καί τά κρούσματα ἐκμεταλλεύσεως τοῦ ἀνθρωπίνου δράματος. Ὁ πόθος γιά μιά καλύτερη ζωή συναντᾶ τούς λαθρεμπόρους, πού γιά νά τούς μεταφέρουν στά ἑλληνικά νησιά, τούς παίρνουν δύο ἤ τρεῖς χιλιάδες εὐρώ καί ὅ,τι πολύτιμο ἔχουν μαζί τους. Ἐδώ πάλι, συναντοῦν ἄλλους, πού ἤ γιά νά τούς μεταφέρουν μέ πούλμαν στά σύνορα καί νά τούς παρατήσουν, ἤ γιά νά τούς προσφέρουν ἕνα καφέ, ζητοῦν ὑπέρογκα γιά τήν περίστασι ποσά!

  • Ὁ πόθος γίνεται πορεία πρός τό ἄγνωστο. Ὀνειρεύτηκαν μιά Εὐρώπη ἰδανικῶν καταστάσεων καί συναντοῦν ἀσφυκτική κατάστασι.

  • Μόνο ἀπό τήν Ἑλλάδα δέν ἔχουν παράπονο, ἀφοῦ οἱ Ἕλληνες κάνουν ὅ,τι μποροῦν γιά περισυλλογή τους, γιά φιλοξενία τους, γιά ἰατρική περίθαλψι, γιά στοργή καί ἐλπίδα.

  • Μά οί Ἕλληνες δέν ἐπαρκοῦν. Tό πρόβλημα τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων δέν λύνεται ἀπό μιά μικρή χώρα. Οὔτε μπορεῖ ἡ Ἑλλάδα νά τούς ἀπορροφήση καί νά τούς ἀφομοιώση. Οὔτε πάντως καί αὐτοί ἔρχονται μέ σκοπό νά παραμείνουν στήν Ἑλλάδα.

  • Ἡ σκληρότητα ἄλλων (πολλῶν δυστυχῶς) κρατῶν τῆς Εὐρώπης, τείνει νά καταστήση τούς πρόσφυγες ἐγκλωβισμένους στή μικρή Ἑλλάδα καί νά μετατρέψη τήν πατρίδα μας σέ ἕνα μεγάλο κλουβί, πού πρέπει νά φιλοξενήση κάτω ἀπό ἄθλιες συνθῆκες, ὑπέρογκο πληθυσμό προσφύγων.

Ποιοί ἔχουν τήν εὐθύνη γιά τό ἀπέραντο κοινωνικό δρᾶμα καί τό ἐπικίνδυνο ἐθνικό πλῆγμα;

  • Τήν πρώτη εὐθύνη ἔχουν οἱ χῶρες, ἀπό ὅπου προέρχονται. Ὅλοι οἱ πρόσφυγες ἔχουν στόν τόπο τους καί σπίτι καί ἐργασία καί συγγενεῖς. Γιατί κάποια στιγμή ἀναγκάζονται καί ξερριζώνονται; Γιατί οἱ μεγάλες δυνάμεις δέν ἐπεμβαίνουν γιά νά ἠρεμήση ὁ τόπος τους καί νά παραμείνη καθένας εκεῖ πού γεννήθηκε;

  • Δεύτερη σέ εὐθύνη εἶναι ἡ Τουρκία. Κάποτε, μέ τήν ἀγριότητά της, ἐξώντωσε τόν ἑλληνισμό τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί ὅσοι ἐπέζησαν, ἦρθαν πρόσφυγες στήν Ἑλλάδα. Ἐκείνος ὁ ξερριζωμός ἦταν δεινός καί ἀνάγκαζε Ἕλληνες νά προσφύγουν στήν μητέρα πατρίδα.

νέα προσφυγιά, πού οὐσιαστικά ὀργανώνει ἡ Τουρκία, ἀποβλέπει στόν ἀφελληνισμό τοῦ τόπου. Ἔχουμε, δηλαδή, νέο τρόπο ἐκπορθήσεως τῆς Ἑλλάδος…

, ,

Σχολιάστε

«ΖΥΓΟΣ ΤΟΥΡΚΟΥ ΜΕ ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΟΝΗΡΙΑ ΣΑΝ ΤΑΙΡΙΑΣΟΥΝ» !

«ΤΑΙΣ ΝΗΣΟΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Σχόλιο στήν ἐπικαιρότητα

Γράφει ὁ Κώστας Β. Καραστάθης

.         Γράφει ὁ μεγάλος ἱστορικός μας Κωνσταντῖνος Σάθας: «Ἡ ἀληθής ἀναγέννησις τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους ἄρχεται ἀπό τής ἱδρύσεως τῶν πρώτων ἐν Ἑλλάδι σχολείων, ἐν οἷς παραδόξως βλέπομεν αὐτούς τούς καλογήρους διδασκάλους ἐμπνέοντες εἰς τούς ἀκροατάς των ἴσην πρός τήν πατρίδα καί τήν πίστιν ἀγάπην· ἐν ὀνόματι δέ Λεωνίδα καί τοῦ Χριστοῦ πίπτουσιν ἐν Θερμοπύλαις δύο καλόγεροι, ὁ Διάκος καί ὁ Ἠσαΐας».
.         Γιατί ἄραγε ἐπιμένουν μερικοί νά μή μαθαίνουν τά Ἑλληνόπουλα τήν Ἱστορία τοῦ τόπου τους καί τῶν προγόνων τους; Γιατί αὐτή ἡ ἐχθρικότητα πρός καθετί τό χριστιανικό;
.         Ἀλλ’ οἱ ἐχθροί τῆς πίστεως κάνουν ἕνα σοβαρό λάθος καί ματαιοπονοῦν: Ἔχει ξαναγραφεῖ πολλές φορές καί ἀπό πολλούς, καί εἶναι ἀπολύτως ἀληθές, ὅτι ἡ χριστιανική πίστη εἶναι σάν τό καρφί, πού ὅσο περισσότερο τό χτυπᾶς, τόσο βαθύτερα εἰσχωρεῖ.
.         Ἄλλωστε ἡ ἀπάντηση πρός ὅλους τούς κατά καιρούς διῶκτες τῶν χριστιανῶν, τούς φανατικούς τῆς ἀρνήσεως καί τοῦ μηδενισμοῦ, ἔχει δοθεῖ ἀπό τόν Οὐρανό διά τοῦ Σαούλ «Σκληρόν σοι πρός κέντρα λακτίζειν», (Πράξ. ϛ´, 14), μεταβάλλοντάς τον σέ μέγιστον κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ καί Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν Παῦλο.
.         Σημειωτέον ὅτι αὐτό τό θεϊκό μήνυμα ἀκούστηκε ἔξω ἀπό τή Δαμασκό, τήν πρωτεύουσα τῆς αἱμάσσουσας σήμερα καί εὑρισκόμενης σέ μιά πολύχρονη τραγική ἐπικαιρότητα Συρίας, πού ὀφείλουμε νά σχολιάσουμε.
.         Οἱ πανικόβλητοι ἀπό τόν πόλεμο Σύριοι, ὅταν δέν πνίγονται στά φουρτουνιασμένα νερά τοῦ Αἰγαίου, ἔντρομοι φτάνουν στά νησιά μας, σπεύδουν στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα καί παίρνουν βαθειά ἀνάσα στήν Εἰδομένη. Προσδοκώντας τό ἔλεος τῆς Εὐρώπης βρίσκουν ἐκεῖ, στήν ἄκρη τῆς Ἑλλάδας, ὀρθωμένα κατ’ ἐπιταγήν τῆς Εὐρώπης μεταλλικά τείχη ἀπόρθητα. Ἐδῶ οἱ δυστυχεῖς πρόσφυγες συνειδη­τοποιοῦν μέ ἀπελπισία ὅτι τελειώνει ὁ δρόμος τους…
.         Οἱ Ἕλληνες μέχρι τώρα μέ πόνο καί πολλή ἀμηχανία ζοῦν τά πρωτόφαντα γεγονότα. Παρακολουθοῦν κάθε πρωί τίς εἰδήσεις ἀπό τίς τηλεοράσεις τους. Φρίττουν κάθε φορά πού βλέπουν τίς μπουκαπόρτες τῶν καραβιῶν μας στό λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ ν’ ἀνοίγουν ἡ μιά μετά τήν ἄλλη καί μέσα ἀπό τ’ἀμπάρια τους νά ὁρμοῦν στήν Ἀττική γῆ ἀτέλειωτα τά στίφη τῆς δυστυχίας μέ μάτια γεμάτα λάμψη, διότι πάνωθέ τους ὁ γαλάζιος οὐρανός δέ βρέχει βόμπες. Καί ὕστερα οἱ φτωχοί Ἕλληνες, οἱ φτωχότεροι τῶν βιοπαλαιστῶν, καθώς συνέρχονται ἀπό τό σόκ τῶν μιντιακῶν εἰκόνων, τρέχουν μέ σακοῦλες γεμάτες νά βοηθήσουν…
.         Ἔγιναν, λέει, συμφωνίες, ὅτι οἱ γείτονες δεσμεύτηκαν νά μή ἐγκλωβίσουν καί ἄλλους δυστυχεῖς πρόσφυγες στήν Ἑλλάδα. Μά τί γίνεται; ἀναρωτιοῦνται οἱ πάντες· τέσσερις – πέντε μέρες τώρα μετά τήν ὑπογραφή τῆς «Συμφωνίας», οἱ «ροές» δυναμώ­νουν… Τά νησιά μας πλημμυρίζουν καί πάλι ἀπό κόσμο… Μήπως παγιδευτήκαμε, ἀδέρφια;
.         Τά τεκταινόμενα φέρνουν στό νοῦ μας τούς παρακάτω στίχους, πού ὁ Λόρδος Βύρων ἀφιερώνει στά ἡρωικά καί αἱματοπότιστα νησιά μας – συμπτωματικά ἄραγε; – καί  πού ἔχει μεταφράσει ὁ Ὰργύρης Ἐφταλιώτης:

«Ταῖς νήσοις τῆς Ἑλλάδος
Λόρδου Βύρωνος
Ἀπ’ τούς ἄπιστους Φράγκους λευτεριά μή ζητᾶτε!
Ἐκεῖ ζοῦν ἡγεμόνες πού πουλοῦν κι ἀγοράζουν.
Μέ δικό σας τουφέκι καί σπαθί πολεμᾶτε!
Αὐτοῦ θά ’βρετ’ ἐλπίδα, κι ὅ,τι θέλουν ἄς τάζουν.
Ζυγός Τούρκου μέ Φράγκου πονηριά σάν ταιριάσουν,
τήν ἀσπίδα, ὅσο νἆναι δυνατή, θά τή σπάσουν».

.         Ἄς εὐχηθοῦμε νά μή βγεῖ προφήτης ὁ μεγάλος φιλέλληνας ποιητής, πού ἔδωσε καί τή ζωή του στήν Ἑλλάδα. Καί νά μή μᾶς φορτώσουν τά πλήθη τῶν ξεσπιτωμένων τοῦ πολέμου, πού δέν ἀντέχουμε. Μᾶς ἀρκεῖ ἡ ἀείποτε σύντροφος τῶν Ἑλλήνων, ἡ πενία.

,

Σχολιάστε

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΥΝΕΟΡΤΑΣΑΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ στὴν Εἰδομένη

Πρόσφυγες γιόρτασαν τν Κυριακή τς ρθοδοξίας στν Εδομένη

prosfuges-giortasan-tin-orthodoksia-stin-eidomeni.w_l upl56f032bd3c29b .                 Μοναδικὲς στιγμὲς ἔζησε τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς ἡ Εἰδομένη. Ὀρθόδοξοι πρόσφυγες ποὺ ἔχουν ἐγκλωβιστεῖ στὰ σύνορα μὲ τὴν ΠΓΔΜ πῆραν μέρος στὴν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.
.             Δεκάδες ἦταν οἱ ὀρθόδοξοι πρόσφυγες ποὺ κατέκλυσαν τὸν μικρὸ ναό, καὶ ὅσοι δὲν χώρεσαν μέσα, παρακολούθησαν τὴν θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸ προαύλιο, κρατώντας ἱερὲς εἰκόνες στὰ χέρια τους. Ἀνάμεσά τους, ὁ Σύρος Ἀμπντοὺλ Σελάμ, ὁ ὁποῖος ἐδῶ καὶ πέντε μέρες ἔχει κατασκηνώσει στὴν Εἰδομένη.
.             upl56f032d57e741Δίπλα στοὺς Ἕλληνες κατοίκους τοῦ χωριοῦ, ἡ Ρόγια καὶ ἡ Σάμι ἀπὸ τὸ Ἰράν, ποὺ ἐδῶ καὶ 20 μέρες ζοῦν σὲ σκηνὲς δίπλα στὸ συρματόπλεγμα.

Φωτογραφίες: REUTERS / Alexandros Avramidis

 

ΠΗΓΗ: thetoc.gr

,

Σχολιάστε

OΛΟΙ ΚΑΙ OΛΑ ΓΙA ΤΗΝ ΣΩΤΗΡIΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡIΔΑΣ (Δ. Νατσιός) «Μὴν καταπίνετε τὰ παραμύθια τῶν σάπιων καναλιῶν. Μᾶς προορίζουν γιὰ εὐρωπαϊκὸ ἐμιράτο. Βρισκόμαστε ἐνώπιον ἐθνικῆς προδοσίας»

λοι κα λα γι τν σωτηρία τς πατρίδας

Γράφει ὁ Δημ. Νατσιός
Δάσκαλος-Κιλκίς

 «Εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καί ἔστιν ἀπίστου χείρων» (Α´ Τιμ. ε´ 8)

.             Ἡ μεγαλύτερη σύγχυση τούτη τὴν παμπόνηρη ἐποχὴ ἐντοπίζεται στὴν στάση τῶν Ἑλλήνων ἔναντι τῶν λαθρομεταναστῶν. (Ὁ κοινὸς νοῦς λέει ὅτι ἂν κάποιος εἰσβάλλει στὴν χώρα σου, ὄντας ἀπρόσκλητος καὶ ἀνεπιθύμητος, λαθραίως καὶ παρανόμως, σύμφωνα μὲ τὰ ἔγκυρα λεξικά, ὀνομάζεται λαθρομετανάστης. Ὅπως λέγεται λαθροθήρας αὐτὸς ποὺ κυνηγᾶ χωρὶς ἄδεια, ὁ λαθροϋλοτόμος καὶ ὁ λαθρεπιβάτης. Ὁ κυρ-Φίλης ὑπουργός, στὴν πρόσφατη ἐπιστολή του στὰ σχολεῖα, ταυτίζει τοὺς Ἕλληνες, Χριστιανοὺς Ὀρθοδόξους τοῦ ’22, τοὺς διωκόμενους καὶ σφαγιασθέντες ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους γενοκτόνους μας τοῦ Κεμάλ, μὲ τοὺς νῦν λαθρομετανάστες, οἱ ὁποῖοι, ἀντὶ νὰ καταφύγουν στὶς ὁμόδοξές τους χῶρες τοῦ Ἰσλάμ, καταφεύγουν στὴν ἄπιστη Εὐρώπη. Θλιβερὲς συγκρίσεις ἀπὸ ἕναν ἀρνητὴ τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἀνατολῆς).
.             Περίεργη καὶ ἐπαμφοτερίζουσα εἶναι καὶ ἡ στάση κάποιων χριστιανῶν. «Τί θὰ ἔκανε ὁ Χριστὸς στὴ θέση μας;», εἶναι ἡ συνήθης ἐρώτηση.
.             Καρυκεύουν τὴν ἐρώτηση μὲ παραπομπὲς στὸν Καλὸ Σαμαρείτη ἢ μὲ ἀναφορὰ στὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα «ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετε μέ». (Ματθ. κε´ 35).
.             Ὁπότε ὀφείλουμε «νὰ ἀνοίξουμε τὴν ἀγκαλιά μας» (κατὰ κυρ-Φίλη) καὶ νὰ «συναγάγουμε» τοὺς ξένους λαθρομετανάστες, διότι εἶναι εὐαγγελικὴ ἐπιταγή.
.               Ἐρωτῶ: Ὁ Κολοκοτρώνης, ὅταν «ἀποφάσισε νὰ κάμει» τὴν Ἐπανάσταση, γιὰ νὰ ἐκδιώξει τὴν μισητὴ ἡμισέληνο, ἔτσι σκεφτόταν; Θὰ ἔκοβε τούρκικα κεφάλια ὁ Νικηταρᾶς ὁ Τουρκοφάγος, ἂν δὲν εὐλογοῦσε ἡ Ἐκκλησία τὰ ὅπλα τοῦ Ἀγώνα τῆς Παλιγγενεσίας; Τί τραγουδοῦσαν τότε οἱ Ρωμιοί; Χαρὰ ποὺ τό ᾽χουν τὰ βουνὰ τὰ κάστρα περηφάνια/ γιατί γιορτάζει ἡ Παναγιά, γιορτάζει καὶ ἡ Πατρίδα./ Νὰ βλέπεις διάκους μὲ σπαθιά, παπάδες μὲ ντουφέκια/ νὰ βλέπεις καὶ τὸν Γερμανό, τῆς Πάτρας τὸν δεσπότη/ πῶς εὐλογάει τ’ ἅρματα κι εὐχιέται τοὺς λεβέντες».
.               Ὁ ἐπίσκοπος Βρεσθένης Θεοδώρητος, τὸν ὁποῖο ὁ Κολοκοτρώνης ἀποκαλοῦσε καπετὰν δεσπότη, εὐλογεῖ τ’ ἅρματα στὸ Βαλτέτσι, ζώνεται τὰ γιαταγάνια καὶ τὰ καριοφίλια καὶ πολεμᾶ.
.                 Ὁ Σαλώνων Ἠσαΐας, ὁ πρῶτος Ἕλληνας ἱεράρχης ὁ ὁποῖος ἔπεσε ὑπὲρ πατρίδος, τὴν ὥρα τῆς μάχης τῆς Ἀλαμάνας, δὲν εἶχε ὑπ’ ὄψιν του τὸ Εὐαγγέλιο; Γιατί «ρίχνανε στὸ θυμιατὸ μπαρούτι γιὰ λιβάνι» οἱ παπάδες καὶ θυσιάζονταν γιὰ τὴν λευτεριὰ τοῦ Γένους; Πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς δὲν ξαναπιάσαν τὸ ἁγιοπότηρο, [Σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: λόγῳ τῆς ἀπαγορεύσεως τῶν Ἱερῶν Κανόνων στοὺς ἱερεῖς ποὺ ἔχουν θανατώσει ἄνθρωπο νὰ τελοῦν τοῦ λοιποῦ τὴν Θ. Λειτουργία) ὅμως ἔφτιαξαν πατρίδα. Ποιμένες καλοὶ ποὺ θυσιάστηκαν ὑπὲρ τοῦ σκλαβωμένου ποιμνίου τους.
.             Παραπέμπω καὶ σ’ ἕνα περίφημο κείμενο τοῦ Δασκάλου τοῦ Γένους Κωνσταντίνου Οἰκονόμου ἐξ Οἰκονόμων, («μέγας ἐκκλησιαστικὸς ἀνήρ, λαμπρὸν κόσμημα καὶ μέγα καύχημα τοῦ ἑλληνικοῦ Γένους»): «Λέγω πρῶτον, ὅτι χρεωστεῖς, χριστιανέ, καθὸ χριστιανὸς νὰ ἀγαπᾶς καὶ νὰ εὐεργετῆς τὴν Πατρίδα. Σὲ προστάζει ὁ θεῖος νόμος “ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν”. Πλησίον σου εἶναι βέβαια πᾶς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ποιός δύναται ν εναι πλησιέστερός σου παρ τος συγγενες κα μοπίστους κα συμπολίτας σου. Οὗτοι εἶναι ἀδελφοί σου, οἵτινες συγκατοικοῦσι μετὰ σοῦ εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν χώραν, ὡσὰν εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν οἰκίαν, οὗτοι ἔχουσι τὸν αὐτὸν καὶ σὺ πατέρα, τὸν Θεόν, τὴν αὐτὴν καὶ σὺ μητέρα, τὴν Ἐκκλησίαν, τὸ αὐτὸ γενέθλιον ἔδαφος, καὶ τὰς αὐτὰς τροφάς, τοὺς αὐτοὺς νόμους, τοὺς αὐτοὺς ἄρχοντας καὶ ποιμένας καὶ διδασκάλους, τὰς αὐτὰς πρὸς σὲ κοινὰς καὶ πανηγύρεις καὶ ἀπολαύσεις καὶ λύπας καὶ χαράς, ὅσον λοιπὸν εἰλικρινέστερον ἀγαπᾶς τοὺς συμπατριῶτας καὶ τὴν Πατρίδα, τόσον βεβαιότερον ἐκπληρώνεις τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ καὶ πάλιν ἐξ ἐναντίας, σον μελες κα προδίδεις πολλάκις τς Πατρίδος τ συμφέροντα, τόσον ξελέγχεσαι παραβάτης το θείου νόμου, κα το πλησίον σου χθρς χειρότερος πίστου “εἴ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καί ἔστιν ἀπίστου χείρων”… Τόσον ἱερὸν καὶ θεῖον δῶρον εἶναι ἡ Πατρὶς ὥστε ἐν τῶν μεγίστων σημείων τῆς κατὰ τῶν ἀνθρώπων δικαίας ὀργῆς τοῦ Θεοῦ γίνεται πολλάκις ἡ στέρησις τῆς Πατρίδος. …Καὶ ἂν λοιπὸν ἡ Πατρὶς εἶναι τόσον σεβάσμιον, τόσον πολύτιμον, τόσον ἀγαπητόν, εἰς τὸν Θεόν, φανερὸν ὅτι χριστιανός, ὅστις ἀγαπᾶ μάλιστα τὸν Θεό, καὶ τὸν πλησίον, χρεωστεῖ νὰ ἀγαπᾶ τὴν ἰδίαν αὐτοῦ Πατρίδα». (Κων. Κούρκουλα, «Λεύκωμα Δασκάλων τοῦ Γένους», σελ. 160, Ἀθήνα 1971). [Σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.» βλ. σχετ.: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ καὶ ΚΑΚΕΚΤΥΠΑ ΙΔΕΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ (Γέρ. Θαδδαῖος) ].
.               Διασώζει ὁ Ι. Πολέμης τὴν ἀπάντηση κάποιας γιαγιᾶς πρὸς τὸν ἐγγονό της, ποὺ ἀποροῦσε γιατί τὴν ἔβλεπε κάθε βράδυ μετὰ τὸν ἑσπερινὸ μαζὶ μὲ τὰ εἰκονίσματα νὰ θυμιατίζει καὶ τὸ καριοφίλι τοῦ παπποῦ.
«Τὸ καριοφίλι ποὺ θωρεῖς
ψηλὰ στὸν τοῖχο νὰ σκουριάζει
παιδάκι μου, μὴν ἀπορεῖς
ἁγιολιβάνι τοῦ ταιριάζει
γιατί χωρὶς αὐτὸ
χωρὶς τὸ φλογερό του στόμα
θά ᾽μαστε σκλάβοι ἀκόμα».
(«Ἱεράρχες, Ἐθνάρχες», π. Θεοδώρου Ζήση, σελ. 30).
.               «Ἡ ἀπάντηση τῆς ὥριμης γερόντισσας», σημειώνει ὁ σεβαστὸς πάπα-Θόδωρος, «εἶναι ἀπάντηση τῆς γηραιᾶς ἑλληνικῆς ἱστορίας στοὺς ἀνώριμους μελετητές της».
.               Οἱ δεσποτάδες τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα ζώστηκαν τ’ ἅρματα καὶ ἔσωσαν τὴν Μακεδονία. «…Στὴ μέση φοροῦσα μία πέτσινη ζώνη ἀπ’ ὅπου κρέμονταν ἀπὸ τὴ μία μεριὰ ἡ θήκη τοῦ πιστολιοῦ μου, ποὺ ἦταν μεγάλο καὶ γίνονταν ἐν ἀνάγκῃ καὶ τουφέκι, κι ἀπ’ τὴν ἄλλη ἕνα μαχαίρι γιὰ στρατιωτικὸ ἢ ἀστυνομικό. Συχνὰ γυμναζόμουν εἰς τὸ σημάδι…», διηγεῖται ὁ ἡρωικὸς μητροπολίτης Καστοριᾶς Γερμανὸς Καραβαγγέλης. (Ἀντ. Μπέλλου-Θρεγιάδη, «Μορφὲς Μακεδονομάχων, σελ. 75-76).
.           Ὁ Ἰωακεὶμ Φυρόπουλος, ὅταν ἐνθρονίστηκε στὸ Μοναστήρι, εἶπε στὸν ἐμπερίστατο λαό: «Δὲν ἦρθα νὰ σᾶς διδάξω ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος, ἀλλὰ ὀφθαλμοὺς ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντας ἀντὶ ὀδόντος». Ὁ Κορυτσᾶς Φώτιος, ὁ Γρεβενῶν Αἰμιλιανός, ὁ Μελενίκου Κωνσταντῖνος, ὁ Ἐλευθερουπόλεως Γερμανός, ἔπεσαν μαχόμενοι, κοσμώντας τὸ Εἰκονοστάσι τοῦ Γένους.
.           Ὅταν στὶς 30 Αὐγούστου τοῦ 1907 ὁ λαὸς τῆς Δράμας ἀποχαιρετᾶ τὸν δεσπότη του, τὸν μετέπειτα ἐθνοϊερομάρτυρα Μητροπολίτη Σμύρνης, Χρυσόστομο, ὁ δημογέροντας Νίκας ἐνώπιον τῶν χιλιάδων ποὺ εἶχαν μαζευτεῖ στὸ σταθμό, ἀναφωνεῖ: «Δέσποτα, μᾶς παρέλαβες λαγοὺς καὶ μᾶς ἔκαμες λιοντάρια. Μένε ἥσυχος. Θὰ γίνει τὸ θέλημά σου». Κι ἔγινε. (Ν. Βασιλειάδη, «Γιὰ τὴν Ἐλευθερία», σελ. 265). Δὲν ἦταν πιστοὶ αὐτοὶ οἱ ἡρωικοὶ Ἐπίσκοποι; Ἦταν, ἀλλὰ προνοοῦσαν γιὰ τοὺς οἰκείους, γιὰ τὸ Γένος.
.             Τὰ γράφω αὐτὰ γιὰ νὰ κατανοήσουν κάποιοι ὅτι τούτη τὴν στιγμὴ διακυβεύεται ἡ ἱστορική μας ὕπαρξη. ν νεχτομε τν γκατάσταση τν μουσουλμανικν ρδν, ς θυροκολλήσουμε τ γγελτήριο θανάτου μας. Σ λίγο καιρ δν θ πάρχουν «καλο σαμαρετες», θ περιφέρονται ξαγριωμένοι μουσουλμάνοι πο θ ξεσπάσουν πάνω μας γι λα τ δεινά τους.
.                 Μν καταπίνετε τ παραμύθια τν σάπιων καναλιν. Μς προορίζουν γι ερωπαϊκ μιράτο. Βρισκόμαστε νώπιον θνικς προδοσίας. Μὴν τοὺς πιστεύετε, λένε, ψέματα. Λυπηθεῖτε τὰ παιδιά σας, τὶς γυναῖκες σας, τὶς οἰκογένειές σας. Ὅλοι καὶ ὅλα γιὰ τὴν σωτηρία τῆς πατρίδας μας…

, , ,

1 Σχόλιο

«ΝΑ ΒΓΑΛΕΙΣ ΑΜΕΣΩΣ ΑΥΤΟ (δηλ. ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ) ΠΟΥ ΚΡΕΜΕΤΑΙ στὸ καθρεφτάκι τοῦ λεωφορείου. ΜΕ ΕΝΟΧΛΕΙ!»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τὸ λεγόμενο «προσφυγικὸ» καὶ οἱ γιγάντιες διαστάσεις, ποὺ προσέλαβε, ἀπορροφοῦν τὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἀσφαλῶς τὰ ΘΕΟΠΛΑΣΤΑ αἰσθήματα συμπαραστάσεως στὸν πόνο καὶ στὰ βάσανα τῶν προσφύγων. Αὐτὴ ἡ εὐλογημένη φυσικὴ/αὐτόματη «ἀνταπόκριση» τῶν Ἑλλήνων μπροστὰ στὸ θέμα καὶ θέαμα εἶναι προϊὸν δισχιλιετοῦς μαθητείας στὴν Ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἡ «κουλτούρα» τῶν Ὀρθοδόξων. Κουλτούρα Χριστιανική δηλαδή. Καὶ ὄχι μιντιακή…! Ἢ «ἀλτρουιστική». Ὁ λαός μας εἶναι ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ καὶ γι᾽ αὐτὸ ΟΡΘΟΔΟΞΑ «ἀντιδρᾶ» αὐθορμήτως, ἔστω καὶ χωρὶς νὰ ἔχει ἐπίγνωση αὐτῆς τῆς ἰδιαιτερότητος.
.            Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ κουλτούρα τῆς ἀγάπης εἶναι ΕΛΛΟΓΗ καὶ ὄχι ΠΑΡΑΛΟΓΗ. Εἶναι κατὰ Θεόν καὶ ὄχι κατὰ ἐπικοινωνιακὴν παραγγελίαν. Κυρίως δὲν εἶναι ΑΔΥΝΑΜΙΑ γιὰ νὰ τὴν ἐκμεταλλευτοῦν ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ καὶ τὰ ΒΟΡΘΡΟΚΑΝΑΛΑ καὶ οἱ διάφορες Μ.ΚΥ.Ο ποὺ θησαυρίζουν ἀπὸ τὸν πόνο τῶν ἀνθρώπων! Καὶ ἐπὶ πλέον δὲν εἶναι ΑΔΥΝΑΜΙΑ γιὰ νὰ ἐκχωρήσουμε τὴν πνευματική μας ἐλευθερία (βλ. σχετ.: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ καὶ ΚΑΚΕΚΤΥΠΑ ΙΔΕΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ (Γέρ. Θαδδαῖος)
.                 Χωρὶς πολλὰ λόγια καὶ ἀναλύσεις συνεπῶς ἂς ἀπαντηθεῖ τὸ ἑξῆς πραγματικό ἐρώτημα: Ποιά θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἡ ἀπάντηση τοῦ ὁδηγοῦ τοῦ λεωφορείου, ποὺ μετέφερε πρόσφυγες, στὸν «πρόσφυγα», ὁ ὁποῖος ἀπήτησε τὴν ἀφαίρεση τοῦ Σταυροῦ ἀπὸ τὸ «ταμπλώ» τοῦ λεωφορείου, ἐπειδὴ ἐνοχλεῖται;

Ἀποσπάσματα ἄρθρου
«Τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

 «Θὰ σᾶς ζητήσουν τὰ ντουφέκια· νὰ ἔχετε διπλά· νὰ δώκετε τὸ ἕνα καὶ νὰ κρατήσετε τὸ ἄλλο. Ἕνα ντουφέκι 100 ψυχὲς θὰ γλυτώσει». (Προφητεία Ἁγ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ)
[…]

.             Μερικοὶ σύγχρονοι κάλαμοι καὶ σύγχρονα μικρόφωνα δὲν ἐμβάθυναν ὅσο θὰ ἔπρεπε στὸν προφητικὸ λόγο τοῦ Πατροκοσμᾶ. Δηλαδὴ ὁ Ἅγιος ἦταν πολεμοχαρής, σωβινιστής, ρατσιστὴς καὶ ξενοφοβικός; Δηλαδὴ “φτιαχνόταν” στὴν ἰδέα τοῦ αἵματος;
.             Ὄχι βέβαια. Ἀντίθετα, μάλιστα ἦταν τῆς ἄποψης ὅτι μὲ τὴν ἀναγέννηση τοῦ Ἔθνους ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία θὰ περνοῦσε ἀναίμακτα στὰ χέρια τῶν Ἑλλήνων. Ἁπλούστατα ἴσχυε τότε, ἰσχύει καὶ τώρα ὁ λαϊκὸς λόγος: “ὁ φόβος φυλάει τὰ ἕρμα”. Τὸ νόημα εἶναι, ὄχι “μαζέψτε ὅσα πιὸ πολλὰ ὅπλα μπορεῖτε”, γιατί εἶπε, δῶστε τὸ ἕνα.
.             Ἐκεῖνο ποὺ ἐννοοῦσε εἶναι νὰ μὴ μείνουμε ἀνοχύρωτοι καὶ ἀκάλυπτοι τελείως. Νὰ μπορέσουμε νὰ προτάξουμε μία στοιχειώδη ἄμυνα γιὰ τὸν ἄμαχο πληθυσμό, τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς γέροντες.
[…]
.               Κάνει ἐντύπωση ποὺ μερικοὶ θολοκουλτουριάρηδες τῆς ἀριστερᾶς κυρίως, ποὺ τώρα τρέχουν καὶ δὲν φτάνουν μὲ τὴν ἄφρονα πολιτική τους στὸ προσφυγικὸ – μεταναστευτικό, χρησιμοποιοῦν κατὰ κόρον τὸν ὅρο “ξενοφοβικὸς” γιὰ κόμματα καὶ ἄτομα. Ἂν ἔχουν τὴ δύναμη ἂς τὸ ποῦνε αὐτὸ καὶ γιὰ τὰ εὐρωπαϊκὰ κράτη ποὺ ἔκλεισαν τὰ σύνορά τους.. [ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μαζὶ μὲ τὸν ὅρο «ξενοφοβικός» χρησιμοποιοῦνται καὶ οἱ ὅροι: «ρατσισμός – ρατσιστής» (ποὺ προσάπτεται ἀδιακρίτως σὲ ὁποιονδήποτε ἔχει διαφορετικὴ ἄποψη), «διαφορετικότητα» (ἰσχύει ὑπὸ τὴν αὐστηρὰν προϋπόθεσιν ὅτι μόνον μερικὲς διαφορετικότητες εἶναι σωστὰ διαφορετικὲς καὶ δικαιοῦνται τιμῆς καὶ σεβασμοῦ!), «ἀμυντικός – ἀμυντικὴ στάση» (ὡς νεοπαγὲς ψυχοποινικὸ ἀδίκημα!), «στερεότυπα» (ὁτιδήποτε παραδοσιακὸ ἀποδοκιμάζεται μὲ αὐτὴ τὴν “στερεότυπη” χλεύη), ὁ ἀδόκιμος ὅρος «ἀνοιχτότητα» (Προσοχή! κάνει ρεῦμα, θὰ πουντιάσετε!) κ. ἄ. πολλοὶ ποὺ ἔχουν ἐπιστρατευθεῖ στὴν ἐξυπηρέτηση τῶν νεοταξικῶν συμφερόντων τοῦ “διαίρει καὶ βασίλευε” καὶ βεβαίως ἔχουν υἱοθετηθεῖ κατὰ κόρον ἀπὸ τοὺς ἡμετέρους τῆς μεταπατερικῆς ψυχοθεολογίας…!]
.             Τί σημαίνει, ὢ ἀνόητοι, ξενοφοβικός; Σημαίνει: φοβᾶμαι τοὺς ξένους. Ἂν τοὺς φοβᾶμαι ἀδικαιολόγητα, κακῶς. Ἀλλὰ μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ ἐγκλήματα καὶ τὴν ἰσλαμικὴ νοοτροπία καὶ τρομοκρατία ποὺ ἔχει ἀναπτυχθεῖ στὴν Εὐρώπη, εἶναι δυνατὸν οἱ ἄνθρωποι νὰ εἶναι ὅπως πρῶτα. Δικαιολογημένα φοβοῦνται. Δεῖτε τὰ VIDEOS ἀπὸ Γαλλία καὶ Γερμανία, Σουηδία κλπ.
.             Αὐτοὶ ἐδῶ οἱ δικοί μας ἄρχοντες δὲν φοβοῦνται; Γιατί τότε τοὺς μαντρώνουν καὶ τοὺς ἐλέγχουν; Ἂς τοὺς ἀφήσουν νὰ λιάζονται καὶ μετὰ ἂς χάνονται…
[…] Ἀναγκαῖο κακὸ εἶναι ἡ ὕπαρξη ἀστυνομίας, στρατοῦ, ὅπλων, πολέμου, ἂν χρειαστεῖ. Δὲν μποροῦμε νὰ ἀφήσουμε ἀνυπεράσπιστα τὰ ἀδύναμα μέλη τῆς οἰκογενείας καὶ κοινωνίας μας. Μακάρι νὰ μὴ χρειαστεῖ κανένα ὅπλο. Ἂς ὑπάρχει ὅμως ἕνα, λέγει ὁ ἅγιος τῶν σκλάβων, γιὰ ἐκφοβισμό.
.             Ἂν ἤμασταν ἅγιοι, μὲ τὴν προσευχή μας θὰ ἀνοίγαμε τὴν Ἐρυθρὰ θάλασσα, ἀλλὰ τώρα καὶ οἱ ἄλλοι χωρὶς τὴ δύναμη τῶν ὅπλων δὲν καταλαβαίνουν διαφορετικά.
.             Στὸ σημεῖο ποὺ φτάσαμε καὶ μὲ τὴ μαρτυρία καὶ ἐμπειρία ἀπὸ τὰ εὐρωπαϊκὰ δεδομένα τὰ πράγματα μπορεῖ νὰ ἐξελιχθοῦν ξαφνικὰ τελείως ἀπρόβλεπτα. […]
.           Ἡ [Νέα] Ἱερὰ Συμμαχία τοῦ βρυκολακιασμένου Μέτερνιχ τῆς Αὐστρίας ἄφησαν μαζὶ μὲ τοὺς ἄφρονες πολιτικούς μας νὰ ἔρθουν ἐδῶ μέσα “ἔθνη τὰ τοὺς πολέμους θέλοντα” [Σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου], δηλ. ἡ καλοβολεμένη ἀντιπολίτευση τῆς Συρίας, καὶ οἱ παρατρεχαμένοι τῶν χωρῶν τοῦ ὀπίου, τὴ στιγμὴ ποὺ ἐκεῖ ἄνδρες καὶ γυναῖκες πολεμοῦν τὸ χαλιφάτο μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια, καὶ θὰ μᾶς ἀναγκάσουν νὰ ματώσουμε ἄνευ λόγου καὶ αἰτίας; Κανένας δὲν τὸ θέλει αὐτό. Ἡ λύση ὅμως δὲν εἶναι ὁ ἀφοπλισμὸς τῶν Ἑλλήνων!! Εἶναι ἡ προώθηση τῶν ἐγκλωβισμένων.

.              Κι ἕνα θεολογικὸ σχόλιο: Εἶναι μεγάλη ἀρετὴ ἡ φιλοξενία. Ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Ἀβραὰμ ἀκόμη. Περνοῦσαν οἱ ξένοι καὶ στρατοκόποι τῆς ζωῆς, ξεκουράζονταν καὶ συνέχιζαν τὸ ταξίδι τους… Ἐδῶ μιλᾶμε γιὰ μόνιμη ἐγκατάσταση. Καλὴ ἡ φιλοξενία, καλύτερη ὅμως ἡ φιλαδελφία… Ἡ ἀγάπη ἐφαρμόζεται μὲ τὴν ἱεράρχηση καὶ τοὺς ὅρους ποὺ θέλει τὸ Εὐαγγέλιο.
.             Καὶ ἐν πάσῃ περιπτώσει, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ καταργήσουμε καὶ τὸ συνταγματικὸ καὶ ἀνθρώπινο δικαίωμα τῆς νόμιμης ἄμυνας, ἐφ᾽ ὅσον ξέρουμε μὲ ποιοὺς ἔχουμε νὰ κάνουμε καὶ ποὺ ὅλα τὰ πολιτισμένα κράτη τὸ σέβονται καὶ μόνο ἐδῶ γελᾶνε οἱ ξένοι μαζί μας γιὰ τὸν ἰσχύοντα ἀπὸ καιρὸ ἀφοπλισμὸ στὴν πράξη τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας πρωτίστως καὶ τώρα, ἐν συνεχείᾳ καὶ τοῦ λαοῦ μας.
.         Δυστυχῶς ἔχουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὶς ἰδεοληψίες καὶ τὰ κολλήματα τῆς Ἀριστερᾶς, τὸ φόβο μὴ ἐκπέσει τῆς ἐξουσίας καὶ τὴν ἀπόσταση ἐτῶν φωτὸς ἀπὸ τὴν ἀντίληψη τῆς πραγματικότητας ἐκ μέρους της καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ἐφικτοῦ καὶ πρακτέου.

Σχολιάστε

ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΩΣ ΠΟΤΕ ΑΚΟΜΗ;

ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΩΣ ΠΟΤΕ ΑΚΟΜΗ;

τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

.                   Δὲν ξέρουμε ἀκόμη τί θὰ ἀποφασισθεῖ στὴ Σύνοδο Κορυφῆς γιὰ τὸ προσφυγικὸ – μεταναστευτικὸ προσεχῶς… Πάντως τὸ φέραν ἀπὸ ᾽δῶ, τὸ πῆγαν ἀπὸ ᾽κεῖ, θέλοντας καὶ μή, Ἕλληνες καὶ ξένους, κατάφεραν νὰ μᾶς ἀναγκάσουν, ὥστε νὰ συμβιώσουμε μὲ τὸ ζόρι. Ποῦ; Μέσα σὲ μία κατεστραμμένη χώρα!!! Ἐμεῖς βεβαίως δείχνουμε ὅλη τὴν καλοσύνη τῆς πίστης μας καὶ τὸ φιλότιμο τῆς ψυχῆς μας… Ξεχνᾶμε τοὺς δικούς μας καὶ δίνουμε τὴ μπουκιά μας… Εἶναι ὄντως μεγάλη ἀρετὴ ἡ φιλοξενία. Δὲν θὰ μπορέσουν ποτὲ νὰ μᾶς κακολογήσουν γιὰ ἔλλειψη ἀγάπης καὶ ἀλληλεγγύης ΚΑΝΕΝΑΣ τους… Ἀλλὰ σκέφτηκαν ποτὲ δικοί μας καὶ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες μὲ τί συναισθήματα θὰ ἀναγκασθοῦν 100 – 150 χιλιάδες ἀλλοδαποὶ νὰ μείνουν – ἄραγε γιὰ πόσο χρόνο – ἐγκλωβισμένοι – φυλακισμένοι σὲ ἕνα τόπο ποὺ δὲν θέλουν καὶ ὑπὸ συνθῆκες ἄθλιες; Τί ἀντίδραση – καὶ μὲ τὸ δίκιο τους – θὰ βγάλουν καὶ ποῦ θὰ ξεσπάσουν; Πάλι ἡ Ἑλλάδα θὰ τὰ πληρώσει; Λέγει ὁ ἀνιστόρητος Σλοβάκος πρωθυπουργός, νὰ θυσιαστεῖ ἡ Ἑλλάδα χάριν τῆς Εὐρώπης; Πόσες φορὲς ἀκόμη;
.               Ἂς τοῦ θυμήσουμε λοιπὸν τοῦ σλάβου, ποὺ ἦρθε στὴν Εὐρώπη τὸν 6ο μ. Χ. αἰώνα ὅτι: Θυσιαστήκαμε πρώτη φορὰ καὶ δὲν ἀφήσαμε τοὺς Πέρσες νὰ κατακτήσουν τὴν Εὐρώπη μὲ τὴ μάχη στὸ Μαραθώνα κλπ. Θυσιαστήκαμε δεύτερη φορὰ καὶ δὲν ἀφήσαμε τοὺς Σελτζούκους Τούρκους νὰ πατήσουν τὴ Βιέννη. Τοὺς κρατήσαμε ἐδῶ 400-500 χρόνια. Θυσιαστήκαμε τρίτη φορὰ καὶ νικήσαμε πρώτη νίκη παγκοσμίως τὸν Ἄξονα στὸν Β´ Π.Π. καὶ δὲν ἀφήσαμε τὸν Ναζισμὸ – Φασισμὸ τελικὰ νὰ ἐπικρατήσει. Θυσιαζόμαστε τώρα ὡς πειραματόζωα μὲ τὰ ἐπαχθῆ μνημόνια χάριν τῆς οἰκονομικῆς εὐστάθειας τῆς ΕΕ. Νὰ θυσιαστοῦμε ἀκόμη μία φορὰ κρατώντας ἐδῶ μὲ τὸ ζόρι χιλιάδες πρόσφυγες; Αἴ, πάει πολύ. Ἂν μπορούσαμε, πάει στὸ καλό. Ἀλλὰ δὲν μποροῦμε. Γιὰ λίγο ναί, ἀλλὰ δὲν φτάνει τὸ νερὸ νὰ ποτίσουμε ὅλες τὶς αὐλὲς τοῦ κόσμου…
.               Ἄντε καὶ τοὺς κρατᾶμε ἐδῶ, ἀλλὰ εἶναι κρίμα ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς αὐτοθυσιαστικῆς καλοσύνης νὰ χάσουμε τὸ μισὸ Αἰγαῖο, παρόντος τοῦ ΝΑΤΟ, νὰ πάρει τὰ λεφτὰ ἡ Τουρκία, νὰ μπεῖ στὴν ΕΕ μὲ τὴ μισὴ Κύπρο σταυρωμένη, νὰ ἀλλοιωθεῖ ἡ σύνθεση τοῦ πληθυσμοῦ μας , νὰ μπεῖ σὲ ἴσα μοίρα ἡ Ὀρθοδοξία μὲ τὸ Ἰσλάμ, νὰ τρέχουμε μετὰ καὶ νὰ μὴ φτάνουμε μὲ τζαμιὰ καὶ τεμένη, μὲ κόμματα καὶ ἀποκόμματα, μὲ γκέτο καὶ σαρία, μὲ τζιχὰντ καὶ ἀκραίους, μὲ οἰνοπνεύματα καὶ χοιρινά, μὲ σαρίκια καὶ μαντῆλες, καὶ νὰ ματώσουμε δῶ μέσα. Αὐτὸ πάει πολύ.
.            Λένε ἐπίσης ὅτι ἐνέκριναν χρήματα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προσφυγικοῦ – μεταναστευτικοῦ προβλήματος, τὰ ὁποῖα δὲν θὰ τὰ πάρει ἡ Κυβέρνηση, ἀλλὰ οἱ Μ.Κ.Ο. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία δὲν θὰ πάρει; Τὴ Σάμο δὲν τὴν ἀνέλαβε ἡ Ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας; Πιθανὸν θὰ δώσουν καὶ σ᾽ αὐτή. Ἐδῶ εἴμαστε γιὰ τὸ ἐλέγξουμε. Ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια ποὺ προσφέρει ἀπὸ τὴν κάθοδο τῶν Ἀλβανῶν καὶ μετὰ θά ᾽πρεπε νὰ πάρει τὴν μερίδα τοῦ λέοντος ἀπὸ τὰ καθυστερούμενα.
.                 Κι ἕνα τελευταῖο: κι ἂν ὅλο αὐτὸ εἶναι ἕνα στημένο παιγνίδι σὲ βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ἑλλάδας… Πάντως, ἂς ἔχουν τὸ νοῦ τοὺς οἱ ἀλαφιασμένοι πλέον ὑπουργοὶ καὶ οἱ παρατρεχάμενοι, καὶ γι᾽ αὐτό. Ἐπίσης κάποιος ἀξιωματοῦχος… ἂς ἔχει τὸ νοῦ του γιὰ νὰ ἐλέγξει ὄχι μόνο πόσοι τζιχαντιστὲς παρεισφρύουν, ἀλλὰ καὶ πόσα παιδιὰ θὰ φτάσουν κάποτε στὸν προορισμό τους καὶ δὲν θὰ χαθοῦν στὸ δρόμο, στὰ Παρίσια καὶ στὰ Λονδίνα τους, γιατί πολλὰ ἀκούγονται γιὰ ἀγοραπωλησίες σὲ πολυτελῆ ξενοδοχεῖα…

Σχολιάστε