Ἄρθρα σημειωμένα ὡς πολυπολιτισμικότητα

«ΚΑΡΦΩΣΑΝ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ»

Ὀρθόδοξη μαρτυρία στὸν 21ο αἰώνα

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.                Στὸ διαδίκτυο ἐντοπίσαμε μία ἐνδιαφέρουσα εἴδηση: «Οἱ Ρῶσοι ‟κάρφωσαν” τὸν Τίμιο Σταυρὸ στὴν καρδιὰ τοῦ Παρισιοῦ. Ἕτοιμη σχεδὸν ἡ ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Τριάδος (…). Κάποιοι τὰ δημόσια ἔσοδά τους τὰ κατευθύνουν στὸ νὰ ὁμολογοῦν Ὀρθοδοξία, εἴτε στὸ Κόσοβο, ἀναστηλώνοντας κατεστραμμένες ἀπὸ τοὺς Ἀλβανοὺς ἐκκλησίες, εἴτε ἀνοικοδομών­τας Ὀρθόδοξους Ἱεροὺς Ναοὺς στὸ κέν­τρο τῆς Εὐρώπης. Ἔτσι λοιπὸν μὲ πανηγυρικὸ τρόπο (…) τοποθετήθηκε ὁ βάρους 8 τόνων τροῦλος στὴν ρωσικὴ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Τριάδος, δίπλα ἀκριβῶς ἀπὸ τὸν πύργο τοῦ Ἄιφελ, μὲ τὸν Τίμιο Σταυρὸ τοῦ Κυρίου μας νὰ δεσπόζει στὴν περιοχή. Τὰ χρήματα γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ναοῦ δόθηκαν ἀπὸ τὸ πατριαρχεῖο Μόσχας καὶ τὴ ρωσικὴ κυβέρνηση» («Dioptra-news» 23-3-2016).
.                Εἶναι ἄξιο προσοχῆς τὸ ὅτι ὄχι μόνο τὸ ρωσικὸ πατριαρχεῖο, ἀλλὰ καὶ ἡ ρωσικὴ κυβέρνηση χρηματοδότησαν τὴν ἀνέγερση τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ Ναοῦ. Ἑπομένως πολὺ ὠφέλιμο γιὰ τὸν λαό μας θὰ εἶναι ἂν οἱ πολιτικοὶ ὅλων τῶν ἀποχρώσεων, ποὺ τὸν κυβερνοῦν κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες, κατανοήσουν τὴν εὐεργετικὴ ἐπίδραση ποὺ μπορεῖ νὰ ἀσκήσει ἡ Ὀρθόδοξη πίστη στὴ σύγχρονη ἀποστατημένη κοινωνία. Τὰ μέτρα ποὺ παίρνουν μεθοδικὰ οἱ κυβερνήσεις τῶν χωρῶν τῆς Δύσεως γιὰ νὰ ὁδηγήσουν ἀπὸ τὴν «πολυπολιτισμικὴ κοινωνία» στὴν περίφημη «παγκοσμιοποίηση», μόνο σὲ τραγικὰ ἀ­διέξοδα καταλήγουν. Στὴν πατρίδα μας τὸ πράγμα εἶναι ἐμφανέστατο καὶ μόνο ἐξ αἰτίας τοῦ τεραστίου μεταναστευτικοῦ προβλήματος. Ἄραγε οἱ σημερινοὶ κυβερνῆτες μας θὰ θελήσουν νὰ ὑπηρετήσουν τὰ ἀληθινὰ συμφέροντα τοῦ Ἑλληνορθοδόξου λαοῦ μας; Διαφορετικὰ θὰ ἐπαληθευθεῖ γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ ὁ θεόπνευστος λόγος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: «Πόσοι ἐπολέμησαν τὴν Ἐκκλησίαν; Καὶ οἱ πολεμήσαντες ἀπώλοντο (=χάθηκαν, ἐξαφανίσθηκαν)»!

Advertisements

, , ,

Σχολιάστε

ΟΤΑΝ ΕΞΑΓΕΙΣ «ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΛΕΜΟΥΣ, ΕΙΣΑΓΕΙΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ (Δ. Νατσιός) «Οἱ Τζιχαντιστὲς πολὺ ἁπλὰ ἀκολουθοῦν κατὰ γράμμα τὸ Κοράνιο. Τὸ τέλος αὐτοῦ τοῦ δρόμου τὸ παρακολουθοῦμε στὸ Παρίσι».

Ὅταν ἐξάγεις «ἀνθρωπιστικοὺς» πολέμους, εἰσάγεις τρομοκρατία

Γράφει ὁ Δημ. Νατσιός
Δάσκαλος-Κιλκίς

.         Πέρυσι, μὲ ἀφορμὴ τὶς τότε τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὸ Παρίσι, ἔγραφα (βλ. σχετ.: « ): «Τὸ 1997 ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Λιβάνη» κυκλοφορήθηκε ἕνα ἐξαιρετικὸ βιβλίο μὲ τίτλο “Ἡ οἰκονομικὴ φρίκη”, τῆς Γαλλίδας δημοσιογράφου καὶ μυθιστοριογράφου Βιβιὰν Φορεστέρ. Τὸ θυμήθηκα λόγῳ τῶν πρόσφατων γεγονότων. Οἱ Γάλλοι, πέραν τοῦ πολυπολιτισμικοῦ προσηλυτισμοῦ, ἀναπολώντας καὶ τὴν ἐποχὴ ποὺ ὑπῆρξαν “Μεγάλη Δύναμη” συμμετεῖχαν, ὡς πιστὰ σκυλάκια τῶν Ἀμερικανῶν, σὲ «ἀνθρωπιστικὲς» καὶ «εἰρηνευτικὲς» ἐπεμβάσεις κατὰ ἰσλαμικῶν χωρῶν. Ὅλα αὐτὰ τὰ σπιθαμιαῖα ἀναστήματα ποὺ κυβερνοῦν τὴν χώρα τους τὰ τελευταῖα χρόνια-Σαρκοζί, Ὀλὰντ- μὲ περισσὴ ἀφροσύνη, δὲν ἀντιλήφθηκαν τὴν παγίδα: δὲν βομβαρδίζεις λαούς, οἱ ὁποῖοι κάποτε “γεύτηκαν” τὴν… ἀποικιοκρατία σου καὶ δεύτερον ἡ ἐπέμβαση δὲν ἐξάγεται μόνον ὑπὸ μορφὴ στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων, ἀλλὰ καὶ εἰσάγεται ὑπὸ μορφὴ τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν. (Τὶς ὁποῖες πληρώνουν ἀθῶοι καὶ ἄμαχοι, διότι οἱ ὑπεύθυνοι εἶναι ἀπρόσβλητοι. Καὶ καλὰ οἱ λαοὶ αὐτοὶ νὰ στρέψουν τὴν ὀργή τους στοὺς ἡγέτες τους καὶ στὰ κοπροκάναλα, ποὺ δορυφοροῦν τὶς ἐγκληματικές τους…φιλανθρωπίες).
.         Ἐντοπίζεται ὅμως καὶ μία ἄλλη παράμετρος, ἴσως ἡ κρισιμότερη, γιὰ τὴν ὁποία θὰ παραπέμψουμε στὸ βιβλίο τῆς Φορεστὲρ (σελ. 25-26). “Βλέπουμε καθημερινὰ νὰ προσλαμβάνονται, νὰ ἀπολύονται ἄντρες καὶ γυναῖκες, μέσα σὲ μία ἀγορὰ ἐργασίας ποὺ μεταβάλλεται, συρρικνώνεται, γίνεται ὅλο καὶ πιὸ φανταστική, μία ἀγορὰ ἀπὸ τὴν ὁποία αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἐξαρτῶνται, ἀπὸ τὴν ὁποία ἐξαρτᾶται ἡ ζωή τους, ἐνῶ ἐκείνη δὲν ἐξαρτᾶται πιὰ ἀπ’ αὐτούς. Βλέπουμε ἤδη, τόσο συχνά, ὅτι δὲν τοὺς προσλαμβάνουν ποτέ. Καὶ τότε, ἰδιαίτερα οἱ νέοι, φυτοζωοῦν μέσα σ’ ἕνα τεράστιο κενὸ ποὺ παρουσιάζεται σὰν ἐξευτελιστικὸ καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο θεωροῦνται ὑπεύθυνοι οἱ ἴδιοι. Βλέπουμε πὼς ξεκινώντας ἀπὸ ἐκεῖ, ἡ ζωὴ τοὺς κακοποιεῖ καὶ ἡ κοινωνία βοηθᾶ στὴν κακοποίηση αὐτή. Βλέπουμε ὅτι πέρα ἀπὸ τὴν ἐκμετάλλευση τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχει κάτι χειρότερο: ἡ ἀπουσία ὁποιασδήποτε ἐκμετάλλευσης. Πῶς νὰ μὴν τρέμουν αὐτὰ τὰ πλήθη, ποὺ δὲν εἶναι ἐκμεταλλεύσιμα, ποὺ δὲν εἶναι πιὰ καθόλου ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἐκμετάλλευση;…
.             Ἑπομένως, σὰν ἠχώ, καὶ πάλι τὸ ἐρώτημα: εἶναι χρήσιμο νὰ ζεῖ κανείς, ἂν δὲν εἶναι ἐπικερδὴς γιὰ τὸ κέρδος; Κι αὐτὸ τὸ ἐρώτημα ἀποτελεῖ τὴν ἠχὼ ἑνὸς ἄλλου: πρέπει κανείς, ν’ ‘ἀξίζει’ νὰ ζεῖ, γιὰ νὰ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ζεῖ; Καὶ μ’ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα ἐκφράζεται ὁ κρυφὸς φόβος, ἡ ἀόριστη ἀλλὰ δικαιολογημένη φρίκη ὅτι, σύντομα, θὰ θεωρεῖται περιττὸς ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς ἀνθρώπων ἢ καὶ ὁ μεγαλύτερος ἀριθμός. Ὄχι πολίτες δεύτερης κατηγορίας οὔτε κἂν ἀπορριπτέοι: περιττοί… Καὶ κατὰ συνέπεια ἐπιζήμιοι. Καὶ κατὰ συνέπεια…”. Καὶ κατὰ συνέπεια ὀργισμένοι. Καὶ κατὰ συνέπεια γεμάτοι μίσος. Καὶ ἂν εἶσαι καὶ μουσουλμάνος, μ’ ἕνα Κοράνι ποὺ σοῦ διδάσκει τὴν ἀνωτερότητα καὶ τὴν περιφρόνηση κατὰ τῶν διεφθαρμένων δυτικῶν ἀπίστων, πολὺ εὔκολα, γιὰ νὰ ἔχεις καὶ τὸ «πνευματικὸ ἄλλοθι» καὶ τὴν πεποίθηση ὅτι πράττεις κάτι ἱερό, ἁρπάζεις τὸ καλάσνικοφ καὶ ὅποιον πάρει… ὁ Ἀλλάχ.
.             Στὴν Γαλλία καὶ γενικὰ στὴν δυτικὴ κυρίως Εὐρώπη, ἔφτασε στὴν ἐνηλικίωση ἡ πρώτη γενιὰ ὅπου ὁ σεβασμὸς γιὰ τὴν γνώση τῶν προγόνων δὲν εἶναι πολιτικὰ ὀρθός, μία γενιὰ ποὺ “διδάχτηκε” τὴν ἐπανάσταση κατὰ τῶν ἠθικῶν αὐθεντιῶν καὶ ἐξουσιῶν, μία γενιὰ ποὺ ἀνδρώθηκε μὲ τὸ κρανιοκενὲς σύνθημα “νὰ εἶσαι ὁ ἐαυτός σου”.
.         Στὴν εἰσβολὴ μεταναστευτικῶν πληθυσμῶν, οἱ ὁποῖοι μεταφέρουν καὶ τὴν πολιτιστικὴ καὶ ἐθνοφυλετική τους σκευή, ποὺ δὲν εἶναι πάντοτε συμβατὴ μὲ τὰ ἤθη ἢ καὶ τὸ δίκαιο τῆς χώρας ὑποδοχῆς -ἐν προκειμένω τῆς Γαλλίας- (π.χ. ἡ κλειτοριδεκτομὴ ἢ ἡ εἰσαγωγὴ θρησκευτικῶν συμβόλων στὸ ἀρνησίθρησκο δημόσιο γαλλικὸ σχολεῖο ἢ τὸ αἴτημα γιὰ à la carte, πολυπολιτισμικὴ ἐκπαίδευση), οἱ Γάλλοι ἀπάντησαν μὲ τὸν χειρότερο τρόπο: μέσῳ τῶν ἠλιθιογόνων ΜΜΕ καὶ τῆς ἐκπαίδευσης, καλλιέργησαν τὸ μίσος γιὰ τὸ παρελθόν, ποινικοποίησαν τὴν παράδοσή τους, «φτιάχνοντας νεολαία χωρὶς μνήμη γεννημένη ἀπὸ τὸ μηδέν». Καὶ ὅμως, κατὰ τὸ γνωστὸ ἀξίωμα, «ἡ οὐσιωδέστερη καὶ σημαντικότερη ἀποστολὴ τῆς Παιδείας, εἶναι ἡ ἔνταξη τῶν νέων στὸ παρελθόν». Καὶ ἀντίθετα ἡ λήθη εἶναι ἡ πέμπτη φάλαγγα στὴ στρατηγικὴ τῆς ἱστορίας.
.         Οἱ μουσουλμάνοι Γάλλοι, οἱ νέοι ποὺ στρατεύονται στὸ φανατικὸ Ἰσλάμ, γεννήθηκαν ἀπὸ γονεῖς, οἱ ὁποῖοι, λόγῳ δουλειᾶς, εἶχαν λίγο ἕως πολὺ ἐνταχθεῖ στὴν γαλλικὴ κοινωνία. Τὸ θεωροῦσαν «εὐλογία» ποὺ ἄφησαν τὶς πάμφτωχες ἐρήμους τῆς Βορείου Ἀφρικῆς καὶ ἔστησαν σπιτικὸ σὲ φιλόξενη, τότε, χώρα. Τὰ παιδιά τους ὅμως τὰ ἀνέμενε ἄλλη μοίρα. Τὰ δημόσια σχολεῖα, ἀντὶ νὰ χρησιμοποιήσουν τὸ δραστικότερο ὅπλο ἔνταξης καὶ ἀφομοίωσης, τὴν γαλλικὴ παιδεία καὶ κουλτούρα, ἀφέθηκαν στὰ νύχια τῆς παγκοσμιοποιημένης «ἐλὶτ-ἀλήτ», καρυκευμένης μὲ τὸν τίτλο τῆς “ἀριστερᾶς”, ἡ ὁποία στὸ ὄνομα τῆς «κοινῆς κουλτούρας», ἰσοπέδωσε τὴν ἐκπαίδευση. (Τὸ μόνο ποὺ διδάσκει μὲ ζῆλο ἡ ἐκπαίδευση εἶναι ἡ ἐξοικείωση μὲ τὶς νέες τεχνολογίες, τὴν ὁποία κάποιοι τιποτολόγοι τὴν θεωροῦν ἔνδειξη πεπαιδευμένου πολίτη-μαθητῆ. Ἡ στρατολόγηση στὶς ὀρδὲς τοῦ Ἰσλὰμ γίνεται μέσῳ διαδικτύου, ἂν δὲν κάνω λάθος). Ἀποτέλεσμα: βαρβαρότητα, ἀνεργία, γκετοποίηση. «Ὁ βάρβαρος δὲν εἶναι ὁ ἄγριος, δὲν εἶναι ὁ ἄλλος, στὸν ὁποῖο ἀρνοῦμαι τὴν ἀνθρωπιά, τὴν ἀξιοπρέπεια, τὸ σεβασμό. Βάρβαρος εἶναι αὐτὸς ποὺ δὲν ἐντάσσεται – οὔτε μὲ τὴν προσχώρηση οὔτε μὲ τὴν ἀντίδρασή του– στὸν πολιτισμό, δηλαδή, στὴ συνέχεια αὐτοῦ ποὺ δημιούργησαν ὅσοι προηγήθηκαν. Εἶναι ἀνιστορικὸς ἐκτὸς γενιᾶς. Δὲν ἀποτελεῖ καρπὸ τῆς ὕπαρξης τῶν πατέρων του, εἶναι μετεωρίτης, γεωγραφικὰ καὶ χρονικὰ χωρὶς βάση», γράφει ἡ Ν. Πολονὺ στὸ περισπούδαστο βιβλίο της “τὰ χαμένα παιδιά μας”. (ἔκδ. «Πόλις», σελ. 50).
.         λη ατ πολυπολιτισμικ σαπουνόφουσκα πο αωρεῖτο τόσα χρόνια, διαλύεται μ δυνηρς συνέπειες. Οἱ νέοι μουσουλμάνοι Γάλλοι βρῆκαν καταφύγιο-νόημα ζωῆς στὰ παραγγέλματα τοῦ Ἰσλάμ. Τ γαλλικ σύστημα πέτυχε παταγωδς ν τοςξανθρωπίσει. Ὅταν, ἀντὶ γιὰ τὸν Πλάτωνα, διδάσκεις “συνταγὲς μαγειρικῆς” ἢ “ὁδηγίες χρήσης οἰκιακῶν συσκευῶν” -τέτοιες ἀνοησίες περιέχουν καὶ τὰ γαλλικὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια- δηλαδὴ τὸ “τίποτε”, τότε τὸ κενὸ τὸ ἀναπληρώνει κάτι πολὺ δελεαστικὸ γιὰ τοὺς μουσουλμάνους, ἀλλὰ φρικῶδες γιὰ τοὺς δημοσιογραφικὰ φθίνοντες καὶ ἐκλεπτυσμένους ἀπὸ τὸ ἀποκάρωμα τῆς εὐζωίας, εἰρηνόφιλους Γάλλους: ὁ τζιχαντισμός, ἡ μνησικακία καὶ τὸ ἐκδικητικὸ μένος γιὰ τοὺς ἀπίστους, τοὺς ἐχθρούς του “προφήτη”. (Σημειωτέον: Οἱ γονεῖς τῶν δύο μουσουλμάνων, τοὺς παρακαλοῦσαν νὰ παραδοθοῦν στὶς γαλλικὲς ἀρχές. Ἦταν πλέον ἀργά. Τὰ παιδιά τους εἶχαν ἄλλο… γονέα, οἱ φυσικοὶ γονεῖς τους παραῆταν Γάλλοι).
.         Θ πάρουν ἆραγε να μάθημα ο μέτερες «μαϊμοδες», λη ατ νεοταξικ σαχλαμάρα, πο τ μόνο πο κανε τ τελευταῖα χρόνια εναι ν ντιγράφει τ φράγκικα κπαιδευτικ συστήματα-νοσήματα. Ὅ,τι γυάλιζε στὸν κάθε ἡμιμαθῆ Γραικύλο, τὰ λύματα τῶν δυτικῶν, τὸ “ἔριχνε” μὲς στὴν Ἐκπαίδευση βαφτίζοντάς το μὲ τὰ εὔηχα καὶ ἠχηρὰ φληναφήματα: μεταρρύθμιση, ἀνακαίνιση, ἀναπτέρωση ἢ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.
.         Τούτη τὴν στιγμὴ τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο σχολεῖο ἀκολουθεῖ τὴν ὀλέθρια γαλλικὴ συνταγή. Γελοιοποιεῖ τὴν ἐθνική μας ταυτότητα, διασύρει τὴν ἱστορία μας, ἀποκρύπτει θυσίες καὶ ἡρωισμούς, ἐξωραΐζει ἐγκλήματα καὶ Γενοκτονίες, (τώρα τὶς ἀρνεῖται), λυμαίνεται τὴν γλῶσσα μας, περιφρονεῖ τοὺς σπουδαίους λογοτέχνες μας, προβάλλει τὴν ἀσημαντότητα, μ’ ἕνα λόγο κακουργεῖ ἐναντίον τῆς ἔθνους. Τὸ σὸκ τῆς λαθρομετανάστευσης ἔδωσε τὴν χαριστικὴ βολὴ στὸ ἡμιθανές… πτῶμα τῆς ἐθνικῆς μας Παιδείας, καταδικάζοντας καὶ τὰ Ἑλληνόπουλα στὴν ἀμάθεια καὶ τὴν βαρβαρότητα. Γιὰ τοὺς μουσουλμάνους ποὺ φιλοξενοῦμε στὰ θρανία τῶν αἰθουσῶν μας, γνωρίζουμε τὴν ἐξέλιξη. Τὸ κακὸ ἐπωάζεται».

.         Αὐτὰ πέρυσι. Δυστυχῶς τὸ κακὸ κάποια στιγμὴ θὰ διαρρήξει τὸ κέλυφος. Κι οἱ ἡμέτεροι ἀντὶ νὰ συμμαζευτοῦν καὶ νὰ ἀναθεωρήσουν τὴν στάση τους, στέλνουν λάθος μηνύματα: ἰσλαμικὲς σπουδές, τεμένη, Τασίες, ἰθαγένεια σὲ μουσουλμανόπαιδα μὲ ἐννιάχρονη φοίτηση, καταιγισμὸς «δράσεων» στὰ σχολεῖα γιὰ τὸν ρατσισμὸ καὶ τὴν ἰσλαμοφοβία. Καὶ ἂς σταματήσει τὸ παραμύθι γιὰ δῆθεν ἐξτρεμιστικὸ καὶ ἀκραῖο Ἰσλάμ. Ο Τζιχαντιστς πολ πλ κολουθον κατ γράμμα τ Κοράνιο. Τὸ τέλος αὐτοῦ τοῦ δρόμου τὸ παρακολουθοῦμε στὸ Παρίσι. Θὰ τὸ ξαναδοῦμε στὴν Ρώμη, στὸ Λονδίνο καὶ σ’ ἄλλες δυτικὲς μεγαλουπόλεις ποὺ ζοῦν «ἄπιστοι» ….

, , , ,

Σχολιάστε

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ… ΟΜΟΡΦΙΕΣ

Βέλγιο: «Πέταξαν ξω» τουρκάλα βουλευτ
πο δν ναγνώριζε τν γενοκτονία τν ρμενίων

.             Ἡ τουρκικῆς καταγωγῆς βουλευτὴς Βρυξελλῶν Mahinur Ozdemir διεγράφη ἀπὸ τὸ κόμμα CDH (centre democrate humaniste), λόγῳ τῆς ἄρνησής της νὰ συνταχθεῖ μὲ τὴν κομματικὴ γραμμὴ καὶ νὰ ἀναγνωρίσει τὴ Γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων.
.             Πολίτες τουρκικῆς καταγωγῆς διαδήλωσαν τὸ περασμένο Σάββατο στὶς Βρυξέλλες κατὰ τῆς διαδικασίας, στὴν ὁποία οἱ Βέλγοι πολιτικοὶ καλοῦνται νὰ ἀναγνωρίσουν τὴν Γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία.
.             Τὸ γεγονὸς προβληματίζει ἀρθρογράφους καὶ σχολιαστὲς τοῦ βελγικοῦ τύπου γιὰ τὸ τί θὰ πράξουν καὶ τὰ ἄλλα βελγικὰ κόμματα, ἀλλὰ καὶ οἱ τουρκικῆς καταγωγῆς βουλευτὲς ποὺ ἐκλέγονται μὲ αὐτὰ καὶ ψηφίζονται ἀπὸ ἕνα πολυπληθὲς σῶμα τουρκικῆς καταγωγῆς Βέλγων ψηφοφόρων.
.             Σὲ κάθε περίπτωση καὶ πέρα ἀπὸ τὶς κινήσεις τῶν κομμάτων, ὑπενθυμίζεται ὅτι τὸ Βέλγιο, σὲ ἀντίθεση μὲ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες, δὲν ἔχει ξεκάθαρα (μὲ νόμο) ἀναγνωρίσει τὴν ἀρμενικὴ γενοκτονία.

ΣΧ. «ΧΡ.ΒΙΒΛ.»: «Προβληματίζονται».…! ! ! Ἄστε τους νὰ προβληματίζονται! Ἡ πολυπολιτισμικότητα κάνει καλό!

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

Σχολιάστε

ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Βανδαλισμοὶ χριστιανικῶν νεκροταφείων

ΕΙΣ. ΣΧ. ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ πραγματικὰ ὑπέροχη «πολυπολιτισμικότητα» ἐπιφυλάσσει τὴν πιὸ “ἐπιλεκτικὴ’’ μεταχείριση σὲ ὁτιδήποτε χριστιανικό!

.             Μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ διαβάσαμε τὴν ἀ­­­κόλουθη εἴδηση: «Ἐντυπωσιακὴ εἶναι ἡ διαφορὰ στὴ στάση τῶν πολιτικῶν καὶ τοῦ Τύπου καὶ τῶν ἀνάλογων δηλώσεων, σχετικὰ μὲ τοὺς βανδαλισμοὺς κατὰ χριστιανικῶν τό­­πων στὴν Εὐρώπη καὶ ἰδιαίτερα στὴ Γαλ­­λία. Στὴν περίπτωση ποὺ ὑπάρχουν ἐπιθέσεις κατὰ ἑβραϊκῶν ­νεκροταφείων ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση ἔντονα τὶς ­καταδικάζει (…). Ἀλλὰ στὴν περίπτωση ποὺ ὑπάρχουν βεβηλώσεις χριστιανικῶν τόπων, ὑ­­­­πάρχει σιωπή.
.            Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο ἡ σιωπή. Εἶναι καὶ ἡ ὑποκρισία. Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2015 τὸ εἰδησεογραφικὸ κανάλι BFMTV δημοσίευσε στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὴ βεβήλωση νεκροταφείων τὸ 2014. Στὴν πρώτη θέση βρέθηκαν λοιπὸν χριστιανικὰ νεκροταφεῖα, μὲ συνολικὰ 206 περιπτώσεις, στὴ δεύ­­τερη θέση καὶ σὲ τεράστια ­διαφορά, ἦ­­­ταν τὰ ἑβραϊκὰ νεκροταφεῖα μὲ συνολικὰ 6 περιπτώσεις, καὶ στὴν τρίτη τὰ μουσουλ­μανικὰ μὲ συνολικὰ 4 ­περιπτώσεις. (…) Οἱ πρῶτες ­πληροφορίες ­δημοσιεύθηκαν τὸ πρωί, ἀλλὰ τὸ μεσημέρι (…) τὸ κανάλι ἄλλαξε καὶ δὲν ἀνέφερε πλέον “χριστιανικὰ” νεκροταφεῖα, ἀλλὰ “δημοτικὰ” νε­κροταφεῖα!» (ἱστολόγιο «Κόκκινος οὐ­ρανὸς» 27-3-2015).
.          Εἶναι νὰ θλίβεται κάθε συνετὸς ἄνθρωπος γιὰ τὴ συνεχιζόμενη ἀποχριστιανοποίηση τῆς Εὐρώπης καὶ μάλιστα τῆς Γαλλίας, ὅπου ὑποτίθεται ὅτι δεσπόζουν τὰ δημοκρατικὰ ἰδεώδη καὶ προστατεύονται τὰ δικαιώματα τῶν πολιτῶν. Στὴν πραγματικότητα ἡ λεγόμενη «Νέα Τάξη» πραγμάτων μὲ τὴ διαφημιζόμενη παγκοσμιοποίηση καὶ πολυπολιτισμικότητα ἔχει ἀπονευρώσει τὰ ἄλλοτε χριστιανικὰ κράτη τῆς «γηραιᾶς ἠπείρου», μὲ ἀποτέλεσμα οἱ κυβερνήσεις τους νὰ ἀνέχονται τὶς ἀντιχριστιανικὲς προσβολὲς καὶ νὰ παρουσιάζουν ἰδιαίτερη εὐαισθησία μόνο ὅ­­­­ταν θίγονται τὰ δικαιώματα δυναμικῶν μειοψηφιῶν, ὅπως οἱ ἑβραῖοι καὶ οἱ μουσουλμάνοι. Ἐὰν αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ ἠθικοκοινωνικὴ ὀπισθοδρόμηση, τότε τί εἶναι;

ΠΗΓΗ: osotir.org

Σχολιάστε

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ; ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ! «Τὸ ἀντίτιμο τῶν πειραμάτων τῶν ἐχθρῶν τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς πατρίδας ἦταν ὁ θάνατος προσώπων καὶ συνόλων. Ψυχῶν καὶ σωμάτων».

Πολυπολιτισμός; Μς τελείωσε!

Τῆς ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» 11.01.15

.              Οἱ ἄνθρωποι, ὡς μεμονωμένα πρόσωπα ἢ ὡς ὀργανωμένα σύνολα, καλοῦνται συχνὰ νὰ ἀπαντήσουν σὲ διάφορες προκλήσεις καὶ διλήμματα ποὺ τίθενται ἐνώπιόν τους ἀπὸ τὴ συγκυρία. Ὅταν ἀποφεύγουν νὰ ἀπαντήσουν οἱ ἴδιοι, τότε ἀπαντᾶ ἡ ζωὴ γιὰ λογαριασμό τους καὶ ὅσα λέει δὲν ἀρέσουν καθόλου στοὺς στρουθοκαμηλίζοντες φυγόπονους.
.              Ἡ ἴδια ἡ ζωὴ ἀνέλαβε γιὰ λογαριασμὸ τοῦ παρακμάζοντος δυτικοῦ πολιτισμοῦ νὰ ἀπαντήσει στὰ ἐρωτήματα ἂν εἶναι ἐφικτὴ ἡ ἔνταξη, ἡ ἐνσωμάτωση ἢ ἡ ἀφομοίωση τόσων πολλῶν ἀλλογενῶν καὶ ἀλλοθρήσκων ἐντὸς τῶν κοινωνιῶν τῆς χριστιανικῆς Εὐρώπης καὶ ἂν εἶναι ἐπιτυχὲς τὸ πείραμα τοῦ «πολυπολιτισμοῦ» ποὺ ἐμπνεύστηκαν οἱ νεομαρξιστὲς τῆς Σχολῆς τῆς Φρανκφούρτης καὶ ξεκίνησαν νὰ ἐφαρμόζουν μὲ σχεδόν… θρησκευτικὸ ζῆλο οἱ σκληροπυρηνικοὶ «δημοκρατικοὶ» τῶν ΗΠΑ.
.              Ἡ ἀντιπαραδοσιακὴ ἐκστρατεία, ἡ ὁποία διεξάγεται σ᾽ ὁλόκληρη τὴ Δύση καὶ ἔχει ἐπικρατήσει στὸ σύνολο τῶν κατεστημένων μηχανισμῶν παραγωγῆς ἰδεολογίας (ΜΜΕ, πανεπιστήμια, πολιτικὰ κόμματα), ἤθελε διακαῶς νὰ πείσει τοὺς πάντες ὅτι ἡ ἐθνικὴ ταυτότητα, ἡ παράδοση, ἡ σπονδύλωση μὲ τὸ ἱστορικὸ παρελθόν, ἡ ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα, τὸ ρωμαϊκὸ δίκαιο καὶ ὁ χριστιανισμὸς ἀποτελοῦν μεγάλα προβλήματα γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα καὶ ἀποτελοῦν ἐμπόδια γιὰ τὴν ἄνευ ὁρίων καὶ ὅρων «πρόοδο» τοῦ εἴδους μας.
.              Ὁ ἄνθρωπος γιὰ τοὺς βαθύτατα μισάνθρωπους κύκλους, ποὺ αὐτοσυστήνονται ὡς… ἀνθρωπιστές, ἀντιρατσιστὲς καὶ νεωτεριστές, δὲν εἶναι πολίτης ἀλλὰ πρόσωπο. Μεμονωμένο. Ἀποκομμένο ἀπὸ τὸ παρελθὸν καὶ τὶς ρίζες – ἀκόμα καὶ τὶς οἰκογενειακές. Ἡ κανονικότητα δὲν ἔχει διαφορὰ ἀπὸ τὴν ἀνωμαλία. Οὔτε ἡ εὐλάβεια ἀπὸ τὴ βλασφημία. Ἡ Νέα Τάξη, οὐσιαστικά, ἤθελε στὴ θέση ἑνὸς Ἀθηναίου πολίτη, εὐλαβῆ πρὸς τὰ θεῖα καὶ ἀνυποχώρητα πατριώτη, νὰ ἐγκαταστήσει ἕναν ὑπήκοο τῆς Βαβυλώνας. Καὶ ἀπέτυχε ἀπόλυτα, θεαματικά, μὲ οἰκτρὰ ἀποτελέσματα. Τ ντίτιμο τν πειραμάτων τν χθρν το Χριστο κα τς πατρίδας ταν θάνατος προσώπων κα συνόλων. Ψυχν κα σωμάτων.
.               Οἱ ἰσλαμιστὲς δὲν θέλουν νὰ ζήσουν ἁρμονικὰ μὲ τοὺς χριστιανούς. Δὲν ἀναγνωρίζουν δικαιώματα στοὺς ἀλλοπίστους. Δὲν θέλουν εἰρήνη. Ἐπιδιώκουν ἐπικράτηση. Ἀδιαφοροῦν γιὰ τὶς γυναῖκες, τοὺς «ἀπίστους», τὰ κεκτημένα ὅσων δὲν τοὺς μοιάζουν. Τὸ μόνο τους ἐπιχείρημα, ὅταν εἶναι σὲ θέση ἰσχύος, εἶναι ἡ… ἰσχύς. Ὅταν εἶναι ἀδύναμοι, ὀργανώνουν τὴν ἑπόμενη ἔφοδό τους.
.              Τὰ περιστατικὰ ποὺ ἐπιβεβαιώνουν τὰ παραπάνω εἶναι τόσα πολλά, ποὺ δὲν χωροῦν σ᾽ ὅλες τὶς ἐκδόσεις ὅλων τῶν ἐντύπων ΜΜΕ τῆς χώρας. Τὰ μακελειὰ ποὺ προκαλοῦνται σὲ καθημερινὴ βάση εἶναι φριχτότερα ἀπ᾽ ὅσα ἀντέχει ὁ νοῦς. Ἡ λαθρομετανάστευση, ἡ ἔγχυση τοῦ νεοταξικοῦ δηλητηρίου μὲ στόχο τὴν ἀλλοίωση τῆς ταυτότητας τῶν ἐθνῶν καὶ τὴ διάλυση τῆς ὁμοιογένειάς τους, ὁδηγεῖ σὲ ἔνοπλη ἀντιπαράθεση. Πολυπολιτισμὸς τέλος! Αὐτὸ μᾶς κραυγάζει ἡ πραγματικότητα. Ἀκούει κανείς;

Σχολιάστε

ΤΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ Η “ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ” ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ!

Τί ἀποδεικνύεται στὴν Οὐκρανία

 Γράφει ὁ Κ. Χολέβας
ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 01.02.14

.               Ποιὰ πλευρὰ ἔχει δίκιο στὴν Οὐκρανία; Οὔτε ὁ ἀπερχόμενος πρόεδρος Γιανουκόβιτς εἶχε μεγάλη σχέση μὲ τὴ δημοκρατία οὔτε οἱ διαδηλωτὲς ποὺ τὸν ἐκθρόνισαν εἶναι θαυμαστές τοῦ εὐρωπαϊκοῦ δημοκρατικοῦ προτύπου. Ἡ Οὐκρανία δὲν ἔμαθε ποτὲ νὰ κυβερνᾶται δημοκρατικά, διότι ἔζησε ἐπὶ αἰῶνες ὑπὸ τὸ τσαρικὸ καθεστὼς καὶ στὴ συνέχεια κυβερνήθηκε ἀπὸ τὸν ἀπάνθρωπο κομμουνιστικὸ ὁλοκληρωτισμό. Τὰ διαλυτικὰ φαινόμενα ποὺ παρουσιάζει σήμερα ὀφείλονται πρωτίστως στὴν πολυπολιτισμικὴ δομή της.
.               Ἡ οὐκρανικὴ ἐθνικὴ συνείδηση εἶναι μὲν ὑπαρκτή, ἀλλὰ δὲν ἐκφράζει μεγάλο μέρος τῶν πολιτῶν τῆς σημερινῆς Οὐκρανίας. Ἄλλοι νιώθουν Ρῶσοι, ἄλλοι μόνο Οὐκρανοί, ἄλλοι καὶ τὰ δύο, ἄλλοι τίποτε ἀπὸ αὐτά, ἄλλοι θυμοῦνται τὶς γερμανικὲς ἢ πολωνικὲς ρίζες τους καὶ ἄλλοι ψάχνονται. Ἄλλοι εἶναι πιστοὶ Ὀρθόδοξοι καὶ ἄλλοι Οὐνίτες. Ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό τῆς οὐκρανικῆς Ἱστορίας εἶναι ἡ ὕπαρξη τῶν Οὐνιτῶν ἢ Ἑλληνοκαθολικῶν στὶς δυτικὲς ἐπαρχίες της. Ἀπὸ τὸ 1219 ὁ παπισμὸς πειραματίστηκε στὴ μέθοδο αὐτὴ τοῦ προσηλυτισμοῦ ὀρθοδόξων. Ἄφηνε τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς πιστοὺς νὰ τηροῦν ἐπιφανειακὰ τὰ ὀρθόδοξα ἔθιμα, ἀλλὰ τοὺς ὑποχρέωνε νὰ ὑπακούουν στὸν Πάπα. Ἡ λανθασμένη αὐτὴ μορφὴ ἑνώσεως τῶν ἐκκλησιῶν  ὀνομάζεται Οὐνία (στὰ λατινικὰ σημαίνει ἕνωση) καὶ ἀπορρίπτεται κατηγορηματικὰ ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία.
.               Πολλοὶ Οὐνίτες τῆς Οὐκρανίας κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Β´ Παγκοσμίου Πολέμου πολέμησαν στὸ πλευρὸ τῶν Γερμανῶν ναζὶ καὶ μετὰ τὸν πόλεμο τιμωρήθηκαν ἀπὸ τὸν Στάλιν ὡς συνεργάτες τοῦ κατακτητῆ. Συνεχιστὲς τῆς φιλοναζιστικῆς ἰδεολογίας εἶναι οἱ ὀπαδοὶ τοῦ κινήματος Σβόμποντα, τὸ ὁποῖο ἐμφανίζεται ὡς φιλοευρωπαϊκὸ καὶ πρωτοστατεῖ στὶς διαδηλώσεις. Ἡ Οὐκρανία κινδυνεύει νὰ διασπαστεῖ λόγῳ τῆς πολυπολιτισμικῆς συνθέσεώς της .
.               Τὰ πολυπολιτισμικὰ κράτη, στὰ ὁποῖα ἄνωθεν ἐπεβλήθησαν τεχνητὲς ἐθνικὲς συνειδήσεις, εὔκολα διαλύονται ἢ ὁδηγοῦνται σὲ ἐσωτερικὲς αἱματηρὲς συγκρούσεις. Μετὰ τὸν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο οἱ Γάλλοι δημιούργησαν τὸ κράτος τοῦ Λιβάνου κόβοντας μία λωρίδα ἀπὸ τὴ Συρία. Μοίρασαν τὶς ἐξουσίες αὐθαίρετα σὲ Μαρωνίτες, Ὀρθοδόξους, Ἀρμενίους, Σουνίτες, Σιίτες καὶ Δρούζους, καὶ τελικὰ τὸ οἰκοδόμημα κατέρρευσε. Ἀπὸ τὸ 1975 μέχρι σήμερα οἱ θρησκευτικὲς κοινότητες τοῦ Λιβάνου συγκρούονται μὲ κάθε τρόπο. Θυμίζω καὶ τὴν προσπάθεια τοῦ κομμουνιστῆ δικτάτορα Τίτο νὰ ἐπιβάλει τὴ γιουγκοσλαβικὴ συνείδηση σὲ Σέρβους καὶ Κροάτες. Μετὰ τὸν θάνατό του ἡ Γιουγκοσλαβία διελύθη μὲ ὀδυνηρὸ τρόπο.
.               Χρήσιμα διδάγματα γιὰ ὅσους θέλουν νὰ μετατρέψουν τὴν Ἑλλάδα σὲ πολυπολιτισμικὴ κοινωνία.

, ,

Σχολιάστε

ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ ΑΠΟΛΥΘΗΚΕ, ΕΠΕΙΔΗ ΦΟΡΟΥΣΕ ΣΤΑΥΡΟ!

Τηλεπαρουσιάστρια ἀπολύθηκε,
ἐπειδὴ φοροῦσε σταυρό!

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»:  Ἀτόφια  ἡ …πολυπολιτισμικότητά τους!

.          Ἡ Siv Kristin Sællmann – μία δημοφιλὴς παρουσιάστρια τηλεοπτικῶν δελτίων εἰδήσεων στὴ Νορβηγία ἀπολύθηκε ἀπὸ τὴ δουλειά της, ἐπειδὴ «ἔβγαινε ζωντανὰ» στὰ δελτία φορώντας ἕνα ἁλυσιδάκι μὲ ἕνα σταυρὸ (1,4 ἑκατοστά).
.          Μερικοὶ τηλεθεατὲς – κυρίως μέλη τῆς τοπικῆς μουσουλμανικῆς κοινότητας – διαμαρτυρήθηκαν, ὑποστηρίζοντας ὅτι «ἕνα περιδέραιο μὲ ἕνα σταυρὸ προσβάλλει τὸ Ἰσλὰμ» καὶ «αὐτὸ τὸ σύμβολο δὲν ἐγγυᾶται τὴν ἀμεροληψία τοῦ τηλεοπτικοῦ καναλιοῦ».
.          Ἡ δημοσιογράφος, ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ γνωστὰ καὶ πιὸ δημοφιλῆ ὀνόματα τῆς νορβηγικῆς δημόσιας τηλεόρασης, ἀπολύθηκε καὶ τῆς ἀπαγορεύτηκε νὰ παρουσιάζει τὶς ἐκπομπές της, μὲ τὸ σκεπτικὸ «μήπως γίνει μία πηγὴ διχόνοιας καὶ ἐγκλημάτων» (!).
.          Ἂς σημειωθεῖ ὅτι τὸ κρατικὸ κανάλι NRK εἶναι αὐτὸ στὸ ὁποῖο πρόσφατα, δύο τηλεπαρουσιαστὲς ἀνέφεραν ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι «ἀξίζουν» νὰ δέχονται ἐπιθέσεις ἀπὸ τοὺς λαθρομετανάστες.

 ΠΗΓΗ: agios-dimitrios.blogspot.gr (ἀπὸ tro-ma-ktiko.blogspot.gr)

,

Σχολιάστε